NJOFTIM 31/01/2018

C

Ceshtjet Civile te regjistruara ne emrin e gjyqtares relatore Fiqirete Mullaj  dhe qe nuk kane qene te celura prej saj jane rihedhur ne short midis trupave civile te Gjykates se Apelit Tirane.

Lista e ceshtjeve te rishortuara