Short Elektronik Publik 25.03.2015 18/03/2015

S

Shorti elektronik i dates 18.03.2015 shtyhet per ne  date 25.03.2015, ora 14.00, pasi do të hidhet ne Sallën e Pritjes së Publikut, per cështjet gjyqësore civile dhe penale të regjistruara deri në ketë date. Te gjithe te interesuarit mund te marin pjese ne shortin elektronik prane Gjykates se Apelit Tirane.