Njoftim mbi gjykimin e ceshtjeve për datën 06.04.2015 06/04/2015

N

NJOFTIM Ne baze te vendimit nr 511 Date 24.10.2002 ! Per festat zyrtare kur bien ne ditet e pushimit javor, dita e hene eshte pushim i ndryshuar, te gjitha ceshtjet e qe do te gjykoheshin ne daten 06.04.2015, shtyhen per ne daten 17.04.2015 ne te njejtat orare.