Njoftim mbi gjykimin e ceshtjeve për datën 13.04.2015 13/04/2015

N

Ne baze te vendimit nr 511 Date 24.10.2002 “ Per festat zyrtare kur bien ne ditet e pushimit javor, dita e hene eshte pushim” i ndryshuar,  te gjitha ceshtjet e qe do te gjykoheshin ne daten 13.04.2015, shtyhen per ne daten 24.04.2015 ne te njejtat orare.