Njoftim 05/12/2011

<

NJOFTIM
Meqenese dt.08.12.2011 eshte dite pushimi zyrtar, Çeshtjet e shpallura ne listat e gjykimit per kete date do te zhvillohen ne dt.19.12.2011 ne te njejten ore.
KRYETARI I GJYKATES
Alaudin MALAJ