Pershkrimi
Te Dhenat
Nr Akti
1417
Palet ne Proces:
Edmond Peza (kerkues) Blerta Ambli Dolora Curri (pale e interesuar)
Rrethi:
Tirane
Objekti:
Kundershtim vendimi prokurorise
Relatori:
Agim Bendo
Data e Seances:
14.02.2018
Ora e Seances:
9:30
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2017 Gjykata e Apelit Tirane