Pershkrimi
Te Dhenat
Nr Akti
346
Palet ne Proces:
Posta Shqiptare sha Filiali Tiranes (Ankuese) Zarife Ahmetaj(Person i Interesuar)
Rrethi:
Tirane
Objekti:
Kundershtim vendimi prokurorise
Relatori:
Genti Shala
Data e Seances:
14.02.2018
Ora e Seances:
12:30
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2017 Gjykata e Apelit Tirane