Pershkrimi
Te Dhenat
Nr Akti
316
Palet ne Proces:
Alije Doko(Kerkues)
Rrethi:
Tirane
Objekti:
Kundershtim vendimi prokurorise
Relatori:
Genti Shala
Data e Seances:
14.02.2018
Ora e Seances:
12:00
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2017 Gjykata e Apelit Tirane