Pershkrimi
Te Dhenat
Nr Akti
240
Palet ne Proces:
Vilson cobani(kerkues)
Rrethi:
Tirane
Objekti:
Perjashtim gjyqtari
Relatori:
Genti Shala
Data e Seances:
14.02.2018
Ora e Seances:
11:30
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2017 Gjykata e Apelit Tirane