Pershkrimi
Te Dhenat
Nr Akti
371
Palet ne Proces:
Kujtim Hoxha (Kerkues)
Rrethi:
Tirane
Objekti:
Kundershtim vendimi prokurorise
Relatori:
Astrit Haxhialushi
Data e Seances:
14.02.2018
Ora e Seances:
9:00
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2017 Gjykata e Apelit Tirane