Pershkrimi
Te Dhenat
Nr Akti
690
Palet ne Proces:
Astrit Baculi (kerkues)
Rrethi:
Tirane
Objekti:
Rivendosje ne afat
Relatori:
Andi Civici
Data e Seances:
14.02.2018
Ora e Seances:
12:30
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2017 Gjykata e Apelit Tirane