Pershkrimi
Te Dhenat
Nr Akti
535
Palet ne Proces:
Shoqeria OSHEE sha(Kerkues) Mirlinda Heidorn (Pale e Interesuar)
Rrethi:
Tirane
Objekti:
Kundershtim vendimi prokurorise
Relatori:
Andi Civici
Data e Seances:
14.02.2018
Ora e Seances:
12:00
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2017 Gjykata e Apelit Tirane