Pershkrimi
Te Dhenat
Nr Akti
439
Palet ne Proces:
Arte Dama
Rrethi:
Tirane
Objekti:
Kundershtim vendimi prokurorise
Relatori:
Shkelqim Mustafa
Data e Seances:
14.02.2018
Ora e Seances:
11:30
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2017 Gjykata e Apelit Tirane