Pershkrimi
Te Dhenat
Nr Akti
359
Palet ne Proces:
Shoqeria OSHEE sha
Rrethi:
Tirane
Objekti:
Kundershtim vendimi prokurorise
Relatori:
Shkelqim Mustafa
Data e Seances:
14.02.2018
Ora e Seances:
10:30
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2017 Gjykata e Apelit Tirane