Pershkrimi
Te Dhenat
Nr Akti
1287
Palet ne Proces:
Shoqeria Permbarimore Alimadhi shpk (Kerkues) Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kruje(Pale e Interesuar)
Rrethi:
Kruje
Objekti:
Kundershtim vendimi prokurorise
Relatori:
Fatmira Hajdari
Data e Seances:
14.02.2018
Ora e Seances:
10:00
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2017 Gjykata e Apelit Tirane