Pershkrimi
Te Dhenat
Nr Akti
1193
Palet ne Proces:
Qerim Asllanaj
Rrethi:
Tirane
Objekti:
Kundershtim vendimi prokurorise
Relatori:
Fatmira Hajdari
Data e Seances:
14.02.2018
Ora e Seances:
9:00
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2017 Gjykata e Apelit Tirane