Pershkrimi
Te Dhenat
Nr Akti
3918
Palet ne Proces:
Grejdi Zacaj
Rrethi:
Tirane
Objekti:
Neni 283/2 K.Penal
Relatori:
Fatmira Hajdari
Data e Seances:
17.01.2018
Ora e Seances:
09:00
Data e Shtyrjes   
Ora e Shtyrjes
14.02.2018
09:15
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2017 Gjykata e Apelit Tirane