Pershkrimi
Te Dhenat
Nr Akti
2982
Palet ne Proces:
Fran Kola (Padites) - Agjensia e Trajtimit te Pronave Tirane (I Paditur) - Avokatura e Shtetit (Pale e Interesuar)
Rrethi:
Kurbin
Objekti:
Anullim vendimi. Njohje pronar
Relatori:
Alaudin Malaj
Data e Seances:
10.07.2017
Ora e Seances:
12:30
Data e Shtyrjes   
Ora e Shtyrjes
14.02.2018
12:15
15.11.2017
12:15
11.10.2017
13:15
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2017 Gjykata e Apelit Tirane