Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 4103
 • Data e Regj:
 • 15.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 78/1 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bledi Shera
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-03254-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4081
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Ibra
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03232-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4082
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 149/a/c i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Hysi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03233-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4083
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Daniel Tafmizi
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-03234-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4084
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Reshat Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03235-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4085
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Apostol Kaci
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03236-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4086
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhemal ceka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03237-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4087
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nevila Mamo Genci Reci
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03238-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4088
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 100/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artur Lezo
 • Nr.Sistemi:
 • 52601-03239-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4089
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Neride Ndoi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03240-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4090
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Agolli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03241-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4091
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 108/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hazer Duraku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03242-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4092
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 170/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arlind Menaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53409-03243-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4093
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shpresim Haka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03244-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4094
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klevis Mulgeci
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03245-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4095
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Hoxholli
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03246-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4096
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Gjoshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-03247-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4097
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tofik Mustafa
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03248-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4098
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 149 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir cepani Media-Shijak TV
 • Nr.Sistemi:
 • 53208-03249-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4099
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 115 113/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mire Nika Emine Qershori Arif Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03250-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4100
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dhurim Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03251-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4101
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aldo Xhani Roland Gjoni Andi Arapi Gjergji Priftuli
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03252-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4102
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 289/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Naim Alla
 • Nr.Sistemi:
 • 56420-03253-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4062
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2-279/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Andi Limi Emilio Brahimaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03213-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4063
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Haxhiu Denis Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-03214-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4064
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Pjeter DedaNikolin Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03215-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4065
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 112/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Algert Thanasi
 • Nr.Sistemi:
 • 52706-03216-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4066
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Kolli
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03217-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4067
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Vlesha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03218-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4068
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rexh Ruci
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03219-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4069
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 59/a i K.P. e 470 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Alda Kacaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03220-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4070
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mateo cmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03221-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4071
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Damir Miserda
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03222-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4072
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adelina Manaj Nikollaq Thanasi
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03223-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4073
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 114-2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Dalti
 • Nr.Sistemi:
 • 52802-03224-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4074
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fluturim Kica Zylfi Ademi
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03225-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4075
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Entela Muco
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03226-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4076
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 124/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhuljana Vila (Masati)
 • Nr.Sistemi:
 • 52901-03227-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4077
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enea Shabani
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-03228-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4078
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Musteqaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03229-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4079
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Baftjar Nela
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03230-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4080
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adem Mata
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03231-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4052
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Florjan Balashi Armir Nasufi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03201-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4053
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.P. 62 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Reth.Gjyq.Tirane Gerald cani
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03202-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4054
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 250-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alban Dervishi Andi Hyka Erlind Kusi Indrit Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 58203-03203-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4055
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhuljan Asllanaj Genci Shiba Denis Subashi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03204-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4056
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfred Toma
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-03205-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4057
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ymer Shata
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03206-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4058
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kristi Dako
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03207-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4059
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Urim Zhuniqi
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-03208-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4060
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lavdim Dini
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03209-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4061
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lavdrim Koceku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03210-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4043
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Muco
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03184-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4044
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mariglent Norja Klejdi Gjepali Rexhep Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03185-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4045
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gioacchino Raia Arlinda cepele
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-03186-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4046
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 120/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylli Ndroqi Pellumb Isaku
 • Nr.Sistemi:
 • 52810-03187-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4047
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/ 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • cercis Veziraj Dashnor Rizvo Armando Sina
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-03188-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4048
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Altin Sina Roland Koltraka
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-03189-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4049
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 259 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Taulant Manaj Florian Progni
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-03190-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4050
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besart Bytyci
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03191-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4051
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nezir Krsniqi Fation Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03192-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4025
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Rrasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03159-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4026
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Destan Dikollari
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03160-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4027
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Genci Skifteri
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03161-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4028
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eldorado Mera
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03162-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4029
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sealdo Aliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03163-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4030
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emanuela Malaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03164-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4031
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Liridon Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-03165-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4032
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Martin Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-03166-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4033
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Armando Alabaku Bujar Gjashta Paqsor Kau ZRPP Tirane AKKP Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03167-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4034
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03168-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4035
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan Mancellari
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-03169-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4036
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armand Xhafa
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03170-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4037
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 76 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ergest Zhupani
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-03171-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4038
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sami Jaho
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-03172-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4039
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 147/2 417 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Edmond Mici
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-03173-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4040
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 417 476 etj i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfons Bibaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71004-03174-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4041
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03175-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4042
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Esat caka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03176-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4012
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klodian Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03136-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4013
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • 147/2 e 476/2 K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Ermir Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03137-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4014
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pajtim Allaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03138-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4015
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 183/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klaudio Hodaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-03139-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4016
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hysni Roci Pjerin Xhuvani Edlira Mara Frida Lamce Fatbardh Budo Mimoza Tufi Arens Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03140-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4017
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervis Tara
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03141-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4018
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Anton Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03142-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4019
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan Araxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03143-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4020
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Baliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03144-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4021
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/3 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ismail Morinaj Marin Rexha Erjon Bahushi Denis Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03145-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4022
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Joni Buzo
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-03146-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4023
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rejmonda Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-03147-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4024
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 242 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rami Raad
 • Nr.Sistemi:
 • 55308-03148-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4007
 • Data e Regj:
 • 05.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nevruz Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03131-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4008
 • Data e Regj:
 • 05.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rigert Ahmetsulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-03132-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4009
 • Data e Regj:
 • 05.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 242 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Flamur Dardha Fitim Dardha
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-03133-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4010
 • Data e Regj:
 • 05.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kurt Sina
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-03134-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4011
 • Data e Regj:
 • 05.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 59 60 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adi (Besmir) Turici Dritan Bala Shefqet Bala Gentian Bala Prok.Rreth.Gjyq Mat
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-03135-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3995
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ergis Bilo
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-03103-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3996
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eduart Hyseni
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-03104-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3997
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tonin Gjinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03105-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3998
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zenun Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03106-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3999
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Petrit Avdylaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03107-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4000
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Rica
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03108-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4001
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 379 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kolgjini
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-03109-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4002
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Beshiri
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-03110-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4003
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 147 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rerth.Gjyq.Kurbin Prenush Pjetraj
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-03111-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4004
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zeqir Demaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-03120-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4005
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 180 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Fida
 • Nr.Sistemi:
 • 53601-03121-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4006
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Bledar Imami alias Bedini
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03122-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3967
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03075-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3968
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Ndroqi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03076-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3969
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/1 323/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ergys Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03077-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3970
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Prenga
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03078-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3971
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 287/2/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alessandro Locatelli
 • Nr.Sistemi:
 • 58339-03079-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3972
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 273 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Engjell Vogli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03080-30-2016
 • Relatori:
 • SShkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3973
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Xhafa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03081-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3974
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhelil Spahi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03082-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3975
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleks (Osman) Sinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03083-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3976
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Agolli
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03084-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3977
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a e 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylli Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03085-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3978
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Nano
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03086-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3979
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lavdrim Gjana
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03087-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3980
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 108/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Selnishta
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03088-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3981
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 83 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Altin Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-03089-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3982
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleks Manaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03090-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3983
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sadri Ferati
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03091-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3984
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Bashkurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03092-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3985
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Qefalija
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-03093-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3986
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hasan Kurmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03094-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3987
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tomor Kalashi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03095-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3988
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Naim Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03096-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3989
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Voltin Kaci Gazmir Vogli
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03097-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3990
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hermes Muja
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03098-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3991
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Taksim Avdillari Elidon Tanci
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-03099-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3992
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ndue Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-03100-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3993
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 96/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Isuf Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 52504-03101-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3994
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni186/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Farije Dezhgiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03102-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3944
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kreshnik Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03052-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3945
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mus Gjana
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03053-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3946
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Domi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03054-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3947
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 488 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rethit.Gj.Tirane Bardhi Harecari
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03055-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3948
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Hate
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03056-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3949
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 475 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Tirane Mishel Prela
 • Nr.Sistemi:
 • 71400-03057-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3950
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 147/1/2/3 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Perparim Kovaci
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-03058-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3951
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 e 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhavid Sela
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03059-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3952
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 e 238 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arben Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-03060-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3953
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kasem Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03061-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3954
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arber Tahiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-03062-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3955
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 242 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eljas Hyseni
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-03063-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3956
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dervish Ajdini
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03064-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3957
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Ndreu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03065-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3958
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardiana Kolami
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-03066-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3959
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Roxhers Skenderi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03067-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3960
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Redjon Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-03068-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3961
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Hime
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-03069-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3962
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Qamile Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03070-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3963
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 257/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Bajraktari
 • Nr.Sistemi:
 • 58210-03071-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3964
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Feridon Biba
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03072-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3965
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eduart Gjikola
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03073-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3966
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lavdimir Bimo
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03074-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3925
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Nazif Lulja Peme Shahinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02882-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3926
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 197 198 te K P
 • Palet ne proces:
 • Selim Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02883-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3927
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Haqif Kacani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02884-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3928
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besard Pashkaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02885-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3929
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Blandi Dorzi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02886-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3930
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Renuar Mustafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02887-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3931
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Zak Prenga
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02888-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3932
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Nenet 278/5 84 K.P
 • Palet ne proces:
 • Hasan Lika Gjergj Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02889-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3933
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 300 K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Mesi Fatos Mesi Marjan Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02890-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3934
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Nenet 79/dh-25 278/4 302/2-25 301 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Danjel Kora Besnik Kora Pellumb Kora Gurali Kora Ardjan (Gjergji) Gjonaj Paris Gjeta Preng Gjeta Shpetim Nikolli
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-02891-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3935
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Hekuran cela Flamur Laze Arben Disha Farudin Arapi Shkelqim cela
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02892-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3936
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Nenet 283/1 284 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Artur Xhoni
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02893-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3937
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Sazan Feruku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02894-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3938
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 235/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Natasha Kaleci
 • Nr.Sistemi:
 • 58101-02895-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3939
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 288/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Isni Kadriu
 • Nr.Sistemi:
 • 58341-02896-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3940
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 199/a/1 te K.p
 • Palet ne proces:
 • Beniamin Kryemadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02897-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3941
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.p
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Bellova
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02898-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3942
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Nenet 278/4 278/5 238 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Erjon Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02899-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3943
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Sabri Elezaj Zyber Lleshi Liman Lica Arif cemenja Xhelal Hani Gezim Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02900-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3873
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eltion Merja
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-02830-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3874
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 134/2 291 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Marjos Kecaj Saimir Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02831-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3875
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 137/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Linza
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02832-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3876
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 135 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Raif Hoxhalli
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02833-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3877
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 129 te K P
 • Palet ne proces:
 • Arber Gurakuqi
 • Nr.Sistemi:
 • 52908-02834-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3878
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Valentina Teodoresku
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02835-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3879
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Arif Mance
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02836-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3880
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenit 137 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhevat Manallari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02837-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3881
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 130/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Merdani
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02838-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3882
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 130/a pika 1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Arteman Lace
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02839-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3883
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 130/a(1) 130/a(1) e 320 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Marsial Dumi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02840-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3884
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 199/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eltorr Goxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02841-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3885
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 291 i K P
 • Palet ne proces:
 • Andi Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02842-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3886
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shefki Bircaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02843-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3887
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 134/2 300 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Arlind Pasha Dritan Tanci Korab Osmani Ruzhdi Rushiti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02844-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3888
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 290/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sokol Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02845-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3889
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 134/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Xheta Florjan Kazani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02846-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3890
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 130/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Qazim Senka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02847-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3891
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 143/2 t
 • Palet ne proces:
 • Denada Sadedini
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02848-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3892
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dalip Skarra
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02849-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3893
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 137 pg. 1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hazbije Ferati
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02850-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3894
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 291 i K P
 • Palet ne proces:
 • Roland ciko
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02851-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3895
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 t
 • Palet ne proces:
 • Ollga Permakaj Lisander Ftoni
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02852-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3896
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 199/a/1 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Abaz Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02853-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3897
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenit 137 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zef Bibaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02854-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3898
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 236/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ledio Shehaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02855-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3899
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Mirash Ndrevataj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02856-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3900
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 139-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02857-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3901
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 321/2 t
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Koxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02858-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3902
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 121/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Ermir Abasi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02859-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3903
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Shuarje denimi
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Raska
 • Nr.Sistemi:
 • 73001-02860-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3904
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 137 K P
 • Palet ne proces:
 • Aleks Pecnikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02861-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3905
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 235/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Bujar Meci
 • Nr.Sistemi:
 • 55301-02862-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3906
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 143/2 t
 • Palet ne proces:
 • Bajram Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02863-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3907
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 130/a/4150 320 te K P
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Dodaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02864-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3908
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendim i prokurorit
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria cez Shperndarje sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02865-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3909
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 130/a pg.4 i K p
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Kociu ose Pllumb Qemallaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02866-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3910
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenit 137 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Genci Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02867-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3911
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klejol cami Florian Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02868-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3912
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 290/2 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Armando Plaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02869-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3913
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 143/b/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dritan Camko (Dionis Gishti) Saimir Krasnaj Marius Shehu Denilson Dusha
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02870-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3914
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi i prokurorit
 • Palet ne proces:
 • Edmond Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02871-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3915
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 197 198 180/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dritan Ruci
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02872-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3916
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi i prokurorit
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Elektral sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02873-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3917
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Kthim sendi i sekuestruar
 • Palet ne proces:
 • Fation Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02874-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3918
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 110/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alfred Spahiu Elson (Gazmir) Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-02875-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3919
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi i prokurorit
 • Palet ne proces:
 • Shefki Beta
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02876-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3920
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 189/1 e 186/1 te K P
 • Palet ne proces:
 • Saimir Cuni
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-02877-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3921
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenit 137 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lavdim Balliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02878-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3922
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi i prokurorit
 • Palet ne proces:
 • Ilir Qerfozi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02879-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3923
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a-4 i K P
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Pali
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02880-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3924
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenit 283 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ergys Muda
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02881-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3847
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 291 te K P
 • Palet ne proces:
 • Pashk Guri
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02786-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3848
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 130/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Gentian Talja
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02787-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3849
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eva Osmani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02788-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3850
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 130/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Denis Musaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02789-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3851
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 134/1 te K P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Malko
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02790-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3852
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Xhafa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02791-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3853
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 248 i KP
 • Palet ne proces:
 • Altin Muco Aneld Kendezi Serxhio Gacaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02792-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3854
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kaciqi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02793-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3855
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 124/b/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Urim Tota
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02794-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3856
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 205 i K P
 • Palet ne proces:
 • Bajram Shatri
 • Nr.Sistemi:
 • 54105-02795-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3857
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 124/b/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Zotaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02796-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3858
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 108/a/1 121/a/1 323/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Arben Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02798-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3859
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 145 dhe 25 t
 • Palet ne proces:
 • Attilio DEugenio Tajar Kamxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02799-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3860
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Xheladini
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02800-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3861
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 199/b-t
 • Palet ne proces:
 • Ramis Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02801-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3862
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 291 i K P
 • Palet ne proces:
 • Abaz Shkoza
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02802-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3863
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 112/1 108/a/1 K P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Seci
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02803-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3864
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 199/a/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Dritan Kamberi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02804-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3865
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Mikel Xhibro
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02805-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3866
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Gerxhani Besnik Kociu
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02806-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3867
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 159/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Ndrek Ismailaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-02807-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3868
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Blendi Zeneli
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02808-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3869
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Baftjar Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02809-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3870
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 e 25 305/b K.p
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Tafa Valmir Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02810-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3871
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Murat Preni
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02811-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3872
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 278/2 278/5 302/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Fadil Ternova Veli Nika
 • Nr.Sistemi:
 • 59103-02812-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3818
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 88/1 300 I K.P
 • Palet ne proces:
 • Blerim Rexha Reis Osmeria
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-02742-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3819
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 119/2 120/2 te K P
 • Palet ne proces:
 • Ilir Beqaj Lulzim Basha
 • Nr.Sistemi:
 • 52809-02743-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3820
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 199/a/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Zini Buci
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02744-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3821
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 130/1 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Petrit Perpalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02745-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3822
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bledar Pupa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02746-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3823
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • nenit 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nazif Pepmarku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02747-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3824
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 291 t
 • Palet ne proces:
 • Uzri Skuka
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02748-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3825
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Armand Latifi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02749-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3826
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 321/2 t
 • Palet ne proces:
 • Gentian Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02750-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3827
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 300 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Hoxha Riza Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02751-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3828
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 199/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Besnik Caushaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02752-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3829
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 139 134/2 278/3 K P
 • Palet ne proces:
 • Silvester Sylaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02753-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3830
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 189/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Nikollaq cuni
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-02754-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3831
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 134 pg. 2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Rozalina Konomi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02755-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3832
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 114/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Klaudio Dako
 • Nr.Sistemi:
 • 52802-02756-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3833
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 275 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Loris Lataj
 • Nr.Sistemi:
 • 56150-02757-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3834
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Alushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02758-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3835
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 K.p
 • Palet ne proces:
 • Tahir Mucina
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02759-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3836
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/3 306/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Hamit Sena Kujtim Xhakrosa Ismet Doda Haqif Hetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 57070-02760-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3837
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 84 K.P
 • Palet ne proces:
 • Klodjan Isufi
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-02761-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3838
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Nenet 134/2 278/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Zira Kujtim Leka Ilir Uka Enea Zira
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02762-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3839
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Nenet 186/1 190/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Marash Vata
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-02763-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3840
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Luka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02764-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3841
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 278/3278/2 280 Kp
 • Palet ne proces:
 • Mark Keqi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02765-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3842
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 190/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Agim Xhika Avni Hoxha Robert Hoxha Ilir Allmeta Juxhin Zeqaj Perparim Zeqaj Shoqeria Aleksi & Ajsi sh.p.k. Shoqeria Hoxha sh.p.k. Shoqeria Xhois Gruo sh.p.k. Shoqeria Sile-Alb sh.p.k. Shoqeria Prokat sh.p.k. Mimoza Hoxha Vjollca Hoxha Shoqeria Rei 2012 sh.p.k. Shoqeria Franko - 94 sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-02766-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3843
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 291 i K P
 • Palet ne proces:
 • Rubin cepani
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02767-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3844
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Herald Saliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02768-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3845
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 186/2189/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bylbil Muja
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02769-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3846
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 275 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Roland Uruci
 • Nr.Sistemi:
 • 58315-02770-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3790
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Reshit Xhameta
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02714-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3791
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhevit Picari
 • Nr.Sistemi:
 • 56170-02715-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3792
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Florenc Beshiri
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-02716-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3793
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Flamur Mamli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02717-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3794
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Xhixha
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02718-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3795
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Vincens Piroli
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02719-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3796
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Edi Vathaj Ladi Vathaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02720-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3797
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Bujar Kipti
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02721-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3798
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 88/2 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Marjan Kodheli
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02722-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3799
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Sami Farruku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02723-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3800
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 t
 • Palet ne proces:
 • Besnik Ismaili
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02724-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3801
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a - 4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Armando Kazazi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02725-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3802
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Zela
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02726-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3803
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • neni 291 t
 • Palet ne proces:
 • Armand Pasho
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02727-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3804
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Erind Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02728-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3805
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • neni 278/5 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kevin Mjekra
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02729-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3806
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Medi Brahilika
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02730-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3807
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • neni 149 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Cepani Televizioni KLAN
 • Nr.Sistemi:
 • 53208-02731-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3808
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kristaq Zoto
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02732-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3809
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arnel Jahovaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02733-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3810
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artur Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-02734-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3811
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • neni 291 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Qamil Basha
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02735-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3812
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • neni 278/5 t
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Doko
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02736-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3813
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Malbora Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02737-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3814
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • neni 159/1 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Sabah Brahaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-02738-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3815
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • neni 90 t
 • Palet ne proces:
 • Rejmonda Tusha Mirushe Abazi
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-02739-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3816
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi i prokurorit
 • Palet ne proces:
 • Keti Afezolli
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02740-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3817
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 t
 • Palet ne proces:
 • Artur Lumaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02741-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3771
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Altin coku
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02695-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3772
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02696-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3773
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Izmir Tahiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02697-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3774
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ergent Haxhi
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02698-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3775
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besard Skacaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02699-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3776
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Mija
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-02700-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3777
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klauden Mucogllava
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02701-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3778
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 149 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir cepani Inva Mula
 • Nr.Sistemi:
 • 53208-02702-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3779
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 448 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Elton Shuaipi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02703-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3780
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 208 213 etj. i K.P
 • Palet ne proces:
 • Diana Kademi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02704-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3781
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 150 e 236/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armand Bajo
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-02705-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3782
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Lekaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02706-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3783
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elez Pilafi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02707-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3784
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Permb. Albase shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02708-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3785
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vaid Tarja
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-02709-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3786
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Cani Arben Hida
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02710-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3787
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan Halili Arjana Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02711-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3788
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agim Doga
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02712-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3789
 • Data e Regj:
 • 22.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Blerim Baci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02713-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3764
 • Data e Regj:
 • 21.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mentor Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02680-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3765
 • Data e Regj:
 • 21.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 126 183/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sehit Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02681-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3766
 • Data e Regj:
 • 21.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nazime Bendo
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02682-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3767
 • Data e Regj:
 • 21.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elis Xhaja
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02683-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3768
 • Data e Regj:
 • 21.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 147/2 410 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Artur Spaho
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-02684-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3769
 • Data e Regj:
 • 21.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylvi Beqja Sinan Topi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02685-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3770
 • Data e Regj:
 • 21.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hektor Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02686-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3757
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bledar Ajazi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02661-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3758
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 155/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleks Millo Aleksander Pilo Eduard Llulla Haxhi Sulaj Sokol Selenica Pobert Kaso Edmond Gjermeni
 • Nr.Sistemi:
 • 53306-02662-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3759
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Refik Kuka
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02675-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3760
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 108/1/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mirjan Stafalla
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02676-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3761
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 90/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Cupi Rudina Cupi Xhevahire Cupi
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-02677-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3762
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 470/1 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Ermir Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-02678-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3763
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 147 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Klaudit Matoshi
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-02679-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3745
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Tomorr Kerrcuku Avni Kerrcuku
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02638-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3746
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 514 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Reth.Gjyq.Mat Etmond Lici
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02639-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3747
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luigj Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-02640-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3748
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Bersilja Kojku Oltjon Arapi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02641-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3749
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Avni Franga
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-02642-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3750
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 263/1 242 323 te K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ferit Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02643-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3751
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Blerim Jata
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02655-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3752
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Hoxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02656-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3753
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 147/2 417 470/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ermal Beka
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-02657-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3754
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 79/dh-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Raul Valisi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02658-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3755
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Liridon AllmuCa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02659-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3756
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eniel Arapi
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02660-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3716
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marjan Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02609-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3717
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Florian Sinani
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02610-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3718
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Taulant Zhaboli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02611-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3719
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Qemal Peza Alida Stamo Vitmar Tirana
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02612-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3720
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 236 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emiliano Mrishaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02613-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3721
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Hyka
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-02614-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3722
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ferik Mara
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02615-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3723
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ferjan Pinari
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02616-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3724
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ajet Ismailisufaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02617-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3725
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 56 470 e 475 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Avdul (Abdul) Zenelaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71400-02618-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3726
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Borova Enver Sheshi Galip Borova
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02619-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3727
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02620-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3728
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Skender Sejdini
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02621-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3729
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Mustafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-02622-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3730
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Clirim Hoxholli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02623-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3731
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Shehu (Shehi)
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02624-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3732
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 480 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Julian Hila
 • Nr.Sistemi:
 • 73001-02625-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3733
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Flora Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02626-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3734
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Shoshari
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02627-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3735
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 147 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Baculi
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-02628-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3736
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 413/3 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoq. OSHEE sha
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02629-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3737
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 321/2 e 130/a/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klodian Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 57240-02630-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3738
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Altin Sollaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02631-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3739
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sofie Shote
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02632-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3740
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 63 i ligjit nr.8328 dt.16.04.1998
 • Palet ne proces:
 • Artur Gjini
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-02633-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3741
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 63 i ligjit nr.8328 dt.16.04.1998
 • Palet ne proces:
 • Anton Mbrozi I.E.V.P.Burrel
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-02634-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3742
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Krosi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02635-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3743
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 385 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjykata e Rrethit Gjyqesor Diber Arben Ismaili
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02636-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3744
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Blerim Bala
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02637-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3705
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Valisi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02594-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3706
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Mullai
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02599-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3707
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 e 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Vezi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02600-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3708
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02601-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3709
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bunjamin Xhelili
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02602-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3710
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 58 59 i K.Pr.P. e 90 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besim Dibra Spiro Hoxha Ilir Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-02603-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3711
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02604-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3712
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vasil AruCi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02605-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3713
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Leke Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02606-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3714
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatos Gjekola
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02607-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3715
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 379 471 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Elidon Kotorri
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-02608-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3699
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 200 e 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gani Memaga
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02566-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3700
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02567-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3701
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Demiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02568-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3702
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sali Dauti
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02569-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3703
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Qemal Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02570-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3704
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eli Pano Svjetllana Jakupi Mgda Suljoti (Dedi) Suela Gjanci Nertil Abdulaj Endrit Lile Dritan Papanastasi
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02571-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3685
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Agim Jazaj Fondacioni Rumi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02532-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3686
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Asime Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02545-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3687
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Qemal Xhafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 57010-02546-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3688
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aljosha Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-02547-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3689
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 3929 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Eris Nasufi Agim Mata
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02548-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3690
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petmar Lubonja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02549-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3691
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Drita Kano Spiro Kano Vasilika Kano
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02550-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3692
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Vehip Proda Theodhori Proda
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02551-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3693
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sabri Memcaj Vullnetare cela (Hoxha) Ahmet Stojna
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02552-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3694
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Sinani Imerli Metaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02553-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3695
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 147 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Tirane Bujar Isa
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-02554-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3696
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Liman Sinakoli
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-02555-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3697
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Miliana Kote Irida Kote
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02556-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3698
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ergim Allushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02557-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3661
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Florian Kofina
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02497-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3662
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Sopaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02498-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3663
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Skender Maqinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02499-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3664
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Zagani
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02500-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3665
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 273 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Gerald Sefa Fatjon Keta
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02501-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3666
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Elmazaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02502-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3667
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Toska
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02503-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3668
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Muse Shala
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02504-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3669
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Hida
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02505-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3670
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zef Pjetri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02506-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3671
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lamberto Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02507-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3672
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enkel Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02508-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3673
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 274 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klodian Kulla
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02509-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3674
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 110/1 e 121/a/2 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Edison Hurdha
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-02510-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3675
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Tali
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02511-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3676
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Ligji 22/2014
 • Palet ne proces:
 • Plarent Perlala
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02512-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3677
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 200 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Andon Shota
 • Nr.Sistemi:
 • 53006-02513-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3678
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ali Topalli
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-02514-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3679
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hasan Albrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02515-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3680
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 e 278/6 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02516-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3681
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 119/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Ndoj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02517-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3682
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Leze Martinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02518-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3683
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 22 e 291 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Ermand Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02519-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3684
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 200 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Gjeta Frrok Gjeta
 • Nr.Sistemi:
 • 53006-02520-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3634
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 119 e 90 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sofije Deda Adelina Kazanxhiu Avdi Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-02460-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3635
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mevlan Vojka
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02461-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3636
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hazis Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02462-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3637
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 e 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Selim Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02463-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3638
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Bunci
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-02464-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3639
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eldi Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02465-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3640
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Skender Gjorgji
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02466-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3641
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marlin Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02467-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3642
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Blerim Krasniqi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02468-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3643
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Admir Tafhasi
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-02469-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3644
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Orion Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-02470-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3645
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 127 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Blendi Barbuta Denada Pasholli
 • Nr.Sistemi:
 • 52904-02471-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3646
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/6 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arban Zguri Bedri Murati Ylli Zalla Fatjon Caca Astrit Zguri
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02472-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3647
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Behar Bala
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02473-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3648
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291. 323/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Seat Sinani
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02474-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3649
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armand Kamulla
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02475-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3650
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 278/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Julian Shorja
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-02476-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3651
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eduart Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02477-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3652
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bajram Taipi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02478-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3653
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 183/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Nekaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-02479-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3654
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02480-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3655
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Olgert Shaqir
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-02481-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3656
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Tirane Leonard Prenga Z.V.Sh.P.Lezhe
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02482-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3657
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hamit Ismalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02483-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3658
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erjon Haxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02484-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3659
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Banaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02485-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3660
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Imer Selimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02486-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3615
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gerald Voda
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02440-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3616
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02441-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3617
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Evzon Paci
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02442-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3618
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Martin Mino
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02443-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3619
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Ilamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02444-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3620
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 147 417 470 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Sokol Allaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 71001-02445-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3621
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Tirane Blenard Fejzulla
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02446-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3622
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Diber. Defrim Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02451-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3623
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/2 3-25 143/2-22 te K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Aga Edlira Hyseni
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02448-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3624
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Abdyl Peqini
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02449-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3625
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Abjoli Mataj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02450-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3626
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 283i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Korado Mahilaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02452-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3627
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Karamani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02453-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3628
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Serxhio Kananaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02454-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3629
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Robert Isaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02455-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3630
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 514 te K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Diber
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02456-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3631
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klodjan Kasneci Mehmet Mehmeti Shprsim Ademaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02457-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3632
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 183/2 279/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Seferi
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-02458-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3633
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Roben Krrashi
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02459-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3611
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Faik Zenuni
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02429-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3612
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Delia
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02430-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3613
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 110/1 121/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jurgen Meziri
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02431-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3614
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Xhelo
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02432-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3604
 • Data e Regj:
 • 30.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 475 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentian Dumi
 • Nr.Sistemi:
 • 71003-02422-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3605
 • Data e Regj:
 • 30.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 62 i K.P e 470 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilidjan Bajollari
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02423-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3606
 • Data e Regj:
 • 30.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ali Muco
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02424-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti: