Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 4730
 • Data e Regj:
 • 14.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 238/1 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Ani cani
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-04225-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4731
 • Data e Regj:
 • 14.12.2016
 • Objekti:
 • neni 147/2 te K.pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Erion Dane
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-04226-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4732
 • Data e Regj:
 • 14.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Kacaku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04227-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4733
 • Data e Regj:
 • 14.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/1, 84-25 e 302 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armand Meta, Gentian Myrta, Donald Gega, Gentian Gjakrosa
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-04228-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4734
 • Data e Regj:
 • 14.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 170/a/1/ i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bajram Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53409-04229-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4735
 • Data e Regj:
 • 14.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Andi Sinojmeri
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-04230-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4736
 • Data e Regj:
 • 14.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Dafku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04231-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4710
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 78/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Granit (Giuliano) Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-04199-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4711
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Ibraliu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04200-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4712
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Kontrolli i Larte i Shtetit, Skender cota
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-04201-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4713
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P. e 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Prenga
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-04202-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4714
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhetan Markola
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-04203-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4715
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Endrit Kopliku
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-04204-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4716
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hasan Gjika
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04205-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4717
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marjus Bushi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04206-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4718
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gerjon Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-04207-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4719
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Njazi Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04208-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4720
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hysen Lamallari
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-04209-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4721
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sherif Begu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-04210-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4722
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rudjan Kacaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-04211-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4723
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tefta Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-04212-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4724
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Ibraj, Besim Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-04213-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4725
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ymerli Bardhollari
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-04214-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4726
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 302/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Turici
 • Nr.Sistemi:
 • 57030-04215-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4727
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 289/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kasem Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 56420-04216-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4728
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 290, 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rejmonda Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-04217-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4729
 • Data e Regj:
 • 13.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Florian Isaku
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-04218-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4692
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dhionis Dukoli
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04173-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4693
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Murat Masha, Betim Xhixha
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-04182-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4694
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armando Alushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-04183-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4695
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfred Hasmadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04184-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4696
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 183/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lear Kurti, Frenklin Sorra
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-04185-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4697
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 250-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Noviol Papuli, Nikolin Mardodaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55323-04186-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4698
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 124/b/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agim Lushaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04187-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4699
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 191/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sefer Doda
 • Nr.Sistemi:
 • 53806-04188-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4700
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 108/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04189-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4701
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1, 279/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Stavro Nace
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-04190-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4702
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 291, 69, 76 e 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kurt Rusi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-04191-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4703
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bledar Agalliu
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-04192-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4704
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Zgura
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-04193-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4705
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 e 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Florian Drushku, Xheni Hysenbegasi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-04194-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4706
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Genci Dibra
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-04195-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4707
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 237 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alban Vogli
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-04196-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4708
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 146 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vlash Gjona
 • Nr.Sistemi:
 • 53205-04197-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4709
 • Data e Regj:
 • 12.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mirush Jaku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04198-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4680
 • Data e Regj:
 • 09.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 e 150 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jetnor Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-04161-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4681
 • Data e Regj:
 • 09.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2, 291, 273 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Zhinga
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-04162-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4682
 • Data e Regj:
 • 09.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 305 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Najada Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 59106-04163-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4683
 • Data e Regj:
 • 09.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rigers Merepeza
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04164-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4684
 • Data e Regj:
 • 09.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 124/b/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rustem Rustemi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04165-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4685
 • Data e Regj:
 • 09.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervis Jaubelli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-04166-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4686
 • Data e Regj:
 • 09.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/2/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Perikli Doci, Kujtim Sefa, Leonard Cenko
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-04167-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4687
 • Data e Regj:
 • 09.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bledar Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-04168-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4688
 • Data e Regj:
 • 09.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervin Burrnazi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-04169-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4689
 • Data e Regj:
 • 09.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Olger Myrtezai, Sokol Durmishllari
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-04170-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4690
 • Data e Regj:
 • 09.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Qazimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-04171-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4691
 • Data e Regj:
 • 09.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Daut Sinani
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-04172-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4672
 • Data e Regj:
 • 07.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Nafije Balla, Prok.Rreth.Kruje
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-04144-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4673
 • Data e Regj:
 • 07.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a e 278/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04145-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4674
 • Data e Regj:
 • 07.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3, 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-04146-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4675
 • Data e Regj:
 • 07.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kole Gjikolaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04147-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4676
 • Data e Regj:
 • 07.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Taulant Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04148-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4677
 • Data e Regj:
 • 07.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Permb. Alimadhishpk
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-04149-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4678
 • Data e Regj:
 • 07.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 379 e 471 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Pashk Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-04150-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4679
 • Data e Regj:
 • 07.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 480 e 379 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Simon Doda
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-04151-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4667
 • Data e Regj:
 • 05.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 46 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Vokrri
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-04124-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4668
 • Data e Regj:
 • 05.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 180/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Reci
 • Nr.Sistemi:
 • 53601-04125-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4669
 • Data e Regj:
 • 05.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 76 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tom Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-04126-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4670
 • Data e Regj:
 • 05.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Flavio Ymeri
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-04127-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4671
 • Data e Regj:
 • 05.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 78 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Viktor Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-04128-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4660
 • Data e Regj:
 • 02.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dejvis Alihoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-04117-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4661
 • Data e Regj:
 • 02.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 298/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Halil Bafti
 • Nr.Sistemi:
 • 56550-04118-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4662
 • Data e Regj:
 • 02.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 e 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Xhaja
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-04119-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4663
 • Data e Regj:
 • 02.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Vathi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-04120-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4664
 • Data e Regj:
 • 02.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fran Caka, Xhovalin Saka, Artan Caka
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-04121-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4665
 • Data e Regj:
 • 02.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Faik Alla
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04122-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4666
 • Data e Regj:
 • 02.12.2016
 • Objekti:
 • Neni278/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besnik Basha
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04123-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4636
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 e 305/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Julian Truka, Shane Rroshi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04085-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4637
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Bushgjoka, Xhenario Klosi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-04086-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4638
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Naim Dauti
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04087-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4639
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1, 300/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Ducka, Elton Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-04088-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4640
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kostandin Qose
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-04089-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4641
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 76, 25 e 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mateo Gjalpi
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-04090-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4642
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bukurosh Meda
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-04091-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4643
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Malvin Kokaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-04092-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4644
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04093-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4645
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Nafi Samarxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-04094-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4646
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Ejkel Ismaili
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-04095-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4647
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Berton Xhafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-04096-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4648
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shaban Mcini
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-04097-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4649
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 273 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Musa Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-04098-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4650
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kristjan Ulndreaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04099-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4651
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enea Kasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-04100-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4652
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Saimir Feruku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04101-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4653
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Markeljan Cungu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-04102-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4654
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 183/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Duka
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-04103-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4655
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Elqeni
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-04104-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4656
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Festim Stafa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-04105-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4657
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Platon Cena
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-04106-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4658
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 139, 25 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tomorr Peposhi, Eduart Ibrahimi, Elton Hithi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-04107-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4659
 • Data e Regj:
 • 01.12.2016
 • Objekti:
 • Neni 127 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sehit Aliaj, Antoneta Ahmetsulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52904-04108-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4617
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rejmonda Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 59127-04052-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4618
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erjon Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04053-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4619
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Maksim cuni
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-04054-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4620
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-04055-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4621
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Memaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04056-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4622
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 287/b/1/ i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hipasim Gashi, Ilir Domi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04057-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4623
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Afrim Joca
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-04058-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4624
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marsildo Ndoja
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-04059-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4625
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agron Tafilica
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-04060-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4626
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Pillati
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-04061-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4627
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 290, 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edvjol Gogo
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-04062-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4628
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 88/1, 305/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Kora, Aferdita Elezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-04063-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4629
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Mehidri
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-04064-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4630
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elvis Kosova
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-04065-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4631
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 321/2 e 242 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Baculli
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-04066-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4632
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Avni Topalli, Donald Greku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-04067-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4633
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 88/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52304-04068-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4634
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Loka
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04075-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4635
 • Data e Regj:
 • 30.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Beqir Albrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-04076-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4611
 • Data e Regj:
 • 25.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/3, 278/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Endri Guzja, Ridian Xheleka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-04046-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4612
 • Data e Regj:
 • 25.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2, 278/3, 280 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Isuf Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04047-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4613
 • Data e Regj:
 • 25.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-04048-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4614
 • Data e Regj:
 • 25.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 124/b/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agim Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 55332-04049-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4615
 • Data e Regj:
 • 25.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ismail Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-04050-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4616
 • Data e Regj:
 • 25.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 147 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Paola (Kacmolli) Prendi
 • Nr.Sistemi:
 • 71001-04051-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4596
 • Data e Regj:
 • 23.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ermal Demushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-04021-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4597
 • Data e Regj:
 • 23.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besnik Bekteshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-04022-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4598
 • Data e Regj:
 • 23.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Liljana Dajlani
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-04023-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4599
 • Data e Regj:
 • 23.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 237 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eduart cedja, Ledio Mehidri
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-04024-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4600
 • Data e Regj:
 • 23.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ernol Pellumbi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-04025-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4601
 • Data e Regj:
 • 23.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 etj i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Klame shpk, Gezim Kodra, Valentina Postoli
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-04026-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4602
 • Data e Regj:
 • 23.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Florian Gjyzeli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-04027-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4603
 • Data e Regj:
 • 23.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Rama, Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-04028-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4604
 • Data e Regj:
 • 23.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ferizate Kalaja
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-04029-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4605
 • Data e Regj:
 • 23.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Inspektoriati Kombetar i Mbrotjes se Territorit, Arjan Qafa
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-04030-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4606
 • Data e Regj:
 • 23.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Ibrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-04031-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4607
 • Data e Regj:
 • 23.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Kalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-04032-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4608
 • Data e Regj:
 • 23.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Hocja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-04033-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4609
 • Data e Regj:
 • 23.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 135-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elson Murataj, Skerdjan Brakaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-04034-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4610
 • Data e Regj:
 • 23.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besnike Hymerllaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-04035-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4590
 • Data e Regj:
 • 22.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 76-22 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Admir Cena, Jurgen Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-04015-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4591
 • Data e Regj:
 • 22.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Azojmir Suci
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-04016-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4592
 • Data e Regj:
 • 22.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Euro Investiment Grup shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-04017-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4593
 • Data e Regj:
 • 22.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eduart Tafciu
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-04018-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4594
 • Data e Regj:
 • 22.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tahir Pervataj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-04019-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4595
 • Data e Regj:
 • 22.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 378, 470/2 e 475 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylli Abdyli
 • Nr.Sistemi:
 • 71003-04020-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4584
 • Data e Regj:
 • 21.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmire Marjani
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-04009-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4585
 • Data e Regj:
 • 21.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Halil Milkurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-04010-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4586
 • Data e Regj:
 • 21.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marije Ndrejaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-04011-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4587
 • Data e Regj:
 • 21.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2, 287/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Valon Kycyku, Burim Haxhiolli
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-04012-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4588
 • Data e Regj:
 • 21.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 78/dh-25, 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sael Sulaj, Vasiel cavo
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-04013-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4589
 • Data e Regj:
 • 21.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Brahilika
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-04014-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4576
 • Data e Regj:
 • 18.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 114/b/2 i K.P, 114/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adrian Uka, Gezim Vuka
 • Nr.Sistemi:
 • 52804-03996-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4577
 • Data e Regj:
 • 18.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 68 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Florien Bejko
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03997-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4578
 • Data e Regj:
 • 18.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lavdim Bezhani
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-03998-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4579
 • Data e Regj:
 • 18.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Albert Ismaili
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03999-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4580
 • Data e Regj:
 • 18.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P. E 300/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ndue Paluca, Nderim Cerpja
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-04000-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4581
 • Data e Regj:
 • 18.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Gener 2 shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-04001-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4582
 • Data e Regj:
 • 18.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Selim Barci
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-04002-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4583
 • Data e Regj:
 • 18.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Noka
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-04003-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4565
 • Data e Regj:
 • 17.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 200 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enver Kaloshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53006-03985-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4566
 • Data e Regj:
 • 17.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/1/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Ndue Hoti, Luan Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03986-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4567
 • Data e Regj:
 • 17.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luke Gjegjaj, Gentjan Gjegjaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-03987-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4568
 • Data e Regj:
 • 17.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Gera, Skender Zeneli
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03988-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4569
 • Data e Regj:
 • 17.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 378, 512, 514 te K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Kurbin, Arben Pershqefni
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03989-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4570
 • Data e Regj:
 • 17.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Kupi
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03990-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4571
 • Data e Regj:
 • 17.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 125 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Uarda Vuthi, Aurel Isaku
 • Nr.Sistemi:
 • 52902-03991-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4572
 • Data e Regj:
 • 17.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1, 290/3, 291,273 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gazmir Tafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03992-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4573
 • Data e Regj:
 • 17.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marie Ndoja
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03993-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4574
 • Data e Regj:
 • 17.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 e 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Raitjon Qemaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03994-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4575
 • Data e Regj:
 • 17.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enea Ramadani
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03995-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4547
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Deva
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03955-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4548
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfred Dumi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03956-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4549
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Zana Bashllari
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03957-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4550
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Kallcishta
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03958-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4551
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Shabani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03959-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4552
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 287 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Durim Bami
 • Nr.Sistemi:
 • 58339-03960-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4553
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291, 143/1 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Qerim Asllanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03961-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4554
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhuljo Vora
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03962-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4555
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 290, 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Kristaq Kotro
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03963-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4556
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Merlina Kucuku
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-03964-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4557
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Enik Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03965-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4558
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edmond Arapi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03966-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4559
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 37/1 i K.P.U.
 • Palet ne proces:
 • Ermir Begaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03967-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4560
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 488 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Tirane Ozden Gur
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03968-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4561
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Olsi Leka Sajmir Kaziu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03969-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4562
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P., 283/1 e 278/4 i K.P. e 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfred Naco Alkan Markaj Armando Murati Astrit Beka Atrias cizmja Aurora Lico Bledi carcani Dardan Jaku Donard Belaj Eni Malaj Gentian Xhelili Indrit Sallahu Julian Bushati Rudolf Kallbaqi Sali Sallahu Spartak Piciri Toni Naco
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03970-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4563
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03971-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4564
 • Data e Regj:
 • 16.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Flamur Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03972-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4539
 • Data e Regj:
 • 15.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 191/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Bajram Dungu
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03947-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4540
 • Data e Regj:
 • 15.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Valmir Barmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03948-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4541
 • Data e Regj:
 • 15.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2, 146 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Avni Buci
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03949-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4542
 • Data e Regj:
 • 15.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 259, 186/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sotir Tego
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-03950-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4543
 • Data e Regj:
 • 15.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 79/e e 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Sokoli Paulin Kalthi
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-03951-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4544
 • Data e Regj:
 • 15.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zabit Ferati
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03952-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4545
 • Data e Regj:
 • 15.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P. e 199/b, 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Brahim Lita Kujtim Musa Agim Lamallari
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-03953-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4546
 • Data e Regj:
 • 15.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatos cifliku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03954-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4512
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Besmir Peci
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03920-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4513
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Flamur Kalivaci Blendi Kalivaci Fejzo Subashi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03921-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4514
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/2 e 186/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Flogert Bala
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-03922-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4515
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Hanke Molla
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03923-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4516
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 248, 186/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Kongoli Gjergj Papuli
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03924-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4517
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sadri Geci
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03925-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4518
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Jazexhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03926-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4519
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Elida Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03927-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4520
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besmir Dida
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03928-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4521
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 106 e 150 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatos Gurakuqi
 • Nr.Sistemi:
 • 52608-03929-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4522
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1, 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Guga
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03930-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4523
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Mukja
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-03931-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4524
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03932-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4525
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tosi Dushku
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03933-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4526
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gleni Kociu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03934-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4527
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Henri Prokopi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03935-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4528
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Meleq Kora
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03936-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4529
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Muis Skarra
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-03937-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4530
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luigj Totokocopullo
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03938-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4531
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erjon Pipiko
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03939-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4532
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Doku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03940-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4533
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fiorel Thaci
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03941-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4534
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Drita Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-03942-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4535
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bledar Florini
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03943-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4536
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 e 287/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Musa Xhauri Sherif Dafku Kujtim Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03944-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4537
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 79/dh e 22 i K.P. e 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Amarild Dushku Fredi Rushi
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-03945-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4538
 • Data e Regj:
 • 14.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 290, 291/2 te K.Pr.P. e 143 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Qesaraku Agim Qesaraku
 • Nr.Sistemi:
 • 75000-03946-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4511
 • Data e Regj:
 • 11.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Kolec Makaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03907-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4491
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artur Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03878-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4492
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Keshilli i Administrimit te Agjensise ALBAUTOR Agjensi per Mbrojtjen e te Drejtave te Autorit
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03879-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4493
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/1 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale Jorgo Naum
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03880-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4494
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 290, 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Frederik Mushi Banka ProCredit Bank Jorsida Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03881-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4495
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Inspektoriati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit (IKMT)
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03882-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4496
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elona Llahana
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-03883-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4497
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilirian Memo
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03884-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4498
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tafil Tota
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-03885-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4499
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 254 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jonida Dusha Fatos Alimadhi Edmond Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03886-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4500
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hazbi Kaca
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03887-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4501
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Gjuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03888-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4502
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291i K.P
 • Palet ne proces:
 • Renato Korteshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03889-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4503
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Shkreli
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03890-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4504
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artur Kuta
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03891-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4505
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kejdi Daja
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-03892-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4506
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 168/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vlash Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-03893-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4507
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ded Metaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-03894-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4508
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alban Zefi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03895-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4509
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erand Rrjolli
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03896-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4510
 • Data e Regj:
 • 10.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Vogli
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03897-30-2016
 • Relatori:
 • Andi Civici
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4490
 • Data e Regj:
 • 09.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Ana Maria Capozucco Lumturi Schmitt Lihmane Braho Kujtim Morina Liljana Preza Fatmir Morina
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03877-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4470
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 108/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Leonard Behari David Bibaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03842-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4471
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Endrit Kalluci
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03843-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4472
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Qerimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03844-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4473
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhon Lena
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03845-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4474
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 125 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ana Hajdini Anesti Guveli
 • Nr.Sistemi:
 • 52902-03846-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4475
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edmir Jasimi Gentjana Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03847-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4476
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 275 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Naim Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 56150-03848-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4477
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Lumturije Albrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03849-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4478
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Domi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03850-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4479
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rinev Danaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03851-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4480
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Albert Alimema Roland Temaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03852-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4481
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Durim Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03853-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4482
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Pergjini
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03854-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4483
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 275 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhavit Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 56150-03855-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4484
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 504/4 e 57 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Mustafa
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03856-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4485
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Orest Xarxallo
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-03857-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4486
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 78/1 e 25, 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleks Totraku Antonio Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-03858-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4487
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Kaimi Ramadan caco
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03859-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4488
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Vilson cobani
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03860-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4489
 • Data e Regj:
 • 08.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mintosh Fetishaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03861-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4449
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Leons Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03821-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4450
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni76 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alban Hyka
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-03822-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4451
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eljana Skenderi Edrjol Ndreu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03823-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4452
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Xhecuka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03824-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4453
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Shkurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03825-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4454
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vandit Cumraku
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03826-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4455
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 183/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elisaf Marqeshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-03827-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4456
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klevis Mulgeci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03828-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4457
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Murati Agron Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-03829-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4458
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 e 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artur Jakupi (Zhgjuni)
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03830-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4459
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klevin Merdhoqi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03831-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4460
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Brikend Vataj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03832-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4461
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Ismalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-03833-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4462
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kristjan Nikolli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03834-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4463
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ismail Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03835-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4464
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emine Osmani
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03836-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4465
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elton Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03837-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4466
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03838-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4467
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agim Pepa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03839-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4468
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Keidio Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03840-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4469
 • Data e Regj:
 • 07.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Latif Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03841-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4447
 • Data e Regj:
 • 03.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hasan Haka
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03819-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4448
 • Data e Regj:
 • 03.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Huti
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03820-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4429
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 214, 218/3 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Megatek sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03781-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4430
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 182/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Laze
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03782-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4431
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 329, 415 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Qendra e Mirembajtjes dhe Teknikes se Forcave te Armatosura, Astrit Pashaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03783-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4432
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2, 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bledar Mneri
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03784-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4433
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 e 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Kontrolli i Lartet e Shtetit, Arben Seferaj, Julian Zanaj, Enea Zafiri
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03785-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4434
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Lejla Libohova, Kujtim Bara
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03786-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4435
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-03787-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4436
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erzen Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03788-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4437
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xherardo Nushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-03789-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4438
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3, 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elvio Kapllani
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03790-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4439
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Gjetani
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03791-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4440
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ali Kaceli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03792-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4441
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edendjo Lamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03793-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4442
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Prekndreaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03794-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4443
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Florin Daku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03795-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4444
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 90/2 i K.P. e 59, 60 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Zyre Cani Fadil Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-03796-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4445
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dhurata Aliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03797-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4446
 • Data e Regj:
 • 02.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artur Pjeternikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03798-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4423
 • Data e Regj:
 • 01.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Qose
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-03765-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4424
 • Data e Regj:
 • 01.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 273 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eneo Zhupani
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-03766-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4425
 • Data e Regj:
 • 01.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhevrije Cupi
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-03767-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4426
 • Data e Regj:
 • 01.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 212 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Marlind Import Eksport shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03768-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4427
 • Data e Regj:
 • 01.11.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Robert Felah, Isuf Gjici, Artan Dervishi, Tomorr Hidri, Ilir Syla, Dritan Duka, Sajmir Nikoci
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03769-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4428
 • Data e Regj:
 • 01.11.2016
 • Objekti:
 • Konventa Europiane dt.21.03.1983 etj.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Tirane, Fran Marinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03780-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4397
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Emin Picari
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03739-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4398
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 e 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Xhepa
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03740-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4399
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Zenel Jonuzaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03741-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4400
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 257/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Nezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03742-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4401
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Isuf Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03743-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4402
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Zela
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-03744-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4403
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Denis Nuriu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03745-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4404
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Roland Beqiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03746-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4405
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Endrit Seseri
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03747-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4406
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Donald Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03748-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4407
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 108/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mousa Jaberibar
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03749-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4408
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ferdinant Shuaipi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03750-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4409
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Grigor Jani
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03751-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4410
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 235/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aldin Gjurbavija
 • Nr.Sistemi:
 • 55301-03752-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4411
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhorxhi Nina
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03753-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4412
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Leonardo Toma
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-03754-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4413
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zeletin Martinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03755-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4414
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elsid Kabetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-03756-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4415
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdi Ndrio
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03757-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4416
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Zyhdi Dumi, Arben Dumi, Fatmir Celami, Gentjan Myrta
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03758-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4417
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Bakollari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03759-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4418
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/2, e 242 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhoana Meta, Lek Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-03760-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4419
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1, 134/1, 278/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alban Mero
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03761-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4420
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 297 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervis Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 56540-03762-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4421
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Tirane sha
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03763-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4422
 • Data e Regj:
 • 31.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Taulant Vani
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03764-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4379
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Tushe
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03711-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4380
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mateo Hamiti
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03712-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4381
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 e 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hergys Dividi
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-03713-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4382
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 242 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eldi Seferasi
 • Nr.Sistemi:
 • 55308-03714-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4383
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Bregu
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-03715-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4384
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Amarildi Mergjini, Erald Saliu, Emiliano Saliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03716-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4385
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Tabaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03717-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4386
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 150 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Baki Bathorja
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-03718-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4387
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Qazim Dumi
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-03719-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4388
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Pershpalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03720-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4389
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 470, 471 e 480 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Ornela Bullaj (Celaj)
 • Nr.Sistemi:
 • 73001-03721-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4390
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arber Gurakuqi, Sulejman Smulja
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03722-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4391
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Saurrel Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03723-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4392
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 e 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Uku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03724-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4393
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Spartak Seitlli
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03725-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4394
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Nasufi
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-03726-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4395
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Genc Harusha, Liridon Frroku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03727-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4396
 • Data e Regj:
 • 28.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ermal Sherifaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03728-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4357
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ujesjelles Kanalizime sha Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03689-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4358
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ozden Gur
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03690-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4359
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2, 323/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adrian Mzhika
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03691-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4360
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 1, 2, 111, 147, 148 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Tasim Mici
 • Nr.Sistemi:
 • 71001-03692-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4361
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-03693-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4362
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290, 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Maria Ampntalla
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03694-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4363
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291, i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Vlash Piroli
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03695-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4364
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Defrim Prenci
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03696-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4365
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nidal Dumi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03697-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4366
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Demallari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03698-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4367
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elton Sadaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03699-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4368
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 60 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Kosova
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03700-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4369
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Deivis Muka, Matilda Mertini
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03701-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4370
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Julian Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03702-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4371
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Genti Ramadani
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03703-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4372
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Kraja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03704-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4373
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Sinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03705-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4374
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elton Tahiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03706-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4375
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 245/1/2 E 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ofeli Horjeti, Agron Malaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-03707-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4376
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sonila Leci
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03708-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4377
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 120 i K.P. e 59 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Geg Pepkolaj, Dava Beleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 52810-03709-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4378
 • Data e Regj:
 • 27.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Renato Seranaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03710-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4354
 • Data e Regj:
 • 26.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 477 i K.Pr.P. e 64 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Perparim Lamnica
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-03677-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4355
 • Data e Regj:
 • 26.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Leke Markaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-03678-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4356
 • Data e Regj:
 • 26.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 302-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artur Gjonaj, Celik Kalioti, Andon Mece
 • Nr.Sistemi:
 • 52701-03679-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4337
 • Data e Regj:
 • 25.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bekim Dautaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03660-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4338
 • Data e Regj:
 • 25.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Mhilli
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03661-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4339
 • Data e Regj:
 • 25.10.2016
 • Objekti:
 • NNeni 200 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Qamil Basah
 • Nr.Sistemi:
 • 53006-03662-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4340
 • Data e Regj:
 • 25.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 119/1 e 120/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gege Pepkolaj, Dava Beleshi, Zef Beleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 52809-03663-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4341
 • Data e Regj:
 • 25.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eridian Kalari
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-03664-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4342
 • Data e Regj:
 • 25.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besnik Allmuca
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-03665-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4343
 • Data e Regj:
 • 25.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Behije Bardhi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03666-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4344
 • Data e Regj:
 • 25.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentian Saliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03667-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4345
 • Data e Regj:
 • 25.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a1 e 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Suzana Agolli (Alushi)
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03668-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4346
 • Data e Regj:
 • 25.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 e 291/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Saimir Pepa
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03669-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4347
 • Data e Regj:
 • 25.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klitjon Pali
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-03670-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4348
 • Data e Regj:
 • 25.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 e 300/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfred Metuku, Indrit Collaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03671-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4349
 • Data e Regj:
 • 25.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Dungu
 • Nr.Sistemi:
 • 58201-03672-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4350
 • Data e Regj:
 • 25.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Durim Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03673-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4351
 • Data e Regj:
 • 25.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Tirane, Prok.Reth.Gjyq.Mat
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03674-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4352
 • Data e Regj:
 • 25.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 212 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Ove Johansen
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03675-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4353
 • Data e Regj:
 • 25.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 210 e 212 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Joo Borge Nilsen
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03676-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4330
 • Data e Regj:
 • 24.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Lici
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-03654-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4331
 • Data e Regj:
 • 24.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Maliq Caushi
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-03655-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4332
 • Data e Regj:
 • 24.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 59, 60 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Miranda Kuka, Dilaver Dika, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat
 • Nr.Sistemi:
 • 52809-03656-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4333
 • Data e Regj:
 • 24.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 385 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Florian Progri
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4334
 • Data e Regj:
 • 24.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 e 284/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Albert Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-03657-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4335
 • Data e Regj:
 • 24.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 140-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tahir Cena
 • Nr.Sistemi:
 • 53108-03658-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4336
 • Data e Regj:
 • 24.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edmond Sallaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03659-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4324
 • Data e Regj:
 • 20.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 147 i K.Pr.P. e 42, 43 i Kushtetutes
 • Palet ne proces:
 • Florjan Qafa
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-03628-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4325
 • Data e Regj:
 • 20.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 e 280 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Deva, Luan Bibaj, Alfonc Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03629-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4326
 • Data e Regj:
 • 20.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-03631-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4327
 • Data e Regj:
 • 20.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329/1/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Valentin Gjinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03632-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4328
 • Data e Regj:
 • 20.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290, 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Gjergji
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03633-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4329
 • Data e Regj:
 • 20.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 14 i Ligjit 9888, 10.03.2008
 • Palet ne proces:
 • Altin Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-03634-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4322
 • Data e Regj:
 • 18.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 78/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Perparim Boja, Luis (Astrit) Boja, Fatjon Cani
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-03620-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4323
 • Data e Regj:
 • 18.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/4, 290/1 e 290 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pashko Vokrri
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03621-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4316
 • Data e Regj:
 • 17.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 248, 25, 197i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Trendafil Tarja, Mensur Hoxha, Kledjan Merxhani, Avni Shaba
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03602-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4317
 • Data e Regj:
 • 17.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Duka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03603-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4318
 • Data e Regj:
 • 17.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 147 e 417 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Vionist Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-03604-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4319
 • Data e Regj:
 • 17.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Skura
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03605-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4320
 • Data e Regj:
 • 17.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Keci
 • Nr.Sistemi:
 • 57240-03606-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4321
 • Data e Regj:
 • 17.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 78 e 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentian Doda
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-03607-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4315
 • Data e Regj:
 • 15.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Naim Daci, Sibe Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03594-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4299
 • Data e Regj:
 • 14.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Avdi Sula, Besnik Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-03578-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4300
 • Data e Regj:
 • 14.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-03579-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4301
 • Data e Regj:
 • 14.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Qemal Stafa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03580-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4302
 • Data e Regj:
 • 14.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arlen Sinamati
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03581-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4303
 • Data e Regj:
 • 14.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 170/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoip Sejfulahi
 • Nr.Sistemi:
 • 53409-03582-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4304
 • Data e Regj:
 • 14.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Ramushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03583-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4305
 • Data e Regj:
 • 14.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Urim Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03584-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4306
 • Data e Regj:
 • 14.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Albert Asllani
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03585-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4307
 • Data e Regj:
 • 14.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Prenga, Shoq. Kalama Travel , Shoq. Alitalia sha
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03630-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4308
 • Data e Regj:
 • 14.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 182/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elton Laze
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03587-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4309
 • Data e Regj:
 • 14.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 235/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Bucaliu
 • Nr.Sistemi:
 • 55301-03588-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4310
 • Data e Regj:
 • 14.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 e 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Oldi Lajthia
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03589-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4311
 • Data e Regj:
 • 14.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 120/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fredi Kokoneshi, Myslym Murrizi
 • Nr.Sistemi:
 • 52810-03590-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4312
 • Data e Regj:
 • 14.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 250 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ismet Cahani, Bledar Beluli, Endri Kastrati
 • Nr.Sistemi:
 • 58203-03591-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4313
 • Data e Regj:
 • 14.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 11/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Esad Berisha, Juxhin Celaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-03592-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4314
 • Data e Regj:
 • 14.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 139-25-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Albert Gjonpalaj, Marjan Gjonpalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-03593-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4298
 • Data e Regj:
 • 13.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 323/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tanush Prenga
 • Nr.Sistemi:
 • 57260-03577-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4285
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Endrit Bala
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03556-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4286
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 59 i K.Pr.P. e neni 120/2 e 240/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleko Afezolli Neritan Gjojdeshi Stavri Afezolli
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03557-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4287
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Merkuri
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03558-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4288
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Selim Mcini
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03559-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4289
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Endri Koraqe
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03560-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4290
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 293/d i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ledion Pema Dorjan Qemalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03561-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4291
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Rrapushi Avdulla Zyberi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03562-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4292
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ndue Koleci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03563-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4293
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/2 e 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Hyka Alban Dushku Ilir Rrushi Genc Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03564-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4294
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 1341, 46/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Albion Tako
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03565-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4295
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 146 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gazmir Ziri
 • Nr.Sistemi:
 • 53205-03566-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4296
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fran Kokaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03567-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4297
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Andi Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03568-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4279
 • Data e Regj:
 • 11.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Troci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03546-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4280
 • Data e Regj:
 • 11.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Franko Gjoci
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03547-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4281
 • Data e Regj:
 • 11.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Haredin Alicka
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03548-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4282
 • Data e Regj:
 • 11.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mira Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-03549-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4283
 • Data e Regj:
 • 11.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lindita Carkanji
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03550-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4284
 • Data e Regj:
 • 11.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zamir Rustemi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03551-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4268
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mahmut Murrja
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-03535-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4269
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hajrulla Nasufi
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-03536-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4270
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Tirane Prok.Gjyq.Mat Abdulla Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03537-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4271
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Tirane Prok.Rreth.Gjyq.Mat Veli Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03538-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4272
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Prok.Rreth.Gjyq.Mat Halil Dishmuca
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03539-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4273
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Prok.Rreth.Gjyq.Mat Liman Baku
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03540-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4274
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Prok.Rreth.Gjyq.Mat Arif Uka
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03541-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4275
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Tirane Prok.Rreth.Gjyq.Mat clirim Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03542-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4276
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lisander Terziu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03543-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4277
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 e 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Kurtaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03544-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4278
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 274 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Kledion Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58314-03545-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4258
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhorxhian Maloku
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03521-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4259
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 242 i K.P. e 280 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-03522-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4260
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 180/1 e 181 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shqiponja Krosi Shoq. Shqiponja 2001 Petrit Lazri Subjekti Juridik Petrit Lazri
 • Nr.Sistemi:
 • 53601-03523-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4261
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardit Laci Elton Muja
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03524-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4262
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkendije Shahu Gezim Bilja
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-03525-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4263
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 285/a-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfred Ndoj Maksim Beca Ervin Cara
 • Nr.Sistemi:
 • 56340-03526-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4264
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mark Sebastian Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03527-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4265
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2, 278/4/2, 279/1 i K.P..
 • Palet ne proces:
 • Selim Llani Sadik Llani Klevin Llani Maksim Plaku
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03528-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4266
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 90/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhejs Bala Megi Kristuli Artur Kullojka
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-03529-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4267
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/3 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Islam Shera
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-03530-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4233
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besnik Luzi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03490-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4234
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzime Shkrepa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03491-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4235
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vilson Mehmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03492-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4236
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Ukaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03493-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4237
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bekim Cana
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03494-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4238
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besnik Kura
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03495-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4239
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Daniel coku
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03496-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4240
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elmaz Tahiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03497-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4241
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erhan Cagan
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03498-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4242
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Idajet Danaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03499-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4243
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nini Lupe
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03500-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4244
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kapllan Peposhi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03501-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4245
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Viktor Shota
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03502-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4246
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elisaveta Treska Nazmi Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03503-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4247
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 62 i K.P. e 470 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Reth.Gjyq.Tirane Valmir Serani
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03504-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4248
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 178 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan Mustafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53508-03505-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4249
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylli Nika
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03506-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4250
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Roland Jata Artur Skana
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03507-30-2016
 • Relatori: