Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 2365
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Simonaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01499-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2366
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 278//4 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Keidi Pasha
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01500-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2367
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Alban Beqiri;Renato Gjere
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01501-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2368
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Myftar Cena
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01502-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2369
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 96/1-25 i kp
 • Palet ne proces:
 • Gerald Fahy;Kevin Clarkson
 • Nr.Sistemi:
 • 52504-01503-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2370
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 178 i K P
 • Palet ne proces:
 • Vlash Zaka
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01504-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2371
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Arjan Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01505-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2372
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Altin Kurdina
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01506-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2373
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 244 i K P
 • Palet ne proces:
 • Ismet Kabetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-01507-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2374
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Besmir Etemi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01508-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2375
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 84;274 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Genc Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01509-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2341
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Ervin Ismria
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01467-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2342
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 i kP
 • Palet ne proces:
 • Aleks Visha
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-01468-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2343
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Juri Keci
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01469-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2344
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 199 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Ermal Xhepa
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01470-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2345
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Zef Pjetri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01471-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2346
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Kuqi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01472-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2347
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 i kp
 • Palet ne proces:
 • Afrim Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01473-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2348
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Cfarku
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01474-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2349
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Robert Tomja
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01475-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2350
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Ibrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01476-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2351
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 i kp
 • Palet ne proces:
 • Alban Mansaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01477-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2352
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 i kp
 • Palet ne proces:
 • Zeqir Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01478-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2353
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a;321 i kp
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Abas
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01479-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2354
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Goni Tanushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01480-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2355
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 305 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Amarilda Matraku
 • Nr.Sistemi:
 • 59106-01481-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2356
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Nezir Beshku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01482-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2357
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Romeo Shkembi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01483-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2358
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 320 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Qemal Doda
 • Nr.Sistemi:
 • 59125-01484-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2359
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Avni Miluka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01485-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2360
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a i kp
 • Palet ne proces:
 • Flutura Shabanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01486-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2361
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besnik Cobaj;Nikolin Gjeka
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-01487-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2362
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alqi Juka
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01488-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2363
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i kpr.p
 • Palet ne proces:
 • Avni Shiqerukaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01489-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2364
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 306/1 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Ardiana Mirdita
 • Nr.Sistemi:
 • 57070-01490-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2335
 • Data e Regj:
 • 04.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Viorica Dascaliu
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01453-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2336
 • Data e Regj:
 • 04.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 277 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Agim Lloci
 • Nr.Sistemi:
 • 56170-01454-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2337
 • Data e Regj:
 • 04.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2i Kp
 • Palet ne proces:
 • Rustem Vranici
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01455-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2338
 • Data e Regj:
 • 04.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 e 25 iKp
 • Palet ne proces:
 • Mirjan Lika;Lirim Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01456-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2339
 • Data e Regj:
 • 04.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/ 1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Reci
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01465-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2340
 • Data e Regj:
 • 04.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Edison Kenga
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01466-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2332
 • Data e Regj:
 • 30.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Agim Topuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01438-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2333
 • Data e Regj:
 • 30.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 76 88;301 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ilir Rajta;Arben Vladi;Ergys Buci
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-01451-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2334
 • Data e Regj:
 • 30.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 135 I kp
 • Palet ne proces:
 • Endrit Xheci;Belisa Kaleci; Pajtim Allamani
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-01452-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2321
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Eqerem Beqiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01419-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2322
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erald Kazazi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01420-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2323
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Natasha Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01421-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2324
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • neni 199/a/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Donika Prendi
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01422-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2325
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Nenit 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kamber Beqja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01423-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2326
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Ilir Ageja
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01424-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2327
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 139 e 25 KP
 • Palet ne proces:
 • Bekim Brahaj;Eraldi Brahaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01426-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2328
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 te K P
 • Palet ne proces:
 • Ferik Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01429-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2329
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Mirjan Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01431-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2330
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Goga
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01432-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2331
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Agim Nela
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01433-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2314
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 79/ dh ;278/5 kp
 • Palet ne proces:
 • Kostandin Xhuvani
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-01412-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2315
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 257/a/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Qazim Tepshi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01413-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2316
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4 ;300/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Besmir Sefgjini;Albert Aliaj;Klevis Kuleni;Ramazan Lila;Andi Zogu;Klajdi Lamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01414-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2317
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Karafil Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01415-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2318
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mahmut Vrapi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01416-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2319
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Hoxhallari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01417-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2320
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a i kp
 • Palet ne proces:
 • Sadri Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01418-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2271
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Dan (Elidan) Kosturri (Nabolli)
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01352-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2272
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Nik Ndrepepaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01353-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2273
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Demir Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01354-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2274
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Nenet 134/2-22 t
 • Palet ne proces:
 • Ervis Uka;Sadik Krasniqi;Bledar Hilaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01355-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2275
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besmir Trezhnjeva
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01356-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2276
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 147 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Kurtish Qenanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-01357-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2277
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Hasanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01358-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2278
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 100/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Saverio Likmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 52604-01359-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2279
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i K P
 • Palet ne proces:
 • Sami Runi
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01360-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2280
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 61 etj KP
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Veizi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01361-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2281
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Hasan Brahimllari
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01362-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2282
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 121/a te K.P
 • Palet ne proces:
 • Valentin Cumli
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01363-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2283
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 470 te K PrP
 • Palet ne proces:
 • Ermir Gurakuqi
 • Nr.Sistemi:
 • 71006-01364-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2284
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Romeo Elezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01365-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2285
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Skender Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01366-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2286
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1;110/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Ardian Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01367-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2287
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Nestur Bilushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01368-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2288
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2-t
 • Palet ne proces:
 • Fadil Uku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01369-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2289
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K P
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Gjuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01370-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2290
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 150 i K P
 • Palet ne proces:
 • Ndue Ndoci
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-01371-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2291
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 i KP
 • Palet ne proces:
 • Julian Todhe
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01372-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2292
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Nenit 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Pasha Gjuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01373-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2293
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1
 • Palet ne proces:
 • Lul
 • Nr.Sistemi:
 • 300 i K.P
 • Relatori:
 • 53101-01374-30-2015
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2294
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K P
 • Palet ne proces:
 • Edgar Peza
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01375-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2295
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 t
 • Palet ne proces:
 • Luftar Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01376-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2296
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Hajri Abdyli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01377-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2297
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K P
 • Palet ne proces:
 • Sabri Selimi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01378-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2298
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 284/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Tomi Cigare
 • Nr.Sistemi:
 • 58331-01379-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2299
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130-a/3- t
 • Palet ne proces:
 • Ylber Jolla
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01380-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2300
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arnold Cara
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-01381-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2301
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 143.1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01382-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2302
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 te KP
 • Palet ne proces:
 • Elvin Paparisto
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-01383-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2303
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Viljon Molla
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01384-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2304
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Sami Rakipllari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01385-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2305
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ylli Haklaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01386-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2306
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Gazmir Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01387-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2307
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Julian Cenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01388-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2308
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 139 - 25 i KP
 • Palet ne proces:
 • Trojan Llukaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01389-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2309
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 te K P
 • Palet ne proces:
 • Eklodjan Gjika
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01390-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2310
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2-t
 • Palet ne proces:
 • Josif Lamaj;Golik Lamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01391-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2311
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Qazim Rami
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01392-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2312
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Ibrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01393-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2313
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Altin Kuci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01394-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2252
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 78; 278/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Mirvet Balliu
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-01329-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2253
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 289/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Murat Durici
 • Nr.Sistemi:
 • 58343-01330-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2254
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Osman Shini
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01331-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2255
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 139-22 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Eldjon Cekici
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01332-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2256
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 i kp
 • Palet ne proces:
 • Qenan Neziri ( Tafa)
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-01333-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2257
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 88 i kp
 • Palet ne proces:
 • Eduart Leti
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01334-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2258
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Fatos Jazi
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01335-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2259
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 84
 • Palet ne proces:
 • Can Rrika
 • Nr.Sistemi:
 • 278/2 i kp
 • Relatori:
 • 52111-01336-30-2015
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2260
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i kp
 • Palet ne proces:
 • Elton Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01337-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2261
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Leonard Deda;Redi Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01338-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2262
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 i kp
 • Palet ne proces:
 • Petrit Ramohitaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-01339-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2263
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Agim Shtepani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01340-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2264
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lirim Kociaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01341-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2265
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Sabah Vuthaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01342-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2266
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Zan Tafa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01343-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2267
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 200 i kP
 • Palet ne proces:
 • Sami Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 53006-01344-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2268
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • 278/2/3 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Shkeka
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01345-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2269
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 170/
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Manjani
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01346-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2270
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i k/p
 • Palet ne proces:
 • Donald Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01347-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2242
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Halilaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01306-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2243
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 iK.Pr.Pen
 • Palet ne proces:
 • Misim Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01307-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2244
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 470 i Kpr.p
 • Palet ne proces:
 • Dorjan Lamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01308-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2245
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 115 i kp
 • Palet ne proces:
 • Fatjola Kapaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52805-01309-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2246
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Sokol Kociu
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01310-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2247
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ismail Billa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01311-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2248
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1
 • Palet ne proces:
 • Orion Rexhepis
 • Nr.Sistemi:
 • 139-25
 • Relatori:
 • 53107-01312-30-2015
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2249
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kid Koshena
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01313-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2250
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kpr.penal
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Stafasani
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01314-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2251
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Avni Vuthaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01315-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2223
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Femi Ndreu
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01287-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2224
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Arifaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01288-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2225
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Xaka
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01289-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2226
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Altin Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01290-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2227
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 t
 • Palet ne proces:
 • Genci Kujxhiu/Alfred Cake
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01291-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2228
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Bekim Tahiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01292-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2229
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Nenet 278/4;274 e 291 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Shk
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01293-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2230
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 100/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Stevian Kaca
 • Nr.Sistemi:
 • 52602-01294-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2231
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dritan Billa
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01295-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2232
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 t
 • Palet ne proces:
 • Agim Branka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01296-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2233
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 237-25 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Jani Kristo
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-01297-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2234
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/4 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdi Kaca
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01298-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2235
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Qemal Halmusaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01299-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2236
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Florian Kellici
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01300-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2237
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Ilir Durresi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01301-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2238
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhaferr Bitri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01302-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2239
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 321/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Thanas Verdhi
 • Nr.Sistemi:
 • 59127-01303-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2240
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2;291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Zheklaudio Sallaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01304-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2241
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Tom Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01305-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2207
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Albert Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01264-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2208
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Paja
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01265-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2209
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 279 i kp
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-01266-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2210
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Eri Lloti
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01267-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2211
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-22 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Perlesi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01268-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2212
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 190/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Eriol Neziri
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-01269-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2213
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 79/dh;278 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ardian Shkalla
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-01270-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2214
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Jean Paul Van Der Meer
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01271-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2215
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01272-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2216
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 i kp
 • Palet ne proces:
 • Sokol Bastri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01273-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2217
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199 i kp
 • Palet ne proces:
 • Nesim Tahiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01274-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2218
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Hazbi Biba
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01275-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2219
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Sul Jeminaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01276-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2220
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni137/1 ikp
 • Palet ne proces:
 • Sullatan Mata
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01277-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2221
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199 i kp
 • Palet ne proces:
 • Hysen Mandri
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01278-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2222
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i kP
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Lani
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01279-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2160
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2;305/ b i kp
 • Palet ne proces:
 • Lorik Baja;Halim Pepkolaj;Lulezim Shpata
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01217-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2161
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kP
 • Palet ne proces:
 • Zeqir Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01219-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2162
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Valter Vasku
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01219-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2163
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Donald Doku;Valmir Gecaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01220-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2164
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arben Katuci
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01221-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2165
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Dernova
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01222-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2166
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zhordi Uku
 • Nr.Sistemi:
 • 52402-01223-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2167
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Denis Loci;Rigers Kullaj;Ergys Alkurtaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01224-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2168
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Muhaxhiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01225-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2169
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fiqirete Sela
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01226-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2170
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Baftjar Muliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01227-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2171
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 273;291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Myslim Lika;Bleona Bici
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01228-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2172
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Malko
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01229-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2173
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Vata
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01230-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2174
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Tonin Dodaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01231-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2175
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 180/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Orlin Kaltakchiev
 • Nr.Sistemi:
 • 53601-01232-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2176
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Luftim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01233-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2177
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Albert Kapllani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01234-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2178
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Florian Sala
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01235-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2179
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Nenet 278/4;274 te KP
 • Palet ne proces:
 • Lufti Idrizi
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01236-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2180
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erald Nika;Erjon Xhani;Mariglend Qehajaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01237-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2181
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Neki Kaca
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01238-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2182
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 124/b/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Zyberi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01239-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2183
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 te KP
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Ndoj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01240-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2184
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Zaim Korsi
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-01241-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2185
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besmir Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01242-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2186
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a(2) i K.P
 • Palet ne proces:
 • Leonard Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01243-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2187
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 150 i KP
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Murrani
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-01244-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2188
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Demir Hakrama
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01245-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2189
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Petrit Bregu
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01246-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2190
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Bebja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01247-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2191
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Gezim Qefaliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01248-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2192
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 146 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Maksim Gerbi
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01249-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2193
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Nenet 278/2;278/3;279/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Beqir Ivani
 • Nr.Sistemi:
 • 53809-01250-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2194
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Valdet Shkurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01251-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2195
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Nenet 470 i K.Pr.Penal
 • Palet ne proces:
 • Donald Skeja
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01252-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2196
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/ 1
 • Palet ne proces:
 • Sined Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01253-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2197
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Silvio Xhafa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01254-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2198
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Durim Deliu
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01255-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2199
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Alban Rexhepi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01256-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2200
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Jakup Duka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01257-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2201
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01258-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2202
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Altin Matja
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01259-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2203
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 244 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Edvin Kacnia
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-01260-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2204
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 t
 • Palet ne proces:
 • Saimir Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01261-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2205
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Enard Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01262-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2206
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Laura Blak
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01263-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2155
 • Data e Regj:
 • 16.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134;283 i kp
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Denizi;Vilson Tuga
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01212-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2156
 • Data e Regj:
 • 16.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 i kp
 • Palet ne proces:
 • Agron Fjolla
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01213-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2157
 • Data e Regj:
 • 16.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Xhulian Pazi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01214-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2158
 • Data e Regj:
 • 16.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kP
 • Palet ne proces:
 • Jah Pashkaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01215-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2159
 • Data e Regj:
 • 16.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Kujtim
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01216-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2151
 • Data e Regj:
 • 15.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Orges Memishaj;Altin Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01199-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2152
 • Data e Regj:
 • 15.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 143 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ilir Jegeni
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01200-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2153
 • Data e Regj:
 • 15.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 190/2 ikp
 • Palet ne proces:
 • Josif Kadria;Maltn Lleshi;Kadri Rama;Flamur Gjinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-01201-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2107
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Xhavit Allkoci
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01147-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2108
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Eduart Gjikola
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01148-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2109
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Diamant Metaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01149-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2110
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 ikp
 • Palet ne proces:
 • Gezim Bendo
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01150-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2111
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 /2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Astrit Arifaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01151-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2112
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 /2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Asllan Lleshi;Enver Hyseni
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01152-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2113
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Behar Cena
 • Nr.Sistemi:
 • 55329-01153-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2114
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Martin Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01154-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2115
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • David Prela
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01155-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2116
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 257/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Bajraktari
 • Nr.Sistemi:
 • 58210-01156-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2117
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Roland Bici
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01157-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2118
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Pali
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01158-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2119
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ervin Mucaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01159-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2120
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Gezdari;Hekuran Gezdari;Muharrem Gezdari
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01160-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2121
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 245/1 paragrafi 2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Sadja;Erind Ymeri
 • Nr.Sistemi:
 • 58111-01161-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2122
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 kp
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Kotarja
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01162-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2123
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Ndrec Shpani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01163-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2124
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ledjan Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01164-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2125
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 321 /2 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Volli
 • Nr.Sistemi:
 • 59127-01165-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2126
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 259 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Amarild Varfi
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-01166-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2127
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 90/2;112/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Qefsere
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-01167-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2128
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Selis Sultafa
 • Nr.Sistemi:
 • 71006-01168-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2129
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Beshiri
 • Nr.Sistemi:
 • 71006-01169-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2130
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2;237 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Rexha;Fadil Plaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01170-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2131
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Nenet 278/3;274 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Cupi
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01171-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2132
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/germa a/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01172-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2133
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Behar Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01173-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2134
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Besim Koka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01174-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2135
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Demir Shira
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01175-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2136
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 84 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatos Jazi
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01176-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2137
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 290;291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Shkrela
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01177-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2138
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Nenet 134/2 e 287/b t
 • Palet ne proces:
 • Elidon Koleci;Denis Alia;Leonard Uka;Indrit Isha;Arben Shehu;Elton Nuzi;Han Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01178-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2139
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a pika 1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Durici
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01179-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2140
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ernest Kupa
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01180-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2141
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Afrim Hasanaj;Lulzim Hasanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01181-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2142
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lirian Doce
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01182-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2143
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 170/c/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Gjon Menga
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01183-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2144
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1;277 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Kol Prenga
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01184-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2145
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Francesk Ndoci
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01185-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2146
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 139 - 25 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Olsi Ibraliu;Sulejman Sina
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01186-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2147
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/1;291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Refik Bruci
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01187-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2148
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Klement Aliu
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01188-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2149
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fetah Hasanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01189-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2150
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 62 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 470 i K.Pr.P
 • Relatori:
 • 71006-01190-30-2015
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1874
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Pengili
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00670-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1875
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Arben Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00671-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1876
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Vangjeli
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00672-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1877
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Besnik Binjaku ( Kerkues)
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00673-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1878
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edison Gjana
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00674-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1879
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 82 ; 278 i kp
 • Palet ne proces:
 • Elson Kalaveri
 • Nr.Sistemi:
 • 52108-00675-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1880
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 298/3 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Paulin Gjini; Tonin Ndrezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00676-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1881
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 135; 287 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Luaren Vata; Edmond Osmani; Gramoz Milushi; Kujtim Metalia; Gjergji Tupe
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00677-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1882
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Naim Daci; Sibe Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00678-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1883
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 76-22 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Jakup Sela
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00679-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1884
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 297 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Refik Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56540-00680-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1885
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i kp
 • Palet ne proces:
 • Altin Hetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-00681-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1886
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00682-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1887
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 237-25 i kp
 • Palet ne proces:
 • Pal Qefaliaj; Tom Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-00683-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1888
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edson Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00684-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1889
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Gjok Rica
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00685-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1890
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Valentin Jaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-00686-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1891
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 305 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Ndue Rica
 • Nr.Sistemi:
 • 59106-00687-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1859
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.pr.p
 • Palet ne proces:
 • Isuf Hysa; Rigels Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00655-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1860
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i kP
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00656-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1861
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 305 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Alla
 • Nr.Sistemi:
 • 57060-00657-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1862
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elton Ismalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00658-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1863
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130 /a/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Lecini
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00659-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1864
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130 /a/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ismail Llapi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00660-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1865
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i kp
 • Palet ne proces:
 • Manfred Fezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00661-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1866
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 283 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Dani
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00662-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1867
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Gramoz Ismailisufaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00663-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1868
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Sami Neziri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00664-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1869
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eriglen Cera
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00665-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1870
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/a i k.p
 • Palet ne proces:
 • Sherif Visha
 • Nr.Sistemi:
 • 52304-00666-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1871
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i kp
 • Palet ne proces:
 • Martin Keci
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00667-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1872
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Byberi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00668-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1873
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kprp
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kodhelaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00669-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1834
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni121/a/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Altin Hida
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00615-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1835
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Visar Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00616-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1836
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 ikp
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Kolgjegja
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00617-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1837
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Karafil Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00618-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1838
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Denis Lana
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00619-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1839
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kpr.p
 • Palet ne proces:
 • Stavri Zeneli
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00620-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1840
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Asllan Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00621-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1841
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 110/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Bledar Beti
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-00622-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1842
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Fjorin Vishe-Arben Hoxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00623-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1843
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Dhenie amnistie
 • Palet ne proces:
 • Fatos Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-00624-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1844
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1i kp
 • Palet ne proces:
 • Julind Veshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00625-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1845
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Bledar Uzuni
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00626-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1846
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Bregasi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00627-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1847
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besim Pasha
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-00628-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1848
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gjok Kalthi; Agustin Marku; Tonin Doda; Ardit ( Gjon )Kalthi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00629-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1849
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i k.pr.pen
 • Palet ne proces:
 • Altin Maci - kerkues
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00630-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1850
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Feliks Dangellia
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00631-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1851
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Korriku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00632-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1852
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 89 I K.p
 • Palet ne proces:
 • Arian Rexhmataj
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-00633-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1853
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Hysni Tafili
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00634-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1854
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 212-217 i K.Ppr.
 • Palet ne proces:
 • Gani Manollari
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00635-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1855
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 287/b i K.P
 • Palet ne proces:
 • Altin Hoda
 • Nr.Sistemi:
 • 58339-00636-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1856
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 183/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ermal Sudi
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-00637-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1857
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Andi Fisheku
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00638-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1858
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 290; 291 i kpr.p
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Isufaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00639-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1820
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 320 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Luzi
 • Nr.Sistemi:
 • 59125-00601-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1821
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Aleks Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00602-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1822
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Urim Alia
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00603-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1823
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neri 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ari Luku
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00604-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1824
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00605-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1825
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 273 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Ervis Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-00606-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1826
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Caushaj ?Drita Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00607-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1827
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Sharra
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00608-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1828
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Kotorri
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00609-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1829
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 i kp
 • Palet ne proces:
 • Dritan Kerciku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00610-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1830
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen; Namik; Irma; Xhilka Karasani - Ardian Beqja
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00611-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1831
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Isa Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00612-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1832
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Florian Shkalla
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00613-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1833
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Rinor Rexhmati
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00614-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1810
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 121 i kp
 • Palet ne proces:
 • Marjo Lulja
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00578-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1811
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 189/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Betim Kosumi
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-00579-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1812
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kP
 • Palet ne proces:
 • Spiro Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00580-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1813
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Prp
 • Palet ne proces:
 • Sabri Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00581-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1814
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Perparimi Mertini
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00582-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1815
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Behar Cakalli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00583-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1816
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Bajram Cerpja-Klejda Seferi ; Anila Cupi; Aleks Sokoli etj
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00584-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1817
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278; 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Denis Sala
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00585-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1818
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236; 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Qamil Lamallari
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00586-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1819
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00587-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1798
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rasim Mali; Artan Rica
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00565-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1799
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 kp
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00566-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1800
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00567-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1801
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Violeta Tafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00568-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1802
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Elton Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00570-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1803
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Skender Arapi; Sefedin Demiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-00571-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1804
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Lici
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00572-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1805
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klouden Mucogllava
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00573-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1806
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Gezim Velaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00574-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1807
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Ylli Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-00575-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1808
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Orest Xarxallo
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00576-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1809
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 285 i kp
 • Palet ne proces:
 • Elior Maci
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00577-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1782
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 89 ; 283/ 1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Leonid Jahja
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00549-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1783
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 316; 323/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Andri Leka; Ylli Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 57260-00550-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1784
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 170/c i K.P
 • Palet ne proces:
 • Reshat Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00551-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1785
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.PEna
 • Palet ne proces:
 • Marie Preci (Oroshi)
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00552-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1786
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 110/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Armand Duka
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-00553-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1787
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Genci Heka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00554-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1788
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Roland Dobra; Dife Dishuka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00555-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1789
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/1; 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Merxhan Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-00556-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1790
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-00557-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1791
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Alushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00558-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1792
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Shahin Dalipi
 • Nr.Sistemi:
 • 58103-00559-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1793
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Bamir Kenga
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00560-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1794
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 112/2 I kp
 • Palet ne proces:
 • Zamira Demce
 • Nr.Sistemi:
 • 52706-00561-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1795
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sebastjan Kalemi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00562-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1796
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2 ikp
 • Palet ne proces:
 • Roland Piroli
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00563-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1797
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 i kp
 • Palet ne proces:
 • Esmeralda Aliaj; Alma Haxhiaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00564-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1759
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4; 300 i kp
 • Palet ne proces:
 • Marius Ceka; Sotir Ziu
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-00514-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1760
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Clirim Gurra
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00515-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1761
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Altin Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-00516-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1762
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 235 i kp
 • Palet ne proces:
 • Francesco Becchetti
 • Nr.Sistemi:
 • 58101-00517-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1763
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Arjan Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00518-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1764
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alban Thomallari
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00519-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1765
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K;p
 • Palet ne proces:
 • Haki Liksenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00520-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1766
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Artan Preza
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00521-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1767
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatos Tola; Fatjon Duke
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00522-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1768
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ergi Ziu
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00523-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1769
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zeletin Martinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00524-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1770
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3 iK.;P
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Disha
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00525-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1771
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Inelda Zanati
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00526-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1772
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Liri Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00527-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1773
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 328;329 i K.Pr.PE
 • Palet ne proces:
 • OSSHEE sha
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00528-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1774
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 237/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Gezim Haka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00529-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1775
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mus Gjana
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00530-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1776
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i kP
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-00531-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1777
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 327 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arjan Karriqi; Xhetan Ramizi (Toci) ; Andrit Toci
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-00532-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1778
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 ik;p
 • Palet ne proces:
 • Silvan Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00533-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1779
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Markeljan Llapushi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00534-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1780
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Besnik Spaho
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00535-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1781
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 470 ik.prp
 • Palet ne proces:
 • Marjan Rroku
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-00536-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1740
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 79/e-22; 278 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ensi Strataj; Sadjon Cika
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-00465-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1741
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 79/?-25 i kp
 • Palet ne proces:
 • Altin Shkreta ; Alban (Oligert) Shkreta
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-00466-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1742
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 328;329 i K.pr.p
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Shkreta
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00467-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1743
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Agim Baku
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00468-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1744
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 189/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Azmi Cavus
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-00469-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1745
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 242; 291 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Klodjan Coku
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-00470-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1746
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Mark Gjini
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00471-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1747
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Arif Kaca
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-00472-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1748
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Destan Buci
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-00473-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1749
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Kristian Vata
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00474-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1750
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 62;470 i kpr.p
 • Palet ne proces:
 • Adrian Mancellari
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00475-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1751
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 139-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mario Avdiaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00476-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1752
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Mirela Duka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00477-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1753
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eugert Zenelaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00478-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1754
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 290 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Altin Duraj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00479-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1755
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 277 i i k p
 • Palet ne proces:
 • Fazli Ymeri
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-00480-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1756
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lirim Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00481-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1757
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 300; 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Senad Shiqerukaj; Ledio Baxhaku ; Ylli Brasha; Endi Ahmetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00482-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1758
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i kP
 • Palet ne proces:
 • Ervin Tavanxhi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00483-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1739
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Nenet 278/4; 84 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Milkurti
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00456-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1704
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Nenet 134/1;236/2 t?K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ermal Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00411-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1705
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Diamant Xheka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00412-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Murat Zyba
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00413-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1707
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erion Kadiu; Besjan Dedaj; Flogert Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00414-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1708
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 470 e vijues t?K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Strazimiri
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00415-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1709
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00416-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1710
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Anisa Curraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00417-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1711
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Martin Prenga
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00418-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1712
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Tomcini
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-00419-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1713
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 145 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zemrite Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-00420-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1714
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 90 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardian Xhaferri/Ismet Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-00421-30-2015
 • Relatori:
 • A.Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1715
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Oltjan Doci; Luis Vojka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00422-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1716
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria O.SH.E.E. sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00423-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1717
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ergys Shehu; Jurgen Sinjari; Omar Nasr; Rigers Vejsiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00424-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1718
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Genci Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00425-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1719
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edmond Sinani
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00426-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1720
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 197-25 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Spartak Lame
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-00427-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1721
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sali Hajdari
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-00428-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1722
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2; 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rudin Serani; Bajron Serani
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00429-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1723
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Antonio Perozello
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00430-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1724
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00431-30-2015
 • Relatori:
 • Fato Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1725
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Kastrati
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-00432-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1726
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2; 292 K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Ndue Sefgjini
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00433-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1727
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 181 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Ardian Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 53602-00434-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1728
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/2; 190 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Stojani
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00435-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1729
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Albert Duka
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00436-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1730
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Hyka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00437-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1731
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 321/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan Mustafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 57240-00438-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1732
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Valter Tabaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00439-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1733
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1; 237 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hasan Merko
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00440-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1734
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 477 i K.Pr.P.64 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00441-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1735
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria O.SH.E.E. sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00442-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1736
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Riza Alla
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00443-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1737
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137;198 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Besmir Gjuci
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-00444-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1738
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Miceli
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00445-30-2015
 • Relatori:
 • A.Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1661
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Naim Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-00362-30-2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1662
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 139; 134/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Redon Asllanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-00363-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1663
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 245/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Feride Kateshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58111-00364-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1664
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Nenet 236/2; 242; 237 te K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Hajdaraj; Osman Luca
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-00365-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1665
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Rrushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00366-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1666
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arsuela Coku
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00367-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1667
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 119/2;120/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • STSA ALBANIA sh.p.k./Shoqeria Tregtare Shqiptarja.com. sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 52809-00368-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1668
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291; 329 te K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Violeta Pufler
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00369-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1669
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Raul Valisi
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00370-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00371-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1671
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Riza Islamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00372-30-2015
 • Relatori:
 • Fato Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1672
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Martin Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00379-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1673
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Margjini
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00380-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1674
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Festim Zeka
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-00381-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1675
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Behar Kovaci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00382-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1676
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Orjel Mahmuti
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00383-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1677
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 238 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Sopaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-00384-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1678
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Denis Mbroci
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-00385-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1679
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Irilind Topi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00386-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1680
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Toca
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-00387-30-2015
 • Relatori:
 • Fato Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1681
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Veli Emini
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00388-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1682
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 259; 25 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sotiraq Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-00389-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1683
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Rricku
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00390-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1684
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Begaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00391-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1685
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 190/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erjol Lama
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-00392-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1686
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291;242;273 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Tafili; Saimir Kuqi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00393-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1687
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kristjan Lica
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00394-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1688
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan Shanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00395-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1689
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 64 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00396-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1690
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Magelan Quku
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00397-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1691
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Talja
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-00398-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1692
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Azis Likja
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00399-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1693
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 170/c K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besnik Vishka
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00400-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1694
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 64 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Koleci
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00401-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1695
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2;250 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alket Palushi; Agron Kastrati
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00402-30-2015
 • Relatori:
 • Fato Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1696
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 139; 25 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jonus Stafa; Njazi Rabdishti
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-00403-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1697
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Orges Dardeshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00404-30-2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Cerpja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00405-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes