Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 3757
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bledar Ajazi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02661-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3758
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 155/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleks Millo Aleksander Pilo Eduard Llulla Haxhi Sulaj Sokol Selenica Pobert Kaso Edmond Gjermeni
 • Nr.Sistemi:
 • 53306-02662-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3759
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Refik Kuka
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02675-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3760
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 108/1/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mirjan Stafalla
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02676-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3761
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 90/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Cupi Rudina Cupi Xhevahire Cupi
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-02677-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3762
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 470/1 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Ermir Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-02678-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3763
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 147 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Klaudit Matoshi
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-02679-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3745
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Tomorr Kerrcuku Avni Kerrcuku
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02638-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3746
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 514 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Reth.Gjyq.Mat Etmond Lici
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02639-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3747
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luigj Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-02640-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3748
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Bersilja Kojku Oltjon Arapi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02641-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3749
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Avni Franga
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-02642-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3750
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 263/1 242 323 te K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ferit Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02643-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3751
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Blerim Jata
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02655-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3752
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Hoxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02656-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3753
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 147/2 417 470/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ermal Beka
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-02657-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3754
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 79/dh-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Raul Valisi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02658-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3755
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Liridon AllmuCa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02659-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3756
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eniel Arapi
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02660-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3716
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marjan Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02609-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3717
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Florian Sinani
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02610-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3718
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Taulant Zhaboli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02611-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3719
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Qemal Peza Alida Stamo Vitmar Tirana
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02612-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3720
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 236 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emiliano Mrishaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02613-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3721
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Hyka
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-02614-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3722
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ferik Mara
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02615-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3723
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ferjan Pinari
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02616-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3724
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ajet Ismailisufaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02617-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3725
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 56 470 e 475 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Avdul (Abdul) Zenelaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71400-02618-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3726
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Borova Enver Sheshi Galip Borova
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02619-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3727
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02620-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3728
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Skender Sejdini
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02621-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3729
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Mustafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-02622-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3730
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Clirim Hoxholli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02623-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3731
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Shehu (Shehi)
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02624-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3732
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 480 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Julian Hila
 • Nr.Sistemi:
 • 73001-02625-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3733
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Flora Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02626-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3734
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Shoshari
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02627-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3735
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 147 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Baculi
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-02628-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3736
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 413/3 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoq. OSHEE sha
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02629-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3737
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 321/2 e 130/a/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klodian Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 57240-02630-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3738
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Altin Sollaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02631-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3739
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sofie Shote
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02632-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3740
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 63 i ligjit nr.8328 dt.16.04.1998
 • Palet ne proces:
 • Artur Gjini
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-02633-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3741
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 63 i ligjit nr.8328 dt.16.04.1998
 • Palet ne proces:
 • Anton Mbrozi I.E.V.P.Burrel
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-02634-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3742
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Krosi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02635-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3743
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 385 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjykata e Rrethit Gjyqesor Diber Arben Ismaili
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02636-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3744
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Blerim Bala
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02637-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3705
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Valisi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02594-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3706
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Mullai
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02599-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3707
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 e 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Vezi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02600-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3708
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02601-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3709
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bunjamin Xhelili
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02602-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3710
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 58 59 i K.Pr.P. e 90 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besim Dibra Spiro Hoxha Ilir Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-02603-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3711
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02604-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3712
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vasil AruCi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02605-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3713
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Leke Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02606-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3714
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatos Gjekola
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02607-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3715
 • Data e Regj:
 • 15.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 379 471 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Elidon Kotorri
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-02608-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3699
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 200 e 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gani Memaga
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02566-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3700
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02567-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3701
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Demiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02568-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3702
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sali Dauti
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02569-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3703
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Qemal Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02570-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3704
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eli Pano Svjetllana Jakupi Mgda Suljoti (Dedi) Suela Gjanci Nertil Abdulaj Endrit Lile Dritan Papanastasi
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02571-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3685
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Agim Jazaj Fondacioni Rumi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02532-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3686
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Asime Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02545-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3687
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Qemal Xhafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 57010-02546-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3688
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aljosha Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-02547-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3689
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 3929 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Eris Nasufi Agim Mata
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02548-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3690
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petmar Lubonja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02549-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3691
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Drita Kano Spiro Kano Vasilika Kano
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02550-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3692
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Vehip Proda Theodhori Proda
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02551-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3693
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sabri Memcaj Vullnetare cela (Hoxha) Ahmet Stojna
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02552-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3694
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Sinani Imerli Metaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02553-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3695
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 147 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Tirane Bujar Isa
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-02554-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3696
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Liman Sinakoli
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-02555-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3697
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Miliana Kote Irida Kote
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02556-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3698
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ergim Allushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02557-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3661
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Florian Kofina
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02497-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3662
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Sopaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02498-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3663
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Skender Maqinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02499-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3664
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Zagani
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02500-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3665
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 273 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Gerald Sefa Fatjon Keta
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02501-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3666
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Elmazaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02502-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3667
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Toska
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02503-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3668
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Muse Shala
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02504-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3669
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Hida
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02505-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3670
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zef Pjetri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02506-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3671
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lamberto Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02507-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3672
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enkel Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02508-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3673
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 274 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klodian Kulla
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02509-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3674
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 110/1 e 121/a/2 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Edison Hurdha
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-02510-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3675
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Tali
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02511-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3676
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Ligji 22/2014
 • Palet ne proces:
 • Plarent Perlala
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02512-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3677
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 200 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Andon Shota
 • Nr.Sistemi:
 • 53006-02513-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3678
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ali Topalli
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-02514-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3679
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hasan Albrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02515-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3680
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 e 278/6 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02516-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3681
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 119/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Ndoj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02517-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3682
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Leze Martinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02518-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3683
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 22 e 291 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Ermand Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02519-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3684
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 200 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Gjeta Frrok Gjeta
 • Nr.Sistemi:
 • 53006-02520-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3634
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 119 e 90 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sofije Deda Adelina Kazanxhiu Avdi Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-02460-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3635
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mevlan Vojka
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02461-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3636
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hazis Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02462-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3637
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 e 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Selim Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02463-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3638
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Bunci
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-02464-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3639
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eldi Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02465-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3640
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Skender Gjorgji
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02466-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3641
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marlin Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02467-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3642
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Blerim Krasniqi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02468-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3643
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Admir Tafhasi
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-02469-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3644
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Orion Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-02470-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3645
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 127 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Blendi Barbuta Denada Pasholli
 • Nr.Sistemi:
 • 52904-02471-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3646
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/6 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arban Zguri Bedri Murati Ylli Zalla Fatjon Caca Astrit Zguri
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02472-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3647
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Behar Bala
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02473-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3648
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291. 323/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Seat Sinani
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02474-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3649
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armand Kamulla
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02475-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3650
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 278/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Julian Shorja
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-02476-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3651
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eduart Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02477-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3652
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bajram Taipi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02478-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3653
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 183/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Nekaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-02479-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3654
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02480-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3655
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Olgert Shaqir
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-02481-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3656
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Tirane Leonard Prenga Z.V.Sh.P.Lezhe
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02482-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3657
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hamit Ismalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02483-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3658
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erjon Haxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02484-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3659
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Banaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02485-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3660
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Imer Selimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02486-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3615
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gerald Voda
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02440-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3616
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02441-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3617
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Evzon Paci
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02442-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3618
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Martin Mino
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02443-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3619
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Ilamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02444-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3620
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 147 417 470 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Sokol Allaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 71001-02445-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3621
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Tirane Blenard Fejzulla
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02446-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3622
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Diber. Defrim Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02451-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3623
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/2 3-25 143/2-22 te K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Aga Edlira Hyseni
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02448-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3624
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Abdyl Peqini
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02449-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3625
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Abjoli Mataj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02450-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3626
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 283i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Korado Mahilaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02452-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3627
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Karamani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02453-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3628
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Serxhio Kananaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02454-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3629
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Robert Isaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02455-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3630
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 514 te K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Diber
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02456-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3631
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klodjan Kasneci Mehmet Mehmeti Shprsim Ademaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02457-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3632
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 183/2 279/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Seferi
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-02458-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3633
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Roben Krrashi
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02459-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3611
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Faik Zenuni
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02429-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3612
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Delia
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02430-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3613
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 110/1 121/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jurgen Meziri
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02431-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3614
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Xhelo
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02432-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3604
 • Data e Regj:
 • 30.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 475 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentian Dumi
 • Nr.Sistemi:
 • 71003-02422-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3605
 • Data e Regj:
 • 30.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 62 i K.P e 470 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilidjan Bajollari
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02423-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3606
 • Data e Regj:
 • 30.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ali Muco
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02424-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3607
 • Data e Regj:
 • 30.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Durim Abazaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02425-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3608
 • Data e Regj:
 • 30.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Genci Shkalla
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02426-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3609
 • Data e Regj:
 • 30.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Flobenc Ademi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02427-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3610
 • Data e Regj:
 • 30.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hajri Pirushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02428-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3595
 • Data e Regj:
 • 29.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2/4 280 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Filip Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02413-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3596
 • Data e Regj:
 • 29.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Endrit Avdia Artil Shalari
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02414-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3597
 • Data e Regj:
 • 29.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 284 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Gurakuqi Sandokon Gurakuqi
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-02415-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3598
 • Data e Regj:
 • 29.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Myftar Samuri
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-02416-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3599
 • Data e Regj:
 • 29.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alda Nomani
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02417-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3600
 • Data e Regj:
 • 29.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 76 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ferdinand Shuaipi
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02418-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3601
 • Data e Regj:
 • 29.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 57/1 142 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Dhimo
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02419-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3602
 • Data e Regj:
 • 29.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Vasil Mucaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02420-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3603
 • Data e Regj:
 • 29.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ariel Osmani
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02421-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3579
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adnand Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02385-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3580
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 208 274 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sig Ship sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02386-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3581
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Olsi Ici
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02387-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3582
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatos Arifi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02388-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3583
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luftim Korimani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02389-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3584
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 329/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Entela Kadriu
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02390-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3585
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Leonard Nanxa
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02391-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3586
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02392-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3587
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/2 323/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ergys Vorfi
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-02393-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3588
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Benard Dodoli
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02394-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3589
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ari Haxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02395-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3590
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Cakraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02396-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3591
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Ismajli
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02397-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3592
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • N eni 147 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardian Shera
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-02398-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3593
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 152 22 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sherif Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 53303-02399-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3594
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278 274 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Canameti Ardit Canameti Arnolt Canameti
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02400-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3574
 • Data e Regj:
 • 23.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Blerim Allushi
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02346-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3575
 • Data e Regj:
 • 23.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alban Thomollari
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02347-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3576
 • Data e Regj:
 • 23.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pjerin Ghecaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02348-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3577
 • Data e Regj:
 • 23.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 22i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Gjana Izaet Gjona
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02349-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3578
 • Data e Regj:
 • 23.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rushit Osmani
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02350-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3556
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 306/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elsid Toma
 • Nr.Sistemi:
 • 57070-02321-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3557
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Sulaj Rudolf Lama
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02322-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3558
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni278/5 e 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hil Ndreca
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02323-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3559
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Noku
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02324-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3560
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 14 i ligjit.9888 dt.10.03.2008
 • Palet ne proces:
 • Ylli Buci
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-02325-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3561
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 61 62 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klodjan Isufi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02326-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3562
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 14 i ligjit.9888 dt.10.03.2008
 • Palet ne proces:
 • Fotaq Zaharia
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-02327-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3563
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elinor Porja
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02328-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3564
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 324 128/1/c i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Jangulli
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02329-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3565
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Keshi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02330-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3566
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Njazi Mera
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02331-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3567
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kafile Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-02332-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3568
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 191/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 53806-02333-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3569
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zyhdi Dajti
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02334-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3570
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 147/2 417 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Rafaelo Vrapi
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-02335-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3571
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Ismailaja Astrit Veliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02336-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3572
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 257/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Qani Hasa Petref Asllani
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02337-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3573
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elsi Rroshi Elis Mali Aldo Lekaa
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02338-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3548
 • Data e Regj:
 • 21.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ismet Koxha
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-02313-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3549
 • Data e Regj:
 • 21.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Albert Pjetri
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02314-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3550
 • Data e Regj:
 • 21.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 e 273 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Preng Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02315-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3551
 • Data e Regj:
 • 21.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Florenc Paluca Ardian cela
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02316-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3552
 • Data e Regj:
 • 21.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 488 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Natalia Buzduganu
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02317-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3553
 • Data e Regj:
 • 21.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Idriz Haxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02318-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3554
 • Data e Regj:
 • 21.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 146 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Esat Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 53205-02319-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3555
 • Data e Regj:
 • 21.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 e 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Islam Durma
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-02320-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3535
 • Data e Regj:
 • 20.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Ndosha
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02286-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3536
 • Data e Regj:
 • 20.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Raska
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02287-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3537
 • Data e Regj:
 • 20.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alban Beqiri Renato Gjere
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02288-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3538
 • Data e Regj:
 • 20.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 147/1 417 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kristi Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-02289-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3539
 • Data e Regj:
 • 20.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bujar Hasmuca
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02290-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3540
 • Data e Regj:
 • 20.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bujar Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02291-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3541
 • Data e Regj:
 • 20.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Roland Spaho
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02292-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3542
 • Data e Regj:
 • 20.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Judmir Haka
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02293-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3543
 • Data e Regj:
 • 20.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Kuka
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02294-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3544
 • Data e Regj:
 • 20.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sefedin Manallari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02295-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3545
 • Data e Regj:
 • 20.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 90/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mirushe Abazi Rejmonda Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-02296-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3546
 • Data e Regj:
 • 20.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 235/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 55301-02297-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3547
 • Data e Regj:
 • 20.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eklit Arapi
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02298-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3519
 • Data e Regj:
 • 17.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 208 274 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sig Ship shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 61020-02270-30-2016
 • Relatori:
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3520
 • Data e Regj:
 • 17.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jonuz Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-02271-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3521
 • Data e Regj:
 • 17.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Julian Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02272-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3522
 • Data e Regj:
 • 17.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Gjuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 59101-02273-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3523
 • Data e Regj:
 • 17.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Preci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02274-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3524
 • Data e Regj:
 • 17.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hydajet Gjonpapapj
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02275-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3525
 • Data e Regj:
 • 17.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Liman Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02276-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3526
 • Data e Regj:
 • 17.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Media Vizion Isuf Xibri
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02277-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3527
 • Data e Regj:
 • 17.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Kokoli
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02278-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3528
 • Data e Regj:
 • 17.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 59/a 60 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kris Gjore
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02279-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3529
 • Data e Regj:
 • 17.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edmond Isa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02280-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3530
 • Data e Regj:
 • 17.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hatem Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02281-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3531
 • Data e Regj:
 • 17.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Llazar Ristani
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02282-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3532
 • Data e Regj:
 • 17.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dhimitraq Kaxhastra Marjeta Kaxhastra
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02283-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3533
 • Data e Regj:
 • 17.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/6 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Brikel Lama Sadri Hima
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02284-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3534
 • Data e Regj:
 • 17.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Florenc Hida
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02285-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3509
 • Data e Regj:
 • 16.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agroland Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02247-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3510
 • Data e Regj:
 • 16.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P. e 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Qehaja Oreges Bushi Erdi Tema
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02248-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3511
 • Data e Regj:
 • 16.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Redion Kravari
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02249-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3512
 • Data e Regj:
 • 16.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 e 480 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Prok.Reth.Gjyq.Tirane Edmond Bofe
 • Nr.Sistemi:
 • 73001-02250-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3513
 • Data e Regj:
 • 16.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kudret Osmani
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02251-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3514
 • Data e Regj:
 • 16.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Tragaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02252-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3515
 • Data e Regj:
 • 16.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Myslym Sina Bujar Sina Faik Sina
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-02253-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3516
 • Data e Regj:
 • 16.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 180/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ermal Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 53601-02254-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3517
 • Data e Regj:
 • 16.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ezel Baja
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02255-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3518
 • Data e Regj:
 • 16.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/1 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Braholli
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02256-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3486
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 56170-02218-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3487
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Toci
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02219-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3488
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 76 22 25278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Amarildo Muharremi Igli Muhameti
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02220-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3489
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 183/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ermal Sudi
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-02225-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3490
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Beqir Bakllava Bimi Mbroja
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02222-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3491
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nexhbedin Tola
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02223-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3492
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02224-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3493
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elvis Jaho
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02226-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3494
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enri Veseli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02227-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3495
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 179/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Skender Subashi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02228-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3496
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jahja Zejnulla
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02229-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3497
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02230-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3498
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sabri Manjani
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-02231-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3499
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eljos Papadhima
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-02232-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3500
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sevim Arbana
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02233-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3501
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 114/2 300 113/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Peraj Fabiola Xhemali (Kuci) Silvi Zhuri Artjola Danaj Artan Zabeli
 • Nr.Sistemi:
 • 52802-02234-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3502
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Sinakoli
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-02235-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3503
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Riza Hyka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02236-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3504
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fabjo Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02237-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3505
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 147/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Avdul Zenelaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71001-02238-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3506
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fejzi Hafuzi Hazbi Ahmeti Pajtim Spahiu Veli Murrja
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02239-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3507
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02240-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3508
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Tahiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02241-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3467
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 235 e 238 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Dani
 • Nr.Sistemi:
 • 55301-02191-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3468
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentjana Sina
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02192-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3469
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xharije Ndreka
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-02193-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3470
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Tanci
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02194-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3471
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rruzhdie Hidri
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-02195-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3472
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 13 72 te Ligjit 8328 dt.16.04.1998
 • Palet ne proces:
 • Sefedin Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-02204-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3473
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 13 72 te Ligjit 8328 dt.16.04.1998
 • Palet ne proces:
 • Laver Danaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-02205-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3474
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Nenet 61 62 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervis Nela
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02206-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3475
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Nenet 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Riza Hyka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02207-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3476
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 278/5/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emirjan Voga
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-02208-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3477
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 58 179 329/2 te K.Pr.P. neni 139 140 i K.Rrugor
 • Palet ne proces:
 • Femi Xhani Erjon Xhani Rolins Zeqja
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02209-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3478
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Haxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 57240-02210-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3479
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 200 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Shoferi
 • Nr.Sistemi:
 • 53006-02211-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3480
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 71 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hajri Losha
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-02212-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3481
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tildi Kurtelaj Gezim Berisha Irida Arapi Arjan Dervishi Fatjon Sokoli Adriatik Gjura
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02213-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3482
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Refat Shkreta
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02214-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3483
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marsid Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02215-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3484
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Niko Hadri
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-02216-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3485
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Lame
 • Nr.Sistemi:
 • 57240-02217-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3457
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 150 25 274 323/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Endri Gjonaj Bernard Menga Sadik Krasniqi Bledar Hitaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-02181-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3458
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Florian Hajdini Artur Skela
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02182-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3459
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bulent Mulla Gjon Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02183-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3460
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armando Rusi
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-02184-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3461
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleks Sinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02185-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3462
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ledri Karroci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02186-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3463
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eglantina Deda Dorjan Shkurtaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02187-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3464
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ali Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02188-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3465
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bujar Guxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02189-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3466
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erald Alimehmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02190-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3450
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Spiro Tirana
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02163-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3451
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Valter Harizi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02164-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3452
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Brikel Bermetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02165-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3453
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marin Nozlli
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02166-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3454
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Kuqaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-02167-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3455
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zef Frroku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02168-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3456
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klentjan Aliu
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02169-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3445
 • Data e Regj:
 • 08.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 150 e 274 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eneo Pasha
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-02158-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3446
 • Data e Regj:
 • 08.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoqata e Avokateve Antikorrupsion Shqiptar Zija Ismaili Admir Sinamati Fatos Harito
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02159-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3447
 • Data e Regj:
 • 08.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfred Baci
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02160-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3448
 • Data e Regj:
 • 08.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fadil Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02161-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3449
 • Data e Regj:
 • 08.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane Demir Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02162-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3420
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klodian Kaci
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-02119-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3421
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dorina Azemi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02120-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3422
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Admir Derveni
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-02121-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3423
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besnik Ismajlgeci
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02122-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3424
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 186 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dashuri Buno Violeta Gazeli Vladimir Bozdo
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02123-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3425
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/3-25 134/2 e 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardian (Saimir) Suti Armend (Hysni) Krosi Durim Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02124-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3426
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Estref Dedja
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-02125-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3427
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Bekim Pazari
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-02126-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3428
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfred Perlica
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-02127-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3429
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emirjan Xhemali
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02128-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3430
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Sinani
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02129-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3431
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hergys Hashimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02130-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3432
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • 147 417 te K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatri Noka
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-02131-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3433
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Andrea Xhuli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02132-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3434
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Betim Lame
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02133-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3435
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Selimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02134-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3436
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoq. OSHEE sha Mirlinda Heidorn
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-02135-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3437
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Urim Topuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02136-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3438
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jani Rustemi
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-02137-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3439
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Flamur Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02138-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3440
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Isuf Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-02139-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3441
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Qemal Mara
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02140-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3442
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ede (Etmond) Haxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02141-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3443
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 480 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Paulin Gjini
 • Nr.Sistemi:
 • 73001-02142-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3444
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 480 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Plaku
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02143-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3418
 • Data e Regj:
 • 06.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Kirov Babliku
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02117-30-2016
 • Relatori:
 • AAgim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3419
 • Data e Regj:
 • 06.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Mena
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02118-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3409
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Gjonaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02089-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3410
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Selma Tafa
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02090-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3411
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Toli
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02102-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3412
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • 278 283/1 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Admir Dakolli Eduart Hoti
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02103-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3413
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • 278/2/3 e 279/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kapllan Qoku
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02104-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3414
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Genc Lama
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-02105-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3415
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Molla Ilir Dedja
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02106-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3416
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • File Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02107-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3417
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elion Maloku
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02108-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3400
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elti Bushaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02080-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3401
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elvis Muja
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02081-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3402
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rudens Lemi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02082-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3403
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armando Mece
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02083-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3404
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/2 e 144/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marjon Gjerazi
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-02084-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3405
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Paola (Kacmoli) Prendi Lek Prendi
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02085-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3406
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 465 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Leonard Zakja
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02086-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3407
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agron Haxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02087-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3408
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Esmeralda Tosniku
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02088-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3385
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 259 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Sallaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-02058-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3386
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Miftar Xheleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02059-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3387
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Herget Xhemollari
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02060-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3388
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 5 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kristi Bala
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02061-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3389
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.P.r.P.
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Lluka Klodi Rizvani
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02062-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3390
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arian Selmanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02063-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3391
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02064-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3392
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shemsi Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02065-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3393
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agron Hajdari
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02066-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3394
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Behar Hysmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02067-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3395
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Krashi Pellumb Mirku
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02068-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3396
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Hajdari Fatjon Dani Fatjon Korriku
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02069-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3397
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 89 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arlind Lena Naim Lena
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02070-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3398
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Bezati
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02071-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3399
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Beqir Sinani Artan Shkembi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02072-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3370
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dejvi Taka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02034-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3371
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Koli Teta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02035-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3372
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 88 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervion Peca
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-02036-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3373
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 217 218 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ingrid Goxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02037-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3374
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Altin Kallari
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02038-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3375
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Krosi Dritan NuziAjet Braho
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02039-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3376
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edi Gjeka Hektor Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02040-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3377
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aldorjan Loci
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02050-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3378
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 120 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Genc Celi Shedi Alija
 • Nr.Sistemi:
 • 52810-02051-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3379
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 140 25 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Markel Balazi Ahmet Alla Ahmet Alla
 • Nr.Sistemi:
 • 53108-02052-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3380
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Nazo
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02053-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3381
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alket Jahja
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02054-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3382
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02055-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3383
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/3 2 e 274 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Napolon Limaja
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02056-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3384
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 78 25 278/5 139 302/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Tasho Bujar Hasani Mirsad Kucana Ervis Martinaj Erjon Biraci
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-02057-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3351
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lefter Hyskaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02011-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3352
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 76 278/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Mzhika
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02016-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3353
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ilir Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02017-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3354
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tonin Molla
 • Nr.Sistemi:
 • 111-02018-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3355
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 293 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gjon (Ilir) Pergjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 58347-02019-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3356
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 417 476 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Elton Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02020-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3357
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 e 280 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enrik Koliqi
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02021-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3358
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 242 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Genc Alija
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-02022-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3359
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hasan Tafa
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02023-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3360
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agron Ademi Artan Mane Alban Sharra Eduart Metollari Niko Prifti Agron Lloha
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02024-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3361
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Fisnik Zenuni
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02025-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3362
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 62 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Apelit Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02026-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3363
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klevis Cekini
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02027-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3364
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Leci
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02028-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3365
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 197 25 198 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hysni Kuka Zenuan Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02029-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3366
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Devi Kokonozi
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02030-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3367
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 278/2 e 278/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ismail Abdullaj Kujtim Abdullaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-02031-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3368
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Rica
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02032-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3369
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 242 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Angjelin Fusha
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-02033-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3334
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Tota
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01994-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3335
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arist Qerimi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01995-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3336
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edmond Gazheli
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-01996-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3337
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01997-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3338
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shaban Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01998-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3339
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 63 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Bekteshi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01999-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3340
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 480 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Klodian Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02000-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3341
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Irina Qeraj (Hysi)
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02001-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3342
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agim Tufa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02002-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3343
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Apostol Xhavara Rafaelo Vrapi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02003-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3344
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Denis Kodra Fatmir Haxhiu Jetnor Laho
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02004-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3345
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Neritan MalasI
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02005-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3346
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 480 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Eduart Nacollari
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-02006-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3347
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 59 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eduart Nacollari
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02007-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3348
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Imer Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02008-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3349
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02009-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3350
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Teliti
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02010-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3311
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Rroshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01958-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3312
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01959-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3313
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 e 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Lindita Jahn Dizdari
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01960-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3314
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfred Kasmi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01961-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3315
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Ruci
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01962-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3316
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Serxho Martiniani
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01963-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3317
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edison Kamberi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01964-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3318
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gugash Zhegu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01965-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3319
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 183/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Yzeir Brakaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-01966-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3320
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bruno Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01967-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3321
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhetan Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-01968-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3322
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Mulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01969-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3323
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dejvis Rustemaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01970-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3324
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 235/2 242 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Trendelina Hoxha Zamir Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 55301-01971-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3325
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 e 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylli Zeka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01972-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3326
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardian Ahmati
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01973-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3327
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 e 291 te K.P.
 • Palet ne proces:
 • Habib Muho
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01974-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3328
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ike Turku
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01975-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3329
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armand Tafili
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01976-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3330
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 e 305/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marjus Dyle Edlira Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01977-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3331
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 235/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ornela Kashahu
 • Nr.Sistemi:
 • 55301-01978-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3332
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Loca
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01979-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3333
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 55 56 470 te K.P.
 • Palet ne proces:
 • Antuanel Mila
 • Nr.Sistemi:
 • 71400-01980-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3285
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Redjan Shushku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01932-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3286
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01933-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3287
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lavdimir Muco
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01934-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3288
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 e 183/1 te K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylli Troci
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01935-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3289
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ermal Nika
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01936-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3290
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 278/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Saba Kallaku
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01937-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3291
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 277-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Islam Hoti Anderson Haroku
 • Nr.Sistemi:
 • 56170-01938-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3292
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Denis Hasi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01939-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3293
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elis Ademi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01940-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3294
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mirvet Pira
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01941-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3295
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 480/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sali Bilja
 • Nr.Sistemi:
 • 73001-01942-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3296
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Skender Hasmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01943-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3297
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Korab Vladi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01944-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3298
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 238 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentian Ramku Agron Ramku
 • Nr.Sistemi:
 • 55304-01945-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3299
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tauland Ahmetsulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01946-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3300
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Hystuna
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01947-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3301
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 71 i K.P. 462470 i.K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Arif Visha
 • Nr.Sistemi:
 • 73001-01948-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3302
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/b 66/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01949-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3303
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 90 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hashim Muca-Gazmir Muca Idajet Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-01950-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3304
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a e 280 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Almir Gjinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55234-01951-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3305
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mateo Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01952-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3306
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 79/dh 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Herger Citaku Flor Abazi
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-01953-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3307
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylli Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01954-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3308
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01955-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3309
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Medi Merxira
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-01956-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3310
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 88/1 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Lela Roland Lela
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01957-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3272
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 82 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Qarri Krenar (Bashkim) Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 52108-01911-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3273
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Preng Dedaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-01912-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3274
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Saba Muja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01913-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3275
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bardhok Bitraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01914-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3276
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alban Shahinaj Eduart Salku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01915-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3277
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 79 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Shkalla Ismail Kamberi
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-01916-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3278
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alkjont Neziri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01917-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3279
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervin Veis
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01918-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3280
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 321/2 e 121//2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armando Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 59127-01919-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3281
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ermir Daullxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01920-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3282
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hekuran (Rilind) Demiri
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01921-30-2016
 • Relatori:
 • F.Hajadari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3283
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 284 pg.2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Jonuzaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-01922-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3284
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elton Spirollari
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-01923-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3271
 • Data e Regj:
 • 20.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hajdin Zyberaj. Shoq. DINI-2009
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01910-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3268
 • Data e Regj:
 • 19.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Denis Stafaj
 • Nr.Sistemi: