Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 3071
 • Data e Regj:
 • 22.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Qazim Kurteshi
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-02535-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3072
 • Data e Regj:
 • 22.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 84 KP
 • Palet ne proces:
 • Agron Ndoci
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-02536-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3073
 • Data e Regj:
 • 22.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ndu LLeshi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02537-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3074
 • Data e Regj:
 • 22.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 291; 273 KP
 • Palet ne proces:
 • Flakon Tafa
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02538-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3075
 • Data e Regj:
 • 22.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prokuror
 • Palet ne proces:
 • Mark Dedaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02539-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3076
 • Data e Regj:
 • 22.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 KP
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim BytyCi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02541-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3077
 • Data e Regj:
 • 22.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 291; 242 KP
 • Palet ne proces:
 • Bastri (Indrit) Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02542-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3042
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 183/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Behar Allmuca
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-02490-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3043
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1KP
 • Palet ne proces:
 • Bajram Sorra
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02491-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3044
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ilir BeCa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02492-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3045
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 291; 242 KP
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Kasmi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02493-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3046
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Nneni 150-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Jurgen Kosta; Adri Kosta
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-02494-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3047
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Gezim Cucaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02495-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3048
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Alfred Ferati
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02496-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3049
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 KP
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Tomini
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02497-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3050
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vendim.prokur
 • Palet ne proces:
 • Vasilika Kolonjari
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02498-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3051
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vendim.prok
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Puneve te Jashtme( Nausika Spahija)
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02499-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3052
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prokur
 • Palet ne proces:
 • Laura Arrighi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02500-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3053
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 284/2; 278/3 KP
 • Palet ne proces:
 • Fejzulla Kamberi etj
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-02501-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3054
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Astrit Beka
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02502-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3055
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Byberi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02503-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3056
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Eglantina Xhabafti
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02504-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3057
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Valdet Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53811-02505-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3058
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Rades Musa
 • Nr.Sistemi:
 • 53811-02506-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3059
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Gezim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02507-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3060
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 124/b/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Durim Bebri
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02508-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3061
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/5 KP
 • Palet ne proces:
 • Amarilda Burrnazi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02509-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3062
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 KP
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Lamce
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02510-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3063
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Jeton Xheta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02511-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3064
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prokur
 • Palet ne proces:
 • Besnik Oshafi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02512-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3065
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 119 KP
 • Palet ne proces:
 • Miranda Kurpali
 • Nr.Sistemi:
 • 52809-02513-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3066
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4; 89-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Klevis Sefa; Florinda Sefa
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02514-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3067
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Bajram Bami
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02515-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3068
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdi Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02516-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3069
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2; 278/4; 274
 • Palet ne proces:
 • Luan Kolici
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02517-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3070
 • Data e Regj:
 • 21.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 89-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Gezim Biba; Anton Biba
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02518-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3031
 • Data e Regj:
 • 20.07.2015
 • Objekti:
 • Revokim vendim pez
 • Palet ne proces:
 • Renald Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02478-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3032
 • Data e Regj:
 • 20.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Sadik Xhafa
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02479-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3033
 • Data e Regj:
 • 20.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Shoq.
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02480-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3034
 • Data e Regj:
 • 20.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 90/1; 112 KP
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Metaj; Ilmi Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-02481-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3035
 • Data e Regj:
 • 20.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Lushi
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02482-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3036
 • Data e Regj:
 • 20.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 306/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Elton Hida
 • Nr.Sistemi:
 • 59107-02483-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3037
 • Data e Regj:
 • 20.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Rezarta Xhupa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02484-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3038
 • Data e Regj:
 • 20.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP;291 KP
 • Palet ne proces:
 • Besjan Vladi; Ramadan Berisha; Shk
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02485-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3039
 • Data e Regj:
 • 20.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ndre Margjini
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02486-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3040
 • Data e Regj:
 • 20.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Naim Koldashi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02488-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3041
 • Data e Regj:
 • 20.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Agim Nazifllari
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-02489-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3019
 • Data e Regj:
 • 16.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137-25-22 KP
 • Palet ne proces:
 • Demir Troca
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02455-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3020
 • Data e Regj:
 • 16.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 KP
 • Palet ne proces:
 • Arben Tafciu
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02456-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3021
 • Data e Regj:
 • 16.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 138;
 • Palet ne proces:
 • Ramis Zamzadja etj
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-02457-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3022
 • Data e Regj:
 • 16.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 280; 284/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Daut Bardhi
 • Nr.Sistemi:
 • 56210-02458-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3023
 • Data e Regj:
 • 16.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Feniks Bajraktari
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02459-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3024
 • Data e Regj:
 • 16.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Peka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02460-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3025
 • Data e Regj:
 • 16.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 257/a/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Taulant Musabelliu
 • Nr.Sistemi:
 • 58210-02461-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3026
 • Data e Regj:
 • 16.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Luan Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02462-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3027
 • Data e Regj:
 • 16.07.2015
 • Objekti:
 • Nen i 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Eduart Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02463-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3028
 • Data e Regj:
 • 16.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Rozart Maci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02464-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3029
 • Data e Regj:
 • 16.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 237-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Ylli Cara; Xhevahir Meshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-02465-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3030
 • Data e Regj:
 • 16.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Enton Shahaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-02466-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2999
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Abdurrahim Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02433-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3000
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Memaga; Ledion Thomaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02434-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3001
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 288/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Agron Sadikaj; Liljana Koka
 • Nr.Sistemi:
 • 56400-02435-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3002
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Verian Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02438-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3003
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3; 279 KP
 • Palet ne proces:
 • Olsi Ymeri
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02439-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3004
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Bardhi
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-02440-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3005
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Lamko
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02441-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3006
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2; 280; 287/b KP
 • Palet ne proces:
 • Edmond Lleshi; Fatjon Kaci; Erjon Vladi; Flogert Hysa; Erjon Nikolli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02442-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3007
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Muka Beshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02443-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3008
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Elis Bali
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02444-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3009
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Poli
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02445-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3010
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Kokona
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02446-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3011
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 KP
 • Palet ne proces:
 • Bledar Aliaj; Arben LaCi
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-02447-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3012
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Dituri Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02448-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3013
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Pirent Kano
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02449-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3014
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 244 KP
 • Palet ne proces:
 • Lindor Ahmetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58110-02450-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3015
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ervis Sela; Taulant Sala
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02451-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3016
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prokur
 • Palet ne proces:
 • Permbaruesi Shpetim Allamani
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02452-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3017
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prokur
 • Palet ne proces:
 • Elton Miri
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02453-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3018
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Bledar Alcani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02454-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2995
 • Data e Regj:
 • 14.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Pal Jakaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-02429-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2996
 • Data e Regj:
 • 14.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Valmir Gecaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02430-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2997
 • Data e Regj:
 • 14.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 284/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Petrit Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56280-02431-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2998
 • Data e Regj:
 • 14.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 KP
 • Palet ne proces:
 • Eduart Ismaili
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02432-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2986
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Hoda
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02405-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2987
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Nenio 134/1-22 KP
 • Palet ne proces:
 • Illsan Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02406-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2988
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/3;273; 297 KP
 • Palet ne proces:
 • Tonin Loshji
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02407-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2989
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prokuror
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02408-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2990
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prokuror
 • Palet ne proces:
 • Arben Strazimi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02409-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2991
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 321/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Xhemal CeCaj
 • Nr.Sistemi:
 • 57240-02410-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2992
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ali Xhekollari
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02411-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2993
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 306/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ismail Gjineci
 • Nr.Sistemi:
 • 57070-02412-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2994
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Roland Carkanji
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02413-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2971
 • Data e Regj:
 • 10.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 KP
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02390-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2972
 • Data e Regj:
 • 10.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Vitor Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02391-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2973
 • Data e Regj:
 • 10.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 150; 321/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Kajo Qazimllari
 • Nr.Sistemi:
 • 53300-02392-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2974
 • Data e Regj:
 • 10.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Bujar Joca
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02393-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2975
 • Data e Regj:
 • 10.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Asllan Mata
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02394-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2976
 • Data e Regj:
 • 10.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 329/2
 • Palet ne proces:
 • Ermal Sulstafa; Armando Lilo; Clirim Hoxhallari
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02395-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2977
 • Data e Regj:
 • 10.07.2015
 • Objekti:
 • neni 134/1 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Melis RoCi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02396-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2978
 • Data e Regj:
 • 10.07.2015
 • Objekti:
 • neni 237 i K. Penal
 • Palet ne proces:
 • Mentor Koka
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-02397-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2979
 • Data e Regj:
 • 10.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 135-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Klajdi Kaca; Amerino Murataj; Renato Vezelaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02398-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2980
 • Data e Regj:
 • 10.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Altin Sollaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02399-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2981
 • Data e Regj:
 • 10.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Besnik Arifaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02400-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2982
 • Data e Regj:
 • 10.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 321/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Xhelal CeCaj
 • Nr.Sistemi:
 • 59127-02401-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2983
 • Data e Regj:
 • 10.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/5;84; 130/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Karimanllari
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02402-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2984
 • Data e Regj:
 • 10.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • JaCe Pajollari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02403-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2985
 • Data e Regj:
 • 10.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ilir Doraci
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02404-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2943
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Lici
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-02352-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2944
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 79/dh-22-25; 273/2KP
 • Palet ne proces:
 • Hulk Dedja
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-02353-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2945
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Albert Shquti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02354-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2946
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Cera
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02355-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2947
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3;84 KP
 • Palet ne proces:
 • Shefki Beta
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-02356-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2948
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vendimi prok
 • Palet ne proces:
 • Artan Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02357-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2949
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02358-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2950
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Agim Dova
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02359-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2951
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 206; 277 KP
 • Palet ne proces:
 • Llambi Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 54800-02360-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2952
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Kunder.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Kamberi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02361-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2953
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Endri Guzja
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02362-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2954
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Algert Braha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02363-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2955
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 242 KP
 • Palet ne proces:
 • Baren Barhani
 • Nr.Sistemi:
 • 55308-02364-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2956
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Gezim Lajthia
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02365-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2957
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1; 150 KP
 • Palet ne proces:
 • Safet Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-02366-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2958
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4 KP
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Duka
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02367-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2959
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Avni Cerpja; Tahsim Shima
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-02368-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2960
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02369-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2961
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 90 KP
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Halebi
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-02370-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2962
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1
 • Palet ne proces:
 • Kimete Hymerllaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02371-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2963
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 280 KP
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Haxhimali
 • Nr.Sistemi:
 • 56210-02372-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2964
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Mentor Maci
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02373-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2965
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Roland Lamce
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02374-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2966
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Hariman Krasniqi
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-02375-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2967
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 89 KP
 • Palet ne proces:
 • Behar Ismaili
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02376-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2968
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Hysen Kulla
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02377-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2969
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 181/a;2 KP
 • Palet ne proces:
 • Fredi Meto
 • Nr.Sistemi:
 • 53603-02378-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2970
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 KP
 • Palet ne proces:
 • Olseta Gurra
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02379-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2941
 • Data e Regj:
 • 08.07.2015
 • Objekti:
 • Ekstradim
 • Palet ne proces:
 • Pietro Luigi Eduardo Zenetti
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02334-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2942
 • Data e Regj:
 • 08.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Staka
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02335-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2939
 • Data e Regj:
 • 07.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Besmir Cibaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02332-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2940
 • Data e Regj:
 • 07.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prokuror
 • Palet ne proces:
 • Permb
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02333-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2920
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Flurat Ferati
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02305-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2921
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Avzi Peposhi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02306-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2922
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/2;291 KP
 • Palet ne proces:
 • Albert Sulejmani
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02307-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2923
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Skender Basha
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02308-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2924
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Lorin Llani
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02309-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2925
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Petrit Faruku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02310-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2926
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Vebi Bushi
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02311-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2927
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 140-25; 278/4 KP
 • Palet ne proces:
 • Gentian Shahini; Eduart Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53108-02312-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2928
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 250 KP
 • Palet ne proces:
 • Perparim Myftari
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02313-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2929
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 89 KP
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Kazanxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02314-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2930
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Marko Dermyshi; Shpetim Myreta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02315-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2931
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 125 KP
 • Palet ne proces:
 • I demtuar akuzuese Suzana Qose; I akuzuar Ardian Tarko
 • Nr.Sistemi:
 • 52902-02316-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2932
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 108/a/1; 300 KP
 • Palet ne proces:
 • Evarist Pasha; Dejvi Lamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 57010-02317-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2933
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Dhimitrios Velgjini; Kristland Bilali;
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02318-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2934
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 298/3 KP
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Saliu; Hazi Maci etj
 • Nr.Sistemi:
 • 58405-02319-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2935
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prokuroris
 • Palet ne proces:
 • Sulejman AruCi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02320-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2936
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Ndryshim lloji burgu
 • Palet ne proces:
 • Alban Toska
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-02321-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2937
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vendim prok
 • Palet ne proces:
 • Vilson Cobani
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02322-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2938
 • Data e Regj:
 • 06.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 143 KP
 • Palet ne proces:
 • Renato Bajraktari
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02323-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2915
 • Data e Regj:
 • 03.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 219 t
 • Palet ne proces:
 • Ervin Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02299-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2916
 • Data e Regj:
 • 03.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 219 t
 • Palet ne proces:
 • Agim Dulla
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02301-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2917
 • Data e Regj:
 • 03.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2-t
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Dedja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02302-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2918
 • Data e Regj:
 • 03.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 134 t
 • Palet ne proces:
 • Brikel BERMETA
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02303-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2919
 • Data e Regj:
 • 03.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 134 pg.1 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Stefan Agolli
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-02304-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2908
 • Data e Regj:
 • 01.07.2015
 • Objekti:
 • Ekstradim
 • Palet ne proces:
 • Armando Gorezi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02277-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2909
 • Data e Regj:
 • 01.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Besim LaCi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02280-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2910
 • Data e Regj:
 • 01.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 323/1 K.penal
 • Palet ne proces:
 • Franc Kaloshi
 • Nr.Sistemi:
 • 59129-02281-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2911
 • Data e Regj:
 • 01.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2-t
 • Palet ne proces:
 • Hazis Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02282-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2912
 • Data e Regj:
 • 01.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2-t
 • Palet ne proces:
 • Mark Ndreca
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02283-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2913
 • Data e Regj:
 • 01.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2-t
 • Palet ne proces:
 • Mondi Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02284-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2914
 • Data e Regj:
 • 01.07.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2-t
 • Palet ne proces:
 • Hektor Alimadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02285-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2893
 • Data e Regj:
 • 30.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 K.PenaL
 • Palet ne proces:
 • Armand Prapa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02250-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2894
 • Data e Regj:
 • 30.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Astrit BukaCi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02251-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2895
 • Data e Regj:
 • 30.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Bujar Kusi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02252-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2896
 • Data e Regj:
 • 30.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Sadikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 51102-02253-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2897
 • Data e Regj:
 • 30.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Bilal Ceni
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02254-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2898
 • Data e Regj:
 • 30.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K. Penal
 • Palet ne proces:
 • Rezarta Kasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02255-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2899
 • Data e Regj:
 • 30.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Liman Abdullaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02256-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2900
 • Data e Regj:
 • 30.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Klajd Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02258-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2901
 • Data e Regj:
 • 30.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Besmir BiCaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02260-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2902
 • Data e Regj:
 • 30.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Gazmir Abazi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02262-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2903
 • Data e Regj:
 • 30.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Ajet Kaci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02264-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2904
 • Data e Regj:
 • 30.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 96 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • ROBERTO GANDINI dhe T
 • Nr.Sistemi:
 • 52504-02270-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2905
 • Data e Regj:
 • 30.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2-t
 • Palet ne proces:
 • Noris Ndoci; Mohamed Alcharkat
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-02271-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2906
 • Data e Regj:
 • 30.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K. Penal
 • Palet ne proces:
 • Artur Vishnaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02272-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2907
 • Data e Regj:
 • 30.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K. Penal
 • Palet ne proces:
 • Niko Krongo
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02273-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2876
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a-1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Bujar Mjeshtri
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02233-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2877
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a K.P
 • Palet ne proces:
 • Fluturim Troci
 • Nr.Sistemi:
 • 51000-02234-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2878
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Myzejen Qafmolla
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02235-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2879
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Edlir KoCi
 • Nr.Sistemi:
 • 53811-02236-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2880
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Selim Lleshanaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02237-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2881
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22; i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ledio Arifaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02238-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2882
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 197-25 K. Penal
 • Palet ne proces:
 • Blerim Murataj
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02239-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2883
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 te K. Penal;
 • Palet ne proces:
 • Herbi Minga
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02240-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2884
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Dritan Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02241-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2885
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Ekstradim
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Veliu (Tafa)
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02242-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2886
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 te K. Penal;
 • Palet ne proces:
 • Aranit Hystuna
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02243-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2887
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Nenet 76 e 278/5 etj te K.Penal;
 • Palet ne proces:
 • Andi Veshi dhe te tjer
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02244-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2888
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Arber Topalli etj
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02245-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2889
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Euklid Habili dhe T
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02246-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2890
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Njohje vendimi huaj penal
 • Palet ne proces:
 • Amarild TOLJA
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02247-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2891
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Njohje vendimi huaj penal
 • Palet ne proces:
 • Hashim (Abdyl) Basha
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02248-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2892
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Njohje vendimi huaj penal
 • Palet ne proces:
 • Tom (Tomor) Hano
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02249-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2859
 • Data e Regj:
 • 26.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/2 K P
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Koka
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-02206-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2860
 • Data e Regj:
 • 26.06.2015
 • Objekti:
 • Kund.Vendimi Prok.
 • Palet ne proces:
 • Ylli Kambo
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02207-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2861
 • Data e Regj:
 • 26.06.2015
 • Objekti:
 • neni 242 i K. Penal
 • Palet ne proces:
 • Rejnando Shephasa
 • Nr.Sistemi:
 • 55308-02208-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2862
 • Data e Regj:
 • 26.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Marashi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02209-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2863
 • Data e Regj:
 • 26.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Sokol Tarushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02210-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2864
 • Data e Regj:
 • 26.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • G
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02211-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2865
 • Data e Regj:
 • 26.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Selamet Kotorri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02212-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2866
 • Data e Regj:
 • 26.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Rasim Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02214-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2867
 • Data e Regj:
 • 26.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Gezim Bacelli
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02216-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2868
 • Data e Regj:
 • 26.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Shuaip Cenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02218-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2869
 • Data e Regj:
 • 26.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Nurie Bica
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02220-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2870
 • Data e Regj:
 • 26.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 134-t
 • Palet ne proces:
 • Sulltan Lama
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02222-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2871
 • Data e Regj:
 • 26.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Karemani
 • Nr.Sistemi:
 • 58103-02224-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2872
 • Data e Regj:
 • 26.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a K.P
 • Palet ne proces:
 • Simon Hasimllari
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02226-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2873
 • Data e Regj:
 • 26.06.2015
 • Objekti:
 • Nenet 283/1 dhe 278/2 te K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Taulant NeCaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02228-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2874
 • Data e Regj:
 • 26.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kole Malaj
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-02231-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2875
 • Data e Regj:
 • 26.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ylli Cani
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-02232-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2857
 • Data e Regj:
 • 25.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Isuf Kurtaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02204-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2858
 • Data e Regj:
 • 25.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 306 K P
 • Palet ne proces:
 • Greta Nasta
 • Nr.Sistemi:
 • 57070-02205-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2856
 • Data e Regj:
 • 24.06.2015
 • Objekti:
 • Njohje vendimi huaj penal
 • Palet ne proces:
 • Agron Selmani
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02193-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2828
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Fluturim Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02148-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2829
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Arjan Haklaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02149-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2830
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Uran Kada
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02150-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2831
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Algert Braha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02151-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2832
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Lefter Xheleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02152-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2833
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Neim Shalca
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02153-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2834
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Elton Caushi
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02154-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2835
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1; 300 KP
 • Palet ne proces:
 • Din Bardhi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02155-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2836
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 KP
 • Palet ne proces:
 • Natasha Nakshiqi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02156-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2837
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Shefki Tufa
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02157-30-2015
 • Relatori:
 • V.Voxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2838
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Halil KuCi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02158-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2839
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Artur Mulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02159-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2840
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Vilson Cobani
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02160-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2841
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/3-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Ali Selita; Arian Vokopola ;
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02161-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2842
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Cahani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02162-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2843
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Jetnor Bregasi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02163-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2844
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 248; 300 Kp
 • Palet ne proces:
 • Orjon Trukaj; Artur Kajtani
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-02164-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2845
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Fitim Ivani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02165-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2846
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 KP
 • Palet ne proces:
 • Flamur Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02166-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2847
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Arben Sheu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02167-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2848
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Vledi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02168-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2849
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Arben Veli
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02169-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2850
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1; 186/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Olsi Rryci; Shpetim Besnik Kacorri; Agustin Dodaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02170-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2851
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Vehbi Gjorgji
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02171-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2852
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ferit Dauti
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02172-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2853
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Artan Zhinga
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02173-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2854
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Revokim vend.pezull
 • Palet ne proces:
 • Julian Danaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02174-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2855
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Revokim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Denis Lilo
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02175-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2817
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • Qendrim ne shtepi
 • Palet ne proces:
 • Elidon Tanci
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02137-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2818
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • Qendrim ne shtepi
 • Palet ne proces:
 • Dritan Sinani
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02138-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2819
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Gjon Kaci
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-02139-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2820
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • N.137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Alush Lusha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02140-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2821
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 76-22-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Besnik Gaxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02141-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2822
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • N.248;301-25
 • Palet ne proces:
 • Besim Cekeli; Sajmir Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02142-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2823
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Roland Maloku
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02143-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2824
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Besnik Fregjaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02144-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2825
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Erzen Prendi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02145-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2826
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • N.143/2;146; 287 KP
 • Palet ne proces:
 • Paulin Alia
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02146-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2827
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • Nenet 145 ;189/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Zoje Ramaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-02147-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2816
 • Data e Regj:
 • 17.06.2015
 • Objekti:
 • Shtyerje ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Fidel Gjugji
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • G.Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2776
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • N.137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Agim Kamberi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02065-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2777
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prokuroris
 • Palet ne proces:
 • Gani Qoshi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02066-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2778
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Flamur Sala
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02067-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2779
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 Kp
 • Palet ne proces:
 • Erjon Pirani; Sadri Memeti
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02068-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2780
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Haki Dedja
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02069-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2781
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Erion Pere
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02070-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2782
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/3 KP
 • Palet ne proces:
 • Hasan Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02071-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2783
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Artur Karameta
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02072-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2784
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 84; 150 KP
 • Palet ne proces:
 • Ilir Hacka
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-02073-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2785
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Erion Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58245-02074-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2786
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Klosi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02075-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2787
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Rrapushi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02076-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2788
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2; 301 KP
 • Palet ne proces:
 • Klajd Celaku; Guxim Trezhnjeva
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02077-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2789
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • N.130/a/4; 321/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 59127-02078-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2790
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Astrit Balliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02079-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2791
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 136/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ardian Bitraj; Mimoza Bruzia
 • Nr.Sistemi:
 • 53103-02080-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2792
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Vasil TaCi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02081-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2793
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Fillim Tolleni
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02082-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2794
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni /137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Altin Barlika
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02083-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2795
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 259 K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Nezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-02084-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2796
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Iqmet Gjyla
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02085-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2797
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Artur Danaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02086-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2798
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1; 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ajet Cahani
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02087-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2799
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Bajram Kuca
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02088-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2800
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • N.199/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Hida
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02089-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2801
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prokuroris
 • Palet ne proces:
 • Agron Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02090-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2802
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Murgu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02091-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2803
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4; 84; 300 KP
 • Palet ne proces:
 • Elton Vesho; Gloris Nezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02092-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2804
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • N.137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Karafil Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02093-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2805
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/3 K.P
 • Palet ne proces:
 • Nuredin Gorenxa
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02094-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2806
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prokurori
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02095-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2807
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Servet Aliu
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02096-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2808
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 KP
 • Palet ne proces:
 • Kevin Cungu
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02097-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2809
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 139; 300; 301 KP
 • Palet ne proces:
 • Maliq Rrap; Esmerald Mateli
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02098-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2810
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 85;278/2;278/4KP
 • Palet ne proces:
 • Gerald Vargu; Shqipe Tifekciu
 • Nr.Sistemi:
 • 52201-02099-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2811
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 248-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Orjal Leti; Ismet Sejdi
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02100-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2812
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02105-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2813
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 139-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Fatlind Mucaj;Elidon Madani
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02106-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2814
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Julian Cullhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02107-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2815
 • Data e Regj:
 • 15.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 189/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elez Mustafa
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-02108-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2761
 • Data e Regj:
 • 09.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/1/a i KP
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02027-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2762
 • Data e Regj:
 • 09.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 136/2 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Klevis Bejtaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53103-02028-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2763
 • Data e Regj:
 • 09.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zyber Bilja
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02029-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2764
 • Data e Regj:
 • 09.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 323/1 iKp
 • Palet ne proces:
 • Alvin Hamlli
 • Nr.Sistemi:
 • 59129-02030-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2765
 • Data e Regj:
 • 09.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 305 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ndrek Ndoj
 • Nr.Sistemi:
 • 59106-02031-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2766
 • Data e Regj:
 • 09.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 108/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Luan Guni
 • Nr.Sistemi:
 • 52610-02032-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2767
 • Data e Regj:
 • 09.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Arjan Koliqi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02033-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2768
 • Data e Regj:
 • 09.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Ballabani
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02034-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2769
 • Data e Regj:
 • 09.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Buci
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-02035-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2770
 • Data e Regj:
 • 09.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Beta
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02036-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2771
 • Data e Regj:
 • 09.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Kreshnik Gjinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02037-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2772
 • Data e Regj:
 • 09.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 kp
 • Palet ne proces:
 • Luan Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02038-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2773
 • Data e Regj:
 • 09.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 13 i ligjit 72
 • Palet ne proces:
 • Pashk Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-02039-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2774
 • Data e Regj:
 • 09.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3/2 ikp
 • Palet ne proces:
 • Flamur Murrja
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02040-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2775
 • Data e Regj:
 • 09.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i kP
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Guri
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02041-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2733
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 78-25 i kp
 • Palet ne proces:
 • Elidon Kotorri
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-01991-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2734
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Agron Gjika
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01992-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2735
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kashari
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01993-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2736
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 121/a; 311; 89 kp
 • Palet ne proces:
 • Ervis Muco
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01994-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2737
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 / 2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Dritan Demiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01995-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2738
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Arian Erindi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01996-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2739
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 89 i KP
 • Palet ne proces:
 • Spartak Beqaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01997-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2740
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Agim Baku ( Kerkues)
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01998-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2741
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 273 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Gezim Bulku
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-01999-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2742
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Anton Dedaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02000-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2743
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Zenel Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02001-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2744
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Bujar Kordhaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02002-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2745
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/2; 236/2 kp
 • Palet ne proces:
 • Bektash Seferi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02003-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2746
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 113/1 i Kp; 300 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Pamela Berisha; Eduart Reka ; Eduart Haxhiaj; Muli Bektashi
 • Nr.Sistemi:
 • 52801-02004-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2747
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Pen
 • Palet ne proces:
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02005-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2748
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Naim Muceku
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02006-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2749
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Dragjoshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02007-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2750
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Fiqirje Nezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02008-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2751
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Arben Leka; Arta Leka; Enkeleda Alushaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02009-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2752
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 kp
 • Palet ne proces:
 • Bajram Hajdari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02010-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2753
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Anton Paluca
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02011-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2754
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 244; 291 i kP
 • Palet ne proces:
 • Arjan Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58110-02012-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2755
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/ 1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Agron Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02013-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2756
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/ 1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Azem Karoshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02014-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2757
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/ 1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Sokol RuCi; Latif Ruci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02015-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2758
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.Pen
 • Palet ne proces:
 • Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Kombetar
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02016-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2759
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 290;291 i K.Pr.p
 • Palet ne proces:
 • Rozeta Kondi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02017-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2760
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 kp
 • Palet ne proces:
 • Bilal Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02018-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2713
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Jonuz Cejku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01971-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2714
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 89; 236/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Idrizi; Genc Mehmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01972-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2715
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Blerim Shuli
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01973-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2716
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Shaban Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01974-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2717
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Osman Cenga
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01975-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2718
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i k.pr.p
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Mbrojtjes
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01976-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2719
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 242 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Avni Dida
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-01977-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2720
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Liljana Zani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01978-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2721
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 iKp
 • Palet ne proces:
 • Altin Muceku
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01979-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2722
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 iK.Prp
 • Palet ne proces:
 • Jetmira Buci (kerkuese)
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01980-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2723
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 135/25; 186 ; 287/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Ismail Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01981-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2724
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Olsi Rusmali
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01982-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2725
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Ervis Ibro
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01983-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2726
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 139 i kp
 • Palet ne proces:
 • Taulant Sala
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01984-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2727
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 iK.pr.p
 • Palet ne proces:
 • Nertila Shoti (kerkuese)-Haxhi Gjikola
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01985-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2728
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 282/1; 274 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Astrit Stafa ( Cakoni)
 • Nr.Sistemi:
 • 58323-01986-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2729
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Napolon Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01987-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2730
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 180; 190/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Perparim Xhaka
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-01988-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2731
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Bejdollari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01989-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2732
 • Data e Regj:
 • 05.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 /2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Xhon Bitri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01990-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2712
 • Data e Regj:
 • 04.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Edison Osmani
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01970-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2709
 • Data e Regj:
 • 03.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 13 4/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Albert Dervishi; Roland Haka ; Benardin Gjinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01963-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2710
 • Data e Regj:
 • 03.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Thanas Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01964-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2711
 • Data e Regj:
 • 03.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 140 i Kp etj
 • Palet ne proces:
 • Aljon Cezma; Andrea Bregasi; Klodjan Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53108-01965-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2696
 • Data e Regj:
 • 02.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 iKP
 • Palet ne proces:
 • Shaban Berliku
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01935-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2697
 • Data e Regj:
 • 02.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lazam Halilaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01936-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2698
 • Data e Regj:
 • 02.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Zenel Buchala
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01937-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2699
 • Data e Regj:
 • 02.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Baki Balliu ; Martin Abazi
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01938-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2700
 • Data e Regj:
 • 02.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 110/1 I kp
 • Palet ne proces:
 • Leonard Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-01939-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2701
 • Data e Regj:
 • 02.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 136 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Elton Birka
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01940-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2702
 • Data e Regj:
 • 02.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 I kP
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Ndreu
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01941-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2703
 • Data e Regj:
 • 02.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Edmond Myftaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01942-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2704
 • Data e Regj:
 • 02.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01943-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2705
 • Data e Regj:
 • 02.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Xhebrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01944-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2706
 • Data e Regj:
 • 02.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Stavri Vaso
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01945-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2707
 • Data e Regj:
 • 02.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 139-25 iKp
 • Palet ne proces:
 • Fatlum Kraja
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01946-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2708
 • Data e Regj:
 • 02.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 244 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Tahir Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58110-01947-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2688
 • Data e Regj:
 • 01.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 284/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Murataj
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-01920-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2689
 • Data e Regj:
 • 01.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i Kpr.Pen
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Arsimit dhe Sporteve
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01921-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2690
 • Data e Regj:
 • 01.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Endri Kokoneshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01922-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2691
 • Data e Regj:
 • 01.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Uka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01923-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2692
 • Data e Regj:
 • 01.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Fadil Cara
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01924-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2693
 • Data e Regj:
 • 01.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Arben Kaca
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01925-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2694
 • Data e Regj:
 • 01.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 100/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Emirjon Ahmetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52601-01926-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2695
 • Data e Regj:
 • 01.06.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 iKp
 • Palet ne proces:
 • Qemal Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01927-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2588
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 244 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Shemsi Seferi
 • Nr.Sistemi:
 • 58110-01770-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2589
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alban Ndreu; Riza Doda
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01771-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2590
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Dhurim Kacerri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01772-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2591
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 125 te KP
 • Palet ne proces:
 • Laureta Balla/Alket Sade
 • Nr.Sistemi:
 • 52902-01773-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2592
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Arian Berziu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01774-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2593
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Pavlin Pjetri
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01775-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2594
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 134/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Alketa Shahini; Rudina Dajlani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01776-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2595
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • nenet 290/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Astrit Balliu
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01777-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2596
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 134/ i K.P
 • Palet ne proces:
 • Thanas Foto
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01778-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2597
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • nenet 134/2; 287/b; 300; 287/b dhe 278/2 te K. P
 • Palet ne proces:
 • Sael Sulaj; Bledi Kateshi; Rolfi Harka; Saimir Hoxha; Klaudio Bufi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01779-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2598
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K Pr P
 • Palet ne proces:
 • Florian Riza
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01780-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2599
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 321/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nuredin Vladi
 • Nr.Sistemi:
 • 59127-01781-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2600
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 189/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bekim Gjongecaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01782-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2601
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • Nenet 512; 514; 515; 516 te K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Redi alias Artan Stafa
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01783-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2602
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 134/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Xhuljen Fejzo
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01784-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2603
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 76;22 i K P
 • Palet ne proces:
 • Joel (Julian) Ziu
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-01785-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2604
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 287/1 /b i K. P
 • Palet ne proces:
 • Altin Badini
 • Nr.Sistemi:
 • 58339-01786-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2605
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • Nenet 58/3 dhe 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Shine Demollari/Vladimir Pellumbi; Tomorr Llalla; Bujar Hasaj administrator i personit juridike
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01787-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2606
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Geg Papleka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01788-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2607
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 134/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Aledio Kaloti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01789-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2608
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 237 i K P
 • Palet ne proces:
 • Ardian Drenovci
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-01790-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2609
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Elezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01791-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2610
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Juvit Mikeli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01792-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2566
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1-te KP
 • Palet ne proces:
 • Besim Mija
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01735-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2567
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 197 te K P
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Kristali
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-01736-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2568
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Skana
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01737-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2569
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K P
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Kamberi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01738-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2570
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 199/a/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ferit Troksi
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01739-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2571
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Astrit Sallahi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01740-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2572
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • nenet 290/3; 242; 291 K. P
 • Palet ne proces:
 • Gani Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-01741-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2573
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i KPrP
 • Palet ne proces:
 • Andi Lubonja/Roland Seferaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01742-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2574
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • nenet 242 e 291 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Klevis Bushati
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01743-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2575
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Medja
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01744-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2576
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 130/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Alban Nozlli
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01745-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2577
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 170/
 • Palet ne proces:
 • Halim Hajdarmataj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01746-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2578
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sokol Haxhillari
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01747-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2579
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 300/1; 305/b K. P
 • Palet ne proces:
 • Besnik Mancaku; Erion Me
 • Nr.Sistemi:
 • 59101-01748-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2580
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Gashi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01749-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2581
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • nenet 130/a/2; 278/3 K.P
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01750-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2582
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 199/a/1 te K P
 • Palet ne proces:
 • Lumturije Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01751-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2583
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/ 1 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Shaqiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01752-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2584
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 121/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Arben Cami
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01753-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2585
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 55 te K. P; 475 te K.Pr P
 • Palet ne proces:
 • Bledi Hasaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71400-01754-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2586
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ermal Abdurramanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01755-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2587
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Roland Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01756-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2517
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 242 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Defrim Cenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-01684-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2518
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Albert Saliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01686-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2519
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 134/2-22 i KP
 • Palet ne proces:
 • Mirand Barolli; Edmond Mici
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01688-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2520
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Filip Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01689-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2521
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 53/a i ligjit nr.98/2014
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Memlikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01690-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2522
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 199/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Maxhun Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01691-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2523
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Niko Markaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01692-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2524
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 149/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Spartak Bono
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01693-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2525
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 130/a/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Antonio Mahitaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01694-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2526
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 178-25 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Dybeli; Greta Mihallaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01695-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2527
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besnik Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01696-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2528
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Zeqir Tota
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01697-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2529
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 130/a/ 4 i K P
 • Palet ne proces:
 • Zyber Sina
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01698-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2530
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/1 te KP
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Mecaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01699-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2531
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 311 i KP
 • Palet ne proces:
 • Besian Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 59112-01700-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2532
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatos Peqini
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01701-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2533
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Bexhet Tota
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01702-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2534
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 130/a-4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Jaskaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01703-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2535
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Nenet 290; 291 K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Emiri
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01704-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2536
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Lugja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01705-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2537
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Armand Mexhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01706-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2538
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Misim Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01707-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2539
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 290/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Flamur Cullhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01708-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2540
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Ndue Gjonaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01709-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2541
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01710-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2542
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Armir Mucaj
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01711-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2543
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 56 i K.P dhe 470; 480 te K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Nexhmije Dajlani
 • Nr.Sistemi:
 • 71400-01712-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2544
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Klosi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01713-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2545
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Oltjan Kasa
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01714-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2546
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 te K P
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Tafa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01715-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2547
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 te K P
 • Palet ne proces:
 • Ervin Koceku
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01716-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2548
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • nenet 78/1-22; 89 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Luan Daullxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-01717-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2549
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 143/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Bledar Haruku; Dragomir Stefanov
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01718-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2550
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dalip Skarra
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01719-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2551
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a - 4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Skender Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01720-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2552
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Adrijan Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01721-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 K P
 • Palet ne proces:
 • Agron Jaupi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01722-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2554
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K Pr P
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Zenelhasani
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01723-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2555
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arben Shkalla
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01724-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2556
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Vargu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01725-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2557
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a-2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Astrit Domi
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01726-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2558
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 329/2 i K PrP
 • Palet ne proces:
 • Blerinda Cenoimeri (Celiku)
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01727-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2559
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • nenet 178 e 180 te K P
 • Palet ne proces:
 • Ana Kovaci
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01728-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2560
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1-te K P
 • Palet ne proces:
 • Kledi Sallaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01729-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2561
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 K P
 • Palet ne proces:
 • Astrit Hamzallari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01730-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2562
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 K P
 • Palet ne proces:
 • Behar Xhaferaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01731-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2563
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Latif Kaja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01732-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2564
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Nenet 186/1; 191/2; 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Sheko
 • Nr.Sistemi:
 • 53806-01733-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2565
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Miranda Goxhi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01734-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2511
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Aga
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01676-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2512
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Dede Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01678-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2513
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 K P
 • Palet ne proces:
 • Dritan Dumi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01679-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2514
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Urim Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01680-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2515
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 72 i K P U
 • Palet ne proces:
 • Kristaq Gerveni
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01681-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2516
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 186/3 i K P
 • Palet ne proces:
 • Granit Matoshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01683-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2493
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 125 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nevila Zadia-Arjan Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01654-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2494
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Muis Llani
 • Nr.Sistemi:
 • 58103-01655-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2495
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 321/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Tanush Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 57240-01656-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2496
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 90 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Viktor Ahmeti ?uri Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-01657-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2497
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2/4 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01658-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2498
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Guri
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01659-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2499
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elton ( Besnik ) Lika
 • Nr.Sistemi: