Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 4285
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Endrit Bala
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03556-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4286
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 59 i K.Pr.P. e neni 120/2 e 240/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleko Afezolli Neritan Gjojdeshi Stavri Afezolli
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03557-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4287
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Merkuri
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03558-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4288
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Selim Mcini
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03559-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4289
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Endri Koraqe
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03560-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4290
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 293/d i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ledion Pema Dorjan Qemalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03561-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4291
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Rrapushi Avdulla Zyberi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03562-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4292
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ndue Koleci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03563-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4293
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/2 e 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Hyka Alban Dushku Ilir Rrushi Genc Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03564-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4294
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 1341, 46/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Albion Tako
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03565-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4295
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 146 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gazmir Ziri
 • Nr.Sistemi:
 • 53205-03566-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4296
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fran Kokaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03567-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4297
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Andi Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03568-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4279
 • Data e Regj:
 • 11.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Troci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03546-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4280
 • Data e Regj:
 • 11.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Franko Gjoci
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03547-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4281
 • Data e Regj:
 • 11.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Haredin Alicka
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03548-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4282
 • Data e Regj:
 • 11.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mira Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-03549-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4283
 • Data e Regj:
 • 11.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lindita Carkanji
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03550-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4284
 • Data e Regj:
 • 11.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zamir Rustemi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03551-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4268
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mahmut Murrja
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-03535-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4269
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hajrulla Nasufi
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-03536-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4270
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Tirane Prok.Gjyq.Mat Abdulla Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03537-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4271
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Tirane Prok.Rreth.Gjyq.Mat Veli Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03538-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4272
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Prok.Rreth.Gjyq.Mat Halil Dishmuca
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03539-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4273
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Prok.Rreth.Gjyq.Mat Liman Baku
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03540-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4274
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Prok.Rreth.Gjyq.Mat Arif Uka
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03541-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4275
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Tirane Prok.Rreth.Gjyq.Mat clirim Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03542-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4276
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lisander Terziu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03543-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4277
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 e 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Kurtaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03544-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4278
 • Data e Regj:
 • 10.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 274 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Kledion Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58314-03545-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4258
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhorxhian Maloku
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03521-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4259
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 242 i K.P. e 280 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-03522-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4260
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 180/1 e 181 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shqiponja Krosi Shoq. Shqiponja 2001 Petrit Lazri Subjekti Juridik Petrit Lazri
 • Nr.Sistemi:
 • 53601-03523-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4261
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardit Laci Elton Muja
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03524-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4262
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkendije Shahu Gezim Bilja
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-03525-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4263
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 285/a-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfred Ndoj Maksim Beca Ervin Cara
 • Nr.Sistemi:
 • 56340-03526-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4264
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mark Sebastian Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03527-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4265
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2, 278/4/2, 279/1 i K.P..
 • Palet ne proces:
 • Selim Llani Sadik Llani Klevin Llani Maksim Plaku
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03528-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4266
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 90/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhejs Bala Megi Kristuli Artur Kullojka
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-03529-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4267
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/3 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Islam Shera
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-03530-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4233
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besnik Luzi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03490-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4234
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzime Shkrepa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03491-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4235
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vilson Mehmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03492-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4236
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Ukaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03493-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4237
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bekim Cana
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03494-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4238
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besnik Kura
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03495-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4239
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Daniel coku
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03496-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4240
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elmaz Tahiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03497-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4241
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erhan Cagan
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03498-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4242
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Idajet Danaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03499-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4243
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nini Lupe
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03500-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4244
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kapllan Peposhi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03501-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4245
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Viktor Shota
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03502-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4246
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elisaveta Treska Nazmi Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03503-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4247
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 62 i K.P. e 470 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Reth.Gjyq.Tirane Valmir Serani
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03504-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4248
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 178 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan Mustafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53508-03505-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4249
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylli Nika
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03506-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4250
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Roland Jata Artur Skana
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03507-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4251
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 180 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tonin Gjinollari
 • Nr.Sistemi:
 • 53601-03508-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4252
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Liridon Nika
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03509-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4253
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jolanda Nikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03510-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4254
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Pecmarkaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03511-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4255
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Barziu
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03512-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4256
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artur Lusha
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03513-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4257
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Anisa Caci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03514-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4227
 • Data e Regj:
 • 05.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 141, 25, 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Admir Haka Elton Ceka Herton Haka Olti Agron Metuku Hekuran Buci Aleksander Haka
 • Nr.Sistemi:
 • 53109-03475-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4228
 • Data e Regj:
 • 05.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 273 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 56130-03476-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4229
 • Data e Regj:
 • 05.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rubin Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03486-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4230
 • Data e Regj:
 • 05.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 488 e vijues i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Genci Grigor Lamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03487-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4231
 • Data e Regj:
 • 05.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardian Bala
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03488-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4232
 • Data e Regj:
 • 05.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klajdis Matrisi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03489-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4226
 • Data e Regj:
 • 04.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 e 25 i K.P e 186-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Spiro Ksera Artevis Mene Elda Kozaj Elisabeta Dodbiba
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03465-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4224
 • Data e Regj:
 • 03.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Mullahu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03463-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4225
 • Data e Regj:
 • 03.10.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Metaja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03464-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4203
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eldorado Stafa
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03430-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4204
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kristian Qokaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03431-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4205
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Maliq cejku
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03432-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4206
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 297 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Granit Sopaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56540-03433-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4207
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 281 e 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Posta Shqiptare sha Filiali Tirane Bukuroshe Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03434-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4208
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fadil Shabani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03435-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4209
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • 236/1, 242, e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besmir Stafasani Ergys Stafasani
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03436-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4210
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1, 283/1 e 278/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhulian Fejzo Elvis Hoti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03437-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4211
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Miranda Fortuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03438-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4212
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Basri Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03439-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4213
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bujar Puci
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03440-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4214
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Diana Xhelo
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03441-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4215
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ikball Saraci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03442-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4216
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 180/3-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Senada caci Johana Lluka
 • Nr.Sistemi:
 • 53601-03443-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4217
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shefki Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03444-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4218
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edison Egzon Laska
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03445-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4219
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Demir Mersini
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03446-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4220
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agron Arxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03447-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4221
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Manushaqe Sharka
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03448-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4222
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Melek Dushku
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03449-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4223
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 e 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Martin Biba
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03450-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4192
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Azem Imeraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03409-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4193
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a e 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zerina Dervishaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03410-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4194
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 90/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Selami Akan Isa Serdar
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-03411-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4195
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Donald Lekgegaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03412-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4196
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 125 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Manjola Mace
 • Nr.Sistemi:
 • 52902-03413-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4197
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Ndregjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03424-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4198
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Iljas Bixhaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-03425-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4199
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 242 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luis Kryeziu Kulla
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-03426-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4200
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Koci Altin cangu Arben Ziri Blerim cela
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03427-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4201
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 79/
 • Palet ne proces:
 • Elgert Cara Dorjan Cara Xhevahir Lika Drilon Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-03428-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4202
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 46 i K.P. e 46 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kurbin Ris Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03429-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4183
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Anderson Fidani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03400-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4184
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 323/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bledar Zefi
 • Nr.Sistemi:
 • 59129-03401-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4185
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 56/2, 56 i K.P. e 475 I K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Byberi
 • Nr.Sistemi:
 • 71003-03402-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4186
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Durim Deliu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03403-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4187
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Perparim Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03404-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4188
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 242 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Mata
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-03405-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4189
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervis Kovaci
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03406-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4190
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 320 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervis Drago
 • Nr.Sistemi:
 • 59125-03407-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4191
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-03408-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4175
 • Data e Regj:
 • 27.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gentian cekrezi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03381-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4176
 • Data e Regj:
 • 27.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ariol Zenunllari
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-03382-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4177
 • Data e Regj:
 • 27.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 273 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Andi Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-03383-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4178
 • Data e Regj:
 • 27.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervis Korteshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03384-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4179
 • Data e Regj:
 • 27.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Servet Muceku
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03385-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4180
 • Data e Regj:
 • 27.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edison Fana
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03386-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4181
 • Data e Regj:
 • 27.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 140-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eduart Budini
 • Nr.Sistemi:
 • 53108-03387-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4182
 • Data e Regj:
 • 27.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Spaho
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03388-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4170
 • Data e Regj:
 • 26.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 476/c i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Hashim Abdyl Basha
 • Nr.Sistemi:
 • 71004-03376-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4171
 • Data e Regj:
 • 26.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervin Tanku Jonid Jace
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03377-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4172
 • Data e Regj:
 • 26.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03378-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4173
 • Data e Regj:
 • 26.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 110/2 e 102/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Berisha
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-03379-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4174
 • Data e Regj:
 • 26.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 248, 186/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agim Selita Dritan Farrici Liljana Aliaj Dashamir Panxha Hismet Barhani Qemal Marqeshi Ismail Brahimetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03380-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4169
 • Data e Regj:
 • 23.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 281/1, 284 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Perkoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03367-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4165
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 488, 489 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Tirane Ilir Hysi Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03360-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4166
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 477 i K.Pr.P. e 64 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Farruku
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-03361-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4167
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P., 89, 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gazmir Jushi Nikoll Cali Gjergj Cali Eduart Prenga
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03362-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4168
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 147/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Setki Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-03363-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4147
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/2, 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nadir causholli AArjola Piperaj Laureta Kushova Blerina Qatja Omega Pharma Group shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03325-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4148
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 245/1/2 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Flutura Meco Almir Meco Edmond Kalaja
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03326-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4149
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4, 236/1, 321 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Flamur Zylfo
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03327-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4150
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gazmen Peposhi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03328-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4151
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Halim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03329-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4152
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artin caushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03330-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4153
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 305/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Bushati
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03331-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4154
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Emiri
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03332-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4155
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Amaraldo Nikollari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03333-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4156
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Helidon Vila
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03334-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4157
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eduard Sinanaj Idari Doce
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03335-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4158
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 119 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Genc Celi Hamdi Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 52809-03336-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4159
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 238-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lutfi cekaj Genti cekaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58104-03337-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4160
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bledar Manga Kristian Ricku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03338-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4161
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 288/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edlir Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 58342-03339-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4162
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 e 301 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alban Qira Pellumb Qira Ergys MeECUKU Erjon Daka Daniel Hida
 • Nr.Sistemi:
 • 53811-03340-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4163
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prena Tryci Prok.Rreth.Gjyq.Kurbin Robert Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03341-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4164
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Rusi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03342-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4122
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatime Baqaj Dolorez Zaloshnja Zyrafete Oreshka Majlinda Lleshi Gazmend Zeneli
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03300-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4123
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edison Sylyku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03301-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4124
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Haki Sallufi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-03302-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4125
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eldorado Mera
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03303-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4126
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 273 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Angjeli
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-03304-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4127
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 245/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Flamur Xhemali Ermal Myrta
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03305-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4128
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alvaro Caushaj Florjan Mulleti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03306-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4129
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P., 199/b-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sabrie Kola Agron Bajraktari
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-03307-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4130
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Damiano cela
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03308-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4131
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan cekici
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03309-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4132
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 120/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Genci Celi Denisa Rreli Shpofi
 • Nr.Sistemi:
 • 52810-03310-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4133
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bledar Stergu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03311-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4134
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 181, 170/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Laze Shoq. Treg. Laze shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 53602-03312-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4135
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elion Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03313-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4136
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lorenco Bitri
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-03314-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4137
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Leke Drobaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-03315-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4138
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 2901/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentian Dyrma
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03316-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4139
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 244, 259 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Cani Mehmet Beqo
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-03317-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4140
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-03318-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4141
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 471, 487 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • EftiqiaAleksi Prokuroria Rrethit Gjyqsor Kurbin
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03319-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4142
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit cakraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03320-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4143
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Niko Dylber Thaci Hamdi Mucaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03321-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4144
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 273, 290/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armando Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03322-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4145
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Taulant Hoti
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03323-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4146
 • Data e Regj:
 • 20.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Selman Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53811-03324-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4107
 • Data e Regj:
 • 19.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 e 236/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fotjon Lito
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03284-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4108
 • Data e Regj:
 • 19.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Niko Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03285-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4109
 • Data e Regj:
 • 19.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03286-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4110
 • Data e Regj:
 • 19.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 512i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Mat Fatos Xhakrosa
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03287-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4111
 • Data e Regj:
 • 19.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 462/1 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Klaudit Matoshi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4112
 • Data e Regj:
 • 19.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Namik Pelivani
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03288-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4113
 • Data e Regj:
 • 19.09.2016
 • Objekti:
 • 155/1-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Metaliaj Aleks Xhika Bardhyl Vidrica Kadri Beqiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53306-03289-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4114
 • Data e Regj:
 • 19.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rediart Shima
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03290-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4115
 • Data e Regj:
 • 19.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Andi Pepa
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03291-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4116
 • Data e Regj:
 • 19.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 e 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Dodona Qose Shoq. Permb. AEF Bailiff Service Shoq. Permb. ARB Shoq. NBG Bank
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03292-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4117
 • Data e Regj:
 • 19.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 e 238 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Parid Ismaili
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03293-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4118
 • Data e Regj:
 • 19.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Denald Rubjeka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03294-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4119
 • Data e Regj:
 • 19.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervis Kalavace
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03295-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4120
 • Data e Regj:
 • 19.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 320/a1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Brigena Kocija Pepa
 • Nr.Sistemi:
 • 57230-03296-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4121
 • Data e Regj:
 • 19.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Flor Biba Ndreca
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03297-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4103
 • Data e Regj:
 • 15.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 78/1 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bledi Shera
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-03254-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4104
 • Data e Regj:
 • 15.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 305 e 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Muzhaqi
 • Nr.Sistemi:
 • 59106-03273-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4105
 • Data e Regj:
 • 15.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 e 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Roland Alushi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03274-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4106
 • Data e Regj:
 • 15.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03275-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4081
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Ibra
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03232-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4082
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 149/a/c i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Hysi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03233-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4083
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Daniel Tafmizi
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-03234-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4084
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Reshat Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03235-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4085
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Apostol Kaci
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03236-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4086
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhemal ceka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03237-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4087
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nevila Mamo Genci Reci
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03238-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4088
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 100/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artur Lezo
 • Nr.Sistemi:
 • 52601-03239-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4089
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Neride Ndoi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03240-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4090
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Agolli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03241-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4091
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 108/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hazer Duraku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03242-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4092
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 170/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arlind Menaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53409-03243-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4093
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shpresim Haka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03244-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4094
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klevis Mulgeci
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03245-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4095
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Hoxholli
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03246-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4096
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Gjoshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-03247-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4097
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tofik Mustafa
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03248-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4098
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 149 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir cepani Media-Shijak TV
 • Nr.Sistemi:
 • 53208-03249-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4099
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 115 113/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mire Nika Emine Qershori Arif Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03250-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4100
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dhurim Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03251-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4101
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aldo Xhani Roland Gjoni Andi Arapi Gjergji Priftuli
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03252-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4102
 • Data e Regj:
 • 14.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 289/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Naim Alla
 • Nr.Sistemi:
 • 56420-03253-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4062
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2-279/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Andi Limi Emilio Brahimaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03213-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4063
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Haxhiu Denis Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-03214-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4064
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Pjeter DedaNikolin Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03215-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4065
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 112/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Algert Thanasi
 • Nr.Sistemi:
 • 52706-03216-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4066
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Kolli
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03217-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4067
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Vlesha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03218-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4068
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rexh Ruci
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03219-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4069
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 59/a i K.P. e 470 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Alda Kacaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03220-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4070
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mateo cmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03221-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4071
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Damir Miserda
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03222-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4072
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adelina Manaj Nikollaq Thanasi
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03223-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4073
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 114-2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Dalti
 • Nr.Sistemi:
 • 52802-03224-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4074
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fluturim Kica Zylfi Ademi
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03225-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4075
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Entela Muco
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03226-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4076
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 124/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhuljana Vila (Masati)
 • Nr.Sistemi:
 • 52901-03227-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4077
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enea Shabani
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-03228-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4078
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Musteqaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03229-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4079
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Baftjar Nela
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03230-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4080
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adem Mata
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03231-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4052
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Florjan Balashi Armir Nasufi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03201-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4053
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.P. 62 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Reth.Gjyq.Tirane Gerald cani
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03202-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4054
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 250-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alban Dervishi Andi Hyka Erlind Kusi Indrit Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 58203-03203-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4055
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhuljan Asllanaj Genci Shiba Denis Subashi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03204-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4056
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfred Toma
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-03205-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4057
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ymer Shata
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03206-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4058
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kristi Dako
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03207-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4059
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Urim Zhuniqi
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-03208-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4060
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lavdim Dini
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03209-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4061
 • Data e Regj:
 • 09.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lavdrim Koceku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03210-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4043
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Muco
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03184-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4044
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mariglent Norja Klejdi Gjepali Rexhep Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03185-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4045
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gioacchino Raia Arlinda cepele
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-03186-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4046
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 120/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylli Ndroqi Pellumb Isaku
 • Nr.Sistemi:
 • 52810-03187-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4047
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/ 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • cercis Veziraj Dashnor Rizvo Armando Sina
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-03188-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4048
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Altin Sina Roland Koltraka
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-03189-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4049
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 259 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Taulant Manaj Florian Progni
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-03190-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4050
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besart Bytyci
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03191-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4051
 • Data e Regj:
 • 08.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nezir Krsniqi Fation Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03192-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4025
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Rrasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03159-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4026
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Destan Dikollari
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03160-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4027
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Genci Skifteri
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03161-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4028
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eldorado Mera
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03162-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4029
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sealdo Aliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03163-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4030
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emanuela Malaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03164-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4031
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Liridon Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-03165-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4032
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Martin Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-03166-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4033
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Armando Alabaku Bujar Gjashta Paqsor Kau ZRPP Tirane AKKP Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03167-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4034
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03168-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4035
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan Mancellari
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-03169-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4036
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armand Xhafa
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03170-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4037
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 76 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ergest Zhupani
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-03171-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4038
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sami Jaho
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-03172-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4039
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 147/2 417 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Edmond Mici
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-03173-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4040
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 417 476 etj i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfons Bibaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71004-03174-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4041
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03175-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4042
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Esat caka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03176-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4012
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klodian Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03136-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4013
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • 147/2 e 476/2 K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Ermir Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03137-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4014
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pajtim Allaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03138-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4015
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 183/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klaudio Hodaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-03139-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4016
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hysni Roci Pjerin Xhuvani Edlira Mara Frida Lamce Fatbardh Budo Mimoza Tufi Arens Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03140-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4017
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervis Tara
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03141-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4018
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Anton Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03142-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4019
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan Araxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03143-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4020
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Baliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03144-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4021
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/3 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ismail Morinaj Marin Rexha Erjon Bahushi Denis Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03145-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4022
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Joni Buzo
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-03146-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4023
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rejmonda Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-03147-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4024
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 242 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rami Raad
 • Nr.Sistemi:
 • 55308-03148-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4007
 • Data e Regj:
 • 05.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nevruz Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03131-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4008
 • Data e Regj:
 • 05.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rigert Ahmetsulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-03132-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4009
 • Data e Regj:
 • 05.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 242 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Flamur Dardha Fitim Dardha
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-03133-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4010
 • Data e Regj:
 • 05.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kurt Sina
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-03134-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4011
 • Data e Regj:
 • 05.09.2016
 • Objekti:
 • Neni 59 60 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adi (Besmir) Turici Dritan Bala Shefqet Bala Gentian Bala Prok.Rreth.Gjyq Mat
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-03135-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3995
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ergis Bilo
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-03103-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3996
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eduart Hyseni
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-03104-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3997
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tonin Gjinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03105-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3998
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zenun Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03106-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3999
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Petrit Avdylaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03107-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4000
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Rica
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03108-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4001
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 379 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kolgjini
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-03109-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4002
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Beshiri
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-03110-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4003
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 147 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rerth.Gjyq.Kurbin Prenush Pjetraj
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-03111-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4004
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zeqir Demaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-03120-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4005
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 180 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Fida
 • Nr.Sistemi:
 • 53601-03121-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4006
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Bledar Imami alias Bedini
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03122-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3967
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03075-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3968
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Ndroqi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03076-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3969
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/1 323/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ergys Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03077-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3970
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Prenga
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03078-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3971
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 287/2/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alessandro Locatelli
 • Nr.Sistemi:
 • 58339-03079-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3972
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 273 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Engjell Vogli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03080-30-2016
 • Relatori:
 • SShkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3973
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Xhafa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03081-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3974
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhelil Spahi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03082-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3975
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleks (Osman) Sinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03083-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3976
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Agolli
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03084-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3977
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a e 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylli Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03085-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3978
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Nano
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03086-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3979
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lavdrim Gjana
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03087-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3980
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 108/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Selnishta
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03088-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3981
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 83 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Altin Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-03089-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3982
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleks Manaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03090-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3983
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sadri Ferati
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03091-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3984
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Bashkurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03092-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3985
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Qefalija
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-03093-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3986
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hasan Kurmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03094-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3987
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tomor Kalashi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03095-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3988
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Naim Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03096-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3989
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Voltin Kaci Gazmir Vogli
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03097-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3990
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hermes Muja
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03098-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3991
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Taksim Avdillari Elidon Tanci
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-03099-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3992
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ndue Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-03100-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3993
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 96/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Isuf Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 52504-03101-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3994
 • Data e Regj:
 • 30.08.2016
 • Objekti:
 • Neni186/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Farije Dezhgiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03102-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3944
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kreshnik Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03052-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3945
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mus Gjana
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03053-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3946
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Domi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03054-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3947
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 488 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rethit.Gj.Tirane Bardhi Harecari
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03055-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3948
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Hate
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03056-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3949
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 475 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Tirane Mishel Prela
 • Nr.Sistemi:
 • 71400-03057-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3950
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 147/1/2/3 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Perparim Kovaci
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-03058-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3951
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 e 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhavid Sela
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03059-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3952
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 e 238 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arben Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-03060-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3953
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kasem Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03061-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3954
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arber Tahiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-03062-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3955
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 242 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eljas Hyseni
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-03063-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3956
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dervish Ajdini
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03064-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3957
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Ndreu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03065-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3958
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardiana Kolami
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-03066-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3959
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Roxhers Skenderi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03067-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3960
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Redjon Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-03068-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3961
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Hime
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-03069-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3962
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Qamile Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03070-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3963
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 257/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Bajraktari
 • Nr.Sistemi:
 • 58210-03071-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3964
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Feridon Biba
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03072-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3965
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eduart Gjikola
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03073-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3966
 • Data e Regj:
 • 29.08.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lavdimir Bimo
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03074-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3925
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Nazif Lulja Peme Shahinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02882-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3926
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 197 198 te K P
 • Palet ne proces:
 • Selim Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02883-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3927
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Haqif Kacani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02884-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3928
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besard Pashkaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02885-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3929
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Blandi Dorzi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02886-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3930
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Renuar Mustafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02887-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3931
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Zak Prenga
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02888-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3932
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Nenet 278/5 84 K.P
 • Palet ne proces:
 • Hasan Lika Gjergj Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02889-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3933
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 300 K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Mesi Fatos Mesi Marjan Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02890-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3934
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Nenet 79/dh-25 278/4 302/2-25 301 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Danjel Kora Besnik Kora Pellumb Kora Gurali Kora Ardjan (Gjergji) Gjonaj Paris Gjeta Preng Gjeta Shpetim Nikolli
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-02891-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3935
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Hekuran cela Flamur Laze Arben Disha Farudin Arapi Shkelqim cela
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02892-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3936
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Nenet 283/1 284 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Artur Xhoni
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02893-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3937
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Sazan Feruku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02894-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3938
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 235/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Natasha Kaleci
 • Nr.Sistemi:
 • 58101-02895-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3939
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 288/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Isni Kadriu
 • Nr.Sistemi:
 • 58341-02896-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3940
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 199/a/1 te K.p
 • Palet ne proces:
 • Beniamin Kryemadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02897-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3941
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.p
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Bellova
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02898-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3942
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Nenet 278/4 278/5 238 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Erjon Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02899-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3943
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Sabri Elezaj Zyber Lleshi Liman Lica Arif cemenja Xhelal Hani Gezim Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02900-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3873
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eltion Merja
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-02830-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3874
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 134/2 291 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Marjos Kecaj Saimir Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02831-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3875
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 137/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Linza
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02832-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3876
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 135 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Raif Hoxhalli
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02833-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3877
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 129 te K P
 • Palet ne proces:
 • Arber Gurakuqi
 • Nr.Sistemi:
 • 52908-02834-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3878
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Valentina Teodoresku
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02835-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3879
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Arif Mance
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02836-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3880
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenit 137 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhevat Manallari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02837-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3881
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 130/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Merdani
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02838-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3882
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 130/a pika 1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Arteman Lace
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02839-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3883
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 130/a(1) 130/a(1) e 320 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Marsial Dumi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02840-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3884
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 199/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eltorr Goxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02841-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3885
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 291 i K P
 • Palet ne proces:
 • Andi Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02842-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3886
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shefki Bircaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02843-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3887
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 134/2 300 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Arlind Pasha Dritan Tanci Korab Osmani Ruzhdi Rushiti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02844-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3888
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 290/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sokol Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02845-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3889
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 134/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Xheta Florjan Kazani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02846-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3890
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 130/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Qazim Senka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02847-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3891
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 143/2 t
 • Palet ne proces:
 • Denada Sadedini
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02848-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3892
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dalip Skarra
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02849-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3893
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 137 pg. 1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hazbije Ferati
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02850-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3894
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 291 i K P
 • Palet ne proces:
 • Roland ciko
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02851-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3895
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 t
 • Palet ne proces:
 • Ollga Permakaj Lisander Ftoni
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02852-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3896
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 199/a/1 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Abaz Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02853-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3897
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenit 137 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zef Bibaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02854-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3898
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 236/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ledio Shehaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02855-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3899
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Mirash Ndrevataj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02856-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3900
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 139-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02857-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3901
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 321/2 t
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Koxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02858-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3902
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 121/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Ermir Abasi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02859-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3903
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Shuarje denimi
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Raska
 • Nr.Sistemi:
 • 73001-02860-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3904
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 137 K P
 • Palet ne proces:
 • Aleks Pecnikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02861-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3905
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 235/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Bujar Meci
 • Nr.Sistemi:
 • 55301-02862-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3906
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 143/2 t
 • Palet ne proces:
 • Bajram Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02863-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3907
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 130/a/4150 320 te K P
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Dodaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02864-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3908
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendim i prokurorit
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria cez Shperndarje sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02865-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3909
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 130/a pg.4 i K p
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Kociu ose Pllumb Qemallaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02866-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3910
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenit 137 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Genci Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02867-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3911
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klejol cami Florian Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02868-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3912
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 290/2 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Armando Plaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02869-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3913
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 143/b/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dritan Camko (Dionis Gishti) Saimir Krasnaj Marius Shehu Denilson Dusha
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02870-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3914
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi i prokurorit
 • Palet ne proces:
 • Edmond Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02871-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3915
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 197 198 180/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dritan Ruci
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02872-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3916
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi i prokurorit
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Elektral sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02873-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3917
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Kthim sendi i sekuestruar
 • Palet ne proces:
 • Fation Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02874-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3918
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • neni 110/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alfred Spahiu Elson (Gazmir) Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-02875-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3919
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi i prokurorit
 • Palet ne proces:
 • Shefki Beta
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02876-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3920
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 189/1 e 186/1 te K P
 • Palet ne proces:
 • Saimir Cuni
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-02877-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3921
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenit 137 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lavdim Balliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02878-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3922
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi i prokurorit
 • Palet ne proces:
 • Ilir Qerfozi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02879-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3923
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a-4 i K P
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Pali
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02880-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3924
 • Data e Regj:
 • 28.07.2016
 • Objekti:
 • nenit 283 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ergys Muda
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02881-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3847
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 291 te K P
 • Palet ne proces:
 • Pashk Guri
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02786-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3848
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 130/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Gentian Talja
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02787-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3849
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eva Osmani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02788-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3850
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 130/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Denis Musaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02789-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3851
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 134/1 te K P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Malko
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02790-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3852
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Xhafa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02791-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3853
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 248 i KP
 • Palet ne proces:
 • Altin Muco Aneld Kendezi Serxhio Gacaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02792-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3854
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kaciqi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02793-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3855
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 124/b/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Urim Tota
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02794-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3856
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 205 i K P
 • Palet ne proces:
 • Bajram Shatri
 • Nr.Sistemi:
 • 54105-02795-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3857
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 124/b/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Zotaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02796-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3858
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 108/a/1 121/a/1 323/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Arben Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02798-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3859
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 145 dhe 25 t
 • Palet ne proces:
 • Attilio DEugenio Tajar Kamxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02799-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3860
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Xheladini
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02800-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3861
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 199/b-t
 • Palet ne proces:
 • Ramis Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02801-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3862
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 291 i K P
 • Palet ne proces:
 • Abaz Shkoza
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02802-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3863
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 112/1 108/a/1 K P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Seci
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02803-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3864
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 199/a/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Dritan Kamberi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02804-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3865
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Mikel Xhibro
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02805-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3866
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Gerxhani Besnik Kociu
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02806-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3867
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 159/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Ndrek Ismailaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-02807-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3868
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Blendi Zeneli
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02808-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3869
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Baftjar Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02809-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3870
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 e 25 305/b K.p
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Tafa Valmir Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02810-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3871
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Murat Preni
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02811-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3872
 • Data e Regj:
 • 27.07.2016
 • Objekti:
 • neni 278/2 278/5 302/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Fadil Ternova Veli Nika
 • Nr.Sistemi:
 • 59103-02812-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3818
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 88/1 300 I K.P
 • Palet ne proces:
 • Blerim Rexha Reis Osmeria
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-02742-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3819
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 119/2 120/2 te K P
 • Palet ne proces:
 • Ilir Beqaj Lulzim Basha
 • Nr.Sistemi:
 • 52809-02743-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3820
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 199/a/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Zini Buci
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02744-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3821
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 130/1 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Petrit Perpalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02745-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3822
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bledar Pupa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02746-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3823
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • nenit 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nazif Pepmarku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02747-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3824
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 291 t
 • Palet ne proces:
 • Uzri Skuka
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02748-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3825
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Armand Latifi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02749-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3826
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 321/2 t
 • Palet ne proces:
 • Gentian Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02750-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3827
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 300 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Hoxha Riza Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02751-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3828
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 199/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Besnik Caushaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02752-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3829
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 139 134/2 278/3 K P
 • Palet ne proces:
 • Silvester Sylaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02753-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3830
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 189/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Nikollaq cuni
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-02754-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3831
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 134 pg. 2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Rozalina Konomi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02755-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3832
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 114/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Klaudio Dako
 • Nr.Sistemi:
 • 52802-02756-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3833
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 275 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Loris Lataj
 • Nr.Sistemi:
 • 56150-02757-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3834
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Alushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02758-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3835
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 K.p
 • Palet ne proces:
 • Tahir Mucina
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02759-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3836
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/3 306/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Hamit Sena Kujtim Xhakrosa Ismet Doda Haqif Hetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 57070-02760-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3837
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 84 K.P
 • Palet ne proces:
 • Klodjan Isufi
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-02761-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3838
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Nenet 134/2 278/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Zira Kujtim Leka Ilir Uka Enea Zira
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02762-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3839
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Nenet 186/1 190/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Marash Vata
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-02763-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3840
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Luka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02764-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3841
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • nenet 278/3278/2 280 Kp
 • Palet ne proces:
 • Mark Keqi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02765-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3842
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 190/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Agim Xhika Avni Hoxha Robert Hoxha Ilir Allmeta Juxhin Zeqaj Perparim Zeqaj Shoqeria Aleksi & Ajsi sh.p.k. Shoqeria Hoxha sh.p.k. Shoqeria Xhois Gruo sh.p.k. Shoqeria Sile-Alb sh.p.k. Shoqeria Prokat sh.p.k. Mimoza Hoxha Vjollca Hoxha Shoqeria Rei 2012 sh.p.k. Shoqeria Franko - 94 sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-02766-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3843
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 291 i K P
 • Palet ne proces:
 • Rubin cepani
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02767-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3844
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Herald Saliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02768-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3845
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 186/2189/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bylbil Muja
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02769-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3846
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • neni 275 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Roland Uruci
 • Nr.Sistemi:
 • 58315-02770-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3790
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Reshit Xhameta
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02714-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3791
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhevit Picari
 • Nr.Sistemi:
 • 56170-02715-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3792
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Florenc Beshiri
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-02716-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3793
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Flamur Mamli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02717-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3794
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Xhixha
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02718-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3795
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Vincens Piroli
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02719-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3796
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Edi Vathaj Ladi Vathaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02720-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3797
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Bujar Kipti
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02721-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3798
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 88/2 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Marjan Kodheli
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02722-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3799
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Sami Farruku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02723-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3800
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 t
 • Palet ne proces:
 • Besnik Ismaili
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02724-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3801
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a - 4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Armando Kazazi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02725-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3802
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Zela
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02726-30-2016
 • Relatori: