Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 3848
 • Data e Regj:
 • 25.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 139 KP
 • Palet ne proces:
 • Bujar Dajci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03830-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3849
 • Data e Regj:
 • 25.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03831-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3850
 • Data e Regj:
 • 25.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Hafuz Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03832-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3851
 • Data e Regj:
 • 25.11.2015
 • Objekti:
 • Dhune ne familje
 • Palet ne proces:
 • Rustem Alla
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03833-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3823
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 235/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Vilson Sopiqoti
 • Nr.Sistemi:
 • 55301-03805-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3824
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Islam Kunxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03806-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3825
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 244 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Ardit Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58110-03807-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3826
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2-22 KP
 • Palet ne proces:
 • Altin Shahinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03808-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3827
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 151/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ervin Lila
 • Nr.Sistemi:
 • 53302-03809-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3828
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Aleks Bushi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03810-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3829
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Ervin Keta
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03811-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3830
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 293 KP
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Tafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58347-03812-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3831
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Florjan Biba
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03813-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3832
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 293 KP
 • Palet ne proces:
 • Edmond Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03814-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3833
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Ibraliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03815-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3834
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Besar Ndreca
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03816-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3835
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 KP
 • Palet ne proces:
 • Ali Zeneli
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03817-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3836
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Dika
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03818-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3837
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ilir Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03819-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3838
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ergis Ziaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03820-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3839
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2248 KP
 • Palet ne proces:
 • Renato Osmenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03821-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3840
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 274 KP
 • Palet ne proces:
 • Eles Cani
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03822-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3841
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Antoneta Vila
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03823-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3842
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 323 KP
 • Palet ne proces:
 • Elton Selishta
 • Nr.Sistemi:
 • 59129-03824-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3843
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Gjeta
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03825-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3844
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Insp.Ndertimor Urbanistik-Ahmet Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03826-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3845
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Dituri Kadesha
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03827-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3846
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Andon Ibra
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03828-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3847
 • Data e Regj:
 • 24.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Rustemi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03829-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3810
 • Data e Regj:
 • 23.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 146
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Dedja
 • Nr.Sistemi:
 • 53205-03792-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3811
 • Data e Regj:
 • 23.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Adem Selimaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03793-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3812
 • Data e Regj:
 • 23.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Shurdhi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03794-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3813
 • Data e Regj:
 • 23.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 1371 KP
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Troci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03795-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3814
 • Data e Regj:
 • 23.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Silvio
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03796-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3815
 • Data e Regj:
 • 23.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 305 KP
 • Palet ne proces:
 • Edlira Prenci
 • Nr.Sistemi:
 • 59106-03797-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3816
 • Data e Regj:
 • 23.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Abdyl Zgura
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03798-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3817
 • Data e Regj:
 • 23.11.2015
 • Objekti:
 • Revokim vend.pez
 • Palet ne proces:
 • Altin Poka
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03799-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3818
 • Data e Regj:
 • 23.11.2015
 • Objekti:
 • Bashkim denimesh
 • Palet ne proces:
 • Kristi Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03800-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3819
 • Data e Regj:
 • 23.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 257/a2 KP
 • Palet ne proces:
 • Adem Rrenga
 • Nr.Sistemi:
 • 55330-03801-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3820
 • Data e Regj:
 • 23.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Hajri Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03802-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3821
 • Data e Regj:
 • 23.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Andrea Ajasllari
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03803-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3822
 • Data e Regj:
 • 23.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 248 KP
 • Palet ne proces:
 • Agim Vraja Lorenc Mataj
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-03804-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3784
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Benard Klosi
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03759-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3785
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 25 KP
 • Palet ne proces:
 • Gezim Bajraktari Urim Gazidede
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03760-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3786
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Vath Cekrezi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03761-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3787
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 KP
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03762-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3788
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Torba
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03763-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3789
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 321 KP
 • Palet ne proces:
 • Sabri Xhafa
 • Nr.Sistemi:
 • 57240-03764-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3790
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Amnisti
 • Palet ne proces:
 • Astrit Bushi
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-03765-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3791
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/5 279/1283/1 278/2 278/3 280 KP
 • Palet ne proces:
 • Astrit MerajPerparim Meraj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03766-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3792
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Pandeli Ciko
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03767-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3793
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Shefki Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03768-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3794
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Albert Rusi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03769-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3795
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Bledar Dani
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03770-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3796
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 KP
 • Palet ne proces:
 • Geg Gjomaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03771-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3797
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 KP
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Mucaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03772-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3798
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Demir Shaba
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03773-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3799
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Gottfried Berger
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03774-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3800
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Qazim Muka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03775-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3801
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/2291 KP
 • Palet ne proces:
 • Elion Sukthi
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-03776-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3802
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Komuna Lukove Sarande
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03777-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3803
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Haxhire Mija
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03778-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3804
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.Prok
 • Palet ne proces:
 • Shoq.
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03779-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3805
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 285/a 278/4 300 KP
 • Palet ne proces:
 • Nik Vatnikaj Ernest Doda
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03780-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3806
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Korab Cala
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03781-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3807
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 284/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Julian Dajlani
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-03782-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3808
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 89KP
 • Palet ne proces:
 • Safigje Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-03783-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3809
 • Data e Regj:
 • 20.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 114/2 113/1 113/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Kalamuca Klejda Goga Manjola Kllogjeri
 • Nr.Sistemi:
 • 52802-03784-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3779
 • Data e Regj:
 • 19.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2164 KP
 • Palet ne proces:
 • Ornela Bullaj(Cela)
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03747-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3780
 • Data e Regj:
 • 19.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Musa Malaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03748-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3781
 • Data e Regj:
 • 19.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Klejdi Koxheri
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03756-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3782
 • Data e Regj:
 • 19.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Blenard Perzhita
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03757-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3783
 • Data e Regj:
 • 19.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 KP
 • Palet ne proces:
 • Zyhdi Dajti Enkeled Lamaj etj
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03758-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3766
 • Data e Regj:
 • 18.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/5 KP
 • Palet ne proces:
 • Saimir Bregu
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03718-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3767
 • Data e Regj:
 • 18.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Adem Tarja Helio Tarja
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03719-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3768
 • Data e Regj:
 • 18.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 KP
 • Palet ne proces:
 • Jonjan Veisllari
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03720-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3769
 • Data e Regj:
 • 18.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/1 283/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Redian Luri Olsjan Nazan
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03721-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3770
 • Data e Regj:
 • 18.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1300 KP
 • Palet ne proces:
 • Klajdi KrajaAlban Shahiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03722-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3771
 • Data e Regj:
 • 18.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Halim Xhaferi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03723-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3772
 • Data e Regj:
 • 18.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Gjon Gjura
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03724-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3773
 • Data e Regj:
 • 18.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 257/a/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Osman Aliu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03725-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3774
 • Data e Regj:
 • 18.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Qemal Kahremani
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03726-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3775
 • Data e Regj:
 • 18.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 178/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ardian Bruka
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03727-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3776
 • Data e Regj:
 • 18.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Preng Picaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03728-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3777
 • Data e Regj:
 • 18.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Rabija Hysenaj Vera Sala
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03729-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3778
 • Data e Regj:
 • 18.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Kristo Zogju
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03730-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3736
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 KP
 • Palet ne proces:
 • Klodian Shima
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-03688-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3737
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/1290/3291 KP
 • Palet ne proces:
 • Brigel Gurra Alban MucaBajram Tanci
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-03689-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3738
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1284 KP
 • Palet ne proces:
 • Jusuf Sfinjari
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03690-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3739
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Vena
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03691-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3740
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/5 KP
 • Palet ne proces:
 • Martin Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03692-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3741
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Dituri Zaimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03693-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3742
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 190/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Cenalia
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-03694-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3743
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Alfred Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-03695-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3744
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Duri
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03696-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3745
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2-22 KP
 • Palet ne proces:
 • Astrit Stojani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03697-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3746
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Ardian Agalliu
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03698-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3747
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 KP
 • Palet ne proces:
 • Skender Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-03699-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3748
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 108 KP
 • Palet ne proces:
 • Albert Hajdini
 • Nr.Sistemi:
 • 52610-03700-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3749
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Zevendesim mase
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Karto
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03701-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3750
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Drejt.Raj.Sig.Shoqerore Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03702-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3751
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Vilson
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03703-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3752
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Revokim denimi alternativ
 • Palet ne proces:
 • Klevis Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03704-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3753
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Shaban Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03705-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3754
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Revoke.vend.pezullim
 • Palet ne proces:
 • Eduart Ruka
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03706-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3755
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 79/c22 e 25 KP
 • Palet ne proces:
 • Dritan Xhelita Rexhina Xhelita
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-03707-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3756
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Nnei 291 273 KP
 • Palet ne proces:
 • Nuri Cakmashi
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03708-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3757
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Goxhdari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03709-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3758
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 KP
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Madani
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-03710-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3759
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Arben Kora
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03711-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3760
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Petrit Nurja
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03712-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3761
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Faik Palushi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03713-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3762
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Arif Bashaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03714-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3763
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 KP
 • Palet ne proces:
 • Genci Gjika
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-03715-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3764
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 246/2248 186/3 KP
 • Palet ne proces:
 • Dritan Neli Blerina Shundi
 • Nr.Sistemi:
 • 55312-03716-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3765
 • Data e Regj:
 • 17.11.2015
 • Objekti:
 • Qendrim ne shtepi
 • Palet ne proces:
 • Florjan Mani
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03717-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3721
 • Data e Regj:
 • 16.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 242 KP
 • Palet ne proces:
 • Julian Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 55308-03669-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3722
 • Data e Regj:
 • 16.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 159/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Cani
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-03670-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3723
 • Data e Regj:
 • 16.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Alketa Cinellari
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03671-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3724
 • Data e Regj:
 • 16.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 259 190/3 KP
 • Palet ne proces:
 • Altin Shehu Marash Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-03672-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3725
 • Data e Regj:
 • 16.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 Kp
 • Palet ne proces:
 • Ferdinand Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03673-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3726
 • Data e Regj:
 • 16.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Enea Konomi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03678-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3727
 • Data e Regj:
 • 16.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 280 KP
 • Palet ne proces:
 • Sabah Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 56210-03679-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3728
 • Data e Regj:
 • 16.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Marjeta Alimuca
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03680-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3729
 • Data e Regj:
 • 16.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Murat Hima
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03681-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3730
 • Data e Regj:
 • 16.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Zaim Gashi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03682-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3731
 • Data e Regj:
 • 16.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 139 KP
 • Palet ne proces:
 • Arlind Rrahmani
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-03683-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3732
 • Data e Regj:
 • 16.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 298/3 KP
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Kallari
 • Nr.Sistemi:
 • 56550-03684-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3733
 • Data e Regj:
 • 16.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1189 KP
 • Palet ne proces:
 • Halil Ponari
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03685-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3734
 • Data e Regj:
 • 16.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 85 KP
 • Palet ne proces:
 • Florian Keta
 • Nr.Sistemi:
 • 52201-03686-30-2015
 • Relatori:
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3735
 • Data e Regj:
 • 16.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2287/b/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Nazif KastratiKlevi Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03687-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3700
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Mirela Laci
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03648-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3701
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Spartak Piciri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03649-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3702
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Bledi Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03650-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3703
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Rexhef Tafa
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03651-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3704
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Revokim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Perparim Gjegja
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03652-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3705
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Isa Serdar
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03653-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3706
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Kombetar
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03654-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3707
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Miistria e Mbrojtjes
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03655-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3708
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Halil Disha
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03656-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3709
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Ndoj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03657-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3710
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Naim Domi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03658-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3711
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 186 KP
 • Palet ne proces:
 • Hamit Laci
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03659-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3712
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 120 KP
 • Palet ne proces:
 • Kujtime Zeneli
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03660-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3713
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Luigino Marinucci
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03661-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3714
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Fregjaj Vitfred Cenolli etj
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03662-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3715
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Gezim Xhani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03663-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3716
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 323/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Eduart Gjikola
 • Nr.Sistemi:
 • 59127-03664-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3717
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Godenca
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03665-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3718
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Medi Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03666-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3719
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 190/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ilir Gjolena
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-03667-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3720
 • Data e Regj:
 • 13.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 306 KP
 • Palet ne proces:
 • Pandeli Tobli
 • Nr.Sistemi:
 • 57070-03668-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3677
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Petrit Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03607-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3678
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Eris Kryeziu
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03608-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3679
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 150 236/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Lasku
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-03609-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3680
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03610-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3681
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Shurdhi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03611-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3682
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Gezim Vuka
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-03612-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3683
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ylli Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03613-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3684
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 284/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Thaci
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-03614-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3685
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Vasil Biba
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03615-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3686
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a 151 KP
 • Palet ne proces:
 • Arjan Nega
 • Nr.Sistemi:
 • 53300-03616-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3687
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Ndroqi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03617-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3688
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Arben Vokshi
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03618-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3689
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Altin Xhai
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03619-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3690
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Arsen Gjonzeneli Merita Tuku
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03620-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3691
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Faik Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03621-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3692
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Emro Mejdani Aleks Manaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03622-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3693
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Albert Avdillari etj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03623-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3694
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2300 KP
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Kadria Gjylizare Gorari
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03624-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3695
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Enver Kapllani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03625-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3696
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Riza Ahmetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03626-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3697
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Mehmetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03627-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3698
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Taulant Ulqinaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03628-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3699
 • Data e Regj:
 • 12.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Emro Mejdani Sajmir Tahiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03629-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3662
 • Data e Regj:
 • 11.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/23 280 KP
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Prenci
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03592-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3663
 • Data e Regj:
 • 11.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Musli Karanxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03593-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3664
 • Data e Regj:
 • 11.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Riza Cakrri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03594-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3665
 • Data e Regj:
 • 11.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Urim Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03595-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3666
 • Data e Regj:
 • 11.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03596-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3667
 • Data e Regj:
 • 11.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ergys Hoxha Ded Lleshi etj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03597-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3668
 • Data e Regj:
 • 11.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Zef Pershqefa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03598-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3669
 • Data e Regj:
 • 11.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 274-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Geraldo Zeneli Armando Lamuca
 • Nr.Sistemi:
 • 56140-03599-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3670
 • Data e Regj:
 • 11.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 300 KP
 • Palet ne proces:
 • Bledar Skraparlliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03600-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3671
 • Data e Regj:
 • 11.11.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Urim Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-03601-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3672
 • Data e Regj:
 • 11.11.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Mark Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-03602-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3673
 • Data e Regj:
 • 11.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Myftaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03603-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3674
 • Data e Regj:
 • 11.11.2015
 • Objekti:
 • Zgjatje afati mbikq
 • Palet ne proces:
 • Liridon Demaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03604-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3675
 • Data e Regj:
 • 11.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 242291 KP
 • Palet ne proces:
 • Dali Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 55308-03605-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3676
 • Data e Regj:
 • 11.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 189/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Gentian Baja
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-03606-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3644
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 305 KP
 • Palet ne proces:
 • Ndue Rica
 • Nr.Sistemi:
 • 57060-03550-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3645
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Perfitim amnistie
 • Palet ne proces:
 • Klodjan Gjeta
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-03551-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3646
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 76-22278/4274 KP
 • Palet ne proces:
 • Islam Xhetani
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-03552-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3647
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03553-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3648
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Ari Haxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03554-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3649
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Ndryhim lloji burgu
 • Palet ne proces:
 • Halit Shahini
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03555-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3650
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Ada Musaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03556-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3651
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Bardhok Stralaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03557-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3652
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Kledjan Domi Almir Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03558-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3653
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 90/1119/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ndue Miza Kristina Miza
 • Nr.Sistemi:
 • 55108-03559-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3654
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 90/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ilir Huta Nexhmi Huta
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-03560-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3655
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3278/2274 KP
 • Palet ne proces:
 • Latif Gjinaj (Gjini)
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03561-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3656
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Kund. vend. prok
 • Palet ne proces:
 • Gjet Mamli
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03562-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3657
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Elis Korriku
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03563-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3658
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 277 Kp
 • Palet ne proces:
 • Edmond Selala
 • Nr.Sistemi:
 • 56170-03564-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3659
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prokuror
 • Palet ne proces:
 • Liman Qoku
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03565-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3660
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Dritan Pepkolaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03566-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3661
 • Data e Regj:
 • 06.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Erinta Radovicka
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03567-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3642
 • Data e Regj:
 • 04.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 KP
 • Palet ne proces:
 • Adrian Fullani
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03531-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3643
 • Data e Regj:
 • 04.11.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Paolo Koja
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03532-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3636
 • Data e Regj:
 • 29.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Xhimi Zuna
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03500-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3637
 • Data e Regj:
 • 29.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Selim celcima
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03501-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3638
 • Data e Regj:
 • 29.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ardian Mone
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03502-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3639
 • Data e Regj:
 • 29.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 120 Kp
 • Palet ne proces:
 • Hane Mucollari
 • Nr.Sistemi:
 • 52810-03503-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3640
 • Data e Regj:
 • 29.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Sami Koka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03504-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3641
 • Data e Regj:
 • 29.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Ismail Abdullaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03505-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3609
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Kalosh Billa
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03459-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3610
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Qerim Ferati
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03460-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3611
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Erdi Haldeda
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03461-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3612
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Besim Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03462-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3613
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Slavica Pavlovic
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03463-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3614
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Agostin Tuci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03464-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3615
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2323/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Byberi
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-03465-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3616
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Miljard DurakuArmando Geraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03466-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3617
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Enea Shameti
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03467-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3618
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Tedi Durishti
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03468-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3619
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 90/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Flamur Mato
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-03469-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3620
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Edison Duro
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03470-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3621
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Arben celi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03471-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3622
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Elvis Bullaci
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03472-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3623
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 KP
 • Palet ne proces:
 • Gezim Prendi
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-03473-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3624
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Revokim vendim pez
 • Palet ne proces:
 • Durim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03474-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3625
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 KP
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Hajdinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03475-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3626
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni9 291 242 KP
 • Palet ne proces:
 • Shaban Topalli
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03476-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3627
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Dritan Shira
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03477-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3628
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Astrit Cenko
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03478-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3629
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Shqiponja Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03479-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3630
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Kamez
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03480-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3631
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Antoni Ndreaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03481-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3632
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 189/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Kristian Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-03482-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3633
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Goga
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03483-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3634
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Agim Imeri
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-03484-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3635
 • Data e Regj:
 • 28.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Medi Kaca
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03485-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3578
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 120 KP
 • Palet ne proces:
 • Klarita Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03423-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3579
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 293/3 KP
 • Palet ne proces:
 • Klodian Taga
 • Nr.Sistemi:
 • 58405-03424-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3580
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 242 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Arkimed Lushaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-03425-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3581
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 190/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Irini Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-03426-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3582
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Sinan Koce
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03427-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3583
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Sokol Ajazi
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03428-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3584
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Besnik Sinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03429-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3585
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 242 KP
 • Palet ne proces:
 • Besmir Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-03430-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3586
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Elez Boraka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03431-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3587
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Elvis Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03432-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3588
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03433-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3589
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 187/2-25 245/1 259 KP
 • Palet ne proces:
 • Afete Koka Gramoz Shehu etj
 • Nr.Sistemi:
 • 53802-03434-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3590
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Burgu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03435-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3591
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Caushaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03436-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3592
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Erjon Memishahi
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03437-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3593
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 139-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Mateo Thomollari
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-03438-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3594
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 Kp
 • Palet ne proces:
 • Haki Keta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03439-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3595
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Resmi Vila
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03440-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3596
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Bashkim denimesh
 • Palet ne proces:
 • Aldo Alla
 • Nr.Sistemi:
 • 71003-03441-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3597
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Sami Gashi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03442-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3598
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Petrit Guri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03443-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3599
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03444-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3600
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Feride Nezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03445-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3601
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 277 KP
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Zyka
 • Nr.Sistemi:
 • 56170-03446-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3602
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Riza Hajdaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03447-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3603
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 244 KP
 • Palet ne proces:
 • Artan Hymeri
 • Nr.Sistemi:
 • 58110-03448-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3604
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134 KP
 • Palet ne proces:
 • Renalt Tahiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03449-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3605
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 KP
 • Palet ne proces:
 • Gazmir Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03450-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3606
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Kristjan Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03451-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3607
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Frisild Shabanaj Romario Bodoj
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-03452-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3608
 • Data e Regj:
 • 27.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 79/dh-22278/4 KP
 • Palet ne proces:
 • Uran Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-03453-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3564
 • Data e Regj:
 • 26.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 289/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Kuka
 • Nr.Sistemi:
 • 58343-03409-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3565
 • Data e Regj:
 • 26.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ylvi Beqja
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03410-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3566
 • Data e Regj:
 • 26.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 70/1 KPU
 • Palet ne proces:
 • Azem Dedej
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-03411-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3567
 • Data e Regj:
 • 26.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Flavio Qarri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03412-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3568
 • Data e Regj:
 • 26.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 186/3 KP
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Ciko Eva Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03413-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3569
 • Data e Regj:
 • 26.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 150-25186/3248 Kp
 • Palet ne proces:
 • Sadik Vokshi Festim Brati etj
 • Nr.Sistemi:
 • 53300-03414-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3570
 • Data e Regj:
 • 26.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 K.P.P
 • Palet ne proces:
 • Ermal Sulstafa
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03415-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3571
 • Data e Regj:
 • 26.10.2015
 • Objekti:
 • Kundersh.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Sotiraq Kalaveshi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03416-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3572
 • Data e Regj:
 • 26.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 136/2190/3287/a249 Kp
 • Palet ne proces:
 • Besmi Lajabrunilda Duro
 • Nr.Sistemi:
 • 53103-03417-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3573
 • Data e Regj:
 • 26.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Florian Qafa
 • Nr.Sistemi:
 • 53811-03418-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3574
 • Data e Regj:
 • 26.10.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Goci
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03419-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3575
 • Data e Regj:
 • 26.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Xhixha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03420-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3576
 • Data e Regj:
 • 26.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2 278/3 278/4 KP
 • Palet ne proces:
 • Xhevit Lasku
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03421-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3577
 • Data e Regj:
 • 26.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 KP
 • Palet ne proces:
 • Gezim Lika Sabri Ngata
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03422-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3562
 • Data e Regj:
 • 21.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 76-22 300/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Nelgert Pata Qani Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-03372-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3563
 • Data e Regj:
 • 21.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/a273 KP
 • Palet ne proces:
 • Andis Koca
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-03373-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3558
 • Data e Regj:
 • 20.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Sokol LLeshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03368-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3559
 • Data e Regj:
 • 20.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03369-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3560
 • Data e Regj:
 • 20.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Cakoni
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03370-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3561
 • Data e Regj:
 • 20.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Enis Tela
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03371-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3534
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 KP
 • Palet ne proces:
 • Lavdie Ismailgeci
 • Nr.Sistemi:
 • 58103-03314-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3535
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Ismaili
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03315-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3536
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/2291 KP
 • Palet ne proces:
 • Ardit Luka
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-03316-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3537
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ismail Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03317-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3538
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Florian Skenderi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03318-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3539
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 KP
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Hyrja
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03319-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3540
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Amnisti
 • Palet ne proces:
 • Ylli Ndoj
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-03320-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3541
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Behar Shira
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-03321-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3542
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Kyund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Sabri Koxheri
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03322-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3543
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Revokim denimi
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Hido(Jorgji)
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03323-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3544
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3278/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Skender Kafexhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-03324-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3545
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 101/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Eralt Xhetani
 • Nr.Sistemi:
 • 52602-03325-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3546
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Denis Kuqi
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-03326-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3547
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Azem Kuka
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03327-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3548
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Bledi Larti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03328-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3549
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 KP
 • Palet ne proces:
 • Edison Laci
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-03329-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3550
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Vasil Dedndreaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03330-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3551
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1
 • Palet ne proces:
 • Gjelberim Gjika
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03331-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3552
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 96/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ymer Durmishi Xhemal Keshi
 • Nr.Sistemi:
 • 52504-03332-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3553
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 312/a KP
 • Palet ne proces:
 • Agron Zylfa
 • Nr.Sistemi:
 • 59114-03333-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3554
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ilir Haka Klodjan Veliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03334-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3555
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Petrit Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03335-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3556
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Rovena Lila
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03336-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3557
 • Data e Regj:
 • 13.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Faik Boja Sulltan Dragjoshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03337-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3497
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Eldi Ramazani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03276-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3498
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Forjan
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-03277-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3499
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 242 KP
 • Palet ne proces:
 • Edvin Haxhi
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-03278-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3500
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Ko
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03279-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3501
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 120 KP
 • Palet ne proces:
 • Aleks Necaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52810-03280-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3502
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 25 KP
 • Palet ne proces:
 • Dilaver
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-03281-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3503
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Aldo Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-03282-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3504
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Imer Hajrullai
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03283-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3505
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Guri Goxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03284-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3506
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Elidon Li
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03285-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3507
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Sokol Pepkolaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03286-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3508
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 139-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Renato Kurti Arisjon Rakipi
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-03287-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3509
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03288-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3510
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Alfred Thaci etj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03289-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3511
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Bedri Dafku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03290-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3512
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Petrit Neziraj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03291-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3513
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 235/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Viron Mertiri
 • Nr.Sistemi:
 • 55301-03292-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3514
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 183/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Vaid Tarja
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-03293-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3515
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 120/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 52810-03294-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3516
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Rikel Bodinaku
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-03295-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3517
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Miri Dishi
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-03296-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3518
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Valbona Muda
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03297-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3519
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 305/b KP
 • Palet ne proces:
 • Seladin Ramaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03298-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3520
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 13922-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Astrit Nezha
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-03299-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3521
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 323/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Aljon
 • Nr.Sistemi:
 • 57260-03300-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3522
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Goxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03301-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3523
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 89-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Ana Abdi Klarita Abdi
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-03302-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3524
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03303-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3525
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Lirim para kohe
 • Palet ne proces:
 • Lorena Ismailaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-03304-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3526
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03305-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3527
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 289/1186/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Toska
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-03306-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3528
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 89 KP
 • Palet ne proces:
 • Rogert Kaxhaja
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-03307-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3529
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Strateg Basha
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-03308-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3530
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 305 K.P
 • Palet ne proces:
 • Blerim Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 57060-03309-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3531
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 KP
 • Palet ne proces:
 • Fran Zymaj Osman Morina
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03310-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3532
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 88 KP
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Skuka
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-03311-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3533
 • Data e Regj:
 • 09.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Benard Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03312-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3487
 • Data e Regj:
 • 08.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Agron Nokaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-03253-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3488
 • Data e Regj:
 • 08.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 284/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Sili Sallaku
 • Nr.Sistemi:
 • 56280-03254-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3489
 • Data e Regj:
 • 08.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Ko
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03255-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3490
 • Data e Regj:
 • 08.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ylli Vlashi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03256-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3491
 • Data e Regj:
 • 08.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Kamberi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03257-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3492
 • Data e Regj:
 • 08.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 KP
 • Palet ne proces:
 • Fran Perdoda
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03258-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3493
 • Data e Regj:
 • 08.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 327/a/2 -25 KP
 • Palet ne proces:
 • Agim Pojani Petrit Preka Agim Myrta
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03259-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3494
 • Data e Regj:
 • 08.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 76-22-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Marjan Doli Martin Doli Arben Lleshaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-03260-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3495
 • Data e Regj:
 • 08.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 186/1 248 KP
 • Palet ne proces:
 • Viktor ShkambiZoje Shkambi Halit Ajazi Kastriot Piroli
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03261-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3496
 • Data e Regj:
 • 08.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/2273 KP
 • Palet ne proces:
 • Anton Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-03262-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3459
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Perparim Murrani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03219-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3460
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Alban Meshi Shkelqim Suti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03220-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3461
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Flori Pali
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03221-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3462
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2-22 186 KP
 • Palet ne proces:
 • Olti (Gladiol) Dul
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03222-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3463
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/2189/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Bekim Prengzaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03223-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3464
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Gentian Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03224-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3465
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 323/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ervin Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03225-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3466
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Erion Cerriku Alban Demiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03226-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3467
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/3 KP
 • Palet ne proces:
 • Florjan Pisli
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-03227-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3468
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Redian Shushku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03228-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3469
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Besmi Manjani
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-03229-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3470
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Ergys Hanxharaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03230-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3471
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Afrim Kala
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03231-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3472
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Jani Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03232-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3473
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Hamdie Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03233-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3474
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Mark Mali
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03234-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3475
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 287/b KP
 • Palet ne proces:
 • Demir Memaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58339-03235-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3476
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Veli Salla
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03236-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3477
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Antuanel Mila Same Hysa (Turku)
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03237-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3478
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 78-22-25 278/4
 • Palet ne proces:
 • Gramoz Tota Enton Nikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-03238-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3479
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Hector Mu
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03239-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3480
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Selman Islamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03240-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3481
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Mersin Vrapi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03241-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3482
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Hida
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03242-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3483
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 KP
 • Palet ne proces:
 • Nazibi Sinanasi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03243-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3484
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Gani Lushi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03244-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3485
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 79/dh-25 278/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Alushi
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-03245-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3486
 • Data e Regj:
 • 06.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Alberta Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03246-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3432
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/5 KP
 • Palet ne proces:
 • Dali Reci
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03190-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3433
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2-22 KP
 • Palet ne proces:
 • Gamend Merlika Gentjan Denjeli Etmond Ko
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03191-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3434
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 99 KP
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 52507-03192-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3435
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Eredis Tatani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03193-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3436
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 284/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Hithi
 • Nr.Sistemi:
 • 56280-03194-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3437
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Altin ZajaRexhep Allushi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03195-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3438
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Zamir Murataj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03196-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3439
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 189/2 Kp
 • Palet ne proces:
 • Artan Vokshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-03197-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3440
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Hamit Lama
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-03198-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3441
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Jona Baftiari
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03201-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3442
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Pjeternikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03202-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3443
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Qerimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03203-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3444
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ilir Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03204-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3445
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Ka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03205-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3446
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 KP
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 55303-03206-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3447
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ilmi Pira
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03207-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3448
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 139-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Ervis Mertini Bledar Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-03208-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3449
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 242 K.P
 • Palet ne proces:
 • Arlend Hila
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-03209-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3450
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 242 KP
 • Palet ne proces:
 • Xhoxhi Prifti
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-03210-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3451
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Oresti Mani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03211-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3452
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Urim Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03212-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3453
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 1345/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Blendi Cerjani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03213-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3454
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Fadil Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03214-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3455
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit-Baki Masha
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03215-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3456
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Nexhmije Brahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03216-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3457
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Blerim Pillati
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03217-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3458
 • Data e Regj:
 • 05.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Luan Gonxhi
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03218-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3430
 • Data e Regj:
 • 02.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/5 KP
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Duka
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03188-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3431
 • Data e Regj:
 • 02.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ilir Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03189-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3408
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 301 KP
 • Palet ne proces:
 • Dorjana Blaceri
 • Nr.Sistemi:
 • 57020-03155-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3409
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 321/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Gafurr Qendraj
 • Nr.Sistemi:
 • 59127-03156-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3410
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 320-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Xhemil Matmuja
 • Nr.Sistemi:
 • 57220-03157-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3411
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 287/b KP
 • Palet ne proces:
 • Endri Cela Xhiljana Palla
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03158-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3412
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Artur Popa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03159-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3413
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Tahir Kadriu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03160-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3414
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Kosta Cekani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03161-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3415
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 130/a/4 KP
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Qendraj
 • Nr.Sistemi:
 • 58103-03162-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3416
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Egzim Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03163-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3417
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Arben Dyrmishi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03164-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3418
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Sefedin Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03165-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3419
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Islam Bushkola
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03166-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3420
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Hasmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03167-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3421
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 KP
 • Palet ne proces:
 • Elton Farruku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03168-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3422
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 236/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03169-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3423
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Alket Memajdini
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03170-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3424
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 244 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besjon Ivanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58110-03171-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3425
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Hysen Myftari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03172-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3426
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 244 KP
 • Palet ne proces:
 • Besnik Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 58110-03173-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3427
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 KP
 • Palet ne proces:
 • Kristo Muci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03174-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3428
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Cize Mucaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-03175-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3429
 • Data e Regj:
 • 01.10.2015
 • Objekti:
 • Neni 291236/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Oltjon Caca
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-03176-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3398
 • Data e Regj:
 • 30.09.2015
 • Objekti:
 • Ekstradim
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Dedej
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03145-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3399
 • Data e Regj:
 • 30.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 70/1 KPU
 • Palet ne proces:
 • Adem Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-03146-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3400
 • Data e Regj:
 • 30.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 85278/4 KP
 • Palet ne proces:
 • Endri Cena
 • Nr.Sistemi:
 • 52201-03147-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3401
 • Data e Regj:
 • 30.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2-22 KP
 • Palet ne proces:
 • Luciano XheloKlodian Collaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03148-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3402
 • Data e Regj:
 • 30.09.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Florika Puja
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03149-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3403
 • Data e Regj:
 • 30.09.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Ndue Fatjon Marashi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03150-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3404
 • Data e Regj:
 • 30.09.2015
 • Objekti:
 • Bashkim denimesh
 • Palet ne proces:
 • Olsi Karagjozi
 • Nr.Sistemi:
 • 71003-03151-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3405
 • Data e Regj:
 • 30.09.2015
 • Objekti:
 • Bashkim denimesh
 • Palet ne proces:
 • Artur Haxhiaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71003-03152-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3406
 • Data e Regj:
 • 30.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 KP
 • Palet ne proces:
 • Agron Malo
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-03153-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3407
 • Data e Regj:
 • 30.09.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Peter Marashi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03154-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3386
 • Data e Regj:
 • 23.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Perparim Zere
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03103-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3387
 • Data e Regj:
 • 23.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Zamira Stafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03104-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3388
 • Data e Regj:
 • 23.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Besnik Uka
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03105-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3389
 • Data e Regj:
 • 23.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Hysen Visha Kujtim Nuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-03106-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3390
 • Data e Regj:
 • 23.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2/5 84 KP
 • Palet ne proces:
 • Arman Tomcini
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-03107-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3391
 • Data e Regj:
 • 23.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 KP
 • Palet ne proces:
 • Agron Nokaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-03108-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3392
 • Data e Regj:
 • 23.09.2015
 • Objekti:
 • Ekstradim
 • Palet ne proces:
 • Sokol Bedini
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03109-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3393
 • Data e Regj:
 • 23.09.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Bardhok Nezha
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03110-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3394
 • Data e Regj:
 • 23.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 79/dh-25 278/2 280 KP
 • Palet ne proces:
 • Ndue Gjini Kastrito Gjini
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-03111-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3395
 • Data e Regj:
 • 23.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2238274 KP
 • Palet ne proces:
 • Erald Cibaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03112-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3396
 • Data e Regj:
 • 23.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/5 KP
 • Palet ne proces:
 • Agan Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03113-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3397
 • Data e Regj:
 • 23.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Mersin Lahi Fatmir Lahi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03114-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3376
 • Data e Regj:
 • 22.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 78/22 278/2/4301 KP
 • Palet ne proces:
 • Mandi Uru
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-03073-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3377
 • Data e Regj:
 • 22.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3 KP
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03074-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3378
 • Data e Regj:
 • 22.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Brikend Vataj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03075-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3379
 • Data e Regj:
 • 22.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 78 KP
 • Palet ne proces:
 • Altin Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-03076-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3380
 • Data e Regj:
 • 22.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 90/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Anton Menga
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-03077-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3381
 • Data e Regj:
 • 22.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Erind Kavalli
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03078-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3382
 • Data e Regj:
 • 22.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 84 278/3 KP
 • Palet ne proces:
 • Roland Toma
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-03079-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3383
 • Data e Regj:
 • 22.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Artur Perdoda
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03080-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3384
 • Data e Regj:
 • 22.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ilmi Dauti
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03081-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3385
 • Data e Regj:
 • 22.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 KP
 • Palet ne proces:
 • Dhurim Doksani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03082-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3339
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Naim Noka
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03036-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3340
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Flavio Vasili
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-03037-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3341
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Brunaldo Limja
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03038-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3342
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 197198 KP
 • Palet ne proces:
 • Mirgen Thaci
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-03039-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3343
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 79/1/c KP
 • Palet ne proces:
 • Hektor Voci
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-03040-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3344
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 300 KP
 • Palet ne proces:
 • Abedin Bajraktari
 • Nr.Sistemi:
 • 57010-03041-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3345
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03042-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3346
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Kund.vend.prok
 • Palet ne proces:
 • Fatos Rexho
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03043-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3347
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Xhevahire Demarku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03044-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3348
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Kasem Rada
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03045-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3349
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Arben Cufi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03046-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3350
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Perparim Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03047-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3351
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Gleni Saraci
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03048-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3352
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Bashkim denimesh
 • Palet ne proces:
 • Mentor Dunga
 • Nr.Sistemi:
 • 71003-03049-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3353
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 189/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Fasli Dumani
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-03050-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3354
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Dritan Gjini
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03051-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3355
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 KP
 • Palet ne proces:
 • Sokol Pergjegaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03052-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3356
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/5 KP
 • Palet ne proces:
 • Drilon Dani
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03053-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3357
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 323/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Emanuel Prenga
 • Nr.Sistemi:
 • 59129-03054-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3358
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Tom Struga
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-03055-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3358
 • Data e Regj:
 • 21.09.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Genc Lami
 • Nr.Sistemi: