Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 3486
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 56170-02218-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3487
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Toci
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02219-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3488
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 76 22 25278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Amarildo Muharremi Igli Muhameti
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02220-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3489
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 183/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ermal Sudi
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-02225-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3490
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Beqir Bakllava Bimi Mbroja
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02222-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3491
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nexhbedin Tola
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02223-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3492
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02224-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3493
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elvis Jaho
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02226-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3494
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enri Veseli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02227-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3495
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 179/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Skender Subashi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02228-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3496
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jahja Zejnulla
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02229-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3497
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02230-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3498
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sabri Manjani
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-02231-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3499
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eljos Papadhima
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-02232-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3500
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sevim Arbana
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02233-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3501
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 114/2 300 113/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Peraj Fabiola Xhemali (Kuci) Silvi Zhuri Artjola Danaj Artan Zabeli
 • Nr.Sistemi:
 • 52802-02234-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3502
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Sinakoli
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-02235-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3503
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Riza Hyka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02236-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3504
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fabjo Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02237-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3467
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 235 e 238 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Dani
 • Nr.Sistemi:
 • 55301-02191-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3468
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentjana Sina
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02192-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3469
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xharije Ndreka
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-02193-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3470
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Tanci
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02194-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3471
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rruzhdie Hidri
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-02195-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3472
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 13 72 te Ligjit 8328 dt.16.04.1998
 • Palet ne proces:
 • Sefedin Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-02204-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3473
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 13 72 te Ligjit 8328 dt.16.04.1998
 • Palet ne proces:
 • Laver Danaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-02205-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3474
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Nenet 61 62 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervis Nela
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02206-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3475
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Nenet 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Riza Hyka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02207-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3476
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 278/5/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emirjan Voga
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-02208-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3477
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 58 179 329/2 te K.Pr.P. neni 139 140 i K.Rrugor
 • Palet ne proces:
 • Femi Xhani Erjon Xhani Rolins Zeqja
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02209-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3478
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Haxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 57240-02210-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3479
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 200 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Shoferi
 • Nr.Sistemi:
 • 53006-02211-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3480
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 71 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hajri Losha
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-02212-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3481
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tildi Kurtelaj Gezim Berisha Irida Arapi Arjan Dervishi Fatjon Sokoli Adriatik Gjura
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02213-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3482
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Refat Shkreta
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02214-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3483
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marsid Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02215-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3484
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Niko Hadri
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-02216-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3485
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Lame
 • Nr.Sistemi:
 • 57240-02217-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3457
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 150 25 274 323/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Endri Gjonaj Bernard Menga Sadik Krasniqi Bledar Hitaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-02181-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3458
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Florian Hajdini Artur Skela
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02182-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3459
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bulent Mulla Gjon Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02183-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3460
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armando Rusi
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-02184-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3461
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleks Sinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02185-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3462
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ledri Karroci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02186-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3463
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eglantina Deda Dorjan Shkurtaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02187-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3464
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ali Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02188-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3465
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bujar Guxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02189-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3466
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erald Alimehmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02190-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3450
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Spiro Tirana
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02163-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3451
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Valter Harizi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02164-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3452
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Brikel Bermetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02165-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3453
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marin Nozlli
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02166-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3454
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Kuqaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-02167-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3455
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zef Frroku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02168-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3456
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klentjan Aliu
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02169-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3445
 • Data e Regj:
 • 08.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 150 e 274 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eneo Pasha
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-02158-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3446
 • Data e Regj:
 • 08.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoqata e Avokateve Antikorrupsion Shqiptar Zija Ismaili Admir Sinamati Fatos Harito
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02159-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3447
 • Data e Regj:
 • 08.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfred Baci
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02160-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3448
 • Data e Regj:
 • 08.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fadil Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02161-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3449
 • Data e Regj:
 • 08.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane Demir Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02162-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3420
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klodian Kaci
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-02119-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3421
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dorina Azemi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02120-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3422
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Admir Derveni
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-02121-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3423
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besnik Ismajlgeci
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02122-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3424
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 186 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dashuri Buno Violeta Gazeli Vladimir Bozdo
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02123-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3425
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/3-25 134/2 e 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardian (Saimir) Suti Armend (Hysni) Krosi Durim Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02124-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3426
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Estref Dedja
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-02125-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3427
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Bekim Pazari
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-02126-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3428
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfred Perlica
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-02127-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3429
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emirjan Xhemali
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02128-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3430
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Sinani
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02129-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3431
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hergys Hashimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02130-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3432
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • 147 417 te K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatri Noka
 • Nr.Sistemi:
 • 72000-02131-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3433
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Andrea Xhuli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02132-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3434
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Betim Lame
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02133-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3435
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Selimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02134-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3436
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoq. OSHEE sha Mirlinda Heidorn
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-02135-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3437
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Urim Topuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02136-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3438
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jani Rustemi
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-02137-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3439
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Flamur Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02138-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3440
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Isuf Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-02139-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3441
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Qemal Mara
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02140-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3442
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ede (Etmond) Haxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02141-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3443
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 480 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Paulin Gjini
 • Nr.Sistemi:
 • 73001-02142-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3444
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 480 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Plaku
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02143-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3418
 • Data e Regj:
 • 06.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Kirov Babliku
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02117-30-2016
 • Relatori:
 • AAgim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3419
 • Data e Regj:
 • 06.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Mena
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02118-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3409
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Gjonaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02089-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3410
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Selma Tafa
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02090-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3411
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Toli
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02102-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3412
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • 278 283/1 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Admir Dakolli Eduart Hoti
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02103-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3413
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • 278/2/3 e 279/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kapllan Qoku
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02104-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3414
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Genc Lama
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-02105-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3415
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Molla Ilir Dedja
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02106-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3416
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • File Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02107-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3417
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elion Maloku
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02108-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3400
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elti Bushaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02080-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3401
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elvis Muja
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02081-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3402
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rudens Lemi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02082-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3403
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armando Mece
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02083-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3404
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/2 e 144/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marjon Gjerazi
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-02084-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3405
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Paola (Kacmoli) Prendi Lek Prendi
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02085-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3406
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 465 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Leonard Zakja
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02086-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3407
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agron Haxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02087-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3408
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Esmeralda Tosniku
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02088-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3385
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 259 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Sallaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-02058-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3386
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Miftar Xheleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02059-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3387
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Herget Xhemollari
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02060-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3388
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 5 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kristi Bala
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02061-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3389
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.P.r.P.
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Lluka Klodi Rizvani
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02062-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3390
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arian Selmanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02063-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3391
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02064-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3392
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shemsi Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02065-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3393
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agron Hajdari
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02066-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3394
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Behar Hysmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02067-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3395
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Krashi Pellumb Mirku
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02068-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3396
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Hajdari Fatjon Dani Fatjon Korriku
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02069-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3397
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 89 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arlind Lena Naim Lena
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02070-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3398
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Bezati
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02071-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3399
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Beqir Sinani Artan Shkembi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02072-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3370
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dejvi Taka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02034-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3371
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Koli Teta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02035-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3372
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 88 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervion Peca
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-02036-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3373
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 217 218 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ingrid Goxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02037-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3374
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Altin Kallari
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02038-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3375
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Krosi Dritan NuziAjet Braho
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02039-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3376
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edi Gjeka Hektor Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02040-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3377
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aldorjan Loci
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02050-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3378
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 120 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Genc Celi Shedi Alija
 • Nr.Sistemi:
 • 52810-02051-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3379
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 140 25 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Markel Balazi Ahmet Alla Ahmet Alla
 • Nr.Sistemi:
 • 53108-02052-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3380
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Nazo
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02053-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3381
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alket Jahja
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02054-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3382
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02055-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3383
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/3 2 e 274 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Napolon Limaja
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02056-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3384
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 78 25 278/5 139 302/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Tasho Bujar Hasani Mirsad Kucana Ervis Martinaj Erjon Biraci
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-02057-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3351
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lefter Hyskaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02011-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3352
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 76 278/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Mzhika
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02016-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3353
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ilir Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02017-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3354
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tonin Molla
 • Nr.Sistemi:
 • 111-02018-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3355
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 293 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gjon (Ilir) Pergjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 58347-02019-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3356
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 417 476 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Elton Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02020-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3357
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 e 280 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enrik Koliqi
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02021-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3358
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 242 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Genc Alija
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-02022-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3359
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hasan Tafa
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02023-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3360
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agron Ademi Artan Mane Alban Sharra Eduart Metollari Niko Prifti Agron Lloha
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02024-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3361
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Fisnik Zenuni
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02025-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3362
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 62 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Apelit Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02026-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3363
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klevis Cekini
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02027-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3364
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Leci
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-02028-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3365
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 197 25 198 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hysni Kuka Zenuan Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02029-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3366
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Devi Kokonozi
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02030-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3367
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 278/2 e 278/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ismail Abdullaj Kujtim Abdullaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-02031-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3368
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Rica
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02032-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3369
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 242 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Angjelin Fusha
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-02033-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3334
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Tota
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01994-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3335
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arist Qerimi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01995-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3336
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edmond Gazheli
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-01996-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3337
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01997-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3338
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shaban Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01998-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3339
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 63 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Bekteshi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01999-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3340
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 480 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Klodian Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02000-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3341
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Irina Qeraj (Hysi)
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02001-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3342
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agim Tufa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02002-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3343
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Apostol Xhavara Rafaelo Vrapi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02003-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3344
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Denis Kodra Fatmir Haxhiu Jetnor Laho
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02004-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3345
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Neritan MalasI
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02005-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3346
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 480 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Eduart Nacollari
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-02006-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3347
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 59 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eduart Nacollari
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02007-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3348
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Imer Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02008-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3349
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02009-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3350
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Teliti
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02010-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3311
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Rroshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01958-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3312
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01959-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3313
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 e 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Lindita Jahn Dizdari
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01960-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3314
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfred Kasmi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01961-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3315
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Ruci
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01962-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3316
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Serxho Martiniani
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01963-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3317
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edison Kamberi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01964-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3318
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gugash Zhegu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01965-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3319
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 183/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Yzeir Brakaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-01966-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3320
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bruno Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01967-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3321
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhetan Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-01968-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3322
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Mulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01969-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3323
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dejvis Rustemaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01970-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3324
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 235/2 242 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Trendelina Hoxha Zamir Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 55301-01971-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3325
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 e 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylli Zeka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01972-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3326
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardian Ahmati
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01973-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3327
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 e 291 te K.P.
 • Palet ne proces:
 • Habib Muho
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01974-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3328
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ike Turku
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01975-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3329
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armand Tafili
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01976-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3330
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 e 305/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marjus Dyle Edlira Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01977-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3331
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 235/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ornela Kashahu
 • Nr.Sistemi:
 • 55301-01978-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3332
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Loca
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01979-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3333
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 55 56 470 te K.P.
 • Palet ne proces:
 • Antuanel Mila
 • Nr.Sistemi:
 • 71400-01980-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3285
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Redjan Shushku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01932-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3286
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01933-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3287
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lavdimir Muco
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01934-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3288
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 e 183/1 te K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylli Troci
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01935-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3289
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ermal Nika
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01936-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3290
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 278/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Saba Kallaku
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01937-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3291
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 277-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Islam Hoti Anderson Haroku
 • Nr.Sistemi:
 • 56170-01938-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3292
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Denis Hasi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01939-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3293
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elis Ademi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01940-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3294
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mirvet Pira
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01941-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3295
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 480/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sali Bilja
 • Nr.Sistemi:
 • 73001-01942-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3296
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Skender Hasmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01943-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3297
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Korab Vladi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01944-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3298
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 238 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentian Ramku Agron Ramku
 • Nr.Sistemi:
 • 55304-01945-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3299
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tauland Ahmetsulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01946-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3300
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Hystuna
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01947-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3301
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 71 i K.P. 462470 i.K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Arif Visha
 • Nr.Sistemi:
 • 73001-01948-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3302
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/b 66/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01949-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3303
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 90 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hashim Muca-Gazmir Muca Idajet Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-01950-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3304
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a e 280 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Almir Gjinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55234-01951-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3305
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mateo Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01952-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3306
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 79/dh 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Herger Citaku Flor Abazi
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-01953-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3307
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylli Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01954-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3308
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01955-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3309
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Medi Merxira
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-01956-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3310
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 88/1 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Lela Roland Lela
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01957-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3272
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 82 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Qarri Krenar (Bashkim) Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 52108-01911-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3273
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Preng Dedaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-01912-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3274
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Saba Muja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01913-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3275
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bardhok Bitraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01914-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3276
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alban Shahinaj Eduart Salku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01915-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3277
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 79 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Shkalla Ismail Kamberi
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-01916-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3278
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alkjont Neziri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01917-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3279
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervin Veis
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01918-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3280
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 321/2 e 121//2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armando Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 59127-01919-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3281
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ermir Daullxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01920-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3282
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hekuran (Rilind) Demiri
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01921-30-2016
 • Relatori:
 • F.Hajadari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3283
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 284 pg.2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Jonuzaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-01922-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3284
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elton Spirollari
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-01923-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3271
 • Data e Regj:
 • 20.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hajdin Zyberaj. Shoq. DINI-2009
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01910-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3268
 • Data e Regj:
 • 19.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Denis Stafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-01884-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3269
 • Data e Regj:
 • 19.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Burhan Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01885-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3270
 • Data e Regj:
 • 19.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 275 329/1/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nuro Sako Entela Sako
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01886-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3252
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Arte Dama
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01862-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3253
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Vata
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01869-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3254
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Dardha
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01870-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3255
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 e 321/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vasil Halilaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01871-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3256
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 90/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Skender Shurdhi Saba Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-01872-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3257
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arber Ogreni
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01873-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3258
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lorind Barziu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01874-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3259
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Prenei
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-01875-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3260
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ferdinand Memeti
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01876-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3261
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hysni Gjinollari
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01877-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3262
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Laert Reei
 • Nr.Sistemi:
 • 59101-01878-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3263
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 149 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir eepani eABC NEWSe
 • Nr.Sistemi:
 • 53208-01879-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3264
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 407 409 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Panajot Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01880-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3265
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pashk Kalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01881-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3266
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Zenel Rami
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01882-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3267
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Vata
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01883-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3215
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 e 305 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Olsi Pereini
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01825-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3216
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 277-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Zela Ervin Cara
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-01826-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3217
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01827-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3218
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 291 273 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mahmut Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01828-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3219
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zenel Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01829-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3220
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Ibra Petrit Hyseni
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01830-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3221
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 150 e 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Mereina
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-01831-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3222
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 280 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Roland Tomaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58321-01832-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3223
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Duka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01833-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3224
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Baculi
 • Nr.Sistemi:
 • 59127-01834-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3225
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjevalin Dedaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01835-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3226
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Genci Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01836-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3227
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/1 186/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Diallo Cheick Oumar
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01837-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3228
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Prek Uka
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01838-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3229
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Hyseni (eartaj)
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01839-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3230
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elton Zani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01840-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3231
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vasil Haxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01841-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3232
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Daniele Papucci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01842-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3233
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Saimir Hoshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01843-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3234
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Kalthi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01844-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3235
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mario Baboei
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01845-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3236
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 170/e i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Halim Hajdarmataj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01846-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3237
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 324/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Murrani
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01847-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3238
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Ligji Nr.154/2015
 • Palet ne proces:
 • Gjelosh Mernaeaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-01848-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3239
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rami eenga
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01849-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3240
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dervish Hasi
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-01850-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3241
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Fond. eJoshua Centere Shoq.Permb. eKodra Bailiff Servicee shpk Jalldes Leshi (eieo) Rezart Baliko
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01851-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3242
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 5 e 29 i Kushtetutes
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Braha
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01852-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3243
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 89-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nelson Hysa Kristiani Shytani
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01853-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3244
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Mjeshtri
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01854-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3245
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agim Qamili
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01855-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3246
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 120/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Cara
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01856-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3247
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01857-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3248
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan (Hazbi) Lushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01858-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3249
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elmaz Takaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01859-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3250
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 108/a/2 130/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Bakaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01860-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3251
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 186/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edmond Murataj Lindita Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01861-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3191
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 78/1-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Zebi
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-01793-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3192
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfred Spahiu Besnik Oruei
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01802-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3193
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 305 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Oltion Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 59106-01803-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3194
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Sulo
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01804-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3195
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 380 38471 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Muea
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-01805-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3196
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 119/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Trokthi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01806-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3197
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 292 329 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Nikolli
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01807-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3198
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Gjezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-01808-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3199
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01809-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3200
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Kerbizi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01810-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3201
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Leonard Mici
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01811-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3202
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agron Bulku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01812-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3203
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Angjelin Gonaj Genci Zekthi Bashkim Mullahi Kristo Zekthi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01813-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3204
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Perparim Kule
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-01814-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3205
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Baft Sefa
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01815-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3206
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01816-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3207
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Puee
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01817-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3208
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Sylaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-01818-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3209
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Bundo
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01819-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3210
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Kllogjri
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01820-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3211
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01821-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3212
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 274 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleksandra Buzali
 • Nr.Sistemi:
 • 58314-01822-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3213
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Baja
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-01823-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3214
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 84 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erigres Mihasi
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01824-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3188
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Roland Mucelli
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01777-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3189
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 278/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ferdinand Ravelli Dritan Ravelli
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01778-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3190
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Perei
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01779-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3163
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alban Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01752-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3164
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Franc Veliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01753-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3165
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 272 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 58312-01754-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3166
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emiljan Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01755-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3167
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Ligji 154/2015
 • Palet ne proces:
 • Petrit Miri
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-01756-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3168
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 283 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Oldian Proko
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01757-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3169
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Aliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01758-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3170
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Aruei
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01759-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3171
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 278/3 280 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim eela
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01760-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3172
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zenulla Sahitaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01761-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3173
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i k.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatri Merdini
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01762-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3174
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hysen Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01763-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3175
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tom Ndoja
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01764-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3176
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fabiel Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01765-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3177
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01766-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3178
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 297 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ernest Sela
 • Nr.Sistemi:
 • 56540-01767-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3179
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Metani
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01768-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3180
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shazie Karaj-Ylli Ceka
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01769-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3181
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 302-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Murat Hysa Ylber Ndoi
 • Nr.Sistemi:
 • 57030-01770-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3182
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adrian Muea
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01771-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3183
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armando Hidri
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01772-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3184
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jetlir Gashi
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-01773-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3185
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marigo Kushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01774-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3186
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ergis Ismailaj Spiro Alia
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01775-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3187
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoqata eNe dobi te gruas shqiptaree
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01776-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3130
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01719-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3131
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Krenar Pali
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-01720-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3132
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a-1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zabit Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01721-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3133
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Alushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01722-30-2016
 • Relatori:
 • F.Hajadari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3134
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 289/2 161 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Avdulla Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 56420-01723-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3135
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01724-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3136
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Naim Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-01725-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3137
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Blerim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01726-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3138
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rei Ruei
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01727-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3139
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Banaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-01728-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3140
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Skender Abedinaj Hajder Xhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01729-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3141
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ndrieim Dida
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01730-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3142
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Sallaji
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01731-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3143
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 320 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Thoma
 • Nr.Sistemi:
 • 59125-01732-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3144
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01733-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3145
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erando Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01734-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3146
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Altin Semeu
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-01735-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3147
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 201/1-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Roland Farruku Gani Brata
 • Nr.Sistemi:
 • 54300-01736-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3148
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bujar euka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01737-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3149
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/1 e 189/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Metaliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01738-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3150
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Fejzi Shehu-Blendi Bahuli
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01739-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3151
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 e 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Florian Toma-Sadik Qerimi Trendelina Qerimi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01740-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3152
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 59 127 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elton Musa Emela Braee
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01741-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3153
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agostin Necaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01742-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3154
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Altin Lalo
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01743-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3155
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klaudio Metaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01744-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3156
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Zenel Jonuzaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01745-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3157
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Altin Mulleti
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01746-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3158
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Akil Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01747-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3159
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardian Carcani
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01748-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3160
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Sokoli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01749-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3161
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 76-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Endi Musollari
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-01750-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3162
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Mueaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01751-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3123
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 514 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Billa
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01712-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3124
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervin Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01713-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3125
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rrok Gjeloshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01714-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3126
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01715-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3127
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 181 190/2 143/2 287/e e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mark Dedaj Shoq.Treg. eKurbinieshpk Xhelil Toshi Shoq.Treg. eERAD&XHTe Ramazan Balliu Shoq.Treg. eR&Be
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-01716-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3128
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 108/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Maringlen Agalliu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01717-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3129
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01718-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3096
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 180 e 190/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shemsi Pira
 • Nr.Sistemi:
 • 53601-01665-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3097
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armando Mekshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01666-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3098
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Ylli Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01667-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3099
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Braho
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01668-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3100
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Emira Vasha
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01669-30-2016
 • Relatori:
 • F.Hajadari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3101
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 305/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Selim Selimaj
 • Nr.Sistemi:
 • 57070-01670-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3102
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a e 236 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylber Gaei
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01671-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3103
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Golloshi Aldo Musaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01672-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3104
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 412 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Shoq. eOSHEEe sha Drejt.Raj.Njesia Nr.Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01673-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3105
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klinton Dalipi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01674-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3106
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/1 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armand Osmani
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01675-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3107
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nik Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01676-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3108
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bledar Pashkaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01677-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3109
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01678-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3110
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erelind Rrexhepi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01679-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3111
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylli Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01680-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3112
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Treg. eEuroteame shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01681-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3113
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Asllan Berziu
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01682-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3114
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ditmir Rata
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-01684-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3115
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Peposhi Ergys Mehmeti Andrea eera
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01685-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3116
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 293/d i K.P.
 • Palet ne proces:
 • elirim Velillari Marsel Velillari
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01686-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3117
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Gjokaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01687-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3118
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dionis Gjini
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01688-30-2016
 • Relatori:
 • F.Hajadari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3119
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 323 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eduart Lamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 59129-01689-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3120
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Beqir Sulaj-Shaqir Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01690-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3121
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardit Dika
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01691-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3122
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/2 /a/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enver Prifti Florenc Prifti
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01692-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3081
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 e 285/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aldi Mata Arnold Gashi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01634-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3082
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardian Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-01635-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3083
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Posta Shqiptare Filiali Tirane Zarife Ahmetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01636-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3084
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.P. e 477 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Rami
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-01637-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3085
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Viron Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01638-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3086
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/6 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agim Selaj Besard Spahiu Flogert Turja Armando Bardhi Refail Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01639-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3087
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fitnete eipi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01640-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3088
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aurel Kadriu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01641-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3089
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Shkreta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01642-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3090
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edmond Rasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01643-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3091
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Isen Leknikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01644-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3092
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Haxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01645-30-2016
 • Relatori:
 • G. Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3093
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 dhe 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Oltion Vathi
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01646-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3094
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 99 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilmet Koei
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01647-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3095
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Sefa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01648-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3061
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artur Domi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01608-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3062
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jetnor Laho
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-01609-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3063
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nalan Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01610-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3064
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Suvarija
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01611-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3065
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Toluli
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01612-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3066
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 384 e 378 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Elton Suma
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-01613-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3067
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Martin Moli Perparim Kovaci
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01614-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3068
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Xhevahire Jakupi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01615-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3069
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/3 280 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Shota
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01616-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3070
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Bega
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01617-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3071
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 280 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bajram Tafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58321-01618-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3072
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Musa Vila
 • Nr.Sistemi:
 • 53308-01619-30-2016
 • Relatori:
 • F. Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3073
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Matt Hito
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01620-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3074
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/ e 305/b i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Bulku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01621-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3075
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 289/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kurt Skara Bajram Imerri
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01622-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3076
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 244 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Altin Beshiri
 • Nr.Sistemi:
 • 58110-01623-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3077
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01624-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3078
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 108/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Havzi Basha
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01625-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3079
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Skender Demiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01626-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3080
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Liridon Rrustemaj
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01627-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3053
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 125 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enkeleda Skendaj Saimir Tujani
 • Nr.Sistemi:
 • 52902-01589-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3054
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 143 e 150 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan Basko Ardjana Basko (Balla) Gezim Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01590-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3055
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 e 480 i K.PR.p
 • Palet ne proces:
 • Ervis Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-01591-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3056
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rakip Piska
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01592-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3057
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 149 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir eepani Shoq. eVodafon Albaniae sha
 • Nr.Sistemi:
 • 53208-01593-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3058
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 e 245/1i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edmond Jupe Qamil Doka Andrea Collari Nertil Lilo
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01594-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3059
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Luzi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01595-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3060
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Agalliu
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-01602-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3049
 • Data e Regj:
 • 27.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Fezollari Ilir Selmani
 • Nr.Sistemi:
 • 52401-01562-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3050
 • Data e Regj:
 • 27.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardit Prebibaj Bilal Jonuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01563-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3051
 • Data e Regj:
 • 27.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Beltis Kraja
 • Nr.Sistemi:
 • 53811-01564-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3052
 • Data e Regj:
 • 27.04.2016
 • Objekti:
 • Neni101/2-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervin Vulka
 • Nr.Sistemi:
 • 52602-01567-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3035
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 274 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjin Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58314-01548-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3036
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 76-22 e 278/2 i K
 • Palet ne proces:
 • Petrit Disha
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-01549-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3037
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 328/1/a e 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Elona Caushi- Altina Rrogozhina Eltion Sotirllari DRTatimeve Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01550-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3038
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 140/22-25 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Markel Bushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53108-01551-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3039
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Maliq Alliu
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01552-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3040
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylber Sala
 • Nr.Sistemi:
 • 56280-01553-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3041
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Albi Mehmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01554-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3042
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 134 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klisman Rama Darien Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-01555-30-2016
 • Relatori:
 • F.Hajadari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3043
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a e 323/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sami Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 59129-01556-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3044
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Merxhan Sinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01557-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3045
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Julian Mertiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01558-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3046
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleks Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01559-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3047
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 1372 i ligjit Nr.8328 dt.16.04.1998
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Elmazi
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-01560-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3048
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jani Alia
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01561-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3017
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 e 186/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ndrea Prendi Artan Hoxha Shqipe Jasimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-01518-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3018
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 278/5 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhek Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01519-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3019
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • 291/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alije Doko
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01520-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3020
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Mile
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01521-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3021
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Prenga
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01522-30-2016
 • Relatori:
 • F.Hajadari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3022
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 76-22 e 278/5 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Agim Zela
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-01523-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3023
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 119/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mark Pasha
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01524-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3024
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 245/1/2 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjelosh Progni Vladimir Bregu Valbona Bregu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01525-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3025
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zarif Hasanaj Hajrie Lika Besnik Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01526-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3026
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Perfitim amnistie ligji Nr.8202 dt.27.03.1997
 • Palet ne proces:
 • Ismet Daja
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-01527-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3027
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 59/a pika c i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klevis Abazaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01528-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3028
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 306/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Sulejmanasi
 • Nr.Sistemi:
 • 57070-01529-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3029
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Bibaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01530-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3030
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a pg.4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01531-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3031
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Taulant Zaeellari
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01532-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3032
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 273 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Qordja
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01533-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3033
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 244 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Ahmetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58110-01534-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3034
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 235/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 58101-01535-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3005
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 e 259 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-01495-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3006
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Kulja
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01496-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3007
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 4 i Ligjit 154/2015
 • Palet ne proces:
 • Manjola Dollapaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01497-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3008
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 279 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kasteljo Xega
 • Nr.Sistemi:
 • 53809-01498-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3009
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Petrela
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01499-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3010
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Misim Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01500-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3011
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arian Brahaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01501-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3012
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 124/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Hysni (Cartaj)
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01502-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3013
 • Data e Regj:
 • 2