Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 2512
 • Data e Regj:
 • 26.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Arber Caka
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03219-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2495
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/i i kp
 • Palet ne proces:
 • Armando Latifi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03188-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2496
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 290 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mahir Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-03189-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2497
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Megi Milkurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03190-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2498
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 135 i kp
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Balla; Roland Martini
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-03191-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2499
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Bujar Sokoli
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03192-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2500
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Riardi Peposhi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03193-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2501
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 84;278 i KP
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Xhika ; Laugjend Nuredini
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03194-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2502
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kpr penale
 • Palet ne proces:
 • Trifon Mocka
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03195-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2503
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nertila Guranjaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03196-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2504
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Blloshmi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03197-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2505
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/3 i kp
 • Palet ne proces:
 • Sabah Xhixha
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03198-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2506
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 237 i KP
 • Palet ne proces:
 • Ermal Sela
 • Nr.Sistemi:
 • 55303-03199-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2507
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Aldo Beqiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03200-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2508
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 290;291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Softa
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03201-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2509
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 259 i KP
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Kortoci; Artan Toma
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-03202-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2510
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 305 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Skender Lata
 • Nr.Sistemi:
 • 59106-03203-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2511
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 273 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Teki Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-03204-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2476
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Emanuel Dungu; Ahadu Mersini
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-03160-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2477
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 137 i kp
 • Palet ne proces:
 • Reshat Kallushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03161-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2478
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 124/b i kp
 • Palet ne proces:
 • Ilir Allushi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-03162-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2479
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 139-25-22 i kp
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Avdillari
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-03163-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2480
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Bledar Kotorri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03164-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2481
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 I kp
 • Palet ne proces:
 • Artan Kruja
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03165-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2482
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 99 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ardian Baxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52507-03166-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2483
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.pr.p
 • Palet ne proces:
 • Ilir Malaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03167-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2484
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Erzen Hoxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03168-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2485
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 156/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Arben cufe; Mariglen Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 53300-03169-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2486
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 278 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ardit Zira
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03170-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2487
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Liman Stafa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-03171-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2488
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Agim Zeneli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03172-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2489
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 305/b i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lule Dajcaj
 • Nr.Sistemi:
 • 57060-03173-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2490
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 274 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Qefalia
 • Nr.Sistemi:
 • 58314-03174-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2491
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Elvir Zissi
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03175-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2492
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.pr.p
 • Palet ne proces:
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03176-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2493
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elton Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03177-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2494
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 ; 300 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Dojka; Artur Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03178-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2451
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ariton Toluli
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03135-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2452
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Deshire Leza; Vajdije Seitaj ; Veli Abrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03136-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2453
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arjan Stafuka
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-03137-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2454
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 59/a i k.p
 • Palet ne proces:
 • Bujar Salija
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03138-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2455
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 59/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Diva
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03139-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2456
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i kPr.p
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03140-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2457
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 ; 292 i kPr.p
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03141-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2458
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i Kprp
 • Palet ne proces:
 • Permbaruesi Shpetim Allamani-Ymer Barci
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03142-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2459
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 235 i kp
 • Palet ne proces:
 • Haziz Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 58101-03143-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2460
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 137 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Troci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03144-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2461
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 137 i kp
 • Palet ne proces:
 • Arjan Fizmani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03145-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2462
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni134/2 kp
 • Palet ne proces:
 • Dhurim Brahimetaj; Ergys Kertuka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03146-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2463
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/2 e 242 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Kurt (Klodjan ) Salkurti ; Oltjon Arapi
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-03147-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2464
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134 /2-22 i kp
 • Palet ne proces:
 • Albert Durma
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03148-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2465
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 289/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Haqif Skordha
 • Nr.Sistemi:
 • 56420-03149-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2466
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 480 i KPr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Deliu
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-03150-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2467
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 /2 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Nuredin Krruta
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03151-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2468
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Meshi
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-03152-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2469
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ervis Husha
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-03153-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2470
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mario Zaimi; Armand Nika
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03154-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2471
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ervis Martinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-03155-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2472
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Redis Kullafi; Renato Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03156-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2473
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Aris Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03157-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2474
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Skender Cano
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03158-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2475
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Emiljan Myrdini
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03159-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2444
 • Data e Regj:
 • 20.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Dylejman Cara
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03128-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2445
 • Data e Regj:
 • 20.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.penal
 • Palet ne proces:
 • Vasilika Kolonjari (kerkues)
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03129-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2446
 • Data e Regj:
 • 20.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kleda Tota; Jonida Pula ; Eduart Malaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03130-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2447
 • Data e Regj:
 • 20.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Azem Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03131-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2448
 • Data e Regj:
 • 20.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 143 dhe 189/1 kp
 • Palet ne proces:
 • Nurije Nezha
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03132-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2449
 • Data e Regj:
 • 20.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 135 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Bylbyl Qerimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-03133-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2450
 • Data e Regj:
 • 20.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Suzana Hysaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03134-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2440
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Afrim Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03108-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2441
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Xhuljan Germenji
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03109-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2442
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 kp
 • Palet ne proces:
 • Elton Meta; Henri Prokopi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03110-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2443
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 ; 300/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Franc Malo; Gerald Mucollari
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03111-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2435
 • Data e Regj:
 • 18.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.P;130 i kp
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-03094-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2436
 • Data e Regj:
 • 18.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Mehmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03095-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2437
 • Data e Regj:
 • 18.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Faik Baja; Sullatan Dragjoshi; Florin Mikli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03096-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2438
 • Data e Regj:
 • 18.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Ndue Pjetra
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03097-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2439
 • Data e Regj:
 • 18.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Allushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03098-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2427
 • Data e Regj:
 • 17.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • David Ibraj; Ervis Ismailaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03063-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2428
 • Data e Regj:
 • 17.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Agustin Selishta
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03074-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2429
 • Data e Regj:
 • 17.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Renard Smajlaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03075-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2430
 • Data e Regj:
 • 17.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Jana
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03076-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2431
 • Data e Regj:
 • 17.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Stefan Agolli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03077-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2432
 • Data e Regj:
 • 17.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Halil Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03078-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2433
 • Data e Regj:
 • 17.11.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat - rekursi
 • Palet ne proces:
 • Ornela Bullaj (cela)
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sitem
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2434
 • Data e Regj:
 • 17.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 i KP
 • Palet ne proces:
 • Albert Peti
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03079-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2410
 • Data e Regj:
 • 14.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 I K.p
 • Palet ne proces:
 • Tomi Velia
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-03044-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2411
 • Data e Regj:
 • 14.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Xholjon Papaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03045-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2412
 • Data e Regj:
 • 14.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kol Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03046-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2413
 • Data e Regj:
 • 14.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 323/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Marigler Gjergji
 • Nr.Sistemi:
 • 57260-03047-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2414
 • Data e Regj:
 • 14.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Saba Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03048-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2415
 • Data e Regj:
 • 14.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Antuanel Mila
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03049-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2416
 • Data e Regj:
 • 14.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Vasil Xhallo
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03050-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2417
 • Data e Regj:
 • 14.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 470 e vijues i K.Pr.p
 • Palet ne proces:
 • Arben Stazimiri
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03051-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2418
 • Data e Regj:
 • 14.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 300 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhuljan Fejzo; Ramazan Hyka; Klaus Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03052-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2419
 • Data e Regj:
 • 14.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nuriemira Rizvani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03053-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2420
 • Data e Regj:
 • 14.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 143 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Mirel Harizaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03054-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2421
 • Data e Regj:
 • 14.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Leard Xhika
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03055-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2422
 • Data e Regj:
 • 14.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kadri Dibra
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-03056-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2423
 • Data e Regj:
 • 14.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Neli ; Argjend Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03057-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2424
 • Data e Regj:
 • 14.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i KP
 • Palet ne proces:
 • Rrok Stakaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03058-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2425
 • Data e Regj:
 • 14.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/a i k.p
 • Palet ne proces:
 • Blerim Gjylmezi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03059-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2426
 • Data e Regj:
 • 14.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Jeton Dajci
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-03060-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2401
 • Data e Regj:
 • 13.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ervis Husha
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-03029-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2402
 • Data e Regj:
 • 13.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Suart Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03030-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2403
 • Data e Regj:
 • 13.11.2014
 • Objekti:
 • Perfundim denimi alternativ
 • Palet ne proces:
 • Altin Lamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03031-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2404
 • Data e Regj:
 • 13.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 245/1/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Abas Hysni
 • Nr.Sistemi:
 • 58111-03032-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2405
 • Data e Regj:
 • 13.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Ylli Alla
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03033-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2406
 • Data e Regj:
 • 13.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Armando Hodo
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-03034-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2407
 • Data e Regj:
 • 13.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Markeci
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03035-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2408
 • Data e Regj:
 • 13.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Altin Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-03036-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2409
 • Data e Regj:
 • 13.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Laureta Cekaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-03037-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2395
 • Data e Regj:
 • 12.11.2014
 • Objekti:
 • Neni134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Asdren Daut
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03008-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2396
 • Data e Regj:
 • 12.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Orel Rusi
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03017-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2397
 • Data e Regj:
 • 12.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 73-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Florian Krosi; Arben Krosi
 • Nr.Sistemi:
 • 52109-03018-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2398
 • Data e Regj:
 • 12.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 140-25-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arber Aliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-03019-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2399
 • Data e Regj:
 • 12.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Balaj; Denis Mici
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03020-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2400
 • Data e Regj:
 • 12.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Egra
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-03021-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2376
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/1 I k.p
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02989-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2377
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Fredi Qinami
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02990-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2378
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 478 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Isuf Smoqi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02991-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2379
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i KPenal
 • Palet ne proces:
 • Daniel Bruci
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02992-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2380
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 178 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Bekim Zenelhasani
 • Nr.Sistemi:
 • 53508-02993-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2381
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K;p
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Shaqiri
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-02994-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2382
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Klodjan Shkalla
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02995-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2383
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K;p
 • Palet ne proces:
 • Mikel Koprelli
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02996-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2384
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edi Lulej
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02997-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2385
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dorjan Braho
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02998-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2386
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Selman Arapi
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02999-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2387
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Avdyl Lushaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-03000-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2388
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Irkenc Hyka
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03001-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2389
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i K;P
 • Palet ne proces:
 • Ervis Berisha
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-03002-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2390
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Jorgaqi
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03003-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2391
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shqiponja Vathi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03004-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2392
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 121/a-1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Gezim Demiri
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-03005-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2393
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Ziba
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03006-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2394
 • Data e Regj:
 • 10.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Prengezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03007-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2366
 • Data e Regj:
 • 07.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 135-25; 186/2; 278 kp
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Hysa; Mirjan Beneja
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02974-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2368
 • Data e Regj:
 • 07.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Hamit Dibra
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02976-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2369
 • Data e Regj:
 • 07.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i kpr
 • Palet ne proces:
 • Hysni Isaku (Kerkues)
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02977-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2370
 • Data e Regj:
 • 07.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Feride Ceka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02978-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2371
 • Data e Regj:
 • 07.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/-22 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Fatjon cecaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02984-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2372
 • Data e Regj:
 • 07.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/a;84 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ferdinand Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02985-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2373
 • Data e Regj:
 • 07.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elton Gjoka ; Xhemal Denjeli
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02986-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2374
 • Data e Regj:
 • 07.11.2014
 • Objekti:
 • Ndryshim burgu
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Ramaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-02987-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2375
 • Data e Regj:
 • 07.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr. penal
 • Palet ne proces:
 • Hamid Lama (kerkues)
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02988-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2364
 • Data e Regj:
 • 06.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 259 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Azuni; Altin Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-02972-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2365
 • Data e Regj:
 • 06.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 319/c i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fran Dashi
 • Nr.Sistemi:
 • 59124-02973-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2359
 • Data e Regj:
 • 03.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hazis Guma
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02946-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2360
 • Data e Regj:
 • 03.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 150 etj i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mirash Piroli
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-02947-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2361
 • Data e Regj:
 • 03.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 139/25-22 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02948-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2362
 • Data e Regj:
 • 03.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Marjan Levanti
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02949-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2363
 • Data e Regj:
 • 03.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Artan Caka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02950-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2350
 • Data e Regj:
 • 31.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1;190 /2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Alfred Zmajli
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-02937-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2351
 • Data e Regj:
 • 31.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 78 /1 i kP
 • Palet ne proces:
 • Sherif Lataj; Sebastjan Lataj
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-02938-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2352
 • Data e Regj:
 • 31.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/1; 190/2 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Erjon Llabani
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-02939-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2353
 • Data e Regj:
 • 31.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/3-25 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Blerim Maklekaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02940-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2354
 • Data e Regj:
 • 31.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Kristi cinari
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02941-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2355
 • Data e Regj:
 • 31.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Arben Prenci
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02942-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2356
 • Data e Regj:
 • 31.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Denis Kushi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02943-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2357
 • Data e Regj:
 • 31.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 321/2;150 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elton Gjetani
 • Nr.Sistemi:
 • 57240-02944-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2358
 • Data e Regj:
 • 31.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Denis Xhafa
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02945-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2334
 • Data e Regj:
 • 29.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 189/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Defrim Prekaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-02908-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2335
 • Data e Regj:
 • 29.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Ardian Haci; Nacional sha
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-02909-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2336
 • Data e Regj:
 • 29.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 119 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Ibra; Dod Macaj; Arben Llangozi - Ilir Pashai
 • Nr.Sistemi:
 • 52809-02910-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2337
 • Data e Regj:
 • 29.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Grejdi Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-02913-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2338
 • Data e Regj:
 • 29.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shpetim ( Altin ) Guri
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02915-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2339
 • Data e Regj:
 • 29.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Astrit (Tonin ) Prenga
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02916-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2340
 • Data e Regj:
 • 29.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i KP
 • Palet ne proces:
 • Defrim Gjoli
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02917-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2341
 • Data e Regj:
 • 29.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 242 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arif Muka
 • Nr.Sistemi:
 • 55308-02918-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2342
 • Data e Regj:
 • 29.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Mera
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-02919-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2343
 • Data e Regj:
 • 29.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Florand Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02920-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2344
 • Data e Regj:
 • 29.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ervion Peca
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-02921-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2345
 • Data e Regj:
 • 29.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sander Ndokaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02923-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2346
 • Data e Regj:
 • 29.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Ylberi Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02924-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2347
 • Data e Regj:
 • 29.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 iK.Penal
 • Palet ne proces:
 • Beqir Brati
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02926-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2348
 • Data e Regj:
 • 29.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 iK.Penal
 • Palet ne proces:
 • Bajram Isufi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02929-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2349
 • Data e Regj:
 • 29.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 210 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Ismailaj
 • Nr.Sistemi:
 • Rregjistruar gabim
 • Relatori:
 • Mase sigurimi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2321
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Destan Zogu
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-02888-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2322
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 i KP
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Cani
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02889-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2323
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Genc Logu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02890-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2324
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Ligji 8328 dt. 16.04.1998
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Molla
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02898-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2325
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 te KP
 • Palet ne proces:
 • Eduart Pervataj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02899-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2326
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 I kp
 • Palet ne proces:
 • Servet Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02900-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2327
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ted Ramollari
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02901-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2328
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sejdi Toshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-02902-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2329
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 I K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Bardhi ;Saimir Bardhi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02903-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2330
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.Pe
 • Palet ne proces:
 • Xhekson Kolndreu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02904-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2331
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Ulje denimi
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Avdillari
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-02905-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2332
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dorian Mersini
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02906-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2333
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Muhammet Kahveci
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02907-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2304
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Indrit Rusi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02871-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2305
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Afrim Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-02872-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2306
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Blloshmi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02873-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2307
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Noka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02874-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2308
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 189/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Javad Deris; Reza Saeid
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-02875-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2309
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Berisha
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02876-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2310
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Ulje denimi
 • Palet ne proces:
 • Brianko Beqiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-02877-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2311
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eri Mici; Ermal Sallaku; Denis Mbroci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02878-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2312
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Saimir Kodra; Ibrahim Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02879-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2313
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 78/2-25 te K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Perparim Boja;Luis Boja
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-02880-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2314
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Arber Bushi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02881-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2315
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 76-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alfred Stojani
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02882-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2316
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/3 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Toni
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02883-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2317
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 478 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Ziza
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02884-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2318
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 iK.Penal
 • Palet ne proces:
 • Roland Kadiu
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02885-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2319
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erzen Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02886-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2320
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3; 283/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Koxhiku
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02887-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2293
 • Data e Regj:
 • 24.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 79/d/dh -25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Guri; Prel Vucaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-02853-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2294
 • Data e Regj:
 • 24.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klodian Seferi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02854-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2295
 • Data e Regj:
 • 24.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Arben Kulla
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02862-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2296
 • Data e Regj:
 • 24.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 -22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Albert Uka ; Besart Qinami
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02863-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2297
 • Data e Regj:
 • 24.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artur Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02864-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2298
 • Data e Regj:
 • 24.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Endrin Milla
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02865-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2299
 • Data e Regj:
 • 24.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • David Zici
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-02866-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2300
 • Data e Regj:
 • 24.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 76-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Anxhelo Dapi
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02867-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2301
 • Data e Regj:
 • 24.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 kp
 • Palet ne proces:
 • Renalt Tahiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02868-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2302
 • Data e Regj:
 • 24.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Sefedin Majollari
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02869-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2303
 • Data e Regj:
 • 24.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 237; 290/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Digjenaro Menga
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-02870-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2284
 • Data e Regj:
 • 23.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hektor Kumi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02844-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2285
 • Data e Regj:
 • 23.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/ 1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Kurushi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02845-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2286
 • Data e Regj:
 • 23.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4; 189/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Albert Kupa
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02846-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2287
 • Data e Regj:
 • 23.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 121/a;275 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Jak Ndoj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02847-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2288
 • Data e Regj:
 • 23.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Ermal Berjolli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02848-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2289
 • Data e Regj:
 • 23.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elton Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02849-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2290
 • Data e Regj:
 • 23.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Filip Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02850-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2291
 • Data e Regj:
 • 23.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2; 84 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fidel (Mario) Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02851-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2292
 • Data e Regj:
 • 23.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Edmond Shyti
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-02852-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2250
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 78/22; 301 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vehap Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-02806-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2251
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 181; 170 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Laze shpk; Bashkim Laze
 • Nr.Sistemi:
 • 53602-02807-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2252
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Durim Morina
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02808-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2253
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klinsman Lipo
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-02809-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2254
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Mirush Bejko
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02810-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2255
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nexhmi Uka ; Edmond Rajta
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02811-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2256
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sokol Syla
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02812-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2257
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Viktor Shkoza
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02813-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2258
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 151;301 ;134 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Marigler Gjergji
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02814-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2259
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kpenal
 • Palet ne proces:
 • Florin Doda
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02815-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2260
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Ulje denimi
 • Palet ne proces:
 • Ferit Xhani
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-02816-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2261
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lefter Isha
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02817-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2262
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zaim Allaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02818-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2263
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Dhenie amnistie
 • Palet ne proces:
 • Ermal Muhadari
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-02819-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2264
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/ 2 I K.P
 • Palet ne proces:
 • Orgen Muceku
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02820-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2265
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Erjon Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02821-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2266
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Leonard Rrahmani
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02822-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2267
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02823-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2268
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Necaj; Bardhyl Necaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02824-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2269
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Johana Lluka
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02825-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2270
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Ismaili
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02826-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2271
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Brahja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02827-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2272
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Agim Vatnikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02828-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2273
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Roland Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02829-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2274
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sabri Huta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02830-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2275
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02831-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2276
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edison Gaxha
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02832-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2277
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artur Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02833-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2278
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rushit Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02834-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2279
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 139 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Gentian Talja
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02835-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2280
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/22 i KP
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Rrapushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02836-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2281
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ylber Dega
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-02837-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2282
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shenri Kapxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02838-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2283
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shaban Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02839-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2241
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 277 i KP
 • Palet ne proces:
 • Antonjon Ja
 • Nr.Sistemi:
 • 56170-02787-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2242
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 146 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Dedja
 • Nr.Sistemi:
 • 53205-02788-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2243
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130 /a/4 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Nentor Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02789-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2244
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02800-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2245
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 135 i kp
 • Palet ne proces:
 • Artan Isha
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02801-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2246
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Revokim vendim pezullimi
 • Palet ne proces:
 • Leonard Lico
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02802-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2247
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291; 242 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Detar Bejleri
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02803-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2248
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 273; 291/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Shklezen Byberi
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-02804-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2249
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bujar Terziu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02805-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2240
 • Data e Regj:
 • 20.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Dajlan Kovaci
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02786-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2239
 • Data e Regj:
 • 16.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 140/25 i K.P; 278/2 i Kp;
 • Palet ne proces:
 • Anxhelo (Fatjon) Demiri; Gentjan Hasanaj; Miftar Kaja
 • Nr.Sistemi:
 • 53108-02763-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2217
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1;278 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kledjan Qordja; Bujar Qordja
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02741-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2218
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 78/2;278/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Halit Shahini
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-02742-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2219
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/2;96/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Ademi
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02743-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2220
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ardi Skana
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02744-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2221
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 242; 291 i k p
 • Palet ne proces:
 • Florand Hyka
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-02745-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2222
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K;p
 • Palet ne proces:
 • Arben Tota
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02746-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2223
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zyhdi Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02747-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2224
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 ;321 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Camaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02748-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2225
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 145 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Kotorri SL-Shyqyri Kotorri
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-02749-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2226
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 140; 300 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shefki Muka; Mermer Lica
 • Nr.Sistemi:
 • 59101-02750-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2227
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Leti
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02751-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2228
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 119;120 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ina Preci; Liza Marku; Jolanda Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 52809-02752-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2229
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 323;325 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Martin Keci
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02753-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2230
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Robert Klosi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02754-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2231
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K;P
 • Palet ne proces:
 • Latif Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02755-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2232
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zenel Jazi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02756-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2233
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Emire Selimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02757-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2234
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Kuka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02758-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2235
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Veli Dobra
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02759-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2236
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Emrije Sata
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02760-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2237
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Bakije Selita
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02761-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2238
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Manushaqe Toluli
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02762-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2198
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Bardhok Ujka
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02702-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2199
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 147/2 i KPrP
 • Palet ne proces:
 • Taulant Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-02703-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2200
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penk
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Xhixha
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02704-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2201
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ilmi Qoshku
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02705-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2202
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1;279/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Orjald Laci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02706-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2203
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Haziz Isenlikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02707-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2204
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 150;274 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erjon Korteshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-02708-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2205
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kodhelaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-02709-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2206
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Bakushi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02710-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2207
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Mata
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02711-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2208
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dorian Stafa
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-02712-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2209
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elvis Gashi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02713-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2210
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 272 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Avdi Kapllani
 • Nr.Sistemi:
 • 58312-02714-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2211
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rafael Demaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02715-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2212
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Veli Sala
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02716-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2213
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134 /1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Miri Kolaveri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02717-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2214
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Denis Xoxa
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02718-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2215
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 139;134-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Iliaz Lufta
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02719-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2216
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Roland Rexho
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02720-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2185
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Ekstradim
 • Palet ne proces:
 • Emiljano( Emiljan ) Burba
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02669-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2186
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2; 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Arnold Pinari
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02670-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2187
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 76 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nik Llakaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02678-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2188
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 79/dh i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-02679-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2189
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 288/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Dritan Xhaja
 • Nr.Sistemi:
 • 58341-02680-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2190
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 I k.p
 • Palet ne proces:
 • Herman Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02681-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2191
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Armando Osmani
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02682-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2192
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Erjon Hani
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-02683-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2193
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sherif Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02684-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2194
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Qordja
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02685-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2195
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Marjan Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-02686-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2196
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Haxhimali
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02687-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2197
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Bici
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02688-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2172
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 329/1 i K.Pr;p
 • Palet ne proces:
 • Arnold Basha
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02644-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2173
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 iKPr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Saba Doda
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02645-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2174
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i kP
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02646-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2175
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130 i kp
 • Palet ne proces:
 • Hamit (Aranit) Goga
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02647-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2176
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.Pr.Pen
 • Palet ne proces:
 • Qamile Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02648-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2177
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Avni Alimema
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02649-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2178
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Detar Muka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02650-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2179
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elvis Bana
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02651-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2180
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 70/1 i KPU
 • Palet ne proces:
 • Olsi Kerpi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02652-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2181
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 79 / dh i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ernest Doda
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-02653-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2182
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ervis ?upi
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-02654-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2183
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rakip Musaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02655-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2184
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Demir Buna
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02656-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2151
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 147 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Hydajet Gjonpapaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02615-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2152
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • David Dule
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02616-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2153
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02617-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2154
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arber Xhaja
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-02618-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2155
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 199 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Ruci
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02619-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2156
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 470/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Ronald Mjeshtri
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02620-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2157
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Remzi Maksuti
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02621-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2158
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 512 etj i K.PrPVHuaj
 • Palet ne proces:
 • Fredi Ademi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02622-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2159
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 I K.P
 • Palet ne proces:
 • Endrit Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02623-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2160
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 59/a i Kpenal
 • Palet ne proces:
 • Hysni Cocka
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02624-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2161
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ervin Zeli; Arsilvjo Gjinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02625-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2162
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02626-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2163
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02627-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2164
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Medat Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02628-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2165
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Baraku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02629-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2166
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ergert Alia
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02630-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2167
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 62 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Valmir Serani
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02631-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2168
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Rraja
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02632-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2169
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 290 i kP
 • Palet ne proces:
 • Agim Cani
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-02633-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2170
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/5; 274 i kp
 • Palet ne proces:
 • Remzi Demiri
 • Nr.Sistemi:
 • 58314-02634-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2171
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 190/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Nasi Papdhima
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-02635-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2136
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Ylber Kaja
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02600-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2137
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Plaku
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02601-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2138
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Marjan Bushi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02602-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2139
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Flamur Shahini
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02603-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2140
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 287 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Osman Demirxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 58339-02604-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2141
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klodian Dyrmishi
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02605-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2142
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lidio Pacaj; Daniel Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02606-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2143
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Koxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52802-02607-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2144
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Drilon Hykaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02608-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2145
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Redion Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02609-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2146
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02610-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2147
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Loga
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02611-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2148
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 189/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Bre?ani
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-02612-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2149
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 46 i KP
 • Palet ne proces:
 • Ajet Mena
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-02613-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2150
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ernest Bunguri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02614-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2133
 • Data e Regj:
 • 02.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mariglent Nozlli;Pullumb Sorra
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02589-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2134
 • Data e Regj:
 • 02.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 ;287.b i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elvis Fejzullahu; Artur Joca; Marlen Gjakova
 • Nr.Sistemi:
 • 58339-02590-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2135
 • Data e Regj:
 • 02.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 76 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Medi Tahiri
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02599-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2122
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Vlash Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02567-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2123
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Erijon Zhugjeli
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02568-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2124
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Geg Alija
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02569-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2125
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zenun Metaliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02570-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2126
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klodian Xheka
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-02571-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2127
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134 i kp
 • Palet ne proces:
 • Renato Demiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02572-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2128
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 121 ikp
 • Palet ne proces:
 • Marios Dimopoulos
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02573-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2129
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/3 kp
 • Palet ne proces:
 • Elton Tafili
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-02574-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2130
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i KPrp
 • Palet ne proces:
 • Avni Memishi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02575-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2131
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 470 i k.PrP
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Kurpalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02576-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2132
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Prp
 • Palet ne proces:
 • Riza Rexhepi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02577-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2112
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kodhelaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02550-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2113
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore ARB
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02551-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2114
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Deshira Kolila
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02552-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2115
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 ; 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Paci; Bashkim Mikli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02553-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2116
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/3; 248 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Leonora Pojani
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-02554-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2117
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 76-22;25 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Sabah Hysaj; Valter Paja
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02555-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2118
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Gjinaj-Faik Gjini etj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02556-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2119
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 te K.p
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02557-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2120
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erfond Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02558-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2121
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 119 i kP
 • Palet ne proces:
 • Daut Kurpali /Miranda Kurpali
 • Nr.Sistemi:
 • 52809-02559-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2101
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 186 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Marte Gjinaj; Vasil Muceku
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02522-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2102
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Enio Jahelezi
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02523-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2103
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Asllan Selaj; Ervin Selaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02524-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2104
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 305/2 dhe 134 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Maringlen Hoxha; Oltjon Rustemi; Jurgen Selimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02525-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2105
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Roland Sadiku
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-02526-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2106
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Vilson Cobani
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02531-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2107
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Cubi; Xhulio Gerdeci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02535-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2108
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Vilson Cani; Shkelzen Cani
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02536-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2109
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 242;273;291 i K;P
 • Palet ne proces:
 • Marin Kokobobo
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02537-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2110
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rizard Kuci
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-02538-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2111
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Altin Metani
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02539-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2081
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02502-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2082
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 305 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Alban Elshani
 • Nr.Sistemi:
 • 59106-02503-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2083
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Erjon Lilaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02504-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2084
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Enea Mance
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02505-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2085
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Enxhi Skendo
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02506-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2086
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fation Toska
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02507-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2087
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Sufa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02508-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2088
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i kp
 • Palet ne proces:
 • Leonard Doda; Arsid Noka
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02509-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2089
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 90/2;60 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Inelda Zanati- Frida Dibra
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-02510-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2090
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/3-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klevis Bitro; Murat Mehmeti; Ilir Ibrahimi; Besnik Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02511-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2091
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Bashkim denimesh
 • Palet ne proces:
 • Ylli Kasmi
 • Nr.Sistemi:
 • 71003-02512-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2092
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Almir Mera
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02513-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2093
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Dritan Nikolli
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02514-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2094
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 89; 110/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Kasmi; Luan Allamani
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02515-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2095
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3; 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Enver Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02516-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2096
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Agim ; Fatmir Guri
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02517-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2097
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 236 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Leonard Zeneli; Jani Haruni; Hajro Doce
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02518-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2098
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Prendi; Fran Noku
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-02519-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2099
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 135-25 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Ermonela Hekuri; Dorian Leci ; Orjon Midha
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02520-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2100
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 290;291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Kasolli
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02521-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2059
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Saimir Durishti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02480-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2060
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 101/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klinton Dedja
 • Nr.Sistemi:
 • 52602-02481-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2061
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Adem Kadiu
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02482-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2062
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2; 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Saimir Sefullaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02483-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2063
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 i KP
 • Palet ne proces:
 • Shukri Skenderi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02484-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2064
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Erald Callaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02485-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2065
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 199 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hasan Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02486-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2066
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1; 278/3 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ismald Kraja; Ingrid Zeqo; Erald Kurtaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02487-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2067
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Amarildo Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02488-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2068
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Arben Alushi
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02489-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2069
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02490-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2070
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dorian Zeneli
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02491-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2071
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/1 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Thimjo Zharkalli
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02492-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2072
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2;291 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Amarild Tolja
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02493-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2073
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 248;134 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Artan Haxhi; Fatos Alimadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02494-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2074
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Dejvi Taka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02495-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2075
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Simone Shahini;
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02496-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2076
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 300 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gazmir Tafaj ; Ermir Filaj; Nikolin Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 59101-02497-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2077
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 197/ i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ferdinant Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02498-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2078
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 119 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Ibra ?Diana Laska
 • Nr.Sistemi:
 • 52809-02499-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2079
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Afrim Luga
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02500-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2080
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 64 i KP
 • Palet ne proces:
 • Prek Kastrati
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-02501-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2041
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arlind Voka
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-02462-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2042
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Enkeleda Dorzi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02463-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2043
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 -22 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Leonard Xhepa
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02464-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2044
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Bation Zotaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02465-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2045
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi pro
 • Palet ne proces:
 • INUK Bashkia Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02466-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2046
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ilir Hajdimolli
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02467-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2047
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 235 /2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alkion Gashi
 • Nr.Sistemi:
 • 58101-02468-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2048
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Rrapaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02469-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2049
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Kenrik Karaj ; Oltion Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-02470-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2050
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 289/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Mamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58343-02471-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2051
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arber Naqellari
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02472-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2052
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134; 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bledar Pupa
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02473-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2053
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 329/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edi Spaho
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02474-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2054
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Drilon Laraku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02475-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2055
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Veli Drizi
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-02476-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2056
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vasfi Perkola; Mikeliano Asllani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02477-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2057
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erjon Piraci
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02478-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2058
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Saimir Ballgjini
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02479-30-2014
 • Relatori:
 • ....
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2035
 • Data e Regj:
 • 18.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Florian Dyrmishi; Andrea Scagnelli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02438-30-2014
 • Relatori:
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2036
 • Data e Regj:
 • 18.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Feim Meraj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02457-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2037
 • Data e Regj:
 • 18.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 78-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fran Ndreca
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-02458-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2038
 • Data e Regj:
 • 18.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 79/dh ; 278 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bledar Jaupij
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-02459-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2039
 • Data e Regj:
 • 18.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zenel Caci
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-02460-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2040
 • Data e Regj:
 • 18.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Arjana Kabili
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02461-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2020
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 76-22 i KP;89/25 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Erjon Muharremi; Martin Gjonpali; Adrian Sulollari; Zhordi Uka
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02423-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2021
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 147 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Anisa Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-02424-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2022
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kozma Biqiku
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-02425-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2023
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Bukurie Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02426-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2024
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Amarildo Azuni
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02427-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2025
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Julian Qerimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02428-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2026
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Roland Fetai
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02429-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2027
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Gezim Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02430-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2028
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Benard Hajredini
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02431-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2029
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Albin Mexhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02432-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2030
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Hyska
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02433-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2031
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dritan Vrapi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02434-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2032
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Noka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02435-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2033
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elson Murataj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02436-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2034
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Saimir Zejneli; Ogert Allmuca
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02437-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1993
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Taulant Allushi