Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1913
 • Data e Regj:
 • 01.12.2011
 • Objekti:
 • Neni 180 KP
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Lleshi,Ervis Duli
 • Nr.Sistemi:
 • 53601-01815-30-2011
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1914
 • Data e Regj:
 • 01.12.2011
 • Objekti:
 • 52109-01816-30-2011
 • Palet ne proces:
 • Kostandin Xhuvani,Albi Zela
 • Nr.Sistemi:
 • 52109-01816-30-2011
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1915
 • Data e Regj:
 • 01.12.2011
 • Objekti:
 • Neni 278/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Prenga
 • Nr.Sistemi:
 • 53809-01817-30-2011
 • Relatori:
 • Tom Ndreca
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1916
 • Data e Regj:
 • 01.12.2011
 • Objekti:
 • Neni 290/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Prenush Milloshi
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-01818-30-2011
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1917
 • Data e Regj:
 • 01.12.2011
 • Objekti:
 • Kundershtim Vendimi Prokurorise
 • Palet ne proces:
 • Ministria Integrimit
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01819-30-2011
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1918
 • Data e Regj:
 • 01.12.2011
 • Objekti:
 • Kundershtim Vendimi Prokurorise
 • Palet ne proces:
 • Hasan Haka
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01820-30-2011
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1919
 • Data e Regj:
 • 01.12.2011
 • Objekti:
 • Neni 143/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Vera Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01821-30-2011
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1920
 • Data e Regj:
 • 01.12.2011
 • Objekti:
 • Neni 236/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Bafti Nerguti
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01822-30-2011
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1921
 • Data e Regj:
 • 02.12.2011
 • Objekti:
 • Neni 136/2 e 22 KP
 • Palet ne proces:
 • Tahir Belegu
 • Nr.Sistemi:
 • 53103-01823-30-2011
 • Relatori:
 • Seit Xhoxhaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1922
 • Data e Regj:
 • 05.12.2011
 • Objekti:
 • Neni 248,186/1/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Valentin Lleshi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-01830-30-2011
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1923
 • Data e Regj:
 • 05.12.2011
 • Objekti:
 • N. 79/dhe22-278/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Flamur Sula [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-01831-30-2011
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1924
 • Data e Regj:
 • 05.12.2011
 • Objekti:
 • Neni 274 ,278/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Elton Qerimi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58314-01832-30-2011
 • Relatori:
 • SEIT XHOXHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1925
 • Data e Regj:
 • 05.12.2011
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Laci [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01833-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1926
 • Data e Regj:
 • 05.12.2011
 • Objekti:
 • Neni 134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ervis Bana [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01834-30-2011
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1927
 • Data e Regj:
 • 05.12.2011
 • Objekti:
 • Neni 277 KP
 • Palet ne proces:
 • Romeo Bace [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 56170-01835-30-2011
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1928
 • Data e Regj:
 • 00.00.0000
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agron Mulaj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01836-30-2011
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1929
 • Data e Regj:
 • 07.12.2011
 • Objekti:
 • N.88/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Hysen Cena [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01839-30-2011
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1930
 • Data e Regj:
 • 13.12.2011
 • Objekti:
 • N.277,84,278/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Griseldo Kusi
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01844-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1931
 • Data e Regj:
 • 13.12.2011
 • Objekti:
 • N.141 KP
 • Palet ne proces:
 • Rushit Hatija [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01845-30-2011
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1932
 • Data e Regj:
 • 13.12.2011
 • Objekti:
 • Revokim vendimi peuzllimi
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Ahmetaj [I Dënuari] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01846-30-2011
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1933
 • Data e Regj:
 • 13.12.2011
 • Objekti:
 • N.139-25,134/1,84,89
 • Palet ne proces:
 • Rizvan Suma [I Pandehur] , Ramazan Krasniqi [I Pandehur], Elton Ceka [I Pandehur], Edmond Gaxha [I Pandehur], Hegel Ndini [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01847-30-2011
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1934
 • Data e Regj:
 • 13.12.2011
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi prokurorise
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Përgjithëshme e Doganave
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01848-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1935
 • Data e Regj:
 • 13.12.2011
 • Objekti:
 • N.283/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Belha [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01849-30-2011
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1936
 • Data e Regj:
 • 13.12.2011
 • Objekti:
 • N.283/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Zaimi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01850-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1937
 • Data e Regj:
 • 13.12.2011
 • Objekti:
 • N.88, Caktim mjekimi
 • Palet ne proces:
 • Altin Licaj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01851-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1938
 • Data e Regj:
 • 13.12.2011
 • Objekti:
 • N.275-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Palok Lazri [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror], Majlinda Baruti [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 56150-01852-30-2011
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1939
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.89-25,236/2,239/2
 • Palet ne proces:
 • Saimir Halili [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror], Liri Halili [I Pandehur], Maringlen Domi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01857-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1940
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.283/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Jurgen Capi [I Pandehur] , Leonard Majli [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01858-30-2011
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1941
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Rruzhdi Hasa [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01859-30-2011
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1942
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.29/1,291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Nertil Shehaj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-01860-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1943
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • Kundershtim vendrimeve prokurorise
 • Palet ne proces:
 • Agron Daci [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01861-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1944
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.134/2-22 KP
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Byberi [I Pandehur] , Shkelzen Medani [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01862-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1945
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Dion Vidrica [I Pandehur] , Blerim (Bekim) Brecani [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01863-30-2011
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1946
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.239/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ylber Llozhi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 55305-01864-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1947
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Rudina Hasa [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-01865-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1948
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Nezir Kocja [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01866-30-2011
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1949
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.134/2, 279 KP
 • Palet ne proces:
 • Edison Hurdha [I Pandehur] , Igli Maci [I Pandehur], Signi Osmanllari [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01867-30-2011
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1950
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.279 KP
 • Palet ne proces:
 • Bujar Leka [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-01868-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1951
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.139 KP
 • Palet ne proces:
 • Arlind Rrahmani [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01869-30-2011
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1952
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimit prokurorise
 • Palet ne proces:
 • Haki Balla [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01870-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1953
 • Data e Regj:
 • 00.00.0000
 • Objekti:
 • Ndryshim siguri burgu
 • Palet ne proces:
 • Durim Tafa [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-01871-30-2011
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1954
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.90 KP
 • Palet ne proces:
 • Terezina Misha [I Dëmtuari Akuzues] , Xhevahire Jakupi [I Akuzuari]
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-01872-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1955
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.90 KP
 • Palet ne proces:
 • Myrvete Qesja [I Dëmtuari Akuzues] , Velidjan Broca [I Akuzuari]
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-01873-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1956
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.284 KP
 • Palet ne proces:
 • Haziz Koxha [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 56280-01874-30-2011
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1957
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.84-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Bib Kurti [I Pandehur], Alban (Dritan) Kurti [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01875-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1958
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • Lirim para kohe
 • Palet ne proces:
 • Shaban Allaraj [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-01876-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1959
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.290/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Ajazi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01877-30-2011
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1960
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • N.134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Fredi Kuqi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01878-30-2011
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1961
 • Data e Regj:
 • 14.12.2011
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Bujar jeshili
 • Nr.Sistemi:
 • Relatori:
 • Seit Xhoxhaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1962
 • Data e Regj:
 • 22.12.2011
 • Objekti:
 • N.284/1,278/2, 278/3
 • Palet ne proces:
 • Altin Shehu [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 56280-01895-30-2011
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1963
 • Data e Regj:
 • 22.12.2011
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi prokurorise
 • Palet ne proces:
 • Byroja per Mbrojtjen e te Burgosurve (BMB ) [Kërkues], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01896-30-2011
 • Relatori:
 • Tom Ndreca
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1964
 • Data e Regj:
 • 22.12.2011
 • Objekti:
 • N.278/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Elidon Disha [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53809-01897-30-2011
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1965
 • Data e Regj:
 • 22.12.2011
 • Objekti:
 • Revokim vendimi pezullimi
 • Palet ne proces:
 • Altin Celi (Mirashi) [I Dënuari] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01898-30-2011
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1966
 • Data e Regj:
 • 22.12.2011
 • Objekti:
 • N.20119/2,120/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Arber Veliaj [I Dëmtuari Akuzues] , Arbjan Mazniku [I Dëmtuari Akuzues], Endri Fuga [I Dëmtuari Akuzues], Gazeta "Rilindja Demokratike" [I Pandehur], Gazeta "Sot" [I Pandehur], Gazeta "55" [I Pandehur].
 • Nr.Sistemi:
 • 52810-01899-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1967
 • Data e Regj:
 • 22.12.2011
 • Objekti:
 • N.187/1-25 KP
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Canaj [I Pandehur] Petrit Asllani [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53802-01901-30-2011
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1968
 • Data e Regj:
 • 23.12.2011
 • Objekti:
 • N.134/1-22 KP
 • Palet ne proces:
 • Fadil Ruci [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01902-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1969
 • Data e Regj:
 • 23.12.2011
 • Objekti:
 • N.134/2-22 KP
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Dida [I Pandehur] , Andrin Ramallari [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01903-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1970
 • Data e Regj:
 • 23.12.2011
 • Objekti:
 • N.290/1,291 KP
 • Palet ne proces:
 • Arjet Cami [I Pandehur] Pro, kuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-01904-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1971
 • Data e Regj:
 • 23.12.2011
 • Objekti:
 • N.79/dhe 25,278/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Lavderim Tufa [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-01905-30-2011
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1972
 • Data e Regj:
 • 23.12.2011
 • Objekti:
 • N.134/1,280 Kp
 • Palet ne proces:
 • Oligert Kalaveri [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01906-30-2011
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1973
 • Data e Regj:
 • 23.12.2011
 • Objekti:
 • N.290/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Edison Celaj [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01907-30-2011
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1974
 • Data e Regj:
 • 23.12.2011
 • Objekti:
 • N.237,239/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Shazivar Ahmati [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 58103-01908-30-2011
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1975
 • Data e Regj:
 • 23.12.2011
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi prokurorise
 • Palet ne proces:
 • Mark Biba [Kërkues] , Ndrec Biba [Kërkues] Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin [Palë e Interesuar] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01909-30-2011
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1976
 • Data e Regj:
 • 23.12.2011
 • Objekti:
 • N.189/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Mema [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01910-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1977
 • Data e Regj:
 • 23.12.2011
 • Objekti:
 • N.278/2,305 KP
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Pepkola [I Pandehur] , Gazmir Uka [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror], Ramadan Brahimi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53809-01911-30-2011
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1978
 • Data e Regj:
 • 23.12.2011
 • Objekti:
 • N.79/ë,278/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ernest Doda [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-01912-30-2011
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1980
 • Data e Regj:
 • 23.12.2011
 • Objekti:
 • N.88/1,278/2KP
 • Palet ne proces:
 • Enver Korteshi [I Pandehur] , Mikel Korteshi [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01914-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1981
 • Data e Regj:
 • 23.12.2011
 • Objekti:
 • N.134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Renato Mneri [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01915-30-2011
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1982
 • Data e Regj:
 • 23.12.2011
 • Objekti:
 • N.278/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Gentian Meta [I Pandehur] , Adriano Uzuni [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53809-01916-30-2011
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1983
 • Data e Regj:
 • 23.12.2011
 • Objekti:
 • N.186/2,190/2 Kp
 • Palet ne proces:
 • Avni Fortuzi [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01917-30-2011
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1984
 • Data e Regj:
 • 23.12.2011
 • Objekti:
 • N.143/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Bekim Alla [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01918-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1985
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Armand Laci [I Pandehur], Kleant Sallaku [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01923-30-2011
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1986
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.199/a/2 Kp
 • Palet ne proces:
 • Ajet Zirka [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01924-30-2011
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1987
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.248, 186/3 KP
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Garipi [I Pandehur] , Haki Axha [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-01925-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1988
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.236/1, 239/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Taulant Lika [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-01926-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1989
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.236/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Erkens Zeneli [I Pandehur] , Elona Parllaku [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-01927-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1990
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N278/2/3, 280 KP
 • Palet ne proces:
 • Drita Sinka [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01928-30-2011
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1991
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi te prokurorise
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Durici [Kërkues] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01929-30-2011
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1992
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • Kundershtim vendi,i te prokurorise
 • Palet ne proces:
 • Tone Nikolli [Kërkues] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01930-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1993
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Alfons Hallko [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-01931-30-2011
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1994
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.283/1,134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Bland Dorzi [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01932-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1995
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.283/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Gentian Doci [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01933-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1996
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Astrit (Hasan) Gashi [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01934-30-2011
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1997
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.245/1,248 KP
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Cuni [I Pandehur] , Kujtim Balla [I Pandehur], Pishtar Elezaj [I Pandehur], Astrit Frakulla [I Pandehur], Vasil Kashuta [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 58111-01935-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1998
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.143/b/2, 300/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Zenel Buchala [I Pandehur] , Arjan Troka [I Pandehur], Etleva Minxhozi [I Pandehur], Elisabeta Bengasi [I Pandehur], Flora Nikaj [I Pandehur], Erjon Jaupllari [I Pandehur], Ken Kormani [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01936-30-2011
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1999
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.283/1, 300 KP
 • Palet ne proces:
 • Ledio Lito [I Pandehur] , Sokratos Cari [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01937-30-2011
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2000
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.295-25, 244 KP
 • Palet ne proces:
 • Adem Cemurati [I Pandehur] , Agostin Lekgegaj [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror], Simon Braholli [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-01938-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2001
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.300 KP
 • Palet ne proces:
 • Eni Allamani (Preci) [I Pandehur], Rudolf Ndoci [I Pandehur], Bledar Preci [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 59101-01939-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2002
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.257/a/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Flamur Hysi [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01940-30-2011
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2003
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.237,150 KP
 • Palet ne proces:
 • Liri Halili [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 58103-01941-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2004
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.139 KP
 • Palet ne proces:
 • Guxim Zhivanaj [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01942-30-2011
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2005
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.134/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Murat Murataj [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01943-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2006
 • Data e Regj:
 • 26.12.2011
 • Objekti:
 • N.283/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Armando Vokshi [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01944-30-2011
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2007
 • Data e Regj:
 • 27.12.2011
 • Objekti:
 • N.278/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Izmir Brahimi [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53809-01945-30-2011
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2008
 • Data e Regj:
 • 27.12.2011
 • Objekti:
 • N.237, 242 KP
 • Palet ne proces:
 • Urim Tahiri [I Pandehur] , Shaban Tahiri [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 58103-01946-30-2011
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2009
 • Data e Regj:
 • 27.12.2011
 • Objekti:
 • N.180 KP
 • Palet ne proces:
 • Izet Shulku [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53601-01947-30-2011
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2010
 • Data e Regj:
 • 27.12.2011
 • Objekti:
 • N20114/a,1,4,5,6,101KP
 • Palet ne proces:
 • Genc Lika [I Pandehur] , Like Lika [I Pandehur], Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin [Prokuror], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 52802-01948-30-2011
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2011
 • Data e Regj:
 • 27.12.2011
 • Objekti:
 • N.236/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Ali Gjeta [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-01949-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2012
 • Data e Regj:
 • 27.12.2011
 • Objekti:
 • Ndryshim sigurie burgu
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Shaqiri [I Dënuari] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-01950-30-2011
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2013
 • Data e Regj:
 • 27.12.2011
 • Objekti:
 • N.291, 242 KP
 • Palet ne proces:
 • Gjin LLeshi [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01951-30-2011
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2014
 • Data e Regj:
 • 27.12.2011
 • Objekti:
 • N.134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Lirim Ndreu [I Pandehur] , Ramandan Ndreu [I Pandehur] , Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01952-30-2011
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2015
 • Data e Regj:
 • 27.12.2011
 • Objekti:
 • N20110/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Pllumb Laci [I Pandehur] , Artis Laci [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-01953-30-2011
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2016
 • Data e Regj:
 • 27.12.2011
 • Objekti:
 • N.134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Vilson Zhgjuni [I Pandehur] , Pellumb Heta [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01954-30-2011
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 565
 • Data e Regj:
 • 12.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 174-25 K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Neritan Hazizaj, Arben Paja
 • Nr.Sistemi:
 • 53504-00012-30-2012
 • Relatori:
 • Tom Ndreca
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 566
 • Data e Regj:
 • 12.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 130/1 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Sherif Kovaçi
 • Nr.Sistemi:
 • 52605-00013-30-2012
 • Relatori:
 • Tom Ndreca
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 567
 • Data e Regj:
 • 12.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 300 I K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Alfred Bakia
 • Nr.Sistemi:
 • 59101- 00014-30-12
 • Relatori:
 • Tom Ndreca
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 568
 • Data e Regj:
 • 12.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 329 I K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Aleko Afezolli
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-00015-30-2012
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 569
 • Data e Regj:
 • 12.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 290/1 K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Florian Çubi
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-00016-30-2012
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 570
 • Data e Regj:
 • 12.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 291 I K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregetare sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00017-30-2012
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 571
 • Data e Regj:
 • 12.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 181 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Albino Di Matteo
 • Nr.Sistemi:
 • 53602-00018-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 572
 • Data e Regj:
 • 12.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 290/1 e vijues K.Pr.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Robert Collaku
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00019-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 573
 • Data e Regj:
 • 12.01.2012
 • Objekti:
 • Nenet 143/2-25, 240/1, 287/1 te K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Albana Lazaj
 • Nr.Sistemi:
 • 3201-00020-30-2012
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 574
 • Data e Regj:
 • 12.01.2012
 • Objekti:
 • Palet ne proces:
 • Edison Mali
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00021-30-2012
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 575
 • Data e Regj:
 • 12.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Artan Truka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00022-30-2012
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 576
 • Data e Regj:
 • 12.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 - 22 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Orjeta Prodani
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-00023-30-2012
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 577
 • Data e Regj:
 • 12.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 te Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Florie Ambeli, Razije Zhuri
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-00024-30-2012
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 578
 • Data e Regj:
 • 12.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 139 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Bledi Panajoti
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-00026-30-2012
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 579
 • Data e Regj:
 • 12.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Simon Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-00027-30-2012
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 580
 • Data e Regj:
 • 13.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 320 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Arben Myderizi
 • Nr.Sistemi:
 • 59125-00028-30-2012
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 581
 • Data e Regj:
 • 13.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 291 K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Leon Hasrama
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00029-30-2012
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 582
 • Data e Regj:
 • 13.01.2012
 • Objekti:
 • neni 291 i Kodit Penal, neni 321 i KP.
 • Palet ne proces:
 • Kristaq Bllaci, Kristaq Bllaci
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00031-30-2012
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 583
 • Data e Regj:
 • 13.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 197 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Maloku
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-00032-30-2012
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 584
 • Data e Regj:
 • 13.01.2012
 • Objekti:
 • Nenet 143/1 te K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Flutura Shima
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00033-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 585
 • Data e Regj:
 • 13.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 76, 22e 25 të K.Penal, neni 280 të K.Penal .
 • Palet ne proces:
 • Orlando Demiri, Ardit Demiri
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00034-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 586
 • Data e Regj:
 • 13.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 476 pika 1 germa c dhe ç te K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Nebi Popa
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00035-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 587
 • Data e Regj:
 • 13.01.2011
 • Objekti:
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-00036-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 588
 • Data e Regj:
 • 13.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/2 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Jonuzi, Samuel (Artur) Garuja.
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00037-30-2012
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 589
 • Data e Regj:
 • 13.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 278/2 dhe 134/2 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Leka, Artan Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-00025-30-12
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 590
 • Data e Regj:
 • 16.01.2012
 • Objekti:
 • Nga nenet 186/3-25 te K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Naim Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-00039-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 591
 • Data e Regj:
 • 16.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Zamir Povata
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00040-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 592
 • Data e Regj:
 • 16.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/1 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Perparim Tali
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00041-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 593
 • Data e Regj:
 • 16.01.2012
 • Objekti:
 • Nenet 143/2 dhe 184/2 te K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Endit Mezuraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00042-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 594
 • Data e Regj:
 • 16.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 90 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Satbere Leka (Gezim Sela)
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-00043-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 595
 • Data e Regj:
 • 16.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 278/2 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Ndoj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00044-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 596
 • Data e Regj:
 • 16.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 134 pg.2 dhe 22 i Kodit penal.
 • Palet ne proces:
 • Elvis Loshi, Besmir Hakrama
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-00045-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 597
 • Data e Regj:
 • 16.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 476 i Kodit te Procedures Penale
 • Palet ne proces:
 • Romeo Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 71004-00046-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 598
 • Data e Regj:
 • 16.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 278.2 i K.Penal dhe neni 291 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Arkimed Cenmurati
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00047-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 599
 • Data e Regj:
 • 00.00.0000
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i KoditPenal.
 • Palet ne proces:
 • Emiliano Pisku, Arianit Kozeli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00048-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 600
 • Data e Regj:
 • 16.01.2012
 • Objekti:
 • Nenet 283/1; 278/2 dhe 278/3 të Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Kreshnik Kupi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00049-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 601
 • Data e Regj:
 • 16.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 291/2 te K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Ervin Bogdani
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00050-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 602
 • Data e Regj:
 • 16.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Kapollari
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00051-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 603
 • Data e Regj:
 • 16.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Abaz Ahmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00052-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 604
 • Data e Regj:
 • 16.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 291/2, 292 e vijues i K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Xhaferr Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00053-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 605
 • Data e Regj:
 • 16.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Nuri Cekirri
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-00054-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 606
 • Data e Regj:
 • 16.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Bujar Manuka
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00055-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 607
 • Data e Regj:
 • 16.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Edmond Vokshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00056-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 608
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 273 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Shkorreti
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-00057-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 609
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 90 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Vehbi Ashiku (Merjeme Lila)
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-00058-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 610
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Ndue Ndreca
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00059-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 611
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Juxhin Nikolla, Renis Kumbaro
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00060-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 612
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Nenet 88/1 e 274 të K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfonc Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00061-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 613
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 113 i K. Penal.
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 52801-00062-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 614
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 277 i K. Penal
 • Palet ne proces:
 • Edmond Mehmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-00063-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 615
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 180 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Skifter Neli
 • Nr.Sistemi:
 • 53601-00064-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 616
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 291/2 I K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00065-30-2012
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 617
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Sokrat (Bruno) Toska
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00066-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 618
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Nenet 319-25 dhe 245/1/2 - 25 i KPenal.
 • Palet ne proces:
 • Paro Laçi [I Pandehur] , Edmond Temali [I Pandehur], Agron Arusha [I Pandehur], Altin Xhura [I Pandehur], Radvist Dima [I Pandehur], Bledar Kume [I Pandehur], Agron Laçi [I Pandehur], Dhurata Kume [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 59123-00067-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 619
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Skender Anxhaku
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00068-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 620
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 477 i K.Pr.Penale, neni 64 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Basha
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00069-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 621
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 88/1 dhe 89 të Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Amarildo Mehmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00073-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 622
 • Data e Regj:
 • 17.01.2011
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Entela Çela
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00074-30-12
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 623
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 291 i K. Pr. Penale
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Ibrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00075-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 624
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Nenet 88/1 dhe 300/1 te Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Kristo Kodra, Arber Ristani
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00076-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 625
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 59, 59/a/d te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Edmir Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00077-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 626
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/1 te K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Pjerin Miceli
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00078-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 627
 • Data e Regj:
 • 17.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/1 I K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Hajri Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00079-30-12
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 632
 • Data e Regj:
 • 26.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Euglent Bullaci
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00100-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 633
 • Data e Regj:
 • 26.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 248 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Idaet Kanto
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-00101-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 634
 • Data e Regj:
 • 26.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 329 i Kodit Proçedures Penale
 • Palet ne proces:
 • Matt Hito
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00102-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 635
 • Data e Regj:
 • 26.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 143 K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan (Toni) Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00103-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 636
 • Data e Regj:
 • 26.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2-22 dhe 242 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Mariel Ceku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00104-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 637
 • Data e Regj:
 • 26.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 89 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Astrit Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-00105-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 638
 • Data e Regj:
 • 26.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/1 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Islam Çereni
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00106-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 639
 • Data e Regj:
 • 26.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 248 i Kodit Penal.neni 186/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Gojani, Hysni Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-00107-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 640
 • Data e Regj:
 • 26.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Skender Hasmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00108-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 641
 • Data e Regj:
 • 26.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Elton Sadiku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00109-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 642
 • Data e Regj:
 • 26.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Universiteti i Tiranes
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-00110-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 643
 • Data e Regj:
 • 26.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i Kodit Pena
 • Palet ne proces:
 • Marsel Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-00111-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 644
 • Data e Regj:
 • 26.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 134 pg.2 i Kodit penal
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Zguri
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-00112-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 645
 • Data e Regj:
 • 30.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 59/a pika c i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Ali
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00115-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 646
 • Data e Regj:
 • 30.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Heroina Saraçi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00116-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 647
 • Data e Regj:
 • 30.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K. Penal.
 • Palet ne proces:
 • Artjon Çela, Spartak Muçaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00117-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 648
 • Data e Regj:
 • 30.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/3 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Jolanda Pajaj . (Fatjon Xhaferraj)
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00118-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 649
 • Data e Regj:
 • 30.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K. Penal.
 • Palet ne proces:
 • Ndue Ndou, Eduart Kacoli, Ardi Skana
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00119-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 650
 • Data e Regj:
 • 30.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/2 te K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ippokratis Liverios
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00120-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 651
 • Data e Regj:
 • 30.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Artan Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00121-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 652
 • Data e Regj:
 • 30.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 205 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Admir Bardhi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00122-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 653
 • Data e Regj:
 • 30.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 290/1 e 291 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00123-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 654
 • Data e Regj:
 • 30.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Gezim Topalli
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-00128-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 655
 • Data e Regj:
 • 30.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Perparim Zelka
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00129-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 656
 • Data e Regj:
 • 31.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.Penal dhe neni 300 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Klevis Abazaj [I Pandehur] , Xhoana Guce [I Pandehur], Ergys Hasaj [I Pandehur], Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00134-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 657
 • Data e Regj:
 • 31.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 76 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Stiljan Korabi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00135-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 658
 • Data e Regj:
 • 31.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 dhe 297 te Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Blerim Zeka [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00136-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 659
 • Data e Regj:
 • 31.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 298/3 i K. Penal.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Seferi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 56550-00137-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 660
 • Data e Regj:
 • 31.01.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 e 22 i K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Ardit Tollja [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00138-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 661
 • Data e Regj:
 • 07.02.2012
 • Objekti:
 • Nenet 175, 174-25 dhe 190 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Almir Dema [I Pandehur] Mexhit Miha [I Pandehur] Erion Mata [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53504-00156-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 662
 • Data e Regj:
 • 07.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 278/2 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Sana [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-00157-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 663
 • Data e Regj:
 • 07.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 59/b te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Brahimi [Kërkues] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00158-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 664
 • Data e Regj:
 • 07.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Liljana Hoxha (Meta)
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00159-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 665
 • Data e Regj:
 • 07.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Qemal Doku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00160-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 666
 • Data e Regj:
 • 07.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 478 i K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00161-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 666
 • Data e Regj:
 • 07.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 478 i K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00161-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 667
 • Data e Regj:
 • 07.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 76-22 dhe 278/2 te K.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Ervin Kadiu
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00162-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 668
 • Data e Regj:
 • 07.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Dik Buci
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-00163-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 669
 • Data e Regj:
 • 07.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 124/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Vera Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 52901-00164-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 670
 • Data e Regj:
 • 07.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Mikel Legisi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00165-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 671
 • Data e Regj:
 • 07.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 248-25 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Taga
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-00166-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 672
 • Data e Regj:
 • 07.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.Penal, e 477 i K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00167-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 673
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 477 i K.Pr.Penale dhe 64 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Martin Boçaj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00180-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 674
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 278-2, 274 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Karaj [I Pandehur Jetmir Keqi [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00181-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 675
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 181 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Lamko
 • Nr.Sistemi:
 • 53603-00182-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 676
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 259 i Kodi Penal, neni 186/2 i Kodi Penal
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Marashi [I Pandehur] Ardian Rushiti [I Pandehur] Dorian Totoshi [I Pandehur] Daniel Cami [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-00183-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 677
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 79/ë dhe 178/2 te K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Paulin Kalthi [I Pandehur] Gjergj Sokoli [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-00184-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 678
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/3 i Kodit Penal, neni 287/b/1 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Spartak Qoku [I Pandehur] Vilson Hasa [I Pandehur] Robert Rasha [I Pandehur] Egli Manaj [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00185-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 679
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 298/3 te Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Perparim Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 58405-00186-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 680
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Albert Uba
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00187-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 681
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Nazime Fejzulla
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00188-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 682
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/1 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Klajdi Zelia
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00189-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 683
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Sokol Caushi [I Pandehur] Artur Dikollari [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-00190-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 684
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 275 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Dajana Dinoshi
 • Nr.Sistemi:
 • 56150-00191-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 685
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Nenet 278/2 dhe 278/3 të K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Maksutaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00192-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 686
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 329/2 e vijues te K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Kostika Lato
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00193-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 687
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 277 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Elton Asllani
 • Nr.Sistemi:
 • 56170-00194-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 688
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.Penal, e 477 te K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Pepmarku
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00195-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 689
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00196-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 690
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Agron Voga
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00197-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 691
 • Data e Regj:
 • 14.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 200 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Isuf Shkembi [I Pandehur] Sami Shkembi [I Pandehur] Ismet Shkembi [I Pandehur] Ramazan Shkembi [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53006-00198-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 692
 • Data e Regj:
 • 15.02.2012
 • Objekti:
 • Nenet 278/2, 84, 274 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Gazmir Nika
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-00200-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 693
 • Data e Regj:
 • 15.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 274 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Rustan Shubleka
 • Nr.Sistemi:
 • 58314-00201-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 694
 • Data e Regj:
 • 15.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i Kodit Proçedures Penale.
 • Palet ne proces:
 • Nikolaos Vagenas
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00202-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 695
 • Data e Regj:
 • 15.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Rrushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00203-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 696
 • Data e Regj:
 • 15.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Marcel Varka
 • Nr.Sistemi:
 • 53811-00204-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 697
 • Data e Regj:
 • 15.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 85 i Kodit Penal, Neni 280 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Sherbet Haka
 • Nr.Sistemi:
 • 52201-00205-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 698
 • Data e Regj:
 • 15.02.2012
 • Objekti:
 • Nenet 290/1 dhe 291 të K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Korab Prençi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00206-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 699
 • Data e Regj:
 • 15.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 76-25-22 të K.Penal. neni 300 I K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Orjol Alla [I Pandehur] Bexhet Kruda [I Pandehur] Rigers Kruda [I Pandehur] Xhevat Gashi [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00207-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 700
 • Data e Regj:
 • 15.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Avni Zeqo
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00208-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 701
 • Data e Regj:
 • 15.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Kuci [I Pandehur] Elton Kranja [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00209-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 702
 • Data e Regj:
 • 15.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Napulon Luca
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00210-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 703
 • Data e Regj:
 • 15.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 143 pg.2 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Renato Pervaza
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00211-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 704
 • Data e Regj:
 • 15.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Zogu
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00212-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 705
 • Data e Regj:
 • 15.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 135 te Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Argjir Muzaka
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00213-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 706
 • Data e Regj:
 • 15.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 88/2 të Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Peza
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-00214-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 707
 • Data e Regj:
 • 15.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 113 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Mamude Hamzo
 • Nr.Sistemi:
 • 52801-00215-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 708
 • Data e Regj:
 • 15.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 dhe 22 K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Blerim Koleci
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-00216-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 709
 • Data e Regj:
 • 16.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 290 /1 e vijues të K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Fahri Ravolli [Kërkues] Gjergji Gjeçi [Kërkues] Haki Mullaj [Kërkues] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror] Arben Lika [Palë e Interesuar] Natasha Lika [Palë e Interesuar]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00225-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 710
 • Data e Regj:
 • 16.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 143 pg.2 i Kodit Penal, Neni 287 pg.2 i Kodit penal.
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Pashollari [I Pandehur] Agim Pashollari [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00226-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 711
 • Data e Regj:
 • 17.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 134 pg.2 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Bledar Arapaj (Arapi)
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00227-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 712
 • Data e Regj:
 • 17.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Florian Feza
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00228-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 713
 • Data e Regj:
 • 17.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 278/2 të K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Besar Ukaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00229-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 714
 • Data e Regj:
 • 17.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Bedri Nesnimi [I Pandehur] Fitime Samarxhi [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00230-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 715
 • Data e Regj:
 • 17.02.2012
 • Objekti:
 • Nga neni 134/1 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Besim Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00231-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 716
 • Data e Regj:
 • 17.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Genc Harusha
 • Nr.Sistemi:
 • 53809-00232-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 717
 • Data e Regj:
 • 17.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.Penal, neni 287/b i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Ylber Vata [I Pandehur] Arben Gjoka [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00233-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 718
 • Data e Regj:
 • 00.00.0000
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Ardian Shima
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00234-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 719
 • Data e Regj:
 • 17.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Shoqëria “Hydroelectric Company of Albania” shpk [Kërkues] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00235-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 720
 • Data e Regj:
 • 17.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 186/2 të K. Penal
 • Palet ne proces:
 • Arben Arkaxhiu [I Pandehur] Dali Daci [I Pandehur] Pal Suli [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00236-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 721
 • Data e Regj:
 • 17.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 147/1/3 i K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Merlika
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-00237-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 722
 • Data e Regj:
 • 17.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 14 K.P
 • Palet ne proces:
 • Arben (Bernard) Nika
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00238-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 723
 • Data e Regj:
 • 17.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Juljan Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00239-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 724
 • Data e Regj:
 • 17.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 76 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Alket Hajdari
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00240-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 725
 • Data e Regj:
 • 17.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 76 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Roland Mamli [I Pandehur] Bashkim Gjergjndreaj [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-00241-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 726
 • Data e Regj:
 • 23.02.2012
 • Objekti:
 • Nenet 238, 244, 252 , 259 dhe 400 të K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Rroshi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00249-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 727
 • Data e Regj:
 • 28.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 305/a I Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Lurian Vladi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 57070-00255-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 728
 • Data e Regj:
 • 28.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Erjon Kalemi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00256-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 729
 • Data e Regj:
 • 28.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Ersi Lalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00257-30-2012
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 730
 • Data e Regj:
 • 28.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 470 të K.Pr.Penal
 • Palet ne proces:
 • Edmond Lleshaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00258-30-2012
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 731
 • Data e Regj:
 • 28.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Dorian Disha
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00259-30-2012
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 732
 • Data e Regj:
 • 28.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Kamber Hasanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00260-30-2012
 • Relatori:
 • Tom Ndreca
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 733
 • Data e Regj:
 • 28.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 126 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Marsel Kuqo
 • Nr.Sistemi:
 • 52903-00261-30-2012
 • Relatori:
 • Tom Ndreca
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 734
 • Data e Regj:
 • 28.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2-22 i K. Penal
 • Palet ne proces:
 • Marios Vata, Klaudis Prekperaj, Lazan Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00262-30-2012
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 735
 • Data e Regj:
 • 28.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Elton Saraseli
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00263-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 736
 • Data e Regj:
 • 28.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Sefa, Neritan Xhakolli
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00264-30-2012
 • Relatori:
 • Tom Ndreca
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 737
 • Data e Regj:
 • 28.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Sallgami,
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00265-30-2012
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 738
 • Data e Regj:
 • 28.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Islam Mata
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00266-30-2012
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 739
 • Data e Regj:
 • 29.02.2012
 • Objekti:
 • Nenet 134/2 e 22 te K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Erjon Lata
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00270-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 740
 • Data e Regj:
 • 29.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 dhe 22 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Arben Vuka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00271-30-2012
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 741
 • Data e Regj:
 • 29.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare "Artur" shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00272-30-2012
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 742
 • Data e Regj:
 • 29.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Kaci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00273-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 743
 • Data e Regj:
 • 29.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 189/1, 186/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Jonida Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-00274-30-2012
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 744
 • Data e Regj:
 • 29.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Tahir Mahja
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00275-30-2012
 • Relatori:
 • Tom Ndreca
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 745
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Nenet 114 dhe 143/1 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Burim Piskala , Çelestina Ivani, Mire Nika
 • Nr.Sistemi:
 • 52802-00276-30-2012
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 746
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Kristjan Merçina
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00278-30-2012
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 747
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Inspektoriati I Lartë I Deklarimit dhe Kontrollit Pasurive
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00279-30-2012
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 748
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Nenet 290/2 e 291 te Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Taulant Molla
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-00280-30-2012
 • Relatori:
 • Tom Ndreca
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 749
 • Data e Regj:
 • 01.02.2012
 • Objekti:
 • Neni 147/2 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Flori (Florian) Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-00281-30-2012
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 750
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Cengu
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00282-30-2012
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 751
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Nenet 92 dhe 278/2 te K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Julian Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52402-00283-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 752
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 329/1 i K. Pr. Penale.
 • Palet ne proces:
 • Tahir Azizi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00284-30-2012
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 753
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 290/1 te K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Arben Shota,
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-00285-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 754
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/1 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Jahe Mici
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00286-30-2012
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 755
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 68/c i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Kurpalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00287-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 756
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 59 , 60 ,61 te K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Hasa, Svjetllana Shakaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-00288-30-2012
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 757
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Xhulio Muça
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00289-30-2012
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 758
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/1 të Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Dorian Berami
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00290-30-2012
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 759
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Klodian Grabocka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00291-30-2012
 • Relatori:
 • Tom Ndreca
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 760
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Renis Tahiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00292-30-2012
 • Relatori:
 • Tom Ndreca
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 761
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 329/1 i K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Zekaj, “F.Z.Contruction“ shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00293-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 762
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Nenet 84,89 dhe 278/2 të K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Alfred Cera
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-00294-30-2012
 • Relatori:
 • Tom Ndreca
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 763
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 329/1/2 i K.Pr.Penale .
 • Palet ne proces:
 • Abdurrahman Karruku, Astrit Fuga
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00295-30-2012
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 764
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 89 I K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kodhelaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-00296-30-2012
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 765
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 88/b i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Ram Basha
 • Nr.Sistemi:
 • 52305-00297-30-2012
 • Relatori:
 • Tom Ndreca
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 766
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 290 pg.2 dhe neni 291 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Jetnor Gojani
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00298-30-2012
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 767
 • Data e Regj:
 • 01.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 136/2, 22, 25 te Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Taulant Troplini
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00299-30-2012
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 768
 • Data e Regj:
 • 08.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Kadri Kuka
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00314-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 769
 • Data e Regj:
 • 08.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Ardian Halilaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00315-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 770
 • Data e Regj:
 • 08.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/1 e 278/2/3 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Bekim Deshati
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00316-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 771
 • Data e Regj:
 • 08.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 239 i K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Shqiponja Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00317-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 772
 • Data e Regj:
 • 08.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 63 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Deshira Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-00318-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 773
 • Data e Regj:
 • 08.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Adi Zavalani
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00319-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 774
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 76 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Ylvi Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00320-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 775
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Samet Adilaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00321-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 776
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Nenet 90, 119 te K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Artan Hasrama, Behar Hasrama
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-00322-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 777
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Ismaili
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-00323-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 778
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Nenet 290/2 e 291 të K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00324-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 779
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ramadan Ramaj, Blendi Bejko, Bledar Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 53811-00325-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 780
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ylli Haklaj, Luan Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00326-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 781
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjshme e Tatimeve
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00327-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 782
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Goxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00328-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 783
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Nenet 139-25 te K. Penal, neni 300 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Eduart Bibollari, Fatjon Dajçi, Julian Qerimi, Negli Kruda, Shnajgera Elezi ,
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00329-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 784
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Nenet 186/2 dhe 190/2 te Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Xhimi Zuna, Adolf Zuna .
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00331-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 785
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 189/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Ivan Kateshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-00334-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 786
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Ibraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00335-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 787
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Bekim Kovaçi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00336-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 788
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Spaho
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00337-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 789
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Hamzollari, Shoqeria “Erik” sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00338-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 790
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 291 i K Pr Penale
 • Palet ne proces:
 • Artur Rrahmani, Albert Rrahmani
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00339-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 791
 • Data e Regj:
 • 09.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 76-22, 278/2 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Olsi Karagjozi [I Pandehur] Emirald Sulejmanas [I Pandehur] Arber Krrashi [I Pandehur] Mario Sefa [I Pandehur] Bledjan Meta [I Pandehur
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00340-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 792
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Nenet 134/3-25 të K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Rodrik Malaj [I Pandehur] Gerta Mezuraj [I Pandehur] Shoqëria “AR&LO” shpk [Paditës Civil] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00355-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 793
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 280 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Gurra [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00356-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 794
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Bruno Basha [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00357-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 795
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 89 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Kodra [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-00358-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 796
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 186/2 te Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Merkja [I Pandehur] Nexhmije Nelku [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00359-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 797
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Dèfrim Meta [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-00360-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 798
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 291 i K. Pr. Penale.
 • Palet ne proces:
 • Avni Gashi [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00361-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 799
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 te Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Edmond Lepuri [I Pandehur] Klaudio Ismailati [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00362-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 800
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 323/1 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Besnik Gaçi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 59129-00363-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 801
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 291/2 të K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Kirov Babliku [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-00364-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 802
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 300 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Monika Miçani [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 59101-00365-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 803
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 59 i ligjit nr.9888
 • Palet ne proces:
 • Ndrec Doda [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00366-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 804
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 te Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Angjelin Nokaj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00367-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 805
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Nenet 186/1 dhe 191/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Rifat Osmani [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-00368-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 806
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Nenet 140-25 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Mendu Murrja [I Pandehur] Gazmend Murrja [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53109-00369-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 807
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Lala [I Pandehur] Erjon Çupi [I Pandehur
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00370-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 808
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Devis Hoxha [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-00371-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 809
 • Data e Regj:
 • 22.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 328 e vijues të K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Blloshmi [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00372-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 810
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 76 i K.Penal,
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Leka [I Pandehur] Altin Koldashi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00373-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 811
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Nenet 237 dhe 274 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Pashk Laska [I Pandehur] Ardian Laska [I Pandehur] Dod Laska [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-00374-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 812
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Izeir Celo [I Pandehur] Tonin Tarelli [I Pandehur] Festim Cela [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00375-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 813
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 186 pg.1 Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Pilo Andoni [I Pandehur] Kostandin Kapo [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00376-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 814
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 89 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Alban Marku [I Pandehur] Erland Markola [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-00377-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 815
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 289/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Artan Risto [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 56420-00378-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 816
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Edi Lika (Cani) [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00379-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 817
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 259 dhe 25 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Spartak Gjini [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-00380-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 818
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 59/a/b e vijues te K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Meta [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00381-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 819
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 237/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Cakoni [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 55303-00382-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 820
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Esma Tulja [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00383-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 821
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 89 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Julian Pushaj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-00384-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 822
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/2 I K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Xhevahire Veliaj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00385-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 823
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 181 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdi Gjergji [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53602-00386-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 824
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Altin Lashi [I Pandehur] Mariglen Hoxha [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-00387-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 825
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Nenit 186 të K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Elvis Fetahu [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-00388-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 826
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Nenet 283/2 të Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Shaqiri [I Pandehur] Tarzan Tahiri [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00389-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 827
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 174 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Geraldina Resmja [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53504-00390-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 828
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 329 te K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Inspektoriati i Larte i Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive, [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00391-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 829
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 278/3 dhe 242 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Denis Dervishi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-00392-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 830
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 88/b i .Penal
 • Palet ne proces:
 • Ilir Mezini [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52305-00393-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 831
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Enrik Binaj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00394-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 832
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Nenet 278/2, 280, 274 e 84 te Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Avni Dajçi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-00395-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 833
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Ylli Memajdini [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-00396-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 834
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 328 e vijues të K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Violeta Vukaj [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00397-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 835
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Ereqi [Kërkues] Fatime Ereqi [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00398-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 836
 • Data e Regj:
 • 23.03.2012
 • Objekti:
 • neni 134/1 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Klodian Neziri [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-00399-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 837
 • Data e Regj:
 • 29.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Hysen Shima
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00408-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 838
 • Data e Regj:
 • 29.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Afrim Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00409-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 839
 • Data e Regj:
 • 29.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 237 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Kulla
 • Nr.Sistemi:
 • 58103-00410-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 840
 • Data e Regj:
 • 29.03.2012
 • Objekti:
 • Nenet 79/dh-22, 278/2, 278/3 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Aurest Cakoni
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-00411-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 841
 • Data e Regj:
 • 29.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 76-25 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Sinan Proda [I Pandehur] Enrik Proda [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00412-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 842
 • Data e Regj:
 • 29.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 290/1 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Vrahi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00413-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 843
 • Data e Regj:
 • 29.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Kostandin Zaimaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00414-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 844
 • Data e Regj:
 • 29.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 329/1/2 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Bektash Çeta
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-00415-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 845
 • Data e Regj:
 • 29.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 te Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Elton Kranja
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00416-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 846
 • Data e Regj:
 • 29.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 329 të K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Etleva Haka
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-00417-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 847
 • Data e Regj:
 • 29.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 245/1/2 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Vilma Nesturi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00418-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 848
 • Data e Regj:
 • 29.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Elton Marvataj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00419-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 849
 • Data e Regj:
 • 29.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Marjan Gjoka [I Pandehur] Agostin Dedaj [I Pandehur] Prenge Gjoka [I Pandehur] Marin Trokthi [I Pandehur] Mariglen Rica [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00420-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 850
 • Data e Regj:
 • 29.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 284/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Prrini
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-00421-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 851
 • Data e Regj:
 • 29.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 186/2 dhe 190/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Andre Gjinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00422-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 852
 • Data e Regj:
 • 29.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 120/2 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Maliq Limani [I Dëmtuari Akuzues] Gezim Sela [I Pandehur] Fiqirete Sela [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52810-00423-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 853
 • Data e Regj:
 • 29.03.2012
 • Objekti:
 • Neni 88/1 dhe 279 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Elton Bardhi [I Pandehur] Roland Pulaj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00424-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 854
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Latifi [I Pandehur] Xhevdet Rexhmati [I Pandehur] Ervis Mehmetaj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00444-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 855
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 89 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Klodian Sadiku [I Pandehur] Elton Sadiku [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-00445-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 856
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 100/1 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Iris Misku [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52602-00446-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 857
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Renald Tahiri [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00447-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 858
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 113 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ziana Mosho [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52801-00448-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 859
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 139 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Alban Dushku [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00449-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 860
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 329 te K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Inspektoriati i Larte i Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00450-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 861
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Nenet 78-22 e 25 dhe 278/2 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Altin Kujovska [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-00451-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 862
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Ylli Alldervishi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00452-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 863
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 248 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Sadik Zela [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58201-00453-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 864
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ervin Thana [I Pandehur] Jozef Ndoci [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-00454-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 865
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Nenet 88/1 dhe 280 të Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Agron Trenova [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00455-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 866
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 84 e 274 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Ilirian Braushi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-00456-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 867
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 76 I K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Elezi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00457-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 868
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.Penal e 477 te K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Ylli Lepuri [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00458-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 869
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 278/2 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Rexhepi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-00459-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 870
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 290/1 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Hoxha [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-00460-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 871
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 273 te Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Veli Doka [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-00461-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 872
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 63 i ligjit nr 8328,
 • Palet ne proces:
 • Nulifer Elezi [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-00462-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 873
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Nenet 134/1 e 278/2 të K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Alfredo Martinaj [I Pandehur] Alfred Stakaj [I Pandehur] Eduart Suti [I Pandehur] Gjergj Lucaj [I Pandehur] Kreshnik Prenga [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00463-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 874
 • Data e Regj:
 • 10.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 329 e vijues i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Mirbana Bilali [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00464-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 875
 • Data e Regj:
 • 11.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 134 pg 1 dhe 278 pg.2 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Arlind Muça [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00467-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 876
 • Data e Regj:
 • 11.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ilia Bregu [I Pandehur] Alfred Qefalia [I Pandehur] MEliha Gjuzi [I Pandehur
 • Nr.Sistemi:
 • 53811-00468-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 877
 • Data e Regj:
 • 11.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Axhelo (Dorian) Cupi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00469-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 878
 • Data e Regj:
 • 11.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 174-25 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Flamur Halili [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53504-00470-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 879
 • Data e Regj:
 • 11.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 174 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Gezim Alushi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53504-00471-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 880
 • Data e Regj:
 • 11.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 277 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Asllan Hoshja [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-00472-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 881
 • Data e Regj:
 • 11.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 79/dh-22 dhe 278/2 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Bledar Jaupij [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-00473-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 882
 • Data e Regj:
 • 11.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Mislim Dragjoshi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00474-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 883
 • Data e Regj:
 • 11.04.2012
 • Objekti:
 • Nenit 89 të K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Elis Bytyçi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-00475-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 884
 • Data e Regj:
 • 11.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 -22 te Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Florian Feza [I Pandehur] Signi Osmanllari [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00476-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 885
 • Data e Regj:
 • 11.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 323/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Kristo (Bashkim) Preka [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 57260-00477-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 886
 • Data e Regj:
 • 11.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 275 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Nikollaq Sheqi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58315-00478-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 887
 • Data e Regj:
 • 11.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Juli Hoxha [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00479-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 888
 • Data e Regj:
 • 11.04.2012
 • Objekti:
 • Nenet 140, 22, 25 dhe 134/2 te K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Klodjan Nelaj [I Pandehur] Enri Premçe [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00480-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 889
 • Data e Regj:
 • 12.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 244-25 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ilir Sulo [I Pandehur] Shoqeria “ Euro 2001 “ sh.p.k [I Pandehur] Agur Sadiku [I Pandehur] Shoqeria “ Sadiku “ sh.p.k [I Pandehur] Jani Gjergjefi [I Pandehur] Shoqeria “ Gjergjefi“ sh.p.k [I Pandehur] Artan Berberi [I Pandehur] Shoqeria “ Malbertex“ sh.p.k [I Pandehur] Festim Bashllari [I Pandehur] Shoqeria “ Bashllari“ sh.p.k, [I Pandehur] Bujar Murati [I Pandehur] Redi Popesku [I Pandehur
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-00482-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 890
 • Data e Regj:
 • 12.04.2012
 • Objekti:
 • Nenet 279 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Artan Lamani [I Pandehur] Mentor Lufi [I Pandehur] Uillson Tançi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-00483-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 891
 • Data e Regj:
 • 12.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Qamil Likaj [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00484-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 892
 • Data e Regj:
 • 12.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 512 e vijues te K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Defrim Lleshi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00485-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 893
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 239 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Staf Kurtaj [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00486-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 894
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 329 K.Pr.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Tafil Tafili [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00487-30-201
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 895
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 88/1, 278/2 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Dod Mamli [I Pandehur] Enrik Mamli [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00488-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 896
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 78/1 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Jakup Shahu [I Pandehur] Agron Isiu [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-00489-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 897
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 82-22 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Hetem Fidani [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52108-00490-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 898
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 76-25 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ilir Peraj [I Pandehur] Elis Peraj [I Pandehur] Elidon Peraj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00491-30-201
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 899
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 278/2 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Roland Laçej [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-00492-30-201
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 900
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 76,300 K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Frisku [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00493-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 901
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 76-22 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdi Zogu [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00494-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 902
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Fjordi Rrapo [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00495-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 903
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 479 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Ilir Hysa [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00496-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 904
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 273, 290/1 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Korça [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-00497-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 290/1 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Inspektoriati Ndertimor Urbanistik [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00498-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 906
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/2 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Flamur Toshi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00499-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 907
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 278/2 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Gjuta [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-00500-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 908
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 236/1 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Luftar Dishmeta [I Pandehur] Flamur Dishmeta [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 55308-00501-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 909
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/1 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Tabaku [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00502-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 910
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 146, 186/1 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Dede Kola [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53205-00503-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 911
 • Data e Regj:
 • 13.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/1 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Lavderim Jata [I Pandehur] Edmond Faja [I Pandehur] Eduart Karaj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00504-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 912
 • Data e Regj:
 • 16.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 329 i K Pr Penale .
 • Palet ne proces:
 • Sabri Memcaj [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00509-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 913
 • Data e Regj:
 • 16.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 328 e 329 te K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Helga Kondi [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00510-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 914
 • Data e Regj:
 • 16.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Agim Qordja [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00511-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 915
 • Data e Regj:
 • 16.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Kristian Maliqi [I Pandehur] Vladimir Balaj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00512-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 916
 • Data e Regj:
 • 16.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 150 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Alban Hoxha [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-00513-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 917
 • Data e Regj:
 • 16.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Elton Duka [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00514-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 918
 • Data e Regj:
 • 16.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 329 të K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Festim Bashllari [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00515-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 919
 • Data e Regj:
 • 16.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 291/2 te K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Arben Musaka [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00516-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 920
 • Data e Regj:
 • 16.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2 dhe 278/2 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Fitim Dumani [I Pandehur] Nuredin Dumani [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00517-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 921
 • Data e Regj:
 • 16.04.2012
 • Objekti:
 • Nenet 76 e 278/2 te K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Marin Koka [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00518-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 922
 • Data e Regj:
 • 16.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 71 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Eduart Klathi [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-00519-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 923
 • Data e Regj:
 • 16.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i k.Penal
 • Palet ne proces:
 • Uke Belaj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00520-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 924
 • Data e Regj:
 • 16.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 329/1 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "A.P.G" shpk [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00521-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 925
 • Data e Regj:
 • 16.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Liljana Gatali [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00522-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 926
 • Data e Regj:
 • 16.04.2012
 • Objekti:
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Llani [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-00523-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 927
 • Data e Regj:
 • 24.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 137 pg. 1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Hysenj Tifi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00544-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 928
 • Data e Regj:
 • 24.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 290 pg.1 i kodit penal.
 • Palet ne proces:
 • Flamur Cullhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00545-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 929
 • Data e Regj:
 • 24.04.0012
 • Objekti:
 • Neni 112/2 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Altin Shutina
 • Nr.Sistemi:
 • 52706-00546-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 930
 • Data e Regj:
 • 24.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 291 i K. Pr. Penale
 • Palet ne proces:
 • Yaris Baranes [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00547-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 931
 • Data e Regj:
 • 24.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 200 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Ali Islami [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53006-00548-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 932
 • Data e Regj:
 • 24.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 329/1/2 i K.Pr.Penale.
 • Palet ne proces:
 • Florenc Çela [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00549-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 933
 • Data e Regj:
 • 24.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K. Penal.
 • Palet ne proces:
 • Armando Gjeçi [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00550-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 934
 • Data e Regj:
 • 24.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 181/a/2 i Kodit Penal.
 • Palet ne proces:
 • Hajrie Zajmi [I Pandehur] Vjollca Koja [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53603-00551-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 935
 • Data e Regj:
 • 24.04.2012
 • Objekti:
 • Nenet 439/1, 470 e 475 te KPPenale
 • Palet ne proces:
 • Syri Mehmeti [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 71400-00552-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 936
 • Data e Regj:
 • 24.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 134/2-22 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Roland Hoxha [I Pandehur] Eduart Hysa [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00553-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 937
 • Data e Regj:
 • 25.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 242 i Kodit Penal
 • Palet ne proces:
 • Sokol Ponari [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 55308-00554-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 938
 • Data e Regj:
 • 25.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 189/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Como Xhafaj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00555-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 938
 • Data e Regj:
 • 25.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 189/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Como Xhafaj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00555-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 939
 • Data e Regj:
 • 25.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Selman Allajbeu [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00556-30-2012
 • Relatori:
 • Metush SARAÇI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 940
 • Data e Regj:
 • 25.04.2012
 • Objekti:
 • Nenet 143/2-22 te K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Balla [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00557-30-2012
 • Relatori:
 • Tom NDRECA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 941
 • Data e Regj:
 • 25.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Fatime Fregjja [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-00558-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 942
 • Data e Regj:
 • 25.04.2012
 • Objekti:
 • Rivendosje në afat
 • Palet ne proces:
 • Idajet Karaj [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-00559-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 943
 • Data e Regj:
 • 25.04.2012
 • Objekti:
 • Nenet 283/1 K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Eduart Salku [I Pandehur] Ledjo Guni [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00560-30-2012
 • Relatori:
 • FATOS QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 944
 • Data e Regj:
 • 25.04.2012
 • Objekti:
 • Nenet 278/2, te K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Marklen Haka [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-00561-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 945
 • Data e Regj:
 • 25.04.2012
 • Objekti:
 • Nenet 290/2 dhe 291 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Festim Hasa [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00562-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 946
 • Data e Regj:
 • 25.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Alter Nokaj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-00563-30-2012
 • Relatori:
 • LEFTER JAHAJ
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 947
 • Data e Regj:
 • 25.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Sokol Canameti [Kërkues]
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-00564-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialush
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 948
 • Data e Regj:
 • 27.04.2012
 • Objekti:
 • Nenet 290/1 e 291 të K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Berisha [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00571-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 949
 • Data e Regj:
 • 27.04.2012
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Endri Hamataj [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00572-30-2012
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 950
 • Data e Regj:
 • 27.04.2012
 • Objekti:
 • Nenet 278/2, etj K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Miri Qira [I Pandehur]
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00573-30-2012
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 951
 • Data e Regj: