Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1679
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 278 / 4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ervin Hasaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01740-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1680
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 174 i KP
 • Palet ne proces:
 • Kozma Biqiku
 • Nr.Sistemi:
 • 53504-01741-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1681
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 121 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sokol Lulja
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01742-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1682
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lenson Shaba; Amarildo Nikolli; Ervis Demiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01743-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1683
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Kleanthi Rustemi
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01744-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1684
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Shkoza
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01745-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1685
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i KPr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Vilson Cobani
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01746-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1686
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 283 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Murataj
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01747-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1665
 • Data e Regj:
 • 01.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ermir Sejdini
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01716-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1666
 • Data e Regj:
 • 01.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 135; 186/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Celami; Behar Metra; Dritan Farrici; Etion Isufmani
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01717-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1667
 • Data e Regj:
 • 01.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 278;279;280 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Skender Zagradi
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01718-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1668
 • Data e Regj:
 • 01.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 278;280 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Agim Tosku
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01719-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1669
 • Data e Regj:
 • 01.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Adrian Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01720-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Regj:
 • 01.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 64 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Ervis Gjuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-01721-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1671
 • Data e Regj:
 • 01.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Shuli
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01722-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1672
 • Data e Regj:
 • 01.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 76-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Albano Ajazi
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-01723-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1673
 • Data e Regj:
 • 01.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/1;291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Oltjon Gjini
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01724-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1674
 • Data e Regj:
 • 01.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 284 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Abaz Bazja
 • Nr.Sistemi:
 • 56280-01725-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1675
 • Data e Regj:
 • 01.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 89; 88/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Besnik Karaxha;Roland Karaxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01726-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1676
 • Data e Regj:
 • 01.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2; 183/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Emanuel;Ervis; Fatjon Ziri; Ermal Kurti etj
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-01727-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1677
 • Data e Regj:
 • 01.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Bozaxhiu;Kristaq Bllaci
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01728-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1678
 • Data e Regj:
 • 01.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhovalin Prendi
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01729-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1653
 • Data e Regj:
 • 30.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 114 i KP
 • Palet ne proces:
 • Besnik (Astrit ) Bungajaj ( Leka)
 • Nr.Sistemi:
 • 52802-01704-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1654
 • Data e Regj:
 • 30.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Alsid Kamberi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01705-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1655
 • Data e Regj:
 • 30.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klevis Roshi; Lutfi Roshi
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01706-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1656
 • Data e Regj:
 • 30.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artur Tufa
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01707-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1657
 • Data e Regj:
 • 30.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Altin Salku
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01708-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1658
 • Data e Regj:
 • 30.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Spiro Kano
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-01709-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1659
 • Data e Regj:
 • 30.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2; 283/3 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Fehmi Ismaili
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01710-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1660
 • Data e Regj:
 • 30.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 329/2/3 i K.pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Tatimet -Bilbil Nanaj;Sokol Vokshi; Sotjon Softa
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01711-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1661
 • Data e Regj:
 • 30.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Neritan Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01712-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1662
 • Data e Regj:
 • 30.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 237 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Mikel Ostreni
 • Nr.Sistemi:
 • 58103-01713-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1663
 • Data e Regj:
 • 30.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 78/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fadil Ternova
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-01714-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1664
 • Data e Regj:
 • 30.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 130 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Viktor Seferi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01715-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1637
 • Data e Regj:
 • 26.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Skenderi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01677-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1638
 • Data e Regj:
 • 26.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 242 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gentian Tonuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 55308-01678-30-2014
 • Relatori:
 • ......
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1639
 • Data e Regj:
 • 26.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i kP
 • Palet ne proces:
 • Adrian Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01679-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1640
 • Data e Regj:
 • 26.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arjan Tafciu
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-01680-30-2014
 • Relatori:
 • F .Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1641
 • Data e Regj:
 • 26.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 78 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Astrit Leka; Fatbardh Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-01681-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1642
 • Data e Regj:
 • 26.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Viktor Seferi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01682-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1643
 • Data e Regj:
 • 26.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 64 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Pitarka
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-01683-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1644
 • Data e Regj:
 • 26.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2;278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klodian Pira
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01684-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1645
 • Data e Regj:
 • 26.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 63 i ligjit 8328
 • Palet ne proces:
 • Murat Nezha
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-01685-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1646
 • Data e Regj:
 • 26.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erjon Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01686-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1647
 • Data e Regj:
 • 26.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 478 i K.pr.P
 • Palet ne proces:
 • Ylli Zenuni
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01687-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1648
 • Data e Regj:
 • 26.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Flamur Skura
 • Nr.Sistemi:
 • 58103-01688-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1649
 • Data e Regj:
 • 26.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Mjeshtri
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01689-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1650
 • Data e Regj:
 • 26.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i KPenal
 • Palet ne proces:
 • Altin Stafalla
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01690-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1651
 • Data e Regj:
 • 26.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Asllan Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-01691-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1652
 • Data e Regj:
 • 26.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Saba Vathi
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01692-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1629
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 273 dhe 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Aldo Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-01669-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1630
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 147; 148 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bledar Cupi
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-01670-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1631
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Andi Pepkolaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-01671-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1632
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P; Neni
 • Palet ne proces:
 • Irme Musaraj; Emil Kalimeri
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01672-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1633
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 279 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Noka
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-01673-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1634
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/2;274 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Endi Musollari; Lirim Hoxha; Altin Rrjolli; Rigers Lulo
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01674-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1635
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 110/2;277 e 25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Kasa; Edison Canaj;Ermal Mrruku
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-01675-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1636
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 181 i kp
 • Palet ne proces:
 • Demir (Sajmir) Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53602-01676-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1609
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eugen Jonuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01638-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1610
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Indrit Ali
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01639-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1611
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ilir Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01640-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1612
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Samail Devole
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01641-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1613
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Albert Xhoka
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01642-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1614
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Gashi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01643-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1615
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 278 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Parid Ismaili
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01644-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1616
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i k.Pr.p
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Qafa
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01645-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1617
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Endrit Sadikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-01646-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1618
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Flogert Lika; Ardian Brija; Madin Brija; Klisman Brija
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01647-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1619
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 63 i Ligjit 8328
 • Palet ne proces:
 • Indrit Muliu
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-01648-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1620
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Mecaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01649-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1621
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Emanuel Shkembi
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01650-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1622
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Asllan Saku
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01651-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1623
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Erando Orani
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01652-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1624
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Albatrucks
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01653-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1625
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/2; 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Papa
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01654-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1626
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 470 e vijues i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Ilir Kadumi
 • Nr.Sistemi:
 • 71400-01655-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1627
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2; 323 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhulio Qordja;Artur Kishta
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01656-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1628
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Pjerin Prendushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01657-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1607
 • Data e Regj:
 • 23.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 141; 278/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Jashar Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 53109-01636-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1608
 • Data e Regj:
 • 23.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a /1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Pjerin Perlleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01637-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1600
 • Data e Regj:
 • 20.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Balaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01625-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Regj:
 • 20.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 147 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Markola
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-01630-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1602
 • Data e Regj:
 • 20.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Taulant Dani
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01631-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1603
 • Data e Regj:
 • 20.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 283 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Emiljan Bushi
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01632-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1604
 • Data e Regj:
 • 20.06.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Selami Barci
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-01633-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1605
 • Data e Regj:
 • 20.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Luan Dukaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01634-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1606
 • Data e Regj:
 • 20.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 287 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Blerim Pre?i; Jani Masha
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01635-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1591
 • Data e Regj:
 • 19.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Tushe
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01608-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1592
 • Data e Regj:
 • 19.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Topi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01609-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1593
 • Data e Regj:
 • 19.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 245/1-25;186/a/2 te K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Admir Alimerko;Idajet Shima; Luan Mustafa;Skender Paca
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01610-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1594
 • Data e Regj:
 • 19.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besnik Sakajani; Rexhep Patushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01611-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1595
 • Data e Regj:
 • 19.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Qazim Arapi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01612-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1596
 • Data e Regj:
 • 19.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 139/22 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Albion Progja
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01613-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1597
 • Data e Regj:
 • 19.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Malvin Jashari
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-01614-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1598
 • Data e Regj:
 • 19.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Beqir Budlla
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01615-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1599
 • Data e Regj:
 • 19.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fejzulla Gjoshi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01616-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1586
 • Data e Regj:
 • 18.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Petrit Labi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01590-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1587
 • Data e Regj:
 • 18.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Ermal Shermena
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01591-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1588
 • Data e Regj:
 • 18.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 76 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klaudjo Dushkja
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-01592-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1589
 • Data e Regj:
 • 18.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 306/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Isa (Esat ) Lama
 • Nr.Sistemi:
 • 57070-01593-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1590
 • Data e Regj:
 • 18.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 181 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bujar Allamani
 • Nr.Sistemi:
 • 53602-01594-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1561
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 140-25; 279 i KP
 • Palet ne proces:
 • Shaban Tusha; Etmond Shera
 • Nr.Sistemi:
 • 53108-01558-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1562
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Allko?i
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01559-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1563
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 290 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Koni
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-01560-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1564
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Mejdani
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01561-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1565
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 174 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Razije Bega; Naxhije Jaupi
 • Nr.Sistemi:
 • 53504-01562-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1566
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 ? 22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Gjinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01563-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1567
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Tafil Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01564-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1568
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nebi Selimaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01565-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1569
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Adrian Osmani;Alfonc Shyti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01566-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1570
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Valentin Cumli
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01567-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1571
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 279 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Marte Pepkolaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-01568-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1572
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Serena Islamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01569-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1573
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 279 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dritan Haxhiaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-01570-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1574
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 101 dhe 110 i kp
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Dini
 • Nr.Sistemi:
 • 52602-01571-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1575
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Genci Hyka
 • Nr.Sistemi:
 • 55303-01572-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1576
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/2; 143 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dritan Ki?i; Ramazan Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01573-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1577
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 329/1/2 i KPr.P
 • Palet ne proces:
 • Evidiola Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01574-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1578
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 187-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Atli Jashari
 • Nr.Sistemi:
 • 53802-01575-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1579
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 139/ 25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erjon ?ela; Erti (Arti) Breshani;Dorian Kacanolli
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01576-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1580
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Blendi Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01577-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1581
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Kova
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01578-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1582
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elton Duraku
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01579-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1583
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Isufi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01580-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1584
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01581-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Amarildo Gjella
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01582-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1542
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 k.P
 • Palet ne proces:
 • Ingrid Goxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01539-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1543
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Zyber Meta; Brikena Gonxhi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01540-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1544
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 kp
 • Palet ne proces:
 • Ervis Kola;Blerind Doda
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01541-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1545
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ervin Cukaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01542-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1546
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 108/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Adrian Haxhiaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52600-01543-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1547
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Zyber Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01544-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1548
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134 /1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Oltian Nika
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01545-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1549
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rakip Gogo
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01546-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1550
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i kP
 • Palet ne proces:
 • Ermal Dajti
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01547-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1551
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Armand Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-01548-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1552
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 145 i KP
 • Palet ne proces:
 • Leze Kroni
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01549-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1553
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Albert Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01550-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1554
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291;242 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Darjel Prushi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01551-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1555
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Balliu
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01552-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1556
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Marenglen Musabelliu
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01553-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1557
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01554-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1558
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 309 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Yzeiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 59110-01555-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1559
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Setki Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01556-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1560
 • Data e Regj:
 • 16.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2;89 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Aglind Bejko
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01557-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1531
 • Data e Regj:
 • 11.06.2014
 • Objekti:
 • Ekstradim
 • Palet ne proces:
 • Arben Isufaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01507-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1532
 • Data e Regj:
 • 11.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ardijan Bushi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01508-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1533
 • Data e Regj:
 • 11.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 512;514 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Billa
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01509-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1534
 • Data e Regj:
 • 11.06.2014
 • Objekti:
 • Neni130 i kP
 • Palet ne proces:
 • Florian Shabanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01510-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1535
 • Data e Regj:
 • 11.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 302 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Spiro Stamo
 • Nr.Sistemi:
 • 57030-01511-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1536
 • Data e Regj:
 • 11.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatos Alimadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-01512-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1537
 • Data e Regj:
 • 11.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ermal Peqini
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01513-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1538
 • Data e Regj:
 • 11.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 110/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alfred Spahiu; Elson (Gazmir) Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-01514-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1539
 • Data e Regj:
 • 11.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erando Sula; Fatjon Goga
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01515-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1540
 • Data e Regj:
 • 11.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Ervis Pashollari; Ilir Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01516-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1541
 • Data e Regj:
 • 11.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 140-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Enxo Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53108-01517-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1511
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Armand Llapanji
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01480-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1512
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 139 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Besmir Ramadani
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01481-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1513
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 178 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Imami
 • Nr.Sistemi:
 • 53508-01482-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1514
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Sokol Ndoja
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01483-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1515
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 76/-22 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Imer Kurpali
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-01484-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1516
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Albatrucks shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01485-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1517
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 186 - 25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Kamberi; Faik Fejzo; Kujtim Mulleti
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01486-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1518
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Ligji 107/2012
 • Palet ne proces:
 • Muhamed Kurushi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01487-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1519
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/2 -25 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Prend Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01488-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1520
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.p
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Shkreli
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01489-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1521
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bujar Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01490-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1522
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 139/25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rigers Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01491-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1523
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 305 i kp
 • Palet ne proces:
 • Arber Guma
 • Nr.Sistemi:
 • 57060-01492-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1524
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klajdi Gega;Arjan Tuti
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01493-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1525
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klaudio Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01494-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1526
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Anton Gecaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01495-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1527
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Nadi Zika
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01496-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1528
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rikeld Xhepa
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-01497-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1529
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 143 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Juventin Cere
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01498-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1530
 • Data e Regj:
 • 10.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Indrit Teqja
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01499-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1496
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P (shuarje)
 • Palet ne proces:
 • Ergys Rroshi; Delon Merkaj; Edmond Lacaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01465-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1497
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 147 etj i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Alda Kacaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-01466-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1498
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.penal
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Gega;Denis Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01467-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1499
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Harilla Trifoni
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-01468-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1500
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Radvis Gaxha
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01469-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1501
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i KPr.P
 • Palet ne proces:
 • Taip Mata
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01470-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1502
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 236 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Loshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01471-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1503
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Osman Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01472-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1504
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Olsi Shima
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01473-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1505
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Dara
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01474-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1506
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291; 242 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Cakraj
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01475-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1507
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Leonard Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01476-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1508
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2;291 kp
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Ferhati
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01477-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1509
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Agim Ukcamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01478-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1510
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i KPr.P
 • Palet ne proces:
 • Deli Hida
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01479-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1493
 • Data e Regj:
 • 06.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 146-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rrok Filaj;Gjyste Filaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01451-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1494
 • Data e Regj:
 • 06.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Olgert Zere
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01452-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1495
 • Data e Regj:
 • 06.06.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01453-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1460
 • Data e Regj:
 • 30.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 300 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Graciana Hodo
 • Nr.Sistemi:
 • 59101-01393-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1461
 • Data e Regj:
 • 30.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bledar Stafa
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01394-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1462
 • Data e Regj:
 • 30.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 79; 278 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ferit Neziri
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-01395-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1463
 • Data e Regj:
 • 30.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/2 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Erdion Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01396-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1464
 • Data e Regj:
 • 30.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nel (Zenel) Shyti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01397-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1465
 • Data e Regj:
 • 30.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 dhe 150 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Paulin Lepuri
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01398-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1466
 • Data e Regj:
 • 30.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Servete Gatali
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01399-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1467
 • Data e Regj:
 • 30.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 279 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Agim Disha
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-01400-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1442
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Enver Maxhaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01369-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1443
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 90 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Miranda Mullaj; Kevin Caushi
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-01370-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1444
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.pr.p
 • Palet ne proces:
 • Ylli Citaku
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01371-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1445
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Cani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01372-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1446
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fidan Basha
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01373-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1447
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Donald Ceka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01374-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1448
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Kismet Hasandocaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-01375-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1449
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/2 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Arben Mara (Marra)
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01376-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1450
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Enton Shahaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01377-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1451
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Endrit Hoxhallari; Elton Suma; Jorindi Dunisha
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01378-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1452
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01379-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1453
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 236 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lin Qeta
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01380-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1454
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/2 I k.P
 • Palet ne proces:
 • Zef Tanushi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01381-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1455
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 dhe 139/25 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Bushgjokaj; Bernardo Cakaj; Sokol Sulaj; Kriste Bushgjokaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01382-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1456
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Emanuela Llozhi
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01383-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1457
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Suri Cena
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-01384-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1458
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Rudina Dajlani; Nexhmije Karamani; Alketa Shahini
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01385-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1459
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 480 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 73001-01386-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1429
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/ i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zef Qetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01356-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1430
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 85 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artenc Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 52201-01357-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1431
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ylli Abdyli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01358-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1432
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Amarildo Mehmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01359-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1433
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i kP
 • Palet ne proces:
 • Herriton Kaloti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01360-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1434
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01361-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1435
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arbi Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01362-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1436
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sabah Selmani ; Ledjon Kapri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01363-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1437
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 328; 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Aqif Hoxha; Halil Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01364-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1438
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 189/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01365-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1439
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/1 I kp
 • Palet ne proces:
 • Skifter Vathi
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-01366-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1440
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kledion Shima
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01367-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1441
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Palushi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01368-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1411
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 78/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Indrit Zebi
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-01328-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1412
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Maliq Hysenbelli
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-01329-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1413
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Robert Jonuzaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-01330-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1414
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Ledi Spahia
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01331-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1415
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Jurgen Cenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01332-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1416
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 274 i kp
 • Palet ne proces:
 • Clirim Rexhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58314-01333-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1417
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Visha
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01334-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1418
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Marius Koka
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-01335-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1419
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Artan Bogdani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01336-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1420
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2 I kP
 • Palet ne proces:
 • Erjon Brako; Armand Beqiri
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01337-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1421
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 290 ;291 i k.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Artur shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01338-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1422
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 88/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Maringlen Xhepo
 • Nr.Sistemi:
 • 52304-01339-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1423
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 139/25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besmir Shega; Harkul Babaj; Bledar Hoxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01340-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1424
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bjanko Lata
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01341-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1425
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 470 i KPr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Remzi Maksuti
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01342-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1426
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Vasej
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01343-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1427
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elez Dajci
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01344-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1428
 • Data e Regj:
 • 27.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 199/a i Kp
 • Palet ne proces:
 • Artur Milani
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01345-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1403
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Behar Tahiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01320-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1404
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 121/a -2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmir Lisha
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01321-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1405
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01322-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1406
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Samet Gatali
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01323-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1407
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Renis Kapaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01324-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1408
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Daci; Edmond Miri
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01325-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1409
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Afred Tuci
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01326-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1410
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Ardian Rizvani
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01327-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1398
 • Data e Regj:
 • 23.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Festim Llato
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01305-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1399
 • Data e Regj:
 • 23.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gesard Azemaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01306-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1400
 • Data e Regj:
 • 23.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 139-22 i kp
 • Palet ne proces:
 • Alsid Shena
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01307-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1401
 • Data e Regj:
 • 23.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Amarildo Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01308-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1402
 • Data e Regj:
 • 23.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Xhiljon Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01309-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1384
 • Data e Regj:
 • 22.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Kaca; Arjan Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01287-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1385
 • Data e Regj:
 • 22.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Ervin Cukaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01288-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1386
 • Data e Regj:
 • 22.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Elsi Kosturi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01289-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1387
 • Data e Regj:
 • 22.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Perparim Marvataj; Adnand Isufi
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01290-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1388
 • Data e Regj:
 • 22.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 121; 134 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Admir Arifaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01291-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1389
 • Data e Regj:
 • 22.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Ardian Peposhi
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01292-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1390
 • Data e Regj:
 • 22.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ismail Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01293-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1391
 • Data e Regj:
 • 22.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Marius Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01294-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1392
 • Data e Regj:
 • 22.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Elton Mezini
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01295-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1393
 • Data e Regj:
 • 22.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Halit Lici
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01296-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1394
 • Data e Regj:
 • 22.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Meca
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01297-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1395
 • Data e Regj:
 • 22.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 469/1 te K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Besmir Lamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01298-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1396
 • Data e Regj:
 • 22.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Perparim Kovaci; Martin Moli
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01299-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1397
 • Data e Regj:
 • 22.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Natasha Ulqinaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01300-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1376
 • Data e Regj:
 • 21.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 130; 278 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01278-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1377
 • Data e Regj:
 • 21.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/ a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Agron Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01279-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1378
 • Data e Regj:
 • 21.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K .P
 • Palet ne proces:
 • Bilal Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01281-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1379
 • Data e Regj:
 • 21.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erblin Ruci
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01282-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1380
 • Data e Regj:
 • 21.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ermal Menga
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01283-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1381
 • Data e Regj:
 • 21.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penal
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Teta
 • Nr.Sistemi:
 • 71006-01284-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1382
 • Data e Regj:
 • 21.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fredi Rrapi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01285-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1383
 • Data e Regj:
 • 21.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Perparim Caca
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01286-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1359
 • Data e Regj:
 • 20.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 100/2; 110/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ardian Prrenjasi
 • Nr.Sistemi:
 • 52601-01261-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1360
 • Data e Regj:
 • 20.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Shemsedin Abazaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-01262-30-2014
 • Relatori:
 • Gent Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1361
 • Data e Regj:
 • 20.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 dhe 329/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Ibra
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01263-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1362
 • Data e Regj:
 • 20.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Pandeli Mo?a
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01264-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1363
 • Data e Regj:
 • 20.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 121/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edison Xhafa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01265-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1364
 • Data e Regj:
 • 20.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 139/22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ervin Kapxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01266-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1365
 • Data e Regj:
 • 20.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 283 i kp etj
 • Palet ne proces:
 • Ilir Meta; Gani Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01267-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1366
 • Data e Regj:
 • 20.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Lepuri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01268-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1367
 • Data e Regj:
 • 20.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 298/1 ;189/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Donika El Haddad
 • Nr.Sistemi:
 • 58405-01269-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1368
 • Data e Regj:
 • 20.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Renis Jaho
 • Nr.Sistemi:
 • 56410-01270-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1369
 • Data e Regj:
 • 20.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace
 • Nr.Sistemi:
 • 56170-01271-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1370
 • Data e Regj:
 • 20.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ilir Muzhaqi; Sigship shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01272-30-2014
 • Relatori:
 • Gent Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1371
 • Data e Regj:
 • 20.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 278 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Lleshaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01273-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1372
 • Data e Regj:
 • 20.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/ 1 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Frati
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01274-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1373
 • Data e Regj:
 • 20.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 199;200 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Frrok Gje?
 • Nr.Sistemi:
 • 54200-01275-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1374
 • Data e Regj:
 • 20.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 236;291;242 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Gjeci
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01276-30-2014
 • Relatori:
 • ......
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1375
 • Data e Regj:
 • 20.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 302/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Hajrulla Isenlikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 59103-01277-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1353
 • Data e Regj:
 • 19.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • INUK /Bashkia Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01242-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1354
 • Data e Regj:
 • 19.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 120 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sig /Ship shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 52810-01243-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1355
 • Data e Regj:
 • 19.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Agron Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01244-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1356
 • Data e Regj:
 • 19.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Domenigini Gjergji
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01245-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1357
 • Data e Regj:
 • 19.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 118-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Robert Hasa; Oltjan ?era
 • Nr.Sistemi:
 • 52808-01246-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1358
 • Data e Regj:
 • 19.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 236 / 2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elton Koka; Armiol Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01247-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1337
 • Data e Regj:
 • 16.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Haki Isaku
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01213-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1338
 • Data e Regj:
 • 16.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Dani
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01214-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1339
 • Data e Regj:
 • 16.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 130 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Preng Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01215-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1340
 • Data e Regj:
 • 16.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 K.p
 • Palet ne proces:
 • Bujar Leza
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01216-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1341
 • Data e Regj:
 • 16.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 270/1i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artur Haxhiaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56100-01217-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1342
 • Data e Regj:
 • 16.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rei Kadiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01218-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1343
 • Data e Regj:
 • 16.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291; 273 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klinton Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01219-30-2014
 • Relatori:
 • Gent Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1344
 • Data e Regj:
 • 16.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Kol Gjonmarkaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01220-30-2014
 • Relatori:
 • Gent Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1345
 • Data e Regj:
 • 16.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Refit Shabani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01221-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1346
 • Data e Regj:
 • 16.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Martin Moli ; Perparim Kocaci
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-01222-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1347
 • Data e Regj:
 • 16.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Adnan Vildizoglu
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-01223-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1348
 • Data e Regj:
 • 16.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Qemal Mulla
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01224-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1349
 • Data e Regj:
 • 16.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elton Koka
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01225-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1350
 • Data e Regj:
 • 16.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 470; 475 i k.Pr.p
 • Palet ne proces:
 • Flamur Toshi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01226-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1351
 • Data e Regj:
 • 16.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Daniel Hilja
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01227-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1352
 • Data e Regj:
 • 16.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Haka
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01228-30-2014
 • Relatori:
 • Gent Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1335
 • Data e Regj:
 • 15.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a /2
 • Palet ne proces:
 • Skender Bici
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01211-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1336
 • Data e Regj:
 • 15.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 189/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alfons Ahmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01212-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1320
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 113;114/a/1/2/6 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Arjan Hoxa; Xhensila Hoxha; Marsilda Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 52802-01186-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1321
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhejms Xhezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01187-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1322
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 301; 279 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Denaldo Doku; Selam Hajdaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-01188-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1323
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/2 te K.Pr.penale
 • Palet ne proces:
 • Sefedin Majollari
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01189-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1324
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Ernest Bushkolaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01190-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1325
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dritan Tema
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01191-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1326
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dalip Shahu
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01192-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1327
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Xheleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01193-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1328
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Leonard Micka
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01194-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1329
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ernest Bunguri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01195-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1330
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 1743 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ahmet ( Amadeo) Baci
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01196-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1331
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 121/a i k.p
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Imeraj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01197-30-2014
 • Relatori:
 • Gent Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1332
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/2 t e K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Vjetor Shahi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01198-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1333
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 78/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lion (Simon ) Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-01199-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1334
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 199/ a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dritan Mollanji
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01200-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1319
 • Data e Regj:
 • 07.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Altin Maci
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01155-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1302
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Muca; Kastriot Menga
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01138-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1303
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Qazim Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-01139-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1304
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 90;25 i KP
 • Palet ne proces:
 • Kujtime Sada; Alma Sada; Festim Sada- Fuat Koci;Haki KoCi
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-01140-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1305
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Aluku; Ajet Aluku
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01141-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1306
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Genci Bashaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01142-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1307
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Sako
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01143-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1308
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Algert Brahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01144-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1309
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Alban Guri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01145-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1310
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 121 i KP
 • Palet ne proces:
 • Marko Kotti
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01146-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1311
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bledi Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01147-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1312
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Luan Isaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01148-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1313
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a-4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Virjon Harizaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01149-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1314
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Hamzaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01150-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1315
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 62 i K.P etj
 • Palet ne proces:
 • Petrit Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-01151-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1316
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 186;191 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Kolmarku; Gjergj Tushaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01152-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1317
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 244 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Altin Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 58110-01153-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1318
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/2; 237 i kp
 • Palet ne proces:
 • Rigers Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-01154-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1479
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/3; 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bardh Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01437-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1480
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bujar Teta
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01438-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1481
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Erind Kodra; Klodjan Duro
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01439-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1482
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 130;320 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Bledar Domi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01440-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1483
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Qefsere Xhepa (Shima)
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01441-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1484
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 iK.p
 • Palet ne proces:
 • Gabriel Lungu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01442-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1485
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nikolaos Vagenas
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01443-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1486
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Izet Hotaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01444-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1487
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 470 etj i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Dorjan Plaku
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01445-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1488
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 135 i kP
 • Palet ne proces:
 • Mikel Zera
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01446-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1489
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Pjetri; Nazmi Pellumbi
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01447-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1490
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 329/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Salvatore Messina
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01448-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1491
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 121/ai K.P
 • Palet ne proces:
 • Enkel Asamataj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01449-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1492
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Klaudio Allgjata
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-01450-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1285
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Xhuljo Cehani
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01105-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1286
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 76 i kp
 • Palet ne proces:
 • Xhemile Skuka;Hike Skuka
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-01106-30-2014
 • Relatori:
 • A.Haxhilushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1287
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 283 / 2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Makshija; Klaudio Leti; Hajri Mamica
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01107-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1288
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Vila; Mario Roli
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01108-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1289
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 447 i K.pr.penale
 • Palet ne proces:
 • Gezim Aleksi
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-01109-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1290
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 143 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Muhametaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01110-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1291
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dashnor Mici
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01111-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1292
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 108/a /1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Petrit Zaganjori
 • Nr.Sistemi:
 • 52600-01112-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1293
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Lazer Shqezma
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01113-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1294
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mentor Dunga
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01122-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1295
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 189/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Mandri
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01123-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1296
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Anxhelo Xhako
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01124-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1297
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Ekstradim
 • Palet ne proces:
 • Kreshnik Bendo
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01125-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1298
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Armand Zhugli
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01126-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1299
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 121 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Armand Limani
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01127-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1300
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Enerik Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01128-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1301
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduard Bitri; Sali Bitri
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01129-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1477
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 305 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Laurent Jasharllari
 • Nr.Sistemi:
 • 57060-01431-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1478
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Perfitim amnistie
 • Palet ne proces:
 • Erion Duda
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01432-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1476
 • Data e Regj:
 • 04.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 150 i K;.P
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Lasku
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-01430-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1271
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Bekim Zenelhasani
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01091-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1272
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 143 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vehbi Alioglu
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01092-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1273
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Albert (Ilir) Kupa
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01093-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1274
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i kP
 • Palet ne proces:
 • Esat Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01094-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1275
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sali Mezini
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01095-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1276
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arben Ismailaga ; Gezim Goxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01096-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1277
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Blendi Cermjani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01097-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1278
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Astrit Gjetani
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01098-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1279
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alfred Selami
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-01099-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1280
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Artan MalCi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01100-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1281
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gjevalin Pjetri
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01101-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1282
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01102-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1283
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Oltion Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01103-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1284
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artur Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-01104-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1468
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Asllan Shabani
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01411-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1469
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 114/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fuat Hodaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52802-01412-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1470
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i kP
 • Palet ne proces:
 • Jurgen Hyka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01413-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1471
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a / 1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Gezim Maksuti
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01414-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1472
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nevruz Turja
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01415-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1473
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 19 K.Pr.p - Perjashtim gjyqtari
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Kuka
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01416-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1474
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 205 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Agim Lica
 • Nr.Sistemi:
 • 54105-01417-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1475
 • Data e Regj:
 • 02.05.2014
 • Objekti:
 • Neni 134 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ramadan Topuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01418-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1260
 • Data e Regj:
 • 30.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2; 287/b i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ramadan Topuzi; Fran Nezha; Ervis Aliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01070-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1261
 • Data e Regj:
 • 30.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 59/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erges Qordja
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01071-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1262
 • Data e Regj:
 • 30.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nue Ceku
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01072-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1263
 • Data e Regj:
 • 30.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1;140-22;278/2/3
 • Palet ne proces:
 • Ajet Markaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53108-01073-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1264
 • Data e Regj:
 • 30.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 134; 300 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ersi Pergjoni; Gabriel Vata. Eljo Cani ; Armand Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01074-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1265
 • Data e Regj:
 • 30.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2; 84 ; 300/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ervis Nake; Armando Lilo; Altin Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01075-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1266
 • Data e Regj:
 • 30.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 121/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shaban Zenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01076-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1267
 • Data e Regj:
 • 30.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Aldo Berami
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01077-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1268
 • Data e Regj:
 • 30.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 130 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Lule Legisi; Kastriot Legisi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01078-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1269
 • Data e Regj:
 • 30.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Aurel Engjelli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01079-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1270
 • Data e Regj:
 • 30.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Leka; Astrit Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01080-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1251
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Osmeni
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01061-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1252
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Ivi Collaku
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01062-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1253
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 88 i kp
 • Palet ne proces:
 • Roxhens Bakollari
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01063-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1254
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 168/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elidon Mali
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01064-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1255
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatlum Kraja
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01065-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1256
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 139/25 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01066-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1257
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Admir Kamberi
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01067-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1258
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Lejim Kontrolli
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria - Nacional sh a
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01068-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1259
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Enton Qendro
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01069-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1239
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Ulje denimi
 • Palet ne proces:
 • Gezim Gjini
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-01039-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1240
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 475 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Zogu
 • Nr.Sistemi:
 • 71400-01040-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Musfata
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1241
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 100/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arben Mehmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 52601-01041-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1242
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Bedri Omuri
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01042-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1243
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 134 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Marsel Gjoncaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01043-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1244
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 -22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Shabanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01044-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1245
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Afrim Toska; Bashkim Toska
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-01045-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1246
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Genti Sauku
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01046-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1247
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sokol Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01047-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1248
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.pr.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Mersini
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01048-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1249
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Preng Perdoda
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01049-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1250
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penale
 • Palet ne proces:
 • Kurtish Qenanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01050-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1221
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Anila Pajo
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-01021-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1222
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alfred Blini
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01022-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1223
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 140/22; 278 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Altin Rruca
 • Nr.Sistemi:
 • 53108-01023-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1224
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 150 dhe 84 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Apostol Gjonpjetri
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-01024-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1225
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Toni Robo
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01025-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1226
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elez Pitarka
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01026-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1227
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 dhe 242 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Altin Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01027-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1228
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 146 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ali Avdiaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53205-01028-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1229
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ylli Dumi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01029-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1230
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2; 89 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zharin Kapedani
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01030-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 76 ; 278/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elton Bajraktari
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-01031-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1232
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/2 dhe 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Jak Jaku; Ndue Jaku
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01032-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1233
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Helion Shtepani
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01033-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1234
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rrahamanomoglit Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01034-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1235
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 325;327 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Romeo Nazarko
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01035-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1236
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Armand Stafa
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01036-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1237
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Shine Demollari
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01037-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1238
 • Data e Regj:
 • 25.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 290 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Artur Firi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01038-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1207
 • Data e Regj:
 • 24.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arnold Pinari
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00999-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1208
 • Data e Regj:
 • 24.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.Penl
 • Palet ne proces:
 • Marlind Celmeta; Festim Lloni; Bardhyl Agia
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01008-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1209
 • Data e Regj:
 • 24.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 291; 291 i K.Pr.Penal
 • Palet ne proces:
 • Zyre permbarimi Albius
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01009-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1210
 • Data e Regj:
 • 24.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 329; 415 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom sh a
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01010-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1211
 • Data e Regj:
 • 24.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 88 /1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eglantin Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01011-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1212
 • Data e Regj:
 • 24.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Qemal Shehi; Ylbere Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01012-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1213
 • Data e Regj:
 • 24.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 147;148 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Saimir Cami
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-01013-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1214
 • Data e Regj:
 • 24.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-01014-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1215
 • Data e Regj:
 • 24.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mirald Oshafi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01015-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1216
 • Data e Regj:
 • 24.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Sinan Isufi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01016-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1217
 • Data e Regj:
 • 24.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Jani Lleshaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01017-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1218
 • Data e Regj:
 • 24.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ylli Cani
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01018-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1219
 • Data e Regj:
 • 24.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Roland Peraj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01019-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1220
 • Data e Regj:
 • 24.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 189 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sokol Ajdinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01020-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1187
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 135/25 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Luan Qefalia; Erald Abazi; Sajmir Agici
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00979-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1188
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Levend Hyseni
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00980-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1189
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 199/a-2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Spaho
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00981-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1190
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2; 300 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rezart Murataj; Renalt Tahiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00982-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1191
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 85; 278/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Tor Gjonmarkaj; Napolon Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 52201-00983-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1192
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Coku
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00984-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1193
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Roshi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00985-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1194
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Viol Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00986-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1195
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Metani
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00987-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1196
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 329/1 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Shqiponja Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00988-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1197
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Blerim Shuli
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-00989-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1198
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mentor Cenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00990-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1199
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 283 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artil Shalari
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00991-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Taqi Duro
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00992-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes