Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 2250
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 78/22; 301 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vehap Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-02806-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2251
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 181; 170 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Laze shpk; Bashkim Laze
 • Nr.Sistemi:
 • 53602-02807-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2252
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Durim Morina
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02808-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2253
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klinsman Lipo
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-02809-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2254
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Mirush Bejko
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02810-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2255
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nexhmi Uka ; Edmond Rajta
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02811-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2256
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sokol Syla
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02812-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2257
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Viktor Shkoza
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02813-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2258
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 151;301 ;134 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Marigler Gjergji
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02814-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2259
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kpenal
 • Palet ne proces:
 • Florin Doda
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02815-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2260
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Ulje denimi
 • Palet ne proces:
 • Ferit Xhani
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-02816-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2261
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lefter Isha
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02817-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2262
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zaim Allaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02818-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2263
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Dhenie amnistie
 • Palet ne proces:
 • Ermal Muhadari
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-02819-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2264
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/ 2 I K.P
 • Palet ne proces:
 • Orgen Muceku
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02820-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2265
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Erjon Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02821-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2266
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Leonard Rrahmani
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02822-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2267
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02823-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2268
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Necaj; Bardhyl Necaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02824-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2269
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Johana Lluka
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02825-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2270
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Ismaili
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02826-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2271
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Brahja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02827-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2272
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Agim Vatnikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02828-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2273
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Roland Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02829-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2274
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sabri Huta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02830-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2275
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02831-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2276
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edison Gaxha
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02832-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2277
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artur Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02833-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2278
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rushit Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02834-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2279
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 139 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Gentian Talja
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02835-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2280
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/22 i KP
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Rrapushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02836-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2281
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ylber Dega
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-02837-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2282
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shenri Kapxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02838-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2283
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shaban Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02839-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2241
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 277 i KP
 • Palet ne proces:
 • Antonjon Ja
 • Nr.Sistemi:
 • 56170-02787-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2242
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 146 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Dedja
 • Nr.Sistemi:
 • 53205-02788-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2243
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130 /a/4 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Nentor Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02789-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2244
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02800-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2245
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 135 i kp
 • Palet ne proces:
 • Artan Isha
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02801-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2246
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Revokim vendim pezullimi
 • Palet ne proces:
 • Leonard Lico
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02802-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2247
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291; 242 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Detar Bejleri
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02803-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2248
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 273; 291/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Shklezen Byberi
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-02804-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2249
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bujar Terziu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02805-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2240
 • Data e Regj:
 • 20.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Dajlan Kovaci
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02786-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2239
 • Data e Regj:
 • 16.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 140/25 i K.P; 278/2 i Kp;
 • Palet ne proces:
 • Anxhelo (Fatjon) Demiri; Gentjan Hasanaj; Miftar Kaja
 • Nr.Sistemi:
 • 53108-02763-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2217
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1;278 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kledjan Qordja; Bujar Qordja
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02741-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2218
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 78/2;278/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Halit Shahini
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-02742-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2219
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/2;96/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Ademi
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02743-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2220
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ardi Skana
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02744-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2221
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 242; 291 i k p
 • Palet ne proces:
 • Florand Hyka
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-02745-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2222
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K;p
 • Palet ne proces:
 • Arben Tota
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02746-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2223
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zyhdi Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02747-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2224
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 ;321 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Camaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02748-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2225
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 145 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Kotorri SL-Shyqyri Kotorri
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-02749-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2226
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 140; 300 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shefki Muka; Mermer Lica
 • Nr.Sistemi:
 • 59101-02750-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2227
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Leti
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02751-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2228
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 119;120 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ina Preci; Liza Marku; Jolanda Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 52809-02752-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2229
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 323;325 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Martin Keci
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02753-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2230
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Robert Klosi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02754-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2231
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K;P
 • Palet ne proces:
 • Latif Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02755-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2232
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zenel Jazi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02756-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2233
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Emire Selimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02757-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2234
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Kuka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02758-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2235
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Veli Dobra
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02759-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2236
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Emrije Sata
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02760-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2237
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Bakije Selita
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02761-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2238
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Manushaqe Toluli
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02762-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2198
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Bardhok Ujka
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02702-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2199
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 147/2 i KPrP
 • Palet ne proces:
 • Taulant Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-02703-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2200
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penk
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Xhixha
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02704-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2201
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ilmi Qoshku
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02705-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2202
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1;279/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Orjald Laci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02706-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2203
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Haziz Isenlikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02707-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2204
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 150;274 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erjon Korteshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-02708-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2205
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kodhelaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-02709-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2206
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Bakushi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02710-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2207
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Mata
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02711-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2208
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dorian Stafa
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-02712-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2209
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elvis Gashi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02713-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2210
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 272 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Avdi Kapllani
 • Nr.Sistemi:
 • 58312-02714-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2211
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rafael Demaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02715-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2212
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Veli Sala
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02716-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2213
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134 /1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Miri Kolaveri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02717-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2214
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Denis Xoxa
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-02718-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2215
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 139;134-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Iliaz Lufta
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02719-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2216
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Roland Rexho
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02720-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2185
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Ekstradim
 • Palet ne proces:
 • Emiljano( Emiljan ) Burba
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02669-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2186
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2; 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Arnold Pinari
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02670-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2187
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 76 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nik Llakaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02678-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2188
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 79/dh i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-02679-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2189
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 288/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Dritan Xhaja
 • Nr.Sistemi:
 • 58341-02680-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2190
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 I k.p
 • Palet ne proces:
 • Herman Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02681-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2191
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Armando Osmani
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02682-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2192
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Erjon Hani
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-02683-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2193
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sherif Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02684-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2194
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Qordja
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02685-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2195
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Marjan Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-02686-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2196
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Haxhimali
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02687-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2197
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Bici
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02688-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2172
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 329/1 i K.Pr;p
 • Palet ne proces:
 • Arnold Basha
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02644-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2173
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 iKPr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Saba Doda
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02645-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2174
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i kP
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02646-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2175
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130 i kp
 • Palet ne proces:
 • Hamit (Aranit) Goga
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02647-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2176
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.Pr.Pen
 • Palet ne proces:
 • Qamile Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02648-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2177
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Avni Alimema
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02649-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2178
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Detar Muka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02650-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2179
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elvis Bana
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02651-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2180
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 70/1 i KPU
 • Palet ne proces:
 • Olsi Kerpi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02652-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2181
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 79 / dh i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ernest Doda
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-02653-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2182
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ervis ?upi
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-02654-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2183
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rakip Musaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02655-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2184
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Demir Buna
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02656-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2151
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 147 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Hydajet Gjonpapaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02615-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2152
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • David Dule
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02616-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2153
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02617-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2154
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arber Xhaja
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-02618-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2155
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 199 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Ruci
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02619-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2156
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 470/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Ronald Mjeshtri
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02620-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2157
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Remzi Maksuti
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02621-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2158
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 512 etj i K.PrPVHuaj
 • Palet ne proces:
 • Fredi Ademi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02622-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2159
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 I K.P
 • Palet ne proces:
 • Endrit Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02623-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2160
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 59/a i Kpenal
 • Palet ne proces:
 • Hysni Cocka
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02624-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2161
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ervin Zeli; Arsilvjo Gjinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02625-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2162
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02626-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2163
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02627-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2164
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Medat Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02628-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2165
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Baraku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02629-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2166
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ergert Alia
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02630-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2167
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 62 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Valmir Serani
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02631-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2168
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Rraja
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02632-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2169
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 290 i kP
 • Palet ne proces:
 • Agim Cani
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-02633-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2170
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/5; 274 i kp
 • Palet ne proces:
 • Remzi Demiri
 • Nr.Sistemi:
 • 58314-02634-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2171
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 190/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Nasi Papdhima
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-02635-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2136
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Ylber Kaja
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02600-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2137
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Plaku
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02601-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2138
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Marjan Bushi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02602-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2139
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Flamur Shahini
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02603-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2140
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 287 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Osman Demirxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 58339-02604-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2141
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klodian Dyrmishi
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02605-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2142
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lidio Pacaj; Daniel Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02606-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2143
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Koxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52802-02607-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2144
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Drilon Hykaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02608-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2145
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Redion Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02609-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2146
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02610-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2147
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Loga
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02611-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2148
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 189/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Bre?ani
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-02612-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2149
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 46 i KP
 • Palet ne proces:
 • Ajet Mena
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-02613-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2150
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ernest Bunguri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02614-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2133
 • Data e Regj:
 • 02.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mariglent Nozlli;Pullumb Sorra
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02589-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2134
 • Data e Regj:
 • 02.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 ;287.b i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elvis Fejzullahu; Artur Joca; Marlen Gjakova
 • Nr.Sistemi:
 • 58339-02590-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2135
 • Data e Regj:
 • 02.10.2014
 • Objekti:
 • Neni 76 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Medi Tahiri
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02599-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2122
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Vlash Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02567-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2123
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Erijon Zhugjeli
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02568-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2124
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Geg Alija
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02569-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2125
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zenun Metaliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02570-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2126
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klodian Xheka
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-02571-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2127
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134 i kp
 • Palet ne proces:
 • Renato Demiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02572-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2128
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 121 ikp
 • Palet ne proces:
 • Marios Dimopoulos
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02573-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2129
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/3 kp
 • Palet ne proces:
 • Elton Tafili
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-02574-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2130
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i KPrp
 • Palet ne proces:
 • Avni Memishi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02575-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2131
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 470 i k.PrP
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Kurpalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02576-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2132
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Prp
 • Palet ne proces:
 • Riza Rexhepi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02577-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2112
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kodhelaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02550-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2113
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore ARB
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02551-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2114
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Deshira Kolila
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02552-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2115
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 ; 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Paci; Bashkim Mikli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02553-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2116
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/3; 248 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Leonora Pojani
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-02554-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2117
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 76-22;25 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Sabah Hysaj; Valter Paja
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02555-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2118
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Gjinaj-Faik Gjini etj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02556-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2119
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 te K.p
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02557-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2120
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erfond Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02558-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2121
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 119 i kP
 • Palet ne proces:
 • Daut Kurpali /Miranda Kurpali
 • Nr.Sistemi:
 • 52809-02559-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2101
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 186 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Marte Gjinaj; Vasil Muceku
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02522-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2102
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Enio Jahelezi
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02523-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2103
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Asllan Selaj; Ervin Selaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02524-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2104
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 305/2 dhe 134 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Maringlen Hoxha; Oltjon Rustemi; Jurgen Selimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02525-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2105
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Roland Sadiku
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-02526-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2106
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Vilson Cobani
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02531-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2107
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Cubi; Xhulio Gerdeci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02535-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2108
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Vilson Cani; Shkelzen Cani
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02536-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2109
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 242;273;291 i K;P
 • Palet ne proces:
 • Marin Kokobobo
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02537-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2110
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rizard Kuci
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-02538-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2111
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Altin Metani
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02539-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2081
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02502-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2082
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 305 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Alban Elshani
 • Nr.Sistemi:
 • 59106-02503-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2083
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Erjon Lilaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02504-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2084
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Enea Mance
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02505-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2085
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Enxhi Skendo
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02506-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2086
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fation Toska
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02507-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2087
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Sufa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02508-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2088
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i kp
 • Palet ne proces:
 • Leonard Doda; Arsid Noka
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02509-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2089
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 90/2;60 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Inelda Zanati- Frida Dibra
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-02510-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2090
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/3-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klevis Bitro; Murat Mehmeti; Ilir Ibrahimi; Besnik Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02511-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2091
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Bashkim denimesh
 • Palet ne proces:
 • Ylli Kasmi
 • Nr.Sistemi:
 • 71003-02512-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2092
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Almir Mera
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02513-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2093
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Dritan Nikolli
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02514-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2094
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 89; 110/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Kasmi; Luan Allamani
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-02515-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2095
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3; 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Enver Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02516-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2096
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Agim ; Fatmir Guri
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02517-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2097
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 236 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Leonard Zeneli; Jani Haruni; Hajro Doce
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02518-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2098
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Prendi; Fran Noku
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-02519-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2099
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 135-25 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Ermonela Hekuri; Dorian Leci ; Orjon Midha
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02520-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2100
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 290;291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Kasolli
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02521-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2059
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Saimir Durishti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02480-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2060
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 101/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klinton Dedja
 • Nr.Sistemi:
 • 52602-02481-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2061
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Adem Kadiu
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02482-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2062
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2; 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Saimir Sefullaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02483-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2063
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 i KP
 • Palet ne proces:
 • Shukri Skenderi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02484-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2064
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Erald Callaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02485-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2065
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 199 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hasan Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02486-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2066
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1; 278/3 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ismald Kraja; Ingrid Zeqo; Erald Kurtaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02487-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2067
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Amarildo Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02488-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2068
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Arben Alushi
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02489-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2069
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02490-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2070
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dorian Zeneli
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02491-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2071
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/1 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Thimjo Zharkalli
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02492-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2072
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2;291 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Amarild Tolja
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02493-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2073
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 248;134 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Artan Haxhi; Fatos Alimadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02494-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2074
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Dejvi Taka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02495-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2075
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Simone Shahini;
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02496-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2076
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 300 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gazmir Tafaj ; Ermir Filaj; Nikolin Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 59101-02497-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2077
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 197/ i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ferdinant Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02498-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2078
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 119 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Ibra ?Diana Laska
 • Nr.Sistemi:
 • 52809-02499-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2079
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Afrim Luga
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02500-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2080
 • Data e Regj:
 • 22.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 64 i KP
 • Palet ne proces:
 • Prek Kastrati
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-02501-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2041
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arlind Voka
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-02462-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2042
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Enkeleda Dorzi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02463-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2043
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 -22 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Leonard Xhepa
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02464-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2044
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Bation Zotaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02465-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2045
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi pro
 • Palet ne proces:
 • INUK Bashkia Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02466-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2046
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ilir Hajdimolli
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02467-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2047
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 235 /2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alkion Gashi
 • Nr.Sistemi:
 • 58101-02468-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2048
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Rrapaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02469-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2049
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Kenrik Karaj ; Oltion Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-02470-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2050
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 289/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Mamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58343-02471-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2051
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arber Naqellari
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02472-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2052
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134; 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bledar Pupa
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02473-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2053
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 329/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edi Spaho
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02474-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2054
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Drilon Laraku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02475-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2055
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Veli Drizi
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-02476-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2056
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vasfi Perkola; Mikeliano Asllani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02477-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2057
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erjon Piraci
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02478-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2058
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Saimir Ballgjini
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02479-30-2014
 • Relatori:
 • ....
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2035
 • Data e Regj:
 • 18.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Florian Dyrmishi; Andrea Scagnelli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02438-30-2014
 • Relatori:
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2036
 • Data e Regj:
 • 18.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Feim Meraj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02457-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2037
 • Data e Regj:
 • 18.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 78-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fran Ndreca
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-02458-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2038
 • Data e Regj:
 • 18.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 79/dh ; 278 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bledar Jaupij
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-02459-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2039
 • Data e Regj:
 • 18.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zenel Caci
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-02460-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2040
 • Data e Regj:
 • 18.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Arjana Kabili
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02461-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2020
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 76-22 i KP;89/25 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Erjon Muharremi; Martin Gjonpali; Adrian Sulollari; Zhordi Uka
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02423-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2021
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 147 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Anisa Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-02424-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2022
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kozma Biqiku
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-02425-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2023
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Bukurie Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02426-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2024
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Amarildo Azuni
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02427-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2025
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Julian Qerimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02428-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2026
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Roland Fetai
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02429-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2027
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Gezim Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02430-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2028
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Benard Hajredini
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02431-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2029
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Albin Mexhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02432-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2030
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Hyska
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02433-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2031
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dritan Vrapi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02434-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2032
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Noka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02435-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2033
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elson Murataj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02436-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2034
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Saimir Zejneli; Ogert Allmuca
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02437-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1993
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Taulant Allushi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02396-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1994
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Flamur Maksuti
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02397-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1995
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1;278/3 i kp
 • Palet ne proces:
 • Oltion Qoshku
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02398-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1996
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ylber Kotarja
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02399-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1997
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 301 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erion Mihali
 • Nr.Sistemi:
 • 57020-02400-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1998
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 140;278 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Niko Jahja ; Artur Jahja; Gezim Kasemi
 • Nr.Sistemi:
 • 53108-02401-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1999
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 183/2 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Marjan Docaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-02402-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2000
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Festim Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02403-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2001
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Aruci
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02404-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2002
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klodian Nurcellari
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02405-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2003
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 236 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Raska
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-02406-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2004
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Beqir Bakllava
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02407-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2005
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arben Domi
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02408-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2006
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Dorzi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02409-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2007
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 140-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Sina
 • Nr.Sistemi:
 • 53108-02410-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2008
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 76/22 i KP
 • Palet ne proces:
 • Edvil Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02411-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2009
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Orgest Noku
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02412-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2010
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hydajet Hajdaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-02413-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2011
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kurt Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02414-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2012
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Defrim Prenci
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02415-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2013
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 283 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klement Shakaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02416-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2014
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zef Gjidodaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02417-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2015
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Taulant Ymeri
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02418-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2016
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Kovaci
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02419-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2017
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penal
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Huta; Qefsere Aga ; Ishe Tori; Ferit Kercani
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02420-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2018
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 68/b i K.P
 • Palet ne proces:
 • Endrit Majollari
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02421-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2019
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 238 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Allaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 58104-02422-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1971
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Flogert Cangu
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-02375-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1972
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ede Haxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02376-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1973
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Taf Capani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02377-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1974
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Artan Nexhipaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02378-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1975
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Arben Shkalla
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-02379-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1976
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Erjon Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-02380-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1977
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Bledar Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02381-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1978
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Vasfi Gupe
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02382-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1979
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Tahir Kullaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02383-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1980
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat Rekursi
 • Palet ne proces:
 • Elvira Cena
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1981
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dilore Marku ( Kola )
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02384-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1982
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Asllanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02385-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1983
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Enver Begteshi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02386-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1984
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Marjan Gjergji
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02387-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1985
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02388-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1986
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Julio Kallari
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02389-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1987
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mark Frroku
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02390-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1988
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 137 i K;P
 • Palet ne proces:
 • Saba Tupi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-02391-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1989
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bledar Mucaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02392-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1990
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Sergeto Turullaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02393-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1991
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Klodjan Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02394-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1992
 • Data e Regj:
 • 15.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Reshat Disha
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02395-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1956
 • Data e Regj:
 • 12.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Imer Jupa
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02348-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1957
 • Data e Regj:
 • 12.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ilir Frasheri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02349-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1958
 • Data e Regj:
 • 12.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Pulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-02350-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1959
 • Data e Regj:
 • 12.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291;329 i KPr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Ketjana Kupa
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02351-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1960
 • Data e Regj:
 • 12.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 478 i K.Pr.penale
 • Palet ne proces:
 • Fotaq Zaharia
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02352-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1961
 • Data e Regj:
 • 12.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bajram Bicaku
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02353-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1962
 • Data e Regj:
 • 12.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 328 e vijues i KPr.p
 • Palet ne proces:
 • Kelment Zaimi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02354-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1963
 • Data e Regj:
 • 12.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 78-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulash Gjoni; Flori Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-02355-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1964
 • Data e Regj:
 • 12.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 76-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Serxhino Noka ; Eduart Ndreca
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02356-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1965
 • Data e Regj:
 • 12.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 190/2 I K.P
 • Palet ne proces:
 • Clirim Bregu
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-02357-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1966
 • Data e Regj:
 • 12.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 181 i kP
 • Palet ne proces:
 • Hajrije Zajmi; Vjollca Koja
 • Nr.Sistemi:
 • 53603-02358-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1967
 • Data e Regj:
 • 12.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kadri Molla
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02367-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1968
 • Data e Regj:
 • 12.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Cajkrri
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02368-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1969
 • Data e Regj:
 • 12.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Altin Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02369-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1970
 • Data e Regj:
 • 12.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Gezim Prelaj; Sajmir Prelaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02370-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1951
 • Data e Regj:
 • 11.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arben Sorra
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02328-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1952
 • Data e Regj:
 • 11.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 146;143;186 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Gjilani; Brunilda Muho
 • Nr.Sistemi:
 • 53205-02329-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1953
 • Data e Regj:
 • 11.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ylli Midha
 • Nr.Sistemi:
 • 53811-02330-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1954
 • Data e Regj:
 • 11.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 135-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alketa Palushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02331-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1955
 • Data e Regj:
 • 11.09.2014
 • Objekti:
 • Ekstradim
 • Palet ne proces:
 • Eltion Gjini
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02347-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1941
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 90/2
 • Palet ne proces:
 • Hamit Kuci; Gani Kuci-Neki Zela
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-02308-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1942
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.Pr.penal
 • Palet ne proces:
 • Aleks Bushi ; Kristaq Puleri
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02309-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1943
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Kecaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02310-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1944
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Flamur Shahini
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02311-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1945
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 ; 242 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02312-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1946
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 76-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Islam Xhetani
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02313-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1947
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1; 280 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Kadri Dalipi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02314-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1948
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Perfitim nga amnistia
 • Palet ne proces:
 • Riza Ramaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-02315-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1949
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 235/2 Ik.P
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Hoxha (Tunaj) ; Kozeta Tunaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55301-02316-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1950
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 170/c i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Zili
 • Nr.Sistemi:
 • 53408-02317-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1934
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Kantollari
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02301-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1935
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Drijon Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02302-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1936
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elvis Camaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02303-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1937
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Spartak Culli
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02304-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1938
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i kp
 • Palet ne proces:
 • Renato Fejzullaj; Silveste Sylaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02305-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1939
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ardit Jace
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02306-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1940
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Demir Sinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02307-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1928
 • Data e Regj:
 • 08.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Arjan Keta
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-02281-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1929
 • Data e Regj:
 • 08.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 150 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Lama
 • Nr.Sistemi:
 • 53300-02282-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1930
 • Data e Regj:
 • 08.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4;84 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Bledar Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-02283-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1931
 • Data e Regj:
 • 08.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 478 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Avni Leza
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02284-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1932
 • Data e Regj:
 • 08.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/1 ; 74 i KP
 • Palet ne proces:
 • Edmond Tarja
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-02285-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1933
 • Data e Regj:
 • 08.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 139/25 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Sallahu
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02286-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1907
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Ekstradim
 • Palet ne proces:
 • Gezim Celaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-02244-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1908
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Wasim Hajjazi
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-02245-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1909
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 110/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Emirjan Beu; Migert Harizi
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-02246-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1910
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 I k.P
 • Palet ne proces:
 • Paulin Ndoja
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02247-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1911
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erjon Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02248-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1912
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nefail Rodhe
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-02249-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1913
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penal
 • Palet ne proces:
 • Andrian Pojani
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02250-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1914
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ismet Pecmarkaj; Sadrije Pecmarkaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02251-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1915
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 189/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Meti Baftiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-02252-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1916
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 147/1 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Mentor Dunga
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-02253-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1917
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 85 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ardian Thaci
 • Nr.Sistemi:
 • 52201-02254-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1918
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 /2 i Kpr.penale
 • Palet ne proces:
 • Shoqata e Avokateve Antikorrupsion Shqiptare
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02255-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1919
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i KPenal
 • Palet ne proces:
 • Saimir Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02256-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1920
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bedri Dano
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02257-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1921
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 184/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Reci
 • Nr.Sistemi:
 • 53700-02258-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1922
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Ermal Rrushi; Sajmir Cenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02259-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1923
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Shurbi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02260-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1924
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Brunildo Rapollari
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02261-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1925
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 259 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Celmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-02262-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1926
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1i K.P
 • Palet ne proces:
 • Armando Gurzi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02263-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1927
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bajram Tanci
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02264-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1885
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02222-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1886
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Bilali
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02223-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1887
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02224-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1888
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.pr.P
 • Palet ne proces:
 • Irfan Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02225-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1889
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 146 i KP
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Memlikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53205-02226-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1890
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ergys Ibrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-02227-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1891
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 139;25-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elton Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-02228-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1892
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 I k.p
 • Palet ne proces:
 • Afrim Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02229-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1893
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ardit Lazri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02230-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1884
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bardhok Biba
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-02231-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1895
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Pal Djerra
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02232-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1896
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besmir Ahmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02233-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1897
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Rigers Cakaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02234-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1898
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/2 I K.P
 • Palet ne proces:
 • Igli Hysaj ; Arber Kurti ; Ermir Lloshi etj
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02235-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1899
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Haxhia
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02236-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1900
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Qemal Gjana
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02237-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1901
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 120 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sig Ship shpk-Aleks Uruci
 • Nr.Sistemi:
 • 52810-02238-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1902
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 328 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Fatime Vogli
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02239-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1903
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Zyhdi Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02240-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1904
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 190/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Taulant Cani
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-02241-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1905
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erald Sina
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02242-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1906
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Abdullaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-02243-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1880
 • Data e Regj:
 • 03.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fahrije Kolaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-02203-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1881
 • Data e Regj:
 • 03.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Kadiu
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02204-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1882
 • Data e Regj:
 • 03.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gani Bruci
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02205-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1883
 • Data e Regj:
 • 03.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gani Seferi
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02219-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1884
 • Data e Regj:
 • 03.09.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Admir Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02220-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1870
 • Data e Regj:
 • 30.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 287/b;242 te K.p
 • Palet ne proces:
 • Elgert Cara
 • Nr.Sistemi:
 • 55308-02059-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1871
 • Data e Regj:
 • 30.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Sali Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-02060-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1872
 • Data e Regj:
 • 30.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 78/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rakip Koldashi
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-02061-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1873
 • Data e Regj:
 • 30.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arben Mullolli; Romeo Mataj
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-02062-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1874
 • Data e Regj:
 • 30.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Keqi
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-02063-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1875
 • Data e Regj:
 • 30.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Isa Civici
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-02064-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1876
 • Data e Regj:
 • 30.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Urim Koka
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02065-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1877
 • Data e Regj:
 • 30.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/2 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Luan Xhiherri; Mekur Ndreu
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02066-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1878
 • Data e Regj:
 • 30.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 245/1/2-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kristela Rama; Ariel Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 55300-02067-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1879
 • Data e Regj:
 • 30.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Hamzollari - Erik shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02068-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1849
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zef Vataj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-02038-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1850
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alban Domi;Niges Tarja
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-02039-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1851
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Imer Jupa
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02040-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1852
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a; 278/3 i KP
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Buqesi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02041-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1853
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Drizi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-02042-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1854
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 kp
 • Palet ne proces:
 • Igli Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02043-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1855
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Arjan Mustafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02044-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1856
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Silverio Zeqiri
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-02045-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1857
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Roza Fusha ; Shpetim Fusha
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-02046-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1858
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291/1 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Arsimit dhe Sporteve
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-02047-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1859
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sander Gjonaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02048-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1860
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dorjan Menga
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02049-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1861
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Anxhelo Kazazi
 • Nr.Sistemi:
 • 53806-02050-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1862
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Refik Neci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02051-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1863
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/3 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Genci Markollari; Entela Jovani; Elvana Cani
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02052-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1864
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Genti Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02053-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1865
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Endri Kroji
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-02054-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1866
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Cela Xshpk ; Pellumb Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-02055-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1867
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Ceka; Hamit Gjokrosa; Gani Ruka
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-02056-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1868
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a /4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Kureta
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-02057-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1869
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Esat Brija
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-02058-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1848
 • Data e Regj:
 • 24.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Anton Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01990-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1829
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Dede Pali
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01962-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1830
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Durim Sema
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01963-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1831
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Cuni
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01964-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1832
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 140 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Emiljan Berisha
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01965-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1833
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 -22 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Ilir Miluka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01966-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1834
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eni Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01967-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1835
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Gezim Talo
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01968-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1836
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dritan Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01969-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1837
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ramadan Jana
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01970-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1838
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i KPenal
 • Palet ne proces:
 • Gezim Allushi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01971-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1839
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bilbyl Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01972-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1840
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 69 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besnik Mucobega
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01973-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1841
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Jani Murasis
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01974-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1842
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 78/1 dhe 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shefki Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-01975-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1843
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Begtash Stafa
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01976-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1844
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 305 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zhaneta Lulaj ; Xhilda Jonuzaj
 • Nr.Sistemi:
 • 57060-01977-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1845
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 76-22 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Elton Kreka
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-01978-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1846
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klodian Cerri; Xhevahir Paci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01979-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1847
 • Data e Regj:
 • 23.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kristian Ndrevataj
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-01980-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1812
 • Data e Regj:
 • 22.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 46 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bajram Kastrati
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01945-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1813
 • Data e Regj:
 • 22.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 287/b i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Kociu
 • Nr.Sistemi:
 • 58339-01946-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1814
 • Data e Regj:
 • 22.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Irfan Ademi; Mexhit Bici
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01947-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1815
 • Data e Regj:
 • 22.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1; 300 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bruno Abati; Xhens Hashimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01948-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1816
 • Data e Regj:
 • 22.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klodian Koka
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01949-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1817
 • Data e Regj:
 • 22.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 130 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Aldo Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01950-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1818
 • Data e Regj:
 • 22.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 283 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Sela
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01951-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1819
 • Data e Regj:
 • 22.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Raimond Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01952-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1820
 • Data e Regj:
 • 22.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kadri Gjinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01953-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1821
 • Data e Regj:
 • 22.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Agim Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01954-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1822
 • Data e Regj:
 • 22.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lirjet Sulku; Ylli Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01955-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1823
 • Data e Regj:
 • 22.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Genc Capa
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01956-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1824
 • Data e Regj:
 • 22.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sokol Ponari
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01957-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1825
 • Data e Regj:
 • 22.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Elidon Kice
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01958-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1826
 • Data e Regj:
 • 22.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Xhentil Muco
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01959-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1827
 • Data e Regj:
 • 22.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Zyberaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01960-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1828
 • Data e Regj:
 • 22.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 250-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bajram Lumshi; Abaz Dedja
 • Nr.Sistemi:
 • 58203-01961-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1788
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 124/b;130/a/4 i kP
 • Palet ne proces:
 • Petrit Rina
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01921-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1789
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 170/c i K.P
 • Palet ne proces:
 • Defrim Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53400-01922-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1790
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Lindita Pelivani
 • Nr.Sistemi:
 • 58201-01923-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1791
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 dhe 283/1
 • Palet ne proces:
 • Hysen Taga
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01924-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1792
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Nen i 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Kontrolli i Larte i Shtetit
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01925-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1793
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Kristi Nazarko
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01926-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1794
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2-22 i kPenal
 • Palet ne proces:
 • Alketa Shahini; Dudina Dajlani; Nexhmije Dajlani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01927-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1795
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ikli Punavija; Sebastian Tinja
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01928-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1796
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arben Lecini
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-01929-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1797
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Kacoli
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01930-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1798
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Besnik Karaxha
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01931-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1799
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Xhire Spahiu(Sina) ; Kume Palaniku ( Sina)
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01932-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1800
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i k.Penal
 • Palet ne proces:
 • Ervis Markaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01933-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1801
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Luan Bundo
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01934-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1802
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Angjelin Gonaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01935-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1803
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 114/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Spartak Mucaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52802-01936-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1804
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Elton Drazhi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01937-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1805
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Kabili
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01938-30-2014
 • Relatori:
 • A.Haxhilushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1806
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Agron Malo
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01939-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1807
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Marsel Cenka
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01940-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1808
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ernest Tema
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01941-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1809
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Astrit Leza
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01942-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1810
 • Data e Regj:
 • 21.07.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hasan Sinanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01943-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala