Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 2588
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 244 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Shemsi Seferi
 • Nr.Sistemi:
 • 58110-01770-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2589
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alban Ndreu; Riza Doda
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01771-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2590
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Dhurim Kacerri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01772-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2591
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 125 te KP
 • Palet ne proces:
 • Laureta Balla/Alket Sade
 • Nr.Sistemi:
 • 52902-01773-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2592
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Arian Berziu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01774-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2593
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Pavlin Pjetri
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01775-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2594
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 134/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Alketa Shahini; Rudina Dajlani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01776-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2595
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • nenet 290/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Astrit Balliu
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01777-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2596
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 134/ i K.P
 • Palet ne proces:
 • Thanas Foto
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01778-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2597
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • nenet 134/2; 287/b; 300; 287/b dhe 278/2 te K. P
 • Palet ne proces:
 • Sael Sulaj; Bledi Kateshi; Rolfi Harka; Saimir Hoxha; Klaudio Bufi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01779-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2598
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K Pr P
 • Palet ne proces:
 • Florian Riza
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01780-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2599
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 321/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nuredin Vladi
 • Nr.Sistemi:
 • 59127-01781-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2600
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 189/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bekim Gjongecaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01782-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2601
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • Nenet 512; 514; 515; 516 te K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Redi alias Artan Stafa
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01783-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2602
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 134/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Xhuljen Fejzo
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01784-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2603
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 76;22 i K P
 • Palet ne proces:
 • Joel (Julian) Ziu
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-01785-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2604
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 287/1 /b i K. P
 • Palet ne proces:
 • Altin Badini
 • Nr.Sistemi:
 • 58339-01786-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2605
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • Nenet 58/3 dhe 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Shine Demollari/Vladimir Pellumbi; Tomorr Llalla; Bujar Hasaj administrator i personit juridike
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01787-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2606
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Geg Papleka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01788-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2607
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 134/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Aledio Kaloti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01789-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2608
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 237 i K P
 • Palet ne proces:
 • Ardian Drenovci
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-01790-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2609
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Elezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01791-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2610
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Juvit Mikeli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01792-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2566
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1-te KP
 • Palet ne proces:
 • Besim Mija
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01735-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2567
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 197 te K P
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Kristali
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-01736-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2568
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Skana
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01737-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2569
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K P
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Kamberi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01738-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2570
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 199/a/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ferit Troksi
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01739-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2571
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Astrit Sallahi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01740-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2572
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • nenet 290/3; 242; 291 K. P
 • Palet ne proces:
 • Gani Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-01741-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2573
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i KPrP
 • Palet ne proces:
 • Andi Lubonja/Roland Seferaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01742-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2574
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • nenet 242 e 291 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Klevis Bushati
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01743-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2575
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Medja
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01744-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2576
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 130/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Alban Nozlli
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01745-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2577
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 170/
 • Palet ne proces:
 • Halim Hajdarmataj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01746-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2578
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sokol Haxhillari
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01747-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2579
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 300/1; 305/b K. P
 • Palet ne proces:
 • Besnik Mancaku; Erion Me
 • Nr.Sistemi:
 • 59101-01748-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2580
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Gashi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01749-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2581
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • nenet 130/a/2; 278/3 K.P
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01750-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2582
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 199/a/1 te K P
 • Palet ne proces:
 • Lumturije Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01751-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2583
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/ 1 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Shaqiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01752-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2584
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 121/a/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Arben Cami
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01753-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2585
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 55 te K. P; 475 te K.Pr P
 • Palet ne proces:
 • Bledi Hasaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71400-01754-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2586
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • neni 134/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Ermal Abdurramanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01755-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2587
 • Data e Regj:
 • 18.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Roland Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01756-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2517
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 242 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Defrim Cenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-01684-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2518
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Albert Saliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01686-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2519
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 134/2-22 i KP
 • Palet ne proces:
 • Mirand Barolli; Edmond Mici
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01688-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2520
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Filip Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01689-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2521
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 53/a i ligjit nr.98/2014
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Memlikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01690-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2522
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 199/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Maxhun Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01691-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2523
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Niko Markaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01692-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2524
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 149/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Spartak Bono
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01693-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2525
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 130/a/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Antonio Mahitaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01694-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2526
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 178-25 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Dybeli; Greta Mihallaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01695-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2527
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besnik Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01696-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2528
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Zeqir Tota
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01697-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2529
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 130/a/ 4 i K P
 • Palet ne proces:
 • Zyber Sina
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01698-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2530
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/1 te KP
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Mecaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01699-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2531
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 311 i KP
 • Palet ne proces:
 • Besian Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 59112-01700-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2532
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatos Peqini
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01701-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2533
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Bexhet Tota
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01702-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2534
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 130/a-4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Jaskaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01703-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2535
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Nenet 290; 291 K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Emiri
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01704-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2536
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Lugja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01705-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2537
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Armand Mexhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01706-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2538
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Misim Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01707-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2539
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 290/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Flamur Cullhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01708-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2540
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Ndue Gjonaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01709-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2541
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01710-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2542
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Armir Mucaj
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01711-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2543
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 56 i K.P dhe 470; 480 te K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Nexhmije Dajlani
 • Nr.Sistemi:
 • 71400-01712-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2544
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Klosi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01713-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2545
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Oltjan Kasa
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01714-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2546
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 te K P
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Tafa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01715-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2547
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 te K P
 • Palet ne proces:
 • Ervin Koceku
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01716-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2548
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • nenet 78/1-22; 89 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Luan Daullxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-01717-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2549
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 143/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Bledar Haruku; Dragomir Stefanov
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01718-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2550
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dalip Skarra
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01719-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2551
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a - 4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Skender Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01720-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2552
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Adrijan Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01721-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 K P
 • Palet ne proces:
 • Agron Jaupi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01722-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2554
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K Pr P
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Zenelhasani
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01723-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2555
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arben Shkalla
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01724-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2556
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Vargu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01725-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2557
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a-2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Astrit Domi
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01726-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2558
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 329/2 i K PrP
 • Palet ne proces:
 • Blerinda Cenoimeri (Celiku)
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01727-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2559
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • nenet 178 e 180 te K P
 • Palet ne proces:
 • Ana Kovaci
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01728-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2560
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/1-te K P
 • Palet ne proces:
 • Kledi Sallaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01729-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2561
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 K P
 • Palet ne proces:
 • Astrit Hamzallari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01730-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2562
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 137/2 K P
 • Palet ne proces:
 • Behar Xhaferaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01731-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2563
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Latif Kaja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01732-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2564
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Nenet 186/1; 191/2; 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Sheko
 • Nr.Sistemi:
 • 53806-01733-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2565
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Miranda Goxhi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01734-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2511
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Aga
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01676-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2512
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Dede Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01678-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2513
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 K P
 • Palet ne proces:
 • Dritan Dumi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01679-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2514
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Urim Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01680-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2515
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 72 i K P U
 • Palet ne proces:
 • Kristaq Gerveni
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01681-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2516
 • Data e Regj:
 • 15.05.2015
 • Objekti:
 • neni 186/3 i K P
 • Palet ne proces:
 • Granit Matoshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01683-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2493
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 125 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nevila Zadia-Arjan Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01654-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2494
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Muis Llani
 • Nr.Sistemi:
 • 58103-01655-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2495
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 321/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Tanush Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 57240-01656-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2496
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 90 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Viktor Ahmeti ?uri Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-01657-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2497
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2/4 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01658-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2498
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Guri
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01659-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2499
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elton ( Besnik ) Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01660-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2500
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 88 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Klodian Myftari
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01661-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2501
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 iKp
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Laci
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01662-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2502
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291; 273 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Alfons Bibaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01663-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2503
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 64 i KP
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Erebara
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-01664-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2504
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Agim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01665-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2505
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Loka
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01666-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2506
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Rasim Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01671-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2507
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 475 i Kpr.p
 • Palet ne proces:
 • Alban Hamiti
 • Nr.Sistemi:
 • 71003-01672-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2508
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Tota
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01673-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2509
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.p
 • Palet ne proces:
 • Leonora Puro
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01674-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2510
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Agron Preci
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01675-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2452
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Astrit Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01598-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2453
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Baca
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01599-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2454
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01600-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2455
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 89 te K P
 • Palet ne proces:
 • Xhevat Hajdini; Esat Hajdini
 • Nr.Sistemi:
 • 52402-01601-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2456
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Elez Bugjisha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01602-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2457
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Cali
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01603-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2458
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Nenit 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Bace
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01604-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2459
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Liper Mata
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01605-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2460
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Nenit 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Gzim Kovaci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01606-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2461
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 K P
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Cifci
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01607-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2462
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Islamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01608-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2463
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Flamur Gura
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01609-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2464
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Hysen Cadra
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01610-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2465
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Saimir Cena
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01611-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2466
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 245/1-2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Kaja
 • Nr.Sistemi:
 • 58111-01612-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2467
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 287/1 K P
 • Palet ne proces:
 • Sami Haxhimali
 • Nr.Sistemi:
 • 58339-01613-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2468
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/3 K. P
 • Palet ne proces:
 • Andon Pano
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01614-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2469
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Nenet 242; 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Bajram Karakushi
 • Nr.Sistemi:
 • 55308-01615-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2470
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Matja
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01616-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2471
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Ekland Husha
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01617-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2472
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Nenet 139; 25; 134/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Dejvi Stefa; Jupe Braja; Xhuljan Gjoshi; Aleksander Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01618-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2473
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 KP
 • Palet ne proces:
 • Eridian Kalari
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-01619-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2474
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erjon Selimaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01620-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2475
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Agim Hajdini
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01621-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2476
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K P
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01622-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2477
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Haki Shala
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01623-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2478
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besnik Simolla
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01624-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2479
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besnik Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01625-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2480
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K P
 • Palet ne proces:
 • Mondi Shahini
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01626-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2481
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Dritan Prendi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01627-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2482
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Brija
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01628-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2483
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Nenet 134/2; 280; 278/2 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Dorian Leka; Ardit Kenga; Jaho Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01629-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2484
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alketa Xhari
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01630-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2485
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i KP
 • Palet ne proces:
 • Artan Hamiti
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01631-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2486
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 242 i K P
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Luli
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-01632-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2487
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K P
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Rusi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01633-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2365
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Simonaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01499-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2366
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 278//4 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Keidi Pasha
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01500-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2367
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Alban Beqiri;Renato Gjere
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01501-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2368
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Myftar Cena
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01502-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2369
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 96/1-25 i kp
 • Palet ne proces:
 • Gerald Fahy;Kevin Clarkson
 • Nr.Sistemi:
 • 52504-01503-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2370
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 178 i K P
 • Palet ne proces:
 • Vlash Zaka
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01504-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2371
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Arjan Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01505-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2372
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Altin Kurdina
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01506-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2373
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 244 i K P
 • Palet ne proces:
 • Ismet Kabetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-01507-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2374
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Besmir Etemi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01508-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2375
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 84;274 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Genc Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01509-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2341
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Ervin Ismria
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01467-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2342
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 i kP
 • Palet ne proces:
 • Aleks Visha
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-01468-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2343
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Juri Keci
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01469-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2344
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 199 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Ermal Xhepa
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01470-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2345
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Zef Pjetri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01471-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2346
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Kuqi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01472-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2347
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 i kp
 • Palet ne proces:
 • Afrim Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01473-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2348
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Cfarku
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01474-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2349
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Robert Tomja
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01475-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2350
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Ibrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01476-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2351
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 i kp
 • Palet ne proces:
 • Alban Mansaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01477-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2352
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 i kp
 • Palet ne proces:
 • Zeqir Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01478-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2353
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a;321 i kp
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Abas
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01479-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2354
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Goni Tanushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01480-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2355
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 305 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Amarilda Matraku
 • Nr.Sistemi:
 • 59106-01481-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2356
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Nezir Beshku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01482-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2357
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Romeo Shkembi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01483-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2358
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 320 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Qemal Doda
 • Nr.Sistemi:
 • 59125-01484-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2359
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Avni Miluka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01485-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2360
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a i kp
 • Palet ne proces:
 • Flutura Shabanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01486-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2361
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besnik Cobaj;Nikolin Gjeka
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-01487-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2362
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alqi Juka
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01488-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2363
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i kpr.p
 • Palet ne proces:
 • Avni Shiqerukaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01489-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2364
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 306/1 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Ardiana Mirdita
 • Nr.Sistemi:
 • 57070-01490-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2335
 • Data e Regj:
 • 04.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Viorica Dascaliu
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01453-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2336
 • Data e Regj:
 • 04.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 277 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Agim Lloci
 • Nr.Sistemi:
 • 56170-01454-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2337
 • Data e Regj:
 • 04.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2i Kp
 • Palet ne proces:
 • Rustem Vranici
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01455-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2338
 • Data e Regj:
 • 04.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 e 25 iKp
 • Palet ne proces:
 • Mirjan Lika;Lirim Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01456-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2339
 • Data e Regj:
 • 04.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/ 1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Reci
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01465-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2340
 • Data e Regj:
 • 04.05.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Edison Kenga
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01466-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2332
 • Data e Regj:
 • 30.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Agim Topuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01438-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2333
 • Data e Regj:
 • 30.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 76 88;301 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ilir Rajta;Arben Vladi;Ergys Buci
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-01451-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2334
 • Data e Regj:
 • 30.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 135 I kp
 • Palet ne proces:
 • Endrit Xheci;Belisa Kaleci; Pajtim Allamani
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-01452-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2321
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Eqerem Beqiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01419-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2322
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erald Kazazi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01420-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2323
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Natasha Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01421-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2324
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • neni 199/a/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Donika Prendi
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01422-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2325
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Nenit 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kamber Beqja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01423-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2326
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Ilir Ageja
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01424-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2327
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 139 e 25 KP
 • Palet ne proces:
 • Bekim Brahaj;Eraldi Brahaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01426-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2328
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 te K P
 • Palet ne proces:
 • Ferik Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01429-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2329
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Mirjan Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01431-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2330
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Goga
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01432-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2331
 • Data e Regj:
 • 29.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Agim Nela
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01433-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2314
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 79/ dh ;278/5 kp
 • Palet ne proces:
 • Kostandin Xhuvani
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-01412-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2315
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 257/a/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Qazim Tepshi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01413-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2316
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4 ;300/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Besmir Sefgjini;Albert Aliaj;Klevis Kuleni;Ramazan Lila;Andi Zogu;Klajdi Lamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01414-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2317
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Karafil Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01415-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2318
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mahmut Vrapi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01416-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2319
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Hoxhallari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01417-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2320
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a i kp
 • Palet ne proces:
 • Sadri Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01418-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2271
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Dan (Elidan) Kosturri (Nabolli)
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01352-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2272
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Nik Ndrepepaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01353-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2273
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Demir Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01354-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2274
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Nenet 134/2-22 t
 • Palet ne proces:
 • Ervis Uka;Sadik Krasniqi;Bledar Hilaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01355-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2275
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besmir Trezhnjeva
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01356-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2276
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 147 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Kurtish Qenanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-01357-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2277
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Hasanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01358-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2278
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 100/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Saverio Likmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 52604-01359-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2279
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i K P
 • Palet ne proces:
 • Sami Runi
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01360-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2280
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 61 etj KP
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Veizi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01361-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2281
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Hasan Brahimllari
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01362-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2282
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 121/a te K.P
 • Palet ne proces:
 • Valentin Cumli
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01363-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2283
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 470 te K PrP
 • Palet ne proces:
 • Ermir Gurakuqi
 • Nr.Sistemi:
 • 71006-01364-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2284
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Romeo Elezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01365-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2285
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Skender Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01366-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2286
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1;110/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Ardian Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01367-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2287
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Nestur Bilushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01368-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2288
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2-t
 • Palet ne proces:
 • Fadil Uku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01369-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2289
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K P
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Gjuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01370-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2290
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 150 i K P
 • Palet ne proces:
 • Ndue Ndoci
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-01371-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2291
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 i KP
 • Palet ne proces:
 • Julian Todhe
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01372-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2292
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Nenit 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Pasha Gjuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01373-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2293
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1
 • Palet ne proces:
 • Lul
 • Nr.Sistemi:
 • 300 i K.P
 • Relatori:
 • 53101-01374-30-2015
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2294
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K P
 • Palet ne proces:
 • Edgar Peza
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01375-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2295
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 t
 • Palet ne proces:
 • Luftar Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01376-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2296
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Hajri Abdyli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01377-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2297
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K P
 • Palet ne proces:
 • Sabri Selimi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01378-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2298
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 284/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Tomi Cigare
 • Nr.Sistemi:
 • 58331-01379-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2299
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130-a/3- t
 • Palet ne proces:
 • Ylber Jolla
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01380-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2300
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arnold Cara
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-01381-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2301
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 143.1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01382-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2302
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 te KP
 • Palet ne proces:
 • Elvin Paparisto
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-01383-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2303
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Viljon Molla
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01384-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2304
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Sami Rakipllari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01385-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2305
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ylli Haklaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01386-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2306
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Gazmir Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01387-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2307
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Julian Cenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01388-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2308
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 139 - 25 i KP
 • Palet ne proces:
 • Trojan Llukaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01389-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2309
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 te K P
 • Palet ne proces:
 • Eklodjan Gjika
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01390-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2310
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2-t
 • Palet ne proces:
 • Josif Lamaj;Golik Lamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01391-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2311
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Qazim Rami
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01392-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2312
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-t
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Ibrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01393-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2313
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Altin Kuci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01394-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2252
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 78; 278/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Mirvet Balliu
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-01329-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2253
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 289/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Murat Durici
 • Nr.Sistemi:
 • 58343-01330-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2254
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Osman Shini
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01331-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2255
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 139-22 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Eldjon Cekici
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01332-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2256
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 i kp
 • Palet ne proces:
 • Qenan Neziri ( Tafa)
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-01333-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2257
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 88 i kp
 • Palet ne proces:
 • Eduart Leti
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01334-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2258
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Fatos Jazi
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01335-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2259
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 84
 • Palet ne proces:
 • Can Rrika
 • Nr.Sistemi:
 • 278/2 i kp
 • Relatori:
 • 52111-01336-30-2015
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2260
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i kp
 • Palet ne proces:
 • Elton Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01337-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2261
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Leonard Deda;Redi Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01338-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2262
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 i kp
 • Palet ne proces:
 • Petrit Ramohitaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-01339-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2263
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Agim Shtepani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01340-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2264
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lirim Kociaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01341-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2265
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Sabah Vuthaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01342-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2266
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Zan Tafa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01343-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2267
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 200 i kP
 • Palet ne proces:
 • Sami Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 53006-01344-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2268
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • 278/2/3 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Shkeka
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01345-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2269
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 170/
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Manjani
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01346-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2270
 • Data e Regj:
 • 23.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i k/p
 • Palet ne proces:
 • Donald Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01347-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2242
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Halilaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01306-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2243
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 iK.Pr.Pen
 • Palet ne proces:
 • Misim Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01307-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2244
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 470 i Kpr.p
 • Palet ne proces:
 • Dorjan Lamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01308-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2245
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 115 i kp
 • Palet ne proces:
 • Fatjola Kapaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52805-01309-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2246
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Sokol Kociu
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01310-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2247
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ismail Billa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01311-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2248
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1
 • Palet ne proces:
 • Orion Rexhepis
 • Nr.Sistemi:
 • 139-25
 • Relatori:
 • 53107-01312-30-2015
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2249
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kid Koshena
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01313-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2250
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kpr.penal
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Stafasani
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01314-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2251
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Avni Vuthaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01315-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2223
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Femi Ndreu
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01287-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2224
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Arifaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01288-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2225
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Xaka
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01289-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2226
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Altin Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01290-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2227
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 t
 • Palet ne proces:
 • Genci Kujxhiu/Alfred Cake
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01291-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2228
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Bekim Tahiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01292-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2229
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Nenet 278/4;274 e 291 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Shk
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01293-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2230
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 100/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Stevian Kaca
 • Nr.Sistemi:
 • 52602-01294-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2231
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dritan Billa
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01295-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2232
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 t
 • Palet ne proces:
 • Agim Branka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01296-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2233
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 237-25 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Jani Kristo
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-01297-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2234
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/4 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdi Kaca
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01298-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2235
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 KP
 • Palet ne proces:
 • Qemal Halmusaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01299-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2236
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Florian Kellici
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01300-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2237
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K P
 • Palet ne proces:
 • Ilir Durresi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01301-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2238
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhaferr Bitri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01302-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2239
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 321/2 i K P
 • Palet ne proces:
 • Thanas Verdhi
 • Nr.Sistemi:
 • 59127-01303-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2240
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2;291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Zheklaudio Sallaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01304-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2241
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Tom Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01305-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2207
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Albert Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01264-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2208
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Paja
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01265-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2209
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 279 i kp
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-01266-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2210
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Eri Lloti
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01267-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2211
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1-22 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Perlesi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01268-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2212
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 190/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Eriol Neziri
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-01269-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2213
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 79/dh;278 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ardian Shkalla
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-01270-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2214
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Jean Paul Van Der Meer
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01271-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2215
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01272-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2216
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 i kp
 • Palet ne proces:
 • Sokol Bastri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01273-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2217
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199 i kp
 • Palet ne proces:
 • Nesim Tahiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01274-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2218
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Hazbi Biba
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01275-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2219
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Sul Jeminaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01276-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2220
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni137/1 ikp
 • Palet ne proces:
 • Sullatan Mata
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01277-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2221
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199 i kp
 • Palet ne proces:
 • Hysen Mandri
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01278-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2222
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i kP
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Lani
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01279-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2160
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2;305/ b i kp
 • Palet ne proces:
 • Lorik Baja;Halim Pepkolaj;Lulezim Shpata
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01217-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2161
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kP
 • Palet ne proces:
 • Zeqir Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01219-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2162
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Valter Vasku
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01219-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2163
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Donald Doku;Valmir Gecaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01220-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2164
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arben Katuci
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01221-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2165
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Dernova
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01222-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2166
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zhordi Uku
 • Nr.Sistemi:
 • 52402-01223-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2167
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Denis Loci;Rigers Kullaj;Ergys Alkurtaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01224-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2168
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Muhaxhiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01225-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2169
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fiqirete Sela
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01226-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2170
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Baftjar Muliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01227-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2171
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 273;291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Myslim Lika;Bleona Bici
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01228-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2172
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Malko
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01229-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2173
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Vata
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01230-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2174
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Tonin Dodaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01231-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2175
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 180/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Orlin Kaltakchiev
 • Nr.Sistemi:
 • 53601-01232-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2176
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Luftim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01233-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2177
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Albert Kapllani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01234-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2178
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Florian Sala
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01235-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2179
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Nenet 278/4;274 te KP
 • Palet ne proces:
 • Lufti Idrizi
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01236-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2180
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erald Nika;Erjon Xhani;Mariglend Qehajaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01237-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2181
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Neki Kaca
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01238-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2182
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 124/b/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Zyberi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01239-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2183
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 te KP
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Ndoj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01240-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2184
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Zaim Korsi
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-01241-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2185
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besmir Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01242-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2186
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a(2) i K.P
 • Palet ne proces:
 • Leonard Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01243-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2187
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 150 i KP
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Murrani
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-01244-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2188
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Demir Hakrama
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01245-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2189
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Petrit Bregu
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01246-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2190
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Bebja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01247-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2191
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 KP
 • Palet ne proces:
 • Gezim Qefaliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01248-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2192
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 146 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Maksim Gerbi
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01249-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2193
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Nenet 278/2;278/3;279/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Beqir Ivani
 • Nr.Sistemi:
 • 53809-01250-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2194
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Valdet Shkurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01251-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2195
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Nenet 470 i K.Pr.Penal
 • Palet ne proces:
 • Donald Skeja
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01252-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2196
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/ 1
 • Palet ne proces:
 • Sined Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01253-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2197
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Silvio Xhafa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01254-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2198
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Durim Deliu
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01255-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2199
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Alban Rexhepi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01256-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2200
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Jakup Duka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01257-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2201
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01258-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2202
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Altin Matja
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01259-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2203
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 244 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Edvin Kacnia
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-01260-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2204
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 t
 • Palet ne proces:
 • Saimir Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01261-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2205
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Enard Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01262-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2206
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Laura Blak
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01263-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2155
 • Data e Regj:
 • 16.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134;283 i kp
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Denizi;Vilson Tuga
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01212-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2156
 • Data e Regj:
 • 16.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 i kp
 • Palet ne proces:
 • Agron Fjolla
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01213-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2157
 • Data e Regj:
 • 16.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Xhulian Pazi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01214-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2158
 • Data e Regj:
 • 16.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kP
 • Palet ne proces:
 • Jah Pashkaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01215-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2159
 • Data e Regj:
 • 16.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Kujtim
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01216-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2151
 • Data e Regj:
 • 15.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Orges Memishaj;Altin Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01199-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2152
 • Data e Regj:
 • 15.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 143 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ilir Jegeni
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01200-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2153
 • Data e Regj:
 • 15.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 190/2 ikp
 • Palet ne proces:
 • Josif Kadria;Maltn Lleshi;Kadri Rama;Flamur Gjinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-01201-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2107
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Xhavit Allkoci
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01147-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2108
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Eduart Gjikola
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01148-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2109
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Diamant Metaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01149-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2110
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 ikp
 • Palet ne proces:
 • Gezim Bendo
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01150-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2111
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 /2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Astrit Arifaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01151-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2112
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 /2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Asllan Lleshi;Enver Hyseni
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01152-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2113
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Behar Cena
 • Nr.Sistemi:
 • 55329-01153-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2114
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Martin Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01154-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2115
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • David Prela
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01155-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2116
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 257/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Bajraktari
 • Nr.Sistemi:
 • 58210-01156-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2117
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Roland Bici
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01157-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2118
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Pali
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01158-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2119
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ervin Mucaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01159-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2120
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Gezdari;Hekuran Gezdari;Muharrem Gezdari
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01160-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2121
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 245/1 paragrafi 2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Sadja;Erind Ymeri
 • Nr.Sistemi:
 • 58111-01161-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2122
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 kp
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Kotarja
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01162-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2123
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Ndrec Shpani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01163-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2124
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ledjan Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01164-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2125
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 321 /2 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Volli
 • Nr.Sistemi:
 • 59127-01165-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2126
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 259 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Amarild Varfi
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-01166-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2127
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 90/2;112/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Qefsere
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-01167-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2128
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Selis Sultafa
 • Nr.Sistemi:
 • 71006-01168-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2129
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Beshiri
 • Nr.Sistemi:
 • 71006-01169-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2130
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2;237 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Rexha;Fadil Plaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01170-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2131
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Nenet 278/3;274 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Cupi
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01171-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2132
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/germa a/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01172-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2133
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Behar Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01173-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2134
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Besim Koka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01174-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2135
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Demir Shira
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01175-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2136
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 84 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatos Jazi
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01176-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2137
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 290;291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Shkrela
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01177-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2138
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Nenet 134/2 e 287/b t
 • Palet ne proces:
 • Elidon Koleci;Denis Alia;Leonard Uka;Indrit Isha;Arben Shehu;Elton Nuzi;Han Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01178-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2139
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a pika 1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Durici
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01179-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2140
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ernest Kupa
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-01180-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2141
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Afrim Hasanaj;Lulzim Hasanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01181-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2142
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lirian Doce
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01182-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2143
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 170/c/1 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Gjon Menga
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01183-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2144
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1;277 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Kol Prenga
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01184-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2145
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Francesk Ndoci
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01185-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2146
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 139 - 25 i K. P
 • Palet ne proces:
 • Olsi Ibraliu;Sulejman Sina
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01186-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2147
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/1;291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Refik Bruci
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01187-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2148
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Klement Aliu
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01188-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2149
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fetah Hasanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01189-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2150
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 62 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 470 i K.Pr.P
 • Relatori:
 • 71006-01190-30-2015
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2075
 • Data e Regj:
 • 01.04.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 i kp
 • Palet ne proces:
 • Elivar Golemi; Dorian Collaku; Lavdim Cani; Gentjan Jahja etj
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-01042-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1874
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Pengili
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00670-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1875
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Arben Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00671-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1876
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Vangjeli
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00672-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1877
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Besnik Binjaku ( Kerkues)
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00673-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1878
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edison Gjana
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00674-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1879
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 82 ; 278 i kp
 • Palet ne proces:
 • Elson Kalaveri
 • Nr.Sistemi:
 • 52108-00675-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1880
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 298/3 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Paulin Gjini; Tonin Ndrezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00676-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1881
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 135; 287 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Luaren Vata; Edmond Osmani; Gramoz Milushi; Kujtim Metalia; Gjergji Tupe
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00677-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1882
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Naim Daci; Sibe Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00678-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1883
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 76-22 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Jakup Sela
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00679-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1884
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 297 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Refik Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56540-00680-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1885
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i kp
 • Palet ne proces:
 • Altin Hetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-00681-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1886
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00682-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1887
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 237-25 i kp
 • Palet ne proces:
 • Pal Qefaliaj; Tom Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-00683-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1888
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edson Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00684-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1889
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Gjok Rica
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00685-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1890
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Valentin Jaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-00686-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1891
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 305 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Ndue Rica
 • Nr.Sistemi:
 • 59106-00687-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1859
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.pr.p
 • Palet ne proces:
 • Isuf Hysa; Rigels Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00655-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1860
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i kP
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00656-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1861
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 305 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Alla
 • Nr.Sistemi:
 • 57060-00657-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1862
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elton Ismalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00658-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1863
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130 /a/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Lecini
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00659-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1864
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130 /a/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ismail Llapi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00660-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1865
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i kp
 • Palet ne proces:
 • Manfred Fezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00661-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1866
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 283 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Dani
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00662-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1867
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Gramoz Ismailisufaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00663-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1868
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Sami Neziri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00664-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1869
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eriglen Cera
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00665-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1870
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/a i k.p
 • Palet ne proces:
 • Sherif Visha
 • Nr.Sistemi:
 • 52304-00666-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1871
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i kp
 • Palet ne proces:
 • Martin Keci
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00667-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1872
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Byberi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00668-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1873
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kprp
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kodhelaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00669-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1834
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni121/a/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Altin Hida
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00615-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1835
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Visar Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00616-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1836
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 ikp
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Kolgjegja
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00617-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1837
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Karafil Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00618-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1838
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Denis Lana
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00619-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1839
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kpr.p
 • Palet ne proces:
 • Stavri Zeneli
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00620-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1840
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Asllan Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00621-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1841
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 110/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Bledar Beti
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-00622-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1842
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Fjorin Vishe-Arben Hoxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00623-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1843
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Dhenie amnistie
 • Palet ne proces:
 • Fatos Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-00624-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1844
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1i kp
 • Palet ne proces:
 • Julind Veshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00625-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1845
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Bledar Uzuni
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00626-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1846
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Bregasi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00627-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1847
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besim Pasha
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-00628-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1848
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gjok Kalthi; Agustin Marku; Tonin Doda; Ardit ( Gjon )Kalthi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00629-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1849
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i k.pr.pen
 • Palet ne proces:
 • Altin Maci - kerkues
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00630-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1850
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Feliks Dangellia
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00631-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1851
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Korriku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00632-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1852
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 89 I K.p
 • Palet ne proces:
 • Arian Rexhmataj
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-00633-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1853
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Hysni Tafili
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00634-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1854
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 212-217 i K.Ppr.
 • Palet ne proces:
 • Gani Manollari
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00635-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1855
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 287/b i K.P
 • Palet ne proces:
 • Altin Hoda
 • Nr.Sistemi:
 • 58339-00636-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1856
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 183/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ermal Sudi
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-00637-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1857
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Andi Fisheku
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00638-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1858
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 290; 291 i kpr.p
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Isufaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00639-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1820
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 320 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Luzi
 • Nr.Sistemi:
 • 59125-00601-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1821
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Aleks Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00602-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1822
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Urim Alia
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00603-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1823
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neri 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ari Luku
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00604-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1824
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00605-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1825
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 273 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Ervis Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-00606-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1826
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Caushaj ?Drita Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00607-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1827
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Sharra
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00608-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1828
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Kotorri
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00609-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1829
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 i kp
 • Palet ne proces:
 • Dritan Kerciku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00610-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1830
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen; Namik; Irma; Xhilka Karasani - Ardian Beqja
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00611-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1831
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Isa Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00612-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1832
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Florian Shkalla
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00613-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1833
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Rinor Rexhmati
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00614-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato<