Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 3252
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Arte Dama
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01862-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3253
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Vata
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01869-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3254
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Dardha
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01870-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3255
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 e 321/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vasil Halilaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01871-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3256
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 90/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Skender Shurdhi Saba Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-01872-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3257
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arber Ogreni
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01873-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3258
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lorind Barziu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01874-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3259
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Prenei
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-01875-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3260
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ferdinand Memeti
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01876-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3261
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hysni Gjinollari
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01877-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3262
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Laert Reei
 • Nr.Sistemi:
 • 59101-01878-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3263
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 149 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir eepani eABC NEWSe
 • Nr.Sistemi:
 • 53208-01879-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3264
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 407 409 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Panajot Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01880-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3265
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pashk Kalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01881-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3266
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Zenel Rami
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01882-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3267
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Vata
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01883-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3215
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 e 305 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Olsi Pereini
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01825-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3216
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 277-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Zela Ervin Cara
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-01826-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3217
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01827-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3218
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 291 273 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mahmut Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01828-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3219
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zenel Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01829-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3220
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Ibra Petrit Hyseni
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01830-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3221
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 150 e 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Mereina
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-01831-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3222
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 280 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Roland Tomaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58321-01832-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3223
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Duka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01833-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3224
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 321/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Baculi
 • Nr.Sistemi:
 • 59127-01834-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3225
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjevalin Dedaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01835-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3226
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Genci Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01836-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3227
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/1 186/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Diallo Cheick Oumar
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01837-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3228
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Prek Uka
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01838-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3229
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Hyseni (eartaj)
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01839-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3230
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elton Zani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01840-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3231
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vasil Haxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01841-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3232
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Daniele Papucci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01842-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3233
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Saimir Hoshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01843-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3234
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Kalthi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01844-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3235
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mario Baboei
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01845-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3236
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 170/e i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Halim Hajdarmataj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01846-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3237
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 324/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Murrani
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01847-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3238
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Ligji Nr.154/2015
 • Palet ne proces:
 • Gjelosh Mernaeaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-01848-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3239
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rami eenga
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01849-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3240
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dervish Hasi
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-01850-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3241
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Fond. eJoshua Centere Shoq.Permb. eKodra Bailiff Servicee shpk Jalldes Leshi (eieo) Rezart Baliko
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01851-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3242
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 5 e 29 i Kushtetutes
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Braha
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01852-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3243
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 89-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nelson Hysa Kristiani Shytani
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01853-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3244
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Mjeshtri
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01854-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3245
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agim Qamili
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01855-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3246
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 120/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Cara
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01856-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3247
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01857-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3248
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan (Hazbi) Lushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01858-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3249
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elmaz Takaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01859-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3250
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 108/a/2 130/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Bakaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01860-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3251
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 186/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edmond Murataj Lindita Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01861-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3191
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 78/1-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Zebi
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-01793-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3192
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alfred Spahiu Besnik Oruei
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01802-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3193
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 305 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Oltion Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 59106-01803-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3194
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Sulo
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01804-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3195
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 380 38471 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Muea
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-01805-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3196
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 119/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Trokthi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01806-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3197
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 292 329 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Nikolli
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01807-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3198
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Gjezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-01808-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3199
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01809-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3200
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Kerbizi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01810-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3201
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Leonard Mici
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01811-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3202
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agron Bulku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01812-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3203
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Angjelin Gonaj Genci Zekthi Bashkim Mullahi Kristo Zekthi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01813-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3204
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Perparim Kule
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-01814-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3205
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Baft Sefa
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01815-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3206
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01816-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3207
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Puee
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01817-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3208
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Sylaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55302-01818-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3209
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Bundo
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01819-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3210
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Kllogjri
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01820-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3211
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01821-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3212
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 274 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleksandra Buzali
 • Nr.Sistemi:
 • 58314-01822-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3213
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Baja
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-01823-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3214
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 84 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erigres Mihasi
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01824-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3188
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Roland Mucelli
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01777-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3189
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 278/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ferdinand Ravelli Dritan Ravelli
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01778-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3190
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Perei
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01779-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3163
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alban Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01752-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3164
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Franc Veliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01753-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3165
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 272 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 58312-01754-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3166
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Emiljan Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01755-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3167
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Ligji 154/2015
 • Palet ne proces:
 • Petrit Miri
 • Nr.Sistemi:
 • 71000-01756-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3168
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 283 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Oldian Proko
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01757-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3169
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Aliu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01758-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3170
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Aruei
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01759-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3171
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 278/3 280 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim eela
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01760-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3172
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zenulla Sahitaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01761-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3173
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i k.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatri Merdini
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01762-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3174
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hysen Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01763-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3175
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tom Ndoja
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01764-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3176
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fabiel Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01765-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3177
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01766-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3178
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 297 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ernest Sela
 • Nr.Sistemi:
 • 56540-01767-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3179
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Metani
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01768-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3180
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shazie Karaj-Ylli Ceka
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01769-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3181
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 302-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Murat Hysa Ylber Ndoi
 • Nr.Sistemi:
 • 57030-01770-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3182
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adrian Muea
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01771-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3183
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armando Hidri
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01772-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3184
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jetlir Gashi
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-01773-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3185
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Marigo Kushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01774-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3186
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ergis Ismailaj Spiro Alia
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01775-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3187
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoqata eNe dobi te gruas shqiptaree
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01776-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3130
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01719-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3131
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Krenar Pali
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-01720-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3132
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a-1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zabit Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01721-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3133
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Alushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01722-30-2016
 • Relatori:
 • F.Hajadari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3134
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 289/2 161 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Avdulla Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 56420-01723-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3135
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01724-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3136
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Naim Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-01725-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3137
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Blerim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01726-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3138
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rei Ruei
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01727-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3139
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Banaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-01728-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3140
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Skender Abedinaj Hajder Xhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01729-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3141
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ndrieim Dida
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01730-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3142
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Sallaji
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01731-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3143
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 320 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Thoma
 • Nr.Sistemi:
 • 59125-01732-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3144
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01733-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3145
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erando Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01734-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3146
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Altin Semeu
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-01735-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3147
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 201/1-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Roland Farruku Gani Brata
 • Nr.Sistemi:
 • 54300-01736-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3148
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bujar euka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01737-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3149
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/1 e 189/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Metaliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01738-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3150
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Fejzi Shehu-Blendi Bahuli
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01739-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3151
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 e 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Florian Toma-Sadik Qerimi Trendelina Qerimi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01740-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3152
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 59 127 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elton Musa Emela Braee
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01741-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3153
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agostin Necaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01742-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3154
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Altin Lalo
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01743-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3155
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klaudio Metaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01744-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3156
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Zenel Jonuzaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01745-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3157
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Altin Mulleti
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01746-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3158
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/2/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Akil Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01747-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3159
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardian Carcani
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01748-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3160
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Sokoli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01749-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3161
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 76-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Endi Musollari
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-01750-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3162
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Mueaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01751-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3123
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 514 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Billa
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01712-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3124
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervin Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01713-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3125
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rrok Gjeloshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01714-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3126
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01715-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3127
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 181 190/2 143/2 287/e e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mark Dedaj Shoq.Treg. eKurbinieshpk Xhelil Toshi Shoq.Treg. eERAD&XHTe Ramazan Balliu Shoq.Treg. eR&Be
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-01716-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3128
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 108/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Maringlen Agalliu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01717-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3129
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01718-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3096
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 180 e 190/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shemsi Pira
 • Nr.Sistemi:
 • 53601-01665-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3097
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armando Mekshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01666-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3098
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Ylli Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01667-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3099
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Braho
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01668-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3100
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Emira Vasha
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01669-30-2016
 • Relatori:
 • F.Hajadari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3101
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 305/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Selim Selimaj
 • Nr.Sistemi:
 • 57070-01670-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3102
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a e 236 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylber Gaei
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01671-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3103
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Golloshi Aldo Musaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01672-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3104
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 412 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Shoq. eOSHEEe sha Drejt.Raj.Njesia Nr.Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01673-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3105
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klinton Dalipi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01674-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3106
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/1 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Armand Osmani
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01675-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3107
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nik Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01676-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3108
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bledar Pashkaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01677-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3109
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01678-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3110
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erelind Rrexhepi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01679-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3111
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylli Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01680-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3112
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Treg. eEuroteame shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01681-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3113
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Asllan Berziu
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01682-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3114
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ditmir Rata
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-01684-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3115
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Peposhi Ergys Mehmeti Andrea eera
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01685-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3116
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 293/d i K.P.
 • Palet ne proces:
 • elirim Velillari Marsel Velillari
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01686-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3117
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Gjokaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01687-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3118
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dionis Gjini
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01688-30-2016
 • Relatori:
 • F.Hajadari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3119
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 323 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eduart Lamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 59129-01689-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3120
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Beqir Sulaj-Shaqir Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01690-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3121
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardit Dika
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01691-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3122
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/2 /a/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enver Prifti Florenc Prifti
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01692-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3081
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 e 285/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aldi Mata Arnold Gashi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01634-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3082
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardian Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-01635-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3083
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Posta Shqiptare Filiali Tirane Zarife Ahmetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01636-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3084
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.P. e 477 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Rami
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-01637-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3085
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Viron Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01638-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3086
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/6 e 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agim Selaj Besard Spahiu Flogert Turja Armando Bardhi Refail Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01639-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3087
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fitnete eipi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01640-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3088
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aurel Kadriu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01641-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3089
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Shkreta
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01642-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3090
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edmond Rasa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01643-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3091
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Isen Leknikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01644-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3092
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Haxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01645-30-2016
 • Relatori:
 • G. Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3093
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 dhe 84 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Oltion Vathi
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01646-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3094
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 99 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilmet Koei
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01647-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3095
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Sefa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01648-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3061
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artur Domi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01608-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3062
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 134 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jetnor Laho
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-01609-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3063
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nalan Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01610-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3064
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Suvarija
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01611-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3065
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Toluli
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01612-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3066
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 384 e 378 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Elton Suma
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-01613-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3067
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Martin Moli Perparim Kovaci
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01614-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3068
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Xhevahire Jakupi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01615-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3069
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/3 280 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Shota
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01616-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3070
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Bega
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01617-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3071
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 280 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bajram Tafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58321-01618-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3072
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Musa Vila
 • Nr.Sistemi:
 • 53308-01619-30-2016
 • Relatori:
 • F. Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3073
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Matt Hito
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01620-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3074
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 121/a/ e 305/b i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Bulku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01621-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3075
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 289/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kurt Skara Bajram Imerri
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01622-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3076
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 244 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Altin Beshiri
 • Nr.Sistemi:
 • 58110-01623-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3077
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Prok.Rreth.Gjyq.Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01624-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3078
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 108/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Havzi Basha
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01625-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3079
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Skender Demiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01626-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3080
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Liridon Rrustemaj
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-01627-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3053
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 125 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enkeleda Skendaj Saimir Tujani
 • Nr.Sistemi:
 • 52902-01589-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3054
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 143 e 150 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan Basko Ardjana Basko (Balla) Gezim Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01590-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3055
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 470 e 480 i K.PR.p
 • Palet ne proces:
 • Ervis Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-01591-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3056
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rakip Piska
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01592-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3057
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 149 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir eepani Shoq. eVodafon Albaniae sha
 • Nr.Sistemi:
 • 53208-01593-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3058
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 e 245/1i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edmond Jupe Qamil Doka Andrea Collari Nertil Lilo
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01594-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3059
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Astrit Luzi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01595-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3060
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Agalliu
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-01602-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3049
 • Data e Regj:
 • 27.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dritan Fezollari Ilir Selmani
 • Nr.Sistemi:
 • 52401-01562-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3050
 • Data e Regj:
 • 27.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardit Prebibaj Bilal Jonuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01563-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3051
 • Data e Regj:
 • 27.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Beltis Kraja
 • Nr.Sistemi:
 • 53811-01564-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3052
 • Data e Regj:
 • 27.04.2016
 • Objekti:
 • Neni101/2-22 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ervin Vulka
 • Nr.Sistemi:
 • 52602-01567-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3035
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 274 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjin Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58314-01548-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3036
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 76-22 e 278/2 i K
 • Palet ne proces:
 • Petrit Disha
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-01549-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3037
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 328/1/a e 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Elona Caushi- Altina Rrogozhina Eltion Sotirllari DRTatimeve Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01550-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3038
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 140/22-25 278/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Markel Bushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53108-01551-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3039
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Maliq Alliu
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01552-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3040
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ylber Sala
 • Nr.Sistemi:
 • 56280-01553-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3041
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Albi Mehmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-01554-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3042
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 134 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klisman Rama Darien Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53100-01555-30-2016
 • Relatori:
 • F.Hajadari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3043
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a e 323/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sami Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 59129-01556-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3044
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Merxhan Sinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01557-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3045
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Julian Mertiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01558-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3046
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleks Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01559-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3047
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 1372 i ligjit Nr.8328 dt.16.04.1998
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Elmazi
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-01560-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3048
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jani Alia
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01561-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3017
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 e 186/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ndrea Prendi Artan Hoxha Shqipe Jasimi
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-01518-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3018
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 278/5 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhek Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01519-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3019
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • 291/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alije Doko
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01520-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3020
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Mile
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01521-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3021
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Prenga
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01522-30-2016
 • Relatori:
 • F.Hajadari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3022
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 76-22 e 278/5 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Agim Zela
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-01523-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3023
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 119/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mark Pasha
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01524-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3024
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 245/1/2 e 25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gjelosh Progni Vladimir Bregu Valbona Bregu
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01525-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3025
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zarif Hasanaj Hajrie Lika Besnik Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01526-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3026
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Perfitim amnistie ligji Nr.8202 dt.27.03.1997
 • Palet ne proces:
 • Ismet Daja
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-01527-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3027
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 59/a pika c i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klevis Abazaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01528-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3028
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 306/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Sulejmanasi
 • Nr.Sistemi:
 • 57070-01529-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3029
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Bibaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01530-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3030
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a pg.4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01531-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3031
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Taulant Zaeellari
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01532-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3032
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 273 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Qordja
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01533-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3033
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 244 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Ahmetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58110-01534-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3034
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 235/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sokol Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 58101-01535-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3005
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 e 259 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-01495-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3006
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Kulja
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01496-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3007
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 4 i Ligjit 154/2015
 • Palet ne proces:
 • Manjola Dollapaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01497-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3008
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 279 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kasteljo Xega
 • Nr.Sistemi:
 • 53809-01498-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3009
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilir Petrela
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01499-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3010
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Misim Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01500-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3011
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arian Brahaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01501-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3012
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 124/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Hysni (Cartaj)
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01502-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3013
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 273 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Albert Xhoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01503-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3014
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 298/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Krenar Allaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 58405-01504-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3015
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Idriz Meta-Kujtim Sala
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01505-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3016
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 512 518 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Arben (Albin) Dodaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01506-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2996
 • Data e Regj:
 • 20.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alkion Gashi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01465-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2997
 • Data e Regj:
 • 20.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aurel Tresa
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01466-30-2016
 • Relatori:
 • F.Hajadari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2998
 • Data e Regj:
 • 20.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artur Firi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01467-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2999
 • Data e Regj:
 • 20.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ajet Ramcaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01476-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3000
 • Data e Regj:
 • 20.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 117/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enkel Vela
 • Nr.Sistemi:
 • 52807-01477-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3001
 • Data e Regj:
 • 20.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Braho
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01478-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3002
 • Data e Regj:
 • 20.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Hyskaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01479-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3003
 • Data e Regj:
 • 20.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 155/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Lata
 • Nr.Sistemi:
 • 53306-01480-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3004
 • Data e Regj:
 • 20.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Paulin Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01481-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2995
 • Data e Regj:
 • 19.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 58 e 329 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Lekaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01464-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2975
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Leonard Biba Besmir Prapaniku Florind Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01431-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2976
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enver Gatali
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01432-30-2016
 • Relatori:
 • F.Hajadari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2977
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Amela Ahmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01433-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2978
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 110/2 300 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Roland Beqiraj Behar Kurmekaj Sindrit Qelia
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-01434-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2979
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Drenofci
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-01435-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2980
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Faredin Hyka
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01436-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2981
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 170/a/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 53409-01437-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2982
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01438-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2983
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Mehmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01439-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2984
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 146 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ema Baku
 • Nr.Sistemi:
 • 53205-01440-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2985
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 145 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rustem Mollaymeri
 • Nr.Sistemi:
 • 53204-01441-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2986
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 170/a/1/ i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dode Rica
 • Nr.Sistemi:
 • 53409-01442-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2987
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 287/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vebi Alimucaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58339-01443-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2988
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ramis Buzali
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01444-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2989
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 22 236/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vilson Mehmeti Lindita Kamberi
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01445-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2990
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.P.- 477 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Voshi
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-01446-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2991
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.P.- 477 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Ildi Xheka
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-01447-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2992
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mud Meziu
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01448-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2993
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nizam Noka
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01449-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2994
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 297 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eri Mici
 • Nr.Sistemi:
 • 56540-01450-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2951
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Francesko Elmazi Lumni Metalija
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01407-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2952
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2-300 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Myrta Artur Roshi Edmond Roshi
 • Nr.Sistemi:
 • 57010-01408-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2953
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Lulati
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01409-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2954
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Flamur Palloshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01410-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2955
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2-287/b i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Indrit Isha Elton Nuzi Han Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01411-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2956
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Olsi Tafa
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01412-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2957
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i.K.P.
 • Palet ne proces:
 • Everaldo Rrapollari
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01413-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2958
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Migena Haxhialiu
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-01414-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2959
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/3 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Afrim Minollari
 • Nr.Sistemi:
 • 5 3801-01415-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2960
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 290-291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Eraldo Boni Gezim Bashllari Albi Ago
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-01416-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2961
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Gurakuqi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01417-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2962
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01418-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2963
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 89-250235/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Florenc Hoxha Kujtim Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01419-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2964
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 290-291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Vilson Cobani
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01420-30-2016
 • Relatori:
 • F.Hajadari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2965
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bajram Hetemaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01421-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2966
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 84-25 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Elisabeta Kuka Viktor Margellici
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-01422-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2967
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Durishti
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01423-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2968
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artur Frangu
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01424-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2969
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 84-25-278/5 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Klajdi Ferhati
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-01425-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2970
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gerti Jashari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01426-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2971
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Veseli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01427-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2972
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nikolla Ndreka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01428-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2973
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Jahbala
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-01429-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2974
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sadik Cana
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01430-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2945
 • Data e Regj:
 • 14.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rifat Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01400-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2946
 • Data e Regj:
 • 14.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 279/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Andre Nikolli
 • Nr.Sistemi:
 • 53809-01401-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2947
 • Data e Regj:
 • 14.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 478 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Isuf Smoqi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01402-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2948
 • Data e Regj:
 • 14.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 103/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Eduart Ndreu
 • Nr.Sistemi:
 • 52605-01403-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2949
 • Data e Regj:
 • 14.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bledar Lena
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01405-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2950
 • Data e Regj:
 • 14.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Qarri (Agim Gim Lepuri)
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01406-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2941
 • Data e Regj:
 • 13.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Flamur Murrja
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01377-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2942
 • Data e Regj:
 • 13.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Flamur Nelaj Jovan Rajta
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01378-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2943
 • Data e Regj:
 • 13.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 300 301 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sami Vokshi Klajdi Vokshi
 • Nr.Sistemi:
 • 59101-01379-30-2016
 • Relatori:
 • Sh. Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2944
 • Data e Regj:
 • 13.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mark Ndoj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01380-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2925
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Tonin Piroli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01332-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2926
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/1 K.p
 • Palet ne proces:
 • Mentor Bruci
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01333-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2927
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 101/2 K.p
 • Palet ne proces:
 • Ajet Bizgjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 52602-01334-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2928
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 190/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Malaqi
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-01335-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2929
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Nenet 139 te K.p
 • Palet ne proces:
 • Izair Citozi
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01336-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2930
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/1 K.p
 • Palet ne proces:
 • Liri Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01337-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2931
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.p
 • Palet ne proces:
 • Astrit Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01338-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2932
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Amnisti
 • Palet ne proces:
 • Feruze Bregu
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-01339-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2933
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 149 K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Cepani/Altin Goxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53208-01340-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2934
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/1/4 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Sinan Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-01341-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2935
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 329 K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01342-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2936
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 25 K.P
 • Palet ne proces:
 • Ylber Malliku Agim Mulleti
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01343-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2937
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 182/a K.P
 • Palet ne proces:
 • Hyrjet Shijanaku
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01344-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2938
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 e ne vijim te K.pr.P
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Morina Shkelqim Morina/Hamez Pervana
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01345-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2939
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/1 K.p
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01346-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2940
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 135 25 K.p
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Koliqi
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01347-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2906
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 237 25 K.P
 • Palet ne proces:
 • Jani Kristo
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-01301-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2907
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Ervin Cmeta Rigels Cmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-01302-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2908
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 235/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Roland Goga
 • Nr.Sistemi:
 • 58101-01303-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2909
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.p
 • Palet ne proces:
 • Alfons Hima
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01304-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2910
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Mici
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01305-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2911
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.pr.P
 • Palet ne proces:
 • Rrushe Celia
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01306-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2912
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 113 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Tatjana Cuka Gurali Alushi
 • Nr.Sistemi:
 • 52801-01307-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2913
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.p
 • Palet ne proces:
 • Halim Xhebexhia
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01308-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2914
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 K.p
 • Palet ne proces:
 • Skerdilaid Godo
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01309-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2915
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 237 K.p
 • Palet ne proces:
 • Sokol Lubishta
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-01310-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2916
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 K.p
 • Palet ne proces:
 • Arban Haxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01311-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2917
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.p
 • Palet ne proces:
 • Artjan Kuka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01312-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2918
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 K.p
 • Palet ne proces:
 • Florind Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-01313-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2919
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.p
 • Palet ne proces:
 • Gezim Elshani
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01314-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2920
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.p
 • Palet ne proces:
 • Besnik Myftari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01315-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2921
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 300/1 301 K.p
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Qordja Ylli Qordja Blerim Qordja Dilaver Qordja Jurgen Duka Sokol Brahja Shaban Piku
 • Nr.Sistemi:
 • 59101-01316-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2922
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Tota
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01317-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2923
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Gertian Braimllari
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01318-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2924
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Fadil Zeqiri
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01319-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2895
 • Data e Regj:
 • 06.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Kajo
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01285-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2896
 • Data e Regj:
 • 06.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01286-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2897
 • Data e Regj:
 • 06.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/1 273 K.p
 • Palet ne proces:
 • Elmir Tufa
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-01287-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2898
 • Data e Regj:
 • 06.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Kasmi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01288-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2899
 • Data e Regj:
 • 06.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 K.p
 • Palet ne proces:
 • Filip Koka
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-01289-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2900
 • Data e Regj:
 • 06.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Gjet Tuci
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01290-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2901
 • Data e Regj:
 • 06.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 164/b K.P
 • Palet ne proces:
 • Genc Goci
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01291-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2902
 • Data e Regj:
 • 06.04.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje e vendimit
 • Palet ne proces:
 • Dritan Fani
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01292-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2903
 • Data e Regj:
 • 06.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Emiljan Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01293-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2904
 • Data e Regj:
 • 06.04.2016
 • Objekti:
 • Nenet 139-25 291 KP
 • Palet ne proces:
 • Anton Kuka
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01294-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2905
 • Data e Regj:
 • 06.04.2016
 • Objekti:
 • Zgjatje e periudhes se proves
 • Palet ne proces:
 • Preng Prendi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01295-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2878
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/1 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Dallaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01266-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2879
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 25 K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Kodra Malvin Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01267-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2880
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 235/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Manushaqe Pashollari
 • Nr.Sistemi:
 • 58101-01268-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2881
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Hidri
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01269-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2882
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 K.p
 • Palet ne proces:
 • Behar Cmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-01270-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2883
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Granit Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01271-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2884
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Geni Kambo
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01272-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2885
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Afrim Klosi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01273-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2886
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Ago (Gramoz) Metani
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01274-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2887
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Qendrim ne shtepi
 • Palet ne proces:
 • Parashqevi Ademi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01275-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2888
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Klevis Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01276-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2889
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.p
 • Palet ne proces:
 • Artan Kanani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01277-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2890
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 323/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Roland Simolla
 • Nr.Sistemi:
 • 59129-01278-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2891
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 290 291 K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Rakip Lalica
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01279-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2892
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Ylli Shiba
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01280-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2893
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Koldashi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01281-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2894
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 189/2186/2192 K.P
 • Palet ne proces:
 • Pjerin Brahimaj Jupiter Brahimi Haki Tarja
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-01282-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2858
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 te K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Jani Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01237-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2859
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 143/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Tedi Durishti
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-01238-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2860
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 22 25 K.P
 • Palet ne proces:
 • Oltjan Maxhari
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01239-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2861
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 329/1 K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Hasan Haka/Astrit Sejdini Merita Sejdini
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01240-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2862
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Arsilvjo Gjinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01241-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2863
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 248 K.P
 • Palet ne proces:
 • Florenc Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-01242-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2864
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Kthim sendi i sekuestruar
 • Palet ne proces:
 • Enis Vrapi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01243-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2865
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Blendi Cermjani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01244-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2866
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Bushgjokaj Platin Hasani Ibrahim Gjedia
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01245-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2867
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Eriolt Cena
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01246-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2868
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Enjo Mane
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01247-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2869
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 156/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Hasa Gezim Bulku
 • Nr.Sistemi:
 • 53307-01248-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2870
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/b K.P
 • Palet ne proces:
 • Hajri Alia
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-01249-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2871
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 K.p
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Demushi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01250-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2872
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Ilir Bruci
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01251-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2873
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 108/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Naim Vata
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01252-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2874
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Skender Gashi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01253-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2875
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Perjashtim gjyqtari
 • Palet ne proces:
 • Vilson Cobani
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01254-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2876
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 298/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Husamettin Yidiz
 • Nr.Sistemi:
 • 56550-01255-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2877
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Nenet 248 259 197 244 245 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Metjon Bijo Kreshnik Kasaj Gjergji Boduri Jani Berukas Petrit Ahmetaj Agron Arapi
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-01256-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2854
 • Data e Regj:
 • 01.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.p
 • Palet ne proces:
 • Gentian Shala
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01225-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2855
 • Data e Regj:
 • 01.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Bami
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01226-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2856
 • Data e Regj:
 • 01.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 180 242 K.P
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Sina Renato (Sokol) Sina
 • Nr.Sistemi:
 • 53601-01227-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2857
 • Data e Regj:
 • 01.04.2016
 • Objekti:
 • Neni 89 e 25 K.P
 • Palet ne proces:
 • Angjelo Nura Niku Dani Miri Dani Durim Dani
 • Nr.Sistemi:
 • 52402-01228-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2832
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Qose
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01186-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2833
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 113/1 305 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Florinda Tafa
 • Nr.Sistemi:
 • 52801-01187-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2834
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 159/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Sinakoli
 • Nr.Sistemi:
 • 53310-01188-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2835
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 242 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Kreshnik Syla
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-01189-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2836
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 328 329 te K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Gjet Basha/Mark Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01190-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2837
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Aldo Masha
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01191-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2838
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Klodian Xhani
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01192-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2839
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Astrit Mjeshtri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01193-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2840
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 236/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Enver Fixha
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-01194-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2841
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • neni 279/2 K.p
 • Palet ne proces:
 • Leonard Buci
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-01195-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2842
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Ismaili (Perllaku)
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01196-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2843
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Qemal Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01197-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2844
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 58/3 291 te K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Bogdani Silvana Bogdani
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01198-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2845
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Ritvan Kopani
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01199-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2846
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Vasil Sinani
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-01200-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2847
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 108/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Flamur Tufa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01201-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2848
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Marjo Jaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01202-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2849
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 e 25 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Bedri Miftari
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01203-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2850
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 K.P
 • Palet ne proces:
 • Dan Gjurra
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-01204-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2851
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Mitat Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01205-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2852
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Abdurraman Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01206-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2853
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Luiza Shehu/Bilbil Perzhilla Sokol Perzhilla
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01207-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2804
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 284/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Vuksan Ndrevataj
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-01144-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2805
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.p
 • Palet ne proces:
 • Gentian Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01145-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2806
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 22 K.P
 • Palet ne proces:
 • Olti (Gladiol) Dulce
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01146-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2807
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 e 22 K.P
 • Palet ne proces:
 • Hermes Arapi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01147-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2808
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Kostandin Zaimaj Mario Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01148-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2809
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Kuci
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01149-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2810
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Qendrim ne shtepi
 • Palet ne proces:
 • Pietro Grandoni
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01150-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2811
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Perfitim nga amnistia
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Sota
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01151-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2812
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/3 K.P
 • Palet ne proces:
 • Saimir Zalla
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-01152-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2813
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Erzen Menaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01153-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2814
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 242 K.P
 • Palet ne proces:
 • Irvi Piligriu
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-01154-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2815
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 290/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Perparim Veli
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-01155-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2816
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • neni 289/1 i K. P.
 • Palet ne proces:
 • Leonat Cekrezi Besnik Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 56420-01156-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2817
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Flutura Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01157-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2818
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Gega
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01158-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2819
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • neni 134/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Olti Dulce
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01159-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2820
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Marjo Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01160-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2821
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Fitnete Bodinaku
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01161-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2822
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 e 22 K.P
 • Palet ne proces:
 • Erli Mersini
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01162-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2823
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/5 130/a/3 K.P
 • Palet ne proces:
 • Edison Vatnikaj Ronaldo Koka
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01163-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2824
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 te K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Luan Hoxha/Besnik Kaimi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01164-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2825
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Albert Ramaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01165-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2826
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Idrizi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01166-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2827
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Redjon Jaho
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01167-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2828
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/ i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Teranaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-01168-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2829
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • neni 135 K.P
 • Palet ne proces:
 • Entela Ferko
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-01169-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2830
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/2 278/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Marsel Xeba Andi Xeba Ilirjan Xeba Xhulio Qejvanaj Skerdi Xhelo
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-01170-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2831
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 329 te K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Ilir Sopoti
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-01171-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2756
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Njohje vendimi huaj
 • Palet ne proces:
 • Ilir Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-01086-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2757
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Arben Zace
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01087-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2758
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.p
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Cena
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01088-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2759
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 K.p
 • Palet ne proces:
 • Ali Kaci
 • Nr.Sistemi:
 • 56170-01089-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2760
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Ali Nuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01090-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2761
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 134/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Orgest Tanushi Besmir Koka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-01091-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2762
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 186/1 189/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Ndreka
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-01092-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2763
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Kelmend Ibrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-01093-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2764
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Artur Doku
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01094-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2765
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 277 K.P
 • Palet ne proces:
 • Ferit Koroci
 • Nr.Sistemi:
 • 56170-01095-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2766
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291/1 2 K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Ymerli Bardhollari
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01096-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2767
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Hysni Dajci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01097-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2768
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 259 K.P
 • Palet ne proces:
 • Leonard Dedej Saimir Latifi Arlind Shtepani
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-01098-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2769
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Ervin Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01099-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2770
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 278/4 e 274 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Hajdaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 58314-01100-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2771
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Sabedin Bitiq
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01101-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2772
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Skender Hasmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01102-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2773
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 242 K.P
 • Palet ne proces:
 • Igli Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-01103-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2774
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 139 K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Palushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-01104-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2775
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Frrok Tabakaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01105-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2776
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 178 K.P
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Ymeri Ardian Ibro
 • Nr.Sistemi:
 • 53508-01106-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2777
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Bashkim denimi
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Rrapaj
 • Nr.Sistemi:
 • 71003-01107-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2778
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/2 305/b K.P
 • Palet ne proces:
 • Lek Ujka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01108-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2779
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Musaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01109-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2780
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Arian Ulqinaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01110-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2781
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 283/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Ani Xhelili
 • Nr.Sistemi:
 • 58331-01111-30-2016
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2782
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Brucaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-01112-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2783
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjithshme e Doganave/Vladimir Rexha
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-01113-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2784
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Musta
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-01114-30-2016
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2785
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Mucaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01115-30-2016
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2786
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 273 K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Lurthi
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-01116-30-2016
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2787
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P
 • Palet ne proces:
 • Taiyyib Mir
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-01117-30-2016
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2788
 • Data e Regj:
 • 25.03.2016
 • Objekti:
 • neni 137 K.P
 • Palet ne proces:
 • Age Vata
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-01118-30-2016
 • Relatori: