Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1874
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Pengili
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00670-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1875
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Arben Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00671-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1876
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Vangjeli
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00672-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1877
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Besnik Binjaku ( Kerkues)
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00673-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1878
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edison Gjana
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00674-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1879
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 82 ; 278 i kp
 • Palet ne proces:
 • Elson Kalaveri
 • Nr.Sistemi:
 • 52108-00675-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1880
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 298/3 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Paulin Gjini; Tonin Ndrezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00676-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1881
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 135; 287 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Luaren Vata; Edmond Osmani; Gramoz Milushi; Kujtim Metalia; Gjergji Tupe
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00677-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1882
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Naim Daci; Sibe Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00678-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1883
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 76-22 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Jakup Sela
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00679-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1884
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 297 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Refik Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56540-00680-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1885
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i kp
 • Palet ne proces:
 • Altin Hetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-00681-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1886
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00682-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1887
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 237-25 i kp
 • Palet ne proces:
 • Pal Qefaliaj; Tom Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-00683-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1888
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edson Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00684-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1889
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Gjok Rica
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00685-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1890
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Valentin Jaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-00686-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1891
 • Data e Regj:
 • 25.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 305 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Ndue Rica
 • Nr.Sistemi:
 • 59106-00687-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1859
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.pr.p
 • Palet ne proces:
 • Isuf Hysa; Rigels Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00655-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1860
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i kP
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00656-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1861
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 305 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Alla
 • Nr.Sistemi:
 • 57060-00657-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1862
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elton Ismalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00658-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1863
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130 /a/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Lecini
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00659-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1864
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130 /a/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ismail Llapi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00660-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1865
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i kp
 • Palet ne proces:
 • Manfred Fezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00661-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1866
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 283 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Dani
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00662-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1867
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Gramoz Ismailisufaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00663-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1868
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Sami Neziri
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00664-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1869
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eriglen Cera
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00665-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1870
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/a i k.p
 • Palet ne proces:
 • Sherif Visha
 • Nr.Sistemi:
 • 52304-00666-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1871
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4 i kp
 • Palet ne proces:
 • Martin Keci
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00667-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1872
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Byberi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00668-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1873
 • Data e Regj:
 • 24.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kprp
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kodhelaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00669-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1834
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni121/a/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Altin Hida
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00615-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1835
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Visar Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00616-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1836
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 ikp
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Kolgjegja
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00617-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1837
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Karafil Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00618-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1838
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Denis Lana
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00619-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1839
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kpr.p
 • Palet ne proces:
 • Stavri Zeneli
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00620-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1840
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Asllan Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00621-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1841
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 110/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Bledar Beti
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-00622-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1842
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Fjorin Vishe-Arben Hoxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00623-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1843
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Dhenie amnistie
 • Palet ne proces:
 • Fatos Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 70003-00624-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1844
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1i kp
 • Palet ne proces:
 • Julind Veshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00625-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1845
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Bledar Uzuni
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00626-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1846
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Bregasi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00627-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1847
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Besim Pasha
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-00628-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1848
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gjok Kalthi; Agustin Marku; Tonin Doda; Ardit ( Gjon )Kalthi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00629-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1849
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i k.pr.pen
 • Palet ne proces:
 • Altin Maci - kerkues
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00630-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1850
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Feliks Dangellia
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00631-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1851
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Korriku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00632-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1852
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 89 I K.p
 • Palet ne proces:
 • Arian Rexhmataj
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-00633-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1853
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Hysni Tafili
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00634-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1854
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 212-217 i K.Ppr.
 • Palet ne proces:
 • Gani Manollari
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00635-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1855
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 287/b i K.P
 • Palet ne proces:
 • Altin Hoda
 • Nr.Sistemi:
 • 58339-00636-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1856
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 183/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ermal Sudi
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-00637-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1857
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Andi Fisheku
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00638-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1858
 • Data e Regj:
 • 23.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 290; 291 i kpr.p
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Isufaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00639-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1820
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 320 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Luzi
 • Nr.Sistemi:
 • 59125-00601-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1821
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Aleks Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00602-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1822
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Urim Alia
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00603-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1823
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neri 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ari Luku
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00604-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1824
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00605-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1825
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 273 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Ervis Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-00606-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1826
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Caushaj ?Drita Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00607-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1827
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Sharra
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00608-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1828
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Kotorri
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00609-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1829
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137 i kp
 • Palet ne proces:
 • Dritan Kerciku
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00610-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1830
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen; Namik; Irma; Xhilka Karasani - Ardian Beqja
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00611-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1831
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Isa Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00612-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1832
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Florian Shkalla
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00613-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1833
 • Data e Regj:
 • 20.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Rinor Rexhmati
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00614-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1810
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 121 i kp
 • Palet ne proces:
 • Marjo Lulja
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00578-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1811
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 189/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Betim Kosumi
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-00579-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1812
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kP
 • Palet ne proces:
 • Spiro Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00580-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1813
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Prp
 • Palet ne proces:
 • Sabri Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00581-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1814
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Perparimi Mertini
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00582-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1815
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Behar Cakalli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00583-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1816
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Bajram Cerpja-Klejda Seferi ; Anila Cupi; Aleks Sokoli etj
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00584-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1817
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278; 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Denis Sala
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00585-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1818
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236; 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Qamil Lamallari
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00586-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1819
 • Data e Regj:
 • 19.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00587-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1798
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Rasim Mali; Artan Rica
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00565-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1799
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 kp
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00566-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1800
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00567-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1801
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Violeta Tafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00568-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1802
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Elton Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00570-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1803
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Skender Arapi; Sefedin Demiri
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-00571-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1804
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Lici
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00572-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1805
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klouden Mucogllava
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00573-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1806
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Gezim Velaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00574-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1807
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Ylli Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-00575-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1808
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Orest Xarxallo
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00576-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1809
 • Data e Regj:
 • 18.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 285 i kp
 • Palet ne proces:
 • Elior Maci
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00577-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1782
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 89 ; 283/ 1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Leonid Jahja
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00549-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1783
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 316; 323/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Andri Leka; Ylli Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 57260-00550-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1784
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 170/c i K.P
 • Palet ne proces:
 • Reshat Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00551-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1785
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.PEna
 • Palet ne proces:
 • Marie Preci (Oroshi)
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00552-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1786
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 110/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Armand Duka
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-00553-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1787
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Genci Heka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00554-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1788
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K.P
 • Palet ne proces:
 • Roland Dobra; Dife Dishuka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00555-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1789
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/1; 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Merxhan Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-00556-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1790
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 89 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 52308-00557-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1791
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Alushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00558-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1792
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Shahin Dalipi
 • Nr.Sistemi:
 • 58103-00559-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1793
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Bamir Kenga
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00560-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1794
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 112/2 I kp
 • Palet ne proces:
 • Zamira Demce
 • Nr.Sistemi:
 • 52706-00561-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1795
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Sebastjan Kalemi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00562-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1796
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2 ikp
 • Palet ne proces:
 • Roland Piroli
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00563-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1797
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 i kp
 • Palet ne proces:
 • Esmeralda Aliaj; Alma Haxhiaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00564-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1759
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4; 300 i kp
 • Palet ne proces:
 • Marius Ceka; Sotir Ziu
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-00514-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1760
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Clirim Gurra
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00515-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1761
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Altin Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-00516-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1762
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 235 i kp
 • Palet ne proces:
 • Francesco Becchetti
 • Nr.Sistemi:
 • 58101-00517-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1763
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Arjan Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00518-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1764
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alban Thomallari
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00519-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1765
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a i K;p
 • Palet ne proces:
 • Haki Liksenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00520-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1766
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Artan Preza
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00521-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1767
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatos Tola; Fatjon Duke
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00522-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1768
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ergi Ziu
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00523-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1769
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zeletin Martinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00524-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1770
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3 iK.;P
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Disha
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00525-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1771
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Inelda Zanati
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00526-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1772
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Liri Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00527-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1773
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 328;329 i K.Pr.PE
 • Palet ne proces:
 • OSSHEE sha
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00528-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1774
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 237/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Gezim Haka
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00529-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1775
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mus Gjana
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00530-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1776
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i kP
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-00531-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1777
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 327 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arjan Karriqi; Xhetan Ramizi (Toci) ; Andrit Toci
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-00532-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1778
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 ik;p
 • Palet ne proces:
 • Silvan Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00533-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1779
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Markeljan Llapushi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00534-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1780
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Besnik Spaho
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00535-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1781
 • Data e Regj:
 • 16.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 470 ik.prp
 • Palet ne proces:
 • Marjan Rroku
 • Nr.Sistemi:
 • 70002-00536-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1740
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 79/e-22; 278 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ensi Strataj; Sadjon Cika
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-00465-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1741
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 79/?-25 i kp
 • Palet ne proces:
 • Altin Shkreta ; Alban (Oligert) Shkreta
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-00466-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1742
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 328;329 i K.pr.p
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Shkreta
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00467-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1743
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Agim Baku
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00468-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1744
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 189/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Azmi Cavus
 • Nr.Sistemi:
 • 53804-00469-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1745
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 242; 291 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Klodjan Coku
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-00470-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1746
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Mark Gjini
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00471-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1747
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Arif Kaca
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-00472-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1748
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Destan Buci
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-00473-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1749
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1-22 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Kristian Vata
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00474-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1750
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 62;470 i kpr.p
 • Palet ne proces:
 • Adrian Mancellari
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00475-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1751
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 139-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mario Avdiaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00476-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1752
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Mirela Duka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00477-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1753
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eugert Zenelaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00478-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1754
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 290 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Altin Duraj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00479-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1755
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 277 i i k p
 • Palet ne proces:
 • Fazli Ymeri
 • Nr.Sistemi:
 • 58317-00480-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1756
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lirim Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00481-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1757
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 300; 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Senad Shiqerukaj; Ledio Baxhaku ; Ylli Brasha; Endi Ahmetaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00482-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1758
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i kP
 • Palet ne proces:
 • Ervin Tavanxhi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00483-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1739
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Nenet 278/4; 84 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Milkurti
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00456-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1704
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Nenet 134/1;236/2 t?K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ermal Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00411-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1705
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Diamant Xheka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00412-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Murat Zyba
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00413-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1707
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erion Kadiu; Besjan Dedaj; Flogert Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00414-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1708
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 470 e vijues t?K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Strazimiri
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00415-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1709
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00416-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1710
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Anisa Curraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00417-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1711
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Martin Prenga
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00418-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1712
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Tomcini
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-00419-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1713
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 145 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zemrite Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-00420-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1714
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 90 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardian Xhaferri/Ismet Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-00421-30-2015
 • Relatori:
 • A.Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1715
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Oltjan Doci; Luis Vojka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00422-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1716
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria O.SH.E.E. sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00423-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1717
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ergys Shehu; Jurgen Sinjari; Omar Nasr; Rigers Vejsiu
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00424-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1718
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Genci Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00425-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1719
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Edmond Sinani
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00426-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1720
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 197-25 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Spartak Lame
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-00427-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1721
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sali Hajdari
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-00428-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1722
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2; 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Rudin Serani; Bajron Serani
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00429-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1723
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Antonio Perozello
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00430-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1724
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00431-30-2015
 • Relatori:
 • Fato Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1725
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Kastrati
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-00432-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1726
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2; 292 K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Ndue Sefgjini
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00433-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1727
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 181 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Ardian Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 53602-00434-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1728
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/2; 190 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Stojani
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00435-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1729
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Albert Duka
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00436-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1730
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 K.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Hyka
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00437-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1731
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 321/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan Mustafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 57240-00438-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1732
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Valter Tabaku
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00439-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1733
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1; 237 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hasan Merko
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00440-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1734
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 477 i K.Pr.P.64 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00441-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1735
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria O.SH.E.E. sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00442-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1736
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 K.P
 • Palet ne proces:
 • Riza Alla
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00443-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1737
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137;198 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Besmir Gjuci
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-00444-30-2015
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1738
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4 K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Miceli
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00445-30-2015
 • Relatori:
 • A.Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1661
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Naim Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-00362-30-2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1662
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 139; 134/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Redon Asllanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-00363-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1663
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 245/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Feride Kateshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58111-00364-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1664
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Nenet 236/2; 242; 237 te K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arben Hajdaraj; Osman Luca
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-00365-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1665
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Rrushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00366-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1666
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arsuela Coku
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00367-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1667
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 119/2;120/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • STSA ALBANIA sh.p.k./Shoqeria Tregtare Shqiptarja.com. sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 52809-00368-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1668
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291; 329 te K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Violeta Pufler
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00369-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1669
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Raul Valisi
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00370-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00371-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1671
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Riza Islamaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00372-30-2015
 • Relatori:
 • Fato Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1672
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Martin Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00379-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1673
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Margjini
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00380-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1674
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Festim Zeka
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-00381-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1675
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Behar Kovaci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00382-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1676
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Orjel Mahmuti
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00383-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1677
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 238 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Sopaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-00384-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1678
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Denis Mbroci
 • Nr.Sistemi:
 • 56200-00385-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1679
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Irilind Topi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00386-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1680
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Toca
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-00387-30-2015
 • Relatori:
 • Fato Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1681
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Veli Emini
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00388-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1682
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 259; 25 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Sotiraq Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-00389-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1683
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Rricku
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00390-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1684
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Begaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00391-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1685
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 190/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erjol Lama
 • Nr.Sistemi:
 • 53805-00392-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1686
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291;242;273 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Gezim Tafili; Saimir Kuqi
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00393-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1687
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/3 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kristjan Lica
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00394-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1688
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2/3 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arjan Shanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00395-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1689
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 64 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00396-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1690
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Magelan Quku
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00397-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1691
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Petrit Talja
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-00398-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1692
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Azis Likja
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00399-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1693
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 170/c K.P.
 • Palet ne proces:
 • Besnik Vishka
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00400-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1694
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 64 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Koleci
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00401-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1695
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2;250 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Alket Palushi; Agron Kastrati
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00402-30-2015
 • Relatori:
 • Fato Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1696
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 139; 25 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Jonus Stafa; Njazi Rabdishti
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-00403-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1697
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Orges Dardeshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00404-30-2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Cerpja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00405-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1699
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Kuka; Permbaruesi Gjyqesor Privat Shpetim Allamani
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00406-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1700
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 84;25; 278/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Silvjo Hithi; Andon Hithi
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-00407-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1701
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 478 K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00408-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1702
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 478 K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Veliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00409-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1703
 • Data e Regj:
 • 03.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Elgakoti; Shoqata Artemis; Besim Trezhnjeva; Bujar Musta; Tomorr Kullolli
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00410-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1624
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Nenet 143/2; 186/2 te K.P
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Gjika
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-00325-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1625
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Nenet 130/a; 321/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Veli Ndoj
 • Nr.Sistemi:
 • 59127-00326-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1626
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Xhezmi Skenderaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-00327-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1627
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 150 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Prek Martinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-00328-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1628
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2-22 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Kristian Maliqi; Alltan Dafku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00329-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1629
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artan Osmani
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-00330-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1630
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Nenet 139 e 22; 300 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Viktor Prengezaj; Brandi Pjetri; Fatjon Jakaj; Saimir Rezi
 • Nr.Sistemi:
 • 500100-00331-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1631
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Toni (Arber) Kreci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00332-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1632
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Artur Isa
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00333-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1633
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ardian Prenga
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00334-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1634
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ali Hida
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00335-30-2015
 • Relatori:
 • Fato Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1635
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Erxhon Kaferi
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00336-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1636
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Enedjo Kaci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00337-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1637
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00338-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1638
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Luan Dajci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00339-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1639
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Nenet 130/a; 321/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Uka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00340-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1640
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Avni Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-00341-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1641
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Qesaraku; Agim Qesaraku
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00342-30-2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1642
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Besim Shkoza
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00343-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1643
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 114/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Agron Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 52802-00344-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1644
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Bledar Llazo
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00345-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1645
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Nenet 130/a/4 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Stavri Zeneli
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00346-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1646
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53200-00347-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1647
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Zymer Jerina
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00348-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1648
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 329; 409 K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Murat Sulaj; Izet Rrapi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00349-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1649
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 147/2 K.Pr.P.
 • Palet ne proces:
 • Leonard Peci
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-00350-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1650
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Harmito Kertalli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00351-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1651
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a-2; 25 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Mujdin Biba; Ilir Biba
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-00352-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1652
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Preng Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00353-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1653
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 125 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Evelina Shabani/Sabri Goxheri
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-00354-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1654
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 291/2 K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Vasil Gjika
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00355-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1655
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Arap Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 53812-00356-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1656
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Nenet 291; 242; 237 te K. P.
 • Palet ne proces:
 • Erikson Klosi
 • Nr.Sistemi:
 • 55308-00357-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1657
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 76; 278/2 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Ndrec Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00358-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1658
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Pema
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00359-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1659
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Shametaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00360-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1660
 • Data e Regj:
 • 02.02.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 K.P.
 • Palet ne proces:
 • Florjan Mani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00361-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1612
 • Data e Regj:
 • 29.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.pr.pe
 • Palet ne proces:
 • Bujar Bllaca
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00301-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1613
 • Data e Regj:
 • 29.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Robert Mulgeci
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-00302-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1614
 • Data e Regj:
 • 29.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 92 i kp
 • Palet ne proces:
 • Avni Marqeshi; Ervis Isenlikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00303-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1615
 • Data e Regj:
 • 29.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Nuci Shamija ; Dhimiter Roko
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00304-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1616
 • Data e Regj:
 • 29.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 ; 415 i K.pr.P
 • Palet ne proces:
 • Tom Gjinaj (kerkues) - Shkelqim Uka; Gani Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00305-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1617
 • Data e Regj:
 • 29.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i KP
 • Palet ne proces:
 • Angjelo Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00306-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1618
 • Data e Regj:
 • 29.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 470 i kpr.p
 • Palet ne proces:
 • Defrim Baqellari
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00307-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1619
 • Data e Regj:
 • 29.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134 i kp
 • Palet ne proces:
 • Fatos Hamati
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00308-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1620
 • Data e Regj:
 • 29.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Artur Qarri
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00309-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1621
 • Data e Regj:
 • 29.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Besnik Coka
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00310-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1622
 • Data e Regj:
 • 29.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 272 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Valbona Gjergji
 • Nr.Sistemi:
 • 58312-00311-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1623
 • Data e Regj:
 • 29.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 89/25 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Oljon Mata; Krenar Mata
 • Nr.Sistemi:
 • 52402-00312-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1599
 • Data e Regj:
 • 28.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i kp
 • Palet ne proces:
 • Admir Bariu
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00281-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1600
 • Data e Regj:
 • 28.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Artur Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-00282-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Regj:
 • 28.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Agim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-00283-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1602
 • Data e Regj:
 • 28.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 84 ikP
 • Palet ne proces:
 • Alfred Tanushi
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-00286-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1603
 • Data e Regj:
 • 28.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Klinton Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-00292-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1604
 • Data e Regj:
 • 28.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 329i K.Pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Media Vizion-Isuf Xibri
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00293-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1605
 • Data e Regj:
 • 28.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 170 /c/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Merkuri
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00294-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1606
 • Data e Regj:
 • 28.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4;274 i kp
 • Palet ne proces:
 • Bukurosh Dani; Bernard Dani
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00295-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1607
 • Data e Regj:
 • 28.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 84 K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Qerim Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 52111-00296-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1608
 • Data e Regj:
 • 28.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 284/; 130/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Jani Rustemi
 • Nr.Sistemi:
 • 58328-00297-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1609
 • Data e Regj:
 • 28.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 470 i K.pr.p
 • Palet ne proces:
 • Gentian Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00298-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1610
 • Data e Regj:
 • 28.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i k.P
 • Palet ne proces:
 • Sali Bilja
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00299-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1611
 • Data e Regj:
 • 28.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1;2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Peca
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00300-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1597
 • Data e Regj:
 • 27.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 290; 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Roven Cenolli
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00272-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1598
 • Data e Regj:
 • 27.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alfonc Gjoka ( Maloku)
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00273-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1589
 • Data e Regj:
 • 26.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Ardian Myftaraj ; Klodian Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00250-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1590
 • Data e Regj:
 • 26.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 274 i kp
 • Palet ne proces:
 • Andon Qako
 • Nr.Sistemi:
 • 58314-00251-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1591
 • Data e Regj:
 • 26.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 463-470 i Kpr.P
 • Palet ne proces:
 • Renato Bajraktari
 • Nr.Sistemi:
 • 73001-00252-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1592
 • Data e Regj:
 • 26.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Durim Mahmudi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00253-30-2015
 • Relatori:
 • Fato Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1593
 • Data e Regj:
 • 26.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Alda Nomani (Bukri)
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00254-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1594
 • Data e Regj:
 • 26.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Laureta Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00255-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1595
 • Data e Regj:
 • 26.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ilir Fusha
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00256-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1596
 • Data e Regj:
 • 26.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1; 321 i kp
 • Palet ne proces:
 • Eduart Mulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00257-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1578
 • Data e Regj:
 • 24.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Flogert Carja
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00239-30-2015
 • Relatori:
 • G.Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1579
 • Data e Regj:
 • 24.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Milser (Milser) Dardha
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00240-30-2015
 • Relatori:
 • Fato Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1580
 • Data e Regj:
 • 24.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Donald Meziri
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00241-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1581
 • Data e Regj:
 • 24.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Hermes Arapi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00242-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1582
 • Data e Regj:
 • 24.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 64 i kp
 • Palet ne proces:
 • Enver Jakimi
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00243-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1583
 • Data e Regj:
 • 24.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.PrPenal
 • Palet ne proces:
 • OST ?ldi Hysi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00244-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1584
 • Data e Regj:
 • 24.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 150-22 iKP
 • Palet ne proces:
 • Xhetan Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53300-00245-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Regj:
 • 24.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i kPr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Ibrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-00246-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1586
 • Data e Regj:
 • 24.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 110 /1 I kp
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 52703-00247-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1587
 • Data e Regj:
 • 24.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Indrit Tresa
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00248-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1588
 • Data e Regj:
 • 24.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 62 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Nacollari
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00249-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1577
 • Data e Regj:
 • 23.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 170/ci K.p
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Fino
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00230-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1565
 • Data e Regj:
 • 22.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.pr.pe
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00211-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1566
 • Data e Regj:
 • 22.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Basha; Arben Koleci
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00216-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1567
 • Data e Regj:
 • 22.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 ;323 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Florian Shkembi; Sinan Kadena;Klevis Mulgeci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00220-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1568
 • Data e Regj:
 • 22.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i k;p
 • Palet ne proces:
 • Luan Bytyci; Baki Myrtollari;
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00221-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1569
 • Data e Regj:
 • 22.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1;186/1 kp
 • Palet ne proces:
 • Besim Shabani
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00222-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1570
 • Data e Regj:
 • 22.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 90 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Liman Kadiu-Festim Kadiu
 • Nr.Sistemi:
 • 52307-00223-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1571
 • Data e Regj:
 • 22.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 150 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Medi Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 53301-00224-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1572
 • Data e Regj:
 • 22.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Naim Xhyla
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00225-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1573
 • Data e Regj:
 • 22.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arben Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 53300-00226-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1574
 • Data e Regj:
 • 22.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Ferid Doku
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00227-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1575
 • Data e Regj:
 • 22.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 282/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Liman Cani
 • Nr.Sistemi:
 • 58323-00228-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1576
 • Data e Regj:
 • 22.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 ikp
 • Palet ne proces:
 • Nefail Rodhe
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00229-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1538
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 321/2 kp
 • Palet ne proces:
 • Arben Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 59127-00175-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1539
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 76;278;283 i kp
 • Palet ne proces:
 • Meglan Memoci
 • Nr.Sistemi:
 • 52102-00176-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1540
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Orges Disha
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00178-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1541
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr;Penal
 • Palet ne proces:
 • Romeo Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00181-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1542
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2-22 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Skender Koci; Indrit Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00184-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1543
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Bashkim denimesh
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 71003-00186-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1544
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Bashkim denimesh
 • Palet ne proces:
 • Valentino Gogo
 • Nr.Sistemi:
 • 71003-00187-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1545
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 i kp
 • Palet ne proces:
 • Besnik Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-00188-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1546
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ervis Cani
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00189-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1547
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/3 i kp
 • Palet ne proces:
 • Refije Picoka
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-00190-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1548
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Gezime Hidri; Tomor Hidri
 • Nr.Sistemi:
 • 71008-00191-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1549
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 108 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Ramadani
 • Nr.Sistemi:
 • 52600-00192-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1550
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 79-22; 278 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Roland Mamli
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-00193-30-2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1551
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 i kp
 • Palet ne proces:
 • Vojsava Oparaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00194-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1552
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 ;124 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Legisi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00195-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1553
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 149/a iKP
 • Palet ne proces:
 • Olsi Kurtaga
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00196-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1554
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Koleci
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-00197-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1555
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 ;124 iK.P
 • Palet ne proces:
 • Saimir Krosi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00198-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1556
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ylli Ahmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00199-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1557
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 121/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nerjon Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00200-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1558
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Sopoti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00201-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1559
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 88 dhe 305 i kp
 • Palet ne proces:
 • Aurelio Vishaj; Donald Doku
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00202-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1560
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 135 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erald Dautaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-00203-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1561
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1; 305 i kp
 • Palet ne proces:
 • Marius Mile
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00204-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1562
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ram Dushaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-00205-30-2015
 • Relatori:
 • A.Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1563
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Artan Bushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-00206-30-2015
 • Relatori:
 • A.Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1564
 • Data e Regj:
 • 21.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/3-25 i kp
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Gjika
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00207-30-2015
 • Relatori:
 • A.Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1517
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Silvio Xhafa
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-00154-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1518
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/a/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ylli Mirashi
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-00155-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1519
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Pjerin Perlleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00156-30-2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1520
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134 i K;p
 • Palet ne proces:
 • Fabjan Sulejmani
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00157-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1521
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4; 84 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhurardo Murici
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00158-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1522
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Dorian Berami
 • Nr.Sistemi:
 • 53811-00159-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1523
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Selim Halitaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00160-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1524
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i kP
 • Palet ne proces:
 • Tomorr Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00161-30-2015
 • Relatori:
 • Fato Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1525
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Cez Shperndarje sha
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00162-30-2015
 • Relatori:
 • Fato Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1526
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K;p
 • Palet ne proces:
 • Enver Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00163-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1527
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Dina
 • Nr.Sistemi:
 • 70005-00164-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1528
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K;p
 • Palet ne proces:
 • Edison Feraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00165-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1529
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Edmond Ferja
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00166-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1530
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Xhevair Qordja
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00167-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1531
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 88/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Osman Selimaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52303-00168-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1532
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/ 3 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arber Fetahu
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00169-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1533
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K;p
 • Palet ne proces:
 • Erjon Korteshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00170-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1534
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Naim Ismailsufaj
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-00171-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1535
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 143 /1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Bujar Haxhiu; Ylber Dakuci
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00172-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1536
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 ; 134/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Erjon Cerriku
 • Nr.Sistemi:
 • 61005-00173-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1537
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/4 i kP
 • Palet ne proces:
 • Erjon Caushaj
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00174-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1514
 • Data e Regj:
 • 19.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Lashi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00143-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1515
 • Data e Regj:
 • 19.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Albert Kapllani
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00144-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1516
 • Data e Regj:
 • 19.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/1 ; 143 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Kleves Bitro
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-00145-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1511
 • Data e Regj:
 • 16.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 236/2 i K.Penal.
 • Palet ne proces:
 • Simon Mitraj; Endri Mihalaj; Mariglen Skendaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58102-00128-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1512
 • Data e Regj:
 • 16.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 64 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Pecaku
 • Nr.Sistemi:
 • 70004-00129-30-2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1513
 • Data e Regj:
 • 16.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 -22 ik.p
 • Palet ne proces:
 • Olsion Kaloshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00130-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1485
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Bajram Canaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00085-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1486
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Kapo
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00086-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1487
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 290 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Edison Celaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-00087-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hodo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1488
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2; 278/2 kp
 • Palet ne proces:
 • Serxhio Kola; Francesko Doci; Julian Beleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00088-30-2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1489
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 290/3;291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Azbi Hidri
 • Nr.Sistemi:
 • 56430-00089-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1490
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Shahadije Peza ?lir Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00090-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1491
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 245/1; 259 i kP
 • Palet ne proces:
 • Alfred Qyra; Fatjon Goxhaj ; Fidel Gjurgji
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-00091-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1492
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Hoda
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-00099-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1493
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/3 kp
 • Palet ne proces:
 • Agim Manaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00100-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1494
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Rivler mase mjeksore
 • Palet ne proces:
 • Agron Merkaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00101-30-2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1495
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Drapi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00102-30-2015
 • Relatori:
 • Fato Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1496
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 199/1/a i KP
 • Palet ne proces:
 • Mihal Gjini
 • Nr.Sistemi:
 • 54100-00103-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1497
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 100/2 kp
 • Palet ne proces:
 • Altin Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 52601-00104-30-2015
 • Relatori:
 • Fato Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1498
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Shkendi Kadria
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00105-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1499
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Florind Mata
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-00106-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1500
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 478 i K.Pr.Pena
 • Palet ne proces:
 • David Makaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00107-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1501
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 144/a;180; 287 kp
 • Palet ne proces:
 • Besim Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 53203-00108-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1502
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 79/a-25 kp
 • Palet ne proces:
 • Andi Laci
 • Nr.Sistemi:
 • 52105-00109-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1503
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Robert Shini
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00110-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1504
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Marjus Selimaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-00111-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1505
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 242 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Kristo Luli
 • Nr.Sistemi:
 • 58108-00112-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1506
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Armando Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00113-30-2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1507
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 186/1 kp
 • Palet ne proces:
 • Mentor Hallaci
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-00114-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1508
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Marjan Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00115-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1509
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1/4 Kp
 • Palet ne proces:
 • Josif Nicka
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00116-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1510
 • Data e Regj:
 • 15.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/2-45 i kp
 • Palet ne proces:
 • Eski Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-00117-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1465
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 iK.Pr.Penal
 • Palet ne proces:
 • Evelina Qyqja
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00065-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1466
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Florent Shtino
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00066-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1467
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 197 i kp
 • Palet ne proces:
 • Andrea Palushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53911-00067-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1468
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Fabian Shima
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-00068-30-2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1469
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Mendorjan Kasmi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00069-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1470
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/2 ;291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Liridon Frroku
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00070-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1471
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Eduart Tafciu
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-00071-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1472
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 470 iK.Pr.P
 • Palet ne proces:
 • Igli Muhameti
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-00072-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1473
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Clirim Dumi
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-00073-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1474
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Lek Ulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00074-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1475
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2/4 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Albert Stafa
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00075-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1476
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/1 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Maren Tufa
 • Nr.Sistemi:
 • 52104-00078-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1477
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Rasim Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00077-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1478
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 199 i kp
 • Palet ne proces:
 • Bujar Mjeshtri
 • Nr.Sistemi:
 • 53005-00078-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1479
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 279/2 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Koxherri
 • Nr.Sistemi:
 • 58320-00079-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1480
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.pr.Pena
 • Palet ne proces:
 • Sali Huta ( Kerkues)
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00080-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1481
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gentian Ahemtsulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00081-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1482
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 i k.p
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Sefa
 • Nr.Sistemi:
 • 58103-00082-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1483
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1;237 i kp
 • Palet ne proces:
 • Franc Kaloshi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00083-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1484
 • Data e Regj:
 • 14.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 121/a/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Vilson Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00084-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1441
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 130/1/a kp
 • Palet ne proces:
 • Haki Hoxha;Bujar Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-00041-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1442
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i kp
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Cungu; Ronald Cana; Kristjan Nikolli
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-00042-30-2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1443
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/4;274 i kp
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 58314-00043-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1444
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i kpr.p
 • Palet ne proces:
 • Trafigura Beheer Bv ?v.Arta Dana
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00044-30-2015
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1445
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 273;273 i kp
 • Palet ne proces:
 • Albion Tershalla
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-00045-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1446
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 298/3 kp
 • Palet ne proces:
 • Zija( Fatos ) Shaba
 • Nr.Sistemi:
 • 58405-00046-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1447
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 183/2 ikp
 • Palet ne proces:
 • Arnold Jaho;Aurel Lila
 • Nr.Sistemi:
 • 53701-00047-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1448
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Emanuel Makola; Sajmir Vladi
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-00048-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1449
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Klajdi Feta
 • Nr.Sistemi:
 • 56440-00049-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1450
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 192;293 etj i kp
 • Palet ne proces:
 • Jurgen Masati; Arif Kasa; Enea Xhani; Florian Hoxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53800-00050-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1451
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ilidjan Bajollari
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00051-30-2015
 • Relatori:
 • Fato Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1452
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 150 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Orges Jahelezi
 • Nr.Sistemi:
 • 55000-00052-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1453
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 iK.Pr.Penal
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Barbullushi-(kerkues )
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00053-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1454
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Zamir Dumi
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00054-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1455
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Xheni Mehidri
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-00055-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1456
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.Pr.Pe
 • Palet ne proces:
 • Banka Credins- Asim Malaj
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-00056-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1457
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 134/1 i kp
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Shehaj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-00057-30-2015
 • Relatori:
 • Astrit Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1458
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 248 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Shkendije Shahu; Gezim Bilja
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-00058-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1459
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 278/2 i ikp
 • Palet ne proces:
 • Arnold Kuka
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-00059-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1460
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 283/1 kp
 • Palet ne proces:
 • Ritvan Steaj
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-00060-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1461
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 139-25 i kp
 • Palet ne proces:
 • Edison Ndreka
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-00061-30-2015
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1462
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Engjell Boduri
 • Nr.Sistemi:
 • 53813-00062-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1463
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 291 iK.Pr.Penal
 • Palet ne proces:
 • Rektorati i Univesitetit te Mjekesise Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-00063-30-2015
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1464
 • Data e Regj:
 • 13.01.2015
 • Objekti:
 • Neni 237 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Sami Gjyla
 • Nr.Sistemi:
 • 58103-00064-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1440
 • Data e Regj:
 • 12.01.2015
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Alfons Ahmeti
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2512
 • Data e Regj:
 • 26.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/1 i KP
 • Palet ne proces:
 • Arber Caka
 • Nr.Sistemi:
 • 56250-03219-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2495
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/i i kp
 • Palet ne proces:
 • Armando Latifi
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03188-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2496
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 290 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Mahir Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 53810-03189-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2497
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Megi Milkurti
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03190-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2498
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 135 i kp
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Balla; Roland Martini
 • Nr.Sistemi:
 • 53102-03191-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2499
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Bujar Sokoli
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03192-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2500
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 283/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Riardi Peposhi
 • Nr.Sistemi:
 • 58325-03193-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2501
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 84;278 i KP
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Xhika ; Laugjend Nuredini
 • Nr.Sistemi:
 • 56180-03194-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2502
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kpr penale
 • Palet ne proces:
 • Trifon Mocka
 • Nr.Sistemi:
 • 71200-03195-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2503
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Nertila Guranjaku
 • Nr.Sistemi:
 • 53814-03196-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2504
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i Kp
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Blloshmi
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03197-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2505
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 186/3 i kp
 • Palet ne proces:
 • Sabah Xhixha
 • Nr.Sistemi:
 • 53801-03198-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2506
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 237 i KP
 • Palet ne proces:
 • Ermal Sela
 • Nr.Sistemi:
 • 55303-03199-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2507
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Aldo Beqiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03200-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2508
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 290;291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Softa
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03201-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2509
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 259 i KP
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Kortoci; Artan Toma
 • Nr.Sistemi:
 • 58212-03202-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2510
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 305 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Skender Lata
 • Nr.Sistemi:
 • 59106-03203-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2511
 • Data e Regj:
 • 25.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 273 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Teki Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 58313-03204-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2476
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 248 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Emanuel Dungu; Ahadu Mersini
 • Nr.Sistemi:
 • 55321-03160-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2477
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 137 i kp
 • Palet ne proces:
 • Reshat Kallushi
 • Nr.Sistemi:
 • 53104-03161-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2478
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 124/b i kp
 • Palet ne proces:
 • Ilir Allushi
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-03162-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2479
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 139-25-22 i kp
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Avdillari
 • Nr.Sistemi:
 • 53107-03163-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2480
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Bledar Kotorri
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03164-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2481
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 134/1 I kp
 • Palet ne proces:
 • Artan Kruja
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03165-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2482
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 99 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ardian Baxha
 • Nr.Sistemi:
 • 52507-03166-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2483
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 512 i K.pr.p
 • Palet ne proces:
 • Ilir Malaj
 • Nr.Sistemi:
 • 79000-03167-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2484
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.p
 • Palet ne proces:
 • Erzen Hoxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03168-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2485
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 156/2 i kp
 • Palet ne proces:
 • Arben cufe; Mariglen Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 53300-03169-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2486
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 278 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ardit Zira
 • Nr.Sistemi:
 • 58318-03170-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2487
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 130/a/1 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Liman Stafa
 • Nr.Sistemi:
 • 52100-03171-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2488
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 137/2 i KP
 • Palet ne proces:
 • Agim Zeneli
 • Nr.Sistemi:
 • 53101-03172-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2489
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 305/b i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lule Dajcaj
 • Nr.Sistemi:
 • 57060-03173-30-2014
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2490
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 274 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Gezim Qefalia
 • Nr.Sistemi:
 • 58314-03174-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2491
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 i K.Penal
 • Palet ne proces:
 • Elvir Zissi
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03175-30-2014
 • Relatori:
 • Fatos QATO
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2492
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i k.pr.p
 • Palet ne proces:
 • Nr.Sistemi:
 • 70101-03176-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2493
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 290/2 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Elton Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 58344-03177-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2494
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 143/1 ; 300 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Dojka; Artur Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 53201-03178-30-2014
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2451
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 291 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Ariton Toluli
 • Nr.Sistemi:
 • 58345-03135-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2452
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 329 i K.pr.Penale
 • Palet ne proces:
 • Deshire Leza; Vajdije Seitaj ; Veli Abrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 70100-03136-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2453
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 197 i K.P
 • Palet ne proces:
 • Arjan Stafuka
 • Nr.Sistemi:
 • 53002-03137-30-2014
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2454
 • Data e Regj:
 • 21.11.2014
 • Objekti:
 • Neni 59/a i k.p
 • Palet ne proces:
 • Bujar Salija
 • Nr.Sistemi: