Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1118
 • Data e Regj:
 • 20.10.2023
 • Objekti:
 • Perllogaritje shpen.gjyq
 • Palet ne proces:
 • Llesh Lala / DRSSH
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-04361-30-2013
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1116
 • Data e Regj:
 • 03.07.2014
 • Objekti:
 • Interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Alb Toronto Konstruktion
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Z.Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1102
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Citozi/Dashamir Topore
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02954-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1103
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Realt Hasolli; Fabiola Sulce/Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02960-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1104
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Kadri Lika; Qemal Lika; Saba Lika/Ismet Ismaili; Gezim Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02961-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1105
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim akti
 • Palet ne proces:
 • Naim Aliaj/Fondi Besa sh.a.;Zyra permbarimore Basha&I sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21241-02962-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1106
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi (Demiri)/Gjyze Bureli; Feride Hasa; Rajmonda Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-02963-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1107
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Ndryshim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Ali Hoxha/A.K.K.Pronave Tirane; Gapil Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 21291-02964-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1108
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit/A.K.K.Pronave Tirane; Pranvera Veizi; Neritan Veizi; Arben Veizi; Gezim Veizi
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-02965-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1109
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Imperial Claim Service Albania/Zoi Qyrana; Nesibe Basha; Banka Intesa San Paolo; Shoqeria permbarimore Basha&I sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21252-02966-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1110
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria KESH SECURITY SHRSF; sh.a./Shoqeria Studio Permbarimore L.D.C ; sh.p.k.; Vasilika Gjini
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02967-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1111
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Ndryshim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Ndue Cuni/A.K.K.Pronave Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21291-02968-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1112
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Halim Kuci/Shoq?ria p?rmbarimore ?Tris sh.p.k.; CEZ Shperndarje sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02969-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1113
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Agim Molla/Studio Permbarimore L.D.C (me p?rmbarues Lefter Cenaj); Fatos Azermadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02970-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1114
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Pleorent Lala/Shoq?ria P?rmbarimore Executors Litium (Exclit) Sh.P.K.; Shoqeria Vila park ? Alb sh.p.k.;Shoqeria Alpha Bank sh.a.; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02971-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1115
 • Data e Regj:
 • 02.07.2014
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi/Gjyze Burreli; Raimonda Roshi; Feride Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-02972-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1098
 • Data e Regj:
 • 30.06.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Eriona Dani/Bledar Dani
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02828-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1099
 • Data e Regj:
 • 30.06.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Adem Fregja
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1100
 • Data e Regj:
 • 30.06.2014
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Arben Goxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1101
 • Data e Regj:
 • 30.06.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Jonida Kastrati/Ilir Shima
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02829-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1083
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Adrian Licaj/Edi Paloka
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02719-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1084
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Shfuqizim akti
 • Palet ne proces:
 • Reshat Llanaj/Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane/Z.V.R.P.P. Fier
 • Nr.Sistemi:
 • 21324-02720-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1085
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Dhimitraq Tomco; Vilma Tomco; Madalena Tomco; Shoqeria K.D.K./Shoq?ria P?rmbarimore Bailiff Services Albania; Raiffeisen Bank sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02721-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1086
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Tatjana Milo/Petraq Milo
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-02722-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1087
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Pushim cenimi ne pronesi
 • Palet ne proces:
 • EUROPRINT sh.p.k./Anastas Pecini
 • Nr.Sistemi:
 • 21256-02723-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1088
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Home Security sh.p.k./Shoqeria Vodafone Albania sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-02724-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1089
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoq?ria e sigurimeve ALBSIG sh.a./ P?rmbaruesi gjyq?sor privat Fatos Alimadhi;Byroja Shqiptare e Sigurimit`
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02725-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1090
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Moisi Sherifaj/Zyra Permbarimore Tirane; Tafil Sherifaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-02726-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1091
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Myzejen Vora/Arben Xhafa; Arrta Cane (Xhafa)
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02727-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1092
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Anullim akti administrativ
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Korcari/Agjencia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21325-02728-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1093
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi kontraktor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kursim Kredi Dobresh/Unioni Shqiptar Kursim Kredi
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-02729-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1094
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Baholli/Permbaruesi Leke Dodaj; Elida Merlika
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02730-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1095
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Artan Pjetri/CEZ Shperndarje sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02731-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1096
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Xhemil Sula/Shoq?ria tregtare Procredit Bank sha; Artur Puka; Lumturije Puka
 • Nr.Sistemi:
 • 21255-02732-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1097
 • Data e Regj:
 • 25.06.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Liljana Beqaj; Endrit Beqaj; Tea Beqaj/Besnik Beqaj
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02733-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1058
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Albana Stoja/Adrian Stoja
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02694-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1059
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Miranda Muka/Arif Muka; Anila Muka
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02695-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1060
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Etleva Lahi/Vangjel Lahi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02696-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1061
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Valbona Muhametaj / Adriatik Muhametaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02697-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1062
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli
 • Palet ne proces:
 • Ylvi Lala/CEZ Shperndarje
 • Nr.Sistemi:
 • 21309-02698-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1063
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Anullim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Arsen Xhufi/Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private TDR Group;Banka Kombetare e Greqise
 • Nr.Sistemi:
 • 21255-02699-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1064
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Zyra Permbarimore Bailiff Services-Matani&Co/Bledar Dako; Valmira Dako; Kastriot Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02700-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1065
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Dimapak / Shoqeria Volalba
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-02701-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1066
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Petro Penko / Dhioleta Penko
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02702-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1067
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Pushim cenimi
 • Palet ne proces:
 • hoqeria CHIPSTAR sh.p.k./Shoqeria Luart sh.p.k.; Shoqeria Engjell Lickollari sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21256-02703-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1068
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Avokatuara e Shtetit/Greta Harizi (Alite); Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave; Anila Feshti; Donika Voshtina (Alite); Fatmir Alite; Fisnike Kacani; Mejreme Alite; Shpetim Alite
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02704-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1069
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria INTERKINEX; Shoqeria YLDON; Ylli Ndroqi/Shoqeria Permbarimore Private Strati Bailiff Service; Banka e Tiranes
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02705-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1070
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane/Zyra e Permbarimit Debit Collection sh.a.; Dhimitraq Priftuli
 • Nr.Sistemi:
 • 21252-02706-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1071
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Kthim fitimi i munguar
 • Palet ne proces:
 • Shoqata e pavarur Per kujdesin e femijeve me zhvillim mendor te mevonshem/Kadri Serjani; Muharrem Mullaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02707-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1072
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Tom Gjinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02708-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1073
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Gezim Kuka / Shoqeria HOMEPLANsh.p.k.; Shoqeria Kontakt sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-02709-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1074
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Pezullim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Delia GROUP shpk/Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Kombetar (INUK) Tirane; Shoqeria Permbarimore gjyqesore private Vako&Partners Bailiff Service shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02710-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1075
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Detyrim per dorezim formulari
 • Palet ne proces:
 • Paola Silvani / Shefqet Kepi; Mimoza Kepi; Komuna Preze; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-02711-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1076
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Dorezim sendi
 • Palet ne proces:
 • Sedat Braja/Hysen Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-02712-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1077
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit/ Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit t? Pronave (AKKP) Tiran?; Njazi Shaho; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-02713-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1078
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Gezim Kuka / Shoqeria HOMEPLANsh.p.k.; Shoqeria Kontakt sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-02714-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1079
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Reka; Artan Reka; Florian Reka; Lavdije Dervishi (Reka); Speranca Reka/Bardhyl Reka; Gerti Reka; Stela Reka
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02716-30-2014
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1080
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Adrian Kostaqi / Orjeta Luarasi
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02715-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1081
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria AGC Retail shpk; Shoqeria AGC Retail sh.p.k. / Arredamenti Mammarella di Roberto Mammarella & C Srl
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02717-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1082
 • Data e Regj:
 • 24.06.2014
 • Objekti:
 • Fshirje nga rregjistri hipotekor
 • Palet ne proces:
 • Juliana Sadikaj; Robert Piro/Shoqeria 2A-Lshpk; Artan Sherifi; Lindita Sherifi; Banka NBG Albania sh.a.; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-02718-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1045
 • Data e Regj:
 • 23.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Gezim Qefalia/Permb.Dorian Skendo
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02677-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1046
 • Data e Regj:
 • 23.06.2014
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02678-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1047
 • Data e Regj:
 • 23.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vlere raporti
 • Palet ne proces:
 • Avni Strugaj/Permb.Andrea Baci
 • Nr.Sistemi:
 • 21241-02679-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1048
 • Data e Regj:
 • 23.06.2014
 • Objekti:
 • Vecim pjese takuese
 • Palet ne proces:
 • Permb.Zig/Vitore Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02680-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1049
 • Data e Regj:
 • 23.06.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Qamil Aliu/AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-02681-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1050
 • Data e Regj:
 • 23.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Dashnor Hysi/Alimadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02682-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1051
 • Data e Regj:
 • 23.06.2014
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02683-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1052
 • Data e Regj:
 • 23.06.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • AmAmedie Rrapi/Xhevat Rrapi
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02684-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1053
 • Data e Regj:
 • 23.06.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titull ekzek
 • Palet ne proces:
 • Rezart Taci/Sherbimi Permbarimor ZIG shpk; Komisioneri per Mbrojten e te Dhenave Personale
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02685-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1054
 • Data e Regj:
 • 23.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Vila Park-Alb/Executores
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02686-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1055
 • Data e Regj:
 • 23.06.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Evdhoksi Zoga/Andrea Zoga
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02687-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1056
 • Data e Regj:
 • 23.06.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Engjellush Bekteshi/Bonike Bardha
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02688-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1057
 • Data e Regj:
 • 23.06.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Ferra/AMC
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-02689-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1044
 • Data e Regj:
 • 18.06.2014
 • Objekti:
 • Vecim pjese takuese
 • Palet ne proces:
 • Permb.Igli Gugashi/Anesti Gogo
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02671-30-2014
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1028
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • CEZ Shperndarja/Arben Syziu
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-02614-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1029
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.titul.ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Sabah Stafuku/Permb.Lorval Petani
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02615-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1030
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Qemal Daci/Permb.Lisi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02616-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1031
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Alban Tirana Co/Bailiff Services
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02617-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1032
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Armo/Albase
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-02618-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1033
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Zbatim kontrate porosie
 • Palet ne proces:
 • Genc Celi/Ibrahim Toptani
 • Nr.Sistemi:
 • 11220-02619-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1034
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Adrian Zhamo/EPSA
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-02620-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1035
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Perjashtim ortaku
 • Palet ne proces:
 • Farmacia Kamez/Rajmonda Roshi
 • Nr.Sistemi:
 • 43000-02621-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1036
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Njohje te drejte privat
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Prenci/Min.Financave
 • Nr.Sistemi:
 • 21325-02622-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1037
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Vaihit Allmeta
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02623-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1038
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit/Kom.Mysliman
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-02624-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1039
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Ermir Llani
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02625-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1040
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbar
 • Palet ne proces:
 • Petraq Nasto/Permb.Kozeta Caka
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-02626-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1041
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri urdher ekz
 • Palet ne proces:
 • Lindita Kore/Zyra Permbarimit
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02627-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1042
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Disponim ankim
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02628-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1043
 • Data e Regj:
 • 17.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • KDK/Bailiff Service
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02629-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1025
 • Data e Regj:
 • 11.06.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Marsela Cela/Servet Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02555-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1026
 • Data e Regj:
 • 11.06.2014
 • Objekti:
 • Lirim sendi
 • Palet ne proces:
 • Fatos Cala/Vjollca Quku
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-02556-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1027
 • Data e Regj:
 • 11.06.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Flamur Dajci/Vitrina
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-02557-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1016
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Alfred Saliasi/Permb.Lefter Canaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02473-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1017
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • DRSSH/Zyra Permb.Bailiff Services
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02474-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1018
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Shfuqizim akti adm
 • Palet ne proces:
 • Hysen Cela/AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21324-02475-30-2014
 • Relatori:
 • A.Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1019
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Perjashtim shitja ankand
 • Palet ne proces:
 • Hysen Alla/BKT
 • Nr.Sistemi:
 • 43000-02476-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1020
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Etmond Mazreku/BKT
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-02477-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1021
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Basnik Nallbani/LTD
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02478-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1022
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Avok.Shtetit/Dhimiter Ballabani
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1023
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Xheka
 • Nr.Sistemi:
 • 90400-02479-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1024
 • Data e Regj:
 • 09.06.2014
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Pashk Seli
 • Nr.Sistemi:
 • 90400-02480-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 998
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Liljana Leka/Ylli Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02448-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 999
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Ereqi/Albtelecom
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02449-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1000
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vend.permbar
 • Palet ne proces:
 • Saimir Zemblaku/Strati Bailiffs
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02450-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1001
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Rudina Pepa/Autor.Shend.Rajonale
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-02451-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1002
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Edlira Kaloshi/Bekim Zaimi
 • Nr.Sistemi:
 • 21266-02452-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1003
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Leka II Zogu/EPSA
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02453-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1004
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Ymer Caushi/Edal
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-02454-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1005
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Pezullim urdheri
 • Palet ne proces:
 • Beton Ekspres/Banka Tiranes
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02455-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1006
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Sqarim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Tur-Alb-Krom/Albchrom
 • Nr.Sistemi:
 • 90400-02456-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1007
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Perjashtim ortake
 • Palet ne proces:
 • Kejsi shpk/Haki Disha
 • Nr.Sistemi:
 • 43000-02457-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1008
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • BSHS/Alimadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02458-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1009
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • BSHS/Alimadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02459-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1010
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • BSHS/Alimadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02460-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1011
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Marcela Bello/ZIG
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02461-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1012
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Lirim sendi
 • Palet ne proces:
 • Sadik Bejleri/Elvin Xhunga
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-02462-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1013
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • DRSSH/Hekuran Lushi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02463-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1014
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Miranda Hajdini (gorishti)
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02464-30-2014
 • Relatori:
 • A.Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1015
 • Data e Regj:
 • 04.06.2014
 • Objekti:
 • Disponim rekursi
 • Palet ne proces:
 • Min.Arsim.Shkences
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02465-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 997
 • Data e Regj:
 • 02.06.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdheri
 • Palet ne proces:
 • Arber Braho
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 996
 • Data e Regj:
 • 30.05.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Sadik Leka
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 995
 • Data e Regj:
 • 29.05.2014
 • Objekti:
 • Korrigjim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Meliha Celkavaja
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 990
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Arjana Calliku/Agron Calliku
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02380-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 991
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Alb Security/Arturo Verzeroli
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02381-30-2014
 • Relatori:
 • A.Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 992
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Viloil/EPSA
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-02382-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 993
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Apostol Goci/Epsa
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02383-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 994
 • Data e Regj:
 • 28.05.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Mine Ballazhi/Min.Mbrojtjes
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02384-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 969
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Nxjerrje akti
 • Palet ne proces:
 • Romeo Harizi/AKKP Durres
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-02284-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 970
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Pavlefsh.njoftimi
 • Palet ne proces:
 • Shkelzeni Agjensi/Albase
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-02285-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 971
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Lirim sendi
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Ismili/Ramiz Speci
 • Nr.Sistemi:
 • 11111-02286-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 972
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Ndryshim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Elezaj/KPP
 • Nr.Sistemi:
 • 21291-02287-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 973
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.vendimi
 • Palet ne proces:
 • Enkeleda Toto/Debit Coollection
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-02288-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 974
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Evelina Qyqja (Toptani)
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02289-30-2014
 • Relatori:
 • A.Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 975
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permb
 • Palet ne proces:
 • Bledar Dako/Bailiff Services
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02290-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 976
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.titull ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Mereme Aga/Ujsjelles Kanalizime
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02291-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 977
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Alfons Uka/TDR Group
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-02292-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 978
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Brasim Xhemollari/Justicia
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02293-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 979
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Drita Shalari/Banka Tiranes
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02294-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 980
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permb
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Kratellari/Bailiff Services
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02295-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 981
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Eurovin/Strati Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02296-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 982
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Pavlefsmeri titull ekz
 • Palet ne proces:
 • Arben Sejko/Zyra permbarimit
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02297-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 983
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Njohje b/pronar
 • Palet ne proces:
 • KozetaKalemi/Sokol Kalemi
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-02298-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 984
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Gyner Ibrahimi (Demiri)
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02299-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 985
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Elton Mezini
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-02300-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 986
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Sina Construksion 2008
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-02301-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 987
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit/Reshat Duro
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02302-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 988
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Albsig/Debit Collection
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02303-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 989
 • Data e Regj:
 • 26.05.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Mamidoil Albania/Merida
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-02304-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 964
 • Data e Regj:
 • 21.05.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Katalena shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-02276-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 965
 • Data e Regj:
 • 21.05.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri vendimi
 • Palet ne proces:
 • Skender Rruga/ZQRPP
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-02277-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 966
 • Data e Regj:
 • 21.05.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Teuta Mece/Adrian Mece
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02278-30-2014
 • Relatori:
 • A.Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 967
 • Data e Regj:
 • 21.05.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Flutura Shabanaj/Mimoza Shabanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02279-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 968
 • Data e Regj:
 • 21.05.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titull ekzek
 • Palet ne proces:
 • Denada Bare/Albase shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02281-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 940
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Flutura Meajdini/Alket Meajdini
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02153-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 941
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Alma Lace/Vangjel Lace
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02154-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 942
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit/AKKP; Beqir Dibra
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-02155-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 943
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Njohje te drejte invest
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Lekaj/Artenit Selimllari
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-02156-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 944
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Korrigjim akti
 • Palet ne proces:
 • Iasmail Bengasi
 • Nr.Sistemi:
 • 90108-02157-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 945
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Thoma Stefanidhi
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02158-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 946
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.titull ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Livaj/Bashkim Gaxherri
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02159-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 947
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Banka Societe Generale/Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02160-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 948
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Korigjim gabimi
 • Palet ne proces:
 • Redi Xhelepi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 949
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimit
 • Palet ne proces:
 • Nuri Merxhushi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 950
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Ufo/permb.Helidon Xhindi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02161-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 951
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • BSHS/Bilbil Ahmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-02162-30-2014
 • Relatori:
 • E.sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 952
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekz.vepermb
 • Palet ne proces:
 • Saba Emiri/Alfa Bank
 • Nr.Sistemi:
 • 90002-02163-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 953
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Tano Baloshi
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02164-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 954
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Fallsifikim punim i ri
 • Palet ne proces:
 • Ilir Sopoti/Ilir Cepani
 • Nr.Sistemi:
 • 21298-02165-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 955
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Natasha Qordja/AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-02166-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 956
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Shfuqizim akti adm
 • Palet ne proces:
 • Ballkyz Kocani/AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21324-02167-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 957
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje sendi posed
 • Palet ne proces:
 • Nafije Koci/Festim Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 21261-02168-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 958
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Korca shpk/Banka Kombetare Greqis
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02169-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 959
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Perjashtim gjyqtari
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Roshi
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02170-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 960
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Albsig/permb.Alimadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02171-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 961
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Anullim titull.ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shazimete Rudi/ZIG
 • Nr.Sistemi:
 • 21290-02172-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 962
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • BSHS/Shaban Belba
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-02173-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 963
 • Data e Regj:
 • 14.05.2014
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Erjon Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 924
 • Data e Regj:
 • 08.05.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Sami Shtepani/Adrian Shtepani
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02099-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 925
 • Data e Regj:
 • 08.05.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Miranda Muka/Arif Muka
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02100-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 926
 • Data e Regj:
 • 08.05.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Daniela Ajdini/Dorian Ibrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02101-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 927
 • Data e Regj:
 • 08.05.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Silvana Ceka/Ali Ceka
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02102-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 928
 • Data e Regj:
 • 08.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Besnik Mance/Zig
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02103-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 929
 • Data e Regj:
 • 08.05.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Agim Manko/Volalba
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-02104-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 930
 • Data e Regj:
 • 08.05.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Unioni Shqiptar Kursim kredi
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02105-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 931
 • Data e Regj:
 • 08.05.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Vath Shurdhi/Volalba shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-02106-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 932
 • Data e Regj:
 • 08.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Vienna Insurance Group/Alimadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02107-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 933
 • Data e Regj:
 • 08.05.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Teqja International/Gintash Alb
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02108-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 934
 • Data e Regj:
 • 08.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Erjon Metani/Afa 2010
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02109-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 935
 • Data e Regj:
 • 08.05.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Vienna Insurance Group/Shega Trans
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-02110-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 936
 • Data e Regj:
 • 08.05.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri vendimi
 • Palet ne proces:
 • Enkelejda Toto/Fatos Alimadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-02111-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 937
 • Data e Regj:
 • 08.05.2014
 • Objekti:
 • Rivendoje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Av.shtetit/Neki Babamusta
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-02112-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 938
 • Data e Regj:
 • 08.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Prapa/Permb.Shpetim Allamani
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-02113-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 939
 • Data e Regj:
 • 08.05.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri akti
 • Palet ne proces:
 • Prefekti Diber/Dave Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-02114-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 898
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Lazer Vukaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02023-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 899
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Perjashtim gjyqtari
 • Palet ne proces:
 • Raimonda Rroshi
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02024-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 900
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Sinan Basha
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-02025-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 901
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Vertetim fakti
 • Palet ne proces:
 • Lavdije Lama/Z.Gj.. Komuna Berxull
 • Nr.Sistemi:
 • 90007-02026-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 902
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Ardeco shpk/Suzana Tafaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02027-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 903
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Adi Cera
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-02028-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 904
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Ardian Bautaj/ZIG
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02029-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vendimi
 • Palet ne proces:
 • Avok.Shteti/AKKP; Tare Gaxhi
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-02030-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 906
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Dod Malci
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02031-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 907
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi (Demiri)
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02032-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 908
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri vep.juridik
 • Palet ne proces:
 • Partia Socialiste/Astrit Manopulli
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-02033-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 909
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Anullim proc.ankandi
 • Palet ne proces:
 • Alban Sinani/TDR Group
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02034-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 910
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Sokol Meqemeja/Strati Bailiff Service
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02035-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 911
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Kalim procedurial
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Shuli/Justitia
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02036-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 912
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Pushim cenimi
 • Palet ne proces:
 • Xhumal Abdylaj/Sulejman Ziri
 • Nr.Sistemi:
 • 21256-02037-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 913
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Pagim qeraje
 • Palet ne proces:
 • Min.Turizimit/Olimpik
 • Nr.Sistemi:
 • 21304-02038-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 914
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Kthim arme
 • Palet ne proces:
 • Kom.Pol.Mat/Seit Sinani
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-02039-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 915
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Saimir Zemblaku/Bailiff Services
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02040-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 916
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Zgjidhje kontrate
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Toptani/Ervis Xhaferri
 • Nr.Sistemi:
 • 11216-02041-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 917
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Rroshi(Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02042-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 918
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Celje proc.falimenti
 • Palet ne proces:
 • Bank.Nderk.Treg./Rrajca
 • Nr.Sistemi:
 • 43000-02043-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 919
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Ajdari/Ujesjelles Kanalizime
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02044-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 920
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.titull ekzekut
 • Palet ne proces:
 • Bajram Xhaja/Permb.Anastas Kote
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02045-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 921
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Ndryshim akti adm
 • Palet ne proces:
 • Sadik Berisha/AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21241-02046-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 922
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Bledar Skenderi
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02047-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 923
 • Data e Regj:
 • 06.05.2014
 • Objekti:
 • Lidhje kontrate
 • Palet ne proces:
 • Vasillaq Zoto/Apollonia shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21273-02048-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 896
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Pashke Paluka
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 897
 • Data e Regj:
 • 05.05.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Arifaj/Jus
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02022-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 878
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Astrit Daci etj
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01947-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 879
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permb
 • Palet ne proces:
 • Sherb.Komb.Punesimit
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-01948-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 880
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Pleorend Lala/Executors Litium
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-01949-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 881
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.kontrate shitje
 • Palet ne proces:
 • Artan Kurshumi/Erjon Sulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-01950-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 882
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit/Asllan Bebeci
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01951-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 883
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Vecim pjese takuese
 • Palet ne proces:
 • Permb.Ermir Godaj/Sabri Bejleri
 • Nr.Sistemi:
 • 90002-01952-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 884
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Albacredits/Zyra Permbarimore
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01953-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 885
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Kristi Andoni/Lugano
 • Nr.Sistemi:
 • 21246-01954-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 886
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Qendra Ekonomike e Zhvillimit
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01955-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 887
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Agron Bajri/Arben Baloshi
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-01956-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 888
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Pagim qeraje
 • Palet ne proces:
 • Albafilm sha/News Publicity
 • Nr.Sistemi:
 • 21304-01957-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 889
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Sela/ Fatbardha Xhabrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 21246-01958-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 890
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Lavdie Rasa/Luan Rasa
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01959-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 891
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Dr.Sherb.Pyjor/Donald Bitri
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-01960-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 892
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Gjyze Burreli/Rajmonda Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01961-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 893
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Atli Jashari/Permb.Debit Collection
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01962-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 894
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Vilson Cobani/Spartak Suta
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-01963-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 895
 • Data e Regj:
 • 29.04.2014
 • Objekti:
 • Shfuqizim akti adm
 • Palet ne proces:
 • CKV Noki Albania/DRTatimore
 • Nr.Sistemi:
 • 21324-01964-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 868
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Albase
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gj.Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 869
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Saktesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Lako Brahimi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 870
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutim vend
 • Palet ne proces:
 • Studio Moderna Albania
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 871
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Rozeta Murja/Executores Litium
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01940-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 872
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Gjergji shpk/Permb.EPSA
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01941-30-2014
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 873
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Dafina Mjekra/Permb.Eduart Allamani
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01942-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 874
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat ankim
 • Palet ne proces:
 • Komuna Tomin/Eles Murrja
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01943-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 875
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Barjeta Zykaj/Mendir Stafa
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01944-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 876
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Avok.Shtetit/Vangjel Sirmo
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-01945-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 877
 • Data e Regj:
 • 28.04.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.titull ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Reshat Disha/Permb.LDC
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01946-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 849
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Haxhihyseni/AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-01830-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 850
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Jonida Jaho Bedo/BSA
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-01831-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 851
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Luan Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01832-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 852
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Pezullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace/Luan Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 90002-01833-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 853
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Xhavit Baftjari/Mondi Baftjari
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01834-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 854
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Fitnete Rrezhda/Rrapush Rrezhda
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01835-30-2014
 • Relatori:
 • A.Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 855
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Zbatim kontrate
 • Palet ne proces:
 • Genc Celi/Ador Dibra
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-01836-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 856
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Todi Xoxi
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-01837-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 857
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permb
 • Palet ne proces:
 • DRSSH/Sadete Agastra
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01838-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 858
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Fortuz Nelaj/EPSA
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-01839-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 859
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Fatos Brovina/Njesia bashkiake Nr.2
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01840-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 860
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Ermal Ribaj/ Viktor Taci
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01841-30-2014
 • Relatori:
 • A.Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 861
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Agim Hoxha/Daks Construcion
 • Nr.Sistemi:
 • 90002-01842-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 862
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • anullim
 • Palet ne proces:
 • Min.Jashtme/Power and Justice
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-01843-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 863
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Ndarje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Uran Metko
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01844-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 864
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Home Security/BSA
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-01845-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 865
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Domi
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01846-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 866
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne posedim
 • Palet ne proces:
 • Nikollaq Shuka/Aleks Shuka
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01847-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 867
 • Data e Regj:
 • 23.04.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutim vend
 • Palet ne proces:
 • Vasillaq Zoto
 • Nr.Sistemi:
 • 90002-01849-30-2014
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 840
 • Data e Regj:
 • 16.04.2014
 • Objekti:
 • Kerkese nderhyrje krye
 • Palet ne proces:
 • Sadete Bregu
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01758-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 841
 • Data e Regj:
 • 16.04.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Aginkons
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-01759-30-2014
 • Relatori:
 • H.Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 842
 • Data e Regj:
 • 16.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permb
 • Palet ne proces:
 • Juventina Papa;Permb.Albaset
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01760-30-2014
 • Relatori:
 • R.Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 843
 • Data e Regj:
 • 16.04.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Gjylyzare Hallidri
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01761-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 844
 • Data e Regj:
 • 16.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permb
 • Palet ne proces:
 • Gjykata e Shkalles se Pare Per krimet e Renda;Permb.Albase
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01762-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 845
 • Data e Regj:
 • 16.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • INUK;Permb.BSA
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01763-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 846
 • Data e Regj:
 • 16.04.2014
 • Objekti:
 • Fshirje rregjistrimi pasur
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Berisha;Kamza Development
 • Nr.Sistemi:
 • 90002-01764-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 847
 • Data e Regj:
 • 16.04.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Artel shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01765-30-2014
 • Relatori:
 • I.Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 848
 • Data e Regj:
 • 16.04.2014
 • Objekti:
 • Kthim sendi
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Xheka;Beqir Xheka
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01766-30-2014
 • Relatori:
 • A.Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 838
 • Data e Regj:
 • 15.04.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Univers-Alb;Ermal Lupo
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • E.Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 839
 • Data e Regj:
 • 15.04.2014
 • Objekti:
 • Korrigjim gabimi
 • Palet ne proces:
 • Vasilika Bishka
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • F.Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 824
 • Data e Regj:
 • 14.04.2014
 • Objekti:
 • Njohje vertetesi vendimi
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Drizi;Komuna Kastriot
 • Nr.Sistemi:
 • 21284-01706-30-2014
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 825
 • Data e Regj:
 • 14.04.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Zaide Heka;Genc Heka
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01707-30-2014
 • Relatori:
 • M.Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 826
 • Data e Regj:
 • 14.04.2014
 • Objekti:
 • Anullim vep.permb
 • Palet ne proces:
 • Focus Group;Zyra Permbarimi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01708-30-2014
 • Relatori:
 • E.Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 827
 • Data e Regj:
 • 14.04.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Albafilm;AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-01709-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 828
 • Data e Regj:
 • 14.04.2014
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Ismet Haskaj;Arben Basha
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-01710-30-2014
 • Relatori:
 • A.Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 829
 • Data e Regj:
 • 14.04.2014
 • Objekti:
 • Pushim cenimi
 • Palet ne proces:
 • Kristina Gjika;Min.Zhvillim ekonomik
 • Nr.Sistemi:
 • 21256-01711-30-2014
 • Relatori:
 • E.Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 830
 • Data e Regj:
 • 14.04.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Haka;CEZ Shpernd.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01712-30-2014
 • Relatori:
 • H.Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 831
 • Data e Regj:
 • 14.04.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • DPMetrologjise;Mario Cerma
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-01713-30-2014
 • Relatori:
 • E.Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 832
 • Data e Regj:
 • 14.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.ven.ndermjet
 • Palet ne proces:
 • Raimonda Rroshi(Muca)
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01714-30-2014
 • Relatori:
 • R.Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 833
 • Data e Regj:
 • 14.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Avenir Lleshanaku;Vako&Partners
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01715-30-2014
 • Relatori:
 • F.Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 834
 • Data e Regj:
 • 14.04.2014
 • Objekti:
 • Dhenie informacioni
 • Palet ne proces:
 • Zef Kuqani;Petrol Impex
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01716-30-2014
 • Relatori:
 • H.Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 835
 • Data e Regj:
 • 14.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.urdheri permb
 • Palet ne proces:
 • Anika Mercuria;Permb.Albase shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-01717-30-2014
 • Relatori:
 • R.hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 836
 • Data e Regj:
 • 14.04.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Bajram Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • F.Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 837
 • Data e Regj:
 • 14.04.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Wurth Albania
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01718-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 812
 • Data e Regj:
 • 10.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Medi Halilaj;Permb.Elite Bailiff?
 • Nr.Sistemi:
 • 90002-01658-30-2014
 • Relatori:
 • G.Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 813
 • Data e Regj:
 • 10.04.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Monika Baci;Anesti Xhixha
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01659-30-2014
 • Relatori:
 • F.Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 814
 • Data e Regj:
 • 10.04.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Kadri Topi;
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01660-30-2014
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 815
 • Data e Regj:
 • 10.04.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl hajdari;Volalba shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01661-30-2014
 • Relatori:
 • E.Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 816
 • Data e Regj:
 • 10.04.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Ylber Voka;CEZ sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01662-30-2014
 • Relatori:
 • E.Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 817
 • Data e Regj:
 • 10.04.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Klodiana Zhgabi;Endri Zhgabi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01663-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 818
 • Data e Regj:
 • 10.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • rati;Eduart Nallbani
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01664-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 819
 • Data e Regj:
 • 10.04.2014
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Great Wall Albania;Ilir Muzhaqi
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-01665-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 820
 • Data e Regj:
 • 10.04.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Izvor 99 sha
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01666-30-2014
 • Relatori:
 • E.Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 821
 • Data e Regj:
 • 10.04.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Ermal Kercuku;Albtelecom
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01667-30-2014
 • Relatori:
 • H.Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 822
 • Data e Regj:
 • 10.04.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Morena Berdellim;Bledar Zylali
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01668-30-2014
 • Relatori:
 • E.Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 823
 • Data e Regj:
 • 10.04.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Isuf Plaku
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01669-30-2014
 • Relatori:
 • A.Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 798
 • Data e Regj:
 • 08.04.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Erind Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • R.Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 799
 • Data e Regj:
 • 08.04.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Suzana Elezi;Nuredin Vladi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01606-30-2014
 • Relatori:
 • G.Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 800
 • Data e Regj:
 • 08.04.2014
 • Objekti:
 • Njohje vertet.dokumenti
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Drizi;Komuna Kastriot
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01607-30-2014
 • Relatori:
 • G.Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 801
 • Data e Regj:
 • 08.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Alban Tirana CO;Prestige Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01608-30-2014
 • Relatori:
 • M.Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 802
 • Data e Regj:
 • 08.04.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.titull ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Magic;DRInsp.Shteteror
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-01609-30-2014
 • Relatori:
 • E.Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 803
 • Data e Regj:
 • 08.04.2014
 • Objekti:
 • Kthim automjeti
 • Palet ne proces:
 • Frederiko Muco;Komp.Clasik
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01610-30-2014
 • Relatori:
 • F.Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 804
 • Data e Regj:
 • 08.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Tirana Travel;Albase shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01611-30-2014
 • Relatori:
 • E.Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 805
 • Data e Regj:
 • 08.04.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Avo.Shtetit;AKKP Myftinia Shkoder
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-01612-30-2014
 • Relatori:
 • R.Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 806
 • Data e Regj:
 • 08.04.2014
 • Objekti:
 • Likujdim detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Tsokanis Mining Works;Ergo Drilling
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01613-30-2014
 • Relatori:
 • E.Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 807
 • Data e Regj:
 • 08.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Fjordi Subashi;TDR Group
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01614-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 808
 • Data e Regj:
 • 08.04.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Shurdhi;Volalba
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-01615-30-2014
 • Relatori:
 • F.Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 809
 • Data e Regj:
 • 08.04.2014
 • Objekti:
 • Kthim sendi
 • Palet ne proces:
 • Ismet Ahmeti;Lirim Cangu
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-01616-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 810
 • Data e Regj:
 • 08.04.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Petrit Deliaj;AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-01617-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 811
 • Data e Regj:
 • 08.04.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Joni Bera;AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 90007-01618-30-2014
 • Relatori:
 • M.Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 788
 • Data e Regj:
 • 03.04.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Zybe Bajramaj;Bashkime Zykaj
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01545-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 789
 • Data e Regj:
 • 03.04.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekzek. vendimi
 • Palet ne proces:
 • Edmond Fortuzi;Vila Park-Alb
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01546-30-2014
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 790
 • Data e Regj:
 • 03.04.2014
 • Objekti:
 • Shfuqizim akti adm
 • Palet ne proces:
 • CKV Noki Albania;Dr.Apelimit
 • Nr.Sistemi:
 • 21324-01547-30-2014
 • Relatori:
 • R.Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 791
 • Data e Regj:
 • 03.04.2014
 • Objekti:
 • Pezullim vep.permb
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace;Permb.Julian Ahmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01548-30-2014
 • Relatori:
 • G.Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 792
 • Data e Regj:
 • 03.04.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Hasanaj;Luman Hasanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01549-30-2014
 • Relatori:
 • F.Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 793
 • Data e Regj:
 • 03.04.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.vendimi
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Janulli;KLD
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-01550-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 794
 • Data e Regj:
 • 03.04.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Mobiline;Maksim Shurdhi
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01551-30-2014
 • Relatori:
 • R.hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 795
 • Data e Regj:
 • 03.04.2014
 • Objekti:
 • Kerkim sendi
 • Palet ne proces:
 • Irini Shkalla;Vila Park
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-01552-30-2014
 • Relatori:
 • I.Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 796
 • Data e Regj:
 • 03.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Interalbanian Viena Group;Fat 2010
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01553-30-2014
 • Relatori:
 • A.Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 797
 • Data e Regj:
 • 03.04.2014
 • Objekti:
 • Pushim cenimi
 • Palet ne proces:
 • Avni Sejdi;Julian Mhilli
 • Nr.Sistemi:
 • 21256-01554-30-2014
 • Relatori:
 • E.Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 787
 • Data e Regj:
 • 02.04.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Agna
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01525-30-2014
 • Relatori:
 • A.Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 781
 • Data e Regj:
 • 01.04.2014
 • Objekti:
 • Shfuqizim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Adil Babameto;AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21314-01472-30-2014
 • Relatori:
 • R.Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 782
 • Data e Regj:
 • 01.04.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutim
 • Palet ne proces:
 • Vasilika Lace (Bshka)
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • F.Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 783
 • Data e Regj:
 • 01.04.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • P.F.Trade Tirana;Permb.Tris
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01473-30-2014
 • Relatori:
 • A.Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 784
 • Data e Regj:
 • 01.04.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Sallaku;CEZ Shperndarja
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01474-30-2014
 • Relatori:
 • V.Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 785
 • Data e Regj:
 • 01.04.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Eqerem Bajrami;AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-01475-30-2014
 • Relatori:
 • E.Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 786
 • Data e Regj:
 • 01.04.2014
 • Objekti:
 • Plotesim akti gjend.civil
 • Palet ne proces:
 • Jani Kulla;ZGJCivile
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01476-30-2014
 • Relatori:
 • E.Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 765
 • Data e Regj:
 • 31.03.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Hanushe Muhametaj;Eleni Qendro
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01439-30-2014
 • Relatori:
 • R.Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 766
 • Data e Regj:
 • 31.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Sadiku;Volalba
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01440-30-2014
 • Relatori:
 • M.Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 767
 • Data e Regj:
 • 31.03.2014
 • Objekti:
 • Celje falimenti
 • Palet ne proces:
 • Belle Air
 • Nr.Sistemi:
 • 43000-01441-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 768
 • Data e Regj:
 • 31.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Benard Dorro;METE
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01442-30-2014
 • Relatori:
 • A.Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 769
 • Data e Regj:
 • 31.03.2014
 • Objekti:
 • Shfuqizim akti adm
 • Palet ne proces:
 • Bashk.Operat.Ekonomik;MMPAU
 • Nr.Sistemi:
 • 90002-01443-30-2014
 • Relatori:
 • V.Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 770
 • Data e Regj:
 • 31.03.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Ledia Sejdarasi;Artan Sherifi
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-01444-30-2014
 • Relatori:
 • V.Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 771
 • Data e Regj:
 • 31.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Artur Dido;Volalba shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01445-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 772
 • Data e Regj:
 • 31.03.2014
 • Objekti:
 • Anullim akti
 • Palet ne proces:
 • Korsel;MMPAU
 • Nr.Sistemi:
 • 90002-01446-30-2014
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 773
 • Data e Regj:
 • 31.03.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit;AKKP; Animet Agaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-01447-30-2014
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 774
 • Data e Regj:
 • 31.03.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shedije Skenderi;AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-01448-30-2014
 • Relatori:
 • E.Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 775
 • Data e Regj:
 • 31.03.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Tirana Travel;Albase
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-01449-30-2014
 • Relatori:
 • F.Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 776
 • Data e Regj:
 • 31.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vend.ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Abil (Ilia)Shhkurti;Permb.Leke Dodaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-01450-30-2014
 • Relatori:
 • G.Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 777
 • Data e Regj:
 • 31.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Blliku;Volalba
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01451-30-2014
 • Relatori:
 • E.Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 778
 • Data e Regj:
 • 31.03.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shpend Bucpapaj;Agj.Trajtim Kredie
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01452-30-2014
 • Relatori:
 • A.kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 779
 • Data e Regj:
 • 31.03.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Ferid Mehmeti;Genci Mehmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01453-30-2014
 • Relatori:
 • I.Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 780
 • Data e Regj:
 • 31.03.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Hazis Kullolli;AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-01454-30-2014
 • Relatori:
 • M.sataci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 730
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Bujar Xhepa;Luljeta Celniku
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01401-30-2014
 • Relatori:
 • F.Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 731
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Praanvera Caca;Shpetim Caca
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01402-30-2014
 • Relatori:
 • A.Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 732
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Autor.Mediave Audioviziv;Per.G.Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01403-30-2014
 • Relatori:
 • G.Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 733
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Violeta Prifti;2A-L
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-01404-30-2014
 • Relatori:
 • A.Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 734
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Anullim dekreti
 • Palet ne proces:
 • Syrja Isufaj;Presidenti RSH
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-01405-30-2014
 • Relatori:
 • H.Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 735
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Dara;SIG
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-01406-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 736
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Krakulli;Albase
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01407-30-2014
 • Relatori:
 • M.Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 737
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • ShoqDelton shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01408-30-2014
 • Relatori:
 • M.Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 738
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Liseci;Elite Bailiff? Office
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01409-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 739
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Fatmara Shehu;Executores Litium
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-01410-30-2014
 • Relatori:
 • A.Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 740
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.urdheri permb
 • Palet ne proces:
 • Anika Mercuria Refinery Associated Oil
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-01411-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 741
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • AMC;Ridi Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01412-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 742
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Lirim sendi
 • Palet ne proces:
 • Veli Ibrahimi;Dylaver Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-01413-30-2014
 • Relatori:
 • I.Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 743
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Nxjerrje akti
 • Palet ne proces:
 • Thoma Strora;ZVRPP
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-01414-30-2014
 • Relatori:
 • F.Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 744
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Raiffeisen Bank
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01415-30-2014
 • Relatori:
 • R.Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 745
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Lirim sendi
 • Palet ne proces:
 • Edmond Hoxha;Shefki Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-01416-30-2014
 • Relatori:
 • E.Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 746
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Tragaj;Rofix
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01417-30-2014
 • Relatori:
 • A.Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 747
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Tiran Konstruksion;Executores
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01418-30-2014
 • Relatori:
 • V.Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 748
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Eurokontakt;Mjaftore Beqiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01419-30-2014
 • Relatori:
 • M.Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 749
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Perjashtim gjyqtari
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01420-30-2014
 • Relatori:
 • H.Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 750
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit;AKKP; Besim Bedini
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-01421-30-2014
 • Relatori:
 • E.Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 751
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Anullim akti adm
 • Palet ne proces:
 • Ismet Vorpsi;AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21325-01422-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 752
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Kryerje procedure
 • Palet ne proces:
 • Shefki Muca;ZRPP
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01423-30-2014
 • Relatori:
 • E.Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 753
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Marjana Hima;Denada Bare
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-01424-30-2014
 • Relatori:
 • R.Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 754
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Durim Grabova;Dr.Pergj.Metrologjise
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01425-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 755
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Perjashtim gjyqtari
 • Palet ne proces:
 • INSIG
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01426-30-2014
 • Relatori:
 • E.Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 756
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Agikonsshpk;Xhavit Vorpsi
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-01427-30-2014
 • Relatori:
 • E.Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 757
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Oktapus
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01428-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 758
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Blendi Shqypi;Reparti Ushtark 5001
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-01429-30-2014
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 759
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Pezullim vep.permbarim
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Bollati;EKB
 • Nr.Sistemi:
 • 90002-01430-30-2014
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 760
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Shtyerje afati ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Luan Syla;Kreshnik Lusha
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01431-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 761
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permb
 • Palet ne proces:
 • DRSSH
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-01432-30-2014
 • Relatori:
 • M.Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 762
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Novruz Hoxha;Volalba
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01433-30-2014
 • Relatori:
 • E.Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 763
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Ceska Boci;Volalba
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01434-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 764
 • Data e Regj:
 • 28.03.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.njoftimi
 • Palet ne proces:
 • Regency Casino;Bashkia Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-01435-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 716
 • Data e Regj:
 • 26.03.2014
 • Objekti:
 • Anullim akti adm
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Barbullushi;AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21325-01356-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 717
 • Data e Regj:
 • 26.03.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Pandeli Llukmani;Besnik Bani
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01357-30-2014
 • Relatori:
 • A.Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 718
 • Data e Regj:
 • 26.03.2014
 • Objekti:
 • Anullim akti adm
 • Palet ne proces:
 • Madrid Bingo;Dr.Pergj.Tatimeve
 • Nr.Sistemi:
 • 21325-01358-30-2014
 • Relatori:
 • A.Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 719
 • Data e Regj:
 • 26.03.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Pharma One shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-01359-30-2014
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 720
 • Data e Regj:
 • 26.03.2014
 • Objekti:
 • Shfuqizim akti adm
 • Palet ne proces:
 • Bolena;Dr.Apelimit Tatimor
 • Nr.Sistemi:
 • 21324-01360-30-2014
 • Relatori:
 • M.Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 721
 • Data e Regj:
 • 26.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Vitore Gjini;MPCSSHB
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01361-30-2014
 • Relatori:
 • E.Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 722
 • Data e Regj:
 • 26.03.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri vendimi
 • Palet ne proces:
 • Luigj Malaj;Osman Demi
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-01362-30-2014
 • Relatori:
 • G.Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 723
 • Data e Regj:
 • 26.03.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Shqypi
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-01363-30-2014
 • Relatori:
 • I.Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 724
 • Data e Regj:
 • 26.03.2014
 • Objekti:
 • Marrje si
 • Palet ne proces:
 • Hysen Zorba;Banka NBG
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-01364-30-2014
 • Relatori:
 • A.Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 725
 • Data e Regj:
 • 26.03.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Viloil sha;EPSA shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-01365-30-2014
 • Relatori:
 • V.Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 726
 • Data e Regj:
 • 26.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Gezim Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01366-30-2014
 • Relatori:
 • R.Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 727
 • Data e Regj:
 • 26.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim shpenzimeve gjyq
 • Palet ne proces:
 • Kristofor Nesturi;DRSSH
 • Nr.Sistemi:
 • 90400-01367-30-2014
 • Relatori:
 • E.Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 728
 • Data e Regj:
 • 26.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Dorjana Stana;Algert Puplo
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01368-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 729
 • Data e Regj:
 • 26.03.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Engjell Bekteshi;Donike Bardha
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-01369-30-2014
 • Relatori:
 • E.Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 711
 • Data e Regj:
 • 25.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Lavdije Gjoleshi;Dervish Ajdini
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01351-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 712
 • Data e Regj:
 • 25.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Roland Sava(Land Savaj)
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01352-30-2014
 • Relatori:
 • E.Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 713
 • Data e Regj:
 • 25.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Naim Noka;Zig
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-01353-30-2014
 • Relatori:
 • R.Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 714
 • Data e Regj:
 • 25.03.2014
 • Objekti:
 • Zgjidhje kontrate shitje
 • Palet ne proces:
 • Min.Financave;Albana Pali
 • Nr.Sistemi:
 • 11211-01354-30-2014
 • Relatori:
 • V.Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 715
 • Data e Regj:
 • 25.03.2014
 • Objekti:
 • Kund pushimi
 • Palet ne proces:
 • Xhevahire Jakupi;Zyra Permbarimit
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01355-30-2014
 • Relatori:
 • G.Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 690
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Haredin Alicka;Arjan Shtembari
 • Nr.Sistemi:
 • 21246-01235-30-2014
 • Relatori:
 • E.Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 691
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Shfuqizim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Nexhip Xheneti;AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21314-01236-30-2014
 • Relatori:
 • G.Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 692
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Arben Prifti;Volalba
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01237-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 693
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Autoriteti i Mediave Audiovizive
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01238-30-2014
 • Relatori:
 • F.Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 694
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Dragua Mero;Edmond Mero
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01239-30-2014
 • Relatori:
 • A.Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 695
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Idajet Cela;Volalba
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01240-30-2014
 • Relatori:
 • I.Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 696
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Shfuqizim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit;AKKP Xhevaire Dibra
 • Nr.Sistemi:
 • 21314-01241-30-2014
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 697
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Fatos Bani;Volalba
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01242-30-2014
 • Relatori:
 • M.Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 698
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Robert Cela;Volalba
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01243-30-2014
 • Relatori:
 • G.levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 699
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Vega;Banka Tiranes
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01244-30-2014
 • Relatori:
 • V.Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 700
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Kallmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01245-30-2014
 • Relatori:
 • A.Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 701
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • KESH;Flast shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 11118-01246-30-2014
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 702
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Adnand Sefa;Volalba
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01247-30-2014
 • Relatori:
 • H.Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 703
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Ferrunaj;Vila Park-Alb
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-01248-30-2014
 • Relatori:
 • M.Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 704
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Gezim Quka;Volalba
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01249-30-2014
 • Relatori:
 • F.Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 705
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Hoxha;Volalba
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01250-30-2014
 • Relatori:
 • E.Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 706
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie (Faza 1)
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Maqellari;Julian Kasaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01251-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 707
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Reshat Ademi;Vila Park alb
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-01252-30-2014
 • Relatori:
 • M.Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 708
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Fran Gjoka;2AL
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-01253-30-2014
 • Relatori:
 • A.Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 709
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Pezullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Albtelekom
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • A.Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 710
 • Data e Regj:
 • 20.03.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie (faza 1)
 • Palet ne proces:
 • Anirda Doci;Sanije Doci
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01272-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 664
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Mija;Lirija Mija
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01209-30-2014
 • Relatori:
 • E.Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 665
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Lavdie Gjoleshi;Dervish Ajdini
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01210-30-2014
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 666
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Shtylla;marjana Golja
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01211-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 667
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Arjana Calliku;Agron Calliku
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01212-30-2014
 • Relatori:
 • H.Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 668
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Elisabeta Tirana;Spiro Tirana
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01213-30-2014
 • Relatori:
 • A.Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 669
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Amedie Rrapi;Xhevat Rrapi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01214-30-2014
 • Relatori:
 • E.Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 670
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Muka;AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01215-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 671
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Fatime Ziba;Arben Zyberi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01216-30-2014
 • Relatori:
 • V.Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 672
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Leonard Micka;Permb.Bailiff Services
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01217-30-2014
 • Relatori:
 • F.Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 673
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.njoftimi
 • Palet ne proces:
 • Astrit Cela;EKB
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-01218-30-2014
 • Relatori:
 • E.Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 674
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Intersig-Vienna Group;Hoti Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01219-30-2014
 • Relatori:
 • A.Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 675
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Perparim Dyrma;AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-01220-30-2014
 • Relatori:
 • V.Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 676
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Afrim Meca;Volalba
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-01221-30-2014
 • Relatori:
 • E.Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 677
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Av.shtetit;AKKP; Merjeme Hida
 • Nr.Sistemi:
 • 21305-01222-30-2014
 • Relatori:
 • H.Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 678
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Trajt.Studenteve Nr.3;Perm.Elite
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01223-30-2014
 • Relatori:
 • A.Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 679
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.titull ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Abdullah Caushi;Flamur Ymeri
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01224-30-2014
 • Relatori:
 • M.Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 680
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • AMC;Ramiz Oruci
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01225-30-2014
 • Relatori:
 • R.Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 681
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permb
 • Palet ne proces:
 • Flamur Alimehmeti;Executores Litium
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01226-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 682
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.titull ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Martin Susaj;CEZ shperndarja
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01227-30-2014
 • Relatori:
 • I.Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 683
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Anullim vend.ndermjet
 • Palet ne proces:
 • Flamur Shimcani
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01228-30-2014
 • Relatori:
 • E.Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 684
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Qendra Shendetsore Klos
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01229-30-2014
 • Relatori:
 • M.Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 685
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie(faza 1)
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Zotaj;Saimir Zotaj
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01230-30-2014
 • Relatori:
 • F.Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 686
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Erkanda Jaupllari;Bailiff Services
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01231-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 687
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Celje proced.falimenti
 • Palet ne proces:
 • Dr.Raj.Tatimore tatimpaguesve
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01232-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 688
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Naim Ndreu;Bailiff? Services
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-01233-30-2014
 • Relatori:
 • F.Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 689
 • Data e Regj:
 • 19.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Pare Financiare FAF;Ardael
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-01234-30-2014
 • Relatori:
 • I.Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 663
 • Data e Regj:
 • 13.03.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • UFO shpk
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • R.Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 662
 • Data e Regj:
 • 12.03.2014
 • Objekti:
 • Sqarim interpretim vend
 • Palet ne proces:
 • Mirie Voci
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 636
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit;AKKP Zana Pustina
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-00967-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 637
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Stela Ferati;Dr.Raj.Sherb.Social
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-00968-30-2014
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 638
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Agron Calliku
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-00969-30-2014
 • Relatori:
 • V.Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 639
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Heqje investimesh
 • Palet ne proces:
 • Europetrol 2005;Sofimpeks
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-00970-30-2014
 • Relatori:
 • M.Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 640
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Halim Haxhijaha
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-00971-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 641
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Min.Bujqesise Zhvillimit Rural;
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-00972-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 642
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Wonder Power;Wonder
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-00973-30-2014
 • Relatori:
 • V.Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 643
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permb
 • Palet ne proces:
 • Artan Merxhushi;Executors Litium
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00974-30-2014
 • Relatori:
 • F.Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 644
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Emerim eksperti
 • Palet ne proces:
 • Etleva Durici;Kevger
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-00975-30-2014
 • Relatori:
 • F.Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 645
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Cregjistrim sekuestro
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Sula;ZVRPP
 • Nr.Sistemi:
 • 43000-00976-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 646
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permb
 • Palet ne proces:
 • Real;Albase
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00977-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 647
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbariore
 • Palet ne proces:
 • Fatime Gjokrosa;Executors Litium
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00978-30-2014
 • Relatori:
 • I.Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 648
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Ilir Arapi;Permb.Bailiff Office
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00979-30-2014
 • Relatori:
 • E.Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 649
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Taka;Volalba
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-00980-30-2014
 • Relatori:
 • E.Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 650
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Luan Dervishi;Drita Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00981-30-2014
 • Relatori:
 • M.Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 651
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim vlere burse
 • Palet ne proces:
 • Ardit Pajo;MASH
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-00982-30-2014
 • Relatori:
 • E.Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 652
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Zgjidhje kont.sipermarrje
 • Palet ne proces:
 • Dola;Nexhdet Kambo
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-00983-30-2014
 • Relatori:
 • A.Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 653
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Vertetim atesie
 • Palet ne proces:
 • Silvana Llakaj;Gjon Rraskadoli
 • Nr.Sistemi:
 • 21003-00984-30-2014
 • Relatori:
 • M.Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 654
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Genc Drita;ZIG
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00985-30-2014
 • Relatori:
 • R.Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 655
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Sefe Shkreta;Z.Permbarimore Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00986-30-2014
 • Relatori:
 • H.Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 656
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Kthim sendi
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit;Rasim Nela
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-00987-30-2014
 • Relatori:
 • M.Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 657
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.vep.juridik
 • Palet ne proces:
 • Artan Shtrungza;Banka e Pare Invest
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00988-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 658
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vendimi
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Mahilaj;AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-00989-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 659
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Magdalena Krawczyk;Elton Kasa
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-00990-30-2014
 • Relatori:
 • I.Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 660
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Edlira Doda;Indrit Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-00991-30-2014
 • Relatori:
 • M.Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 661
 • Data e Regj:
 • 07.03.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Pashke vata;Simon Puta
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-00992-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 607
 • Data e Regj:
 • 06.03.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • JJS;MZHETSipermarjes
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-00934-30-2014
 • Relatori:
 • F.Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 608
 • Data e Regj:
 • 06.03.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Dragush Prespa;Orhan jegeni
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00935-30-2014
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 609
 • Data e Regj:
 • 06.03.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.kontrate
 • Palet ne proces:
 • Fahrije Sula;haxhi Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-00936-30-2014
 • Relatori:
 • A.Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 610
 • Data e Regj:
 • 06.03.2014
 • Objekti:
 • Njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Sybi Ahmetbeja;KKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21246-00937-30-2014
 • Relatori:
 • I.Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 611
 • Data e Regj:
 • 06.03.2014
 • Objekti:
 • Prishje me nenvizim
 • Palet ne proces:
 • Martin Biba;Avni Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-00938-30-2014
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 612
 • Data e Regj:
 • 06.03.2014
 • Objekti:
 • Anullim akti adm
 • Palet ne proces:
 • Nikolle Leka;AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21325-00939-30-2014
 • Relatori:
 • M.saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 613
 • Data e Regj:
 • 06.03.2014
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Ndreu;Zyra Permb.Fati 2010
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-00940-30-2014
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 614
 • Data e Regj:
 • 06.03.2014
 • Objekti:
 • Anullim akti adm
 • Palet ne proces:
 • Vitisa;DRTatimore
 • Nr.Sistemi:
 • 21325-00941-30-2014
 • Relatori:
 • E.Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 615
 • Data e Regj:
 • 06.03.2014
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Naim Koeshi;Volalba
 • Nr.Sistemi:
 • 21243-00942-30-2014
 • Relatori:
 • Z.Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 616
 • Data e Regj:
 • 06.03.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Nazmie Armiri;AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-00943-30-2014
 • Relatori:
 • E.Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 617
 • Data e Regj:
 • 06.03.2014
 • Objekti:
 • Pavlef.akti adm
 • Palet ne proces:
 • Atrida Ferketi;KLSH
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-00944-30-2014
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes