Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1118
 • Data e Regj:
 • 20.10.2023
 • Objekti:
 • Perllogaritje shpen.gjyq
 • Palet ne proces:
 • Llesh Lala / DRSSH
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-04361-30-2013
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1675
 • Data e Regj:
 • 24.12.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria SIEMENS AE Electrotechnical Projects & Products
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-04910-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1676
 • Data e Regj:
 • 24.12.2014
 • Objekti:
 • Prishjen e vendimit
 • Palet ne proces:
 • Rustem Xhixhaj/Mimoza Xhixhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-04911-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1677
 • Data e Regj:
 • 24.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri akti
 • Palet ne proces:
 • Sokol Zhegu/Haxhire Zhegu; Ida Mehmeti; Aleksandri Bregu; Drejtoria e ALUIZNIT; Tirane 2; Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-04912-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1678
 • Data e Regj:
 • 24.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Ervin Nuri/C.E.Z. Shperndarje sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04914-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1679
 • Data e Regj:
 • 24.12.2014
 • Objekti:
 • Njohje trashegimtar
 • Palet ne proces:
 • Ndrec Piroli; Ndue Piroli; Pashk Piroli; Gjon Lekaj; Pjeter Lekaj; Prena Gjetani; File Gjonaj; Gjelina Shkreta; Prena Markaj/Prene Noka (Shota); Dava Noka (Cara); Natalina Noka; Liza Noka; Nikoll Noka; Marte Noka (Rica); A.K.K.P. Tirane; Z.V.R.P.P.Kurbin
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-04915-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1680
 • Data e Regj:
 • 24.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ildrag shpk/O.SH.E.E. sha; Agjensia e O.S.SH.E.E. Dega Kruje
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04916-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1660
 • Data e Regj:
 • 23.12.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria M.KOOTSOURAKIS & CO.O.E/Shoqeria TIRANA DATACOM sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-04881-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1661
 • Data e Regj:
 • 23.12.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria SiCRED sh.a/Shoqeria KUID sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-04884-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1662
 • Data e Regj:
 • 23.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria OSHEE (ish CEZ Shperndarje) sh.a/Shoqeria permbarimore Bailiff Services Albania sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04885-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1663
 • Data e Regj:
 • 23.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Nebi Zyka/Shoqeria Permbarimore TDR Group shpk; Banka Kombetare e Greqise; Dega Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04886-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1664
 • Data e Regj:
 • 23.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Martin Ndoci/Ujesjelles Kanalizime Tirane Sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04887-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1665
 • Data e Regj:
 • 23.12.2014
 • Objekti:
 • Njohje bashkepronar
 • Palet ne proces:
 • Lindita Shllaku/Arben Shllaku; Ermira Cara (Hyka)
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-04888-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1666
 • Data e Regj:
 • 23.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Isa Hoxha/Ujesjelles Kanalizime Tirane sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04889-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1667
 • Data e Regj:
 • 23.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Perparim Onuzi; Fllanza Onuzi/Sherbimi Permbarimore ZIG; shpk; Raiffaisen Bank; sh.a.; Lavdrim Cena
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04890-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1668
 • Data e Regj:
 • 23.12.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Fatime Dinaj (Lami)
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-04891-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1669
 • Data e Regj:
 • 23.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Altin Bello/Shoqeria Intesa San Paolo Bank; Shoqeria e Permbarimit privat T.M .A sh.p.k.; Irma Bello
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04892-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Regj:
 • 23.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria D 6; shpk/Zyra e Permbarimit Privat Ermir Godaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04893-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1671
 • Data e Regj:
 • 23.12.2014
 • Objekti:
 • Kerkese per celje procedure falimenti
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Tatimore Tirane/Shoqeria Geldak sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 41201-04894-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1672
 • Data e Regj:
 • 23.12.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV/Permbaruese Gjyqesore Private Evelina Bekteshi; Ujesjelles Kanalizime Durres sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21252-04895-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1673
 • Data e Regj:
 • 23.12.2014
 • Objekti:
 • Padi kontrate sipermarrje
 • Palet ne proces:
 • Hysni Kuka/Shoqeria Homeplan sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 11217-04896-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1674
 • Data e Regj:
 • 23.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Neritan Hazizaj/Sabina Shytaj; Shoqeria Permbarimore EPSA shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04897-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1659
 • Data e Regj:
 • 22.12.2014
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Walter Tosto s.p.a.
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1658
 • Data e Regj:
 • 19.12.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Zamir Myftiu; Zulija Myftiu; Hydai Myftiu; Sokol Myftiu; Hektor Myftiu; Gastor Agalliu; Jakup Agalli; Tefta Myftiu; Zana Myftiu; Gezim Peristeri; Agron Peristeri; Fatos Osmani; Artan Myftiu; Edlira Agalliu; Ilir Agalliu; Blerina Myftiu (Beatty); Dritan Agalliu; Hair Shabani/AKKP Tirane; ZVRPP Vlore
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-04829-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1646
 • Data e Regj:
 • 18.12.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Angjelina Kola/Shoqeria Permbarimore TDR Group shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04794-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1647
 • Data e Regj:
 • 18.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Sokol Kurtbalaj/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04795-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1648
 • Data e Regj:
 • 18.12.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi kontraktor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a./Shoqeria Shega Trans sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-04796-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1649
 • Data e Regj:
 • 18.12.2014
 • Objekti:
 • Ndryshim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Haxhire Brahja; Ibrahim Brahaj; Zelije (Brahja) Limani; Shefqet Brahja; Pranvera Brahja; Fatbardha (Brahja) Hakballa; Hysni Brahja; Myrteza Brahja; Shaqir Brahja; Fitore Brahja/Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te pronave Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21291-04797-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1650
 • Data e Regj:
 • 18.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria EUROVINI sh.p.k./Shoqeria PermbarimoreStrati Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04798-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1651
 • Data e Regj:
 • 18.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ARTEL shpk/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) Sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04799-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1652
 • Data e Regj:
 • 18.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Flamur Progonati/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04800-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1653
 • Data e Regj:
 • 18.12.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria GECI sh.p.k./Bashkia Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-04801-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1654
 • Data e Regj:
 • 18.12.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Skender Lena/Viktor Breshani; Perparim Menkshi
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-04802-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1655
 • Data e Regj:
 • 18.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve Alb-Siguracion sh.a./Studio Permbarimore Spead Soltion; Pashke Curri
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04803-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1656
 • Data e Regj:
 • 18.12.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Posta Shqiptare sh.a./Filiali Postes Durres; Dega e Postes Kruje; Suzana Emiri
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-04804-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1657
 • Data e Regj:
 • 18.12.2014
 • Objekti:
 • Caktim kufinjsh
 • Palet ne proces:
 • Altin Citozi/Keshilli i Qarkut Durres (Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes Kruje); Bashkia Kruje; Myrteza Demerxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 21319-04805-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1641
 • Data e Regj:
 • 17.12.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit/A.K.K.P. Tirane; Z.V.R.P.P. Lushnje; Gjon Deda
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-04756-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1642
 • Data e Regj:
 • 17.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Zenel Sinaj/Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Sh.a; Shoqeria Permbarimore Debit Colletion Sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04757-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1643
 • Data e Regj:
 • 17.12.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Albanian Mobile Communication sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-04758-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1644
 • Data e Regj:
 • 17.12.2014
 • Objekti:
 • Pjestim sendi
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Kapo; Ardita Kapo/Ema Kapo (Andrea); Kostandin Kapo; Kliti Kapo
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-04763-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1645
 • Data e Regj:
 • 17.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Sekine Picari; Sheriban Hasanaj; Nermin Strazimiri; Sigita Stermilli; Gjylxhan Hyka/Naime Ahmeti; Albano Ahmeti; Denis Ahmeti; Renard Ahmeti; Shoqeria S.N.D. Construksion sh.p.k.; Sefgjili Majollari; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-04769-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1597
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Detyrim njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Arben Ramaj/Ilir Zajmi; Zana Zajmi; Alban Zajmi; Ilza Zajmi; ALUIZNI
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-04708-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1598
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Pushim cenimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Mulliri i Vjeter sh.p.k.; Lulezim Huqi/Skender Ymeraj
 • Nr.Sistemi:
 • 21256-04709-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1599
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-04710-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1600
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Tatjana Mihali/Studio Permbarimore Elite Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04711-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Isa Babi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1602
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Korrigjim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Dano
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1603
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Padi mardhenie pune
 • Palet ne proces:
 • Olsi Xhemalaj/Shoqeria e Sigurimeve Sigal; Uniqa Group Austria sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21264-04713-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1604
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Rakip Lalica/Zyra e Permbarimit Tirane Permbarues Gjyqesore Lavdim Llalla; Shoqeria Mekanike Partizani SH.A.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04714-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1605
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Pezullim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alpha Bank Albania SH.A./Shoqeria Permbarimore Private E.G Bailiffs Services shpk; Shoqeria Banka NBG Albania sh.a.; Z.V.R.P.P. Lushnje
 • Nr.Sistemi:
 • 21255-04715-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1606
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Albert Kotini/Shoqeria O.SH.E.E. sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04716-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1607
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Anida Nazarko/Alvaro Nazarko
 • Nr.Sistemi:
 • 21238-04718-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1608
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Berti Dhamo
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1609
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi kontraktor
 • Palet ne proces:
 • Hurma Saliasi/Ardian Hidri; Florian Saliasi
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-04719-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1610
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Anullim urdhri
 • Palet ne proces:
 • Agron Demollari/Shoqeria permbarimore AFA - 2010; sh.p.k.; Edmond Omeri; Shoqeria Banka Kombetare Tregtare sh.a.; Liljana Demollari (Legisi)
 • Nr.Sistemi:
 • 21259-04720-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1611
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim urdhri
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albsig Sha/Shoqeria Permbarimore Zike Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04721-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1612
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Njohje pronesie
 • Palet ne proces:
 • Lin Gjoka; Ndue Gjoka; Tereze Gjoka; Perparim Gjoka; Pavlin Gjoka/Petrit Gjoka; Gezim Mucaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-04722-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1613
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Florinda Seferi/Jani Mano; Florina Mano
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-04723-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1614
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Carconnex NV/Shoqeria Classic sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21238-04724-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1615
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Bujar Lami/Beqir Lami; Naile Lami; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-04725-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1616
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri akti
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Sallaku/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-04726-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1617
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Bedri Rryta/Shoqeria Permbarimore Executores Litium shpk; Tirana Bank sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04727-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1618
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Teuta Nastas/Banka Credit Agricole - Shqiperi sh.a.; Shoqeria e Permbarimit Privat TDR Group sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-04728-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1619
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Maksim Marra/Mazar Bande
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-04729-30-2014
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1620
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Triss Company sh.p.k./Shoqeria Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.; Avokatura e Shtetit
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-04730-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1621
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Besnik Mancellari/Shoqeria Sherbimi Permbarimor Zig shpk; Shoqeria Banka e Tiranes sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04731-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1622
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Avni Ponari/Permbaruesi Gjyqesor Executors Litium SH.P.K; Banka e Tiranes SH.A
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04732-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1623
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri veprimi juridik
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Projeksion Energji sh.a./Anastas Riska; Qendra Kombetare e Rregjistrimit; Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-04733-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1624
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Sali Kollcinaku/Nexhdet Hoxha; Fevri Hoxha; Ministria e Financave; Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes se Pronave Publike; Z.R.P.P. Bilisht; Devoll; Gazi Kollcinaku; Shaqir Kollcinaku; Nazim Kollcinaku; Myrvet Kollcinaku; Spiro Kollcinaku
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-04734-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1625
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Maksim Mebelli/Sali Hoxholli; Sindikatat e Pavarura te Bashkuara te Shqiperise; Shoqeria Permbarimore Prestige Bailiff Services sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04735-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1626
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri akti
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Sula/Fatmir Nuka; Miranda Nuka; Drita Gega; Artan Kusi; Olesia Nuka; Donald Nuka; Myrteza Mici; Hanke Mici; Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane; Komuna Kashar; Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-04736-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1627
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Haso Shkurta/Pellumb Shkurti; Hanife Shkurti; Sazan Shkurta; Mirjana Shkurta; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-04738-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1628
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri testamenti
 • Palet ne proces:
 • Gezim Tarko; Agron Tarko/Asllan Tarko
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-04739-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1629
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sun Construction sh.p.k.; Shoqeria Protrans Albania sh.p.k./Shoqeria C. A. E. sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-04740-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1630
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Detyrim lidhje kontrate
 • Palet ne proces:
 • Dritan Arapi; Shpetim Gjana; Ndue Vukaj; Zef Kola; Jakov Doda; Eduart Sylaj; Lumturije Hoxha; Jorgo Zeneli; Agron Zeneli; Fatmir Zeneli; Lek Gjoni; Selajdin Ymeri; Sherif Qyra; Gjon Markgjoka; Ndrec Markgjoka; Ndrec Gjonmarkaj/Shoqeria Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sha
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-04741-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1631
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Nezihat Petrela (Stermasi); Ferdinand Petrela; Ednand Begeja; Syzi Begeja; Merita Kallajxhi; Mirlinda Duma (Sokoli); Artes Sokoli/Shpresa Pupla
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-04742-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1632
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Nebi Zykaj/Shoqeria Permbarimit privat TDR GROUPsh.p.k.; Banka Kombetare e Greqise sh.a.; Sofika Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04743-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1633
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Avni Ponari/Permbaruesi Gjyqesor Executores Litium sh.p.k.; Shoqeria Banka e Tiranes
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04744-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1634
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Eduart Ibrahimi/Banka e Tiranes sh.a.; Permbaruesi Gjyqesor Executores Litium Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04745-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1635
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04746-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1636
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Arben Isufi/Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania sh.p.k.; Shoqeria Banka e Tiranes sh.a.; Kujtim Hashorva; Nezaqet Zajmi
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-04747-30-20147
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1637
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Kerkim sendi
 • Palet ne proces:
 • Floresh Duro/Shoqeria Permbarimore Justitia; Shoqeria Koja shpk; Hajdar Duro
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-04748-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1638
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Detyrim njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Fran Gjoka/Shoqeria 2 AL sh.p.k; Artan Sherifi; Lindita Sherifi; Banka NGB Albania; Permbaruesi Vasil Shandro; Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-04749-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1639
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Italdruri shpk; Nuri Hasa/Banka Credins sha; Shoqeria Permbarimore ARB shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04750-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1640
 • Data e Regj:
 • 15.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ORMARS 2000 sh.p.k./Shoqeria Permbarimore TDR GROUP sh.p.k.; Shoqeria Banka Kombetare E Greqise (NBG BANK) sh.a; Ilda Bicoku
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04751-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1589
 • Data e Regj:
 • 12.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore; Tirane/Shoqeria Permbaruesve Privat Elite Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04700-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1590
 • Data e Regj:
 • 12.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Viola Buzali/Shoqeria Permbarimore Private ALIMADHI sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04701-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1591
 • Data e Regj:
 • 12.12.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Sadri Nezaj; Mimoza Nezaj/Sherbimi Permbarimor ZIG sh.p.k.; Banka e Tiranes sh.a.; Banka Credinssh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21252-04702-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1592
 • Data e Regj:
 • 12.12.2014
 • Objekti:
 • Detyrim njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane/Ganimet Minga; Armand Minga; Idriz Minga; Ilir Minga; Luljeta Minga; AKKP Tirane; ZVRPP Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-04703-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1593
 • Data e Regj:
 • 12.12.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Babaj sh.p.k./Shoqeria C.A.E sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-04704-30-2014
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1594
 • Data e Regj:
 • 12.12.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-04705-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1595
 • Data e Regj:
 • 12.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Instituti i Statistikave/Permbaruesi Gjyqesor Privat Lindita Fuat Kullolli
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04706-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1596
 • Data e Regj:
 • 12.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzektiv
 • Palet ne proces:
 • Bedri Shehu; Vjollca Shehu/Shoqeria Permbarimit privat TDR GROUP sh.p.k.; Banka e Tiranes sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04707-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1583
 • Data e Regj:
 • 10.12.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria E.P.S.A sh.p.k./Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a(ish CEZ Shperndarje)
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-04690-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1584
 • Data e Regj:
 • 10.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Ali Kaca/Shoqeria Permbarimore private Prestige Bailiff Service shpk; Mustafa Shima
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04692-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Regj:
 • 10.12.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Avni Lika/Abdyl Zgura
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-04693-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1586
 • Data e Regj:
 • 10.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Sherbimi Informativ Shteteror/Zyra Permbarimore Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04694-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1587
 • Data e Regj:
 • 10.12.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Theollori Bollano/Agjensia e Kthimit e Kompensimit te Pronave; Liljana Haxhi (Jarani); Jemine Shehu - Jarani; Erjona Sheqeri; Ermonela Ismailati - Sheqeri; Jalldiz Jarani; Ilir Jarani; Fiqirete Jarani; Emirjeta Jarani; Roland Jarani; Dhurata Schauer (Jarani); Ballkeze Struga; Semiha Hasku; Mezut Qosja; Fatime Qosja; Altin Qosja; Genta Prodani; Hamid Qosja; Ismail Qosja; Naire Qosja; Haxhire Qosja; Flutura Katroshi; Lutfie Qosja; Blend Faja; Ardiana Faja; Zybejte Nurishmi; Fatime Pernaska; Jolanda Hoxha; Vasilika Cepunja
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-04695-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1588
 • Data e Regj:
 • 10.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim akti
 • Palet ne proces:
 • Alma Xhediku/Subjekti permbarimor privat Klodjana A.Tabaj; Shoqeria Tranzit SH.P.K
 • Nr.Sistemi:
 • 21241-04697-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1582
 • Data e Regj:
 • 09.12.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH.Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-04684-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1576
 • Data e Regj:
 • 05.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Burrel/Shpresa Meta; Shoqeria Permbarimore Justitia
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04652-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1577
 • Data e Regj:
 • 05.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Qendra Shendetsore Rukaj/O.SH.E.E. Burrel
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04653-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1578
 • Data e Regj:
 • 05.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Flamur Basha/Esmeralda Basha; Studio Permbarimore Debit Collection; NBG Bank sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04654-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1579
 • Data e Regj:
 • 05.12.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Pinari; Shoqeria AOS Konstruksion shpk/Shoqeria COMPROSER Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-04655-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1580
 • Data e Regj:
 • 05.12.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • C.E.Z. Shperndarje sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-04656-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1581
 • Data e Regj:
 • 05.12.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Kote
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1570
 • Data e Regj:
 • 03.12.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Enkeleda Metani; Donatela Metani; Hilton Metani/Natasha Ulqinaku; Shoqeria tregtare Dajti FN shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-04604-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1571
 • Data e Regj:
 • 03.12.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Artinel-95 shpk/Gezim Cenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-04638-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1572
 • Data e Regj:
 • 03.12.2014
 • Objekti:
 • Kallezim punim i ri
 • Palet ne proces:
 • Eleni Mihal; Majlinda Mihal; Donika Qipo/Shoq A&A shpk; Edmond Mihali; Sotiraq Mihali
 • Nr.Sistemi:
 • 21298-04645-30-2014
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1573
 • Data e Regj:
 • 03.12.2014
 • Objekti:
 • Padi mardhenie pune
 • Palet ne proces:
 • Endri Baliko/Albcontrol sh.a.; Sindikata e Pavarur te Kontrolloreve te Trafikut Ajror (SPKTA); Sindikata e Pavarur te Teknikeve te Kontrollit Ajror (SPTKA)
 • Nr.Sistemi:
 • 21264-04647-30-2014
 • Relatori:
 • A.Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1574
 • Data e Regj:
 • 03.12.2014
 • Objekti:
 • Perjashtim nga ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Ermira Struga; Saimir Struga/Shoqeria permbarimore Albase shpk; Shoqeria Ani shpk; Shoqeria Cela X shpk; Endri Nurka; Milena Nurka; Dritan Avllaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21311-04649-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1575
 • Data e Regj:
 • 03.12.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Zylfo Mehmeti/Vezir Kushe
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-04650-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1557
 • Data e Regj:
 • 02.12.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Faik Lame/Selman Lame; Xhemal Lame; Flamur Lame; Gezim Kodra; Muharrem Lame; Ardian Lame; Astrit Lame; Gjyze Lame; Betim Lame; Bukurie Lame; Bihane Kodra; Deli Kodra; Sul Kaci; Bajram Kaci; Bashkim Kaci; Qazim Hoti; Franc Lame; Bujar Lame; Zenepe Kallari (Kodra); Qemal Kodra; Nazmi Kodra; Avdi Kodra; Life Lozi (Kodra); Lulzim Lame; Vjollca Lame; Blerta Lame; Deshira Lame
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-04572-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1558
 • Data e Regj:
 • 02.12.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Hilmije Baxha; Fatelinda Lito (Baxha)/Atlant Baxha; Bukuroshe Baxha
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-04573-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1559
 • Data e Regj:
 • 02.12.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Perparim Menkshi
 • Nr.Sistemi:
 • 21252-04574-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1560
 • Data e Regj:
 • 02.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Florenc Hoxha; Sokol Hysa; Shyqyri Gega; Sulo Sofia; Gezim Berisha; Dritan Shima; Irlind Topi; Kelmend Dulli; Shkelzen Hoxha; Alban Hoxha/Permbaruesi gjyqesor Helidon Xhindi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04575-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1561
 • Data e Regj:
 • 02.12.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Jani Marku/Banka Societe Generale Albania sh.a.;Shoqeria Permbarimore Srati bailiffs Service sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21252-04576-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1562
 • Data e Regj:
 • 02.12.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Agim Molla/Fatos Azermadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-04577-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1563
 • Data e Regj:
 • 02.12.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Myfit Guxholli; Floresha Guxholli/Tani Guxholli
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-04578-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1564
 • Data e Regj:
 • 02.12.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Ardiana Basko (Balla)/Gezim Balla; Fatime Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-04579-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1565
 • Data e Regj:
 • 02.12.2014
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Hilmi Shtepani/Agim Pudja
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-04580-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1566
 • Data e Regj:
 • 02.12.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Policise Qarku Diber/Fatos Kuka; Permbaruesi Gjyqesor Privat Shpetim Allamani
 • Nr.Sistemi:
 • 21238-04581-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1567
 • Data e Regj:
 • 02.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri akti
 • Palet ne proces:
 • Thoma Stefanidhi/Shoqeria Vjosa sh.a; Qendra Kombetare e Regjistrimit;Tirane; Lilo Stefanidhi; Vasil Stefanidhi
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-04586-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1568
 • Data e Regj:
 • 02.12.2014
 • Objekti:
 • Caktim eksperti
 • Palet ne proces:
 • Luan Pustina
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1569
 • Data e Regj:
 • 02.12.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Shima
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1547
 • Data e Regj:
 • 01.12.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Bukuri Maska; Edlira Maska
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-04562-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1548
 • Data e Regj:
 • 01.12.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Rabije Tafili
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-04563-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1549
 • Data e Regj:
 • 01.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Food Investiment Partners shpk/Shoqeria Permbarimore AEF Bailiff Service sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04564-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1550
 • Data e Regj:
 • 01.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore; Tirane/Shoqeria Permbaruese Elite Bailiff Office sh.p.k.; Maksim Mone
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04565-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1551
 • Data e Regj:
 • 01.12.2014
 • Objekti:
 • Shfuqizim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqata e Blektoreve Shqiptare; Agron Ramilli; Shoqata Bashkimi i Fermereve Shqiptare; Shoqata Kombetare e Mekanikes dhe Mjeteve Bujqesore; Shoqata e Bujqesise Biologjike Bioadria; Shoqata e Shpend Rritesve Shqiptare/Shoqata Kombetare Keshilli i Agrobiznesit Shqiptar (KASH)
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-04566-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1552
 • Data e Regj:
 • 01.12.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Edmond Sinojmeri/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04567-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1553
 • Data e Regj:
 • 01.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Ferhat Shkurta/Sanije Shehi; Shoqeria permbarimore Justitiash.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04568-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1554
 • Data e Regj:
 • 01.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Griselda Gjika/Shoqeria e Permbarimit Privat ZIG Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04569-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1555
 • Data e Regj:
 • 01.12.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Balla/Shoqeria Permbarimore Enforcment Group shpk; Petrit Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04570-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1556
 • Data e Regj:
 • 01.12.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Besnik Uka/Aleks Kaba; Z.V.R.P.P. Diber
 • Nr.Sistemi:
 • 21238-04571-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1545
 • Data e Regj:
 • 24.11.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Meri Tashi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1516
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria B&A
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-04517-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1517
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria SINA 98 sh.p.k./Shoqeria NB- 95 sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-04518-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1518
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Eagle Mobile sh.a/Albi Bineri
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-04519-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1519
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri akti
 • Palet ne proces:
 • Silvia Dilo/Agron Vreto;
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-04520-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1520
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Doni Constructions sh.p.k./Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania sh.a.; Shoqeria Tregtare Telniks sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04521-30-2014
 • Relatori:
 • IlirToska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1521
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Shfuqizim akti administrativ
 • Palet ne proces:
 • Line Rosaj/Drejtoria e Pergjithshme e Postave Shqiptare sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21324-04522-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1522
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Piano Bar Elysee sh.p.k./Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04523-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1523
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit/Agjencia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave; Tirane; Edmond Tafa; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-04524-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1524
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Etleva Ago/Shoqeria e Sigurimeve Sigal Uniqa Group Austria sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-04525-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1525
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Cali/A.K.K.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-04526-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1526
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Korrigjim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • A.Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1527
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Aleksandra Nako/A.K.K.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-04527-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1528
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a./Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04528-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1529
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Servete Hida/A.K.K.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-04529-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1530
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Skender Duka/Hysen Manallari; Shaqir Manallari; Aferdita Kovaci (Manallari); Zemrite Skeja (Manallari); Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Palujteshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-04530-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1531
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Gezim Kuka/Shoqeria Homeplan sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-04531-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1532
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Shfuqizim akti administrativ
 • Palet ne proces:
 • Albi Petrela/A.K.K.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21324-04532-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1533
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Avni Ponari/Shoqeria Banka e Tiranes sh.a.; Permbaruesi Gjyqesor Executores Litium sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-04533-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1534
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Alketa Flaga;
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-04534-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1535
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Pira/Sigal Uniqa Group Austria Sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-04535-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1536
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Anullim pjeserisht fature
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Amantia Antika sh.p.k./Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (ish CEZ Shperndarje sh.a.)
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-04536-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1537
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Universiteti i Tiranes;(Rektorati)/Zyra Permbarimore Tirane; Zyra Permbarimore Private Fat 2010; Hamjet Myftari (Zogolli); Gojar Dishnica; Rebeka Verdha (Dishnica); Enri Laku; Arjana Laku (Dhimitri); Ilir Laku; Liri Fortuzi; Astrit Fortuzi; Fisnik Fortuzi; Indrit Strazimiri; Bedrie Florini (Fortuzi); Fisnik Preza; Dhurata Karajani (Preza); Aferdita Husha (Preza); Fatbardha Agushi (Preza); Luan Fortuzi; Arben Fortuzi; Bujar Fortuzi; Lira Kasharaj; Nimet Pilku; Florian Pilku; Nazime Zogolli; Ardian Zogolli; Hasan Zogolli; Bardhyl Zogolli; Erion Zogolli; Helga Zogolli; Mybera Zogolli; Fatri Llagami; Bujar Llagami; Vera Panariti; Miranda Nosi; Dashuri Llagami; Denis Llagami; Helidon Llagami
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-04537-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1538
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Lazer Prroni/Agjencia e Trajtimit te Kredive; Tirane; Permbaruesi gjyqesor Agim SulCe
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04538-30-2014
 • Relatori:
 • IlirToska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1539
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Detyrim njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Jashar Gllava/Elvis Xhaferri; Shoqeria 2A-L shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-04539-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1540
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Bledar Elezaj/Abla Xhaferi
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-04540-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1541
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Fran Vata/Zyra e Permbarimit ZIG shpk; Agjensia e Trajtimit te Kredive
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04541-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1542
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Genc Sheta/C.E.Z. Shperndarje sh.a.; Shoqeria Permbarimore Jus shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04542-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1543
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Celje procedure falimenti
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore Tatimpaguesve te Medhenj Tirane/Shoqeria Kuid shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 41201-04543-30-2014
 • Relatori:
 • IlirToska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1544
 • Data e Regj:
 • 19.11.2014
 • Objekti:
 • Padi kerkim sendi
 • Palet ne proces:
 • Arjan Avllaj/Pellumb Cela; Shoqeria Cela-X sh.p.k; Shoqeria Alba Ceramica N sh.p.k; Shoqeria
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-04554-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1512
 • Data e Regj:
 • 17.11.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV/Shoqeria OSHEE sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04434-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1513
 • Data e Regj:
 • 17.11.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Lame/Ilir Tafili
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-04435-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1514
 • Data e Regj:
 • 17.11.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Sami Sallaku/Samuel Sallaku; Elena Bisbiqi
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-04436-30-2014
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1515
 • Data e Regj:
 • 17.11.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Gentian Gjini/C.E.Z. Shperndarje sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04437-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1510
 • Data e Regj:
 • 13.11.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Natasha Bogdani
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1511
 • Data e Regj:
 • 13.11.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Adem Berberi/O.SH.E.E. sha; Adem Halili; Majlinda Halili; Xhemile Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04424-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1508
 • Data e Regj:
 • 12.11.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Flamur Sheta/Permbarues Gjyqesor Privat Dionis Mekshi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04418-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1509
 • Data e Regj:
 • 12.11.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Babasi Coo shpk/Shoqeria Latomia Tirane sh.a.; Shoqeria Nadi shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-04419-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1502
 • Data e Regj:
 • 11.11.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Afrim Hoxha; Bardhyl Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1503
 • Data e Regj:
 • 11.11.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Zenel Murra/Zyra e Permbarimit Diber; Muharrem Kaci
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04412-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1504
 • Data e Regj:
 • 11.11.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Altin Koltraka/Permbarues Gjyqesor Privat Shpetim Allamani
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04413-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1505
 • Data e Regj:
 • 11.11.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes/MATRAKU sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21297-04414-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1506
 • Data e Regj:
 • 11.11.2014
 • Objekti:
 • Shkarkim nga detyra
 • Palet ne proces:
 • Ilia Cece; Administrator Falimenti
 • Nr.Sistemi:
 • 31008-04415-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1507
 • Data e Regj:
 • 11.11.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Liljana Dermani; Artur Dermani/Enti Kombetar i Banesave; Permbaruesi Besnik Bajraktari; Bledi Frasheri; Lindita Fortuzi; Elda Frasheri (Hado)
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04416-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1485
 • Data e Regj:
 • 05.11.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Avni Ponari/Permbaruesi Gjyqesor Executors Litium
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04360-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1486
 • Data e Regj:
 • 05.11.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sha (OSHEE)/Shoqeria Prestige Bailiff Serviceshpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04361-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1487
 • Data e Regj:
 • 05.11.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gea-Valle Verde shpk;
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04362-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1488
 • Data e Regj:
 • 05.11.2014
 • Objekti:
 • Kerkese per thirje person te trete
 • Palet ne proces:
 • Roland Lloshi/Fatmir Filaj; Suzana Zaimaj
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-04363-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1489
 • Data e Regj:
 • 05.11.2014
 • Objekti:
 • Celje procedure falimenti
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane/Shoqeria MT FIDIAS sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 41201-04364-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1490
 • Data e Regj:
 • 05.11.2014
 • Objekti:
 • Nxjerrje jashte juridiksionit
 • Palet ne proces:
 • Hysnije Shatro (Dorozhani)/Veli Shatro
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-04365-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1491
 • Data e Regj:
 • 05.11.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Haki Hoxha; Beqir Hoxha/Bujar Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-04366-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1492
 • Data e Regj:
 • 05.11.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Cobani/A.K.K.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-04367-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1493
 • Data e Regj:
 • 05.11.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Universiteti i Tiranes/Ujesjelles-Kanalizime; Tirane; sh.a; Shoqeria permbarimore Kodra Bailiff Services; sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04368-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1494
 • Data e Regj:
 • 05.11.2014
 • Objekti:
 • Padi mardhenie pune
 • Palet ne proces:
 • Besnik Demneri/Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Tirane 2; Sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21264-04369-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1495
 • Data e Regj:
 • 05.11.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Krakulli; Elisabeta Krakulli; Elvira Dimoroci; Erjon Dimoroci; Ilir Dimoroci; Sokol Dimoraci; Elda Sinani/Shoqeria permbarimore Albase sh.p.k.; Kisha Katolike Arqipeshkvia Metropolitane Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04370-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1496
 • Data e Regj:
 • 05.11.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Anca Zmeu;
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-04371-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1497
 • Data e Regj:
 • 05.11.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ylberi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04372-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1498
 • Data e Regj:
 • 05.11.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Shansi Invest shpk/Kurum International sh.a. Hec Ulez; Shkopet
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-04373-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1499
 • Data e Regj:
 • 05.11.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne posedim
 • Palet ne proces:
 • Abaz Kuka/Kadri Kuka
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-04374-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1500
 • Data e Regj:
 • 05.11.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ALCO sh.p.k.; KoCo Jani/Shoqeria Banka e Tiranes sh.a; Zyra e Permbarimit TDR GROUP; Zyra Permbarimore Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04375-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1501
 • Data e Regj:
 • 05.11.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Amantia Antica shpk/Shoqeria CEZ shperndarje sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04376-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1484
 • Data e Regj:
 • 04.11.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Mobal Albania; sh.p.k./AMC sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-04359-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1480
 • Data e Regj:
 • 31.10.2014
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Bardhi Hasanlliu/A.K.K.P.Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1481
 • Data e Regj:
 • 31.10.2014
 • Objekti:
 • Padi mardhenie pune
 • Palet ne proces:
 • Shefki Alla/Shoqeria Albchrome sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21264-04340-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1482
 • Data e Regj:
 • 31.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH.Tirane/Shoqeria Permbarimore Debit Collection; sh.p.k; Skender Guma
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04341-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1483
 • Data e Regj:
 • 31.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Shans Invest sh.p.k./Shoqeria Permbarimore L.D.C sh.p.k.; Shoqeria SL Impiant sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04342-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1479
 • Data e Regj:
 • 30.10.2014
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Zenel Murra/Muharrem Kaci
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1478
 • Data e Regj:
 • 29.10.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Rezart Taci
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-04324-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1473
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Hasa/Zyra e Permbarimit Tirane; Drejtoria e Sherbimit Pyjor Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04295-30-2014
 • Relatori:
 • IlirToska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1474
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Nike Livadhi/Xhelal Hoxha; Luljeta Musha
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-04296-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1475
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane/Vjollca Xhuli
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-04297-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1476
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Gezim Rabaj/Shoqeria tregtare KUID shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-04298-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1477
 • Data e Regj:
 • 28.10.2014
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Hysni Xhepa/Fadil Mehmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-04299-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1450
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Korrigjim gabimi
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Kaimi/Astrit Kaimi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1451
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria HOBAS Rohre Gmbh/Shoqeria Sigal Uniqa Group Austria sh.a; Shoqeria C&S Construction Energy shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-04269-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1452
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri veprimi juridik
 • Palet ne proces:
 • Vasil Dhoska/Sherif Karaj; Fatbardha Karaj; Brunilda Karaj; Lulzim Meta; Perparim Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-04270-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1453
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Celje procedure falimenti
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj; Tirane/ Shoqeria CT Computers AL sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 41201-04271-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1454
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Keshilli i Qarkut Diber/Shoqeria Permbarimore Albase shpk; Zyra e Sherbimit Permbarimor Shteteror Diber
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04272-30-2014
 • Relatori:
 • IlirToska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1455
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve/Shoqeria Permbarimore TDR GROUP shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04273-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1456
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Nadire Karadaku/Shoqeria permbarimore Bailiff Services Albania ; sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21255-04274-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1457
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria EuroviniShpk/Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04275-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1458
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Vecim pjese takuese
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG Sh.p.k./Brahim Curaj; Flornia Curaj; Erta Curaj; Shoqeria Unioni Shqiptar Kursim Kredi Sh.K.K.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04276-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1459
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Agim Saqe; Ornela Ismailaja/Shoqeria Permbarimore Power & Justice
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-04277-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1460
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Violanda Prifti/Shoqeria 2A
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-04278-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1461
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore Private E.P.S.A. shpk/Aristir Zaka; Katina Zaka; Todi Zaka; Manjola Zaka; Refik Korbeci
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04279-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1462
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Dauti/Shoqeria permbarimore Alimadhi; sh.p.k; Edmond Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04280-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1463
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Hygeia Hospital-Tirana sha/Shoqeria Permbarimore SPEED SOLUTION shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04281-30-2014
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1464
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Qendra Sociale Multidisiplinare/Orinda Aliu
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04282-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1465
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Dyrmishi; Anastasi Dyrmishi/Agjencia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave; Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-04283-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1466
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Lleshaj/Ndue Shkurti
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-04284-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1467
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Qendra e Botimeve Zyrtare/Shoqeria permbarimore Strati Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04285-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1468
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Thoma; Fatbardha Hasantare/Shoqeria Banka e Tiranes sha; Shoqeria Permbaruese Private EPSA shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04286-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1469
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria VJOSA sha/Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG shpk; Shoqeria Banka e Bashkuar e Shqiperise sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21238-04287-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1470
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Murat Bala/Shoqeria Permbarimore Private ALBASE shpk; A.K.K.P.Tirane; Aida Seseri;
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04288-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1471
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Beg Haxhiu/Operatori I Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-04289-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1472
 • Data e Regj:
 • 27.10.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria tregtare Aldkris shpk/Shoqeria aksionere Ujesjelles Kanalizimeve Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04290-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1448
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Nafie Guri/Zyra e Permbarimit Kurbin; Nazmi Koceku; Bashkim Koceku
 • Nr.Sistemi:
 • 21238-04223-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1449
 • Data e Regj:
 • 22.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Beg Haxhiu/Zyra e Permbarimit Kurbin; Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04224-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1446
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Pjerin Lucaj; Agostin Lucaj; Gjyste Lucaj (Daci); Drane Lucaj (Hoti); Vitore Lucaj/Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-04220-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1447
 • Data e Regj:
 • 21.10.2014
 • Objekti:
 • Zgjidhje kontrate
 • Palet ne proces:
 • Petrit Dajti; Violeta Dajti/Shoqeria Alba Flor shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 11212-04221-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1437
 • Data e Regj:
 • 20.10.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Burrel/Leme Koxha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04186-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1438
 • Data e Regj:
 • 20.10.2014
 • Objekti:
 • Sqarim interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria A&K Murataj shpk
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1439
 • Data e Regj:
 • 20.10.2014
 • Objekti:
 • Padi mardhenie pune
 • Palet ne proces:
 • Anila Prenga/Banka Kombetare Tregtare Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21264-04193-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1440
 • Data e Regj:
 • 20.10.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Hektor Malaj/Arber Nazeraj; Zyra e Permbarimit Gjyqesor Privat Vasil Shandro
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04194-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1441
 • Data e Regj:
 • 20.10.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Bedri Kamberi/Shoqeria Ujesjelles Kanalizimesh.a; Studio Permbarimore Debit Collection
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04195-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1442
 • Data e Regj:
 • 20.10.2014
 • Objekti:
 • Perfshirje ne legalizim
 • Palet ne proces:
 • Lutfie Citaku/Remzi Muca; A.L.U.I.Z.N.I.Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-04196-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1443
 • Data e Regj:
 • 20.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Qendra Sociale Multidisiplinare/Silva Malaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04197-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1444
 • Data e Regj:
 • 20.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tirhino Shpk/Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04198-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1445
 • Data e Regj:
 • 20.10.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Piro Thanasi/Shoqeria Permbarimor Tirana Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04199-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1428
 • Data e Regj:
 • 17.10.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Zani
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1429
 • Data e Regj:
 • 17.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Perparim BraCe/Permbaruesi Gjyqesor Julian Ahmeti; Luan Leka; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04173-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1430
 • Data e Regj:
 • 17.10.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri veprimi juridik
 • Palet ne proces:
 • Bruna Malo/Arqile Malo; Z.V.R.P.P. Tirane; Astrit Demaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-04174-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1431
 • Data e Regj:
 • 17.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Farmaplus shpk; Vlash Gjorga/Shoqeria e Permbarimit Justicia; Banka Kombetare Tregtare (BKT)
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04175-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1432
 • Data e Regj:
 • 17.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Al-Point Shpk/Shoqeria Permbarimore Prestige Bailif Services Shpk; Shoqeria Rofix Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04176-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1433
 • Data e Regj:
 • 17.10.2014
 • Objekti:
 • Pezullim gjykimi
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Lica;
 • Nr.Sistemi:
 • 90105-04177-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1434
 • Data e Regj:
 • 17.10.2014
 • Objekti:
 • Interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtoronto Konstruksion shpk
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1435
 • Data e Regj:
 • 17.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Kimete Beshku/Zyra e Permbarimit Strati Baliliff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04184-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1436
 • Data e Regj:
 • 17.10.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria KIBE 1 shpk/Shoqeria TIRHINO shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-04185-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1427
 • Data e Regj:
 • 15.10.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqera VEGA sh.p.k/Shoqeria Crown Acquisitions sh.a; Shoqeria Rudnap Constraction ALBANIA; Dege e Shoqerise se Huaj Altaria Research Ltd
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-04150-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1425
 • Data e Regj:
 • 14.10.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Mereme Aga; Diana Aga/Eduard Kaci; CEZ Shperndarje sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21264-04134-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1426
 • Data e Regj:
 • 14.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ILDRAG shpk; Dragush Vogli; Xheladin Vogli/Shoqeria Permbarimore Private Strati Baliff Service shpk; Banka Societe Generale Albania sha; Tirana Bank sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04139-30-2014
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1417
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Bajram Gjoka/Gani Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • 21238-04115-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1418
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Moisi Sherifaj/Zyra Permbarimore Tirane; Tafil Sherifaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04118-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1419
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Jonida Nikollaj/Shkolla e Mesme Ismail Qemali; Ministria e Arsimit; Drejtoria e Shkollave te Mesme
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04119-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1420
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria LISECI; shpk/Shoqeria Permbarimore Private ELITE BAILIFF
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04120-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1421
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Alban Xhillari/Shoqeria Permbarimore E.P.S.A shpk; Shoqeria Raiffeisen Bank SH.A
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04121-30-2014
 • Relatori:
 • IlirToska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1422
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Ilir Kurti/Nadire Bali; Ferdinand Kurti; Rita Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 21257-04122-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1423
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Gjonpalaj/Shoqeria ISN Internacional Security Network GMBH Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-04123-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1424
 • Data e Regj:
 • 13.10.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Orjola Demi/Kimet Xhango; Gurije Xhango; Lisjana Lalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-04124-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1414
 • Data e Regj:
 • 10.10.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Elton Tela
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1415
 • Data e Regj:
 • 10.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Flamur Skraparlliu/Zyra e Permbarimit; Tirane; Franc Skraparlliu
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04108-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1416
 • Data e Regj:
 • 10.10.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Edil Quatro sh.p.k./ Shoqeria Todini Construcioni Generali s.p.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-04109-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1411
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Fetah Elezi/Shoqeria DOLA shpk; Banka Credins sh.a.; Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania shpk; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-04103-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1412
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Begatim pa shkak
 • Palet ne proces:
 • Jonida Nikolla; Gledis Vaso/Spitali Neurologjik dhe Psikiatrik Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-04104-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1413
 • Data e Regj:
 • 09.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Vera Gjeloshi; Gjovalin Gjeloshi/Zyra e Permbarimit E.P.S.A. sh.p.k; Shoqeria Intesa San Paolo sha
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-04105-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1410
 • Data e Regj:
 • 08.10.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Komuniteti Mysliman i Shqiperise (K.M.SH)/Genc Rroshi; Qamil Bakiu; A.L.U.I.Z.N.I. Durres; A.L.U.I.Z.N.I. Tirane; Keshilli i Ministrave Tirane; Z.V.R.P.P. Kruje
 • Nr.Sistemi:
 • 21238-04090-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1404
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria tregtare Kozmos Imp-Exp shpk/Studio Permbarimore Debit Colletion sha; Shoqeria K & J shpk; Shoqeria RAFA shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-04073-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1405
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Sinan Gjoni/Shoqeria JON sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-04074-30-2014
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1406
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Vecim pjese takuese
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania shpk/Bajram Dine; Rajmonda Dine; Banka Credins sha; Banka Kombetare Tregtare
 • Nr.Sistemi:
 • 21241-04084-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1407
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Fush-Arrez/Zyra e Permbarimit Privat Kozeta Caka; Flora Bardhoku
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-04085-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1408
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albpetrol sh.a./Shoqeria Armo sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-04086-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1409
 • Data e Regj:
 • 07.10.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Uzina e Lendeve Plasese Elbasan/Shoqeria e Sigurimeve ALBSIG sha; Shoqeria e Sigurimeve EUROSIG sha; Shoqeria Shpata shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-04089-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1399
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Pushim cenimi
 • Palet ne proces:
 • Mahir Halili/Inspektoriati Ndertimor Urbanistik; prane Bashkise Tirane;
 • Nr.Sistemi:
 • 21256-04055-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1400
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Ana Duka/Petro (Petrit) Nika (Kasemi)
 • Nr.Sistemi:
 • 21007-04056-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1401
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Romeo Koci/Adrian Selfollari; Shoqeria Strati Bailif Service Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04057-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1402
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Shfuqizim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Ervin Sala; Puli Sala/Agjensia e Kthimit dhe e Komesimit te Pronave Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21314-04058-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1403
 • Data e Regj:
 • 06.10.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ylberi Shpk/Ferdinand Nallbani; Shoqeria Permbarimore Alimadhi Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04059-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1398
 • Data e Regj:
 • 03.10.2014
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Suzana Arbnori
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1397
 • Data e Regj:
 • 02.10.2014
 • Objekti:
 • Ndryshim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Skender Zogu/A.K.K.P. Tirane; Z.V.R.P.P. Mat; Bashkia Burrel
 • Nr.Sistemi:
 • 21291-04050-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1376
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Jani Shaka/A.K.K.P.Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-04022-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1377
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Sqarim interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore E.P.S.A shpk/Alban Xhillari; Shoqeria Raiffeisen Bank sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 90400-04023-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1378
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Naim Noka/Myzafer Avdia
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-04024-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1379
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria TUCEP shpk/KESH sh.a; Shoqeria Emikel shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-04025-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1380
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Lejla Sevrani; Rubin Sevrani/Aferdita Qesaraku; Artan Sevrani
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-04026-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1381
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria PETROL GAZ TIRANA Sh.p.k/Shoqeria Chicken Farm Sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-04027-30-2014
 • Relatori:
 • IlirToska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1382
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Leka II Zogu/Shoqeria E.P.S.A shpk; Banka Raiffeisen sh.a.; Shoqeria Viki shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04028-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1383
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit/Mystehak Idrizaj; Gezim Jazaj; Tomorr Jazaj; Medine Alikaj; Gjinovefa Hasanaj; Mbarime Marku; Florinda Murataj; Zinie Murataj; Suzana Murataj; Silvana Lame; Fete Jazaj; Valbona Meli (Jazaj); Eglantina Idrizaj (Jazaj); Juljana Imeraj (Jazaj); Xhemile Idrizaj; Liza Duma; Preno Idrizaj; Natasha Idrizaj; Vjollca Hasanaj; Lindita MeCaj; Sokol Idrizaj; Xhemile Idrizaj; Liza Duma; Natasha Osmenaj; Vjollca Shabanaj; Nelo Sinaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-04029-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1384
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Petrit Kau/Z.V.R.P.P. Kruje; Ibrahim Kalesha
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-04030-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1385
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri akti juridik
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Nishi/Tonin Nishi; Marie Sterkaj (Nishi); Rita Pali; Prene Nishi; Z.V.R.P.P. Kurbin; Ali Sula
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-04031-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1386
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Sqarim interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Caushi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1387
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Tirana Airport Partners shpk Rinas/Ali Muja
 • Nr.Sistemi:
 • 21298-04032-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1388
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Sqarim interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Violeta Veshi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1389
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Sqarim interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Mirela Rakipaj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1390
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Sqarim interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Raiffeisen Bank SH.A./Alban Xhillari; Shoqeria Permbarimore E.P.S.A shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90400-04034-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1391
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Sigal Uniqa Guoup Austria; sh.a/Shoqeria Alimadhi sh.p.k; Byroja Shqiptare e Sigurimit; Flora Doka; Elena Doka; Engli Doka; Merita Shaqiri; Anisa Shaqiri; Vosa Shaqiri; Marina Shaqiri; Rebeka Shaqiri; Dhiogjen Jarazi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04035-30-2014
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1392
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit/Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave; Mimin Mustafaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-04036-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1393
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Vehbi Muka/CEZ Shperndarje sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-04037-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1394
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Vecim i pjeses takuese
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore Zig Shpk/Ilir Killo; Liljana Killo; Luljeta Killo; Flamure Killo; Bashkim Killo; Shoqeria Noa sha
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-04039-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1395
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Intersig - Vienna Insurance Group sha/Zyra Permbarimore gjyqesore private Anastas Kote; Gjon Beqiri; Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04040-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1396
 • Data e Regj:
 • 01.10.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Banka NBG Albania sh.a./Shoqeria Permbarimore Private TDR Group sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-04042-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1371
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Faik Prenci/Bashkia Kamez
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-04017-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1372
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom; sh.a/Shoqeria Aina Hoti
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-04018-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1373
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Porodini/Shoqeria Sandy sh.p.k; Banka Credins; Shoqeria Permbarimore private TDR GROUP;
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-04019-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1374
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Sqarim interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH.Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90400-04020-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1375
 • Data e Regj:
 • 30.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Kreshnik Marku/Shoqeria 2A-L shpk; Banka Kombetare e Greqise (NGB) sha-Dega Tirane; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-04021-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1359
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Behar Perzhita; Feride Perzhita
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1360
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Fiqeri Bezati; Drita Bezati; Najada Bezati
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1361
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Fetah Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1362
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vjosa sha/Shoqeria Banka e Bashkuar e Shqiperise sha; Shoqeria Permbarimore Sherbimi Permbarimor Zig shpk; Zyra e Permbarimit Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21300-03997-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1363
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim urdhri
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albsig Sha/Shoqeria permbarimore Alimadhi shpk; Dhiogjen Jarazi; Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Nr.Sistemi:
 • 21244-03998-30-2014
 • Relatori:
 • IlirToska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1364
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli
 • Palet ne proces:
 • Sadetin Fishta/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03999-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1365
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Braho/Landi Braho
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-04000-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1366
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Besnik Karoli/Shoqeria Sigers shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-04001-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1367
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Maniela Sota/Clirim Hoxholli
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-04002-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1368
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Anullim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Alfon Kalemaj /Banka Alpha Bank sh.a;
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-04003-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1369
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Nimete Demneri; Lirie Aga; Ervin Cima; Anduela Bakalli; Myriban Kodra; Ibrahim Stermasi; Dritan Stermasi; Firdes Bilali; Makbule Karaj; Durim Dervishi/Ferdinand Nallbani; Skender Sauku; Qefsere Shallova; Tire Sallaku; Merita Bruci; Artan Sauku; Genti Sauku; Zyra vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme; Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-04004-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1370
 • Data e Regj:
 • 29.09.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tris Company sh.p.k./C.E.Z. Shperndarje sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-04005-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1358
 • Data e Regj:
 • 26.09.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Global Meat kft
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1357
 • Data e Regj:
 • 25.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Agim Kraja/Shoqeria Albavia shpk; Autoriteti i Pergjithshem Rrugor
 • Nr.Sistemi:
 • 21238-03984-30-2014
 • Relatori:
 • IlirToska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1350
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Avni Ponari/Permbaruesi Gjyqesor Executores Litium sh.p.k.; Banka e Tiranes sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03964-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1351
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Celje procedure falimenti
 • Palet ne proces:
 • Qirjako Kongoli/Shoqeria Certified Solutions Corporation sh.p.k.; Batjon Begaj
 • Nr.Sistemi:
 • 41201-03965-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1352
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Detyrim njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Petrit Cizmja/A.K.K.P.Tirane; Nezihat Meneri (Malosmani); Shyqyri Meneri; Fatmir Meneri; Ilir Meneri; Luan Meneri; Betina Meneri (Xhepa); Dhurata Meneri (ReCi); Aferdita Meneri (SaraCi); Luljana Meneri (Llagami)
 • Nr.Sistemi:
 • 21269-03966-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1353
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Energysolution sh.p.k./Shoqeria Plus Communication sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-03967-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1354
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Diana Prifti/Vilson Goshi
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-03968-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1355
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Avni Ponari/Permbaruesi Gjyqesor Executores Litium sh.p.k.; Banka e Tiranes sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03969-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1356
 • Data e Regj:
 • 24.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim i atesise
 • Palet ne proces:
 • Murat Zylfa/Mateo Zylfa; Samanta Zylfa
 • Nr.Sistemi:
 • 21003-03976-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1324
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria A&I sh.p.k/Shoqeria Intesa SanPaolo Bank Albania sh.a.; Zyra e Permbarimit Privat TMAsh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03938-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1325
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Berateks sh.a/Shoqeria Albaxeni sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-03939-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1326
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit/A.K.K.P.Tirane; Xhelal Shara; Ismail Shara; Blendi Bandilli; Shila Bandilli; Arben Bandilli; Manushaqe Puto; Kanerina Puto; Sokol Puto; Artur Puto; Saide Kulla (Puto); Robert Toto; Mimoza Mezini; Fatbardha Sharra; Diana Sharra; Nausika Sharra
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-03940-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1327
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Ekzekutim grancie bankare
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Leader Beton sh.a./Shoqeria Banka e Tiranes sh.a.; Shoqeria Praslin Investment AL sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21293-03941-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1328
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria SINA 98 Shpk/Shoqeria I & G Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-03942-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1329
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Peza; Luljeta Habili (Peza)/ATK (Agjensia e Trajtimit te Kredive); Tirane; ZVRPP; Tirane; Shoqeria Beki shpk; Zyra e Permbarimit Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-03943-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1330
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Fagiel shpk/Shoqeria Apha Bank sha; ShoqeriaSherbimi Permbarimor ZIG sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03944-30-2014
 • Relatori:
 • IlirToska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1331
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Amfiteatri Calvin Shpk / Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizime Tirane; Sherbimi Permbarimor Gjyqesor Kodra Bailiff Service
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03945-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1332
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Lejla Sevrani; Rubin Sevrani/Shoqeria permbarimore Tirana Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-03946-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1333
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri veprimesh juridike
 • Palet ne proces:
 • Agim Tafilica/Ymer Tafilica;Kimete Hilmija; Shpresa Jeitler; Valdete Pernaska; Kujtim Tafilica; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-03947-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1334
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Ylli Shehu/Shoqeria Permbarimore Private Bailiff Services Albania (BSA) shpk; Alpha Bank Albania sh.a.Lindita Noti
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03948-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1335
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Mardhenie pune
 • Palet ne proces:
 • Renalda Hoxha/Shoqeria TV Alsat sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21264-03949-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1336
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Bedri Ferhati/C.E.Z. Shperndarje sh.a.; Genc Dashi
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03950-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1337
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Valbona Mucaj/Ardian Myslimaj; Raiffeisen Bank sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-03951-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1338
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Vecim i pjese takuese
 • Palet ne proces:
 • Shoqerimi Sherbimi Permbarimor ZIG sh.p.k/Fanika Burhanaj; Vojo Burhanaj; Bajram Burhanaj; Fatime Burhanaj; Shoqeria Alpha Bank sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-03952-30-2014
 • Relatori:
 • IlirToska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1339
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Jani Kallojeri/Arben Hyka
 • Nr.Sistemi:
 • 21238-03953-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1340
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Anullim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Delia Group sh.p.k/Inspektoriati Urbanistik Kombetar; Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private Vako & Partners Bailief Service sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03954-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1341
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit/A.K.K.P. Tirane; Ali Havari; Z.V.R.P.P. Vlore
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-03955-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1342
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Perlat Selmanaj; Kostandina (Eglantina) Fjora/Adelina Selmanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-03956-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1343
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Detyrim njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Sadije Koka/Greta Prusha; Vjollca Izeti (Hoxholli); Rrapush Hoxholli; Permbaruesi Gjyqesor Privat Helidon Xhindi; Shoqeria GORA Sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21269-03957-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1344
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Mirvana Shehi/Shoqeria Permbarimore Albase sh.p.k.; Engjellushe Gjoza; Ahmet Myftiu
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03958-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1345
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Pilo/Permbaruesi Gjyqesor Executores Litium sh.p.k; Shoqeria Banka e Tiranes sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-03959-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1346
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Vilma Qirjazi/Elton Daka; Bledar Paheshti
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-03960-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1347
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tris COMPANI shpk/C.E.Z. Shperndarje sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-03961-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1348
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Qendra Shendetsore Komuna Komsi/C.E.Z. Shperndarje sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03962-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1349
 • Data e Regj:
 • 23.09.2014
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Sotiraq Mone
 • Nr.Sistemi:
 • 90500-03963-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1323
 • Data e Regj:
 • 19.09.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Arian Kotoni
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1322
 • Data e Regj:
 • 18.09.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Elton Tela
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1305
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutimit te titullit ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Fida/C.E.Z. Shperndarje sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03761-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1306
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Marrje sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Liada Zhiti/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-03762-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1307
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Marrje sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e thjeshte Haxhia & Hajdari/Shoqeria Fushe Kruja Cement Factory sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-03763-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1308
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gora shpk/Shpetim Kodhelaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-03764-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1309
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Arnold Basha/Fitim Koci
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-03765-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1310
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Pezullim gjykimi
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Xibraku; Mustafa Xibraku/Petrit Xibraku; Bajram Xibraku;
 • Nr.Sistemi:
 • 90105-03766-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1311
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Komanda e Forces Tokesore Zall Herr Tirane (ish Regjimenti Komando)/Mimoza Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-03767-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1312
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Pjestim sendi
 • Palet ne proces:
 • Florina Gjuzi;
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-03768-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1313
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Njohje pronesie
 • Palet ne proces:
 • Diana Suci;
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-03769-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1314
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Lavderim Laze; Miranda Laze/Banka Kombetare e Greqise (NBG) sh.a.; Shoqeria permbarimore ARB sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-03770-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1315
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Line Kroni
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-03771-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1316
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Bledar Meminaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-03772-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1317
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Mardhenie pune
 • Palet ne proces:
 • Ermira Dema (Sefgjini)/Shoqeria ALSAT sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21264-03773-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1318
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e sigurimeve Intersig
 • Nr.Sistemi:
 • 90104-03774-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1319
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria HYUNDAI AUTO ALBANIA shpk/Aurora Toma
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-03775-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1320
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Pjestim sendi
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Dema; Shyqyri Dema/Taze Dema; Agim Dema; Naze Dema (Canaj); Gjyle Dema (Hysa); Zenepe Dema (Elezi); Qamile Dema (Bercaj); Gezim Dema; Nurie Dema; Isuf Dema; Kadri Dema; Musa Dema; Fadil Dema; Qazim Dema; Bedrie Dema; Vebie Dema (Farruku); Aishe Dema (Farruku); Rasim Dema; Lirie Dema (Reci)
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-03776-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1321
 • Data e Regj:
 • 17.09.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Eagle Mobile sh.a./Kledia Boni; Shoqeria Rrom ALBsh.p.k; Shoqeria Darsia EG sh.p.k.; Skender Bucpapaj; Xhevit Sharka
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-03795-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1274
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Arben Ibro; Mirela Ibro/Shoqeria Permbarimore TDR Group sh.p.k.; Shoqeria Banka Kombetare e Greqise (NBG Bank) sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03712-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1275
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Pushim cenimi
 • Palet ne proces:
 • Tatjana Milo; Petraq Milo/Marie Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 21256-03713-30-2014
 • Relatori:
 • IlirToska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1276
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve Alb-Siguracion sh.a/Studio Permbarimore SPEED Solution
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-03714-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1277
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Feim Llana/C.E.Z. Shperndarje sh.a.; Enti Rregullator i Energjise (ERE)
 • Nr.Sistemi:
 • 21325-03715-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1278
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Ceka/Bujar Ceka
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-03716-30-2014
 • Relatori:
 • IlirToska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1279
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Dervishi/Drita Dervishi; Astrit Dervishi; Vjollca Dervishi (Hoxha); Shpresa Bundo (Dervishi); Bledi Dervishi; Behlul Dervishi; Marjeta Dervishi; Luan Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-03717-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1280
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Pjestim sendi
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Goga; Etleva Goga/Agim Goga
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-03718-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1281
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria CLASSIC Shpk/ Shoqeria Posta Shqiptare Sh.a; Filiali i Postes Qendra Tranzite
 • Nr.Sistemi:
 • 90101-03719-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1282
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria tregtare Energysolution sh.p.k./Shoqeria tregtare Aci Engineering sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-03720-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1283
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit/Shoqeria Permbarimore Alimadhi shpk; Elda Hasa
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-03721-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1284
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Felleze Ismaili/Rodolf Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-03722-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1285
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Vlefshmeri testamenti
 • Palet ne proces:
 • Rrezeari Huta/Halil Sinani; Liljana Huta; Lindita Peza (Huta)
 • Nr.Sistemi:
 • 21284-03723-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1286
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Nefir Petritaj/C.E.Z. Shperndarje sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-03724-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1287
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Pjestim sendi
 • Palet ne proces:
 • Monika Dhroso/Nikollaq Terezi; Albtelecom sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-03725-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1288
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Agolli S&A shpk/Shoqeria Uldedaj-LIS shpk; Artjan Marko; Albenisa Semini; Ervin Lamka; Fatmir Zeneli; Bledar Dervishi; Neritan Xhaferraj; Fatime Lamka; Loriana Zeneli; Violeta Xhaferraj; Erinalda Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-03726-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1289
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ENERGYSOLUTION sh.p.k/Shoqeria ACI-ENGINERING sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-03727-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1290
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Nebi Gjata
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1291
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Golemi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1292
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Teuta Xhoxha
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1293
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim urdhri sekuestroje
 • Palet ne proces:
 • Operatori i Sistemit te Transmetimit (OST sh.a.)/Zyra e Permbarimit Tirane; Ndue Pepkolaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21244-03728-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1294
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Arben Shkembi/Permbaruesi Privat Sulela Ndreca; Valentina Fusha; Briselda Shkembi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03729-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1295
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Stermasi/Z.V.R.P.P. Tirane; Drejtoria Nr.3 e Punetoreve te Qytetit; Merita Dervishi; Xhevair Bundo; Trendelina Rama; Valbona Rama; Suzana Rama; Adrian Rama; Fatmir Rama; Luan Imeraj; Albert Cumani
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-03730-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1296
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gener 2 shpk/C.E.Z. Shperndarje sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-03731-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1297
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Alban Xhillari; Shoqeria Folie shpk; Ervin Faja/Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03732-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1298
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Sokol Klaiqi/Fatos Boci; Liri Boci; Eric Celanji; Julian Celanji
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-03733-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1299
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Njohje trashegimtar
 • Palet ne proces:
 • Bakushe Sela; Drita Doku; Hike Xhixha; Qefsere Prushi/Gezim Cangu; Petrit Cangu; Liri Rryta; Flutura Cangu; Z.R.P.P.Tirane; Sanie Caca; Kadrije Maloku; Aurel Haka
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-03734-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1300
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tris Company sh.p.k./C.E.Z. Shperndarje sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-03735-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1301
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Orges Spahiu/Banka NBG Albania; Sherbimi Permbarimor ZIG Shpk; Ines JuCja
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03736-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1302
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Arben Petto; Shoqeria BI Leasing shpk/Shoqeria permbarimore Strati Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03737-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1303
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Eurovini Shpk/Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03738-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1304
 • Data e Regj:
 • 16.09.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Dorina Harizi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1255
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Agron Zenelaj/Engjellushe Thoma; Alpha Bank sh.a.; Shoqeria Permbarimore Bailiff Service Albania sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-03677-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1256
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria GEK-AL sh.a./Shoqeria IONIOS SA Construction Company Ministria e Financave Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-03678-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1257
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Softa/Elton Mezini
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-03679-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1258
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Mano/Gezim Sharra; Velo Kolgjini; Kudret Hoxha; Shoqeria Riparim i thelle i automjeteve te naftes sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-03680-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1259
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Artan Bufi; Hasije Bufi
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-03681-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1260
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 2S Distribucion sh.p.k/Shoqeria Merentino shpk (Shoqeria AE-l sh.p.k )
 • Nr.Sistemi:
 • 21293-03682-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1261
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Shqipja/A.K.K.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-03683-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1262
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Anullim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Ahmetaj/Permbaruesi gjyqesor privat Ermir Godaj; Rejmonda Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 21325-03684-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1263
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Sadri Nezaj; Mimoza Nezaj/Banka e Tiranes sh.a.; Shoqeria e Sigurimeve Eurosigsh.a.; Banka Credinssh.a.; Sherbimi Permbarimor Z I G sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03685-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1264
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Financave/Azis Jata; Permbaruesi privat Z. Saimir Dogjani; Departamenti i Administrates Publike
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03687-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1265
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Shfuqizim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Bodinaku/A.K.K.P. Tirane; Z.R.P.P. Kruje; Agon Gjadri; Gani Masha
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-03688-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1266
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit/Lulzim Selmani
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-03689-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1267
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria I.N.C.O shpk/Shefikate Agaraj
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-03690-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1268
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Njohje trashegimtar
 • Palet ne proces:
 • Dhurata Cela (Sheshaj); Arben Sheshaj; Adrian Sheshaj; Mirela Rustani (Sheshaj); Enkelejda Sheshaj; Safie Bardhi; Ibrahim Sheshaj/Anila Vorpsi; Edleva Vorpsi; Mynyfe Vorpsi; engjell Vorpsi; Adrian Vorpsi; Irma Fagu (Vorpsi); Ermira Vorpsi; Lejla Vorpsi; Geri Vorpsi; Nexhmije Vorpsi; Lavdi Vorpsi; Shkelqim Vorpsi; Teuta Toska (Vorpsi); Petrit Vorpsi; Nezihat Mneri (Malosmani); Shyqyri Mneri; Fatmir Mneri; Lumturije Vorpsi; Bardhyl Vorpsi; Arjana MaCi (Vorpsi); Myzejen Zyrbo (Vorpsi); Nermin Karaulli; Mimoza Ylli; Suzana Ylli (Myftiu); Valbona Ylli; Lindita Klimi (Sheqeri); Sefer Sheqeri; Xhavit Vorpsi; Rakip Vorpsi; Lejla Drenofci (Vorpsi); Sanie Njuma (Dibra); Lulezim Njuma; Nazmi Njuma; Shefki Njuma; Ylber Njuma; A.K.K.P.Tirane; Avokatura e Shtetit; Makbule Doku; Teuta Nicolet
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-03691-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1269
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Sherbimi i Kontrollit te Brendshem (SHKB)/Shoqeria permbarimore ALBASE shpk; Arjan Osmani
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03692-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1270
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Njohje trashegimtar
 • Palet ne proces:
 • Ylber Njuma; Sanije Dibra (Njuma); Lulzim Njuma; Shefki Njuma; Nazmi Njuma/Zyhdi Njuma; Fatbardha Murthi (Qejvanaj); Rexhep Murthi; Ibrahim Murthi; Mimoza Murthi (Pelinku); Z.R.P.P.P.Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21269-03693-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1271
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Arben Lace/Shoqeria permbarimore TDR GROUP Shpk; Sanie Xhakollari; Artan Xhakollari
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03694-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1272
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve Eurosig Sh.a/Shoqeria Permbarimore Albase Sh.p.k; Liljana Dyla; Hasije Tatani; Olsi Kopace; Raimonda Dorzi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03695-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1273
 • Data e Regj:
 • 10.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tris Company shpk/Shoqeria CEZ Shperndarje sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-03696-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1241
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Perparim Celibashi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1242
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit [Padites] Kunder: Shoqeria Permbarimore Alimadhish.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-03665-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1243
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alb - Metal - Construction sh.p.k./Shoqeria Riviera sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-03666-30-2014
 • Relatori:
 • IlirToska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1244
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare sh.a./Zyra Permbarimore FAT-2010; Permbaruesi Gjyqesor Privat Fatos Alimadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03667-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1245
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Donika Dana; Bajram Dana/Lirije Dana; Ali Dana; Mimoza Bukri; Sulltane Dana; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21269-03668-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1246
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Padi kontrate qeraje
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Zotaj/Shoqeria Vila Park-Alb sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 11216-03669-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1247
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri akti
 • Palet ne proces:
 • Mirela Sallaku/Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a.; Shoqeria Permbarimore TMA Group sh.p.k.; Shoqeria Orsani Trans sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-03670-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1248
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimeve/Shoqeria Permbarimore Strati Bailiffs Servise sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03671-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1249
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Padi kerkim sendi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Global Petroleum Albania Sha/Monika Cela; Arlind Cela;
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-03672-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1250
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Jorga Barka/A.K.K.P.Tirane; Fatmir Karagjozi; Merjeme Karagjozi; Alma Nuri (Karagjozi); Rahime Karagjozi; Lemane Karagjozi; Eda Postoli; Vilma Proko; Bledar Polovina; Nevila Mara; Ndue Gjika; Besian Gjika; Emi Gjika
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-03673-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1251
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri testamenti
 • Palet ne proces:
 • Dritan Rustemi; Kleidor Rustemi/Z.V.R.P.P. Tirane; Arber Rustemi; Marla Rustemi; Notere Suzana Jashari; Pranvera Skuqi
 • Nr.Sistemi:
 • 21275-03674-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1252
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Lule Dalipi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1253
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Skandinada Lalaj/Albert Lalaj;
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-03675-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1254
 • Data e Regj:
 • 09.09.2014
 • Objekti:
 • Anullim veprimi juridik
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Hasantare/Reshit Sina; Zyra Permbarimore Elite Bailiffs Office shpk; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21325-03676-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1240
 • Data e Regj:
 • 05.09.2014
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Iridiani&Kadeli shpk/Komuna Fushe Kuqe
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-03531-30-2014
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1238
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Ervis Dema
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1239
 • Data e Regj:
 • 04.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shah Shahu/Bashkia Peshkopi; Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes se Pronave Publike; prane M.Financave; Bedri Shehu; Njazi Vranici; Fitim Halilaj; Lumturie Halilaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-03517-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1236
 • Data e Regj:
 • 03.09.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Lavdie Limani/Nadire Limani
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03474-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1237
 • Data e Regj:
 • 03.09.2014
 • Objekti:
 • Detyrim njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Beqir Shaqiri; Ramazan Shaqiri/Shpresa Abazi; Arbjon Abazi; Nensi Abazi; Diana Hyka; Kujtim Hyka; Eni Hyka; Shoqeria Eurovini shpk; Shoqeria Merkaj shpk; Z.V.R.P.P. Tirane; Suzana Shaqiri; Brunilda Shaqiri; Mirjana Shaqiri
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-03496-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1232
 • Data e Regj:
 • 02.09.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Manjola Manga
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1233
 • Data e Regj:
 • 02.09.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Elena Bisbiqi/Samuel Sallaku
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03466-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1234
 • Data e Regj:
 • 02.09.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Vera Shini/Robert Shini
 • Nr.Sistemi:
 • 90006-03467-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1235
 • Data e Regj:
 • 02.09.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Krasniqi/Ramazan Krasniqi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03468-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1206
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Adriana Dani/Alfred Dani
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03418-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1207
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Defrim Kapxhiu/Lavdosh Kapxhiu
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-03419-30-2014
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1208
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Keshilli i Qarkut Diber/Shoqeria Permbarimore private Albasesh.p.k.; Kujtim Neli; Zyra Permbarimore Diber
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03420-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1209
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ILDRAG shpk/C.E.Z. Shperndarje sh.a. Tirane; C.E..Z. Shperndarje sh.a. Kruje
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03421-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1210
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Marej sh.p.k./Shoqeria Tur-Alb-Krom shpk; Shoqeria Albchrom shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21238-03422-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1211
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Solued shpk/Renato Xukthi; Shoqeria Permbarimore Elite Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03423-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1212
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore;Tirane/Zyra e permbarimit Debit Collection; Agron Islami
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03424-30-2014
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1213
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Intesa Sanpaolo Bank sh.a.; Aleksander Resch/Shoqeria permbarimore gjyqesore private ALIMADHI sh.p.k.; Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03425-30-2014
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1214
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Etleva Stafa
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-03426-30-2014
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1215
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Zgjidhje martese
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Bala/Mirela Bala
 • Nr.Sistemi:
 • 21001-03427-30-2014
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1216
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Valbona Berushi/Dritan Berushi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03428-30-2014
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1217
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Myftaraj/Klodjana Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03429-30-2014
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1218
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Paola Prendi/Lek Prendi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03430-30-2014
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1219
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH.Tirane/Shoqeria Permbaruese Private Dorian Skendi; Lutfi Hysenaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03431-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1220
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Intesa Sanpaolo Bank Albania Sha/Permbaruesi Gjyqesor Privat Helidon Xhindi; Sabah Bajri; Shoqeria AR Europrojects shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03432-30-2014
 • Relatori:
 • IlirToska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1221
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjithshme e Doganave/ Permbaruesi gjyqesor privat Pavlin P.Doda; Xhavit Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03433-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1222
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane/Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave; Qefsere Sillova; Tire Sallaku; Hane Sauku; Artan Sauku; Genti Sauku; Merita Bruci; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-03434-30-2014
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1223
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Agron Hetoja/Shoqeria Permbarimore Bailiff Service shpk; Brunilda Veizi
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-03435-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1224
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie bashkeshortore
 • Palet ne proces:
 • Albana Tamizi/Altin Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 21007-03436-30-2014
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1225
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim akti administrativ
 • Palet ne proces:
 • Sokrat Gjikoka/A.K.K.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21325-03437-30-2014
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1226
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Piro Thanasi/Marsela Thanasi; Shoqeria Tregtare Tirana Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03438-30-2014
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1227
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri vendimi
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH.Tirane/Zyra e Permbarimore Andani Bailiff Office; Lefter Mocka
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-03439-30-2014
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1228
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Shfuqizim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Fike Hoxhallari; Adem Zenunllari; Bukurije Blushi (Zenunllari); Florije Kobellari (Zenunllari); Erjon Zenunllari; Teuta Zenunllari; Oliver Zenunllari; Aleksander Zenunllari/A.K.K.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21314-03440-30-2014
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1229
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Adriana Kalaja/Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private Shkrela shpk; Banka e Pare e Investimeve (FIB)
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03441-30-2014
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1230
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Qendra e Botimeve Zyrtare/Zyra e Permbarimit; Tirane; Sabahete Malevi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03442-30-2014
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Regj:
 • 01.09.2014
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri akti
 • Palet ne proces:
 • Miter Necaj/Shoqeria Partizani sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-03443-30-2014
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1205
 • Data e Regj:
 • 31.07.2014
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Vangjelia Bojaxhi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1202
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve EUROSIG sh.a./Shoqeria Permbarimore Alimadhi sh.p.k.; Byroja Shqiptare e Sigurimeve; Dhiogjen Jarazi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03398-30-2014
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1203
 • Data e Regj:
 • 29.07.2014
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve/Shoqeria Cez Shperndarje sh.a; Operatori i Sistemit te Transmetitmit sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-03399-30-2014