Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 75
 • Data e Regj:
 • 12.10.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Mjeshtri Urim Mjeshtri
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03779-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 72
 • Data e Regj:
 • 11.10.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Keti Allushi Klodjan Krasniqi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03758-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 73
 • Data e Regj:
 • 11.10.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Mereme Dervishi Ilir Mirdita
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03759-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 74
 • Data e Regj:
 • 11.10.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Shehu Artur Shena
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03760-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1530
 • Data e Regj:
 • 11.10.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Gjon Nikollaj Kerkues OSHEE sha Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-03753-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1531
 • Data e Regj:
 • 11.10.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Robert Gega; Person i Trete Agron Tuku
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-03754-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 70
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Drilona Hoxhaj Natasha Vuka
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03729-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 71
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Lumturie Vuka Drilona Hoxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03730-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1520
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permb
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Trema Euginering 2 Padites Shoqeria Permbarimore AFA-2010 Shpk I Paditur Shoqeria Geoconsult Shpk Person i Trete Shoqeria Vagexco Shpk Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03720-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1521
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permb
 • Palet ne proces:
 • Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a Padites Kunder Zyra e Permbarimit Fierme permbarues Lorena Gjeci I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03721-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1522
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permb
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Bregu Padites Ylli Bregu Padites Pro Credit Bank sha I Paditur Micro Credit Albania shpk I Paditur Shoqeria Permbarimore Star shpk I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03722-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1523
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Pezullim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Dashuri Fejziaj Padites Perparim Fejziaj Padites Micro Credit Albania sh.p.k I Paditur Banka ProCredit Bank sh.a I Paditur Shoqeria Permbarimore STAR sh.p.k I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03723-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1524
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Liljana Semini
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-03724-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1525
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Qamil Lila Padites Feride Kuka I Paditur Drita Duka (Lila) I Paditur Liljana Hysenaj (Lila) I Paditur Ervin Lila I Paditur Fatmir Lila Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-03725-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1526
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Arjeta Mema Padites Kunder Edvald Dervishi I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-03726-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1527
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Korrigjim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Lutfij Gugalli Kerkues Fatime Gugalli Kerkues Miranda Gugalli Kerkues Arben Gugalli Kerkues Ermal Gugalli Kerkues
 • Nr.Sistemi:
 • 90500-03727-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1528
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri vendimi
 • Palet ne proces:
 • Ali Aliaj Padites Bledi Carcani Padites Agron Bardhi Padites Tomor Mecani Padites Beqir Kalemi Padites Saimir Dani Padites Anastasia Musha I Paditur Liri Budo I Paditur Parashqevi Kristo I Paditur Milika Pambuku I Paditur Xheni Jaupaj I Paditur Lorenc Salepi I Paditur Mikel Salepi I Paditur Natasha Salepi I Paditur Piro Bele I Paditur Teuta Kamberi I Paditur Ilir Bele I Paditur Kristina Cipi I Paditur Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane I Paditur Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane I Paditur Bashkia Tirane I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-03728-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1529
 • Data e Regj:
 • 07.10.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Alban Shehri, Dhurata Shehri, Saimir Shehri, Lindita Shehri, Rezar Shehri, Ermira Myftiu (Shehri)
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1519
 • Data e Regj:
 • 06.10.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Gjinovefa Dejda- Kujtim Dejda
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1517
 • Data e Regj:
 • 04.10.2016
 • Objekti:
 • Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Nevila Pupa
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-03711-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1518
 • Data e Regj:
 • 04.10.2016
 • Objekti:
 • Pav. titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Albert Domi Padites Kunder Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03712-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1515
 • Data e Regj:
 • 03.10.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Ioannis Agathos Padites Kunder Sherbimi Permbarimor Star shpk I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03702-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1516
 • Data e Regj:
 • 03.10.2016
 • Objekti:
 • Demshperblim page
 • Palet ne proces:
 • Albert Bitri Padites Shoqeria O.S.T. Security sh.a I Paditur Shoqeria Operatori i Sistemit te Transmetimit sh.a. Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21326-03703-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1508
 • Data e Regj:
 • 01.10.2016
 • Objekti:
 • Shfuqizim akti administrativ
 • Palet ne proces:
 • Fatos Doda Padites Kunder Kontrolli i Larte i Shtetit I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21324-03625-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1509
 • Data e Regj:
 • 01.10.2016
 • Objekti:
 • Njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Emin Hoxhallari Padites Executores Litium sh.p.k I Paditur Banka Amerikane e Investimeve sh.a I Paditur VILA-ALB sh.p.k Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21246-03626-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1510
 • Data e Regj:
 • 01.10.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Wizard Systems Ltd Padites Daniela Fasho I Paditur Merita cela I Paditur Qendra Kombetare e Rregjistrimit(QKR) Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-03627-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1511
 • Data e Regj:
 • 01.10.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Xhemile Tako Padites Bardhyl Tako Padites Hamza Tako Padites Gjergji Tako I Paditur Liljana Macaj (Tako) I Paditur Shpresa Selimi I Paditur Enver Tako I Paditur Ilir Tako Padites
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-03628-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1512
 • Data e Regj:
 • 01.10.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Farfuri Canaj Padites Kunder Isuf Canaj I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-03629-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1513
 • Data e Regj:
 • 01.10.2016
 • Objekti:
 • Vecimi I pjeseve takuese
 • Palet ne proces:
 • Studio Permbarimore L.D.C Padites Agim Molla I Paditur Pranvera Molla I Paditur Fatos Azermadhi Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-03630-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1514
 • Data e Regj:
 • 01.10.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shate Rrapaj Padites Kunder Sotiraq Kalaveshi I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-03658-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1480
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria IFT Move shpk Padites Kunder Shoqeria Enti-08 shpk I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-03598-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1481
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom sha Padites Kunder Majlinda Nano I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-03599-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1482
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Zevendesim perfaqesuesi ligjor
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Shoqeria Permbarimore ZIG sh.p.k; Person i Trete Andri Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-03600-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1483
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Venien ne dispozicion informacioni
 • Palet ne proces:
 • Studio Ligjore Jurisprudenca Kerkues NBG Albania Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-03601-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1484
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim akti administrativ
 • Palet ne proces:
 • Instituti i Ndertimit ne varesi te Ministrise se Zhvillimit Urban Padites Kunder Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizimeve I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21241-03602-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1485
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Kerkim trashegimie
 • Palet ne proces:
 • Eltona Musaraj (Deliu) Padites Kunder Adem caushi I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-03603-30-2016
 • Relatori:
 • Flutura Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1486
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Njohje bashkepronar
 • Palet ne proces:
 • Naile Reci Padites Lutfije Muca Padites Ermira Maci Padites Luljeta Konomi Padites Genci Balliu Padites Irma Kruetani Padites Ardian Bakalli Padites Alma Balliu Padites Omer Bakalli I Paditur Hatixhe Bakalli I Paditur Anila Bakalli I Paditur Naime Bogdani I Paditur Bujar Kallmeti I Paditur Armand Kallmeti I Paditur Valbona Kallmeti I Paditur Ergys Kallmeti I Paditur Klaudja Kallmeti I Paditur Bedrije Sheku (Bakalli) I Paditur Ajdije Bisha (Bakalli) I Paditur Myhrije Petrela (Bakalli) I Paditur Adnan Bakalli Person i Trete Lindita Fjolla (Bakalli) Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21269-03604-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1487
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Elmaz Boci Padites Lulzim Kulheku I Paditur Erion Kulheku I Paditur Shoqeria permbarimore PRAXIS shpk I Paditur Shoqeria 2-AL sh.p.k I Paditur Shoqeria SAG sh.p.k I Paditur Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21246-03605-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1488
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Rregjistrim prone
 • Palet ne proces:
 • Petrit Cela Padites Z.R.P.P Kruje I Paditur Njesia Administrative Fush Kruje I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21292-03606-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1489
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Alicka Padites Kunder Agjencia e Trajtimit te Prones I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-03607-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1490
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Hasan Lika
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1491
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Arben Alimi Padites Permbaruesi Gjyqesor Privat Besart Shehu I Paditur Joana Karafili Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03608-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1492
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Ingri Bego Padites Permbaruesi gjyqesor privat Agim Sulce I Paditur Pavllo Shkarpa I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03609-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1493
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vista Group sh.p.k Padites Zyra Permbarimore Ermir Godaj I Paditur Edmond Dervishaj Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03610-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1494
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjithshme e Doganave Padites Kunder Shoqeria Permbarimore BSE Bailiff Service Executive sh.p.k I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03611-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1495
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Operatori Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a (OSHEE) Padites Shoqeria permbarimore private Elite Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03612-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1496
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Ollga Shera Padites Sabri Shera Padites Hana Sauku I Paditur Genti Sauku I Paditur Merita Bruci (Sauku) I Paditur Artan Sauku I Paditur Studio Permbarimore Kreon shpk I Paditur Banka e Pare e Investimeve Albania sha I Paditur Shoqeria ArtigianCotto Albania shpk I Paditur Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03613-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1497
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Hasmet Bedii Kurum Padites Shoqeria Permbarimore E.P.S.A Shpk I Paditur Raiffeisen Bank sha Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03614-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1498
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Guxim Hizmo Padites Edlira Telharaj I Paditur Plarent Ndreca I Paditur Kozeta Caka I Paditur Natasha Ulqinaku I Paditur Petrit Ulqinaku I Paditur Shoqeria Tregtare Dibit Collection shpk I Paditur Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03615-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1499
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Avduli sh.p.k Padites Sherbimi Permbarimor Tirana Bailiff's Service sh.p.k I Paditur Besnik Binjakaj I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03616-30-2016
 • Relatori:
 • Flutura Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1500
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Gezim Koka Padites Shoqeria Alimadhi sh.p.k I Paditur Grigor Stavro Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03617-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1501
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Pav. titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania shpk Padites Xhemal Mehmeti I Paditur Banka Kombetare e Greqise sh.a. I Paditur Genc Saliu Padites Vlash Gjona I Paditur Mimoza Gjona I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-03618-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1502
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Pav. titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Sabri Sefa Padites Zyra e Permbarimit Privat Kodra Bailiff Service shpk I Paditur Koorporata Elektroenergjitike Shqiptare KESH sh.a I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03619-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1503
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Pav. titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Amadeus Group Padites Permbaruesi gjyqesor Privat Kozeta Caka I Paditur Shoqeria Stefa-Marbel I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03620-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1504
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Pav. titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Ndue Gjeta Padites Kunder OSHEE (Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike) sha I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21290-03621-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1505
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Osman Elal; Person i Trete Edmond Hasantari
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-03622-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1506
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Alma Daliu Kerkues Leonard Daliu Kerkues Klotilda Daliu Person i Trete Edmond Daliu Person i Trete Zamira Daliu Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-03623-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1507
 • Data e Regj:
 • 30.09.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Margarita Hysaj Kerkues Florika Thomagjini Kerkues Valentina Bezhani Kerkues Vjollca Kuci Kerkues Shpresa Noka Kerkues Qirjako Kumi Kerkues Harrillaq Kumi Kerkues Jorgo Papagjika Kerkues Izmini Papagjika Kerkues Agron Papagjika Kerkues Aleksandra Baxherri Kerkues Vasilika Leka Kerkues Thanas Gjoni Kerkues Diana Dumi Kerkues Elena Nako Kerkues Pirro Gjoni Kerkues Kristo Leka Kerkues Fatmira Regazi Kerkues Donika Treska Kerkues Evangjelia Zotu Kerkues Jorgo Papagjika Kerkues Emirjana Xhoxha Kerkues Thoma Mehani Kerkues Artan Mehani Kerkues Eduart Mehani Kerkues Gjergji Mehani Kerkues Bledar Mehani Kerkues Ministria e Finanacave Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-03624-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1462
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Spartak Qose Padites Lulzim Spata I Paditur Shoqeria e Sherbimit Permbarimor Corrector I Paditur Raiffeisen Bank sha I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03581-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1463
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Pav. titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Rrapo Shahinas Padites Bajame Cela (Shahinas) I Paditur Teuta Mara (Shahinas) I Paditur Bledi Shahini (Shahinas) I Paditur Filloreta (Fillorela) Shahini (Shahinas) I Paditur Aldona Shahini (Shahinas) I Paditur Luljana Shahini I Paditur Arqile Kormida I Paditur Shoqeria Permbarimore Power & Justice Person i Trete Shkelqim Shahinasi I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03582-30-2016
 • Relatori:
 • Flutura Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1464
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Pav. titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria SAN TARA sh.p.k Padites Operatori Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) I Paditur Permbarues Gjyqesor Leke Dodaj Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03583-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1465
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Pav. titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Leonard Tosniku Padites Esmeralda Tosniku I Paditur Permbaruesi Gjyqesor Leke Dodaj I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03584-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1466
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Pav. titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Suzana Qefalia Padites Kunder UKT Tirane sha I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03585-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1467
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Pav. titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Gjon Gjonaj Padites Jemin Bulica I Paditur Sherbimi Permbarimor Astrea Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03586-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1468
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Sqarim, interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Policise se Shtetit
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • E.Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1469
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Pav. titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Frederik Mushi Padites Enkeleda Mushi Padites Procredit Bank sha I Paditur Sherbimi permbarimor Star I Paditur Micro Credit Albania shpk I Paditur Elite Consulting Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03587-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1470
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Pav. titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Klodian Avdyli Padites Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a I Paditur Permbaruesi gjyqesor privat Leke Dodaj I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03588-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1471
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Pav. titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Erniku sh.p.k Padites Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a I Paditur Shoqeria permbarimore Kodra Bailiff Service sh.p.k I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03589-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1472
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Bimbashi Kerkues Ujesjelles Kanalizime Tirane (UKT) sha,Tirane Person i Trete Shoqeria Permbarimore Alimadhi shpk,Tirane Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-03590-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1473
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Drejtoria e Pergjithshme nr 3 e Punetorve te qytetit ( ish Ndermarja Komunale Banesa )
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-03591-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1474
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Sigal Uniqa Group Austria Sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-03592-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1475
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Tefta Muja Kerkues Ticiana Muja Kerkues Ariana Muja Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21300-03593-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1476
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Vlash Dhamo Kerkues Shoqeria Bjorn sh.p.k Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90101-03594-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1477
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Perparim Brace; Person i Trete Luan Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 90101-03595-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1478
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Njohje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Micro Credit Albania shpk Padites Shoqeria Sherbimi permbarimor STAR shpk I Paditur Banka NBG Albania sha I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-03596-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1479
 • Data e Regj:
 • 29.09.2016
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Zaim Korsi Padites Ilir Shkembi I Paditur Liri Fortuzi I Paditur Pavllo Papa I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-03597-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 68
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Kristi Prifti Nikolin Prifti Anila Musabelliu
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03556-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 69
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Sidorela Menga Ermal Menga
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03557-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1455
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Alban Xhillari Padites Shoqeria American Millennium Investors (AMI) SH.P.K Padites Shoqeria Permbarimore Private Bailiff Services Albania (BSA) SH.P.K. I Paditur Raiffeisen Bank SH.A. I Paditur Shoqeria VIKI shpk Padites
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03574-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1456
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Ulbrich Padites Iljas Fisheku I Paditur Dallendyshe Tanushi Padites Shoqeria Permbarimore Besnik Bajraktari sh.p.k I Paditur Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03575-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1457
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl caushi Padites Permbarues Gjyqesor Privat Dorian Skendi I Paditur Lavdije Frakulli Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03576-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1458
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria tregtare Shkelqimi 07 sh.p.k. Padites Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private Speed Solution sh.p.k. I Paditur Inspektoriati Shteteror Teknik Industrial I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03577-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1459
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Raiffeisen Bank sh.a. Padites Studio Permbarimore LDC sh.p.k I Paditur Shoqeria Shima sh.p.k. Person i Trete Ramadan Shima Person i Trete Ilir Hidri Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03578-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1460
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Euro Investiment Group Padites Permbauruesi Gjyqesor Emiljano Gjoza I Paditur Raiffeisen Bank Albania sha Nderhyres Kryesor
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03579-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1461
 • Data e Regj:
 • 28.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Tsokanis Mining Works shpk Padites Shoqeria Permbarimore Alimadhi shpk I Paditur Minierave shpk Person i Trete Shoqeria M.Rryci sh.p.k Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03580-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 67
 • Data e Regj:
 • 27.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Lavdije Limani Menduh Limani
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03554-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1454
 • Data e Regj:
 • 27.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Spartak Maci Padites Shoqeria Permbarimore ZIG shpk I Paditur Agjensia e Trajtimit te Kredive Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03515-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1428
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri deklarate
 • Palet ne proces:
 • Fetah Elezi Padites Ymer Qosja I Paditur Ikbale (Qosja) Kreshpa I Paditur Aida Tugu I Paditur Mirand Tugu I Paditur Shpresa Qosja I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-03287-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1429
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Lirim, dorezim sendi
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Shijaku (Mece) Padites Durim Kraja I Paditur Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-03288-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1430
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Lirim, dorezim sendi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-03289-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1431
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Lirim, dorezim sendi
 • Palet ne proces:
 • Bledar cabej Padites Kunder Elda Kozma I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-03290-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1432
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Hapje procedure falimentimi
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Kodra Kerkues Shoqeria Royal Hill sh.p.k Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 41201-03292-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1433
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Plotesim detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Kasem Berami Padites Shoqeria Lugano sh.p.k I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-03293-30-2016
 • Relatori:
 • Flutura Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1434
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Shtyrje afat ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albcontrol sh.a Kerkues Shoqeria Permbarimore Private Albase sh.p.k Person i Trete Erlind como Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-03294-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1435
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Perjashtim gjyqtari
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace Kerkues Luan Leka Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-03295-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1436
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Alban Mesi Kerkues O.SH.E.E. sha Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90101-03296-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1437
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Leshim Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Skender Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-03297-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1438
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Pav. urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria GORA sh.p.k Padites Permbaruesi gjyqesor privat Eduard Allamani I Paditur Ishe Dhimojani I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21263-03298-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1439
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Detyrim informimi
 • Palet ne proces:
 • Prend Marku Padites Kunder Shoqeria Sherbimit Permbarimor Zig I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-03299-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1440
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Financave Padites Kunder Anila Fureraj I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-03300-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1441
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim atesie
 • Palet ne proces:
 • Ersi Duka Padites Ernes Duka I Paditur Nensi Lala Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21004-03301-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1442
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Algert Saraseli Padites Amarildo Llazi Padites Shoqeria ANDE-LM shpk Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-03302-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1443
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Hakire Gjoni Padites Kunder Sinan Gjoni I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-03303-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1444
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Tema Padites Eliona Tema I Paditur Dhurata Tema (Ramo) I Paditur Arben Tema I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-03304-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1445
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Anullim kontrate noteriale
 • Palet ne proces:
 • Balkan Resources Inc. Padites Kunder Arian Resources Corp I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-03305-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1446
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Hyrije Bali Kerkues Rami Mucollari Person i Trete Zyra Permbarimore Ardeal shpk Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90101-03306-30-2016
 • Relatori:
 • Flutura Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1447
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Ervin Braho
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-03307-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1448
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Sqarim, interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Valdet Gjinali (Deralla) Kerkues Agjensia e Trajtimit te Pronave (ish-AKKP) Tirane Person i Trete Zyra Vendore e Avokatures se Shtetit Tirane Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90400-03308-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1449
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Kristaq Kotro; Person i Trete Albina Spaho
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-03309-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1450
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Naim Noka Kerkues Edmond Hoxha Person i Trete Sherbimi Permbarimor Alimadhi Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-03310-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1451
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Adrian Hasa Kerkues Dega Rajonale Tirane e Inspektoriatit Shteteror te Punes dhe Sherbimeve Shoqerore Person i Trete Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise Person i Trete Inspektoriati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-03311-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1452
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Landeslease sh.a Kerkues Benon Dollija Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-03312-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1453
 • Data e Regj:
 • 22.09.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Elvin Bregu Kerkues ProCredit Bank Albania Sha Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-03313-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 62
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Sofika Cobani Edvin Cobani
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03263-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 63
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Etleva Balla Festim Balla
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03264-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 64
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Doku Nazmi Abdia
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03265-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 65
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Kodraleti Besnik Kodraleti
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03266-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 66
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Behluli Bukurie Behluli
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03267-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1409
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Agim Xhelilaj Padites Operator i Shperndarjes se Energjise Elektrike Tirane I Paditur Koorporata Elektroenergjitike Shqiptare I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03268-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1410
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Behar Hoxhaj Padites Kunder Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03269-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1411
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Vasil Nikolla Padites Klerika Nikolla Padites Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a. I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03270-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1412
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alb-Tipografia shpk Padites Korporata Elektro Energjitike Shqiptare I Paditur Shoqeria Permbarimore Pawer and Justice I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03271-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1413
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Dervishi Padites Kunder Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a. I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03272-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1414
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Tea sh.p.k Padites Kunder Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a. I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03273-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1415
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Qamil Topi Padites Operator i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a I Paditur Permbaruesi gjyqesor privat Leke Dodaj I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03274-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1416
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Xhoi Carkanji Padites Sulejman Ismailaj I Paditur Arben Carkanji I Paditur Shoqeria Permbarimore Private permbarues Helidon Xhindi I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03275-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1417
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Rrapo Shahinasi Padites Arqile Kormidha Person i Trete Shoqeria Permbarimore Power&Justice I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03276-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1418
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Majlinda (Shehu) Bardhi Padites Izet Haxhiraj I Paditur Zyra permbarimore e permbaruesit gjyqesor privat Helidon Xhindi I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03277-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1419
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Majlinda (Shehu) Bardhi Padites Izet Haxhiraj I Paditur Zyra permbarimore e permbaruesit gjyqesor privat Helidon Xhindi I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03278-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1420
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e pare Financiare e Zhvillimit -FAF sha Padites Permbarues Gjyqesor Privat Euglent Osmanaj I Paditur Sherbimi Permbarimor Prestige Bailiff Service Shpk Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03279-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1421
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gintash Albkonstruksion sh.p.k Padites Studio Permbarimore L.D.C. I Paditur Banka Kombetare Tregtare sh.a. I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03280-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1422
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria KDK Shpk Padites Shoqeria Permbarimore Private TDR Grup Shpk I Paditur Shoqeria Adrenalin Shpk Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03281-30-2016
 • Relatori:
 • Flutura Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1423
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Myzafere Hysi Padites Vangjel Hysi I Paditur Shoqeria Permbarimore Speed Solution shpk I Paditur Banka e Tiranes sha I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03282-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1424
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kamza Development sh.p.k Padites Kunder Permbaruesi gjyqesor privat Gentjan Frangu I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03283-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1425
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Andi Konstruksion shpk Padites Zyra Permbarimore Tirane I Paditur Engjellushe Duro Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03284-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1426
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Genc Shkodrani Padites A.K.K.P. Tirane I Paditur Avokatura e Shtetit Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-03285-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1427
 • Data e Regj:
 • 21.09.2016
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Maliq cejku Padites Frederik Gjerasi I Paditur Klaudia Toto I Paditur Agjensia e Trajtimit te Pronave Tirane I Paditur Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme I Paditur Avokatura e Shtetit Pale e Interesuar
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-03286-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 60
 • Data e Regj:
 • 19.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Mirushe Abazi Rejmonda Tusha
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03188-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 61
 • Data e Regj:
 • 19.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Behluli Bukurie Behluli
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03189-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1407
 • Data e Regj:
 • 15.09.2016
 • Objekti:
 • Leshim Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Eneida Fatkoja
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • F.Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1408
 • Data e Regj:
 • 15.09.2016
 • Objekti:
 • Sqarim,interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Arben Ibro
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 58
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Sami Shtepani Adrian Shtepani
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03119-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 59
 • Data e Regj:
 • 13.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Elvira Hysa Ylli Hysa
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03120-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1399
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Shoqeria Tregtare Amadeus Group sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-03079-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1400
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Rimbursim vlere kredie
 • Palet ne proces:
 • Izabela Kola Padites Shoqeria e Sigurimeve Sigal Life Uniqa Group Austria sh.a I Paditur Raiffeisen Bank sha Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-03080-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1401
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Flutura Lami Kerkues Abdyl Kaciu Person i Trete Habibe Lami Person i Trete Pellumb Lami Person i Trete Vjollca Lami Person i Trete Mimoza Lami Person i Trete Gugash Lami Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90101-03081-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1402
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Lirim, dorezim sendi
 • Palet ne proces:
 • Qefsere Shillova (Sauku) Padites Imer Hasmuca I Paditur Bashkim Hasmuca I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-03082-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1403
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Njohje pronesie
 • Palet ne proces:
 • Viktor Marku Padites Andre Topuzi Padites Saimir Mergjyli Padites Niko Qendro Padites Ramiz Duka I Paditur Shoqeria Vala Compani shpk I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21246-03083-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1404
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Iris Nakuci Padites Kunder Shoqeria Aleksandros shpk I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-03084-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1405
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Violeta Pjetergjokaj Padites Kunder Petrit Perpalaj I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-03085-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1406
 • Data e Regj:
 • 07.09.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Altina Terziu Padites Kunder Mersim Muharremi I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-03086-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1374
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Petrit Neziri
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1375
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Shoqeria Stefani&Co sha
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-03053-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1376
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sha Kerkues
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-03054-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1377
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Agron Gurabardhi
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-03055-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1378
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Gjergj Gjaci
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-03056-30-2016
 • Relatori:
 • Flutura Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1379
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Bledar Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-03057-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1380
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Gentjan Kasmi
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-03058-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1381
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Filanto Albania sh.p.k Kerkues Berttoni sh.p.k Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-03059-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1382
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Albametal shpk Kerkues
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-03060-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1383
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Ilir Kulla
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-03061-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1384
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Kullaj Kerkues Agjensia e Trajtimit te Pronave Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-03062-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1385
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Dumani Kerkues
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-03063-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1386
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Hamza Zeka Padites Permbaruesi Gjyqesor Privat Baftjar Nela I Paditur Shoqeria Shtypshkronja Urtesia Bektashiane sh.a I Paditur Ilirjana Rumano I Paditur Venedike Zeka Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03064-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1387
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Bujqesise Tirane Padites Zyra Permbarimore Kullolli & Co Bailiff sh.p.k. I Paditur Qemal Xhumri I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03065-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1388
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Manjola Bregu Padites Kunder Shoqeria Sherbimi Permbarimor STAR sh.p.k. I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03066-30-2016
 • Relatori:
 • Flutura Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1389
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Asamblea e Pergjithshme te Ujesjellesi Kanalizime sha Mat Padites Zyra Permbarimore Ardael I Paditur Petrit Skura Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03067-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1390
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shefki Lleshi Padites Kunder Permbaruesi gjyqesor privat Shpetim Allamani I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03068-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1391
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Asllan Dervishi Kerkues O.SH.E.E. sha Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90108-03071-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1392
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Perjashtim gjyqtari
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Rajmonda Musha
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-03072-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1393
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Perjashtim gjyqtari
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Batjon Begaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-03073-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1394
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ADEL Print , sh.p.k Padites INSTAT-Instituti i Statistikave I Paditur Avokatura e Shtetit I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-03074-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1395
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kursim Kredi Tirona Padites Unioni Shqiptar Kursim Kredi I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-03075-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1396
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit Padites Shoqeria Euroil sh.a. I Paditur Agjensia e Legalizimit dhe Urbanizimit te Zonave Informale (ALUIZNI) Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-03076-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1397
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Agim Sallaku Padites Sabrije Cani I Paditur Ministria e Drejtesise Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-03077-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1398
 • Data e Regj:
 • 06.09.2016
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Dhurata Preza Padites Skender Malindi Padites Genc Zajmi I Paditur Flora Zajmi I Paditur Dardana Zajmi I Paditur Ada Zajmi I Paditur Z.V.R.P.P Tirane I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 90101-03078-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1366
 • Data e Regj:
 • 02.09.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Edmond Sulaj Padites KESH sh.a I Paditur Shoqeria permbarimore Ardael sh.p.k I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03043-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1367
 • Data e Regj:
 • 02.09.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Vodafone Albania sh.a Padites Kunder KESH sh.a I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03044-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1368
 • Data e Regj:
 • 02.09.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Sami Kepi Padites Kunder KESH sh.a I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03045-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1369
 • Data e Regj:
 • 02.09.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Nafije Balla Padites Isa Balla I Paditur Veli Balla I Paditur Zyra e Permbarimit Kruje I Paditur Z.V.R.P.P. Kruje I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03046-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1370
 • Data e Regj:
 • 02.09.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Lala Padites Kunder O.SH.E.E. sha I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03047-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1371
 • Data e Regj:
 • 02.09.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri veprimi juridik
 • Palet ne proces:
 • Vala Company sh.p.k Padites Hektor Vavako Padites Arben Naci I Paditur Mirand Fugu I Paditur Aida Tugu I Paditur Skender Kamberi I Paditur Ahmet Baramuca I Paditur Artan Mullai I Paditur Shkelqim Qershori I Paditur Flora Ajazi I Paditur Shefqet Aga I Paditur Fadil Roci I Paditur Durim cekja I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-03048-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1372
 • Data e Regj:
 • 02.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare sh.a Kerkues
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-03049-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1373
 • Data e Regj:
 • 02.09.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Pavlin Ndreu Kerkues Ylvi Beqja Person i Trete Hamit Gordi Person i Trete Kimete Gordi Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-03050-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 55
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Floriana Hima Ervin Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03036-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 56
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Sabrije Shehi Fatmir Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03037-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 57
 • Data e Regj:
 • 31.08.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Mirjeta Aga Memet Lame
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03038-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1365
 • Data e Regj:
 • 31.07.2016
 • Objekti:
 • Ndyshim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Nina Padites Antonete Misa (Nina) Padites Violeta Shuli (Nina) Padites Fanoli Nina Padites Majlinda Nina Padites Foto Nina Padites Dhimtrulla Nina Padites Helidon Nina Padites Indrit Nina Padites Angjella Nina Padites Agjensia e Trajtimit te Pronave I Paditur Kane Nina Person i Trete Haritina Nina Person i Trete Kristo Nina Person i Trete Viktor Paco Person i Trete Frederik Micaj Person i Trete Petraq Micaj Person i Trete Aneta Micaj Person i Trete Zaharulla Nina Person i Trete Pilo Nina Person i Trete Elona Nina Person i Trete Monika Nina Person i Trete Zhulieta Nina Person i Trete Arben Nina Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21291-03039-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 54
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Leonora Rrapaj Festim Rrapaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-03011-30-2016
 • Relatori:
 • Marie Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1356
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Et'hem Cenomeri Padites Kunder Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Tirane sha I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03014-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1357
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Banka e Shqiperise Padites Idea Tel sh.p.k I Paditur Permbaruesi Gjyqesor Ermir Godaj Person i Trete Avokatura e Shtetit Pale e Interesuar
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03015-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1358
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Leka Padites Shoqeria AGA shpk I Paditur Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private TDR group shpk I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03016-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1359
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ziko sh.a Padites Kunder KESH sh.a I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03017-30-2016
 • Relatori:
 • Flutura Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1360
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Kalo Padites Shoqeria Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) sha I Paditur Studio Permbarimore Debit Collection shpk I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03018-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1361
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kursim Kredi Tirona Padites Shoqeria Kursim Kredi Unioni Shqiptar Kursim Kredi I Paditur Permbaruesi Gjyqesor Privat Roland Nano Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-03019-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1362
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Kevin Lleshi Padites Kunder Shoqeria Permbarimore STRATI BAILIFF
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03020-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1363
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Alban Xhillari Padites Degjon Elezaj Padites Artan Shkembi Padites Shoqeria Gea Valle Verde shpk Padites Shoqeria Mumja shpk Padites Shoqeria American Millenium Investors shpk Padites Shoqeria Viki shpk Padites Raiffeisen Bank sh.a I Paditur Shoqeria Permbarimore EPSA sh.p.k I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03021-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1364
 • Data e Regj:
 • 29.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vep. permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-03022-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1328
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Lirim dorezim sendi
 • Palet ne proces:
 • Zenel Qira Padites Kunder Gezim Qira I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-02896-30-2016
 • Relatori:
 • Flutura Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1329
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Anullim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Bledar Ulliri Padites Zyra e Permbarimit Kruje I Paditur Z.V.R.P.P. Kruje I Paditur Mensur Lita I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02897-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1330
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Veneto Banka sh.a Padites Studio Permbarimore Kreon shpk I Paditur Permbaruesi gjyqesor privat Enton Muhametaj I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02898-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1331
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Mirela Prifti (Kapino) Padites Shoqeria Sherbimi Permbarimore Privat Zig I Paditur Shoqeria Fratari Construction I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02899-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1332
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Gessica Priska Padites Emanuel Priska Padites Mimoza Mucaj Padites Alma Xhelilaj I Paditur Ali Berliku I Paditur Dylbere Bodlli (Berliku) I Paditur Tire Shkambi (Berliku) I Paditur Gezim Berliku I Paditur Sabrije Fagu (Berliku) I Paditur Myslim Berliku I Paditur Klodian Berliku I Paditur Ilirjana Berliku I Paditur Enkeleda Berliku I Paditur Fatmira Priska I Paditur Ylli Priska I Paditur Ardian Kikaj I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02900-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1333
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Diana Ravolli Padites Kunder Astrit Goxhi I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02901-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1334
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Hanke Cuku Padites Kunder Esat Cuku I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02902-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1335
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria KALIVAC GREEN ENERGY sh.p.k Padites Shoqeria italiane BANCA IMI , s.p.a I Paditur Shoqeria italiane INTESA SANPAOLO , s.p.a I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02903-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1336
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 2MM Group sh.p.k. Padites Shoqeria Permbarimore Ardael sh.p.k I Paditur Shoqeria Banka Kombetare Tregtare sh.a Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02904-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1337
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Josif Prifti Padites Kunder Permbarues gjyqesore privat Igli Gugashi I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02905-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1338
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Aurora Selami Padites Shoqeria Permbarimore Private ZIG sh.p.k I Paditur Shoqeria Banka e Pare e Investimeve sh.a I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02906-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1339
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Arben Mali Padites Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private Kodra Bailiff Service sh.p.k I Paditur Inspektoriati Shteteror Teknik Industrial Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02907-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1340
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Jamaku Padites Zyra e Permbarimit Strati Bailif shpk I Paditur Shoqeria Tregtare Banka e Tiranes sh.a Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02908-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1341
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Arjan Muco Padites Shoqeria Permbarimore Kodra Bailiff service shpk I Paditur Agjensia e Trajtimit te Kredive I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02909-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1342
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Ulbrich Padites Iljas Fisheku I Paditur Dallendyshe Tanushi I Paditur Shoqeria Permbarimore Besnik Bajraktari sh.p.k I Paditur Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02910-30-2016
 • Relatori:
 • Flutura Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1343
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Sabri Lani Padites Iljas Fisheku I Paditur Dallendyshe Tanushi I Paditur Shoqeria Permbarimore Besnik Bajraktari sh.p.k I Paditur Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurise se Paluajteshme Tirane I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02911-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1344
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Nderprerjen e procedures se falimentit
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Cara (Memoci) Kerkues
 • Nr.Sistemi:
 • 41201-02912-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1345
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Zgjidhje kontrate
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Musaj & Co shpk Padites Ylli Leka I Paditur Andri Leka I Paditur Liljana Leka I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-02913-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1346
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Liti Padites Suzana Bilani Padites Merita Shehi (Liti) I Paditur Katjusha I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02914-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1347
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Zgjidhje martese
 • Palet ne proces:
 • Aida Nani Padites Kunder Elvis Tafaj I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21001-02916-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1348
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Besnik Merkaj Kerkues Shoqeria Hertz System INC Person i Trete Autoriteti i komunikimeve Elektronike dhe Postare Person i Trete Drejtoria e Pergjithshme e Markave dhe Patentave Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02917-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1349
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Shoqeria Banka e Tiranes sha
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02918-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1350
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Depozitim aktesh
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Sindikata e Pavarur e Sindikates se Naftes ne Shqiperi
 • Nr.Sistemi:
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1351
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Leshim Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Fatjon Zhupa; Person i Trete Asllan Canga
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02920-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1352
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Aziz Lameta; Person i Trete Besnik Tresa
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-02921-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1353
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Hasa Kerkues Qani Stafa Person i Trete Abdulla Haka Person i Trete Besim Luzi Person i Trete Mustafa Shahini Person i Trete Bardhosh Alikaj Person i Trete Ethem Cullhai Person i Trete Fadil Uruci Person i Trete Petrit Zeqo Person i Trete Shefqet Stafa Person i Trete Hamdi Halldervishi Person i Trete Kujtim Balla Person i Trete Naim Sollaku Person i Trete Refki Likrama Person i Trete Arben Duka Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-02922-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1354
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Haxhi Jata; Pale e Interesuar Nezir Jata
 • Nr.Sistemi:
 • 90101-02923-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1355
 • Data e Regj:
 • 26.07.2016
 • Objekti:
 • Ndryshim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Diana Dako (Hoxha) Padites Robert Dako Padites Viktoria Dako (Ruli) Padites Agjensia e Trajtimit te Pronave I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21291-02924-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1324
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Fran Pjetri Padites Kunder Shoqeria OSHEE sha I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02892-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1325
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Nezaj Padites Kunder Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sha I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02893-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1326
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Hysen Goci Padites Kunder Shoqeria OSHEE sha I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02894-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1327
 • Data e Regj:
 • 25.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Hysnie Sinanaj Padites Elsa Monka I Paditur Arqile Monka I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02895-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1320
 • Data e Regj:
 • 21.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Demir Rusi Padites Zana Rusi Padites Shoqeria Paneli sh.p.k. Padites Shoqeria permbarimore private ZIKE sh.p.k I Paditur Banka Credins sh.a. Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02745-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1321
 • Data e Regj:
 • 21.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Anila Aliaj (Prenga) Padites Shoqeria Permbarimore Ardael Shpk I Paditur Banka Kombetare Tregtare sha Person i Trete Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02746-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1322
 • Data e Regj:
 • 21.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Ismet Hoxha Padites Permbaruesi Gjyqesor Privat Xhafer Sadiku I Paditur Shoqeria Hazen shpk I Paditur Shoqeria Permbarimore Kodra Bailiff Servise Sh.p.k Person i Trete Alban Hoxhaj Person i Trete Dashurie Hoxha Nderhyres Dytesor
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02747-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1323
 • Data e Regj:
 • 21.07.2016
 • Objekti:
 • Caktim date per mbledhjen e kreditoreve
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Brecani Kerkues Shoqeria Alpine Bau shpk Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 43000-02748-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 50
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Vera Ferra Majlinda Ferra
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02715-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 51
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Agron Skifteri Miranda Skifteri
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02716-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 52
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Lindita Qefalia Beqiri Namik Beqiri
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02717-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 53
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Anila Roka Elton Roka
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02718-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1313
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Bitium Natyrale Tekno Albania shpk Padites Kunder Shoqeria anonime OSHee Operator i Shperndarjes se energjise elektrike, Tirane I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02738-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1314
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Tahire Delli Padites Kunder O.SH.e.e sh.a. I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02739-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1315
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Mira Deda Padites Zyra Permbarimore Tirane I Paditur Banka Amerikane e Investimeve I Paditur Shoqeria Permbaruese Private Tris sh.p.k I Paditur Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02740-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1316
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Ali Abdiu Padites Hajrije Abdiu Padites Shoqeria Raiffeisen Bank sh.a I Paditur Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG sh.p.k Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02741-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1317
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Leka Padites Kunder OSHEE sha I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02742-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1318
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Fondacioni Shqiptaro - Amerikan i Arsimit Teknik Harry T. Fultz Padites Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sha I Paditur Korporata Elekroenergjitike Shqiptare sha (KESH) I Paditur Zyra Permbarimore ARDAEL shpk I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02743-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1319
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Tefik Kambo Padites Zyra Permbarimore Tirane I Paditur Blerta Basha I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02744-30-2016
 • Relatori:
 • Flutura Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1311
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Leshim Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Anila Thomai
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1312
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Athanas Xhavara
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1303
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Detyrim lidhje kontrate
 • Palet ne proces:
 • Sofika Shehu Padites Kunder Operatori i Shperndarjes se energjise elektrike sh.a I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21273-02643-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1304
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Lumturije Kuci
 • Nr.Sistemi:
 • 90108-02644-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1305
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • entela Komnino Padites Kunder Shoqeria Dilo Konstruksion sh.p.k I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02646-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1306
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Shoqata Artemis
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02647-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1307
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Marjeta Dajci (Dervishi) Padites Arben Dajci I Paditur Raiffeisen Bank sha Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02649-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1308
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Vecim i pjeseve takuese
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Permbarimit Bailiff Service Albania shpk Padites Dilaver Reci I Paditur Majlinda Reci I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02650-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1309
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Marrje e masave urgjente
 • Palet ne proces:
 • Kerkues entela Toka- Karruku
 • Nr.Sistemi:
 • 23000-02651-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1310
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Alem Qibini Padites Hazbie Qibini Padites Donika Qibini Padites Sigal Uniqa Group Austria sh.a I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02652-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1280
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Sonila Qato Padites Kunder Shoqeria Permbarimore elite Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02619-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1281
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 2T shpk Padites Permbaruesi Gjyqesor Privat Shefik Suparaku I Paditur Korporata elektroenergjitike Shqiptare KeSH sha I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02620-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1282
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Arben Cima Padites Kunder Shoqeria permbarimore Sherbimi Permbarimor STAR Shpk I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02621-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1283
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Serenissima Construzioni Tirana Padites Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania sh.p.k. I Paditur Shoqeria elite Mine sh.a. Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02622-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1284
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Robert Borova Padites Hyget Borova Nderhyres Kryesor Robert Sarro I Paditur Rudin Ylviu I Paditur Zyra Permbarimore ALBASe shpk I Paditur Z.V.R.P.P Tirane Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02623-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1285
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Topshti sh.p.k Padites Shoqeria permbarimore Kodra Bailiff Service sh.p.k I Paditur Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Punes dhe Sherbimeve Shoqerore Tirane I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02624-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1286
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Azem Thaci Padites Sofie Thaci Padites Albana Marra I Paditur Permbaruesja gjyqesor private Suela Ndreca I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02625-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1287
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Vero Hoxha Padites Permbaruesi gjyqesor privat Dionis Mekshaj I Paditur Banka NBG sh.a I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02626-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1288
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Dorjan Musabelliu Padites Kunder Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a. I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02628-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1289
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Blerim Beliu Padites Kunder Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Tirane I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02629-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1290
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Byku Padites Kunder Operatori i Shperndarjes se energjise elektrike (O.SH.e.e) sh.a. I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02630-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1291
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Agim Xheliaj Padites Kunder Shoqeria OSHee Tirane I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02631-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1292
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Valentin Gjinaj Padites Liliberta Myrtollari I Paditur Permbaruesi gjyqesor privat Dionis Mekshaj I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02632-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1293
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Ali Meta Padites Bihane Meta Padites Permbaruesi gjyqesor privat euglent Osmanaj I Paditur Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02633-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1294
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • edmond Daliu Kerkues Alma Daliu Person i Trete Leonard Daliu Person i Trete Klotilda Daliu Person i Trete Arjan Muco Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-02634-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1295
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Instituti i Mjekesise Ligjore Padites Kunder Besim Ymaj I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-02635-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1296
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Agron Ylli Padites Nina Andoni I Paditur Spiro Andoni I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-02636-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1297
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Detyrim per te lidhur kontrate
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Lika Padites Drejtoria e Drejtimit te Prones Publike I Paditur Avokatura e Shtetit Avokatura e Shtetit
 • Nr.Sistemi:
 • 21265-02637-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1298
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Shoqeria tregtare Banka e Tiranes sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02638-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1299
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Vebi Veizi Padites Shoqeria Permbarimore Private
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02639-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1300
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Anullim faturimi
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Dinc Padites Kunder Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a. I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21290-02640-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1301
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Andri Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02641-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1302
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Zgjidhje kontrate
 • Palet ne proces:
 • Skender Hoxha Padites Besnik Hodaj I Paditur Alban Bitraj I Paditur Qafile Hodaj I Paditur Mirela Bitraj I Paditur Shoqeria Bitraj-98 sh.p.k I Paditur Hajredin Hoxha Person i Trete Bujar Hoxha Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-02642-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 47
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Donika Panxha Admir Panxha
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02517-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 48
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Kristina Lama Flamur Lama
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02518-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 49
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Rejmonda Tusha Minushe Abazi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02519-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1276
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri fature
 • Palet ne proces:
 • Astrit Toptani (Padit s) Shoq ria Uj sjell s Kanalizime Tiran sha (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02513-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1277
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Merentino sh.p.k (K rkues) Shoqeria Porche Albania sh.p.k (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-02514-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1278
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Miratim vendimi per likujdim shume
 • Palet ne proces:
 • Endri Kotherja (Padit s) Kund r Agjencia e Trajtimit te Pronave Tirane (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-02515-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1279
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Miranda Vreto (Padit s) Vangjeli Guma (I Paditur) Qamile (Shehi) Gani (I Paditur) Monika (Vathi) Shehi (I Paditur) Lavdije Shehi (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02516-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 44
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Adriana Malelli Edmond Kerciku
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02503-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 45
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Mirjeta Aga Memet Lame
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02504-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 46
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Areta Kadiasi Alket Kadiasi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02505-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1271
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Leshimin e urdherit te ekzekutimit
 • Palet ne proces:
 • Arben Ibro
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1272
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • celje procedure falimentimi
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore E Tatimpaguesve Te Medhenj Tirane (K rkues) SHOQERIA NDERTIM TIRANA sh.a. (Person i Tret ) Avokatura e Shtetit (Avokatura e Shtetit)
 • Nr.Sistemi:
 • 41201-02509-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1273
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • K rkues Shoq ria ANTEA CEMENT sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02510-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1274
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Veliko Qerimi (Padit s) KESH sh.a. Tiran (I Paditur) Zyra private e p rmbarimit AFA 2010 sh.p.k. (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02511-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1275
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Idriz Xhabrahimi (Padit s) Zyra P rmbarimore Ardael sh.p.k (I Paditur) KESH sh.a (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02512-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1266
 • Data e Regj:
 • 08.07.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Dardha (K rkues) Hasan Dardha (Person i Tret ) Flamur Dardha (Person i Tret ) Fitim Dardha (Person i Tret ) Bashkia Klos (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02447-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1267
 • Data e Regj:
 • 08.07.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Hasime Kasmi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1268
 • Data e Regj:
 • 08.07.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimeve Tirane (Padit s) Kund r Sami Valteri (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-02448-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1269
 • Data e Regj:
 • 08.07.2016
 • Objekti:
 • Anullim efekt urdheri
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tirana International Development Sh.p.k. (Padit s) Kund r Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a. (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21259-02449-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1270
 • Data e Regj:
 • 08.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria IONIOS S.A. (Padit s) Shoqeria Permbarimore L.D.C. sh.p.k. (I Paditur) Shoqeria VEGA sh.p.k. (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02452-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1260
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Estref Dorzhani (Padit s) Shoq ria Private P rmbarimore ZIG SH.P.K (I Paditur) Agjencia e Trajtimit t Kredive Tiran (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02441-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1261
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Gjuzi (Padit s) Halil Gjuzi (Padit s) Mersin Gjuzi (Padit s) Hanke Collaku (Padit s) Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit t Pronave Tiran (I Paditur) Avokatit te Shtetit (Avokatura e Shtetit)
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-02442-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1262
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Pjestim Pasurie
 • Palet ne proces:
 • Agim Qoqja (Padit s) Bilal Qoqja (I Paditur) Gazmend Qoqja (I Paditur) Endrit Qoqja (I Paditur) Liri Stermasi (Qoqja) (I Paditur) Mahmudije Farka (Qoqja) (I Paditur) Majlinda Jusufi (Qoqja) (I Paditur) Mirela Reka (Qoqja) (I Paditur) Myzejen Masha (Qoqja) (I Paditur) Qefsere Qesteri (Qoqja) (I Paditur) Qemal Qoqja (I Paditur) Ramazan Qoqja (I Paditur) Sulltane Uzeiri (Qoqja) (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02443-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1263
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Arjeta Bamllari (Padit s) Kund r Sh rbimi P rmbarimor Star sh.p.k (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-02444-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1264
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Shfuqizim veprimi permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Dajti shpk (Padit s) Kund r Sherbimi Permbarimore ZIG sh.p.k. (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-02445-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1265
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Leshim Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Batjar Tatoshaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02446-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1249
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Sezair Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1250
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Skender alliku (K rkues) Flamur alliku (Person i Tret ) Shkendije Agolli (Person i Tret ) Agron alliku (Person i Tret ) Sherife alliku (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-02405-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1251
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 2T shpk (K rkues) Permbaruesi Gjyqesor Privat Shefik Suparaku (Person i Tret ) Korporata Elektroenergjitike Shqiptare KESH sha (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 90101-02406-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1252
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Sqarim dhe interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Miranda Xholi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1253
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Ndue Lafeta (Padit s) Kund r Nik Shtrung za (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-02407-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1254
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane (Padit s) Shoqeria Permbarimore Debit Collection shpk (I Paditur) Sefer Kaca (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-02408-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1255
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Universiteti Bujqesor i Tiranes (Padit s) Agjensia e Trajtimit te Pronave (I Paditur) Avokatura e Shtetit (I Paditur) Robert Dako (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-02409-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1256
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alb Security shpk (Padit s) Raiffeisen Bank sh.a (I Paditur) Arturo Verzeroli (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02410-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1257
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Erjoni shpk (Padit s) Shoqeria Ottavio Di Blasi & Partners (I Paditur) Shoqeria permbarimore E.P.S.A shpk (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02411-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1258
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Genci Dibra (Padit s) Enver Dibra (I Paditur) Ylli Dibra (I Paditur) Shoqeria Saranda Alb sh.p.k (I Paditur) Shoqeria ONI & AFA shpk (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21246-02413-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1259
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Sefer Pinari (Padit s) Kujtim Pinari (Padit s) Skender Pinari (Padit s) Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane (I Paditur) Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane (I Paditur) Shoqeria DITMAR AF shpk (I Paditur) Shoqeria EUROSTAR shpk (I Paditur) Alba Boughezal (I Paditur) Andi Shehu (I Paditur) Diftirues Shehu (I Paditur) Dorina Shehu (I Paditur) Ilir Beqiri (I Paditur) Jorika Rita (I Paditur) Julian Shehu (I Paditur) Lemontov Gjoka (I Paditur) Lezina Rita (I Paditur) Agim Xhunga (I Paditur) Nikoleta Xhunga (I Paditur) Pjerin Rita (I Paditur) Sabina Gjoka (I Paditur) Gjergji Rita (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02414-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1247
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri aktesh
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Mitiu (Kund r Padit s) Qanije Zinela (Padit s) Elmaz Mitiu (I Paditur) Fatmir Mitiu (I Kund r Paditur) Ramazan Mitiu (I Kund r Paditur) Dilbere Karpuzi (Mitiu) (I Kund r Paditur) Asllan Mitiu (I Kund r Paditur) Remi Kacnia (Mitiu) (I Kund r Paditur) Zyra Vendore e Regjistrimit t Pasurive t Paluajt shme Tiran (I Kund r Paditur) Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Tirane (I Kund r Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21246-02382-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1248
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Sqarim dhe interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Abdurraman Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1241
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Leshim Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Arben Goga
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1242
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Shfuqizim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Viola Haxhiademi (Padit s) Kund r Agjencia e Trajtimit te Pronave (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21314-02374-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1243
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Adonia Stamo (Padit s) Kund r Besnik Hoxhaj (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02375-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1244
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • K rkues Bedri Shera; Person i Tret Shoqeria Telekom Albania sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21257-02376-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1245
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Drita Shalari (Padit s) Osman Shabani (Padit s) Shoqeria Bankare Banka e Tiranes sh.a (I Paditur) Shoqeria permbarimore private E.P.S.A shpk (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02377-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1246
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Leshim Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Sotir Stefa
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1240
 • Data e Regj:
 • 30.06.2016
 • Objekti:
 • Shfuqizim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Cani (Padit s) Kund r Agjencia e Trajtimit te Pronave ish AKKP (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21314-02366-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1239
 • Data e Regj:
 • 29.06.2016
 • Objekti:
 • Leshim Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Dedja
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 41
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Pashke Ndrelalaj Dorina Ndrelalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02348-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1236
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Anullim Vendimi
 • Palet ne proces:
 • Dashamir ali (Padit s) Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane (I Paditur) Bashkia Tirane (Person i Tret ) Shoqeria Dinamo sha (Person i Tret ) Shoqeria Dajti sha (Person i Tret ) Zyra Vendore e Regjistrimit t Pasuris s Paluajt shme Tiran (Person i Tret ) Avokatura e Shtetit (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-02331-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1237
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Konstatim cenim i te drejtes Kushtetuese
 • Palet ne proces:
 • Shoqata Artemis (Padit s) Gjykata e Rrethit Gjyqesor Elbasan (I Paditur) Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Elbasan (I Paditur) Zyra Permbarimore Shteterore e Qarkut Elbasan (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21280-02346-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1238
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Vertetim fakti juridik
 • Palet ne proces:
 • K rkues Haxhire Saja
 • Nr.Sistemi:
 • 21250-02347-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 40
 • Data e Regj:
 • 27.06.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Olimbi Geci Sadri Geci
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02322-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1235
 • Data e Regj:
 • 27.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Safet Kurtaga (Padit s) Kund r Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)sha (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02318-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1234
 • Data e Regj:
 • 23.06.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Osmani
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1229
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri veprimi juridik
 • Palet ne proces:
 • Xhevair Gjeci (Padit s) Shoqeria DINI 2009 shpk (I Paditur) Arian Alia (I Paditur) Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike OSHEE Sha (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-02302-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1230
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Dritan Mustafa dhe T Tjer (Padit s) Kund r Shoqeria Mekshi shpk (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02304-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Kthim sendi ne pronesi
 • Palet ne proces:
 • Mateo Deva (Padit s) Agim Deva (I Paditur) Dalip Deva (I Paditur) Bashkim Deva (I Paditur) Dhurata Deva (I Paditur) Shpresa Katroshi (Deva) (I Paditur) Fatmir Deva (I Paditur) Jorilda Deva (I Paditur) Anjeza Deva (I Paditur) Sulejman Shkembi (Person i Tret ) Robert Shkembi (Person i Tret ) ZVRPP Tirane (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-02305-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1232
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Enkeleda Coka (Padit s) Kund r Sotir Celari (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-02308-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1233
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Artur Shehu (Padit s) Korporata Energjitike Shqiptare sha (I Paditur) Shoqeria Permbarimore Power & Justiceshpk (I Paditur) enti Rregullator i Energjise (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02309-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1228
 • Data e Regj:
 • 21.06.2016
 • Objekti:
 • Hapje e procedures se Falimentit
 • Palet ne proces:
 • Kurum International sha
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-02292-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1227
 • Data e Regj:
 • 20.06.2016
 • Objekti:
 • Korigjim i Vendimit
 • Palet ne proces:
 • Eklime Selaj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1223
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshemeri Titulli Ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Sahit Derti (Padit s) Kund r Operatori i Shp rndarjes s Energjis Elektrike (OSHEE) (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02271-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1224
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshemeri Titulli Ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Miftar Krashi (Padit s) Kund r Operatori i Shp rndarjes s Energjis Elektrike sh.a. (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02272-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1225
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshemeri Titulli Ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Selime Mustafallari (Padit s) Kund r Operatori i Shp rndarjes s Energjis Elektrike sh.a. (OSHEE) (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02276-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1226
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Leshim Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sigma Interalbanian Vienna Insurance sha
 • Nr.Sistemi:
 • 11233-02281-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1220
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Thoma Nesturi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1221
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Vera Mbroja (Padit s) Sherbimi Permbarimor Star sh.p.k. (I Paditur) Micro Credit Albania sh.a. (Person i Tret ) Procredit Banksh.a. (Person i Tret ) Shoqeria Permbarimore TDR Group sh.p.k. (Person i Tret ) Mehmet Logu (Person i Tret ) Drita Logu (Person i Tret ) Sadik Logu (Person i Tret ) Fatmir Kume (Person i Tret ) Henri Gjoni (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02258-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1222
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje Gabimi
 • Palet ne proces:
 • Mirije Voci
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1217
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Microcredit Albaniashpk (Padit s) Kund r Shoqeria Sherbime Permbarimore Starshpk (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02243-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1218
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Kundeshtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Juventila Kurti (Padit s) Kund r Shoqeria permbarimore Starshpk. (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02246-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1219
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri absolute
 • Palet ne proces:
 • Mira Sema dhe T Tjer (Padit s) Kund r Eklodjan Gjika dhe T Tjer (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-02247-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1216
 • Data e Regj:
 • 10.06.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria RSA shpk (Padit s) Kund r Zyra Permbarimore Justitiashpk (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02238-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1213
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Astrit Berisha (K rkues) Petrit Behari (Person i Tret ) Z.V.R.P.P Tirane (Person i Tret ) Lumturije Hyseni (Person i Tret ) Fiqirete Myslymi (Person i Tret ) Ledio Beqiri (Person i Tret ) Olta Beqiri (Person i Tret ) Muhamet Behari (Person i Tret ) Majlinda Singo (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 90300-02222-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1214
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Anullim Veprimesh Permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Ramadan Shima (Padit s) Ermiola Shima (Padit s) Permbarues Gjyqesor Privat Ermir Godaj (I Paditur) Ilir Hidri (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02224-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1215
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Niko Balliu (Padit s) Flutura Balliu (Padit s) Anxhelina Balliu (Padit s) Lorenc Balliu (Padit s) Kompania e Sigurimeve Atlantik sha. (I Paditur) Byroja Shqiptare e Sigurimit (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02225-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 42
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Rosela Zotaj Mimoza Zotaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02415-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 43
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Ledia Goxhabashi Jovan Plaku Maniela Sota David Hoxholli
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02416-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1210
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Perjashtim nga ekzekutimi i sendit
 • Palet ne proces:
 • Shahe Palushi Rexhep Sheta Fatmir Palushi Shoq ria P rmbarimore Strati Bailiff s Service sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21311-02212-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1211
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kursim Kredi Hamallaj Unioni Shqiptar Kursim Kredi
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-02213-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1212
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kursim Kredi Pinare Unioni Shqiptar Kursim Kredi
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-02214-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1206
 • Data e Regj:
 • 06.06.2016
 • Objekti:
 • Shfuqizim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit Tiran Trashegimtaret ligjore te subjektit te shpronesuar Xhevahire Dibra
 • Nr.Sistemi:
 • 21314-02197-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1207
 • Data e Regj:
 • 06.06.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Haxhire Mija Ilmi Kasemi Thanas Papa Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21257-02198-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1208
 • Data e Regj:
 • 06.06.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Erjona Mehmetaj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1209
 • Data e Regj:
 • 06.06.2016
 • Objekti:
 • Anullim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Agron Gurabardhi Shoqeria Permbarimore Private LDC sh.p.k. Fatos Azermadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02205-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 39
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Farije Hasmuca Manuela Hasmuca
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02195-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1198
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Sqarim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Artur Runa
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1199
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Oltjon Beca O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02190-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Celje procedure falimenti
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve t M dhenj Tirane Shoq ria Alko Impex Banka Intesa SanPaolo Bank sh.a Vodafone Albania sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 41201-02191-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1201
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Raiffeisen Bank sha Permbaruesi privat Altin Vako Shoqeria Ormars 2000 shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02192-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1202
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Alma Cinari Petrit Vasili
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02193-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1203
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Qinami Arben Qinami Llaqi Cetri Selman Totolaku Genc Allmuca Diana Allmuca (K rcova) Zamira Allmuca Valbona Meneri Mimoza Qinami Etleva Qinami
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-02194-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1204
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sandy shpk
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1205
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Esmeralda Mustafaraj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1194
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Micro Credit Albania shpk Sherbimi Permbarimor Star shpk Saimir Musai Iskra Leka Armando Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02160-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1195
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Nasip Shehu O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02161-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1196
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Edmond ifligu Agim Kokonozi Sami Kokonozi Mahmut Kokonozi Mimoza Kokonozi Aldo Kokonozi Ina Kokonozi Bahri Kokonozi Hysen Kokonozi Pranvera Saliaj (Kokonozi) Naime Shijaku (Kokonozi) Fiqirete Hoxha (Kokonozi) Hanke Matja (Kokonozi) Adrian Naxhaku Anela Kojnara (Naxhaku) Jakup Naxhaku Artan Dervishi Eduart Hoti Anila Man ja Genc Man ja Besnik Kokonozi Vilma Kokonozi Halil Kokonozi Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-02162-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1197
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Okaj Shoq ria T.A& Associates Notere Edlira Hyseni Arben Okaj P rmbaruesi Gjyq sor Ermir Godaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02163-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 38
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Yllka Gjoni Lumturi Dollonja
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02141-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1190
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Gjedan Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02136-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1191
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Emerim perfaqsuesi per debitoret
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria permbarimore AB sh.p.k Andi Seferi Andri Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 43000-02137-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1192
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albjon sh.p.k. Arjan Llakaj Besnik Llakaj Shoqeria Permbarimore L.D.C. sh.p.k. Banka Nderkombetare Tregtare sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-02138-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1193
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Simon Marku Ndreke Lleshi administrator i shoqerise Alb Vizion Construction shpk O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02139-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1188
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Sqarim interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Astrit Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1189
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Ndreqe gabimi
 • Palet ne proces:
 • Sokol Bylykbashi Shoqeria Aktor Shoqeri Anonime Teknike
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 37
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Luiza Kacaku Elvana Kacaku
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02104-30-2016
 • Relatori:
 • A.Kacaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1183
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Ankim kunder vendimit te arbitrazhit
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Lani shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02105-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1184
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Marene Leka Shoqeria Tranzit sh.p.k. Shoqeria Permbarimore AA Bailiff sh.p.k. Raiffeisen Bank sh.a. Etleva Muka
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02106-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1185
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Shperblim per mjekim te keq
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Gjolena Vilma Mema Ali Tonuzi Arjeta Grezhda
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02107-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1186
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Anullim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Valbona Kurti Shoq ria p rmbarimore private TDR group shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21290-02108-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1187
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Vertetim fakti juridik
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Ibra
 • Nr.Sistemi:
 • 21250-02130-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1179
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Njohje bashkepronar
 • Palet ne proces:
 • Zamira Begeja Lindita Begeja Agron Begeja Zhanina Begeja Liri Begeja Viktori Begeja Sulltane Begeja Ali Begeja Maksim Begeja Lejla Begeja Dolorez Begeja Ali Begeja Taras Begeja Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-02076-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Anila Citozi Shoqeria AGI BES HALILI shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02077-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1181
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne posedim
 • Palet ne proces:
 • Sofije Elmazaj Alma Syziu Shoq ria Sahitaj Konstruksion sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-02078-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1182
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Alma Dushku Sh rbimi P rmbarimor ZIG sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02079-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 36
 • Data e Regj:
 • 26.05.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Vitmira Hakorja Arben Hakorja
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02041-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1174
 • Data e Regj:
 • 26.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Jani Marku Ermira Marku Elda Marku Permbaruesi gjyq sor Besart Shehu Katerina Shijaku Qemal Shijaku Irma Shijaku (Cami) Suzana Shijaku Arjan Shijaku Marlind Shijaku Bukurije Shijaku Olsi Shijaku Mahmut Shijaku Besnik Shijaku
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02037-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1175
 • Data e Regj:
 • 26.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Albert Gabili administrator i Shoqerise Gabili Sh.P.K Shoqeria Sherbimi Permbarimore AB Sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02038-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1176
 • Data e Regj:
 • 26.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Padit s Shoq ria Ralbon sh.p.k. Shoq ria COSEDIL s.p.a. deg e shoqeris s huaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-02039-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1177
 • Data e Regj:
 • 26.05.2016
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Ndue Murrizaj Shoqeria KONUDA shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-02040-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1178
 • Data e Regj:
 • 26.05.2016
 • Objekti:
 • Ankim kunder vendimit te AKKP
 • Palet ne proces:
 • Fadil Spahiu Xhevdet Spahiu Gani Spahiu Naim Spahiu Altin Spahiu Bedrije Spahiu Agron Spahiu Majlinda (Spahiu) Kalici A.K.K.Pronave Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21291-02075-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1166
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Halil Kuci O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02010-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1167
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Uj sjell s Kanalizime Tiran (UKT) sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02011-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1168
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoq ria Everest I.E. shpk Shoq ria OSHEE (Operatori i Shp rndarjes s Energjis Elektrike) sha ERRE (Enti Rregullator i Energjis )
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02012-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1169
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Kthim sendi
 • Palet ne proces:
 • Hysen Myzyri Dashurije Myzyri Donika Myzyri Eranda Myzyri Ilir Shehu Arben Shehi Tahir Myzyri
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-02013-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1170
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Endrit Du ka Drejtor i Drejtoris s Drejtimit te Pron s Publike pran Ministris s Financave Zyra e Permbarimit Tiran Sulltana Pepa Afrodhiti Ti e
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02014-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1171
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri e titullit ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Ardian Llagami Rudina Llagami Shoq ria Uj sjell s Kanalizime Tiran Sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02015-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1172
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tsokanis Mining Works shpk Shoqeria Permbarimore Alimadhi shpk Shoqeria M.Rryci shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02034-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1173
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Perjashtim nga ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Minierave shpk Shoqeria Permbarimore Alimadhi shpk Shoqeria M.Rryci shpk Shoqeria Tsokanis Mining Works shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21311-02035-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1163
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Lindita Ibro
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-02007-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1164
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Elvana Cule
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02008-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1165
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Arben Plasa
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02009-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1161
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Arben Goga
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1162
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Luiza Kerraj Ilir Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01989-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1156
 • Data e Regj:
 • 20.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Seyhan Pencabligil Shoq ria P rmbarimore Bailiff Services Albania sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01961-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1157
 • Data e Regj:
 • 20.05.2016
 • Objekti:
 • Vertetim fakti juridik
 • Palet ne proces:
 • Behar Hasanllari Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21250-01962-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1158
 • Data e Regj:
 • 20.05.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Dhimitraq Nesturi Eleni Nesturi Izmini Kosta
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01963-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1159
 • Data e Regj:
 • 20.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tiran Avokatura e Shtetit Permbaruesi Gjyqesor Privat Elvin Hoxha Robert Mustaka (Mustafa) Syrja Mustafa Lytfi Mustafa Halime Mustafa Petrit Mustafa Ridvan Mustafa Haxhi Mustafa
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01964-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1160
 • Data e Regj:
 • 20.05.2016
 • Objekti:
 • Njohje pronesie
 • Palet ne proces:
 • Fatos Shehu Agim Bojku Z.V.R.P.P. Diber
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-01988-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1153
 • Data e Regj:
 • 19.05.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoq ria Ana sh.p.k Robert Nace
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-01942-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1154
 • Data e Regj:
 • 19.05.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Spiro Gjoka Leonora Baje (Xhaxhe) Armand Bajo
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-01943-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1155
 • Data e Regj:
 • 19.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria VEGA sh.p.k Shoqeria Jubica sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01944-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 35
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Fationa Papa/Arsen Halit
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01909-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1147
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Bujar Nallbani
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01910-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1148
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Meksi
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-01911-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1149
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • P rparim Musliaj Shoq ria Sh rbimi P rmbarimor ZIG sh.p.k Agjensia e Trajtimit t Kredive
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01912-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1150
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Genc Drita Shoqeria e Sherbimit Permbarimor Privat Zig shpk Alpha Bank Albania sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01913-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1151
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Adem Pasha Zyra e Permbarimit Gjyqesor Helidon Xhindi Mimoza Lesha Ilir Lesha
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01914-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1152
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Aktor Shoq ri Anomime Teknik Shoq ria p rmbarimore ARB Sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01915-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1144
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Eriketa Shapllo Zyra e Permbarimit Privat Bailiff Services Matani&Co shpk Erkanda Jaupllari Fatmir Malaj Shoqeria Petal shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-01900-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1145
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Vertetim fakti
 • Palet ne proces:
 • Genc Celi
 • Nr.Sistemi:
 • 90007-01901-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1146
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • O.SH.E.E. sha Shoq ria p rmbarimore private Elite Bailiff s Office sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01902-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 34
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Ervisa Mehmeti/Erjon Mehmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01877-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1139
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Sefedin Koci Rexhep Toska Shoqeria Permbarimore Alimadhi shpk Shoqeria Riza Konstruksion shpk Edmond Lybesha Romina Kule
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01878-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1140
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoq ria Ikona sh.p.k. Shoq ria Alban Tirana Co sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-01879-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1141
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Griselda Guma Vasileios Stachos Theodoros Stachos
 • Nr.Sistemi:
 • 21007-01880-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1142
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Permbarues Gjyqesore Privat Agim Sulce Shtjefen Zyla
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01881-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1143
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Agjensia e Trajtimit te Kredive Farudin Rakipi
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-01882-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1133
 • Data e Regj:
 • 13.05.2016
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutimi i titullit ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Agim Qoselli Shoq ria p rmbarimore private TRIS shpk OSHEE Sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21252-01855-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1134
 • Data e Regj:
 • 13.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate sipermarrje
 • Palet ne proces:
 • Gezim Brari Agron Brari Asllan Cullhaj Shoqeria Kristi Co shpk Permbaruesi gjyqesor privat Gentjan Strati Pjerin Fushaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-01856-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1135
 • Data e Regj:
 • 13.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Areela shpk Shoqeria Prestige Bailiff s Services shpk Haishe Huqi Naile Kalamishi Agim Plaku Andi Plaku Adela Plaku Vera Bilbili Feride Kazazi Hajrie Fetishi Shpresa Bodinaku Gazmend Bilbili Sabri Bilbili Fiqiri Bilbili
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01857-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1136
 • Data e Regj:
 • 13.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Genci Dibra Shoqeria Saranda Alb sh.p.k Enver Dibra
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-01858-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1137
 • Data e Regj:
 • 13.05.2016
 • Objekti:
 • Padi kerkim sendi
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Lleshi Sejfulla Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-01861-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1138
 • Data e Regj:
 • 13.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Pergjegji O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01862-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1126
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Thethi shpk
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1127
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Peza Adelina Peza Sokol Peza Aferdita Peza Edlira Peza Lumturie Peza Altin Peza Zemrusha Peza
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01831-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1128
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Zenel Delilaj Sadik Shk mbi Bardhyle Qyteti (Shk mbi) Violeta Maluka (Shk mbi) Liliana Shehu (Shk mbi)
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-01832-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1129
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Ekzekutim kerkese
 • Palet ne proces:
 • Semiha Molla Mirlinda Boshnjaku
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-01833-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1130
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Zgjidhje martese
 • Palet ne proces:
 • Ardian Elezi Erlisida Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 21001-01834-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1131
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vllaznimi Deda Import Eksport sh.p.k. O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01835-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1132
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Mitat Dautaj Entela Dautaj (Beci) Shoqeria Permbarimore Zig
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-01836-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1125
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Ana Dhamo
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01819-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 33
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Erisa Arizi/Elton Gjipali
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01817-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1114
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Tone Maklekaj Fatmir Maklekaj Vera Maklekaj Astrit Maklekaj Mondi Maklekaj Shoqeria e Sigurimeve Eurosig sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01784-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1115
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Agron alliku Zyra e P rmbarimit Tiran Arjana Nuri
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01785-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1116
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri veprimi juridik
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Kumbarcja Esma Lama Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit t Pronave Tiran Hekuran Kumbar e Af rdita Kumbar e (Daj i) Naxhie Kumbarcja
 • Nr.Sistemi:
 • 21291-01786-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1117
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Njohje vertetesi titulli ligjor
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Topi Shpetim Llagami Fatmira Dono Arjan Karapici Rexhep Shehi Z.Q.R.P.P.Tiran Z.V.R.P.P.Tiran Bajram Qehajaj Adem Shehi Hajrie Shehi (Bega) Dylbere Shehi (Allmu a) Ahmet Shehi Alfred Kosta Ilir ali Idriz elmeta Drejtoria Administrimit dhe Shitjes se Pronave Publike Sektori Shitjes te Ministrise se Financave
 • Nr.Sistemi:
 • 21284-01787-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1118
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Iqmet Limllari Permbaruesi Gjyq sor Privat Besnik Bajratari Merita Sula Gentian Limllari
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01788-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1119
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Pezullim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Plator Bilibashi Shoq ria p rmbarimore Strati sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21255-01789-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1120
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Bahri Zeneli Shoqeria Permbarimore ZIG Banka Kombetare e Greqise (NBG Bank) Shoqeria 2A L shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01790-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1121
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie bashkeshortore
 • Palet ne proces:
 • Denilda Turhani Shpetim Shkembi Bledar Shkembi
 • Nr.Sistemi:
 • 21007-01791-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1122
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Avni Laci Operatori i Shp rndarjes s Energjis Elektrike
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01792-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1123
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Sinan Gjoni Shoq ria P rmbarimore JUSTITIA Valbona Dina Shoq ria JON sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01793-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1124
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Genc Celi
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01794-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1104
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Bujar Duro
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1105
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim ekzekutimi i titullit ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Dimtrios Antonio Gavril Banka Amerikane e Investimeve sh.a Sherbimi Permbarimor ZIG shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01758-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1106
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Elda elari Shoq ria p rmbarimore Justitia shpk Bardhyl Kadesha Kujtim Lufta Rrapush Lufta Agron Lufta Ardjana Mirdita Egnatia Ekinci Dituni Kadesha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01759-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1107
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Agim Muco
 • Nr.Sistemi:
 • 90108-01760-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1108
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Ylli Braka Shoq ria P rmbarimore Kreon sh.p.k. Shoq ria Banka e Tiran s sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01761-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1109
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Telekom Albania SH.A Vjollca Tarja
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01762-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1110
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Lirim sendi
 • Palet ne proces:
 • Rudina Tafa Medie Brahja Dashamir Peti
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-01763-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1111
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Operatori Shperndarjes se Energjise Elektrike sha Zyra e Permbarimit Albius Hirie Abazi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01764-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1112
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoq ria Telekom Albania sh.a Reparti Ushtarak nr. 4030
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01765-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1113
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Petrit Skura Asambleja e Pergjithshme e Aksioneve te Ujesjelles Kanalizimeve Mat sh.a. Qendra Kombetare e Rregjistrimit
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01766-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1100
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Vecim i pjeses takuese
 • Palet ne proces:
 • Permbaruesi Gjyqesor Privat Altin Vako Suzana Hidri Haxhi Hidri
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01745-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1101
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Telekom Albania SH.A Vasil Rapo
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01746-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1102
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoq ria BAMI Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01747-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1103
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Jak Perlala Ujesjelles Kanalizime (UKT) sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01748-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 32
 • Data e Regj:
 • 05.05.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Eglantina Frroku/Kristo Frroku
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01742-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1098
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 11 Heronjte shpk
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes