Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1076
 • Data e Regj:
 • 22.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vendimi prok
 • Palet ne proces:
 • Erniku/Sherbimi Permbarimor ZIG
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-02444-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1077
 • Data e Regj:
 • 22.07.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Polikseni Shehu; Liljana kajana
 • Nr.Sistemi:
 • 90300-02445-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1078
 • Data e Regj:
 • 22.07.2015
 • Objekti:
 • Lejim marrje femije
 • Palet ne proces:
 • Jonilda Kokomani/Kalomir Kecani
 • Nr.Sistemi:
 • 23000-02446-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1079
 • Data e Regj:
 • 22.07.2015
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Edril Gjoligaj/Albania Distribution&Development
 • Nr.Sistemi:
 • 21264-02447-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1080
 • Data e Regj:
 • 22.07.2015
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Qefsere Boja; Deshira Boja/AKKP; Usluga
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-02448-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1081
 • Data e Regj:
 • 22.07.2015
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Mediha Halilaj/Zyra Permbarimit
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1068
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Como
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02405-30-2015
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1069
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Zi-Co sha
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02406-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1070
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Agim Selenica
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02407-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1071
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Naim Limaj; Mimoza Limaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02408-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1072
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Pavlef.titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • INSIG/OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02409-30-2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1073
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Vertetim fakti
 • Palet ne proces:
 • Gezim Kaciu/Bashkia Kruje
 • Nr.Sistemi:
 • 90007-02410-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1074
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Pavlef.titull ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Ferit Pasha/OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02411-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1075
 • Data e Regj:
 • 15.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Eurovini/Strati Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-02412-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1059
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Demshperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Alban
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02367-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1060
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Qendra Sportive Kuq e Zi
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02368-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1061
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Armada shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02369-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1062
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Pavlef.titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Kuka/OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02370-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1063
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Pagim qeraje
 • Palet ne proces:
 • Min.Ekon.Treg.Energjise/Podgorica 2000
 • Nr.Sistemi:
 • 11216-02381-30-2015
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1064
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Ilir Mali/Kasem Mali
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02382-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1065
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Armanda Hasani/Picari & Merja Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21264-02383-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1066
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Luan Alija
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1067
 • Data e Regj:
 • 13.07.2015
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Armand Dellani/Noa
 • Nr.Sistemi:
 • 21264-02384-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1052
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Erjon Metolla
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1053
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi material
 • Palet ne proces:
 • Alco shpk
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1054
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • PMU-BIZ/Kujtim Vasha
 • Nr.Sistemi:
 • 90300-02358-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1055
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie (Faza 1)
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Toska/Nafije Mema (Toska)
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02359-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1056
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Kundeshtim vep.permbarimoe
 • Palet ne proces:
 • Sherb.Ceshtjet Brend./Alimadhi; Luiza Poci
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02360-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1057
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Pagim vlere
 • Palet ne proces:
 • Banka e Tiranes/Mekshi shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-02361-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1058
 • Data e Regj:
 • 09.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • DRSSH Diber/Mustafa Toci
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02362-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1045
 • Data e Regj:
 • 08.07.2015
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Gora shpk/Lavdie Malaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-02350-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1046
 • Data e Regj:
 • 08.07.2015
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Zenel Rami
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02351-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1047
 • Data e Regj:
 • 08.07.2015
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • L&K Debt Collection Services sh.p.k.;
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02352-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1048
 • Data e Regj:
 • 08.07.2015
 • Objekti:
 • Zgjidhje mosmarvesh. rezerv
 • Palet ne proces:
 • Alketina Adams/La Perla Development
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-02353-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1049
 • Data e Regj:
 • 08.07.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim vep.permbar
 • Palet ne proces:
 • OSHEE/ZIG
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02354-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1050
 • Data e Regj:
 • 08.07.2015
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alb Tiefbaushpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02355-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1051
 • Data e Regj:
 • 08.07.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Euronouvo/Zig
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-02356-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1038
 • Data e Regj:
 • 07.07.2015
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Kaci/Zyra Permbarimit Mat
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-02300-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1039
 • Data e Regj:
 • 07.07.2015
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Sinan Tafa
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02301-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1040
 • Data e Regj:
 • 07.07.2015
 • Objekti:
 • Thirrje personit te trete
 • Palet ne proces:
 • Ramaza Miftari
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02302-30-2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1041
 • Data e Regj:
 • 07.07.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Ludemir/Banka Credit Agriccole
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-02303-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1042
 • Data e Regj:
 • 07.07.2015
 • Objekti:
 • Sqarim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Besnik Shima/AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 90400-02304-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1043
 • Data e Regj:
 • 07.07.2015
 • Objekti:
 • Fshirje nga sistrimit fature
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Katorri(Kotorri)/OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02305-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1044
 • Data e Regj:
 • 07.07.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim vep.permbar
 • Palet ne proces:
 • Hasan Rexhaj/Permbaruesi ZIG
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-02306-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1037
 • Data e Regj:
 • 01.07.2015
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Albtelekom; Geltjan Bardho
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02294-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1036
 • Data e Regj:
 • 30.06.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Denada Dashi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1035
 • Data e Regj:
 • 29.06.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Berisha
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1034
 • Data e Regj:
 • 24.06.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Lavderim Laze
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1033
 • Data e Regj:
 • 22.06.2015
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Arben Kaziu
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1032
 • Data e Regj:
 • 19.06.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Erjon Metolla
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1023
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Gjoka
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1024
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Mirela Myderizi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1025
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimit
 • Palet ne proces:
 • Paulin Bakrrugji
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1026
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje servituti
 • Palet ne proces:
 • Vath Alushi/Osman Qenami
 • Nr.Sistemi:
 • 11114-02237-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1027
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • Ndryshim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Skender Zogu/AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21291-02239-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1028
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shkurte Xhauri
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1029
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Duka/Byroja Shqiptare Sigurimi
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02240-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1030
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Posta Shqiptare/Xhevrije Bami
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-02241-30-2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1031
 • Data e Regj:
 • 18.06.2015
 • Objekti:
 • Konstatim raporti vleresimit
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ardi 2M/ZIG
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02242-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1022
 • Data e Regj:
 • 17.06.2015
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Drita Shehi (Rama)
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 998
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Pavlef.titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Sigal Uniqa Group Austria/Arredamenti Mammarella di Roberto Mammarella
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02157-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 999
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Pavlef.titull ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Vila-L-OSHEE sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02158-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1000
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Qibrije Milla/Atlije Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02159-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1001
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Beqir Ajazi/Arben Lleshi; Drita Lleshi; Ardiana Marku
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02160-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1002
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Laureta Omeri; Arben Ceku/AKKK
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-02161-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1003
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Pavlef.titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Adem Koxha/OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02162-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1004
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Lejla Libohova/Tirana Bailiff Services
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02163-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1005
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Gjane Paci/Vangjeli Prela
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-02164-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1006
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Tregi Marketing Group/Nartila Macaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90108-02165-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1007
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titull ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Fisniku/ OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02166-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1008
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Zgjidhje kontrate
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria C & S Construction Energy sh.p.k./Shoqeria Nela & Co sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-02167-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1009
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Kund.veprimeve permbarim
 • Palet ne proces:
 • Vjosa shaZIG
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02168-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1010
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimo
 • Palet ne proces:
 • Kleidi shpk/Albase
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02169-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1011
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Avni Struga/Banka Kombetare Greqise
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02170-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1012
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Banka Credins/Executores Litium shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-02171-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1013
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Sigurim pdie
 • Palet ne proces:
 • Union Bank/Permb.Executories Litium
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02172-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1014
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Shfuqizim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Filaj/AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21314-02173-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1015
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Aurora Curo/Gentian Curo
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02174-30-2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1016
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Gjelani Hakorja/Intersig Vienna Insurance
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02175-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1017
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Simon Marku/OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-02176-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1018
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Pavlef.titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Artan Mene/Permbarues Executores Litium shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-02177-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1019
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Pavlef.titull ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Besnik Deliu/OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02178-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1020
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Njohje administrator
 • Palet ne proces:
 • Venigjar Begaj/Anida Nuri
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02179-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1021
 • Data e Regj:
 • 16.06.2015
 • Objekti:
 • Miratim i planit
 • Palet ne proces:
 • Venigjar Begaj/Shoq.Certified Solutions Corporation
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02180-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 996
 • Data e Regj:
 • 12.06.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie (faza e pare)
 • Palet ne proces:
 • Merita Stafuka/Gezim Tonuzi
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02119-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 997
 • Data e Regj:
 • 12.06.2015
 • Objekti:
 • Kthim sendi
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Sala;Ermir Sala; Elfrida Reci; Henerjeta Gjokola/Idriz Meta
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-02120-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 995
 • Data e Regj:
 • 11.06.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Imva Zylfo
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 993
 • Data e Regj:
 • 10.06.2015
 • Objekti:
 • Leshim Urdheri ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Arbi Murataj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 994
 • Data e Regj:
 • 10.06.2015
 • Objekti:
 • Leshim Urdheri ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Dhurata Brahaj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 987
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Diana Ka
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02091-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 988
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike / Shoqeria Permbarimore Private Debit Collection Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-02109-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 989
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Marrje mase sigurie
 • Palet ne proces:
 • Taip Mena / Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 90009-02110-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 990
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Dorzim sendi
 • Palet ne proces:
 • Enti Kometar i Banesave; Drejtoria Rajonale Tirane; / Zenun Spasi
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02111-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mulllaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 991
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Netsyscom sh.p.k; /Shoqeria Albanian Telecomunication Union(ATU) shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-02112-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 992
 • Data e Regj:
 • 08.06.2015
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Alfred Xhymerti;
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02113-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 986
 • Data e Regj:
 • 04.06.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Orieta Bello
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 983
 • Data e Regj:
 • 02.06.2015
 • Objekti:
 • Sqarim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Kajanaku
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 984
 • Data e Regj:
 • 02.06.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Dardha
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-02064-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 985
 • Data e Regj:
 • 02.06.2015
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Fiqiret Bekteshi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 975
 • Data e Regj:
 • 29.05.2015
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi kontraktor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Interalbanian Vienna Insurance Group sha/Ndue Hidri
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-02048-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 976
 • Data e Regj:
 • 29.05.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Marisa Cristofoleti; Rakele Kristofoleti; Ubaldo Kristofoleti/Kristaq Luarasi; Genci Luarasi; Tefta Koja; Z.V.R.P.P. Tirane; Perparim Haka
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02049-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 977
 • Data e Regj:
 • 29.05.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Pullumb Mene/Executores Litium (EXC LIT) sh.p.k; Banka e Tiranes sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02050-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 978
 • Data e Regj:
 • 29.05.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Astrit Kasapi/Petrit Kasapi
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02051-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 979
 • Data e Regj:
 • 29.05.2015
 • Objekti:
 • Padi kontrate sipermarrje
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria KASSEL sh.p.k/Shoqeria Al&Gi sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 11217-02052-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 980
 • Data e Regj:
 • 29.05.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Adnan Vranezi/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02053-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 981
 • Data e Regj:
 • 29.05.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Berisha
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 982
 • Data e Regj:
 • 29.05.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Ermira Tabaku
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 964
 • Data e Regj:
 • 27.05.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Artel sh.p.k/Shoqeria permbarimore E.P.S.A sh.p.k; Banka e Tiranes sh.a; Artur Cani; Elvana Cani
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01994-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 965
 • Data e Regj:
 • 27.05.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri veprimi juridik
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace/Luan Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-01995-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 966
 • Data e Regj:
 • 27.05.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Kristofor Zeno/Melpomeni Demi (Zeno); Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane; Fotina Zeno; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Sarande; Athina Zeno; Gjergji Zeno; Lefterie Zeno
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-01996-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 967
 • Data e Regj:
 • 27.05.2015
 • Objekti:
 • Pagim qeraje
 • Palet ne proces:
 • Agron Emiri; Jusuf Emiri/Shoqeria Aeroporti Nene Tereza sh.a; Shoqeria SITA; Dilaver Ylli
 • Nr.Sistemi:
 • 21304-01997-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 968
 • Data e Regj:
 • 27.05.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Rait Kasembej/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01998-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 969
 • Data e Regj:
 • 27.05.2015
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Perparim Laci/Remzi Poka
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-01999-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 970
 • Data e Regj:
 • 27.05.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdheri ekzekutimit
 • Palet ne proces:
 • BANKA E TIRANES sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02000-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 971
 • Data e Regj:
 • 27.05.2015
 • Objekti:
 • Njohje pavertetesi dokumenti
 • Palet ne proces:
 • Makbule Muskallari/Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane; Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21266-02001-30-2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 972
 • Data e Regj:
 • 27.05.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate sipermarrje
 • Palet ne proces:
 • Liljana Leka/Andri Leka; Shoqeria Hawai Alb sh.p.k; Zyra Vendore e Rregjitrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane; Ylli Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 11217-02002-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 973
 • Data e Regj:
 • 27.05.2015
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Besnik Curri/Fatmir Laci
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02003-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 974
 • Data e Regj:
 • 27.05.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Eduard Huda/Bujar Flaga; Gent Flaga; Violeta Flaga; Alketa Flaga
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-02004-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 955
 • Data e Regj:
 • 26.05.2015
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria DELTON shpk/Reshat Zika; Shoqeria Permbarimore Elite Baillifs Office shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01940-30-2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 956
 • Data e Regj:
 • 26.05.2015
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Leskaj/Shoqeria Permbarimore Aef Bailiff Service shpk; Elona Cakoni
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01941-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 957
 • Data e Regj:
 • 26.05.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Perlat Sala; Kelva Sala/Shoqeria Banka Societe Generale Albania sh.a; Banka Societe Generale Albania sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-01942-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 958
 • Data e Regj:
 • 26.05.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Ismet Kabeta/Zyra e Permbarimit gjyqesor privat ZIG Shpk; Banka NOA Sha; Sadbere Vata; Klaudio Ago
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01943-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 959
 • Data e Regj:
 • 26.05.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Vasilika Vjero/Permbaruesi Gjyqesor Privat z.Dorian Skendi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01944-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 960
 • Data e Regj:
 • 26.05.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri veprimi juridik
 • Palet ne proces:
 • Petrit Hoxholli; Afrim Hoxholli; Fatbardha Hoxholli; Luljeta Hoxholli; Armand Hoxholli; Elfrida Hoxholli; Natasha Hoxholli; Brunilda Hoxholli; Rajna Hoxholli; Lorena Hoxholli/Qemal Hoxholli; Boris Skendo; Miranda Rona; Ylvije Abazi (Veli) Almeta; Kumrije Shkembi; Zana Imeri; Dhoma e Noterise Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-01945-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 961
 • Data e Regj:
 • 26.05.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne posedim te sendit
 • Palet ne proces:
 • Anisa Qordja/Studio permbarimore L.D.C; Gani Lami; Sanije Lami
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-01946-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 962
 • Data e Regj:
 • 26.05.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Fran Gjoci/Shoqeria Raiffeisen Bank sh.a.; Shoqeria Sherbimi Permbarimor Zig sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01947-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 963
 • Data e Regj:
 • 26.05.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Arben Petto; Shoqeria BI INVESTMENTS sh.p.k./Shoqeria Permbarimore Strati BailiffS Service sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01948-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 954
 • Data e Regj:
 • 25.05.2015
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Emlije Noka
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 948
 • Data e Regj:
 • 22.05.2015
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Julian Shkjezi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 949
 • Data e Regj:
 • 22.05.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Drita Avdyli /Shoqeria Permbarimore AEF Bailiff Service shpk Dhoma Kombetare e Ndermjetesve/ Ministria e Drejtesise Tirane Chemonics International (Projekti Just
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01930-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 950
 • Data e Regj:
 • 22.05.2015
 • Objekti:
 • Khim shume
 • Palet ne proces:
 • Enti Kombetar i Banesave ;Drejtoria Rajonale Tirane/ Petrit Meshi
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-01931-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 951
 • Data e Regj:
 • 22.05.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Markus Ryffel/ Rozeta Kurti; Petrit Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-01932-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 952
 • Data e Regj:
 • 22.05.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Valentina Kadiu / Maliq Kadiu; Deshire Daci Kadiu; Naile Osmani Kadiu; Haxhire Denjeli; Z.V.R.P.P Kurbin
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01933-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 953
 • Data e Regj:
 • 22.05.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Caca; Albert Kulli
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01934-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 946
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Odin Libohova
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 947
 • Data e Regj:
 • 20.05.2015
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Antoneta Afezolli ; Roza Goga etj-AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 941
 • Data e Regj:
 • 19.05.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Behxhet Popa/Shoqeria Permbarimore Zig sh.p.k; Banka Societe Generale Albania sh.a; Zyra Vendore e Regjistrimitv te Pasurive te Paluajtshme Durres
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01851-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 942
 • Data e Regj:
 • 19.05.2015
 • Objekti:
 • Vecim i pjeses takuese
 • Palet ne proces:
 • Studio Permbarimore L.D.C/Ali Dana; Lirije Dana; Mimoza Bukri; Sulltane Dana; Donika Dana; Bajram Dana
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-01852-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 943
 • Data e Regj:
 • 19.05.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • INSIG sh.a/OSHEE sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01853-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 944
 • Data e Regj:
 • 19.05.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Deltadoni Shpk/Qendra e Distribucionit Ushqimor Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-01854-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 945
 • Data e Regj:
 • 19.05.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Cardio & Diagnostik Center Hamburg/Tirana (CDC) Sh.p.k/Shoqeria Permbarimore Alimadhi sh.p.k; Shoqeria Alpen Pulito sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01855-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 939
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Preng Shpani/O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01832-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 940
 • Data e Regj:
 • 14.05.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Leonard Gjoka/Shoqeria e Sigurimeve Sigal Uniqa Group Austria; Permbaruesi Gjyqesor Privat z.Euglen Osmanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-01844-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 934
 • Data e Regj:
 • 13.05.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Skuqi/Hava Kazazi; Pranvera Skuqi
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01813-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 935
 • Data e Regj:
 • 13.05.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Operatori Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a/Studio Permbarimore Debit Collection
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01814-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 936
 • Data e Regj:
 • 13.05.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01815-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 937
 • Data e Regj:
 • 13.05.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01816-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 938
 • Data e Regj:
 • 13.05.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Duro
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01817-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 929
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Sokol Cela
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 930
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Korrigjim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Elisabeta Kazazi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 931
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Sqarim interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Mata/Adelina Muhametaj; Shoqeria Kristi Co) shpk
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 932
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Felleze Ismaili/Rodolf Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-01806-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 933
 • Data e Regj:
 • 12.05.2015
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Petrit Braholli
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01807-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 928
 • Data e Regj:
 • 11.05.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Toci/O.SH.E.E. sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01797-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 926
 • Data e Regj:
 • 08.05.2015
 • Objekti:
 • Sqarim interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Kume Qevani (Dapi)/Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane; Bashkia Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90400-01795-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 927
 • Data e Regj:
 • 08.05.2015
 • Objekti:
 • Sqarim interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelekom sh.a./Edmond Kaleci
 • Nr.Sistemi:
 • 90400-01796-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 909
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Fation Mustafaj; Pellumb Mustafaj; Sadushe Mustafaj; Miranda Mustafaj; Pellumb Mustafaj/Byroja Shqiptare e Sigurimit Tirane; Adrian Lulja
 • Nr.Sistemi:
 • 21234/01749/30/2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 910
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Margarita Palluci/Hekuran Tarllamishi
 • Nr.Sistemi:
 • 90003/01750/30/2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 911
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Vehap Cani/Zyra e Permbarimit Tirane; Rexhep Gurra; Komuna Farke
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01753/30/2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 912
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Berliku (Daja)/Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit e Pronave Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90003/01754/30/2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 913
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Redi Mbreshtani/OST sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90101/01755/30/2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 914
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Shuarje dorezanie
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Karroci/Banka NBG Albania; Shoqeria Sherbimi Permbarimor Zig shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90900/01756/30/2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 915
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Shaban Gjoka/Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave; Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90003/01758/30/2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 916
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Egerta Shehu/Banka Kombetare Tregtare sh.a. (B.K.T.); Shoqeria Permbarimore Sherbimi Permbarimor AB shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90004/01759/30/2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 917
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • O.SH.E.E. sh.a/Hajrulla Isenlikaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90003/01760/30/2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 918
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Kadiu/O.SH.E.E. sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01761/30/2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 919
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Perlesha/O.SH.E.E. sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01762/30/2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 920
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Protec Shoes shpk/Eranda Hidri
 • Nr.Sistemi:
 • 90003/01763/30/2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 921
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Pezullim gjykimi
 • Palet ne proces:
 • Ismet Ahmeti/Lirim Cangu; Artan Sulaj; Shkelqim Daci; Bashkia Fushe Kruje; Luljeta Daci
 • Nr.Sistemi:
 • 11115/01764/30/2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 922
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Kazhani/O.SH.E.E. sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01765/30/2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 923
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Mersim Cakoni/O.SH.E.E. sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01766/30/2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 924
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Kros Lleshi/O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01767/30/2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 925
 • Data e Regj:
 • 06.05.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria VAGALAT sh.p.k; Sefer Hoxha/Shoqeria Amadeus Group sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90004/01785/30/2015
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 908
 • Data e Regj:
 • 05.05.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Afrim Hoxha; Bardhyl Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 26
 • Data e Regj:
 • 04.05.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Ilmi Shehu/Haneme Sinani (Shehu)
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01672-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 907
 • Data e Regj:
 • 30.04.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shate Rrapaj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 891
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria K.D.K shp.k./Shoqeria C.A.E Shpk; Shoqeria ACMAR S.C.P.A
 • Nr.Sistemi:
 • 21283/01654/30/2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 892
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Sigurm padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Tsokanis Mining Works Sh.p.k/Shoqeria Tregtare Hellenic Group Sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 90100/01655/30/2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 893
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Operatori Shperndarjes se Energjise Elektrike Sh.a/Shoqeria Debit Collection sh.p.k; Gezim Shehi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01656/30/2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 894
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Njohje te drejte privatizimi
 • Palet ne proces:
 • Liljana Dermani; Artur Dermani; Arilind Dermani/Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane; Blendi Frasheri; Lindita Fortuzi; Elda Frasheri (Hado); Nderrmarja Nr 3 e Punetoreve te Qytetit Tirane (Ish Ndermarrja Komunale Banesa); Enti Kombetar i Banesave Tirane; Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Palujteshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21286/01657/30/2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 895
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Durim Rade/O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01658/30/2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 896
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Silvana Bogdani; Shkelzen Bogdani/Shoqeria tregtare Vila Park / Alb sh.p.k; Banka Emporiki SH.A.
 • Nr.Sistemi:
 • 21283/01659/30/2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 897
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Valentina Mucollari (Vrapi)/Enti Kombetar i Banesave; Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane; Permbarues Gjyqesor Privat Ermir Godaj; Drejtoria Nr.3 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01660/30/2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 898
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Vangjeli Beshiri/Ded Bajraktari; Klement Froku; Gasper Zoizi
 • Nr.Sistemi:
 • 90108/01661/30/2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 899
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Kerkese per nderhyrje dytesore
 • Palet ne proces:
 • Albert Hamzallari; Klarita Hamzallari/Shoqeria Melrose Investment Group shpk; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90900/01662/30/2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 900
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ME/SA shpk; Naime Sula/Shoqeria Permbarimore Private Bailiff Services / Matani & Co shpk; Agjensia e Trajtimit te Kredive; ZVRPP Tirane; Ilir Demolli; Mirela Demolli; Kasem Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01663/30/2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 901
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Lirim dorezim sendi
 • Palet ne proces:
 • Drita Uldeda/Ana Maria Capozucco
 • Nr.Sistemi:
 • 11115/01664/30/2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 902
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Hasan Zela/O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 90004/01665/30/2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 903
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Trendelina Nunaj; Olsi Nunaj/Byroja Shqiptare e Sigurimit; Maksim Seferi
 • Nr.Sistemi:
 • 90101/01666/30/2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 904
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Njohje vertetesi dokumenti
 • Palet ne proces:
 • Nezihat Sudi/D.R.S.SH. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21284/01667/30/2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Pagim page
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Duro/Shoqeria Koja Shpk; Fatmir Allbani
 • Nr.Sistemi:
 • 21264/01668/30/2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 906
 • Data e Regj:
 • 28.04.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Suheila Myftiu (Toptani); Ali Myftiu/Redi Peza; Rea Peza (Toptani)
 • Nr.Sistemi:
 • 21286/01669/30/2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 23
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Ilda Duhanxhiu/Dritan Nasi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01600-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 24
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Blerina Fexulla/Leonardo Catalano
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01604-30-2015
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 25
 • Data e Regj:
 • 27.04.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Lala / Meliha Lala/Hajdie Bermeta / Sadik Bermeta
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01605-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 890
 • Data e Regj:
 • 24.04.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Xheka
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 888
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Diko/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01566/30/2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 889
 • Data e Regj:
 • 22.04.2015
 • Objekti:
 • Padi mardhenie pune
 • Palet ne proces:
 • Ajsela Teli/Shoqeria Albcontrol sh.a.; Sindikata e Pavarur e Kontrolleve te Trafikur Ajror (SPKTA); Sindikata e Pavarur e Teknikave te Kontrollit Ajror (SPTKA)
 • Nr.Sistemi:
 • 21264/01576/30/2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 885
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Anullim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Iris Ciraku (Dino)/Shoqeria permbarimore ZIG sh.p.k; Shoqeria Raiffeisen Bank; sh.a; Shoqeria Banka Credins sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21290/01545/30/2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 886
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kursim Kredi JUBE/Unioni Shqiptar Kursim Kredi
 • Nr.Sistemi:
 • 90004/01546/30/2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 887
 • Data e Regj:
 • 21.04.2015
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria MAMIDOIL ALBANIAN sh.a/Shoqeria EDGLIS sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 90004/01547/30/2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 22
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Fildeze Kasemi/Fadil Kasemi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01544-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 875
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Dardha/Shoqeria OSHEE Sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01495/30/2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 876
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Tatjana Mihali/Shoqeria Permbarimore Private Elite Bailiffs Office; Arjan Selimaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01496/30/2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 877
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shamet Kuqo/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike; sh.a; Sefer Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 21271/01497/30/2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 878
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Loshi BLsh.p.k./Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise; Zyra e Permbarimit Privat Tirane TDR Group sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01498/30/2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 879
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Sharku; Genc Sharku
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 880
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Sokol Hasani/Shoqeria Aleat sh.p.k.; Saimir Tahiri; Edi Rama
 • Nr.Sistemi:
 • 21234/01499/30/2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 881
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Raiffeisen Bank sha/Shoqeria LCD shpk; Edmond Bellaj; Fatmir Halla
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01500/30/2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 882
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bjorn shpk/Shoqeria Albase shpk; Vlash Dhamo
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01501/30/2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 883
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Edmond Muca/Aferdita Muca; Kujtim Muca; Gazmend Shijaku; Hamit Shijaku; Tefta Kasmi (Muca); Luljeta Muca; Vojsava Muca; Manjola Apostoli; Alfred Muca; Muharrem Dizdari; Florian Dizdari; Kledi Dizdari
 • Nr.Sistemi:
 • 11112/01502/30/2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 884
 • Data e Regj:
 • 20.04.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri vendimi
 • Palet ne proces:
 • Nertila Palloshi/Shtepia e Foshnjes Tirane; Komiteti Shqiptar i Biresimit Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21271/01503/30/2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 874
 • Data e Regj:
 • 17.04.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Tabaku/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01489/30/2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 21
 • Data e Regj:
 • 15.04.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Zelie Himallari/Aleks Laska
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01442-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 867
 • Data e Regj:
 • 15.04.2015
 • Objekti:
 • Vecim i pjeses takuese
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG sh.p.k./Xhemal Lozi; Zoje Lozi; Lorenc Lozi; Fatos Lozi; Shoqeria NOA sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 14000/01443/30/2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 868
 • Data e Regj:
 • 15.04.2015
 • Objekti:
 • Padi kerkim sendi
 • Palet ne proces:
 • Enti Kombetar i Banesave; Drejtoria Rajonale Tirane/Bajram Sakajani
 • Nr.Sistemi:
 • 11115/01444/30/2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 869
 • Data e Regj:
 • 15.04.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Qesaraku; Agim Qesaraku/Zyra e Permbarimit Privat Besnik Bajraktari; Sokol Kucana
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01445/30/2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 870
 • Data e Regj:
 • 15.04.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Abas/Elvira Kumani
 • Nr.Sistemi:
 • 90003/01446/30/2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 871
 • Data e Regj:
 • 15.04.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ABACO shpk/Shoqeria e Thjeshte COPRI
 • Nr.Sistemi:
 • 90004/01447/30/2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 872
 • Data e Regj:
 • 15.04.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Loshi BLsh.p.k/Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise; Zyra e Permbarimit Privat Tirane TDR Group sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01448/30/2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 873
 • Data e Regj:
 • 15.04.2015
 • Objekti:
 • Padi mardhenie pune
 • Palet ne proces:
 • Gezim Duzha/Shoqeria AL&GI SH.P.K
 • Nr.Sistemi:
 • 21264/01449/30/2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 866
 • Data e Regj:
 • 14.04.2015
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Prespa Invest sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 14000/01429/30/2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 860
 • Data e Regj:
 • 10.04.2015
 • Objekti:
 • Thirrje ne cilesine e personit te trete
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Wonder Power Sh.a/KESH sha; Avokatura e shtetit
 • Nr.Sistemi:
 • 21240/01419/30/2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 861
 • Data e Regj:
 • 10.04.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Haqif Sata/O.SH.E.E. sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01420/30/2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 862
 • Data e Regj:
 • 10.04.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Andrea Myrtja/O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01421/30/2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 863
 • Data e Regj:
 • 10.04.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Avni Hoxha/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01422/30/2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 864
 • Data e Regj:
 • 10.04.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Sulaj/O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01423/30/2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 865
 • Data e Regj:
 • 10.04.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria M.Rryci shpk/Shoqeria Tsokanis Mining Works shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21238/01424/30/2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 20
 • Data e Regj:
 • 08.04.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Xhevrije Leka/Mustafa Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01379-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 846
 • Data e Regj:
 • 08.04.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Agim Alcani/Shoqeria Permbarimore Kodra Bailiff Service shpk; Shoqeria Ujesjelles Kanalizime UKT sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01403/30/2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 847
 • Data e Regj:
 • 08.04.2015
 • Objekti:
 • Lirim dorezim sendi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria BAU / CONSTRUCTION shpk/Mestan Haranlli; Drita Haranlli
 • Nr.Sistemi:
 • 11115/01404/30/2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 848
 • Data e Regj:
 • 08.04.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Denis Gjylhasani; Basri Mana/Shoqeria Permbarimore Enforcement Group sh.p.k; Thanas Zbogo
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01405/30/2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 849
 • Data e Regj:
 • 08.04.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hashorva/Banka e Tiranes sh.a; Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01406/30/2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 850
 • Data e Regj:
 • 08.04.2015
 • Objekti:
 • Anullim akti
 • Palet ne proces:
 • Elira Dibra/Arben Dibra; Masar Dibra; Xhemile Dibra; Luigj Paloka
 • Nr.Sistemi:
 • 21233/01407/30/2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 851
 • Data e Regj:
 • 08.04.2015
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria VJOSA sha/Shoqeria Banka e Bashkuar e Shqiperise sha; Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG shpk; Shoqeria Kurum sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21234/01408/30/2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 852
 • Data e Regj:
 • 08.04.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Amantia Antica sh.p.k/O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01409/30/2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 853
 • Data e Regj:
 • 08.04.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Ernald Oreshka; Gerta Oreshka/Shoqeria Permbarimore Private Bailiff Services Albania shpk; Shoqeria Credins Bank sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01410/30/2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 854
 • Data e Regj:
 • 08.04.2015
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Vera Ramaj; Denis Ramaj; Anna Ramaj; Nina Ramaj/Shoqeria se Sigurimeve Sigal Uniqa Group Ausria sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21234/01411/30/2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 855
 • Data e Regj:
 • 08.04.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ALCO sh.p.k./Zyra Permbarimore Bailiff Services/Matani & Co sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01412/30/2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 856
 • Data e Regj:
 • 08.04.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Agron Ramku/ShoqeriaUjesjelles Kanalizime Tirane sha
 • Nr.Sistemi:
 • 14000/01413/30/2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 857
 • Data e Regj:
 • 08.04.2015
 • Objekti:
 • Vecim i pjeses takuese
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sherbimi Permabrimor ZIG shpk/Mirvjen Lamce; Rafaela Margjoni; Shoqeria Banka e Bashkuar e Shqiperise sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 14000/01414/30/2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 858
 • Data e Regj:
 • 08.04.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane/Shoqeria Permbaruese Private Strati Bailiff Service sh.p.k; Ruzhdi Baxhaku
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01415/30/2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 859
 • Data e Regj:
 • 08.04.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Sefer Hoxha; Shoqeria VAgalat sh.p.k./Shoqeria Amadeus Group sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21238/01416/30/2015
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 843
 • Data e Regj:
 • 07.04.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzektimi
 • Palet ne proces:
 • Suzana Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 844
 • Data e Regj:
 • 07.04.2015
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Eduart Vasku
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 845
 • Data e Regj:
 • 07.04.2015
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Hetemije Mydini
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 842
 • Data e Regj:
 • 02.04.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzektimi
 • Palet ne proces:
 • Shahadije Kaimi; Diamant Shtiza; Armelida Shtiza; Sokol Bellova
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 840
 • Data e Regj:
 • 01.04.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzektimi
 • Palet ne proces:
 • Ornela Tefa
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 841
 • Data e Regj:
 • 01.04.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzektimi
 • Palet ne proces:
 • Donika Murataj (Dani)
 • Nr.Sistemi:
 • 90200/01230/30/2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 837
 • Data e Regj:
 • 31.03.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Leka II Zogu/A.K.K.P. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90003/01227/30/2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 838
 • Data e Regj:
 • 31.03.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Valentina Troja/Lindita Troja; Roland Troja
 • Nr.Sistemi:
 • 11112/01228/30/2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 839
 • Data e Regj:
 • 31.03.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Adrian Mecaj/Shoqeria permbarimore Debit Colletion; sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01229/30/2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 834
 • Data e Regj:
 • 30.03.2015
 • Objekti:
 • Deklarim falimenti
 • Palet ne proces:
 • Administratore Falimentimi Shoqeria Volalba shpk/Raiffeisen Bank sh.a.; Veneto Bank sh.a.; Intesa San Paolo Bank; O.SH.E.E. sha.; Albtelecom sh.a.; Shoqeria Unionidea Sh.p.k.; Shoqeria ALBA LEDI sh.a; Qendra Tregtare dhe Zhvillimit Kulturor; Shoqeira Ital Lubrifikant; Shoqeria UNICOAL S.p.a.; Shoqeria Selenica Bitium; Shoqeria TONUCCI & PARTNERS sh.p.k.; Shoqeria DODA Sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 41201/01224/30/2015
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 835
 • Data e Regj:
 • 30.03.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Zenel Karaj/O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01225/30/2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 836
 • Data e Regj:
 • 30.03.2015
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Lavderim Laze; Miranda Laze
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 798
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Andi Cerma
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 799
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gea Valle Verde sh.p.k.; Shoqeria Mumja sh.p.k.; Shoqeria Sandy sh.p.k.; Shoqeria Kismet P sh.p.k.; Shoqeria American Millenium Investors sh.p.k.; Shoqeria Viki sh.p.k.; Degjon Elezaj; Alban Xhillari; Artan Shkembi/Shoqeria permbarimore Bailiff Services Albania sh.p.k.; Raiffeisen Bank sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01187/30/2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 800
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Baftjar Bici/Shoqeria tregtare Midoral Impex sh.p.k; Juljan Gjergji; Prek Stakaj; Luk Kalaj; Zyra permbarimore Albius
 • Nr.Sistemi:
 • 90004/01188/30/2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 801
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Gaqo Boci/Shoqeria Tregtare MIDORAL Impex shpk;
 • Nr.Sistemi:
 • 90004/01189/30/2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 802
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Perjashtim gjyqtari
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Premci
 • Nr.Sistemi:
 • 90900/01190/30/2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 803
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90200/01191/30/2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 804
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Kthimin e ankimit
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi (Demiri)
 • Nr.Sistemi:
 • 90900/01192/30/2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 805
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Ermal Abazi/Irma Sulejmani
 • Nr.Sistemi:
 • 11112/01193/30/2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 806
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Lumturije Vaci/Bashkim Aliaj; Albino Aliaj; Anila Aliaj; Alma Aliaj; Nertila Jaupaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90102/01194/30/2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 807
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Raimonda Beqiri/Asllan Balla; Astrit Balla;
 • Nr.Sistemi:
 • 11112/01195/30/2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 808
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Njohje bashkepronar
 • Palet ne proces:
 • Raimonda Beqiri/Asllan Balla; Astrit Balla;
 • Nr.Sistemi:
 • 21286/01196/30/2015
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 809
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Perjashtim gjyqtari
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace/Luan Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 90900/01197/30/2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 810
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimro
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria OSHEE sha/Shoqeria Permbarimore JUS shpk; Shoqeria KESH sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01198/30/2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 811
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Kerkese per nderhyrje dytesore
 • Palet ne proces:
 • Osman Gaxheri; Fitnete Koka (Gaxheri); Qamile Pojana (Gaxheri); Ibrahim Krutani; Shpetim Krutani; Merzin Gaxheri; Lutfi Gaxheri; Ylber Gaxheri; Qerime Bakiu (Gaxheri); Ruzhdije Gruja (Gaxheri); Servete Dushku (Gaxheri); Lumturije Balla (Gaxheri); Myzejen Gaxheri; Ismet Gaxheri; Idajet Gaxheri; Ramazan Gaxheri; Bukurie Gaxheri; Nurije Kepi; Besnik Gaxheri; Saimir Gaxheri; Adnand Gaxheri
 • Nr.Sistemi:
 • 90900/01199/30/2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 812
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Petrit Ulqinaku; Natasha Ulqinaku/Edlira Telharaj; Plarent Ndreca; Kozeta Caka; Shoqeria Permbarimore Private Petani Bailiff Ofice sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01200/30/2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 813
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Vecim i pjeses takuese
 • Palet ne proces:
 • Sherbimi Permbarimor ZIG sh.p.k/Valentina Kurti; Petrit Kurti; Lirie Kurti; Jani Kurti; Vladimir Kurti; Etleva Kurti; Shoqeria NOA sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90900/01201/30/2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 814
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim akti
 • Palet ne proces:
 • Eduard Sheldia;
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01202/30/2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 815
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Padi ndalim perdorim emir
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sky International AG/Shoqeria Sky Digital sh.p.k.; Aldin Gjurbavija
 • Nr.Sistemi:
 • 14000/01203/30/2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 816
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Rozeta (Naco) Shyti/Valerik Naco
 • Nr.Sistemi:
 • 11112/01204/30/2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 817
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Amaro Pharma shpk/Shoqeria Imi Farma; shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90003/01205/30/2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 818
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria A.M.G sh.p.k/Shoqeria C.M.B.Albania sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21240/01206/30/2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 819
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria INCO shpk/Zyra e Permbarimit Gjyqesor Vasil Shandro
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01207/30/2015
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 820
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Milan Bugoviku/Eftalia Jorgji; Kreuz Jorgji; Refail Jorgji; Sandrina Jorgji; Ellena Llambi; Vjoleta Llambi; Qirill Llambi; Sinan Patoku; Fadil Alvora
 • Nr.Sistemi:
 • 21286/01208/30/2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 821
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Halit Taka/Shoqeria OSHEE sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01209/30/2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 822
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Raiffeisen Bank sha/Shoqeria Permbarimore LCD shpk; Edmond Bellaj / Fatmir Halla
 • Nr.Sistemi:
 • 90004/01211/30/2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 823
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Lirim dorezim sendi
 • Palet ne proces:
 • Petrit Meraj/Ilir Loci
 • Nr.Sistemi:
 • 11115/01212/30/2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 824
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane/Zyra e Permbarimit privat Tris shpk; Bedri Elmazaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01213/30/2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 825
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Ekzekutim i detyrimit monetary
 • Palet ne proces:
 • Pashk Gjaci; Gjon Lleshi/Shoqerite huamarrese ne administrim Fabiona shpk; Ministria e Financave
 • Nr.Sistemi:
 • 14000/01214/30/2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 826
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 90200/01215/30/2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 827
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Klotilda Daliu/Arjan Muco; Shoqeria Permbarimore Private ABC 10 shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01216/30/2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 828
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Sinan Mato
 • Nr.Sistemi:
 • 90200/01217/30/2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 829
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim akti
 • Palet ne proces:
 • Agim Koroni; Bilbil Gremshi/Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes se Prones Publike; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Palujteshme Berat; Reparti Ushatarak Nr. 4450 Qesarak Tirane; Behar Komani
 • Nr.Sistemi:
 • 21241/01218/30/2015
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 830
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria COPRI
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01219/30/2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 831
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Romina Gusmari/Elion Misja; Luan Misja; Emine Misja; Union Bank sh.a.; Banka Kombetare Tregtare sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 11112/01220/30/2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 832
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Piro Adami/O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21271/01221/30/2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 833
 • Data e Regj:
 • 27.03.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Demushi/Shoqeria OSHEE (ish CEZ Shperndarje) sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01222/30/2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 768
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Sqarim interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Ilir Thana/Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare; Agjensia e Kthimit te Pronave Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90400/01157/30/2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 769
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Depozitim aktesh
 • Palet ne proces:
 • Partia Emigracioni Shqiptar
 • Nr.Sistemi:
 • 90900/01158/30/2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 770
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Klejdi Meda/Gjimnazi Said Nejdeni; Bashkia Peshkopi
 • Nr.Sistemi:
 • 21238/01159/30/2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 771
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Marjana Golja (Shtylla)/Engjell Shtylla; Rudina Nurihana (Shtylla)
 • Nr.Sistemi:
 • 11112/01160/30/2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 772
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Dauti/Alimadhi sh.p.k shoqeri permbarimore; Edmond Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01161/30/2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 773
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Korrigjim gabimi
 • Palet ne proces:
 • Focus Press sh.p.k/Qirjako Nakuci; Eleni Nakuci; Shoqeria Edisud s.p.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90108/01162/30/2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 774
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Bakushe Dervishi; Servete Dervishi (Lici); Lejla Dervishi (Vorbsi); Engjellushe Bruzja (Dervishi); Arben Dervishi; Luan Dervishi; Nurije Dervishi (Abdiu); Bajame Dervishi; Naime Seseri (Dervishi); Nazmie Aluku (Berberi); Gezim Aluku; Paqize Aluku (Devolli); Bujar Aluku; Fiqirete Aluku (Hysa); /Qanie Dervishi (Sheta); Mirela Murthi (Dervishi); Edita Vokshi (Dervishi); Edmir Dervishi; Hajdije Dervishi; Suzana Dervishi; Majlinda Dervishi; Agron Dervishi; Meliha Dervishi; Mersin Aluku; Metije Aluku; Alma Dervishi; Bajram Dervishi; Bardhyl Dervishi; Drita Dervishi; Fatmira Dervishi; Nadire Dervishi (Qemali); Fatime Dervishi (Jaho)
 • Nr.Sistemi:
 • 11112/01163/30/2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 775
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kamani shpk; Ilir Osmani/Zyra Permbarimore Gjyqesore Private Praxis shpk; Banka Credit Agricole; Jozef Viktor Radovani; Shoqeria Tranzit shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01164/30/2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 776
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Lutfije Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • 90200/01165/30/2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 777
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Artur Balliu
 • Nr.Sistemi:
 • 90200/01166/30/2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 778
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Fitorete Muca/Agron Gordani; Georgi Tuchev
 • Nr.Sistemi:
 • 11112/01167/30/2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 779
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Emerim i perfaqsuesit ligjor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 90900/01168/30/2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 780
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Deklarimin e shkeljes se detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Astrit Kasapi/Petrit Kasapi
 • Nr.Sistemi:
 • 14000/01169/30/2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 781
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Altin Baze/Violanda Ciko
 • Nr.Sistemi:
 • 21240/01170/30/2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 782
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Anullim akti
 • Palet ne proces:
 • Albert Hamzallari; Klarita Hamzallari/Shoqeria Melrose Investment Group sh.p.k.;
 • Nr.Sistemi:
 • 21325/01171/30/2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 783
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria S.LL/2010/Llanaj Sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 90200/01172/30/2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 784
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Belul Fero/Shoqeria Aurora & C shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90108/01173/30/2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 785
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Ushtrim i te drejtes mbi sendin
 • Palet ne proces:
 • Albana Tragaj/Shoqeria Prestige Bailiff Services sh.p.k; Shoqeria Rofix sh.p.k; Shpetim Tragaj
 • Nr.Sistemi:
 • 14000/01174/30/2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 786
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Intersig Vienna Insurance Group Sh.a/Shoqeria Permbarimore Alimadhi Shpk; Petrit Dauti; Hedije Dauti; Rozalinda Biracaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01175/30/2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 787
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Edil Max shpk/Ilia Arbri
 • Nr.Sistemi:
 • 21234/01176/30/2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 788
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Edlart Haska/Shoqeria Celesi sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 90003/01177/30/2015
 • Relatori:
 • E.Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 789
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Artan Aliaj/Shoqeria Permbarimore Basha & I shpk; Sami Xhabrahimi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01178/30/2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 790
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria GEGA / TH sh.p.k/Shoqeria Shoqeri e Thjeshte COPRI
 • Nr.Sistemi:
 • 90004/01179/30/2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 791
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Puneve te Brendshme
 • Nr.Sistemi:
 • 90900/01180/30/2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 792
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Pushim cenimi
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Allmuca/Refat Nanushi; Barije Nanushi; Edlir Nanushi; Fatjona Nanushi; Olsjan Nanushi
 • Nr.Sistemi:
 • 21256/01181/30/2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 793
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Petrit Telegrafi/Shoqeria Permbarimore E.P.S.A shpk; Shoqeria Raiffeisen Bank SH.A
 • Nr.Sistemi:
 • 21274/01182/30/2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 794
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Sqarim interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Luiza Lushi/Albert Alija
 • Nr.Sistemi:
 • 90400/01183/30/2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 795
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Sabri Sulaj/O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01184/30/2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 796
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Sabri Dodolli/O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01185/30/2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 797
 • Data e Regj:
 • 26.03.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Pali/O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282/01186/30/2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 19
 • Data e Regj:
 • 23.03.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdie Krraba/Petrit Lika
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01016-30-2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 17
 • Data e Regj:
 • 12.03.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Adrian Shtepani/Sami Shtepani
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-00915-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 18
 • Data e Regj:
 • 12.03.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Florida Acka/Hasan Xhema Shahini
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-00916-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 731
 • Data e Regj:
 • 04.03.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Miranda Dashi; Esat Dashi; Musa Dashi; Valdete Dashi; Suzana Dashi; Realda Lezha; Ymer Lezha/Agjensia e Kthim dhe Kompesimit te Pronave; Xhemalije Muja (Kiri); Hava Cela; Fuat Cela; Hajri Cela; Agim Cela; Fatime Cela; Mukadez (Muharese) Dibra (Kiri); Lutfije Kiri; Valbona Martinej; Myfit Cela; Ramadan Cela; Fadil Kiri; Enver Kiri; Vjollca Martinej; Nervije Martinej; Shpetim Martinej; Bukurije Haxhia; Fahrije Cela; Hysen Cela; Hylvi Cela; Lumturije Celufaj (Cela); Saime Martinej; Haxhire Martinej; Xhemile Haxhia; Alban Haxhia; Saimir Haxhia; Belkize Kiri; Bunilda Haxhia; Kujtim Martinej; Maliq Cela; Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Palujtshme Shkoder
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-00809-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 746
 • Data e Regj:
 • 04.03.2015
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Murat Bala/Shoqeria permbarimore Albase sh.p.k.; Dhimitraq Stefani; Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave; Muharrem Seseri; Sherial Seseri; Aida Seseri; Rudina Seseri; Kismete Abdiu; Nurije Stepa (Metani); Nofije Totraj (Metani); Osman Patori; Roland Patori; Nafije Seseri; Albana Seseri; Endrit Seseri; Mirjeta Patori; Ervin Patori; Elvana Myrta (Patori); Zyra e Permbarimit privat Tirana Bailiffs Servicesh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 90101-00831-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 16
 • Data e Regj:
 • 17.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Anife Murati/Skender Murati
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-00222-30-2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 661
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ridi shpk (Ridi Security shpk)/Shoqeria Aydines Insaat As
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-00134-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 662
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria tregtare Albanian Mobile Communication (AMC) sha/Shoqeria tregtare Mobal Albania shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-00135-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 663
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Altin Sulku/Shoqeria Permbarimore Justicia Shpk; Albtelekom Sha; Raiffeisen Bank
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00136-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 664
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Naim Elezi/Ujesjelles Kanalizime sh.a; Shoqeria Permbarimore Kodra Bailiff Service sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00137-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 665
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Gezim Vorpsi; Hamide Faja; Lejla Vorpsi; Mereme Hoxha;
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-00138-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 666
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Zgjidhje kontrate sipermarrje
 • Palet ne proces:
 • Erion Balani; Esmeralda Balani/Shoqeria XH&M shpk (Merkaj shpk); Banka Societe Generale Albania sha; Shoqeria Permbarimore TDR Group shpk; Banka Credit Agricole Albania sha; Shpresa Joanidhi
 • Nr.Sistemi:
 • 11217-00139-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 667
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Financave/Tahir Hajrullahi; Shoqeria permbarimore Alimadhi shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00140-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 668
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit/Fatos Zhgurri
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-00141-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 669
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Ardian Banushi/Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane; Uran Dragoni; Tefta Spahiu (Dragoni); Fatbardha Nallbani (Dragoni); Luljeta Shijaku (Dragoni); Liljana Radheshi (Dragoni)
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-00142-30-2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 670
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Sqarim interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Ilir Goxheri/Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Nr.Sistemi:
 • 90400-00143-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 671
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Agron Tuku/Shoqeria Universiteti JUSTINIANI I sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-00144-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 672
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Luan Peti/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00145-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 673
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Merkaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-00146-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 674
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria DEKA sha; Shoqeria OLIM sha; Artan Mene/Permbarues Gjyqesor Executores Litium (EXC LIT) shpk; Shoqeria Banka e Tiranes sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00147-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 675
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Sotiri/Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG shpk; Raiffesisen Bank Sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00148-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 676
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Zgjidhje martese
 • Palet ne proces:
 • Flora Kruja/Artan Kruja
 • Nr.Sistemi:
 • 21001-00149-30-2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 677
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Transoilgroup sh.a./Shoqeria Permbarimore Alimadhi shpk; Shoqeria EMC shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00150-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 678
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Shtyrje afati te shlyerjes se detyrimit
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Financave/Shoqeria Permbarimore Alimadhi shpk; Pjeter Lula; Fran Lula; Bafti Ndou; Uke Pjetri; Tom Binaku; Mhill Binaku; Gjon Bushi; Nike Nika; Stak Nika; Ndue Kacoli; Dede Marashi; Marash Kacoli; Mhill Prela; Marash Marku; Zef Vata; Sokol Vata; Mirash Vata; Kol (Bardhok) Delia; Lush Frroku; Ndue Gjeloshi; Ndue (Pashk) Ndou; Shan Ndou; Gjon Marashi; Mehill Mehilli; Martin Binaku; Mark Ndou; Ndue Kola; Kole Ndou; Shan Vata; Kol Lula; Prel Kola; Ndue Martini; Martin Lula; Lule Kola; Dile Pepaj; Pashke Gjeci; Shkurte Voci; Bardhok Kola; Vasil Kola; Stake Kola; Zef Binaku; Gjovalin Vata
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-00151-30-2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 679
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Vecim i pjeses takuese
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore ZIG shpk/Shoqeria Ukro Metal; Saimir Peko; Raiffaisen Bank sha; ZVRPP Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-00152-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 680
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Admir Beqiri/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-00153-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 681
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit/Virson Stroka
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-00154-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 682
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Shfuqizim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Bledar Paheshti; Elton Daka/Dhoma Kombetare e Avokatise se Shqiperise (Komiteti Disiplinor)
 • Nr.Sistemi:
 • 21314-00155-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 683
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri veprimi juridik
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Bulku; Hatixhe Bulku; Mariglen Bulku/Erkand Bulku; Sokol Masha; Permbaruesi gjyqesor Ermir Godaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-00156-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 684
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Miran Kraja; Musa Kraja; Nebije Kraja/Banka Credit Agricole Shqiperi sh.a.; Shoqeria permbarimore private TDR Group sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00157-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 685
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Osman Topalli/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00158-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 686
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Albert Hysi; Alpha Bank sh.a/Zyra e Permbarimit Tirane; Ilir Isufi; Sokol Ceco
 • Nr.Sistemi:
 • 21238-00159-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 687
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Ardian Kiri; Suela Kiri/Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-00160-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 688
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Imer Basha/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-00161-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 689
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Njohje bashkepronar
 • Palet ne proces:
 • Ilias Demolli/Faik Tahiri; Shoqeria Delta 1 sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21269-00162-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 690
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Agim Pajo/Shoqeria permbarimore T.M.A; Banka Kombetare Tregtare sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00163-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 691
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ndertuesi Boci shpk/Shoqeria Permbarimore E.G.Bailiffs Services Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00164-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 692
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Admir Hoxha/Shoqeria Cez shperndarje sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00165-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 693
 • Data e Regj:
 • 11.02.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a./Gjon Reci
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-00166-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 629
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)/Zyra e permbarimore private Anastas Kote; Gezim Gashi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00100-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 630
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Anila Aliaj Prenga/Zyra e Permbarimit ALBIUS; Banka Kombetare Tregtare sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00101-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 631
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Blegina Agolli/Altin Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-00102-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 632
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tirana Travel shpk/Shoqeria Klodi sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-00103-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 633
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Ilir Myrtolli; Margarita Myrtolli; Shoqeria Gips sh.p.k/Shoqeria Permbarimore Private Tris Compani sh.p.k; Banka Credit Agricole Shqiperi sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00104-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 634
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Njohje bashkepronar
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Alla/Qanije Bakalli; Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane; Hair Shametaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-00105-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 635
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri akti
 • Palet ne proces:
 • Nikolaos Vagenas/Zyra Permbarimore E.P.S.Ashpk; Vangjel Xhamo; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-00106-30-2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 636
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Luan Baci/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00107-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 637
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Kombetar/Studio Permbarimore private Debit Collection Shpk; Shoqeria MC INERT Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00108-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 638
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore/Zyra e Permbarimit Ermir Godaj Asim Beja
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00109-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 639
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Kloziana Tresa; Besnik Tresa/Gentjan Vrapi; Shoqeria Permbarimore Prestige Bailiff Services shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00110-30-2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 640
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Floresha Korra/Sajmir Driza; Haxhire Driza; Qamile Koburja (Driza); Fatime Patoku (Driza); Rajmonda Shtylla (Driza); Floresha Rrapushi (Driza); Ali Driza
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-00111-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 641
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Perjashtim nga ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Preci/Shoqeria Ndertimore Dini 2009 shpk; Banka Kombetare Tregtare sha; Zyra Permbarimore Basha & I shpk; ZRPP Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21311-00112-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 642
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Lirim dorezim sendi
 • Palet ne proces:
 • Lejla Libohova/Kujtim Vasha; Etleva Vasha; Meri Vasha; Gerti Vasha; Drejtoria Rajonale e ALUIZNIT nr.1 Tirane; Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-00113-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 643
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Dede Planasi
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-00114-30-2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 644
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Vecim i pjeseve takuese
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania shpk/Alberta Gega; Benhard Gega; Shoqeria Banka Credins sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-00115-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 645
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit/Agjensia e Kthimit dhe e Kompesimit te Pronave Tirane; Viktoria Ruli; Diana Hoxha; Robert Dako; Zyres Vendore te Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-00116-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 646
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • OSHEE Sha/Shoqeria Permbarimore Jus shpk; KESH sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00117-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 647
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vila-L sh.p.k./Shoqeria OSHEE -sha (ish-CEZ Shperndarje sh.a.)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00118-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 648
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria American Millenium Investors sh.p.k; Alban Xhillari; Shoqeria Beta sh.p.k/Studio Permbarimore Gjyqesore Kreon; Banka e Pare e Investimeve-Albania sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00119-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 649
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Manjola Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-00120-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 650
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria BCOM shpk/Permbaruesi Gjyqesot Privat z.llia ELEZI; Shoqeria Universal Call shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00121-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 651
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Hajder Xhanaj/Shoqeria Arlis Ndertim sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-00122-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 652
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Kimete Gjoni/Njazi Gjoni; Shoqeria Albanian Mobile Communications sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-00123-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 653
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Padi madhenie pune
 • Palet ne proces:
 • Rame Halili/KESH sh.a Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-00124-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 654
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutimi te titullit ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Petrit Kroji/Zyra Permbarimore Kruje; Vesel Barashima
 • Nr.Sistemi:
 • 21255-00125-30-2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 655
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Fadil Dema/Isuf Dema; Shyqyri Dema
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-00126-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 656
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria KERRI sh.p.k/Shoqeria Permbarimore JUSTITIA sh.p.k; Shoqeria TEL
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00127-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 657
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria K.D.K sh.p.k/Shoqeria e Permbarimit Gjyqesor Privat Bailiff Services Albania shpk; Banka Societe General Albania Sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00128-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 658
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Duro Ibrahimi/Kujtim Spahiu
 • Nr.Sistemi:
 • 21256-00129-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 659
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Leka; Zyra Permbarimore Bailiff Service @ Co sh.p.k./Bledar Dako; Alban Dako; Lefter Dako; Shoqeria EM & MA sh.p.k; Qendra Kombetare e Regjistrimit Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-00130-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 660
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Bledar Daka; Alban Daka/Shoqeria Permbarimore Bailiffs Service Matani&Co sh.p.k.; Kastriot Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-00131-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 8
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Luiza Lushi; Libena Aliaj ; Muhamed Aliaj/Albert Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-00092-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 9
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Adrian Shtepani/Sami Shtepani
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-00093-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 10
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Vojsava Beqiraj/Olgert Beqiraj
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-00094-30-2015
 • Relatori:
 • Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 11
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Anida Nazarko/Alvaro Nazarko
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-00095-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 12
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Violeta Pjetergjokaj/Petrit Perpalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-00096-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 13
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Marjeta Dajci/Arben Dajci
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-00097-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 14
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Vera Cali/Manjola Cali/ Vera Cali
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-00098-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 15
 • Data e Regj:
 • 10.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Ledia Hasanaj/Egert Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-00099-30-2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 601
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri akti
 • Palet ne proces:
 • Agron Hysi; Salije Hysi; Sotir Hysi; Julinda Hysi/Shoqeria e Pare Finaciare e Zhvillimit; Melsi Topciu; Endri Cibuku; Andon Hysi; Permbarusi Gjyqesor Privat Spartak Ceta; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Devoll
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-00063-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 602
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane/Zyra e Permbarimit Strati Bailiff Service sh.p.k.; Avdyl Hoxha
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00064-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 603
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Perpepaj/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike; Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-00065-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 604
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria GECI Shpk/Autoriteti i Konkurences; Zyra e Permbarimit Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-00066-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 605
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Pushim cenimi
 • Palet ne proces:
 • Miranda Boci/Surja Memo; Vasil Taci
 • Nr.Sistemi:
 • 21256-00067-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 606
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • OSHEE Sh.a./Korporata Elektro-Energjitike Shqiptare (KESH) Sh.a; Shoqeria Permbarimore Strati BailiffService Shpk; Enti Rregullator i Energjise Elektrike
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00068-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 607
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Merita Bruci (Sauku)/Shoqeria Permbarimore Private E.P.S.A sh.p.k.; Intesa SanPaolo Bank sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00069-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 608
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Kryegjyshata Boterore Bektashiane/Shkelqim Beshiri; Enkelejda Beshiri; Rahman Selmanllari; Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Sarande
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-00070-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 609
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Gleni Saliasi/Nadire Qinami
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-00071-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 610
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Perparim Mancellari
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-00072-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 611
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Bekim Karati/Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Tirane sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00073-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 612
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Llorja/Festim Boba; Daniel Llorja; Zyra e Gjendjes Civile; Bashkia Bulqize
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-00074-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 613
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Fetah Elezi/Shoqeria DOLA shpk;
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-00075-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 614
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Permbaruesi Gjyqesor Privat Dorian Skendi/Myrvete Rada; Nazmi Rada; Nexhmije Ndroqi; Luljeta Murthi; Irma Alimuca; Remal Rada; Renis Rada
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-00076-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 615
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Halili/Shoqeria Permbarimore Elite Bailiffs Office; Mehdi Halili
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00077-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 616
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Petrol Impeks sh.a/Shoqeria Permbarimore E.P.S.A; Raiffeisen Bank sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00078-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 617
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Koci/Zyra e Permbarimit Tirane; Shoqeria Posta Shqiptare sh.a; Erita Stojku
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00079-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 618
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Celje procedure falimenti
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore Durres/Shoqeria Prima Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 41201-00080-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 619
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Inter Trade & Distribution sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-00081-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 620
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Lirije Tresa; Mirviena Meca; Valbona Qoku/Shoqeria Permbarimore TDR Group shpk; Armand Bace
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00082-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 621
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Azem Jata; Sefer Jata/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-00083-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 622
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Ismail Deliu; Xhevdet Deliu; Hatlije Karaj (Deliu); Hanke Karaj (Deliu); Myzejen Daja (Deliu); Bahri Deliu/Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-00084-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 623
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Enti Kombetar i Banesave Tirane/Zyra Permbarimore Private Anastas Kote; Vlash Voda; Bashkia Tirane; Reparti Ushtarak 5436
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00085-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 624
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Arben Zeli/Xhevdet Celmeta; Besmir Celmeta; Shpresa Lala; Sanije Sinani; Aida Maloku; Liman Maloku; Luan Ruci; Sotir Ruci; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme; Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00086-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 625
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri akti
 • Palet ne proces:
 • Ymer Bardulla/Banka Credins sh.a.Tirane; Shoqeria Permbarimore Bailiff Service Albania shpk; Fatlum Hasanaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-00087-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 626
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Depozitim aktesh
 • Palet ne proces:
 • Agim Rrapaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-00088-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 627
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Pezullim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Homeplan Sh.p.k/Shoqeria Bailiff Services Albania Sh.p.k; Hysni Kuka
 • Nr.Sistemi:
 • 21252-00089-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 628
 • Data e Regj:
 • 09.02.2015
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Hasim Zekaj/Naim Preza
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-00090-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 594
 • Data e Regj:
 • 06.02.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bardulla sh.p.k.; Ymer Bardulla/Shoqeria KESH sh.a.; Ministria e Financave; Keshilli i Ministrave
 • Nr.Sistemi:
 • 21257-00056-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 595
 • Data e Regj:
 • 06.02.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Erkanda Jaupllari/Zyra Permbarimore Bailiff Services-Matani & Co sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-00057-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 596
 • Data e Regj:
 • 06.02.2015
 • Objekti:
 • Lirim dorezim sendi
 • Palet ne proces:
 • Dritan Koci;
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-00058-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 597
 • Data e Regj:
 • 06.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Bujar Abedinaj; Shpresa Abedinaj/Shoqeria tregtare Sherbimi Permbarimor ZIG shpk; Shoqeria tregtare Raiffeisen Bank sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00059-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 598
 • Data e Regj:
 • 06.02.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Arjan Gjatoja/Prek Stakaj; Julian Gjergji; Luk Kalaj; Shoqeria Midoral Impex shpk; Zyra e Permbarimit Albius sha.
 • Nr.Sistemi:
 • 21252-00060-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 599
 • Data e Regj:
 • 06.02.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Geront Selenica; Evis Selenica; Shoqeria The Point shpk/Zyra Permbarimore Gjyqesore Private Praxis Sh.p.k; Banka Credit Agricole sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00061-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 600
 • Data e Regj:
 • 06.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve Sigal Uniqa Group Austria sh.a./Shoqeria Alimadhish.p.k.; Byroja Shqiptare e Sigurimeve; Tirane; Avokatura e Shtetit; Lisandri Zykaj; Ediltjana Zykaj; Emiljano Zykaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00062-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 577
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Rita
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 578
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri akti
 • Palet ne proces:
 • Edisa Madhi/Sultan Al Asmary; Alma Selmani; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21324-00040-30-2015
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 579
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria AMC sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-00041-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 580
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Anullim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Eurosig sh.a/Permbaruesi Rrok Deda; Byroja Shqiptare e Sigurimit; Rajmonda Zeqiraj; Jashar Zeqiraj; Kejsi Zeqiraj; Zamira Buzi; Denisa Buzi; Gejdi Buzi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00042-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 581
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Ylli Tuci/Muharrem Hocja; Zyra Permbarimore Zig
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00043-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 582
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Pushim cenimi
 • Palet ne proces:
 • Uran Shehu/Shkelqim Cipuri
 • Nr.Sistemi:
 • 21256-00044-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 583
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Rustem Xhixhaj/Shpetim Xhixhaj; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-00045-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 584
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Shlyerje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Linda sh.p.k./Aida Kolasi
 • Nr.Sistemi:
 • 21297-00046-30-2015
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 585
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Cukaj/Shoqeria Raiffeisen Bank SH.A.; Shoqeria Permbarimore Zig SH.P.K.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00047-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 586
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Keshilli i Qarkut Tirane/Zhaneta Hoxha; Shoqeria permbarimore Bailiff Services Albania sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00048-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 587
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Rryci shpk/Shoqeria Tsokanis Mining Works
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-00049-30-2015
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 588
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Vecim i pjeses takuese
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sherbimi Permbarimor Zig sh.p.k./Arben Plasa; Daut Plasa; Xhemile Plasa; AIbana Plasa; Procredit Bank; Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-00050-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 589
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Anullim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Altin Kalaja/Shoqeria Permbarimore Prestige Bailiff Services sh.p.k; Bardhyl Cami
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00051-30-2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 590
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Kullaj/Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave; Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-00052-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 591
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Florian Cullhaj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 592
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Burrel/Permbaruesi Privat Gentian Frangu; Leme Koxha
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00053-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 593
 • Data e Regj:
 • 05.02.2015
 • Objekti:
 • Servitut kalimi
 • Palet ne proces:
 • Nuri Tafa; Rexhep Tafa/Fatmir Elezi; Kadri Kurti
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-00054-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 576
 • Data e Regj:
 • 04.02.2015
 • Objekti:
 • Sqarim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Bajam Kanani; Xhemile Kanani
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 575
 • Data e Regj:
 • 30.01.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Sokol Delia
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 573
 • Data e Regj:
 • 29.01.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Stavri Sinjari
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 574
 • Data e Regj:
 • 29.01.2015
 • Objekti:
 • Interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Blerta Basha
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 572
 • Data e Regj:
 • 27.01.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Pllum Pepkolaj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 571
 • Data e Regj:
 • 26.01.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ezkekutimi
 • Palet ne proces:
 • Ilia Hallidri
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 569
 • Data e Regj:
 • 22.01.2015
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Elona Kadiu
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 570
 • Data e Regj:
 • 22.01.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Tone Vetnikaj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 548
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Pezullimin e veprimeve permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Besa Uka; Hysen Uka/Shoqeria Tregare Midoral Impex shpk; Zyra Permbarimore Albius; Prek Stakaj; Julian Gjergji; Luk Kalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21252-00011-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 549
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Luan Xhani/Shoqeria Permbarimore AB sh.p.k.; Shoqeria Banka e Tiranes sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00012-30-2015
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 550
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Perjashtimin nga sekuestro
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Shkurta/Ferhat Shkurta; Sanije Shehi; Shoqeria Permbarimore Justitia
 • Nr.Sistemi:
 • 21255-00013-30-2015
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 551
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kalivac Green Energy shpk/Shoqeria Italiane Banca IMI S.p.a.; Shoqeria Italiane Intesa Sanpaolo s.p.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-00014-30-2015
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 552
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Azis Heta/Shoqeria Sherbimi Permbarimor Privat ZIG sh.p.k.; Banka Nderkombetare Tregtare sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00015-30-2015
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 553
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Avenir Ballvora; Raimonda Ballvora (Ahmeti)/Hajdar Qyfaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-00016-30-2015
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 554
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Zifle/Shoqeria Armo sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-00017-30-2015
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 555
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Zaim Kuci/Shoqeria Permbarimore Gjyqesore TDR GROUP sh.p.k; Shoqeria 2A-L sh.p.k; Banka NBG Albania; Zyra Vendore e Rregjistrimit Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00018-30-2015
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 556
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Padi mardhenie pune
 • Palet ne proces:
 • Agim Laci/Shoqeria Albchrome shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21264-00019-30-2015
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 557
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Posta Shqiptare sh.a. Filiali Durres/Xhevrije Bami
 • Nr.Sistemi:
 • 21300-00020-30-2015
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 558
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Aliaj/Hysni Hysa; Azis Meta; Kimete Meta; Ndermarrja Komunale e Banesave; nr.2 Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-00021-30-2015
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 559
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Lirim dorezim sendi
 • Palet ne proces:
 • Petrit Gjoni/Pashk Pjetri
 • Nr.Sistemi:
 • 21238-00022-30-2015
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 560
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alba Xeni Import Eksport Shpk/Shoqeria Petrol Alba Sha
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-00023-30-2015
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 561
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri akti
 • Palet ne proces:
 • Bexhet Zyberaj/Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-00024-30-2015
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 562
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications sha/Ilir Kika; Muharrem Lita
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-00025-30-2015
 • Relatori:
 • M.Qiriazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 563
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria L & K Dept Collection Services Sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-00026-30-2015
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 564
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Uzina Dinamo sh.a./Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane; Rexhep Metani; Qefsere Metani; Naime Pustina; Emine Hasanaj; Maliq Metani; Dritan Metani; Lulzime Metani; Aida Mesuti; Emine Metani; Qanije Shllaku; Violeta Milja; Diana Caka; Irma Bullaj; Myzejen Metani; Muharrem Metani; Migena Metani; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Palujteshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-00027-30-2015
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 565
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri akti
 • Palet ne proces:
 • Jashar Garunja; Rukije Garunja; Xhevdet Garunja; Daniela Garunja/Engjell Burimi; Alfons Hani
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-00028-30-2015
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 566
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 567
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Sqarim interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Adriana Dervishi; Klejvis Dervishi; Xhorxhina Dervishi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 568
 • Data e Regj:
 • 20.01.2015
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Lamce
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes