Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 202
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2028 13.40
 • Palet ne proces:
 • Erzen Uka
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2024 13.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2024  13.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1168
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Isak Buna
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1176
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Murat Stafuka ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1178
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Tema
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1010
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Cani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1022
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Zogu (Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1024
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Emri Xhaja
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 850
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Veli Sinani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 851
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Blloshmi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 857
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Mario Prenga Donald Martinaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1150
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Julian Deliu
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1156
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valer Sulenji Jorgen Kulici
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1161
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Arif Gjini Azem Gjini Naim Laci
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 656
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hasrama
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1035
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Hida
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1046
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Flamur Avdillari
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1189
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Spaho
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 996
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 997
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Nezir Mustafaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1006
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ajet Kaci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 839
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 843
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Rimi Metushi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 849
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Eduarto Hoxha
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 644
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Dedja (Kerkues)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 650
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Durim Kuqi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1023
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Osman Qinami Besim Ylli Qinami
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1030
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1031
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Luan Lusha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1132
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Hakik Mema
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1141
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Erzen Mane
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1148
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 984
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Braholli
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 991
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Morava
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 993
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Franc Alimi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 824
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Asqeri Dema
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 828
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Maksut Shehi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 833
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Alfred Kraja
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1124
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Kiptiu
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1127
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ndue Cupi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1129
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ymer Dauti
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 629
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Andi Muca
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1016
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Gjevalin Gjergji Besnik Gjoka
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1018
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1021
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Retvan Bushati (Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 974
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Thoma Stefanidhi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 978
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Nikolla Gjergjaj ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 981
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Besart Lataj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 801
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Hyka
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 811
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Boom ? Bom Radio TV
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 816
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Pecmarkaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 610
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Livadhi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 617
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Durim Hakrama
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1002
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Teta
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1011
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Eraldin Hado
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1012
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Shehaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1106
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Hoxha Kadri Gjoshi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1110
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Floren Muhollari
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1117
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Altin Koceku
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 959
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Festim Jusufi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 961
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ylli Kambo ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 968
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Benhur Muraku
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 779
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Veiz Abazi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 781
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Zenel Hajdari ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 798
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Sami Gjyla
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1088
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Volli
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1092
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Kertusha
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1097
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Durim Hoxha
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 605
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Buci ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 986
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Besim Islamaj Luan Islamaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 989
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ferit Halilaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 998
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Saimir Xharri
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 940
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Zyberaj Trendafil Baja Alfred Margjini Erzen Salia
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 942
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Xhafaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 955
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Denis Palla
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 768
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Zyber Mema
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 772
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Vera Ahmeti
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 775
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Riza Lika
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 588
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Xhoka
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 598
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Tole
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 958
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Kliton Dalipi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 972
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Mahilaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 982
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Elvis Fetahu ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1078
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Clirim Omuri
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1081
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Arlon Hilaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1085
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Setbi Paci
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 577
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Denis Mneri
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 944
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Armand Topalli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 947
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Flamur Haka ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 956
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Troci
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 928
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Kristjan Rrodostani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 931
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 934
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Klodjan Morina Sulejman Behar Morina
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 752
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. 2AT Contruksion (Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 760
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Marenglen Musabelliu ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 763
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Daniel Qemali
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 536
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Nelson Muca
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 574
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Rejmonda Tusha
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 924
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Valbona Lugu
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 933
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Besim Kercuku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 939
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ylber Huqi Kristian Velco
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1063
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1066
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Abazi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1074
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Edmond Curri Arbri Curri
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 912
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Marius Dervishi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 915
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ndue Frroku
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 922
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Rufat Leka
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 743
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 749
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Dashnor Macaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 750
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Laura Shumka Kristina Xhika
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1050
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Levis Lenja Ismail Nure Marinel Gashi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1052
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Hoshafi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1061
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Matildo Mezini Andi Sulejmani Endrit Fifo
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1277
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  10.50
 • Palet ne proces:
 • Blendi Cermjani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 526
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Pervana
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 853
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Agnese Foure Maria Somma
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 919
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Erman Ristami
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 923
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Kola
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 899
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Halit Shtishi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 906
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Erald Krakulli Viktor Vezi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 907
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Drilon Senko ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1470
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  12.50
 • Palet ne proces:
 • Jurgen Hyka
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 733
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Merlika ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 736
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Endri Rinxhi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 737
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ujesjelles Kanalizime Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1461
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  14.40
 • Palet ne proces:
 • Bledar Stafa
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 501
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Ferdinand Shuaipi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 515
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Syri ( Syrja ) Sula
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 748
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Dritan Nushi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 846
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Blerim Pisli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1579
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Erjon Cela/ Erti (Arti) Breshani / Dorian Ka?anolli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1034
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Mark Bershimi/ Aleks (Gjin) Bershimi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1044
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Tomorr Cela
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 342
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ardit Ramaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 815
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Oltjon Klosi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 883
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Lirjan Qirici
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 895
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Dervishi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 722
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Marsela Thanasi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Sh. Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 725
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Orhan Mustafaj
 • Relatori:
 • Sh. Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 762
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Toto/ Erion Todri
 • Relatori:
 • Sh. Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1027
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Xhevahire Jakupi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1029
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Kamberi (Ndreca)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1033
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Mirdash Osmani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 493
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Bashkise Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 499
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Kurtej
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 902
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Misku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 910
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Julian Todhe
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 917
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Tobli/ Sinan Tobli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 874
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Leonard Prenga
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 888
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues) (Pjeraldo Pelushi )
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 891
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Pashk Hoti
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 707
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Keta/ Elidon Tan?i
 • Relatori:
 • Sh. Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 713
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Ibraj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 724
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Lulaj
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 471
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Pllumb Lekaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 486
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Ranato Lulja
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 877
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Andi Allamani
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 885
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Krasniqi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 887
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues) (Leonard Lasku )
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1013
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Ernest Bunguri
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1014
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Vitor Lulej
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1019
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Pejan Krasniqi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 861
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjevalin Mulaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 869
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Mario Lushnja
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 871
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ilmi Bastari ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 696
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Elma Dalani
 • Relatori:
 • Sh. Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 700
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues) ( Besnik Simolla )
 • Relatori:
 • Sh. Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 706
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Fera
 • Relatori:
 • Sh. Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1003
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Eraldo Metallari ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1009
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Musaku
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1578
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Atli Jashari
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 461
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Nuredin Kasma/ Fisnik Sinani ( Kerkuesa)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 712
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Pecmarkaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 859
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Enton Shahaj ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 863
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Seli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 865
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Riza Lila ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 848
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Alban Nozlli
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 854
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Albi Zina
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 856
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Emiljan Bardhi/ Ervin Kodra
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 694
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Zeka / Renato Shaho/ Oltjon Daja / Qani Qosja
 • Relatori:
 • Sh. Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 683
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Mariana Xhori/ Mustafa Tukseferi / Pellumb Velaj
 • Relatori:
 • Sh. Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 677
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Zenel Brahilika
 • Relatori:
 • Sh. Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 448
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Tom Martini
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 460
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Vilbert Lamaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 838
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues) (Eduardo Kondakciu )
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 842
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Urim Gjeta
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1252
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ivi Collaku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 990
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • ( Alfred Cikani ) Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1000
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Elion Kuka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1001
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ermal Ballanca
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 831
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Enver Kranjani
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 836
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Blerim Bakalli
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 840
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Kleander Zefi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 647
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Ibrahimi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Sh. Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 667
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Juli Gjuzi
 • Relatori:
 • Sh. Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 668
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Kodra
 • Relatori:
 • Sh. Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 648
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Arjana Mallku?i/ Eljana Peci
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 662
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Caushaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1258
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 438
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Samet Adilaj/ Aleksander Frroku
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1128
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Tom Ndoja
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1473
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Kuka ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1583
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Isufi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 835
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Zhinga
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 247
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Roland Celmeta/ Dhurata Merlika
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 746
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Aranit Bajrami/ Lorenc Beqo/ Valentino Gogo
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 821
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Anastas Riska
 • Relatori:
 • doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 557
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Limani/ Altin Limani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 631
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Florian Toma ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 862
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Rogert Sina
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 426
 • Data e Gjykimit:
 • 08.09.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Xhahu
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 437
 • Data e Gjykimit:
 • 08.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Shehu
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 420
 • Data e Gjykimit:
 • 08.09.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Edison Haklaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 745
 • Data e Gjykimit:
 • 08.09.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Pergjitheshme Doganave ( Kerkuese)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 893
 • Data e Gjykimit:
 • 08.09.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Arsim Lita/ Avzi Cejku
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1488
 • Data e Gjykimit:
 • 25.07.2014 10.15
 • Palet ne proces:
 • Mikel Zera
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 973
 • Data e Gjykimit:
 • 18.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Algert Dema
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 985
 • Data e Gjykimit:
 • 18.07.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Elton Tahiri
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 987
 • Data e Gjykimit:
 • 18.07.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Andri Kordoni
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 790
 • Data e Gjykimit:
 • 18.07.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Tahir Kaci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 794
 • Data e Gjykimit:
 • 18.07.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Avni Bajraktari
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 800
 • Data e Gjykimit:
 • 18.07.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Zija Fatos ( Shaba)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 640
 • Data e Gjykimit:
 • 18.07.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Hysni Doda
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 665
 • Data e Gjykimit:
 • 18.07.2014  13.30
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Lica
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1320
 • Data e Gjykimit:
 • 18.07.2014  14.00
 • Palet ne proces:
 • Arjan Hoxha Xhensila Hoxha Marsilda Tusha
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 964
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Miklovan Hasani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 966
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Jonuzaj ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 970
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 392
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Marsen Hysa
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 408
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Renalt Tahiri
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 822
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Klodian Shamku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 826
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Tom Marku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 830
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bektash ceta
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 809
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Petar Marash ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 810
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ndri?im Lleshi Qemal Rusi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 817
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Eldorado Muco Saimon Hatia
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 653
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Hajri Elezaj Dashamir Kasaj Bledar Rama Personit Juridik ? Euroil Sh.a?
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 661
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014  13.30
 • Palet ne proces:
 • Sotiraq Panoti ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 632
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014  14.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 285
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Enton Softa
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 347
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shefitjon Likaj Miklovan Demiraj Mario Doda
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 813
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Drilon Koldashi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 814
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Donald Meziri
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 818
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 570
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Arjon Vata, Agron Cana, Sokol Pergjegjaj, Simon Pergjegjaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 952
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Hasrama
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 957
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Olsi Karagjozi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 963
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 771
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Albim Lice
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 778
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Rruzhdi Molla
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 784
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Vokopola ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 649
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Gjoni Klajdi Arapi Belind Ymeri
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 633
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014  13.30
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Pashtranjaku Ilir Malaj Dritan Brisku
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 624
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014  14.00
 • Palet ne proces:
 • Ndrek Deda ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 936
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Agimarta Spahiu
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 941
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Balla Vath Hoxha (Kerkuesa)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 943
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Stilian Vathi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 381
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Artur Kercuku (Kerkues )
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 385
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Klaidi Ormeni Donard Mandri Renard Cerpja Elision Kapo
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 780
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Besmir Bajraktari
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 799
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Margarita Kola Aretina Arifaj (Hysaj)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 805
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Paulin Marku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 757
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Aldo Kodra Rei Kananaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 766
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ledjon Mastori
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 770
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Miranda Goxhi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 614
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Bledi Shera
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 618
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014  13.30
 • Palet ne proces:
 • Adnand Qorri
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 621
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014  14.00
 • Palet ne proces:
 • Ervin Veli ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 354
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Lleshaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 374
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Odise Katiraj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 765
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Ndou
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 777
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Vullnet Dibra
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 870
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Kristian Lleshaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 918
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Xhaferri
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 927
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Marku
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 930
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Xhuljen Asllanaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 732
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Gjinaj (Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 742
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Mehmeti Shpetim Mehmeti
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 758
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Albano Kapllani (Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 612
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Florin Ndou Kol Ndou
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 714
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014  13.30
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 608
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014  14.00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Lleshi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 900
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Durim Onuzi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 904
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Anton Dema
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 909
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Nazifi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1171
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Qemolli
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1166
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Asllan Ndreu
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1262
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Nue Ceku
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1275
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Sali Mezini
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 244
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Klaudit Matoshi ; Dorian Perndoka
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 721
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Hoxha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Durro
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 607
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Farruku
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 704
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Matias Gerbi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1177
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Florent Tema
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 597
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Dedja
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 521
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Erjon (Dritan ) Uka
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 604
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014  13.30
 • Palet ne proces:
 • Ajdi Dybeli ; Elvis Islami
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 342
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ardit Ramaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 364
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Elvis Fetahu
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 792
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Myzafer Sala
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1201
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Florid Lamaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1319
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Altin Maci (Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 879
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 881
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Kuka ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 897
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Agron Bilbili
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 735
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Shala
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1039
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ndue Jaci Arben Lasku
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1109
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Gertian Troplini
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 593
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 929
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Erjon Baca
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1108
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Stavri Marku
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1145
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Gojani [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 862
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Robert Sina
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 872
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Roland Troci
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 876
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Guga
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 335
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 753
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Zyberaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 783
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Qamil Basha ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 787
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Lala
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 709
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Namit Manja
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 716
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Ismailaja
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 720
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Edmonda Gjika / Defrim Gjika
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 549
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 551
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Permbaruesi Gjyqesor Privat Shpetim Allamani ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 585
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Viktor Gushi
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 326
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Hysni Beti
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 332
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Sala
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 754
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 773
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Qemal Hyka Astrit Preni Elton Haka Femistokli Corbaxhi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 949
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Elsen Lalollari Elton Isaku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 852
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Arianit Muzhaqi Ervin Tavanxhi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 855
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Patrioti
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 858
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Qamil Pepmarku ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 692
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Adem Baja
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 699
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Marjan Gjeta
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 744
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 539
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Riza Abdija Belita Beqiri Ylli Llupa
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 541
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Igli Benderi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 837
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Zenun Lita
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 841
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Adriano Durici
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 847
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Dejvis Rustemaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 311
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Sinanaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 718
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ervis Kola
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 723
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Dalip Meta ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 739
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Elidon Kice
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 678
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Murrani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 684
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Ruka
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 690
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 518
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Agostin Deda
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 528
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Diana Kaloti
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 529
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Artur Pilika Elsa Guri
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 264
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Renato Bajraktari
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 297
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Hila
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 697
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 705
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Jashar Meta
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 708
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Pranvera Hysi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 812
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Roland Demaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 819
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Driza
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 823
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Hasanaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 664
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bastri (Indrit) Sula
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 671
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Gjidia Ruzhdi Hasa
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 675
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Denis Dhimitri
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 503
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Nazif Lusha
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 513
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Guri Prel Vucaj (Kerkuesa)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 522
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Lavdrim Gjini
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 803
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Delvina ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 827
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Tema
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 829
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Jeton Ahmetaj Izmir Hasandocaj Ergys Dautaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 261
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Gevi Spahiu
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 687
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Avni Zeqo
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 691
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Erjon Qefalia
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 695
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Allkoci
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 648
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arjana Mallkuci Eljana Peci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 655
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Dallendyshe Pitarka
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 660
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 488
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Amir Nasufi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 498
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Astrit Marku Lin Cokaj Kol Nikolli Pashk Paloka
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 510
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Gazment Ceni
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 236
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Papa
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 241
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Marketin Menga Gjok Rica
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 680
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Camaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 682
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 686
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Daci
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 797
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 795
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Stefan Sinani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 802
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Murrja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 627
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Anila Zarka ( Kerkuese)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 634
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ledion Llambro
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 641
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Pajtim Tollja
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 622
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 480
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Robert Borova ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 491
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Valmira Mahmutaj (Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 291
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Taulant Molla ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 776
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ylli Mansaku ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 788
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ardit Gjoni
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 411
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Rustemi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 672
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Abedini
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 662
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Caushaj (Kerkues)
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 666
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arsena Salias
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 673
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Cenollari
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 165
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bilal Ramaliu Elmaz Ahmetaj ( Kerkuesa)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 600
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Teki Dido
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 620
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Artan Raska
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 447
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Stafasani Vangjelie Stafasani ( Kerkuesa)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 652
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Almir Meco Flutura Meco Edmond Kalaja
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 504
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Mentor Bracaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 219
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 227
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Denis Shala
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 646
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Bledar Veliaj Zaptues Hoxha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 647
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Ibrahimi Gjyner Ibrahimi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 657
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Sula
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 767
 • Data e Gjykimit:
 • 30.05.2014 09.00
 • Palet ne proces:
 • Genc Mema
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 791
 • Data e Gjykimit:
 • 30.05.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Strazimiri ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 882
 • Data e Gjykimit:
 • 30.05.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Suri Lata
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 602
 • Data e Gjykimit:
 • 30.05.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Haxhiu ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 613
 • Data e Gjykimit:
 • 30.05.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Armand Nica
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 637
 • Data e Gjykimit:
 • 30.05.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Bardhi KoCi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 472
 • Data e Gjykimit:
 • 30.05.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Idriz Murati
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 477
 • Data e Gjykimit:
 • 30.05.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Saba Nela
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 786
 • Data e Gjykimit:
 • 30.05.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Klosi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 745
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2014 09.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Pergjitheshme Doganave ( Kerkues)
 • Relatori:
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 755
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Marsel Dhroso
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 756
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Aleks Rrapollari
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 221
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Defrim Baxhellari (Kerkues)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 638
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 639
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Theofan Papavangjeli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 643
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Egdar Varkova ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 571
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Behar Rexha / Ndricim Rexha / Erlind Avdiaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 581
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Hasan Deda ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 587
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Murra
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 445
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Dritan Shehu ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 451
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Sylaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 457
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 218
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2014 09.00
 • Palet ne proces:
 • Mentor HallaCi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 247
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2014 09.40
 • Palet ne proces:
 • Roland Celmeta / Dhurata Merlika
 • Relatori:
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 619
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ylber Dafku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 630
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Metush Zeka
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 631
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Florian Toma ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Dorehqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 719
 • Data e Gjykimit:
 • 23.05.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Murat Mema / Has Mema / Nazmi Mema
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 734
 • Data e Gjykimit:
 • 23.05.2014 09.40
 • Palet ne proces:
 • Kol Shllaku ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 738
 • Data e Gjykimit:
 • 23.05.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Orlando Demiri
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 557
 • Data e Gjykimit:
 • 23.05.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Limani / Altin Limani
 • Relatori:
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 562
 • Data e Gjykimit:
 • 23.05.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Agron Sufa
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 569
 • Data e Gjykimit:
 • 23.05.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ferat Dibranaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 431
 • Data e Gjykimit:
 • 23.05.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Florent Karasani ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 434
 • Data e Gjykimit:
 • 23.05.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Zalla / Altin Saka
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 443
 • Data e Gjykimit:
 • 23.05.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Hans Hardhija / Xhejms Xhezaj ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 698
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Elvis Prenga
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 710
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Anastas Dimroci
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 703
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Enjo Mane
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 212
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Asllan Vathi / Shaqir Vathi
 • Relatori:
 • A.Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 596
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2014 09.40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Cara ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 601
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Hulk Dedja
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 609
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Tota
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 544
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ervehe Shehi / Erti Shehi / Jonida Shehi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 545
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Alfred Dumi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 556
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Prozllomi / Ervis VatoCi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 576
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Idriz Deda
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 580
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Nexhat Hajdari ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 583
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane (Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 211
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2014 09.00
 • Palet ne proces:
 • Pashk Nokaj
 • Relatori:
 • A.Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 208
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2014 09.40
 • Palet ne proces:
 • Malush Celaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 584
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Roland Zhuka
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 591
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Saimir Gjoka
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 594
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Kurt Cela
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 774
 • Data e Gjykimit:
 • 16.05.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ded Ndoj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 693
 • Data e Gjykimit:
 • 16.05.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Arlind Zejneli
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 688
 • Data e Gjykimit:
 • 16.05.2014 10.2
 • Palet ne proces:
 • Blerim Xhepa / Pellumb Ramiz / Ahmet Bashkim / Behar / Qazim Xhepa / Kujtim MuCa / Gani Xhani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 590
 • Data e Gjykimit:
 • 16.05.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Hasani ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 595
 • Data e Gjykimit:
 • 16.05.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Trazhgim MaCi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 878
 • Data e Gjykimit:
 • 16.05.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ervin Osmani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 421
 • Data e Gjykimit:
 • 16.05.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ermir Shabanaj / Gazmir Preka / Saimir (Dervish) Kalemi / Trendafil Alia
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 252
 • Data e Gjykimit:
 • 16.05.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Pulti , Petraq Shomo / Arben Taipi / Shoqeria
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 455
 • Data e Gjykimit:
 • 16.05.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Jurgen Bali
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 685
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Artan Sadiku
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 679
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014 09.40
 • Palet ne proces:
 • Lulzime Tahiri
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 717
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Kreshnik Kukeli
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1004
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Franc Muka
 • Relatori:
 • A.Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 860
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014  09.20
 • Palet ne proces:
 • Klodian Spahiu
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 880
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Kostaq Hysenja
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 980
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Jurgen Duri
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 651
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Kera
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 759
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014 10.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Hysa
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 892
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Fazlli Ismaili
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1007
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014  11.20
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Sulejmani
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 524
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ferian Pinari
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 530
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Erjon Rrodhe
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 538
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Edlira Bici
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 40
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Mirgen Shuke
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 563
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Nderim Cerpja
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 573
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Daniela Menga ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 331
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Eriolt Cena ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 204
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ardian Copani
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 207
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2014 09.40
 • Palet ne proces:
 • Enxhi Moqi ( Kerkues) / Qendrim ne shtepi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 561
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Mereme Sela / Gezim Sela / Jorgo Vlashi / Margjelina Vlashi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 567
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gazmir Karoshi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 578
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Baki Kastrati
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 676
 • Data e Gjykimit:
 • 09.05.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Resul Domi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 670
 • Data e Gjykimit:
 • 09.05.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Armando Jakupi / Edmond Dapi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 714
 • Data e Gjykimit:
 • 09.05.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 519
 • Data e Gjykimit:
 • 09.05.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Qazim Sallaku
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 511
 • Data e Gjykimit:
 • 09.05.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ervis Xhezo
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 521
 • Data e Gjykimit:
 • 09.05.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Erjon ( Dritan) Uka
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 430
 • Data e Gjykimit:
 • 09.05.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Deshira Lala / Sidorela Lala
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 554
 • Data e Gjykimit:
 • 09.05.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Adrian Voci
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 568
 • Data e Gjykimit:
 • 09.05.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Renato KorCari / Altin PilinCi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 654
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Kadeli
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 658
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 669
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Altin MaCi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 200
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2014 09.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • A.Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 543
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Dashnor Gjyriqi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 547
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues) - Zyra Vendore Sherb.Proves
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 553
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Clirim Mata / Taip Mata / Safie Mata
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 495
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Serxhio Godolja
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 505
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sokol Durma / Asija Durma / Ferit Durma ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 506
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Flamur Boshnjaku
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 420
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Edison Haklaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 424
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Altin Xhelilaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 413
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Emirion Ahmetaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 184
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Pashollari ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 265
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Ndoj ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 489
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Gani Sadiku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 535
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Asim Rexha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 540
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Pirent Kano ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 636
 • Data e Gjykimit:
 • 02.05.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Halilaj ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 642
 • Data e Gjykimit:
 • 02.05.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Llagami ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 645
 • Data e Gjykimit:
 • 02.05.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Balliu
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 622
 • Data e Gjykimit:
 • 02.05.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane(Kerkues)
 • Relatori:
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 485
 • Data e Gjykimit:
 • 02.05.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Emine Dibra (Kuka) ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 494
 • Data e Gjykimit:
 • 02.05.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Elton Koxherri/ Shkelqim Koxherri
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 395
 • Data e Gjykimit:
 • 02.05.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Esat Tafaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 404
 • Data e Gjykimit:
 • 02.05.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Marcello Aloisi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 412
 • Data e Gjykimit:
 • 02.05.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ivo Ivanov ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 628
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Besmir Qema
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 635
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Arsen Hysenaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 730
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Elson Shehi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 747
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Marsid Ceco-Edison Haxhiu
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 701
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Edlira Hajdari
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 525
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Florenc Burri
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 531
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ervis Habibi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 533
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2014  11.20
 • Palet ne proces:
 • Gjenovofa Shtembari ( kerkuese )
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 476
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Antonio Perozello
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 481
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Endrit Balliu/ Gentian Balliu
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 483
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 388
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Stefano Gjonej
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 393
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 402
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Amarild Muka
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 197
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Riza Malaj ( kerkues )
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 157
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Marash Aliaj/ Fatmir Nikprendaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 729
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Flamur Murataj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 728
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Fran Zyma/ Mark Lleshi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 520
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Hoxha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 623
 • Data e Gjykimit:
 • 25.04.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Brahja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 626
 • Data e Gjykimit:
 • 25.04.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Kurti ( kerkues )
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 652
 • Data e Gjykimit:
 • 25.04.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Almir Meco/ Flutura Meco/ Edmond Kalaja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 463
 • Data e Gjykimit:
 • 25.04.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Lorjano Kokona/ Igli Kokona
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 469
 • Data e Gjykimit:
 • 25.04.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Remzi Muca Seit Hoxha
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 473
 • Data e Gjykimit:
 • 25.04.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Agron Denjeli
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 378
 • Data e Gjykimit:
 • 25.04.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Rado Brajaviq
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 380
 • Data e Gjykimit:
 • 25.04.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 384
 • Data e Gjykimit:
 • 25.04.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Herior Kosta
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 606
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2014 09.00
 • Palet ne proces:
 • Arsino Cara Valentina Ramaj/ Fatjon Ramaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 611
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2014 09.40
 • Palet ne proces:
 • Luftar Hoxha
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 615
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Sefa
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1367/192
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2014 09.00
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Suti [I Pandehur] Ferat Krusa [I Pandehur] Resmi Jakimi [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 467
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2014 09.40
 • Palet ne proces:
 • Viktor Bezhani
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 512
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Femi Koxha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 516
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ermond Goga
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 449
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Erald Kucuku
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 454
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hoxha (kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 458
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Valentin Xheleshi/ Erald Tuci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 362
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Saimir Popshini/ Zhenklaudio Sallaku
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 367
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Luan Musta
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 371
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Artur Mema
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 176
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Veiz Abazi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 178
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Emilio Cibaku
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 500
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Novi Marku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 504
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mentor Bracaj
 • Relatori:
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 508
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Roland Mukollari
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 589
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ylber Gjoni/ Miri Nika
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 599
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ervin Leka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 603
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Mucaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 168
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 475
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Lama
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 478
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Air (Ilir) Selaci
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 484
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Defrim Sulejmanovski
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 435
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Erison Ponari
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 440
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Meriman Kotorja/ Alush Kotorja
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 447
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Stafasani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 337
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Demiri
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 352
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Avni Buci
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 358
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Katana (kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 164
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Enea Pavllo
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 165
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Bilal Ramaliu/ Elmaz Ahmetaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 464
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane ( kerkues )/
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 492
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Llazar Biti
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 496
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Genc Sula
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 575
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Bruno Basha
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 579
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Andrea Ndrecaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 586
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Sefer Gasa
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 414
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Lorel Meta
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 418
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 419
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Martin (Aleksander ) Tusha
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 243
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Artur Marku
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 340
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Arjan Bardhi/ Haqif Bardhi/ Ibrahim Bardhi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 346
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Mulleti
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 566
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Musa
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 560
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Vlash Doda
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 572
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Endrit Daci
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 160
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Hysni Jamaku
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 453
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Merxhan Selmanallari
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 456
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane ( kerkues )/ I denuar Agim Xhafa
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 462
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bledar Kotorri
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 399
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Perikli Shqevi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 403
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shemsie Kadria
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 406
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Barci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 321
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 323
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Kledi Koro
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 330
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Arber Dako/ Ina Sulejmani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 149
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Media Vizion sh.a (Kerkues)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 153
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Moisi Cunaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 441
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane ( kerkues )/ Zyra Vendore e Sherbimit te Proves Tirane
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 442
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Myrto Shaha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 450
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Eribeti Prenga
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 542
 • Data e Gjykimit:
 • 04.04.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Erelind Rexhepi/ Durim Morina
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 548
 • Data e Gjykimit:
 • 04.04.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Zeli
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 552
 • Data e Gjykimit:
 • 04.04.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Etmond Farrici
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 397
 • Data e Gjykimit:
 • 04.04.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Veliaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 425
 • Data e Gjykimit:
 • 04.04.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Albert Puma
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 432
 • Data e Gjykimit:
 • 04.04.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Dajlan
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 317
 • Data e Gjykimit:
 • 04.04.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Adrian Avdalli
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 244
 • Data e Gjykimit:
 • 04.04.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Klaudit Matoshi/ Dorian Perndoka
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 313
 • Data e Gjykimit:
 • 04.04.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Florent Ndreu/ Arben Muca
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 40
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Mirgen Shuke
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 287
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Mrij Picaku
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 289
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Malfredo Hasmuca
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 565
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Albert Maci
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 429
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Sinan Koce/ Durim Dardha/ Sajmira Kalthi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 436
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Elvira Cina
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 215
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Faket Begani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 446
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ylber Karaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 727
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Paulin Gjonaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 79
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Xhulio Muca
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 341
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Genti Doci
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 268
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 139
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Qordja ( kerkues )
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 140
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Serme Balliu ( kerkues )
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 416
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. CES Shperndarje ( kerkues )
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 422
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Metani
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 423
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Dritan MuCo
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 532
 • Data e Gjykimit:
 • 28.03.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Xhaja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 534
 • Data e Gjykimit:
 • 28.03.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Muneka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 537
 • Data e Gjykimit:
 • 28.03.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Eduart Jani ( kerkues )
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 382
 • Data e Gjykimit:
 • 28.03.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sami Gegaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 383
 • Data e Gjykimit:
 • 28.03.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Sopoti ( kerkues )
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 391
 • Data e Gjykimit:
 • 28.03.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Adrian ManCellari
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 294
 • Data e Gjykimit:
 • 28.03.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • DYNAMICSOUND shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 296
 • Data e Gjykimit:
 • 28.03.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Luftim Sela Fatmir Sela
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 302
 • Data e Gjykimit:
 • 28.03.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Kapllan HaraCiu
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 517
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Irdjan Sula
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 523
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Aldo Hoxha
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 527
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Enriko Zyla
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 136
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Artur Zeqiri
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 407
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Beqir Tasha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 411
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Liljana Rustemi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 415
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Qershori Ylber Qershori dhe Denis KoCi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 369
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Andrea Lazi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 370
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Endrit Avdia
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 377
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fisnik Matoshi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 275
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Eduart Salku ( kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 283
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Indrit Ymeraj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 291
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Taulant Molla ( kerkues )
 • Relatori:
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 131
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Halit Caca
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 134
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Tare
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 396
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ergis Hysenaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 398
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Person Juridik Nov Hotel
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 400
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Rata
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 502
 • Data e Gjykimit:
 • 21.03.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Han Gjoci ( kerkues )
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 507
 • Data e Gjykimit:
 • 21.03.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Renato Masmalaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 509
 • Data e Gjykimit:
 • 21.03.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Nezha
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 356
 • Data e Gjykimit:
 • 21.03.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Genc Avdiu
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 359
 • Data e Gjykimit:
 • 21.03.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Elton Lika ( kerkues )
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 363
 • Data e Gjykimit:
 • 21.03.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Bledar Elezaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 265
 • Data e Gjykimit:
 • 21.03.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Ndoj ( kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 266
 • Data e Gjykimit:
 • 21.03.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Redi Rrjolli Klodian Martini
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 273
 • Data e Gjykimit:
 • 21.03.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Trendafil Baja Leonard Spahiu Surjan Cuku
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 487
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Musha ( kerkues )
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 490
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Algert Bakerri [I Pandehur] Prokuroria e Apelit Tirane [Prokuror]
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 497
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatos Lila Alfred Meta
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1274/129
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Artan Sulovari
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 379
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Elona Haxhi Personi Juridik Bar Kafe Vila Ferdinand
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 387
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Elkjer TafCiu
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 390
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Yzeir Braka
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 338
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Zajmi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 346
 • Data e Gjykimit: