Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2024 13.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1335
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Enis Tela
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1340
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Azem Dedej
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1369
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Resmi Vila
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 908
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Taulant Kurti
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 904
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Din Meshi,Valter Meshi,Marsel Kasmi, Marsel Kasmi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 925
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Dritan Brahja
 • Relatori:
 • Doreheqje relatore Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1341
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Flavio Qarri
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1344
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Ermal Sultafa(ankues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3159
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Adrian carcani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 615
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Roland Maloku
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 637
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Fitim Ivani
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1297
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Klarita Avdi, Ana Avdi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1316
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sabri Koxheri(kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1333
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Muca
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2578
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Keldi Beshi,Franc Borova,Ilirjan Beqiri,Flamur Dema
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1342
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan ciko, Eva Rama
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1348
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Goci(kerkues), Prokuroria e Rrethit Kruje,Fatmir Murati,Fatmir Shani, Bashkim Kullaj,Shkelzen Hoxha,Lindita Pelivani,Mimoza Sina
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 914
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kostandin Zaimaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Daniel Rizvani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 919
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kadri Xhambazi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 554
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Balla
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 576
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Artur Karameta
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 588
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Artan Nezaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 899
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Erson Doda
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 916
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Izidor Hashorva
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 918
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Rapushi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1391
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Tedi Durishti
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1384
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Erdi Haldeda
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2215
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Behar Visha
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 897
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Mecani,Genc Kasalla,Ilir Kasalla,Andi Llukani,Pellumb Jangozi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 888
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Veli Selimi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 898
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Edison Cukali
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1330
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Rovena Lila
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1323
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Edison Laci
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2594
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Dritan Keta
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 548
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Shehu
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 560
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Arjan Koliqi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 683
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Kusi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1189
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kosta cekani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1196
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Elton Farruku
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1319
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Erald Xhetani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1324
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Vasil Dedndreaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1332
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Lleshi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 862
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Uke Sadikaj (Sadriaj)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 907
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Roland Ramadani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 900
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Jak Trokthi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 535
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Anton Dedaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 551
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • INUK (kerkues) Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane (person i trete)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 557
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Alvin Hamlli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 892
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ervis Shamo, Zamir Kaja
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 891
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Elez Vata
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 889
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Etmont Lamce
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1376
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Artan Hymeri
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1406
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Goga
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1399
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shaban Topalli
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 887
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Armida capi(e demtuar akuzuese) Gazeta Panorama,Klotilda Harka,Denis Dunisha(te akuzuar)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 896
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Idajet Marku
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1171
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Erald cibaku
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1309
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Ismaili
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1315
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Behar Shira
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1317
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane(Kerkues) Aleksander Hido(Gjorgji)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 540
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Shteto shpk
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori A.Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 534
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Bulku
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1292
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Valbona Muda
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1305
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fran Zymaj,Osman Morina,Gezim Zuna,Fatmir Lama
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1271
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Eldi Ramazani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1303
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Strateg Basha
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1273
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Edvin Haxhi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1308
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Lavdije Ismailgeci(kerkuese)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 915
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Anxhela Gjoni
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 929
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bajram Koleci
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 937
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ndricim cali
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 545
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Hajdari
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 565
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Luan Hoxha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 572
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Elion Pirani, Sandri Memeti
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 884
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dhimitraq Kolezi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 894
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Ndue Steaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 890
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Martin Bukri
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1329
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Hasa
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1322
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bledi Larti
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1313
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Hyrja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 872
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mitat Billa
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 873
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ferit Dauti
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 874
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ismete Koltraka
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1275
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Androkli Kokthi(i demtuar akuzues) Aleks Mecaj(i akuzuar)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1836
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Suzana Gjashta
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1868
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Ingrid Zeqo
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 511
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Osman Cenga
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 524
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Bejdollari
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1245
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Afrim Kola
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1246
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Jani Marku(kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1265
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Kamberi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2284
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Franceska Cenaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1289
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Genc Celi(i demtuar akuzues) Hamdi Gjoka(i akuzuar)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1296
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Goxhaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 870
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Flogert Mici
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 895
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Gramoz Zeneli
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 896
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Dino Doci, Elidon Lamce
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 525
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Xhon Bitri
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 519
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Taulant Sala
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 538
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 12:40
 • Palet ne proces:
 • Bektash Seferi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 863
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Isak Zhaboli
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 864
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Troci(kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 865
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Ilger Qose
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 124
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bahri Allushi, Bashkim Xhilaga, Dhimiter Davidhi, Dorjan collaku, Fatbardha Gurthi, Gentjan Jahja, Lavdim Cani, Liljana Lola ( Tusha), Mehdi Marku, Myzejen Belba
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1300
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 sha(kerkues,ankues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1285
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bedri Dafku
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1307
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Benard Gjoka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1302
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Rogert Kaxhaja
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1280
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Elidon Licenji
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1301
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Toska
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 490
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shaban Berliku
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 502
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Tahir Lleshi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1252
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Gramoz Tota, Enton Nikaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1235
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Flori Pali
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1254
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Selman Islamaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3487/1261
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Nokaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1279
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Guri Goxha
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1283
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Rama
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 829
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gezim cucaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 841
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Hoxha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 883
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Kurtej
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 503
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Albert Dervishi, Roland Haka, Benardin Gjinaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 517
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Olsi Rusmali
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 510
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shaban Halili
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 911
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Mansaku
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 901
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Klementina Zyberi(Ankuese)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 906
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Ramero Demiraj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1304
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Blerim Dema
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1294
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Astrit Nezha, Len(Kleantin) Gjini
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1293
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Seladin Ramaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1268
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Marjana Doli, Martin Doli, Arben Lleshaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1291
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Miri Dishi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1286
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Petrit Neziraj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 465
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Artan Sherifi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 476
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Erion Piraci
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1187
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Artur Popa
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1224
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Xhorshi Prifti (Kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1215
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Jona Baftiari
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 298
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Alfred Tuci, Atdhe Masha,
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 603
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Gerald Vargu, Shqipe Tifekciu
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1956
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Elton Papa
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 850
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdi Hoxha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 833
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Puneve te Jashtme(kerkuese), Nausika Spahia(person i trete)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 835
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Fejzullah Kamberi,Fatmir Daci,Klodian Daci,Sabri Huta(Hysa),Petrit Kamberi,Myslym Mema,Oltian Varrosi,Fatmir Mema,Hasan Alla,Fatjon Kamberi,Xhemil Kamberi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 483
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 484
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Endri Kokoneshi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 497
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Edmond Myftaraj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 811
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Cara, Xhevahir Meshi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 855
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Ndue Lleshi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 854
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Ndoci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3123
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Billa (Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3386
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Diber (Myftar Xheleshi)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2385
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Mithat Mema
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 580
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Rrapushi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 609
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Elidon Tanci (Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2904
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Anton Kuka
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2887
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Parashqevi Ademi (kerkuese)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3385
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Sallaku
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2720
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Beqja(i demtuar akuzues), Lulzim Basha (i akuzuar)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2636
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Gjoni
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 453
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ndue Prenga
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2866
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Bushgjokaj, Platin Hasani, Ibrahim Gjedia
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 660
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Nurie Bica
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1202
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Kristo Muci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1927
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Saimir Kuci, Ervis Ramaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1625
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Hergerst Xherri, Albi Doku, Frenki Haxhiu
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2540
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Aga, Drilon Ahmeti
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 785
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Olsi Ymeri
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 806
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Peka
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 814
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Sadik Xhafa(Ankues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2434
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Viktor Dedja, Dhurata Kurti, Foksi(Alban) Fidani
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 719
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Evarist Pasha, Dejvi Lamaj, Andi Bushaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 788
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Edmond Lleshi, Fatjon Kaci, Erjon Vladi, Flogert Hysa, Erjon Nikolli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane(Artur Haxhiaj)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3306
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Herger citaku, Flor Abazi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1929/116
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Vilson cobani
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2076
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Artan Pulti (i pandehuri paditur) Petraq Shomo Arben Taipi(paditesa) Shoq.Energy Solution shpk Shoq. Albanian Energy Solution shpk
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues me relator Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1278
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Imer Hajrullai
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1276
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Dilaver corja Ardian Bitri hpresa Topuzi Hajri Lusha Kadri Hasi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 857
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mark Dedaj(kerkues)-Prokuroria Rrethit Gjyqesor Kurbin
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 877
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Albert Abdillari
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 869
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Daut Himallari
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1250
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Veli Salla
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1241
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Florjan Pisli
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1264
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ylli Vlashi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 444
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ylber Huta
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 658
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Bacelli
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 669
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Myzejen Qafmolla
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 648
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Isuf Kurtaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1257
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Nazibi Sinanasi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1234
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Alban Meshi Shkelqim Suti
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1267
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Agim PojaniPetrit PrekaAgim MyrtaArdian AhmetiArdijan DervishiIlir Hoxha
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 882
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Clirim Hysa
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 871
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Laert Cullufe
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 909
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Gazmir Dervishaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1419
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Tusha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1432
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Dritan Pepkolaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1421
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane(Halit Shahini)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 851
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Luan Kolici
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 836
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Astrit Beka
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 827
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Kasmi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1255
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mersin Vrapi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1242
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Redian Shushku
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1236
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Olti (Gladiol) Dulce
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1132
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Pergjegaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 858
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Bytyci
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 861
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Elvison Kuka
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1232
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Luan Gonxhi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1237
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Bekim Prengzaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1256
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Hida
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 406
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Franc Hoxha
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 419
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Agim Sinani
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1547
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Bruka
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 693
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mohamed AlcharkatNoris Ndoci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 679
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Mentor Koka Euklid Habili
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1208
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Bajrami
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1238
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Hoxha
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1260
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Alberta Gega
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 767
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Jace Pajollari
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 848
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Klevis Sefa Florinda Sefa
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 856
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Flakon Tafa
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1410
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Selim celcima
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1430
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Selala
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1431
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Liman Qoku (kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 830
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Alfred Ferati
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 844
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Lamce
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 875
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Rasim Brahaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1211
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Altin Zaja Rexhep Allushi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1214
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Hamid Lama(kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1227
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Blendi Cerjani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 823
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Nazifllari
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 847
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Daut Kurpali(i demtuar akuzues)-Miranda Kurpali(e akuzuar)-Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 849
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Bajram Bami
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1718
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Klajdi Kodra
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1222
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Bledar Daci Ervis Misini
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1230
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Nexhmije BrahimiArdit BrahimiElona Brahimi(kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 396
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bekim Gjongecaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2254
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Gentian Bermeta Kujtim Nezaj Xhulio Thanasaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3016
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin (Arben (Albin) Dodaj)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 868
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Armand Celiku
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1225
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Orestis Mano
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1217
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Artan Qerimi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1213
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Artan Vokshi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 866
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ismet Cullhaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 902
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Taulant KokonaBujar Kokona(kerkuesankues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 903
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Bledar Vorpsi(ankues)-Komuna Fark TiraneShoqeria Agi-Kons shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1390
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Enea Shametaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1395
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Elvis Bullaci
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1405
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Kristian Gjoni
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 817
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Lushi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 842
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Durim Bebri
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 845
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Jeton Xheta
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1188
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Tahir Kadriu
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1219
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Kacani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1223
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Arlet Hila
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 812
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Enton Shahaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 813
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane Renald Lleshi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 815
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Syrja FerroArben Ferro(kerkues)-Shoq. Drini Construksion shpkAgim Demi(subjekte te interesuara)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1205
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Lika (kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1210
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Hithi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1221
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ilmi Pira
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 371
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Klevis Bushati
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 384
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shemsi Seferi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1209
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Eredis Tatani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1220
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Hoxha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Blerim Pillati
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1185
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Xhemil Matmuja
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1194
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Islam Bushkola
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1192
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Arben Dyrmishi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 853
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Qazim Kurteshi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 867
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ropi Bica
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 876
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Defrim Prenci
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1368
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Haki Keta
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1373
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Feride Nezaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1362
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Kurti
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 782
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Abdurrahim Gjoka
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 802
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Arben Tafciu
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 819
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Rezarta Zhupa
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Myftari
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1199
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Besjon Ivanaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1193
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Sefedin Hoxha
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 790
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Elis Bali
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 795
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Pirent Kano
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 808
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Luan Hoxha
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1186
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Xhiljana PallaEndri cela
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1198
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Alket Memajdini
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1190
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Qendraj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 358
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kledi Sallahi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 688
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Klajd Shehu
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 686
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Rezarta Kasa
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1203
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Cize Mucaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 809
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Eduart Meta
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 831
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Tomini
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 824
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Behar Allmuca
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1314
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Ndoj(kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1328
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ilir HakaKlodjan Veliaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1345
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Sotiraq Kalaveshi(kerkues-ankues)- Ali Sadikaj(person i interesuar
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 771
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Tonin Loshi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 776
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ismail Gjineci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 787
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Lamko
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 685
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bilal Ceni
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 692
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Tullio Simoncini , Roberto Gandini
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1263
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Koceku
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 747
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Haxhimali
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 779
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Valmir Gecaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 780
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Petrit Karaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 677
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Edison Kajtazi Enton Ibrahimi(Sada) Artan Hasani Agron Goxhaj Alket Halitaj Andi Veshi
 • Relatori:
 • Doreheqje Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 690
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Gazmir Abazi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 684
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Sadikaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 435
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Hoxhaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 425
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Emiljano (Roland) Boci
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 664
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Tauland Necaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 659
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shuaip Cenaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 653
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Marashi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 798
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Permbaruesi Gjyqesor Privat Shpetim Allamani Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 804
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Daut Bardhi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 801
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Demir Troca
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1274
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Koci
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1310
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ardit Luka
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1320
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Denis Kuqi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 752
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Kulla
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 755
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Shehu
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 774
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Xhemal cecaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 667
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Mjeshtri
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 675
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Dritan Lleshi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 676
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Aranit Hystuna
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 839
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Valdet Hoxha
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 796
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Lindor Ahmetaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 846
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Besnik Hoshafi Pavlina como
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 663
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Simon Hasimllari
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 670
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Edlir Koci
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 672
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ledio Arifaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 363
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Miranda Goxhi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 628
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Natasha Nakshiqi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 641
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Arben Veli
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 651
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ylli KamboArben Mucaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 789
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Muka Beshi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 786
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Bardhi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 793
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Arben Laci Bledar Aliaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2680
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Frrok Gjergjvataj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1288
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Vaid Tarja
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1281
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Sokol Pepkolaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 711
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Lorin Llani
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 731
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shefki Beta
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 753
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Fredi Meto
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 654
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Tarushi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 657
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Rasim Lika
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 662
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Karemani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 777
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Roland Carkanji
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 728
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Lici
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 746
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Kimete Hymerllaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 640
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Vledi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 649
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Greta Naska
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 656
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Selamet Kotorri
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 505
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Andrea Bregasi Klodian Hoxhaj Aljon cezma
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1272
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Florian cepa Sabah Kovaci
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 681
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Armand Prapa
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1540
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Jonjan Veisllari
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1389
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Miljard Duraku Armando Gecaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 745
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Mucaj(i demtuar akuzues) Gentjan Halebi(i akuzuar)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 737
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Endri Guzja
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 764
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Besnik Arifaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1350
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Xhevit Lasku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1352
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Genci celi(i demtuar akuzues) Klarita Marku(e akuzuar)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1343
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Sadik VokshiFestim BratiIlir GeraRamiz HykajBaftjar Nela
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1077
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Arivaldo KalthiKlejdi Lleshaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 724
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Vilson cobani
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 713
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Vebi Bushi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 680
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane (Hashim (Abdyl) Basha
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 634
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Cahani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 643
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Vehbi Gjorgji
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1172
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Agan Lika
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 701
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Hektor Alimadhi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 735
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Llambi Kurti
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1696
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Remiz Alldervishi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1729
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Syri Mehmetaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1839
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Indrit Perdoda
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3077
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane (Gerti Gjenerali)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2780
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Arian Ulqinaku
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1829
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Alltan Jonuzi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 668
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Fluturim Troci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 706
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Stefan Agolli
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 719
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Evarist Pasha Dejvi Lamaj Andi Bushaj
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 727
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Staka
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1295
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Aljon cezma
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1306
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Skuka
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1290
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Rikel Bodinaku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1175
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Endri Cena
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3085
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane (Viron Hoxha)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 697
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Franc Kaloshi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 485
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Uka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 630
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Halil Kuci
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 626
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Elton caushi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 704
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Dedja
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 744
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Murati
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 710
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Skender Basha
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 632
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Vilson cobani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 627
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Amarildo Kortoci Din Bardhi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 635
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Jetnor Bregasi (kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 346
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Klosi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 336
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Jaskaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 562
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Artan Buci (kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 569
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Kamberi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 578
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Erjon Hoxha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 607
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Juljan cullhaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 611
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gjon Kaci (kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 536
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Zenel Meta
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 768
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Doraci
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 732
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Artan Balla (ankues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 810
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Rozart Maci
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 400
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shine Demollari (kerkuese) Vladimir Pellumbi Tomorr Llalla Bujar Hasaj Ilir Jegeni (persona te interesuar)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 414
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Pavlin Kalusha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 438
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Julian Xixa
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 751
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Behar Ismaili
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 762
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Mentor Koka
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 722
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Aruci(ankues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 479
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kleves Bitro
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 475
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Besmir Korra
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 604
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Orjald Leti Ismet SejdiEltjon Deda
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 733
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Sula
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 803
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ramis Zemzadja Kristaq Gjapi Alfred MetajSadete Metaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 730
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim cerra
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 508
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Genc Mehmeti Sajmir Idrizi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 612
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Alush Lusha
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 633
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ali Selita Arian VokopolaHaki Disha
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2115
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mentor Nika
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 563
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Beta
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 603
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Gerald Vargu Shqipe Tifekciu
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 568
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Guri
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 593
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Hida
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 600
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Servet Aliu
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 522
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Napolon Doci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 743
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Avni cerpja Tahsim Shima
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 770
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Illson Musa
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 816
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • (E demtuar akuzuese) Mejreme Ahmeti (Shkreta) (te akuzuar) Vladimir Metaj Ilmi Sula
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 447
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Minire Tuna
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 452
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Bardhi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 458
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Gazmir Patlli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 773
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Strazimiri (kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 734
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Agim Dova
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 778
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Pal Jakaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 609
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Elidon Tanci
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 606
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Fatlind Mucaj Elidon Madani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 468
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Agron Shuli
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 703
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Dulla
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 766
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Karimanllari
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 742
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Duka
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 580
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Rrapushi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 579
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Klosi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 574
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Erjon Pere
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1240
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Erjon cerriku Alban Demiri
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2246
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bert (Albert) cela
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 549
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Azem Karoshi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 590
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Artur Danaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 550
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Sokol Ruci Latif Ruci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 516
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Jetmira Buci (Ankuese)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 527
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Gjika
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 547
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Arjan Sulaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 739
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Baren Barhani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 826
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Beca
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 749
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Roland Lamce
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 392
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Thanas Foto
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 410
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Edmir Rica
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 399
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Altin Badini
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 702
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ervin Lila
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 748
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Mentor Maci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 760
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ermal Sulstafa Te interesuar :Armando Lilo clirim Hoxhallari Rexhep Shaho
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 788
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond LleshiFatjon KaciErjon VladiFlogert HysaErjon Nikolli
 • Relatori:
 • Doreheqje e relator Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 820
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Besjan Vladi Ramadan Berisha Shkelzen Kulici
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 715
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Perparim Myftari
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 492
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Zenel Buchala
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 427
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Uruci
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 418
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Gritin Sherko
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 699
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mark Ndreca
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 696
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Besim Laci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 716
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Kazanxhiu
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1577
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Nik Vatnikaj Ernest Doda Ramazan Musteqja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1427
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Kledian Domi Almir Lika
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 620
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Fluturim Hasa
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 763
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Klajdi Kaca Amerino Murataj Renato Vezelaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 738
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Algert Braha
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 707
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Flurat Ferati
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 589
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Iqmet Gjyla
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 598
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Nuredin Gorenxa
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 608
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Elez Rahmanaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1377
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Renald Tahiri
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 592
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bajram Kuca
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 583
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Astrit Balliu
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 605
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Aliaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 618
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Paulin Alia
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 625
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Neim Shalca
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 614
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Besim cekeli Sajmir Hoxha Sabete Kovaci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 445
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hamza Karoshi (Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 450
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Vilson Noka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 462
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Liljana Lleshi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 783
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ledion Thomaraj Shaqir Memaga
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 712
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Petrit Farruku
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 741
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Safet Hoxha
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 561
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Ballabani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 591
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ajet Cahani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 621
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Arjan Haklaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 298
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Alfred Tuci Atdhe Masha
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1132
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Sokol Pergjegjaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 624
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Lefter Xheleshi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 619
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Zoje Ramaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 618
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Gaxha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1933
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Mohamed Alchakat
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 582
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Halili
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 586
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Fillim Tolleni
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 714
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Shahini Eduart KarajErnest Doda
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 761
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Melis Roci
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 698
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Haziz Mema
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2650
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Dafku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2516
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Zoto
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 463
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Stafa Fatjon Stafa
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 781
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Eduart Ismaili
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 765
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Xhemal cecaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 718
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Suzana Qose (e demtuar akuzuese) Ardian Tarko(i akuzuar)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 421
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Erjon Zere
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 426
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Alban Xama
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 443
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Eriona Sirika
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 723
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Alban Toska (kerkues)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 791
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Poli
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 821
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ndre Margjini
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 521
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Stafa (Cakoni)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 567
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Flamur Murrja
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 553
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Bilal Meta
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2696
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gani Dishani
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 644
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ferit Dauti
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 639
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Arben Sheu
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 629
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shefki Tufa
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 559
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Luan Guni
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 570
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Gani Qoshi Lulezim Beqiri (Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 577
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Hackaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 756
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Vitor Marku
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 758
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Joca
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 721
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Hazir Maci Agron PecakuShaqir SaliuAfrim Bardhoshi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 471
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Hida
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 467
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Selami Qerimi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 481
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Fatjon cuka Pejan Krasniqi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 828
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Adri Kosta Jurgen Kosta
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 794
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Dituri Gega
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 725
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Besmir Cibaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2904
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Anton Kuka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 432
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Dritan Prifti Svjetllana JakupiEli PanoAlfred GjataCelestina LazeriSuzana MyrtajDhimitri Papa
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2238
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane Nebi Selimaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 837
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Byberi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 832
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Vasilika Kolonjari Armela Kasharaj(person i interesuar)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 822
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Naim Koldashi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 546
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Anton Paluca
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 533
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Agim Baku (Ankues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 542
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Dragjoshi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1655
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Peraj Elis Peraj Elidon Peraj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 671
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Selim Lleshanaku
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2846
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Vasil Sinani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 646
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane Julian Danaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 539
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Pamela Berisha Eduart Reka Eduart Haxhiaj Muli Bektashi Emra Dashi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 552
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Rozeta Kondi (Kerkuese)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 556
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Zyber Bilja
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 700
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mondi Hoxha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 720
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Dhimitrios VelgjiniAdeljon MhilliKristland Bilali
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 726
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Permb. Bailiff Services Albania shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 394
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Florian Riza (Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 434
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Enik Aliaj (Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 433
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Sinan Shala
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 705
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Brikel Bermeta
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 754
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Olseta Gurra
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 772
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hoxha (kerkues) Baise Paja (Person interesuar)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2087
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Eldi Shehi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1551
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ornela Bullaj (cela)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 102
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Sabri Goxheri Evelina Shabani (e demtuar)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 775
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ali Xhakollari
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 740
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Lajthia
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 717
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Marko Dermyshi Shpetim Myrta
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 513
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Avdi Dida (kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 528
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kashari
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 531
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Arian Erindi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1206
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Dali Reci
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1259
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Alushi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2816
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Besnik Lleshi Leonat cekrezi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1347
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Florian Qafa
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 912
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Abdyl Zgura
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 155
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Kurtish Qenanaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1847
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kristo Nika
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 759
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Asllan Mata
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 769
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Hoda
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 708
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Avzi Peposhi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 337
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Emiri (Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 124
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Dorian collaku Lavdim Cani Bashkim Xhilaga Myzejen Belba Liljana Kola(Tusha) Dhimiter Davidhi Mehdi Marku Gentian Jahja Bahri Allushi Fatbardha Gurthi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2625
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Mehmeti
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 807
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Taulant Musabelliu
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 805
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Feniks Bajraktari
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 784
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Agron SadikajLiljana Koka
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 587
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Altin Barlika
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 596
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Elton Vesho Gloris Nezaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 601
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kevin Cungu
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 507
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Jonuz cejku
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 512
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 514
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Liljana Zani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 446
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ylber Katuci
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 489
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Qemal Hoxha
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 500
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Stavri Vaso
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1870
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Izmini Kaci
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 116
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 14:30
 • Palet ne proces:
 • Vilson cobani
 • Relatori:
 • Doreheqje Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 13
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 573
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Haki Dedja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 575
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Hasan Shehi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 581
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Klajd celaku Guxim Trezhnjeva Dashamir Poga
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 275
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gzim Kovaci
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 374
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Halim Hajdarmataj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 383
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Roland Lami
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 390
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Alketa Shahini Rudina Dajlani
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 523
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Perparim Xhaka
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 532
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Spartak Beqaraj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 541
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Naim Muceku
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 487
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Kaca
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 493
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Baki Balliu Martin Abazi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 504
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Thanas Gega
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 478
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Oltjan Gjepali
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 482
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Murataj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 498
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Halili
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 257
 • Data e Gjykimit:
 • 18.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Bakiasi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 268
 • Data e Gjykimit:
 • 18.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Olsian ciku Kujtim Prozllomi Gezim Sylshabanaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 359
 • Data e Gjykimit:
 • 18.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Astrit Hamzallari
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 367
 • Data e Gjykimit:
 • 18.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Kamberi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 373
 • Data e Gjykimit:
 • 18.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Alban Nozlli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 509
 • Data e Gjykimit:
 • 18.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Blerim Shuli
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 515
 • Data e Gjykimit:
 • 18.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Altin Muceku
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 520
 • Data e Gjykimit:
 • 18.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Nertila Shoti (kerkuese)-Haxhi Gjikola
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 555
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Klevis Bejtaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 558
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ndrek Ndoj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 564
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kreshnik Gjinaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 470
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Jonuzi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 473
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Sabri Tushe
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 480
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Husi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 460
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ramadan Shima
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 466
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Festim Jashari
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 474
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Sazan Mustafaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 537
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Kordhaku
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 543
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Fiqirije Nezaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 544
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Arben Leka Arta Leka Enkeleda Alushaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 237
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Xheladin Cani
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 340
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Misim Hysenaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 342
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ndue Gjonaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 350
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Dalip Skarra
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 496
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Ndreu
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 499
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Xhebrahimi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 505
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Aljon cezma Andrea Bregasi Klodjan Hoxha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 457
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Faik (Ali ) Hani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 459
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Hamid Lama ( kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 461
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Imer Brama Dritan Barashima
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 437
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Meco
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 449
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Fluturim Karabrahimi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 456
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Shani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 229
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Leonard Peci
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 220
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shkurt Hoxha
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 314
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Aga
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 318
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kristaq Gerveni
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 335
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Bexhet Tota
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 464
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Albert Mulita
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 486
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Fadil Cara
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 491
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Lazam Halilaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 501
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fatlum Kraja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 506
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Edison Osmani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 530
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Dritan Demiri
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 441
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Piroli
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 448
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Sali Nika Xhemal Nika
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 454
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ndoc Brozi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 415
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Genc Domi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 423
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Fasli Kotarja
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 429
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Marsona Gjata/Shpend Madani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2670
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Marsel (Artan) Tusha
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 494
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Leonard Muca
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 495
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Elton Birka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 430
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Avni Dulla
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 436
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Elis Hurdha
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 439
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Manjola Male (Zhegu)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 397
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Xhuljen Fejzo
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 401
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Geg Papleka
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 409
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Eduart Alushi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 210
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Nezir Hysa
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 140
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Sul Jeminaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 141
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Femi Ndreu
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 312
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Leonora Puro
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 149
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Stafasani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 455
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Valentin cerri
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 469
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Buci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 413
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Bunaca Luftetare Bunaca
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 46
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • I Denuari : Bashkim Leka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 47
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Gerti Gjenerali (kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1092
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Beqiraj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 327
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Spartak Bono
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 332
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Zyber Sina
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 472
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Dani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 477
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Sefedin Asimetaj Veledin Asimetaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2179
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Rruzhdi Coka
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 428
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Skender Ullini
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1984
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Sabah Nuzi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1243
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Besmir Manjani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 386
 • Data e Gjykimit: