Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2024 13.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 485
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Uka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 630
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Halil Kuci
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 626
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Elton caushi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 704
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Dedja
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 744
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Murati
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 710
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Skender Basha
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 632
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Vilson cobani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 627
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Amarildo Kortoci Din Bardhi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 635
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Jetnor Bregasi (kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 346
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Klosi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 336
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Jaskaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 562
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Artan Buci (kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 569
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Kamberi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 578
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Erjon Hoxha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 607
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Juljan cullhaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 611
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gjon Kaci (kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 536
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Zenel Meta
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 768
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Doraci
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 732
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Artan Balla (ankues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 810
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Rozart Maci
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 400
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shine Demollari(kerkuese) Vladimir PellumbiTomorr LlallaBujar HasajIlir Jegeni(persona te interesuar)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 414
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Pavlin Kalusha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 438
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Julian Xixa
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 751
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Behar Ismaili
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 762
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Mentor Koka
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 722
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Aruci(ankues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 479
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kleves Bitro
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 475
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Besmir Korra
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 604
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Orjald Leti Ismet SejdiEltjon Deda
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 733
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Sula
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 803
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ramis Zemzadja Kristaq Gjapi Alfred MetajSadete Metaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 730
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim cerra
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 508
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Genc Mehmeti Sajmir Idrizi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 612
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Alush Lusha
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 633
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ali Selita Arian VokopolaHaki Disha
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2115
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mentor Nika
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 563
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Beta
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 603
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Gerald Vargu Shqipe Tifekciu
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 568
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Guri
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 593
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Hida
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 600
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Servet Aliu
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 522
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Napolon Doci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 743
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Avni cerpja Tahsim Shima
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 770
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Illson Musa
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 816
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • (E demtuar akuzuese) Mejreme Ahmeti (Shkreta) (te akuzuar) Vladimir Metaj Ilmi Sula
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 447
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Minire Tuna
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 452
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Bardhi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 458
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Gazmir Patlli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 773
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Strazimiri (kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 734
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Agim Dova
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 778
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Pal Jakaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 609
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Elidon Tanci
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 606
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Fatlind Mucaj Elidon Madani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 468
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Agron Shuli
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 703
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Dulla
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 766
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Karimanllari
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 742
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Duka
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 580
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Rrapushi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 579
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Klosi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 574
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Erjon Pere
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1240
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Erjon cerriku Alban Demiri
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2246
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bert (Albert) cela
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 549
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Azem Karoshi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 590
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Artur Danaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 550
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Sokol Ruci Latif Ruci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 516
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Jetmira Buci (Ankuese)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 527
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Gjika
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 547
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Arjan Sulaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 739
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Baren Barhani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 826
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Beca
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 749
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Roland Lamce
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 392
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Thanas Foto
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 410
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Edmir Rica
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 399
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Altin Badini
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 702
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ervin Lila
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 748
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Mentor Maci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 760
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ermal Sulstafa Te interesuar :Armando Lilo clirim Hoxhallari Rexhep Shaho
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 788
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond LleshiFatjon KaciErjon VladiFlogert HysaErjon Nikolli
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 820
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Besjan Vladi Ramadan Berisha Shkelzen Kulici
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 715
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Perparim Myftari
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 492
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Zenel Buchala
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 427
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Uruci
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 418
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Gritin Sherko
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 699
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mark Ndreca
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 696
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Besim Laci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 716
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Kazanxhiu
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1577
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Nik Vatnikaj Ernest Doda Ramazan Musteqja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1427
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Kledian Domi Almir Lika
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 620
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Fluturim Hasa
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 763
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Klajdi Kaca Amerino Murataj Renato Vezelaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 738
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Algert Braha
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 707
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Flurat Ferati
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 589
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Iqmet Gjyla
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 598
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Nuredin Gorenxa
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 608
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Elez Rahmanaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1377
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Renald Tahiri
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 592
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bajram Kuca
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 583
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Astrit Balliu
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 605
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Aliaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 618
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Paulin Alia
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 625
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Neim Shalca
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 614
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Besim cekeli Sajmir Hoxha Sabete Kovaci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 445
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hamza Karoshi (Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 450
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Vilson Noka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 462
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Liljana Lleshi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 783
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ledion Thomaraj Shaqir Memaga
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 712
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Petrit Farruku
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 741
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Safet Hoxha
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 561
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Ballabani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 591
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ajet Cahani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 621
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Arjan Haklaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 298
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Alfred Tuci Atdhe Masha
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1132
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Sokol Pergjegjaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 624
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Lefter Xheleshi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 619
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Zoje Ramaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 618
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Gaxha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1933
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Mohamed Alchakat
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 582
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Halili
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 586
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Fillim Tolleni
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 714
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Shahini Eduart KarajErnest Doda
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 761
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Melis Roci
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 698
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Haziz Mema
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2650
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Dafku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2516
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Zoto
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 463
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Stafa Fatjon Stafa
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 781
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Eduart Ismaili
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 765
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Xhemal cecaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 718
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Suzana Qose (e demtuar akuzuese) Ardian Tarko(i akuzuar)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 421
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Erjon Zere
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 426
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Alban Xama
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 443
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Eriona Sirika
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 723
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Alban Toska (kerkues)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 791
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Poli
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 821
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ndre Margjini
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 521
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Stafa (Cakoni)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 567
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Flamur Murrja
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 553
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Bilal Meta
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2696
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gani Dishani
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 644
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ferit Dauti
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 639
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Arben Sheu
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 629
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shefki Tufa
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 559
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Luan Guni
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 570
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Gani Qoshi Lulezim Beqiri (Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 577
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Hackaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 756
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Vitor Marku
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 758
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Joca
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 721
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Hazir Maci Agron PecakuShaqir SaliuAfrim Bardhoshi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 471
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Hida
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 467
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Selami Qerimi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 481
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Fatjon cuka Pejan Krasniqi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 828
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Adri Kosta Jurgen Kosta
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 794
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Dituri Gega
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 725
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Besmir Cibaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2904
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Anton Kuka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 432
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Dritan Prifti Svjetllana JakupiEli PanoAlfred GjataCelestina LazeriSuzana MyrtajDhimitri Papa
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2238
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane Nebi Selimaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 837
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Byberi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 832
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Vasilika Kolonjari Armela Kasharaj(person i interesuar)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 822
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Naim Koldashi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 546
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Anton Paluca
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 533
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Agim Baku (Ankues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 542
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Dragjoshi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1655
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Peraj Elis Peraj Elidon Peraj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 671
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Selim Lleshanaku
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2846
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Vasil Sinani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 646
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane Julian Danaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 539
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Pamela Berisha Eduart Reka Eduart Haxhiaj Muli Bektashi Emra Dashi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 552
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Rozeta Kondi (Kerkuese)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 556
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Zyber Bilja
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 700
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mondi Hoxha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 720
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Dhimitrios VelgjiniAdeljon MhilliKristland Bilali
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 726
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Permb. Bailiff Services Albania shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 394
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Florian Riza (Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 434
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Enik Aliaj (Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 433
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Sinan Shala
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 705
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Brikel Bermeta
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 754
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Olseta Gurra
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 772
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hoxha (kerkues) Baise Paja (Person interesuar)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2087
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Eldi Shehi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1551
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ornela Bullaj (cela)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 102
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Sabri Goxheri Evelina Shabani (e demtuar)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 775
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ali Xhakollari
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 740
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Lajthia
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 717
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Marko Dermyshi Shpetim Myrta
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 513
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Avdi Dida (kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 528
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kashari
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 531
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Arian Erindi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1206
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Dali Reci
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1259
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Alushi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2816
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Besnik LleshiLeonat cekrezi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1347
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Florian Qafa
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 912
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Abdyl Zgura
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 155
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Kurtish Qenanaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1847
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kristo Nika
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 759
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Asllan Mata
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 769
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Hoda
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 708
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Avzi Peposhi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 337
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Emiri (Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 124
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Dorian collaku Lavdim Cani Bashkim Xhilaga Myzejen Belba Liljana Kola(Tusha) Dhimiter Davidhi Mehdi Marku Gentian Jahja Bahri Allushi Fatbardha Gurthi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2625
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Mehmeti
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 807
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Taulant Musabelliu
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 805
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Feniks Bajraktari
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 784
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Agron SadikajLiljana Koka
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 587
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Altin Barlika
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 596
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Elton Vesho Gloris Nezaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 601
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kevin Cungu
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 507
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Jonuz cejku
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 512
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 514
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Liljana Zani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 446
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ylber Katuci
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 489
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Qemal Hoxha
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 500
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Stavri Vaso
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1870
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Izmini Kaci
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 116
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 14:30
 • Palet ne proces:
 • Vilson cobani
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 13
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 573
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Haki Dedja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 575
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Hasan Shehi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 581
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Klajd celaku Guxim Trezhnjeva Dashamir Poga
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 275
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gzim Kovaci
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 374
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Halim Hajdarmataj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 383
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Roland Lami
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 390
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Alketa Shahini Rudina Dajlani
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 523
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Perparim Xhaka
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 532
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Spartak Beqaraj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 541
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Naim Muceku
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 487
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Kaca
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 493
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Baki Balliu Martin Abazi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 504
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Thanas Gega
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 478
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Oltjan Gjepali
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 482
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Murataj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 498
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Halili
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 257
 • Data e Gjykimit:
 • 18.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Bakiasi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 268
 • Data e Gjykimit:
 • 18.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Olsian ciku Kujtim Prozllomi Gezim Sylshabanaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 359
 • Data e Gjykimit:
 • 18.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Astrit Hamzallari
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 367
 • Data e Gjykimit:
 • 18.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Kamberi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 373
 • Data e Gjykimit:
 • 18.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Alban Nozlli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 509
 • Data e Gjykimit:
 • 18.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Blerim Shuli
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 515
 • Data e Gjykimit:
 • 18.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Altin Muceku
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 520
 • Data e Gjykimit:
 • 18.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Nertila Shoti (kerkuese)-Haxhi Gjikola
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 555
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Klevis Bejtaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 558
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ndrek Ndoj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 564
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kreshnik Gjinaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 470
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Jonuzi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 473
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Sabri Tushe
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 480
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Husi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 460
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ramadan Shima
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 466
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Festim Jashari
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 474
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Sazan Mustafaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 537
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Kordhaku
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 543
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Fiqirije Nezaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 544
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Arben Leka Arta Leka Enkeleda Alushaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 237
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Xheladin Cani
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 340
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Misim Hysenaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 342
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ndue Gjonaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 350
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Dalip Skarra
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 496
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Ndreu
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 499
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Xhebrahimi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 505
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Aljon cezma Andrea Bregasi Klodjan Hoxha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 457
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Faik (Ali ) Hani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 459
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Hamid Lama ( kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 461
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Imer Brama Dritan Barashima
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 437
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Meco
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 449
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Fluturim Karabrahimi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 456
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Shani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 229
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Leonard Peci
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 220
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shkurt Hoxha
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 314
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Aga
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 318
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kristaq Gerveni
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 335
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Bexhet Tota
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 464
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Albert Mulita
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 486
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Fadil Cara
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 491
 • Data e Gjykimit:
 • 11.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Lazam Halilaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 501
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fatlum Kraja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 506
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Edison Osmani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 530
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Dritan Demiri
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 441
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Piroli
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 448
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Sali Nika Xhemal Nika
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 454
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ndoc Brozi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 415
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Genc Domi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 423
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Fasli Kotarja
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 429
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Marsona Gjata/Shpend Madani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2670
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Marsel (Artan) Tusha
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 494
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Leonard Muca
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 495
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Elton Birka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 430
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Avni Dulla
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 436
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Elis Hurdha
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 439
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Manjola Male (Zhegu)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 397
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Xhuljen Fejzo
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 401
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Geg Papleka
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 409
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Eduart Alushi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 210
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Nezir Hysa
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 140
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Sul Jeminaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 141
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Femi Ndreu
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 312
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Leonora Puro
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 149
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Stafasani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 455
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Valentin cerri
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 469
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Buci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 413
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Bunaca Luftetare Bunaca
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 46
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • I Denuari : Bashkim Leka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 47
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Gerti Gjenerali (kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1092
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Beqiraj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 327
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Spartak Bono
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 332
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Zyber Sina
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 472
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Dani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 477
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Sefedin Asimetaj Veledin Asimetaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2179
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Rruzhdi Coka
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 428
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Skender Ullini
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1984
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Sabah Nuzi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1243
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Besmir Manjani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 386
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dhurim Kacerri
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1114
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Bekim Demalja Erion Gjinlija Sokol Hajdinaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 48
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Servet Cicek
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 403
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ardian Drenovci
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 405
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Juvit Mikeli
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 407
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Leonard Pajolli
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 408
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mishel Prela
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 416
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Hoxha
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 420
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Kreshnik Kurti
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 376
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Mancaku Erion Meco
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 382
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ermal Abdurramanaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1061
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Petrit Ademaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 380
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Shaqiri
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 385
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Alban Ndreu Riza Doda
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 395
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Nuredin Vladi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1409
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Xhimi Zuna
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 302
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Lala
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 305
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Klodian Miftari
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 135
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Rrucaj (kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 442
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Besim Suci Saimir Ruci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 451
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Etmont Bici
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 792
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Kokona
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 391
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Balliu
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 402
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Aledio Kaloti
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 404
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Elezaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 356
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Blerinda Cenoimeri (Celiku) (kerkuese)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 362
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Eduart Sheko
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1450
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Eris Kryeziu
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 881
 • Data e Gjykimit:
 • 21.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Valerio (Valter) Jaho
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1312
 • Data e Gjykimit:
 • 21.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Florian Skenderi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 285
 • Data e Gjykimit:
 • 21.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Eridian Kalari
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 292
 • Data e Gjykimit:
 • 21.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ardit Kenga Dorian Leka Jaho Leka
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1
 • Data e Gjykimit:
 • 21.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Adrian Tartari (kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 431
 • Data e Gjykimit:
 • 21.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Astrit Murataj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 440
 • Data e Gjykimit:
 • 21.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ervin Cingu
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1771
 • Data e Gjykimit:
 • 21.03.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Albert Pulake
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1846
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Blenard Gjana
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 369
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Astrit Sallahi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 377
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Gashi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 381
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Cami
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 388
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Arian Berziu
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 389
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Pavlin Pjetri (kerkues )
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 347
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Oltjan Kasa
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 353
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Zenelhasani (kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1204
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Oltjon Caca
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1490
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Medi Hasani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1587
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Edlira Prenci
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1744
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Pashk Permakaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 246
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kristaq Dukolli
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 271
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Hasa
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 277
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Islamaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 280
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Saimir Cena
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 422
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Xhafer Pashako
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 424
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Njazi Allaraj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2089
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Arsen (Afrim) Kaza Gledi (Asqeri) Kaza
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 364
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Besim Mija
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 372
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Medja
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 375
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Sokol Haxhillari
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 334
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Fatos Peqini
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 341
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Flamur Cullhaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 969
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Agim Joca
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1249
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Demir Memaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1270
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Anton Gjoka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1349
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Eduart Xhixha
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 355
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Vargu
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 360
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Behar Xhaferaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1517
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Astrit Stojani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 326
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Niko Markaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 331
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Zeqir Tota
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 880
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Agron Llakaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 694
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Artur Vishnaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 800
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bledar Alcani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1085
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Hasan Elezaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 345
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Nexhmije Dajlani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 348
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Tafa
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1500
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Marjeta Alimuca
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 311
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Tota
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 320
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Defrim Cenaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 843
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Amarildo Burrnazi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat (kerkues) Rruzhdi Molla (i denuari)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1960
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Selim Hyna
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1994
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Simon Topalli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1531
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Korra
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 393
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Bledi Kateshi Klaudio Bufi Rolfi Harka Sael Sulaj Saimir Hoxha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 411
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Pavjo Gjini
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 412
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Agustin Nili Skender Sylaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 14
 • Data e Gjykimit:
 • 07.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Irfan Dema (kerkues)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 21
 • Data e Gjykimit:
 • 07.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Enver Begteshi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1398
 • Data e Gjykimit:
 • 07.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Hajdinaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1653
 • Data e Gjykimit:
 • 07.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Rushit Selmanllari
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1762
 • Data e Gjykimit:
 • 07.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Jurgen Luca
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1266
 • Data e Gjykimit:
 • 07.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Fran Perdoda
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1382
 • Data e Gjykimit:
 • 07.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kalosh Billa
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1959
 • Data e Gjykimit:
 • 07.03.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Saliman Barci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 518
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ervis Ibro
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 529
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ervis Muco
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 709
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Albert Sulejmani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 338
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Lugja
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 339
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Armand Mexhaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1359
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Besmir Sula (Zeneli)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 304
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Elton Lika
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 308
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Erebara (kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 840
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Rades Musa
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 361
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Latif Kaja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 365
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Kristali
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1545
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Osman Aliu
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 7
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Rexho
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 286
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Agim Hajdini
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 354
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Arben Shkalla
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1174
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Adem Hasani
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 729
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Albert Shquti
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1071
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Mija
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1072
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Bekteshi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 322
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Mici Mirand Barolli
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 329
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Greta Mihallaj Kujtim Dybeli
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1251
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Antuanel Mila Samet Hysa (Turku)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 84
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • David Zici
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 85
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Digjeraro Menga
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 417
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ilirian Memo
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 173
 • Data e Gjykimit:
 • 29.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Natasha Hoxha
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2370
 • Data e Gjykimit:
 • 29.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Vlash Zaka
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2441
 • Data e Gjykimit:
 • 29.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Esat Vogli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2442
 • Data e Gjykimit:
 • 29.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Eldi Ramazani
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2452
 • Data e Gjykimit:
 • 29.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Astrit Hysa
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2581
 • Data e Gjykimit:
 • 29.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Meta
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2582
 • Data e Gjykimit:
 • 29.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Lumturije Hoxha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2591
 • Data e Gjykimit:
 • 29.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Alket Sade E demtuar akuzuese: Laureta Balla
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 344
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Armir Mucaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 352
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Agron Jaupi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 297
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Atli Hoti Bujar Loshi Xhelal Mziu
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 319
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Granit Matoshi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 124
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Bahri Allushi Bashkim Xhilaga Dhimiter Davidhi Dorjan
 • Relatori:
 • Doreheqje e trupit gjykues Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1336
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Lefter Licka Nelgert Pata Qani Shehu
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 80
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Rushit Hoxha
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 81
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Kurushi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 82
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Elton Lika
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 321
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Albert Saliaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 324
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Memlikaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 328
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Antonio Mahitaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 245
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Brahja
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 250
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Trashegim Gjuraj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 256
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sentjana Druni
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 366
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Skana
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 368
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ferit Troksi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 370
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Andi Lubonja (kerkues) Pale e Interesuar: Roland Seferaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 300
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Tanush Elezi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 306
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Laci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Kerkues:Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane Leke Faslia
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 76
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Klinsman Lipo
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 77
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Lefter Isha
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 79
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Aliaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 139
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Spahiu
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 97
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shahadije Peza (kerkues) Pal.Inters.Ilir Shehu
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 104
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Caushaj Pal.Interes.Edal shpkHysni Elezi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 252
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Draci
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 114
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Llani Muharrem Llani
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 129
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ergest Brahimi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 145
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdi Kaca
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 979
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Alda (Elda) Kacaj (kerkuese)
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 188
 • Data e Gjykimit:
 • 22.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Zef Pjetri
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 197
 • Data e Gjykimit:
 • 22.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Qemal Doda
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 233
 • Data e Gjykimit:
 • 22.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Aristir Kuka
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 239
 • Data e Gjykimit:
 • 22.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kajmak Lika
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 243
 • Data e Gjykimit:
 • 22.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Kreshnik Kukeli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 349
 • Data e Gjykimit:
 • 22.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ervin Koceku
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 351
 • Data e Gjykimit:
 • 22.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Adrijan Deda
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 357
 • Data e Gjykimit:
 • 22.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ana Kovaci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 310
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Rasim Kurti (kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 315
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Dede Kola
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 317
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Urim Spahiu
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 284
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ekland Husha
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 289
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Sula
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 290
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Mondi Shahini
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 72
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Nentor Meta
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 73
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Leonard Lico
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 74
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Detar Bejleri
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 296
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Rusi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 299
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Arjan Hasani E Demtuar Akuzuese; Nevila Zadia
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 303
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Guri
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 182
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Lloci
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 223
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Alfred Bregu
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 228
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Burbuqe Peposhi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1347
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Florian Qafa
 • Relatori:
 • Dorehiqet relatori Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 333
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Besian Kurti
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 337
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Emiri (kerkues)
 • Relatori:
 • Hoqi dore relatoria Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 343
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Meta
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 274
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Liper Mata
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 281
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Andon Pano
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 88
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Genc Logu
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 67
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Veli Sala
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 70
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • E demtuar akuzuese: Ina Prenci : Te akuzuar: Jolanda Marku Liza Marku
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 71
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Latif Karaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 168
 • Data e Gjykimit:
 • 15.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Altin Kusi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 172
 • Data e Gjykimit:
 • 15.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Erald Kazazi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 206
 • Data e Gjykimit:
 • 15.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Arjan Hoxha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 212
 • Data e Gjykimit:
 • 15.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ujesjelles Kanalizime sha Kruje
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 216
 • Data e Gjykimit:
 • 15.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bezhi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 316
 • Data e Gjykimit:
 • 15.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Dritan Dumi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 325
 • Data e Gjykimit:
 • 15.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Maxhun Sulaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 330
 • Data e Gjykimit:
 • 15.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Gjoka
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 279
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Cadra
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 287
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Haki Shala
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 294
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Artan Hamiti
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 264
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Dervish Garunja
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 267
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Kleant Porja
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 273
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Elez Bugjisha
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 63
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Bardhok Ujka (kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 64
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Hazis Isenlikaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 66
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Avdi Kapllani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1766
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ferit Durma
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 200
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Alqi Juka
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 203
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Simonaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1259
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Alushi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Hajre Losha (kerkuese)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 737/5
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane Bledar Kume
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 313
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Preci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 266
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Haki Haka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 272
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Esat Hajdini Xhevat Hajdini
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 278
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Flamur Gura
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 247
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Rodrinjo Novak
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 253
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Roland Pata
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 259
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ilmi Muharremi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 55
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Valmir Serani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 56
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Rraja
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 62
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Edmond Haxhimali
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 163
 • Data e Gjykimit:
 • 08.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ylber Jolla
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 90
 • Data e Gjykimit:
 • 08.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ardian Haci Shoqeria Nacional sha
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 191
 • Data e Gjykimit:
 • 08.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Ibrahimi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 194
 • Data e Gjykimit:
 • 08.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Goni Tanushi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1181
 • Data e Gjykimit:
 • 08.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Agron Malo
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 301
 • Data e Gjykimit:
 • 08.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Nuri Sula I Demtuari Akuzues :Viktor Ahmeti
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 307
 • Data e Gjykimit:
 • 08.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Alfons Bibaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1035
 • Data e Gjykimit:
 • 08.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • I Paditur Civil: Elda Koka Shtepia Botuese Dritan Padites civil: Shtypshkronja Morava I Demtuari Akuzues: Shtypshkronja Morava I Akuzuari: Shtepia Botuese Dritan
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 255
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Genc Kurani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 258
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Alketa Shahini Nexhmije Karamani Rudina Dailani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 263
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Doci Shpresim Ramallari
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 235
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Mata
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 240
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Lala
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 244
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Flamur Musabelliu Lindita Mullaymeri Sami Abeshi Violeta Alimani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 50
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Osman Demirxhiu
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 52
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ernest Bunguri
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 53
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ronald Mjeshtri
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 93
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Prenci
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 184
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Lirim Lika Mirjan Lika
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 189
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Afrim Lleshi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 488
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Emirion Ahmetaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 293
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Alketa Xhari
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 295
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Luli
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 152
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Ramohitaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 236
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lirim Xixa
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 242
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ervis Lulja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 251
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Renato Egra
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 89
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ted Ramollari
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace
 • Relatori:
 • perjashtim relatori Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 27
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Andrea Scagnelli Florian (Simuela) Dyrmishi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 175
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kamber Beqja
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 180
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Agim Topuzi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 276
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Cifci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 282
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Karakushi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 288
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Simolla
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 215
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Stakaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 221
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Edison Cani Flori Karaj Klodjan Kurti
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 227
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Remzi Dani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 46
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Zenun Metaliaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 47
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Elton Tafili
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 49
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Artur Joca Elvis Fejzullahu Marlen Gjakova
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2399
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Albert Topciu
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2405
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Nazif Xhepa
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2409
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Muhedini (kerkuese)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2374
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Besmir Etemi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2379
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ram Durma
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2381
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Zela (kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 929
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Vlash Lleshi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2773
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Pashk Lleshi (kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3819
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Adem Rrenga
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2386
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Klaudio Tafa
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2388
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Besmir Mezhika
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2397
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Sadik Qosja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1122
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Berisha
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2311
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Qazim Rami
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2320
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Sadri Mema
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3408
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Dorjana Blaceri
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2453
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Baca
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3755
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Dritan Xhelita Rexhina Xhelita
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3779
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ornela Bullaj(Cela)
 • Relatori:
 • Hoqi dore trupi gjykues Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2356
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Nezir Beshku
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2364
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ardiana Mirdita
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2369
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Gerald Fahy Kevin Clarkson
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Erjon Lilaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 923
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Asllan Selaj Ervin Selaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 927
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Igli (Shkelzen) Cani Vilson Cani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1004
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Herman Sula
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1041
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Leti
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2293
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Florenc Toci Lulezim Toci
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2303
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Viljon Molla
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2307
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Julian Cenaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2440
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Marku
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2446
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Sali Dula
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3731
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Arlind Rrahmani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2363
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Avni Shiqerukaj (kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2373
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ismet Kabetaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2377
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Doku
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2340
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Edison Kenga
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2343
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Juri Keci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2352
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Zeqir Doci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 894
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Sula
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 901
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Demtuari Akuzues: Bardhyl Ibra I Akuzuari: Diana Laska (Kallushi)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1653
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Demtuari Akuzues;Evelina Shabani Akuzuari :Sabri Goxheri
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2357
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Romeo Shkembi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2361
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Cobaj, Nikolin Gjeka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 566
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Nadire Karaj (kerkuese)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 988
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Arnold Basha (kerkues) Fitim Koci ( Pale e Interesuar)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2276
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Kurtish Qenanaj (kerkues)
 • Relatori:
 • Dorehiqet relatori Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2285
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Skender Hasa
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2288
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fadil Uku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2427
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Lavderim Dafku
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2433
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Jonuz Piri
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3130
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Abdyl Zgura
 • Relatori:
 • Hoqi dore relatorja Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2153
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ajsi shpk Alsima shpk Flamur Gjinaj Gjergji Lami Josif Kadriaj Kadri Rama Maltin Lleshi Ramiz Veizaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 676
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Sokol Allaraj (kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2334
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Belisa Kaleci (Pilafi) Endrit Xheci Pajtim Allamani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 885
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Saimir Ballgjini
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 887
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Klinton Dedja
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 889
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Erald
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 925
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Vilson Cobani
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2145
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Redion Balla
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2266
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Zan Tafa
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2272
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Nik Ndrepepaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1063
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Sazan Deda Vehap Shehu
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1106
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Guri Prel Vucaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2418
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Artur Duraj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2426
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Teki Nexhi (kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2344
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ermal Xhepa
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2348
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Cfarku
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 240
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2324
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Donika Prendi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2330
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Goga
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 978
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace (kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 871
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Enkeleda Dorzi (kerkuese)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 875
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Alkion Gashi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 878
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Edmond Mamaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2090
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Durici Florjan Cupi Roland Meta
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2253
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Murat Durici
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2260
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Elton Lika
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 994
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Detar Muka
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 567
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Nevruz Vish Padites Civil:Qemal Lule I Paditur Civil: Nevruz Visha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2407
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Gjelosh Meshi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2414
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Gjergji
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2326
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Ageja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2329
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Mirjan Kola
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2337
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Rustem Vranici
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 882
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Veli Drizi (kerkues)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 899
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ermir Filaj Gazmir Tafaj Nikolin Lleshi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2246
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Sokol Kociu
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3193
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sami Gjergji
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 474
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Parid Ismaili
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2398
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Andi Hysa
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2404
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Rahim Bajrami
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1076
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ermal Muhadri (Kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2295
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Luftar Spahiu
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2302
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Elvin Paparisto
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2319
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Hoxhallari
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 860
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Benard Hajredini
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 867
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Feim Meraj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1019
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kodhelaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2309
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Eklodjan Gjika
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2316
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Albert Aliaj Andi Zogu Besmir Sefgjini Klajdi Lamaj Klevis Kuleni Ramazan Lila
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2694
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Emirion Ahmetaj
 • Relatori:
 • Dorehiqet trupi gjykues Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2980
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 10:40
 • Palet ne proces:
 • Altin Sollaku
 • Relatori:
 • L.Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2054
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Taulant Zalli
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2239
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Thanas Verdhi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3257
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • I Akuzuar: Shtepia Botuese Dritan I Padit. Civil: Elda Koka Shtepia Botuese Dritan Pad.Civil: Shtypshkronja Morava I Demt.Akuzues: Shtypshkronja Morava
 • Relatori:
 • Dorehiqet relatori Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1912
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Llani Muharrem Llani
 • Relatori:
 • Dorehiqet relatori Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2387
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Arvin Dodaj Ernest Ndoja
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2393
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Beki Kongoli
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3236
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ermir (Jetmir) Gurakuqi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2291
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Julian Todhe
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2292
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Pasha Gjuzi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3379
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Altin Hasani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3642
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 12:40
 • Palet ne proces:
 • Adrian Fullani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 851
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Taulant Ymeri
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2952
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Kamberi (kerkues) pal: Interesuar: Elvira Lame Kujtim Sula
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3573
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Florian Qafa
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2224
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 14:30
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Arifaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1911
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Juxhin Hajdari Mario Nexhipi Mavlin Jashari
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2057
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ardit Xhaferri
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1749
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 9:30
 • Palet ne proces:
 • Arif Kaca
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2249
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Kid Koshena
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1746
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mark Gjini
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1937
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 11:30
 • Palet ne proces:
 • Genc Jashari
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1580
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Donald Meziri
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2112
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 12:30
 • Palet ne proces:
 • Asllan Lleshi Enver Hyseni
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1994
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 14:00
 • Palet ne proces:
 • Ermir Nelaj Ilirjan Hitaj Luan Qoku
 • Relatori:
 • Ilir Toska