Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2024 13.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1052
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Agjensia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore(kerkues)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1056
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Edison Vatnikaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1051
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Intersig Vienna Insurance Group (kerkues)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1615
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • INUK Tirane (kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1641
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Musarai
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1648
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Klajdi MuCa
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1321
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Azem Kuka
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1401
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Astrit Cenko
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1651
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Artan Singa
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1642
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Quni, Mirjan (Jani)Hasani, Fran Mehmeti(Hasani)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1666
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Emrush Kadriu
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1673
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Agron Domazeti
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1664
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Kliton Gurabardhi(kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1669
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Astrit Lamaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1105
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Sabah Doda (kerkues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1100
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Gjegja
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1096
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Erjon Dhembi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1488
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Eduart Gjikola
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1484
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Alda Raska(e demtuar akuzuese)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1475
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Tafa
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1081
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Hyqmet (Ismet) BaCi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1087
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Redvis Metani
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1091
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Ndoci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1037
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fjodor Sejati
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1044
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Veiz Tresa
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1053
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Kristo alias(Shefqet) Dunga
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1603
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Edmond Karaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1607
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Dika
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1614
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Gjeta(kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1334
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Caoni
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1599
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Aleks Bushi(kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1592
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Andrea Ajasllari
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1619
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Bujar Dajci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1652
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fran Markaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1657
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Dritan Lako
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1661
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Hysni Kurti
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1079
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Idris Lami
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1089
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Besim BiCaku
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1076
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Rasim Ibraj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1548
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Preng Picaku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1542
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Klajdi Kraja, Alban Shahinaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1510
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Jusuf Sfinjari
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1070
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Pupla
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1064
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Tusha, Edi Lleshi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1090
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Artan Gora
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1685
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Sinan Roci
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1682
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Renis Bodinaku
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1707
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane (Ilir Piligriu)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1018
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Lorenco Capeli(kerkues)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1036
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Klajdi BuCpapaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1038
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Aleks Staka
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1596
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ardit Hoxha
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1618
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Rustemi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1617
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Andon Ibra
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1364
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Burgu
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1357
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Sokol Ajazi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1610
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Renato Osmenaj, Bashkim Dyberi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Tafaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1638
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Caushaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1634
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Marin Kokobobo
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1637
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Meskuti(kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1646
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Hamid Kulla
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1042
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Lulaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1065
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Hasim Patlli
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1073
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Uran Karasani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1498
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Enea Konomi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1504
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Kallari
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1537
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Florjan Mani(kerkues)-Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane, Sherbimi i Proves Tirane, I.E.V.P.Fier, Spitali i Burgjeve Tirane(pale te interesuara)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1060
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Besmir Hidri
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1059
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Elio Cacollari
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1062
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Redi Ferizaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3691
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Drita Kano, Vasilika Kano, Spiro Kano(kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1693
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Re-Kasmi shpk(kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1692
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Zihni Sula
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1032
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Kristo Luli
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1019
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Beklie Cuku(kerkuese)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1030
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Muca
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1626
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Riza Durra
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1586
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Silvio Cerraga
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1583
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Adem Selimaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1287
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Viron Mertiri
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1630
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Gerald Gjoka
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1624
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Hoxha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1579
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Julian Dajlani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1609
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ergis Zijai
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1613
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Elton Selishta
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1631
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Clirim Peposhi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1054
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Klaudjo Gashi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1058
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Skender Bardhi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1049
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Fatos Gurakuqi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1521
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Gentian Kortoci (kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1506
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Florjan Keta
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1535
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Genci Gjika
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1050
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Aida Madhi (e demtuar akuzuese)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1048
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Erenik Cela
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 797
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ervis Sela
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1152
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 12.15
 • Palet ne proces:
 • Mandi Sallaj, Uruç Sallaj, Çlirim Sallaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1857
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 09.15
 • Palet ne proces:
 • Rigers Gjuzi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2822
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 10.45
 • Palet ne proces:
 • Erli Mersini
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2830
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 09.45
 • Palet ne proces:
 • Marsel Xeba, Andi Xeba, Ilirjan Xeba, Xhulio Qejvanaj, Skerdi Xhelo
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4429
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 13.30
 • Palet ne proces:
 • Megatek sh.a
 • Relatori:
 • Skelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1672
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Bushi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1667
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Luan Durici, Sadete Durici
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Dervishaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1011
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ulpiana Shpata, Agim Yzo, Fredi Asa, Pranvera Mema
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1023
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Daniel Pzhetaj, Mhill Preka
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1029
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Zydi Sina
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1533
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Faik Palushi(kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1636
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Lorin Subashi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1629
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gjuran Zuna
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1299
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lorena Ismailaj(kerkuese)
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1298
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Leka
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1591
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Hajri Gega
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1608
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ilir Hasani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2549
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mirdash Osmani, Bujar Leza, Leonard Xhixha, Vilson Cami
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Troci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1594
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Vilson Sopiqoti
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1602
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Florjan Biba
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1025
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Elton Cara
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1015
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Bledar Plaku
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1046
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Kol Shllaku(kerkues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1468
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Riza Ahmetaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1520
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Albert Hajdini
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1525
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shaban Hoxha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1039
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Kristian Velco
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1041
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Fatos Gashi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1047
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • INUK Tirane(kerkues) - Vullnet Topalli (person i interesuar)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3024
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 09.15
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Bregu, Valbona Bregu, Gjelosh Progni
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1649
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ervin Mataj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1658
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Algert Disha
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1679
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Santucio Kokona
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 974
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Silvana (Tanellari) Merko
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1031
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mikel Harizaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 998
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Altin Kaba
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1518
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ardian Agalliu
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1530
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Madani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1497
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ferdinand Kodra
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 691
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ajet Kaci
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1539
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Adem Tarja, Helios Tarja
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1560
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Torba
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1574
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Komuna Lukove Sarande(Kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1509
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Brigel Gurra, Alban MuCa, Bajram TanCi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1564
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Pandeli Ciko
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1568
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Geg Gjonaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1074
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Vis Prenga
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1080
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Xheladin Marku
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1086
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Albiond Manerkolli
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1456
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Fatjon ThaCi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1452
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Hasa
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1460
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Arben Vokshi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1010
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Hashim Nazifi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1009
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Ali Seferi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1067
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Olja Xhihani, Xhetan Kuta, Daie Ramku, Rozina Marku
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1612
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Andoneta Vila
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1639
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ervis Erebara
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1644
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Preng Perdoda
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 977
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Zaja
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 962
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kristjan Mirashi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 971
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane(Ilir Mato)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1513
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Dituri Zaimi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1524
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane (Klevis Lleshi)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1550
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kristo Zogju
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 283
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Matja
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 291
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Brija
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1523
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Vilson Cobani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1516
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Sajmir DuriCi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1544
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gjon Gjura
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1514
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Cenalia
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1572
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Qazim Muka
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1581
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Kujtim KaramuCa, Klejda Goga, Manjola Kllogjeri, Xhuana MuCa, Carmelo Olivo, Carmelo Marotta
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1043
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Elidjan Cela
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1040
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Kotarja
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1057
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Artan Dedej(ankues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1326
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ymer Dyrmishi, Xhemal Keshi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1381
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Uran Meta
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1440
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Zef Pershqefa
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 953
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Natasha Ulqinaku (kerkuese)-Adrian Shahu(person i interesuar)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 965
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Artur Marra
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1034
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Xhaferr Shaba
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1144
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 09.45
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Marko, Fjoralba Marko (kerkues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1605
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Besar Ndreca
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1769
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Korab CekiCi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1628
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Indrit Asllanaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4110
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat(Fatos Xhakrosa)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3885
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Andi Hasa
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 959
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ali Avdiaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4165
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat(Ilir Hysi)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1335
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Enis Tela
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 925
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dritan Brahja
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 673
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Nderim Murataj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 540
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Shteto shpk
 • Relatori:
 • Dorehqje relatore Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1502
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Zaim Gashi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1532
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Nurja
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4105
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Roland Alushi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3714
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Fatos Gjekola
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1526
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat(Eduard Ruka)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 834
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Laura Arrighi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1045
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Tota
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1024
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Jani Sheja
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1233
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Perparim Murrani
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1262
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Siri Sallaku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1269
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Viktor Shkambi, Zoje Shkambi, Halil Ajazi, Kastriot Piroli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 976
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Bledar Coba
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 954
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Bib Pjetri
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 950
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Xhaferr Filolli
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3704
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 13.15
 • Palet ne proces:
 • Eli Pano,Svjetllana Jakupi,Magda Suljoti(Dedi), Suela Gjançi, Nertil Abdulaj, Endrit Lile, Dritan Papanastasi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1943
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Asllan Leka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3594
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Gentian Canameti, Ardit Canameti, Arnold Canameti
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3384
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Tasho, Bujar Hasani, Mirsad KuCana, Ervis Martinaj, Erjon BiraCi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2963
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Florenc Hoxha, Kujtim Hysa
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1402
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shqiponja Marku
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1632
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Flora Batusha
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1739
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Leone Duka
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2550/860
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Astrit Tarja, Edvan Jaupaj, Petrit Haka, Flamur Isufaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 887
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Armida Capi (e demtuar akuzuese)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4157
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Eduard Sinanaj, Idari DoCe
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3729
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Indrit Mustafaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3395
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Krashi. Pellumb Mirku
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4148
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Almir MeCo.Flutura MeCo, Edmond Kalaja
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4055
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Xhulian Asllanaj, Genci Shiba, Denis Subashi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1891
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Aviaton Durollari
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2091
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Blerim Gjoka
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2620
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Vitor Vlashi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 594
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Daci(kerkues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1027
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Olen Dedej
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1020
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ajet Kasamaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2520
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Daut Xhakola
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1197
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Hoxha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1229
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit(kerkuese)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4040
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Alfons Bibaj(kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3804
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Erind Murati
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3665
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gerald Sefa, Fatjon Keta
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1666
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Dituri Kadesha (kerkuese)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1598
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ervin Lila
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1621
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Hafuz Shehu
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3821
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Perpalaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 988
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Berhami
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 961
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ardian Ahmati Nderim Ahmati Aldo Duka
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1558
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Vath Cekrezi(kerkues)
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1556
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Benard Klosi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1546
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Qemal Kahremani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 665
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kole Malaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 678
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Arber Topalli Kadri Molla
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1486
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Fregjaj Vilfred Cenolli Klodian Spahi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1495
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Alketa Cinellari
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1496
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Altin Shehu Marash Dema
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1549
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Emine Hysenaj Vera Sala
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1543
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Halim Xhaferri
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1528
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Nuri Cakmashi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1008
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Aqif Sula
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1012
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Naile Luta
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1013
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Spartak Lleshaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1191
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Egzim Koci
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2425
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Albert Avniu
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2444
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Elvis Alliu Redi Gjuzi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 985
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Intil Dani(kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 955
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Rezi Karalli
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 957
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ferim Hasanaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1582
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Dedja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1588
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Abdyl Zgura(kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1595
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Islam Kunxhiu
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1003
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Zaim Keqi(kerkues)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1000
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Qamil Metuku
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 995
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit(kerkues)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1507
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Nazif Kastrati Klevi Balla
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1446
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane(kerkues) (Liridon Demaj Zyra Vendore e Sherbimit te Proves Tirane)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1567
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Bledar Dani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1195
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Hasmeta
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1466
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Kadria Gjylizare Goraria
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1481
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Ndoj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1479
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Mbrojtjes(kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1559
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Daci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1555
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Zyhdi Dajti Enkeled Lamaj Klara Mullaj Armand Bano Bledi Isufi Vilson Dushku Elvi Xhaxho Ismail Kamberi Dorjana Ferhati
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1552
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Musa Malaj(kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1007
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Muceku
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 984
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ergys Ibrahimi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1026
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Lavdrim Sefa
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1244
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ergys Hanxharaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1248
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mark Mali
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1239
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ervin Leka
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 984
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Leonat Golemi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 986
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Collaku(ankues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 983
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Xhaferr Hajdini (i demtuar akuzues) Mustafa Hajdini (i akuzuar)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3790
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Bushi(kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1557
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Bajraktari Urim Gazidede
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1563
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Meraj Perparim Meraj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3559
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Artan Noku
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 996
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Eduart Laci
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 997
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Kukeli
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2825
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Albert Ramaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1447
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Dali Marku
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1536
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dritan Neli Anxhela Vakeflliu Blerina Shundi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 623
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Algert Braha
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 650
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Koka
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1453
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Shurdhi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1471
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Emro Mejdani Sajmir Tahiri
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1464
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Emro Mejdani Aleks Manaj Denisa Berisha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3734
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Astrit Shoshari
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1438
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Lala
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1442
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Bledar Skraparlliu
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3628
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Serxhio Kananaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1006
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Luan Kokalari
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1002
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Bitincka(kerkues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1226
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Urim Shehu
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1201
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Kurti
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1207
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Merlika Gentjan Denjeli Etmond Koci Gentjan Shala
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1001
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Heti
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 999
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Karaj Besjana Caka (Karaj) Brunilda Karaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 993
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Nuredin Himallari
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2394
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 13.15
 • Palet ne proces:
 • Amarildo Zylfo [I Pandehur] Afrim Cani [I Pandehur] Valter Deliu
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1165
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2016 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Visha [I Pandehur] Kujtim Nuzi [I Pandehur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1519
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Skender Balla
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1553
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Klejdi Koxheri
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1538
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Saimir Bregu
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 973
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Marin Tabaku
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 987
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Kallari Shpetim Kallari
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1004
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Reis Tozaj (ankues) Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin (pale e interesuar)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1465
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Albert Avdillari Kumurije Avdillari
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1457
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Vasil Biba
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1461
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Altin Xhai
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1253
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hektor Muco
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1445
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Myftaraj(kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1435
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Musli Karanxha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1441
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Geraldo ZeneliArmando Lamuca
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1463
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Faik Xhaferri
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1467
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Enver Kapllani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1443
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Urim Marku (Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 989
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Dova
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 981
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Fitim Logli (kerkues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 978
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Erion Likaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1218
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ilir Daci
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1212
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Zamir Murataj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1258
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Gani Lushi Hejdije Lushi (kerkues) Kujtim Llorja Eduart Nasta
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1005
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Mema
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 991
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Elidon Bendaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 990
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Arjan Qoku
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1534
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Arif Bashaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1522
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1511
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Vena
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 945
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Elton Kurti
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 951
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ylber Sinaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 952
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Romina Serica Mirjan Lushnjaku
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1489
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Godenca
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1478
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Kombetar (kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1474
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Bledi Elezi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2426
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Elmaz Kaloci
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1247
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Hamdie Shehi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1417
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Klodian Gjeta (i denuar kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1427
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Latif Gjinaj (Gjini)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1418
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Islam Xhetani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1476
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane (Perparim Gjegja)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1470
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Taulant Ulqinaku
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1455
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Ylli Muca
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 970
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ervin Lila
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 964
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Jakaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 980
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Aliaj
 • Relatori:
 • Dorehqje relator Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 666
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ylli Cani
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 661
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sulltan Lamaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 655
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Pervataj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1016
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Rudina Cmeta Elton Domi Halim Kuci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1021
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Pajtim Hoxha Lejla Shijaku Enkela Hoxha (kerkues) Baftjar Nela I.N.U(persona te trete)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 992
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Lala
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2097
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 13.30
 • Palet ne proces:
 • Ermir Avdija
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1505
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Halil Ponari
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1501
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Murat Hima
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1494
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Cani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3208
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Sokol Sylaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 944
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Cuka
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 948
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ilias Katiraj Matjana Katiraj Kristi Katiraj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2455
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Hamez Demushi Avni Shaba
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2975
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Leonard Biba Besmir Prapaniku Florind Koci
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1483
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Hamit Laci
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1228
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fadil Llozhi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1372
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Balla
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1354
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Arkimed Lushaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1413
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Sami Koka
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1482
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Naim Domi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1485
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Luigino Marinucci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1491
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Gjolena
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3060
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Agalliu
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 947
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Elton Hida
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 697
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Kole Gjonpalaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 695
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Niko Krongo
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 682
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Bukaci
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 674
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Herbi Minga
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1022
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Gjoni (ankues) Adrian Kantollari Pashk Pjetri (persona te interesuar)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1017
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Nerjon Bajrami
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1028
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Fitim Halilaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1477
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Isa Serdar
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1480
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Halil Disha
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1473
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Spartak Piciri
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 930
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Lasku
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3963
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Bajraktari
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3746
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat (Etmond Lici)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2364
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Admir Ndrevataj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1439
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Ergys Hoxha Xhuljan Topalli Ded Lleshi Kliton Lala
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1570
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Demir Shaba
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1184
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gafurr Qendraj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1216
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Pjeternikaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4006
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane Bledar Bedini (Imami))
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1569
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Mucaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2260
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Irid Dibra
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2896
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Hasani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3244
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Mjeshtri
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1508
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Kledion Shima
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3947
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane (Bardhi Harecari alias Bardhosh Hariciari)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3962
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane (Qamile Hysa)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3301
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Arif Visha(kerkues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3227
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Diallo Cheick Oumar
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 687
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Liman Abdullaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 689
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Besmir Bicaku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3779
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane (Elton Shuaipi)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3705
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Luan Valisi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1033
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Haka
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3394/1170
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 09.00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Gjini, Kastriot Gjini, Valentin Gjini, Aleksander Gjini
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2439
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2016 10.00
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Guna
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1459
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Ndroqi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1454
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Vuka kerkues
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1469
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Mehmetaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 938
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Indrit Drita
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 941
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kenan Kuka
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 943
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Aldo Kodra
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1439
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Elis Koniku
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1423
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Bardhok Stralaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1434
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Prenci
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 647
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane Denis Lilo
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1366
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Erjon Memishahi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1360
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Elez Boraka
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1393
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Edison Duro
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1416
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Rica
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1425
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ndue Miza Kristina Miza te akuzuar Vjollca Miza e demtuar akuzuese
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1436
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Riza cakrri
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 922
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lendi Stefani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 936
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Allmeta
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 942
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Qefalia
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 622
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Uran Kada
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 642
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Olsi Rryci Shpetim Myrto Besnik KacorriAgustin Dodaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 652
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Rejnando Shephasa
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 935
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Alfred Mimini
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 937
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Alfred Lamce
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 949
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Buci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1965
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Allaman Isaku
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1458
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Arjan Nega
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1451
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Lasku
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 923
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Ckurti
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 928
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Redi Zogu
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 931
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Haldeda
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1403
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Kamez
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1404
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Antonio Ndreaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1415
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Paolo Koja
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 599
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Euronuovo shpk
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 585
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Vasil Taci
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1396
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Prendi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1408
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Medi Kaca
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1375
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Riza Hajdaraj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1400
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Dritan Shira
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1371
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Guri
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2901
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Genc Goci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 966
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Uarda cota
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 960
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Rakip Reci (Leka)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 972
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane Erald Gjoka
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 610
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Dritan Sinani kerkues
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 636
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Orjon Trukaj Artur Kajtani
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 631
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Artur Mulaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 924
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Ibraj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 926
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Miri Bunguri
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 927
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Xhavit Kallja
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1433
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Erinta Radovicka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1448
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Gentian Baja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1444
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Mark Sebastian Marku kerkues
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 860
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Tarja Edvan Jaupaj Petrit Haka Flamur Isufaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 879
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Avni Topalli
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 910
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Lefter Kanani
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1383
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Qerim Ferati
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1387
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Agostin Tuci
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1392
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Subi Mato i demtuar akuzues Flamur Mato i akuzuar
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 571
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Sala
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1338
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Kuka
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1397
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane Durim Hoxha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1386
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Slavisa Pavlovic
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1422
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Eltona Deliu Ada Musaraj kerkuese
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1380
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Frisild Shabanaj Romario Bodoj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1394
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Arben celi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 956
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Tedian Zoto
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 946
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Rushit Doci
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 963
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Arben Papa
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 602
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Maliq Rrapa Esmerald Mateli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 616
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Fregjaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 617
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Erzen Prendi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 886
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Alban Ramadani
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 913
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Bashkimi i Perkohshem i Shoqerive Ecogen dhe Albavia shpk kerkues Edi SpahoBesa OmbashiElton LulaKlodi BejaLealba Pelinku
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 921
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Shehi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1402
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shqiponja Marku kerkuese
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1412
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Genc Celi i demtuar akuzues Hane Mucollari e akuzuar
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1426
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Dylejman Dani i demtuar akuzues Ilir HutaNexhmi Huta te akuzuar -Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 818
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Elton Hida
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 852
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Biba Anton Biba
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 838
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Eglantina Xhabafti
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1363
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Afete KokaGramoz ShehuArber PeloBelita ZeqiriAndrea Haxha
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1411
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ardian Mone
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1378
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Gazmir Lleshi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2461
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bilal Kulla Mondi Baroka Lorenc Gjini
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 595
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Murgu
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1282
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Renato Kurti Arisjon Rakipi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1318
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Skender Kafexhiu
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1346
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Besmir Laja Brunilda Dura
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1407
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Agim Imeri
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1414
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Abdullaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1379
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Kristjan Meta
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 932
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Martin Tusha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 933
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Brendon Gjini
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 934
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Erlis Hysenllari
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1900
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Besim Vathi Artan Baqoshi Muharrem DervishiXhemali TahiriRedon VathiMuhamet VathiGenti cangu
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 597
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Karafil Lika
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 594
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Agron Daci kerkues Riza MihaFlovion Musta
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 825
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Sorra
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 859
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Bastri Indrit Sula
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 878
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Eduart Hasani
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1640
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Erdi Oshafi, Fation Oshafi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3763
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2016 12.00
 • Palet ne proces:
 • Klaudit Matoshi
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 815
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Syrja FerroArben Ferro kerkues -Shoq. Drini Construksion shpkAgim Demi subjekte te interesuara
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1358
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Sinaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1353
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Klodian Taga
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1222
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bledar Daci Ervis Misini
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3630
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Diber Dionis Gjoka
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 799
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Elton Miri-Prokuroria e Rrethit Kruje Astrit Copani Islam Copani
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1356
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Sinan Koci
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1370
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Sami Gashi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1361
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Elvis Muca
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2076
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Artan Pulti i pandehuri paditur Petraq Shomo Arben Taipi paditesa Shoq.Energy Solutionshpk Shoq.Albanian Energy Solutionshpk
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1260
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Alberta Gega
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1311
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ismail Rama
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1325
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane- Gjelberim Gjika
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1327
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Agron Zylfo
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1355
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Irini Marku
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1365
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Caushaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1331
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Faik Baja Sulltan Dragjoshi Florian Mikli
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 968
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Dorian Bozaxhi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 917
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Altin Mamica
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3599
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Alda Nomani Bukri
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 584
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ardian Bitraj Mimoza Bruzia
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues me relator Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3537
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Alban Beqiri Renato Gjera
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1374
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Zyka
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 940
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Dollaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 958
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Orest Xarxallo
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 920
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Altin Alushi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3621
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane Blenard Fejzulla
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2490
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Diber Arfet Asllani
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3538
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kristi Kurti Kerkues
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 868
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Armand celiku
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3536
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Artan Raska
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 677
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Edison Kajtazi Enton Ibrahimi Sada Artan Hasani Agron Goxhaj Alket Halitaj Andi Veshi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3424
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Violeta Gazeli Dashuri Buno Vladimir Bozdo
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3570
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Rafaelo Vrapi Kerkues
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3535
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Ndosha
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 651
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Kambo Arben Mucaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3521
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Julian Hysenaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 522
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Napolon Doci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3600
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ferdinand Shuaipi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1277
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Aldo Leka
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2432
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Orgert Kanushi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3528
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kris Gjore
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1351
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Lika Sabri Ngota
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3622
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Diber Defrim Lleshi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1343
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Sadik Vokshi Festim Brati Ilir Gera Ramiz Hykaj Baftjar Nela
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1077
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Arivaldo Kalthi Klejdi Lleshaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 836
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Beka
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1627
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Gentian Berisha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2253
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Edvil Hasani
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3512
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane Edmond Bode
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1314
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ylli Ndoj kerkues
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 982
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat Algert Marku
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1335
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Enis Tela
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1340
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Azem Dedej
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1369
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Resmi Vila
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 908
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Taulant Kurti
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 904
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Din Meshi,Valter Meshi,Marsel Kasmi, Marsel Kasmi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 925
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Dritan Brahja
 • Relatori:
 • Doreheqje relatore Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1341
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Flavio Qarri
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1344
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Ermal Sultafa(ankues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3159
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Adrian carcani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 615
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Roland Maloku
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 637
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Fitim Ivani
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1297
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Klarita Avdi, Ana Avdi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1316
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sabri Koxheri(kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1333
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Muca
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2578
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Keldi Beshi,Franc Borova,Ilirjan Beqiri,Flamur Dema
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1342
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan ciko, Eva Rama
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1348
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Goci (kerkues), Prokuroria e Rrethit Kruje,Fatmir Murati,Fatmir Shani, Bashkim Kullaj, Shkelzen Hoxha,Lindita Pelivani,Mimoza Sina
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 914
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kostandin Zaimaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Daniel Rizvani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 919
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kadri Xhambazi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 554
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Balla
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 576
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Artur Karameta
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 588
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Artan Nezaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 899
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Erson Doda
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 916
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Izidor Hashorva
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 918
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Rapushi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1391
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Tedi Durishti
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1384
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Erdi Haldeda
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2215
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Behar Visha
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 897
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Mecani,Genc Kasalla,Ilir Kasalla,Andi Llukani,Pellumb Jangozi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 888
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Veli Selimi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 898
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Edison Cukali
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1330
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Rovena Lila
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1323
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Edison Laci
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2594
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Dritan Keta
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 548
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Shehu
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 560
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Arjan Koliqi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 683
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Kusi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1189
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kosta cekani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1196
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Elton Farruku
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1319
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Erald Xhetani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1324
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Vasil Dedndreaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1332
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Lleshi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 862
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Uke Sadikaj (Sadriaj)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 907
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Roland Ramadani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 900
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Jak Trokthi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 535
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Anton Dedaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 551
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • INUK (kerkues) Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane (person i trete)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 557
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Alvin Hamlli
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 892
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ervis Shamo, Zamir Kaja
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 891
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Elez Vata
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 889
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Etmont Lamce
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1376
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Artan Hymeri
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1406
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Goga
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1399
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shaban Topalli
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 887
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Armida capi(e demtuar akuzuese) Gazeta Panorama,Klotilda Harka,Denis Dunisha(te akuzuar)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 896
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Idajet Marku
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1171
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Erald cibaku
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1309
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Ismaili
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1315
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Behar Shira
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1317
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane(Kerkues) Aleksander Hido(Gjorgji)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 540
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Shteto shpk
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori A.Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 534
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Bulku
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1292
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Valbona Muda
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1305
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fran Zymaj,Osman Morina,Gezim Zuna,Fatmir Lama
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1271
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Eldi Ramazani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1303
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Strateg Basha
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1273
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Edvin Haxhi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1308
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Lavdije Ismailgeci(kerkuese)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 915
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Anxhela Gjoni
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 929
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bajram Koleci
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 937
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ndricim cali
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 545
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Hajdari
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 565
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Luan Hoxha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 572
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Elion Pirani, Sandri Memeti
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 884
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dhimitraq Kolezi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 894
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Ndue Steaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 890
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Martin Bukri
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1329
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Hasa
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1322
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bledi Larti
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1313
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Hyrja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 872
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mitat Billa
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 873
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ferit Dauti
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 874
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ismete Koltraka
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1275
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Androkli Kokthi(i demtuar akuzues) Aleks Mecaj(i akuzuar)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1836
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Suzana Gjashta
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1868
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Ingrid Zeqo
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 511
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Osman Cenga
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 524
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Bejdollari
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1245
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Afrim Kola
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1246
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Jani Marku (kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1265
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Kamberi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2284
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Franceska Cenaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1289
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Genc Celi (i demtuar akuzues) Hamdi Gjoka(i akuzuar)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1296
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Goxhaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 870
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Flogert Mici
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 895
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Gramoz Zeneli
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 896
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Dino Doci, Elidon Lamce
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 525
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Xhon Bitri
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 519
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Taulant Sala
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 538
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 12:40
 • Palet ne proces:
 • Bektash Seferi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 863
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Isak Zhaboli
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 864
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Troci(kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 865
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Ilger Qose
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 124
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bahri Allushi, Bashkim Xhilaga, Dhimiter Davidhi, Dorjan collaku, Fatbardha Gurthi, Gentjan Jahja, Lavdim Cani, Liljana Lola ( Tusha), Mehdi Marku, Myzejen Belba
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1300
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 sha(kerkues,ankues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1285
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bedri Dafku
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1307
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Benard Gjoka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1302
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Rogert Kaxhaja
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1280
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Elidon Licenji
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1301
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Toska
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 490
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shaban Berliku
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 502
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Tahir Lleshi
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1252
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Gramoz Tota, Enton Nikaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1235
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Flori Pali
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1254
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Selman Islamaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3487/1261
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Nokaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1279
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Guri Goxha
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1283
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Rama
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 829
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gezim cucaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 841
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Hoxha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 883
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Kurtej
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 503
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Albert Dervishi, Roland Haka, Benardin Gjinaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 517
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Olsi Rusmali
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 510
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shaban Halili
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 911
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Mansaku
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 901
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Klementina Zyberi(Ankuese)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri