Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2024 13.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 676
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Xhentil Muco
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 881
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Drilon Laraku
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 955
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Flamur Shahini
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 687
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ramadan Jana
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 936
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Lika
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1093
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Rrapushi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1564
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Gjika; Eleni Dardhaj; Gezim Feta; Gentian Sherifaj; Blerdi Licaj; Mustafa Tartari; Artan Ferati; Aleks Ahmetaj
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 96
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Cafi ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 993
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avni Alimema
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1057
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Lleku
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1119
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Blloshmi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 790
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Aleks Bushi ( Ankues) - Kristaq Puleri ( Person nen hetim)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 910
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Inelda Zanati ( E demtuar akuzuese) - Frida Dibra ( E akuzuar)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1048
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Veli Dobra
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1266
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Aliaj ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1325
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Aurel Marini; Erold Zguro; Ardit Bektashi ; Juxhin Gremi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1390
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Besnik (Gezim ) Koldashi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1337
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Gazmen Bejko
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1358
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Hamit Lama ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1368
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Behar Cakalli
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1138
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Eduart Pervataj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1137
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Molla ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1131
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Roland Kadiu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1367
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Emilio Cibaku
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1230
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Nuriemira Rizvani
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1407
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Leka
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1378
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Albert Baci
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1423
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Blandi Dorzi
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1730
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Hyka
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1287
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Avdillari
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1363
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Agron Nokaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1283
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Aris Cela
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1293
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1362
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Kovaci
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1265
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Diva ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1351
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Besmir Rrahmanaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 786
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Renato Fejzullaj; Silveste Sylaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 981
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Baraku
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1309
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Sokoli
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 944
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  14.40
 • Palet ne proces:
 • Marios Dimopoulos
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1222
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Xholjon Papaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 98
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Eduart Bukaci
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 107
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Kuqi (Kerkues)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 391
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Nadi Zika
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 309
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Kledion Shima
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 144
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sokol Marku
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 17
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Hasan Haka; Ilir Haka ( Kerkuesa)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 151
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Enton Qendro (Kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1286
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Emanuel Dungu; Ahadu Mersini
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1223
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Kol Gjoni
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1352
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Lita ;Sulejman Visha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1380
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ergys Kaci
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1257
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Azem Sula
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 177
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Mentor Dunga
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 425
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Mejdani
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 868
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Fran Ndreca
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1082
 • Data e Gjykimit:
 • 30.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Johana Lluka
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 501
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Pitarka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 502
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Klodian Pira
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 509
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Asllan Kodra
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 408
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ervin Cukaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 411
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Rakip Gogo
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 268
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Natasha Ulqinaku
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 203
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ahmet ( Amadeo) Baci
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 211
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Preng Kola
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 212
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Leza
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1431
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Behar Brahaj; Shkelzen Ismailgeci; Vilson Brahaj; Ervis Qemali ; Daniel Qemali; Kimet Sulce
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1287
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Reshat Kallushi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1408
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Intersing - Vienna Insurance Group Sh.a ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1252
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Elton Meta; Henri Prokopi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1415
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Haki Disha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1234
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Neli ; Argjend Shehu
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1340
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Xhafa
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1417
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Lorin Topulli
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1258
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Nurije Nezha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1214
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1294
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Erzen Hoxhaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1414
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Andi Subashi; Sajmir Koci
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1431
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Shehi; Nexhmije Remsulaj; Habib Osmani; Marinela Korbi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1226
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Antuanel Mila
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1469
 • Data e Gjykimit:
 • 27.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Mendorjan Kasmi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1215
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Abas Hyseni
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1271
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Arjan Fizmani
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1436
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Ndrelalaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1187
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Lika
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1323
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Flamur Hoxha
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1205
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Prengezaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1199
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Irkenc Hyka
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1395
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Nino (Qemal ) Cela
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 865
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Saimir Zejneli; Ogert Allmuca
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 893
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Alushi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 921
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Emiljano Kasolli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 192
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Virjon Harizaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 453
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Sakajani; Rexhep Patushi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 584
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lazam Troci
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1247
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Faik Baja; Sulltan Dragjoshi; Florin Mikli
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1261
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ariton Toluli
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1377
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Oltion Murataj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1171
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Hazis Guma
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1274
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Albert Durma
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1403
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Hysen Pali
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1155
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Mera
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1146
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Ibra; Dod Macaj; Arben Llangozi ( Te demtuar akuzues) - Ilir Pashaj ; Gjykata e Rrethit Gjyqesor Elbasan
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1149
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Kahveci
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1276
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Deliu ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1422
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Bruno Cerma; Aldo Nuro
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1242
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Stefan Agolli
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1394
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fran Pacaj ; Nadire Pacaj ; Mikeljana Pacaj; Lidio Pacaj ( Kerkuesa )
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1220
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Laureta Cekaj
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1317
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Aldo Beqiraj
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1409
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Manjola Dollapi ( Kerkuese )
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1421
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Natali Kyrkala
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1211
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Egra
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1425
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Armando Toska
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1428
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Bleta ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1241
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Jana
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1302
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1433
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Meliha Ramaliu
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1176
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Azuni; Altin Lami
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1348
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Florian Balashi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1191
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Bekim Zenelhasani
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1251
 • Data e Gjykimit:
 • 26.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Xhuljan Germenji
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 483
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Albatrucks Sh.p.k
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 491
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Irme Musaraj; Emil Kalimeri
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 492
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Noka
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 110
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Aliu
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 382
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Muhamed Kurushi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 383
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Prend Kola
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 389
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Klaudio Sulaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1275
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Haqif Skordha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1278
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Meshi ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1285
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Emiljan Myrdini
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 395
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ardijan Bushi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 404
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Enxo Kola
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 405
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ingrid Goxhaj ( Kerkuese )
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 191
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Isaku
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 194
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Kolmarku; Gjergj Tushaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 201
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Leonard Micka ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1244
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Albert Peti
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1203
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Demiri
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1282
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Renato Kurti; Redis Kullafi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1299
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Lule Dajcaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1413
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Astrit Burci; Hume Duka
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1424
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ermal Kaimi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1339
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Refik Baqoshi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1375
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Hysni Tara ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1172
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mirash Piroli
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1342
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Qefalia
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1264
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Salija ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1331
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Danaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1305
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Armando Latifi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1391
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Florian Frroku
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1304
 • Data e Gjykimit:
 • 25.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Dojka; Artur Meta
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1227
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Vasil Xhallo
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1202
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shqiponja Vathi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1332
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Edmond Rapi; Dorjan Kadiu
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1192
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Shaqiri
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1341
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ludion Zeneli
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1372
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ylli Nezha
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1204
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Eduart Ziba
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1419
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Asllan Ajazi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1311
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Xhika ; Laugjend Nuredini
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1388
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Klodian Nezha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 813
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Kadri Molla
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1347
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Halil Brahaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1100
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Jak Ndoj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1070
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Viktor Shkoza
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1315
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Sabah Xhixha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1420
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Dritan Agushi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1290
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Bledar Kotorri
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1402
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Dritan Tanci; Ertigen Alla
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1193
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Klodjan Shkalla
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1392
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqata Lugapaj Kurbin
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 533
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Bozaxhiu ( Kerkues) - Kristaq Bllaci ( Person Interesuar)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 836
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Erion Mihali
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1109
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Albert Uka ; Besart Qinami
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1697
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Orges Dardeshi
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1195
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Edi Lulej
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1434
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Preng Rajta
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1183
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ferdinand Deda
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1296
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ardit Zira
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1298
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Zeneli
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1383
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Indrit Bylyku; Mino Zotaj; Eno Barolli; Ginsel Durresi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1374
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore Gjyqesore PrivateA.R.BSh.p.k ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1279
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ervis Husha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1411
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Destan Veshi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1208
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Florian Krosi; Arben Krosi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1321
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Teki Deda
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1336
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Martin Voci ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1386
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Rejdi Halebi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1292
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Baxha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1432
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Holta Copani ; Ndue Totraj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1354
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Ceka
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1181
 • Data e Gjykimit:
 • 24.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Feride Ceka
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 85
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Toma
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 88
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Rrucaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 364
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Radvis Gaxha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 371
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Leonard Gjoni
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 373
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Ukcamaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1256
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Kleda Tota; Jonida Pula ; Eduart Malaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1262
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Deshire Leza; Vajdije Sahitaj (Kerkuesa) - Veli Albrahimi (Personi i trete)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1270
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Troci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1236
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Blerim Gjylmezi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1267
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Aliaj ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1349
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Skerdi Hajrulla
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1201
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Jorgaqi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1319
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Kortoci; Artan Toma
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1355
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Qazim Murrja
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1175
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Artan Caka
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1410
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Iva Aliko
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1182
 • Data e Gjykimit:
 • 23.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Cecaj
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 469
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Indrit Ali
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 476
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Endrit Sadikaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 480
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Emanuel Shkembi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 384
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Shkreli ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 388
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Klajdi Gega ; Arjan Tuti
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 390
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Anton Gecaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 178
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Mandri
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Armand Zhugli
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 187
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Artan Sako
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1375
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Nasufi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1301
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Elvir Zissi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1318
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Softa ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1232
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Leard Xhika
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1250
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Afrim Sulaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1437
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Astrit Bushi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1281
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ervis Martinaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1398
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Klajdi Llazari
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1186
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Hamid Lama ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1366
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Bushkolaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1269
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Haziz Shehi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1379
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Artur Vigani ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1404
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Jeton Gurthi (Kerkues )
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1177
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Fran Dashi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1197
 • Data e Gjykimit:
 • 20.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Selman Arapi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1209
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Arber Aliu
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1328
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Franci Jashari ; Aleksander Hasani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1229
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Xhuljan Fejzo; Ramazan Hyka; Klaus Sula
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1356
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Kulla
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1397
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ekrem Muca
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1255
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Vasilika Kolonjari (Kerkues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1288
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Allushi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1361
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Lama
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1228
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Stazimiri (Kerkues )
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1399
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Hyka
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1240
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Renard Smajlaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1330
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lejla Libohova ( Kerkuese )
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1322
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Arber Caka
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1364
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Selim Ismajli
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 510
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Saba Vathi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1660
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Florjan Mani
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1690
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Magelan Quku
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1696
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Jonus Stafa; Njazi Rabdishti
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1405
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Veizi ( Kerkuese )
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1272
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Dhurim Brahimetaj; Ergys Kertuka
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1345
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fejzi Shehu ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1438
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Genci Shera
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1217
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Armando Hodo
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1291
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Artan Kruja
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1338
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Renato Miftari
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1238
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • David Ibraj; Ervis Ismailaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1307
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Megi Milkurti
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1198
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Avdyl Lushaj ; Denis Troshani; Shyqyri Balija; Sajmir Lushaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1334
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Arjel Kodra
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1430
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Sina
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1384
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1273
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Kurt (Klodjan ) Salkurti ; Oltjon Arapi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1401
 • Data e Gjykimit:
 • 19.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Sokol Peza ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 459
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Balaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 463
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Selami Barci ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 466
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Jashar Meta
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 80
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Dritan Billa
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 350
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Nikolaos Vagenas (Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 356
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Klaudio Allgjata (Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 360
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ergys Rroshi; Delon Merkaj; Edmond Lacaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1239
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Agustin Selishta
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1248
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ndue Pjetra ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1249
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Allushi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 369
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Dara
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 376
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Besmir Ramadani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 379
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Imer Kurpali
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 162
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Esat Koci
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 167
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Gjevalin Pjetri
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 175
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Dashnor Mici
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1718
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Genci Shehu
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1207
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Orel Rusi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1310
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Riardi Peposhi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1184
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Elton Gjoka ; Xhemal Denjeli
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1245
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Spahiu
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1418
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Erind Krasniqi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1263
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Arjan Stafuka
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1432
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Haxhimali
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1213
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Suart Leka
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1731
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arjan Mustafaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1260
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Suzana Hysaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1359
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Tema ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1734
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Murati ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1344
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Mustafa
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1371
 • Data e Gjykimit:
 • 18.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Hamit Dibra ( I akuzuar)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1215
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Alla
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1306
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Mahir Halili
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1259
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Aldor Bushkola
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1259
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bylbyl Qerimi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1316
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ermal Sela
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1235
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Rrok Stakaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1732
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Valter Tabaku
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1179
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Hamit Dibra
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1189
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Isuf Smoqi ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1733
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Merko
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1243
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Halil Daci
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1387
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Kurti ( Kerkues ) - Pellumb Rakipi ( person Interesuar)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1297
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Liman Stafa
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1314
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Blloshmi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1329
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ilia Ahmeti ; Astrit Hima
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Hoxha
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1624
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Gjika
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1654
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Vasil Gjika ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Cerpja
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1303
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Elton Meta
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1335
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Qerim Hyseni
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1280
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Mario Zaimi; Armand Nika
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1389
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Andi Mani
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1370
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Kurbin
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1713
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Zemrite Mema
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1188
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Fredi Qinami ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1233
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Kadri Dibra
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1212
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ervis Husha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1277
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Nuredin Krruta
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1382
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Haruni
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1726
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Sefgjini ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1327
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Eduart Kurti
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1254
 • Data e Gjykimit:
 • 17.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Dylejman Cara
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 76
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Erald Kucuku
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 78
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Myrvete Picari ( Kerkuese )
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 336
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Fuat Hodaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 339
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Lica
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 345
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Teta
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1224
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Marigler Gjergji
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Mirel Harizaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1237
 • Data e Gjykimit:
 • 16.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Jeton Dajci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 447
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Klaudio Dushkja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 448
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Isa (Esat ) Lama
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 452
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Admir Alimerko ; Idajet Shima; Luan Mustafa ; Skender Paca
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 359
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Hysenaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 363
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Harilla Trifoni
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 365
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Taip Mata (Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 155
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ervis Nake; Armando Lilo; Altin Cela
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 159
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Leka; Astrit Leka ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 161
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane (Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1623
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Oljon Mata; Krenar Mata
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1635
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Erxhon Kaferi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1665
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Rrushi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1655
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arap Shehu
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1687
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Kristjan Lica
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1712
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Tomcini
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1679
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Irilind Topi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1728
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Stojani
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1735
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria O.SH.E.E. Sh.a ( ish Cez Shperndarje) ( Kerkues) - Besnik Berisha ( Person i Interesuar)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1659
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Shametaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1677
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Sopaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1720
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Spartak Lame
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1640
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Avni Meta
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1692
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Azis Likja
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1727
 • Data e Gjykimit:
 • 13.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Marku
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1694
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Koleci ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1709
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1719
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Edmond Sinani
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1648
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Murat Sulaj ( Ankues) - Izet Rrapi (Person i Interesuar)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1682
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sotiraq Lala
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1725
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Kastrati
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1738
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Miceli
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1701
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Dervishi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1716
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • ShoqeriaO.SH.E.E.Sh.a ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1717
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ergys Shehu; Jurgen Sinjari; Omar Nasr; Rigers Vejsiu
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1284
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Cano (Kerkues )
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1400
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Hasan Rrezi; Ilir Mara
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1185
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Ramaj ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1649
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Leonard Peci ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1683
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Rricku
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1710
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Anisa Curraj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1658
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Pema
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1673
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Margjini
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1711
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Martin Prenga
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1218
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Markeci
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 293
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Bjanko Lata
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1268
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Permbaruesi Shpetim Allamani ( Kerkues) -Ymer Barci
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1540
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Orges Disha
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1558
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Sopoti
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1566
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Basha; Arben Koleci
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1632
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Artur Isa
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1644
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bledar Llazo
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1674
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Festim Zela
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1657
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ndrec Kola
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1686
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Tafili; Saimir Kuqi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1707
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Erion Kadiu; Besjan Dedaj; Flogert Koci
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1645
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Stavri Zeneli
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1684
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Begaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1703
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • ShoqeriaElgakoti
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1681
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Veli Emini ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1691
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Petrit Talja
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Murat Zyba
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1685
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Erjol Lama
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1705
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Diamant Xheka
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1723
 • Data e Gjykimit:
 • 12.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Antonio Perozello
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 426
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Razije Bega; Naxhije Jaupi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 430
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Adrian Osmani ; Alfonc Shyti
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 443
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Sulaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 71
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ndoc Prabibaj
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 323
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Bushgjokaj; Bernardo Cakaj; Sokol Sulaj; Kriste Bushgjokaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 329
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ferit Neziri
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 334
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Disha
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1206
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Asdren Daut
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1210
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Balaj; Denis Mici
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1221
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Tomi Velia
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 331
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Nel (Zenel) Shyti; Alfred Hoxha
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 346
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Erind Kodra; Klodjan Duro
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 349
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Gabriel Lungu
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 142
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Afrim Toska; Bashkim Toska
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 149
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Fatlum Kraja
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 154
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ajet Markaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1575
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Liman Cani
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1596
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Eduart Mulaj
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1615
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Nuci Shamija ; Dhimiter Roko
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1603
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Klinton Hysa
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1621
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Coka
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1652
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Preng Cela
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1600
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Artur Marku
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1646
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Kurti
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Leka
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1597
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Roven Cenolli
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1628
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Kristian Maliqi; Alltan Dafku
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1642
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Besim Shkoza
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Ibrahimi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1606
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Bukurosh Dani; Bernard Dani
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1614
 • Data e Gjykimit:
 • 11.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Avni Marqeshi (I akuzuar) - Ervis Isenlikaj ( I demtuar akuzues)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1586
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Musa
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1647
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Zymer Jerina
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1693
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Besnik Vishka
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1604
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Media VizionSh.a ( Kerkues) - Isuf Xibri
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1620
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Qarri
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1643
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Agron Koci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1714
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ardian Xhaferri ( I demtuar akuzues ) - Ismet Xhaferri ( I akuzuar)
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1584
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Xhetan Gjoka; Saba Hoxha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1663
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Feride Kateshi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1678
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Denis Mbroci
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1699
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Kuka; Permbaruesi Gjyqesor Privat Shpetim Allamani ( Kerkuesa )
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1704
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ermal Hoxha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1225
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Saba Lami
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1594
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Laureta Lika
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1622
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Valbona Gjergji
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1639
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Uka
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1605
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Merkuri
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1626
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Xhezmi Skenderaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1630
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Viktor Prengezaj; Brandi Pjetri; Fatjon Jakaj; Saimir Rezi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1246
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Eduart Mehmeti
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1381
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Rudina Zemzadja
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1174
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Marjan Levanti
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1462
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Engjell Boduri
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1491
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Alfred Qyra; Fatjon Goxhaj ; Fidel Gjurgji
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1508
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Marjan Kola
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1598
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Alfonc Gjoka ( Maloku)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1609
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1612
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Bllaca ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1590
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Andon Qako
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1613
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Robert Mulgeci
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1627
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Prek Martinaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1572
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Naim Xhyla
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1608
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Jani Rustemi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1633
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Prenga
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1607
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Qerim Xhaferri
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1625
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Veli Ndoj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1662
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Redon Asllanaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1610
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Sali Bilja
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1611
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Peca
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1650
 • Data e Gjykimit:
 • 10.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Harmito Kertalli
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 64
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Arjan (Arian ) Korca
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 67
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Servet Jashari
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 299
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Artenc Shehu
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 305
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sabah Selmani; Ledjon Kapri
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 522
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Celami; Behar Metra; Dritan Farrici; Etion Isufmani
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1190
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Daniel Bruci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1196
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Dorjan Braho
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ervis Berisha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1515
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Albert Kapllani
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1528
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Edison Feraj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1548
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Gezime Hidri; Tomor Hidri (Kerkues)
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1535
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Haxhiu; Ylber Dakuci
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1552
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Legisi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1576
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nefail Rodhe
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1500
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • David Makaj ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1542
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Skender Koci; Indrit Koci
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1582
 • Data e Gjykimit:
 • 09.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Enver Jakimi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 416
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Darjel Prushi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 420
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Setki Daci
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 423
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Allkoci
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 320
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Koci (Kerkues)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 326
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Rudina Dajlani ( alias Flora Ramadani); Nexhmije Karamani ( Dajlani); Alketa Shahini ( alias Marjeta Berisha)
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 330
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Erdion Leka
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 135
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Helion Shtepani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 138
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane (Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 141
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Marsel Gjoncaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1522
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Dorian Berami
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1543
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Lala ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1556
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ylli Ahmeti
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1531
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Osman Selimaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1560
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Erald Dautaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1583
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Sh.a ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1547
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Refije Picoka
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1555
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Saimir Krosi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1571
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Medi Muca
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1518
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Mirashi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1529
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Ferja
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1591
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Renato Bajraktari ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1534
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Naim Ismailsufaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1544
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1557
 • Data e Gjykimit:
 • 06.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Nerjon Bajrami
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1532
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Arber Fetahu
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1553
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Olsi Kurtaga
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1577
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Fino
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1501
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Besim Hoxha
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1546
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ervis Cani
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1589
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Myftaraj ; Klodian Cela
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1563
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Artan Bushi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1549
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Ramadani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1561
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Drini Mezexhiu; Denis Belegu; Marius Mile; Dario Haruni
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1574
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ferit Doku
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1631
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Toni (Arben) Kreci
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1656
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Erikson Klosi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1669
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Raul Valisi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1545
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Lami
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1559
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Aurelio Vishaj; Donald Doku
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1567
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Florian Shkembi; Sinan Kadena; Klevis Mulgeci; Kujtim Budini
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1539
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Meglan Memoci
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1551
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Vojsava Oparaku
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1570
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Liman Kadiu ( I demtuar Auzues) - Festim Kadiu ( I Akuzuar)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1506
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Armando Kurti
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1550
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Roland Mamli
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1194
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Mikel Koprelli
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1578
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Flogert Carja
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1641
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Qesaraku; Agim Qesaraku
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1661
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Naim Aliaj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1496
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mihal Gjini
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1526
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Enver Sula
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1541
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Romeo Koci ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1527
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Dina ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1537
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Erjon Caushaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1568
 • Data e Gjykimit:
 • 05.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Luan Bytyci; Baki Myrtollari
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 407
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ervis Kola ; Blerind Doda
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 410
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Oltian Nika
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 58
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Lamko
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 289
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Erjon Brako; Armand Beqiri
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 290
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Artur Sh.p.k ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 292
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Besmir Shega; Harkul Babaj; Bledar Hoxhaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1173
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Lleshi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1178
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Hysa; Mirjan Beneja
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Hysni Isaku (Kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 307
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Artan Lleshi
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 314
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Cani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 319
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Endrit Hoxhallari; Elton Suma; Jorindi Dunisha
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 126
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Cani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 129
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Altin Rruca
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 132
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Zharin Kapedani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1448
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Emanuel Makola; Sajmir Vladi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1471
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Eduart Tafciu
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1513
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Olsion Kaloshi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1449
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Klajdi Feta
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1489
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Azbi Hidri
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1520
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fabjan Sulejmani
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1445
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Albion Tershalla
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1481
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Gentian Ahmetsulaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1511
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Simon Mitraj; Endri Mihalaj; Mariglen Skendaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1457
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Shehaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1472
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1477
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Rasim Sula
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1443
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Lleshi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1476
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Maren Tufa
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1516
 • Data e Gjykimit:
 • 04.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Kleves Bitro
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 402
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Erando Sula; Fatjon Goga ; Ervis Mile
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1454
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Zamir Dumi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1475
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Albert Stafa
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1504
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Marjus Selimaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1458
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shkendije Shahu; Gezim Bilja
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1473
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Clirim Dumi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1480
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Sali Huta ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1562
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ram Dushaj
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1464
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Sami Gjyla
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1493
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Manaj
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1502
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Andi Laci
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1536
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Erjon Cerriku
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1581
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Hermes Arapi ; Gezim Halili
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1602
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Alfred Tanushi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1460
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ritvan Steaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1484
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Vilson Lala
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1521
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Xhurardo Murici
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1467
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Andrea Palushi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1478
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Mjeshtri
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1507
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mentor Hallaci
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1468
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Fabian Shima
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1488
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Serxhio Kola; Francesko Doci; Julian Beleshi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1494
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1442
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Cungu; Ronald Cana; Kristjan Nikolli
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1512
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Pecaku ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1519
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Pjerin Perlleshi
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1441
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Haki Hoxha;Bujar Hoxha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1453
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Barbullushi (Kerkues )
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1483
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Franc Kaloshi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1446
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Zija ( Fatos ) Shaba
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1479
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Koxherri
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1503
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Robert Shini
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1447
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Arnold Jaho; Aurel Lila
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1456
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Anonime Banka Credins ( Kerkues) - Asim Malaj (Person Interesuar)
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1485
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Bajram Canaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1452
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Orges Jahelezi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1482
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Sefa
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1517
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Silvio Xhafa
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1487
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Edison Celaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1450
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Jurgen Masati; Arif Kasa; Enea Xhani; Florian Hoxhaj; Mardiol Shyti
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1498
 • Data e Gjykimit:
 • 03.03.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shkendi Kadria
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 54
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Eduart Saka
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 55
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Meshi (Kerkues)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 265
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Meca
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 276
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Samet Gatali
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 282
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Maliq Hysenbelli (Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1158
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Sander Ndokaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1166
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Kristi Cinari
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1169
 • Data e Gjykimit:
 • 02.03.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Elton Gjetani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 386
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015 9.00
 • Palet ne proces:
 • Rigers Hoxha
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 393
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015 9.40
 • Palet ne proces:
 • Juventin Cere
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 398
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Spiro Stamo
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 291
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Maringlen Xhepo
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 297
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Milani
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 301
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Amarildo Mehmeti
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 121
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Albtelecom
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 124
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Balla
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 169
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Xhuljo Cehani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 370
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015 9.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Cakraj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 378
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015 9.40
 • Palet ne proces:
 • Sokol Ndoja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 380
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albatrucks Sh.p.k
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 31
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015 9.00
 • Palet ne proces:
 • Zef Ukshini
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 253
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015 9.40
 • Palet ne proces:
 • Fredi Rrapi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 258
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Perparim Marvataj; Adnand Isufi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 260
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ardian Peposhi
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 182
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Enerik Cela
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 799
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Sorra
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1151
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim ( Altin ) Guri
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 275
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Gjoka
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 279
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Alfred Tuci
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 284
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Jurgen Cenaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 116
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Blerim Shuli
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 117
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Taqi Duro
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 118
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Dushi
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 47
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2015 9.00
 • Palet ne proces:
 • Altin Guni; Ali Tabaku; Agim Shqezi; Myftar Ismailaja
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi (Dorehequr)
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 50
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2015 9.40
 • Palet ne proces:
 • Dritan Nikolli
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 237
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Edmond Lepuri
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 239
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Renis Jaho
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 246
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Hajrulla Isenlikaj
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1135
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Cani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1141
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Sejdi Toshi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1150
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Grejdi Gjoni
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 355
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015 9.00
 • Palet ne proces:
 • Enkel Asamataj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 362
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015 9.40
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Gega ; Denis Gega
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 366
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Loshi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 266
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 269
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Festim Llato
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 271
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Alsid Shena
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 111
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Qefalia; Erald Abazi; Sajmir Agici
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 112
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Rezart Murataj; Renalt Tahiri
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 115
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shqiponja Marku
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 432
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015 9.00
 • Palet ne proces:
 • Laurent Jasharllari
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 351
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015 9.40
 • Palet ne proces:
 • Izet Hotaj
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 354
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Salvatore Messina ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 42
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015 9.00
 • Palet ne proces:
 • Vilson Cani ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 232
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015 9.40
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Ibra ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 233
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Pandeli Mocka ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 234
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Edison Xhafa ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1115
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Sefedin Majollari ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1121
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Javad Deris; Reza Tanhaei Saeid
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1132
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Erzen Sulaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 247
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Gjoni
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 256
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ervin Cukaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 259
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Admir Arifaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 104
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Pana
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 106
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Leonard Copani
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 109
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Gjet Daci
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 35
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2015 9.00
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Bega ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 41
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2015 9.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Dybeli
 • Relatori:
 • Astrit Haxhialushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 213
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Rei Kadiu
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 218
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Adnan Vildizoglu
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 226
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Agron Rama
 • Relatori:
 • Fatos Qato
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1103
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Filip Shehu
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1110
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Artur Meta
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1114
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Renalt Tahiri
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 333
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015 9.00
 • Palet ne proces:
 • Servete Gatali
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 338
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015 9.40
 • Palet ne proces:
 • Nevruz Turja
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 340
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ramadan Topuzi
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 231
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shemsedin Abazaj
 • Relatori:
 • Genti Shala
Detajet e Ceshtjes