Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2408
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. ND,Ndertimit Geri shpk Shoq. Karl Gega Konstruksion shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2461
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shkembim Vellku OSHEE sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2464
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Frangu OSHEE sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2272
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Arapi,Mesude Ahmetaj(FeCi) Zyra e Permbarimit Tirane, Banka e Bashkuar e Shqiperise
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2290
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatime Zhabjaku OSHEE sha Bukurije Zhabjaku
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2280
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Maloku OSHEE sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4248
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Hekurani,Naferit Hekurani,Xhulio Hekurani Shoq. Sigal Uniqa Group Austria sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4302
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Makbule Xheka Intesa SanPaolo Bank Albania sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4316
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Athina Buli A.K.K.Pronave Tirane, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2675
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Prenga,Alfred Prenga Shoq. Banka e Tiranes
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2696
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • AMC sha Bashkia Maliq,Komisariati Policise Kolonje,Komuna Mollas(Erseke)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1427
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Eduard Toptani, Marion Toptani,Rrajmond Toptani - A.K.K.P. Tirane, Abdelikin Toptani, Aida Frasheri (Besho), Aleksandra Evangjelino, Altin Vrioni, Arshi Vrioni, Bashkia Tirane, Besnik Gavazi, Emine Toptani, Etleva Marku, Fiqirete Frasheri, Fuat Toptani, Grabon Vrioni, Hajri Frasheri, Hedije Hoxha, Hysref Frasheri, Ilona Bicaku, Kbiro Beu Muhamet, Kujtim Sokoli, Lejla Toptani, Lenka Blido (Caushi), Meleq Frasheri, Nadia Dollaku (Frasheri), Nargiz Lungu (Shkreli), Nirvana Lekaj (Frasheri), Rea Toptani, Rid Gavazi, Ridvan Sokoli, Rozafa Cabej, Sadije Toptani, Saimir Vrioni, Servete Tirana (Vrioni), Suela Toptani, Sulejman Shkodra, Tarik Shkreli, Valbona Mardodaj (Shkodra), Vangjel Evangjelino, Vildan Shkreli, Xhanina Gavazi, Zija Vrioni, Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 550
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Agron Mehmeti Shoq. Dardania Ndertim shpk
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 571
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Anila Citozi Shoq. AGI BES Halili shpk
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 572
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. LIT shpk Shoq.Permb.Gjyq.Priv. Albase shpk Deli Karaj,Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 567
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Beqir Rada,Ilir Rada,Anila Rada,Brunilda Rada,Bujar Rada Shoq. Kontakt shpk
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2233
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Lindita Mema Shoq. Sig. Intersig Vienna Insurance Group sha
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2248
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Lami Kopshti Privat Jopublik Princi i Lumtur
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3325
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lumturie Metani DRSSH Tirane, Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3356
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Buci OSHEE sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3387
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Sulltane Hysa ISSH Tirane, DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2051
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Idlir Kazazi A.K.K.Pronave, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2078
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Qorraj OSHEE sha, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2103
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Rozina Shqypi OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1380
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Eldi Zhuba OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1385
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Security Force-98 shpk Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Tirane sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1394
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Arriku Xhelantina Hoxha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2777
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Dashamira Halili Bajram Halili, Gjyle Berisha, Vjollca Berisha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2741
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Florije Rushiti,Albonit Rushiti,Ardit Rushiti Shoq. Sig. Atlantik sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2744
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Qamil Zelo,Mersin Zelo,Hane Zelo,Sanije Zelo,Xhuljan Plaku,Sako Zelo,Alfred Zelo,Beruze Zelo,Vathe Merelli,Hasan Shehu,Riza Shehu,Klaudio Shehu AKKPronave, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2763
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Unipart shpk Shoqeria JGS-BAU shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1917
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Banka Credins sha Shoq. Japan Servis shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1693
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Sinan Halili Ramiz Halili, Shoq. Alfa GJ shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1829
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Alberta Gega Shoq. Banka Credins sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2530
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Mirela Lleshaj OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2537
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Energji shpk Shoq. Scai shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2561
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ermal Mali Phoenix Technology Services Albania
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2324
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Prek Marku A.K.K.Pronave Tirane, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2351
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. BAU Construction Xhemal Aga
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2367
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Orges Kadiasi Shoq. AKF Petrolium shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 557
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Grigor Lengo Autoriteti Rrugor Shqiptar, Shoq. Salillari shpk, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Gaxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 568
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Kurti OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Artur Gaxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 580
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Stojani Keshilli i Ministrave, Ministria e Transportit dhe Infrastruktures
 • Relatori:
 • Artur Gaxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2762
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Gogo DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2789
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Lashi Alfred Lashi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2816
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Vasil Xhallo Shoq. AOS Konstruction shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1883
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Qemal Hoxhaj OSHEE sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1930
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Hamza Kalemaj Albkrom sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1941
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Artan Nuriu Banka NBG Albania sha, Permb.Priv. Vasil Shandro, Shoq. 2-AL shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2194
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Nesimi-Studio Permbarimore Alimadhi shpk, Muharrem Stafuka, Valentina Stafuka-Lorenca Lulaj
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2187
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Manjola Reca (Reci)-OST sha
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 606
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Mark Doda, Prene Doda, Valentin Doda, Oliada Doda (Dobrozi), Drane Doda, Dile Taci-Shoq. Sigurimeve Albsig sh.a, Shoq.Sigurimeve Sigal sh.a, Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2186
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Luan Sopaj-Shoq. Lugano shpk, Petrit Sopaj, Elvira Sopaj, ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2211
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Gjinovefa Suli-DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2241
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Arber Hoxha, Tomorr Vehbiu-Shoq. Thaka/G shpk, Gentian Thaka, Renato Thaka
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1900
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Geront Selenica, Evis Selenica,Shoq. The Point shpk Shoq. Permb. Praxis shpk, Banka Credit Agricole Shqiperi sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2356
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Organizata e Sindikates se Pavarur te Naftes-Patos(OSPN-Federate) Veli Fejzullahu
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2338
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Bari Guri Zyra e Gjendjes Civile Skrapar
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2235
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Arturo Verzerolli Leonard Mana
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2252
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Nikoleta Ramaj Posta Shqiptare sha, Filiali Qendra Tranzit Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2264
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Vodafon Albania sha Shoq. Franco Construction shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4220
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Barjeta Zykaj Mendir Stafa Tomorr Stafa, Lirie Stafa
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4229
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Enis Caslli Shoq. Ujesjelles Kanalizime sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4240
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ismet Memia Ujesjelles Kanalizime Tirane sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2607
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ernis Bacaj Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2630
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Pal Secuni A.K.K.Pronave Tirane, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2654
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Naim Laja Albtelekom sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 416
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Arben Petto,Shoq. BI Investiments shpk Shoq. Permb. Strati Bailiff s Service shpk
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 489
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Qendra Sportive Kuq e Zi sha
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 547
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Gani Yrsheku,Zyra Dorezi,Ermira Mecaj Beqir Yrsheku,Sami Yrsheku,Nurie Puca(Yrsheku)
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2152
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit,Garda e Republikes se Shqiperise A.K.K.Pronave Tirane,Artan Nishku,Gjergji Caushi,Pranvera Caushi,Darina Resuli,Eliza Nishku,Ilir Nishku,Vilgjil Sallabanda,Meri Sallabanda,Aferdita Sallabanda,Galina Papa,Pavel Nishku,Milena Nishku,Kostandin Nishku,Andi Nishku,Genti Nishku
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2217
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Focus Media News shpk Roland Bytyci
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2134
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Antea Cement sha Shoq. Shima shpk
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3276
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Daja,Juna Daja,Aron Daja Shoq. Sigma Interalbania Vig sha Intesa SanPaolo Bank Albania sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3278
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Edmond Matoshi Zef Matoshi Lize Matoshi, Saimir Matoshi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3304
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Aleks Nikolla Shoq. ICTS Albania shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2043
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Kurtaj OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2020
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gjon Lata OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2047
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • INSIG sha Eros Talo
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1308
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Vathe Xhafa OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1300
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Lika Shaqir Lika
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1345
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Qemal Troci Shoq. Astra Albania sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4235
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Paulin Rajta QSUT Nene Tereza Tirane MZHETTS, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3081
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Rustem Biba Shoq. Sig. Alb Siguracion
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2700
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Mbrojtjes Gjergj Rruli A.K.K.K.Pronave Tirane, ZVRPP Tirane, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2715
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Florian Skenderi,Vilma Leka(Skenderi) OSHEE sha, Shoq. Tiralba shpk, Shoq. Crivan Foring Trade shpk Haki Skenderi, Kimete Bogdani(Skenderi),Igli Skenderi, Shoq. Food Trade shpk, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2736
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Arben Mehalla-OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1354
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Besnik Bani Pandeli Llukmani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2268
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Geraldina Sopoti Shaban Miolli, Enver Miolli, Agim Miolli, Merita Corja, Astrit Kotzbauer, Silva Salillari(Miolli),Valbona Pasho(Miolli), Drejt.Nr.3 Punetoreve te Qytetit Tirane, ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2315
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Salillari shpk Shoq. Saeli Construction shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2477
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Arjan Lelaj Adem Hoxhallari,Fiqirete Hoxhallari, Arben Ilia, Shoq. Mineal-2L shpk, ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2496
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Ermira Hanxharaj Shoq. Media Vizion sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2506
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Lika OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4623
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Violeta Begaj DRSSH Tirane, Komuna Kutalli Berat
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3472
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Kukli DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 555
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Bation Begaj Anida Nuri
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 375
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Margarita Palluci Hekuran Tarllamishi
 • Relatori:
 • Artur Gaxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 430
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Kassel shpk Shoq. Al&Gi shpk
 • Relatori:
 • Artur Gaxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 511
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Skender Hoxha Besnik Hodaj,Alban Bitraj,Qafile Hodaj,Mirela Bitraj, Shoq. Bitraj-98 shpk
 • Relatori:
 • Artur Gaxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2702
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Artur Xhahysa Eurosig sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2727
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Troksi - OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 605
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Luan Leka,Av.Flora Gjini Perparim Brace
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1877
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mark Topollaj Franc Kacorri
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1907
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Manjola Demneri(Mara) Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1833
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Mobitel Wireless Comunication sha Albtelekom sha, Avokatura e Shtetit - AKEP
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 548
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Delton shpk Shoq. Elite Bailiff s Office shpk, Reshat Zika
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4733
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kadri Hima DRSSH Durres
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2167
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Qenan Tafa Zyra e Permbarimit Diber Agjens.Adm.Pasurive te Sekuestruara e te Konfiskuara Tirane
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 521
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Simon Ujka Mhill Kaci,Gani Masha
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 526
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Dritan Mocka Shoq. Permb. Petani Bailiff Office shpk
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2141
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Ishmaku OSHEE sha
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2886
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Xhevat Bekteshi Myftar Capa
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3884
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ramadan Allaraj-DRSSH, ISSH
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5210
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Fatime Jangozi-DRSSH Durres, ASSH Kruje
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2072
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Albtelekom - Osman Topi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2178
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Vodafon Albania sha Zyra Arsimore Kruje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2207
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Sokol Cara Shoq. Preza 1x1 shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4182
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Murataj Anila Murataj(Disha)
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4197
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Energysolution shpk OST sha, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4216
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Andrea Ahmeti Shoq.Sig. Intersig Vienna Insurance Group
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2566
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Komanda e Forces Tokesore Olsi Kerpi Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2579
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Besmir Gjoka Shoq. H-Tech Elektronik shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2588
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Francesco Lasala Luigino Michielan, Shoq. Italian Embrodery Style shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2108
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Astrit Daci,Etleva Mullai,Suzana Zeraliu,Nermin Daci,Narin Sulcebe Shoq. Teknoprojekt shpk Dega e Shoqerise se Huaj ISDC, Dega ne Shqiperi, Shoq. Construction Management Alliance Albania
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2035
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Marku,Mendie Marku,Peme Marku,Alma Marku,Ergis Marku Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 494
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Armanda Hasani Shoq. Picari&Merja shpk Tirane
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 552
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Zef Ndoj Ministria e Drejtesise,Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 553
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Anisa Qordja Gani Lami, Sanije Lami
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2115
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Lumi Shoq. Albchrome shpk
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3221
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Robert Dako Universiteti Bujqesor i Tiranes, Rektorati, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3246
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. General Cables Bros Orfanidi Anonymous Commercial Construction Company sha- Shoq. Geca Albania Limited shpk, Tomor Shehu, Rudina Shehu
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3261
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Dile Dedaj, Drilon Dedaj, Gentian Dedaj, Frederik Dedaj-Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4276
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Violeta Lala, Klodian Lala, Gjergj Lala OSHEE sha Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1882
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Elio Leka Shoq. Auto France-AL shpk Shoq. Sigma sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1985
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Stafasani OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5328
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Fatos Latifi, Urma Latifi, Gerti Latifi-Shoq. Sigal Uniqa Group Austria sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1264
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Osman Ereqi-Ermir Hoxha- Shoq. Bitraj-98 shpk, Shoq. Megi Konstruksion shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1268
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq American Hospital sha-Zyra e Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5377
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Najada Mullaj (Hoxhalli)-Brisild Mullaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2673
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Alfred Celiku-OSHEE
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2663
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Setki Shini, Vera Shini-Robert Shini, Tushe Shini
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2691
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Gjyze Maloku-Lutfi Maloku
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2160
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha-Shoq Basha & I , permb.gjyqesor Farie Istrefi (Basha)-Sami Luga
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2174
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Redi Reci Shoq. OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2190
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Gjok Pula OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2446
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Deliu, Nazmie Deliu, Ermal Deliu Dylaver Deliu, A.T.Kredive, Zyra Permb. Bailiff Services Matani&CO, ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2485
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Rahmi Kasi Pranvera Cami(Karaj)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2470
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Dika Konfeks shpk Shoq. Vista Group shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 588
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Enton Doga A.K.K.Pronave Tirane, Hane Velaj, Pellumbesha Haxhiu, Ergys Velaj, Mexhit Haxhiu, Liri Velaj, Napolon Haxhiu, Petrit Velaj, Vera Velaj, Dhurata Dauti, Yllka Velaj, Arbi Velaj, Selaudin Velaj, Sonila Velaj, Ulsi Velaj, ZVRPP Vlore
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4574
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Kadri Gega DRSSH Tirane, Shoq. Buka sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4061
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Razije Skura DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2089
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Spartak Hysi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Gaxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1988
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Trandafile Lifja OSHEE sha (Drejtoria Burrel)
 • Relatori:
 • Artur Gaxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2065
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Shoq. Permb. Albius shpk
 • Relatori:
 • Artur Gaxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2676
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Rrushi Limon Rrushi, Caje Rrushi, Alpha Bank Albania Tirane, Shoq. GRI shpk, Gezim Rrushi, ZVRPP Kruje Mimoza Rrushi, Bukurie Rrushi, Ermal Rrushi, Julian Zhelegu
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2681
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Abdyl Zgura Lulzim Taku, Ferit Taku, Ismail Taku
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2698
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Eglantina Brahimasi Shoq. Parr shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1766
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ferdinand Ibrahimi Shoq. AR LO shpk, Shoq. Permb. Strati Bailiff s Service shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1818
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Ajazi/L shpk Shoq.Permb. EPSA shpk Banka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1859
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shqipe Cara(Tanci) Albert Tanci
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1973
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Lucie Sina(Cerpja) Bajram Cerpja
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 559
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Abazaj Shoq. Jon shpk
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 575
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Gentian Ziguri
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 501
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Kaciu Bashkia Kruje, E.K.B Tirane
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 538
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Amaro Pharma shpk Shoq.Permb. Elite Bailiff s Office shpk, Shoq. IMI Farma shpk
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 541
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Ndoj OSHEE sha
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3608
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Hoxha-OSHEE
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4129
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Diana Kormaku-Ergus Kormaku
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2832
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Kursim Krediti Dobresh -Unioni Shqiptar Kursim Kredi-Shoq.Kursim Krediti Jube
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2163
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Saimira Danjolli (Topalli)-Shoq. Rexhepi sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2018
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Zela-OSHEE Tirane- Murat Zylfo
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4117
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Hasani-Blerona Hasa
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4145
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. ERG shpk Shoq. Permb. ZIG shpk, Shoq. Mamidoil Albania sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4171
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Arian Karaj, Elton Karaj Bashkim Zhilli, Astrit Pema
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2718
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gleni Saliasi Nadire Qinami
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2524
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Osmani Shoq. Fresh shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2548
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Lumnie Hoxhaj OSHEE sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2042
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Beshiri OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2050
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bukuroshe Shehu Posta Shqiptare Filiali Tirane
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1959
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Omega Farma Group shpk Eupharm shpk
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2112
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Sulaj Shoq. National Bank Of Greece (NBG)
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2005
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Kleves Muja,Mirsada Muja,Renis Muja,Roan Muja,Sanije Muja,Rezart Muja,Fatjon Muja,Brunilda Rexhepi(Muja) Drejt.Pergj.Burgjeve,IEVP Shenkoll Lezhe
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2029
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Kau Ibrahim Kalesha ZVRPP Kruje
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3173
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Nallbani, Denis Nallbani Sigal Uniqa Group Austria sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3162
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Gimjani A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3129
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Naxhmije Zylfo DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4507
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Liri Deshiku DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2009
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Tabaku,Hamdi Tabaku,Zenepe Tabaku,Rino Tabaku,Ervald Tabaku,Saimir Maci,Ezmerina Maci Ismail Elezi Bujar Tabaku
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 855
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Tire Sallaku(Sauku) Qefsere Shillova(Sauku) Hana Sauku, Artan Sauku,Genti Sauku,Merita Bruci(Sauku),Shoq. Ormars 2000 shpk,Intesa SanPaolo Bank Albania sha, First Investiment Bank, Tirana Bank sha, ZVRPP Tirane Milena Sauku
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 720
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Albafilm sha Xhulieta Vathi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3677
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Qamil Vlora, Ornela Pema
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1402
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Qefsere Shillova(Sauku) Imer Hasmuca,Bashkim Hasmuca
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5369
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Janushi Shoqeria Albtelekom sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2583
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Coca-Cola Bottling Shqiperia shpk Shoq. Standard shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2602
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Xhevrije Subashi(Kuci) DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2632
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Enri Naci,Indri Naci,Koce Pina(Naci),Kristina Naci,Lili Naci,Pina Naci,Yllka Naci A.K.K.Pronave Tirane, Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1997
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit Diana Iljazi (Bardhi)
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4796
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Vrapi Ujesjelles Kanalizime Tirane sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2397
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Becker+Ambrust Gmbh R.S. & M shpk Nikolla Caci
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2125
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Afrim Aliaj OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5490
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Armir Gjikolaj Shoq. Sig. INSIG sha Pal Gjikolaj,Tereza Gjikolaj,Mara Gjikolaj,Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1201
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Alfred Saliasi Studio Permbarimore LDC, Subi Mato, Tefta Saliasi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1955
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Qemal Hysa OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2603
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Violeta Vala(Kadare) DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5127
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Natasha Sallo(Musollari) DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4943
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Abdiaj DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1468
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • AMC sha Bashkia Memaliaj
 • Relatori:
 • Artur Gaxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1805
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Mbrojtjes Eurosig sha - Komanda e Forces Ajrore, U.S.Construction Global Export-Import shpk
 • Relatori:
 • Artur Gaxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1949
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Lika DRSSH Tirane, Komuna Zall Herr
 • Relatori:
 • Artur Gaxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1355
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • AZHBR Rexhep Ali
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1781
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Jero,Vilhelm Jero Permb.Priv.Besnik Bajraktari, BKT sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1801
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Fehmi Shahini, Arzije Shahini Agim Koka, Nazmie Koka, Enea Koka DREKBanesave Diber M.Mbrojtjes, MTI, MZHUT, Bashkia Burrel, DRArkivave te Shtetit Diber, ZVRPP Mat
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1990
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Nerim Zeneli OSHEE sha
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2067
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • AMC sha Drejtoria e Monumenteve te Kultures Gjirokaster
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1933
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • DRSSH Tirane Sokrat Boci
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1974
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Bayerischer Brauerbund E.V Shoq. Bavaria N.V Drejtoria e Pergjithshme e Markave dhe Patentave Tirane
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2101
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Zef Mhilli OSHEE Dega Lac, OSHEE Drejtoria Burrel,OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 459
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gjelani Hakorja,Zamira Hakorja,Marsela Hakorja,Donalda Hakorja,Jurgena Hakorja,Mario Hakorja Shoq. Sig. Intersig Vienna Insurance Group sha
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5208
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Feride Babaj(Dema) DRSSH Durres
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5555
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Imperial Claims Servise Albania shpk Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 67
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Lavdije Limani Menduh Limani
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4092
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Sula OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4100
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Haxhihyseni, Eduart Haxhihyseni, Genci Haxhihyseni Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4112
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Zoje Fejza DRSSH Tirane, DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2647
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Dajlan Gurga,Minerva Gurga Majlinda Dishnica
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2488
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Pandeli Hoxha OSHEE sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2505
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Duhije Shima-DRSSH Durres, Agjensia e S.SH.Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Fidela Lagji OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1832
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Kolaveri OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1889
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Aqif Mesi OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1790
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Monika Farka,Anila Gjeka,Genc Daja Sokol Bardhi,Safie Bardha
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1866
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Bledar Cemurati,Arjana Cemurati(Jace) Shoq.Sig. Sigal Uniqa Group Austria sha
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2031
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Bengasi Hazis Guma, Shoq. Albjona shpk, Shoq. Permb. Strati Bailiff s Service
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4628
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ilia (Bari) Cako ISSH Tirane, DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2508
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mitrush Dhima DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2011
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Kreyza&DM shpk Zyra Permb.Private AB shpk, Shoq. Eko AM shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1645
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Abedin Treza(Preza) Shoqeria Halili shpk Pranvera Dashi,Arben Frasheri,Servet Frasheri
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4080
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Neim Sejdini, Vera Sejdini, Igli Sejdini Nd. Punetoreve te Qytetit Nr.3 Tirane, Anjeza Sejdini, Endri Sejdini, Hafsa Krutani(Sejdini), Merita Peci(Sejdini),Nashifer Manehasa(Sejdini), Shegushe Kallushi(Sejdini), Shpresa Zaloshnja(Sejdini) ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4083
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Zinente Merdini Shoq. Pastrime Silvio shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1546
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Klodiana Cela Adrian Myftaraj, Hiqmet Myftaraj, Shoq. Gintash ALB Konstruksion shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4437
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Alush Alla Shoqeria Fleg shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 928
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Aldi Malko Alma Stafa
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 335
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kursim Kredi Jube shpk Unioni Shqiptar Kursim Kredi
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 396
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Preng Shpani OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 470
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albtelekom sha Geltjan Bardho
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 412
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Vasilika Vjero Permb.Gjyq. Privat Dorian Skendi
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 460
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Simon Marku OSHEE sha
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1858
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Vocaj Shoq. Albkontroll sha
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1404
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Iris Nakuci-Shoq. Aleksandros shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1937
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Makashi Mirjana Plaku, Albi Carciu
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3315
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ali Tafili-Nazmi Alibali-Zyra e Permbarimit Shteteror Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4046
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Reshat Rrapi DRSSH Tirane Drejtoria Arkivit Qendror ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2511
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Haki Axha DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2570
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Natasha Kule DRRSH Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2107
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Zaimi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 444
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Beqir Ajazi Arben Lleshi, Drita Lleshi, Ardiana Marko Drejtoria e Drejtimit te Prones Publike Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 900
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. MGB shpk Arben Islami
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3053
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lavdie Shehaj DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4386
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Agim Hysenaj DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4455
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Afmet Abazi Durim Ramushi,Zija Ramushi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5178
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Sherbimit Pyjor Diber Agron Lica
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4485
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ali Shquti UKT sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4565
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ajet Ibro UKT sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3612
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Hoxha DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3505
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Koci-DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4032
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Dafina Koci DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4945
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Doci DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4454
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Edmond Janushi OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4044
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mane Laci DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 452
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Vjosa sha Sherb.Permb. ZIG shpk, Banka e Bashkuar e Shqiperise
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2589
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Abdyl Zgura Shoq. Marco-Co shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4336
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Dile Kucaj DRSSH Tirane DRSSH Lezhe
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4705
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Neniko Ljubisha Dooel Shoq. Arseni shpk Drejt.Pergj.Patentave dhe Markave
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1507
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Margarita Hysaj, Florika Thomagjini, Valentina Bezhani, Vjollca Kuci, Shpresa Noka, Jorgo Papagjika, Qirjako Kumi, Harrillaq Kumi, Izmini Papagjika, Agron Papagjika, Aleksandra Baxherri, Vasilika Leka, Thanas Gjoni, Diana Dumi, Elena Nako, Pirro Gjoni, Kristo Leka, Fatmira Regazi, Donika Treska, Evangjelia Zotu, Jorgo Papagjika, Emirjana Xhoxha,Thoma Mehani,Artan Mehani,Eduart Mehani,Gjergji Mehani,Bledar Mehani Ministria e Financave, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3320
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Nikollaq Lera DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3347
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Bardhollari DRSSH Tirane, DRSSH Korce, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1565
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Roland Dervishi Ardian Dervishi,Begator Dervishi,Arjana Shtino(Dervishi)
 • Relatori:
 • Artur Gaxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1648
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom sha Gezim Shqiponja
 • Relatori:
 • Artur Gaxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Filaj-A.K.K.Pronave Tirane,Robert Berisha,Terezina Berisha,Cicilja Sokoli( Berisha),Sofie Derani( Berisha),Frederik Berisha,Karmelina Berisha,Franc Berisha,Ana Shkreli( Berisha),Mike Berisha,Roland Lloshi Bashkia Tirane,ZVRPP
 • Relatori:
 • Artur Gaxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4672
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Fiqirie Cako-DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5438
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Rakip Taku-DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4662
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Nica Verli Studio Permb. Debit Collection shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1793
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Emira Nikolli DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4559
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Gjyle Balla DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2166
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Melpomeni Ksera Banka e Shqiperise Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 398
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Behxhet Popa Shoq. Permb. ZIG shpk, Banka Societe Generale Albania sha ZVRPP Durres
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1764
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Kera OSHEE sha
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1747
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Hamid Bakalli Shoq. Albcontrol sha
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1730
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Myslim Uku A.K.K.Pronave Tirane, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1924
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Dallendyshe Kusi OSHEE sha
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1963
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Gant Construction shpk Dega e Shoqerise se Huaj AEGEG sha Autoriteti Rrugor Shqiptar Tirane, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4031
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Zija Hidri, Tefta Hidri Arif Vrenozi ZVRPP Tirane, BKT sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5060
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Altin Mici Eva Mici
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2657
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Albana Shkurta Eduart Leshnja
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4274
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Sybe Sula-ISSH, DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4619
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Lirim Zalla-FSHF
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4662
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Osman Manopulli - UKT sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3399
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Qosja Ymer Qosja, Ikbale Kreshpa(Qosja), Mirand Tugu(Fugu),Aida Tugu Shoq. Vala Company shpk Hektor Vavako, Arben Naci, Izet Asllanaj, Afrim Demo
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3594
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Gjyzeli DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4567
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Nebi Hasa UKT sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1518
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Intesa SanPaolo Bank Albania sha Ardi Sukaj
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2163
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Rexhepi, Kozeta Tili-Gezim Kodra, Niko Markaj
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1289
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Eno Bushi, Joana Bushi Sali Berisha
 • Relatori:
 • Fatri Islamaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2405
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Ndreu Enti Kombetar i Banesave,Permb.Gjyqesor Privat Ermir Godaj,Sanie Caco,Ariana Caco
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1684
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Manjola Krasniqi Zyra e Gjendjes Civile Njesia 11 Tirane, Zyra e Gjendjes Civile Njesia 2 Tirane, Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1399
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Lavdosh Rrokaj, Shqiponja Rrokaj Agim Rrokaj
 • Relatori:
 • Asim Vokshi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4572
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Remzi Karaj DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3703
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Meliha Kosova DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3710
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Cetified Solutions Corporation shpk Gezim Shehi,Shoq.Permb. Debit Collection shpk OSHEE sha,Venigjar Begaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2886
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. American Millenium Investors shpk, Shoq. Viki shpk, Degjon Elezaj, Alban Xhillari, Arjan Stajka Shoq. Permb. EPSA shpk, Raiffeisen Bank sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5358
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kreshnik Lushaj UKT sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3405
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Agron Kaja, Aida Kaja, Shpetime Dedolli Shoq. Fleg shpk, Alpha Bank, Shoq. Permb. ZIG shpk ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1327
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Hoxha KESH sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2682
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Wade Consultants LTD -Shoq. Tring Tv sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3524
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ajrije Manci-DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3186
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Remzije Sufaj DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4297
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Florenca Rada DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4836
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Xhani DRSSH Tirane Zyra Gjendjes Civile Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4834
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Nertil Cela Donisa Cela
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4086
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hatmane Kojeli Mejreme Durda, Shoq. Permb. L.D.C shpk Bashkim Luca, Dallendyshe Luca, Dario Bicaku
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 769
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Tagani, Arben Petrela, Eduard Petrela, Imren Caco, Myzejen Mara, Nevin Tagani, Shaqir Petrela, Shpresa Petrela Qendra Sociale Don Bosko
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4496
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Gojani OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3321
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Reci (Dushku) DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4482
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Zija Hidri Permb. Gjyq. Privat Andrea Baci, Arif Vrenozi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3888
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Islam Lala DRSSH Tirane, DRSSH Kukes
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3466
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Fatime Kurti DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3381
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Melita shpk MZHETS- KESH sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5321
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Alban Hoxha Drejt.Menaxhimit te Strehimit dhe Sherbimit Social Bashkia Tirane, Enver Haka, Hamide Haka
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4039
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dile Cupi DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3331
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Feti Zeneli BKT
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4398
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Lindita Ibro Sherb. Permb. Star shpk Shoq. Procredit sha, Shoq. Micro Credi Albania shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4099
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Tagani, Arben Petrela, Eduard Petrela, Imren Caco, Myzejen Mara, Nevin Tagani, Shaqir Petrela, Shpresa Petrela Qendra Sociale Don Bosko
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4138
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Preza,Eda Hysa,Hajrie Kika(Hysa),Ardi Hysa,Gazmend Fortuzi,Mustafa Fortuzi,Omir Fortuzi,Dashamir Petrela Ahmet Pazari,Kadri Pazari,Zegjine Caci,Nermin Luzi,Zana Shima,Engjell Kazazi,Ndricim Kazazi,Donika Kazazi,Fatbardha Rama,Liri Pazari,Jona Pazari,Jeta Xhema,Etleva Zeqo
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2838
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Bejushe Selamaj DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4246
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Hasime Muca DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1403
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Viktor Marku, Andrea Topuzi,Saimir Mergjyli,Niko Qendro Ramiz Duka,Shoq. Vala Company shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3384
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Denis Musaraj Manjola Musaraj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2278
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Dode Steli A.K.K.Pronave Tirane, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1470
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • AMC sha Shoq. Termoimplanti shpk
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1619
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albtelecom sha Shoq. Agi Bes Halili shpk
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1480
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Ramaj Shoq. Banka Kombetare e Greqise sha Dega Tirane Shoq.Permb. ZIG shpk Tirane
 • Relatori:
 • Elona Toro
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1596
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Thethi shpk UKT sha
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1537
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Intersig Vienna Insurance Group sha Gjevalin Kola
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1447
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Ajazi shpk Shoq. Dhionis Malaj shpk
 • Relatori:
 • Elbana Lluri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 614
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Elio Leka Byroja Shqiptare e Sigurimit, Shoq. Sig. Sigma Vienna Insurance Group sha Shoq. Treg. Auto France AL shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 616
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sadete Qafmolla Shoq. LF Konstruksion Grup shpk, Naime Toporja, Fatmir Gjuzi, A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 617
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Veli Memaci,Hane Memaci,Bajram Vaka,Armela Memaci,Marjel Memaci Shoq. Sigal Uniqa Group Austria sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1181
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Sofije Elmazaj Alma Syziu, Shoq. Sahitaj Konstruksion shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1184
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Marene Leka - Tranzit shpk, Shoq. Permb. AA Bailiff shpk Raiffeisen Bank sha,Etleva Muka
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Drejt.Raj.Tatimore TatimPaguesve te Medhenj Shoq. Alko Impex , Banka Intesa SanPaolo Bank sha,Vodafon Albania sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 503
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Eurovini shpk Zyra Permb. Strati Bailiff s Service shpk, Shoq, Banka Tirana sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 507
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Edril Xholigaj Albanian Distribution & Development shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 545
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Sanije Maxhari,Valentina Sallaku Hysen Saliaga,Besnik Saliaga,Vjollca Kacanja, A.K.K.Pronave Tirane,ZVRPP Kruje,Xhevahir Shehu,Saba Cela
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 475
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Katorri(Kotorri) OSHEE sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 453
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Klejdi shpk Shoq. Albase shpk,Lutfi Dokushi,Vera Dokushi
 • Relatori:
 • Doreheqje relatore Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 426
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Interalbanian Vienna Insurance Group sha Ndue Hidri
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1085
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Migena Juka Anastasio Ampntallas
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1082
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Banka Credins sha Executores Litium shpk Banka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1027
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Romario shpk Gjok Gjoka
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 967
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Klodiana Cela Ardjan Myftaraj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 982
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Flaminio Galli Shoqeria Agli shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1030
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Uke Bucpapaj Shoq. Raiffeisen Bank sha Sherb.Permb. ZIG shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 262
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Allmuca Refat Nanushi,Barije Nanushi,Edlir Nanushi,Fatjona Nanushi,Olsjan Nanushi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 224
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Mema, Vjollca Matja, Fatbardha Sela(Xhabrahimi), Gezim Mema, Mimosa Mema(Kamberi), Fatime Mema Rexhep Sela
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 222
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ismail Terziu Shoq. OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 361
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Dermani,Artur Dermani,Arilind Dermani A.K.K.Pronave Tirane,Blendi Frasheri,Lindita Fortuzi,Elda Frasheri(Hado), Nd. Nr.3 Punetoreve te Qytetit Tirane E.K.Banesave, ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 382
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Perlesha OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 393
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 581
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Sokol Mucodemaj OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 584
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • ERG shpk Shoqeria Permbarimore ZIG shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 589
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Fiqirete Kazhaja Drejt.Sherb. Pyjor Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 727
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ACMAR S.C.P.A dega Shqiperi Shoq.Permb. Debit Collection shpk Shoq. Intesa SanPaolo Bank Albania sha Shoq. K.D.K. shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 326
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Dardha OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 308
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ernald Koreshka,Gerta Oreshka Shoq.Permb. Bailiff Service Albania shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 331
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bjorn shpk Shoq. Albase shpk Vlash Dhamo
 • Relatori:
 • Dorehqje relator Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 533
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Kadri Kerxhiku Naim Dankshi,Nexhmije Dankshi, FAF Mat,Zyra Permb. Ardael Tirane,ZVRPP Mat
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 635
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Genci Kanto OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 663
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ensa&Endri shpk Albi Dulli, Nero Alb shpk,Merita Lala,Besnik Hoxhaj, Kids Land shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 556
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ferro Beton&Construction CO shpk Debit Collection shpk, Shoq. Eutotech Cement shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 562
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Agron Zenelaj Engjellushe Thoma
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 510
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Dashi Kastriot Shameta,Shoq.Permb. Tirana Bailiff Service shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 509
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Keshilli Bashkiak Tirane Bashkia Tirane,Muhamet Luga
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 476
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Hasan Rexhaj Shoq. Permb. ZIG shpk, Banka Raiffeisen sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 481
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Shoq. ZIG shpk Luigj Bardhi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 609
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Flora Kallari Haxhi Sula,Sherife Sula, Eugen Sula Kujtim Sula
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 613
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria BCOM shpk Shoq. Universal Call shpk, Permb.Gjyq. Ilia Elezi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 644
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Blendi Cami Shoq. Fleg shpk, Alpha Bank sha, Zyra Permb. ZIG shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 537
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Elenica Mishto Notere Mimoza Sadushi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 532
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Ndue Basha OSHEE
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 564
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kurt Qira Shoqeria Permbarimi ZIG Raiffeisen Bank sha,Banka Societe Generale Albania sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 528
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Xhaferr Mullahi Permb.Gjyq.Suela Hoxha Zef Pershqefa
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 480
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Alketina Adams, Mark Adams Shoqeria La Perla Development shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 495
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Armand Dellani Shoq. Noa sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 579
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Qehajaj Permb.Private Suela Hoxha,Fondi Besa sha,ZVRPP Kruje Shoq. Learti Trans shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 592
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Spitali Universitar Psikiatrik Xhavid Gjata ,prane Q.S.U Nene Tereza Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 522
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Mbrojtjes Mark Arra Studio Permb. Debit Collection
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Anila Citozi Shoq. AGI Bes Halili shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1140
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Ikona shpk Shoq. Alban-Tirana CO shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1150
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Genci Drita Shoq. Permb. ZIG shpk Shoq. Alpha Bank-Albania sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 890
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • R & S Farma shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 916
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Artan Mene Elida Mene
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 958
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Nuri cumani Mapo Agency shpk, Gazeta Mapo
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 367
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ME-SA shpk,Naime Sula Shoq.Permb. Bailiff Services-Matani &Co shpk, ATK, ZVRPP Tirane,Ilir Demolli,Mirela Demolli,Kasem Kodra
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 284
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Raiffeisen Bank sha Shoq. LCD Edmond Bellaj,Fatmir Halla
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 269
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 263
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Sabri Sulaj Shoqeria OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 321
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Abas Elvira Kumani
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 332
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Muca Aferdita Muca,Kujtim Muca,Gazmend Shijaku,Hamit Shijaku,Tefta Kasmi(Muca),Luljeta Muca,Vojsava Muca,Manjola Apostoli,Alfred Muca,Muharrem Dizdari,Florian Dizdari,Kledi Dizdari
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 551
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hatmane Kojeli Mejreme Durda Shoq. Permb. L.D.C shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 558
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Jete Llanaj,Xhemile Zyberi,Gjysho Llanaj,Sefedin Llanaj,Viron Llanaj Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 570
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq eria Shega Trans sha Shoq. Tregtare Qendra e Distribucionit Ushqimor shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 796
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Suzana Xhomo(Kellezi),Hatixhe Kellezi,Kujtim Kellezi,Albert Kaziu,Enki Kaziu,Klajdi Kaziu,Myrshit Vorpsi,Liljana Bulku(Vorpsi),Bujar Petrela,Ylber Petrela,Seit Petrela,Halil Petrela,Fiqrete Petrela,Elvana Dobrolishti(Petrela),Agim Petrela,Fatmir Beja,Sabri Beja,Lulzim Beja,Besnik Beja,Agron Beja,Majlinda Tivari(Beja),Razije Petrela,Anila Petrela,Genti Petrela,Enis Spahiu Qamile Tresa,Petrit Tresa,Ardian Tresa,Saimir Tresa,Drejt.Nr.3 Punetoreve te Qytetit
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 805
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Bledar Coraj Guximtar Coraj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 399
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Donika Dana,Bajram Dana Lirije Dana , Ali Dana,Mimoza Bukri,Sulltane Dana ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 391
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Braholli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 314
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Haqif Sata Shoq. OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 442
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vila-L shpk OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 467
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Duka,Shezahi Duka,Fitnete Duka,Jonida Duka,Fransi Duka Byroja Shqiptare e Sigurimit, Shoq.Sig.Sigal Uniqa Group Austria
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 497
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Zi-Co shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 565
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Arian Govaci, Ardiana Govaci Silvana Shakaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 531
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Pashk Skeja OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 536
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Qesaraku ,Agim Qesaraku Sokol Kucana
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 546
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Jani Marku Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff s service shpk, Shoq. Banka Societe Generale Albania sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 523
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria American Millennium Investors shpk,Shoq. Beta shpk,Alban Xhillari Studio Permb. Kreon shpk Banka e Pare e Investimeve-Albania sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 484
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Toska,Shyqyri Toska Nafije Mema(Toska),Semiha Shehi(Toska),Alie Bulku(Toska),Sabire Luga(Toska) Isa Toska,Genci Toska,Vetmir Keta
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 654
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Celesi Desing&Publicity shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 649
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Bicaku , Elisabeta Taga
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 582
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria H.L.Group L.T.D(Harri Lena)shpk Dashnor Sula
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 524
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Sherbimi Informativ i Shtetit Shoq. ALBASE shpk Sokol Bare
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 440
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Sala,Ermir Sala,Elfrida Reci,Henerjeta Gjokola Idriz Meta
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 566
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Kursim Kredi Dobresh” – Unioni Shqiptar Kursim Kredi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 439
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Merita Stafuka Gezim Tonuzi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 443
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Qibrije Milla,Arta Ohri,Engjellushe Ali,Evelina Abazaj,Altin Galanxhi,Adrian Galanxhi Atlie Shehu,Eva Shehu,Flutura Ziu,Indrit Shehu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 529
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sami Golemi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 549
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Sokol Riska Anastas Riska Shoq. Projeksion shpk
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2359
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bardhul Muca Njazi Lazri,Xhevit Lazri
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2378
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Sanije Zalla Arkivi Qendror Shteteror, ZRRPPaluajteshme, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2381
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Ajazi/L shpk Shoq. Gejms shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1951
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Demir Cela,Lindita Herri OSHEE sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1982
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kol Deda OSHEE sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1995
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Esma Selmani KESH sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4064
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Faik Xhani DRSSH Tirane,ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4047
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Islam Shijaku Dine Abazi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4027
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Shehu,Agron Shehu Migjen Muho
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3189
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Hysenaj Atlantik sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5016
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Albtelekom sha Shoqeria Sigurimeve Eurosig sha Shoqeria RSA shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4747
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Kol Stojani Dila Gjoni ZRPPaluajteshme Kurbin
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1912
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Marcela Bello,Kostandin Bello Shoq. Permb. ZIG shpk,Shoq. Banka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1923
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ferat Pali Mimoza Muhedini
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1950
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ndue Xhaferi,Prene Xhaferri,Arian Xhaferri,Vjollca Xhaferri Byroja Shqiptare e Sigurimit Perparim Shabani
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1237
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Igli Joka Albcontrol sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1247
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Arben Nuna A.K.K.Pronave, Zyra Vendore e Avokatures se Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1240
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mereme Sela OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2528
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Omega Pharma Group Hajrie Gjura
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2543
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Luan Leti OSHEE sha Tirane Ismail Stafuka
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2562
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria A.K.E.R shpk Gjergji Gjuraj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1008
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Rakipi,Suzana Rakipi Safete Kurti-Mehmet Kurti,Lutfi Shtrezi,Shoq. Santara shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2133
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Arif Disha-OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2093
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ferit Buci OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2113
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Albkrom sha Shoq. Ylberi shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2423
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Biba-X shpk Shoqeria e Thjeshte Copri-Aktor shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2432
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • AMC sha Akademia e Shkencave Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2454
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Colis 2008 shpk Shoq. Belle Air shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2117
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Petar Marash Tirana Bank sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2140
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Teta OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2288
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Golemi Zyra Permbarimore Tirane, Petrit Golemi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2320
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Hani- OSHEE Tirane, Filiali Mat
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2239
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq Suka shpk-Banka e Tiranes sha,Liljana Cengu
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2275
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Alqi Nikolla,Shpresa Goci,Kasem Shkurtaj Komanda e Forcave Ajrore
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2439
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hysen Bruci- OSHEE sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2487
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Disha-Nazmije Disha, Blenard Disha, Mariglen Disha, Elida Disha- Shoq.sigurimeve Eurosig sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2466
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Florida Petrela (Muca), Zeqine Petrela-Melania Petrela, Rezarta Petrela- Zaim Kupa- Feride Kupa, ZVRPP Tirane-
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2615
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Flutura Nonaj UKT sha Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2587
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Rustemi Ibrahim Pellumbi,Vjollca Pellumbi,Roland Pellumbi ZVRPP Tirane,Genci Berati,Sajmir Mejdani,Shkelqim Azizi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2600
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Kolonja,Kostandin Kolonja,Linde Ulrike Schiedel,Sabire Kolonja A.K.K.Pronave Tirane,Alma Zadeja (Radovicka),Gezim Radovicka,Gazmend Radovicka,ZRPP Tirane,Avokatura e Shtetit Ministria e Jashtme
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2179
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Hasani BKT sha Dega Fushe-Kruje
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2197
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Rofix shpk Shoqeria Triumf H.D shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2345
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Vasilika Bishka(La e) KESH sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1374
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kodra A.K.K.Pronave, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1897
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Vodafon Albania Drejt.Sherb.Spitalor Kurbin
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1925
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ndertim ALB Rruga Ura Tirane OSHEE sha Tirane, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3974
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Anila Citozi Shoq. AGI BES Halili shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4003
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Sali Kuka , Shoqeria AGI BES Halili shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4020
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dritan Pollo UKT sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2907
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hikmete Dollaku DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3043
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Sarije Hysenaj DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3055
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Arnisa Ahmetaj Alumil Albania shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1841
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ermiralda Jashari Shoqeria Shtypshkronja e Letrave me Vlre sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1856
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Prenga Lala OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1908
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Bajram Mata OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 688
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Mite Xhavara Nikolla Millo
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1203
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Griselda Haderi, Ilir Haderi Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1227
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Osman Kokoshi A.K.K.Pronave,Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2481
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Dritan Plaku EHW GmbH shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2503
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Begaj OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2535
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Agim Azizllari,Mimoza Azizlla Shoq. Alsion shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2835
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqata e Keshillit I Agrobiznesit Shqiptar-Agim Rrapaj, Agim Rameta
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2772
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Qamile Jakupaj- OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2769
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Nafije Hoxha(Topi),Liri Carcani(Topi),Dalip Topi,Nuri Vorpsi,Voltan Vorpsi,Donald Vorpsi,Aida Bejtulla(Topi),Nermin Habibi(Topi),Fiqirie Topi,Ibrahim Topi,Sokol Topi,Ilira Mneri(Alimehmeti),Teuta Hoxha(Alimehmeti),Rezarta Vero(Alimehmeti),Shpresa Pesjaka(Topi),Gezim Topi,Fatmir Topi,Meliha Topi,Sonila Plasa (Topi),Indrit Topi,Suzana Bakalli(Kraja),Qemuran Bakalli(Reci),Edmonda Bakalli(Kavaja),Armando Bakalli,Altin Bakalli,Flamur Topi,Bamir Topi,Irma Topi,Ivi Topi A.K.K.Pronave,Aishe Veizaj,Ismail Topi,Meleqe Alimehmeti, Drita Dashi, Kujtim Topi, Myzejen Elmazi, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2049
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Nadire Vezi- Sigma Internalbanian Vienna Insurance Group sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2064
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Guri Velillari-UKT sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2357
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq TRISS Ndertimi shpk-Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2365
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. AGIKONS shpk-Xhavit Vorpsi, Rakip Vorpsi, Lejla Vorpsi (Drenofci)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2390
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Artur Meta-OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2063
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Llubani-OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1969
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Arjana Shkurti (Vlora)-Posta Shqiptare sha, Avokatura e shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2008
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq Studio Projekt shpk, Kujtim Cela, Laureta Cela, Felek Hoxha, Majlinda Hoxha- Shoq Kirchberger-Albania shpk- Shoq. New Studio Projekt Company shpk, Permbarues Gjyqesor Privat Arjan Palla
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2402
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Qazim Rrahmani-DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2396
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Tefta Bitro-Ylli Sula
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2311
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Kovaci, Drane Kovaci, Gentian Kovaci, Mirela Kovaci- Shoq. Sigurimeve INSIG sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2403
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Jonida Nanushi-Shoq. Parku Transportit Urban Udhtar shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2418
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Kaloshi- ABCom shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2436
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Sonila Lami-Artur Lami
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2534
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Luan Kokalari-OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2557
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Zanun Muca Muhamet Shehi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2573
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hashorva Banka e Tiranes sha,Shoq.Permb. Bailiff Service Albania ,Nezaqet( etina)Zajmi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1643
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Llazar Josifi,Vergjie Josifi,Majlinda Josifi,Arjan Josifi,Artur Josifi CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1672
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. A&K Muaratj shpk Shoq. Vako&Partners Bailiff Service shpk INUK Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1737
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Mena,Mitat Mena Shperndarja e Librit Shkollor sha,ZVRPP Tirane,Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1745
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Instituti i Ndertimit Artur Roshi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2159
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Tare Arben Tare
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2304
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Llambi Teli DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5072
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Riza Muka Permbarues Gjyq. Julian Ahmeti, OSHEE sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja (moskompetence)
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2868
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Feride Ceka DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3693
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Meksi,Dhurata Meksi,Manushaqe Zhulali,Elsa Zhulali,Julian Demeti,Ethem Likaj,Zeqirje Likaj,Brikeida Likaj,Denada Likaj Eltion Bodinaku
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1880
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Enkeleda Pepa,Dhurim Pepa,Rustem Pepa,Hajrie Pepa,Enxhi Pepa,Enola Pepa Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3968
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Kladijola Basha-Rezidenca Studentore Universitare nr.1 sha Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3961
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Adnan Xhaferaj-ZVRPP Vlore
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3952
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit A.K.K.Pronave Tirane, Islam Gjinali,Esma Karapici,Aida Ndroqi,Shpresa Ylli,Gerand Ylli,Erisa Ylli,Mediha Llagami,Dhurata Myftiu,Enkli Ylli,Alije Ylli,Donald Ylli,Dilaver Ylli - ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3651
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Spiridhon Gerasimos Bamiha Shoq. Dajti FN shpk, Petrit Ulqinaku, Natasha Ulqinaku, Valentina Myftiu, Stefan Grillo, Erjona Grabocka, Vezire Grabocka, Jon Grabocka, Kostandin Kapo, Kliti Kapo, Adrian Shahu, Ermelina Shahu,Kozma Grillo, Eleonora Salaveci(Grillo),Merita Damo,Katerina Binozi,Foto Milo,Kujtim Milo,Fotina Dhimoila,Vasiliki Dhimoila,Nikolas Dhimoila,Jean Dhimoila,Katherina Dhimoila,Helena Dhimoila(Fretille),Mireille Dhimoila(Ravet),Aleksandra Dhimoila(Piaseczny),Spiridon Dhimoila,Elefterie Proto,Pandeli Gjini,Aristen Mita,Kristaq Gjini,Ollga Gjini,Englid Gjini,Kreshnik Gjini,Pilo Andoni,Jorgo Varfi,Ko o Dhimogjini,Harilla Dhimogjini,Edmond Dhimogjini,Pavllo Dhimogjini,Katerina Dhimogjini,Agllaia Bifsha( ako),Cidho Bifsha,Lipe Vidhaj,Todi Vidhaj,Dhimitraq Vidhaj,Alfred Vidhaj,Brunilda Vidhaj,Arben Vidhaj,Etleva Vidhaj,Artan Vidhaj,Entil Vidhaj,Edmond Vidhaj,Luiza Grabocka,Jorgaq Grabocka,Liljana Grabocka,Drimona Grabocka,ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 801
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Banka NBG Albania sha Shoq. 2S Distribution shpk,Shoq. Lazaj Audit&Finance shpk-Shoq. A-E-1 shpk(Merentino)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3126
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Luan Peti OSHEE sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1799
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom sha Rep.Usht.Nr.6001 Tirane(Agjensia e Inteligjenses dhe Sigurise se Mbrojtjes)
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1822
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Elton Gjika Antea Cement sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1837
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Lila A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1166
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Aga Afrim Imami
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1179
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Parllaku shpk Shoq. Euromobil 2V shpk Hamza Islamaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1196
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mamica Lemi, Aurora Lemi, Kostika Lemi Lirika Salla(Saqellari),Margarita Hibo(Saqellari),Marija Saqellari A.K.K.Pronave Tirane,Av.Shtetit,Pauleta Kasmi,Pavllo Bezhani,Shoq. Concord Investiment shpk,Shoq. Di Vincenco Estero Albania shpk ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 608
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gora shpk - Nevila Ceno, Shejnaz Kellezi Shoqeria Permbarimore L.D.C shpk, Mahmudije Tugu,Jalldiz Zhegu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2453
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Gruda Qamil Lirza,Roland Gjini,Shoq. Migeeralb shpk Zyra Shqiptare per te Drejten e Autorit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2468
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Rozafa shpk OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2467
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Doloreza Muka Shoq. TV Klan sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1986
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hajrie Kolaveri DRRSH Diber,ASSH Mat
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2015
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Eleni Kalthi Kurum International sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2038
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shaban Uku A.K.K.Pronave, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 722
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ylber Zeneli, Mimoza Zeneli Shoq. Permb. ZIG shpk, Raiffeisen Bank sha Shoq. AL-DEN shpk,Liljan Jakup Kaziu
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 870
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Teuta Dupi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2337
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Bajram Dervishi A.K.K.Pronave Tirane, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2266
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Alfred Gjata Shoq. 2A-L shpk,Artan Sherifi,Lindita Sherifi,Shoq. Banka NBG Albania sha,Sherb.Permb. ZIG shpk,ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2328
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Xhimi Begeja Marita Osmani,Esat Pira,Maksim Xhura, Jorgo Qirko, Novruz Nurka, Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2338
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Coka A.K.K.Pronave Tirane, Sotir Kokeri,Vladimir Kokeri
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4790/2200
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Qordja Rovena Lika-Ishe Lika,Eglantina Lika,Silvana Lika,Gladiola Lika,Resmi Marko,ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4835/2245
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Visha OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4879/2289
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Sadik Haziz DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2323
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Gegolli UKT sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2363
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Caushi, Kelvin Caushi Flamur Ymeri, Shoq. Strati Bailiff Service
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2405
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Bujare Trenova DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2502
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Tahir Koka Shoqeria Albkrom shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2519
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Dishani(Doci) OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2529
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Halili Aferdita Halili
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2612
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Albert Rrahmani Ruzhdi Guza
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2010
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Lule Brahimllari (Gogo) DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4156
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Tomorr Kullolli , Shyqyri Kullolli , Fiqiri Kullolli A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1173
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Minierave shpk Shoq.Permb. Alimadhi shpk, Shoq. M.Rry i
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1668
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Vasku Shoq. Arko 2001 shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4799
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Liri Hoxhalli DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3893
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Lekzeqiri Adile Shaba,Fiqiri Shaba,Shpresa Shaba
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3936
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Myrshit Vorpsi, Liljana Vorpsi, Bujar Petrela, Ylber Petrela, Halil Petrela, Seit Petrela, Suzana Xhomo(Kellezi), Hatixhe Dode(Kellezi), Kujtim Kellezi, Albert Kaziu, Enki Kaziu, Klajdi Kaziu Bajram Tufa, Musa Tufa, Fluturim Tufa
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3941
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Sali Baro OSHEE sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3802
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Mihaj DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Metushi Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4261
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Fidai Zyfi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Metushi Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4431
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Zylfie Radani DRSSH Tirane, ASSH Mat
 • Relatori:
 • Metushi Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 985
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Anife Alija, Xhemile Xhilaga Ismail Uka
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4536
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Agustin Lleshaj Zyra Rajonit Hekurudhor Lac,Kurbin, Drejtoria e Njesise se Biznesit Mallrave Durres
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5017
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Aurel Selmani A.K.K.Pronave. Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1102
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ervehe Pellumbi,Kujtim Kaziaj,Edlira Naco(Kaziaj),Aferdita Asllanaj Hysnie Kaziaj,Sonila Minxhali
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1135
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Anila Koshena OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1148
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ali Deda DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4991
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Bajram Veizi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3444
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Jovan Shkodrani- DRSSH Tirane, Shoq. Buka sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2387
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Skender Haluci OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2414
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Kau A.K.K.Pronave Sherb.Permb. ZIG shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2429
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Kuka OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1918
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Klevis Ziso-Shoq Trajtimi i Studenteve nr.2 sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1934
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Gjeci-OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1961
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Spahiu Gjanc shpk-Cez shperndarje sha-KESH
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2006
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Lavdim Zeneli- Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1838
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Skura- OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1759
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Miranda Boci-Romeo Konomi, Alket Meslani, Ervin Taci-Arqile Shofiti
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1928
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Miftar Dunga-DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2192
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Jul (Kujtim) Budi- OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2258
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Sky International AG -Shoq. Sky Digital , z.Aldin Gjurbavija
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2138
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Saba Veseli OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2153
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Zylfie Alla, Ermira Vorpsi, Engjell Vorpsi, Arben Petrela, Myzejen Petrela, Aida Brari, Shpresa Petrela, Majlinda Zelka, Genci Petrela, Gilmond Petrela, Shpresa Petrela, Ali Petrela, Sabina Petrela, Altin Androja, Elisaveta Qyrama, Edmond Androja, Agim Petrela, Myslym Petrela, Aferdita Qordja- Alfred Ndreca, Lulezime Ndreca, Sefer Mena- Drejtoria e Aluiznit Tirane nr.1
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2185
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Feride Dylja-INSIG sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2875
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Qefsere Kalaja-Shoq. ERORDA shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2253
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mestan Ago, Ramo Matraku, Agim Durrasi, Mahmudie Kondaj, Behar Lamce, Xhevat Gjepali, Bujar Arapi, Myrteza Pellumbi, Skender Gjokrosa, Lik Leke Sinaj, Lutfije Sulejmani, Albana Sulejmani, Rikelt Sulejmani, Alketa Sulejmani, Majlinda Sulejmani- Ministriae Finances, Drejtoria e Drejtimit te Prones Publike
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2302
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Musa Dashi, Selamije Hadrija, Luljeta Striniqi- Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4804
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "S.R.A." shpk [Paditës] "Albtelekom" sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Kerkese per perjashtim relatori Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2489
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hoxha-Ministria e Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3547
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqëria “Shega Trans” sha [Paditës] Shoqëria “Albcontrol” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1489
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 10.10
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Aliçka [Paditës] Agjencia e Trajtimit te Prones [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4338
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Noka DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3598
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Genti Dinaj Mirona Veizaj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1713
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Valentina Kadiu Maliq Kadiu,Deshire Daci(Kadiu),Naile Osmani(Kadiu),Haxhire Denjeli ZVRPP Kruje
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1724
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Shoqeria Permbarimore AEF Bailiff Service shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3566
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Selmanaj-DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2209
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Lami- DRSSH Tirane, Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3654
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Kaziu- DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2631
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hanke kodra (Elezi)- DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2699
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Engjell Bakiu-Evis Bakiu
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3644
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ferit Noka- DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Seyhan Pencabligil Shoq. Permb. Services Bailiff Albania
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3906
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • KESH sha Saimir Kraja Kontrolli i Larte i Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3923
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Anastasia Lina Ahmet Dursun
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4176
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Muca DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 973
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. TV Klan sha Aida Shtino
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 946
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Tehvide Alliu Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4385
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Jashar Qenanaj DRSSH Tirane, Arkivi Qendror Lunder
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1128
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Antea Cement sha Shoq. Erniku shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1132
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Loci OSHEE sha, Permb.Gjyq.Privat Besnik Bajraktari
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3139
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Neziri DRSSH Tirane, Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2267
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Eshtref Sinella Aferdita Sinella
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2293
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Ilnica OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2713
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Bramo Shoqeria Ferlut sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2916
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Nexhmi Valisi,Zonje Shehi(Valisi),Bihane Gjoka(Valisi),Mustafa Valisi,Naim Valisi,Qerime Bakalli(Valisi),Serme Buraj(Valisi) Frederik Bici, Arianit Bici,Ruhi Valisi,Adelina Valisi,ZVRPP Tirane Komuna Kashar Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2297
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Kokeri,Polikseni Kokeri Shoq. Apollonia shpk, Shpetim Balla
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1884
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Qere Doma DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4369
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kriselda Rama Ariol Rama
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1526
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ervis Rrahmani,Ardjan Rrahmani Shoq. Solued shpk Resul Malko, Kimete Sinani
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2086
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Meznet Xhaferri DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2111
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Jonida Dusha Selman Duro
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2146
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Enkelejda Ikonomi ,Doriana Asllanaj(Gjyli) Shoq.Permb. Debit Collection shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2106
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Hyseni-Shoq Euronuovo sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5422
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Imir Kamba-AKKPronave Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2124
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Sadik Beshiri-OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2413
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Dritan Qose-Avni Haskurti
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 989
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Dragush Prespa, Endri Prespa Orhan Jegeni, Zyra e Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2554
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Artenit Selimllari Shaqe Lekaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 826
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Albafilm sha Vladimir Llakaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3996
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Urim Kurti UKT sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1441
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ersi Duka Ernest Duka Nensi Lala
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 429
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 12.00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Kasapi , Petrit Kasapi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4457
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Helena Metka-Shoq Limak Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Age Insaat ve Ticaret Anonim Sikreti Adi Ortakligi sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3438
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Bitie Mullalli-DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3163
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Stefani Kana- DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2859
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Lozi DRSSH Tirane, Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2796
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Mukja DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3118
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Dila Ndreca DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 911
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Brovina OSHEE sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 915
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • DRTT Paguesve te Medhenj Shoqeria Sangres shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 908
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Bedri Rryta Shoq.Permb. Executores Litium shpk, Shoqeria Banka e Tirane Shoq. City Park shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3795
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Fiqirete Bajrami DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2922
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bukurie Pellumbi - DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3675
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Topuzi - ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3561
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Caje Bakalli - DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3167
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Thoma Huta - DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3587
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtime Barci - DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3130
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Enver Capani - DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4643
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Lena Hamitaj Ushtar Hamitaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5129
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Muhamer Mullalli - DRSSH Tirane, Drejtoria e Arkivit Qendror
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3879
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Zepa Balla - DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3613
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Nazife Kenga - DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2966
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Laze-DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3807
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Leka- DRSSH Durres
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2878
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Cakoni- DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2755
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • DRSSH Tirane-Haxhi Mesiti, Shoq.Permb. Justitia shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4168
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shkurte Hasanaj- DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1647
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ismet Kabetaj-OSHEE Tirane- Elsid Kabetaj, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3084
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Paqe Anxhaku-Erdona Bjeshkaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 785
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Kapo, Ardita Kapo Kliti Kapo, Kostandin Kapo Ema Andrea(Kapo)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4479
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ermira Metani Vangjel Kostare, DASHPPublike, ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3819
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Florian Riza-Rovena Dilo
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4439
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Romina Demiraj-UKT Sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3049
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Bali- DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3889
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 10:30
 • Palet ne proces: