Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1861
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mark Gjini Valmir Gjini Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1878
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Feride Arriku Sulbije Kaziu Bashkia Kamez Drejt.Urbanistikes Drejtoria ALUIZNI Tirana 3
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1901
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Lulzime Allushi DRSSH Tirane Komuna Zall Herr
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 291
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Agim KoroniBilbil Gremshi DASHPPublikeZVRPP Berat Reparti Ushtarak Nr.4650 Qesarak Tirane Behar Komani
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 296
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Brecani Administratore Falimenti Shoq. Volalbashpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 282
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. INCOshpk Zyra Permb.Gjyqesor Vasil Shandro
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3738
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Treg Rejsi Farmashpk Shoq.Treg.Cosmo Farma shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3736
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Tosku Klevisa Tosku
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3724
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shemsi Shema Shoq. Ujesjelles Kanalizime Mat sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3106
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mimika Luca Shoq. MIG MAR shpk ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • M.Sara
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3112
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Artur Karemani Shoq. Trans Atlantic Albania LTD Dega Shqiptare
 • Relatori:
 • M.Sara
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3147
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • DRSSH Tirane Permb.Gjyq.Privat Xhaferr Sadiku Gjin Lleshi
 • Relatori:
 • M.Sara
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 815
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Durim Kurmekaj Byroja Shqiptare e Sigurimit Shoq. Sig. Eurosigsha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 796
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albtelecomsha UNIFI Communications Inc
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 801
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Banka NBG Albania sha Shoq 2S Distribution shpk Shoq. Lazaj Audit Financeshpk Shoq. A-E-1shpk Merentino
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 712
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Asqeri Likaj Durim Kodra Lutfi Lutfiu
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 722
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria FMESshpk Ylli cika
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 728
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Aurela Hoxha Raiffeisen Bank sha Studio Permbarimore LDC Artan Hoxha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2053
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Qazim Murrja Shoqeria Albkrom sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2507
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Vera Gjeci DRSSH Lezhe ASSH Lac
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1406
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Artan Bala Ujesjelles Kanalizime Tirane sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1412
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Ruka DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1476
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Denalda Pasholli Blendi Barbuta
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1919
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Flamur Ceno A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1952
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Meleq Herri OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1948
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Euro-Sped-Trans-CHROM shpk ISPP sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1596
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Zeneli Hyka Bashkim Maze
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1615
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Bajrami OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1731
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter LlakmaniAnila Llakmani A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Tirane Hasan Sami Nadire Sami Konci Thellenza Sami Paja Agim Sami Ballkize Struga Rudina Struga Mehmet Struga Asim Kurti Lirije Gumeni Emona Mara Naim Kurti Sezar Malila Muharrem Sedja Beqir Sedja Dylaver Sedja Lirije Allajbeu Sedja Ardiana Gjuzi Sedja Nysrete Sedja Bishqemi Hava Sedja Petrit Shyti Resmije Hashimi Vjollca Harizi Servete Kanapari Naxhije Sinella Agim Gjuzi Ilir Gjuzi Isuf Guzi Rabihane Muka Allajbeu Muhamed Allajbeu Fatbardh Allajbeu Xhavit Allajbeu Edvin Mara Mukades Karkini Fatime BishqemiTeuta Vrahoriti ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1525
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Intercom Data Service Balilishpk OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1546
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Klodiana cela Adrian MyftarajHiqmet MyftarajShoq.Gintash ALB Konstruksionshpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1592
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Idriz Neli E.K.Banesave Dega Rajonale Diber
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2054
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ardian Alstafa OSHEE sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2071
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Elite Bailiffs Serviceshpk Renato Xukthi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2079
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Kenedyshpk OSHEE sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2202
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albtelekomsha Shoq. Advanced Construction Groupshpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2298
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Erald Bala OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2219
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Enkelejda Jaupi Shoq.Treg. Onufrishpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1785
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. New Cosmosshpk Alket Bedo Shoq. Permb. LDCshpk Banka Raiffeisen Bank sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1800
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Rifat Dedja Keshilli i Qarkut Diber Komuna LisFondi Shqiptar i Zhvillimit Tirane Shoq. Alba Konstruksion
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1831
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Dalliu OSHEE sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 141
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Shkurta Ferhat ShkurtaSanije ShehiShoq. Permb. Justitia
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 229
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Barie LalaXhavit LalaHilmi LalaXhemalie LalaMajlinda LalaDorejda Brahimi LalaElvis LalaErald LalaEnsara LalaAdmir LalaIndrit Lala A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 201
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Admir Hoxha Shoq. CEZ Shperndarjesha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3710
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Cetified Solutions Corporationshpk Gezim ShehiShoq.Permb. Debit Collectionshpk OSHEE shaVenigjar Begaj
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3737
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Myslim Lala OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3739
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Kuli Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtise dhe Sipermarrjes Keshilli i Ministrave Bashkia Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3031
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hazbi Metaj NBG Bank sha Shoq. Permb. ZIGshpk Ilir VejzatiFlora Vejzati
 • Relatori:
 • M.Sara
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3066
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Plus Communication sha Shoq. MGB shpk
 • Relatori:
 • M.Sara
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3059
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Vrekaj Pellumb Vrekaj Shoq. Porsche Albania shpk
 • Relatori:
 • M.Sara
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 761
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Rrahman cejku Shoq. Albcontrolsha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 785
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Kapo Ardita Kapo Kliti Kapo Kostandin Kapo Ema Andrea Kapo
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 777
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Anila Aliaj Prenga Banka Kombetare Tregtare BKT sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 615
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Xhernisa Murataj Shoq. IMI-Farmashpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 666
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Lleshi Ervis Lulja
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 658
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Peruze Lamllari Sherb.Permb.Gjyqesor Kreon Banka Credit Agricole Shqiperi shaEdmond Goxharaj Perparim Lamllari Luljeta Lamllari
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2007
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Leka Gjoni DRSSH TiraneDRSSH DurresDRSSH Lezhe
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2046
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Strati Shoq.Ujesjelles Kanalizime sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2576
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kevenjoshpk Shoqeria RES-03shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2430
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Pengili Edmond Mata Trashg e Xhemal Saukut: Baftisha ShtishiGezim SaukuFerit SaukuPetrit SaukuFatbardhe Qinami Sauku Besim SaukuErjon BekteshiArdita Lala Begteshi Qemal Begteshi ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1367
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lindita Xheka Sakiqi Filiali Tirane i Posta Shqiptare sha Shoqeria Posta Shqiptaresha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1379
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Mandela Musaku Shoqeria Cardio Diagnostic Center Hamburg/Tiranashpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1387
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ajaz Selimaj Engjellushe Selimaj Irfan SelimajMimoza SelimajRasim SelimajHysen BallaZamira Balla Gjepali
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1906
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Bujar Dushku Ujesjelles Kanalizime Tirane sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1840
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tris Companyshpk OSHEE sha Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1862
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Lila OSHEE sha Nikoll Prendi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1415
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Laura Blakcori Arrighi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1526
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Ervis RrahmaniArdjan Rrahmani Shoq. Soluedshpk Resul Malko Kimete Sinani
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1570
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Qamile Kondi Agron Haxhimali ZVRPP Tirane Komisioni i Verifikimit te Titujve te Tokes Bujqesore prane Prefektures Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3301
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ismije Pupuleku DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1375
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdie Kaci DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1516
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Lazaj Edmond Hysi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1996
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Kapllan Tola Byroja Shqiptare e Sigurimit Shoqeria Imperial Claims Albaniashpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2003
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Alberto Hoxha Shoq. Eurovinishpk ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2040
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ded Gjoka OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2164
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Luiza Caka DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2171
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Endri Tafani Blerina Tafani
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2176
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Deshire Kulla Murat StafukaAzem Stafuka Bashkia Fushe-Kruje
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4460
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Kallco DRSSH Tirane ISSH Tirane DRSSH Korce Komuna Minas Qarku Korce
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3346
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Lefteri Zylfo DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1848
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Niman Mulgeci OSHEE sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2371
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Merjeme Qose DRSSH Tirane DRSSH KorceDrejt.Arkivit Qendror te ISSH
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3305
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Fatime Karaj DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2146
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. ADIshpk Komuna Thumane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2839
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ali Zeneli DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 213
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Malindi Ministria e Brendshme
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3911
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Arjan Metashi Kledja Metashi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3693
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander MeksiDhurata MeksiManushaqe ZhulaliElsa ZhulaliJulian DemetiEthem LikajZeqirje LikajBrikeida LikajDenada Likaj Eltion Bodinaku
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3697
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Kadri Demneri A.K.K.PronaveAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 991
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Halit Marku Nd.Trajtimit Studentave Nr.3
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2990
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gjok Kolbucaj Majlinda Kolbucaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3002
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Mara Nj.Administrative MamurrasZVRPP KurbinShyqyri Hajdari
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3019
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Liri LekaHasan FajaHamdi FajaDhurata Faja A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3433
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Shehi Gentian ShehiElton ShehiShoq. Permb.Private Kodra Bailiff Serviceshpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 726
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gasper Gjencaj OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 762
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ionioss.a Zyra Permb.Private Kozeta Caka
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 619
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Rexhep MarqeshiDashurie Marqeshi Asllan SelajErvin Selaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2551
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Kllogjri Eliaz culaj Dini Hajrie culajGentjan ZiguriEglantina Allmuca Merita Rapaj Mimoza Kllogjri
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 633
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Nada Jovani Jovanovic A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3767
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Esmirlinda Tanushi Albert Kaziu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3904
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Hoti DRSSH TiraneDrejtoria Arkivit te Institutit te Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3678
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Rustem Hajdaraj DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3507
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Agim Mucaj DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3224
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Farije Shehi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3797
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hanko Dulellari DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3788
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Halil Vathi IEVP Fushe-Kruje D.P.Burgjeve Vesel Hoxha Luan CurriXhevrije Curri Bashkia Fushe-Kruje
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1888
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Alban Del shpk CEZ Shperndarje sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2713
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Bramo Shoqeria Ferlutsha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3446
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Gentian Limllari Merita Sula
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3796
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hoxha DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3617
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Sabri Picari DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2472
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Hamide Neziri DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1962
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Klodian Jace Shoq. Aulona-Pol-1shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1968
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Vodafon Albania Shoq. Ormars 2000 shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1983
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Euro-Beton 2005shpk Shoq. K M Constructionshpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3139
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Neziri DRSSH Tirane Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2137
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Mendu Hafuzi DRRSH Durres
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2157
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Gjeci Shkelzen Gjeci
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 167
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hasim Zekaj Naim Preza
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 183
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Altin Sulku Shoq.Permb. Justicia shpk Albtelekom sha Raiffeisen Bank
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 194
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Transoil Group sha Shoq. Permb. Alimadhi shpk Shoq. EMC shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3243
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Vodafon Albania sha Shoqeria e Thjeshte Copri Aktor
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3492
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Kreshnik shpk Bashkia Mat
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3683
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mirjan Marinaj Ilir Malaj
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2921
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Batalioni i Mbeshtetjes i SHPFA Reparti Ushtarak Nr.6630 Sadri Mici
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2941
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Blerina Grabova Sina Adrian Grabova
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2969
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • K.Q.Z Shoq. Albtelekomsha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 713
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ndrec Loka Sherb.Permb. Strati Bailiffs Serviceshpk Rezart Gashi Alba Loka
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 694
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Arjan Mene Permb.Gjyq. Exetures Litium shpk Banka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 741
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shefki Lleshi Luan Lleshi Have Lleshi Komuna Gurre
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 565
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Sigal Uniqa Group Austria sha Perparim Alikaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 577
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Skender Luzati Fisnik Mero
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 575
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Aresti Velia Shoqeria Imperial Claims Services Albania
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1956
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Keti Sala Shoq. Treg. Premium Printshpk Revista Story
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1987
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ali Gjyla OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2352
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ylli Galanxhi Shoqeria Permbarimore Private Dominusshpk Shoqeria NOA sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2391
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Orest cika OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1330
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Roland Vrapi Shoq. Sig. Albsigsha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1346
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq Bashllarishpk Shoq PF Trade shpk Shoq. Fratari Konstructionshpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1344
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Lorena Troka Shoqeria Kevi shpk Beshir Troka
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 275
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Adnand Gaxheri Besnik Gaxheri Bukurie Gaxheri Fitnete Koka Gaxheri Ibrahim Krutani Idajet Gaxheri Ismet Gaxheri Lumturije Balla Gaxheri Lutfi Gaxheri Mersin Gaxheri Myzejen Gaxheri Nurije Kepi Osman Gaxheri Qamile Pojana Gaxheri Qerime Bakiu Gaxheri Ramazan Gaxheri Ruzhdije Gruja Gaxheri Saimir Gaxheri Servete Dushku Gaxheri Shpetim Krutani Ylber Gaxheri
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2085
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shyqyrie Dema Eduart Poci
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1154
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Feksor ShkurtiAmeli Shkurti Jakup Peza
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1208
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Elezi BSH Sigurimeve
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1201
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Alfred Saliasi Shoq.Studio Permbarimore LDCshpk Subi Mato Tefta Saliasi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1393
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Ndreu OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1353
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Suliman Ziberi Maije Ziberi Shoq. RE-NEO shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1335
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Fatime Kokonozi Alma Xhura Kokonozi OSHEE Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1366
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Fari Dajko Alida Dajko Permb.Gjyq. Helidon Xhindi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1909
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Zyle Tabaku OSHEE sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1916
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Eva Osmani Qendra e Distribucionit Ushqimor shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1943
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Sigal Uniqa Group Austria sha Xhevahir Dedej
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2059
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Besim Miri Fushe-Kruja Cement Factory shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2102
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Hasa OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2094
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Suzana Emiri Posta Shqiptare sha Filiali i Postes Shqiptare Durres Dega e Postes Kruje
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4481
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Leonard Toci Alida Toci
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1371
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Lefter Kola OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1414
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Bala OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 991
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Reshat Koci Kolegjet Profesionale PrivateMedicomShoqeria Medicom APTC shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 971
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hajri Teferici Posta Shqiptare shaFiliali Postes Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 156
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • DRSSH Tirane Zyra Permb. Strati Bailiffs Service shpk Avdyl Hoxha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2881
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Namik cela A.K.K.Pronave Tirane Bashkia Klos Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2910
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Arjeilshpk Shoqeria Copri-Aktor
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3672
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • INSIG sha Shoq.Permb. Elite Bailiffs Oficce Tirane Shoq. Alb Trade Pharma shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2873
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Kaca Operatori i Shperndarjes Energjise Elektrike sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2908
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Lleshaj Ndue Shkurti
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2918
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Avenir Lleshanaku Z.Permb. Bailiff Services Albania BSAshpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 647
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Sabiha Katroshi Kujtim KatroshiZVRPP Tirane Shefqet KatroshiSebiha Luli Katroshi Rozana KatroshiJulian Katroshi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 683
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Dhimitrulla Pasko A.K.K.PronaveAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1659
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Belegu A.K.K.Pronave TiraneDrejtoria e Drejtimit te Prones Publike ZVRPP Durres Elsa Prifti Tajar Matraku Shoqeria Glemar shpk Rozeta Shkodrani Rajmonda Faja Avokatura Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 473
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Rezarta Rasa Shoq. Coca-Cola Bottling Shqiperiashpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 504
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Arjan Bega Kris Bega Skender BegaGenc Bega Agron Bega Drejt.Punetoreve Nr.3 TiraneZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 550
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Bukilici Sufka Pellumb SufkaNeti Cela Sufka Mimoza Sufka ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1898
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Kaci DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1142
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • K.Q.Zgjedhjeve Permb.Privat Agim Sulce Shtjefen Zyla
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1844
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond DaliuZamira Daliu Leonard DaliuAlma DaliuKlotilda Daliu
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1896
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Katerina Gjika A.K.K.PronaveAvokatura e Shtetit Dafina Dungo Mafiqi Olimbi Koraqe Vrushaj Ndrek VrushajViktor Vrushaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2620
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Erald Bejko Rosmann-Lala shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1269
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Dhimitraq Danaj OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1287
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bukasha Shoqeria Alba Majashpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1307
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Caca OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1499
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Fran Hasa Shoqeria Balkan Green Energyshpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1538
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Eliona Mihallari Andi Likaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1562
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Endrit Gidaja Shoqeria Globe Williams-Alshpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1283
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit A.K.K.Pronave ZVRPP Tirane Asllan Bebeci
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1258
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albtelecom sha Shoq. Home Securityshpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1315
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Qazim Meta OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1853
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Ramaj ZVRPP Kurbin Hysni Ramaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1863
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Edmond coku OSHEE sha Ndue coku
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1890
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ardiana Kalaja Banka e Pare e InvestimeveShoq.Permb.Gjyqesor Privat Shkrela shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2045
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Premium Albaniashpk Plus Communication sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2069
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Monika FarkaGenc DajaAnila Gjeka Fatmir KeqiHamid KeqiSulejman Keqi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2076
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dhimitraq Bullari Llazar Gjika
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1302
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • BKT sha Drejt.Raj.Tatimeve Diber ZVRPP Mat
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3915
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sanije Vraja DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3555
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Spartak Nano Shoq. Investshpk Shoq. Garden Beershpk Banka Union Bank sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2462
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Myrteza Katroshi OSHEE sha Xhaferr Hida
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 608
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Gorashpk - Nevila CenoShejnaz Kellezi Shoq.Permb. L.D.CshpkMahmudije TuguJalldiz Zhegu
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3655
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit Fatos Zhgurri
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2843
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Suzana Petrela DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2854
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Besnik CanajLefter Canaj Shoq.Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2857
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Elona Kodhelaj Shoq. A Bshpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4138
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Agim PrezaEda HysaHajrie Kika Hysa Ardi HysaGazmend FortuziMustafa FortuziOmir FortuziDashamir Petrela Ahmet PazariKadri PazariZegjine caciNermin LuziZana ShimaEngjell KazaziNdricim KazaziDonika KazaziFatbardha RamaLiri PazariJona PazariJeta XhemaEtleva Zeqo
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2722
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ermira Rizvanolli Begeja Shoqeria Kontaktshpk Shoqeria Home Planshpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 640
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • A.T.Kredive Arben Sinoimeri
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 335
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Soluedshpk Shoqeria Trebeshinashpk Kliton Vaso Renato Xunkthi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 807
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Peme Xhabir Arian Asllan Eglantina Elvira Koci Permb.Gjyq.Privat Artan Sima Halil Ahmeti
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3980
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Lice Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4105
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Alma Zhupaj Mirlinda ZhupajAlma Guza Zhupaj Kujtim ZhupajManuela Zhupaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1899
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Bujar Goga A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1475
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ymer caushi Shoq. Edalshpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1815
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. AMCsha Komisariati Policise Lushnje
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1839
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shaban Lami OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3294
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Emine Xhaferri Osman Edmond KikaFeride Kika
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3692
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Halil Turhani Shoq. KESHsha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4072
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • K Adrian Tartari Stefanos Stefanidis
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4479
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ermira Metani Vangjel Kostare DASHPPublike ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4478
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sanije Braholli A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1514
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Spartak Luga Ermira Luga Shoqeria Edalshpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1219
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Asllan Neli OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1423
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Qemal Xhediku Ujesjelles Kanalizime TiraneZyra Permbarimore Kodra Bailiff Serviceshpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4162
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Lelaj - Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1835
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Miharb Gjonbibaj Shoq. ICTS Albania
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1275
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Vasiljevic Alessandro Shtylla
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1001
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Afrim Gjergji- 47 EK 79 Iliriada PKS Kujtim cela Q.K.R
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4480
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Construction Management Alliance Albaniashpk Shoqeria Inisiativa Hidroelektrike Shqiptareshpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4487
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Kale Genci VaniNigjare VaniShaban Vani
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1582
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Lisa Irma Mati Arya- A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1427
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Eduard Toptani Marion ToptaniRrajmond Toptani - A.K.K.P. Tirane Abdelikin Toptani Aida Frasheri Besho Aleksandra Evangjelino Altin Vrioni Arshi Vrioni Bashkia Tirane Besnik Gavazi Emine Toptani Etleva Marku Fiqirete Frasheri Fuat Toptani Grabon Vrioni Hajri Frasheri Hedije Hoxha Hysref Frasheri Ilona Bicaku Kbiro Beu Muhamet Kujtim Sokoli Lejla Toptani Lenka Blido Caushi Meleq Frasheri Nadia Dollaku Frasheri Nargiz Lungu Shkreli Nirvana Lekaj Frasheri Rea Toptani Rid Gavazi Ridvan Sokoli Rozafa Cabej Sadije Toptani Saimir Vrioni Servete Tirana Vrioni Suela Toptani Sulejman Shkodra Tarik Shkreli Valbona Mardodaj Shkodra Vangjel Evangjelino Vildan Shkreli Xhanina Gavazi Zija Vrioni Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2036
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Isuf Pullumaj Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 428
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Mene Executores Litium shpkBanka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 450
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Fisniku OSHEE sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1701
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Nevruz Hysenbegasi Shoq. Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 892
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Halluni-Xheladin Qahi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 896
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alboliva Shoq.Permb E.P.S.A sh.p.k- Shoqeria Banka Raiffeisen bank sha Ylli Seferi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3351
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit-AKKP Besnik Ahmeta Xhevahir Ahmeta Beglije Ahmeta Sadete Toska (Ahmeta) Vjollca Fagu (Ahmeta) Zyhdi Ahmeta Lule Laci (Ahmeta)-ZVRPP Tirane Armand Qosja Ilirjan Agolli
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 518
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mersin Gaxheri A.K.K.PronaveAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 829
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Stefani & CO sha OSHEE sha E.Rr.Energjise
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 824
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Nuri Cumani Shoq. Top Channel sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 186
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Financave Tahir Hajrullahi Shoq.Permb. Alimadhi shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 182
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Ridi shpk Shoq. Aydines Insaat As-Dega Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 210
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • A.T.Kredive Zyra Sherb.Permb. Strati Bailiff Service shpk Fatmira Muhametaj
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 319
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Enti Kombetar i Banesave Drejtoria rajonale Tirane Bajram Sakajani
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1046
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Hajrie Logu OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1348
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Naile DeliuAltin DeliuBesmir Deliu Dylaver DeliuA.T.KrediveAv.Shteti Zyra VendoreZyra e Permbarimit Tirane Shoq. Preza shpkAleksander CuniZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 455
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. banka Credins sha Permb.Gjyq. Executores Litium - Banka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 512
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. IBN shpk Shoq. Studio Permbarimore L.D.C shpk Ilir Gaxheli
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 539
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Sejfo
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 527
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. e Huaj Aktor Shoqeri Anonime Teknike Shoq. Permb.Private ARB shpk Dhimiter Duro
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2285
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Denisa Delija UKT sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2689
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Power Elektrik Sllabinje shpk Shoq. KESH sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 447
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Lejla Libohova Shoq.Permb. Tirana Bailiff s Service shpk Shoq. Albtoronto Construksion shpk Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • doreheqje gjygjtar Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 448
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Gjane Paci Vangjeli PrelaArnald Prela
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 359
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. K.D.K shpk Shoq. CAE shpk Acmar Scpa Dega Shqiperi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 424
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Liljana Leka Andi Leka Shoqeria Hawai Alb shpkZVRPP Tirane Ylli Leka
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 454
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Avni Strugaj Shoq. Banka Kombetare e Greqise sha Permb.Gjyq.Priv. Andrea Baci
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 519
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Leskaj Shoq. Permb. AEF Bailiff Service shpk Elona Cakoni
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 483
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • PMU-BIZ Kujtim Vasha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2339
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Burimi Engjell Burimi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 388
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kume Qevani(Dapi) ZQRPP Tirane ZVRPP TiraneBashkia Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 410
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Perlat Sala Banka Societe Generale Albania sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 436
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Enti Kombetar i BanesaveDrejtoria Rajonale Tirane Zenun Spasi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 540
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Pelivani shpk Permb.Gjyq.Priv. Anjeza Marqeshi Petrit RashaEnver LilaGezim Rasha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 544
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Goci Shoqeria Murati shpkBashkim Kullaj Mustafa GociBanka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 542
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Xheka Beqir XhekaDrita Ngrota(Xheka)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 283
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Halit Taka Shoq. OSHEE sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 390
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Toci OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 407
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim CacaAlbert Kulli Muhedin CacaBujar Kulli
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 717
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria BI-Investment shpk Shoq.Permb. TDR Group shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4055
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Asim Delibashi Altina Behaj
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 873
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Fikrim Kryemadhi Benjamin Kryemadhi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 865
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sigal Uniqa Group Austria sha Permbarues Gjyqsor Anastas Kote Kujtim Tafa Drita Tafa Rrem Balloku Petrit Tafa Selvije Tafa Drita Balloku
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 942
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidrocompany Dege e Shoqerise se Huaj shpk Shoq. R.S.&M shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 912
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Terpollari Elsa Demaj Bujar Alimani Shtepia Kinematografike 90 Production shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 850
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Eurolab International Group shpk Shoq.Permb. ZIG shpk Veneto Bank sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 163
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Koci Zyra e Permbarimit Tirane Shoqeria Posta Shqiptare sha Erita Stojku
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 170
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Tirana Travel shpk Shoq. Klodi sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1211
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kursim Kredri Hamallaj Unioni Shqiptar Kursim Kredi
 • Relatori:
 • perjashtim gjyqtare Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 285
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Meraj Ilir Loci
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 309
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alco shpk Zyra Permbarimore Bailiff Services Natani&CO shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 499
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Naim Limaj Mimoza Limaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 505
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Polikseni Shehu Liljana KajanaThanas KajanaKiti Kajana
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 449
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregi Marketing Group shpk Nartila Macaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 487
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • DRRSH Diber Permb Gjyq.Privat Ermir GodajMustafa Toci
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 486
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Banka e Tiranes sha Shoqeria Mekshi shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2244
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ferit Sula Vathe SulaShyqyri SulaEnkeleda SulaZVRPP Tirane Avokatura e ShtetitLulezim Tresa
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2479
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 12:50
 • Palet ne proces:
 • Agron Skenderaga Meliha LazimiArben KonciMerita Konci(Lika) Shefikat SkenderagaMarsida Skenderaga
 • Relatori:
 • Gj. Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 441
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Sigal Uniqa Group Austria Shoq. AGC Retail shpk Arredamenti Mammarrella Di Roberto Mammarrella&CO SRL
 • Relatori:
 • Doreheqje Relator Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1212
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kursim Kredi Pinare Unioni Shqiptar Kursim Kredi
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues me relator Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 434
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria OSHEE sha Studio Permbamore Debit Collection shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 493
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Mali Liljana Mali Albana Mali Kasem Mali Hamide Mali Fatmir Mali Lulzim Mali
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 311
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.eria Sherbimi Permbarimor ZIG shpk Mirvjen Lamce Rafaela Margjoni Shoqeria Banka e Bashkuar e Shqiperise sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 330
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Raiffeisen Bank Shoq. LCD shpk Edmond Bellaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 462
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Deliu- Shoqeria OSHEE sha Enti Rregullator i Energjise Elektrike
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 461
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Artan Mene Permb.Gjyq. Executores Litium Shoqeria Banka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 419
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Kristofor Zeno Melpomeni Demi(Zeno) A.K.K.Pronave TiraneAvokatura e ShtetitFotina Zeno- Athina ZenoGjergji ZenoLefterie Zeno
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 130
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Nebi Zyka Shoq. Perb. TDR Group shpkBanka Kombetare e Greqise
 • Relatori:
 • Heq dore Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 370
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Trendelina NunajOlsi Nunaj Byroja Shqiptare e SigurimitMaksim Seferi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 377
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Berliku(Daja) A.K.K.Pronave TiraneAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 506
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Jonilda Kokomani Kalomir Kecani
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 515
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Idi Zhegu OSHEE shaAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 517
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Premtim Dajko Shoqeria Albpetrol sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1303
 • Data e Gjykimit:
 • 18.07.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Sabah Lami OSHEE sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1313
 • Data e Gjykimit:
 • 18.07.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Azem JataSefer Jata OSHEE sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1356
 • Data e Gjykimit:
 • 18.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hazis Hastoci Shoqeria ASG shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1751
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Qazim Zela OSHEE sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1175
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Lydra Jakova(Tugu) DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1761
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Veli Picari Agim Preza Zace IslamajZVRPP Tirane ZAMT Bashkia VoreKVVTPronesiseSAMTokes Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2833
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Elio Shala Tirana Business Park
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2806
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Habib Muho Ismail Kasa
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2856
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Bakushe Zallini DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 423
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Eralda Koni Shoqeria Sgai Balcani shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 433
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Genci Baqoshi Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 602
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Xhevahire Doka DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 446
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • AZHBR Servet Fekaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 494
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Interas Group shpk Altin Sollaku
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 462
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Hasan Shehu Bashkia Peshkopi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1892
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Erjola Trepca Elidon Kasaj - Z.Gj.Civile Njesia Bashkia Nr.5 Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1732
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit A.K.K.PronaveNjazi Shaho ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1772
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kapllan Pasha OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1783
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mark KroniMire Kroni Tone Paja(Kroni)Gjeto Kroni Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 662
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Fredi Shehu Arben Shehu
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1245
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Dani Jak Musteqja
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1232
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Vera Mbroci DRSSH TiraneDRSSH KorceKomuna Qender Bulgarec
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1265
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Fatos Mullahi A.K.K.Pronave Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1813
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 2 S-Universal shpk Shoqeria City Park shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1849
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Burbuqe CelaFatjon CelaGramos Cela Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1873
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Klaud Alikaj Albcontrol sha Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1164
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Bukaci Posta Shqiptare shaFiliali Qendra Tranzite
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1176
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Donika Karreci Filiali i Postes Shqiptare Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1184
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Mark BezhaniLene BezhaniVenemin HidaVioleta Shahu(Hida)Parashqevi Sinani(Hida)Jani Hida OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1210
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ferdinand Kurteshi Instituti i Ndertimit Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1221
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Llakaj Shoqeria Alba Film sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1236
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Driza Shoqeria Albcontrol sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1814
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Besiana Mullalli Relianda ZheleguShoqeria Permbarimore Bailiff Service Albania shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1825
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Myftar Sulaj ZRPP Kurbin
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1830
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Dave Pasha Xhetani DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1720
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Adrian Cami Filiali i Postes Shqiptare sha Mat
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1734
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Diana Kolaneci Ilda Gega Bajram Abas A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1739
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Cupa Drejtoria e Sherbimit te Trupit Dipllomatik
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2734
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Rabie Kapxhiu Lavdosh Kapxhiu Naze KapxhiuMajlinda KapxhiuEduart Kapxhiu
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2778
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Borana Elbasani Arbi Bera
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2782
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Xhevat Skenderi DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 390
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Dhurata Ymeraj Shoqeria Dini-2009 shpk Loreta NakeEdmond Caka
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 400
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Alma Fiku Fatmir Karamani
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 416
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Devolli OSHEE sha Roland Alushi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2849
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Irena Meta OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 413
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Florjan PrapaArmand Prapa Shoq.Sig. INSIG sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 417
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Sadik MetaSelvije MetaSajmir MetaNezir BrahaMajlinda BrahajFlora BrahajFerideb RringajBlerim RringajArmanda RringajArmira RringajBlearda RringajBleron Rringaj Byroja Shqiptare e SigurimitShoq.Sig. Sigal Din uni
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3877
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shegushe Karaosmani(Kosova) A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1855
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Llubani OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1688
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shefki Hysa A.K.K.Pronave ZVRPP TiraneAvoaktura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1725
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Hysni Vrapi OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2130
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Hamid Gabili OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2498
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 12:50
 • Palet ne proces:
 • Luan Gega Gjergji Kovaci
 • Relatori:
 • Gj. Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 641
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Tefta Saliasi Permb.Gjyq.Privat Lefter CanajSubi Mato
 • Relatori:
 • Perjashtim relatori Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1189
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Viola Buzali Shoq. Permb. Debit Kollection shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1216
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Mahmut Arriku OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 435
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Taip Mena OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1768
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Tije Alla (Shameti) Dan Alla - Bajame Mansaku (Alla)Luljeta Baki (Alla)Suzana Memishaj (Alla)Fatmira Mehmetaj (Alla) Sami AllaDenis AllaMaksim Alla ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1795
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Rustemi Sanije Rustemi Shpetim Rustemi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3375
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Eurosig sha-Shoqeria Ansig sha Byroja Shqiptare e Sigurimit Shoq. Alb-siguracion shaShoq. Sigal sha Shoq. Atlantik sha Shoq. Insig shaShoq. Sigma Ineralbanian VIG sha Shoq. Intersig Vienna Insurance Group sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4097
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Vega shpk AEGEK Construction S.A Autoriteti Rrugor Shqiptar Shoqeria Alpine Bau Avokatura e Shtetiti - AEGEK Construction S.A - Shoq. Vega shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1153
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Sonila Xhafellari Shoqeria Posta Shqiptare sha Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1145
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Drejtimit te Prones Publike prane Ministrise se Financave Avokatura e Shtetit Shoq.Permb. Justitia Agron Hameti Eleni NikollaDhimiter NikollaEdmond NikollaVjollca Nikolla
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1198
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Granit Leka Ministria e Mbrojtjes Ndermarrja MEICO Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1188
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Aurora Koroveshi Shoqeria ABCOM sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1716
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Artur Kacanja Lulzim DollakuNurije DollakuShpetim DollakuPetrit DollakuErmira DollakuFlora DollakuSulejman DollakuFatos DollakuMimoza DollakuElida Dollaku A.K.K.Pronave Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1718
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Kazani OSHEE sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1806
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Selman Hysenagolli Revista Hosteni
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2256
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Peme Kondi DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1503
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar DRSSH Tirane ISSH Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1340
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatos Ndreu OST Security sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1690
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Jalldiz Alikaj Metije Lika Keshilli i Ministrave
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1677
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Kumria Shoqeria Sigurimeve INSIG sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1707
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Irena SpahiIrilda Spahi Nesim SpahiMagliada Spahi Albsig sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 918
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Prespa Adriatik Game sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 941
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Tefta Dalla A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 982
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • DRSSH Tirane Zyra Permb Privat LDC Abdurrahman Shehu
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 435
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ketiana Buci Selim Demiri
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1957
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Besim Mustafai DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3095
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria M.RryCi shpk Shoqeria TSOKanis Mining Works shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1743
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Selime Rexhepi DRSSH Tirane Zyra e Gjendjes Civile Kukes
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2394
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Luiza Shehu Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit FAV sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2926
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Mahmude Dede (Sata) DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4089
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Neriman Hysa DRRSH Tirane Drejt.Arkivit Qendror Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2068
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Halili Erenestina Halili
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3680
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria SGA sha Shoqeria GJO-SPA Power shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3522
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Nezir Jata Haxhi Jata
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3355
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Libena Alijaj Albert Alija
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3854
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria SGA sha Shoq. GJO-SPA Pawer shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2201
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Nevruz Bace DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3935
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ersida Zylfa Altin Zylfa
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3113
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Deda DRSSH TiraneMinistria e Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3523
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Liri Prifti DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4584
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Nisjeta Metaj Sokol JashariRozafa Cipuri A.K.K.Pronave TiraneFlorian Vila Lejla Halimi(Vila) Shefqet Lami Nadire Lami Drejt.Nr.3 Punetoreve te Qytetit Tirane Banka Credins sha ZVRPP Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2504
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Faslli Caka DRSSH Durres
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2451
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Liza Marku (Cuni) DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3046
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Pelivani shpk Shoq. Permb. Elite Bailiff s Office shpk Petrit RashaEnver Lila Gezim Rasha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2541
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kujdese Caka DRSSH Durres
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1114
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Tahsim Spahiu A.K.K.Pronave Tirane Zyra Vendore e Avokatures se Shtetit Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1123
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Bucaliu Natasha Kalaja
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 651
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ardiana Basko (Balla)-Gezim Balla-ZVRPP Tirane Zyra e Gjendjes Civile Njesia bashkiake nr.4 Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 643
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Qendra Personel Rekrutimit Reparti Ushtarak Nr.6670
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1742
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Bulku Klubi i Futbollit Tirana sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1607
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Shehaj Bashkim Cala Fiqirete Cala
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1613
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Anila Grica Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1660
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Insig sha-Union Bank sh.a Zyra Permbarimore Fat 2010 Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 843
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Kasa-Habib Muho
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 906
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Dorian Ago-Shoqeria Alba Call sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 875
 • Data e Gjykimit:
 • 06.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ilmije Osaji Ismail Osaji-Kujtim Hoxha Fiqirete Hoxha Anjeza Hoxha Blenard Hoxha Suela Hoxha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1167
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Classic shpk Shoqeria Willson shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1285
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh LikdishaAlbert Sula Shoqeria Asiu shpk Shoqeria Evrometal shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2177
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Pranvera Kodheli Shoqeria Tirana Bank sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 608
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gora shpk Nevila CenoSheinaz Kellezi Shoq.Permb. LDC Mahmudije Tugu Jalldiz Zhegu
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1504
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Miter Sokoli-DRSSH Lezhe Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Lac
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1597
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Erjon Selimi-Seid Pinari Bajram Pinari
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 819
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Erjon Kasmi Shoqeria Dini 2009 shpk BKT ZVRPP Tirane-Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 788
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Dritan Neli MZHET Sipermarrjes Qendra Kombetare e Panaireve sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 849
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ferro Alloys And Mineral shpk Shoqeria A.M.G Group shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 339
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Elvana Malo(Prifti) Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 359
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Alban ShehriDhurata ShehriRezart ShehriErmira Myftiu(Shehri)Sajmir ShehriLindita Vorpsi(Shehri) A.K.K.Pronave ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 357
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Farie Muca Xhemile Muca Refat TataNaim Tata - SIGAL
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1904
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Farruku DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1563
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Rrustaj OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2415
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Keti Dhamo(Konomi) Panajota Dungu(Konomi)Beneto Berberi ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1977
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Farushe Nazeri DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1741
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Dallendyshe Feka DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1659
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • AMC sha Distrikti i Pare Detar Durres(Reparti Ushtarak Nr.2230)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1682
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Balla Lulzim DostiHalime DostiDhurata Demiri(Dosti)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1752
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Besnik MatajAferdita MatajAurela MatajAfrida MatajAnxhela Mataj B.Sh.SigurimitAvokatura e ShtetitKujtim Arra
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1190
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Elton Rradheshi Operatori i Sistemit te Transmetimit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1484
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Hysen Ruka OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3694
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Xhuliana SheraSherif SheraSabaje SheraSulejman Shera Byroja Shqiptare e Sigurimit Halil Shala
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1686
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Demirxhiu Subjekti Permbarimor Privat Klodiana A.Tabaj Shoqeria Tranzit shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1719
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Dika OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1748
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Brari Ymer Brari Alpha Bank Albania shaShoqeria Fleg shpkAndon PangoShefikat Ngjela ZVRPP Tirane Zhavit Prushi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1086
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sina 98 shpk Shoqeria City Park sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1100
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Stefan Semi Shoqeria Ndertimore 2A-L shpk Banka NBG Albania shaArtan SherifiLindita SherifiZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1126
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Niko Janku Bashkia TiraneMinistria e FinancaveAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1080
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Juliana SadikuRobert Piro Shoqeria Ndertimore 2A-L shpk Artan SherifiLindita Sherifi Banka NBG Albania sha ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1152
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Nikolla Millo Zyra Permbarimore PRAXIS shpk-Athanas XhevaraArtan XhavaraAreti XhavaraFilip XhavaraSuzana Miha(Xhavara)Leonard XhavaraElpidha XhavaraEtleva Xharav
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1163
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Hate cela Shoqeria Tipografia Ushtarake
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1780
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Vreka Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff s Service shpk - Nazmi Kodra
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1796
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Avni Lleshi OSHEE sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1778
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Tola Hamza Jusufi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Pajtim XhidraXhemile Xhidra
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1649
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Prokop Kristo
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1645
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Abedin Treza(Preza)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 727
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sejrie Vokshi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 732
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Njazi MyftiuGezim Myftiu
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 764
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Denis Selamaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3310
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Julian Skendaj
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3326
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Fiqirete Metaliu
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3323
 • Data e Gjykimit:
 • 29.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Afrim Selami
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 585
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ulvi Hysa OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2830
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Gentian Dahri Nigela Sevo
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 740
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Kelvin Caushi Shoqeria Sherbimi Permbarimor AB shpk BKT sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 944
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Leonidha Vata OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1074
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Altin Tafilaj KESH sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2104
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Lenica(Lale/Lejla)Manjani(Lelaj) DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2007
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Mbrojtjes Zyra e Permbarimit TiraneSahit Danaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2052
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Pirraci U6 shpk Shoq. Sigma Interalbania Vienna Insurance Group sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1653
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Refije Cekaj DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1710
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Bardhi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3294
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Emine Xhaferri Osman (Edmond)KikaFeride Kika
 • Relatori:
 • Doreheqje relatore Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1411
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Nurie Lleshi DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 479
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria L&K Debt Collection Services sh.p.k
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1343
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Jani Kulla Zyra Gjendjes CivileNjesia Bashkiake Nr.2 Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2745
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Baki Saliu DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1972
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Rako Spahiu DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1680
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mihal Gjergji OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1708
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • OSHEE shaAvokatura e Shtetit Shoqeria Shpata shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1727
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Marseida Stamati Shoqeria Albacau sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1067
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Elmaz Gruda Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 sha Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1051
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Skender Haluci Shoq.Sherb.Permbarimor JUS shpkUjesjelles Kanalizime sha Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1104
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Hocans Albania shpk(ish Therepeli Security shpk Shoq. OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1097
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit-Shkelqim Dauti
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1033
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Fran Pepaj Nikoll Pepaj Pal Pepaj- Gjeline Bajraktari (Pepaj) Pjeter Pepaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1001
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Afrim Gjergji- 47 EK 79 & Iliriada PKS Kujtim cela Q.K.R
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1722
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Baftiar Kurti OSHEE sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1774
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Leonard Papajani Vjollca Papajani Veniamin Papajani Eftihia Papajani Renato PapajaniAlbana PapajaniNdermarrja Nr.3 Punetoreve te Qytetit TiraneZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 763
 • Data e Gjykimit:
 • 28.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Saba Emiri Shkelqim cela Shefkie cela Flladi Shullazi Alpha Bank TiraneZyra e Permbaruesit Privat ZIG shpkZVRPP Kruje
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1174
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Besim Alushi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1157
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Besim Sina
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1249
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Subi Kodra
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1556
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gjelosh Ujka
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1574
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Friendsshpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1586
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Rilind Muca
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 693
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Vladimir GjurbaviaSllavka Gjyrezi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 708
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Sadik Shehi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 698
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Komuna Thumane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3212
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Elton Marini-Xhoi Lloto sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3244
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Qemal Dushku
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3249
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Kristo Duka
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2624
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ilia Milo Kasem BeramiNuredin BeramiArif BeramiSurja BeramiKlarita BeramiHaxhi BeramiMehmet Berami
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2655
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Kananaj Shoqeria Mario 2005 shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2740
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Emirjon Meneci OSHEE sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 567
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Vojsava Doda-Posta Shqiptare sha Avokatura e shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 579
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Klodjan Spahi-Hari Sheka Shoqeria Permbarimore gjyqesore 3 H sh.p.k
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1810
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Repce Valentina Repce- Shoqeria Banka e Pare e Investimeve Albania sha Shoqeria Permbarimore Sherbimi Permbarimor Zig shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 758
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Blerina Mustafaraj-Shoqeria Albcontrol sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 844
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Fatos Ibro-D.R.S.SH Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1054
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Artenca Saja-Kujtim Saja
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1836
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hane Noka DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 433
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Diana Kaculini
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1635
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Flamur DrenofciSkender DrenofciHatlije DrenofciElson DrenofciFatjon DrenofciBledar Drenofci AKKKpronave Tirane Bardhyl DrenofciIsmet DrenofciSaimir DrenofciFaruk DrenofciMuhamed DrenofciZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1637
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Parllaku shpk D.P.Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2216
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Qamile Kaloshi Ismail Agaj Gezim Bera Sulejman Ismailaja Nadire Kuqi ALUIZNI Drejtoria Nr.2 TiraneKeshilli i MinistraveZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 245
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Focus Press sh.p.k - Qirjako Nakuci Eleni Nakuci Shoqeria Edisud s.p.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 275
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Adnand Gaxheri Besnik Gaxheri Bukurie Gaxheri Fitnete Koka (Gaxheri) Ibrahim Krutani Idajet Gaxheri Ismet Gaxheri Lumturije Balla (Gaxheri) Lutfi Gaxheri Mersin Gaxheri Myzejen Gaxheri Nurije Kepi Osman Gaxheri Qamile Pojana (Gaxheri) Qerime Bakiu (Gaxheri) Ramazan Gaxheri Ruzhdije Gruja (Gaxheri) Saimir Gaxheri Servete Dushku (Gaxheri) Shpetim Krutani Ylber Gaxheri
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2128
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Dikter Mustafaraj Elvanda Mustafaraj Fitim Mustafaraj Frederik Mustafaraj Mimin Mustafaraj - Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1396
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gjon Nikollaj OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1631
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Braun GmbH Kompania Spartak Didaj shpk D.P.Doganave
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1666
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Kurti Dritan Kurti Fetije Lici Lulzim Lici Sokol Lici Albana Lici Liljana Lici ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1452
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mejgi Treni Elton Dushku
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1471
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Dorina Saraci AMC sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1439
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Tahir Qinami Shoqeria OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1026
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Topi Shoq.Sig. INSIG sha Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 759
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Juela Mecani Albcontrol sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 989
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Dragush Prespa Endri Prespa Orhan Jegeni Zyra e Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1999
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Emin Barci OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1992
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Dashuri Leka OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2012
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Engjell ciraku Zhaneta ciraku Jolanda ciraku ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1506
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Jetmira Koldreu (Memia)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1528
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Tefik Lila
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1421
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Banka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 661
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Engjell Veizi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 898
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Fadil Farruku
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 706
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Sig Intersig-Vienna Insurance Groupsha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 799
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Angelo Pastoressa
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3192
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Bardhi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3196
 • Data e Gjykimit:
 • 22.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Boris Skendi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2512
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Murati Shoqeria Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2510
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Rregjina Lleshaj Albacall shaIna Baboci Jetmira RamolliErdush Hysi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2594
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Minella Golloshi Fatjon Golloshi Unioni Financiar Tirane Shoqeria All of Servis Trans shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 335
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Solued shpk Shoqeria Trebeshina shpk Kliton Vaso Renato Xunkthi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 552
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Artur Milani Shoq. Sig. Intersig sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 625
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Digi-alb sha Shoqeria Reci KGM shpk Autoriteti i Mediave Audiovizive
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 593
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Shaqja Shoq. Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 599
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Hoxha Aeroporti Nene Tereza sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 617
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Merkuri Ujesjelles Kanalizime Tirane sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1788
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Kurushi Ilir Kurushi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1821
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Trajtimi i Studenteve Nr.3 sha Bledar Mehmeti
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1595
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Suela Sanija Egland shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1589
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Rruzhdi Balliu OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1611
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Permeti Kujtim Hasrama
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2161
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit A.K.K.Pronave Merjeme HidaHajdije Meta (Hida) Gezim HidaFiqiri HidaGani HidaMefail HidaQerime Dikollari (Hida)Hajdar HidaFatbardha HidaMinushe HidaZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2212
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Elidon 06 shpk Shoqeria Eurio-Sped-Trans-Chrom shpkShoq. Euro Trade Minerals Group shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1593
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Lilijana Lekzeqiri-Adile Shaba
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1618
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Mynyre Toptani Bashkim Prenci
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1650
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Valbona Dauti (Halili) Shoq. Buka sha-DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1011
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Taku A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1032
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Myslym Shima Rexhep ShimaKamber ShimaZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 994
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Arben Isufi Shoq. Permb. Bailiff Services Albania shpkShoqeria Banka e Tiranes shaKujtim HashorvaNezaqet Zajmi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1582
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Lisa Irma Mati Arya- A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1620
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Sheqere Dunga DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1749
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Xhevit Bushaj Shoqeria Rilindja Demokratike shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1922
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dile Ramaj-D.R.S.SH Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1964
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Tuci-OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1978
 • Data e Gjykimit:
 • 21.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Eriselda Gubere Kadri Gubere Fatmire Gubere Zare Gubere Mariglen Gebere- Shoqeria Sigma Vienna Insurance Group sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1107
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Erion Iliazi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1121
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Sadete BreguSemiha AgolliKadrije VathiHysni VathiGugash VathiIkbal FociBujare VogliGezim FociFlutura FociLuljeta FociAgron FociBedrije NelaJolanda LudraFatos LundraIlir Lundra
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1140
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hazis Hastoci
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1302
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • BKT sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1461
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Tregtare Tirana Auto shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1457
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shaban Joca
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 591
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e ShtetitGarda e Republikes se Shqiperise
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 626
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Edisa Zeneli Armand Balili
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 631
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Majlinda TragajDallendyshe Ago
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1049
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ava DinoshiDiana Dinoshi - Maks Dinoshi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1073
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Dulja
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1088
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bedri Hysi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 660
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria City Park shpk Shoq.Permb. Exetutores Litium shpk Banka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2572
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Holta Komini Maltin Sulo
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3475
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Edmond Kulla DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 86
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Doni Construction shpk Shoq.Permb. Bailiff Services Albania shaShoqeria Tregtare Telniks shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 91
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Lazer Prroni A.T.Kredive Tirane Permb.Gjyqesor Agim Sulce
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 262
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Agim SharkuKenin Sharku Albert HoxhaKimete Hoxha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 444
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Xhavit Bodinaku Fitnete Bodinaku
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 509
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Memaj OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 563
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Bledar Cabej- Shoq.Permb. Strati Bailiff Services shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1846
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • AMC-sha- Ruzhdi Alushi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1308
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Katrine Gjoni (Kola)-D.R.S.SH Durres Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Fushe-Kruje
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1548
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Agjensia e Zhvillimit Bujqesor dhe Rural-Artan Ndreu
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1564
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Emine Lleshi (Xhafa)- Shoqeria ERREGI-Albania shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2088
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. San Tara shpk-OSHEE
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1543
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Migena Poreci- Zenel Hysa Dudi Hysa Idlir Hysa Saimir Hysa Neritan Hysa
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1569
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Ylli S.I.T.A
 • Relatori:
 • Doreheqje relatore Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1580
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ylli XhakolliErvehe XhakolliMevlude TareHaxhi TareFlorenca BrahoFidahi Braho INTERSIG sha Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 933
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Lavdie Koburja A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 977
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Laci Gjyle Laci DRSSH TiraneDRSSH Diber
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1018
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Gentian Krutani OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1496
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Kasharaj Armela Kasharaj Arenc Kasharaj Drejtoria Nr.3 Punetoreve TiraneNaum ZiuLiljana ZiuVasilika Kolonjari ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1540
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Enver Gjuzi Mirjeta Gjuzi Ilirjana Lika(Gjuzi)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1549
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Memetaj Shoqeria M.D.S. shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1860
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Emine Sula Bashkia Mamurra
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1881
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Bukuri ciku ZVRPP Tirane Rasim ciku Bilbil Hasimaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1911
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Vaihit Allmeta Alket Malo
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1364
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Riza cela
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1377
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Anesti Tase
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1398
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Bordi i Kullimit Mat
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 558
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Natale Hasani
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 533
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Albtelekom sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 598
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Lala
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2902
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bidajshpk - Qendra e Distribucionit Ushqimor shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2998
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Sabah Tupi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3052
 • Data e Gjykimit:
 • 15.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Dud Raci-Drejtoria nr.3 e Punterove te Qytetit Tirane-ZVRPP Tirane Keti Gurra
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2132
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Sali Topalli-Destan Kona
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2299
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Zenepe Lozi DRSSH Tirane Komuna Zall Herr Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2196
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Fran Kaci OSHEE sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 248
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Kote Shpetim Bimo Gezim Pepa
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 256
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Juli Metani INFOCALL shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2707
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Edibe Kallco DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2136
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Nurije Lusha DRSSH Durres
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 900
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Liljana Laci DRSSH Durres
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3143
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ismete Bushi DRSSH DurresDRSSH Diber
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 385
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Kazhani OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1740
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Reshat Gega Arben Bicoku
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1515
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Albtelekom sha Brandnet shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1539
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Leti Shoqeria Dini-2009 shpkZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1545
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ismail Dibra A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2199
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Eralda Kokalari-KESH sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2175
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Nirash Gjokeja ZVRPP Kruje Feride Tema Arjana Tema Flutura Caca (Tema) Mehmet Toli Komuna Thumane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1297
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 9:20
 • Palet ne proces:
 • K Kelti Kopellaj Shoqeria Kadria shpk Shoq Ales Konstruksion sh Komuna Kashar Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1511
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Roland Andoni Shoqeria Merentino shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1533
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria IMI-Farma shpk Shoqeria Medsolution-AL shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1552
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Edison Hoxhallari OSHEE sha Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 889
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mirban Turja Burbuqe Turja Bashkim Murrani Ervin Murrani
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 908
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Agjensia e Trajtimit te Kredive Shpend Shametaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 955
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Duka OSHEE sha OSHEE Njesia Kavaje
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1434
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ermira Bejko Shtypshkronja e Letrave me Vlere sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1432
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni shpk Arjan Mene City Park shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1493
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Enver Ruka Gezim Nozlli Ali DodaBashkia TiraneZVRPP Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1792
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mexhit SulaNaime Sula Gazmir DervishajEmira DervishajErald Dervishaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1816
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Albtelekom sha Burhan Kecici
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1851
 • Data e Gjykimit:
 • 14.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Lumbardh Nazifi Shoqeria Hoti Bailiff s Service shpk Shoqeria AdministrationManagementBussinesETC (A.M.B.E) shpk Asambleja e Bashkepronareve te Kompleksit Nobis Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1260
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Petro Krate
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1280
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Dritan Aga , OSHEE
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1359
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Skender Dajti , QSU Nene Tereza
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 334
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Denisa Pasholli , Media Vizion
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 332
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Artan Hamiti , Kristo Bilo
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 366
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ferit Llagami , AKKP
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2644
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Muska
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2325
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Vasillaq Kaleshi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2265
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Cekani
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1776
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Landeslease sha Edmond Licaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1975
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Nuri cumani Subjekti Gazeta Shekulli Shoqeria Unipress shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1854
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Olsi Doda OSHEE sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 241
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Petro Penko Pellumb Karkanaqe
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 243
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Merita Hoxha Fatmir Qema
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3116
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ali Lushaj DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2181
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Neziri DRSSH Tirane Komuna Zall Herr Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2013
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ndrec Markaj DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1980
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Nebije Dema DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1802
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • File Stafaj OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1445
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bajram Keci Ismete Keci Dritan Keci Lediana Geci Shoqeria Sigurimeve Eurosig sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1521
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Marjeta Vogli Kristo Vogli
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1522
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • DRSSH Tirane Shoq.Permb.Private Andoni Bailiff Office Prend Frroku
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2084
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Miranda Boci Shoqeria Arba shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1430
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Compagnie Gervais Danone S.A Drejtoria e Pergjithshme e Patentave dhe Markave
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1500
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • AMC sha Dega e Doganes Gjirokaster
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3586
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ferit Mavriqi OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 935
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Royal Hill shpk Elisabeta Treska Nazmi Kodra
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 878
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Lamaj Fjodor Xhaferi Shoqeria Sinani shpk-Shoq. Bjorn shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 974
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Besnik Demneri UKT sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1469
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sherife Alvora DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1456
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Henri Muhaxhiri Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3609
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Flamur Perpunja Shoqeria ERRE.GI-Albania shpk Shoqeria Eurovini shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1797
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shehu-AG shpk Aleksandros shpkArjan Merkuri
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 485
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Sherbimi per ceshtjet e Brendshme dhe Ankesat Shoq.Permb. Alimadhi shpk-Luiza Poci
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1826
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Petrit Hyka OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 23
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2016 09.00
 • Palet ne proces:
 • Sami Shtepani Adrian Shtepani
 • Relatori:
 • Gjovalin Pernoca
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1558
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Rudina Kamberi - Berzh Piranjari Eduart Jegeni Fatmira Jegeni Mariola Piranjari Rudina Cucjeni Sadik Cucjeni Shoqeria Permbarimore TDR Group sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2384
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Gaxha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2092
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Maurice Bouri
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 953
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bledar
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 294
 • Data e Gjykimit:
 • 08.06.2016 11:40
 • Palet ne proces: