Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 3297
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2011 12.30
 • Palet ne proces:
 • Elmas Leci - Ministria Mbrojtjes , Komanda e Doktrines dhe Stervitjes " Skenderbej"
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1629/43
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2011 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "SIGMA" sha, Shoqeria "R. S. A."shpk
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2392
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2011 12:00
 • Palet ne proces:
 • D. SH. P. Diber - Maksim Prençi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2759
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2011 12.00
 • Palet ne proces:
 • Trajko Pjetri - Njesia Rajonale e Policise Rrugore Diber, Drejtoria Policise Rrugore Tirane, Drejtoria Pergjithshme Policise Shtetit, Komisioni Apelimit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3188
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2011 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. " Kontakt" shpk - Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 560
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2011 09.30
 • Palet ne proces:
 • Tomorr Baballari – Amarildo Pregapuca, Bukurije Mosho, Nadire Dervishi, Jemin Ymeri, Nexhat Xemalçe, “ ALUIZNI”.
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4133/1297
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2012 13.40
 • Palet ne proces:
 • Adivie Luca [Paditës] Ministria e Finances Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2898/242
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2011 13.00
 • Palet ne proces:
 • Seit Lamja Bashkia Tirane ( D.P.T.T.Vendore)
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3511
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2011 13.00
 • Palet ne proces:
 • Enver Balliu Ministria Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2690
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011 12.00
 • Palet ne proces:
 • Henrieta Boshku "Cez Shperndarje" sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1933
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011 12.00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Kalivaçi Qendra Kombetare e Rregjistrimit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2742
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011 12.30
 • Palet ne proces:
 • Zhaneta Harka Sherbimi Social Shteteror
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2132/56
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011 12.30
 • Palet ne proces:
 • Manjola Stringa , Ali Kaza, Lirie Kaza, Jonid Kaza ,
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2724
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Çifligu Drejtoria Pergjithshme Metrologjise
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2945
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.00
 • Palet ne proces:
 • N Nazmi Shira Sherbimi Social Shteteror
 • Relatori:
 • Metush Saraçi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3028
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.30
 • Palet ne proces:
 • Manjola Leka Ministria e Punes Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit Shteterior te Punes Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraçi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2982/300
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2011 12.00
 • Palet ne proces:
 • Eleni Nakuçi Qirjako Nakuçi Shoqeria Tregtare " Edisud" sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3061/103
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Anonime " Delta" "Albania Interlines" shpk
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3572
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 12.30
 • Palet ne proces:
 • Kujtime Alla Agjensia Sigurimeve Shoqerore Mat
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2801
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  12.00
 • Palet ne proces:
 • Genci Fejzollari Drejtoria Pergjithshme e Burgjeve
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3298
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 12.30
 • Palet ne proces:
 • Fatos Dosti Dr. Policise Qarkut Tirane, Komisariati Policise nr. 4, Drejtoria Pergjithshme Policise Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2283
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shaban Ismailati - Shoq. " Ujesjelles Kanalizimeve"
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2998
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  13.00
 • Palet ne proces:
 • Julian Habip " Cez Shperndarje" sha
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3604
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2011  13.00
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Shahu Spitali Ushtarak Qendror Universitar
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2828
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2011  12.00
 • Palet ne proces:
 • Naim Islamaj - " Cez Shperndarje" sha Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2362
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2011  12.00
 • Palet ne proces:
 • " Grupi Italo - Albanez" shpk - Adem Çaushi, Zyra Permbarimit dhe Elona Musaraj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2838
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2011 12.30
 • Palet ne proces:
 • Vasilika Dedaj - " Alkonet Albania" shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2761
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2011 12.30
 • Palet ne proces:
 • Besnik Ibrahimi - OSSH-Çez Shperndarje Zona Burrel
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2711
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2011  13.00
 • Palet ne proces:
 • Adelina Kapxhiu - Universiteti Politeknik i Tiranes
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2766
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2011 13.00
 • Palet ne proces:
 • Dalip Aldedja - " Cez Shperndarje" sha
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2246
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.00
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Shtrezi - Shoq. " San Tara" shpk, Mehmet Kurti
 • Relatori:
 • Metush Saraçi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2809
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Ganaj - Drejtoria Arsimore Rajonale e Qytetit Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3319
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2011 12.00
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Korreshi - Shoq. " Cez Shperndarje" sha
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3517
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  12.00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Muka - Komuniteti Mysliman i Shqiperise
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4095
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2011  12.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Mezini - Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3657
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2011 12.30
 • Palet ne proces:
 • Anila Stana - Qendra Shendetesore Derjan, Bordi Qendres Shendetesore Derjan
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3353
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 12.30
 • Palet ne proces:
 • Nevruz Plaku - Ministria Mjedisit dhe e Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3115/397
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Eglantina Gjetaj , Drejtoria Arsimore Kurbin
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3632
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2011 13.00
 • Palet ne proces:
 • Admir Gjata - Shoq. " Rofix" shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3015
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011  12.00
 • Palet ne proces:
 • Veledin Ahmetaj - " Armo" sha, Zyra Rajonale e Punesimit Tirane, Ministri e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2790
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011  12.00
 • Palet ne proces:
 • Feride Koroni - " Cez Shperndarje " sha, Cez Shperndarje" sha ish O.S.SH. Dega Berat
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2862
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011  12.30
 • Palet ne proces:
 • Kliton Nanaj - Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2936
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shyqirie Muça - Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2805
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011 13.00
 • Palet ne proces:
 • Novruz Qerimaj - " ÇEZ Shperndarje" sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2816
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011  13.00
 • Palet ne proces:
 • Halil Daci - " ÇEZ Shperndarje" sha
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3035/336
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Boja, Drejtoria Pergjithshme e Doganave
 • Relatori:
 • Metush Saraçi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3341
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.30
 • Palet ne proces:
 • Astrit Rroshi - Ujesjelles Kanalizime
 • Relatori:
 • Metush Saraçi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2913
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 12.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Karaj - Ndermarrja Ujesjelles Kanalizime
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3379
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 12.00
 • Palet ne proces:
 • Gimjan Dokle - Ministria Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, Sherbimi Social Shteteror
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3300
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Altin Dinaj , Drejtoria Pergjithshme e Doganave
 • Relatori:
 • Zina Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1842
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Mbrojtjes [Paditës] Shoqeria “Partizani“ sh.a [I Paditur] Drejtoria e Pergjithshme e Patentave dhe Markave [Person i Tretë]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2747
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2011 12.00
 • Palet ne proces:
 • Anila Alliu - Viçenc Pepa
 • Relatori:
 • Zina Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3575
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  12.00
 • Palet ne proces:
 • Xhavit Vishka - Drejtoria Sherbimit Spitalor Diber
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4106
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 12.30
 • Palet ne proces:
 • Fadil Koni - Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore Tirane, Instituti Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2398
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2011  12.30
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Konçi - Ministria Puneve Publike dhe Transportit, Drejtoria Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizime
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2404
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 13.00
 • Palet ne proces:
 • Mina Qirici - Ministria e Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3865/1041
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2011 12.30
 • Palet ne proces:
 • Arben Kupa - Tirana Internacional Airport " Nene Tereza" TIA
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3402/614
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2011 12.30
 • Palet ne proces:
 • Enerieta Bega. Institucioni i Ekzekutimit te Vendimeve Penale, Vaqarr, Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3433
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2011  13.00
 • Palet ne proces:
 • Genci Topi - " Cez Shperndarje" sha
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3645
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2011 13.00
 • Palet ne proces:
 • Beqir Murataj - Ministria Mbrojtjes Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3796
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2011  13.15
 • Palet ne proces:
 • Leonard Kardhashi ( Qirjaqi ) - " Union Bank" sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3026/331
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2011 12.00
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Hana , UNIVERSITETI “VITRINA” TIRANE , SHOQERIA “VITRINA” sh.p.k
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2926
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2011 12.00
 • Palet ne proces:
 • Anila Hallo - Qendra Puplikimeve Zyrtare
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2889/235
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2011 12.30
 • Palet ne proces:
 • Ylli Serjani. Shoqëria “Albanian Airlines” sh.p.k.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2942
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2011 12.30
 • Palet ne proces:
 • Drita Gjalpi - " Cez Shperndarje" sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2869
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2011 13.00
 • Palet ne proces:
 • Stefan Thana - " Cez Shperndarje" sha
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 486
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Arta Mici - Ndermarje Prodhim Veshje nr. 2 sha
 • Relatori:
 • Metush Saraçi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2615
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.30
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Çobo - CEZ-Shperndarja
 • Relatori:
 • Metush Saraçi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 520
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 
 • Palet ne proces:
 • Dod Gjini - Mark Gjini
 • Relatori:
 • Metush Saraçi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2666
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.30
 • Palet ne proces:
 • Llesh Lala - Dr. Rajonale Sig. Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Metush Saraçi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2671
 • Data e Gjykimit:
 • 08.12.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Rozina Shkurta - Drejtoria Rajonale Arsimore Diber
 • Relatori:
 • Metush Saraçi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 518
 • Data e Gjykimit:
 • 08.12.2011 09.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. " Alkentia" shpk - Zina Dashaj
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 534
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.30
 • Palet ne proces:
 • Abdullah Xhabrahimi - Zyra Permb. Lulzim Xhabrahimi, Komuna Farke, Dr.Menaxh. Tokave
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 542
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.00
 • Palet ne proces:
 • "City Park" -Qendra Shqip.Nd. Arbitrazhit Tregetar
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 549
 • Data e Gjykimit:
 • 08.12.2011  09.30
 • Palet ne proces:
 • Hysen Çerri - Bije , Dallandyshe, Razije,Pranvera, Bashkim dhe Ramazan Male, Banka Komb. Tregetare
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 578
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Drizi - Komuna Kastriot, K.V.V.T.Pronesise
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2618
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.00
 • Palet ne proces:
 • Evis Lamçja - Dr. Pergjithshme Policise Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 539
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  10.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Sherbimit Pyjor Diber ( kerkues )
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 569
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2341
 • Data e Gjykimit:
 • 08.12.2011  10.00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Halili - Dr.Pergj. Taksave Vendore Bashkia
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 449
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Franklin Nallbani - Ermal Hoxha, Juliana, Vilhelm dhe Bertil Nallbani, Z.R.K.K.P., Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 598
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. "Indo Albanian Mining" - Shoq. " Elidon -06"
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3032
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 
 • Palet ne proces:
 • Agim Hajri - Dr. Raj. Sig. Shoq. Diber
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 443/4
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Rira“ sh.a. , Shoqeria “Rajca“ sh.a , Permbarues Gjyqesor Privat Gentian Strati, Shoqeria “Banka Societe Generale Albania“ sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 458
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Mansaku, Julian Mehaj - K.Ministrave, ZVRPP
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 530
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.00
 • Palet ne proces:
 • Aleko Afezolli - Baki Masha
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 515
 • Data e Gjykimit:
 • 08.12.2011  11.30
 • Palet ne proces:
 • Qemal Morina - Zyra Permb. Ervin Canollari
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 512
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Rrenja - Shqiponja Halitaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 535
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.30
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdi Cali -Kom.Petrele,Z.A.Mb.Tokes, Behije Zela
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3891/1066
 • Data e Gjykimit:
 • 08.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Sahit Hysa, Inspektoriati Ndertimor e Urbanistik Bashkia Lac, Arben Pali
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3977
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 12.00
 • Palet ne proces:
 • " A.M.C." - Komuna Dajç, Kthelle,Bashkkia Rreshen, Dr. Sh. Publik Lezhe, Shkolla 9 vjeçare Rraboshte Lezhe
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2654
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.00
 • Palet ne proces:
 • Ermira Metani - Shpresa Kodra
 • Relatori:
 • Metush Saraçi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3786
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Nesibe Ismaili - Dr. Raj.Sig. Shoq. I.S.Shoq. Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 511
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.00
 • Palet ne proces:
 • Violeta Hano - Bujar Manuka
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3011
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.00
 • Palet ne proces:
 • Kozeta Islamaj - Z.Q.R.P.P. Tirane, Z.V.R.P.P Vlore
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2043/53
 • Data e Gjykimit:
 • 06.02.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Xhemile Demneri (Sanxhaku), Vera Demneri, Saim Demneri, Bukurije Demneri (Morava), Vjollca Demneri (Pajova), Suzana Demneri (Leskaj), Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, pranë Qarkut Tiranë, Artan Reçi, Myzejen Reçi, Elida Reçi (Reli),
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 354
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.00
 • Palet ne proces:
 • Agim, Etleva Selishta , Lavdrim Selami, Dylber Beca, Arben Sefullai, Bardhyl Mazari, Rasim Muça, Vera Buci, Aqif Shehu, Hamit Manreka, Desantila Ibra - KRRT Bashkia Peshkopi, Xheladin Torba
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 364/3
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Anita Selmani (Selmanaj) , Artur Selmanaj, Beuno Selmanaj, Elmira Ashano (Selmanaj) , Enti Kombetar i Banesave, Fikrie Azizi , Keshilli Bashkiak Tirane , Lejla Hyso (Selmanaj) , Genti Selmanaj , Lumturi Lulaj (Selmanaj) , Tahir Azizi , Tomorr Selmanaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3864
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • " Eagle Mobile" sha - Inspekt. Nd. Urbanistik
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3879
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. " Geci" shpk - Komisioni i Posaçem i Dhenies se Liçensave Profesionale te Subjekteve Juridike qe Ushtrojne Veprimtari Ndertimore ne Zbatim, Minist. Puneve Publike
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3378/594
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Mamidol-Albania” sha, Shoqeria “Caca”
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3426
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  09.30
 • Palet ne proces:
 • Dylian Baraku, Fatmir Dalipi, Edvin Dervishi, Egon Velaj, Neritan Buzi, Emiljano Resulaj, Arber Alimadhi - Drejtoria Policise Shtetit
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 498
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Islam Gjini - Ministria Mbrojtjes, Zyra Permbarimit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3520
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  09.30
 • Palet ne proces:
 • Gentiana Biku - Keshilli Kombetar Radio Televizionit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1936
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  10.00
 • Palet ne proces:
 • Razie Malaj - Bashkia Tirane, Asllan Brojka
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3403/615
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012  10.30
 • Palet ne proces:
 • Rexhina Kola , Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3492
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.00
 • Palet ne proces:
 • Elona Kana - Keshilli Kombetar Radio Televizionit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 528
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2011  10.30
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Kacollja - K. E. SH. sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 492
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Behar dhe Adrian Kasmi - Art , Genci, Behar Kasmi
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3331
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. " Shpresa" shpk, Drejtoria e Pergjithshme E Zhvillimit te Prokurimeve te Perqendruara prane Ministrise Brendeshme, Komisioni Prokurimeve Publike, Komanda Doktrines dhe e Stervitjes, Ministria Mbrojtjes, Shoqeria " Viktoria Invest" shpk
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1988
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Shutina - " Emporiki Banka" sha, Islam Xixi, Mimoza Kaceli
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 506
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 510
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011  09.30
 • Palet ne proces:
 • Bledar Halili - " Inter Trade & Distribution" shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 562
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Kanushi - shoq. Sig. " INSIG"
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2703
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011  09.30
 • Palet ne proces:
 • Eri Çiçi - Shoq. " SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA" sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2897
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Sadete Toska - Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2910
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • Teuta Pulaha - Fatos Pulaha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2185
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Nihat Kurti - Bashkia Burrel
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 677
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Prençi - Ministria Financave, Drejtoria Administrimit dhe Shitjes Pronave Publike, Shoq. Trajtimi Studenteve nr. 1 sha Tirane, Sevim Peshkepia, Tefik Çela, Mynyre Toptani, Kadrie Hasho,hoq. " Saturn Construksion" sha, Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 527
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "A.E. DISTRIBUTION" shpk, Drejtoria Pergjithshme Tatimeve Tirane, Drejtoria Rajonale Tatimpaguesve te Medhenj, Drejtoria Rajonale Tirane
 • Relatori:
 • Iilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 564
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011  11.30
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Pergjithshme Metrologjise - Myrveter Pazaj, Kozeta Gega, Alfred Cako, , Kreshnik Hakrama, Defrim Bulku, Hyrije Daja, Hyrije Gjura, Diana Miolli, Dorid Shkalla, Valdet Shkurti, Alfered Gjoni, Erion Haruni, Ermira Metaj, Artan Dvorani, Zef Filipi, Ilirjan Çifligu, Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Iilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3324
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Sabrije Shaba - Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3944
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Ardian Kalia - Gjykata Rrethit Gjyqesor Tirane, Keshilli i Larte i Drejtesise, Zyra Administrimit Buxhetit Gjyqesor
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3983
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  09.00
 • Palet ne proces:
 • Pal Akulli - Komada e Gardes se Republikes
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 465
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.30
 • Palet ne proces:
 • Hyrije Cekani -Zyra Perm.Tirane, Shoqeria "Gora"
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 522
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Dashnor Aliçka - Haredin Aliçka, D.R. "ALUIZNI"
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 524
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.30
 • Palet ne proces:
 • Spiro Lika - Kujtim, Mehmet, Myslim e Loke Lika
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 532
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.00
 • Palet ne proces:
 • Universiteti Tirane - Zyra Permb. Privat Arben Matani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 566
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.30
 • Palet ne proces:
 • Ardit Kaja - Inspekt.Ndert.Urb. Kombetar Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3758
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  10.00
 • Palet ne proces:
 • Suzana Abib - Dr. Raj.Sig. Shoqerore
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 425
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  10.30
 • Palet ne proces:
 • Ultra Motors shpk - Autoriteti Konkurences
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 536
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria " Rira, Shoq. " Rajca" - Zyra Permbarimit Shoq. " AFA-2010" " Raiffeisen Bank".
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 538
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Sherbimit Pyjor Diber ( kerkues )
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 567
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 570
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2011  10.30
 • Palet ne proces:
 • Qemal Minxhozi - Kuvendi i Shqiperise
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3822
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  10.00
 • Palet ne proces:
 • Aida Jantili - Dr. Ad. Shitj. Pr. Publike, Tanci Ziko
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3850
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Lili Vrusho - Dr. Pergj. Metrologjise
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1787
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit - Zyra Permbarimit, Besnik Zeneli
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 439
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  11.30
 • Palet ne proces:
 • Jordan Marku - Besnik Cakani
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2657
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Adelina Stojani - Agron Kalthi
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 525
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.30
 • Palet ne proces:
 • Sami Hoxha - Hamid Hoxha, Z.V.R.P.P. Kruje
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1631
 • Data e Gjykimit:
 • 06.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Lleshi - Dr. Pol. Qarkut , Kom.Pol.Rrugore
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 493
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.30
 • Palet ne proces:
 • Albina Bajraktari - Drejtoria e Pergjithshme Tatimeve
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3007
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Sami, Etleva dhe Xhilberto Myftari - Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3824
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2011 09.30
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Hako - Llesh Tusha, Makbule Mejdani
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 496
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • " Hyundai Auto Albania" shpk- Autoriteti Konkurences
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 497
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2011  09.30
 • Palet ne proces:
 • Kurt Gjoka - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 531
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2011  10.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 545
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Hedije Basha - Soni Misja
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 629
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Mulaj - Shoq. Inisiativa Hidroelektrike Shqiptare", Shoqeria " Etea" shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3634
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shefit Kadriu - Div.Shpernd.Energj.Elektrike Zona Burrel, Dega e Shitjes se Energjise Diber
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3840/1019
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Plarent Ndreca - Drejtoria Policise Elektrike, Sherbimi Kontrollit te Energjise Elektrike
 • Relatori:
 • Iilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 543
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2011  11.30
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Ziguri - Eglantina Allmuça, Banka Komb. Tregtare
 • Relatori:
 • Iilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2974
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Altin Haxhinasto - Drejtoria Pergjithshme Doganave
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 495
 • Data e Gjykimit:
 • 07.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Ndue Pjetra - Agjensia Trajtimit Kredive, Zyra Permbarimit
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 546
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  09.00
 • Palet ne proces:
 • Vero Hoxha - Drejtoria Pergjithshme Doganave
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 554
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria " Associazione Cooperativa Muratori & Alffini Ravenna" s.c.p.a. - Shoqeria " Ora shpk, Shoq. " Geci"
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 559
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  09.00
 • Palet ne proces:
 • Elton Doçe - Gugash Tafa, Florenc dhe Njazi Nozlli
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2621
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Jaupaj – Ministria Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 580
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.30
 • Palet ne proces:
 • Leka I Zogu – Agj. K.K.Pronave, Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 487
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.00
 • Palet ne proces:
 • Xhaferr Xhafa – K.V.V.Titujve Pron., Tushe Gjikola
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 507
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 572
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.00
 • Palet ne proces:
 • Kimete e Ismail Kelliçi- Erion, Donald, Julinda Kelliçi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 582
 • Data e Gjykimit:
 • 13.12.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • Bajram Disha, Fatri Disha dhe Pranvera Xhafa
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3034
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Bazha – Ismail Haxhiu
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3039
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. “ Bardhoku 03” shpk – M.M.P.A.Ujrave, Agj. Rajonale Mjedisit Qarku Lezhe
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3978
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Ferit Leka , Niko Kurti , Shkelqim Kurti
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3986
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Q.S.U. “ Nene Tereza”-Permb.Gjyq. Besnik Bajraktari
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2732
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.00
 • Palet ne proces:
 • “ EKO-A2” shpk – Inspektoriati Qendror Teknik
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2737
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.30
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Hoxha – Dr. Raj. Sig. Shoqerore, I.S.Sh.
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 541
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ferit Shabani - Dr. Raj. Sig. Shoqerore
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 563
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.30
 • Palet ne proces:
 • Agron Hajdarmataj – I.N.U.K. Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 473
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.00
 • Palet ne proces:
 • Nikolla Pire – Kostandina Pire
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 473
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.00
 • Palet ne proces:
 • Nikolla Pire – Kostandina Pire
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 509
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  11.30
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 517
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  12.00
 • Palet ne proces:
 • Age, Gjelina, Marash, Leze, Nik, File, Drane, Ndue,Age,Preke Mirashi,Vitore Qirjako, – Agj.K.K.P.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 529
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Haredin , Zamira Aliçka – Emror Kasaj, Maurizio Lombi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 540
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011 09.30
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Sherbimit Pyjor Diber ( kerkues )
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 504
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Zyra Permb. – Xhavit Huta, Mereme Selimi, Xhemaile Kujxhiu, Makbule e Reshat Huta, Agim Çela, Sanije Abazi, Sabrije, Ruzhdije, Halil Mema, Gilmend, Emine Pulleja, Naime Djepaxhia
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 555
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011 09.30
 • Palet ne proces:
 • Afrim Plaka – K.K.K.Pronave , Arben Prodani
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2662
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Tahir Doksani – Agj. Sig. Shoqerore
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2669
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011  10.30
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Burrel – Inst. per Ruajtjen e Natyres ne Shqiperise
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 537
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. “ Egi” shpk – Zyra Permbarimit, “ Emporiki Shqiperi Bank” sha, Silva Meçaj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 568
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 583
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Dava Shota ( Nokaj) – Agj. K.K. Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2687
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Edmond Imeraj – Ndermarrja Ujesjelles Kanalizime sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 573
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Mereme Mehmataj - Dr. Raj. Sig. Shoqerore
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2638
 • Data e Gjykimit:
 • 14.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Muharrem, Leonard dhe Vjollca Mahja – Shoq. “ Blembo Construksion” shpk
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 557
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  09.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane ( kerkues )
 • Relatori:
 • Metush Saraçi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2699
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Ferko – Inspekt. Ndertimor Urbanistik
 • Relatori:
 • Metush Saraçi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 579
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  10.00
 • Palet ne proces:
 • Fed.Sind.Punonjesve Tekstil ( kerkues )
 • Relatori:
 • Metush Saraçi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2961/283
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2011  10.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. “ Lamir” shpk – Shoq.” Elbasan - Cement Faktory” shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 508
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Ilinde Spasse ( kerkuese )
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 544
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • “ INSIG” sha – Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, Njesia Tatimpaguesve te Medhenj, Drejtoria Apelimit Tatimor prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3995
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2011  11.30
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Muho – Shoq. Permbarimore “ EPSA” shpk, dhe Ilir Shijaku
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3998/1168
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2011 12.00
 • Palet ne proces:
 • Liza Stojani [Paditës] Byroja Shqiptare e Sigurimit [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 558
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Mek.“Partizani” – Rakip Lalica, Rakipe Sino, Shqipe Doçi
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 595
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2011 09.30
 • Palet ne proces:
 • Ardit Kaja,Ertis Shehu, Gerti Lalaj – I.Nd.Urb.Komb.
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 577
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Drizi – KVVT Pronesise, Fadil Shehi, Hamza Lleshi, Irena Hoxha, Halil Vani, Maksim Hajrullai, Prfekti Qarkut Diber,K.L.Drejtesise,Minist. Drejtesise
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 585
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2011 09.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. “ A-E-1”, Theodhori Simo – Shoq. Permb. “ TDR Group”, Tedi Malaveci, “ NBG BANK” Dega TiranePetro e Donoka Koçi, Evana Simo, Kristaq e Angjelina Katro
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 588
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim dhe Manuela Zhupaj –Alma Gjyzaj, Alma dhe Mirlinda Zhupaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 599
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Lefteraq Simaku – Agj. K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 342
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2011  10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqëria “Frealb” sh.p.k., Shoqëria “Albania Consortium” sh.a.,
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3070/359
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • Diana Llubani – Sherbimi Kombetar i Punesimit, Drejtoria e Pergjithshme
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2741
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2011  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Kosova – Ndermarrja Ujesjelles Kanalizime
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2743
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.30
 • Palet ne proces:
 • Murat Arra – Dr. Rajonale Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3367
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Arjan Çela , Alfred Çela - shoq. Sig. “ Intersig” sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3368
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. “ Dilo Konstruksion” SHPK – Edmond Duka dhe Anila Duka
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 550/11
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Global Telekomunication Services sh.p.k. . Elsa Zhega (Kajo)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 571
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2011 09.30
 • Palet ne proces:
 • Ardian Mehilli – Garda e Republikes se Shqiperise
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2716
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Memia – “ Ces Shperndarje” sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 561
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2011 09.30
 • Palet ne proces:
 • Elsa Kajo – “ Global Telecomunication Services” shpk , Emilio Bollano
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2678
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Veton Gjoliku – Drejtoria Pergjithshme Policise Shtetit, Ministria Brendeshme
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2689
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Hyska – Prefekti Qarkut Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 586
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Sherbimit Pyjor Mat – Subjekti Privat “ Valeri” shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2696
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. “ Ak-Con” shpk – Drejt. Pergj.Parand Pastrimit Parave
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2644
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Argita Alikaj ( Shkupi ) – Minist. Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2660
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Dava Lleshaj – Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore Lezhe, Agjensia Sigurimeve Shoqerore Laç
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2843
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2011  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. “ Media 99” – I.Sh.Punes, Dr. Raj. MPÇSSh.B.
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2846
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.30
 • Palet ne proces:
 • “ Leonardo & Co” shpk – Edmond Saraçi
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3965
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Duda - Dr.R.S.Shoqerore
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 491
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  09.30
 • Palet ne proces:
 • Edmonda Gjika – Defrim Gjika
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3318
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.00
 • Palet ne proces:
 • Qamil Skilja – Shoq. Sig. “ ATLANTIK” sha
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3329
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.30
 • Palet ne proces:
 • Dila Ndoj – Drejtoria Shendetit Publik Kurbin
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2632/114
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Adem Pasha , Mimoza Lesha, Ilir Lesha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 556
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.00
 • Palet ne proces:
 • Anastas Gjoka – “ Cez Shperndarje” sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 565
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Sose Kokomeci - Dr.R.S.Shoq. , Inst. Sig. Shoq
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 502
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Artur Magllara – Jani dhe Fajka Magllara, Shoq. Permb. “ Power Justice”, “Raiffeisen Bank”, Armand, dhe Antonin Magllara
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3423
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Dr. Raj. Sig. Shoq.– Kujtim Sinanaj, Zyra Permb.
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3076
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  10.00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Rasa – Ujesjelles Kanalizime
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3264
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli – K. E. SH. sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4003
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.00
 • Palet ne proces:
 • Elmie Dega - Dr.R.S.Shoqerore
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4013
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Perparim Z aimi - M.Mjedisit, Pyjeve dhe Ad. Ujrave
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2746/145
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • File Arriku , Edison Arriku, Erestina Arriku, Shoqeria “ Insig”
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2749/147
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Brikena Isaku, Drejtoria Pergjithshme Doganave
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3407/619
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqëria “B.B.D ” sh.p.k, Drejtoria Rajonale Tatimore, Drejtoria e Kontrollit Tiranë Drejtoria e Apelimit Tatimor, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve Tiranë,
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3410
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.30
 • Palet ne proces:
 • Ludmilla Burba – Autoriteti Shendetesor Rajonal
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2740
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim dhe Marie Rryçi – Byroja Shqiptare Sigurimeve
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2754
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2011 09.30
 • Palet ne proces:
 • Astrit Konçi – Perparim Selami
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2729
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. “ Boja Tirane” sha – Drejtoria Rajonale Tatimeve Tirane, Drejtoria Apelimit Tatimor prane Drejtorise Pergjithshme Tatimore
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2730
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • Koço Kokedhima – Partia Demokratike ( PD)
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 574
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane ( kerkues ) ,
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 581
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Simoen Gjipali ( kerkues )
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2646
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet dhe Minushe Dorzi – Arjan Haxhiaj
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2659/119
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Stela Ballabani , Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjyqesor Mat
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2692
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Arqile Stefa – Zyra Gjendjes Civile, Njesia Bashkiake nr. 5
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2694
 • Data e Gjykimit:
 • 21.12.2011 12.00
 • Palet ne proces:
 • Asllan Xhaferri – Ministria Financave, Dega Thesarit Tirane, Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2884
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  09.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Mesi - ( kerkues )
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2916/254
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2012  09.30
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Hyseni –Xhevahir, Suzana Lami,Nd.Nr. 3 P.
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 503
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. “ Channel One” shpk – K.K.R.Tetelevizionit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 514
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.30
 • Palet ne proces:
 • Park. Tr.Urban. te Udhet. -ATK,P.Gj. Fatos Alimadhi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3330
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Viktor Gjidodaj – Dr. Raj. S. Shoq. Lezhe, Agj. S.Sh. Laç
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3343/565
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012  09.30
 • Palet ne proces:
 • Agim Shkreta Shoqeria: “M.T.S”, Sh.p.k,
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2637
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Dudushi – Dr. Raj.Sig. Shoqerore
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2640
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 09.30
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Basha – I.N.U. prane Bashkise Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2288/67
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shefki Vogli , Zyra Arsimore Kruje, DRS Shoq. Durres, A. S.Sh
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2308/69
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012  10.30
 • Palet ne proces:
 • Voltan Turtulli , Luiza Turtutlli
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3468
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Vera Dika – Dr. R. Sig. Shoq. Diber
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3483
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Drita Bardhi – Shoq. Anonime “ Buka” sha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3288
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.00
 • Palet ne proces:
 • Firma.“ NATOJA”shpk – D. P.Tatimeve, D.R.Tatimpag.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3295
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 10.30
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Billa - Dr. R. Sig. Shoq. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4015
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. “ ADRIATEX” – Shoq. “ AFM Distribution” shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4045
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. “ BENISSIMO Fash Wom” – Dr. Apelimit Tatimor
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2750
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. “ Fito” sha – Dr. Apelimit Tatimor, DRTatimpag.
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2752
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Evald Jaho – Dr. Pergj. Policise Shtetit, D.P.Q. Tirane
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3427
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Xheli – Dr. Pergjithshme Doganave
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3440
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • 20. Shoq. “ A.M.C.” sha – Dritan Istrefi, Vladimir Kolleshi, Bardhyl Domi, Ndue Nika, Rustem Sabjaçi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2786
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2011  09.00
 • Palet ne proces:
 • Arif Muka – Keshilli Ministrave, Ministria Financave, E.K.B . ,
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2788
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2011 09.30
 • Palet ne proces:
 • Genci Spaho - Drejtoria Pergjithsqhme Doganave
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2734
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Dritan Sakiqi , Drejtoria Nr. 3 Punetoreve, Dhurata Marku, Ali Sakiqi, Teuta Sakiqi, Irma Sakiqi, Valdete Sakiqi , Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2744
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • 4. Skendo Lacaj – Agj. Kthimit Kompensimit te Pronave ,
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 590/16
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • Dum Disha, Emine Disha, Gezim Disha Baftisha Disha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2641
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • K. E. SH. Sha – Bashkia Permet, Kontrolli Larte i Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2677
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Jeta MC CREARY - Ilirjan Gjyriqi
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2693
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Autorizuar i krijuar nga Bashkimi Shoqerive “ P.K.P. shpk, “ Rilindja” shpk – Ministria e Financave ,
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2701
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2011  11.30
 • Palet ne proces:
 • Andon Argjiri – “ Çez –Shperndarje” sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2709
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2011 12.00
 • Palet ne proces:
 • La Petrolifera Italo Albanese sha – Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj, Drejtoria Apelimit Tatimor se Drejtorise Pergjithshme Tatimeve
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 519
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Arjan Shtembari – Skender Anxhaku, Banka Komb. Tregetare
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 500
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Flora Disha – Mark Pepkola
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 501
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2011  09.30
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Selmani – Haziz, Hume, Esmeralda, Arjana dhe Anila Xhameta
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 552
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Plaurent Shehu – Arben Hyla, Banka “ Emporiki” sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 589
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shpend Shametaj – INSIG sha, Agjensia Trajtimit Kredive
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3418
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2011  10.00
 • Palet ne proces:
 • Kumrie dhe Nazmie Caca – shoq. “ Bertmir” shpk, Sejfi Hoxha, Zyra Vend. R.P.P. Tirane, Mirjanair, Olta Caca
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 513
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • Ndue Rica – Mark Pergjoka
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 547
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Fondacioni “ Universiteti Europian per Turizmin” ( kerkues)
 • Relatori:
 • Iilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 551
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • “ Opportunity Albania” sha ( kerkues )
 • Relatori:
 • Iilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 521/6
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Eurowood srI., Bujar Aliko, Zyra e Permbarimit Kruje , N. B.G Bank Dega Laprake Tirane , Dega e Doganave Tirane , Woodoor 07 shpk , Dashnor Dalipaj ,
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 526
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. “ A.E.Distribution” shpk, D.R.Tatimpaguesve te Medhenj, Drejtoria Rajonale Tirane
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1968/49
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Kasem Llubani, Skender Llubani, Zyra Llubani, Beqir Llubani, Pranvera Llubani, Dylaver Llubani, Besnike Llubani, Luan Llubani, Gezim Llubani, Xhuma Bega , Refat Llubani, ZRPP Kruje, Fatmira Llubani, Mustafa Llubani, Anjeza Llubani , Arben Llubani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 750
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2011  09.00
 • Palet ne proces:
 • Hilmi Shtepani, Foto Dhuka, Niqifor Rexhe, Donika Abedini, Jani Komami, Fatmir Turkeshi, Sabri Zalla, Gani Limanaj dhe Volfi Semini – Inst. Eksperteve Kontabel, Bordi Mbikqyrjes Publike
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2603
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. “ Eurovini” shpk , Lulezim Tagani – Zyra Permbarimit, Adrian Hatibi, Banka “ Credins” sha, Shoq. “ Zaimaj” shpk, Brixhida Tagani, Bujar Hasaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2203/62
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Çuka , Ali Çuka , Agj. K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2642
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2011 09.30
 • Palet ne proces:
 • Agim Nasufi - I. S.Shoq Tirane.,Dr. R.S.Shoq.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1653
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Agustin Bardhi – Drini Bundo, ZRPP Laç Kurbin
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3269/515
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2011  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fran Kaci , Instituti Sigurimeve “INSIG” sha Dega Lezhe
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2071
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2011  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Çela ( kerkues )
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 14/11
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2011 13.30
 • Palet ne proces:
 • Ylvi Tartale, Gerti Tartale Bylent Sakiqi Donika Tartale, Dorina Vathi Edlira Tartale, Genc Hatibi, Myzafer Tatibi, Esma Hatibi dhe Të Tjerë
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2745
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2011  09.30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Mata , Shoqeria “ Praktiker Albanien” shpk
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2735
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Basri Luga – Kostandina Diamanti, Drejtoria nr. 3 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 710/27
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2011 09.30
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Duka, Qefsere Duka, Naim,Agim, Muhamet, Izet Duka, Sulltane Kerçuku, Z.R.P.P. Tirane, Ali Duka, Meleqe Avdiu, Besnik Isufi, Beqir Duka, Mustafa Mata, Enver, Nadire, Petrit, Zenel , Drita Duka, Gzmend Muça, Fetije Uruuçi, Arian Muça, Zamira Velo, Hajrie Baushi, Shpresa Çiçi, Zeliha Dalla, Naime Bello
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2594/105
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2011 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqëria “ Sphinx” sh.p.k , Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tiranë, Avokatura e Shtetit Tirane
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 729
 • Data e Gjykimit:
 • 22.02.2011  10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqëria “Media +” Sh.a. (TV Shijak), Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit Publik e Privat në R.SH.,
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2437
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Pavli Kiço – Dr. Ad. Sh. Prones Publike, METE, Gezim Çullhaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2192
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2011 11.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Koçeku, Bashkim Koçeku, Nafie Guri
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2850/208
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Andon Tapija – Valentina Aristotel, Irini Jica, Florenca Reçi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2871/225
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • Sokol Agolli – Majlinda Mato ( Agolli )
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2953/277
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2011 10.30
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Çapeli, Dashurije Dino, Enton Dino, Ilvana Dino, Adnand Dino
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1477
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2011  10.00
 • Palet ne proces:
 • Elsa Hamaj – Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 78
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2011 13.00
 • Palet ne proces:
 • Spiro Thanasi, Shoqeria “ Silva” shpk ne administrim, Zyra e Permbarimit Vlore,
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2257
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2011 13.00
 • Palet ne proces:
 • Tomorr Hidri – DR. Pergj. Burgjeve , Komisioni Apelimit te Masave Disiplinore ne Ministrine e Drejtesise
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3949/1123
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2011  09.00
 • Palet ne proces:
 • Sejdin Zere, Lindita Dangellia, Gjeta Toma, Angjelina Toma, Drejtoria Nr. 3 e Punëtorëve të Qytetit pranë Bashkisë Tiranë, Dritan Dangellia
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3465
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Arjan Çela, Shoqeria Merkaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3482/682
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Islami, Dr. Raj.Sig. Shoqerore
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4163/1327
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012  09.00
 • Palet ne proces:
 • Sulltane Merja, Shaqir Shtishi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2803/176
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Fehmi dhe Abdyl Puka, Faik, Zyrafete, Lundrim, dhe Firdes Puka
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2664/120
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Daçi . Keshilli Komunes Komsi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3472/673
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Alket Kapxhiu , Fakulteti Teknologji Informacioni
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2368/78
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Jeta Pazari, Zyqine Pazari , Agjensia K.K.P., Tarikati Islamik Halveltian
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2315/70
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Sadik Avdyli , Drejtoria Rajonale Sigurimet Shoqerore
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2708/134
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Pashk Reçi , Ministria Financave, Dega Buxhetitit Prokuroria per Krimet e Renda
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2733/142
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqëria “ Gener 2” sh.p.k. Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tirane, Avokatura e Shtetit Tirane , Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Palujtshme
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2753/148
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Daniela Qosja. Ptoleme Talo, Shoqeria “ A&EM”
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2294
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • “ A.M.C.” sha , Bashkia Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2380
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Emine Nebiu , Z.Q.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2400
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Jordanka Duka, Angjelina Stafa , Gjergj dhe Sllofka Shutku, Shoqeria “ Dajti 1998” shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2760/151
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shefki Kadiu , Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore, I.S.Sh.
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2881/230
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Sulaj , Drejtoria Rajonaele Tatimore Tatimpaguesve te Medhenj, Drejtoria e Pergjithshme Tatimeve
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3988
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Drejtesise [Paditës] Ismail Nelaj [I Paditur] Fortuz Nelaj [I Paditur] Fetanete Murataj [I Paditur] Xhevdet Nelaj [I Paditur] Lumturi Elbasani [I Paditur] Eva Nelaj [I Paditur] Lumturi Nelaj [I Paditur] Seit Mehmeti [I Paditur] Zyra Rajonale e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Qarkut Tirane [I Paditur] Arben Nelaj [I Paditur] Ender Nelaj [I Paditur] Rasim Nelaj [I Paditur] Sirmade Beqo [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3323/553
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Karkanaqe . Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane, Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore prane Bashkise Tirane.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3327/556
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Esat Telalli, Dr. Pergjithshme e Sigurimeve Shoqerore, I.S.Shoqerore
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2686/128
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Artan Limani , Dr. Pergjithshme Gjendjes Civile, Arben Hoxha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2757/150
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Çoka , Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane, Avokatura e Shtetit Tirane , Zyra Rajonale e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Qarku Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2769/155
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Vjosa Travel Interbus” shpk , Federata Shqiptare e Basketbollit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 546
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Pergjithshme Doganave, Vero Hoxha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3486
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Skerdi Vaso , Shoq. “ Trebeshina/P ” shpk
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3491
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqëria “VODAFONE ALBANIA” sha, “Prisma and Co” sh.p.k,
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2787/168
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Ismail Nelaj , Z.V.R.P.P.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2807/178
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Beglije Allushi, Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore Komuna Zall-Herr
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2830/194
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Elinda Kokolari, Sokol e Dhori Shkodrani, Gjergji Kovaçi, Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2720
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Asqeri Zemani , Dr. R.S.Shoq., I.S.Shoqerore
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2725/141
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Fize Muça ( Kadiu ), Agjensia Sigurimeve Shoqerore Mat
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2792/171
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Mbrojtjes , Sahit Danaj
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3400/612
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Enkelejda Male, Agjensia Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe Konfiskuara
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3404/616
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Drita Tomani , Agjensia Komisionit Kthimit te Pronave, Zydi Baçova, Fatmira Krasniqi, Agim Denja, Seno Meko, Mjlinda Sopoti, Shpetim Voka, Hatlije, Feride, Qamile, Xak, Kujtim Denja, Lirije Denja , Makbule Baçova, Myhyrije Baçova, Flutura Baçova, Halil Baçova, Bujar Baçova, Gezim Voka, Armida Voka, Lutfije Merko, Entela Meko
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2814/183
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Lufturie Hysaj, Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Mat
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2836
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Osmani , Komisariati Rajonal i Gjobave prane Drejtorise Inspektimit Shteteror te Punes, Komisioni Qendror Ap. Gjobave
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2842/203
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Leka Zogu I , Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4224/1387
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Eglantino Lulo , INSIG sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2785
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Hyseni, Komisioni SHesrbimit Civil Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2793
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Astrit Pepa, Rakip Skuqi, Telha Shehi, Z.Q.R.P.P.
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2682/125
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ B&B STONE” , Instituti Ndertimor Urbanistik Kombetar Tirane
 • Relatori:
 • Zina Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2714
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Lumnije Dibra, Ujesjelles Kanalizime
 • Relatori:
 • Zina Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2748/146
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Refik Korçari , Fatos Koçi
 • Relatori:
 • Zina Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2974/294
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Altin Haxhinasto, Drejtoria Pergjithshme e Doganave
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2784/166
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Marjeta Alcani , Agim,Fadil, Zenepe Alcani, ZVRP
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2776/160
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • HajdarVeshaj, Fatulla Veshaj, NatashaVeshi, Françeska Veshi, Arisa Veshi, Danjela Veshi, Armandio Veshi, Xhezo Veshi
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3526/719
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012  09.00
 • Palet ne proces:
 • Elida Matathia, Manjola Stringa , Agim Sulçe
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3529/722
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Collaku . Avokatura e Shtetit , Dashnor Collaku , Kudret Collaku, Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane, Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Pogradec.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3542/735
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Sadik Allushi, Drejtoria e Policise Qarkut Diber, Komisariati i Policise Bulqize,
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2668/122
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Daci ( kerkues )
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2713/136
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Shkurte Imeri , Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore, Institutiti Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2719/139
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Vojsava Harizaj , Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2756/149
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqëria "C. Nerantzis & Sia O.E.“ Shoqëria "N & N“ sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2762/152
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hane Kaçi , Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2767/154
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Lutfije Bushi, Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Mat
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2455/86
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Albania Mobile Communications" sha. Hysni Beti
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2456/87
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Budlla, Kasem Sula
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2460/89
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Sanije Beka, Drejtoria Rajonale, Sigurimet Shoqerore I.S.Shoqerore
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2911/250
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Llesh Daçi, Ylli Farruku
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2965/286
 • Data e Gjykimit:
 • 07.02.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Hasan Mulgeci, Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2985/303
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom sha,Rajoni Peshkopi, Nazmi Lleshi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3333/559
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Tipografia Ushtarake“ sh.a.. Shtypshkronja “ILAR”
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3350/571
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Koço Kokedhima , Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3385/598
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Rama, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore I.S.Shoqerore
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2779/162
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane, Avokatura e Shtetit Tirane, Nikollaq Panajoti
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2780/163
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Prene Doda ( kerkues )
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2804/177
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Leka, Keshilli Ministrave, Drejtoria Rajonale e Qarkut Tirane e ALUIZNI, Agjensia ALUIZNI, Arben Leka, Afrim Leka
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2832/196
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Nexhdet Lika, Banka Kom.betare Tregetare, “ Lika” shpk, Zyra Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2853/211
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Tefik Tershana , Asije Zela , Hasan Zela, Inspektoriati Ndertimor dhe Urbanistik, Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2856/214
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ By Best Duty Free” shpk, Drejtoria e Sherbimit Trupit Dipllomatik, Ministria e Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3593/784
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Sanofi-Aventis, 174 Avenue de France , Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe e Markave
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3560/753
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Tanuzi , Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Durres, Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Fushe-Krujes
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3621/811
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Foni Oldashi, Bashkia Tirane , Enti Kombetar i Banesave
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2795/173
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Duraku, Z.R.P.P., Z.V.R.P.P., Kisha Katolike “ Zemra e Krishtit”
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2813/132
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Brari P.B.” shpk, Drejtoria Rajonale Tatimore, Drejtoria Apelimit Tatimor Tirane
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2851/209
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Budo, Piro Budo
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3415/626
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Gjon Çeklilaj, Tomorr Zeka, Ndue Çupi, Kol Sukaj , “ Cez Shperndarje ” sha
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3424
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Scutari Constraction” shpk, Shoqeria Permbarimit “ Justitia”, Dude Tafa, Xhavit Tafa
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3448/651
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Duraku, shpk “ Ndertuesi 10”
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2891/237
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Pjerin Fushaj, Shoqeria “ Kristi-Co”
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2906/241
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Aleks Zyba , Ministria e Mbrojtjes, Instituti Gjeog. Ushtarak
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2930/263
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Komisioni vendimit dhe verifikimit te titujve te pronesise , Ndue Gjoka, Bashkia Laç, Vladimir Laska
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2811/180
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Regency Internacional Casino Tirana ” , Drejtoria Apelimit Tatimor , Drejtoria Rajonale Tatimore
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2817/185
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Kosta Llaci, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore I.S.Shoqerore
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2873/227
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Sadik Dobi, Viktor Dobi, Baftjar Dobi, Eljon Seitaj, Zyra Permbarimit, Demir Ngjeçari, Gledjon Rehovica
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2798/174
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Kole Uksani, Drejtoria Shitjes Prones Publike
 • Relatori:
 • Zina Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2837/199
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Zef Ndokaj. Ces Shperndarje
 • Relatori:
 • Zina Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2839/200
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ali Ferhati, Drejtoria Sherbimit Pyjor Kruje
 • Relatori:
 • Zina Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2812/181
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Dashi Satko, Bashkia Tirane, Keshilli Bashkiak prane bashkise Tirane
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2872/226
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Rajomnda Shima, Dorian Shima, Refat Shima, Sulltane Shima, Ferdinand Shima, Shoq.”Gia” shpk
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2885/232
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Hanushe Muhametaj, Ermal Muhametaj, Griselda Muhametaj, Eleni Shuraja, Myhliz Mullaraj, Qendrim Noga, Abaz Bakia, Isuf Mihaj, Hektor Balili, Luan Dervishi, Petrit Çelaj, Mehmet Lamko
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3549/742
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Europleks” Sh.p.k, Dega e Tatimeve Korce, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Apelimit Tatimor, Avokatura se Shtetit ,
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3555/748
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Lika, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane,
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3565/758
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Tringe Mirashi, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore,
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2763/153
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Arjan Hoxha, Njesia Rajonale e Policise Rrugore Diber
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2777/161
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Ermal Alikaj, Fuat Çano, Natasha Çano
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2783
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Halit Çollaku, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore, I.S.Shoqerore
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2782/164
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ A.M.C.”, Pal Lleshgegaj, Gjok Tushaj, Andres Fernandez Lucero, Ndue Luca
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2799
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Demi, Resul Demi, Ministria Brendeshme, Komisariati i Policise nr. 2
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2810/179
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Regency Internacional Casino Tirana ” , Dr. Ap. Tatimor , Dr.Raj.Tatimore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2495/94
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Florina Kacanja. Zyra Vendore e Pasurive te Palujtshme Kruje , Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Palujtshme Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2499/95
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Teuta Taçi, Gjykata Rrethit Kurbin
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3780/964
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Genti Cicko, Roland Dako, Krenar Dako, Ilir Baçi, Shpetim Bimo, Shoqeria “ 4 Bimo” shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2996/311
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ A.M.C.”-, Njesia Tatimpaguesve te Medhenj, Dr. Ap. Tatimor prane Dr.P. Tatimeve
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3014/326
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Flladi” shpk , Dr. Raj. Tatimeve, Dr. Apelimit Tatimor, CKV-NOKI ALBANIA, Dr. Pergjhithshme Metrologjise
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3037/338
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Qosja. Enti Rregullator i Energjise, Shoqeria “CEZ Shperndarja”sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3395/607
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Sirius” sha, Shoqeria “ 2K Group”shpk, Gentian Mete, Shoqeria Permbarimit “ Power & Justice”
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3396/608
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ A.C.C.” shpk, Agjensia K.K.Pronave, Dr. Ad. Shitjes Prones Publike, Hasan Beka, Hysen Beka , Bujar Beka
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3434/639
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Pirro Zoto, Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve, “ Salillari” shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2824/189
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Yzedin Bekaj, Z.Q.R.P.P., Z.V.R.P.P.
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2876/229
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Hyqmet Arapi, Agjensia K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2905/246
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Adelina Vathi, Dr. Raj. Tatimeve , Dr. Ap. Tatimor, prane Dr. Pergj. Tatimeve
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2857/215
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Adnan Nasufi, Adem Manjani
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2861/219
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • “ Alfa-Game ” sha, Komisioni Apelimit Gjobave, Njesia Mbikqyrjes se Lojrave te Fatit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3639/827
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Bodini, Inspektoriati Ndertimos Urbanistik Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3751/936
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ TOP Channel” sha, Radio Televizioni Shqiptar
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3774/958
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Milke Hoxha, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Milke Hoxha, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2859/217
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Dauti, Drejtoria e Qarkut Komisariati Peshkopi
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2860/218
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Prefektura Qarkut Diber , Komuna Suç, File Kuka, Dushe Skordha, Gazmir Kuka, Vllazerim Kuka, Rustem Kuka, Ramiz Kuka
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2890/236
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Fatos Manastirliu, Ministria Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3532/725
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Hamide Ibrahimi ( Hoxha ), Agjensia K. K. Pronave
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3556/749
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Haxhire Salikaj, Osman Qordja, Rexhep Qordja, “ Vila Park – Alb” shpk
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3562/755
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ N & G 2005” shpk, Drejtoria Pergjithsme Rrugeve, Shoqeria “ Kida Trans” shpk
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2968
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Agim Zeqo, Dega Doganes Tirane, Drejtoria e Pergjithsme e Doganave
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2971/291
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Rakip Hasanllari, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore, I.S.Shoq., Shoqeria “ Prodhim Mobilje” sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2997/312
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Llukan Simo, Agjensia K.K.Pronave, Z.V.R.P.P., Bashkia Tirane , K.Rr.T. , Auberon Alrxander Bernard Dru, Robert Hohn Grant
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2886/233
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Bedri Imami, “ Opportunity Albania” sha, Hasan Hana, Zyra Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2909/249
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • KRYEGJYSHATA BOTËRORE BEKTASHIANE . Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tiranë
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2919/257
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Miranda Beqiri , Emine Beqiri, Ylli Spahiu, Lutfie Katroshi, Shpresa Katroshi, Emin Katroshi, Agron Katroshi, Vjollca Katroshi, Eralda Katroshi, Zigrid Katroshi, Shpetim Katroshi, Luljeta Katroshi, Liliana Katroshi, Sanie Myderizi, Kasem Myderizi, Eqerem Myderizi, Ylli Myderizi, Fatime Myderizi, Dorina Gjoca, David Lloshi, Elton Lloshi
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2840/201
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Ferik Hyka, Instituti Sigurimeve Shoqerore, Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore.
 • Relatori:
 • Zina Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2845/205
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Besnik Balla, Shoqeria “ Intersig” sha
 • Relatori:
 • Zina Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2848/206
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Xhemile Rexha, Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore.
 • Relatori:
 • Zina Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2914/252
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Kreshnik” shpk , Agjensia Prokurimit Publik, Bashkia Burrel
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2915/253
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Agron Mançe, Drejtoria Rajonale Sigurimet Shoqerore.
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2931
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Geg Piroli , Zyra Vendndore R.P.P. Kurbin
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3603/794
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Erzen Nesimi , Xhevat Shakaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3618/808
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Regency Internacional Casino Tirana ”, Drejtoria Apelimit Tatimor , Drejtoria Rajonale Dr.Raj.Tatimore
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3637/825
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Sherife Kurti, Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2818/186
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Amanda Bardhi, Irini Lulo, Brian Bardhi, Majlinda Toro
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2892/238
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Hadribeaj, Agjensia K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2896
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Lamko, Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2893/251
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Ismet Lala, Drejtoria Pergjithshme Doganave
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2912/251
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Arber Gjoni, Drejtoria Pergjithshme Tatimeve
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2978/298
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Zablina Xhiku, MeritaFeraizi , Gjinovefa Feraizi, Fejzi Feraizi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3111/393
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Lluiz Harito, Skender Berberi
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3114/396
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Natasha Hoxholli, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan , “ Harry Fultz” , Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3149/427
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Tasim Mece . Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3437/641
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Lami, Murat Hoxha, Komuna Zall-Herr Qaku Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3442
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria TV “Johaniter” shpk , Komisioni Kombetar Radio Televizionit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3489/688
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Albert Rrenja, M.P.P.T., Inspektriati Ndertimor Urbanistik Kombetar, Inspektotiati Ndertimor Urbanistik Bashkia Vlore, Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2917/255
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Sefer Cara, Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore, Instituti Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2934/267
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Arjan-A” shpk, Dega Doganes Bllate
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2943/271
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Bekim Shahi, Byroja Shqiptare Sigurimeve
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2868/224
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Granit Konstruksion Shkup, Dega Shqiperi , Dr.Raj. Tatimpaguesve te Medhenj, Dr.Ap.Tatimor, Dr.P.Tatimeve
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2882/231
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Vullnet Sinaj, Shaban Kapllanaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2922/259
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Besim Mija, Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3784
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Ervin Bushati, Fatjon Merko, Bashkim Tare, Esmeralda Morina, Matilda Ndreko, Kozeta Ndoka, Naim Hyseni, Drita Kristo, Spartak Harizi, Zana Kaloshi, , Sabrie Peta, Rovena Zekaj, Dilaver Tota, Veli Koçi, Shkelqim Bode, Ilmi Sheqiri, Dimitrov Doga, Skender Lala, Besim Kadiu, Kujtim Bajraktari, Viktor Brozi, Pal Palaj, Uke Rustemaj, Bilbil Myftari, Ruzhdi Hymetllari, Arben Maneshi, Dhimitraq Gushi, Bashkim Bundo, Luan Shehu, Muftar Xheka, Gezim Latifi, Selim Gjyshka, Ded Kaçi, Roland Papajorgji, Ilirjan Koka, Selim Mulgeci, Bedsri Muçmata, Fatos Nurellari, Kujtim Myrtaj, Zenel Bregu, Demir Muça, Luljeta Vodollari, Bardhyl Lipo, Ilir Pilku, Olta Kepucka, Enkeleta Shehu, Mirgjana Gjermizi, Stela Toska, Liljana Spathari, Mimoza Maçi, Agjensia Zhvillimit Bujqesor Rural, Drejtoria e Auditit Brendshem prane M.B.U.Mb. Konsumatorit
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3838/1017/11
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Besim Elshani [Paditës] Këshilli i Ministrave [I Paditur] Ministria e Punëve Publike dhe e Transportit [I Paditur] Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve [I Paditur]
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3843
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Drane e Marte Cybi, Shoqeria Fush Kruja Cement Faktory
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2947/273
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Ibro, Drejtoria Pergjithshme Doganave
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2950/276
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Rifat Lalo, Instituti Ndertimor Urbanistik , Keshilli Rregullator i Teritorit Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2962/284
 • Data e Gjykimit:
 • 24.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Komuniteti Mysliman i Shqiperise, Agjensia K.K.Pronave.
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2940/269
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Albanian Mobile Communications" sha . Spartak Nano
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2954/278
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ A.M.C.”sha , Agim Bajko, Fehm i Gjuta, Fotios Marto, Gjergj Shabaj, Gezim Laçi
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2988/306
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Ecologica” shpk , Drejtoria Rajonale Tatimore , Drejtoria Pergjithshme e Tatimeve
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3576
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Merita Qoku, Zyra Arsimore Bulqize
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3623
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Stermasi , Julian Batku, Suela Batku ,Fire Batku
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3631
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Gjon Beqiri, Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3024/330
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Ylber Ahmetsulaj, Gezim Ahmetsulaj, Kastriot Terziu, Zire Terziu, Asim Terziu, Haxhi Terziu, Ismail Terziu, Drita Terziu, Dhurata Terziu, Teuta Terziu, Sek. Ad. Mbrojtjes Tokes, Z.V.R.P.P. Mat
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3062
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Line Susaj, Instituti Sigurimeve Shoqerore , Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3073/361
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Nikoleta Pihoni, Robert Pihoni, Dhimitraq Pihoni, Thoma Pihoni,Lida Pihoni, Agjensia K.K. Pronave
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2920/258
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Nexhmije Vorpsi, Fitnete Dervishi, Gezim Tufina, Prefekti Qarkut, Zyra Gjendjes Civile Qarku Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2957/208
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Aqif Xhabafti, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2959/218
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ OTTO AL” shpk, Njesia Tatimpaguesve te Medhenj, Drejtoria Pergjithshme e Tatimeve
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2849/207
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • “Gen – Red”shpk, Banka e Shqiperise, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zina Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2899/243
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ DEKA ” sha , Njesia Tatimpaguesve te Medhenj, Drejtoria Pergjithshme e Tatimeve
 • Relatori:
 • Zina Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2939/268
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Thimjo Nathanaili, Drejtoria e Pergjithshme e Taksave e Tarifave Vendore, Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Zina Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3672/857
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Preng Hoj, K. E. SH. Sha Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3679/163
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Xhemali Petku ,“ Cez – Shperndarje” sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3707/892
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Dife Gerdeci, Fatmir Gerdeci , Shim ( Ashim) Gerdeci
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2903
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Reto” shpk, Ministria Bujqesise Ushqimit dhe Mbrojtjes Konsumatore, Shoqeria “ Nobratech Studio”
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2907
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012  09.30
 • Palet ne proces:
 • Sami Trimi, Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2925
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Ervis Dado, Drejtoria Apelimit Tatimor prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2321
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Agjensia K.K.Pronave, Zyra Permbarimit Tirane, Abedin Cetaku
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2347/74
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Shtishi ,Operatori i Sistemit Shperndarjes Nesia 2
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2357/76
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Vasfi Baruti , Agjensia K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2993/308
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Astrit Shehu, Ministria Puneve te Jashteme
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3038/339
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Naile Lufja ( Kaçuli ) , Agjensia Sigurimeve Shoqerore Mat
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3052/348
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Marita Demiri , Qendra Kombetare e Veprimtarive Folklorike
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3167/440
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “A.S.Z.I”, sh.p.k, . Inspektoriati Qendror Teknik Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3174/446
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Gjeta, Drejtoria Pergjithshme e Burgjeve
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3275/520
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Indrit Sheqeri , Luan Metani
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3516/711
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Tomorr Noku, Drejtoria Policise Qarkut Tirane, Sektori Policise Rrugore
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3557
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012  09.30
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Kllapi , “IEC VISOKA INC” Dega Shqiperi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3570
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Merzira, Bexhet Merzira, Nuredin Visha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2956/279
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Perpunja, Shoqeria “ERRE.GI ”, Shoqeria “EUROVINI”shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2970
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Kuka, Bashkia Laç, Arben Peshqefa, Zyra Permbarimit Laç
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2984
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Muis Murrja, Hamdi Murrja, Perparim Murrja, Vullnet Murrja, Abdurrahman Murrja, Sinan Murrja, Elez Murrja, Flamur Murrja , Ivzi Murrja , Keshilli Komunes Tomin, Komuna Tomin
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3118/400
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Hysen Derguti , Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore, Instituti Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3133/414
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Haki Karoshi ,Servete Karoshi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3136/417
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimeve Tirane , Hamit Kola
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3853
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Adivije Hasi , Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3917
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Artan Gaxha , Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3931
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Bajran Lika , Drejtoria Policise Qarkut Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2973
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Leka, Nezaqet ( Zajmi ) Borova
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2977
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Astrit Gjedia, Bashkia Vore
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2992
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimeve , Jetmir Haldeda
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2995/310
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Xhameta, Haziz Xhameta, Kadime Xhameta, Semiha Xhameta, Feride Xhameta, Ministria e Financave, Drejtoria Administraimit te Shitjes Pronave, “ AGGIS Investimenti”srl, M.E.T.E., Shoqeria “ Albeton 5” shpk, Artan Dulaku, Z.V.R.P.P
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3537/730
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Veli Çemalli, Drejtoria Sherbimit Spitalor
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3691/876
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Andi Haka, Drejtoria Pergjithshme Ujesjelles Kanalizime prane Ministrise Puneve Publike dhe Transportit
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3642/830
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Tomi Nakuçi, Radio Televizioni Shqiptar
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3712/897
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ces Shperndarje sha, Roland Stojku
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3726/911
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Rama, Valbona Rama , Tofik Rama, Haxhi Rama
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4205/1368
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Hajdin Osmanaj , Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3079/365
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Golik Velo, Drejtoria Pergjithshme Arkivane Tirane , Arkivi Shteteror Vendor Vlore
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3089/374
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ A.M.C.”, Skender Alla, Festim Llojko, Gentian Kasa, Saimir Shahinaj, Eduart Merdhoqi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2969/289
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Gjerasi, Shoqeria Ndertimit “ DELTA 1” shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2987/305
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Irena Bello, Raiffeisen Bank sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3078/364
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Riparim Makineri” sha , Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, Drejtoria Apelimit Tatimor
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2941/270
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Ismolli, Ministria Mbrojtjes Tirane
 • Relatori:
 • Zina Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2964/285
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Mirela Loca, Drejtoria Sherbimeve Qeveritare
 • Relatori:
 • Zina Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2983/301
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Sori-Al” shpk, Spitali Ushtarak Qendror Universitar
 • Relatori:
 • Zina Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2995
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Donika Nezha, Zyra Arsimore Kurbin
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3537/929
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Mendu Xhafa, Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqere Diber, I.S.Sh.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3691
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Kola , Drejtoria e Pergjithshme Policise Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3697/882
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “A.G.C.” , Fatmir Xibri, Dylbere Xibri, Irma Xibri
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3712/262
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Rruzhdi Lezaj , Altin Lezaj, Florina Lezaj
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3726/282
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Nezir Tafaj, Ferid Kasmi, Ismail Kasmi, Franc Jaku, Rabie, Valter Kasmi, Flamur Kasmi, Komuna Milot
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4205
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Eldar Kazo, K .E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3079/79
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Albasport”sha , Drejtoria Rajonale Tatimore
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3089
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Agim Estrefi, Z.Q.R.P.P., Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2969
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Sha “Ujesjelles Kanalizime” , Drejtoria e Kontrollit mbi Teritorin Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2987
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ndue dhe Paulin Çoku , Korporata Bakrit Tirane, Uzina Bakrit Laç
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3078
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Marku , Gjovalin Prenga
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2941
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Çel Leka , “ Cez Shperndarja”
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2964/558
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Skender Murataj, Shoqeria “ EMI ” shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3342/564
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Anila Nanushi (Lila) , Albert Lila
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3589/780
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Rusi , Kaliroi Rusi, Lulieta Noçka
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3601/792
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Shehu, Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Bashkia Tirane, ALUIZNI
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3610/800
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Kliton Nanaj, Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3009
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore , Zyra Permbarimit, Mehdi Pogaçe
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3053
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Selimaj, Shkelqim Nerdini, Fatri Nerdini, Shkelzen Nerdini, Bashkia Kamez Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3154/430
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Perlat Çullaj,Drejtoria Policise Shtetit, Drejtoria Rajonale per Kufirin dhe Emigracuionin Vlore
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3156
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Tefta Klosi, Brigada Logjistike, Reparti Ushtarak nr . 4304
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3254
 • Data e Gjykimit:
 • 00.00.0000 11.30
 • Palet ne proces:
 • Perikli Tiko, Ministria e Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3961
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Pavlo Shkarpa, Maurizi Bega, Ingri Bega, Oresti Bega, Rizo Bega, Adrian Naxhaku
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3990
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Hazizaj, Shoqeria “ Armo” sha, Zyra Vendore e Punesimit Mallakaster
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3997/1167
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Zina Gjoka, Erlind Gjoka, Eglantina Gjoka, ElsonGjoka, Elidona Gjoka , “INSIG” sha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3619/809
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Afrim Plaka, Agjensia K.K. Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3957
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Kume Dapi, Agjensia K.K.Pronave, Mereme Dapi, Vjollca Dapi, Asllan Dapi, Flutura Dapi
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2999/233
 • Data e Gjykimit:
 • 31.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Edlira Saraçi, Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, Drejtoria Apelimit Tatimor
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2105
 • Data e Gjykimit:
 • 05.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Gzim Domi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2109
 • Data e Gjykimit:
 • 05.01.2012 12.15
 • Palet ne proces:
 • Besim Vukaj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2154
 • Data e Gjykimit:
 • 05.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Bledar Fusha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1280
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2012 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Mezini [Paditës] Nebi Torba [I Paditur] Inspektoriati i Ndërtimit Urbanistik [Person i Tretë]
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1487
 • Data e Gjykimit:
 • 01.06.2012 09.40
 • Palet ne proces:
 • Fije Lala [Paditës] Agjensia Sigurimeve Shoqerore Mat [I Paditur]
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 793/29
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Artan Haxhi ,Lila Libohova, Zyra Vendore R.P.Pal.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2219/63
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2011 12.30
 • Palet ne proces:
 • Vlash Dhamo, Shoqeria “ Bjorn” shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 151
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Qazim Spahiu
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1120/33
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Boshi, K.E.SH. sha, O. S . SH.
 • Relatori:
 • A. Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 524/21
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2011 11.30
 • Palet ne proces:
 • Kristaq Xhimitiku, Agj. K.K.Pronave, Thoma, Fotini, Vangjeli Ropi, Polikseni Prifti
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2109/54
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Selami" shpk , Bashkia Peshkopi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4509/53
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Xhemire Demneri, Adile Demneri, Artan Reci, Bukurije Demneri (Morava), Elida Reci(Reli) , Vjollca Demneri(Pajova) , Vera Demneri, Suzana Demneri(Leskaj) , Xhemile Demneri(Sanxhaku) etj, Komisioni Vendor i Vleresimit te Titujve te Pronesise
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 458/5
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Mansaku, Julian Mehaj, Keshilli i Ministrave, Ministria e Puneve Publike ,Transportit dhe Telekomunikacionit , Drejtoria e Përgjitheshme e Shpronësise, Zyra Vendore e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtëshme Tiranë
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 160/1
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Blendi Berberi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4463/50
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Adhami,Viliam Adhami
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2380/60
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Emine Nebiu
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2400/84
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Jordanka Duka (Shutku), Gjergj Shutku
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 36/5
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Vasillaq Tanto
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 115/10
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Gjin Stenaj
 • Relatori:
 • Artan Broci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 102/9
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Gjurashaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2220/64
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 12.45
 • Palet ne proces:
 • Alban Elezaj . Ministria e Financave, dega Thesarit Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2163/60
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Genci Cani, Ministria e Financave, Dega e Thesarit Tirane , Prokuroria e Rrethit Kavaje
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2152/59
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Apelimit Tatimore prane Drejtorise se Pergjithshme e Tatimeve, Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, Njesia e Tatimpaguesve te Medhenj, Shoqeria "Regency International Casino Tirana" sha
 • Relatori:
 • Zegjine sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2
 • Data e Gjykimit:
 • 20.12.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Likaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4055/42
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2011 10.00
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Demiri [I Paditur] Fatmir Demiri [I Paditur] Fitnete Novosela (Demiri) [I Paditur] Nexhmije Dedja (Demiri) [I Paditur] Meriban Demiri [I Paditur] Adriana Hasibra (Demiri) [I Paditur] Mehmet Demiri [I Paditur] Zeliha Musi (Demiri) [I Paditur] Mereme Dervishi (Demiri) [I Paditur] Shoqeria "Areela" shpk [Paditës]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3921/17
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Afroviti Boci , Aleksandra Collaku , Foti Nikolla, Muhamet Alia , Nikolla Kozma, Vasilika Joanidhi, Zyra Rajonale e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave-Qarku Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2552/103
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqëria tregtare “Savini - Albania” sh.p.k., Shefikate Agaraj
 • Relatori:
 • Egmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4088/755
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Sigma" sha , Shoqeria "RSA"
 • Relatori:
 • Egmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4476/51
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Bledar Merja , Albert Mateli, Amberije Merja , Ermira Fyshky etj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 581/13
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Simoen Gjipali
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 523/7
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2012 
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Balkan Capital“ shpk , Shoqeria "Superbeton Mati“- shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2948/274/14
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes se Pronave Publike prane Ministrise se Financave [Paditës] Zyra e Permbarimit Tirane [I Paditur] Shoqeria "Flora-Co" shpk [Person i Tretë]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2624/111
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • "Uzina Dinamo" sha , Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4121/44
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Esma Malushi, Shpresa Eshja (Sita)
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3612/34
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Mamidoil" sha, Shoqeria "Llakaj" shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3031/25
 • Data e Gjykimit:
 • 11.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Sedja, Beqir Allajbeu, Agim Gjuzi , Hasan Sami , Anila Llakmani , Ballkize Struga, Beqir Sedja , Dhimiter Llakmani , Emona Mara, Fatime Bishqemi , Hasan Sami , Hasim Kurti , Mehmet Struga , Nadire Sami(Konci) , Naim Kurti , Petrit Shyti , Rudina Struga etj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2354/75
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2011 13.00
 • Palet ne proces:
 • Blerina Topciu , Shoqeria “Delta Konstruksion” shpk, Bahri Tafaj, Genc Tafaj, Flutura Tafaj, Shoqeria “Landro” shpk , Taulant Topciu etj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 169/3
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Devid Kusta
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2680/143
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Bexhet Nazeraj, Ministria e drejtesise
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3508/32
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2012 10.30
 • Palet ne proces:
 • Adem Kasa , Bashkia Lac , Dila Gjinaj , Gjet Nikolli , Halil Lika, Komisioni i Verifikiit te Titujve te Pronesise Lezhe, Nikoll Nikolli , Pashk Gjinaj , Valentina Gjinaj , Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Kurbin
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq.”Mavrojannakis AEAE
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2116/55
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2011 12.30
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Qordja, Bukurie Qordja, Ibrahim Qordja , Fatmira Qordja, Shpresa Qordja
 • Relatori:
 • Artur KALAJA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3835/39
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Marsida Smoqi, Laureta Smoqi , Admir Smoqi , Matilda Vako , Shoqeria Sigurimeve "Albsig"sha, Tefta Smoqi
 • Relatori:
 • Artur KALAJA
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3102/28
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2012 10.15
 • Palet ne proces:
 • "SIGAL" sha, Drita Balloku(Tafa) , Drita Tafa , Kujtim Tafa , Petrit Tafa , Rrem Balloku , Selvie Tafa ,
 • Relatori:
 • FLUTURA SKENDERI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4190/45
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2011 09.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Albix" shpk , Shoqeria "Dita 2000" shpk
 • Relatori:
 • FLUTURA SKENDERI
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3661/846
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2011 14.00
 • Palet ne proces:
 • Vasillaq Minxhalli. Niko Lico
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3700/38
 • Data e Gjykimit:
 • 17.01.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Durim Kishta , Mark Jongari , Skender Lena Shoqeria "Licesi" shpk ,
 • Relatori:
 • Skelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3034/26
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Mevlude Dema, “Sheron” shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3569/762
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqëria “Rira” sh.a. Komisioni i Apelimit Tatimor pranë Ministrisë se Financave Tirane, Dega e Tatimpaguesve të Mëdhenj, Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve,
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2457/88
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Hava Kellezi, Bujar Petrela , Fituri Doci , Hasan Nurkaj, Hava Kellezi, Kujtim Kellezi , Myrshit Vorpsi , Liljana Bulku , Ylber Petrela
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3268/514
 • Data e Gjykimit:
 • 10.01.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Sokol Tabaku. Viola Rami
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3216/476
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Kasemi , ZQRPP, ZVRPP, Basri Sherri
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 718/119
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012  09.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Bertmir” shpk , Banka Kombeare Tregetare Dega Tirane. BKT Dega Lushnje, Zyra Permbarimit Fier
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 738/139
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Nisjeta Metaj –, Sokol Jashari, A.K.K.P., Florian Vila, Lejla Vila
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 744/145
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012 10.20
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Çipi , Bashkia Fier
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 31
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Suzana Isufaj, Muharrem Shehu , Agj.Q.K.K.P.
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 32
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Hider Shini, Komuna Kastriot
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 43
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Muço” shpk , Arben Musha , Kristina Musha
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 21
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Dalip Kadriu ( kerkues )
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 36
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Fondi “ Besa” sha ( kerkues )
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 65
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012 12.20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Pergjitthshme Metrologjise ,Rudmilla Pazaj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 848
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ferik Sallaku , Zyra e regjistrimit te pasurive te plauajteshme tirane, Aleks Gjoni
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 23
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012 13.30
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Sherbimit Pyjor Diber ( kerkues )
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 606/26
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012  14.00
 • Palet ne proces:
 • Kadri Kuka,Anaz Kuka, Hasan Kuka, Xhavit Kuka, Afrim Sata, Zija Allamani,Gjergj Nikolla, Xhelal Keçi, Afrim Patlli, Komuna Suç Mat
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 645/60
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012 14.20
 • Palet ne proces:
 • Mark Trokthi . Lek Lleshaj, Fran Lleshaj, Zef Lleshaj, Pal Lleshaj, Mark Lleshaj, Zyra Permbarimit Kurbin
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 9
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Lutfije Muça, Ramazan Rexha, Shoqeria “ Pienvis” shpk, Lije Xhepa, Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 20
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Apex-AL” , Drejtoria Apwlimit Tatimor, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 24
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012 14.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Sherbimit Pyjor Diber ( kerkues )
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 605/25
 • Data e Gjykimit:
 • 01.02.2012 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Kamberi , CEZ Shperndarje Dega Diber
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 628/45
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Kotorri , Agjensia K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 634/50
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Jahja Enesi , Zyra Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 639/55
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012  10.00
 • Palet ne proces:
 • Ervin Turtulli , Shoqeria Permbarimit ABC-010, Voltan Turulli, Luiza Turtulli
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 640/56
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Selami’ shpk – CEZ Shperndarje sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 602/22
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Sherbimit Pyjor Diber ( kerkues )
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 609/29
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012  09.30
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Dedja,Mentor Dedja
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 621/39
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Barçi , Instituti Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 622/40
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 10.20
 • Palet ne proces:
 • Dorian Alla . Kozeta Mene
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 635/51
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Tatimeve Vlore , Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane, Shoqeria "Selenice Bitumi" sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 116
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012  11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ''Tete Albania Tunnel&Mining'' sh.p.k, Avokatura e Shtetit Tirane, Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes, Tirane, Agjensia Kombetare e Burime Natyrore Tirane,
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 610/30
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ikbale Kreshpa, Fiqirete Balla, Bardhok Balla, Sulejman Sultafa, Ylli Doko, Kujtim Hima, Sami Bejleri, Artan Gegaj, Sami Beça, Agim Koçi, Ferdinand Jonuzaj, Arif Korica,Sefer Hysa, Islam Isaku, ALUIZNI
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 687/92
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Ihsan Budo , Drejtoria Rajonale Sigurimev,e Shoqerore Instituti Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 699/104
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ Bashkimi” , Inspektoriati Ndertimor Urbanistik
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 706/111
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 12.20
 • Palet ne proces:
 • Kadri Muka , Dr. Raj.Sig.Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4502/1665
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Violeta Qerimi , Spitali Ushtarak Qendror Universal
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 587/15
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 12.30
 • Palet ne proces:
 • Preng Totraj, Mark Totraj , Bashkia Laç, AKKP, SAMT
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 591/17
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Frroku, Hekuran Koçi, Jake Çibuku, Rexhep Muhameti, Agron Lila, Faslli Hoxhaj, Bajram Cani, Nedin Ciko, Nermin Vorfi, Fatmir Memaj, Rifat Vorfi, Bujar Haxhi, Gani Jaho, Ali Iljazi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 596/18
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 13.30
 • Palet ne proces:
 • ResmijeFejzi , Marjana Fejzi , Astrit Fejzo
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 618/37
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012  13.00
 • Palet ne proces:
 • Drini Baboçi ( kerkues )
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 619/38
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 13.30
 • Palet ne proces:
 • Skender Vaska , Vasil Type, Zyra Permbarimore Tirane, Banka Komb Greke, Blerina Alfasih
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 624/42
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 14.00
 • Palet ne proces:
 • Minire Kaçi, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 641/57
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 14.20
 • Palet ne proces:
 • Besim Ramaliu, Qefsere Kalaja , Shoqeria “ Erorda”, Sabrije Ramaliu , Jonada Ramaliu
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 659/68
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Kardashi , Ministria Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 669/77
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012  09.30
 • Palet ne proces:
 • Razie Zaimi ,Besnik Zaimi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 703/108
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 10.00
 • Palet ne proces:
 • Dem Kasmi , Agjensia K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 715/117
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 10.20
 • Palet ne proces:
 • Lirije Fortuzi (Pema ) ( kerkuese )
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 608/28
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012  09.00
 • Palet ne proces:
 • Aeroporti “ Nene Tereza”, Islam Lila, ZRPP, Komisioni Ndarjes Tokes Komuna Qereke - Nikel
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 646/61
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 09.30
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Mullaj , Zyra Arsimore Kruje
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 664/72
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012  10.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjithshme e Shtetit ( kerkues )
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 472
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 10.20
 • Palet ne proces:
 • “Sino Albanian Industry“ (SAI) sh.p.k . Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave, “Albania Tabak Fabrika e Re e Cigareve”,
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 615/34
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Avni Koboçi ( kerkues )
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 632/48
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Minsan Madencilik Sanayyi Ticaret A.S . "Kromex"
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 647/62
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • Hiqmet Sokoli , Gezim Sokoli ,Demir Sokoli , Dafina Sokoli - Agim Kamberaj, Hysen Cacvaj, Agjensia K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 650/64
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 12.20
 • Palet ne proces:
 • Aleko Afezolli , Vangjel Afezolli, Stavri Afezolli
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 623/41
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Rrajca" sha. Shoqeria e Permbarimit "TDR Group", Shoqeria "Rrajca" sha ,
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 630/46
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 11.30
 • Palet ne proces:
 • Irfan Hysenbelliu, Shoqeria “ Erjoni” , Studio Permbarimi “Shkrela”, Shoqeria “ Kurum International” sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 637/53
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 12.00
 • Palet ne proces:
 • "Dava 1" shpk . Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes, Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 638/54
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 12.20
 • Palet ne proces:
 • "Tot-Trading in Oil& Transport" sha . ''Instituti i Studimeve dhe Projektimeve Pyjore'' ISPP sh.a.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 674/82
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ A & A ”shpk , Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 688/93
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 13.30
 • Palet ne proces:
 • Gani Metashi ( kerkues )
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 762/163
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 14.00
 • Palet ne proces:
 • Arturo Verzerolli, Mirbana Bilali, “Alb secyrity”shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 767/168
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2012 14.20
 • Palet ne proces:
 • Daline Hysenaj , Cez Shperndarje, Drejtoria Zones 2
 • Relatori:
 • Agron Papajani
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 780/181
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2012 09.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjithshme e Taksave e Tarifave Vendore
 • Relatori:
 • Dalip Bushi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 800/199
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2012 09.30
 • Palet ne proces: