Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2407
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ferdos Koka / Greta Koka (Avdo); Zyra Gjendjes Civile ; Bashkia Vore
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1079
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Reka; Artan; Florian; Lavdije Dervishi (Reka); Speranca Reka / Bardhyl Reka; Gert; Stela Reka ; Shoq. Lim /En Shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5294
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Denada Shkodrani / Shoq. ALSAT Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 376
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Drita Shalari / Osman Shalari; Shoq.Permbaruese Private E.P.S.A; Banka e Tiranes Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 405
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.15
 • Palet ne proces:
 • Defrim Ajazi; Shoq.Ajazi Shpk / Shoq.Cez Shperndarje Sh.a; Drejtoria Pergjitheshme e Tatimeve; Ministria e Financave; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 430
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Lili Gjuzi / Banka Kombetare e Greqise ( N.B.G )
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 438
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.45
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Ora Petrol Shpk / Shoq.Permbaruese Private E.P.S.A Shpk; Banka Credit Agricole Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5003
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Hamza Hamzaraj / Shoq. Operatori i Sistemit te Transmetimit Security ( OST Security Sh.a)
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5004
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  10.30
 • Palet ne proces:
 • Eftali Qurku ( Cero) / A.K.K.Pronave ; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5074
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  11.10
 • Palet ne proces:
 • Boiken Bendo / Shoq.Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1044
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Permbaruesi Gjyqesor Igli Gugashi / Anesti Gogo; Lida Gogo
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 448
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.P.Tirane; Ardiana Kadija; Besart Kadija; Sonida; Nensi; Mateos Kadija
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 329
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Robert Kapedani / Shoq. IL & BE Shpk ; Ilir Pane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 407
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.15
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Tregtare Eagle Mobile Sh.a / Klemet Xhafa
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3916
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Av. e Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane; Rafete (Bineri) Qesko; Suate Qesko
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 394
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Federata Shqiptare e Taekwondo (W.T.F ) / Organizata jo Fitimprurese me emertimin Federata Shqiptare Taekwondo Word ( W.T.E); Ministria e Turizmit Kultures Rinise dhe Sporteve
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 265
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.15
 • Palet ne proces:
 • Bujar Goga / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 417
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Defrim Ko?i / Njazi Rabdishti
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 134
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Aida Tugu / Ramiz Bala
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 161
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.15
 • Palet ne proces:
 • Besnik Qahjaj / Z.R.P.P.Tirane; Florien Bejko
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 178
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Ismaili / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 256
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.45
 • Palet ne proces:
 • Aida Tugu / Shkelqim Hoxhalli
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 349
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Hyrvete Zhilli (Fejzo) / Z.Gj.Civile; Njesia Bashkiake Nr.3 Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 361
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  10.15
 • Palet ne proces:
 • Dhurata Hysa (Fagu) / Z.Gj.Civile Njesia Bashkiake Nr.2 Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 171
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  10.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Sigurimeve Intersig Viena Insurance Group Sh.a / Zyra Permbarimit Gjyqesor Privat Fat / 2010; Astrit Ahmetaj; Elca Ahmetaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 196
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  10.45
 • Palet ne proces:
 • Shoq. El Frigo 2 Shpk; Shoq. EFP Shpk / Raiffeisen Bank Sh.a Tirane; Permbaruesi Gjyqesor Alsid Kamberi; Petraq Guxho; Rudina Guxho
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 257
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Aida Tugu  /  Ndricim Isaku
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2252
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Gerhard Hagg / Shoq. Dajtel Sh.a; Agim Selimi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3306
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Genti Allmuca; Suzana Allmuca; Erald Allmuca /Mehmet Allmuca; Myzejen Katroshi; Bashkim Allmuca; Naime; Brunilda; Eda ; Iris Allmuca
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3380
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Hasan Aliaj / Shoq. Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4093/1636
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Anna Nordstrom /Ferik Velija
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3742
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Kozeli / Romeo Eft?himi; Altin Premti
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 912
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Fyshku; Rexhep Fyshku; Fiqirete Myrte; Luljeta Qerama; Alfred Fyshku; Fatbardha Goxhaj / Hurma Hakrama; Abaz Jaze; Mirela Jaze; Nevruz Jaze
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 966
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Zoje Sina / Shoq. GRL Konstruksion Shpk ; Banka e Tiranes; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1017
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Arianit Shkurti ; Elihana Basha; Nerfila Nurka; Adriatik Buba; Manjola Shehi; Elida Cenolli; Z.V.R.P.P.Tirane; Banka Credit Agricole Sh.a; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 303
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 10.50
 • Palet ne proces:
 • Qazim Durresi / A.K.K.P. Tirane; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3924
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hysni Dika / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4005
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Nallbani; Gojard Nallbani; Hyrije Nallbani / Shoq. Alb Toronto Konstruksion Shpk ; Anila Llakmani (Naumi)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4017
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Drita Decolli / Agron Gjata ; Shoq. Elit 2009 Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 333
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Dritan Kondi /A.K.K.Pronave; Sofokli Papadhima; Qirjako; Izmini; Krisanthi Papadhima
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 340
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 13.20
 • Palet ne proces:
 • Engjell Xhaferri ; Shoq. Delton Shpk; Shoq.Permbarimit Bailiff Service Albania (Alsid Kamberi); Raiffeisen Bank
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 411
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Lid Shpk /Permbaruesi Gjyqesor Privat Baftjar Nela
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1967
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Rabie Haka / D.R.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4621
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Pango /Permbaruesi Gjyqesor Besnik Bajraktari ; Belinka Ibrahimi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4634
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Gaba ; A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4645
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Dila Fusha ; Shoq.Trajtimi i Studenteve Nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 336
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Idriz Murati /Min.Financave; Dega Thesarit Tirane; Drejtuesi i Komisariatit Rajoni Nr.3 ?Tirane; Prokuroria prane Gjykates Rrethti Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 337
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 13.20
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 356
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Hellas Service Sh.p.k /Permbaruese Gjyqesore Kozeta Caka; Shoq. Global Petroleum Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 559
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Klaudia Sh.p.k / I.N.U.K.Tirane ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 575
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 14.10
 • Palet ne proces:
 • Qendra Res /Publica / Ministria Drejtesise
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 734
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Syrja Isufaj ( Isufi ) / Presidenti Republikes se Shqiperise ; Kryetari Keshillit Ministrave; Ministria Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1068
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Servet Gjoka; Zinete; Elio Gjoka / Skender Gjinushi; Meri; Naile Gjinushi; Bashkia Tirane; Drejtoria Nr.3 Punetoreve Qytetit Tirane; Keshilli Bashkiak Prane Bashkise Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1069
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Bregu / Shoq. Plus Communication Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1119
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a /Agim Bajko
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2839
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Musa Musa ; A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2894
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Dafina Zhuka /Min.Financave; Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes se Pronave Publike; M.E.T.E; Drejtoria e Privatizimit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2943
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ismail Haxhiu; Minushe Haxhiu /Shoq.Permbaruese Private Gentian Strati; Gezim Bazha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1152
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Anoil Sh.a / Sherbimi Permbarimor Zig Shpk; Banka Societe Generale Albania Sh.a; Shoq. Ludi Petrol Shpk; Tonin Musteqja
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1190
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Fatos Cano; Deshira Cano ; Shoq.Permbarimore Zig Shpk; Banka Societe Generale Albania Sh.a; Dega Lac
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1711
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Gentiana Mehmeti ; Bledar Mehmeti
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 237
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ardit Rama; Agim Rama /Redaksia e Gazetes Mapo; Redaksia e Gazetes Shqiptare; New 24 TV Tirana
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 449
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 11.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Sebishti / Shoq. Volalba
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 463
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Mara; Zef Piroli; Gezim Nela ; Ujesjelles Sh.a Kurbin
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3100
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Aida Alushi / Shoq.Tregtare Elmed Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3245
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Ingrid Goxhaj /Enkelejda Gjyshi; Nazif Menka; Shoq. K.D.K. Company Shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3248
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Irma Gordani / Shoqeria Sigal Uniqa Group Austria Sha.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3266
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Admir Kucuku / Z.GJ.Civile Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4684
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit / A.K.K.Pronave; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane; Haki Petrela; Adrian Petrela; Salih Tagani; Bedri Petrela; Eva Petrela; Arben; Shpresa; Shaqir; Eduart Petrela; Ferid Tagani; Artan Tagani; Mirela Mara (Tagani); Sanije Velo; Antigoni (Lirije) Lika; Nevin Tagani; Myzejem Mara; Imren Caco; Ahmet Tagani; Enis Petrela; Saimir Petrela; Suzana Zajmi (Petrela); Lindita Ali (Perela); Ambasada e Selise se Shenjte (Nunciatura Apostolike); Shoq. Qendra Sociale Don Bosko ; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 871
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albanian Mobile Communication Sh.a ; Mark Jaku; Shkelqim Deda; Ervehe Fezga; Ortenc Mecani; Enkelejda Kapo
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 872
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Julinda Hasa ; Shoq. Albanian Mobile Communication Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 881
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Violeta Hano / Pashuk Rrapi ; Sadushe Rrapi ; Tonin Rrapi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3829
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Eduart Cipa / Min.Financave; Dega Thesarit Tirane; Prokuroria Krimeve te Renda
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3848
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Berami; Haxhi Berami; Syrja Berami; Klarita Berami (Shkoza) /Kasem Berami; Shoq. Lugano Shpk; Z.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3954
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Intersig /Zyra Permbarimit Fat /2010; Anila Celmeta; Silvio Celmeta; Antela Celmeta
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1415
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Komuna Fush Kuqe ; Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1514
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Mire Sokolaj / D.R.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1543
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Refat Frasheri ; Z.V.R.P.P.Tirane; Z.Q.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4575
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Albtelecom Sh.a / Shoq.Kamberi Construction Shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4590
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Liman Cani / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4604
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Fabian Ismailaj ; Katina Ismailaj; Almida Ismailaj (Sako); Redion Ismailaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 165
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Aida Tugu / Astrit Blloshani
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 173
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 13.20
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Lako / Min.Puneve Publike dhe Transportit Tirane; Av.Shtetit; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 267
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Ismaili ; Universiteti Bujqesor Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 288
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Aida Tugu / Luigj Gjeta
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 963
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Rami Alimani ; Shoq. Eurosig Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1012
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Novruz Jazaj ; Sanije Jazaj /Muhamet Fyshku; Rexhep Fyshku; Fiqirete Myrto; Luljeta Qerama; Edmond Fyshku; Alfred Fyshku; Fatdhardha Goxhaj; Drejt.Rajonale e ALUIZNIT; Qarku Tirane; A.K.K.Pronave Tirane; Zyra Permbarimit Gyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1020
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Isa Collaku / Shoq. Gora Shpk; Naim Bleta; Kipe Bleta; Z.V.R.P.Palujateshme Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2810
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Drite Bendo; Tatjana Hametaj; Hamet Hametaj ; Fatmira Bendo; Drejtoria Nr.3 e Punetoreve te Qytetit ; Flamur Bendo; Pajtim Bendo
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2953
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Alfred Ndrio /Shoqeria Irralli Shpk; Fatmir Hoxha; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2957
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria DNX NITRO INDUSTRIA KIMIKE Shpk ; Shoq.Sigurimeve INSIG Sh.a; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1610
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme e Shtetit- A.K.K.Pronave Tirane; Bahri Pinari; Sadik Pinari; Ishe Pinari; Mediha Shima ( Pinari); Fatmira Kamberi (Pinari); Hamdi Pinari; Nazmie Kristani; Gani Pinari; Hamide Kusi ( Pinari); Nuri Pinari
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3102
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Geci Shpk ; Shoq. Elite Travel &Tours Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 366
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albkonstruksion Shpk ; Shoq. Romano Port Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 382
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Aresti Velia Imperial Claims Services Albania
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3762
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Lule Cakoni ; Kurum Internacional Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3801
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Procredit Bank Sh.a / Blenard Gila
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 769
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Karriqi / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 776
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Xeno Ismailaj ; Z.Q.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 802
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit /A.K.K.P.Tirane; Kisha Orthodokse Autoqefale e Shqiperise ; Z.V.R.P.P.Lushnje
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3701
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Luiza Caka ( Haska) /Banka Nderkombetare Tregtare; Guzimtar Haska
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3713
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatos Rustem / Strati Bailiff? s Service; Iva Xhani; Anduela Qerama; Vjola Ramkaj; Renaldi Meka; Janulla Shameti; Elda Prifti; Denion Bogdani; Androniqi Xhani; Andon Xhani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3723
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Noka / Shoq. Investrade Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1335
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Lamko / Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1354
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Qamil Muca / Shoq. F.A.G.Marjani Shpk ; Xheladin Ceka ; Hatixhe Hoxha; Ilir Shurdhi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1396
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • ABCOM / Shoq. Orikum Telekomunication Shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4538
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Gerta Mezini / Shoq. Fufarma Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4551
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Leonard Luzi / Min.Financave e Republikes Shqiperise; Dega Thesarit Tirane ; Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4561
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Nazike Mitrushi; Belinda; Nikolla Mitrushi ; Arben Ramaj /Halil Kika; Flutura Verzivolli ( Kika) ; Lirie Lika ( Kika); Vjollca Vorpsi ( Kika); Lilzim Kika; Aferdita Vorpsi ( Kika); Sadete Kika; Emin Hoxha; Suzana Uka (Bekteshi); Rajmonda Pellumbi (Ramaj); Merita Ramaj; Anila Witonski (Ramaj); Lumturi Tufina; Dylfiqare Hoxha (Tufina); Ylli Tafaruci; Arta Dibra ; Luljeta Luari; (Tafaruci); Avenir Kika; Klejda Kika; Alda Kika ; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1715
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Jakup Zylfo / Bordi Kullimit Tirane; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1731
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ermal Tena / Shoqeria Intersig Sh.a ; Edlira Tena; Sara Tena
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 142
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Operatori Sistemit Transmetimit (OST Sh.a) /Shoqeria Permbarimore TDR Group; Shoqeria RAD-OKEJ Shpk; Raiffeisen Banka of Albania
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 162
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 12.40
 • Palet ne proces:
 • Aida Tugu / Skender Doka
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 503
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Albtelekom Sh.a / Bashkia Tirane; Drejtoria e Monitorimit te Tregut dhe Sherbimeve prane Agjencise Mbrojtjes Konsumatiorit ; Shoq. Unik Shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 563
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 13.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Pecigllas Viston Sh.p.k. /Drejtoria e Pergjitheshme Tatimeve; Drejtoria Rajonale Tatim Taksave ; Avokatura Shtetit
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 915
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bedrije Shaba ; Unioni Financiar Tirane Shpk ( Western Union); Blerim Filja
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 940
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Halil Vathi ; I.E.V.P. Fushe Kruje; Drejtoria Pergjitheshme Burgjeve; Vesel Hoxha; Luan Curri; Xhevrije Curri; Bashkia Fushe /Kruje
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 945
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Rezarta Karafili / Byroja Shqiptare Sigurimit ; Sigal Uniqa Group Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2656
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Kleanthi Pice ; Z.Q.R.P.P.Tirane; Z.V.R.P.P.Tirane; Trashegimtaret e Familjes Begeja ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2659
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Dudije Vreto; Hysen ; Sami Vreto; Bukurije Yryku (Vreto); Merushe Leka (Vreto); Faik Vreto; Floresha Gjini (Vreto) /; A.K.K.P. Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2806
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Global Petroleum Albania Sh.a ; Shoq. Halilaj Holding Group Sh.a ; Bekim Halilaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3066
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Kazazi Pellumb Balliu; Abdulla Dedej; Bashkim Lika; Kume Dedej; Natasha Lika; Malvina Lika; Liri Balliu; Rovena Balliu; ALUIZNI Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 306
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Varfi ; Arjana Pilika; Taukina Ademi; Stefan Herczegh; Anton Bonati; Aleksander Bonati; A.K.K.P.Tirane; Z.V.R.P.P.Durres
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 400
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria K.D.K. Shpk / Shoqeria Permbarimit Gjyqesor Privat Bailiff Services Albania Sh.p.k.; Banka Societe General Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3718
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Xhika / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3745
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Hamit Allka / Shoq. Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 726
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Kasimaj ; Zyra Permbarimit Kreon Shpk ; Shoqeri Emporiki Sh.a; Alketa Kasemaj
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 749
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Murati Shpk /Ilir Agolli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 755
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.Sh. Tirane /Zyra Permbarimit Tirane; Vasillaq Progonati
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3748
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bukurie Goxhaj (Gacaj); Fatmira Harizaj (Gacaj) /Perikli Gacaj; Qemal; Petrit Gacaj; Z.V.R.P.Tirane; Lejla Manaj (Gacaj)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3770
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bruci /Paqesor Hasani ; Z.V.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3797
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Rebani Bocaj; Tatjana Bocaj; Mustafa Jamaku; Sali; Shpresa; Mentor; Arben Jamaku; Esma Dashi (Jamakau) /Shoq Permbarimore Private Bailiff Services Albania (B.S.A) Shpk; Shoq. Banka Credins Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1225
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Sherbimit Pyjor Diber / Agron Lica
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1298
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Natasha Krosi ; Valieta Krosi / Shoq.Sig.Atlantik Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1334
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Myfaret Kokalari ; Ujesjelles Kanalizimeve Sh.a (UKT); Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4519
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Qanie Beqiraj / A.K.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4527
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Klodian Xhaxho /Besjana Xhaxho
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4532
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Gavrosh Andoni / Gjergji Shemko; Erjon Ndoja; Arben Oshafi
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1612
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Genc Ruli / Saimir Tahiri
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1681
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Dixhi Print - Al Shpk / Shoqeria City Park Shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1693
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ada Ramaj / Astrita Kulo; Fredi Panci
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 219
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Jorgji Xha /Zyra Permbarimore Best 2010; Enti Kombetar i Banesave; Drejtoria Rajonale Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 224
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 13.20
 • Palet ne proces:
 • Ilirjana caushi /Vangjeli Beshiri; Zyra Permbarimit Shteteror Tirane; Enti Banesave Dega Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 309
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Agim cumani / D.R.S.Sh; I.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 325
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Gjymishka ; Shoq.Permbarimore Private Albase Shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 144
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Qyfaj & Co Shpk /Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 829
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Landeslease Sh.a ; Shoq. Albanian Truck Center Shpk ; Shoq. Alfelexim Sh.P.K.; Tomorr Bega; Fatos Ahmataj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 834
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Prefekti Qarkut Tirane; Av. Shtetit /Fatmir Mehmeti (Aleksander Arkelaos); Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 900
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Astrit Konci /Perparim Selmani
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2625
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Tahir Azizi; Fikrie Azizi /Keshilli Bashkiak Tirane; Beuno Selmanaj; Lejla Hyso (Selmanaj); Elmira Ashano (Selmanaj); Tomorr Selmanaj; Lumturi Lulaj (Selmanaj); Artur Selmanaj; Anita Selmani (Selmanaj); Genti Selmanaj; Enti Kombetar i Banesave
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2634
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Hysni Dervishi ; Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2644
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Essegei Shqiperi Smokthima /Grigor Zoraqi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2235
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Vodafone Albania sh.a /Min.Puneve te Jashtme ; Shpresim Lugja; Shoq. Agi Bes Halili Shpk
 • Relatori:
 • Fiqerete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2292
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Zaimi [Paditës] Luljeta Halka [I Paditur] Blerta Halka [I Paditur] Anxhela Halka [I Paditur] Marin Halka [I Paditur] Shoqeria Permbarimore “EPSA” sha, [I Paditur] Shoqeria “Banka e Tiranes” sha [I Paditur] Shoqeria ‘’LUGANO’’ shpk [Person i Tretë]
 • Relatori:
 • Fiqerete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2335
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Razie Kumani (Agushi) / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqerete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2994
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Xhani; Fadil Coka / Lutfi Tota
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3040
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Rita / Skeldjan Gjonaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3054
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Pashk Voci / Mark Doci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3642
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria In Food Shpk / Drejtoria Pergjitheshme Doganave; Dega e Doganes Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3687
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 13.10
 • Palet ne proces:
 • Vasil Jovani / Shoq.Trgtare T.N.A Shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 614
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Hysa / Rajmonda Hysa
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 650
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Ndreu /Shoq.Sig. Albsig Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 711
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Teuta Gashi ; Ledi Gashi / Sherife Radheshi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3620
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Kurti /Shoq.Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a; Zyra Permbarimore Ardael Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3624
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Hava Xhepa ; Shefqet; Najada Xhepa /Shoq.Sigurimeve INTERSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3684
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Gjeta ; Erald Sula; Edi Sula
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3509/1091
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave; Z.V.R.P.Durres; Mellania Shore; Llambi Shore
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1208
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtime Jegeni /Reoland Jegeni; Agron Jaupllari; Shoq. Aurora Konstruksion; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1252
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Sokol Zhegu / Haxhire Zhegu; Adem Isaku ; Z.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4439
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Pllum Pepkolaj / Shoq.Trajtimit Studentit Nr.2 Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4483
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Hazbi Metaj /Cez Shperdarje Sha.; Av. Shtetit; Operatori i Sistemit Transmetimit Sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4506
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Walter Tosto S.P.A person juridik /Mare /Oil- Sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1555
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Pjeternika / Suela Pjeternika
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1589
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Selmani (Osmanlliu); Liri Gogaj (Osmanlliu); Arben Osmanlliu; Fatbardha Llagami; Spiro Koci; Lame Koci; Florian Koci; Edmond Osmalliu / Genta Koci; Uran Koci; Fitnete Petrela ( Konci); Xhemije Rusi ( Konci); Lejla Koci; Xhilda Qoseja (Konci); Blerta Konci; Shpresa Konci; Uran; Maliq; Drita Konci; A.K.K.P.Pronave Tirane; Av. Shtetit ; Aferdita Gramo (Vaqarri); Fatmir Vaqarri; Fatbardh; Bujar; Vasilika; Genci; Ardian; Shemsije; Arben; Sulejman; Artin; Skender; Mehmet; Ibrahim; Sabrije Vaqarri; Suzana Kujxhiu (Vaqarri )
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1609
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Sejdin Tushe ; D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 563
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Hasije Teta / Idriz Berhami
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 564
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Kallmeti / Rolanda Paturri
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 578
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ndue Xhaferri ; Prene Xhaferri ; Vjollca Xhaferri / Byroja Shqiptare Sigurimeve ; Perparim Shabani
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 217
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Sherbimit Pyjor Diber ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 239
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014 11.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kalasa Import /Eksport Shpk; Sihat Hani; Halil Hani; Razie Hani; Hakide Hani ; Zyra Permbarimore Bailiff Services Albania Shpk; Dhimiter Kotani; Gramoz Rakipi; Raiffeisen Bank Sh.a; Banka Kombetare e Greqise ; Z.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 250
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Dimitros Antonio Gavril / Shoq.Sherbimit Permbarimor Zig Sh.p.k; Banka Emporiki Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 342
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Irakli Leka /Zyra e Permbarimit Tirane; Banka Kombetare Greqise (NBG Bank); Fatjon Pollozhani
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 360
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Fadil Mulleti / A.K.K.P.; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 386
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014 12.40
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Disha / Shoq.KEJSI Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 391
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Murat Bala ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 443
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014 13.20
 • Palet ne proces:
 • Et'hem Cullhaj ; D.R.S.Sh.; I.S.Sh. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1702
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Gjek Hasi / Pashk Hasi
 • Relatori:
 • Fiqerete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2104
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Grepsa /Keshilli Qarkut Durres ( Zyra Administrimit Mbrojtjes Tokes Kruje )
 • Relatori:
 • Fiqerete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2181
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Prefekti Qarkut Tirane; Av. Shtetit /Genc Kaperi; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Fiqerete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2890
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Lefter Lamani /Laver Hyseni; Artur Hyseni; Vasilika Lazaj; Sadihane Maliqaj; Dylbere Hyseni; Vjollca Sulejmani; Hymerli Hysenaj; Engjel; Bujar; Memisha; Njazi; Sefedin Hysenaj; A.K.K.P.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2904
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ilisia Abazaj / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2960
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Keller Grundbau GmbH ; Eurosing Sh.a / Shoq.Vega shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3553
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Abedini / Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3595
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 13.10
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Eagle Mobile Sh.a / A.K.D.I.E Person Juridik.
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 479
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Daniela Nure / Gramoz Hate
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 551
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Hasan Nurkaj /A.K.K.P.; Z.V.R.P.P.Tirane; Hava Kellezi; Myrshit Vorpsi; Liljana (Naile) Bulku; Bujar Petrela; Ylber; Halil; Seit Petrela; Kujtim Kellezi ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 553
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Mija / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3301
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Albtelekom Sh.a / Erjon Panajoti
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3394
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Cici / Shoq.Permbarimore Strati Bailiff ?s Service Shpk ; Shoq. Procredit Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3575
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Zgjuni / Z.V.R.P.P.Tirane; Z.Q.R.P.P.; Halim Kuniqi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1026
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.P; Dielle Mirashi ( Nishi); Gjelina Syka ( Nishi )
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1041
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Genc Xhelili; Petrit Xhelili; Shpresa Zylfo ( Xhelili); Shpend Xhelili; Jakup; Nelo Xhelili; Hanife Hoxha ( Xhelili); Hano Dauti ( Xhelili); Tefta Cika ( Xhelili); Dallendyshe Dafa (Xhelili); Panajota Nasi (Xhelili); Hyrmete Aliaj ( Xhelili); Bahtiare Dajko (Xhelili); Vahide Hysenbegasi (Xhelili); A.K.K.P.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1081
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ismet Demiraj / Luljeta Demiraj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3826
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Marin Opari / Cez Shperndarje
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4409
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Barie Rexha / KESH- Sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4413
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Cima / Shoq.O.S.T. Security
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 973
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Syko /Naftali Syko; Denada Syko; Juli Syko; A.K.K.P.Tirane; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1222
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Drita Jata; Ramazan Jata; Vilajet Jata / Shoq.Sigurimeve Sigma Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1502
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane ; Zef Zefi; Mrika Marku(Zefi); Pjeter Marku(Zefi); Ndue Marku(Zefi); Gjin Marku(Zefi); Mara Zefi; Mrika Zefi; Tereza Zefi; Prena Zefi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 454
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Fullanxa Sejdini / Gezim Xhia
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 503
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Kasmi / Klediana Kasmi
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 528
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ilijaz Lala /Besnik Bastari; Aishe Bastari; Anduela Qerama; Mariklen Cani; Fiqiri Troksi; Bedrije Troksi; Z.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2108
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelekom Sh.a ; Shoqeria Bleta shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1444
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Spaho ; Alketa Karma
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2271
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mirela Bogdani ; Edvin Hasho
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2436
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Luka ; Petro Bozhella( Avni Cepa)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2494
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sadin Kaca; Hatixhe Kaca; Anila Sinani; Shpetim Sula; Bashkim Caslli; Enkelejd Caslli; Aferdita Caslli; Gramoz Cela; Mimoza Cela ; Bashkia Tirane; Drejt.Shitjet Administrimit Prones Publike; K.R.T.Bashkia Tirane; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3578
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Dorina Harizi ; Bestar Sulejmani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1368
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Xhepa ; Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a (UKT)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1393
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Hajdaraj ; Shoq.Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3359
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Arjeta Haxhiaj ; Zyra Gjendjes Civile e Njesise Bashkiake Nr.7 Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 785
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Behixhe Jahja ; D.R.S.Sh; I.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 787
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Stermasi ; D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 797
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Silvana Kazazi ; Z.Gj.C.Prefektures Qarkut Tirane; Drejt. Pergjitheshme e Gjendjes Civile prane Min.Brendeshme
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 556
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Trajtimi Studenteve Sh.a Shkoder ; Komisioni Mbrojtjes Konsumatorit Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 566
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.10
 • Palet ne proces:
 • Murat Karaduman ; Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane; Drejt.Ap.Tatimor prane Drejt.Pergj.Tatimeve
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 580
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqreria CKV NOKI Albania Shpk; Drejt.Ap.Tatimor prane Drejt.Pergj.Tatimeve; Drejtoria Rajonale Tatimore
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 718
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Madrit Bingo Sh.a; Autoriteti Mbikqyrjes se Lojrave te Fatit; Komisioni Apelimit Gjobave; prane Min.Financave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 499
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sina 98 Shpk ; I.N.U.K Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 832
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.50
 • Palet ne proces:
 • Klarita Dervishi ;Altin Korreshi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 980
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  14.30
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit ;Shoqeria Boja Tirana Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1821
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Kade Manuku ; Shoq. Sigurimeve Interalbania Sh.a ; Intesa SanPaolo Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3214
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Demetja; Kujtim Demetja; Bardhyl Demetja ; A.K.K.Pronave; Mustafa Berxolli ; Eshref Berxolli; Hyqmet Myzyri; Bukurije Berxolli; Sulejman Berxolli; Dajti Berxolli; Iris Berxolli; Mehmet Berballa; Arben Berballa; Astrit Berballa; Aferdita Berballa; Isuf Berxolli; Agron Luka; Z.R.P.P.Tirane ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3162
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Luiza Papa ; Kostandin Papa
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3193
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Oltiana Dishnica ; Shoq.Tregtare Armo Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 804
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Armir Shehu; Nagris Pashallari (Shehu); Ikbale Shehu; Eridan Shashaj (Shehu) ; A.K.K.P.Pronave ; Shahir Shehu; Najada Thanasi (Duka); Ilir Duka; Genci Duka; Luljeta Guma; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 869
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Energia B Shpk ; Permbaruese Gjyqesore Kozeta Caka
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 839
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Myrto Security Shpk ; Agjencia Burimeve Natyrore
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4286
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sadik Sula ; Mersin Karanace; Merion Spiro
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4299
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit ;A.K.K.Pronave ; Dionis Merkuri; Vanthi Merkuri; Mimoza Xhelilaj; Vangjel Merkuri; Shine Cicolli
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4307
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Myfit Gradeci ; A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4449
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Urim Jolla ; Drejt.Policise Qarkut Diber ; Prokuroria Rrethit Gjyqesor Diber
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4349
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Vasil Bollo ; A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4461
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Sulltane Reci ; D.R.S.Sh Diber
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 494
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Kryegjyshata Boterore Bektashiane ; Fadil Aliaj; Qendrim Aliaj; Agim Shehu; Aferdita Shehu; Shoq. Perxhola Shpk; Min.Bujqesise; Ushqimit dhe Mbrojtjes Komsumatorit; Drejt.Rajonale Bujqesise; Z.V.R.P.P.Tirane; A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 559
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Adriana Guci ; Elearti Guci; Gertjan; Arjola Guci;Shoq.Sigurimeve Sigma Vienna Insurance Group Austria Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2346
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Elmazi ; Natasha Xhaxhe; Diana Fagu (Elmazi); Raimonda Elmazi (Bardhollari) ; Harta Hamiti (Elmazi); Erida Lazaj (Elmazi); Bukurije Burimi; Bujar Burimi; Pellumb Burimi; Meleqe Elmazi; Kujtim Elmazi; Pranvera Elmazi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3233
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Argjent Shahmetaj ; Min.Financave; Dega Thesarit Tirane; Prok. Prane Gjykates Shkalles se Pare per Krimet e Renda
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3274
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Alush Malaj ; Shoqeria Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4060
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Aurel Koleci ; Shoqeria Primall Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania Shpk; Xhemal Mehmeti; Luljeta Mehmeti; Bledi Mehmeti; Banka Kombetare e Greqise Sh.a
 • Relatori:
 • Perjashtim
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 865
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Astrit Hoxha; Tahsim Hoxha ; A.K.K.Pronave; Av. Shtetit; Naferit Hoxha; Arben Hoxha; Bedrije Ademi; Servete Milaj; Lutfi Demi; Renato Demi; Artur Demi
 • Relatori:
 • Z. Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1176
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Liljana Huta ; Lindita Peza ( Huta) ; Rrezeari Huta
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 259
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Rejzi ; A.K.K.Pronave ; Z.V.R.P.P.Lezhe; Av.Shtetit; Mikel Paluca
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 274
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Cela; Hasan Cela; Meleqe Kusi ; Vera Cela; Besnik Cela; Dallendyshe Ceka( Cela) ; Gani Cela; Baftisha Kadiu; Ylmerika Mullai; Semiha Risvani; Nazmi Cela; Makbule Derhemi; Hamdi Cela; Ferial Lleshi; Rukije Vaqarri; Gjyle Petrala; Kujtim Cela; Ardjan Cela; Meliha Cela; Bujar Xhepa; Enkelejda Manxhelaku ( Xhepa); Julian Xhepa; Gentiana Kepi ( Xhepa); Shefki Cela; Bahri Cela; Kudrete Belalla; Izedin Cela
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 292
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mitat Leka ; Bedri Shkreta
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1926
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ariana Pilika; Takuina Ademi ; A.K.K.Pronave; Av. Shtetit; Luigj Gjoka; Klementina Nushi; Eleni Kalimani ( Nushi); Geraldina Gjoka; Renata Gjoka
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1977
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Manjola Manga ; Shoq. Albanian Mobile Communications Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 223
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Isuf Xibri ; Media Vizion Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 222
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  12.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Pikeza Shpk ; Shoq.Permbarimore ZIG; Inspektoriati Qendror Teknik (IQT); Permbaruesi Gjyqesor Privat Albana Zogani
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 964
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Katalena Shpk ( kerkues)
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4010
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gora Shpk ; Zyra Permbarimore Fat-2010; Shpetim Kodhelaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4015
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Albert Kotini ; Sherbimi Permbarimor ZIG Shpk; Banka Nderkombetare Tregtare
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4454
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Nela; Gentiana Disha (Nela); Mejte Nela; Haxhire Balliu (Sallaku); Besim Sallaku; Ismail Sallaku; Shefikate Hakballa ( Sallaku);; Ruzhdije Haka ( Sallaku); Ike Sallaku; Bajram; Daut Sallaku ; Sheje Lika( Sallaku) ; Shoq.Sigurimeve Atlantik Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4455
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Nest Zefi ; Min.Mirqenies Sociale dhe Rinise
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4469
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Liljana Krutani ; Shoq. Trajtimit Studenteve Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1455
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimit ; Dalip Kadriu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1468
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a ; Shoq.Vllaznimi Deda Import Eksport Shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1481
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tomkel ; Migel Lile
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 587
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014 12.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Terna” Sh.a Dega Shqiperi Shoqeria “Tirana Business Park” Shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 835
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ektor Jashiku ; KESH Sh.a; Petrol Alba Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 901
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Pango ; Belinka Ibrahimi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3722
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ministria Arsimit dhe Shkences ; Shtepia Botuese Dita 2000
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2340
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Trashani ;Fatlum Nurja; A.K.K.Pronave; Komuniteti Mysliman Shkoder ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2350
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Elbasani , Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2388
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Antoneta Afezolli ; Roza Gogo; Liliana Madhi ( Mitace); Vasilika Lefteri ( Mitace) ; A.K.K Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1273
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Kapllan Hoxha ; Pellumb Sina
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1338
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ervin Musabelliu ; Shoq.Egma Shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1350
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit ; Sokol Nazo
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 698
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Hashim Dekolli ; Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 740
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Fusha Shpk ; I.N.U.Kombetar; Shoq. Permbarimore Private EPSA Shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 743
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Sadete Aga ; Sadik Aga
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 729
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Arjola Bushi ; Shoq.Raiffesen Bank
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 768
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Demir Shaba ; Flamur Ymeri; Shoq.Permbarimore Strati Bailiffs Shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 803
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Gjylysha Shkurri; Ervehe Vrioni; Entela Abedini ( Vrioni) ; A.K.K.P.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1777
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Taho ; Shoq. Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1798
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Eko- Beton Shpk ; Shoq. Auto Star Albania Shpk Shoq. Auto Krista Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1805
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Migena Shema ; Banka Credit Agricole Shqiperi Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 453
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sabrije Pecmarkaj; Ismet; Shkelzen; Nora Pecmarkaj ; Justitia Shpk; Permbaruesi Gjyqesor Florian Beqiraj; Permbaruese Gjyqesore Najada Beqaraj; Notere Gentiana Shkodra; Xhafer Dani; Gentian Kuqo
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 464
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Tereze Kola (Vathi ) ; Fran Vathi; Prend Vathi; Lek Vathi; Pashke Coniku; Tone Gjini; Gjelina Muca ; Luke Coku
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 629
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Bakiasi;Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 707
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Orges Kilica ; Sonila Kilica ( Bashi)
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 715
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Petrit Vladi ; A.K.K.Pronave; Av. Shtetit ; Vath Vladi; Harif; Vladi; Bajram Xhepa; Nazmi Vladi; Gani Xhepa; Nadire Vladi (Sefa); Qamil Xhepa; Caje Sina; Besim Xhepa; Sabrije Sina; Xhevdet Vladi ; Zybejete Zeneli; Besim Vladi; Rukije Peti; Naze Rramushi ; Fatmira Rramushi; Zoje Vladi; Xhavit Vladi; Aishe Luzi (Xhebrahimi); Ramazan Xhebrahimi; Aferdita Cullhaj (Xhebrahimi); Naim Xhebrahimi; Qerime Shehu ( Xhebrahimi); Shaje Trogner (Xhebrahimi)
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 801
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Flutura Sela ; Shoq.Permbarimore Albase Shpk ; Denisa Thomaraj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4238
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Daniela Hazizaj ; Lindor Hazizaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4242
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Elton Tela ; Shoq.Arko 2001
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4257
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Luli Makashi ; Shoq.Permbarimore Executores Litium Shpk; Shoq. Vila Park Alb Shpk; Shoq. Alpha Bank Albania Sh.a Bisnesit GKMA; Z.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 501
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Dituri Ilia ; Permbaruesi Gjyqesor Privat Helidon Xhindi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 490
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Donika Shurdhi ; Shoqeria Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4081
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtime Lleshi ; D.R.S.Sh Diber
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3476
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Ramcaj ; D.R.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3344
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  09.10
 • Palet ne proces:
 • Subjekti Dolce Vita ; I.N.U.Kombetar ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3677
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  09.20
 • Palet ne proces:
 • Sadije Agolli ; Instituti Studimeve Projektimeve Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3494
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Eleni Pistoli ;Sherbimi Social Shteteror (Drejtoria Sherbimeve Brendeshme)
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3323
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Astrit Banushaj ; A.N.T.A.Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3068
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Shqiponja M Shpk ; Universiteti i Tiranes Rektorati
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3207
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Sharku; Genc Sharku ; Kenin Sharku; Aljin Sharku; Nexhmije Cela
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3212
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Entit Kombetar Banesave Lezhe ; Behar Malkaj; Teuta Malkaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3225
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Sadete Mullaymeri ; Genci Mullaymeri
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1239
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Bastri Gjici ; Z.Gj.Civile Komuna Paskuqan; D.R.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1606
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Eleni Qordja; Gaqo Prushi; Nuri Prushi; Shpresa Tafaj; Lumturi Shehu; Nadire Nunaj ; Nazmi Prushi ;Bajram Pinari; Qerim Pinari; Nadire Pinari; Vaje; Hajrije; Bedrije Koci (Pinari); Bakushe Isaku (Pinari); Luljeta Tresa (Pinari); Xhavit Pinari; Shoq. Mateo Konstruksion Shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 882
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Albino Girardi ; Shoq. Tirana Konstruksion Shpk; Dhurata Girardi ( Sulstarova)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3838
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Haziz Kuka; Aqif Kuka ; Ibrahim Lika; K.K.K.P. ish Pronareve prane Prefektit Qarkut Diber; Agj.Kombetare Privatizimit Dega Diber; Drejtoria Bujqesise Mat
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 208
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Mynevere Spaho ; A.K.K.Pronave Tirane; Tomorr Veshi; Drejtoria Sherbimit Qeveritar; Z.V.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 218
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Ylberi Shpk ; Astrit Vata; M.E.T.E; Av. Shtetit; Vath Gjoni; A.K.K.Pronave; Gazmir Gjoka
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 221
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  10.30
 • Palet ne proces:
 • Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane ; Permbaruesi Gjyqesor Privat Ermir Godaj
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1804
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Senan; Fatime; Elvis Senan ; Dritan Sinani; Bashkia Kamez; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1812
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Xhixhaj ; Rustem Xhixhaj; Shpetim Xhixhaj; ALUIZNI Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1823
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Kodheli ; Mersin Xeka ; Beram Cupi; Bashkia Fushe;Kruje
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3933
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Bedrije Kallushi; Bukurie Gaxhasi; Fatime Muca; Sevije Fuga ; Edmond Vrapi; Fatmira Ceco; Fidarije Nasufi; Ardjan Naxhaku; Skender Naxhaku
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3959
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Artjan Llagami ; Ujesjelles Kanalizime Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 859
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Fatos Brovina ; Njesia Bashkiake Nr.2 e Bashkise Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4347
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Gashi; Makbule Gashi ; Gjergj Terova; Ylli Gramatiku; Cez Shperndarje Sh.a ; U.K.T Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4382
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Jorida Luci ; Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4389
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Kujdese Dumllaku Nesret Dumllaku Shoqëria e Sigurimeve “Atlantik” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1343
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sami Topulli; Arminda Topulli ; Albert Topulli; Hekuran Topulli
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1406
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Erion Qirko ; Z.Gj.Civile Bashkia Tirane ; Z.Gj.Civile Njesia Bashkiake nr.10 Tirane; Z.Gj.Civile Njesia Bashkiake nr.9 Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1428
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Qemal Hidri ; Edmond Mici; Avdi Barja; Zyra Permbarimit Tirane; Av.shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 424
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Halil Hasa; Sadik Hasa; Nadire Hysa ( Hasa); Hatixhe Ramaliu ( Hasa); Sadete Hasa; Gentjan Hasa ; Hide Shkoza ( Kupi); Bukurije Hoxha ( Kupi); Kume Vrapi ( Kupi); Kujtim Kupi; Adbulla Kupi; Bajram Kupi; Z.Gj.Civile Prefektura Qarkut Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 450
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Nazif Salaj ; Afrim Salaj ;Shahin Tefa
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 436
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Hamit Meneri ;Shoq. Link Shpk; Vasilika Sila; Artan Neli
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3728
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2014  15.00
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Beluli ; Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 793
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Jonida Vrapi ;Enver Ruka
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 810
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Shuli ;Fondi Besa Sh.a; Shoq.Permbarimore Zig Shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 830
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mislim Ferhati ; Shoq. Credit Agricole Shqiperi Sh.a; Shoq.Permbarimore Strati Bailiff?s Service
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2264
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Kleonard Pipa ; Elvira Bazina
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2286
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sindikata Pavarur Ushqimit ; Z.Q.R.P.P.Malesi e Madhe
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2316
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fitnete Meta; Edlir Meta ; Permbaruesi Gjyqesor privat Admir Beqiri; Banka Tiranes; Osman Meta; Jonilda Meta
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Rrahmanaj ; Shoq.Permbarimore Ardael Shpk; Shoq.Ujesjelles Kanalizime Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1189
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Cel Stafa ; Besnik Allamani; Bujar Allamani
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1210
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Billo ; Administratori Shoqerise Huamarrese ne Administrim; Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 130
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Metani ; Shoq.Permbarimore E.P.S.A Shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 195
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Refik Allushi ; Permbaruese Private Arta Sino; Shoq.Arberia Shpk
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 198
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Mukades Baze ; Banka Kombetare Tregtare Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1127
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Sonila Dyrmishi ; Fondi Besa Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1899
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Astrit Veliaj ; Qendra Kulturore Tirana; Bashkia Tirane; Min.Turizmit Kultures Rinise dhe Sporteve Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2385
 • Data e Gjykimit:
 • 20.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Luan Rasha; Idriz Jeminaj; Saimir Lilaj ;Shoq. Pelivani Shpk ; A.S.K. Shpk. Komuna Kashar Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1643
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Taku ;Trashegimtaret ligjore te Beg Takut; Shkelqim Taku; Fiqirete; Zoje; Bujar; Qefsere; Silvana taku; Gazmend Orhani; Gentian Orhani; Sabah Taku; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1727
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ermir Ndreu ; Mini Invest Alb Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1747
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Vodafone Albania Sh.a ; Shoq. Fefa Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 367
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Albert Musteqja ; Luan Muca; Lutfi Hasani; Perparime Bazaj; Admir Bazaj; Sonila; Ornela; Bazaj; Fatos Alimadhi; Alfred Shkurti; Qendra Kombetare Rregjistrimit Tregtar
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 429
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Erjon Ahmeti ; Shoq. Crystal Blue Shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 446
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Diana Halili ; Selim Kulla ; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 581
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • CKV NOKI Albania shpk ; Drejt.Ap. Tatimor prane Drejt. Pergj.Tatimeve ; Drejt.Raj.Tatimore Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4168
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Beti Sali ; ARMO Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4214
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Gentian Ziguri ; Eglantina Allmuca; Banka Kombetare Tregtare Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4229
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Dritan Kociaj ; CEZ Shperndarje Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4259
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Fetalun Karaiskaj; Bujana Karaiskaj; Dorina Karaiskaj ; Gjerak Karaiskaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4301
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Filip Ikonomidhi ; A.K.K.Pronave; Z.V.R.P.Paluajteshme Sarande; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4377
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Albana Malevia ; Shoq. Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1633
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Top ; Bast Sh.a ; Njesia e Mbikqyrjes se Lojrave te Fatit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1733
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  09.10
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Shaga Shpk ; Drejt. Ap. Tat. prane Drejt. Pergj.Tatimeve; Drejt.Raj.Tatim Pag.Medhenj
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1265
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  09.20
 • Palet ne proces:
 • Petrit Selimaj ; Drej.Pergj.Burgjeve
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1254
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Edmond Mato ; Drejt.Raj.Tat. prane Drejt. Pergj. Tatimeve; Drejt. Ap. Tat. prane Drejt.Pergj.Tatimeve
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 472
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Armo Sh.a;Drejt.Pergj.Tatimeve; Drejt. Raj.Tatimpag.Medhenj Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4041
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  09.50
 • Palet ne proces:
 • Silvana Bajrami ; Komuna Zall Bastar
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2498
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Ishe Allushi ; D.R.S.Sh
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3558
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  10.10
 • Palet ne proces:
 • Patriot Hysi ; Agj.Mbrojtjes Konsumatorit prane Bashkise Tirane ; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3440
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Bajram Cikaj ; Drejt.Pergj.Doganave
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3107
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  10.30
 • Palet ne proces:
 • Denant Mecaj ; Inst.Sig.Kujdesit Shendetesor Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3087
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Zenel Lata ; Korum International Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3138
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Daniela Kaceli ; Ervin Misso
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3185
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare Sh.a ; Mirsada Zeneli
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 874
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Neki Meda ; Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1094
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Narminda Babameto ;Albkrom Sh.a ( Shoqeri ne Likujdim)
 • Relatori:
 • Z. Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1131
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Lenka Binxhiu ; Cez Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1954
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Raiffeisen Bank Sh.a ; Taip (Tani) Celaj; Arben Beqiri; Astrit Graceni; Blendi Sharra; Luan Xhika; Mahmut Barziu; Shaqir Saliu
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2023
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ermal Abazi ; Irma Abazi
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2590
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit ;A.K.K.Pronave; Agron Brahimaj; Abdulla Brahimaj; Rexhep Mezini
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 202
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.Sh Diber ; Zyra Permbarimit Diber; Bajram Begu
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 123
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Migena Poreci ; Zenel Hysa; Dudi; Idlir ; Saimir; Neritan Hysa
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 126
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Sela ;Prok.Rrethit Gjyqesor Tirane; Zyra Sherbimit Social prane Bashkise Tirane; Gezim Mema
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 128
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Lushnje ; Trashegimtaret e Mihal Lala: Lloma Lala; Kostandin; Vangjeli; Rudina; Gerti Lala; Z.V.R.P.P.Fier
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3841
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Anila Mici ; Telha Mici
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3860
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Explorer Travel & Tours Shpk ; Elisabeta Bengasi ; Shoq. Explorer Travel & Tours Bengasi Shpk; Qendra Kombetare Rregjistrimit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3879
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Aida Peca ; Shoq. Geda 2012 Shpk ; Shoq. Albtekstil Shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4310
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Zeqja ; A.K.P.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4331
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Miell Tirana Sh.a ; Lutfi Isakaj; Alfred Isakaj; Komuna Kashar; Inspektoriati Ndertimit Urbanistik
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4355
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Qamile Llaci; Bedrije Lici; Liljana Liku (Mezini) ; A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1295
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Marika Berra ; Vangjel Berra
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1313
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Fabrika Tullave Preze Sh.a ; Zyra Permbarimit Kruje; Banka Kombetare Tregtare Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1323
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria GU- AL-01Shpk ; Arjan Pushaj; Cane Pushaj
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1043
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Vodafon Albania Sh.a ; Tirana Themel Shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1045
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Shehi ; Studio Permbarimore private Debit Collection ; Roland Marolli
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1386
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Jani Beba ; Luljeta Beba (Dervishi)
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2091
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ruze Kule; Nezhip Kule; Arjan Kule; Suzana Kula ; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2052
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Mali ; Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2196
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Vodafon Albania Sh.a ; Shoq. C.A.E Shpk
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1079
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Halilaj; Nazmie Halilaj; Betim; Neritan Halilaj ; Greta Prusha; Permbaruesi Gjyqesor Privat Helidon Xhindi; Shoq. Gora Shpk
 • Relatori:
 • E. Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1141
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Petrit Qefalija; Flutura Qefalija ( Kerkuesa)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1162
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Endi Rama ; Besnik Rama; Luan Rama
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4019
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Rohde & Schwarz Sh.p.k. Techologiesstrase 10/Gebaude E; 1120 Viene Austri ; Min.Invacionit dhe Admistrates Publike; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3128
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 11.10
 • Palet ne proces:
 • Drita Lahi ; Inspektoriati Sanitar Shteteror prane Min.Shendetesise Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 772
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 11.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Korsel Shpk ; Min.Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit Ujrave
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 114
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Islam Maha ; Z.V.R.P.P.Diber
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 101
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Sherbimit Pyjor Diber ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 115
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore Durres ; Shoqeria Inert 07 Sh.a; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 612
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shah Shahu ; Min.Ekonomise Privatizimit; Drejtoria Administrimit dhe Shitjes Pronave Publike Tirane; Bashkia Peshkopi; Qarku Diber
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 704
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Edvin Zalla ; Min.Financave; Dega Thesarit Kruje; Prokuroria Rrethit Gjyqesor Kruje
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 718
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Myqerem Dajlanaj ; Myzejen Nivica
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1664
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Lelaj ; Shoq.Ujesjelles Kanalizime Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1680
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Gjebero [I Paditur] Ridvan Korca [I Paditur] Ina Korca [I Paditur] “ROGERD” sh.p.k, [Paditës] Olsi Korca [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1688
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Albania Mobile Comunications ( AMC) Sh.a ; Adriatik Sokoli; Besnik Cobo; Fatmir Doda; Urim Canaj; Anisa Take
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2464
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Faik Alushaj ; Kamber Visha; Skender Visha; Myftar Visha; Mehmet Kasemi; Petrit Kasemi; Afrim Pervana; Lik Xhaferr Lika; Lulezim Sulisufi ; Sabah Goxhaj (Fatmir Morina) ; Ilir Murati; Gani Sulisufaj; Fatri Zela; Bislim Kasemi; Meriman Kasemi ; Bashkia Kamez
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2478
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a ; Ismet Selimaj; Manushaqe Shalari; Lavdrim Latifi; Enklelejda Nako
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2973
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Kazia ; Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 588
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Terna SA Dega Shqiperi ; Shoqeria Tirana Bussines Park Shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4079
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Donika Bibaj ; Shoq.Ikeda Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4107
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Naile Likaj ; Sidi Hodo; Shoq. Derveni Shpk; Z.V.R.P.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4148
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit ; A.K.K.Pronave; Trashegimtaret e ish-Pronarit Minir Kopliku: Leta Bushati (Kopliku); Minir Kopliku; Byftere Dibra (Kopliku); Myrvete Kopliku; Fahir Kopliku ; Shemsydin Bilali; Mehdi Bilali; Astrit Kopliku ; Behadir Kopliku ; Lindita Kopliku ; Behije Curraj; Mynevere Kopliku; Hydajete Kazazi; Adlije Hoti; Avni Kazazi; Naime Hurshiti; Fatbardha Kruja; Idlir Kazazi; Armando Kazazi; Kadri Kopliku; Z.V.R.P.Paluajteshme Malesi e Madhe
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4213
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Hygea Hospital ; Tirana Sh.a ; Genti Roshi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4233
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Hajdini ; Rajmonda Shehu; Agron Shehu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4252
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Alisa Kike ; Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 320
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Llesh Lala ; DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3168
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  09.10
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Cinije ; Drejtoria Pergj.Doganave
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3407
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  09.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Alfa Proger shpk ; I.N.U.Kombetar; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3432
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq.S&T Albania Shpk; Drejt.Raj.Tat. Tatimpag. Medhenj; Drejt.Ap.Tatimore; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4109
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Drejt.Rajonale Tatimpag.Medhenj ; Drejt.Ap.Tatimor Shoq. Albchrome Shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3528
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  09.50
 • Palet ne proces:
 • Marjana Lleshaj ; Drejtoria Arsimore Kurbin
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3243
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Artan Tota ; Agj.Mbrojtjes Konsumatorit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3375
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  10.10
 • Palet ne proces:
 • Valentina Lici ; I.S.K.Shendetesor Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3923
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Dyrmishi ; Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3501
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  10.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Tusi Shpk ;Drejt.Raj.Tat.Tirane Drejt. Ap. Tat. prane Drejt.Pergj.Tatimeve; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3033
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Livadhi ; A.K.K.P.; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3045
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Merita Mullahi ; Adriana Xhebra; Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3061
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Arta Pelivani ; Kesh Security Sh.R.S.F Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 763
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Kurti ; Nurije Xhaja
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 811
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Sigal Uniqa Group Austria Sh.a ; Flamur Leka
 • Relatori:
 • Z. Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 857
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Diana Koci ; Shoq. Rofix Shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1786
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a ; Edmond Gramo; Ilir Goga; Astrit Kordasi; Geoffrey Briggs; Petrit Kapo; Selman Alicka; Ministria Privatizimit (M.E.T.E)
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1809
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Arjan Linxa ; Z.Q.R.P.P.; Z.V.R.P. Paluajtshme Tirane; Av. Shtetit; Ksenofon Moci
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1816
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Guni ; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane; Zana Doci
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 78
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Arifaj Shpk ; Shoq. Sherbimit Permbarimor ZIG sh.a; Raiffeisen Leasing Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 80
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Euro ; Druri Shpk ( Kerkues) ; Banka Credins Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 110
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza ; Permbaruesi Gjyqesor Privat Rrok Deda me emrin treg. Andani Bailiff Office
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3771
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Caka ; Min.Zhvillimit Ekonomise Tregtise dhe Sipermarrjes Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3816
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit ; A.K.K.Pronave; Trasheg.Ligjore te ish-pronarit Bilke Abaz; Selim Allamani; Bardhyl Allamani; Feim Rrapaj; Fatmire Seferi; Haxho Sadiku; Astrit Merkohasani; Vangjel (Veli) Allamani; Naim Allamani; Ilir Allamani; Floresha Musollari ( Allamani); Drite Mehmeti (Allamani)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3830
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Mirela Rakipaj ; Shoq. M.G.B Shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4258
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ylber Lamce ; A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4295
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Qamil Selimaj ;A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 736
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Krakulli; Elisabeta Krakulli; Elvira Dimoroci; Erjon Dimoroci; Sokol Dimoroci; Elda Sinani ; Shoq.Permbarimore Albase Shpk ; Kisha Katolike Arqipeshkiva Metropolitane Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1015
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit ; A.K.K.Pronave Tirane; Trashg.Ligjor i subjektit Shpronesuar Mare Milloshi; Shaqe Dema
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1031
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza ; Shoq. Helvetica Profarma Shpk; Kontrolli Larte i Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1290
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Qefsere Zyli ; Mantho Zylfi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 373
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Nevrete Sakaj ; A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 374
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Elezi ; Myslim Gardhi; Rexhep Gardhi; Luan Hasanbelliu; Albert Hasanbelliu; Arjan Stafuka; Fatos Hasanbelliu; Besnik Hyka; ramazan garipi;; Komuna Peze; Kesh.Qarkut Tirane; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 408
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Pellumbi ; Edmond Mita ; Ali Qera ; Cez Shperndarje Sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2725
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014 09.00
 • Palet ne proces:
 • Pandeli Bardhi / D.R.S.Sh; I.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3478
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  09.10
 • Palet ne proces:
 • American Millenium Investors Shpk / I.N.U.K.Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3510
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  09.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Stela Distribution Shpk / Drejt. Raj. Tatimore; Drejt. Ap.Tat. prane Drejt.Pergj.Tatimeve; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3454
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Nushe Neza / D.R.S.Sh Tirane; av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3995
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Viktor Bezhani / Drejt.Pergj.Doganave
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3991
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  09.50
 • Palet ne proces:
 • Engjell Veizi / Keshilli Qarkut Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3330
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Ardit Gega Drejtoria Pergj.Sherbimeve Transportit Rrugor
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 637
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  10.10
 • Palet ne proces:
 • Stela Ferati /Sherbimi Social Shteteror Tirane; Drejt.Rajonale Sherbimit Social Shteteror Tirane; Min.Mirqenies Sociale Rinise Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3251
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Luan Ciraku / D.R.S.Sh; I.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 617
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  10.30
 • Palet ne proces:
 • Atrida Ferketi; Nirvana Kastrati; Gazmend Dibra; Denada Shpuza; Perihana Zhabjaku; Gezim Sala / Kontrolli Larte i Shtetit ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3489
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Altin Spahiu / M.M.P.A.Ujrave
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3405
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  11.10
 • Palet ne proces:
 • Vishiniski Brati / D.R.S.Sh; I.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3471
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  11.20
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Allamani / I.N.U. Komuna Vaqarr; Gani Allamani
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3519
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Zyra e Sherbimit Permbarimor Gjyqesor Privat Halit D.Cani / Ministria Drejtesise
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3535
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Ismaili / Drejt.Raj.Bujqesore Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3496
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  11.50
 • Palet ne proces:
 • Haki Hoti; Elvis Hoti / I.N.U.Kombetar
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3967
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Lisiane Uku / Gjykata Rrethit Gjyqesor Lezhe
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3149
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  12.10
 • Palet ne proces:
 • Hamit Barci / Autoriteti Rrugor Shqiptar; Drejt.Rajonit te Veriut Shkoder
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3364
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sukaj Shpk / Drejt. Raj. Tat.Tatimpag.Medhenj; Drejt.Ap.Tat. prane Drejt.Pergj.Tatimeve; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3069
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Dalip Hyseni; Nazire Hyseni; Alban Hyseni / Flora Yzeiri; Reshat Yzeiri; Juliana Yzeiri; Dorina Yzeiri; Nevruz Hyseni; Suzana Hyseni; Sajmir Singej; Eduart Singej; Ornela Singej; Anjeza Kovaci ( Singej); Irena Mukollari ( Singej)
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 778
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Blerta Asllani / Shoq. Albanian Mobile Communications sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 805
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Foto Guxo / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 994
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Sami Stafa / Maksut Shehi; Halil Bejleri
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2001
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Drini Bundo / Agustin Bardhi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2006
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Afrim Spahiu / Dafina Spahiu ( Truka)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2020
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Panajot Muharremi / Kompania e Sigurimeve Atlantik Sh.a
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1023
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sha / Min.Financave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1028
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Lejla Libohova / Arben Teli; Valbona Teli; Artan Teli; Petref Teli; Sejfulla Hysollari; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1090
 • Data e Gjykimit:
 • 13.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Cota; Elson Cota / Byroja Shqiptare Sigurimit; Ali Kuqja
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2202
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Hana Sauku; Artan Sauku; Genti Sauku / I.N.U.Kombetar; I.N.U Bashkia Tirane; Av. shtetit; A.L.U.I.Z.N.I
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2322
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  09.10
 • Palet ne proces:
 • Agim Ademi / D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2410
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  09.20
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Qirko / D.R.S.Sh ; I.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2418
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Fadil Runga / D.R.S.Sh ; I.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2450
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Izet Shameti /Dep.Administrates Publike; Min. Drejtesise ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2896
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  09.50
 • Palet ne proces:
 • Hasan Sala / D.R.S.Sh ; I.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3469
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Admira Gjikola / D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3958
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  10.10
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Roal shpk / Dega Doganes Tirane; Drejt. Pergj. Doganave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3308
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mark Markaj / Drejt.Pergj.Metrologjise
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3291
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  10.30
 • Palet ne proces:
 • Neki Hysko / Agjencia Mbrojtjes Konsumatorit prane Bashkise Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2927
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Silvana Kulla / Shoq. Vala Company Shpk ; Roland Qosja; Ymer Qosja; Ikbale Krepsha (Qosja); Shpresa Qosja; Mirand Fugu; Aida Tugu
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2931
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Melcani / A.K.K.P.Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2958
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Kristo Qesari; Aristotel Qesari; Lenica Driza (Qesari); Jenofeva Fakaj (Qesari); Katerina Xhafa (Qesari); Aleks (Qesari); Antigoni Papadhima (Qesari); Diana Hysi (Qesari) / A.K.K.P. Tirane; Bashkia Himare; Z.V.R.P.P. Vlore
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 388
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Komuna Bubq / Shoq. Cez Shperndarje Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • ZegjineSollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 734
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Xhelepi ; Selim Xhelepi ; Zija Xhelepi / Mustafa Allushi ; Muslim Muca
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 739
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Demir Shaba; Luljeta Shaba / Flamur Ymeri; Shoq.Permbarimore Strati Bailif
 • Relatori:
 • ZegjineSollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1564
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Vasil Dilo / Agjencia Nacionale Trafikut Ajror Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1574
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Sazan Brahimaj / Zelina Bido; Sadrie Pecmarkaj; Adriatik Duka; Skender; Tefta Duka; Hatixhe Brahimaj; Ilirjana Nela (Brahimaj); Anila Balili (Brahimaj); Hasime Brahimaj; Lindita Brahimaj; Diana Brahimaj; Arbana Brahimaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1775
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Tahire Daja; Ismail Reka; Lirije Lacej; Arben Baroni; Njazi Reka; Zana Harxhi; Florian Reka; Vjollca Reka; Artan Reka; Mimoza Lazeri; Lavdije Leka; Speranca Reka /Shoq. Petrolimpeks Sh.a; Ministria Financave; Shoq. Resuli / Er Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2950
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjon Doci / Enti Kombetar Banesave; Dega Lezhe; Bashkia Lac
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2928
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.eria Fati Shpk ; Shoqeria Linda Shpk / Zyra Permb. Kozeta Caka; Aida Kolasi
 • Relatori:
 • Perjashtim
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2990
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Suka Shpk Milot Kurbin / Ismail Selmani
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 569
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Albert Hamzallari; Klarita Hamzallari / Shoq. Melrose Investment Group Shpk; Shoq.Permbarimore Justitia ; Irini Meco; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 693
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Geci shpk / Shoq. Jona Travel Shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 746
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Mirela Veizaj / Dritan Veizaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 791
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Hysenllari / Postalink Shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4001
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Kisha Orthodhokse Autoqefale Shqiperise / A.K.K.P. Tirane; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4058
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Volalba" Shpk ; Shoqeria "Lapen" Shpk , Shoqeria "Epsa" shpk ; Raffeisen Bank sh.a; Shoq. Ermir
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4044
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Minella Bare / A.K.K.P.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4142
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Denis Saliu / Shoq. Arko 2001 Shpk
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4187
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Yllka Qevani / Alba Call
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4200
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Teuta Xhaxho (Hida) / Afrim Xhaxho
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1678
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjithshme Shtetit / A.K.K.P.Tirane ; Silvana Pove; Llazar Pove
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1687
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.P.Tirane; Trashegimtaret ligjore te Agustina Shiroka; Gjysepina Shiroka; Angjelina Shiroka ; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4479
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Edmira Mucko / Shoq.Sigurimit INSIG; Min.Financave
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3998
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Jovan Novaku / D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3888
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  11.10
 • Palet ne proces:
 • Eva Blushi /Drejt.Pergj.Parandalimit Pastrimit Parave prane Min. Financave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3475
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  11.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Doci / I.E.V.P. 313 Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 120
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Qashib Bagosi (Beu) / A.K.K.P.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3488
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Roland Malo / Inst.Sig.Kujdesit Shendetesor Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3732
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  11.50
 • Palet ne proces:
 • Kleves Janku / A.K.B.N Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3228
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Bledar Agaraj / Inst.Studimeve te Projektimeve Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3415
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  12.10
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Cecia / Inst.Presidentit Republikes ( Sekretari i Pergjithshem)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4140
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Xhovalin Ndoja / D.R.S.Sh ; I.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3861
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Ada Cela / Drejt.Sig.Informacionit te Klasifikuar
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4206
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Evis Dema / Shoq.All Balcans Corporation Sha.
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4223
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Komisioni Vendor i Verifikimit Titujve Pronesise Lezhe / Bashkia Lac; Ndue Gjoka; Artan Gjoka ; Tereza Kola; Av. Shtetit; Vladimir Laska
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4243
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Erion Rrushi / Shoq. Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4703
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Sazan Shkurta / Pellumb Shkurti; Hanife Shkurti; Banka Intesa SanPaolo Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3708
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Sadik Trimi / Shoq. Bailiff Services Albania Shpk ; Raiffeisen Bank Sh.a; Shoq. Lab shpk; Valbona Trimi; Sheqere Trimi; Hajdije ; Jeta; Tatjana Mimoza Trimi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3764
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Lule Dalipi; Lutfi Kuka(Dalipi); Xhemile Kuka (Dalipi); Sherife Uzuni (Dalipi); Vaide Isedisha (Dalipi); Fazilet Kuka (Dalipi); Haki Dalipi; Xhemal Dalipi; Jeta Doda (Dalipi); Nadire Jongazi ; Ilir Dalipi / Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1133
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Komisioni Vendor i Verifikimit Titujve te Pronesise / Llesh Legisi; Marte; Vladimir; Pjeter Legisi; Bashkia Lac; Av.shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1150
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Timolea Kashara / Z.V.R.P.P. Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1157
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Fusha Shpk / I.N.U.K; Shoq.Perbarimore Private ZIG Shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2744
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Bledar Tuzi / Drejt. Raj. Tatimeve; Drejt.Ap.Tat.prane Drejt. Pergj. Tatimeve Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2535
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  09.10
 • Palet ne proces:
 • Albana Pulaj / Zyra Shqiptare per te Drejtat e Autorit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3079
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  09.20
 • Palet ne proces:
 • Nuredin Vaka /Komuna Xiberr
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3466
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Bashkimi Operatoreve Ekonomik Novo Belgium Holding & Hidrowind Albania Shpk & Spartaku Shpk / Kom.Prokurimeve Publike (KPP) Agjencia Prokurimit Publik; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3676
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Apex - Al Sh.a / Drejt. Raj. Tatimpag.Medhenj; Drejt.Pergj.Tatimeve Drejt.Ap.Tat. Tirane ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3145
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  09.50
 • Palet ne proces:
 • Qerime Balla; Enkelejda Teqja (Balla) ; Dorina Kale (Balla) / Keshilli Ministrave; Min.Puneve Publike dhe Transporteve; Min.Financave; Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3906
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Rimi 1 Shpk / I.N.U.Kombetar
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3086
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  10.10
 • Palet ne proces:
 • Lutfije Meta / Minstria Puneve Brendeshme Tirane; Prefekti Qarkut Diber
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3179
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Riza Kodheli / Drejt. Pergjitheshme Tatimeve
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3263
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  10.30
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Zhapa / Drejt.Raj.Tatimore Tirane; Drejt.Ap.Tatimor
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1459
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Liri Kola D.R.S.Sh; I.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2144
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  11.10
 • Palet ne proces:
 • Nirda Bejleri ( Dushi) / Drejt.Pergj.Policise Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2204
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  11.20
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Sulejmani / D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4055
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Arjan Dervishi /Brigada Mbeshtetjes Rajonale prane Min. Mbrojtjes; Min.Mbrojtjes; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3051
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sefedin Bitri / Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane; Permbaruesi Gjyqesor Privat Ermir Godaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2083
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  11.50
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sig Ship Shpk / Drejt. Raj. Tatimore; Drejt.Ap.Tat. prane Drejt.Pergj.Tatimeve
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2793
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gintash Alb Konstruksion Shpk / Drejt. Raj. Tat. Tatimpag.Medhenj; Drejt.Pergj.Tatimeve (D.A.T)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3004
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  12.10
 • Palet ne proces:
 • Luan Talushllari / D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3389
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Qirjako Dhima / Keshilli Ministrave; Min.Puneve Publike Transportit ; Autoriteti Rrugor Shqiptar ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4049
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Pavli Vesho / Bashkia Tirane ; I.N.Urbanistik
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 714
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Garentina Petraj; Ilir Petraj / Mirela Petraj (Tanushi)
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 735
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Nikoleta Cima /Ndermarrja Ujeselles Kanalizime
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 741
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ermioni Gjoca; Alket Bedo / Edvin Malotaj; Banka Intesa SanPaolo Bank Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1883
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bardhok Nokaj / Mark Molla; Bashkia Lac; Keshilli Rregullimit Territorit prane Bashkise Lac; Z.V.R.P.P.Kurbin; Dave Shota; Prende Gjoka; Marte Qypi
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1943
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatlinda Hyka ; Valbona Cano / Orhan Dajci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1996
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fisnik Muca / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 670
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Peti / Medie Brahja; Rudina Tafa; Baki Peti ; Shoq. Daci Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 820
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Roland Ago / Shoq.Sigurimeve Intersig Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 860
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Katroshi / Zyra Gjendjes Civile; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 184
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Niko Konomi /A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 259
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane; Z.V.R.P.Pronave Tirane ; Gjon Deda
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 327
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Qermal (Mustafa) Pali; Fatbardha Pali; Merita Citozi (Pali) / Xhavit Mata; Sami Rami; Z.V.R.P.Paluajteshme Mat
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1505
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shaban Ismailaja / Z.Q.R.P.P.; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1520
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Genc Salihi /Shoq. Vila Park shpk / Shoq. Alpha Bank /Albania Sh.a; Z.V.R.P.P.Tirane ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1534
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit / A.K.K.P.Tirane; Zoje Kadrashi ( Alla ); Alush Alla; Xhuvan; Sadete; Ilir Alla; Alma Simoni ( Alla)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2774
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ardian Ndreu / Albania Mobile Communications Sh.a. ; Sajmir Bicaku
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2826
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Vangjelina Bojaxhi; Lindita Sota ( Bojaxhiu); Niko Bojaxhiu; Eglerta Bojaxhiu / Eurosig Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2890
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Hajrije Hanelli / Sabrie Demolli ; Z.V.R.P.P Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 514
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria A.M.L shpk / Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 626
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Pelivani / A.K.K.P.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 656
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Kaci / Zenel Murra
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 682
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Manjola Begu; Agron Begu / Rudina Xibri ; Sabri Begu
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3908
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Telat Kucka / Bashkia Peshkopi; Z.V.P.P.Pronave Diber
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3927
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Magda Dedi (Suljoti) / Arjan Dedi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3980
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Sherbimit Pyjor / Sali Halili
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4071
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Nebi Gjata / Albcontrol sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4040
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Dorian Tola / Raffeisen Bank sha.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4021
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Suzana Arbnori; Gjystina Arbnori / Tanush Kaso
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1438
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Isufi / D.R.S.Sh.; I.S.SH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1933
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  09.10
 • Palet ne proces:
 • Ali Vokshi / Drejt.Pergj.Policise Shtetit Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1962
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  09.20
 • Palet ne proces:
 • Myfit Azisllari / D.R.S.Sh.; I.S.SH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2013
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Lazer Leci / D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2030
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Sejdin Maci / D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2077
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  09.50
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Kondo / D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2186
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. B.B.D Shpk / Drejt.Raj.Tat. Tirane; Drejtoria Kontrollit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2109
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  10.10
 • Palet ne proces:
 • Qendra Mesdheu (Universiteti Mesdhetar i Tiranes ) / Drejt Apelimit Tatimor; Drejt.Raj.Tat.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 315
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Marketin Topollaj / Zyra Permb. Tirane; Z.V.R.P.P Tirane ; Ahmet Sulstarova; Valdete Suvali; Ajete Sulstarova; Enis; Sami Sulstarova; Agron Quku; Besim Berisha; Nexhmije Berisha ; Robert Cabej
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2798
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Evelina Qyqja( Toptani) / Ervis Xhaferri; Refik Toptani; Viviana Toptani; Ibrahim Toptani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2814
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Myftinia Shkoder ; Komuniteti Mysliman i Shqiperise / A.K.K.P.; Av. Shtetit ; Z.V.R.P.P Shkoder
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2849
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Riza Muka / Shoq. Permbarimore EPSA shpk ; Shoq. CEZ Shperndarje sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3418
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Veli Vladi / D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3509
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  13.10
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Lico / D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3459
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  13.20
 • Palet ne proces:
 • Rezarta Tela (Erebara) / Instituti Projektimeve Min.Mbrojtjes Tirane
 • Relatori:
 • ZegjineSollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1573
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  13.30
 • Palet ne proces:
 • Nagjije Kurti / D.R.S.Sh ; I.S.SH Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3516
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Balkan Sport Shpk / Drejt.Raj.Tat.; Drejt.Ap.Tatimore Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3490
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  13.50
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Budo / Qendra Spitalore Nene Tereza Q.S.U.T
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4003
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  14.00
 • Palet ne proces:
 • Hamza Carciu / M.M.P.A.U
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4061
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  14.10
 • Palet ne proces:
 • Hysen Gashi; Klodiana Cepele; Ismete Serjani; Binak Salimusaj; Behar Spahiu; Qamin Lila / Agjencia Prokurimit Publik
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3663
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Frrok Margjoni / Drejt.Pergj.Policise Shtetit; Drejt.Policise Lezhe; Komisariati Policise Kurbin
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3202
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Kuid Sh.p.k / Drejt.Raj.Tat. Tatimpag. Medhenj; Drejt.Ap.Tat.prane Drejt.Pergj.Tatimeve; Av. Shtetit; Shoq.Tregtare A.E.Distrubution Shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1642
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Eduart Stafaj / Intracom Telecom Albania
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1647
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Hasrama / Behar Hasrama
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1651
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Alfred Koci / Vjollca Koci
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4128
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Riza Mustabelli; Demir Hyka; Zenepe Mustabelli / Dorina Mele (Kona); Enti Kombetar Banesave ; Shoq.Permbarimore Albase shpk ; Igli Kona; Elona Kona; Irena Pikuli( Kona); Leon Kona; A.K.K.P.
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4163
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Rrok Lulashi / Mark Zefi; A.K.K.P.Tirane; Zyra Administrimit dhe Mbrojtjes Tokes Kurbin; prane Qarkut Lezhe; Komuna Fushe Kuqe
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4186
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Qarri A.K.K.P.; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1655
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Koxhaj shpk / Shoqeria Permbarimore TDR Group shpk; Banka Raiffeisen Sha
 • Relatori:
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bajram Himallari / Komisariati Policise Diber; Prokuroria Rrethit Gjyqesor Diber
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1744
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Komuniteti Mysliman i Shqiperise /Myftinia Elbasan / A.K.K.P.; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3614
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Kasem Zoto / Shoq.Permbarimore Albase shpk; Enti Kombetar Banesave; Nadire Qinami; Dhurata Zoto
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3661
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Larashi 2005 shpk / Shoqeria Erniku shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3785
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ferdinand Mandija / Zyra Gjendjes Civile Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1034
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Lugano Shpk / Shoq.Bais Shpk ; Islam Mbjeshova ; Naxhije Mbjeshova ; Lorenc Mbjeshova ; Shoq. ProCredit Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1086
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Fran Noshi /Saso Rozman
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1053
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vilnik Motors Shpk / Shoq. Italcostruzioni Shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 176
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Kuci ; Keshilli Ministrave ; Dep.Administrates Publike; av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1704
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  09.10
 • Palet ne proces:
 • Shqipe Cereku ;Drej.Sherbimit Spitalor Dr. Stefan Gjoni Kruje
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2016
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  09.20
 • Palet ne proces:
 • Sokol Shupo ; Rektorati Universitetit Arteve
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2205
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria M.G.B shpk ; I.N.U.K. Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1756
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Merita Nanaj ; Drejt. Konvikteve Shkollave te Meme
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2713
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  09.50
 • Palet ne proces:
 • Aishe Krashi ; Autoriteti Shendetesor Rajonal; Drejt.Ekz.Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2397
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Vlash Gjora ; Drejt. Raj. Tat. Drejt.Pergj.Tatimeve ; Drejt.Ap.Tatimor
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2687
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  10.10
 • Palet ne proces:
 • Federata Shqiptare Futbollit ; Dega Doganes Tirane; Drejt.Pergj.Doganave
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2440
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Stream Oil & Gas Ltd Dega Shqiperi ; Drejt. Raj. Tat. Njesia Tatimpag.Medhenj; Drejt.Ap.Tat.prane Drejt. Pergj.Tatimeve; av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3532
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  10.30
 • Palet ne proces:
 • Namik Musaj ; D.R.S.Sh Tirane; D.R.S.Sh Berat
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3027
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gedi Farm Tirane shpk ; Drejt.Raj. Tatimore; av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3184
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  11.10
 • Palet ne proces:
 • Ilmi Shurdhaj ; D.R.S.Sh Tirane; D.R.S.Sh Berat
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3209
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  11.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Treg. Dortmunder Actien ; Brauerei GmbH ; Drejt.Pergj.;Patentave dhe Markave
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3292
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Panajot Qafoku ; D.R.S.Sh; I..S.Sh Tirane; av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3316
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Huta ; Bashkia Qytetit Tirane; Min.Financave; A.K.K.P.; av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3232
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  11.50
 • Palet ne proces:
 • Shoq.BNT Elektronic
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3436
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Meridiana Abazi (Cengeli) ; Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3424
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  12.10
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kaci ; D.R.S.Sh Tirane; av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3125
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fertuz Nelaj ; D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3551
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq.AKS shpk ; Drejt. Raj. Tatimeve Berat; Drejt.Ap.Tat.prane Drejt.Pergj.Tatimeve Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4008
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ali Hyka ; D.R.S.Sh ; I.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3903
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  13.10
 • Palet ne proces:
 • Dafina Delilaj ; Inst.Stud.Projekt.Mbrojtjes; Min.Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 614
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  13.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Vitisa shpk ; Drejt. Raj. Tatimeve Drejt.Ap.Tat.prane Drejt. Pergj.Tatimeve Tirane; Drejt.Ap.Tatimor
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4147
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Eurondertim 2000 shpk ; Komanda Dok.Stervitjes ; av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4218
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Theodhor Proko ; D.R.S.Sh ; I.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 566
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  13.50
 • Palet ne proces:
 • Tilte Krosi ; A.S.Sh.Mat
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 295
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Bjorn shpk ; Hektor Serjanaj ; Vlash Dhamo; Shoq.Tdr Group shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 613
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Lika ; Kastriot Gjini
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 678
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Jak Musteqja ; Shoq. Fushe Kruja Cementy Factory Shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 685
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Reka ; Zyra e Permbarimit Tirane; Gylsa Reka
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1799
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Maliq Hametbejasi ; Belul Liga; Petraq Vila; Dritan Stroni
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1815
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Lavdi Ndini ; A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1824
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Pajazit Reci ; CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 643
 • Data e Gjykimit:
 • 06.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Genti Suti ; Bashkia Lac; Z.R.P.P Kurbin
 • Relatori