Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2626
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Aldi Molloholli / Shoqeria ICTS Albania Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2650
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e te Verberve Dega Kruje / Bashkia Kruje / Bashkia Fushe Kruje / Komuna Bubq / Komuna Cudhi / Komuna Koder Thumane / Komuna Nikel
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2731
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Entela Nazifllari /Fidarije Meta / Enver Nazifllari / Bashkim / Shaban / Marjeta Nazifllari / Ndermarrja Nr.3 Punetoreve te Qytetit Tirane / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3914
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave / Rifat Hoxha / Z.V.R.P.Paluajteshme Durres
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2085
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sade Mucaj / Ardian Ramasaco / A.K.K.Pronave / Trashegimtaret e Ismail Harizaj / Yzeir Harizaj / Hyso (Hysen) Harizaj / Boris Imeraj / Fatmir / Ilirjan / Pirro / Dhurata / Ksandras / Lejdi / Albano Imeraj / Osman Dule / Raimond / Yllka / Ismet Dule / Fatmir Harizaj / Donika / Barije / Astrit / Zhuljeta / Kastriot / Arjona / Anxhela / Shkelqim / Suzana / Merushe Harizaj / Voci / Veli Harizaj / Avdul / Gazment / Laura Kita / Harizaj / Muhazez / Mirela / Besnik / Valbona / Qemal / Jalldiz / Devis Harizaj / Silvana Celiku / Mithat Harizaj / Brunilda Omeri / Engjellushe Rakipi / Ferruze Jupaj / Harizaj / Ervehe Harizaj / Ferruze Jupaj / Harizaj / Shpk Dhima Konstruksion / Shpk Jaxhe Konstruksion / shpk Teuta Konstruksion / ZVRPP Vlore.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 608
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Dragush Prespa / Miljan Prespa / Orhan Jegeni / Zyra Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1130
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  12.40
 • Palet ne proces:
 • Adem Vila ( Kerkues)
 • Relatori:
 • A.Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1244
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit / Shoqeria Euroil Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1248
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Servet Minarolli / Anastasi Kace / Fatmir Minarolli / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1067
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Chipstar Shpk / Luart Shpk / Engjell Lickollari
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 630
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Vasil Vane / Shoqeria Permbarimore Zig Shpk / Banka Credit Agricole Shqiperi Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 674
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sigurimeve Intersig / Vienna Insurance Group Sha / Zyra Permbarimit Hoti Bailiff Service Shpk / Shoqeria Cez Sherndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 708
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Fran Gjoka / Shoqeria 2AL Shpk / Artan Sherifi / Lindita Sherifi / Banka NGB Albania / Z.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 717
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Pandeli Llukmani / Besnik Bani / Permbaruesi Gjyqesor Ilir Dervishaj / Julian Muhametaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2119
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alb Alabaster Shpk / Shoqeria Foralb / Alabaster Shpk / / Shoqeria Mega Beton Construction Shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2131
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Diana Kademi / Sute / Pranvera / Adem Kademi / Z.V.R.P.Paluajteshme / Ilir Petrela / Mensudije Petrela
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2145
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Musa Kurti / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 944
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Bengasi / D.R.S.Sh Tirane / Drejtoria Arkivit Qendror prane I.S.Sh
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 957
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Nafije Koci / Festim Koci
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 909
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Alban Sinani / Mirela Zaimi / Shoqeria Perbarimore TDR Group Shpk / Banka Credit Agricole / Fatos Ormenaj / Z.V.R.P. Paluajteshme Gjirokaster
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 233
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Avni Furriku / Shoqeria Armo Sh.a / Shoqeria Permbarimore EPSA Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 253
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Dezdemona Korraqe / Shoqeria Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 318
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Isuf Cela / Shpetim Cela / Osman Cela / Bektash Arizi / Bexhet Merzira / Bashkia Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2574
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Rudi Felluza / A.K.K.Pronave / Bashkim Bulku / Genc / Vladimir / Fatbardha / Edije / Lutfi / Ramazan / Pranvera Bulku
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 310
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Beshiku / Alketa Beshiku / Shoqeria Alfa Dhomisi Shpk / Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff s Service / Banka Credit Agricole / Shqiperi Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 328
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Avdulla Toro / Shoqeria G.R.L.Construksion Shpk / Shoqeria Permbarimore TDR Group / Tirana Bank Sha / Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 260
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Universiteti Bujqesor Tiranes / Avokatura e Shtetit prane MASH / A.K.K.Pronave / Robert Dako / Viktoria Ruli (Dako) / Diana Hoxha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 277
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Cala / Millan Popa
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 281
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Bukuri Manoli / Shoqeria Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 620
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Sherfik Koreshi / Naim Koreshi / Shoqeria Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 672
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Leonard Micka / Zyra Permbarimore Bailiff s Service / Matani & Co Shpk / Albesa Shpk / Lutfi Dokushi / Vera Dokushi / Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 688
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Naim Ndreu / Zyra Permbarimore E.G.Baliliff s Services
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1307
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Veiz Abazi / Zyra e Permbarimit Mat
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1317
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Naim Xhecuka / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1331
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Imami / Rrahim Jusufi / Ilirjan Domi / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4356
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Subjekti Privat TV Mati / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4357
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatime Meraj / D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4380
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Telniks Shpk / Shoqeria Tirhino Shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 937
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit / A.K.K.Pronave / Neki Babamusta
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 939
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Institucioni i Prefektit Qarku Diber / Komuna Suc / Dave Gjoni / Ndue / Gjergj / Gjon / Ded Gjoni / Prena Mejdani (Gjoni) / Dafina Malaj (Gjoni)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 947
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Banka Societe Generale Albania Sh.a / Shoqeria Permbarimore Prestige Bailiff Services Shpk / Reuf Mukaj /
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Xhezmi Kadi / Jolanda Kadi / Zyra Permbarimore Tdr Group Shpk / Procredit Bank Sh.a / Dritan Kociaj
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Liseci Shpk (Kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Qosja / Hygeia Hospital Tirana Sh.a
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Bathorja / Naile Baloshi / Hekuran / Myzejen Flamur / Arben Baloshi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Albert Mustafaj / Subjekti Konica Color Shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Razie Muca / Ujesjelles Kanalizime Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Burrel / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqata e Mbrojtjes se Pyjeve Komunale Lugapau Kurbin / M.M.P.A.U. / Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave Tirane / Komuna Thumane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Urim Muja / Shoqeria Permbarimore Justitia Shpk / Agron Ahmeti
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Gjika (Kerkues)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria IL & BE / Robert Kapedani
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Petrit Qordja / Artur Qordja / AKKPronave / Drejtoria Punetoreve Nr.3 Tirane / Nazmi Juma / Shefki / Ylbert / Lulzim Juma / Sanije Dibra / Fatbardha Qejvanaj (Murthi) / Mimoza Pelinku ( Murthi) / Rexhep Murthi / Ibrahim Murthi / Z.V.R.P.P.Tirane / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Spiro Cikani / Ministria e Financave / Dega e Thesarit Tirane / Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Eni Kokona / Xhejn / Lindita Kokona / Nirvana Rradheshi ( Kokona) / Mimoza Shehu ( Kokona) / Mirvjen Qendro ( Kokona) / Petrit Azemaj / Perparim Hasani / Lefter Memi / Vasil Ndina
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ABCom Shpk / Shoqeria Pharma One Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 191
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gjoka Konstruksion Sh.a / Shoqeria Arifaj Shpk / Shoqeria Eurokos Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 249
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Ylberi Shpk / Shoqeria Tregtare Banka Credins Sh.a / Shoqeria Tregtare Permbarimore Bailiff Service Albania Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 327
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sinameta Shpk / Shoqeria Permbarimore EPSA Shpk / I.N.U.Kombetar
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 537
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a / Alfrosina Brokaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 561
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Myrteza Cakciri / Drejtoria Raj.Tat.Tirane / Drejtoria Ap.Tat.prane Drejtorise Pergj.Tatimeve / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 567
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Feride Dyrma / Ministria e Puneve Publike dhe Transportit / D.R.S.Sh.Elbasan / Bashkia Elbasan
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 585
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Enarb Shpk / Arjan Kodra / Shpresa Kodra / Shoqeria Permbarimore Bailiff Service Matani Shpk / Banka e Bashkuar e Shqiperise ( UBA) Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1220
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Kushtrim Lame / D.R.S.Sh. Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1221
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Ismaili / Sadete Ismaili / Evelina Shabani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1237
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Prefekti Qarkut Tirane / Eduart Zela
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 450
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria El / Frigo 2 Shpk / Petraq Guxho / Shoqeria Permbarimore Private Bailiff Service Albania Shpk / Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 520
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Zhugli / Tefik Mija / Islam Gjata / Lindita Gjata
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 570
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Tatjana Bllaca (Galanxhi) / Bujar Bllaca / Drita Lleshi / Kate Bllaca
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 605
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Mediha Balla / Selim Lundra / Mahmudije Vani / Shpetim Joca / Merita Mema ( Joca) / Naime Hoxha / Muhamet Lundra / Eqerem Lundra / Bedrije Nela / Florije Lundra / Jolanda / Osman / Fatos / Ilir Lundra
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1998
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Dritan Dama / Elona Dama / Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff s Service Shpk / Intesa San Paolo Bank Albania Sh.a / Skender Dama / Natasha Dama
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2029
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Besim Zeneli / Nafije / Merita Altin Zeneli / Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2055
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Idriz Xaka / Shoqeria Ergenta Shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 908
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Partia Social Demokrate Shqiperise / Astrit Manopulli / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 922
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bledar Skenderi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 934
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Erjon Metani / Shoqeria Permbarimore Private AFA 2010 Shpk / Raiffaisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 153
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Milis Brick Sh.a / Komuna Thumane / Shoqeria Permbarimore Fat 2010
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 194
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Gerald Hala / Zyra Permbarimore Private Andoni Bailiff Office Shpk / Alba Cano / Radio Televizioni Shqiptar (Zyra Finances)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 241
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Raj.Tat.Tatimpagueseve Medhenj / Shoqeria City Park Shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2527
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Andis Tirana / A.K.K.Pronave Tirane / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2550
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Cara / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2561
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Rakip Lala / Selim Meziu / Mud Meziu / Z.V.R.P.P.Diber / Drejtoria Adm.Shitjes Pronave Publike
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2688
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ermira Rahmani / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2883
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Albert Asllani / Qendra e Personelit Rekrutimit prane Ministria e Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2955
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Perparime Shehu / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 480
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Spiridhon Gerasimo Bahima / Admir Mulaj / Trash.e Dr.Simo Simonidhit / Aleksander Kapo
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 518
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ymer Reci / Xhuma / Skender / Fatos / Mimoza / Pellumb / Vangjeli Reci / Dhurata Cara (Reci) / Luljeta Sopoti / Irena Amataj (Reci) / Tije Alla / Dan / Xhelal / Shyqyri / Osman / Ramazan / Alush / Sadete / Ilir Alla / Shoqeria Fleg Shpk / Zoje Kardeshi (Alla) / Alma Simoni / Xhuvan Alla
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 589
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Lefteri Metushi / Artan Xhaferri
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1284
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Rovena Koco / Hygeia Hospital Tirana Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1285
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ervis Xhani / Fatime Xhani ( Saraci)
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1296
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Perije Rexhepi / Shkelqim Patoku
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 811
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Shahini / Zyra Gjendjes Civile Bashkia Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4176
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Hoxha / Hysen Avdylaj / Kamber Hoxha / Dragua Avdylaj / Ferit Avdylaj / Ndricim Hyseni / Ministria e Bujqesise Ushqimit dhe Mbrojtjes Konsumatorit / Keshilli Qarkut Berat / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4354
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Bajame Beqo / D.R.S.Sh. Tirane / Shoqeria Buka Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 880
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Pleorend Lala / Shoqeria Permbarimore Executors Litium( Exclit ) Shpk / Shoqeria Tregtare Vila Park / Alb Shpk / Shoqeria Tregtare Alpha Bank Sh.a / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 892
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Gjyze Burreli / Rajmonda Muca / Feride Hasa / Gjyner Ibrahimi / Tefta Ismaili
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 899
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Raimonda Rroshi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 216
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Sherbimit Pyjor Diber ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 296
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ragip Bajrajktari / Kolegji Turk Turgut Ozal / Agj.Qendrore Tregtimit Librit Artistik Shkencor Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 307
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Alfons Uka / Enkeleda Uka / Shoqeria Banka Tiranes Sh.a / Shoqeria Permb.Private Tdr Group Shpk
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 103
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Cangu / Zyra Permbarimore Kruje / Z.V.R.P.P.Kruje / Hasan Stafuka / Muharrem / Valentina Stafuka / Haxhi Qerimi / Fadil Haka
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 148
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ndertim Asfaltim Rruga Sh.a / Permbaruesi Gjyqesor Privat Zig Shpk / Banka Nderkombetare Tregtare Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 752
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shefki Muca / Z.R.P.Paluajteshme Tirane / A.L.U.I.Z.N.I. Drejtoria Tirana 3 / Aluizmi / Drejtoria Raj.Tirana 3. / Edmond Hoxha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1500
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Pranvera Leskoviku (Bardhoshi) / Fatmira Bashllari (Matja) / Sanije Lluka (Culhaj) / Arta Nurishmi (Culhaj) / Mirjeta Llambi (Kusi) / Hamdi Avdiu / Ilir / Genc Avdiu / Pranvera Cullhaj / Hysen Cullhaj / Ismail Kusi / Lindita Kallapodhi (Avdiu)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1504
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Al / Projekt Group Shpk / Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1524
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Silvana Shakaj (Govaci) / Arian Govaci / Adrian / Albert / Elisabeta Govaci Ndermarrja Punetoreve Nr.3 (Ish.Ndermarrja Komunale Banesa )
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1016
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ingrit Goxhaj / Zyra Permbarimore Tirane / Enkeleda Gjyshi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 677
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sami Gjeta / Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 927
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Laert Mema / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 474
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Ismailaja / Genc Hatibi / Mimoza Jahjaja ( Hatibi) / Zamira Sulkuqi (Jahja) / Z.V.R.P.P.Tirane / Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 509
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Alket Korreshi / Elvana Haxhia
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 529
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Sabrije Palushi / Shoqeria Raiffeisen Bank Sh.a / Z.R.P.P.Paluajteshme Tirane / Shoqeria Savepa Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2601
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Classic Shpk / Gjykata e Rrethit Gjyqesor Mat
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2628
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Stoli / Albana Xeka
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2608
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Kurteshi / Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane / Sherbimi Permbarimor Zig Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3754
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Ndoja / Alekasander Laska / Miklor Ndoci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3793
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Enrik Camaj / Sonila Camaj / Jasemina / Fatbardha Camaj / Z.R.P.Paluajteshme / Shoqeria Evisa Konstruksion Shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3902
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Vasil Kalluci / Sherbimi Kontrollit te Brendeshem prane Ministrise Brendeshme
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1164
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Armand Minga / Idriz / Ganimet / Ilir / Luljeta Minga / Antonina Akshija / Kujtim Pirja
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1201
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Zyra Hyka / Nebi Hyka / Shoqeria Intersig Sha.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1427
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Gjana / D.R.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 369
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Leka / Shoqeria permbaruese Private EPSA Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 493
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Maksim Rrasa / Shoqeria Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 534
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Valmir Bejko / Koco Kokedhima / Liljana Baze
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 609
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Fahrije Sula / Besnik Sula / Haxhi Sula / Myzejen / Genci / Sula / Irma Sula (Kullakshi) / Raiffeisen Bank Sh.a / Z.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1948
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Aida Mici / Luan Mici
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 967
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kerri Shpk / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1993
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Aishe Shima / Seksioni Administrimit Mbrojtjes Tokes / Komuna Preze / Xhep Gardhi / Rexhep Halla / Isa Paja / Ali Doda / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 761
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • D.R.Sh.Shoqerore Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 780
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Haziz Kullolli / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 875
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Barjeta Zykaj / Mendir Stafa / Tomorr / Lirie Stafa
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 116
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Elin Albania / Shoqeria A.S.A.S.R.L.Itali / Sherbimi Permbarimor Zig shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 125
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  13.30
 • Palet ne proces:
 • Lindita Mema / Ameli Cakollari
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 151
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  14.00
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Stroka / Leman Ruli / Helona / Fatmir / Altina / Liljana Ruli / Shpetim Idrizi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2375
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Gjelaj / Shoqeria Sigurimeve INSIG Sha
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2403
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Petrit Isaj / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2462
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Eduart Murataj / Shoqeria Buka Sh.a / D.R.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2446
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Kola / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit / Z.V.R.P.Paluajteshme Lezhe
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2496
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Jorgji Binjaku / Albtelecom Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2521
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Vangjeli Beshiri / Ded Bajraktari / Kelment Froku / Gasper Zoici
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4361
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Miranda Angjeli / Filip Angjeli / Shoqeria Vista Group Shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4371
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Meci / Myrteza Kovaci
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4384
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Hasani / Cez Shperndarje Sha.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1174
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane / Sadete Bardhi (Broli) / Faik Broli / Tasim / Zija Broli / Ikbale Bardhi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1177
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Blerta Marjakaj (Zhobe) / Gjoke Marjakaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1194
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Lacaj / Shoqeria Tirka 2000 Shpk / Besnik Kordha / Rrapo Lumani / Agim Dani / Zejnulla Qoshja / Alqi Zhupa
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 707
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Reshat Ademi / Taulant Shani / Shoqeria Vila Park Alb Shpk / Alpha Bank Albania / Banka Credit Agricol / Shqiperi / Z.R.P.P.Tirane / Shoqeria Permbarimore Executores Litium Shpk / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 737
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Delton Shpk / Shoqeria Derveni Shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 766
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Sadiku / Shoqeria Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 842
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Juvelina Papa / Shoqeria Permbarimit Gjyqesor Privat Albaset / Enti Kombetar i Banesave / Kasem Zoto / Nadire Qinami
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 863
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Uran Metko / Shoqeria Tregtare Permbarimore 3 H Shpk / Klement Aliu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 876
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave / Vangjel Sirmo / Llambi / Efrosina / Foto / Sirmo / Polikseni Sirmo (Malo) / Z.V.R.Paluajteshme Gjirokaster
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 98
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Refik Halili / Banka NBG Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 930
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shaqe Dema / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 961
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Holger Shpata / Zyra Permbarimit Gjyqesor Privat Shoqeria Permbaruese Private Zig Shpk / Inspektoriati Shteteror i Punes / Drejtoria Rajonale Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2657
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Llamko / Anastas Risto / Igli Maci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2665
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bektash Mecaj / Aeroporti Nene Tereza Sh.a / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2595
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave / Ndoc Coba / Gjergj Jubani / Z.V.R.P. Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1397
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Festim Bashllari / Sefedin Bajraktari / Shoqeria Permbarimore Zig Shpk / Hajredin Frateri
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1466
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Kertusha / Bukurije Nezaj / A.K.K.Pronave Tirane / Sytki Golemi / Zihnije Golemi ( Loku) / Jetmir Golemi / Vildana Golemi (Ruli) / Sadbere Cana / Avidane Hoxha (Cena) / Avila Cena / Fitim / Arjona Cena / Jonuz Zaja / Ihsan Zaja / Artenisa Zaja / dhurata Kaja Vekshari / Selahedin Cena / Fetije Golemi (Cena) / Hantije Tivari (Ceana) / Bujar Cena / Zamir / Petrit Cena / Shyhrete Derguti / Fatmire Kraja / Pranvera Barbullushi (Rrashi) / Nazmi Barbullushi / Lindita / Ilda / Ilvis Barbullushi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1467
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Xhevahire Murataj / D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1429
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane / Visiliqi Bicuni / Vangjel Dumi / Elefteria Dumi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1472
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Eugena Celaj / Gentjan Celaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1494
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Cola Bottling Shqiperia Shpk / Korporata Elektroenergjetike Shqiptare Sh.a / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 946
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Sheta / Fatmir Palushi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 997
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Suada Lame ( Karaj) / Albert Karaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1002
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Aqif Neziri / Shaqir Koka / Ilir Neziri / Bashkia Burrel
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3606
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Perparim Sulkaj / Shoqeria A& B Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3645
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bami Shpk / Komuna Bubq
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3657
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Fisniku / Shoqeria Joland Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2556
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Sazan Velmishi / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2582
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Manola Kelmendi / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane / Avokatura e Shtetit / Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2588
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Antonio Bizzarri / Shoqeria Best Construction Alb Shpk / Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3939
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Ndreu / Cez Shperndarje Sh.a / Shoqeria Permbarimore Private ( Hoti Bailiff Service)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3949
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Prefekti Qarkut Tirane / Avokatura e Shtetit / Bedri Tresa / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3979
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Reshat Ademi / Taulant Shani / Shoqeria Vila Park Alb Shpk / Alpa Bank Albania Sh.a / Banka Credit Agricol / Shqiperi / Z.R.P.Paluajteshme Tirane / Avokatura e Shtetit / Shoqeria Permbarimore Executores Litium Shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1124
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Osman Mora / Shpetim Mora / Kozeta Caka / Zyra Permbarimore Private / Tahir Gega
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1140
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a / Spitali Ushtarak Qendror Universitar Tirane / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1159
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Semiha Dollani / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4167
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Leonela Agalliu / Gertian Agalliu
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 739
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmara Shehu / Shoqeria Permb. Executores Litium (Exclit) Shpk / Shoqeria Vila Park Shpk / Shoqeria Alpha Bank / Albania Sha / Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 746
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Tragaj / Shoqeria Rofix / Shoqeria Permb.Prestigj Bailiff Service Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1853
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Alliu / Zilije / Dashnor / Vikijana / Klevisa Alliu / Valentina Imeraj (Alliu) / Blerina Cela( Alliu) / Byroja Shqiptare Sigurimit / Shoqeria Imperial Claims Albania
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1903
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.Shoqerore Diber / Permbaruesi Gjyqesor Privat Shpetim Allamani / Ramazan Meta
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1922
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Mansaku / Hamdi Farka / A.K.K.Pronave / Komuna Ndroq / Hider Goga / Z.V.R.P.P.Tirane / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 650
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Dervishi / Drita Dervishi / Astrit Dervishi / Vjollca Hoxha / Shoqeria Permbarimore Elite Bailiff s Office Shpk / Shpresa Bundo / Bledi Dervishi / Behlul / Marjeta Dervishi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 697
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatos Bani / Shoqeria Tregtare Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 703
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Ferrunaj / Liljana Qorri / Shoq Vila Park / Alb Shpk / Shoqeria Alpha Bank Albania Sha / Shoqeria Executores Litium Shpk / Z.V.R.P.P.Ttirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2147
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Xhavit Vorpsi / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane / Z.Q.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2329
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Androniqi Xhani / Janulla Shameti (Xhani) / Elda Prifti / Fatos Rustemi / Andon Xhani / Raiffeisen Bank / Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2351
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Flutura Kristo ( Vrapi) / D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2296
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit / Sabarian Hasandoci
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2357
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Boksi / A.K.K.Pronave Tirane / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4679
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Petar Marash / Shoq Sigurimeve International Union Insurances S.A / Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2266
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Fushe Kruje Cement Factory Shpk / Zyra Permbarimore Fati / 2010 Shpk / Shoqeria Banka Procredit Sh.a / John Anthony Mclellan
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2312
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Safet Hoxha / Shoqeria Sherbimi Permbarimor Zig Shpk / Banka e Tiranes Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2435
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Foralb / Alabaster Shpk / Z.Q.R.P.Paluajteshme Tirane / Z.V.R.P.Paluajteshme Kavaje
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4326
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Tuzi / A.K.K.Pronave Tirane / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4344
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Melita Spahiu / Sali Gjoni
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4348
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Venera Zuna / Xhezmije Zuna / Bepin Kola / Irvana Kola / Banka Societe Generale Albania Sh.a / Florant Zuna / Arta Sinani
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 359
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Leonardi Hajderdhi / Gazmir Misku / Mahmut Misku
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4150
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Festim Koci / Nafije Koci
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4773
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Viktor Andoni / Mili Andoni / Raiffeisen Bank / Shoqeria Europetrol 2005 Shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 656
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / Rasim Nelaj / Lumturi Nelaj ( Elbasani) / Agron Mehmeti / Pellumb / Skender Mehmeti / Ismail Nelaj / Fortuz / Xhevdet / Eva / Ender / Arben / Fiorentina / Lumturi / Marjeta Nelaj / Seit Mehmeti / Engjellushe Grucka ( Mehmeti) / Teuta Mehmeti / Hergys Hashimi / Z.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 679
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Abdullah Caushi / Flamur Ymeri / Zyra e Permbarimit Strati Bailiffs Service
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 684
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Qendra Shendetesore Klos ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 794
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Mobiline Shpk / Maksim Shurdhi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 805
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tsokanis Mining Works / Shoqeria Ergo Drilling Contruction Shpk
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 832
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  14.00
 • Palet ne proces:
 • Raimonda Roshi (Muca) (Kerkuese)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 835
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Anika Mercuria Refinery Associated Oil (AMRA OIL) / Shoqeria Porto Romano Oil Sh.a / Shoqeria Permbarimore Albase Shpk / Shoqeria Armo Sh.a / Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtise dhe Sipermarrjes / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1084
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Skenderi / D.R.S.Sh. Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1173
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Sadiku / Permbaruesi Gjyqesor Privat Agim Sulce / Agjencia Trajtimit Kredive Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1258
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave / Trashegimtaret ligjore te Ali Tallushit / Z.V.R.P.Paluajteshme Kavaje
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2569
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Zyhdi Pepa / Haxhire / Ibrahim / Zyber / Hasan / Qemal Pepa / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2598
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Argus Xoxi / Agjencia Trajtimit Kredive / Zyra Permbarimore Bailiff Services / Matani & Co Sh.a
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2622
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sig Ship Shpk / Zyra Shqiptare per te Drejtat e Autorit / Zyra e Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 523
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Qemal Daja / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 756
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ledia Caushi / Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4450
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Suzana Komani ( Dibra) / Selman Komani / Agron Jaupllari / Shoqeria Aurora /Konstruksion shpk / Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1364
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fitnete Gjonpapaj / Sahit Gjonpapaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1374
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Jasmir Baftjari / Rudina / Rezarta Baftjar / Enxhi Begzati / Andi Begzati / Alime Hoxha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1417
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Elezaj / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 947
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Flora Ko Shpk / Shoqeria Alpha Bank / Albania Sha / Shoqeria Perbarimore Zig Shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 952
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Enver Hoxholli / Qemal Hoxholli / Bukurije Derhemi (Hoxholli) / Jemine Sheqeri / Qamile Hoxholli / A.K.K.Pronave / Petrit Hoxholli / Afrim / Luljeta / Fatbardha / Natasha / Armand / Qefsere / Ilir / Suela / Brunilda / Lorena Hoxholli / Elfrida Shehu / Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 982
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Enton Radheshi / Shoqeria Operatori Sistemit Transmetimit Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3381
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Halebi / Shoqeria Sigurimit Atlantik Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3586
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Rruzhdi Hoxha / Shoqeria Albchrome Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3600
 • Data e Gjykimit:
 • 17.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Violeta Sinanaj / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2386
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Elida Saraci / Mirjam Ibrahimi (Harxhi) / Manjola Elmazi (Drasa) / Elvira Mbroja / Mirjeta / Skender / Fatmir / Elvira Caushi (Mborja) / Nazmije / Lauresha Mbroja (Brahimaj) / Ilir Mbroja / Bukurije Venxha / Mirjan / Gjergji / Arben Venxha / Tatjana Kotorri / A.K.K.Pronave / Vjollca Zhgaba / Raimonda Zemblaku / Gezim Hysolli / Skender Mbroja / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2406
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Skender Roqi / Hasan Roqi / Fatos Kadesha / Hylli / Fati Kadesha / Trashegimtaret ligjore te Sanie Kadesha (Lufta) / Kujtim Lufta / Rrapush / Agron / Ardjan Mirdita (Lufa) / Fatbardha Kadesha / Zhaneta Kadesha (Harka) / Arben Kadesha / Z.V.R.P.P.Tirane / Zyra Permbarimit Shteteror Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2455
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Xhavit Dumi / Z.Gj.Civile Komunes Farke
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3818
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bajraktari Shpk / Shoqeria Sara / At Shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3859
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit / A.K.K.P.Pronave / Edmond Cakmashi / Mire Salihi ( Cakmashi) / Fiqiri Cakmashi / Vjollca Hoxha (Cakmashi) / Myhrije Bana (Cakmashi) / Aqif Cakmashi / Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3877
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Karagjozi / Arben Lici
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1116
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fari Ravolli / Haki Mullaj / Gjergji Gjeci / Arben Lika / Natasha Lika / Bashkia Tirane / Drej.Burimeve Njerzore
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1118
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Eduart Mullaraj / Zyra Permbarimit Tirane / Anushka Loca
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1126
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mersin Kodra / Keshilli Bashkiak Tirane / Enti Kombetar Banesave / Haki Goli / Fiqirete / Armand / Lediana Goli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4117
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Muhamer Zeqollari / A.T.Kredive / Drejtoria Pergjitheshme / Zyra Permbarimit Pogradec / Zyra Permbarimit Tirane / Raiffeisen Bank Sha Tirane / Ministria Financave
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4123
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gora Shpk / Greta Prusha / Permbaruesi Gjyqesor Helidon Xhindi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4130
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Eqerem Hasa / Alban Shahini
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1724
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Fatos Pustina / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1750
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications (AMC) / Klodian Hoxha / Kujtim Rama / Bledar Lila / Vladimir Noka / Rafeza Bako
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1827
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Preke Marku / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 530
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Nebi Sefa / Hajali Ypi / Xhaneta Prodani / Xhevdet Libohova / Suela Libohova / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 572
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Trajtimit Studenteve Nr.3 Sh.a / Haxhi Hoxha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 612
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Nikolle Leka / Luigji Leka / Katerine Uldedaj ( Leka) / Luce Gjeloshi (Leka) / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 653
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Silvana Llakaj / Gjon Raskadoli
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2061
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 5A Shpk / Shoqeria KDK Shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2087
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Sazan Gabrani / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2105
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ndre Palaj / Zoje Palaj / Bujar Allamani / Kostandin Lica / Valjeta Lica / Lek Hoj / Tereze Hoj / Z.R.P.P.Kurbin
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2111
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Sekret Tocilla / Z.Gj.Civile Bashkia Kamez
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2158
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Veterije Selenica / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2234
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Naime Brahja ( Muca) / Reshat Kallushi / Shadije Kalaja / Pranvera Sallaku / Bujar Kallushi / Elvira Serjanaj / Ismail Kallushi / Dalip Topulli / Ilir / Kliton Topulli / Sami Brahja / Arben / Gezim / Muharrem / Hasan / Astrit / Hasan / Bejte / Edmond Brahja / Sherife Brahja ( Fallza) / Bukurije Brahja / Zamira Doka (Muca) / Hysen Muca / Sanije Muca / Besnike Berberi / Arjan Muca / Myzejen Brahja ( Muca) / Lutfije Muca / Fiqirete Vrapi / Fatbardha Haluli / Bektash Muca / Bajram Muca / Makbule Duka / A.K.K.Pronave / Komisioni Vendor Vlersimit Titujve te Pronesise / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2157
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kodhelaj / Ardian Jani / Shoqeria Gora Shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2238
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Petrit Cangu / Cez Sh.a / Shoqeria Permbarimore Tris Shpk / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2249
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Agikons Shpk / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4251
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane / Trasheg.Subjektit te shpronesuar Sheme Ftera / Hervo / Ferdeze / Dilo / Astrit / Habo / Dilfo / Ferdeze / Vojsava / Vjollca / Starulla Fterra
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4290
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Trimed Shpk / Anila Topulli
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4320
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Sanije Shima / D.R.S.SH / Komuna Zall / Herr Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1010
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Alket Cani / Klodiana Qira ( Cani) / Muharrem Cani / Bukurije Cani / Shoqeria Banka Tirana Sh.a / Shoqeria Rrajca Shpk / Shoq Rira Shpk / Shoqeria Tdr Group / Z.V.R.P.P.Kruje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1080
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ciro Donzella / Robert Hajdhi / Zyra Perbarimore Bailiff Services Albania
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1166
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Rudina Kamberi / Shoqeria Permbarimore TDR Group Shpk / Mariola Piranjani / Berzh Piranjani / Sadik Cucjeni / Rudina Cucjeni / Eduart Jegeni / Fatmira Jegeni
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 571
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Todi Gjeci / A.K.K.Pronave Tirane / Zyra Rajonale e Kthimit Kompesimit Pronave / Qarku Fier / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 623
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria SGA Sh.a / Shoqeria GJO / SPA POWER Shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 632
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Y.Y.A.C.D Shpk / Helidon Xhindi / Selam Taka
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 765
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Hanushe Muhametaj / Ermal / Griselda Muhametaj / Eleni Shuraja / Myhliz Mullaraj / Qendrim Noga / Abaz Bakia / Isuf Mihaj / Hektor Balili / Luan Dervishi / Petrit Celaj / Mehmet Lamko
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 790
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria CKV Noki Albania Shpk / Drejtoria Apelitmit Tat / Drejtoria Raj.Tatimore / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 913
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ministria Zhvillimit Urban dhe Turizmit / Olimpik Shpk
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1008
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Sherbimit Spitalor Kurbin / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1029
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Edmonda Nevruzaj / Albert Novruzaj / Drejtoria Nr.3 Punetoreve te Qytetit Tirane / Bardhosh Novruzaj / Matilda Novruzaj / Anila Gecaj (Novruzaj) / Agron Novruzaj / Z.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1077
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria’’Nordin’’sh. p.k [Paditės] Raiffeisen Bank’’ sh.a [I Paditur] Permbaruesi gjyqesor Lefter Canaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2374
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Arjan Kapedani / Edmond Kapedani / Qanije Beja ( Hoxha) / Zejxhane Hoxha / Nexhmije Hoxha / Suzana Danaj (Bacaj) / Ardjan Bacaj / A.K.K.Pronave / Betina Puka / Hamdi Hoxha / Mustafa Hoxha / Andi Hoxha / Arjan Kapedani / Edmond Kapedani / Enver Hoxha
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2417
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Bajram Mjeshtri / Vladimir Koci / Jani Ceka
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2542
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Duhije Skenderi / Agim Lamja / Hajdar Lamja / Qemal Lamja / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1325
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Klame Shpk / Agim Karamuca / Lutfi Karamuca
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1333
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Bylyre Sharkaj (Lalaj) [Paditės] Pellumb Lalaj [Paditės] Liri Baboci (Lalaj) [Paditės] Besnik Lalaj [Paditės] Veziko Bajrami [Paditės] Luan Bajrami [Paditės] Hektor Katroci [Paditės] Enver Palla [I Paditur] Altin Mejdani [I Paditur] Mimoza Palla [I Paditur] Drejtoria Nr.3 e Punėtorėve tė Qytetit [I Paditur] Zyra e Regjistrimit tė Pasurive tė Palujatshme Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1340
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications (AMC) / Florenc Salibasha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 762
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Mamidoil Albania Sh.a / Shoqeris Vellezerit Caca shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 771
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Enea Spahiu / Permbarues Gjyqesor Privat Fabio Isufaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 808
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Flora Ko” sh.p.k [Paditės] Shoqėria “TDR GROUP” [I Paditur] Tirana Bank [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3246
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Eurogjici – Security” sh.p.k, [Paditės] Autoriteti i Konkurrencės sė Republikės sė Shqipėrisė [I Paditur] Shoqėria “Toni – Security” sh.p.k, [Paditės] Shoqėria “Eurogjici Security 1” sh.p.k [Paditės]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3307
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Biba [Paditės] Ilirjan Xhixha [I Paditur] Roberto Bundo [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3354
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Oriola Musa / Enkel Alikaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1126
 • Data e Gjykimit:
 • 12.09.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare "Coko" sh.p.k. [Kėrkues]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2278
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Lefter Xhaferri / Lumturi Xhaferri ( Likaj) / Suzana Xhaferri ( Kuqi) / Fatime Xhaferri / Alma Xhaferri ( Bedini) / Luljeta Xhaferri ( Kopliku) / Arben Xhaferri / Ferdinant Xhaferri / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2306
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Datja / Shoqeria Sigal Life Uniqa Group Austria Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2345
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ardit Skilja / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3612
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Klodiana Gega / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3640
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Elsid Sula [Paditės] Cez Shperndarje sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3736
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Myzejen Beu ( Karaj) / Semiha Bici
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1066
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Syri Dervishi [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe e Kompesimit te Pronave [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit] Agim Dervishi [Person i Tretė] Skender Dervishi [Person i Tretė] Sadete Dervishi [Person i Tretė] Myzejen Dervishi [Person i Tretė] Silvana Haderi [Person i Tretė] Zamir Dervishi [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1085
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Dedja / Shoqeria Coca Cola Bottling Shqiperia Shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1106
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Filia AL / El Shpk / Z.V.R.P.Paluajteshme / Shpresa Konci / Tefik / Lejla / Xhilda / Blerta / Uran / Genta Konci / Nexhmije Rusi / Ilirjan Petrela / Shoqeria Sinani Shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4037
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gani Allamani / Shoqeria B.A.D. Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4080
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Dervish Ajdini / Lavdije Gjeleshi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4097
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Krafri Shpk / Shoqeria Permbarimore TDR Group Shpk / Banka Kombetare e Greqise Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Broka / Permbaruesi Gjyqesor Privat Gentjan Strati / Kosta Luleme / Aqif Sina
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1658
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave / Athimo Suli
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1675
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Liri Shehu / Enkeleda Inxhe ( Shehu) / Majlinda Bardhi ( Shehu) / Ron Shehu / Denio Shehu / Z.V.R.P.P Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4695
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Beti Sali [Paditės] A.R.M.O. Sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4699
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Berti Dhamo / Shoqeria Operatori Sistemit Transmetimit (OST Sha.)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4722
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Progni / Vasil Progni
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1906
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Selim Bajraktari / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1929
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Spiro Jani / Alma Jani / Ergys Caci
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1968
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fatime Allushi / Sami Vraja / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 619
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Sigal Uniqa Group Austria / Rogert Bali
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 645
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Lleshi / Faik Hocja
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 684
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Cokaj / Mimoza Margjeka
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2088
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Farruk Farruku / Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1063
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Arsen Xhufi [Paditės] Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private 'TDR Group' [I Paditur] Banka Kombetare e Greqise [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4814
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tirana Airport Partners shpk Rinas [Paditės] Shoqeria "Kurti Oil" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2002
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Rajoni Albtelekom Sh.a Lezhe / Luan Gjinaj / Preng Sulaj / Elona Brukaj / Ndue Gjoka
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2120
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Njesia Bashkiake Nr. 10 Tirane / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2136
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Miloti / Ibrahim Miloti / Lirije Dizdari / A.K.K.Pronave Tirane / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3069
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Dalip Hyseni / Nazire Hyseni / Alban Hyseni / Flora Yzeiri / Reshat Yzeiri / Juliana Yzeiri / Dorina Yzeiri / Nevruz Hyseni / Suzana Hyseni / Sajmir Singej / Eduart Singej / Ornela Singej / Anjeza Kovaci ( Singej) / Irena Mukollari ( Singej)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4047
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Tali / Shoqeria Cez Shperndarje Sh.a / Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania Shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4266
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Olsi Durolli / Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1001
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Spata Shpk / Komuna Kala e Dodes / Qarku Diber
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1022
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Imperial Claims Service Albania Shpk / Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1072
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Rrok Dionisi / Edlira Sallaku
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 479
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ELKA/SA Sh.a / Drejtoria Pergj.Patentave dhe Markave / Shoqeria ELIA / 2012 Shpk / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 513
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Llambro Suloti / Ines Kapadani / Suzana Qylja / Gerta / Haxhire / Fatbardha Qylja / Ikbale Qylja ( Skenderi) / Adriatik Balliu
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 541
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Klemend Sinani / Shoqeria Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 713
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Naim Koka / Shoqeria Permbarimore Zig Shpk / Banka Nderkombetare Tregtare Sh.a / Shoqeria Truph Company Shpk / Mitat Murataj / Albana Murataj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 726
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Shehi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 753
 • Data e Gjykimit:
 • 11.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Marjana Hima / Denada Bare
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2928
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Fati Shpk / Shoqeria Linda / Zyra Permbarimit Kozeta Caka / Aida Kolasi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 953
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ambasada e Republikes se Serbise / A.K.K.P.Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 987
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Erges Daka / Manuela Daka ( Fasho)
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2110
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Georgios Vourvachis / Shoqeria Viakal Gaz Sh.a / Skender Amoniku / Ilir Karcini
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2188
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Altin Allmeta / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3778
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Anheuser / Busch Incorporated / One Busch Place / St.Louis Missouri 63118 SHBA / Shoq Budejovicky Budvar Karoliny Sevtle 437021 Ceske Budejovicke Karoliny Svetle 437021 Budejovice Czech Republic
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1196
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a (AMC) / Kombinati Energjitik Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1268
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Asllani / D.R.S.Sh. Durres / Zyra Arsimore Kruje
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1299
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura shtetit Tirane / A.K.K.Pronave / Makbule Myftari / Bledar Myftari / Myzejen Myftari / Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2443
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Hazbi Kacani / D.R.S.Sh. Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 728
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Spiro Milo / Zyra e Permbarimit Tirane / Zhani Ciko / Manushaqe Banja
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 744
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nderim Goci / Shoqeria Hec Lanabregas Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 195
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Refik Allushi / Permbaruese Private Arta Sino / Shoqeria Arberia Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3095
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Euro Sky Travel & Tours / Shoqeria Sigurimeve Albsig Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3192
 • Data e Gjykimit:
 • 10.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Haki Tepshi / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2953
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Alfred Ndrio / Shoqeria Irralli Shpk / Fatmir Hoxha / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2603
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Naim Kasa / Reshat Kasa / Aferdita Kasa (Deraj) / Besnik Kasa / Ali Kasa / Fatmir Kasa / A.K.K.Pronave Tirane / Avokatura e Shtetit / Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2253
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Yzellari / I.N.U.Kombetar / Shoqeria Permbarimore Private EPSA Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 964
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Katalena Shpk ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3588
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a ( AMC) / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3601
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Artur Shabani / Permbaruesi Gjyqesor Privat Vasil Shandro / I.N.U.Kombetar Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1024
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Merushe Qolje / Cez Shperndarje Sh.a / Shoqeria Permbarimore Tris Shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1025
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a / Drejtoria Paraburgimit Tropoje / Sylejman Mustafa
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1203
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Trashegimtaret e Dhimo Zorba / Florenc Zorba / Luljeta Koci / Miranda Ibrahimi / Sami Lala / Ramile Lala / Donald Lala / Bedri Zerja
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 422
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Adrian Shtepani / Flora Shtepani / Bujar Shtepani / Sami / Sejfulla Shtepani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 881
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Violeta Hano / Pashuk Rrapi / Saushe / Tonin Rrapi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1176
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Liliana Huta / Lindita Peza (Huta) / Rrezeari Huta
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1528
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ergen Shpk / Insp.Qendror Teknik / Shoqeria Bailiff Service Albania Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1563
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Zanusha Zhupa / Sherbimi Permbarimor ZIG shpk / Shoqeria NOA Sh.a / Bukurije Medha / Lazer Medha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3848
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Berami / Haxhi Berami / Syrja Berami / Klarita Berami (Shkoza) / Kasem Berami / Shoqeria Lugano Shpk / Z.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1323
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “GU-AL-01” sh.p.k [Paditės] Arjan Pushaj [I Paditur] Cane Pushaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4657
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Odin Libohova / Cez Shperndarje Sh.a /
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4670
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdi Cela [Paditės] Cez Shpėrndarje sh.a [I Paditur] Permbaruesi Gjyqesor Privat AEF [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2367
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Hajro [Paditės] Idriz Didini [I Paditur] Luan Balla [I Paditur] Fatos Lila [I Paditur] Agim Lila [I Paditur] Bashkim Lila [I Paditur] Sofije Lila (Ujkashi) [I Paditur] AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE [I Paditur] ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1858
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sabri Qosja / Sanije Myderizi ( Qosja) / Naime Reci / Mereme Hoxha / Sabrije Mara / Hamide Faja / Gezim Vorpsi / Rakip / Lejla Vorpsi / Qefsere Kalaja / Misioni Hyjnor Eleonor
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1873
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Arjan Kola / Byroja Shqiptare Sigurimeve / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 593
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Aljula Gjeloshi / Universiteti Polis
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 604
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Pertefe Nasufi / Lirie Qazolli / Fatos Shtepani / Valentina Shtepani
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4532
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Gavrosh Andoni / Gjergji Shemko / Erjon Ndoja / Arben Oshafi
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1887
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Adriana Dervishi / Klejvis / Xhorxhina Dervishi / Byroja Shqiptare e Sigurimit / Shoqeria Sigurimimeve Sigal Uniqa Group Austria Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1958
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Erion Satka [Paditės] Banka “Procredit” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2022
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Sadik Aliaj (Sinanaliaj) [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1214
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Xheme Nikoci / Erik Nikoci (Muslia) / Valter Nikoci ( Gashi) / Fatjona Nikoci (Imeri) / Shoqeria Sigurimeve Sigma Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3197
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ferlut Sh.a / Shoqeria A.L.P.I.N Sha / Drejtoria Ad.Shitjes Pronave Publike / Z.R.P.P.Tirane / Shoqeria Fiduciaria Marche S.R.L / Shoqeria Construzioni Generali S.R.L / Luigi Fabri / Avokatura e Shtetit / Banka Raiffeisen sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3838
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Haziz Kuka / Aqif Kuka / Ibrahim Lika / K.K.K.P. ish Pronareve prane Prefektit Qarkut Diber / Agj.Kombetare Privatizimit Dega Diber / Drejtoria Bujqesise Mat
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1151
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Enver Bardhi / Besim Bardhi / Bexhet / Nexhmije / Miranda / Shpresa Murani ( Bardhi) / Mimoza Bardhi / Majlinda / Besnik Bardhi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1353
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Entela Dautaj / Mitat Dautaj
 • Relatori:
 • Kerkese per perjashtim
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1655
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Koxhaj Shpk / Shoqeria Permbarimore TDR Group Shpk / Banka Raiffeisen Bank Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 887
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014 09.00
 • Palet ne proces:
 • Pashk Hoj / D.R.S.Sh Lezhe / A.S.SH Lac
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 957
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014 09.40
 • Palet ne proces:
 • Donika Mani / Geci shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1000
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Hasan Lleshi / Z.GJ.Civile Qarku Diber
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 403
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave / Avenir Danaj / Bahri / Ilir / Shpresa Danaj (Bala) / Hajri Danaj / Lirije / Eqerem / Lumnije / Bashkim Danaj / Petrit Merselaj / Avni / Enver Merselaj / Bahri Danaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 416
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Musli Gjeci / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 418
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Bajram Arra / Ibrahim Rraja / Armand Rraja / Shoqeria Banka Kredins Sh.a / Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania / Z.R.P.P.Kruje
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 600
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ariadna Qerma / Sherdilajd Denasi / Olsi Denasi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 654
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Genc Drita / Sherbimi Permbarimor Zig Shpk / Alpha Bank / Albania
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 680
 • Data e Gjykimit:
 • 09.09.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albania Mobile Communications Sha / Ramiz Oruci / Timka Uba / Adi Pojana / Enver Brari / Besmir Maksuti
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2407
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ferdos Koka / Greta Koka (Avdo); Zyra Gjendjes Civile ; Bashkia Vore
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1079
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Reka; Artan; Florian; Lavdije Dervishi (Reka); Speranca Reka / Bardhyl Reka; Gert; Stela Reka ; Shoq. Lim /En Shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5294
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Denada Shkodrani / Shoq. ALSAT Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 376
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Drita Shalari / Osman Shalari; Shoq.Permbaruese Private E.P.S.A; Banka e Tiranes Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 405
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.15
 • Palet ne proces:
 • Defrim Ajazi; Shoq.Ajazi Shpk / Shoq.Cez Shperndarje Sh.a; Drejtoria Pergjitheshme e Tatimeve; Ministria e Financave; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 430
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Lili Gjuzi / Banka Kombetare e Greqise ( N.B.G )
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 438
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.45
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Ora Petrol Shpk / Shoq.Permbaruese Private E.P.S.A Shpk; Banka Credit Agricole Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5003
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Hamza Hamzaraj / Shoq. Operatori i Sistemit te Transmetimit Security ( OST Security Sh.a)
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5004
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  10.30
 • Palet ne proces:
 • Eftali Qurku ( Cero) / A.K.K.Pronave ; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5074
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  11.10
 • Palet ne proces:
 • Boiken Bendo / Shoq.Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1044
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Permbaruesi Gjyqesor Igli Gugashi / Anesti Gogo; Lida Gogo
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 448
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.P.Tirane; Ardiana Kadija; Besart Kadija; Sonida; Nensi; Mateos Kadija
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 329
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Robert Kapedani / Shoq. IL & BE Shpk ; Ilir Pane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 407
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.15
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Eagle Mobile Sh.a / Klemet Xhafa
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3916
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Av. e Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane; Rafete (Bineri) Qesko; Suate Qesko
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 394
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Federata Shqiptare e Taekwondo (W.T.F ) / Organizata jo Fitimprurese me emertimin Federata Shqiptare Taekwondo Word ( W.T.E); Ministria e Turizmit Kultures Rinise dhe Sporteve
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 265
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.15
 • Palet ne proces:
 • Bujar Goga / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 417
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Defrim Ko?i / Njazi Rabdishti
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 134
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Aida Tugu / Ramiz Bala
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 161
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.15
 • Palet ne proces:
 • Besnik Qahjaj / Z.R.P.P.Tirane; Florien Bejko
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 178
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Ismaili / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 256
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  09.45
 • Palet ne proces:
 • Aida Tugu / Shkelqim Hoxhalli
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 349
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Hyrvete Zhilli (Fejzo) / Z.Gj.Civile; Njesia Bashkiake Nr.3 Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 361
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  10.15
 • Palet ne proces:
 • Dhurata Hysa (Fagu) / Z.Gj.Civile Njesia Bashkiake Nr.2 Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 171
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  10.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Sigurimeve Intersig Viena Insurance Group Sh.a / Zyra Permbarimit Gjyqesor Privat Fat / 2010; Astrit Ahmetaj; Elca Ahmetaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 196
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  10.45
 • Palet ne proces:
 • Shoq. El Frigo 2 Shpk; Shoq. EFP Shpk / Raiffeisen Bank Sh.a Tirane; Permbaruesi Gjyqesor Alsid Kamberi; Petraq Guxho; Rudina Guxho
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 257
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Aida Tugu  /  Ndricim Isaku
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2252
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Gerhard Hagg / Shoq. Dajtel Sh.a; Agim Selimi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3306
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Genti Allmuca; Suzana Allmuca; Erald Allmuca /Mehmet Allmuca; Myzejen Katroshi; Bashkim Allmuca; Naime; Brunilda; Eda ; Iris Allmuca
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3380
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Hasan Aliaj / Shoq. Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4093/1636
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ana Nordstrom [Paditės] Ferik Velija [I Paditur]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3742
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Kozeli / Romeo Eft?himi; Altin Premti
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 912
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Fyshku; Rexhep Fyshku; Fiqirete Myrte; Luljeta Qerama; Alfred Fyshku; Fatbardha Goxhaj / Hurma Hakrama; Abaz Jaze; Mirela Jaze; Nevruz Jaze
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 966
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Zoje Sina / Shoq. GRL Konstruksion Shpk ; Banka e Tiranes; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1017
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Arianit Shkurti ; Elihana Basha; Nerfila Nurka; Adriatik Buba; Manjola Shehi; Elida Cenolli; Z.V.R.P.P.Tirane; Banka Credit Agricole Sh.a; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 303
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 10.50
 • Palet ne proces:
 • Qazim Durresi / A.K.K.P. Tirane; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3924
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hysni Dika / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4005
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Nallbani; Gojard Nallbani; Hyrije Nallbani / Shoq. Alb Toronto Konstruksion Shpk ; Anila Llakmani (Naumi)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4017
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Drita Decolli / Agron Gjata ; Shoq. Elit 2009 Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 333
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Dritan Kondi /A.K.K.Pronave; Sofokli Papadhima; Qirjako; Izmini; Krisanthi Papadhima
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 340
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 13.20
 • Palet ne proces:
 • Engjell Xhaferri ; Shoq. Delton Shpk; Shoq.Permbarimit Bailiff Service Albania (Alsid Kamberi); Raiffeisen Bank
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 411
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Lid Shpk /Permbaruesi Gjyqesor Privat Baftjar Nela
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1967
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Rabie Haka / D.R.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4621
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Pango /Permbaruesi Gjyqesor Besnik Bajraktari ; Belinka Ibrahimi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4634
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Gaba ; A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4645
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Dila Fusha ; Shoq.Trajtimi i Studenteve Nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 336
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Idriz Murati /Min.Financave; Dega Thesarit Tirane; Drejtuesi i Komisariatit Rajoni Nr.3 ?Tirane; Prokuroria prane Gjykates Rrethti Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 337
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 13.20
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 356
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Hellas Service Sh.p.k /Permbaruese Gjyqesore Kozeta Caka; Shoq. Global Petroleum Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 559
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Klaudia Sh.p.k / I.N.U.K.Tirane ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 575
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 14.10
 • Palet ne proces:
 • Qendra Res /Publica / Ministria Drejtesise
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 734
 • Data e Gjykimit:
 • 17.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Syrja Isufaj ( Isufi ) / Presidenti Republikes se Shqiperise ; Kryetari Keshillit Ministrave; Ministria Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1068
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Servet Gjoka; Zinete; Elio Gjoka / Skender Gjinushi; Meri; Naile Gjinushi; Bashkia Tirane; Drejtoria Nr.3 Punetoreve Qytetit Tirane; Keshilli Bashkiak Prane Bashkise Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1069
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Bregu / Shoq. Plus Communication Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1119
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a /Agim Bajko
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2839
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Musa Musa ; A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2894
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Dafina Zhuka /Min.Financave; Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes se Pronave Publike; M.E.T.E; Drejtoria e Privatizimit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2943
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ismail Haxhiu; Minushe Haxhiu /Shoq.Permbaruese Private Gentian Strati; Gezim Bazha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1152
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Anoil Sh.a / Sherbimi Permbarimor Zig Shpk; Banka Societe Generale Albania Sh.a; Shoq. Ludi Petrol Shpk; Tonin Musteqja
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1190
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Fatos Cano; Deshira Cano ; Shoq.Permbarimore Zig Shpk; Banka Societe Generale Albania Sh.a; Dega Lac
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1711
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Gentiana Mehmeti ; Bledar Mehmeti
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 237
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ardit Rama; Agim Rama /Redaksia e Gazetes Mapo; Redaksia e Gazetes Shqiptare; New 24 TV Tirana
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 449
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 11.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Sebishti / Shoq. Volalba
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 463
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Mara; Zef Piroli; Gezim Nela ; Ujesjelles Sh.a Kurbin
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3100
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Aida Alushi / Shoq.Tregtare Elmed Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3245
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Ingrid Goxhaj /Enkelejda Gjyshi; Nazif Menka; Shoq. K.D.K. Company Shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3248
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Irma Gordani / Shoqeria Sigal Uniqa Group Austria Sha.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3266
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Admir Kucuku / Z.GJ.Civile Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4684
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit / A.K.K.Pronave; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane; Haki Petrela; Adrian Petrela; Salih Tagani; Bedri Petrela; Eva Petrela; Arben; Shpresa; Shaqir; Eduart Petrela; Ferid Tagani; Artan Tagani; Mirela Mara (Tagani); Sanije Velo; Antigoni (Lirije) Lika; Nevin Tagani; Myzejem Mara; Imren Caco; Ahmet Tagani; Enis Petrela; Saimir Petrela; Suzana Zajmi (Petrela); Lindita Ali (Perela); Ambasada e Selise se Shenjte (Nunciatura Apostolike); Shoq. Qendra Sociale Don Bosko ; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 871
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albanian Mobile Communication Sh.a ; Mark Jaku; Shkelqim Deda; Ervehe Fezga; Ortenc Mecani; Enkelejda Kapo
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 872
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Julinda Hasa ; Shoq. Albanian Mobile Communication Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 881
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Violeta Hano / Pashuk Rrapi ; Sadushe Rrapi ; Tonin Rrapi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3829
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Eduart Cipa / Min.Financave; Dega Thesarit Tirane; Prokuroria Krimeve te Renda
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3848
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Berami; Haxhi Berami; Syrja Berami; Klarita Berami (Shkoza) /Kasem Berami; Shoq. Lugano Shpk; Z.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3954
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Intersig /Zyra Permbarimit Fat /2010; Anila Celmeta; Silvio Celmeta; Antela Celmeta
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1415
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Komuna Fush Kuqe ; Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1514
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Mire Sokolaj / D.R.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1543
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Refat Frasheri ; Z.V.R.P.P.Tirane; Z.Q.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4575
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Albtelecom Sh.a / Shoq.Kamberi Construction Shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4590
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Liman Cani / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4604
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Fabian Ismailaj ; Katina Ismailaj; Almida Ismailaj (Sako); Redion Ismailaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 165
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Aida Tugu / Astrit Blloshani
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 173
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 13.20
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Lako / Min.Puneve Publike dhe Transportit Tirane; Av.Shtetit; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 267
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Ismaili ; Universiteti Bujqesor Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 288
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Aida Tugu / Luigj Gjeta
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 963
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Rami Alimani ; Shoq. Eurosig Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1012
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Novruz Jazaj ; Sanije Jazaj /Muhamet Fyshku; Rexhep Fyshku; Fiqirete Myrto; Luljeta Qerama; Edmond Fyshku; Alfred Fyshku; Fatdhardha Goxhaj; Drejt.Rajonale e ALUIZNIT; Qarku Tirane; A.K.K.Pronave Tirane; Zyra Permbarimit Gyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1020
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Isa Collaku / Shoq. Gora Shpk; Naim Bleta; Kipe Bleta; Z.V.R.P.Palujateshme Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2810
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Drite Bendo; Tatjana Hametaj; Hamet Hametaj ; Fatmira Bendo; Drejtoria Nr.3 e Punetoreve te Qytetit ; Flamur Bendo; Pajtim Bendo
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2953
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Alfred Ndrio /Shoqeria Irralli Shpk; Fatmir Hoxha; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2957
 • Data e Gjykimit:
 • 11.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria DNX NITRO INDUSTRIA KIMIKE Shpk ; Shoq.Sigurimeve INSIG Sh.a; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1610
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme e Shtetit- A.K.K.Pronave Tirane; Bahri Pinari; Sadik Pinari; Ishe Pinari; Mediha Shima ( Pinari); Fatmira Kamberi (Pinari); Hamdi Pinari; Nazmie Kristani; Gani Pinari; Hamide Kusi ( Pinari); Nuri Pinari
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3102
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Geci Shpk ; Shoq. Elite Travel &Tours Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 366
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albkonstruksion Shpk ; Shoq. Romano Port Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 382
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Aresti Velia Imperial Claims Services Albania
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3762
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Lule Cakoni ; Kurum Internacional Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3801
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Procredit Bank Sh.a / Blenard Gila
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 769
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Karriqi / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 776
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Xeno Ismailaj ; Z.Q.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 802
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit /A.K.K.P.Tirane; Kisha Orthodokse Autoqefale e Shqiperise ; Z.V.R.P.P.Lushnje
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3701
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Luiza Caka ( Haska) /Banka Nderkombetare Tregtare; Guzimtar Haska
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3713
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatos Rustem / Strati Bailiff? s Service; Iva Xhani; Anduela Qerama; Vjola Ramkaj; Renaldi Meka; Janulla Shameti; Elda Prifti; Denion Bogdani; Androniqi Xhani; Andon Xhani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3723
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Noka / Shoq. Investrade Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1335
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Lamko / Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1354
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Qamil Muca / Shoq. F.A.G.Marjani Shpk ; Xheladin Ceka ; Hatixhe Hoxha; Ilir Shurdhi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1396
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • ABCOM / Shoq. Orikum Telekomunication Shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4538
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Gerta Mezini / Shoq. Fufarma Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4551
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Leonard Luzi / Min.Financave e Republikes Shqiperise; Dega Thesarit Tirane ; Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4561
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Nazike Mitrushi; Belinda; Nikolla Mitrushi ; Arben Ramaj /Halil Kika; Flutura Verzivolli ( Kika) ; Lirie Lika ( Kika); Vjollca Vorpsi ( Kika); Lilzim Kika; Aferdita Vorpsi ( Kika); Sadete Kika; Emin Hoxha; Suzana Uka (Bekteshi); Rajmonda Pellumbi (Ramaj); Merita Ramaj; Anila Witonski (Ramaj); Lumturi Tufina; Dylfiqare Hoxha (Tufina); Ylli Tafaruci; Arta Dibra ; Luljeta Luari; (Tafaruci); Avenir Kika; Klejda Kika; Alda Kika ; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1715
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Jakup Zylfo / Bordi Kullimit Tirane; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1731
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ermal Tena / Shoqeria Intersig Sh.a ; Edlira Tena; Sara Tena
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 142
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Operatori Sistemit Transmetimit (OST Sh.a) /Shoqeria Permbarimore TDR Group; Shoqeria RAD-OKEJ Shpk; Raiffeisen Banka of Albania
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 162
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 12.40
 • Palet ne proces:
 • Aida Tugu / Skender Doka
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 503
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Albtelekom Sh.a / Bashkia Tirane; Drejtoria e Monitorimit te Tregut dhe Sherbimeve prane Agjencise Mbrojtjes Konsumatiorit ; Shoq. Unik Shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 563
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2014 13.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Pecigllas Viston Sh.p.k. /Drejtoria e Pergjitheshme Tatimeve; Drejtoria Rajonale Tatim Taksave ; Avokatura Shtetit
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 915
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bedrije Shaba ; Unioni Financiar Tirane Shpk ( Western Union); Blerim Filja
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 940
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Halil Vathi ; I.E.V.P. Fushe Kruje; Drejtoria Pergjitheshme Burgjeve; Vesel Hoxha; Luan Curri; Xhevrije Curri; Bashkia Fushe /Kruje
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 945
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Rezarta Karafili / Byroja Shqiptare Sigurimit ; Sigal Uniqa Group Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2656
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Kleanthi Pice ; Z.Q.R.P.P.Tirane; Z.V.R.P.P.Tirane; Trashegimtaret e Familjes Begeja ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2659
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Dudije Vreto; Hysen ; Sami Vreto; Bukurije Yryku (Vreto); Merushe Leka (Vreto); Faik Vreto; Floresha Gjini (Vreto) /; A.K.K.P. Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2806
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Global Petroleum Albania Sh.a ; Shoq. Halilaj Holding Group Sh.a ; Bekim Halilaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3066
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Kazazi Pellumb Balliu; Abdulla Dedej; Bashkim Lika; Kume Dedej; Natasha Lika; Malvina Lika; Liri Balliu; Rovena Balliu; ALUIZNI Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 306
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Varfi ; Arjana Pilika; Taukina Ademi; Stefan Herczegh; Anton Bonati; Aleksander Bonati; A.K.K.P.Tirane; Z.V.R.P.P.Durres
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 400
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria K.D.K. Shpk / Shoqeria Permbarimit Gjyqesor Privat Bailiff Services Albania Sh.p.k.; Banka Societe General Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3718
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Xhika / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3745
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Hamit Allka / Shoq. Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 726
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Kasimaj ; Zyra Permbarimit Kreon Shpk ; Shoqeri Emporiki Sh.a; Alketa Kasemaj
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 749
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Murati Shpk /Ilir Agolli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 755
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.Sh. Tirane /Zyra Permbarimit Tirane; Vasillaq Progonati
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3748
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bukurie Goxhaj (Gacaj); Fatmira Harizaj (Gacaj) /Perikli Gacaj; Qemal; Petrit Gacaj; Z.V.R.P.Tirane; Lejla Manaj (Gacaj)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3770
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bruci /Paqesor Hasani ; Z.V.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3797
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Rebani Bocaj; Tatjana Bocaj; Mustafa Jamaku; Sali; Shpresa; Mentor; Arben Jamaku; Esma Dashi (Jamakau) /Shoq Permbarimore Private Bailiff Services Albania (B.S.A) Shpk; Shoq. Banka Credins Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1225
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Sherbimit Pyjor Diber / Agron Lica
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1298
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Natasha Krosi ; Valieta Krosi / Shoq.Sig.Atlantik Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1334
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Myfaret Kokalari ; Ujesjelles Kanalizimeve Sh.a (UKT); Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4519
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Qanie Beqiraj / A.K.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4527
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Klodian Xhaxho /Besjana Xhaxho
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4532
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Gavrosh Andoni / Gjergji Shemko; Erjon Ndoja; Arben Oshafi
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1612
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Genc Ruli / Saimir Tahiri
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1681
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Dixhi Print - Al Shpk / Shoqeria City Park Shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1693
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ada Ramaj / Astrita Kulo; Fredi Panci
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 219
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Jorgji Xha /Zyra Permbarimore Best 2010; Enti Kombetar i Banesave; Drejtoria Rajonale Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 224
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 13.20
 • Palet ne proces:
 • Ilirjana caushi /Vangjeli Beshiri; Zyra Permbarimit Shteteror Tirane; Enti Banesave Dega Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 309
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Agim cumani / D.R.S.Sh; I.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 325
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Gjymishka ; Shoq.Permbarimore Private Albase Shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 144
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Qyfaj & Co Shpk /Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Sh.Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 829
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Landeslease Sh.a ; Shoq. Albanian Truck Center Shpk ; Shoq. Alfelexim Sh.P.K.; Tomorr Bega; Fatos Ahmataj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 834
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Prefekti Qarkut Tirane; Av. Shtetit /Fatmir Mehmeti (Aleksander Arkelaos); Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 900
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Astrit Konci /Perparim Selmani
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2625
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Tahir Azizi; Fikrie Azizi /Keshilli Bashkiak Tirane; Beuno Selmanaj; Lejla Hyso (Selmanaj); Elmira Ashano (Selmanaj); Tomorr Selmanaj; Lumturi Lulaj (Selmanaj); Artur Selmanaj; Anita Selmani (Selmanaj); Genti Selmanaj; Enti Kombetar i Banesave
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2634
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Hysni Dervishi ; Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2644
 • Data e Gjykimit:
 • 04.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Essegei Shqiperi Smokthima /Grigor Zoraqi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2235
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Vodafone Albania sh.a /Min.Puneve te Jashtme ; Shpresim Lugja; Shoq. Agi Bes Halili Shpk
 • Relatori:
 • Fiqerete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2292
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Zaimi [Paditės] Luljeta Halka [I Paditur] Blerta Halka [I Paditur] Anxhela Halka [I Paditur] Marin Halka [I Paditur] Shoqeria Permbarimore “EPSA” sha, [I Paditur] Shoqeria “Banka e Tiranes” sha [I Paditur] Shoqeria ‘’LUGANO’’ shpk [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fiqerete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2335
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Razie Kumani (Agushi) / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqerete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2994
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Xhani; Fadil Coka / Lutfi Tota
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3040
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Rita / Skeldjan Gjonaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3054
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Pashk Voci / Mark Doci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3642
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria In Food Shpk / Drejtoria Pergjitheshme Doganave; Dega e Doganes Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3687
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 13.10
 • Palet ne proces:
 • Vasil Jovani / Shoq.Trgtare T.N.A Shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 614
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Hysa / Rajmonda Hysa
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 650
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Ndreu /Shoq.Sig. Albsig Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 711
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Teuta Gashi ; Ledi Gashi / Sherife Radheshi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3620
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Kurti /Shoq.Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a; Zyra Permbarimore Ardael Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3624
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Hava Xhepa ; Shefqet; Najada Xhepa /Shoq.Sigurimeve INTERSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3684
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Gjeta ; Erald Sula; Edi Sula
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3509/1091
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave; Z.V.R.P.Durres; Mellania Shore; Llambi Shore
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1208
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtime Jegeni /Reoland Jegeni; Agron Jaupllari; Shoq. Aurora Konstruksion; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1252
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Sokol Zhegu / Haxhire Zhegu; Adem Isaku ; Z.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4439
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Pllum Pepkolaj / Shoq.Trajtimit Studentit Nr.2 Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4483
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Hazbi Metaj /Cez Shperdarje Sha.; Av. Shtetit; Operatori i Sistemit Transmetimit Sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4506
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Walter Tosto S.P.A person juridik /Mare /Oil- Sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1555
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Pjeternika / Suela Pjeternika
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1589
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Selmani (Osmanlliu) [Paditės] Liri Gogaj (Osmanlliu) [Paditės] Arben Osmanlliu [Paditės] Fatbardha Llagami (Osmanlliu) [Paditės] Spiro Koci [Paditės] Lame Koci [Paditės] Florian Koci [Paditės] Edmond Osmanlliu [Paditės] Florian Koci [Paditės] Genta Koci [I Paditur] Uran Koci [I Paditur] Fitnete Petrela [I Paditur] Nexhmije Rusi(Konci) [I Paditur] Lejla Koci [I Paditur] Xhilda Qoseja (Konci) [I Paditur] Blerta Konci [I Paditur] Shpresa Konci [I Paditur] Uran Konci [I Paditur] Maliq Konci [I Paditur] Drita Konci [I Paditur] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Aferdita Gramo (Vaqarri) [Person i Tretė] Fatmir Vaqarri [Person i Tretė] Fatbardh Vaqarri [Person i Tretė] Bujar Vaqarri [Person i Tretė] Vasilika Vaqarri [Person i Tretė] Genci Vaqarri [Person i Tretė] Ardian Vaqarri [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1609
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Sejdin Tushe ; D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 563
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Hasije Teta / Idriz Berhami
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 564
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Kallmeti / Rolanda Paturri
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 578
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ndue Xhaferri ; Prene Xhaferri ; Vjollca Xhaferri / Byroja Shqiptare Sigurimeve ; Perparim Shabani
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 217
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Sherbimit Pyjor Diber ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 239
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014 11.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kalasa Import /Eksport Shpk; Sihat Hani; Halil Hani; Razie Hani; Hakide Hani ; Zyra Permbarimore Bailiff Services Albania Shpk; Dhimiter Kotani; Gramoz Rakipi; Raiffeisen Bank Sh.a; Banka Kombetare e Greqise ; Z.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 250
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Dimitros Antonio Gavril / Shoq.Sherbimit Permbarimor Zig Sh.p.k; Banka Emporiki Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 342
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Irakli Leka /Zyra e Permbarimit Tirane; Banka Kombetare Greqise (NBG Bank); Fatjon Pollozhani
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 360
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Fadil Mulleti / A.K.K.P.; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 386
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014 12.40
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Disha / Shoq.KEJSI Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 391
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Murat Bala ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 443
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2014 13.20
 • Palet ne proces:
 • Et'hem Cullhaj ; D.R.S.Sh.; I.S.Sh. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1702
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Gjek Hasi / Pashk Hasi
 • Relatori:
 • Fiqerete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2104
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Grepsa /Keshilli Qarkut Durres ( Zyra Administrimit Mbrojtjes Tokes Kruje )
 • Relatori:
 • Fiqerete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2181
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Prefekti Qarkut Tirane; Av. Shtetit /Genc Kaperi; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Fiqerete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2890
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Lefter Lamani [Paditės] Laver Hyseni [I Paditur] Artur Hyseni [I Paditur] Vasilika Lazaj [I Paditur] Sadihane Maliqaj [I Paditur] Dylber Hyseni [I Paditur] Vjollca Sulejmani [I Paditur] Hymerli Hysenaj [I Paditur] Engjell Hysenaj [I Paditur] Memisha Hysenaj [I Paditur] Njazi Hysenaj [I Paditur] Sefedin Hyseni [I Paditur] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2904
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ilisia Abazaj / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2960
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Keller Grundbau GmbH ; Eurosing Sh.a / Shoq.Vega shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3553
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Abedini / Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3595
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 13.10
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Eagle Mobile Sh.a / A.K.D.I.E Person Juridik.
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 479
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Daniela Nure / Gramoz Hate
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 551
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Hasan Nurkaj /A.K.K.P.; Z.V.R.P.P.Tirane; Hava Kellezi; Myrshit Vorpsi; Liljana (Naile) Bulku; Bujar Petrela; Ylber; Halil; Seit Petrela; Kujtim Kellezi ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 553
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Mija / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3301
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Albtelekom Sh.a / Erjon Panajoti
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3394
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Cici / Shoq.Permbarimore Strati Bailiff ?s Service Shpk ; Shoq. Procredit Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3575
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Zgjuni / Z.V.R.P.P.Tirane; Z.Q.R.P.P.; Halim Kuniqi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1026
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.P; Dielle Mirashi ( Nishi); Gjelina Syka ( Nishi )
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1041
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Genc Xhelili; Petrit Xhelili; Shpresa Zylfo ( Xhelili); Shpend Xhelili; Jakup; Nelo Xhelili; Hanife Hoxha ( Xhelili); Hano Dauti ( Xhelili); Tefta Cika ( Xhelili); Dallendyshe Dafa (Xhelili); Panajota Nasi (Xhelili); Hyrmete Aliaj ( Xhelili); Bahtiare Dajko (Xhelili); Vahide Hysenbegasi (Xhelili); A.K.K.P.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1081
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ismet Demiraj / Luljeta Demiraj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3826
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Marin Opari / Cez Shperndarje
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4409
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Barie Rexha / KESH- Sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4413
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Cima / Shoq.O.S.T. Security
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 973
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Syko /Naftali Syko; Denada Syko; Juli Syko; A.K.K.P.Tirane; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1222
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Drita Jata; Ramazan Jata; Vilajet Jata / Shoq.Sigurimeve Sigma Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1502
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane ; Zef Zefi; Mrika Marku(Zefi); Pjeter Marku(Zefi); Ndue Marku(Zefi); Gjin Marku(Zefi); Mara Zefi; Mrika Zefi; Tereza Zefi; Prena Zefi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 454
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Fullanxa Sejdini / Gezim Xhia
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 503
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Kasmi / Klediana Kasmi
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 528
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ilijaz Lala /Besnik Bastari; Aishe Bastari; Anduela Qerama; Mariklen Cani; Fiqiri Troksi; Bedrije Troksi; Z.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2108
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelekom Sh.a ; Shoqeria Bleta shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1444
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Spaho ; Alketa Karma
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2271
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mirela Bogdani ; Edvin Hasho
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2436
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Luka ; Petro Bozhella( Avni Cepa)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2494
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sadin Kaca; Hatixhe Kaca; Anila Sinani; Shpetim Sula; Bashkim Caslli; Enkelejd Caslli; Aferdita Caslli; Gramoz Cela; Mimoza Cela ; Bashkia Tirane; Drejt.Shitjet Administrimit Prones Publike; K.R.T.Bashkia Tirane; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3578
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Dorina Harizi ; Bestar Sulejmani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1368
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Xhepa ; Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a (UKT)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1393
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Hajdaraj ; Shoq.Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3359
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Arjeta Haxhiaj ; Zyra Gjendjes Civile e Njesise Bashkiake Nr.7 Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 785
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Behixhe Jahja ; D.R.S.Sh; I.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 787
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Stermasi ; D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 797
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Silvana Kazazi ; Z.Gj.C.Prefektures Qarkut Tirane; Drejt. Pergjitheshme e Gjendjes Civile prane Min.Brendeshme
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 556
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Trajtimi Studenteve Sh.a Shkoder ; Komisioni Mbrojtjes Konsumatorit Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 566
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.10
 • Palet ne proces:
 • Murat Karaduman ; Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane; Drejt.Ap.Tatimor prane Drejt.Pergj.Tatimeve
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 580
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqreria CKV NOKI Albania Shpk; Drejt.Ap.Tatimor prane Drejt.Pergj.Tatimeve; Drejtoria Rajonale Tatimore
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 718
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Madrit Bingo Sh.a; Autoriteti Mbikqyrjes se Lojrave te Fatit; Komisioni Apelimit Gjobave; prane Min.Financave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 499
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sina 98 Shpk ; I.N.U.K Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 832
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  13.50
 • Palet ne proces:
 • Klarita Dervishi ;Altin Korreshi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 980
 • Data e Gjykimit:
 • 27.06.2014  14.30
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit ;Shoqeria Boja Tirana Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1821
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Kade Manuku ; Shoq. Sigurimeve Interalbania Sh.a ; Intesa SanPaolo Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3214
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Demetja [Paditės] Xhemal Demetja [Paditės] Bardhyl Demetja [Paditės] Aferdita Berballa [I Paditur] Arben Berballa [I Paditur] Iris Berxolli [I Paditur] Sulejman Berxolli [I Paditur] Isuf Berxolli [I Paditur] Hyqmet Myzyri [I Paditur] Agron Luga [I Paditur] Dajti Berxolli [I Paditur] Bukurije Berxolli [I Paditur] Eshref Berxolli [I Paditur] Nermin Berxolli [I Paditur] Zyra e Rregjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [I Paditur] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3162
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Luiza Papa ; Kostandin Papa
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3193
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Oltiana Dishnica ; Shoq.Tregtare Armo Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 869
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Energia B Shpk ; Permbaruese Gjyqesore Kozeta Caka
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 839
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Myrto Security Shpk ; Agjencia Burimeve Natyrore
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4286
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sadik Sula ; Mersin Karanace; Merion Spiro
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4299
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit ;A.K.K.Pronave ; Dionis Merkuri; Vanthi Merkuri; Mimoza Xhelilaj; Vangjel Merkuri; Shine Cicolli
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4307
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Myfit Gradeci ; A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4449
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Urim Jolla ; Drejt.Policise Qarkut Diber ; Prokuroria Rrethit Gjyqesor Diber
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4349
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Vasil Bollo ; A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4461
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Sulltane Reci ; D.R.S.Sh Diber
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 494
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Kryegjyshata Boterore Bektashiane ; Fadil Aliaj; Qendrim Aliaj; Agim Shehu; Aferdita Shehu; Shoq. Perxhola Shpk; Min.Bujqesise; Ushqimit dhe Mbrojtjes Komsumatorit; Drejt.Rajonale Bujqesise; Z.V.R.P.P.Tirane; A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 559
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Adriana Guci ; Elearti Guci; Gertjan; Arjola Guci;Shoq.Sigurimeve Sigma Vienna Insurance Group Austria Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2346
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Elmazi ; Natasha Xhaxhe; Diana Fagu (Elmazi); Raimonda Elmazi (Bardhollari) ; Harta Hamiti (Elmazi); Erida Lazaj (Elmazi); Bukurije Burimi; Bujar Burimi; Pellumb Burimi; Meleqe Elmazi; Kujtim Elmazi; Pranvera Elmazi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3233
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Argjent Shahmetaj ; Min.Financave; Dega Thesarit Tirane; Prok. Prane Gjykates Shkalles se Pare per Krimet e Renda
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3274
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Alush Malaj ; Shoqeria Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4060
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Aurel Koleci ; Shoqeria Primall Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania Shpk; Xhemal Mehmeti; Luljeta Mehmeti; Bledi Mehmeti; Banka Kombetare e Greqise Sh.a
 • Relatori:
 • Perjashtim
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 865
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Astrit Hoxha; Tahsim Hoxha ; A.K.K.Pronave; Av. Shtetit; Naferit Hoxha; Arben Hoxha; Bedrije Ademi; Servete Milaj; Lutfi Demi; Renato Demi; Artur Demi
 • Relatori:
 • Z. Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1176
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Liljana Huta ; Lindita Peza ( Huta) ; Rrezeari Huta
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 259
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Rejzi ; A.K.K.Pronave ; Z.V.R.P.P.Lezhe; Av.Shtetit; Mikel Paluca
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 274
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Cela; Hasan Cela; Meleqe Kusi ; Vera Cela; Besnik Cela; Dallendyshe Ceka( Cela) ; Gani Cela; Baftisha Kadiu; Ylmerika Mullai; Semiha Risvani; Nazmi Cela; Makbule Derhemi; Hamdi Cela; Ferial Lleshi; Rukije Vaqarri; Gjyle Petrala; Kujtim Cela; Ardjan Cela; Meliha Cela; Bujar Xhepa; Enkelejda Manxhelaku ( Xhepa); Julian Xhepa; Gentiana Kepi ( Xhepa); Shefki Cela; Bahri Cela; Kudrete Belalla; Izedin Cela
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 292
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mitat Leka ; Bedri Shkreta
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1926
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ariana Pilika; Takuina Ademi ; A.K.K.Pronave; Av. Shtetit; Luigj Gjoka; Klementina Nushi; Eleni Kalimani ( Nushi); Geraldina Gjoka; Renata Gjoka
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1977
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Manjola Manga ; Shoq. Albanian Mobile Communications Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 223
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Isuf Xibri ; Media Vizion Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 222
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  12.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Pikeza Shpk ; Shoq.Permbarimore ZIG; Inspektoriati Qendror Teknik (IQT); Permbaruesi Gjyqesor Privat Albana Zogani
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 964
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Katalena Shpk ( kerkues)
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4010
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gora Shpk ; Zyra Permbarimore Fat-2010; Shpetim Kodhelaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4015
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Albert Kotini ; Sherbimi Permbarimor ZIG Shpk; Banka Nderkombetare Tregtare
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4454
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Nela; Gentiana Disha (Nela); Mejte Nela; Haxhire Balliu (Sallaku); Besim Sallaku; Ismail Sallaku; Shefikate Hakballa ( Sallaku);; Ruzhdije Haka ( Sallaku); Ike Sallaku; Bajram; Daut Sallaku ; Sheje Lika( Sallaku) ; Shoq.Sigurimeve Atlantik Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4455
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Nest Zefi ; Min.Mirqenies Sociale dhe Rinise
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4469
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Liljana Krutani ; Shoq. Trajtimit Studenteve Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1455
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimit ; Dalip Kadriu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1468
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a ; Shoq.Vllaznimi Deda Import Eksport Shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1481
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tomkel ; Migel Lile
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 587
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2014 12.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Terna” Sh.a Dega Shqiperi Shoqeria “Tirana Business Park” Shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 835
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ektor Jashiku ; KESH Sh.a; Petrol Alba Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 901
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Pango ; Belinka Ibrahimi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3722
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ministria Arsimit dhe Shkences ; Shtepia Botuese Dita 2000
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2340
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Trashani ;Fatlum Nurja; A.K.K.Pronave; Komuniteti Mysliman Shkoder ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2350
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Elbasani , Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2388
 • Data e Gjykimit: