Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5095
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Cela / Xhemal Shelja; Saba Shelja; Murat Cela; Vath Shelja; Xhuma Kallmeti (Shelja); Qamil Shelja; Esmaja Xhaja (Shelja); Vera Cangu (Shelja ) ; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Palujteshme Kruje; Bashkia Fushe Kruje; Av. shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1357
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Kraja / Autoriteti i Pergjithshem Rrugor; Shoq. Albavia Sh.p.k ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6162
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Polo Cakalli / Zyra e Permbarimit Tirane; Agjensia e Trajtimit te Kredive; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 549
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Xhemile Gjakova; Zoje Kuqi ( Gjakova ); Abdurrahman Gjakova ( Trash. e Skender Gjakova) / Bashkia Kruje; K.K.K.Pronave; Batixhe Broca; Abdulla; Arben; Agron; Miranda Broca; Trash. e Hajdar Broca; Ilir Bardhi; Lutfie Mirela Bardhi; Trash. e Ibrahim Bardhi; Zenel Elbasani; Hysen Kasmi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1874
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Robert Dema; Antoneta; Artur Dema / Merita Topalli ( Dema)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3916
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane; Rafete (Bineri) Qesko; Suate Qesko
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3413
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albest Sh.p.k / Inspektoriati Ndertimor Urbanistik; Bashkia Tirane; Komuna Dajt
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3566
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Mihal Thomai; Tokli Thomai / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6068
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Aeroporti Nene Tereza Sh.a / Osman Picari ; Z.R.P.P.Kavaje
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3664
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ervis Shytani; Leze Cuni; Tonin ; Adriano; Kol; Gjystina Shytani / Zhuj Dodaj; Pashke Vorfaj; Z.V.R.P.Kruje; Komuna Thumane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6239
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Violeta Keputa / D.R.S.Shoqerore Mat; I.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6240
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Isuf Beqja; Naim Kallari; Mersin Kurti; Abaz Kurti; Qazim Sejdini; Mustafa Beqja; Enver Vraja; Qazim Balliu; Faik Balliu; Rexhep Tahiri; Muharrem Balliu; Sabri Tahiri; Haxhi Beqja; Ali Beqja; Ymer Beqja / Caje Alliu; Hasan Kasmi; Hysen ; Naile ; Hajrie Kasmi; Irina ; Gezim Kasmi; Ikbale Strazimiri; Basri Mana; A.K.K.P.Tirane; Komuna Nikel Kruje; Z.R. P.P.Kruje; Besim Tahiri
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2523
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Antoneta Mancellari / Shoq. INSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2315
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Drita Laci / Hamdi Cukalli; Artan ( Kristo) Cukalli; Edmond Cukalli
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6126
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Romina Shkreli / Nargis Lungu ( Shkreli)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6012
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Noka / Violeta Noka
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6027
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Vullnet Deda / Lulezim Farka; Xenita Farka; Zyra Rajonale e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave te Qarkut Tirane; Komuna Farke; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6039
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Lirije Kurti / D.R.S.SH. Diber; A.S.SH. Mat
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4956
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Agj.Doganore A&A Internacional Sh.p.k / Operatori i Sistemit Transmetimit (OST) Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4982
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Dylbere Cetaku / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5096
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Korca Sh.p.k / Xhevat Kocia
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3869
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Mihali / Shoq.Kurum Internacional Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4903
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Jani Berukas / Shoq. Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5338
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Eglantina Derrasa; Dilaver Derrasa; Armand Derrasa; Ardian Derrasa / Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4138
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Jovan Vasili / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1271
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Lace / Shoqeria Permbarimore T.D.R GROUP Shpk; Sanie Xhakollari; Artan Xhakollari
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6116
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Cullhaj / Neriman Cullhaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5683
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Martine Nikolla / D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 246
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Prefekti Qarkut Diber / Zyra e Permbarimit Diber; Petrit Zili
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1105
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Lefter Llojaj / Liljana Llojaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5044
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Riza Berberi / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5639
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ymer Mukollari / Shoqeria VEFA ne administrim; Zyra e Permbarimit Pogradec
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6041
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Salvatore Bushati; Jul Bushati; Beatrice Bezhani; Aleksander Bushati / Sulejman Rexhepi; A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 715
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Xhevahire Jakupi / Zyra Permbarimit Kurbin; Ramazan Kasmi; Kastriot Xhuxha ; Kurt Cakoni
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6016
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Migena Perlika / Ndermarrja Pastrim/Gjelberimit e Treg.; Bashkia Kamez
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6396
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Hysni Qordja / Sadete Hasa; Halil Hasa; Gentian Hasa; Sadik Hasa; Bejte Hasa; Resmije Shkoza (Hasa); Hatixhe Ramaliu (Hasa); Nadire Hysa (Hasa); Bashkim Lamaj
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 294
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Elfrigo 2 Sh.p.k; Shoq. E.F.P.Sh.p.k; Petraq Guxho; Rudina Guxho / Shoq.Permbarimore Private Bailiff Service Albania Sh.p.k; Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2127
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Qazim Abdihoxha; Adriana Abdihoxha / Ilir Kondi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5640
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Gentian Gici / Kujtim Hoxha; Vjollca Hoxha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5168
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Zere / Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 (Ish/Trajtimi i Studenteve nr.1) Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5188
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Migena Haznedari / Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5209
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Vidan Heta / Shpetim Bimo
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6082
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Rreza / Qendra Kombetare e Kultures per Femije
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6125
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Luan Vahidi / Burhan Vahidi; Shpetim Vahidi; Diana Murataj (Vahidi); Shenaze Kasemi (Vahidi); Pranvera Hoxhaj (Vahidi); Naxhije Meta (Vahidi); Fatmira Drini (Vahidi)
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3074
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Fushe Kruje Cement Factory Sh.p.k / I .N.U Komuna Thumane; Zyra Permbarimore Fat 2010
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4966
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. West Alarm / Shoq. Cobra Security Sh.p.k; Shoq. Pantera Security Sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4979
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Thoma Papadhimitri / Shoq. OST Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6127
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nanie Shkreli; Aferdita Shkreli; Mehmet Shkreli; Rifat Shkreli / Rahmije Xhemrishti; Arife Hysa; Hajrie Qatipi; A.K.K.P. Tirane; Komisioni i Ndarjes se Tokes Komuna Kashar; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 924
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Sami Shtepani / Ardian Shtepani; Flora Shtepani
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6056
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kora Shpk / Agjensia e Zhvillimit te Zonave Malore (MADA)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6163
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ismet Senka / Drejtoria INSIG Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3132
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Luciana Naraci / Drejt. Nr.3 Punetoreve Qytetit (Ish Nd.Komunale Banesa Nr.3); Z.V.R.P.Paluajteshme; Serxhio Petrela; Juna Beqiraj
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3165
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Tefik Tershana / Hasan Zela; Asije Zela; Eduart Sheldia; Meri Celiku (Sheldia); Marie Sheldia; Enrik ; Liljana; Filomena; Amaltin Sheldia
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3187
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shaban Mesi / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit; Universiteti Bujqesor Tiranes
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3691
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Guma / Artur Guma
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3740
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Roland Musabelliu / K.E.SH Security SH.R.S.F Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3747
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Admir Axhami / Shoq. Procredit Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3347
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Enver Tabaku / Agim Karamuca
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3382
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Eni Hyka / Firma Agikons Sh.p.k
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3387
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Vullnet Sinaj / Banka Societe Generale Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3599
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Abiol Kamberi / Min.Financave; Dega Thesarit Tirane; Prok.prane Gjykates Rrethit Gjyqesor Fier
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3607
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Tanush Delvina ; Besnik Alliu; Myzejen Alliu / Min.Financave; drejt.Adm.Shitjes Pronave Publike; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3630
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Besmir Velaj / Shoq. Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4827
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Islam Isaku; Ylli Muca / OST Security Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4846
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ikmet Sinan Inal / Shoq. DNX Nitro Industria Kimike Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5337
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Refat Brahimllari / Shoq. Albania Petrol sh.a; Shoq. Taci Oil Internacional Trading and Supply Company Sh.a;.; Shoq. Art Konstruksion Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4191
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Hanaj / Shoq. Albion Construksion Sh.p.k; Ahmet Tusha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4198
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Suzana Shehaj / Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4209
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Zajmina Vasjari / Shoq.Treg. Vajra Bimore Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4928
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mahmudie Hyka ; Aishe Bali; Sabrije Ismaili / File Hoxha; Vaid; Ismail; Arben Hoxha Trashegimtret e Ahmet Hoxha; Hume Xhameta; Lumturije Meta; Makbule Dinaj; Fejzulla Fejza; Hysen Xhanari; Gramoz; Viktor Xhanari; Muhamet Gjonaj; Ganimete Xhabrahimi; Mynyre Vrapi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3935
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Agjen.Zhvillimi Bujqesor dhe Rural ( Azhbr) / Shaban Pupa
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4940
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Kacandon Canaj / Raiffeisen Bank
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3791
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Florian Meculi / CEZ Shperndarja Sha.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3836
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albtelecom Sh.a / Lulzim Musabelli; Ilmi Hutra; Engjell Bashikaj; Vullnet Kopaci
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3851
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Honke Domi / Keshilli Ministrave; A.L.U.I.Z.N.I; Kristaq Mania; Jakup Kokonozi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4077
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Sul Pinari; Mexhit Pinari / Apostol Mici; Ylli Merkohasani; Shoq. Simaku Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4082
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Alfons Neli / Ollga Tarelli
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4096
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Albi Gjenerali / Shoq. CEZ Shperndarja
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5665
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Silvana Ulqinaku / Ylli Ulqinaku
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5670
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Faik Pollo / Ujesjellesi sh.a. Mat
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5674
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Nezir Hyka / A.K.K.P. Tirane; Zyra e Gjendjes Civile Kruje
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4276
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Haziz Koxha / Ermir Keqi; Shpetim Keqi; Valter Doda; Faslli Kastrati; Man Dajci
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4296
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Isuf Gica / Shoq. Kurum Internacional Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4345
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Mumajesi / Shoq.Tregtare ALBCONTROL Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2138
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Pandeli Theodhori / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit ; Petro Avale; Gjergj Avale; Eleni Theodhori
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2163
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Murat Buci / Zyra Gjendjes Civile Bashkia Kamez
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6036
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ervin Lili / Union BANK
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4247
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Elena Nita / Shoq.Trenk Walder Civet 2000 Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4268
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Agetina Prela / Ndoke Nika
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4288
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Debt Internacional Advisory Dege e Shoqerise se Huaj / Shoq. Tis Solution Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4302
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Zenelaj / Shoq. Raiffeisen Bank Sh.a; Permb. Gjyqesor Eduart Allamani
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4313
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Mereme Lice / A.K.K.Pronave ; Av. shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4330
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom / Serafin Mitre
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5147
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Adnan Muka; Nexhitije Muka; Bedrije Quku; Uran Muka / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave; Namije Muka; Emirjan Kotrri; Vlefta Muka; Bujar Muka; Edlira Nika; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5157
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ina Zeri (Muca) / Shoq. AMC
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5163
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ismail Dauti / Flora Dauti
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2825
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Huli / Ahmet Katuci; Edmond Katuci; Z.R.P.Paluajteshme Kurbin;Gani Zeneli
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2856
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albtelecom Sh.a / Alma Lushaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2898
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Kodhelaj / Shoq. K&M Construction Sh.p.k; Shoq. Sherbimit Permbarimor Zig Sh.p.k; Shoq.Noa Sh.a; Lusan Muhametaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4910
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Doci / Keshilli Qarkut Durres; Zyra Administrimit Mbrojtjes Tokes Kruje; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4930
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Nazmie Arapi / Nd.Trajtim Studenti Nr.3 Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4947
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Merxhan Leka / Shoq. CEZ Shperndarje Sh.a; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5229
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ali Hasanllari / D.R.S.SH. Tirane; I.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5236
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Xhuma Kraja / Ndermarja e Trajtimit te Studenteve Nr.2
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5242
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Anila Mucmata / Ilir Mucmata
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3072
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Margarita Zhamo [Paditės] Jorgaq Zhamo [I Paditur] Majlinda Bihucaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3101
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria 'Polymeren Recycling Albania' Sh.P.K [Paditės] Shoqėria 'Shėrbmi Pėrmbarimor Zig' Sh.P.K., [I Paditur] ALPHA BANK - Albania, Sh.A., [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3123
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • ALBtelecom sh.a. [Paditės] Shoqėria Global Security” sh.p.k, [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3627
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Lefteri Antonaqis [Paditės] Ilia Antonaqis [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3662
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Lirije Fortuzi [Paditės] Gjyle Sula [Person i Tretė] Kujtim Pema [Person i Tretė] Mukadez Pema [Person i Tretė] Anila Shaba (Pema) [Person i Tretė] Klajdi Pema [Person i Tretė] Ikbale Pema [Person i Tretė] Artan Pema [Person i Tretė] Alma Taraku(Pema) [Person i Tretė] Hasan Pema [Person i Tretė] Dhurata Mato (Pema) [Person i Tretė] Myzejen Kucuku(Pema) [Person i Tretė] Sefer Pema [Person i Tretė] Halih Vorpsi [Person i Tretė] Suzana Xhetani (Vorpsi) [Person i Tretė] Arben Vorpsi [Person i Tretė] Lumnije Xhako (Vorpsi) [Person i Tretė] Qemal Deliallisi [Person i Tretė] Gezim Deliallisi [Person i Tretė] Emine Steaj (Pema) [Person i Tretė] Fatos Pema [Person i Tretė] Qanije Bakalli (Pema) [Person i Tretė] Vesime Xhaxhiu(Pema) [Person i Tretė] Irma Canameri (Pema) [Person i Tretė] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [Person i Tretė] Agjensia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit tė Zonave /Ndėrtimeve Informale,Drejtoria Rajonale [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3686
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria" Albalogic " shpk [Paditės] Shoqeria " Albase " ,shpk [I Paditur] Shoqeria " Horizon " shpk [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3247
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “KORKIS – 2009” sh.p.k [Paditės] Shoqėria “BELESOVA 1” sh.p.k [Paditės] Shoqėria “SILVA – 2003” sh.p.k [Paditės] Ramadan Toska [Paditės] Aurel Toska [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore “EXECUTORES LITIUM”(EXC LIT) sh.p.k [I Paditur] Shoqėria “ProCredit Bank” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3309
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Kapllan Pasha [Paditės] Cez Shpėrndarje sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3325
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Skender Koshi [Paditės] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Palujtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3270
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Brahja / Lida Qendraj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3363
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit / A.K.K.Pronave; Zoje Hasani
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3571
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Arjana Delishi [Paditės] Basri Delishi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4776
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Petro Basia ( Basha) / Ujesjelles Kanalizime Tirane UKT
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4795
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Prec Gega [Paditės] Ministria e Financave,Dega e Thesarit Tirane [I Paditur] Prokuroria prane gjykates se rrethit gjyqesor Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4822
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Antonio Likaj [Paditės] Shoqėria OST Security sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4139
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Enisa Gaxho [Paditės] Banka “Credit Agricole-Shqiperi” sha (ish ‘’banka Emporiki Shqiperi’’ sha) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4159
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Mark Margjini / Mersim Gjuci
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4174
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Deserta Selmani [Paditės] Mit'hat Selmani [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4887
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Esma Muzhaqi [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4923
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Skender Sadiku / D.R.S.SHoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4927
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Florjan Lifo [Paditės] Rigerta Mara [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3739
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Pergj.Burgjeve / Shoq. 4 A /M Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3763
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Prefekti Qarkut Tirane / Hazis Fjolla; Shefqet Fjolla; Z.V.R.P.P.Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3766
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Adem Rasa / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4024
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Semiha Rami ( Muka); Njazi Muka / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit ; Z.V.R.P.P
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4033
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Prefekti Qarkut Tirane / Qemal Qefalia; Z.V.R.P.; Artan Shtishi; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4036
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Edmond Mato / Autoriteti Shend.Rajonale; Shoq.Permb. Private Ardael Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5590
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit [Paditės] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur] Gjon Pasko [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5614
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Arifaj” shpk [Paditės] Shoqeria “Raiffeisen Bank” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5654
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Zef Hisku [Paditės] O.S.T. sh.a. Tirane [I Paditur] O.S.T. sh.a. Sektori Komsi Burrel [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4239
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Shkėmbi [Paditės] Ylli Dosti [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4240
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Paplekaj [Paditės] Edmonda Paplekaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4267
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Lusha [Paditės] Emine Xhanija (Lusha) [Paditės] Hatlie Cuku(Lusha) [Paditės] Nexhmije Begzati(Baftjari) [Paditės] Myrteza baftjari [Paditės] Alime Hoxha(Baftjari) [Paditės] Mahmut Brari [I Paditur] Gezim Brari [I Paditur] Ymer Brari [I Paditur] Bashkim Ulaj [I Paditur] Xhuvane Brari [I Paditur] Sheqere Xhafa(Brari) [I Paditur] Xhavit Brari [I Paditur] Lumturije Brari [I Paditur] Artan Brari [I Paditur] Durim Brari [I Paditur] Merita Memoci(Brari) [I Paditur] Shoqeria “Gener-2” shpk [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4197
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ejvis Pila [Paditės] SHPĖRNDARJE sh.a, [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4208
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Hava Muhedini [Paditės] Pembe Kasemi [I Paditur] Aferdita Shehu [I Paditur] Zylyftar Jahja [I Paditur] Abedin Jahja [I Paditur] Ferika Hasa [I Paditur] Merushe Gjoka [I Paditur] Naime Gjyzeli [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4221
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Drita Murrani / D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4232
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Federata e Sindikatave te Arsimit dhe Shkences [Paditės] Konfederata e Sindikatave te Shqiperise (KSSH) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4241
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Kadri Kuka [Paditės] Ujėsjellės Kanalizime sh.a. [I Paditur] Zyra Permbarimore Ardael shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4271
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Haxhire Denjeli [Paditės] Kole Kuka [I Paditur] Mark Arra [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5076
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Marlin Sukaj [Paditės] Universiteti Amerikan i Tiranės (UAT) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5093
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Elton Roka [Paditės] Shoqėria Tregtare “2A-L” shpk [I Paditur] Banka “NBG Bank” sha [I Paditur] Pėrmbaruesi gjyqėsor privat Vasil Shandro [I Paditur] Zyra e Rregjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5122
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Spahiu [Paditės] N.O.A. sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2684
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Cela [Paditės] Shoqeria Volalba Shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2707
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Svetllana Marku [Paditės] Tanush Kaso [I Paditur] Gazeta Republika [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2786
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Xhovalin Tarazhi / Banka Societe General Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4867
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Naci / Shoq. CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4895
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Glaidola Bardhoshi / Shoq. Trajtim Studenti Nr.2 Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4909
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Xhemile Sadiku (Diku ) / D.R.S.Shoqerore
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5172
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Universiteti i Tiranes / Shoqeria Xhengo Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5183
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Pelikani Security Sh.p.k / Saimir Shehi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5201
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Jonian Mato / Arben Bundo
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2748
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Sadete Luli [Paditės] Rolenc Luli [Paditės] Suela Luli [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimit. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2863
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Rasim Berisha / Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2876
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Esmeralda Kapcari [Paditės] Shoqeria Primo Comunications shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3603
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ike Trifoni [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave [I Paditur] Avokatia e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3619
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Vashe Lleshi / D.R.Sig. Shoqerore Tirane; Drejtoria Arkivit te Inst.Sig.Shoqerore
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3626
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Paqize Gjinali (Bega) [Paditės] Lumturi Gjashta (Bega) [Paditės] Gezim Bega [Paditės] Mehmet Bega [Paditės] Shpetim Bega [Paditės] Besnik Bega [Paditės] Sabire Bega [Paditės] Hatixhe Roshi(Bega) [Paditės] Hexhmije Afjani (Bega) [Paditės] Lirije Bega [Paditės] Altin Bega [Paditės] Iris Bega [Paditės] Irida Spahiu (Bega) [Paditės] Lejla Baholli (Huta) [Paditės] Bujar Huta [Paditės] Shemsedin Huta [Palė e Interesuar] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronės, Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3121
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Geci shpk [Paditės] Federata Shqiptare e Volejbollit [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3159
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ismail Bushkola / Fatmir Kosta
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3222
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Ajdini [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore Zig sh.p.k [I Paditur] Banka Societe Generale Albania sha [Person i Tretė] Ilir Ustameta [Person i Tretė] Florinda Ustameta [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3039
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gerald Hala / Alba Cano
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3103
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Hazis Gjura [I Paditur] Prefekti i Qarkut Tiranė [Paditės] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit] ZyraVendore e Rregjistrimit tė Pasurive tė Paluajtėshme Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3211
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Anest Decka [Paditės] Kristaq Decka [I Paditur] Violeta Decka [I Paditur] Zyra e Rregjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Kurbin [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4727
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Canaj; Lefter Canaj / Shoq.Ujesjelles Kanalizime Tirane Sha. (UKT)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4737
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Neshat Ndreu / Nderrmarja Trajt.Student.Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4761
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “EKOAM “sh.p.k [Paditės] Shoqėria “KREYZA & DM” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3993
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria``SIGAL UNIQUA GROUP``shpk [Paditės] Shoqeria e Permbarimit gjyqesor privat ‘’EPSA’’ [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4057
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Dhurata Dardha / KESH Security ( SHFSF ) Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4102
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Suela Abazi [Paditės] Ora Sh.A [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4841
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Gace [Paditės] Shoqėria “Coca- Cola Bottling Shqiperia” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4854
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “INTERNACIONAL” shpk [Paditės] “Ujėsjellės Kanalizime” Sh.a [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4878
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Manol Koloi [Paditės] Shoqėria “ Kid Zone” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3631
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bilie Kalemi [Paditės] Shoqeria "Sigal" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3643
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Altin Qira [Paditės] Kurt Qira [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3654
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Albanian Mobile Communications” sh.a [Paditės] Drejtoria Rajonale e Sherbimit Kombetar te Punesimit Tirane [I Paditur] Uzina e Lendeve Plasese Elbasan, Mjekses Elbasan [I Paditur] Reparti Ushtarak Nr 7010 (Brigada e mbeshtetjes Rajonal) Kukes [I Paditur] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Durres [I Paditur] Shkolla “Rinia” Durres [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3953
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Fondi Shqiptaro–Amerikan, i Ndermarrjeve [Paditės] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane [I Paditur] Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme [I Paditur] Avokatures se Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3966
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Zyko / Zhuljeta Zyko
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3985
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Jeta Hysa [Paditės] Dhurata Mati (Hysa) [Paditės] Servete Hysa [Paditės] Flamur Hysa [Paditės] Arben Hysa [Paditės] Sofie Halilaj (Hysa) [Paditės] Sanie Comanaj(Hysa) [Paditės] Sheqere Hysa [Paditės] Ali Hysa [Paditės] Lutfie Bardhi (Hysa) [Paditės] Lavdie Bardhi (Hysa) [Paditės] Majlinda Hysa (Cadri) [Paditės] Menduije Hys(Forgali) [Paditės] Sabit Hysa [Paditės] Hekuran Hysa [Paditės] Shkelqim Hysa [Paditės] Shoqeria “Albafilm” sha [I Paditur] Avokatura e Shtetit [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit prane Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur] Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisė dhe Sipėrmarrjes [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit prane Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisė dhe Sipėrmarrjes [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5496
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fisnik Pulaj / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane; Av. shtetit Liri Fortuzi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5560
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Kozeta Boka / Agim Cami; Aleksandra Boka; Kristiana Boka; Sotiraq Boka
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5574
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria "Jori" sh.p.k. [Paditės] Shoqėria "Albafilm" sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4183
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Belina Cela / Lysen Cela
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4204
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Albania New Farm” shpk [Paditės] Shoqeria “Amario Pharma” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4226
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Hate Peca [Paditės] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore, Tiranė [I Paditur] Instituti I Sigurimeve Shoqėrore [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2027
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Jemine Durishti [I Paditur] Alketa Durishti [I Paditur] Silvana Durishti [I Paditur] Hysen Durishti [I Paditur] Adriana Durishti [I Paditur] Majlinda Peposhi [I Paditur] Mirela Zhegu [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave (AKKP) Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2065
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimit / Marash Zhaborja
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2082
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Fiqirete Sela / Permb. Gjyqesor Privat Shoq. Albase Sh.p.k; Denisa Thomaraj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4133
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregetare “Classic” sh.p.k [Paditės] Shoqeria Tregetare “Autokrista” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4144
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Fortuzi [Paditės] Shoqeria “Vila Park-Alb” shpk [I Paditur] Shoqeria “Alpha Bank Albania” sha [I Paditur] Shoqeria Permbarimore “Executores Litium” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4179
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Nezihat Stermasi [I Paditur] Mirjam Stermasi [I Paditur] Bardhyl Fico [I Paditur] Hava Fico [I Paditur] Ridvan Resuli [I Paditur] Edvin Resuli [I Paditur] Ingrid Demi(Resuli) [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur] Zyra Vendosre e Regjistrimit te Pasurive te Palujteshme Fier [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4165
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Beg Haxhiu [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4175
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Kledian Pasholli [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimit [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4210
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Denis Aliu [Paditės] CEZ Shpėrndarje sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4964
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Naim Elezi / Shoq. Drini Sh.a; Shoq. Vefa Sh.p.k ne administrim
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5016
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Josif Prifti / Igli Gugashi Permbarues Gjyqesor Privat ; Ermira Prifti (Shehu )
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5038
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Myzejen Angoni ( Katroshi) / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2586
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Qemal Demiri / Shoq. CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2629
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Marigo Kushi [I Paditur] Berti Kushi [I Paditur] Agron Cullhaj [Person i Tretė] Shoqėria Pėrmbarimore Private “E.P.S.A” sh.p.k [Paditės] Banka Kombėtare e Greqisė Sh.a - Dega Tiranė (NBG Bank) [Person i Tretė] Shoqėria Pėrmbarimore Private “TDR GROUP” sh.p.k [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2648
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Zenel Kalaja [Paditės] Mehedi Guni [I Paditur] Bashkia Kruje [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Kruje [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4831
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gerald Shametaj [Paditės] Jakup Hoxha [I Paditur] Zhaneta Hoxha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4858
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ali Cane [Paditės] Ndėrmarrja e Trajtimit tė Studentėve nr.2 Tiranė sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4862
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Hadri [Paditės] Rudina Nikolli [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Albert Canaj / Xhajs Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5143
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimeve Sh.a. / Shoqeria Permbarimore Alimadhi Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5146
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tris Company sh.p.k. / Shoqeria Cez Shperndarje Sh.a.; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Perjashtim
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2696
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Pietro Antonio Tafuro [Paditės] Zyra e Pėrmbarimit Privat “Power & Justice” sh.p.k [I Paditur] Luiza Demaj [Paditės] Libero Catalano [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2722
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pėrgjithshme e Shtetit [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Jakup Sela [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Diber [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2736
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Dhanai Goro [Paditės] Shoqeria “A & B” Sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3395
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Eblerta Ajeti [Paditės] SHOQERIA “ CEZ SHPERNDARJE” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3569
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Florin Merlika [Paditės] Hatixhe Merlika [Paditės] Lumtor Merlika [Paditės] Elida Merlika [Paditės] Manjola Merlika [Paditės] Caje Hima(Hyka) [I Paditur] Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Palujteshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3576
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Haxhihyseni [Paditės] Sabrije Sokol (Kafexhiu) [Paditės] Fitret Dishnica(Sokoli) [Paditės] Mirlinda Duma(Sokoli) [Paditės] Artes Sokoli [Paditės] Teuta Bogdo (Haxhihyseni) [Paditės] Sadullah Haxhihyseni [Paditės] Lejla Haxhihyseni [Paditės] Nexhat Bushati [Paditės] Vildan Ghilaga (Bushati) [Paditės] Hidajete Kaftalli (Lohja) [Paditės] Artur Dume [Paditės] Arben Dume [Paditės] Rasihate Lohja [Paditės] Ardian Lohja [Paditės] Indrit Lohja [Paditės] Rovena Lohja [Paditės] Aferdita Lohja [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2503
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Nadire Dervishi [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Ballkize Struga [I Paditur] Rudina Struga [I Paditur] Mehmet Struga [I Paditur] Hasan Sami [I Paditur] Nadire Sami Konci [I Paditur] Thellenza Sami Paja [I Paditur] Agim Sami [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit Tirane [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2517
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a / Gjelberim Korbi; Aldo Dajti; Enver Caushi; Bashkia Tirane ; Projekti Tirana e Shendeteshme
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2743
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Klodian Bici / Antoneta Bici
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2961
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Afrim Koklaj [Paditės] Shoqeria “ SGS Automotiv Albania” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2981
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Kola [Paditės] Fushe Kruje Cement Factory shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2984
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Halili [Paditės] Eltjana Halili [Paditės] Gledis Halili [Paditės] Ismail Halili [I Paditur] Zelije Halili [I Paditur] Banka e Tiranes [I Paditur] Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Kruje [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4152
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Salillari" sh.p.k [Paditės] Aeroporti "Nene Tereza " Sh.a: [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4680
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Myftar Kastrati / OST Security Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4700
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Asllan Musteqja [Paditės] Xhavit Murati [I Paditur] Drita Murati [I Paditur] Milena Murati [I Paditur] Vangjel Dika [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3915
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Behar Shehi [Paditės] Aleksandra Shehi [Paditės] Drini Shehi [Paditės] Shoqeria ‘’SIGMA Viena Insurance Group’’ sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3938
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sefedin Keta / D.R.S.SH Diber
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3957
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Hodo; Silvana Hodo / Vjollca Hodo; Nafije Kaloti; Violeta Turullai
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4463
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Doriana Berushi [Paditės] Elton Berushi [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimit [I Paditur] Alfred Ndershenaj [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4530
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Flutra Bicaku [Paditės] Shtepia Botuese Shtypshkronja Morava Sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4744
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Tarllamishi; Sokol Tarllamishi / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit; Zyra Vendore Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3392
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ergan Dollani / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3570
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Sirmade Beqaj / Zyra Permb. EPSA Sh.p.k; Banka e Tiranes Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3605
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare “I.S.P.P” sh.a [Paditės] Shoqeria “City Park” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4193
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmije Shiftelia ( Xhixha) / D.R.S.SH; Komuna Zall Herr
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 402
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • I.N.U.K Bashkia Tirane / Zyra Permb.Permbarues Helidon Xhindi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2514
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Alflexim” sh.p.k [Paditės] Shoqėria “M T S ” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3872
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Fjodora Fjora [Paditės] Shoqeria "Medical Aesthetics shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3892
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Blerina Malaj [Paditės] Shoqėria “Bilim Ilaē Sanayi ve Ticaret A-S” [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3921
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Leka [Paditės] Ilir Aga [I Paditur] Shoqėria “AGA” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5410
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Av. Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane; Ramazan Tafa; Majlinda Lila; Ergys Nova; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5447
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Qemal Mirdita / Ali Puprriqi; Gezim Denizi; Shaban Denizi; Ismet Lami; Ahmet Hoxha; Ramiz Lika; Arjan Rexhepi; Fadil Kovaci; Ramazan Ziri; Bashkia Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5491
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Ylli / Shoqeria SITA
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4158
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Lule Vranici / Dr.Adm.Shitjes Pronave Publike; Bashkia Peshkopi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4173
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Aulona Zotaj (Petro) / CEZ Shperndarja Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4178
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Feti Cani Olimbi Cani / Bashkia Tirane; Drejt. Nr.3 Punetoreve Qytetit Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4095
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ilia Cifliku / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4113
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Sefedin Koci / D.R.S.SH; I.S.Shoqerore
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4118
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Lurjana Lila Agron Gordani
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4121
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Begeja; Ednan; Syzi; Haxhire; Begeja ; Sanije Velo (Begeja); Myzejen Ago (Begeja) ; Ajete Sulstarova (Begeja) ; Lirije Lika; Teuta Malka; Sejdie Kadiu; Lumturi Cela ( Kadiu); Nerime Piro ( Kadiu); Bashkim Kadiu; Meriban; Vangjelina; Manjola; Ilir Kadiu / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4135
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ligor Duka [Paditės] Roy Dan Forth [I Paditur] Albana Dan Forth(Kollobani) [Person i Tretė] Zyra e Gjendjes Civile Njesia Bashkiake Nr 5 Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4154
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Adil Musabelliu / Agj.Mbrojtjes Konsumatorit; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4729
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Sami Blloshmi / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4936
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria e Sigurimeve “INTERSIG INSURANCE GROUP”sh.a [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore “Alimadhi” sh.p.k [I Paditur] Flora Doka [Person i Tretė] Elena Doka [Person i Tretė] Egli Doka [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4939
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Bushi [Paditės] Ali Bushi [Paditės] Perparim Bushi [Paditės] Nafije Bushi(Marku) [Paditės] Bukurie Bushi (Marku) [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2546
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Xhuxha / Fondacioni Demokracia Popullore Xhaferri
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2558
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Lirie Gjuzi [Paditės] Enkelejda Gjuzi [Paditės] Gentian Gjuzi [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2566
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • “A.I Antitacheggio Italia”S.r.l [Paditės] Shoqeria “Ital Security” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4677
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Miranda Xholi [Paditės] Shoqėria “AGI BES HALILI” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4786
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a / Shoq. IT / Tel 2005 Sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4806
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Shaqi / Nevruz Mersuli
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4157
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Lamberta Poro / Ervin Lapi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4470
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ariana Gaci / SHSA Sh.a ( Share Service Albanai / ish CEZ
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4567
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria A.M.C Sh.a / Brahja Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2479
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit Tirane [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur] Izedin Ceno [Person i Tretė] Vitore Ēobani [Person i Tretė] Perihane Progri [Person i Tretė] Suzana Toro [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2507
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Sadik Aliko [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Avokaturės sė Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2686
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ksenofon Moci [Paditės] Arjan Linza [I Paditur] Florinda Linza [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3201
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ymer Dauti [Paditės] Tahir Rapia [I Paditur] Agjensia e Legalizimit dhe Urbanizimit dhe Integrimit Zonave/Ndėrtimeve Informale,Drejtoria Qendėror [Person i Tretė] Kėshilli i Ministrave [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3230
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Spasija Risteska [Paditės] “Byroja Shqiptare e Sigurimit” sh.a [I Paditur] “Sigal Uniqa Group Austria” sha., [I Paditur] Avokatura e Shtetit Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3355
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Tahir Muho [Paditės] Agjensia e Trajtimit tė Kredive [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2370
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria tregtare 'Classic' shpk, [Paditės] Enti Kombetar i Banesave [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2392
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Reveka Decolli [Paditės] Zyra Vendore e Regj. Pas. tė Paluajtshme Tiranė [I Paditur] Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme [I Paditur] Banka Intesa San Paulo [Person i Tretė] Shoqeria “Alko Impex” shpk [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2427
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Sali Bajrami [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Gezim Sadiku [Person i Tretė] Kujtim Sadiku [Person i Tretė] Gjyshi Sadiku [Person i Tretė] Flodjan Sadiku [Person i Tretė] Erion Sadiku [Person i Tretė] Algert Sadiku [Person i Tretė] Lorenc Sadiku [Person i Tretė] Liri Cenaj (Sadiku) [Person i Tretė] Safete Sadiku(Tahiraj) [Person i Tretė] Leko (Leta) Sadiku [Person i Tretė] Diana Sadiku [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5600/2887
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alb-Alabaster shpk [Paditės] Shoqeria Universal shpk [I Paditur] Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Paluejtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5615/ 2902
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Rofix shpk [Paditės] Shoqeria “Fleg” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5661/2948
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Qamil Bakiu [Paditės] Cez Shpėrndarje sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3337
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Kristo Evangjeli [Kėrkues] Zyra e Gjendjes Civile, Bashkia Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3811
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Sotiraq Panoti [Paditės] Refik Allushi [I Paditur] ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3942
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Orhan Pojani [Paditės] Blend Pojani [Paditės] Lavdije Kalasa (Pojani) [Paditės] Teuta Fora (Pojani) [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3158
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Ismaili [Paditės] Flamur Gerdeci [I Paditur] Drejtoria Rajonale e ALUIZNI, Qarku Tiranė [Person i Tretė] Inspektoriati Ndėrtimor i Bashkisė Vorė [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit Tirane [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3707
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Filip Panxhi [Paditės] Llazar Panxhi [Paditės] Naun Panxhi [Paditės] Pullumb Panxhi [Paditės] Fani Panxhi [Paditės] Lazi Panxhi [Paditės] Petri Panxhi [Paditės] Jani Panxhi [Paditės] Dafina Panxhi [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3867
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Mimianita Tila(Kriqi) [Paditės] Meri Gjinushi(Kriqi) [Paditės] Aristotel Pano [I Paditur] Haxhi Ymeri [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimi tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3648
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Refatllari / K.E.SH Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3843
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shahadije Kaimi [Paditės] Diamant Shtiza [Paditės] Armelida Shtiza [Paditės] Sokol Bellova [Paditės] Shoqeria “Vigani” sh.p.k [I Paditur] Shoqeria “Daniela” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3919
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Rita Rosaj / CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3153
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Adrian Shehu [Paditės] Kapllan Stojku [Person i Tretė] Bexhet Shehu [Person i Tretė] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Bashkia Peshkopi [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3224
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregetare “The Point” shpk [Paditės] Shoqeria Tregetare “CITYPARK” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3273
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Reso [Paditės] Flutura Petrela [Paditės] Agim Karaj [I Paditur] Elisaveta Depa [I Paditur] Arben Depa [I Paditur] Ardjan Depa [I Paditur] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3310
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Vath Allushi; Bilal Tema; Kujtim Allushi; Muharrem Disha; Zeqir Mirdini; Eduart Tema; Ylli Allushi / Osman Qenami; Komuna Nikel
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3700
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Hava Kellezi; Myrshit Vorpsi; Liljana Vorpsi ; Bujar Petrela; Ylber; Halil; Seit; Razie; Anila; Genti; Fiqirete; Agim Petrela; Enis Spahiu; Elvana Dobrolishti (Petrela); Fatmir Beja; Sabri; Agron; Lulzim; Besnik; Fethije Beja; Majlinda Tivari ( Beja) / Dr.Hekurudhave Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4075
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nezihat Kallulli / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3090
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Nezir Haxhiu / A.S.SH Lac
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3835
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a / Shoqata Nene Tereza; Inkubatori Biznesit Tirane; Rep.Ushtarak 3001; Qendra per Mbrojtjen e Femijeve (UNICEF)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3862
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare GEIS Sh.p.k / Shoq. C.A.E
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5359
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fatime Qosja (Maleshka) [Paditės] Hatixhe Maleshka (Pepa) [Paditės] Safie Maleshka (Stermasi) [Paditės] Saide Maleshka [Paditės] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5378
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Tiranė [Paditės] Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane [Paditės] Nerulla Zebi [I Paditur] Shoqėria Pėrmbarimore Private “E.P.S.A” Sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5407
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Jella [Paditės] Shoqėria “2 A-L”sh.p.k. [I Paditur] Banka “NBG Albania”sh.a. [I Paditur] Shoqėria pėrmbarimore “TDR Group” sh.p.k . [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme [I Paditur] Artan Sherifi [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3568
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Silvana Shtembari [Paditės] Skender Anxhaku [I Paditur] Arjan Shtembari [I Paditur] Zyra Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur] Vjollca Anxhaku [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3773
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Deliu [Paditės] Albert Elezaj [I Paditur] Shoqeria “2A-B shpk” [I Paditur] Raiffeisen Bank sh.a [I Paditur] Zyra Permbarimore Tris sh.p.k [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3905
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Giselda Bilbili [Paditės] Shoqeria”Genesis”sh. p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1884
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Sami Golemi / D.R.S.Shoqerore
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1955
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Konstadin Kostrista / Lazar Puqja; A.L.U.I.Z.N.I; Z.R.P.Paluajteshme Kavaje
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1965
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Xhindi / Valentina Agolli; Daniela Xhindi; Megi Xhindi
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3399
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Hazir Hasani / Xhevahir Bilja
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3667
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria TRESI FARM shpk [Paditės] Agim Kodra [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3890
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • CEZ Shpėrndarja sh.a. O.S.SH sh.a [Paditės] Shoqėria “Albaxeni” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3174
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Luciana Piperi [Paditės] Fabjola Agastra [Person i Tretė] Qendra Spitalore Univeristare “ Tereza“ Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3741
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Selaudin Nasufaga / Arjan Kodra; Shpresa Kodra
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4101
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Mandrin Mazari / KESH Security SHRFS Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3349
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimit / Ndricim ( Shkelqim) Dauti
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3795
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Sabire Spahija / Shoq. Konuda Sh.p.k; Armando Ceka
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4105
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Yllka Turku (Dani) [Paditės] Rasim Dani [I Paditur] Majlinda Kume [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme (ZVRPP) Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2458
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Citaku / Keshilli Komunes Paskuqan; Keshilli Qarkut Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2474
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ndue Ndokaj [Paditės] Dila Gjinaj (Ndoka) [Paditės] Nikoll Ndokaj [Paditės] Zef Ndokaj [Paditės] Marte Gjina (Ndoka) [Paditės] Leze Mardoda(Ndokaj) [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2534
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Lindita Dautaj [Paditės] Kundėr: Kombinati i Mishit Yzberisht (KMY) Sh.P.K [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4088
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Lahert Sulo / Jonida Sulo
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4585
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Azizaj; Zydi Zotaj / Shoq. Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4594
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Facja / Fatjon Luarasi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3637
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Leonat Golemi / Shoq. Permb. Executores Litium Sh.p.k; Shoq.Intesa San Paolo Albania Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3852
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Besian Marku [I Paditur] Shoqėria “A-BI-ESSE” shpk [Paditės]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4110
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Nasi Prifti [Paditės] Kristina Prifti [Paditės] Ilir Prifti [I Paditur] Zana Prifti [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1005
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Beton Ekspres Sh.p.k / Banka Tiranes; Shoq. Permbarimore Zig Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1959
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Sela / Fiqirete Sela; Denisa Thomaraj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1006
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Tur/Alb/Krom Sh.p.k / Shoq. Albchrom Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1043
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. K.D.K Sh.p.k / Shoq.Permb.Gjyq.Privat Bailiff Service Albania; Banka Societe Generale Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1639
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Cerri / Trashegimtaret e Xhemal Male: Bije Male; Dallendyshe Shkoza ( Male); Razije Shabani ( Male); Ramazan Male; Bashkim Male; Pranvera Laja (Male ); Banka Kombetare Tregtare Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2348
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Marije Preci / Filiali Postes Shqiptare Sh.a Lezhe
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5379
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Mirsie Palaj / Shoq.Tregt.Rezidenca Studentore Universitare nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 860
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ermal Ribaj ; Melda Ribaj / Zyra Permb.; Genti Taci ; Viktor Taci
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 974
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Evelina Qyqja (Toptani) ( Kerkuese)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 991
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Alb Security / Raiffeisen Bank sh.a; Arturo Verzeroli
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1546
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Elvin Salavaci / Shoq. Plus Communications Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1978
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Gilien Beci / Shoq. Antea Cement Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4774
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hyrije Bali / Rami Mucollari; Maksim Horanlli; Valentina Horanlli; Lumturi Toptani; Gjyslime Mullanji; Melsi; Emil Mullanji; Z.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1005
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Beton Ekspres Sh.p.k / Banka Tiranes; Shoq. Permbarimore Zig Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1959
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Sela / Fiqirete Sela; Denisa Thomaraj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1006
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Tur/Alb/Krom Sh.p.k / Shoq. Albchrom Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1043
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. K.D.K Sh.p.k / Shoq.Permb.Gjyq.Privat Bailiff Service Albania; Banka Societe Generale Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1639
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Cerri / Trashegimtaret e Xhemal Male: Bije Male; Dallendyshe Shkoza ( Male); Razije Shabani ( Male); Ramazan Male; Bashkim Male; Pranvera Laja (Male ); Banka Kombetare Tregtare Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2348
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Marije Preci / Filiali Postes Shqiptare Sh.a Lezhe
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5379
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Mirsie Palaj / Shoq.Tregt.Rezidenca Studentore Universitare nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5099
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Elvis Jeshnica [Paditės] Klaudio Jeshnica [Paditės] Edmond Jeshnica [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimit [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 860
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ermal Ribaj ; Melda Ribaj / Zyra Permb.; Genti Taci ; Viktor Taci
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 974
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Evelina Qyqja (Toptani) ( Kerkuese)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 991
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Alb Security / Raiffeisen Bank sh.a; Arturo Verzeroli
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1546
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Elvin Salavaci / Shoq. Plus Communications Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1978
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Gilien Beci / Shoq. Antea Cement Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4774
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hyrije Bali / Rami Mucollari; Maksim Horanlli; Valentina Horanlli; Lumturi Toptani; Gjyslime Mullanji; Melsi; Emil Mullanji; Z.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1427
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.VEGA Sh.p.k / Shoq.Crown Acquisitions Sh.a; Shoq. Rudnap Constraction ALBANIA; Dege e Shoqerise se Huaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5753
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.20
 • Palet ne proces:
 • Hajrije Dervishi / Albtelecom Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4039
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Fatime Copa [I Paditur] Gezim Copa [I Paditur] Avokatura e Shtetit, Zyra e Avokatit tė Pėrgjithshėm [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5051
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Kupi / C.E.Z Shperndarje
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4802
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Mosho [Paditės] Ilmi Loci [I Paditur] Rajmond Dervishi [I Paditur] Ilo Mustafa [I Paditur] Nuri Cuni [I Paditur] Abdulla Drangu [I Paditur] Zeqir Drangu [I Paditur] Alfred Hasmuca [I Paditur] Kastriot Gera [I Paditur] Adem Alldervishi [I Paditur] Altin Duqi [I Paditur] Sami Sinakolli [I Paditur] Sherif Hasmuca [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5726
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Leka Zogu / Alban Xhillari
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4816
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Elson Madani / Shoq. OST Security Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 699
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Vega” Shpk [Paditės] Shoqėria pėrmbarimore private “ZIG” Shpk [I Paditur] “Banka e Tiranės” sh.a [I Paditur] Aleksandėr GAVOCI [Paditės] Mukadez Gjini [Paditės]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6128
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.20
 • Palet ne proces:
 • Klodian Kerciku / Posta Shqiptare Sh. a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4769
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Hazizaj / Shoq. Albcontrol Sh.a ( Ish ANTA Sh.a )
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1112
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Halim Kuci / Shoq.Permb. Tris Sh.p.k.; CEZ Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1173
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.me pergjegjesi te kufizuar ALTEC Shpk; Arben Aliaj; Majlinda Aliaj / Shoq. Permb. Private Kreon; Banka e Pare e Investimeve Shqiperi Sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1188
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Jonida Olldashi / Permb.Gjyqesor Privat Bailiff/Matani Co Sh.p.k.; Ardian Buzo
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 245
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Kurum International Sh.a ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1508
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Ukro Metal" [Paditės] Saimir Peko [Paditės] Bujar Haroku [I Paditur] Vera Haroku [I Paditur] Anderson Haroku [I Paditur] Ambra Haroku [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5356
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Dashnor Satka / CEZ Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4412
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Visar Kashari / Shoq. Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4435
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albecorp Sh.p.k / Min.Zhvillimit Ek.Treg.Sipermarrjes; Min. Financave; Drejt.Drejtimit Prones Publike; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2804
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Refat Frasheri / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5429
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Antonio Collaku / Shoqeria Kesh Security sh.a.
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5485
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Mikela Lakrori / Shoqeria Ti Lux sh.p.k.
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5511
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Naxara Dedaj / Shoqeria Trajtimi Studenti Nr 2 Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1223
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Hetoja / Shoq. Permb. Bailiff Service Sh.p.k; Brunilda Veizi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1224
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Albana Tamizi / Altin Hoxha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1269
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Sherb. Kontrollit Brendshem (SHKB) / Shoq. Permb. ALBASE Shpk; Arjan Osmani
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1293
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • O.S.T ( OST sh.a.) / Zyra e Permbarimit Tirane; Ndue Pepkolaj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1207
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Defrim Kapxhiu / Lavdosh Kapxhiu
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1852
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Florian Cullhaj / Albanian University ( UFO)
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6208
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 14.10
 • Palet ne proces:
 • Viktor Vokrri / A.T.Kombetar ; Nikoll Ndoj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1057
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Ferra ( Kerkues ) / A.M.C. Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1074
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Delia Group Sh.p.k / I.N.U.Kombetar (INUK) Tirane; Shoq.Permb. Gyqesore Private Vak o& Partners Bailiff Service Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1096
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Xhemil Sula / Shoq. Tregtare Procredit Bank Sh.a; Artur Puka; Lumturije Puka; Studio Permbarimore Shkrela
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1120
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Dyrmishi / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1066
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Petro Penko / Dhioleta Penko
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1076
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Sedat Braja / Hysen Hysa
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1119
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Vjosa" sh.a. [Paditės] Shoqeria Permbarimore Private "Albase" sh.p.k. [I Paditur] Thoma Stefanidhi [Ndėrhyrės Dytėsor]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2752
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Eleni Lika (Papa); Spiro Lika / Ilia Lika; Mehmet Lika; Z.V.R.P.P.Kurbin
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 507
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Roqi [Paditės] Hasan Roqi [Paditės] Fatos Kadesha [Person i Tretė] Hylli Kadesha [Person i Tretė] Fati Kadesha [Person i Tretė] Sanie Lufta (Kadesha) [Person i Tretė] Fatbardha Kadesha [Person i Tretė] Zhaneta Harka (Kadesha) [Person i Tretė] Arben Kadesha [Person i Tretė] Zyra Qendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, Tirane [I Paditur] Zyra e Permbarimit Shteteror Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5335
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Blerta Sakolli; Dhimiter Stefani; Pandeli Prifti / Shoq. Gines R &M Shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5098
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hasan Mema / Nurije Dyrmishi; Artan Caci; Lulezim Brengasi; Kujtim Kucuku; Qazime Hyseni; Margarita Hyseni; Engjellushe Goci; Musa Goci; Jorgjeta Caci; Kasem Hyseni;Ymer Goci; Nadire Kucuku; Adile Brengasi; Kimete Goci; Dervish Brengasi; Xhevat Piriu; Jaho Piriu; Mediha Brengasi; Kujtim Hyseni; Arben Manka; Fiqirete Piriu; Nazife Caci; Vetetim Brengasi; Violeta Brengasi; Agim Goci; Flamur Dervishi; Drejt.Nr. 3 e Punetoreve te qytetit Tirane; A.K.K.Pronave Tirane; Z.V.R.P.P. Tirane; Shoq. Bjoren Sh.p.k; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5336
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Tajo Xhaferi [Paditės] Qemal Haka [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 855
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Genc Celi / Ador Dibra
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 873
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Dafina Mjekra / Permb.Gjyqesor Eduart Allamani; N O A Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 874
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Komuna Tomin / Keshilli Komunes Tomin; Eles Murrja; Muis; Hamdi; Perparim; Vullnet; Abdurrahman; Sinan; Flamur; Ivzi Murrja
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 486
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Entit Kombetar Banesave / Pandeli Ndoci
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1451
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria HOBAS Rohre Gmbh / Shoq. Sigal Uniqa Group Austria Sh.a; Shoq. C&S Construction Energy shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1474
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Nike Livadhi / Xhelal Hoxha; Luljeta Musha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5729
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Rudin Bektashi / Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4465
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albtelecom Sh.a / Shoq. R.S.A. Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5081
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Dajti FN Sh.p.k / Adrian Shau
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5114
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Av. Shtetit ; Zyra Avokatit Pergjithshem / A.K.K.Pronave; Arminda Jakupi; Vilfrid Shyti; Ismete Suti; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1118
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “KEIT” shpk [Paditės] Gerland Kamberaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1147
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  09.20
 • Palet ne proces:
 • Ilkije Bani (Durmishllari); Lulzim Arapaj; Briseida Arapaj / Vladimir Bani; Natasha Bani; Fatmir Bani; Miranda Muller (Bani)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1148
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Toska / Shoqeria Trajtim Studenti Nr.2 sh.a; Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1163
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Nuri Stepa / Sazan Stepa; Myzejen Stepa; Xhinevra Stepa; Gramos Stepa; Teuta Sade (Stepa)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1167
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Klubi i Futbollit Tirana Sh.a. / Permbaruesi Gjyqesor Engjell Muskaj; Arban Morina
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1356
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Murat Zylfa / Mateo Zylfa; Samanta Zylfa
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1382
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  11.20
 • Palet ne proces:
 • Leka II Zogu [Paditės] Shoqėria E.P.S.A shpk [I Paditur] Banka Raiffeisen sh.a [I Paditur] Shoqeria "VIKI" shpk [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Perjashtim
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1412
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Jonida Nikolla; Gledis Vaso / Spitali Neurologjik dhe Psikiatrik Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1416
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Edil Quatro” sh.p.k. [Kėrkues] Shoqėria “Todini Construcioni Generali” s.p.a. [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1464
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Qendra Sociale Multidisiplinare / Orinda Aliu
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 936
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Enkelejda Toto / Shoq.Permbarimore Private Alimadhi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 955
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Natasha Qordja / A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 959
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi; Rajmonda Roshi ( Kerkuesa)
 • Relatori:
 • doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 975
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Bledar Dako / Shoq.Permbarimore Private Bailiff Services / Metani & Co sh.p.k; Kastriot Leka
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1017
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH / Zyra Permb. Prestige Bailiff Services ; Kastriot Cuedari
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1019
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Hysen Alla; Ferit Alla / Banka Kombetare Tregtare Sh.a; Shoq. Permb. Ab Sh.p.k; Besa G&T Sh.p.k ; Deco System Sh.p.k; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1053
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Rezart Taci / Sherbimi Permbarimor ZIG shpk; Komisioneri per Mbrojten e te Dhenave Personale
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1072
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Tom Gjinaj ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 733
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Violanda Prifti / Shoq.2A/L Sh.p.k; Artan Sherifi; Lindita Sherifi; Shoq. N.B.G. Banka Shqiperi; Sh.a; Shoq.Permb. ZIG Sh.p.k; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 778
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shpend Bucpapaj / Agj.Trajtim Kredive
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 796
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Interalbanian Vienna Insurance Group / Shoq. Permb. Alimadhi Sh.p.k ; Byroja Shqiptare Sigurimit; Merita Shaqiri; Anisa; Vosa; Mariana; Rebeka Shaqiri
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 823
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Isuf Plaku ( Kerkues) / D.R.S.Sh. Min.e Brendeshme
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1415
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Skraparlliu / Zyra e Permbarimit; Tirane; Franc Skraparlliu
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1431
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Farmaplus Sh.p.k; Vlash Gjorga / Shoq.Permb. Justicia; Banka Kombetare Tregtare (BKT)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 882
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit / A.K.K.Pronave ; Asllan Bebeci
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1227
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH.Tirane / Zyra e Permb. Andani Bailiff Office; Lefter Mocka
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 914
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Seit Sinani [I Paditur] gazmend Cibaj [I Paditur] Fitim Serdari [I Paditur] Roland Kavaja [I Paditur] Albert Marku [I Paditur] Fatmir Klosi [I Paditur] Kujtim Pupla [I Paditur] Osman Jahja [I Paditur] Qemal Myrtja [I Paditur] Dyle Palamani [I Paditur] Sabri Bruci [I Paditur] Ylli Mali [I Paditur] Hamit Kurti [I Paditur] Shaqir Milkurti [I Paditur] Stavri Kavaja [I Paditur] Komisariati i Policise Rrethit Mat [Paditės]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 921
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Sadik Berisha / A.K.K.Pronave ; Av. shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 935
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Interalbanian Vienna Insurance Group sha [Paditės] 'Shega Trans' sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4084
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Musa Balili / Shoq. Armo Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1186
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Zyra Pėrmbarimore “Bailiff Services – Matani & CO” sh.p.k [Paditės] Ilir Gorenca [I Paditur] Adelina Gorenca [I Paditur] Myzejen Gorenca [I Paditur] Etleva Gorenca [I Paditur] Flamur Gorenca [I Paditur] Kujtim Gazheli [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Miter Necaj / Shoqeria Partizani sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1245
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Donika Dana [Paditės] Bajram Dana [Paditės] Lirije Dana [I Paditur] Ali Dana [I Paditur] Mimoza Bukri [I Paditur] Sulltane Dana [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1258
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Mano [Paditės] Gezim Sharra [I Paditur] Velo Kolgjini [I Paditur] Kudret Hoxha [I Paditur] Shoqeria 'Riparimi i Thelle i Automjeteve te Naftes' sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkleqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6100
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Mahmudije Fortuzi [Paditės] Shoqėria “LID” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6115
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Hysku [Paditės] Martin Trokthi [I Paditur] Dhimiter Trokthi [I Paditur] Preng Trokthi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1021
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Nallbani ; Eda Nallbani / Shoq. LTD Sh.p.k
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1048
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Vitore Meta [I Paditur] Shoqeria “Sherbimi Permbarimor ZIG”, sh.p.k [Paditės] Shoqeria NOA sh.a [Person i Tretė] Flamur Meta [Person i Tretė] Bajame Meta [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1085
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Dhimitraq Tomco [Paditės] Vilma Tomco [Paditės] Madalena Tomco [Paditės] Shoqeria "K.D.K." [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore “Bailiff Services Albania” [I Paditur] Raiffeisen Bank sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1106
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi (Demiri) / Gjyze Bureli; Feride Hasa; Rajmonda Muca
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5296
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Stefani ; Vilma Stefani / Enkelejda Stefani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5349
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Sovjeta Hasani / Angjelin Hasani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5950
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Klodjana Qafa / Agj. Sherbimit te Sporteve
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 714
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Albana Pali [I Paditur] Irdi Pali [I Paditur] Inis Pali [I Paditur] Ministria e Financave Tiranė [Paditės]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 735
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Dara [Paditės] Shoqėria Permbarimit privat ZIG” sh.p.k [I Paditur] Banka Kombetare Greqise; Dega Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 741
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Ridi Murati [I Paditur] Fatmir Shimaj [I Paditur] Esmeralda Toluli [I Paditur] Ndricim Gjuni [I Paditur] Fatos Venari [I Paditur] Shoqėria “ Albania Mobile Communications” sh.a [Paditės]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1254
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Hasantare [Paditės] Reshit Sina [I Paditur] Zyra Permbarimore 'Elite Bailiff's Office' shpk [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 819
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Muzhaqi / Shoq. Great Wall Albania Sh.p.k /
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 837
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Wurth Albania” sh.p.k [Kėrkues]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 845
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • I.N.U.Kombetar / Shoqeria Permbarimit B.S.A Sh.p.k; Shoqeria Hause Of Arts Shp.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 846
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Berisha [Paditės] Shoqeria "Kamza Development" sh.p.k [I Paditur] Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme, Tirane [I Paditur] Ylli Shima [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1354
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Diana Prifti [Paditės] Vilson Goshi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1422
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Ilir Kurti / Nadire Bali; Ferdinand Kurti; Rita Kurti
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1443
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Qendra Sociale Multidisiplinare / Silva Malaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1448
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Nafie Guri / Zyra e Permbarimit Kurbin; Nazmi Koceku; Bashkim Koceku
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1071
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqata e pavarur Per Kujdesin e Femijeve me Zhvillim Mendor te Mevonshem / Kadri Serjani; Muharrem Mullaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1152
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Eglantina Bekteshi / Arben Bekteshi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Lazer Prroni / Agjensia e Trajtimit te Kredive; Permbarues Gjyqesor Agim Sulce
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5132
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Uran Shtylla [Paditės] CEZ Shperndarje sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5320
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Albchrom" sh.p.k. [Paditės] Zyra Permbarimore Diber [I Paditur] Shoqeria "Tur-Alb-Krom" shpk [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5345
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a.  -  Njesia Bashkiake nr.9 Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5351
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Manushaqe Hysa - Agim Hysa
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1092
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Korcari - Agjencia Kthimit Kompesimit Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1113
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Agim Molla - Studio Permb. L.D.C (p
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1121
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Gani Hoxha [Paditės] Shoqeria Permbarimore "Bailiff Services Albania'' (BSA) [I Paditur] Raiffeisen Bank sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Nuh Aliaj - Shoqeria A&B sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1007
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Haki Disha [I Paditur] Shoqeria 'KEJSI' shpk [Paditės]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1011
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Marcela Bello   Shoq.Permb.ZIG Sh.p.k Shoq.Banka Tirana.
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1031
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alban Tirana Co Sh.p.k - Shoqeria Prestige Bailiff Services Sh.p.k Shoq. Eurotech
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1039
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  10.30
 • Palet ne proces:
 • Ermir Llani ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1015
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Arsimit dhe Shkences [Kėrkues] Ministria e Arsimit dhe Shkences [I Paditur] Fadil Xibraku [Paditės]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1024
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Pashk Seli ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1037
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Vaihit Allmeta ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1050
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Dashnor Hysi [Paditės] Shoqeria Permbarimore Alimadhi sh.p.k [I Paditur] Flutura Hoxha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 885
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Kristi Andoni [Paditės] Doris Andoni [Paditės] Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane [I Paditur] Shoqeria Tregtare "LUGANO" shpk [I Paditur] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4913
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Dylbere Berberi (Bala) - D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5052
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Leonard Faruku   Shoq.Trajtimi Studenti Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 879
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Sherb.Komb.Punesimit ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 901
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Lavdije Lama; Hanishe ; Sami Lama / Z.Gjendjes Civile Komuna Berxull
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit / A.K.K.Pronave; Sefedin Gaxha; Naime Gaxha; Feti Boni; Luljeta Dora ( Boni); Lefter Boni; Vogelushe Vela ( Boni) ; Engjell Boni; Flatum Boni; Merqez Gaxha; Z.V.R.Paluajteshme Tepelene
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 920
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Bajram Xhaja / Permb.Gjyqesor Privat Anastas Kote; Sali Shehu
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 824
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Drizi [Paditės] Komuna Kastriot [I Paditur] Komisioni Vendor i Vleresimit te Titutjve te Pronesis prane Prefektures Diber [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 864
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ''Home Security", sh.p.k(Alket Dervishi [Paditės] Permbarimore "Bailif Service Albania" sh.p.k [I Paditur] Shoqeria "Vodafone Albania" sh.a [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 968
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Denada Bare [Paditės] Marjana Hima [I Paditur] Sherbimi Permbarimor "Albase" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 982
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Arben Sejko [Paditės] Zyra Permbarimore, Tirane [I Paditur] Sokol Ajazi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 678
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ndermarja e Trajtimit te Studenteve Nr.3 / Shoq. Permb.Elite Bailiff Ofice Sh.p.k; Haxhi Hoxha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 694
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Dragua Mero / Edmond Mero
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 700
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Kallmeti / Bujar Kallmeti
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 724
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Hysen Zorba / Banka NBG Albania Sh.a; Dega Tirane (559); Shoq.Permb.Private TDR Group Sh.p.k; Shoq. 2/ Al Sh.p.k ; Z.V.R.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1397
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "TUCEP" shpk [Paditės] KESH sh.a [I Paditur] Shoqeria "Emikel" shpk [Ndėrhyrės Kryesor]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1384
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Kau ( Kerkues) / Z.V.R.P.P. Kruje; Ibrahim Kalesha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1396
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Banka NBG Albania Sh.a. / Shoqeria Permbarimit Private TDR Group Sh.p.k ; Shoq. S&M Sh.p.k; Arsen Xhufi; Albana Xhufi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1399
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Mahir Halili / I.N.U.K. prane Bashkise Tirane;
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 813
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Monika Baci / Anesti Xhixha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 833
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Avenir Lleshanaku [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore Private “Vako & Partners Bailiff Service” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 878
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Daci [Kėrkues] Etleva Mullai [Kėrkues] Suzana Zeraliu [Kėrkues] Nermin Daci [Kėrkues] Narin Sulēebe [Kėrkues]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 884
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Albacredits” sh.p.k [Paditės] Drejtoria e Pėrgjithėshme e Parandalimit tė Pastrimit tė Parave, [I Paditur] Zyra Pėrmbarimore Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1108
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit [Paditės] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur] Pranvera Veizi [I Paditur] Neritan Veizi [I Paditur] Arben Veizi [I Paditur] Gezim Veizi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1131
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Gleni Saliasi [Paditės] Ardit Bardhi [Paditės] Skerdilajd Qinami [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1166
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Sigers” shpk [Kėrkues] Zyra Pėrmbarimore Tiranė [Person i Tretė] Besnik Karoli [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1177
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Halim Kuci / Zyra e Permb. Gjyqsor Tirane; Tirana Bank Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5253
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Xhilberta Dulla (Shadini) [Paditės] Seit Dulla [I Paditur]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5599
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Loku / Shoq.Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a.; Shoq. Ardael Sh.p.k
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 810
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Joni Bera / A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 818
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Rati” sh.p.k. [Paditės] Shoqėria “Dieta” sh.p.k [Paditės] W.E.T.T. (Hydro Energji Transfermer Topcias - El) sh.p.k. [Person i Tretė] Albert Shopi [Paditės] Eduart Nallbani [I Paditur] Tomorr Llalla [I Paditur] Shoqėria “MegaWat” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 840
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Sadete Bregu; Semiha Agolli; Hysni Vathi; Gubash; Kadrije Vathi; Bujare Vogli; Ikbal Foci; Flutura; Luljeta; Agron Foci; Bedrie Nela; Jolanda Lundra; Fatos ; Osman; Ilir Lundra
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 844
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Kryetari i Gjykates se Shkalles se Pare per Krimet e Renda Z.Sander Simoni [Paditės] Shoqeria Permbarimore “ALBASE”sh.p.k. Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 985
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Elton Mezini ( Kerkues ) / Cez Shperndarje ; Drejt.Rajonale
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1010
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimit / Shoq. Permb. Alimadhi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5230
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Irena Shehu / Shoqeria Trajtim Studenti Nr.2 Sh.a; Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 633
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albkrom Sh.a / Ramazan Cakoni
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 658
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Mahilaj / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 686
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Erkanda Jaupllari; Robert Jaupllari / Zyra Permb. Bailiff Matani & Co Sh.p.k; Fatmir Malaj; Petral Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 687
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore Tatimpaguesve te Medhenj ( Kerkues) / Shoqeria Italkrom Albania Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5288
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Lica / Shoqeria Albsig sh.a.
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5295
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Triss Company” sh.p.k. [Paditės] Shoqeria “CEZ Shperndarje” sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5306
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Leonard Tako / Epaminonda Gjoni; Aleksander Gjoni; Vasilika Tase; Natasha Afezolli
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1027
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Dajci / Shoq. Vitrina Sh.p.k ; CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1040
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Petraq Nasto / Zyra Permb.Kozeta Caka; Behar Pema; Ilir Nasto
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1056
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Engjellush Bekteshi / Donika Bardha; Orikum Investments Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1069
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "INTERKINEX" [Paditės] Shoqeria "YLDON" [Paditės] Ylli Ndroqi [Paditės] Banka e Tiranes [I Paditur] Shoqeria Permbarimore Private "Strati Bailiff Service" [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 625
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Gani Xhija / Shoq. Permb. Basha & 1 Sh.p.k; Gezim Topalli; Suzana Topalli
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1134
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Bulku / Salvatore Sadiku
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1160
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Amadeus Group" sh.a [Kėrkues] Shoqeria 'City Park' sha [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1192
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Janulla Toslluku; Lefteria Kola; Doloreza Dede / Fondacioni Fryma e Dashurise (Pnoi Agapis)
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 942/73
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pėrgjithshme e Shtetit [Kėrkues] Agjencia Qendrore e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave [Person i Tretė] Trashėgimtarėt e subjektit tė shpronėsuar Beqir Nut Dibra [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 943
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Lekaj ; Artenit Selimllari / Drejt.Qendrore A.L.U.I.Z.N.I
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 958/79
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Korca” [Paditės] Shoqėria pėrmbarimore “Bailiff service Albania” [I Paditur] Banka Kombetare e Greqise [I Paditur] Myfit Lulo [Paditės] Fatime Lulo [Paditės] Xhevat Kocia [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5022
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sonila Dyrmishi / Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 933
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Teqja International Sh.a / Shoq. Gintash Alb Konstruksion Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 969
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Romeo Harizi [Paditės] Suat Kalamishi [I Paditur] Nexhmije Kalamishi [Person i Tretė] Elvis Kalamishi [Person i Tretė] Dorjan Kalamishi [Person i Tretė] Shefi Kalamishi [Person i Tretė] Suzana Kalamishi [Person i Tretė] Mirela Kalamishi [Person i Tretė] Ardian Kalamishi [Person i Tretė] Sofie Kalamishi [Person i Tretė] Rejhane Kalamishi [Person i Tretė] Hyjnor Kalamishi [Person i Tretė] Shkelqim Kalamishi [Person i Tretė] Pertefe Meta [Person i Tretė] Myzejen Kashari [Person i Tretė] Zymete Laze [Person i Tretė]Majlinda Averiku [Person i Tretė] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Durrės [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 979
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Drita Shalari ; Osman Shalari / Shoq.Bankare Banka Tiranes Sh.a; Shoq.Permb. Private E.P.S.A Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1009
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimit / Shoq.Permb. Alimadhi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1395
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Gjon Beqiri [Person i Tretė] “Intersig - Vienna Insurance Group” sha [Paditės] Zyra Pėrmbarimore gjyqėsore private Anastas Kote [I Paditur] Byroja Shqiptare e Sigurimit [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1465
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Dyrmishi; Anastasi Dyrmishi / A.K.K.P.Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1471
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Beg Haxhiu / Operatori Shperndarjes Energjise ElektrikeSh.a.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 747
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Tirana Konstruksion” sh.p.k [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore “EXECUTORES LITIUM"(EXC LIT) sh.p.k [I Paditur] Shoqėria “Banka Alpha Albania/Alpha Bank Albania” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 760
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Sula [Paditės] Kreshnik Lusha [I Paditur] Shoqeria Permbarimore “Debit Collection”shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 763
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Ceska Boci / Shoq. Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 767
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria’Belle Air’ shpk [Kėrkues] Shoqeria “Volito Twilight AB [Ndėrhyrės Kryesor] Shoqeria’Volito Aviation Belle AB’ [Ndėrhyrės Kryesor] Autoriteti Civil Shqiptar [Ndėrhyrės Kryesor] Shoqeria’Tirana InternationalAirport’sh pk [Ndėrhyrės Kryesor]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 809
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Deliaj [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur] Bashkia Delvine [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1264
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Financave / Azis Jata; Permb.Privat Z. Saimir Dogjani; Departamenti i Administrates Publike
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1295
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Stermasi / Z.V.R.P.P. Tirane; Drejtoria Nr.3 e Punetoreve te Qytetit; Merita Dervishi; Xhevair Bundo; Trendelina Rama; Valbona Rama; Suzana Rama; Adrian Rama; Fatmir Rama; Luan Imeraj; Albert Cumani
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1301
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Orges Spahiu / Banka NBG Albania; Sherbimi Permbarimor ZIG Shpk; Ines Jucja
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1335
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Renalda Hoxha [Paditės] Shoqeria TV Alsat sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1436
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria KIBE 1 shpk [Paditės] Shoqeria TIRHINO shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1444
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria "Tirhino" Shpk [Paditės] Shoqėria Permbarimore “Strati Bailiff’s Servis” Shpk [I Paditur] Shoqėria "Banka Tirana" Sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1449
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Beg Haxhiu / Zyra e Permbarimit Kurbin; Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1467
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Qendra e Botimeve Zyrtare / Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 954
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Sopoti [Paditės] Ilir Cepani [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1029
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  09.20
 • Palet ne proces:
 • Sabah Stafuka [Paditės] Permbarues gjyqesor privat Lorval Petani [I Paditur] Shoqeria Cez Shperndarja sha Tirane [I Paditur] Petrit Cangu [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1088
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Home Security Sh.p.k. / Vodafone Albania sh.a.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1091
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Myzejen Vora / Arben Xhafa; Arrta Cane (Xhafa)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1093
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kursim Kredi Dobresh / Unioni Shqiptar Kursim Kredi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1276
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve Alb/Siguracion Sh.a / Studio Permbarimore SPEED Solution
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1282
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  11.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria tregtare “Energysolution ” sh.p.k. [Paditės] Shoqėria tregtare “Aci Engineering” sh.p.k. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1308
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gora Sh.p. k / Shpetim Kodhelaj
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1320
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Dema; Shyqyri Dema / Taze Dema; Agim Dema; Naze Dema (Canaj); Gjyle Dema (Hysa); Zenepe Dema (Elezi); Qamile Dema (Bercaj); Gezim Dema; Nurie Dema; Isuf Dema; Kadri Dema; Musa Dema; Fadil Dema; Qazim Dema; Bedrie Dema; Vebie Dema (Farruku); Aishe Dema (Farruku); Rasim Dema; Lirie Dema (Reci)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1355
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Avni Ponari / Permbaruesi Gjyqesor Executores Litium Sh.p.k.; Banka e Tiranes Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 647
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Fatime Gjokrosa [Paditės] Shoqeria 'ALPHA BANK-ALBANIA sha [I Paditur] Shoqeria 'VILA PARK - ALB [I Paditur] Shoqeria Permbarimore 'EXECUTORES LITIUM' (EXCLIT) shpk [I Paditur] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4881
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “X PARK” Shpk [Paditės] Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregėtisė dhe Sipėrmarrjes [I Paditur] Avokaturės sė Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 806
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Fjordi Subashi [Paditės] Shoqeria Permbarimore “TDR GROUP”, Permbarues Gjyqesor Altin Vako [I Paditur] “Banaka e Tiranes” sh.a, [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 822
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Morena Berdellima / Bledar Zylali
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 852
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace / Luan Leka
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 877
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Reshat Disha ; Enkeleta Kacurri / Shoq. Permb. LDC; Fatos Azermadhi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 759
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Bollati [Paditės] Enti Kombėtar i Banesave [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 773
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Animet Agaj [I Paditur] Ikbale Kipi [I Paditur] Isuf Kipi [I Paditur] Muharrem Durrsi [I Paditur] Zyhdi Durrsi [I Paditur] Xhelal Durrsi [I Paditur] Gani Durrsi [I Paditur] Sadik Durrsi [I Paditur] Bedrije Gjuzi [I Paditur] Suzana Gjuzi [I Paditur] Naime (Gjuzi) Reka [I Paditur] Enver Gjuzi [I Paditur] Hasan Durrsi [I Paditur] Mehmet Bega [I Paditur] Ballkize Sokoli [I Paditur] Suzana Tafaj [I Paditur] Renata Qatipi [I Paditur] Astrit Durrsi [I Paditur]Myzejen Resmja [I Paditur] Muharrem Tafaj [I Paditur] Xhuma Durrsi(Kika) [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 789
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Fortuzi / Shoq. Vila Park/Alb Sh.p.k; Shoq. Alpha Bank Albania Sh.a; Shoq. Permb.Executores Litium Sh.p.k
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 814
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Kadri Topi ( Kerkues) / Prefekti Qarkut Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 593
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Halit Halitaj ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 627
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Liseci Sh.p.k / Shoq.Permb.Private Elite Bailiffs Office Sh.p.k; Z.V.R.P.P.; Reshat Zika
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 628
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Gjet Mamli / Zyra Permbarimore Kurbin; Ndoc Tota; Shan Tota
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 652
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Dola Sh.p.k / Nexhdet Kambo; Alban Xhillari
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1266
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit / Lulzim Selmani
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1277
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Feim Llana / C.E.Z. Shperndarje sh.a.; Enti Rregullator i Energjise (ERE)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1303
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Eurovini” Shpk [Paditės] Shoqėria Permbarimore “Strati Bailiff’s Servis” Shpk [I Paditur] Shoqėria Banka Tirana Sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1324/241
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “A& I” sh.p.k [Paditės] Shoqeria “Intesa SanPaolo Bank Albania ” sh.a. [I Paditur] Zyra e Permbarimit Privat “TMA”sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 775
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tirana Travel Sh.p.k. / Shoq.Permbarimore Albase Sh.p.k; Shoq.Klodi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 792
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Hasanaj [Paditės] Besnik Hasanaj [Paditės] Luman Hasanaj [I Paditur] Pranvera Hasanaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 803
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tirana Travel Sh.p.k / Shoq.Permbarimore Albase Sh.p.k; Shoq.Klodi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 808
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Ismet Ahmeti / Lirim Cangu; Artan Sulaj ; Shkelqim Daci; Bashkia Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1062
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ylvi Lala / CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1083
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Adrian Licaj / Edi Paloka
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1478
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Rezart Taci ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1104
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Kadri Lika; Qemal Lika; Saba Lika / Ismet Ismaili; Gezim Muca
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4545
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Dukagjin Qelimi [Paditės] Mimoza Qerimi [Paditės] Shoqeria Permbarimore ‘’Strati Bailiff’s Service” shpk [I Paditur] ‘’Banka Societe General Albania’’ sha [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5018
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ali Zylfo [Paditės] Shoqeria “Albcontrol” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 738
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Liseci” sh.p.k [Paditės] “ Elite Bailiff’S Ofice” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 757
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Oktapus” Sh.P.K [Kėrkues]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 788
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Zybe Bajramaj / Bashkime Zykaj
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 807
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Shurdhi [Paditės] Shoqeria "Volalba" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1453
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj, Tirane [Kėrkues] Shoqeria “CT Computers AL” sh.p.k. [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1460
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Violanda Prifti / Shoqeria 2AL sh.p.k; Artan Sherifi; Lindita Sherifi; Shoq.Banka NBG Albania Sh.a; Shoq.Sherbimi Permbarimor ZIG sh.p.k; Z.V.R.P.P Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1476
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Rabaj / Shoqeria Tregtare KUID Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 972
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Elezaj Sh.p.k / Komisioni Prokurimit Publik
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 646
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Real / Zyra Permbarimore Private Albase Shp.k; Qazim Mema; Shkelqim Perloka
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 661
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Pashke Vata [Paditės] Olgerta Puta [Paditės] Elton Puta [Paditės] Erinda Puta [Paditės] Simon Puta [I Paditur] Enti Kombetar i Banesave Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 692
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Prifti / Shoq. Volalba shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 706
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Maqellari [Paditės] Julian Kasharaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1155
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjitheshme e Burgjeve / Shoqeria Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1175
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH. Tirane / Zyra Permbarimore Bailiff Services/Matani & Co sh.p.k.; Dhimitraq Mino
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1209
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ILDRAG Sh.p.k / C.E.Z. Shperndarje Sh.a. Tirane; C.E.Z. Shperndarje sh.a. Dega Kruje
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1244
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare Sh.a. / Zyra Permbarimore FAT/2010; Permbaruesi Gjyqesor Privat Fatos Alimadhi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1342
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Perlat Selmanaj [Paditės] Kostandina (Eglantina) Fjora [Paditės] Adelina Selmanaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1367
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Maniela Sota / Clirim Hoxholli
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1409
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Uzina e Lendeve Plasese Elbasan / Shoqeria e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1425
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Mereme Aga [Paditės] Diana Aga [Paditės] Eduard Kaci [I Paditur] C.E.Z. Shperndarje sh.a. [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5248
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Emine Shullazi; Aida Hajdari (Shullazi) / Shoq. Mercury Construction Sh.p.k; Shoq. Sirus Sh.a ; Fatos Shehu
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5249
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Meta / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5261
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Cela; Laureta Cela
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 978
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Brasim Xhemollari ; Shane Xhemollari / Shoq.Permb. Justicia Sh.p.k; Shoq.Albetecom Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 980
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Kratellari
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 992
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Viloil Sh.a / Shoq.Permb. E.P.S.A. Sh.p.k; Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1004
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Ymer Caushi / Shoqeria Edal Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 897
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Arifaj / Shoq.Permb. Jus Sh.p.k; I.N.U.K; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 903
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Adi Cera ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 918
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Banka Nderkombetare Tregtare
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 923/68
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Vasillaq Zoto [Paditės] Shoqėria “ Apollonia” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 893
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Atli Jashari
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 910
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Sokol Meqemeja / Hysen Ruka; Shoq.Permb. Strati Bailiff Service Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 911
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Shuli / Shoq.Permb. Justitia; Komisariati Policies Kruje; Prefekti Qarkut Durres
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 919
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Ajdari ; Fatbardha Ajdari / Ujesjelles Kanalizime Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1344
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Mirvana Shehi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1349
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Sotiraq Mone ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1368
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Alfon Kalemaj / Banka Alpha Bank Sha;
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1377
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore E.P.S.A Shpk / Alban Xhillari; Shoq. Raiffeisen Bank Sh.a.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 577
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Shansi Inves Sh.p.k / Shoq. Hec Ulez Shkopet Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 610
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Sybi Ahmetbeja / A.K.K.Pronave; Kryegjyshata Bektashiane Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 712
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Roland Sava (Land Savaj)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 750
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit / A.K.K.P; Besim Bedini; Sulo; Nasibe; Lirim; Shpetim; Lavdosh; Luan; Sahide; Lili; Fatmir; Bedin; Ndino; Kudret; Liljana; Benjamin; Njazi; Besnik; Durim; Lenie; Bule; Vjoleta; Zaneta; Leta; Bashkim; Emliha Bedini; Leman Beshaj (Bedini); Rehije Imani; Mirjan Dine; Neske Shehu; Gjenovefa Shehu; Marika Kurti; Z.V.R.P.Paluajteshme Vlore
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 777
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Blliku / Shoq. Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 797
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Avni Sejdi [Paditės] Julian Mhilli [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 696
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit / A.K.K.Pronave; Fitnet Gjeli; Sulejman Shemsiu; Ideal; Fatos Shemsiu; Elma Mati (Gjeli); Enis Gjeli; Arjan; Xheladin; Aida; Eva; Gert; Fiqirete Gjeli; Nimete Xhelo Pustina; Selim Gjeli; Lirie Dashi; Zare Gjeli; Naime Gjeli
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 701
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • KESH Sh.a / Av. Shtetit; Shoq. Flast Shpk; Kontrolli Larte i Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 719
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Pharma One Shpk ( Kerkues ) / Viktor Jaso
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 758
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Blendi Shqypi / Reparti Ushtarak 5001 ( Komnda e Doktrines dhe Stervitjes) ; Adriatik Duda
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 462
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Cani; Bashkim; Petrit; Lulzim; Haki; Hasan; Cani; Enver Kaloshi / Perparim Bushi; Bashkia Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 488
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Paditur] Shoqeria "Vjosa" sh.a [Paditės] Shoqeria permbarimore "Albase" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 495
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Rroshi (Muca) ( Kerkuese )
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 544
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Bashllari" sh.p.k. [Paditės] Shoqeria "PF Trade" shpk [I Paditur] Shoqeria "Fratari Konstruksion" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1176
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albcontrol Sha / Permb.s Gjyqesor Agim Sulce; Arber Kushe
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1182
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj / Shoqeria Taci Oil International Trading Sh.a.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1197
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Dervishi ; Dudije Dervishi / Banka Kombetare e Greqise; Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania BSA
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1248
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimeve / Shoqeria Permbarimore Strati Bailiffs Servise Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 621
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Auron Pashaj ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 685
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Zotaj ; Jurgen Zotaj / Saimir Zotaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 693
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Autoriteti i Mediave Audiovizive ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 743
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Thoma Strora / Z.V.R.P.P; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 638
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Calliku ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1003
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria permbarimore ''E.P.S.A'', sh.p.k [I Paditur] Banka ''Raiffeisen Bank'' sh.a [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [Person i Tretė] Leka II Zogu [Paditės]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1030
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Qemal Daci / Zyra Permbarimore Private Lisi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1035
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Farmacia Kamez Sh.p.k / Rajmonda (Muca) Roshi; Gjyze Burreli
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3577
 • Data e Gjykimit: