Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 335
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve - Shoqeria Permbarimore TDR GROUP shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 352
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Hysni Xhepa - Fadil Mehmeti
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2174
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Milan Alia - Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr. 3
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2396
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Genci Aliko - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrikesh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2404
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Policise Qarku Lezhe - Lek Shkoza
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 457
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane - Armand Minga Ganimet Minga Idriz Minga Ilir Minga Luljeta Minga Z.V.R.P.P. Tirane A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2989
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Haki Petrela Teuta Petrela - Henri Aga Ilir Aga Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3010
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Jeda Hysa - D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3022
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Nertila Cela - Shoqeria City Park shpk Shoqeria DEKA sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2309
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Dyrmishi - Shoqeria Posta Shqiptare sh.a.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2322
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 9:20
 • Palet ne proces:
 • Hajrije Ramazan - D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2333
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Lumtor Shkreli - Alb Control sh.a.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3040
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Osmani - Shtypshkronja e Letrave me Vlere sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3044
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Vasil Dhoska - Sherif Karaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3069
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 10:40
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Shqalsi - Kujtim Krasniqi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4514
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Elsid Myftija - Operatori i Shperndarjes se Energjise
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 864
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 11:20
 • Palet ne proces:
 • Irini Shkalla - Shoqeria Permbarimore Executors Litium( Exclit) sh.p.k Shoqeria tregtare Alpha Bank sh.a Shoqeria tregtare Vila Park
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 886
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Naime Jashari (Dengu) Qanie Furabeaj (Dengu) Vjollca Pleshti (Dengu) - Besnik Dengu
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 900
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Islam Llapi - Florenc Hoxha Inspektoriati Ndertimore e Urbanistik prane Bashkise Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2358
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Rofix sh.p.k - Shoqeria Fa Mecja sh.p.k
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2369
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Hanishe Basha - Shoqeria tregtare Rezidenca Studentore Universitare nr.1 sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2399
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Shuli - Mariglen Berhami Shkelzen Zhilli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2556
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Vera Progni - Posta Shqiptare sh.a. Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 548
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Besa Uka - Julian Gjergji Luk Kalaj Prek Stakaj Zyra Permbarimore Albius Shoqeria Tregare ``Midoral Impex`` shpk Nderh.Kryes: Hysen Uka
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 563
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria L & K Dept Collection Services Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3911
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Athina Meci Lefter Meci Vangjel Meci - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a.
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 913
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 9:30
 • Palet ne proces:
 • Redi Mbreshtani - O.S.T. sh.a.
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 918
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Kadiu - O.SH.E.E. sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 635
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 10:30
 • Palet ne proces:
 • Nikolaos Vagenas - Vangjel Xhamo Shoqeria Banka Tirana sha Zyra Permbarimore E.P.S.A shpk Tirane Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 643
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Dede Planasi (kerkues)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 654
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 11:30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Kroji - Vesel Barashima Zyra Permbarimore Kruje
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 552
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Azis Heta - Shoqeria Sherbimi Permbarimor Privat ZIG sh.p.k. Banka Nderkombetare Tregtare sh.a.
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 589
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 12:30
 • Palet ne proces:
 • Altin Kalaja - Shoqeria Permbarimore Prestige Bailiff Services sh.p.k. Bardhyl Cami
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1677
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Sadete Kokalari - Qendra Nderkombetare e Kultures Arbnori
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1968
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 13:30
 • Palet ne proces:
 • Marjan Mahmuti - C.E.Z. Shperndarje sh.a. Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1717
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 14:00
 • Palet ne proces:
 • Mitat Canaj - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 390
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Etleva Ago - Shoqeria e Sigurimeve Sigal Uniqa Group Austria sh.a.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 398
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Servete Hida - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 421
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ferhat Shkurta - Sanije Shehi Shoqeria permbarimore Justitiash.p.k.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 724
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Arian Mezini -Genta Mezini Shoqeria Permbaruese Private E.P.S.A shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 736
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ALBANIA GREEN ENERGY Shpk (kerkues)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 745
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Myftaraj - Klodjana Cela
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 114
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Juliana Sadikaj Robert Piro - Artan Sherifi Banka NBG Albania Lindita Sherifi Shoqeria 2A-Lshpk Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Palujtshrne Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 120
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Endrit Beqaj Liljana Beqaj Tea Beqaj - Besnik Beqaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2516
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Bara - Rezidenca Studentore Universitare nr.1
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2985
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Nexhla Kellezi - D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3002
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Jeshili - Shoqeria INSIG sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3008
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ymer Isufi - Ministria e Financave Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3500
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Thanas Selenica - Shoqeria Arikan sh.p.k Shoqeria Arko 2001 sh.p.k Shoqeria Savoj sh.p.k Subjekti tregtar Artur Selenica Subjekti tregtar KLIE sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3520
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Artion Rakipi - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) (Ish-Cez Shperndarje Sha)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3536
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Skender Tobli - Shoqeria Merentino sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 317
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bruna Malo - Arqile Malo Astrit Demaj Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2110
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Frederik Gjerasi - Ilir Aga
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2156
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Klos - Subjekti Alpin
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 431
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Floresha Guxholli Myfit Guxholli - Tani Guxholli
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2347
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Farije Hajdaraj - Rezidenca Studentore Universitare nr 1 sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2368
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Sabrina Tikno - Shoqeria Intercom Data Service Group shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2931
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Genc Shkodrani - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2950
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shpetime Guni - Filiali i Postes Durres Dega e Postes Kruje
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2986
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Isa Shiqerukaj - Genc Dango Antea Cement sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 310
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria LISECI shpk - Reshat Zika Shoqeria Permbarimore Private Elite Bailiffs Office shpk Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2080
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Fadil Parllaku - Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr.1
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3283
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Xhorxh Malo - Shoqeria Koha Jone sh.p.k.
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2321
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Saraci - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2331
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Kleodian Hajderaj - Shoqeria Trajtimi i Studenteve Nr.2 Sha Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 418
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane - Maksim Mone Shoqeria Permbaruese Elite Bailiff Office sh.p.k.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2875
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communication sha - Nderrmarja e Q.E.K dhe Dekorit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2896
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria EMIKEL shpk - Qani Bajrami Ministria e Industrise dhe Energjitikes (MEI) Zyra Permbarimore FAT
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2924
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Carcani - Gani Moka Shoqeria ERGES Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2256
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Peti Anila Krasniqi (Peti) Caje Hoxha (Peti) Dallandyshe Peti Kadife Peti Nuredin Peti Nurije Shkreta (Peti) Sherif Peti Shqipe Shera (Peti) Sulltane Shkreta (Peti) Xhevdet Peti - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2289
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 9:30
 • Palet ne proces:
 • Allaman Nurja Brikena Nurja Defrim Nurja Ervis Nurja Hajrie Nurja Jonuz Nurja Vajde Nurja - Astrit Katroshi Yzeidin Imamaj Zhak Musa
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2296
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Urim Shehi - Albana Shehi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2999
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 10:30
 • Palet ne proces:
 • Arben Qordja Drita Ismaili (Qordja) Gaqo Prushi Gazmend Qordja Lumturi Shehu (Prushi) Nadire Nanaj Nazmi Prushi Nexhmije Ruka (Qordja) Nuri Prushi Shpresa Tafaj (Prushi) - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3012
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Alldize Lela - Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3015
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 11:30
 • Palet ne proces:
 • Myzafer Jaupi - Byroja Shqiptare e Sigurimeve Nderhyres dytesor: Fabiol Ndriu
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4483
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Dudie Belegu Naim Hoxha Nebi Hoxha - Astrit Bajraktari
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 829
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 12:30
 • Palet ne proces:
 • Rigerta Bakiaj - Shoqeria Ujesjelles-Kanalizime Tirane (UKT) SH.A
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 833
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Gjuzi - Agjencise se Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 850
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 13:30
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Halili - Lavdi Kajmaku
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 410
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fran Vata - Agjensia e Trajtimit te Kredive Zyra e Permbarimit ZIG shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2327
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Cela - Elona Cela
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2334
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit - Haki Shehi A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2528
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Telat Reci - O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria D 6 shpk - Zyra e Permbarimit Privat Ermir Godaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2534
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Shahu - Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Korce A.K.K.P. Tirane Drejtoria e Rajonale Bujqesore Korce Ferdinand Ali
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3873
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ERNIKU sh.p.k - Shoqeria Permbarimore Private ZIG sh.p.k Banka Raiffeisen sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3877
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 9:30
 • Palet ne proces:
 • Garda e Republikes se Shqiperise - Armando Ruco
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3890
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Albana Hidersha Sokol Hidersha - Shoqeria Porsche Albania shpk Shoqeria Tirana Leasing sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2447
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 10:30
 • Palet ne proces:
 • Selami Memia - Shoqeria Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2559
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Kasmi - Shoqeria ND Trajtimi i Studenteve Nr. 3 sh.a.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 564
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Uzina Dinamo sh.a. - A.K.K.P. Tirane Aida Mesuti Diana Caka Dritan Metani Emine Hasanaj Emine Metani Irma Bullaj Lulzime Metani Maliq Metani Migena Metani Muharrem Metani Myzejen Metani Naime Pustina Qanije Shllaku Qefsere Metani Rexhep Metani Violeta Milja.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2547
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Mina Palis - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1602
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vjosa sha - Shoqeria Banka e Bashkuar e Shqiperise sha Shoqeria Permbarimore Sherbimi Permbarimor Zig shpk Zyra e Permbarimit Tirane.
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 185
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Qendra e Botimeve Zyrtare - Zyra e Permbarimit Tirane Sabahete Malevi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1664
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 13:30
 • Palet ne proces:
 • Hanke Lleshi (Pepa) - D.R.S.SH.Diber
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 580
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Eurosig sh.a. - Permbaruesi Rrok Deda Byroja Shqiptare e Sigurimit Denisa Buzi Gejdi Buzi Jashar Zeqiraj Kejsi Zeqiraj Rajmonda Zeqiraj Zamira Buzi
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 595
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Erkanda Jaupllari - Zyra Permbarimore Bailiff Services-Matani & Co sh.p.k.
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 601
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Agron Hysi Julinda Hysi Salije Hysi Sotir Hysi - Endri Cibuku Melsi Topciu Permbarusi Gjyqesor Privat Spartak Ceta Shoqeria e Pare Finaciare e Zhvillimit Z.V.R.P.P. Devoll
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2256
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Kanxha - Rezidenca Studentore Universitare Nr.1
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2255
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Skender Shehu - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2284
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Marie Pretashi - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3129
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Florije Toromani (Hajdari) - Besnik Hoxhafi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3142
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Eduart Ibrahimi - Permbaruesi Gjyqesor Executores Litium sh.p.k Shoqeria Banka Tiranes sha
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3176
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Bara Nazmi Bara Neriman Bara - Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1074
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Valentina Zylfo - Shoqeria e Sigurimeve Sigal-Uniqa Grup Austria sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1080
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoq Alba Invest shpk - Bashkia Tirane Ministria e Financave Avokatura e shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 107
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria VILA-PARK sha - Zyra Permbarimore Executores Litiumshpk Credit Agricole Shqiperi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2928
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Robert Biqiku Thanas Biqiku - Engjell Burimi Vjollca Burimi Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2948
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Skender Selimi - Agim Selimi Dylaver Selimi Elona Selimi Fatmire Selimi Flutura Selimi Gezim Selimi Hume Selimi Ilir Selimi Irma Selimi Selman Selimi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2954
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Frang Lleshi - Shoqeria Beralb sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 806
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Lumturije Vaci - Albino Aliaj Alma Aliaj Anila Aliaj Bashkim Aliaj Nertila Jaupaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 813
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Sherbimi Permbarimor ZIG sh.p.k - Petrit Kurti Valentina Kurti Etleva Kurti Jani Kurti Lirie Kurti Shoqeria NOA sh.a Vladimir Kurti
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3988
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Adem Meta Qemo Meta - Shoqeria JON shpk ShoqeriaIDEA CONS (shoqeria GORA shpk)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2023
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Vera Bushgjokaj (Prela) - Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2034
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Liria Dibra - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 305
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Gjeloshi Vera Gjeloshi - Zyra e Permbarimit E.P.S.A. sh.p.k Shoqeria Intesa San Paolo sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2277
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mynyre Qosja - D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2279
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Zenel Lata - Korum Internacional sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2312
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albania Mobile Communications (AMC sha) - Universiteti i Tiranes (Fakulteti I Shkencave te Natyres) Aida Dervishi Dashamir Vishka Dhimiter Peci Lefter Kashta Margarita Sokoli Rustem Zenelaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2792
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit - Bujar Tahiraj Hysen Kocaqi Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2841
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Sokol Bylykbashi - Aktor Shoqeri Anonime Teknike Dega e Shoqerise se Huaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2861
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Medine Mata - Rezidenca Studentore Universitare Nr 1 Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2215
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ardian Dreni - Fatos Hamitaj A.K.K.P. Tirane Z.V.R.P.P. Tirane Zyra Hoxhaj (Hamitaj)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2232
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shaban Lami
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 385
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Gjini - C.E.Z. Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2906
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ardiana Xhaferraj (Hysa) - Lindita Gjuzi Xhavit Hysa
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2956
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Emanuel Kuzari Heliues Kuzari - Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2982
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 11:30
 • Palet ne proces:
 • Aleks Palnikaj - Shoqeria Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Kesh) Sh.A.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2432
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4448
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria D.A.E Konstruksion SH.P.K - Bordi i Kullimit Fier
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 803
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Artur Kurti - Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 819
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 13:30
 • Palet ne proces:
 • Edmir Cenollari - PARR shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2660
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 14:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Popi - D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2299
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Hysenaj - Shoqeria e Sigurimeve Atlantik sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 397
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a. - Shoqeria Permbarimore Strati Bailiffs Service sh.p.k.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 406
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Universiteti i Tiranes - Aferdita Husha (Preza) Arben Fortuzi Ardian Zogolli Arjana Laku (Dhimitri) Astrit Fortuzi Bardhyl Zogolli Bedrie Florini (Fortuzi) Bujar Fortuzi Bujar Llagami Dashuri Llagami Denis Llagami Dhurata Karajani (Preza) Enri Laku Erion Zogolli Fatbardha Agushi (Preza) Fatri Llagami Fisnik Fortuzi Fisnik Preza Florian Pilku Gojar Dishnica Hamjet Myftari (Zogolli) Hasan Zogolli Helga Zogolli Helidon Llagami Ilir Laku Indrit Strazimiri Lira Kasharaj Liri Fortuzi Luan Fortuzi Miranda Nosi Mybera Zogolli Nazime Zogolli Nimet Pilka Rebeka Verdha (Dishnica) Vera Panariti Zyra e Permbarimit Privat Fat 2010 Zyra e Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2487
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Filipi Vilson Filipi - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2504
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Marjana Mezini
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2507
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Elida Stafa (Palushi) - Shoqeria Qendra Sportive Sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3845
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Edlira Sallaku - Shoqeria Elite Bailiffs Office sh.p.k Rrok Dionisi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3851
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 9:30
 • Palet ne proces:
 • Aurora Dedaj Bardhe Dedaj Geralda Dedaj Ledio Dedaj Ornela Dedaj - Byroja Shqiptare e Sigurimit Shkelqim Spahiu Shoqeria e Sigurimit Sigal Uniqa Group Austria sh.a.
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3860
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Feride Babaj - D.R.S.SH.Durres
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 476
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Carconnex NV - Shoqeria Classic sh.p.k.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 489
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Haso Shkurta - Hanife Shkurti Mirjana Shkurta Pellumb Shkurti Sazan Shkurta Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 507
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 11:30
 • Palet ne proces:
 • Nermin Strazimiri Sekine Picari Sheriban Hasanaj - Albano Ahmeti Denis Ahmeti Naime Ahmeti Renard Ahmeti Shoqeria S.N.D. Construksion sh.p.k. Sefgjili Majollari nderhyres kryes: Gjylxhan Hyka Sigita Stermilli Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 481
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Maksim Marra - Mazar Bande
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2443
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 12:30
 • Palet ne proces:
 • Alma Kruja Ibrahim Kruja Shoqeria Vista Group sh.p.k. - Banka Kombetare e Greqise (NBG BANK) sh.a.
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1532
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Binak Blaka - A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1563
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 13:30
 • Palet ne proces:
 • Arben Goga - Diana Bekteshi (Hidri) Sokol Hidri Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1570
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 14:00
 • Palet ne proces:
 • Zenel Bardhi - CEZ Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2550
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Istrefi - Shoqeria Euro-Gjici sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2570
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Adelina Xhameni - Raiffeisen Bank sh.a.
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 549
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Luan Xhani - Shoqeria Permbarimore AB sh.p.k Shoqeria Banka e Tiranes sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2217
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Gjokaj - A.K.K.P. Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2234
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Trema Engineering 2 sh.p.k. - Instituti i Sigurimeve Shoqerore (ISSH)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4644
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Artan Kola - Shoqeria e Sigurimeve INSIG sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3081
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Genc Demi - A.K.K.P. Tirane Alma Sevo (Haxhiu) Donika Kazazi Engjell Kazazi Etleva Zeqo (Pazari) Fatbardha Rama Greta Beli (Pazari) Jeta Xhema (Pazari) Jona Pazari Kadri Pazari Kujtim Pazari Lirije Pazari Ndricim Kazazi Nermin Luzi Paqize Narazani (Pazari) Shejnaze Pazari Z.V.R.P.P. Tirane Zana Shima Zeqine Caci
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3085
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Hasan Zela - Artur Lelaj Asaf Elezi Barie Reci Bashkim Zeneli Dylbere Cani Engarentina Lelaj Faika Cani Fiqiri Zeneli Ismail Zeneli Ismet Elezi Lelo Leli Marjeta Lelaj Mimoza Dashi (Isaj) Pavlina Kraja Petrit Kujunxhi Pranvera Elezi Selman Isaj Teuta Kujunxhi Ylli Hoxha
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3104
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gjoka Konstruksion sha - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1045
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Vlash Dhamo - ALUIZNITirane Drejtoria Qendrore Shoqeria Bjorn sh.p.k Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 100
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Adrian Zhamo - Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.A Shoqeria Permbarimore Private E.P.S.A Sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1050
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Eduart Qirici - Shoqeria Primo Communications shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2851
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Vezir Brace - D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2883
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Dritan Manaj - Shoqeria Hilti Albania sh.p.k.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2888
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit - A.K.K.P. Tirane Alfred Kazanxhi Dritan Semani (Kazanxhi) Enika Bregu Fatos Reka Linda Fuga Garda e Republikes se Shqiperise
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3244
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Niko (Muhamet) Murrja - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 774
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Arben Dervishi Bajame Dervishi Bakushe Dervishi Bujar Aluku Engjellushe Bruzja (Dervishi) Fiqirete Aluku (Hysa) Gezim Aluku Lejla Dervishi (Vorbsi) Luan Dervishi Naime Seseri (Dervishi) Nazmie Aluku (Berberi) Nurije Dervishi (Abdiu) Paqize Aluku (Devolli) Servete Dervishi (Lici) - Agron Dervishi Edita Vokshi (Dervishi) Edmir Dervishi Hajdije Dervishi Majlinda Dervishi Meliha Dervishi Mersin Aluku Metije Aluku Mirela Murthi (Dervishi) Qanie Dervishi (Sheta) Suzana Dervishi Pers.Trete:Alma Dervishi Bajram Dervishi Bardhyl Dervishi Drita Dervishi Fatime Dervishi (Jaho) Fatmira Dervishi Nadire Dervishi (Qemali) Silvana Dervishi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 799
 • Data e Gjykimit:
 • 01.12.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Alban Xhillari Artan Shkembi Degjon Elezaj Shoqeria American Millenium Investors sh.p.k. Shoqeria Gea Valle Verde sh.p.k. Shoqeria Kismet P sh.p.k. Shoqeria Mumja sh.p.k. Shoqeria Sandy sh.p.k. Shoqeria Viki sh.p.k. - Raiffeisen Bank sh.a.Shoqeria permbarimore Bailiff Services Albania sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2015
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Bakaj - Shoqeria
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2018
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Veiz Abazi - Z.V.R.P.P. Burrel Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2544
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Avenir Ballvora - Shaqir Shtishi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2243
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Myslym Kalia - Valbona Kalia
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2254
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit - Valbona Katorri
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2265
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Drinalda Shalsi - Shoqeria ARMO sh.a.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2778
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Katina Zaka - Aristir Zaka Manjola Zaka Todi Zaka
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2785
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Subjekti Egland shpk - O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4583
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Nikolla Elektronic shpk - Dega e Doganes Qafthane Dega e Tatimeve Tirane Agjensia Doganore Ujori
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 353
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shefki Alla - Shoqeria Albchrome sh.p.k.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 358
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sha (OSHEE) - Shoqeria Prestige Bailiff Serviceshpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 371
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 10:40
 • Palet ne proces:
 • Abaz Kuka - Kadri Kuka
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3779
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Dobra - O.SH.E.E. sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4745
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 11:20
 • Palet ne proces:
 • Kryqi I Kuq Shqiptar - Shoqata Gjysmehene e Kuqe Shqiptare
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4683
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Fation Peni Gazmend Bakiu Musa Peni Sheriar Vaqarri (Bakia) - Ramiz Daci Shefqet Daci Njesia Bashkiake nr.11 Tirane Bashkia Kamez
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4430
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Miranda Nozlli - Lutfi Dokushi Altin Nozlli
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2273
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Dod Lucaj - Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2289
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Musa Parllaku - Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 sh.a. (ish-Trajtimi i Studenteve Nr.1 sh.a.)
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 121
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Argita Malltezi - Taulant Balla
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3199
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Greida Gjonaj - Arvenol Hasa
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3205
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Petrit Hysa - Shoqeria Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Sha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4252
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Kokalari Tomor Kokalari - Artemisa Kokalari Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2464
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Julian Bregu - Shoqeria Landeslease Sh.a.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4684
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit - Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (AKKP) Tirane Edmond Nuellari Petrit Nuellari Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3791
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria M.Rryci shpk - Shoqeria Tsokanis Mining Works shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3797
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Morina - Shoqeria Ujesjelles Kanalizime sha Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3813
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 9:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Simpo sha - Shoqeria G-KAM shpk Shoqeria Shyze
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3826
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Eduart Qehaja
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 437
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Artinel-95 shpk - Gezim Cenaj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2403
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Citozi - Dylber Hysa Zoje Dedja
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2407
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 10:40
 • Palet ne proces:
 • Ardian Denizi - Fatmir Gashi Z.V.R.P.P. Kruje Ismet Dauti Kujtim Kullaj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 458
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Babaj sh.p.k. - Shoqeria C.A.E sh.p.k.
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1526
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 11:20
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Haka - Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2907
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Blerta Mucollari - Procredit Bank sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2424
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Met Shira - O.SH.E.E. Burrel
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2438
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Sinani - Shoqeria Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2446
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Gentian Rrapaj - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2187
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Lam Tota - D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1925
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Fabjan Kashara Suzana Kashara - Jani Kashara Kudrete Pumo
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3032
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Klejda Risilia - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3051
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom sh.a. - Shoqeria Derveni 1 sh.p.k Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1029
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Narze Korbeci Refit Korbeci Shoqeria Kirchberger - Albania Sh.P.K - Raiffeisen Bank Sh.A Shoqeria Permbarimore Pivate E.P.S.A Sh.P.K
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5811
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Pranvera Palushi - Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 (Shoqeria Ndermarrja Trajtimi I Studentit Nr. 1
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2804
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom sh.a - Satel Communications sh.p.k Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2813
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Cota - Posta Shqiptare sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2824
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Violeta Jaupaj - Filiali Postes Tirane sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3201
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Eduart Reka - OSHEE Sha (Ish-CEZ Shperndarje Sha) Tirana 1
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3215
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Artemisi Treska - Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3231
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Sulaj - Posta Shqiptare Sh.a.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 270
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Sadetin Fishta - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a.
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 281
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Lejla Sevrani - Artan Sevrani Aferdita Qesaraku
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 290
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Vehbi Muka - cEZ Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2196
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Libohova - A.K.K.P. Tirane Z.V.R.P.P. Elbasan
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 360
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Roland Lloshi - Suzana Zaimaj Fatmir Filaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2235
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Bjeshke Ademi (Poka) - D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2673
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Megapharma sh.p.k - Shoqeria Sigal Uniqa Group Austria sh.a. Shoqeria Ansig sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2685
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • LR Health & Beauty Systems sh.p.k - Edmond Voda Enkeleda Voda
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2752
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve ALBSIG sha - Banka Kombetare Tregetare Shoqeria permbarimore Alimadhi shpk Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 339
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Saqe Ornela Ismailaja - Shoqeria Permbarimore Power & Justice
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2167
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ylli Ymeri - Shoqeria tregtare Avduli sh.p.k. Ymer Lushakaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2184
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 10:40
 • Palet ne proces:
 • Vasil Dilo - Albcontrol sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2878
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Idrizi - Albtelecom sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2885
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 11:20
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Neli - Cetina Neli
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2899
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Bahrije Teqja - D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4408
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Gjok Prekaj - Marash Prekaj
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4410
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Besnike Breti - Drejtoria e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2228
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Alma Ligori - Shoqeria Arkimedi sh.p.k.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2247
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Denis Saliu - Shoqeria Arko 2001 sh.p.k.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2252
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Agron Turdiu Arben Fagu Arben Turdiu Arian Turdiu Artur Turdiu Besnik Konci Dritan Konci Edmond Fagu Dritan Konci Ermira Kodra(Turdiu) Fatjona Gashi Fejzi Konci Gazmend Turdiu Gugash Balena Hysen Balena Ismail Turdiu Lejla Demneri Mahmud Turdiu Mejreme Turdiu Meliha Turdiu Muharrem Deliu Neraida Turdiu Nermin Basha Paqize Petrela(Turdiu) Parid Turdiu Ramazan Konci Ramazan Turdiu Remzi Turdiu Sibonez Bilbili Silva Turdiu Zamira Molla Zenepe Turdiu Zyhdi Turdiu - Ilir Konci Edison Gjoka Fetah Disha Tonin Gjoka Valentina Gjoka
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 708
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Future Corporation - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Sh.a (ish-Cez Shperndarje Sh.a)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 721
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Donika Lazaj - Dritan Jazexhiu Lide Jazexhiu
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3186
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Dorian Conga - Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik Tirane (D.SH.T.D.)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2452
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Werner Dieter Oltmanns - Irva Oltmanns
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 510
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a. - Shoqeria Shega Trans sh.a.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4612
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Basri Gjici - Zyra e Gjendjes Civile Komuna Paskuqan Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3748
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Thoma Ziu - O.SH.E.E. sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3766
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 9:20
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Qosja - Arsim Gjoshi Zenun Abazaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3780
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Syrja Hajdini - Shoqeria Albtelecom sh.a Tirane Shoqeria permbarimore Ardael sh.p.k
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2337
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Andi Leka Anton Leka Bronilda Leka (Nika) Liza Leka - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2341
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Besa Merdini - D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2351
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 10:40
 • Palet ne proces:
 • Ana Semea (Devija) Aristir Devija Arqile Devija Jorgjie Plaku Kate Devija Miranda Prifti (Devija) Naunke Dimo (Devija) Pandeli Devija Piro Devija Rapi Devija Sofie Kola (Devija) Themi Devija Thoma Devija - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 438
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Donika Qipo Majlinda Mihal - Shoq A&A shpk Eleni Mihal Edmond Mihali Sotiraq Mihali
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2415
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 11:20
 • Palet ne proces:
 • Nafije Pasha - D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1487
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Diella Toma (Gjoka) - Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane.
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1509
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shan Gjergji - cEZ Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1515
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Grori - Denis Sherifi Engjellushe Sherifi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2421
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Nadire Elezaj - D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 451
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Sherbimi Informativ Shteteror - Zyra Permbarimore Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 454
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane - Shoqeria Permbaruesve Privat Elite Bailiff
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2140
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Leart Spahija - Koorporta Elektroergjitike Shqiptare sh.a.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 332
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Vasil Dhoska - Brunilda Karaj Fatbardha Karaj Lulzim Meta Perparim Meta Sherif Karaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2164
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria BUKA sha - Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Tirane sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3009
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Fatime Vinjolli - D.R.S.SH. Durres
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3017
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Dhurata Topulli - Posta Shqiptare Sh.a.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3079
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH.Tirane - Luan Mydinllari Shoqeria Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 986
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Ramaj - Shoqeria ALSAT sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 987
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Gani Hoxha - Manushaqe Zhulali Miranda Boci Shaban Bitri
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1007
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Beton Ekspres sh.p.k - Banka e Tiranes Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2769
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Alda Hodja - Maksim Hodja
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2775
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Kreston Kati Odeta Glozheni - Ilir Serani
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2789
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Arjan Bregu - Besnik Selenica
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3177
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Labopharma Sh.P.K - Shoqeria Amario-Pharma Sh.P.K
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 716
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Berxhan shpk
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 729
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Anila Prenga (Aliaj) - Zyra e Permbarimit Tirane Banka Kombetare Tregtare sha.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1954
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Alfred Prendi - Petrit Lleshi Shoqeria Dini 2009 shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1970
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l - Shoqeria ADME shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1977
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria KLODI sha - Shoqeria Tirana Travel shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2168
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kadri Ahmetaj - Asliana Male
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2177
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Xhuma Bici - D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2183
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Andi Shkurti - Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2640
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Artan Mene - Lumir Osoja Eduart Ibrahimi Shoqeria permbarimore E.P.S.A. sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2645
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Konstantina Beziani - Alpha Bank Sh.A Shoqeria e Sigurimeve Interalbanian sh.a.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4497
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications sh.a - Drejtoria Rajonale e Mirembajtjes se Rrugeve Rurale Elbasan Qendra e Formimit Profesional Publik Elbasan Shkolla 9-vjecare Mlize Elbasan
 • Relatori:
 • Doreheqje e trupit gjykues me relator Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 264
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Cizmja - A.K.K.P. Tirane Aferdita Meneri (Saraci) Betina Meneri (Xhepa) Dhurata Meneri (Reci) Fatmir Meneri Ilir Meneri Luan Meneri Luljana Meneri (Llagami) Nezihat Meneri (Malosmani) Shyqyri Meneri
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 330
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Petrit Dajti Violeta Dajti - Shoqeria Alba Flor shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2153
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 10:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Y.Y.A.C.D shpk - Selam Taka
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2827
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Orjola Gumeni - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2848
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 11:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Thalasa sh.p.k.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2876
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Kallmeti - Rolanda Paturri
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3976
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtise dhe Sipermarrjes - A.K.K.P. Tirane Florenc Kola Zanmir Hasa Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2178
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Dile Markaj - Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Fushe Kruje D.R.S.SH.Durres.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2188
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ymer Doku - Trajtimi i Studentit Nr.3 Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2205
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Astrit Lamnica - Kesh Security SH.R.S.F. sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3148
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gjuri Topalli - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3152
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Zenel Gasa - Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Kruje Sebastiana Gasa Saida Gasa Drane Gasa Gentiana Gasa Drita Kotorri Ramazan Kotorri Eridion Kotorri Komuna Thumane Rediana Kotorri
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1777
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Mirela Dervishi - Fondi Besa Dile Grezaj Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 456
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Nezaj Sadri Nezaj - Sherbimi Permbarimor ZIG sh.p.k Banka e Tiranes sh. A Banka Credins sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 474
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Lin Gjoka Ndue Gjoka Pavlin Gjoka Perparim Gjoka Tereza Gjoka - Gezim Mucaj Petrit Gjoka
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2433
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Agron Gjoni - Agimarta Spahiu (Gjoni)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3712
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ademar Qoshja - Operatori i Sistemit te Transmetimit (OST)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3722
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 9:20
 • Palet ne proces:
 • Kimete Cani - D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3741
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Tomson Xhelili - Shoqeria OSHEE sh.a. Enti Rregullator i Energjise
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2314
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Violeta Marku - Jani Mraku
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 391
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Line Rosaj - Drejtoria e Pergjithshme e Postave Shqiptare sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 409
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 10:40
 • Palet ne proces:
 • Bledar Elezaj - Abla Xhaferi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4682
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Nexhdet Lika - Banka Kombetare Tregtare sh.a. Zyra e Permbarimit Tirane Nder.kryes. Lika shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1435
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 11:20
 • Palet ne proces:
 • Erlind Como - Albcontrol sh.a.
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1459
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Qesaraku Agim Qesaraku - Permbaruesi Besnik Bajraktari Sokol Kucana
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1467
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Lefteri Tulaci - Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2383
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hysni Bajraktari - D.R.S.SH.Tropoje D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2385
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Uljana Jeshili - Byroja Shqiptare e Sigurimeve Shoqeria INSIG sh.a. Erind Jeshili
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2401
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Pren Dobrozi - D.R.S.SH.Durres
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3680
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Nisrete Jegeni Xhevrie Kazazi - Shoqeria LID sh.p.k Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2118
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Hajrije Stafasani - Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2126
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Gjikdhima - Tefta Vlashi (Gjikdhima) Shoqeria Hodaj sh.p.k.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4138
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Duro - Shoqeria Aktor Shoqeri Anonime Teknike
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3006
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Monika Kadilli
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3480
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Halim Koni - Dhori Qirja Etleva Qirja Rremzi Muca
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 958
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Anil Buci - Altin Koltraka
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 966
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Nazarko - Banka Kombetare e Greqise Dega Tirane Fondi Besa Permbaruesi Privat Besnik Bajraktari Shoqeria e Permbarimit Privat Bailiff Service Albania Sh.P.K Banka Kombetare Tregtare Shoqeria Enriko Kuca
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4530
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Amanda Bardhi - Brian Bardhi Irini Lulo Majlinda Toro
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2704
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Laureta Zelaj - Filiali Tirane i Postes Shqiptare sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2723
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Fadil Alla - Brahim Lita
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2742
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Agron Sula - Iljaz Cali Nurie Ziri Xhemile Cali Zeqir Cali Z.V.R.P.P. Kruje
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3115
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Tarazhi - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3124
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Meggle Albania sh.p.k - Servet Kokomani
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3157
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Drita Rryci - D.R.S.SH. Durres Komuna Thumane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1881
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Quku - Shoqeria Apex sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1899
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Zemrite Dragjoshi - Rezidenca Studentore nr 1 Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1928
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Franceska Mema Ismail Mema Mirela Mema Olimbi Mema Orgito Mema Resmije Mema - Shoqeria e SigurimeveSigal Uniqa Group Austria sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2142
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kliton Rusi - Shoqeria T.E.A shpk Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 338
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG Sh.p.k - Erta Curaj Flornia Curaj Ibrahim Curaj Shoqeria Unioni Shqiptar Kursim Kredi shpk.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 346
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria VJOSA sha - Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG shpk Shoqeria Banka e Bashkuar e Shqiperise sh.a.
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1094
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Vlash Dhamo - Shoqeria BJORN sh.p.k ALUIZNI Tirane Drejtoria Qendrore
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1507
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Meliha Myslimi Reshat Myslimi - Gani Halili Fotaq Zhupa Dhoma Kombetare e Permbarimit Privat Mariana Zhupa Zyra Permbarimore Bailiff Services Matani& Co. sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2611
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane - Jonuz Velaj Shoqeria Albase sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6110/2085
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Firma Bardhi shpk - Bashkia Lac
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 318
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Al-Point shpk - Shoqeria Permbarimore Prestige Bailif Services shpk Shoqeria Rofix shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2113
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 10:40
 • Palet ne proces:
 • Isuf Xibri - Shoqeria Merr Taxi shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2758
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Isak Tema
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2776
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 11:20
 • Palet ne proces:
 • Arber Bedaj - Shoqeria TV-Alsat sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2783
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Mirjana Kacaku - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1063
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e EkonomiseTregtise dhe Energjitikes - Shoqeria Podgorica 2000 shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 869
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ERDA shpk - Shoqeria Alb-Italia Costruzioni shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2146
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Dragua Mezini - Filiali Qendra Tranzite E Postes Shqiptare Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 341
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore Private E.P.S.A. shpk - Aristir Zaka Katina Zaka Manjola Zaka Todi Zaka Refik Korbeci
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2160
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Edmond Pashaj Florije Pashaj Hysen Pashaj Ilir Pashaj Jetnor Pashaj Pellumb Pashaj Sokol Pashaj - A.K.K.P. Tirane Behare Pashaj Jazi Pashaj Natasha Gerdeci (Pashaj) Petrit Zotaj Tatjana Osmanlliu (Pashaj) Vladimir Pashaj Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3110
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gani Gjoci - Komuna Lis
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3112
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Altin Murati - EM Technology And Services
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3122
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Bevis Shehaj - Universiteti Nderkombetar i Tiranes
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2408
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Nuredin Ziri - Qamil Babaj Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes Kruje Bashkia Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2410
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Koleci - D.R.S.SH. Diber Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Mat
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3690
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Edmonda Lalaj - Shoqeria Tipografia Ushtarake Tirane sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3698
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 9:20
 • Palet ne proces:
 • INSIG sh.a - Shoqeria Permbarimore ZIG sh.p.k Shoqeria Dyno Nobel Albania sh.p.k
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3709
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Genti Sauku - Shoqeria Permbarimore Private E.P.S.A sh.p.k Intesa SanPaolo Bank sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2270
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Digit-Alb sh.a. - Shoqeria MRM sh.p.k.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2285
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Alban Mesiti - Posta Shqiptare sh.a.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2298
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 10:40
 • Palet ne proces:
 • Naim Hoxha - D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2361
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Llaqi Cetri - Ministria e Puneve Publike dhe Transportit S. G. S. Automative Albania Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 234
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 11:20
 • Palet ne proces:
 • Diana Suci Elsa Suci Fiqirete Rarani Ilir Suci Shaban Rarani Shpresa Dingu Suzana Sengla (Rarani) - Astrit Dollani Fatma Kazani Ikbale Kazani Ilir Dollaku Lulzim Kazani Myzejen Shima Naile Kazani Reshat Kazani Shoqeria N.C.E shpk Spartak Hoxha Sulejman Kazani Sulltane Kazani Suzana Kazani Vojsava Hoxha Xhemail Dollaku Zyra Cokani Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1372
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Klodian Spahi - Petraq Xhardha Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private 3H shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1393
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Stratus D00-Podgorica sh.p.k. - Shoqeria ILAR sh.p.k.
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1410
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Artan Arkaxhiu - Shoqeria Kesh sh.a.
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 405
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Amantia Antika sh.p.k. - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (ish CEZ Shperndarje sh.a.)
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2338
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Petrit Perhati - Shoqeria Shperndarja E Librit Shkollor shoqeri ne likujdim
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2348
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Adhurim Mileti - Shoqeria Rodi-2012 shpk
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 319
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Lica Dionis Lica Kledis Lica Lediana Lica Xhensila Lica - Shoqeria e Sigurimeve ALBSIG sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 321
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Kimete Beshku - Albina Buci Banka Tirana sha Islam Beshku Naim Buci Shoqeria Juklo shpk Zyra e Permbarimit Strati Baliliff Service
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 326
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Lutfie Citaku - Remzi Muca Zyra Rajonale e Legalizimit dhe Urbanizimit te Zonave Informale Tirane (ALUIZNI)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2947
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Bihane Vogli - D.R.S.SH. Durres
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2960
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Elle sh.p.k - Shoqeria Optika Italia sh.p.k.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2971
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Altin Risilia - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 940
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Verjana Abazaj - Shoqeria Alsat sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 92
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Rudina Pepa - Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 97
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Etmond Mazreku - Banka Kombetare e Greqise sha Dega Tirane Shoqeria ``2 AL`` shpk Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane Sherbimi Permbarimor ``ZIG`` shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2653
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Marjana Kryekurti (Fejzo) - Astrit Fejzo
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2680
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Viku Shvarc - Koorporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2696
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Eduart Ibrahimi - Permbaruesi gjyqesor Privat Executores litium sh.p.k Shoqeria BANKA e TIRANeS sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3041
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Asllan Meko - Arjan Shaba Artur Hakorja Demir Osmani Elvira Bregu (Shaba) Gjyle Shaba Majlinda Lleshi K/pad: Elvira Meko Shefqet Cullhaj Valentina Meko Vjollca Caushaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3045
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural (AZHBR) - Sezai Shehu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3064
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Miltiadh Boga - Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane Edmond Lekloti
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1853
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH.Tirane - Permbaruesit Elite Bailiffs Office shpk Sakip Cani
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1870
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Petraq Milo - Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1872
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Vani - Nikoleta Vani
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 322
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Burrel - Leme Koxha Permbaruesi Gjyqesor Privat Gentian Frangu
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2105
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace - Luan Leka
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2127
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Edlira Doda - Indrit Shehu
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 660
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Alban Daka Bledar Daka - Kastriot Leka Shoqeria Permbarimore Bailiffs Service Matani&Co sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 684
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Miran Kraja Musa Kraja Nebije Kraja - Banka Credit Agricole Shqiperi sh.a. Shoqeria permbarimore private TDR Group sh.p.k.
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2594
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Valmira Pirra - Shoqeria Shaga sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2043
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Sabah Stafuka - Petrit Cangu Permbarue gjyqesor privat Lorval Petani Shoqeria Cez Shperndarja sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2051
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 9:20
 • Palet ne proces:
 • Silva Kraja - Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2071
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Zalo Qato - Ilir Malindi Mark Brunga Kryegjyshata Boterore Bektashiane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2690
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ardita Ndoj - Gjovalin Ndoj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2716
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Hasan Hysenaj - Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2718
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 10:40
 • Palet ne proces:
 • Assen Shpuza Iris Shpuza (Robaj) Meleqe Bakalli - Shoqeria R&B shpk - Nermin Borshi (Shpuza) Evis Bakiu (Shpuza)nder.dytesor
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3975
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gersi Spaho - Shoqeria Albcontrol Sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 775
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 11:20
 • Palet ne proces:
 • Alije Limaja (kerkuese) - Drejtoria Qendrore e Arkivit te Sigurimeve Shoqerore Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 78
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ballkyz Kocani - Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 792
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Fluturak Sejdarasi - Agjensia e Kthimit e Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2116
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Esanida Salko (Kodra) - Ardit Alla
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2122
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Lavdie Caca - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2130
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Fikaj - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) Sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3046
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Kodra [Paditės] «OST SECURITY» sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3075
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Suta - O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3083
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Bendo - Rezidenca Studentore Universitare nr 1 sha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 854
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Anna Ramaj Denis Ramaj Nina Ramaj Vera Ramaj - Shoqeria se Sigurimeve Sigal Uniqa Group Ausria sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 864
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Sulaj - O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3675
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Ruka - O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2248
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Mara - Shoqeria Eurotech Cement sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2237
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ndue Gjinplaku - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 382
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV - Shoqeria OSHEE sh.a.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2547
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Merita Gjika - Diana Gjika Mihallaq Gjika Petraq Gjika Silvana Shaba (Gjika)
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2261
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fadil Karaj - D.R.S.SH.Tirane Komuna Zall Herr Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2280
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Qamil Nika - Ujesjellesi Mat sh.a.
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2313
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Mexhid Pinari Sul Pinari - Apostol Mici Ylli Merkohasani Shoqeria Bitraj 98 sh.p.k.
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2046
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Hysa - Filiali i Postes Shqiptare sh.a. Mat
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 312
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Gjonpalaj - Shoqeria ISN Internacional Security Network GMBH Shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 313
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Orjola Demi - Gurije Xhango Kimet Xhango Lisjana Lalaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2874
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Sulltane Ulliri - Mensur Lita Zyra Permbarimore Kruje Z.V.R.P.P. Kruje.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2892
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Instituti i Shendetit Publik - Ilia Cili Shoqeria permbarimore Alimadhi sh.p.k. Mehdi Ndreu
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2919
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Admir Hoxha - Blerta Driza Dashamir Hoxha Elon Driza Gentjan Hoxha Ilir Ibrahimi Lumturi Hoxha Pellumb Hoxha Platin Driza Ruzhdije Dushku (Hoxha) Vjollca Zorba (Hoxha) Tushe Zacaj (Hoxha) Komuna Kashar Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 901
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Kruja - Posta Shqiptare sh.a Filiali i Postes Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 902
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Daniela Kanina - Shoqeria e Trajtimit te Studenteve Sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 922
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Hysen Xheka - Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2604
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Lulaj - Shoqeria ALBACALL sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2616
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Enkelejda Gumaj - Baftije Latifi Ilir Latifi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2647
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Dylejman Panxha - O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2978
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications (A.M.C.) sh.a - Shkolla e Mesme e Bashkuar Ibe
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2990
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Lumturie Malliku [Paditės] Skender Malliku [I Paditur] Mexhit Malliku [I Paditur] Aurela Malliku [Person i Tretė] Oltjan Malliku [Person i Tretė] Z.V.R.P.P. Tirane [I Paditur
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3026
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Arben Saraci Astrit Saraci Bahrije Saraci - Byroja Shqiptare e Sigurimit Pellumb Saraci
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 222
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Alban Xhillari Ervin Faja Shoqeria Folie shpk - Shoqeria Permbarimore Strati Bailiffs Service shpk ShoqeriaBanka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1836
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Anila Toska - Dritan Toska
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1837
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Dhori Daka - Shoqeria OST Security sh.a.
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 304
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fetah Elezi - BANKA CREDINS sha Shoqeria DOLA shpk Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania shpk Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2055
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Nermin Prosi - Operatori i Sistemit te Transmetimit (OST) Sh.a.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2083
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria tregtare Lorena shpk - Alush Shima Rezarta Dobra (Luzi) Dritan Llanaj Shoqeria tregtare Mesaplik -05 shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 605
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Miranda Boci - Surja Memo Vasil Toci
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 618
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore Durres - Shoqeria Prima Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 656
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kerri sh.p.k - Shoqeria Tel
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1369/273
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Anduela Bakalli Dritan Stermasi Durim Dervishi Ervin Cima Firdes Bilali Ibrahim Stermasi Lirie Aga Makbule Karaj Myriban Kodra Nimete Demneri - Ferdinand Nallbani Artan Sauku Genti Sauku Merita Bruci Qefsere Shallova Skender Sauku Tire Sallaku Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 291
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 9:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore Zig Shpk - Bashkim Killo Flamure Killo Ilir Killo Liljana Killo Shoqeria Noa sha Luljeta Killo (kerkuese).
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 296
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ervin Sala Puli Sala - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2662
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Robert Anastasi Valbona Anastasi - Engjellush Anastasi Ilir Anastasi Katerina (Xhaferri) Anastasi Majlinda (Idrizi) Anastasi Savete Anastasi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2676
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Erjona Mehmetaj - Shoqeria Trajtim Studenti Nr.3 sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2686
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 10:40
 • Palet ne proces:
 • Qazim Carungu - Komuna Preze Keshilli i Qarkut Tirane Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Palujteshme Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3613
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Afrim Kadriu - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a.
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3654
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 11:20
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Sopoti - Shoqeria Delta 1 shpk Shoqeria Titan Konstruksion shpk
 • Relatori:
 • Perjashtim relatori Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 756
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Toli - Shoqata SOS Fshatrat e femijeve Shqiperi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 72
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e sigurimeve Intersig - Vienna Insurance Group sh.a - Shoqeria Permbarimore Alimadhi shpk
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 766
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Fatiko Xhelilaj - Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane Insituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2065
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gasper Kerka - Shoqeria INSIG Sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2079
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Hysen Ahmati - D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1439
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Anila Prenga - Banka Kombetare Tregtare Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2988
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Diana Mera - Naim Mera
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2997
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Erjon Zogolli Helga Zogolli Mubera Zogolli - Rebeka Verdha (Dishnica) Nazime Zogolli Gojar Dishnica Hamijet Myftari (Zogolli) Hasan Zogolli Ardian Zogolli Bardhyl Zogolli
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3025
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Xheladin Peka - D.R.S.SH.Tirane Zyra e Gjendjes Civile Komuna Lure Rrethi Diber Zyra e Gjendjes Civile Njesia Bashkiake Nr.11 Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3639
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria «Banka Alpha Albania» sh.a. [Paditės] Shoqeria Permbarimore “E. G. Bailiff’s Services” sh.p.k. [I Paditur] Shoqeria “Banka NBG Albania” sh.a [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit Te Pasurive te Paluajtshme Lushnje [Person i Tretė] Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3650
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Murat Bala [Paditės] Shoqėria pėrmbarimore “Albase” sh.p.k. [I Paditur] Dhimitraq Stefani [I Paditur] A.K.K.P. Tirane [I Paditur] Muharrem Seseri [I Paditur] Sherial Seseri [I Paditur] Aida Seseri [I Paditur] Rudina Seseri [I Paditur] Kismete Abdiu [I Paditur] Nurije Stepa (Metani) [I Paditur] Nofije Totraj (Metani) [I Paditur] Osman Patori [I Paditur] Roland Patori [I Paditur] Nafije Seseri [I Paditur] Albana Seseri [I Paditur] Endrit Seseri [I Paditur] Mirjeta Patori [I Paditur] Ervin Patori [I Paditur] Elvana Myrta (Patori) [I Paditur] Zyra e Pėrmbarimit privat “Tirana Bailiff’s Service” sh.p.k. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3658
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Salillari" sh.p.k [Paditės] Albtelecom sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2191
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Renalda Kuci - Shoqeria Infocall sh.p.k.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 359
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Alban Xhillari Degjon Elezaj Rudina Xhillari Shoqeria Internacional Distribution For Albania (IDA) sha Shoqeria Gea-Valle Verde shpk - Shoqeria Permbarimore Private TRIS shpk Banka Credit Agricole Shqiperi sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 373
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Amantia Antica shpk - Shoqeria CEZ shperndarje sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2286
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Xhenis Mazreku - Operatori i Sistemit te Transmetimit sh.a.
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2318
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Tepelena - Shoqeria Albchrome sh.p.k.
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2216
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit - A.K.K.P. Tirane Agim Mataj Besmir Mataj Dilaver Mataj Gentian Mataj
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2224
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ahmedije Marku - Shoqeria Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 378
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Artur Dermani Liljana Dermani - Bledi Frasheri Elda Frasheri (Hado) Enti Kombetar i Banesave Lindita Fortuzi Permbaruesi Besnik Bajraktari
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2064
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Indrit Sorra - Shoqeria Trajtimi Studenti nr. 2 sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2033
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Dulaj - Neparet Meci
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 302
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albpetrol Sh.A. - Shoqeria ARMO sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2809
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Xhafa OSHEE
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2832
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Artan Mera - Hajri Godaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2865
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Diturije Ostrovica - D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 870
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Doci - Shoqeria Kamza Development sh.p.k Vjollca Hasa
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 897
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Shabani - Trajtimi i Studenteve Nr. 1 sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 89
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Mine Ballazhi Sali Ballazhi - Avokatura Shtetit Keshilli i Ministrave Ministria e Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 688
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Imer Basha - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2585
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Lireng Auditing SH.P.K. - Shoqeria ARMO SH.P.K
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2592
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Shahi [Paditės] Éngjellushe Shahi [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimit [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2920
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Pepa [Paditės] A.K.K.P. Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2945
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Genti Vranici - Ismet Vezi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2962
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Drita Veseli Fatime Lulodhi Shyqeri Kulheku - Shoqeria Daniela sh.p.k Shoqeria Vigand Konstruksion shpk Sokol Kasneci Viktor Ndoci
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1798
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Europa Elettroindustriale srl - Qendra Kombetare e Regjistrimit Tirane Shoqeria G.S.S shpk Shoqeria Hydro Lunik shpk Shoqeria Sil.Co shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 190
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Mirela Sallaku - Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.A Shoqeria Orsani Trans Sh.P.K Shoqeria Permbarimore TMA Group Sh.P.K
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 204
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shefikate Agaraj - Shoqeria I.N.C.O shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 274
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Faik Prenci - Bashkia Kamez
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 295
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Romeo Koci - Adrian Selfollari Shoqeria Strati Bailif Service Shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2029
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Orald Truma Orsida Truma Suzana Truma - Shoqeria Insig sh.a.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2560
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Florian Shkreta - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a.
 • Relatori:
 • Dorehqje relator Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2563
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Agim Kamberaj - Xufjeta Zenelaj Maliq Petritaj Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 593
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Nuri Tafa Rexhep Tafa - Fatmir Elezi Kadri Kurti
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1982
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Aydiner Insaat Anonim Sirketi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 257
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 9:20
 • Palet ne proces:
 • Sadije Koka - Vjollca Izeti (Hoxholli) Greta Prusha Permbaruesi Gjyqesor Privat Helidon Xhindi Rrapush Hoxholli Shoqeria GORA Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Doreheqje rrlatore Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1346/259
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Vilma Qirjazi - Bledar Paheshti Elton Daka Imerial Claims Services Albania sh.p.k.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2578
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Frida Velia (Petrela) - Genci Petrela Majlinda Zelka (Petrela) Shpresa Petrela Zyra e Gjendjes Civile prane Njesise Bashkiake Nr.6 Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2600
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Shateri - Posta Shqiptare Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2617
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 10:40
 • Palet ne proces:
 • Merita Kerthi - Shtypshkronja e Letrave me Vlere
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3584
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.A. - Shoqeria Gjoka Konstruksion Sh.A.
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 686
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 11:20
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Vasku - Shoqeria tregtare ARKO -2001 shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 736
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria tregtare TRIMED Sh.p.k - Shoqeria tregtare Omega Pharma Group Sh.P.K
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 745
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Arjana Mezini - Shoqeria e Sigurimit INSIG sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 303
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Komuniteti Mysliman i Shqiperise (K.M.SH) - A.L.U.I.Z.N.I. Durres A.L.U.I.Z.N.I. Tirane Genc Rroshi Keshilli i Ministrave Tirane Qamil Bakiu Z.V.R.P.P. Kruje
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2053
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Selamet Zylo - Manushaqe Koromani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2054
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit Tirane - Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane Bashkia Vlore Ministria e Zhfillimit Ekonomik Tregtise dhe Sipermarrjes Nikollaq Panajoti Z.V.R.P.P. Vlore
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2934
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ptoleme Talo - Shoqeria A& EM sh.p.k. Genc Xhelili Kledian Kaso
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2949
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Arben Tresa - Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2984
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Zenepe Alimehmeti Eda Alimehmeti Nevila Alimehmeti - A.K.K.P. Tirane Ilira Mneri Rezarta Vero Teuta Hoxha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3592
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Baxhaja - Qendra e Sherbimit dhe Administrimit te Mjeteve te Transportit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3605
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 9:20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Hoxha - Shoqeria Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3619
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Antonio Collaku - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a Eleni Nakuci
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 342
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Dauti - Shoqeria permbarimore Alimadhi sh.p.k. Edmond Hoxha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 348
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria tregtare Aldkris shpk - Shoqeria aksionere Ujesjelles Kanalizimeve Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2173
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 10:40
 • Palet ne proces:
 • Joana Karafili - Arben Alimi Shoqeria DINI-2009 shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 384
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sami Sallaku - Elena Bisbiqi Samuel Sallaku
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1323
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 11:20
 • Palet ne proces:
 • Alban Avdulaj - Qendra e Sporteve Sh.a.
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1341
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shaban Guni - CEZ Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1352
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimi Albsig sha - Ersildo Sadriaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2200
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Rustem Cjapi - D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 361
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane - Shoqeria MT FIDIAS sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 187
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Iridiani&Kadeli shpk - Komuna Fushe Kuqe
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 271
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Braho - Landi Braho
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2013
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Klodjana Mali - Shqair Mali
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 284
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit - Eglantina Idrizaj (Jazaj) Fete Jazaj Florinda Murataj Gezim Jazaj Gjinovefa Hasanaj Juljana Imeraj Kacandon Bircaj Lindita Mecaj Liza Duma Mbarime Marku Medine Alikaj Mystehak Idrizaj Natasha Idrizaj Natasha Osmenaj Nelo Sinaj Preno Idrizaj Silvana Lame Sokol Idrizaj Suzana Murataj Tomorr Jazaj Valbona Meli (Jazaj) Vjollca Hasanaj Vjollca Shabanaj Xhemile Idrizaj Zinie Murataj Xhemile Idrizaj Liza Duma
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2749
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Fabiola Vigani - Rezidenca Studentore Universitare nr. 1
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2779
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Faik Dishnica - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2788
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Abdon Ypi Angela Haxhia Genti Shala Helga Topi Luigj Shala Rajmond Toptani Sigfrid Haxhia Velina Shala - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 87
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gyner Ibrahimi (Demiri) (kerkuese)
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 851
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Nafije Kodra (Xhelepi) Sulejman Xhelepi Zija Xhelepi - Asim Beca Arjan Tola Bajram Beca Bujar Beca Fatmir Tola Muharrem Tola Rahime Beca Resmie Tola Agjensia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave/Ndertimeve Informale Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 857
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Genc Tafaj - Entela Mezini Astrit Mezini Bashkim Kodra Bujar Mezini Elton Kodra Emine Banaj (Mezini) Fatbardha Mezini Ilir Kodra Isuf Mezini Pellumb Mezini Luan Mezini
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 637
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Kombetar - Studio Permbarimore private Debit Collection Shpk Shoqeria MC INERT Shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 651
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Hajder Xhanaj - Shoqeria Arlis Ndertim sh.p.k.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 666
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Erion Balani Esmeralda Balani - Shoqeria XH&M shpk (Merkaj shpk) Banka Societe Generale Albania sha Banka Credit Agricole Albania sha Shoqeria Permbarimore TDR Group shpk Shpresa Joanidhi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2886
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Sotir Rama - Adelina Rama - Sefa
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2893
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Mexhidije Rexha - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2914
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Mahmudije Disha Saimir Disha Shpetim Disha - Dod Doci Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Anila Zerani Avokatura e Shtetit Ministria e Financave Drejtoria e Drejtimit te Prones Publike Sulejman Zerani Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1750
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Arif Dorda - Agjensia e Kthimit Kompensimit te Pronave Tirane Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive Paluajtshme Lushnje
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1779
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Azem Gjonaj - D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4354
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Celnik Muca - Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1979
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Rollando Rondo - A.K.K.P. Tirane Avokatura e Shtetit Eleni Kallushi (Rondo) Minella Rondo Qirjakulla Varfi (Rondo) Sofia Gjika (Rondo)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 247
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Lejla Sevrani Rubin Sevrani - Aferdita Qesaraku Artan Sevrani Shoqeria permbarimore Tirana Bailiffs Service Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1987
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Kristina Skela Pandeli Pema Thoma Pema - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 530
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Altin Bello Irma Bello - Shoqeria e Permbarimit privat T.M .A sh.p.k Shoqeria Intesa San Paolo Bank
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2538
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Nderim Gazidede - OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2541
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Arben Syziu - c.E.Z. Shperndarje sh.a. Njesia Elektrike Kurbin
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1896
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Redjon Hoxha - Hajdar Hoxha Suzana Hoxha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1923
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 9:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Belade shpk - Hysen Dada
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1966
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Marie Hoxha (Pisli) - D.R.S.SH.Diber
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 642
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Lejla Libohova - Etleva Vasha Gerti Vasha Kujtim Vasha Meri Vasha Z.V.R.P.P. Tirane Drejtoria Rajonale e ALUIZNIT nr.1 Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 647
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vila-Lsh.p.k. - Shoqeria OSHEE -sha (ish-CEZ Shperndarje sh.a)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 687
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 10:40
 • Palet ne proces:
 • Ardian Kiri Suela Kiri - Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania sh.p.k.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3495
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ioannis Maroulis Shoqeri Detare sh.p.k. - Shoqeria Ionios S.A. Shoqeria Studio Permbarimore L.D.C sh.p.k Shoqeria Vega sh.p.k
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3575
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 11:20
 • Palet ne proces:
 • Lumturie Kolezi - Dhimitraq Kolezi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 699
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Irini Bano Josif Dodi Lorena Bano Milika Llazari Sokol Dodi Tea Bano Theodhor Dodi Vjollca Rexha - Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane - Alma Reveli Miltjadh Dodi Najada Kule Sergej Cuku Sofije Pacuku Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 714
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Emin Barbullushi Marin Barbullushi - Shoqeria Ndertimore PELIVANI sh.p.k
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 723
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Tire Sallaku
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2010
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Aqif Plaku - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2024
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Elton Derveni - Shoqeria ARMO Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 298
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria tregtare Kozmos Imp-Exp shpk - Studio Permbarimore Debit Colletion Shoqeria K&J shpk Shoqeria RAFA shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2873
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom Sh.a - Shoqeria Bitraj 98
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2902
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit Bashkia Tirane - Bikerma Grazhdani Leonidha Peppo Merita Heba Polikseni Heba Rolanda Aleksi Z.V.R.P.P. Tirane A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2926
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Albtelekom Sh.a. - Shoqeria Kotorri - SL shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4371
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Qyfaj - Raimonda Ahmeti Avenir Ballvora
 • Relatori:
 • Perjashtim relatori Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3547
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 9:20
 • Palet ne proces:
 • Ardita Harxhi - Shoqeria LR Health & Beauty System shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3572
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Armandi shpk - Shoqeria Nishova Energy shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2107
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 10:00
 • Palet ne proces:
 • Myrshit Vorpsi - Arian Fetishaj Beqir Fetishaj Dallendyshe Latifi Engjellushe Burreli Gezim Fetishaj Lindita Kallushi Liri Koleci Mintosh Fetishaj Seladin Fetishaj Xhemile Fetishaj Zyra Fetishaj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2125
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom sh.a. - Zarif Dervishi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2141
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 10:40
 • Palet ne proces:
 • Komuniteti Mysliman i Shqiperise (K.M.SH) - Ravella Marika Iljaz Kellezi Bora Marika Ermira Marika Gjergji Marika
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2190
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Dallendyshe Feka - Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2233
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 11:20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Vincani - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1284
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Spiro Cama - A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1246
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Laze sh.p.k. - Shoqeria permbarimore Alimadhi sh.p.k. Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a.
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1262
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Habib Ceni Lirije Ceni - Shoqeria Kursim Kredi Gjec Koder Zyra e Permbarimit Gjyqesor Privat Roland Nano
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 350
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane - Vjollca Xhuli
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2181
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Sofi - Besnik Zeneli
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2186
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Alban Perkolaj - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1984
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Beqir Dushku - Dorjan Dushku Kimete Dushku Qemal Dushku
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1988
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Valbona Doci - Trajtimi i Studenteve Nr. 3 Sh.A Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 268
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vjosa sha - Shoqeria Banka e Bashkuar e Shqiperise sha Shoqeria Permbarimore Sherbimi Permbarimor Zig shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2709
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Florenc Tarja - Jolanda Tarja (Kacollja)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2714
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Jareci - D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2731
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Engjellush Kocali - O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 832
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Mulleti - Zyra Gjendjes Civile Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 837
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Mamurras - Subjekti Vitrina shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 843
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Diana Semi - Albtelekom Sh.A
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 594
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bardulla sh.p.k Ymer Bardulla - Keshilli i Ministrave Ministria e Financave Shoqeria KESH sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 600
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve Sigal Uniqa Group Austria sh.a. - Shoqeria Alimadhish.p.k. Avokatura e Shtetit Byroja Shqiptare e Sigurimeve Tirane Ediltjana Zykaj Emiljano Zykaj Lisandri Zykaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 624
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Arben Zeli - Aida Maloku Besmir Celmeta Liman Maloku Luan Ruci Sanije Sinani Shpresa Lala Sotir Ruci Xhevdet Celmeta Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2803
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Selman Shala - C.E.Z. Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2833
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Lavdie Vyshka - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2850
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Filip Guraziu - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5958
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Qerim Farruku - A.K.K.P. Tirane Avokatura e Shtetit Kiti Kajana Liljana Kajana Polikseni Shehu Thanas Kajana
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1940
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications sh.a - Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1964
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Fatime Dalipi - Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Mat D.R.S.SH.Diber
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4336
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ndue Loshi - Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 440
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ermira Struga [Paditės] Saimir Struga [Paditės] Endri Nurka [I Paditur] Milena Nurka [I Paditur] Dritan Avllaj [Person i Tretė] Shoqėria pėrmbarimore “Albase” shpk [I Paditur] Shoqėria “Ani” shpk [I Paditur] Shoqėria “Ēela X” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 63
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Suzana Tafaj [I Paditur] Luljeta Mance [I Paditur] Sabire Plumbi [I Paditur] Mahmude Kullakshi [I Paditur] Fatime Pineti [I Paditur] Genc Huta [I Paditur] Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar "Ardeco" shpk [Paditės]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2694
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Lyme Shahini - Mehmet Logu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1886
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Altin Likaj - Filiali Qendra Tranzite e Posta Shqiptare Sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2482
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Festim Bashllari - Hajredin Fratari Sefedin Bajraktari
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3974
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a (UKT sh.a) - Shoqeria 2 AT sh.p.k Permbaruesi Gjyqesor Ermir Godaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 610
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Perparim Mancelarrri (kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 621
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Azem Jata Sefer Jata - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4118
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Mano - Gezim Sharra Riparim i Thelle i Automjeteve te Naftes sh.a Kudret Hoxha Velo Kongjini
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4498
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ingrid Goxhaj - Enkeleda Gjyshi Zyra e Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje Relator Alaudin Malaj dhe antar Sh.Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1949
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Amarildo Tufollari - Shoqeria PARR sh.p.k.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 249
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ylli Shehu - Alpha Bank Albania SH.A Shoqeria Permbarimore Private
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 253
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Jani Kallojeri - Arben Hyka
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2812
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatime Hoxha - Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2845
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Petrit Mani (Isufmani) - Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2856
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Agim Bajramaj Anife Tartari (Gjonaj) Irini Papa (Bajramaj) Margarita Halla (Bajramaj) Sashenka Shahini (Bajramaj) Sirme Alushaj (Gjonaj) Valentina Koci (Bajramaj) Vladimir Barjamaj Zabit Gjonaj Zonje Demaj (Gjonaj) - A.K.K.P. Tirane nder.kryesor: Floresha Dalipaj Lumturi Gjoni Sanije Gjonaj Shqiponja Gjoshi Zana Spahia
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6328/2302
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Memaga Mehdi Memaga - Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 392
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Piano Bar Elysee sh.p.k - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 411
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Genc Sheta - C.E.Z. Shperndarje sh.a. Shoqeria Permbarimore "Jus" shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 369
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ylberi shpk, shoqeria permbrim ore Justinia, Astrit Vata
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3532
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Merita Zaka - Shoqeria Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • M.Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1440/324
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Hektor Malaj - Arber Nazeraj Zyra e Permbarimit Gjyqesor Privat Vasil Shandro
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2176
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kadire Matoshi - Posta Shqiptare sha Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2132
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Sami Luga - C.E.Z. Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2154
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Suela Imami - Shoqeria Trajtimi i Studenteve Nr. 2 sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2158
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shqipe Celaj (Halilaj) - Instituti i Sigurimeve INSIG sh.a.
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4500/619
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albecorp sh.p.k. - Ministria e Financave Drejtoria Drejtimit te Prones Publike Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtise dhe Sipermarrjes Avokatures se Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1957
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Miranda Qordja - Drejtoria e Pergjithshme e Postes Shqiptare
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2667/15
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Zulfo - Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 sh.a. Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2668
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Silpen ST Dooel sha - Shoqeria Fuga shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2692
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Aranit Kasmi Esat Kasmi Fatmir Veseli Fiqirete Hysa Llesh Kala Nexhmije Haxhiu Sabrije Brahja Valentin Preci Xhemal Hysa - Sh.A. Ujesjellesi Lac
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2572
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Mirela Spaho - Posta Shqiptare sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 562
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications sha - Ilir Kika Muharrem Lita
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2747
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Iljas Mehmeti - Shoqeria Kristal sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2782
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Nurie Krrashi (Lleshi) - D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1918
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Llesh Palokaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2287
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit - A.K.K.P. Tirane Aferdita Frakulla Astrit Frakulla Bendis Hysi Burim Hysi Dallendyshe Frakulla Elisabeta Kasimati Elsa Lila Eni Lila Eqerem Frakulla Gerondi Hysi Isa Frakulla Jemin Frakulla Osmen Frakulla Perparim Saliu Robert Vishaj Saimir Vishaj Shaban Vishaj Z.R.P.P. Vlore
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1931
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Eliona Tela
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2768
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Casa Ismete Kalaja (Casa) Rustem Casa Suzana Hykaj (Casa) Xhuhere Hysenaj (Casa) - Ferdinand Casa Idajet Casa Luljeta Zela (Casa) Xhevahire Maxhelaku (Casa)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2786
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Gani Bullari - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1038
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ardiana Kaci - Zyra e Permbarimit Mat Person i trete : Banka Kombetare Tregtare Tirane sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2275
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Maksim Dhimolea - Pirro Papalilo A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2293
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Qemal Parllaku - Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 343
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2015 13:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Hygeia Hospital-Tirana sha - Shoqeria Permbarimore SPEED SOLUTION shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2104
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ferdinant Rrapa - Dhurata Rrapa
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 329
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Agostin Lucaj Drane Lucaj (Hoti) Gjyste Lucaj (Daci) Pjerin Lucaj Vitore Lucaj - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2654
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Pellumbesha Pasholli (Duka) Vladimir Duka - Alketa Elezi Enila Hasani
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2705
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Pal Gjoni - Genci Dango Shoqeria Anonime Titan Antea Cement sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2722
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria C.E.Kalamarakis Kalas s.a.- Shoqeria Harri Lena sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3914
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Sali Alla [Kėrkues] Qendra e Personel Rekrutimit Tiranė [Person i Tretė] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 974
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Eduard Huda - Bujar Flaga, Gent Flaga, Violeta Flaga, Alketa Flaga
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4204
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Aluku [Paditės] Dalip Aluku [Paditės] Arben Tafani [I Paditur] Halit Tafani [I Paditur] Clirim Bulku [I Paditur] Meliha Bulku [I Paditur] Shoqeria "Erbrion" shpk [I Paditur] Komisioni i Tokes prane Komunes Kashar [I Paditur] Komisioni i Tokes prane Qarkut Tirane [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4035
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Zeneli - A.K.K.Pronave Tirane, Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1874
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hatie Koceku - D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2970
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Stankova - Filiali i Postes Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1907
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Xhevat Topi [Paditės] Zenepe Topi [Paditės] Shoqeria e sigurimeve “Sigal Unica Group Austria”sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4115
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Aleks Hazizaj - Byroja Shqiptare e Sigurimit, Dafina Hazizaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 600
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Mersini [Paditės] Mehmet Kurti [Paditės] Shoqėria “San Tara” shpk [I Paditur] Lutfi Shtrezi [Person i Tretė] Pellumb Rakipi(Avdillari) [Person i Tretė] Suzana Rakipi(Avdillari) [Person i Tretė] Mustafa Zeqiri (Avdillari) [Person i Tretė] Mirela Zeqiri (Avdillari) [Person i Tretė] Fredi Musaj [Person i Tretė] Liljana Musaj [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3806
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2015 14:20
 • Palet ne proces:
 • Miranda Sali [Paditės] Refat Sinani [I Paditur] Fikret Allushi [I Paditur] Vjollca Allushi [I Paditur] Mahmut Allushi [I Paditur] Naxhije Allushi [I Paditur] Fellenza Allushi [I Paditur] Kadrie Koci [I Paditur] Naim Koci [I Paditur] Skender Koci [I Paditur] Luljeta Koci [I Paditur] Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur] Komuna Kashar [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4341
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hike Kurti - A.S.Shoqerore Mat, D.R.S.S Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1869
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Jeton Osmani - O.S.T. Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 48
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Raimonda Rroshi (Muca) - ( Kerkuese)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3789/276
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • “L F Construction Group” sh.p.k [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Fatmir Gjuzi [Person i Tretė] Sadete Toporwe [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 60
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Vilson Cobani - Spartak Suta, Ulvi Zajmi, Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1039
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2015 12:20
 • Palet ne proces:
 • Sinan Tafa ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1976
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2015 12:40
 • Palet ne proces:
 • Taulant Bici - Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3758
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kudret Doda [Paditės] Shoqeria "Hoxha Xh" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2166
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2015 13:20
 • Palet ne proces:
 • Enver Sula - Olcjana Sula
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 54
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 695
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2015 14:00
 • Palet ne proces:
 • Tomor Cani, Qefsete Topi, Fiqirete Kazani, Mahmudije Xhafa, Arben Disha, Ikbale Imeraj - Bashkia Tirane, Shoq.
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1745
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Vukatana - Fatos Pipa, Shoqeria
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1883
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Eglina Pjeternikaj, Lulash Pjeternikaj, Gofile Pjeternikaj, Gentian Pjeternikaj - Shoq.Sigurimeve
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1910
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Qerim Bajrami - A.K.K.Pronave Tirane, Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2470
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Klajdi Zoga - Fatmir Copja, Suzana Mirdita (Copja), Xhuljeta Duro (Copja), Arjan Copja, Marixa Drogu, Lumturi Drogu (Saraci), Lirije Drogu (Hafizi), Mediha Drogu, Julian Drogu