Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 452
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Universiteti i Tiranes Shoqeria Flonja sh.p.k
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 460
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Luke Vathi (Coku) A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 474
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Adelina Bellovoda Posta Shqiptare sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 453
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Elvisa Dhrami Shkolla e Larte Jopublike Akademia Profesionale e Biznesit Drejtoria Rajonale e Sigurimeve ShoqeroreTirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 486
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Kotorri D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 472
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Besjana Lulaj Posta Shqiptare sh.a. Filiali Durres
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1077
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Feride Arriku Lumturie Kaziu Sulejman Kaziu Bashkia Kamez Drejtoria e ALUIZNIT Tirana 3
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1092
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Anisa Qordja Studio Permbarimore LDC Shpk Gani Lami Sanije Lami
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1108
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Bojko Themelko Fatos Themelko
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 549
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ezmeralda Danaj (Ymeraj) Artur Danaj
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 650
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Eleni Qerimi Pandeli Qerimi Anthulla Mantho (Qerimi) Vladimir Qerimi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1050
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Xhulio Shparti Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 320
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Qesaraku Agim Qesaraku Sokol Kucana Zyra e Permbarimit Privat Besnik Bajraktari
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1159
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria tregtare Duna Albania shpk Shoqeria Tregtare Hari Lena shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1171
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Rapush Hoxholli A.K.K.P. Tirane Drejtoria e Sherbimit Pyjor Tirane Agim LalaQamile Cani (Lala) Sherife Mata (Lala)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2128
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dikter Mustafaraj Elvanda Mustafaraj Fitim Mustafaraj Frederik Mustafaraj Mimin Mustafaraj Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 299
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Troja Lindita Troja Roland Troja
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2262
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Durim Bejleri Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 45
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lavderim Laze Miranda Laze Banka Kombetare e Greqise (NBG) sh.a. Shoqeria permbarimore ARB sh.p.k.
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 147
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Mirjan Alimehmeti (Cekani) Hamdi Shima Ilir Alimehmeti Ishe Cekrezi Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 289
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Qamile Dusha D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1109
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shaban Xhabrahimi Kapllan Keci
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1122
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Arjan Mara Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1131
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Skender Dana Shoqeria Murati shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1233
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Ymeri D.R.S.SH. Tirane Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 418
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Felleze Ismaili Rodolf Elezi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 428
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Evelina Cara Agjensia e Kthimit e Kompensimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 442
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Gzim Leshi Kristina Leshi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 402
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Likaj Merita Shehi Behije Likaj Florika Dekavelli Irma Topi Maksim Likaj Rajmonda Dhimitri
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 421
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria EUROBERT shpk Ervin Stefa Kosta Stefa
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 438
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Kola Shoqeria e sigurimeve INSIG sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1061
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Ramaliu Lindita Ramaliu Bilal Ramaliu Elmaz Ramaliu
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1063
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications sh.a Dega Doganore Shkoder
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 201
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace Luan Leka
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 386
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Elton Tela Shoqeria Arko 2001
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1424
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Wonder Power sha Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1127
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Sopoti Shoqeria Delta 1 shpk Shoqeria Titan Konstruksion shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1009
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom sha Shoqeria Vis & Olt Kontruksion shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1017
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Ruka Nazim Ruka Arben Ruka Emine Ruka Hatixhe Caushi Ilirjan Ruka Pranvera Spartaku Suzana Arapi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1022
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Maksim Zela Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a.(UKT)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1382
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1419
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Violeta Qiraxhi Shoqeria Albtelecom sh.a.
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1449
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Reci (Katroshi) Neriman Katroshi Suzana Nallbani (Katroshi) Migen Katroshi Arbiana Katroshi Vjollca Katroshi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 518
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Erton Kaleshi Shoqeria Go Distribution AL Shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 522
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Isuf Dariu Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 540
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Hyundai Auto Albania sh.p.k Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1118
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Qemal Stafa Ujesjelles Kanalizime Tirane (UKT) sh.a Zyra permbarimore Kodra Bailiff Service sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 307
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Amantia Antica sh.p.k O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1133
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Arjan Konomi Shoqeria Media Union sha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 665
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Orjeta Matlia Shoqeria WIFI Albania sh.p.k.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 675
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shefikat Muka Shoqeria e Sigurimeve Sigma Viena Insurance Group Austria Sh.A. Nderhy.Artin Muka
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 691
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Erlis Mati Sherbimi Permbarimor ZIG shpk Shoqeria Raiffeisen Bank sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1842
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Arjeta Sokoli Shoqeria TECHMOBILE Albania sh.p.k
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1872
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Cingi Shoqeria tregtare Rezidenca Studentore Universitare nr 1 sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2114
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Marqeshi Shoqeria Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 916
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Hamide Suka Bukuroshe Emiri Kristaq Qano
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 948
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Blerta Asllanaj Shoqeria ICTS Albania sh.p.k
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 17
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi (Demiri) Feride Hasa Gjyze Bureli Rajmonda Muca
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2556
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Xhafer Mehmeti Qendra e Personel Rekrutimit (QPR) Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1431
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Aelita Mani Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 143
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Nexhmi Budo Shoqeria Exclusive sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 407
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Paulin Kalthi Dega e Thesarit Lac Ministria e Financave Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1057
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Pali Shoqeria Elite Mine Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1081
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Hysenaj D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1091
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Klaudio Muci Shoqeria A.R.M.O sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1229
 • Data e Gjykimit:
 • 23.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Anila Witonski (Ramaj) Merita Bajrami (Ramaj) Rajmonda Pellumbi (Ramaj) Arben Ramaj Aferdita Vorpsi (Kika) Alda Kika Arta Dibra (Tafaruci) Avenir Kika Bardhyl Kika Dylfiqar Hoxha (Tufina) Fatime Hoxha Flutura Rizvanolli (Kika) Halil Kika Igli Hoxha Klejda Kika Lirije Lika (Kika) Luljeta Luari (Tafaruci) Lulzim Kika Lumturije Spahi (Tufina) Ornela Hoxha (Xhango) Sadete Kika Suzana Uka Vjollca Vorpsi (Kika) Ylli Tafaruci
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 394
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Haxhia Filiali i Qendres Tranzite Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 408
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Marash Vata Ujesjelles Kanalizime sh.a. Durres
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 414
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sigal Uniqa Group Austria sha Enrik Gedaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 362
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Halim Selivrada Korporata Elektro Energjitike Shqiptare (KESH) Sh.a.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 377
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 3A&K sh.p.k. Shoqeria Muricio Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 393
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Braho Agim Robo Drejtoria Nr. 3 e Punetoreve te Qytetit Tirane Keshilli Bashkiak Tirane Mellani Robo Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive Palujteshme Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1042
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Kaziu Posta Shqiptare sh.a. Filiali Mat
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1059
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Liljana Selenica (Agolli) D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 69
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Gjeloshi Vera Gjeloshi Zyra e Permbarimit E.P.S.A. sh.p.k Shoqeria Intesa San Paolo sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 343
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria A&K Murataj sh.p.k Shoqeria Skutari construksion sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 358
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Hoxha Shoqeria Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 sh.a.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 364
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Lule Kuqi D.R.S.SH.Durres
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 298
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Leka II Zogu A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 300
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Adrian Mecaj Shoqeria permbarimore Debit Colletion sh.p.k
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 999
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria A BI ESSE sh.p.k Shoqeria Belhaus sh.p.k Shoqeria Colsseo Construction sh.p.k Shoqeria P.V.N sh.p.k Shoqeria Scutari Construction sh.p.k
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2204
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sigal Uniqa Group Austria sha Besmira Uruci Dashamir Uruci Enis Uruci
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2208
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ARBLEV shpk Shoqeria Transatlantic Albania Ltd
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 23
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dhurata Pipero (Muca) (kerkuese)
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1357
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Dorjan Shaba Infocall sh.p.k
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1359
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Vrekaj Merita Balliu Shoqeria Kristi Co shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 476
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Taulant Mustafaraj Raiffeisen Bank Sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 486
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit A.K.K.P. Tirane Agron Muharremi Andon Muharremi Arta Aliu (Muharremi) Fiorine Muharremi Lavdije Tekiu
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 507
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria BESA Shpk Bledar Dervishi Hava Dervishi Pertef Dervishi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1098
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Munire Lusha D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1105
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Pllumb Shehu Rezidenca Universitare Nr.1 sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 490
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • ShoqeriaArmada shpk (kerkues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 628
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Vilma Qirjazi Bledar Paheshti Elton Daka Imperial Claims Services Albania shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 635
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Suela Halili A.K.K.P. Tirane Alma Arkaxhiu (Spahia) Arben Spahia Muhazes Spahia Shpresa Saliu (Spahiu) Sitki Spahia Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 646
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Adem Xhafa Bedrije Karaj Drita Bicerri Genc Garunja Genc Garunja Gezim Xhafa Hatixhe Troshkui Kadri Xhafa Lindita Blushi Perparim Garunja Petrit Xhafa Shyqyri Garunja Skender Xhafa Sulltane Xhafa Zyra Garunja A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 488
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Alban
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1807
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Arber Gishti Lavdije Gishti Mirsa Gishti Petrit Gishti Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 498
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Agim Selenica
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 709
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Nefir Petritaj O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 711
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Selvije Shllaku Ministria e Financave Pashtrik Shllaku Shoqeria Gjallica ne administrim Zyra e Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2425
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Vasilika Karapanxha Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 881
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dielli Shehi Teuta Uruci (Shehi) A.K.K.P. Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1185
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Erlind Teferici Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1195
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Tasim Mehmeti Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 30
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Qendra e Botimeve Zyrtare Zyra e Permbarimit Tirane Sabahete Malevi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 193
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Pranvera Dingo Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) sh.a.
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 195
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Dylaver Sufa Cez Shperndarje sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 198
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Luku Shoqeria Albanian Food Company shpk Artur Malo
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 39
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria CLASSIC Shpk Shoqeria Posta Shqiptare Sh.a Filiali i Postes Qendra Tranzite
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 142
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Eris Qesja Shoqeria ARMO sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 218
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Isuf Canameti Shoqeria OST Security Sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1021
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shtepia Botuese e Teksteve Mesimore Suzana Kusi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1038
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Asllan Dervishi Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1027
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Albana Anelli Arta Anelli Dritan Anelli Erjina Anjelli Gentjana Anelli (Fufi) Kastriot Anelli Mimoza Anelli Morela Anelli Myzejene Anelli Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1205
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kodhelaj Shoqeria Gora sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 363
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Rica Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 373
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Gjonaj Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 381
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Arben Kosturi Menduh Derguti Mimoza Daci (Rusi) Shpresa Rusi A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1007
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Bedrie Haklaj Shoqeria Posta Shqiptare sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1015
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shemsi Shehu Posta Shqiptare sh.a.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2018
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Veiz Abazi Z.V.R.P.P. Burrel Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 136
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Rustem Xhixhaj Mimoza Xhixhaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 136
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Rustem Xhixhaj Mimoza Xhixhaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 199
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Osman Topalli Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2725
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Bozha Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 242
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Klejdi Meda Gjimnazi Said Nejdeni Bashkia Peshkopi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 248
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Artur Balliu (kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 992
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Astrit Konci Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2168
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Sefer Dervishi Jak Musteqja Ndrec Musteqja Pal Noji Palok Musteqja Shtjefen Musteqja
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1334
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Bejaze Ibro Xhaferr Ibro Enti Kombetar i Banesave Tirane Enti Kombetar i Banesave Dega Rajonale Berat
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 21
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Perparim Gjepali CEZ Shperndarjen sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1336
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Mirsi Koci Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) sh.a.
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1759
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Skender Mjekra Kujtim Mjekra
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1779
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Nertila Muraci Shoqeria e Sigurimeve Atlantik sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 478
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Zenel Rami (kerkues)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 695
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Qoshja Dallandyshe Qoshja Deshira Ceta (Qoshja) Enver Qoshja Kujtim Qoshja Liri Milla (Qoshja) Nafije Milla (Qoshja) Haki Qoshja Elsa Hamaj Besim Qoshja Aida Bastari (Qoshja) Edlira Stermasi (Qoshja) Elda Qoshja Hamide Qoshja Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 701
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Gjon Tusha Enkeleda Tusha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2236
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Abdurrahman Shehu Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 838
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ermira Marku Posta Shqiptare sh.a
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 877
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Adrian Krasta Shoqeria ndertuese EDAL sh.p.k Gjergji Tako
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 382
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Filja Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 Tirane sh.a.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 857
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Abaz Kadiu Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 609
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Magda Suljoti (Dedi) Arjan Dedi Harilla Dedi Shoqeria Ormars 2000 sh.p.k.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1158
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Lili Nushi Drejtoria e Pergjithshme e Posta Shqiptare sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1178
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • ION S.A. Cocoa and Chocolate Manufacturers Vajra Bimore sh.a.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1339
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Arian Haruni Bukurie Haruni Ledio Haruni Arben Skendo Enxhi Skendo Fitnete Skendo Loren Skendo
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 67
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Fush Arrez Flora Bardhoku Zyra e Permbarimit Privat Kozeta Caka
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 188
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Shendetesise Ahmet Hysa Kontrolli i Larte i Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 71
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Jonida Nikollaj Drejtoria e Shkollave te Mesme Ministria e Arsimit Shkolla e Mesme Ismail Qemali
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 34
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Shqipja A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 140
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Zenepe Vogli Agjensia e Sigurimeve Fushe Kruje D.R.S.SH.Durres
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 36
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Arben Ibro Mirela Ibro Shoqeria Banka Kombetare E Greqise (NBG Bank) sh.a Shoqeria Permbarimore Tdr Group sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 297
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Zenel Karaj O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 995
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Lejla Drenofci Shoqeria Dola sh.p.k Alfred Qiriaqi Armand Shehu Agim Kulla Leonard Proko Ndricim Zaimi Vladimir Celaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1012
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vjosa sha Shoqeria permbarimore Zig shpk Drejtoria e Pergjitheshme e Doganave Tirane Ministria e Financave (Njesia e Posacme e Administrimit dhe Monitorimit te Prapambetura)Tirane Shoqeria Banka e Bashkuar e Shqiperise sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1886
 • Data e Gjykimit:
 • 16.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Eglantina Gjoka Elidona Gjoka Elson Gjoka Erlind Gjoka Zina Gjoka INSIG Sh.a Avokatura e Shtetit Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 202
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a. Gjon Reci
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 347
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Bledar Lame Posta Shqiptare sh.a.
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 348
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Valbona Doda Zyra e Gjendjes Civile Rrethi Kruje
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 830
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Copri
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 301
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Donika Murataj (Dani) (kerkuese)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1002
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Luan Osmenaj Shoqeria Albpetrol sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 174
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • OSHEE Sha Shoqeria Permbarimore Jus shpk KESH sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 188
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ilir Goxheri (kerkues)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 189
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Tuku Shoqeria Universiteti Justiniani I sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 951
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ali Gjuzi Arta Gjuzi Artan Gjuzi Avokatura e Shtetit Haxhi Xhija Sabri Zela Z.V.R.P.P. Tirane Komuna Farke Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 963
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Erida Lazimi Shoqeria Plus Communication sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 988
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Behare Dishi D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 554
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Adem Zenullari
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2156
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Hajdari Shoqeria Volalba sh.p.k
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 445
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Age Ndoci Geg Ndoci Shoqeria Atlantik sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 464
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Skender Muceku Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 467
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Tomorrica Xhezmije Xhelili Albert Zhupa (Tomorrica) Perparim Xhelili Alpha Bank sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1082
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Perparim Llabani Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1094
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Mikel Dishnica O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 543
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Carcani Gani Moka Shoqeria ERGES Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 574
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Porodini Ali Slimani Banka Credins sh.a Maksim Sallabanda Shoqeria Sandy sh.p.k Shoqeria Permbarimore private TDR GROUP Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 590
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Hamit Xhepa Hasan Kuqi Isuf Xhepa Lije Xhepa (Rexha) Lutfije Muca (Rexha) Mereme Sula (Rexha) Merita Xhepa Qerim Xhepa Ramiz Xhepa Silvana Roshi Zoje Xhepa Ramazan Xhepa Z.V.R.P.P. Tirane Fatime Muca (Xhepa)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 601
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Zilfo Mehilli O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 769
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Meleqe Olloni Drejtoria e Pergjithshme e Posta Shqiptare sh.a.
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 937
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Emiljan Pershqefni Rahmi Kasi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 241
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Partia Emigracioni Shqiptar
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 642
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Branko Popa Fatmir Majuni A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 654
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Qazim Topciu O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 672
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Mevlan Vojka Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 811
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Pashuk Kola Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 338
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gjin Rosaj Shoqeria Koorporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) Sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 349
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Hoxha O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 375
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Xhufi Banka Kombetare Tregtare Sh.a. Permbaruesi Gjyqesor Privat Besnik Bajraktari
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 961
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Pranvera Molla Shoqeria Permbarimore L.D.C shpk Agim Molla Fatos Azermadhi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1137
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Peshkopia A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1149
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Brikena Dervishaj (Demiras) Shoqeria AL & GI Shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 127
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Kurti A.Q.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 131
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Enver Hoxhallari Lavdije Lazametaj (Hoxhallari) Petrika Hoxhallari A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 137
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Dave Keli Ali Aliu Kostandin Qirjazi Ramazan Ali Shkelqim Hysko Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 257
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Intersig Vienna Insurance Group Sh.a Shoqeria Permbarimore Alimadhi Shpk Hedije Dauti Petrit Dauti Rozalinda Biracaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 264
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Sabri Dodolli O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 290
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Sinan Mato (kerkues)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1204
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Andreina Petroviq Drita Petroviq Ludomir Petroviq Amalia Strati A.K.K.P. Tirane Artemisa Pulaj Dora Strati Erjon Strati Figali Beji (Strati) Panajot Strati Zyra e permbarimit L.D.C. sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 168
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) Zyra e permbarimore private Anastas Kote Gezim Gashi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 173
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania SHPK Alberta Gega Benhard Gega Banka Credins Sh.A
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 190
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Luan Peti Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 251
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Kasapi Petrit Kasapi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 280
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Amaro Pharma shpk Shoqeria Imi Farma shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 281
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria A.M.G sh.p.k Shoqeria C.M.B.Albania sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 158
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gleni Saliasi Nadire Qinami
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 164
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Lirije Tresa Mirviena Meca Valbona Qoku Armand Bace Shoqeria Permbarimore TDR Group shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 400/90
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Kuka Shoqeria Homeplan sh.p.k.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 89
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Behije Celami D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3402/907
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Shehu Marjeta Lamko Mehmet Lamko Agjencia e Legalizimit Urbanizimit e Integrimit te Zonave/Ndertimeve Informale Drejtoria e Aluizmit
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 936
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelekom sha Shkolla e Mjeshterise Sportive Loro Borici
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2119
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Irena Bushi Sose Bushi Selam Seferi Shoqeria 2 AL SH.P.K
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 132/19
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Durres Zyra Permbarimore Private Debit Collection Agim Selfollari
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1305/73
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Endri Ranxha Fatjon Ranxha Lumnije Ranxha Pren Ranxha Sonila Ranxha Shoqeria Sigma Viena Insurance Group
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 74
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Ilda Topciu Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG sh.p.k. Shoqeria Banka Kombetare e Greqise sh.a.
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 412
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Telcom Albania shpk Shoqeria ANI shpk (Filiali)
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 420
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Dritan Bodinaku Veneto Bank sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 441
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Hysa Firma Private Kreshnik shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1035
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Age Caka D.R.S.SH.Durres
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1056
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Artan Kerkuti Drejtoria e Pergjithshme e Postes Shqiptare
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1065
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Kol Dukaj Filiali i Posta Shqiptare sh.a Lezhe
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 556
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimeve Eriglen Gjoni
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 561
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Alket Jazxhi Shoqeria Intracom Telecom Albania sh.a.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 563
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Heroina Bega Agjensia Qendrore e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane Agim Celiku Drini Caushi Drita Prenci Erjon Myrtaj Erlis Myrtaj Genc Caushi Jonuz Caushi Majlinda Myrtaj Nexhmije (Eleni) Dako Nurije Topi Sadedin Celiku Saim Myrtaj Shpetim Celiku Sofije Memetaj Zenel Celiku
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1711
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Skender Sallaku Shoqeria Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1728
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Themi Gjeka Shoqeria 2 A L sh.p.k Zyra vendore e rregjistrimit te pasurive te paluajtshme Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1753
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Vela Tabaku Mimoza Muhedini
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 677
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Skender Djepaxhia A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 605
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Subjekti Enri Mat shpk Ujesjelles Kanalizime sh.a. Mat
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 620
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Meka Albtelecom sh.a.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 702
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Flutura Shahu Besjan Kovaci Shoqeria Banka Kombetare te Greqise sha Shoqeria Permbarimore Dominus shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 592
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sina 98 shpk Shoqeria ROERHL
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 178
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kimete Gjoni Njazi Gjoni Shoqeria Albanian Mobile Communications sh.a.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 185
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Vorpsi Hamide Faja Lejla Vorpsi Mereme Hoxha Naime Reci Qefsere Kalaja Rakip Vorpsi Sabrije Mara Xhavit Vorpsi Vakefi i Shenjte i Lidhjes Hyjnore (Misioni Hyjnor Eleonor)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 191
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Merkaj (kerkues )
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 909
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ferzi Tollozhina Filiali Qendra Tranzit Tirane Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 926
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Rezart Gashi Shoqeria Loka Gloy shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 953
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ylli Metkolli Shoqeria OSHEE sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 179
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Niko Mijo Avokatura e Shtetit A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 181
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Albania Mobile Communication (AMC) Sh. A Komuna Petrele
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 66
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ylberi Shpk Ferdinand Nallbani Shoqeria Permbarimore Alimadhi Shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 118
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Etiljon Kodra Shoqeria Infocall sh.p.k.
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 120
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Tahsim Shelqizi Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) sh.a.
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 123
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Aurora Papa Alma Roshi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 942
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hysni Dervishi CEZ Shperndarja sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 956
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Laura Leka Rukije Merepeza Enver Ruka Arben Ruka Ardian Ruka Dashamir Ruka Edlir Ruka Fatbardha Tutaj Haxhi Ruka Haxhire Ruka Kudrete Ruka Lindita Ruka Mimoza Baholli Mirsida Lera Nazim Ruka Nuri Ruka Shpresa Ruka Shqiponja Osmanlliu
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 980
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria AMC sh.a Ndermarrja Ujesjelles Kanalizime Kamez Qender Kamez sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3735/194
 • Data e Gjykimit:
 • 09.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Safet Shtishi A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 146
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Daniela Garunja Jashar Garunja Rukije Garunja Xhevdet Garunja Alfons Hani Engjell Burimi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 153
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Abedinaj Shpresa Abedinaj Shoqeria tregtare Raiffeisen Bank sh.a. Shoqeria tregtare Sherbimi Permbarimor ZIG shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 161
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Fetah Elezi Banka Credins sha Shoqeria DOLA shpk Shoqeria Permbarimore BailiffService Albania Shpk Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues me relator Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1965
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ugur Hatibi Binok Hatibi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1970
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Estref Naska Eduart Naska Agjensia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave Ndertimore Informale (ALUIZNI) Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 990
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Fetah Gjoni Njesia Operative Tirane (NJOT) Operatori i Sistemit te Transmetimit (OST)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 140
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Veli Lala Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 560/144
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alba Xeni Import Eksport Shpk Shoqeria Petrol Alba Sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1567
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Enbi Power sh.p.k Operatori Sistemit Transmetimit (OST) sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 853
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Plloci Filiali Tirane i Postes Shqiptare sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3365/873
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Tomor Kele D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3371/879
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Arian Mene Permbaruesi Gjyqesor Executores Litium sh.p.k Shoqeria Banka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2058
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Drabo Raiffeisen Bank sh.a Tirane Shoqeria Corrector Sh.p.k Tranzit SHPK Valbona Nano
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2082
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Lezina Staka Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1270/70
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Arjan Kalaja Albkontrol sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 16
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Fabiola Sulce Realt Hasolli Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 126/18
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi Feride Hasa Gjyze Burreli Raimonda Roshi
 • Relatori:
 • Perjashtim trupi gjykues me relator Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 385
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Meleq Frasheri A.K.K.P. Tirane Besnik Gavazi Rid Gavazi Xhanina Gavazi Xhemile Toptani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 381
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria VIKI shpk Avni Bracaj Banka e Tiranes sha Fatmir Kojolli Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 401
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Agron Lala Eduart Lala Fatbardha (Lala) Dervishi Fatmira (Lala) Sallaku Gentian Lala Gjyle (Lala) Gjoka Sanije Lala A.K.K.P. Tirane Lulezim Lala
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 997
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Janushi Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Sh.A.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1010
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications sh.a Zamir Sukniqi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1027
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Nevila Lazi Albkrom Sha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 512
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Timoleon Babi Bahri Kastrati
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 532
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Sabrije Leci Viktor Leci Shoqeria Raiffeisen Bank sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2913/537
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Platon Miraku A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 445
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Arben ceku Laureta Omeri (ceku) Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 446
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Adem Koxha O.SH.E.E. sha Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 464
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Venigjar Begaj Shoqerise Certified Solutions Corporation sh.p.k
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 555
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria tregtare Advance Business SolutionsABS sh.p.k Shoqeria tregtare Eurondertim 2000 sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 562
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Meme Vogli D.R.S.SH.Durres
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 578
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Makbule Hallulli Musa Farka Myhyrije Toska Pellumb Farka Ramiz Farka Shoqeria EDILZIA DOSSETTI sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 571
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane Bardhyl Kraja Gani Kaceli
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 148
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Uran Shehu Shkelqim Cipuri
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 165
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Enti Kombetar i Banesave Tirane Vlash Voda Zyra Permbarimore Private Anastas Kote Bashkia Tirane Reparti Ushtarak 5436
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 169
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Anila Aliaj (Prenga) Zyra e Permbarimit ALBIUS Banka Kombetare Tregtare sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 854
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ismete Gripshi A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 884
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Xhevit Xhixho Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 897
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ali Kodheli (kerkues)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5992/173
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albania Mobile Communicationssha Shoqeria ProGips shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5999/174
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Tomorr Barohoxha Posta Shqiptare sh.a.
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1341/53
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit Ali Havari A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 29
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Sokrat Gjikoka A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 112
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Toni Shema Ujesjelles Kanalizime Mat sh.a.
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5677/114
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Farie Ruci (Kerkuese)
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3418/923
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 2 AT sh.p.k Shoqeria S&M shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3424/929
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Haris Mara Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3433/938
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Diana Baqoshi (Shyti) Drejtoria e Arkivit Qendror te Sigurimeve Shoqerore Lunder D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3727/186
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Cezar Tirana Fatmira Stermasi (Tirana) Gezim Tirana Gjinovefa Mene (Tirana) Silvana Kokalari (Tirana) Bujar Sula Besnik Sula Etleva Sula Florika Sula Klajdi Sula Merjeme Sula
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1187/599
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 09.30
 • Palet ne proces:
 • Kelva Sala, Perlat Sala “Banka Societe Generale Albania” sh.a, “Degina” sh.p.k, “Shėrbimi Pėrmbarimor ZIG” sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1638
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 10.15
 • Palet ne proces:
 • Ersida Tice PMU-BIZH (Njėsia e Menaxhimit tė Projekteve, tė Financuara nga Banka Islamike pėr Zhvillim)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 741
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2016 13.20
 • Palet ne proces:
 • "Europetrol 2005" shpk, Kujtim Sulaj "Sofimpeks" shpk, Mili Andoni, Viktor Andoni, Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 541/138
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ildrag shpk O.SH.E.E. sha Agjensia e O.SH.E.E. Dega Kruje
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553/324
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom sh.a. Shoqeria Lorl shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 330
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit Klajv Tenolli
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 686
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Hasani Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 939
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Dhurata Sefgjini Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 964
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Albana Isufaj Shoqeria Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 317
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mereme Shiqerukaj ShoqeriaOperatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 136
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Rustem Xhixhaj (kerkues) Mimoza Xhixhaj (Pers.Trete)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 325
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Gaci Shoqeria e Sigurimeve Sigal SH.A.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 73
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hysen Kuka Bashkia Burrel
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 828
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Azem Picari Drejtoria e Pergjithshme e Postes Shqipetare
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3327/836
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom sh.a Shoqeria A.N.K sh.p.k
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 623
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Arsen Xhufi Shoqeria Permbarimore Private TDR Group Banka Kombetare e Greqise sh.a Altin Nuri
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 58
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Metro sh.a Shoqeria Universiteti Amerikan i Tiranes (U.AT) shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1198/59
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Karamuca Gezim Shehi Shoqeria Klame sh.p.k.
 • Relatori:
 • Perjashtim trupi gjykues me rlator Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1253
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Lindita Mulaj Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 354
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Gjoni Artur Maloku Asllan Maloku Idriz Maloku
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 580
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ABIESSE shpk Shoqeria Ratech shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 372
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Agron Bajri Alfons Gjoni Blenard Vathi Krenar Ahmeti Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane Avokatures se Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 750
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Lekaj Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 860
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Perparim Duki Shoqeria OST SECURITY sh.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 287
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Gjon Lleshi Pashk Gjaci Ministria e Financave Shoqerite huamarrese ne administrim Fabiona shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 482
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Enver Roshi Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a. Enti Rregullator i Energjise
 • Relatori:
 • Perjashtim relator Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 492
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ismail Xhura Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 501
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Gjoshi Posta Shqiptare Sh.a.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1676
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Viktor Ndoci Shoqeria Diamand sh.p.k Zaim Korsi Xhemile Toptani Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1703
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Artur Runa Ujesjelles Kanalizime sha
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 427
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Marisa Cristofoleti Rakele Kristofoleti Ubaldo Kristofoleti Genci Luarasi Kristaq Luarasi Tefta Koja Perparim Haka Zyra Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 514
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kryegjyshata Boterore Bektashiane Bujar Nurka Banka Credins sh.a. Luljeta Nurka Roland Mekollari Shoqeria Dola sh.p.k.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 526
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria AlbToronto Konstruksion sh.p.k. Ana Xhumari Luis Xhumari
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 535
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ramadan Shala Shoqeria Sigal Uniqa Group Austria sh.a.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 542
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Koorporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) sh.a. Shoqeria ALBBARE sh.p.k Kontrolli i Larte i Shtetit Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 526
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Cepeli Ministria e Energjitikes dhe Industrise Tirane O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 329
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ergys Valisi Shoqeria Porsche Albania shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 333
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Tristan Hoxha Redjon Hoxha Xhon Hoxha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 143
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Agim Laci Shoqeria Albchrome shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 807
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shtepia Botuese e Teksteve Mesimore (BOTEM) Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a Shoqeria Permbarimore Kodra Bailiff Service shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 812
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Hamit Troksi Studio ligjore Shuraja & Associates
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 835
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ali Kera Shoqeria Albcrome shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 160
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Islam Majaci Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 161
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Dritan Korca Bledar Korca Irena Cako (Korca) Zenel Korca Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 167
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Schneider Electric Industries S.A.S Interalbanian sha Shoqeria Amadeus Group sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 107
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Elida Metaj Shoqeria Trajtimi i Studenteve Nr.2 sh.a.
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 108
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit A.K.K.Pronave Tirane Eleni Meminaj Lumturi Meminaj Paskali Veshaj Pranvera Meminaj Bajram Meminaj Besnik Lisha Besnik Llukacej Edmond Aliaj Valbona Lisha Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 27
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Solued shpk Shoqeria Permbarimore Elite Bailiffs Office shpk Renato Xukthi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 891
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mexhite Sena D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 818
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Prestige Bailiff Sevice shpk Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Janulla Qirjaqi Bashkim Ali Besa Ali (Lani) Bukurie Ali (Shehu) Fatbardha Ali (Shabani) Fiqirete Ali (Gega) Mirjam Ali Shpresa Ali
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 215
 • Data e Gjykimit:
 • 02.02.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Hysi Shoqeria Sherbimi Permbarimor Zig sh.p.k. Tirana Bank sh.a.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 522
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria SiCRED sh.a - Shoqeria KUID sh.p.k.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 532
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Tatimore Tirane - Shoqeria Geldak sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4587
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Dion Vidrica Loreta Vidrica - Shoqeria OSHEE sha (Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike) ish Cez Shperndarje Sha Zyra Vendore e Avokatures se Shtetit Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3246
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Softa - Elton Mezini
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3276
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatime Berisha Hyrije Kastrati Isuf Muka Mehmet Muka Mereme Berisha Muhamet Muka Sabrije Muka Skender Berisha Skender Muka Sokol Muka - Xhevdet Troplini A.K.K.P. Tirane DASHPP (Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes se Pronave Publike)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3315
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Valentina Zoga (Nikolla) - D.R.S.SH. Tirane QSU (Qendra Spitalore Universitare) Nene Tereza Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1127
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Danaj
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1150
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Arber Kodra
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1986
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Etleva Hyka - Gezim Hyka
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 657
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria K.D.K sh.p.k - Shoqeria e Permbarimit Gjyqesor Privat Bailiff Services Albania shpk; Banka Societe General Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 675
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Sotiri - Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG shpk; Raiffesisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3767
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria R&T sh.p.k
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3907
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Balla Ramazan Balla - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 801
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Gaqo Boci - Julian Gjergji Luk Kalaj Prek Stakaj Shoqeria Tregtare MIDORAL Impex shpk Zyra Permbarimore Albius Sh.p.k Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 809
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace - Luan Leka
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4819
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Varvarica Enver Xhelepi Hava Kusi Nafije Kodra Mediha Hida Naime Xhelepi Nexhmije Preza Selim Xhelepi Sulejman Xhelepi Zija Xhepeli - Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane Flamur Kapllani Fuat Kapllani Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Palujtshme Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje relatore Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4285
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Behare Vani - Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2805
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Haki Karaj - Studio Permbarimore Debit Collection
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4240
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bledi Shqypi - Reparti Ushtarak nr. 5001 Shoqeria Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) SH.A
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4271
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Ēala [Paditės] Gjergji Velo [I Paditur] Shoqeria Permbarimore “TDR Group” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4497
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications sh.a - Drejtoria Rajonale e Mirembajtjes se Rrugeve Rurale Elbasan Qendra e Formimit Profesional Publik Elbasan Shkolla 9-vjecare Mlize Elbasan
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2826
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Lirim Bejo - KESH Security SHRSF sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2837
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Mire Vatnikaj - Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve nr.1 Tirane sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4082
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Life Lozi - Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane; Komuna Zall-Herr Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3419
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Reshat Gega - Artan Lame
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2523
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Theos sh.p.k. - Ministria e Puneve te Jashtme Ministria e Transportit dhe Infrastruktures
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 533
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV - Permbaruese Gjyqesore Private Evelina Bekteshi; Ujesjelles Kanalizime Durres sh.a.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4828
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Naile Stafa - Shoqeria e Sigurimeve EUROSIG SHA
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1904
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Artine Xhediku; Viktor Xhediku; Iva Xhediku - Shoqeria Sigma Viena Insurance Group sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4258
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Llaqi Cetri
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4743
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Kertusha Bukurije Nezaj - Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane Arjona Cena Avidane Hoxha Avila Cena Fitim Cena Ihsan Zaja Jetmir Golemi Jonuz Zaja Sadbere Cena Sytki Golemi Vildana Golemi (Ruli) Zihnije Golemi (Loku) Avokatura e Shtetit Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1561
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Malka - Shoqeria SGS Automotive Albania shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1572
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Mejte Alla - D.R.S.SH. Tirane; Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane; D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1577
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria V.T.T 24 HOURS Shpk - Nevila Resulaj (Xoxa); Denis Xoxa
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3357
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fadil Dervishi - Gezim Gurra Komuna Petrele Z.V.R.P.P. Tirane Zyra e Administrimit dher Mbrojtjes se Tokes
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3330
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Kraja - Shoqeria Permbarimore Private ZIG sh.p.k.; Agjencia e Trajtimit te Kredive Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3338
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ali Mehmeti - D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3686
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Fuat Mujo - Zyra e Gjendjes Civile Qarkut Korce
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4241
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Harka - Perparim Harka Shoqeria Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4251
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Jolanda Omari - Dylfiqare Omari
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2522
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Makbule Shehum; Etleva Lico; Anila Ibrahimi - Kujtim Shehu
 • Relatori:
 • Doreheqje relatore Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 528
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Perparim Onuzi; Fllanza Onuzi - Sherbimi Permbarimore ZIG; shpk; Raiffaisen Bank; sh.a.; Lavdrim Cena
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3904/181
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kostandin Shkurti - Helios Catering sh.p.k; Spartak Gjikdhima; Elion Shkurtaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 659
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Leka; Zyra Permbarimore Bailiff Service @ Co sh.p.k. - Bledar Dako; Alban Dako; Lefter Dako; Shoqeria EM & MA sh.p.k; Qendra Kombetare e Regjistrimit Tirane
 • Relatori:
 • Dorehqje trupi gjykues me relator Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 679
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore ZIG shpk - Shoqeria Ukro Metal; Saimir Peko; Raiffaisen Bank sha; ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 684
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Miran Kraja Musa Kraja Nebije Kraja - Banka Credit Agricole Shqiperi sh.a. Shoqeria permbarimore private TDR Group sh.p.k.
 • Relatori:
 • Dorehqje trupi gjykues me relator Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3397
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelcom sh.a - Shoqeria Kristian Construction sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3425
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Florian Beqaraj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3427
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ismail Musta - Qerim Hamzaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2494
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mirela Papakristo - Monika Dautaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2508/307
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria AGED sh.p.k. - Shoqeria ERNIKU sh.p.k.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5014
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Flora Kaja - Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3207
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hajdin Qevani - Shoqata Kombetare Edukim per Jeten (SHKEJ)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3234
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Naxhilda Bumi - Shoqeria ALBControl sha
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1090
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Is Impiant Service sh.p.k
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4818
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Velaj - Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4623
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace - Luan Leka
 • Relatori:
 • Perjashtim relator Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 118
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Moisi Sherifaj
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 119
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Baholli
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2736
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Pasha Cullhaj - Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 681
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit - Virson Stroka
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 606
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Operatori i Shpendarjes e Energjis Elektrike - Korporata Elektro Energjitike Shqiptare (KESH) Sh.a; Shoqeria Permbarimore Strati BailiffService Shpk; Enti Rregullator i Energjise Elektrike
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 633
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Myrtolli; Margarita Myrtolli; Shoqeria Gips sh.p.k - Shoqeria Permbarimore Private Tris Compani sh.p.k; Banka Credit Agricole Shqiperi sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3454
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Neritan Daja - Shoqeria Albanian Mobile Communication sha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3463
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Jonida Xhemalaj - Enrik Xhemalaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 815
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sky International AG - Aldin Gjurbavija Shoqeria Sky Digital sh.p.k.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2754
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alba Elettrica sh.p.k. - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2781/455
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Brami
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2790/458
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Gjile Ademi - D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4177
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Greta Uldedaj - FabER Style shpk Tirane Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4198
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Desdemona Goga - Posta Shqiptare sh a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4229
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Leonidha Matusha - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) Sh.a Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2771
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Balla - Posta Shqiptare sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2784
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Lefterije Muca (Bajraktari) - D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2822
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shaban Ramaj - D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2880
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dila Biba- Zyra e Gjendjes Civile Thumane Komuna Thumane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1094
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Vlash Dhamo - Shoqeria BJORN sh.p.k ALUIZNI Tirane Drejtoria Qendrore Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2480
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Suzana Xhyra - Drejtoria e Postes Shqiptare sh.a.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2493
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Xhevaire Ndreu - Shoqeria Trajtimi Studenti Nr.2 sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2517
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Nediola Branko - Shoqeria Trajtimit te Studenteve nr 2 sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5867
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Jeta Nelaj Melpomeni Nelaj Ilir Nelaj - Teuta Nelaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1847
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregetare Classic shpk - Ministria e Drejtesise
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1876
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Hasime Poshnjari - D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1319
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Xhodian Rada - CEZ Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2603/352
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Shtėpia Botuese Mėsonjėtorja” sh.p.k [Paditės] Kompania “Ejal – Co”, Shpk [Paditės] Shtypshkronja "Urtėsia Bektashiane” Sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1545
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Sadije Lika (Cekaj) - A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3243
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kliton Musaraj - Shoqeria Albcontrol sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3262
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Silvana Saracini - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3282
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Erlind Naci - Shoqeria Armo sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3657
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kristina Zefi - Shoqeria Trajtimi i Studenteve Nr.2 Sha; Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3663
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit Tirane - Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane; Hasan Disha; Suzana Guza (Domi); Riza Domi; Pashe Ziri; Ishe Muja; Shpetim Domi; Ismail Domi; Sanije Sallaku; Behar Mema; Xheje Shimbitraku; Hurme Lila (Mema); Sybe Kubati; Hanke Mezini (Doda); Hatixhe Doda; Laje Haxhiu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 867
 • Data e Gjykimit:
 • 26.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG sh.p.k. - Xhemal Lozi; Zoje Lozi; Lorenc Lozi; Fatos Lozi; Shoqeria NOA sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4050
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lulzime Musa - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4153
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Cela - O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4168
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Sofije Duka - D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2745
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Mjeshtri - Bukurie Mjeshtri
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2755/437
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Komuna Xiberr - Nuredin Vaka
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3803
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Fusha - Shoqeria Mateo
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2403/269
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Citozi - Dylber Hysa; Zoje Dedja
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 509
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Kurtbalaj - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 516
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Skender Lena - Viktor Breshani Perparim Menkshi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2473
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Geralda Shabani - Instituti i sigurimeve INSIG sh.a.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 232
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Komanda e Forces Tokesore Zall Herr Tirane (ish Regjimenti Komando) - Mimoza Kurti
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 237
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Bledar Meminaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2560
 • Data e Gjykimit:
 • 25.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Florian Shkreta - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a.
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1260
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Miloti - A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1275
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit - A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1299
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Armand Muco - Shoqeria Infocall sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3187
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore Tirane - Zyra e Permbarimit Arjan Palla Agim Alushaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3212
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Katorri - Keshilli i Qarkut Durres (Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3219
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Skender Ajazi - Sherif Shullazi; Z.R.P.P. Kruje
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3617
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Agjencia Kombetare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore - Shoqeria Euroil sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3637
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Irena Shyti - Shoqeria Alb Bakri Sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3714
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Islam Dauti - Kolegjeve Profesionale Private Medicom - Shoqerise Medicom APTC sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2491
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mukades Baze - Banka Kombetare Tregtare; Nevruz Baze; Muhamet Baze; Skender Baze; Ismail Baze; Kadri Baze; Dhurata Baze; Ilir Baze; Suzana Baze; Ylli Baze; Orsiola Baze; Migena Baze; Elisa Baze
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2497
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Pashako Pashako - Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane; Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2514
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Dylbere Kokona (Xheneti) - Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane; Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane`
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 625
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ymer Bardulla - Banka Credins sh.a.Tirane; Shoqeria Permbarimore Bailiff Service Albania shpk; Fatlum Hasanaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 640
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Floresha Korra - Sajmir Driza; Haxhire Driza; Qamile Koburja (Driza); Fatime Patoku (Driza); Rajmonda Shtylla (Driza); Floresha Rrapushi (Driza); Ali Driza
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3191
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ENBI POWER sh.p.k - Shoqeria Operatori i Sistemit te Transmetimit OST sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3325
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Aelita Mani - Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit FAF sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3343
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Gentjan Stafa - Shoqeria Ormars 2000 Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3372/880
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Adem Berliku - A.K.K.P. Tirane; Shaban Alla; Lije Kaperi (Alla); Xheje Sina (Alla)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2455
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ferat Pali - Vjollca Elezi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2486
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Pais Tiberiu - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4498
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ingrid Goxhaj - Enkeleda Gjyshi Zyra e Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje relatore Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3190
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications sh.a - Shoqeria Jupiter Computer Systems Sh.p.k
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3206
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Nela Hamdi Mara Zef Piroli - Sh.A. Ujesjellesi Kurbin
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2482
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Festim Bashllari - Hajredin Fratari Sefedin Bajraktari
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4576
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Dufi - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a.
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4605
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Hashim Ajazi - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 103
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Gjoni
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 105/10
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Qamil Aliu
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 111
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Paola Silvani
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2549
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Xhemile Zgura
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 544/139
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Punėve tė Brėndshme [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore “Prestige Bailiff Services“ [I Paditur] Altin Pasko [Person i Tretė] Departartamenti i Administratės Publike Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2581
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Belade sh.p.k. Shoqeria Emir Star sh.p.k. - Bashkim Shala Luan Shala Qefsere Shala
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3410
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Drita - Muhamet Krasniqi Vojsava Krasniqi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3423
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Alma Cuka - Shoqeria Agonset sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3438
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Reshat Zika - Shoqeria LISECI shpk; Shoqeria DELTON shpk; Shoqeria DERVENI shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2706
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bomira shpk - Ligor Rina Arben Rina
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2726
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Polo - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2750
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Alvaro Nazarko - Anida Nazarko
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4092
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria GEK-AL sh.a. - Shoqeria IONIOS SA Construction Company; Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4103
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Alfred Bazhdari - Ujesjelles Kanalizime Tirane (UKT) sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 969
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Perparim Laci - Remzi Poka
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2649
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Sinani - Shoqeria Italian Door Group shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2859
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Avni Roshi - Avokatura e Shtetit Operatori i Shperdarjes se Energjise Elektrike Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2735
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Pleurat Hajdari - Rezidenca Studentore Universitare nr.1 sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2838
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Anduela Zajmi - Shoqeria Albtelecom sh.a.
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2422
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Diogen Vasili- Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE); Sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6569
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Vildana Koskia - Posta Shqiptare sh.a.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4827
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ndue Ndoci Pjeter Ndoci- Agjesia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1283/215
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit - Shoqeria Permbarimore Alimadhi shpk; Elda Hasa
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1429/2
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Pirro Thanasi - Marsela Thanasi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 223
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Sokol Klaiqi - Fatos Boci Liri Boci Eric Celanji Julian Celanji
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1226
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Krenar Suku; Stefan Strazimiri; Muhamet Muca; Hajrie Dynjaja - Shoqeria Vila Park Alb SH.P.K.; Alpha Bank Albania sh.a.; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1237
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Briken Dishnica - Shoqeria PARR sh.p.k.
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1242
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kimete Rama - Shoqeria Trajtimi i Studenteve Nr.2 sh.a.
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 715
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Arian Mene - Shoqeria Permbarimore Executores Litium shpk; Tirana Bank sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 738
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Elton Bregu - Shoqeria VIL-Oil sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 754/237
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Donika Paci - Kesh Security SHRSF Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3569
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Antoneta Bengu; Astrit Bengu - Shoqeria e Sigurimeve Intersig Vienna Insurance Group sh.a.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3590
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise - Shoqeria Datech sh.p.k; Shoqeria BNT Electronic
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3597
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Sallaku; Emilin Sallaku; Genc Sallaku; Gentiana Sallaku; Fitnete Sallaku; Blend Sallaku; Silvana Takaci; Edlira Majollari (Sallaku); Irina Kashari (Sallaku); Diana Sallaku; Naxhije Sallaku; Fize Sallaku; Makbule Sallaku - Shoqeria INTERKINEX sh.p.k.; Ministria e Zhvillimit Ekonomik; Tregtise dhe Sipermarrjes; Shoqeria YLDON sh.p.k.; Shoqeria Banka e Tiranes sh.a.; Qendra Kombetare e Regjistrimit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2453
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Naime Allmuca; Brunilda Allmuca; Iris Allmuca; Eda Allmuca - Bashkim Allmuca
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 519
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Altin Citozi - Keshilli i Qarkut Durres (Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes Kruje); Bashkia Kruje; Myrteza Demerxhiu
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 247
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Doma - Mirush Malaj; Drejtoria Rajonale e Aluiznit nr.1
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 590
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Kullaj - Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave; Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 599
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Geront Selenica; Evis Selenica; Shoqeria The Point shpk - Zyra Permbarimore Gjyqesore Private Praxis Sh.p.k; Banka Credit Agricole sh.a.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 616
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Petrol Impeks sh.a - Shoqeria Permbarimore E.P.S.A; Raiffeisen Bank sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3267
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Xhovalin Gjinaj - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3292
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Rogerd shpk; Robert Ruci; Artan Kalavace; Adrian Ruci - Shpresa Gjebero; Mehmet Gjebero; Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane; Shkendije Hashorva
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3304
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Roland Konomi - Shoqeria Alba Road shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2417
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Mema - Aleksander Meta Bashkia Burrel Ermal Meta Ervin Meta Farie Meta Osman Kurti Sali Kurti Shkelqim Qerimi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2430
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Marite Kola - Shoqeria KPL sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2448
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Gjuzi (Lika) - Kol Dedndreaj Mirjeta Gjuzi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 712/208
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Dituri Ilia - Skender Cullhaj Permbaruesi Gjyqesor Privat Helidon Xhindi Njazi Spahiu
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3178
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Marije Gjinaj - D.R.S.SH. Lezhe Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Lac
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 264/58
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Cizmja - A.K.K.P. Tirane Aferdita Meneri (Saraci) Betina Meneri (Xhepa) Dhurata Meneri (Reci) Fatmir Meneri Ilir Meneri Luan Meneri Luljana Meneri (Llagami) Nezihat Meneri (Malosmani) Shyqyri Meneri
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4552
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Anida Nazarko - Alvaro Nazarko
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1050/43
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Arjan Reci
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 101/8
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1071
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Dingozi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 523
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria OSHEE sh.a , Shoqeria permbarimore "Bailif service"
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2525/315
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Elvis Meniku
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2542/320
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Sherif Delvina Ahmet Delvina Nedime Sinamati
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3339
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Elvina Macaj - KESH sha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3368
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Kallco - Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane; Instituti i Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3381
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Aishe Veliu - D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2675
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Irma Spaho - Shoqeria IDIAL sh.p.k.; (Zonja e Keshillit te Mire)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2679
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Matilda Balaj - Shoqeria e Sigurimeve Sigal Uniqa Group Austria Sh.a; Simon Balaj; Rikardo Balaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2702/409
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Marte Cypi; Dava Shota; Prena Gjoka - A.K.K.P. Tirane; Drejtoria e Drejtimit te Pronave Publike; Kol Stojani
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4062
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Lamani - Posta Shqiptare sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4066
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Astrit Bregu - Ujesjelles-Kanalizime Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4070
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Albtelekom Sh.a. - Shoqeria 2-AM sh.p.k
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2582
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Zhaneta Lila - Shoqeria Albanian Mobile Communications (AMC) sh.a.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2601
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Maksud Pasha - O.SH.E.E. sha (Drejtoria Burrel)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2624
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Petro Goga - Kesh Security Shrsf sh.a.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2793
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Qazim Balaj - Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2829
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Duro - Antoneta Xhuvani
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 503
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit - A.K.K.P. Tirane; Z.V.R.P.P. Tirane; Gjon Deda
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2570
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Adelina Xhameni - Raiffeisen Bank sh.a.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4771
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Jan Pudil-Atemon Albania
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 200
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Artan Bufi Hasije Bufi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1814
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Kruje - Shoqeria Katrioti Curri shpk Shoqeria Ardi 2M shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 212
 • Data e Gjykimit:
 • 19.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Dervishi- Drita Dervishi; Astrit Dervishi; Vjollca Dervishi (Hoxha); Shpresa Bundo (Dervishi); Bledi Dervishi; Behlul Dervishi; Marjeta Dervishi; Luan Dervishi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 304/68
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fetah Elezi - BANKA CREDINS sha Shoqeria DOLA shpk Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania shpk Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 494/117
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Nebi Zykaj - Banka Kombetare e Greqise sh.a Shoqeria Permbarimit privat TDR GROUP sh.p.k. Sofika Shehu
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2574/337
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Altin Zerani Paqize Bejko (Zeneli) Pranvera Bejko (Hoxha) - Ylvi Bejko
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3139/687
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hasan Kuqi Lutfije Muca Mereme Sula Silvana Roshi Xhevrije Muca - Isuf Xhepa Artan Kuqi Ramazan Rexha Engjellushe Begolli Fatime Muca (Xhepa) Florida Hyka Hamid Xhepa Komuna Farke Mirela Xhepaj Qerim Xhepa Ramiz Xhepa Semiha Muca Z.V.R.P.P. Tirane Zoje Xhepa
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 704/203
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Coka - A.K.K.P. Tirane Agim Bakiu Ballkize Deda Dhurata Bakiu Gazmend Bakiu Hyrije Bakiu Manola Cena Mentor Bakiu Sheriar Vaqari (Bakiu) Shpend Kashari
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 257
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Sadije Koka - Greta Prusha Permbaruesi Gjyqesor Privat Helidon Xhindi Rrapush Hoxholli Vjollca Izeti (Hoxholli) Shoqeria GORA Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1088
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Studio Permbarimore L.D.C - Drini Dikolli Fatbardha Capo (Dikolli)
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1103
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Artit Elezaj - Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1019/39
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Aldi Shehu , Bashkia Peshkopi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1023
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Tomor Xhani
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1039
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Frane Kecani
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2490
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Deliu
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2501
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Minerva Kotherja
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2512
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Nadire Orhan
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3297
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtise dhe Sipermarrjes - Partia Konservatore e Shqiperise
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3316
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Musa (Ferit) Hida - D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3333
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Feride Arriku - Bashkim Kola; Andora Kola; Bashkia Kamez; Drejtoria e ALUIZNI Tirana 3
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2615/360
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Sharra - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2622
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom Sh.a - Shoqeria Bashkimi-2 sh.p.k.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2642
 • Data e Gjykimit:
 • 18.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Natasha Abdihoxha - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 488
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Sula - Fatmir Nuka; Miranda Nuka; Drita Gega; Artan Kusi; Olesia Nuka; Donald Nuka; Myrteza Mici; Hanke Mici; Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane; Komuna Kashar; Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 505
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Albanian Mobile Communication sh.a.
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2436
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Florian Hado - Shoqeria Top Channel sh.a.
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2557
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria FRUCTAL Zivilska Industrija d.d. - Drejtoria e Pergjithshme e Markave dhe Patentave; Shoqeria Agro Fruit sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2564
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Sopoti - Sabri Shera; Sheqere Shera; Saide Shera; Bashkim Shera; Valbona Shera; Liri Shera; Adelina Shera; Diana Sorra; Drita Bozgo; Fatmira Elmazi (Mborja); Pranvera Zgjani; Shkendi Zgjani; Merjeme Turdiu; Shpresa Haxhiu (Sorra); Lumturi Sorra; Luela Gunbardhi (Sorra); Arjana Strati (Sorra); Admir Sorra; Saimira Taushani (Sorra); Aldona Brahimmu
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 555
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Zaim Kuci - Shoqeria Permbarimore Gjyqesore TDR GROUP sh.p.k; Shoqeria 2A-L sh.p.k; Banka NBG Albania; Zyra Vendore e Rregjistrimit Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3220
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dod Gjini - Mark Gjini; Zef Gjini
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3221
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Ceca - Aferdita Ceca
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3257
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Shehi - Hanife Shehi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2390/263
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Naim Kazhaja - Shoqeria OSHEE (Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike) sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 441/99
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Zylfo Mehmeti - Vezir Kushe
 • Relatori:
 • Doreheqje relatore Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2395
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Andon Prifti - Shoqeria Operatori i Sistemit te Transmetimit OST sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3118/671
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Dejvid Shkembi (kerkues) Valentina Fusha - Arben Shkembi Armand Shkembi Ervin Shkembi Fatbardha Shembi Gezim Shkembi Matilda Shkembi Selman Shkembi Shaniko Dermani (Shkembi) Vebi Shkembi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3136
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Xhika - Shoqeria Permbarimore Strati Bailiffs Service shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 932
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e sigurimeve Intersig - Vienna Insurance Group Sh.A - Shoqeria Permbarimore Alimadhi shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1068/496
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Coma
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 984
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria INSIG sh.a , Dafina Shytaj
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1002
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Panorama Group, Gjinovefa Gaba
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1015
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Sokol Lika
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2449
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Kellezi [Paditės] “Interpost” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 511/124
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Haxhire Brahaj Fatbardha (Brahja) Hakballa Fitore Brahja Hysni Brahja Ibrahim Brahaj Myrteza Brahja Pranvera Brahja Shaqir Brahja Shefqet Brahja Zelije (Brahja) Limani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2466
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Agjensia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3249
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Koci - Shoqeria Posta Shqiptare sh.a.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3260
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria IMI Farma shpk - O.SH.E.E. sh.a; Drejtoria Rajonale e OSHEE sha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3275
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Astrit Osmanllari - Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar TIRHINO
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 664
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Naim Elezi - Ujesjelles Kanalizime sh.a; Shoqeria Permbarimore Kodra Bailiff Service sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2580
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • INSIG sh.a. - Admir Zyko; Markelian Nuro; Fation Deliu; Banka Kombetare Tregtare (BKT)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2602
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Xhavit Prusha - Shoqeria Gora shpk; Dhurata Prusha Irakli Vero
 • Relatori:
 • Kerkese per perjashtimin e gjyqtares Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4022
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Komnino - Shaban Zenaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4036
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Servete Byberi - D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1250
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Albano Imeraj Astrit Harizaj Boris Imeraj Dhurata Imeraj Donika Harizaj Fatmir Imeraj Ilirjan Imeraj Ksandras Imeraj Lejdi Imeraj Osman Dule Pirro Imeraj Silvana Harizaj - Ervehe Harizaj Ferruze Jupaj-Harizaj Sade Mucaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 669
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ardian Banushi - Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane; Uran Dragoni; Tefta Spahiu (Dragoni); Fatbardha Nallbani (Dragoni); Luljeta Shijaku (Dragoni); Liljana Radheshi (Dragoni)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 676
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Flora Kruja - Artan Kruja
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 960
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Xheladin Koci - Shoqeria e Sigurimeve ATLANTIK sha Adelina Koci Ardian Koci Marjeta Koci Razije Koci
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2697
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Klamizo sh.p.k. - Shoqeria Celesi sh.p.k. Permbaruese gjyqesore Suela Ndreca
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2757
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit - A.K.K.P. Tirane Rudina Rusi
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 453
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Alma Xhediku - Subjekti permbarimor privat Klodjana A.Tabaj Shoqeria Tranzit SH.P.K
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 480
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Teuta Nastas - Banka Credit Agricole Shqiperi sh.a. Shoqeria e Permbarimit Privat TDR Group sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 490
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Tarko Agron Tarko - Asllan Tarko
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3251/771
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare Sh.a - INSIG sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3279
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ELLE sh.p.k - Enreta Zhuka Drejtoria e Pergjithshme e Patentave dhe Markave
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4079
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Matilda Hasani - Ilirjan Daci
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1796
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Ereqi Fatime Ereqi - Shoqeria Albtelecom Sh.a Operatori i Sistemit te Transmetimit (OST) Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1806
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Mersini
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4371
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Qufaj - Avenir Ballvora
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shqipe Murrja - Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr. 2; Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1212
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Afrim Haxhia - Posta Shqiptare sh.a.
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1224
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Topulli - Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizimeve sh.a.Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3151
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit - Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane; Meri Dilo (Bollano); Adrian Lito; Evelyn Lito (Poliudhaki); Aleksander Lito; Apollon Dilo; Elektra Dilo(Hajrullai); Kamela Bollano; Kristi Bollano; Vasil Dilo; Esmeralda Dilo; Vilson Dilo; Greta Dilo; Bashkia Tirane; Shoqeria GOLDEN EAGLE sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3163
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Fatmije Cejku - Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane Instituti i Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 705
 • Data e Gjykimit:
 • 14.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria STSA Albania shpk - Gazeta Shekulli
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2409
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Naile Elezi - D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 461
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bedri Shehu; Vjollca Shehu - Shoqeria Permbarimit privat TDR GROUP sh.p.k.; Banka e Tiranes sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 477
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Lami - Beqir Lami; Naile Lami; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2512
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Berberi - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2531
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Karafil Lula (Lulaj)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2533/318
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Andrea Belba; Edalina Belba; Romina Belba; Meriklina Belba - Shoqeria e Sigurimeve Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a
 • Relatori:
 • Perjashtim trupi gjykues me relator Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3143
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kristian Construksion sh.p.k - Banka Alpha Bank- Albania sh.a; Shoqeria Sherbimit Permbarimor ZIG sh.p.k.; Genti Arapi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3161
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Edlira Dedja - Kryesia e Asamblese te Bussines and Shopping Center Torre Drin; Shoqeria Invest Ndertim sh.p.k; Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1939
 • Data e Gjykimit:
 • 13.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Qerim Farruku - AKKP Tirane; Polikseni Shehu; Liljana Kajana; Thanas Kajana; Kiti Kajana; Avokatura e Shtetit Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1128
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Gjata Eljen Gjata - Shoqeria APOLLONIA Shpk Altin Gjata Elona Gjata
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri (dorehiqet antar Ridvan Hado)
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1149
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Indrit Dibra - Subjekti IGLA sh.p.k.
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1178
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimeve - Shkelqim Faja
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3095
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Krenar Cela - Ndermarrja e Rrugeve Rurale Rajonale Durres
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3120
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Rustem Lleshi - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3134
 • Data e Gjykimit:
 • 12.01.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Shehi Muharrem Shehi - Agjencia Qendrore e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 445
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Pinari Shoqeria AOS Kontruksion shpk - Shoqeria Comproser Shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 446
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • C.E.Z. Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3524
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Selami Topi - Qemal Karaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2483
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Diana Koci - Shoqeria ROFIX shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2496
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Sonjela Cenga - Posta Shqiptare Sh.a.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3107
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gjylestina Gjoni - Shoqeria Trajtimi i Studenteve Nr.2 sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3128
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Kondor Ceka - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2379
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ermelinda Collaku - Drejtoria e Pergjithshme e Postave sh.a.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3977
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 10:30
 • Palet ne proces:
 • Edward Toptani Marion Toptani Rrajmond Toptani - A.K.K.P. Tirane Abdelikin Toptani Aida Frasheri (Besho) Aleksandra Evangjelino Altin Vrioni Arshi Vrioni Bashkia Tirane Besnik Gavazi Emine Toptani Etleva Marku Fiqirete Frasheri Fuat Toptani Grabon Vrioni Hajri Frasheri Hedije Hoxha Hysref Frasheri Ilona Bicaku Kbiro Beu Muhamet Kujtim Sokoli Lejla Toptani Lenka Blido (Caushi) Meleq Frasheri Nadia Dollaku (Frasheri) Nargiz Lungu (Shkreli) Nirvana Lekaj (Frasheri) Rea Toptani Rid Gavazi Ridvan Sokoli Rozafa Cabej Sadije Toptani Saimir Vrioni Servete Tirana (Vrioni) Suela Toptani Sulejman Shkodra Tarik Shkreli Valbona Mardodaj (Shkodra) Vangjel Evangjelino Vildan Shkreli Xhanina Gavazi Zija Vrioni Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4922/963/31
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ardison Muslia Fadile Muslia Fatlum Muslia Indrit Muslia Lavderim Muslia Mirjon Muslia - Byroja Shqipetare e Sigurimit B.SH.S P.interesuar:Herjona Muslia
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4984/1758
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 13:30
 • Palet ne proces:
 • Jani Gjoca - Shoqeria Albanian Mobile Communications sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1640
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ormars 2000 sh.p.k. - Ilda Bicoku Shoqeria Banka Kombetare E Greqise (NBG BANK) sh.a. Shoqeria Permbarimore TDR GROUP sh.p.k.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3224
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Goci - Shoqeria OSHEE sha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 631
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Blegina Agolli - Altin Kodra
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 653
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Rame Halili - KESH sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 945
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Cardio & Diagnostik Center Hamburg/Tirana (CDC) Sh.p.k - Shoqeria Permbarimore Alimadhi sh.p.k Shoqeria Alpen Pulito sh.p.k
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4006
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Gjoka - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2609
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Prendash Martini - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2661
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore Elitte Bailiff
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2387/261
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ajaz Cakoni - Kujtim Cenmurati
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2451/286
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Sula - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2406
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Sali Gasa - Bashkim Mamica Sulltane Mamica
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3229
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria SCHNELL sh.p.k - Arta Dollani
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 123
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi (Demiri) - Feride Hasa Gjyze Bureli Rajmonda Muca
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1121
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ALBASPORT sh.a - Ardian Dulaku Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3479
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 9:40
 • Palet ne proces:
 • Perparim Sulkaj - SHOQERIA A & B sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4772
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2015 10:20
 • Palet ne proces:
 • Arber Veliaj - Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3074/637
 • Data e Gjykimit: