Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 513
 • Data e Gjykimit:
 • 30.05.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Genci Kanto
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 530
 • Data e Gjykimit:
 • 30.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Nafie Hoxha(Topi) Liri Carcani(Topi) Violeta Topi Aida Bejtullai(Topi) Nermin Habibi(Topi) Fiqirie Topi Ibrahim Topi Sokol Topi Ilira Meneri(Alimehmeti) Teuta Hoxha(Alimehmeti) Rezarta Vero(Alimehmeti) Qanie Gjoleka(Topi) Shpresa Pesjaka(Topi) Gezim Topi Fatmir Topi Meliha Topi Sonila Plasa(Topi) Indrit Topi Suzana Bakalli(Kraja) Qamuran Bakalli(Reci) Edmonda Bakalli(Kavaja) Armando Bakalli Altin Bakalli Flamur Topi Bamir Topi Irna Topi Ivi Topi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 560
 • Data e Gjykimit:
 • 30.05.2016 10:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Paci shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 621
 • Data e Gjykimit:
 • 30.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 369
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Zela
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 362
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 9:20
 • Palet ne proces:
 • Durim Rada
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 392
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 417
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Artelshpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 131
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Martin Ndoci
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 152
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 10:40
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Burrel
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 160
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Llorja-Festim Boba Daniel Llorja Zyra e Gjendjes Civile Bashkia Bulqize
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 176
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 11:20
 • Palet ne proces:
 • Manjola Kurti
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 746
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Çelnik Tabaku – OSHEE sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 762
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Pjetri
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 771
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Arsen Jordhani
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 793
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2016 12:40
 • Palet ne proces:
 • Muhamet(Mahmut) Kurushi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 781
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Demir Fekollari
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 807
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 9:20
 • Palet ne proces:
 • SulejmanPemeXhabirArianAsllanEglantinaElvira Koci
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 806
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Kadiu
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 813
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Athina DamaArte DamaFlora Dervishi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 172
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • DRSSH Tirane-Zyra Permbarimit Ermir GodajAsim Beja
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 197
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 10:40
 • Palet ne proces:
 • Xhemal BulkuHatixhe BulkuMaringlen Bulku
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 212
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Anila Lama
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 232
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 11:20
 • Palet ne proces:
 • Murat Bala-Shoq.Permb. AlbaseshpkDhimitraq StefaniAKKPronaveAv.ShtetitMuharrem SeseriSherial SeseriAida SeseriRudina SeseriKismete AbdiuNurie StepaNofije TotrajOsman PatoriRoland PatoriNafije SeseriAlbana SeseriEndrit SeseriMirjeta PatoriErvin PatoriElvana MyrtaZ.Permb.Privat Bailiff Tirana Service
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 72
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Alban Xhillari
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 78
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Keshilli i Qarkut Diber
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 81
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Hasa
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 93
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Drejt.Raj.Tatimore Tatimpaguesve te Medhenj Tirane-Shoqeria Kuidshpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 469
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ardi 2MShoqeria Kruja-SshpkSaba ShetaRudin Pacani
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 477
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 9:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gorashpk
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 327
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Tatjana Mihali
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 394
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 397
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Leonard Gjoka - Sigal Uniqa Group Austria sha Permb.Gjyq.Privat Euglen Osmanaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 406
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 10:40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Kadiu
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 627
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Lek Vatnikaj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 674
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 11:20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Meti
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 387
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kros Lleshi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 389
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 10:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecomsha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 401
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Deltadonishpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 409
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 11:20
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Leskaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 289
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Klotilda Daliu
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 358
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ajsela Teli
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 404
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • E.K.Banesave Drejtoria Rajonale Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 431
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Adnan Vranezi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 312
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • DRSSH- Shoqeria Permb Stratti Bailiff Serviceshpk Ruzhdi Baxhaku
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 322
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 9:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Abacoshpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 325
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Tabaku
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 360
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 438
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Alfred Xhymerti
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 463
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 10:40
 • Palet ne proces:
 • Venigjar Begaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 466
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Skender Zogu
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 474
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 11:20
 • Palet ne proces:
 • Besnik Shima
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 465
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Bilal TemaKujtim AllushiEduart TemaYlli Alushi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 491
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Kuka
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 473
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ludemirshpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 504
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Erenikushpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 233
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hysni Vrapi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 243
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 9:20
 • Palet ne proces:
 • Marjana Golja(Shtylla)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 255
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Belul Fero
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 303
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria BAU-Constructionshpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 103
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Vjola Buzali
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 118
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 10:40
 • Palet ne proces:
 • Eduard Ibrahimi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 137
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ndrec PiroliNdue PiroliPashk PiroliGjon LekajPjeter LekajPrena GjetaniFile GjonajGjelina ShkretaPrena Markaj-Trashg.e David NokesPrene Noka(Shota)Dava Noka(Cara)Natalina NokaLiza NokaNikoll NokaMarte Noka(Rica)-AKKPronave TiraneZVRPP Kurbin
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 105
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 11:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Mulliri i VjetershpkLulezim Huqi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 634
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Meduza Caffeshpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 678
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Befin AlshpkShoqeria Brunelli Construksioni Dega Shqiperi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 628
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Komuna Komsi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 724
 • Data e Gjykimit:
 • 25.05.2016 12:40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Sherb.Permb. ZIGshpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 622
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 758
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 9:20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. INCO shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 761
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Nuri Cumani-Ministria e Kultures
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 768
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Abaz Kadiu
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 145
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Bexhet Zyberaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 150
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 10:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permb. Zig shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 159
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bekim Karati
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 175
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 11:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria American Millenium InvestorsshpkAlban XhillariShoqeria Betashpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 49
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Fagielshpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 51
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Permb. ZIG shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 61
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Albsig sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 64
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Petrol Gaz Tiranashpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 437
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria NETSyscomshpk - Shoqeria ATUshpk-Permbaruesi Gjyqesor Petrit Qarri
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 451
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 9:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria C&S Construction Energyshpk
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 272
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Beqiri
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 277
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Meri Celiku (Sheldia) Eduart Sheldia-Tefik TershanaHasan ZelaAsije ZelaA.K.K.PronaveZVRPP-ZQRPP Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 315
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Andrea Myrtja
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 324
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 10:40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Duzha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 603
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Tonin Lula
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 689
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 11:20
 • Palet ne proces:
 • Robert Shehaj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 250
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Andri Leka
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 286
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 10:40
 • Palet ne proces:
 • DRSSH
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 293
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Romina Gusmari
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 294
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 11:20
 • Palet ne proces:
 • Pirro Adami
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 254
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria S.LL-2010-Llanajshpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 260
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Artan Aliaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 271
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ermal Abazi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 288
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 205
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Hyskja
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 244
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 9:20
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Dauti
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 295
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Demushi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 267
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Baftjar Bici
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 135
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Siemens AE Electrotechnical Projects & Products
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 405
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 10:40
 • Palet ne proces:
 • Markus Ryffel
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 411
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ismet Kabeta
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 425
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 11:20
 • Palet ne proces:
 • Besnik Curri
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 380
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Egerta Shehu
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 386
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Mersim Cakoni
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 414
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Anisa Qordja
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 432
 • Data e Gjykimit:
 • 24.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Dardha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 384
 • Data e Gjykimit:
 • 23.05.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ismet Ahmeti-Lirim Cangu Artan Sulaj Shkelqim Daci Bashkia Fushe-Kruje Luljeta Daci
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 423
 • Data e Gjykimit:
 • 23.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Makbule Muskallari-DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 500
 • Data e Gjykimit:
 • 23.05.2016 10:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve INSIGsha-Shoqeria OSHEE sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 408
 • Data e Gjykimit:
 • 23.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Delton shpk-Reshat Zika Shoqeria permbarimore Elite Bailif Office shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1341
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Rahman Deliu
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1311
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Goxharaj-Fatbardha BejaErgina BejaSokol Docaj-Lulzim HodoValbona Hodo-Xhevahir BashaTatjana BashaElidon MucaIrena Xhafaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1477
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Petrit Kallushi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 461
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Domi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 519
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Mira Haxhiu(Mborja)
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 524
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Drejt.Raj.Sig.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3158
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Hajrie Gaci
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3282
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Marjana Fufi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3274
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Hatije Koceku
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2722
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ermira Rizvanolli(Begeja)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2751
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Zef Lleshi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2758
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Kasem Alizoti
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 506
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ada Guri
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 528
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Rama
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 545
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Pranvera(Kocollari)Malushi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2442
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ilirjana Zerani
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1948
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Riza Cela
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1407
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Agim Bebri
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1466
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1426
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Bajram Demiri
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2033
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Thanas Zbogo
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2126
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Veiz Abazi
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1642
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Jakup Vogli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1577
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Turku
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1561
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Arjan Kora
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1304
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Nurie Cakoni(Qerimi)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1310
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alfashpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1328
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alfa Beton sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1646
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Pepa
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1699
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria RO.GAT Securityshpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1715
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Xhevrije Bami
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 931
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bulent Sakiqi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1069
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria AMC sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2173
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Lami
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1658
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Suzana Gina
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1632
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Topalli
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1661
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Festim Bashllari
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1664
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ani Truddaiu
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1671
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Eldoalshpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1702
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria KMPK shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1078
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Meleq Damazeti
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1115
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Braka
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1292
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Komanda e Forces Detare(Rep.Ushtarak Nr.2001)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 384
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria SHRSF Oktapusshpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 396
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shqeria Pressious Arvanitidis ABBE
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 478
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Vera Trota
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3054
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Sallaku
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3083
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Blerina Goce
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3141
 • Data e Gjykimit:
 • 18.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Mynyre Perollari
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2645
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria AMC sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2652
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Roland Cara
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2674
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Xhabir Daci
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 447
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Isuf Dautaj
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 463
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Hyka
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 479
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Spiro Ekonomi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1782
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Metani
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1389
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Kullaku
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1397
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Hasan Lleshi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1438
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Diana Libohova
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2024
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Dashnor Biduli
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1154
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Feksor ShkurtiAmeli Shkurti
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1162
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Treg. Astin shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1517
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Albtelekom sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1266
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Dylbere Fataj Refide Fataj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1271
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Alketa Daja
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1290
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Fatime Halimi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1433
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Drita Furxhi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1485
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Griselda Duka
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2767
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Nevila Dergjini
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 883
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Mevlani
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 885
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Eduard Kelmendi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 912
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kozeta Torishta
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1587
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mihane Pana
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1599
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Dorina Gugo
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1612
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Altin Merja
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3591
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ervin Hoxha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1655
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Anolgen shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1627
 • Data e Gjykimit:
 • 17.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Albana Cela
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1460
 • Data e Gjykimit:
 • 16.05.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Hoxha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1463
 • Data e Gjykimit:
 • 16.05.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Gligor Stavro
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1441
 • Data e Gjykimit:
 • 16.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Enver Zyberaj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1055
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Mobal Albania shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1066
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Klad Llambi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1096
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Art Konstruksionshpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 644
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Hallvaxhiu
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 539
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ervans Islamaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 560
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Drane Ndoj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2971
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Amarildo Musha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2925
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria F.LLI BIZARRI shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3028
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Toska
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 903
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2016 09:20
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Hoxha, Lorela Hoxha, Sara Hoxha, Redia Hoxha, Itan Hoxha, Aurel Baci - Albert Sino 5
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2500
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Dituri Koromani
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2593
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Albkrom sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2604
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Leonora HilaArqile Hila
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 493
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ismail XhafaSadete Xhafa (Rryta)Fatime Hasimja (Xhafa)Qefsere Zeneli(Xhafa)Nurie MustafarajShpresa Papa(Xhafa)Skender XhafaDrita Kallushi(Xahafa)Astrit XhafaVjollca Mici(Xhafa)Gezim Xhafa
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 508
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Gjon Gjoka
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 233
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria H.E.L.D.I Construction shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1738
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bislem Nerguti
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1736
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Emine Loga
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1362
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Gramos Kullolli
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1357
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Rabie Imeri
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1376
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Farie Shini
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1704
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Bukurosh CukaArtan CukaTeuta Troci(Cuka)Anila Molla(Cuka)Elida Ndosha(Cuka)
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1875
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Fran Ndrepepaj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1117
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1103
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Fiqirete Aliu
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1141
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Agim Dedolli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1239
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Lejla Sula
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1242
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Nadire Dallaku
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1255
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Giulio Cataldos Russi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1519
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Jurgen Luzi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1547
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Redi Mbreshtani
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1458
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Wonder sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 947
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Elisabeta Qyli
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 969
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 987
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ulvi Hysa
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1560
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ismet Rusi Elvira Rusi(Mullai) Rita Rusi(Mulla) Valbona Rusi Elira Rusi Adrian Rusi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1578
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Avni Prapaniku
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1581
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Lejlah Mema Edmod Mema Sadik Mema Besnike Mema(Kapllani) Fiqirete Mema(Frasheri)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2900
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kostaq Kondi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1697
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alba Ledi sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1685
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Dervishi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 98
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Skender Xhango Pellumb Jaupi - A.K.K.Pronave Tirane Arminda Jakupi Vilfrid Shyti Bashkim Xhango
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1326
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. AMC sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1125
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Tafa
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 998
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • INSIG sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 425
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Eqerem Risilia
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 430
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Qendra Shendetesore LisKomuna Lis rrethi Mat
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 454
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Tobli
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2724
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Lumturi ToptaniAida Frasheri (Besho)Lejla ToptaniFuat ToptaniBesnik GavaziXhanina GavaziRid Gavazi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 715
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ylberi shpkYlber Doda
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3098
 • Data e Gjykimit:
 • 11.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ilia Lavdari
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2440
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Daci
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2474
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alba Ceramika N shpkIsuf Haxhiu
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2538
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Astrit HoxhaArben HoxhaNaferit HoxhaGazmend Hoxha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 215
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Selami Dida
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 218
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Xhelo Qorri
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 221
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Bledar Cufaj
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1713
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Sanie Demerxhiu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1321
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Gentian Mema
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1319
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Fatime HoxhaNiman HoxhaFatmir HoxhaHedie Neziri (Hoxha)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1301
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Artan Isenlika
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1994
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Comproser shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1465
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Olta Hila
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1497
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • AMC sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1450
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Mehmeti
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1228
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1207
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Elvis Allmuca
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1197
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Pajaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 870
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Flutura Gjinishi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 832
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Perparim Sulollari
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 831
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Eglantina Beqiri
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 852
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Petrit LlapajAgron LlapajBurhan HoxhaRita HoxhaNaile GugashiIgli Gugashi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 841
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Borova
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 806
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Bafqar Cenaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1487
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Roza Preci
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1509
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Gjyle Xhaja
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1535
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Kristofor Nesturi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1572
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gjoke Mala
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1579
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Agim Gega
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1616
 • Data e Gjykimit:
 • 10.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Hasie Mustafa
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1656
 • Data e Gjykimit:
 • 09.05.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ortenca DashiJuljan Dashi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1689
 • Data e Gjykimit:
 • 09.05.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Nazmi FaguMerjeme Fagu (Balla)Etleva Sala(Fagu)Bardhyl FaguMyzejen ReciMimosa TafajLuan OsmaniMehmet Osmani - Mehmet BushatiZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1475
 • Data e Gjykimit:
 • 09.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ymer
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1029
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Betoja
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1005
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Odin LibohovaMimoza LibohovaErval LibohovaSilven LibohovaSerez Turku (Libohova)Saide MirashiAlsid MirashiKemal libohova
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1048
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Dushi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 748
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Basha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 809
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Fetije Spahija
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 679
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Aleksa Shabani
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2820
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Kasa
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2776
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Telekomunikation Union shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2943
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ermal Kercuku
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2564
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hazir Hasani
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2525
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bajram Kanani
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2635
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Irma Mucka
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 212
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Melpomeni Koja
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 207
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Bajram Bami
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 204
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Anila Basha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2336
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Androniqi XhaniElda PriftiJanulla Shameti(Xhani)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 429
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Astrit Vathi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 406
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Gjin Lleshi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1746
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Teuta Durres shpk
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1721
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Beg Haxhiu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1241
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Engjell Sollaku
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kristi AndoniDoris Andoni-Shoq.Treg. Lugano shpkZVRPP Tirane-E.K.Banesave Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1294
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Agim RexhaEduart Godaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1971
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Naim Elezi-Gjergji ShenoBrunilda ShenoShoq. ANI-06 shpk Dafina ShahinasiDalip Shahinasi-BKT sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2326
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Dimo
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1071
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Albana Ruzi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1089
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoq Albtelecom sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1079
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. General Polymeren Recycling Albania shpkShoq. Polymeren Recycling Albania shpk Shoq. AKS-ES-2007 shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1177
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Feride Kulici
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1159
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gelosia shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1155
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Bepin Kola Irvana Kola
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1142
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Gjoka
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoq Geci shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1694
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Xhemil Xhemo
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2098
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Iljas Bixhaku
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2177
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Mentor Rryci Blerim Rryci
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2459
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Islam Mbjeshorva
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1605
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Haki Petrela
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1640
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Halit Molla
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1550
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • AMC sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 958
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ergys KadiuKlodian Kadiu
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 981
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. PricewaterhouseCoopers Audit shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1031
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Fiqirete Gega (Kalaja)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 379
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mark Menga
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 495
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Adnand Pjeternikaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 504
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Classic shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1558
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Rudina Kamberi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2664
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Nuri Balla
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2743
 • Data e Gjykimit:
 • 04.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Fedhon MeksiPetrit SkendeElvin SkendeAndi Skende-AKKPronave TiraneHyrije GavociPetrit GavociDjana GavociFatime LuziGazmend LuziBurbuqe PlasariEduard PlasariRea PlasariDrejtoria Nr.3 Punetoreve te Qytetit TiraneZVRPP TiraneAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2447
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Drejt.Pergj.Rezervave Materiale te Shtetit-Eriselda (Aliaj) Dobi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2404
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ikbale Kerciku
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2486
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Salie Gjoka
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 194
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Proqual shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 196
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Sara Bonsignori
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 199
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Shaphasa
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 280
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Hajrie Neza
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 285
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Eliezer KuleMargarita KukeliGjedheon Kule-A.K.K.P.Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 392
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Victory Travel shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1692
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1259
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ndue Marku
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1279
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Allmeta
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1281
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Vodafon Albania sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 70
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Moisi Sherifaj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1020
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sigal Uniqa Austria sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1034
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Zef Gjini
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1030
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1144
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom sha Rajoni Kukes
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1090
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Sallata
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1087
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Universiteti Tiranes
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 821
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Drita Dhimo
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 808
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Besim Hysa
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 793
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Florimond Gjylhasani-Eduart KrastaDejamira Cara (Krasta)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1440
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Luiza LushiLibena Alija
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1455
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Eduard Dedaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1462
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Nafize Bica
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1584
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Osmani
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1524
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Islam Isaku
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1542
 • Data e Gjykimit:
 • 03.05.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Xhevahire Jakupi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 482
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Euronuovo sh.p.k. - Sherbimi Permbarimor ZIG sh.p.k Permbaruese gjyqesore private Alketa Goxha (Tanushi) Raiffeisen Bank sh.a.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 27
 • Data e Gjykimit:
 • 27.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hajrije Ramadani (Halidini) - Genti Ramadani
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1350
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Hajdar Balla
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1060
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Arben Soxhuku
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1068
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Oliver Zajmi Kotonaj-Mereme IsufajVera XhufiLuljeta CinguShpresa KamberajZejnulla ZajmiEranda Bedalli-A.K.K.Pronave Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 921
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Elvira Lapes
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 925
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Ndoja
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 954
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Muca shpk-Shoqeria Universal Universities Group sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1372
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Hysa
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1384
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Hysen Derveni
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1514
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Spartak Luga Ermira Luga
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2364
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Zoje Xhura
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2380
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Dallendyshe Braho
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2393
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Gjyste Bruka
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1045
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1324
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Nadire Perzhita
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3202
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Universiteti i Tiranes
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 52
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Delia Group shpk - INUK
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 761
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ervina Basha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 861
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Sejdini
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1892
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Bakalli
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1603
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Aleks Cuko
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1617
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Arvisa Mikeli (Aliaj)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 355
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Copani Manushaqe CopaniAlbana Shehu (Copani)Ardian Copani Leonard Copani Besmira Copani Bujar Copani
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 374
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Visho Bizhaku
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 431
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Naxhije Kurti
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 786
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • AMC
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 751
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Gentian Balla
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2616
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Mihal Rama
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2626
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Mejte Dervishi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2492
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Maksim Spiro
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 186
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Tasim Tafani
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 191
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Xhavit Lindita Arber Halilaj - BSHSigurimit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3508
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Nazmi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3512
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Ymer Graceni
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1687
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Tone Prenga
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1701
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Luga
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Agim Aliaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1191
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Zef Toma
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1211
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Ulqinaku
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1222
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Agim Serani
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2434
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Andi Haderaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2472
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Emiljan Cania
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3226
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Arben Sena
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1418
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Barije Gjasta
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1428
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Intersig-Viena Insurance Group sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 543
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdi Cela
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1622
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Anila Shehu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1629
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Dana
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1636
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Shaban Hoxha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 996
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Dorina Ferazovic
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1016
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Fatime Baqaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1036
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Sabaudin Mane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 910
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Osman Kaceli
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3324
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Cakrani
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3426
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Huta
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2896
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Elezi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 594
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Kaci
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1361
 • Data e Gjykimit:
 • 20.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Rozeta Haxhiaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3487
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Kertalli - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2225
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Elmas Bimi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2310
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Nertil Sulejmani
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 592
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sina 98 shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2725
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Bozha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 230
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Agron Turdiu Arben Fagu Arben Turdiu Arian Turdiu Artur Turdiu Besnik Konci Dritan Konci Edmond Fagu Dritan Konci Ermira Kodra(Turdiu) Fatjona Gashi Fejzi Konci Gazmend Turdiu Gugash Balena Hysen Balena Ismail TurdiuLejla DemneriMahmud Turdiu Mejreme Turdiu Meliha Turdiu Muharrem Deliu Neraida Turdiu Nermin Basha Paqize Petrela(Turdiu) Parid Turdiu Ramazan Konci Ramazan Turdiu Remzi Turdiu Sibonez Bilbili Silva Turdiu Zamira Molla Zenepe Turdiu Zyhdi Turdiu - Ilir KonciEdison Gjoka Fetah Disha Tonin Gjoka Valentina Gjoka
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 50
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Lejla Sevrani Rubin Sevrani - Shoqeria Permbarimore Tirana Bailiffs Service shpk Aferdita Qesaraku Artan Sevrani
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 77
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Piro Thanasi - Marsela Thanasi Shoqeria Permbarimore Tirana Bailiffs Service shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 240
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Sul Pinari Mexhid Pinari- Apostol Mici Ylli Merkohasani Shoqeria Bitraj 98 shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 76
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Leonard Andoni
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 25
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Maria Marash Radmilla Marash
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 85
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Syrja Ferro Arben Ferro
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 110
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Cullhaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1252
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Selim Meziu - Komuna Muhurr Mud Meziu Rexhep Meziu Seksioni i Administrimit dhe e Mbrojtjes se Tokes ne Keshillin e Qarkut Diber Selim Meziu Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive e Paluajtshme Diber
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 328
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Arapi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 345
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Gjin Nikolli
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3227
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Fatime Jucja (Xhepa) Flutura Skenderi Viollza Basha Mimoza Kapshtica Burbuqe Koka- Nisrete Jegeni Xhevrije Kazazi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1253
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sezair Shehu AKKP
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 159
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Flamur Noka Arben Ristani
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2426
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Kulicaj
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2766
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Vasillaq Minxhalli
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2585
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dritan Rama
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4408/22
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Mersini Mehmet Kurti - Shoq. San Tara Sh.p.k Lutfi Shtrezi Pellumb Rakipi (Avdillari) Suzana Rakipi (Avdillari) Mustafa Zeqiri (Avdillari) Nexhipe Zeqiri (Avdillari) Mirela Zeqiri (Avdillari) Fredi Musaj Liljana Musaj
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 178
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Lila
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 193
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 14:30
 • Palet ne proces:
 • Pranvera Dingo
 • Relatori:
 • doreheqje relatori Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 53
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Eljen Gjata
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3406
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Deda
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3427
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Riza MustabelliDemir Hyka Zenepe Mustabelli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1624
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Interalbanian Vienna Incurance Group
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1630
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Fiqirete Sopa Shpetim Sopa - BSHSigurimeve
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1644
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Korca shpk-Shoq.Permb. BSA Shoqeria Banka Kombetare e Greqise Gentian Rumano-Myfit lulo Fatime Lulo
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1150
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kudrete Veli
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1169
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Bacu
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1187
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Hysni Tahiraj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2363
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Etrit Taushani
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2398
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Halili
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2414
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Safije Beshiri (Lloti)
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1400
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Luan Kodra
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1401
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Permb. Private ARB shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1416
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Fatos Arben Hektor Pustina Envere (Fagu) Gostivari Meri Astrit Lorenc Arnold Fagu- Bashkimi i Sindikatave te Pavarura te ShqiperiseZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1165
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Geosat Group shpk-Shoq. Aluflor shpk
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1604
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Enea Avdaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1614
 • Data e Gjykimit:
 • 19.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Klodian Zace
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 949
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Arian Mezini - Genta Mezini Shoqeria Permbarimore private EPSA sh.p.k
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 957
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit - A.K.K.P. Tirane Vasillaq Shkurti Elisabeta ShkurtiVitori Sinjari Kristo Xhokaxhi Petraq Xhokaxhi Mellania Angjellari Pranvera Bonati Mimoza Murzaku Marjana Margarita Heba Aurel Heba Ajakida Heba Thoma Shkurti Miranda Shkurti Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 975
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albkromi sha - Permbaruesi Gjyqesor Bislim Sinaj Shoqeria Runja sh.p.k.
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 883
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mevlut Erebara - D.R.S.SH. Diber Drejtoria e Sherbimit Pyjor Diber
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 894
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Dylaver Kalaja - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2798
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Hektor Drizari Valbona (Cani) Drizari Zegjine (Veshi)Drizari - Shoqeria OSHEE Sha (Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike) ish Cez Shperndarje Sha Bashkia Vlore
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1314
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mateo Meco - Shoqeria Permbarimore AEF Bailiff Service shpk Shoqeria Permbarimore ARB shpk Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane Njesia Bashkiake nr.4 Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1332
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Jorgji Kllapa - Ferdinand Ibrahimi Olimbi Ibrahimi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1336
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Lila Karaj - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 730
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hajrije Hysaj - D.R.S.SH. Lezhe Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Lac
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 763
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria IONIOS S.A - Zyra Permbarimore Private Kozeta Caka
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 779
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Elda Xhihani - KESH sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2437
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Sadik Gjoka - O.SH.E.E. sha Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2449
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit Tirane - Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane Eljana Bendo Hilda Bendo Mimoza Bendo
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 165
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit - Bukurie Shehu Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane Elvira Banka (Shehu) Ervis Shehu Kujtim Shehu Odeta Shehu Saimir Shehu Ylli Shehu Yllka Kovaci (Shehu) Zhaneta Dura (Shehu) Zyra Vendore Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Vlore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 170
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Fratari - Azem Parllaku
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 172
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Celmeta - Albkontroll sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 247
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lutfije Dervishi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 256
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Albana Tragaj - Shoqeria Rofix sh.p.k Shoqeria Prestige Bailiff Services sh.p.k Shpetim Tragaj
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 265
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Pali - O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1568
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Strazimiri Vjollca Strazimi - Shoqeria Dr-Dishpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1575
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ndok Lleshi - Frrok Marku Martin Marku
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1590
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Cara - OSHEE Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1116
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Eltona Malo - Mareglen Hodaj Rudina Xega Shoqeria Permbarimore
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1120
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Beqaj - Arian Jaupllari
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 305
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hashorva - Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania shpk Banka e Tiranes sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4917
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Alfons Ismaili Arta Prifti Burbuqe Ismaili Etleva Dervishi Hatije Tafa Klodian Mele Manjola Migena Ismailati Migena Mollanji Rovena Muzhaqi Violeta Cikalleshi - Shoqata Ne Dobi te Gruas Shqiptare
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4937
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Shemlliu - Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4474
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Llagaci - Faik Teodori
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3515
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Rakipi Suzana Rakipi - Safete Kurti Lutfi Shtre Mehmet Kurti Shoqeria Santara sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3541
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Lytfi Berberi - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3552
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Tahir Titini - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4506
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Nuri Cumani - Gazeta Rilindja Demokrat
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4521
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Sahit Preni - Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 740
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Leka - Shoqeria Permbaruese Private EPSA sh.p.k.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3197
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Tefta Saliasi - Subi Mato Studio Permbarimore LDC
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3235
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Afroviti Andrea - ALBCONTROL Sh.a.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4085
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Kociu - A.K.K.P. Tirane Bardhyl Mehja (Melija) Mahir Halili Mirela Melija Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4102
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Renato Tabaku - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4113
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Gentian Shkupi Sitki Shkupi - Bledar Carcani Ardian Carcani Avokatura e Shtetit Tefta Carcani Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1617
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Bedri Rryta - Shoqeria Permbarimore Executores Litium shpk Tirana Bank sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1625
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Maksim Mebelli - Sali Hoxholli Shoqeria Permbarimore Prestige Bailiff Services sh.p.k. Sindikatat e Pavarura te Bashkuara te Shqiperise
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5243
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Artan Kola Marjana Kola - Shoqeria e Sigurimeve INSIG sha Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 96
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Faik Lame - Ardian Lame Astrit Lame Avdi Kodra Bajram Kaci Bashkim Kaci Betim Lame Bihane Kodra Blerta Lame Bujar Lame Bukurie Lame Deli Kodra Deshira Lame Flamur Lame Franc Lame Gezim Kodra Gjyze Lame Life Lozi (Kodra) Lulzim Lame Muharrem Lame Nazmi Kodra Qazim Hoti Qemal Kodra Selman Lame Sul Kaci Vjollca Lame Xhemal Lame Zenepe Kallari (Kodra)
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 97
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Florenc Hoxha Sokol Hysa Shyqyri Gega Sulo Sofia Gezim Berisha Dritan Shima Irlind Topi Kelmend Dulli Shkelzen Hoxha Alban Hoxha - Permbaruesi gjyqesor Helidon Xhindi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6383
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Sherbimit Pyjor Tirane - Ilir Alushi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 374
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fation Mustafaj Byroja Shqiptare e SigurimitTirane - Adrian Lulja Pellumb Mustafaj Nderhyres Kryesor: Sadushe Mustafaj Miranda Mustafaj Pellumb Mustafaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 378
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Karroci - Banka NBG Albania Shoqeria Sherbimi Permbarimor Zig shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1382
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Saba Bakiu - O.SH.E.E. sha Dega e O.SH.E.E. Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1559
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria AlbPaper shpk - Shoqeria Sot + shpk
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1571
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Arben Alushi - Instituti i Sigurimeve INSIG sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1583
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Timoleo Mici - Drjetoria e Pergjithshme e Tatimeve Zyra e Permbarimit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 892
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Lama - O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 901
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria A&A Power Energy sh.p.k. - Shoqeria Riviera sh.p.k. Shoqeria Atlantik sh.a. Shoqeria Energy Project sh.p.k. Shoqeria E.H.W sh.p.k.
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 934
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Zguro - Instituti i Ndertimit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 820
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ingergerta Bebi - Shoqeria Mobilmarche
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 830
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Klodjana Labinoti - Albacall Sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 846
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Elona Xhomara - Posta Shqiptare Sh.a. Burrel
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1286
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Suela Zhegu (Limka) - Avokat Alma Zyba Hajredin Fratari Sherbimi permbarimor ZIG Ildi Zhegu
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 363
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Bogdani Silvana Bogdani - Shoqeria tregtare Vila Park - Alb sh.p.k Banka Emporiki SH.A.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 373
 • Data e Gjykimit:
 • 13.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Ali Myftiu Suheila Myftiu (Toptani) - Redi Peza Rea Peza (Toptani)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 234
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Gani Allamani Nazim Allamani Serije Allamani Shefiqare Enesi (Allamani) - Ardit Allamani Arian Hysenaj Asllan Hysenaj Astrit Hysenaj Bledar Allamani Elisabeta Rizvanolli Fatbardha Pepa (Allamani) Fatime Duro (Allamani) Makbule Toska (Allamani) Mehmet Allamani Meliha Celkovaja (Allamani) Nefize Kurti Shefqet Preza Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 235
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albcontrol sh.a. - Permbaruesi gjyqesor Valter Kacupi Klejdi Kaleci
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 239
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Albanian Mobile Communications (AMC) - Artan Xhixha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2318
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Katroshi - Flutura Katroshi Luan Katroshi Luljeta Kercani Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane Abdyl Katroshi Albana Deliu (Katroshi) Diana Luga (Katroshi) Fatmir Katroshi Ilirjan Murthi Lejla Katroshi Myzejen Katroshi Nuri Kercani Rebeka Murthi Sadete Miliku (Katroshi) Shpresa Kercani Suzana Alla
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 154
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Mejte Kaloshi - D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 156
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Selim Boka - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 163
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Valbona Myslymaj - A.K.K.P. Tirane Komuna Picall
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 940
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Alfred Mita - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 972
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Admir Beqiri - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 976
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Skela SYLA shpk - Shoqeria SARA-AT shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1508
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Cerciko Pellumbi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1529
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Nela - Shoqeria Albcontrol SH.A
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1555
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Robert Kore - Shoqeria Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1062
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Andi Zoto - Shoqeria ARMO sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1084
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Sherbimit Pyjor Tirane - Shefki Lika
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1101
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Zylal Alushani - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a. Halil Bitroshi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1852
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Krenar Karafili - Ministria e Financave Drejtoria e Drejtimit te Prones Publike Tirane Shoqeria tregtare ARMO sha Shoqeria tregtare Karaibe shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 703
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Jakup Halili - A.K.K.P. Tirane Blendi Fevzi Avokatura e Shtetit Nevis Bregasi Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 220
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Arbana Greca - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3192
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Luan Qira - O.SH.E.E. sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 403
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Drita Avdyli - Shoqeria Permbarimore AEF Bailiff Service shpk Dhoma Kombetare e Ndermjetesve Chemonics International (Projekti Just) Ministria e Drejtesise Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1505
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Balla - Zyra Permbarimore Diber Petrit Kurti
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1551
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Anjela Vasili Nertila Vasili - Dritan Kame
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 198
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Donatela Metani Enkeleda Metani Hilton Metani - Natasha Ulqinaku Shoqeria tregtare Dajti FN shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 255
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Agim Selimaj Brunilda Jonuzaj - Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 268
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Shehaj - D.R.S.SH.Durres
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 242
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Suzana Lleshi - Alfred Gjoni Alma Gjoni Klensen Gjoni Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 87
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit - Edmond Tafa A.K.K.P. Tirane Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 245
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Valbona Rroshi - Posta Shqiptare Kruje Posta Shqiptare sh.a. Filiali Durres
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1352
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Quka - ShoqeriaVolalba shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1358
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Vilson Aliaj - Flutur Aliaj (Dedoshi)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1363
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Migena Kolonja (Mucaku) - VIVO Communications shpk (Primo Communications shpk)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1534
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Skender Sina - Shoqeria Qendra Sportive sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 421
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Rait Kasembej - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1558
 • Data e Gjykimit:
 • 12.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Rudina Kamberi - Berzh Piranjari Eduart Jegeni Fatmira Jegeni Mariola Piranjari Rudina Cucjeni Sadik Cucjeni Shoqeria Permbarimore TDR Group sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 837
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Garden Beer sh.p.k - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 850
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Sadete Malja - Perparim Menkshi Shoqeria Marsi-4 shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 867
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ilda Isufaj - Shoqeria FOCUS PRESS sh.p.k.
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 775
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Gabraj - O.S.T. sh.a.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 790
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Roland Troja - Denis Beqiri Drejtoria Nr. 3 e Punetoreve te Qytetit Tirane ( ish- N.K.B.) Lindita Troja Qeti Shegani Valentina Troja
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 803
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane - Bashkim Qeli Shoqeria permbarimore Vako&Partners Bailiff Vervice sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1234
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gilmar Coku - A.K.K.P. Tirane Edlira Demiraj Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1251
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Elmaz Elmazi - Bashkia Peshkopi Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtise dhe Sipermarrjes Abdulla Kucka Atli Hoxha (Kucka)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1263
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Etleva Seferi - Shkolla Franko
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 125
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Flamur Progonati - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 209
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Vergjini Mato Xhuliana Marku - Arjan Marku
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 218
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Mareglen Berhami - Iljaz Shuli
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 787
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.A. - Delta Engineering shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2521
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Lela - O.SH.E.E. sha Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 895
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lutfie Hysaj - Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Lac D.R.S.SH. Lezhe
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 917
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Sherbimit Pyjor Tirane - Adriatik Hasa
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 919
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Leonard Haroku - Jonuz Drazhi Bledar Haroku
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 418
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace - Luan Leka
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 420
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Agron Emiri Jusuf Emiri - Aeroporti Nene Tereza Sh.A. Tirane Nderh:Dilaver Ylli
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 422
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • BANKA E TIRAN
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1024
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Hamide Dani - Ramadan Dani Arben Dani
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1041
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Zef Gjinaj - Shoqeria Kurum International sh.a.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1058
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Festime Hoxha - Lutfi Cuka Zyra Permbarimore Baliff Services
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2277
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Vrekaj - Shoqeria Permbarimore Strati Bailiffs Service shpk Nazmi Kodra
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3203
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Elezi -Banka Kombetare Tregtare sha Zyra e Permbarimit Kruje
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2308
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Angjelina Ndoj - Bardh Ndoj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 935
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Aga - Shoqeria Vila Park-Alb sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 983
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Naim Kaba - Genci Shteto Laura Shteto (Karanxha) Shoqeria SHTETO Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1000
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ramadan Disha - Shoqeria Illyria Minerals Industry (IMI) sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1823
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit - Ermal Voga
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1828
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Radio Televizioni Shqiptar - Shoqeria ALSAT sh.a
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 656
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Zela - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3108
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 680
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Arlind Cela Fiona Cela Mirlinda Cela Monika Cela - Shoqeria tregtare Banka e Tiranes sh.a. Shoqeria tregtare INSIG sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1454
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Bimbashi - Ujesjelles Kanalizime Tirane sha
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1467
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom sh.a - Albert Sara
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1481
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Adem Lala - D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3264
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Vorfi - Pal Zefi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 778
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Fitorete Muca - Agron Gordani Georgi Tuchev
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3301
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Genti Kerri - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 737
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Genci Celi - Shedi Alija
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3214
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom sh.a. - Nikoll Ndoi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3225
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Naim Isufi - Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Qytetit Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3744
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dasho Ramosacaj - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3768
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Alfred Halili - Banka Kombetare Tregtare SH.A Isuf Mexhitaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 711
 • Data e Gjykimit:
 • 06.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Skender Guma - Banka e Tiranes sh.a Arber Guma Shoqeria Permbarimore ZIG
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2296
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria GEGA - TH sh.p.k - Shoqeria Shoqeri e Thjeshte COPRI - AKTOR
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 695
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Luli Meta (Basha) - Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 690
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Bilal Taku Naim Taku Nuri Taku Sinan Taku Vjollca Shkreta - A.K.K.P. Tirane Feride Pasciu Halil Taku Hatixhe Topciu Drejtoria Rajonale e Bujqesise dhe Ushqimit Tirane Haxhire Seferi Lavdurie Dervishi Liljana Balliu Majlinda Huqi Majlinda Maloku Marjeta Shameti Merita Mitro Myzejen Vladi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5159
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdi Dade Esat Myftari Fatmir Karapici Fatbardh Metaj Kolec Topalli Alush Dragoshi Liri Spahiu Nikolin Lleshi Halit Gjecaj Sabrije Vukaj Aleksander Meksi Rexhep Uka Ethem Likaj Zeqire Likaj Fejzo Kasimati Lumturi Cipi Skender Konica Julian Demeti Elsa Zhulali Manushaqe Zhulali Suzana Arbnori Yllka ZaloshnjaNderhyresKryesor: Kozeta Todi Skender Bushati - Genc Bushati Tanush Delvina Engjell Delvina Luan Leka Dritan Alushani Edor Erebara Ali Abdi Agjensia e Kthimit e Kompesimit te Pronave Tirane ZVRPP Tirane Drejtoria Nr. 3 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3824
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Avni Shehu - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3842
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Personi fizik Vjollca Dervishi - Shoqeria UNISON shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 145
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Schaumann Agri Austria GMBH & CO. KG sh.a - Shoqeria Chicken Farm Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 148
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Shpendi Stojku - C.E.Z. Shperndarje sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 152
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 14:30
 • Palet ne proces:
 • Nikolla Nosi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 829
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Valbona Gjerga - Regency Casino Tirana sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 859
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Sajmira Dhoske - Shoqeria Bconnect sh.p.k
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 866
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Bije Ciku - D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 415
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fran Gjoci - Shoqeria Sherbimi Permbarimor Zig sh.p.k Shoqeria Raiffeisen Bank sh.a.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1508
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Cerciko Pellumbi - D.R.S.SH. Korce D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4101
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Nela - Shoqeria Albcontrol SH.A
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 253
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Albert Hamzallari Klarita Hamzallari - Dhimitraq Sava Irini Meco Roland Sava Shoqeria Permbarimore Justitia Shoqeria Melrose Investment Group sh.p.k Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1004
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria A Bi Esse sh.p.k. - Shoqeria American Millennium Investors sh.p.k.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1019
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Rudina Xhixhi (Zambaku) - Arjan Zambaku Berta Greca Brizita Gramo Vera Zambaku
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2222
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Zylfo Mehmeti - Shoqeria Gora sh.p.k Vezir Kushe
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2246
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Eduart Elezaj - Drejtoria Rajonale e OSHEE sh.a. Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2257
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Osman Loka Rifat Loka - Haxhi Previzi Zyra e Permbarimore Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 588
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Pjetri - Korporata Elektro-Energjitike Shqiptare (KESH) Sh.a.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 720
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane - Shoqeria El Consulting Shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 822
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Konxholli (Cizmja) Argit Cizmja Elson Cizmja Kujtim Cizmja Lerton Keta Muhamet Cizmja Petrit Cizmja Suzana Cizmja - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 798
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Shkurti - Shoqeria Product Supply sh.p.k
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 596
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ELLE sh.p.k - Artan Sinaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 629
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Sadije Bushati - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 641
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Hysa - O.S.T. sh.a.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1413
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Imerr Bala - O.SH.E.E. sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1425
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Kadri Balla - A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1442
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelcom sh.a - Shoqeria Top Drinks sh.p.k
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 244
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Kazazi Enver Beqiraj Myslym Beqiraj94 - Agjencia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 94
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Sinojmeri - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 249
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Artur Belegu Shaqir Proi - Shoqeria tregtare Albchrom shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 229
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Myftar Kodheli - Mereme Sela
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 232
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Peshkopia - Fatjon Gurga Alida Pogace
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 233
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria tregtare WONDER sh.a. - Shoqeria tregtare ENERGO-SAS shpk
 • Relatori:
 • Kerkese per perjashtim Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1309
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sami Pelivani - O.SH.E.E. sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1323
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Zefi - Emine Vathi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1338
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Hysen Tahiraj - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) Sha Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1495
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Alketa Shehu - Banka Procredit Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 413
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Afrim Hoxholli Armand Hoxholli Brunilda Hoxholli Elfrida Hoxholli Fatbardha Hoxholli Lorena Hoxholli Luljeta Hoxholli Natasha Hoxholli Petrit Hoxholli Rajna Hoxholli - Boris Skendo Kumrije Shkembi Miranda Rona Qemal Hoxholli Zana Imeri Dhoma e Noterise Tirane kerkues: Ylvije Abazi (Veli) Almeta
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1512
 • Data e Gjykimit:
 • 05.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Valentina Gjoka - Elpomeni Xhillari
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3350
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Alfred Veza - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 746
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Zeka - Zyra e Gjendjes Civile Njesia Bashkiake nr.2 Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 767
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Hysen Comani - Operatori i Sistemit te Transmetimit sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 774
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Agron Biba - Pellumb Luli
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 200
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ilias Demolli - Faik Tahiri Shoqeria Delta 1 sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 344
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Arlind Kryeziu - Kompania Celulare AMC sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 353
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Syziu - Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 753
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Nina Pjetri - Infocall sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 739
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Vath Catrri - D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 887
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Drita Mezhika - D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3336
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Meco - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) sh.a.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1920
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Lavdie Shkulaku - Fatmir Lame
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2765
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hebib Mema - Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 161
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Fetah Elezi - Banka Credins sha Shoqeria DOLA shpk Shoqeria Permbarimore BailiffService Albania Shpk Z.V.R.P.P. Tirane DORHEQJE
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1244
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Arjan Qesja Bukurije Qesja Fatmir Qesja Kudrete Sula (Qesja) Kujtim Qesja Lirije Shehu (Qesja) Nurika Hoxha (Qosja) Pranvera Xhindoli (Qesja) Skender Qesja - A.K.K.P. Tirane Bashkia Kruje
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1257
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Sabaje Shera Sherif Shera Sulejman Shera Xhuljana Shera - Byroja Shqiptare e Sigurimit Halit Shala
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2322
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Babasi Tom Doshi - Rovena Dilo
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2263
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 13:15
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Pharmacom sh.p.k - Ilirjan Bushati Banka Credins sh.a. Merita Bushati
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 141
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Ardian Avdalli Elion Shkurtaj - Shoqeria Tixhei M sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 144
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Beqir Kateshi - Arjan Kateshi Dritan Kateshi Dylbere Kacnija Lindita Kacnija Mejte Kateshi Rajmonda Kateshi Refik Kacnija Seit Kateshi Drejtoria e Pergjithshme e Entit Kombetar te Banesave Instituti i Intergrimit te te Perndjekurve Politik Rabije Dini (Kateshi) Shkurt Kateshi Xhevrie Kodra (Kateshi) Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 251
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 14:30
 • Palet ne proces:
 • Drita Barkaj - D.R.S.SH. Shkoder D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 817
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Simon Zefi - Ernest Rozhani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 824
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Euro-Beton 2005 Sh.p.k - Shoqeria K.D.K. Shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2800
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Domenico Tirelli - Shoqeria ATN shpk Shoqeria Chatswood Limited ltd
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1453
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Alti Menga - Brunilda Menga
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1459
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Ismailaj Jorgo Vasili ShoqeriaIsmaili sh.p.k Tomorr Ismailaj Xeno Ismailaj Xhire Ismailaj Zaimir Ismailaj - Banka Societe General Albania sh.a Shoqeria Permbaruese Strati Bailiffs Service sh.p.k Shoqeria Siguruese Sigal Life Uniqa Group Austria sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1484
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Hysen Ruka - Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 245
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Focus Press sh.p.k - Qirjako Nakuci Eleni Nakuci Shoqeria Edisud s.p.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1014
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria VJOSA sh.a - Fatos Alimadhi Zyra Permbarimore FAT-2010
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1334
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Karaj - Ministria e Financave Drejtoria e Drejtimit te Prones Publike Shoqeria MILVA X Shoqeria Tirana Buttan Gaz
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2686
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shaban Collaku - Drejtoria e Pergjithshme Nr. 1 e Qytetit Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2220
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vodafone Albania sh.a - Shoqeria ALBTELECOM sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2309
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Klement Haraci - Joana Haraci
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 458
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Aurora Curo - Gentian Curo
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 364
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Mucollari (Vrapi) - Z.V.R.P.P. Tirane Enti Kombetar i Banesave Drejtoria Nr.3 e Punetoreve te Qytetit Tirane Permbarues Gjyqesor Privat Ermir Godaj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 381
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • O.SH.E.E. sh.a - Hajrulla Isenlikaj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 590
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Indrit Vathi - Shoqeria OAN sh.a
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 572
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mirjana Hakorja Viola Kaba - Basri Kaba
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1723
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane - Ali Aliaj Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave (Komiteti Shteteror i Kthimit dhe Kompesimit te Prones) Irena Laha Zyra Rajonale e Agjensise se Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Qarku Tirane Agron Bimi Sedat Braja Banka Popullore sha Diana Bimi Drita Bimi Neptun Bimi Pluton Bimi Nderh:Vlash Gjeka
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2214
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Gjoka Theoklia Gjoka - Floreta Gjoka
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1391
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sulltane Pula - D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1402
 • Data e Gjykimit: