Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1430
 • Data e Gjykimit:
 • 29.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Eduart Percuni; Zina Percuni; Rudina Percuni; Qamil Telha; Festim Telha / Petrit Gazheli; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1851
 • Data e Gjykimit:
 • 29.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Koci;
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1119
 • Data e Gjykimit:
 • 29.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Alban Xhillari; Shoqeria American Millennium Investors (AMI) Sh.p.k.; Shoqeria Viki Sh.p.k. / Shoqeria Permbarimore Private Bailiff Services Albania (BSA) Sh.p.k.; Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3182
 • Data e Gjykimit:
 • 29.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Eldi Beshaj / Komisariati i Policise se Qarkullimit Rrugor; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 48
 • Data e Gjykimit:
 • 29.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Raimonda Rroshi ( Muca )
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 286
 • Data e Gjykimit:
 • 29.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Tirana Airport Partners Sh.p.k Rinas / Ali Muja
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2862
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Genc Petrela / Shoqeria Kirchberger Albania Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1582
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Gresa Martini / Almarin Paci
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2163
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit / Sindikata e Punonjesve te Policise se Shtetit
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2172
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Mucollari / Drejtoria e Pergjithshme Albtelekom Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 344
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Lleshaj / Ndue Shkurti
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1451
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 12.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ORMARS 2000 Sh.p.k / Banka Raiffeisen Bank Sha; Shoqeria EPSA Sh.p.k
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 928
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria X Park / Min. e Zhvillimit Ekonomik Tregetise dhe Sipermarjes; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1256
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Jetjona Kroqi / Ermir Kroqi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1205
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Celkavaja / Shoqeria PARR Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1958
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Elvis Shkurti / Shoqeria Xhoi/Bars Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2917
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Lavderim Hamiti / Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1780
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Naile Sefa / Haki Sefa
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1797
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Hyundai Auto Albania Sh.p.k / Ministria e Kultures
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1822
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Beluli / Shoqeria Trajtimi Studenti Nr 2 Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2849
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Adrian Naxhaku; Jakup Naxhaku; Anola Naxhaku (Kojnara); Skender Naxhaku / Fidarije Nasufi; Bedrije Naxhaku (Kallushi); Fatime Muca; Bukurije Gaxhasi; Sevije Fuga; Edmond Vrapi; Fatmira Ceco; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2882
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Turke IDEA Ofset I.t.d. STI / Shoqeria Dita 2000 Sh.p.k
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2894
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Kozeta Pleqi / Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1292
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ferit Shehu / Trajtimi i Studenteve Nr.3 Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1296
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sasi Sh.p.k / Shoqeria Colosseo Construction Sh.p.k me seli Shkoder
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1326
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Oltion Zoto / Infocall Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1199
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Mirjeta Merdari (Vila) / Kujtim Rexha
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 732
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Haxhi / A.K.K.Pronave; Fatmira Qendro; Z.V.R.P.Paluajteshme Sarande
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3072
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Bedrije Breti / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 283
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Leka II Zogu / Shoqeria E.P.S.A Sh.p.k; Banka Raiffeisen Sh.a.; Shoqeria Viki Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1248
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Valbona (Memajdini) Muhametaj / Adriatik Muhametaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3180
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Mama Aishe; Ajna Berisha / Zeqir Geci
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2203
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Ibranj ( Kerkues) / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2222
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Anila Mania / Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2467
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Tarikati Islamik Halvetian / Komuniteti Mysliman Shqiptar; A.K.K.Pronave Tirane; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 123
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi (Demiri) / Gjyze Bureli; Feride Hasa; Rajmonda Muca
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3638
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Uran Noka / Shoqeria e Sigurimeve SIGAL Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3099
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ariana Pilika / Viktor Adami; Takuina Adami; Miranda Tepshi; Perikli (Pericle) Truja; Shoqeria M Construktori Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 80
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Roshi ; Rajmonda Roshi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1084
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Sigal Uniqa Group Austria / Shoq. Tregtare INSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1094
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria K.D & SIA ANION / Shoqeria LF CONSTRUCTION GROUP Sh.p.k
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1103
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Xhaferr Lami / Shoqeria Albatrucks Sh.p.k; Kujtim Koni; Rudina Koni
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 979
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Hatije Noka / Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr.1 Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 994
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Nebi Kotolloshi; Deje Kotolloshi / Shoqeria Interalbanian Sh.a; Ilir Xhani
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1014
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Pashk Doci / Zyra Administrimit Tokes Kurbin; Z.R.P.P.Kurbin
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1355
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Sherife Bilushi ( Kerkues) / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1373
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ndertuese 3D Konstruction / Shoqeria Pelivani Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1375
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit / FAF Sh.a / Shoq. Permb. Tirana Bailiff`s Services Sh.p.k; Shaban Osmani
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2115
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Xhevrie Dunga / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2120
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tirana Butan Gas Sh.a / Shoqeria Pespa & Albania Alumin Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2145
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Xhikolli / Shoqeria Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2963
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 12.40
 • Palet ne proces:
 • Albania Mobile Communication
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 929
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ilmi Daci / Trajtim i Studenteve Nr.2 sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 955
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ndue Rica / CEZ Shperndarja Sh.a; Nikolin Malci; Ndrek Coku; Mark Pergjoka
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1139
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Anife Qoku; Shpetim Qoku; Flutra Qoku (Dajti); Bukurije Qoku (Sallaku) / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1156
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Peza / Enti Kombetar i Banesave Tirane; Permb.Gjyqesor Privat Helidon Xhindi; A.K.K.P. Tirane; Eqerem Muca; Abaz Muca; Muharrem Muca; Laje Kuka (Muca); Meliha Fagu (Muca); Violeta Muca; Ardit Muca; Odeta Nace (Muca)
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1184
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane / Zyra e Permbarimit Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2283
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Dallandyshe Hajrullaj / Drejtoria e Pergjithshme e Posta Shqiptare Sh.a.; Filiali Postes Shqiptare Sh.a. Mat
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 75
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Ufo Sh.p.k / Permb. Gjyqesor Privat Helidon Xhindi; Sulejman Ismailaja; Astrit Veliaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2290
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Albtelecom Sh.a / Njesia Bashkiake Nr.2 Tirane; Drejoria e Gjendjes Civile prane Min. Brendeshme te R.Shqiperise
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1688
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Asqeri Begaj / Ujesjelles Kanalizime Sh.a. Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1728
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Patriot Micaj / KESH Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1770
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Zymeri / Shoqeria ARMO Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2787
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a / Arti Murrizi; Lulzim Sterkaj; Andi Minxolli; Riza Shapka; Artur Sejati
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2808
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Astrit Hoxha / Op. i Shperndarjes se Energjise Elektrike Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2830
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ela Zisi / Banka e Tiranes Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1268
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Sabri Cullhaj / Ujesjelles/Kanalizime Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1273
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Hoxha / Dega e Thesarit Tirane; Prokuroria per Krime te Renda Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1284
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hoxha / D.R.S.SH. Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1170
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Zoica Kucaqi / Shoqeria Kurum International Sh.a
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1324
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Huta / Flutura Huta; Hilda Huta (Carka) ; A.K.K.P.Tirane; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 9
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Lefter Canaj / Abdyl Zgura; Bedri Taku; Sabrije Taku; Edmond Taku
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1152
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Myftar Dokaj / Shoqeria Armo Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1157
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Kristo Zekthi; Genci Zekthi / Bashkim Mullahi; Angjelin Gonaj; Drita Gonaj; Sadri Memia; Mark Nika; Vjollca Xhafa; Anila Zekthi; Marsela Zekthi (Simolla); Arjan Zekthi; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1168
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Brecani R.O.S.P Sh.p.k; Shoqeria Internacional Security Albania Sh.p.k / CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1217
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Gjeta / Raiffeisen Bank Sh.a; Shoqeria Tranzit Sh.p.k.; Erald Dervishi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1233
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Sofije Brahja (Mici); Shpresa Mici; Nikolina Mici; Marsida Mici; Gentian Mici; Veronika Tereziu; Ardiana Mici; Viola Mici; Natasha Jaupi; Aristidh Mici; Elvin Mici; Albana Mici (Andoni) / A.K.K.Pronave Tirane; Z.V.R.P.P. Durres; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3179
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Hasan Cekodhima; Arianit Cekodhima; Artur Cekodhima; Besharet Cekodhima; Koci Cekodhima; Diana Sokoli (Cekodhima) / Zyra Rajonale e K. K. te Pronave Tirane te Qarkut Vlore
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2143
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Filipi / Shoq. Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2171
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Pranvera Lalaj / Drejtoria e Pergjithshme e Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2180
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Jani Meta / Laureta Lika
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1919
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Digit/Alb Sh.a / Shoqeria Alfa Kabell Sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1937
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Ndoja / Shoqeria e Sigurimeve Albsig Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2097
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sabie Gjuci / D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 567
 • Data e Gjykimit:
 • 26.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Armando Lusha / Bashkia Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1044
 • Data e Gjykimit:
 • 22.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Selman Tabaku / Lulezim Duka
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1057
 • Data e Gjykimit:
 • 22.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Brovina / Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1077
 • Data e Gjykimit:
 • 22.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Lize Ujka / Shoqeria Sigurimeve INSIG Sh.a ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 95
 • Data e Gjykimit:
 • 22.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Miranda Hajdini (Gorishti); Nurie Gorishti; Sulo Gorishti; Bahri Shaqiri (Kerkuesa) / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 96
 • Data e Gjykimit:
 • 22.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Hysen Cela; Gani Cela; Ibrahim Cela / A.K.K.Pronave; Z.V.R.P.Tropoje; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 976
 • Data e Gjykimit:
 • 22.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria AMC Sh.a / Kesh Sh.a ( Dega Policise Elektrike Durres); Shkolla 9 / Vjecare Bajram Curri Nr.1 Durres; Shkolla 9 / Vjecare Bajram Curri Nr.2 Durres; I.N.U.K ( Policia Ndertimore; Dega Durres); Drejtoria Rajonale e Punesimit Durres; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1288
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Sinan Gjoni / Xhemal Gjoni; Gani Gjoni; Sulejman Gjoni; Ali Gjoni; Sofije Gjoni; Syme Gjoni; Arben (Zamir) Gjoni; Komuna Bubq; Z.V.R.P.Paluajteshme Kruje
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1300
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Kozma Shtembari / Shoqeria CEZ Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1331
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Bledar Dahri / Posta Shqipetare Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2068
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Fatime Ceka / Filiali i Qendra Tranzite e Posta Shqiptare Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2078
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Argjir Muzaka / Shoqeria Star Parking Albania Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2099
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Kuleni / D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2911
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 12.40
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore / Hismet Drazhi; Zyra e Permbarimit Suela Ndreca
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 913
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Fushe Kruje / Zyra e Sherbimit Permbarimor Lisi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 926
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Zyra Avokatise Haxhia & Hajdari / Shoqeria ARMO Sh.a; Rezart Taci
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1100
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Z.V.R.P.Paluajteshme Kruje / Zyra Permbarimore E G Bailiffis Service; Ramazan Cela; Agron Cela; Bilal Cela; Xhixhe Cela; Maliq Cela; Sabri Cela; Hysen Cela; Shoqeria K Doku Shpk; Neti Cela; Agron Cela; Merita Cela; Albert Bardhi; Saba Stafuka; Hamdi Cela; Qamil Cela
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1118
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1134
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Valbona Marku / Video Grafic Agency Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2239
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Miranda Ramku / Dritan Piperku
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 380
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Babasi Coo Sh.p.k / Shoqeria Latomia Tirane Sh.a ; Shoqeria Nadi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2271
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Serjani / Shoqeria e Trajtimit Studentori Nr. 2 Sh.a.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1658
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Nok Trokthi / Jak Trokthi; Leke Trokthi; Prend Trokthi; Dave Piroli; Kastriot Trokthi; Preng ; Leonard ; Paulin Trokthi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1675
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Saimir Demo / C.E.Z. Shperndarje Sh.a. Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1685
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Idlir Cukalla / Op. Sistemit Transmetimit (O.S.T) Sh.a. Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2739
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Deda ( Kerkues ) / D.R.S.Shoqerore Lezhe; Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Lac ( P.Trete)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2773
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Edlira Kaloshi; Blerta Kaloshi; Arlinda Kaloshi / Bekim Zaimi; Qazim Zaimi; Qenan Zaimi; Syraja Kaloshi; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2777
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Afmet Abazi; Kasem Balla / Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1214
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Natasha Qordja / Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1232
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Justyna Tamara Roszkowska / Shoqeria Tirana Kostruksion Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1252
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Preng Deda; Valbona Deda; Marte Deda; Ardit Deda; Alvi Deda / Kompania e Sigurimeve Sigal Uniqa Group Sh.a.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1102
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria EGI Sh.p.k / Zyra e Permbarimit Tirane; Banka Credit Agricole Sh.a.
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1111
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Mecaj / Banka Kombetare Tregtare Sh.a; Shoqeria Gorreja Sh.p.k.; Zyra e Permbarimit Lushnje
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1130
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Luan Emiri / CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1171
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Krasniqi / Harilla Semini; Z.V.R.P.Palaujteshme Fier; A.K.K.Pronave Tirane; Keshilli i Qarkut Fier
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1182
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Bardhi / CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1186
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Agush Karameta ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2093
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Artan Topi / C.E.Z. Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2111
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Diela Preka / Aferdita Habibas; Asqeri Habibas; Skender Selimi; Janka Selimi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2138
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Orieta Bello / Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1908
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Jorgaq Stefa; Anesti Stefa / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2049
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Zahide Kaci / D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2057
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Ruci; Sadik Murati; Enver Stojna; Shkurte Keta / Hasan Lleshi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 594
 • Data e Gjykimit:
 • 21.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Kurum Internacional Sh.a / Arjana Mallkuci
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1024
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Caka / Shoq. Permb. Private AFA 2010 Sh.p.k ; Shoq. Brandnet Sh.p.k; Raiffeisen Bank Sh.a Tirane; Tasim Jonuzaj; Taulant Mustafaraj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1026
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Uljana Qylafi; Bajram Qylafi / Shoq.Permbarimore Bailiff Services Albania Sh.p.k; Banka NGB / Albania Sh.a Dega Tirane; Marash Kolicaj; Laert Hita; Shoq. Korca Sh.p.k
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1035
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Nafije Koci / Festim Koci; Tila Perkola; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 932
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Ukcenaj / KESH Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 942
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ajet Zirka / Ymerli Bardhollari; Z.VR.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 946
 • Data e Gjykimit:
 • 20.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hasime Lahukaj / Ndermarrja Trajtimi i Studenteve Nr.1 Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1223
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Sanije Tabaku; Mirela Dragoni (Tabaku); Eptan Tabaku / Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1239
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Fiqiret Bekteshi / Ndermarrja Trajtimi i Studenteve Nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1266
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Hajrie Demushi / Trajtimi i Studenteve Nr.3 Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2011
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Erjeta Shehi / Procredit Bank
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2026
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Veteriku / Ermina Tjegulla
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2052
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Mire Hasanaj / Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2831
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 12.40
 • Palet ne proces:
 • Hanife Merraj [Kėrkues] D.R.S.SH. Diber [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 881
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Nazife Kenga ( Kerkuese ) / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 888
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Kozeta Bushi / Shoqeria Korporata Elektroenergjetike Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1061
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Raiffeisen Bank Sh.a [Paditės] Shoqeria “Hel-Alb Beton” shpk [I Paditur] Shoqeria “Metani Beton” shpk [I Paditur] Zyra Pembarimore “AFA 2010”, shpk [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1062
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Liljana Dono / Artur Dono
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1073
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Xhameta / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2207
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Edison Balla / Dhimitraq Bicja; Aferdita Bicja; Armand Bicja; Bardh Gjata
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 365
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Universiteti i Tiranes / Ujesjelles/Kanalizime Tirane; Sh.a; Shoqeria Permb. Kodra Bailiff Services; Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2236
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Andi Demaj / Shoqeria Zero Gravitet Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 173
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Keshilli i Qarkut Diber / Shoqeria Permbarimore private Albase Sh.p.k; Kujtim Neli; Zyra Permbarimore Diber
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1630
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ettore Schiavi / Iliriana Gjini; Teuta Gjini; Ingrid Gjini; Alda Gjini; Shoqeria Ndertuesi 10 Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1641
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Roland Gjoni / Zyra Permbarimore Bailiff Services Matani Sh.p.k; Qazim Murati; Z.R.P.Paluajteshme Mat
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2688
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Albanian Mobile Communications Sh.a / Durim Nazeraj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2713
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Ermal Erkocaj [Paditės] Shoqėria “Albania Mobile Communication” sha [I Paditur] Shoqėria “Shėrbimi Pėrmbarimor ZIG” Shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2724
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Pupe [Paditės] ‘’Posta Shqiptare’’ sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1165
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Sesilja Eski / Shoqeria Tregtare CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1181
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Amarilda Celaj / Hygeia Hospital Tirana Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1190
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Indrit Selba / Shoqeria Shqiponja M Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1101
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Drita (Rama) Shehi / Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr. 1 Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1140
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Mynyr Mucaj / Pellumb Muka; Zhuljeta Muka; Anido Muka; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1167
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Albert Kolpeja / Edmond Dara
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1031
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Intersig Vienna Insurance Group Sh.a / Shoq. Permbarimore Alimadhi Sh.p.k; Merita Shaqiri; Anisa Shaqiri; Vosa Shaqiri; Marina Shaqiri; Rebeka Shaqiri
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1034
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Lindita Kapxhiu / Ndermarrja Trajtim Stud. Nr.2
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1066
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Zegjine Xhunga / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2056
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Ahmetsulaj ( Kerkues) / Zyra e Permbarimit Mat
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2063
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Genc Boga / Shoqeria Donianna Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2081
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Vera Toska ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1867
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Sigal Uniqa Group Austria Sh.a / Shoqeria e Sigurimit ALBSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1888
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Denisa Tollkuci / C.E.Z. Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2004
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Drejtesise; Ministria e Ekonomise; Avokatura e Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane; Nderim Kupi; Muharrem Kupi; Ikbale Bali (Kupi); Bajram Myftaraj; Enver Myftaraj; Bardhyl Myftaraj; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 555
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Omer Bakalli / Alma Balliu; Genc Balliu; Luljeta Konomi; Adnand Bakalli; Lindita Fjolla; Ermira Maci; Ardian Bakalli; Irma Kruetani; Naile Reci; Lutfije Muca; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 925
 • Data e Gjykimit:
 • 19.05.2015 12.50
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria "VAGALAT" sh.p.k [Paditės] Sefer Hoxha [Paditės] Shoqėria "Amadeus Group" sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 987
 • Data e Gjykimit:
 • 15.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Bajrami / Ahmet Bajrami; Aurela Bajrami; Shoq. Raiffeisen Bank; Z.R.P.P.Durres
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 996
 • Data e Gjykimit:
 • 15.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Agron Bajri; Maksim Qoku; Hekuran Baloshi / Arben Baloshi; Naile Baloshi; Flamur Baloshi; Dashamir Bathorja; Hysni Xibraku
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1017
 • Data e Gjykimit:
 • 15.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Kadri Hima ( Kerkues) / D.R.S.Sh Durres
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 872
 • Data e Gjykimit:
 • 15.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Mirela Myderizi / Shoq. Trajtimi i Studenteve Nr.1 Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 892
 • Data e Gjykimit:
 • 15.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Drita Duva / D.R.S.Shoqerore Tirane; I.S.Sh. Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 924
 • Data e Gjykimit:
 • 15.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Petrit Shehaj / Shoq. Posta Shqiptare Sh.a ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3181
 • Data e Gjykimit:
 • 15.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Gjeraqina Kerciku / Migena Ismailati; Sabri Ismailati; Fatbardha Ismailati; Florian Ismailati
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2121
 • Data e Gjykimit:
 • 15.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Goci / Shoqeria Murati Sh.p.k; Bashkim Kullaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1177
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Fetah Hysenaj / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1197
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Ilias Ilazaj / Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1207
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Festim Maqinaj / Shoqeria OST Security; Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1961
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Dervishi [Paditės] A.K.K.P. Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit] Z.V.R.P.P. Tirane [Person i Tretė] Bakushe Xixi (Gapi) [I Paditur] Kujtim Vogli [I Paditur] Ilir Vogli [I Paditur] Lutfi Vogli [I Paditur] Xhevdet Vogli [I Paditur] Hafsa Kasa (Vogli) [I Paditur] Mersin Dervishi [I Paditur] Qamile Dallashi (Dervishi) [I Paditur] Shpresa Dervishi [I Paditur] Mereme Tafa (Derivishi) [I Paditur] Asllan Dervishi [I Paditur] Bashkim Dervishi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1976
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Taulant Bici [Paditės] Albcontrol sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1990
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Kristina Gjeloshaj / Ujesjelles Kanalizime Sh.a Durres
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2753
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 12.40
 • Palet ne proces:
 • Lule Sinani / Drejtejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 855
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit / A.K.K.P. Tirane; Gavril Haxhi; Thanas Haxhi; Z.V.R.P.Paluajteshme Gjirokaster
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 877
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Sala / Shoq. Cez Shperndarjae Sh.a; KESH Sh.a; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1020
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria AMC Sh.a / Pellumb Memo; Diana Cerova (Bimi); Bardhyl Cela
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1032
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Piro Mustafa / Banka NBG Albania Sh.a; Shoq.Permb.TDR Group Sh.p.k; Shoq. 2/ AL Sh.p.k; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1047
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Fush Kruje / Permbaruese Gjyqesor Privat Suela Hoxha Dashamir Cela
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2134
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Xhura / A.K.K.P.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2155
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Bara / Lejla Libohova
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2185
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Xhafa / Xhafer Xhafa
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1559
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Delina Topciu / Altin Zoraqi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1587
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Arianthi Bifsha; Anesti Bifsha / Jeta Spiro; Ilir Shala; Aferdita Cico; A.K.K.P.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 170
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Sigurimeve EUROSIG Sh.a / Shoqeria Permbarimore Alimadhi Sh.p.k; Byroja Shqiptare e Sigurimeve; Dhiogjen Jarazi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2637
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Planet Sh.p.k / Shoqeria Gora Sh.p.k; Shoqeria Jon Sh.p.k
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2655
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria EMIKEL Shp.k / Qani Bajrami
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2672
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Dyrmishi / A.K.K.P. Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1105
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Beka / Trajtim Studenti Nr.2 Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1117
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Caca; Vera Allmetai (Caca); Fatbardha Elezi (Caca); Nazmi Caca / Qazim Caca; Banka e Tiranes Sh.a; Shaqir Caca; Shoq. Sherbimi Permbarimor ZIG Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1143
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Sherbimi Informativ Shteteror / Shoqeria Albase Sh.p.k; Sokol Baraj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 993
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. AMC Sh.a / Albert Shehi; Shpetim Mara; Gjok Nika; Labo Prifti; Ylli Abeshi
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1021
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Mishel Kociu / Semiha Xhamaqi; Naile Brari; Kudrete Hoxhallari; Johan Brrari; Albina Brrari; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1276
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Kosta Sotiri / Vasil Gjika
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2005
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Mysliu / Posta Shqiptare Sh.a. Filiali Mat
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2038
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Hoti / Shoq.Posta Shqiptare Sha
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2041
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Nobel Ilac San Ve Tic.A.S / Classic Shp.k
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1852
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Diamand Shpk / Partia Drejtesi Integrim dhe Unitet (PDIU); Ridvan Sokoli
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1944
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Bajram Noka; Ajet Gjorgji / Lulzim Balla; Shaqir Gjyla
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1963
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sanije Kica / D.R.S.SH.Diber
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 541
 • Data e Gjykimit:
 • 14.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Esma Curri / Shoq. Donianna Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 936
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Pandora Kita / Melse Bala; Banka Kombetare Tregtare Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 944
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Mosho / Astrit Drangu; Bujar; Arben; Ismail Bashkim Drangu; Xhemal Pali; Agim Haxhiu; Perparim Zenelaj; Artur Zenela;
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 962
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Nertila Canko / Shoq. TV Alsat Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 840
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Latif Bali / Gani Ibraliu
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 848
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Elbar Mucodemi / Sami Mucodemi; Lala Mucodemi; Liri Mucodemi; A.L.I.Z.N.I. Drejtoria e ALUIZNI/it Tirane; Alma Mucodemi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 858
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Albert Topciu; Ilda Topciu; Lefter Sota; Andoneta Sota / Banka Komb.Greqise Sh.a; Shoq. Durres Sider Sh.p.k; Ibrahim Domi; Majlinda Domi; Shoq. Permbarimore Zig Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2045
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Hasan (Han) Langa / Flora Milkurti; Z.R.P.P.Mat; Banka Kombetare Tregtare Lezhe; Sofije Langa
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2066
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Anila Hatia / Shoqeria Qendra e Regjistrimit te Aksioneve Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2106
 • Data e Gjykimit:
 • 13.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Vuka; Liri Gjoka; Mexhide Vuka / A.K.K.P. Tirane; Sadete Shkembi; Thoma Nesturi; Tatjana Nesturi; Faik Voci; Petrit Goxheri; Dhurata Goxheri; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1116
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shemsi Shehu / Shoqeria NOA Sh.a; Sherbimi Permb. ZIG Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1126
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Caush Zeneli / Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1166
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Erton Begolli / Banka Procredit Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1927
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Armand Qosja; Hekurie Qosja / A.K.K.Pronave Tirane; Rektorati i Universitetit Shteteror ; Bashkia e Tiranes; Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1933
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Hyseni / Xhevahir Lami; Suzana Lami
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1948
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit / A.K.K.P.Tirane; Agim Lala; Qamile Cani (Lala); Sherife Meta (Lala)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2743
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 12.40
 • Palet ne proces:
 • Dolora Bega / D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 838
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ujesjelles Kanalizime Fushe Kruje / CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 849
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom Sh.a Tirane / Njesia Bashkiake Nr.4 Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 985
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Aida Ndreu / Shoq.Trajt.Stud.Nr.2 Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 995
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Eurokontakt Sh.p.k / Valbona Kurti; Drejt.Pergj.Markave Patentave
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1006
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Indrit Shtupi / Shoqeria Vitrina Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2082
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Vehbi Parllaku / Rezidenca Studentore Universitare nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2096
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Rezart Metolla; Alberta Memo; Erjon Metolla / Pranvera Metolla
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2108
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Katerina Memelli / Shoqeria Mobal Albania Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1531
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Elvis Aliu / Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1542
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Alushi / Ramazan Shkambi; Agim Shkambi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1548
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Niko Bidaj / Shoqeria Shqiponja M Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 674
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria DEKA Sha; Shoqeria OLIM Sha; Artan Mene / Permbarues Gjyqesor Executores Litium (EXC LIT) Shpk; Shoqeria Banka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2587
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Drane Pergeci / Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2608
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Aruci; Bilal Aruci / Ferit Kroji; Avdi Kroji; Ismail Kroji; Gezim Kroji
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1051
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Reci / Shoq.Permbarimore BSA Sh.p.k; Majlinda Reci
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1065
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Llambi Mitro / Shoq.Kurum Internacional Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1086
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Dejnada Tarka / Korporata Elektroenergjetike Shqiptare KESH Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 751
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Vojdulla / D.R.S.SH Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1011
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria AMC Sh.a / Nakije Goga; Lauresha Lushka
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1089
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hilda Basha (Bendo); Eljana Mitro (Bendo) ; Mimoza Ceca (Bendo) / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 959
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Mirjeta Osmani / Ilir Osmani
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 961
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Qani Muca; Fitimtare Muca; Amarilda Muca; Jetmira Muca / Shoq. Sigutrimit INSIG Sh.a; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 980
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Brahaj; Almarin Frakulli; Besnik Murati; Dhurata Sallaku; Egerta Tartari; Erind Panariti; Erion Bejko; Eriona Pecollari; Fladjona Armiri; Jonida Cetaj; Kristiana Londo; Shaban Dobra; Sofije Druga; Sotiraq Pllaha / Shoq. Tregtare Shared Services Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1945
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Alba Hajdini / Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1968
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Imerr Nuzaj / D.R.S.SH.Diber
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1981
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Sherif Topi / C.E.Z. Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1830
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gulit Sh.p.k / Shoqeria AIC Group Shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1846
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Enxhi Toska / Shoqeria EASY CALL shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1929
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Angjellushe Ajazi / Posta Shqiptare Sh.a. Filiali Lezhe
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 538
 • Data e Gjykimit:
 • 12.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Riza Cela / Admir Beqiri Permbarues Gjyqesor Privat; Banka Kombetare Tregtare Sh.a ; Agim Hajdari
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 906
 • Data e Gjykimit:
 • 08.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Arian Ndreu / Shoqeria e Thjeshte Copri Aktor
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 920
 • Data e Gjykimit:
 • 08.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Dr.R.Sig.Shoq / Vullnet Gjinaj; Zyra e Permbarimit Tris Sh.p.k
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 921
 • Data e Gjykimit:
 • 08.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.Shoqerore / Osman Lleshi; Zyra e Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 807
 • Data e Gjykimit:
 • 08.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Radiotelevizioni Shqiptar / KESH Sh.a; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 811
 • Data e Gjykimit:
 • 08.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Klaudia Kotri / Shoq. Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 823
 • Data e Gjykimit:
 • 08.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Nezir Cupi / Operatori i Sistemit te Transmetimit (OST) Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1943
 • Data e Gjykimit:
 • 08.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Xhevahire Xhokola (Osmani) / Raiffeisen Bank Sh.a.; Drejtoria e Pergjithshme e Departamentit te Mbledhjes se Kredise
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1959
 • Data e Gjykimit:
 • 08.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ajshe Ismalaj / Operatori i Sistemit te Transmetimit Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2003
 • Data e Gjykimit:
 • 08.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ylvije Parllaku; Stiljan Parllaku; Dardan Parllaku / Byroja Shqiptare e Sigurimeve; Ervin Lici; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1083
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Dhurata Brahja / Trajt.Stud.Nr.1 Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1085
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Cali / Valter Ahmetaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1091
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Xhunejt Shehu / Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane; Zyra e Gjendjes Civile prane Bashkise Tirane; Zyra e Gjendjes Civile Njesia Bashkiake Nr. 4 Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1891
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Briken Karaj / O.S.T. Security Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1893
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Fredi Bare / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1917
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ermira Berisha / Byroja Shqiptare e Sigurimit BSHS
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 810
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Kashta / Dega e Thesarit Tirane; Min.Financave; Av. Pergjitheshme Shtetit; Prok.prane Gjykates se Shkalles se Pare per Krimet e Renda Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 828
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Tregtare Banka Societe Generale Albania Sh.a / Shoq. Permb. Prestige Bailiff Services Sh.p.k; Reuf Mukaj
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 945
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Gjon Marku / Shoq. Erniku Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 950
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Sade Alstafa / D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 973
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Endri Xhafo / Shoq. TV Alsat Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2042
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shkurte Xhauri / Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr. 3 Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2062
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Berisha / Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2074
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Leonard Mone / Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) Sh.a.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1493
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Anife Gerdeci / Sehit Gerdeci
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 165
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH. Tirane / Zyra e Permbarimit Shteteror Tirane; Adriatik Telha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 166
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Haziz Celami Administrator i Shoq.Huamarrese ne Administrim (Kerkues)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 641
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Preci / Shoqeria Ndertimore Dini 2009 Shpk; Banka Kombetare Tregtare Sha; Zyra Permbarimore Basha & I Sh.p.k; Z.R.P.P Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 650
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria BCOM Shpk / Permbaruesi Gjyqesot Privat z.llia Elezi ; Shoqeria Universal Call Shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 662
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Albanian Mobile Communication (AMC) Sha / Shoqeria Tregtare Mobal Albania Sh.p.k
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 992
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Instituti i Sigurimit te Kujdesit Shendetesor / Shoq. Eurosig Sh.a ; Shtypshkronja Progress Sh.p.k; Shoq. ABC Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1005
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private ARB Sh.p.k / Shoq. Sigal Uniqa Group Austria Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1028
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit Tirane / Agim Hajdini; A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 970
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Shansi Invest Sh.p.k / Kurum International Sh.a Elbasan Hec Ulez; Shkopet Mat
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 937
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Idriz Metani; Rregjina Metani; Eriselda Metani/ Byroja Shqiptare Sigurimit (BSHS)
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 954
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Dave Shota ( Nokaj); Prena Gjoka ( Nokaj ); Marte Qypi ( Nokaj ) / Z.V.R.P.Kurbin; Gjergj Nokaj; Firma Pali Sh.p.k; Frrok Nokaj; Llesh Noka; Age Noka; Marte Gjinaj; Liza Gjoka; David Ndoci; Sander Ndoci; Dava Gjergji; Gjyste Prendi; Simon Ndoci; Tereze Tuci
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1889
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Kau / Shoqeria Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1895
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ArmoSh.a; Rezart Taci / Emiljano Gjika; Judmir Dervishaj; Edlira Cimbi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1935
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Luan Gjomema / A.K.K.P. Tirane; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1794
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Spiro Sena / C.E.Z. Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1877
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Qendra e Botimeve Zyrtare / Evelina Bekteshi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1898
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom Sh.a / Shoqeria Mash Auto Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 521
 • Data e Gjykimit:
 • 07.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Tomini / Pranvera Dani
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 880
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Hafizi / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 883
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Zile Leti / DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 891
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Bardhok Prenga / Shoq. Interpost Sh.p.k
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 603
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Zihni Isaraj / A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 779
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Arti (Besart) Troksi / Z.Gj.Civile prane Komunes Bubq
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 791
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albkrom Sh.a (ne likujdim e siper ) / Flora Myrta (Shehu)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1894
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Nasim Ndreu / Shoqeria OST SECURITY Sh.a.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1900
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Mjeshtri / Sinan Topi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1930
 • Data e Gjykimit:
 • 06.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Studio Permbarimore Ardael Sh.p.k / Viktor Perleka; Drane Perleka; Gentjan Perleka
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 432
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Ardiana Basko ( Balla) / Gezim Balla ; Fatime Balla
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1038
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Shehu / Shoq. Klubi i Futbollit Tirana Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1043
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Seni Sh.p.k / Shoq. SAG Sh.p.k; Loreta Plumbi; Irena Bello; Amado Sherko; Emil Sherko; Sashenka Agoviku; Aleksander Josif; Robert Magri; Andrea Cece; Nikolla Cerpiku
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1808
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Permbarimore Gjyqesore Private TDR Group Sh.p.k / Liljana Leka; Ylli Leka ; Andri Leka; Arber Leka
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1825
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Telecommunications Union Sh.p.k / Shoq. C.E.Z. Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1859
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Elmije Noka / Posta Shqiptare sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 859
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 12.40
 • Palet ne proces:
 • Sefer Hoxha; Shoqeria Vagalat Sh.p.k / Shoqeria Amadeus Group Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 794
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Komuna Fshat Memaliaj / A.K.K.P; Bashkim Veizaj; Fatos Shehu; Ferdinand Shehu; Shoq. Derveni Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 808
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Vaje Minja; Aurela Shima ( Minja); Mondi Minja / Byroja Shqiptare e Sigurimeve (BSHS); Shoq. SigurimeveAtlantik Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2540
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Brahimaj; Iliriana Brahimaj (Nelaj); Anila Brahimaj; Shpresa Duka; Sadire Pecmarkaj; Zeliha Bido / Sazan Brahimaj
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1185
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Luan Kaimi / Ndermarrja Trajtimi i Studenteve Nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 896
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Mirela Melica / Alkaloide Representative Ofice Tirana
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2575
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Komuniteti Mysliman i Shqiperise / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane; M. E.Tregtise dhe e Sipermarrjes
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1951
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Klass Sh.p.k / AL & GI Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1974
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Demir Gjana / Shoqeria KESH Security SHRSF Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1464
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Xhejn Kokona / Operat. Sistemit te Shperndarjes (OST) Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1479
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane; Petrit Mumajesi; Besnik Mumajesi; Isuf Mumajesi; Majlinda Mumajesi; Luan Mumajesi; Enver Mumajesi; Fatbardha Mumajesi; Pellumb Mumajesi; Arben Mumajesi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1490
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Martin Haxhi / CEZ Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 554
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Zifle / Shoqeria Armo Sh.a; Av. Shtetit; Drejt.Pergj.Patentave dhe Markave
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 598
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Arjan Gjatoja / Prek Stakaj; Julian Gjergji; Luk Kalaj; Shoqeria Midoral Impex Sh.p.k; Zyra e Permbarimit Albius Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 622
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ismail Deliu; Xhevdet Deliu; Hatlije Karaj (Deliu); Hanke Karaj (Deliu); Myzejen Daja (Deliu); Bahri Deliu / A. K.K.P.Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2628
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Elsa Borici; Angje Borici; Margarita Borici; Klorinda Borici; Rozita Borici; Plator Borici; Jozef Borici; Meri Taja / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 967
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Shehaj / Shoq. Trajtim Studenti Nr.3 Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 981
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Hamza Hamzai / A.K.K.Pronave; Z.VR.P.P.Vlore; Trash. e sub.Shpronesuar Gani Tafili (Hamzaj); Ilirjan Hamzaj; Fitim Hamzaj; Arzemin Sinoimeri; Afife Mezini; Nezim Nuri; Mentor; Tatjana; Migena; Florjan Nuri
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 343
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Zlatevski Ljubisa / Shoq. Arseni Sh.p.k; Drejt.Pergj.Patentave dhe Markave (DPPM)
 • Relatori:
 • Doreheje trupi gjykues
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 357
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Idriz Maloku ; Asllan Maloku / Shpresa Gjoni; Majlinda Gjoni;Clirim Gjoni; Kom.Verifikimit Titujve te Pronesise prane Prefektit Qarkut Tirane; Keshilli Qarkut Tirane; Bashkia Kamez; Z.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 369
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Alia Brahaxhia; Selim Brahaxhia / A.K.K.Pronave; Komuna Gruemire Malesi e Madhe; Ahmet Bilali
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 882
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Hoxhaj / KESH Security Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Paulin Bakrrugji / Ndermarrja Trajtim Stud.Nr.3 Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 919
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kerri Sh.p.k / Shoq. Tel Mak Sh.p.k; Shoq.Permbarimore AlimadhiSh.p.k; Banka Credit Agricole Sh.a ; Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1840
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Tasim Spahiu / C.E.Z. Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1841
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Klarita Lici (Nito); Elenica Dafa (Nito); Kreshnik Fejzulla / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1858
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Erjon Bregasi / Shoqeria SGS Albania Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1748
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Doka; Genc Bastari; Altin Bastari; Dhurata Bastari; Ilmi Bastari; Shaban Bastari; Suzana Bastari; Besnik Bastari / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1782
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Nuredin Ziri / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1864
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Federata e Sindikatave te Ndertimit Drurit dhe Sherbimeve Publike / Konfederata e Sindikatave te Shqiperise (KSSH)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 514
 • Data e Gjykimit:
 • 05.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Kasmi; Ferid Kasmi; Franc Jaku; Rabie Kasmi; Valter Kasmi; Flamur Kasmi; Nezir Tafaj / Pren Preci; Komuna Milot
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2428
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Zenepe Luka / Shoqeria 55 Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2627
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Sapho Nathanaili [Paditės] Jani Nathanaili [Paditės] Pal Gjonpali [I Paditur] Belkize Gjonpali [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 103
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Svetllana Marku [Paditės] Tanush Kaso [I Paditur] Gazeta Republika [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 311
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Mimianita Tila(Kriqi) [Paditės] Meri Gjinushi(Kriqi) [Paditės] Aristotel Pano [I Paditur] Haxhi Ymeri [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimi tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1668
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Stojani / Kurum International; Hec Ulez
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2693
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Keshilli i Qarkut Lezhe / Shefqet Martini; Zyra e Permbarimit Lezhe
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2425
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Pjetra / Emporiki Bank/Shqiperi Sh.a; Shoqeria Interalbanian Sh.a.; Zyra e Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje e relatore Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 790
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Roland Coniku / Shoqeria CEZ Shperndarja Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 786
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Defrim Xhemali
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1345
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Rama [Paditės] Shoqėria“Drini Construction” shpk [I Paditur] Banka “Credit Agricole Albania” Sha [I Paditur] Banka “Intesa Sanpaolo” Sha [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2633
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Ismail Xhura [Paditės] Shefit Tashi [I Paditur] Shefikat Tashi [I Paditur] Asqeri Shehu [I Paditur] Ismete Shehu [I Paditur] Rozina Berdufi [I Paditur] Ina Berdufi [I Paditur] Gledi Berdufi [I Paditur] A.K.K.P. Tirane [I Paditur] Bashkia Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 202
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Ahmetaj / Permbaruesi Gyqesor Privat Ermir Godaj; Rejmonda Tusha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1897
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Qamil Mersini / Besnik Mustafaj; Besnik Maxhelaku
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 235
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Lirije Fortuzi / A.K.K.Pronave; Gjyle Sula; Kujtim Pema; Mukadez; Klajdi; Ikbale; Artan; Hasan; Sefer Pema; Anila Shaba ( Pema); Alma Tarakau ( Pema); Dhurata Mato ( Pema); Myzejen Kucuku ( Pema); Halih Vorpsi; Suzana Xhetani (Vorpsi); Arben Vorpsi; Lumnije Xhako (Vorpsi); Qemal Deliallisi;Gezim Deliallisi; Emine Steaj (Pema); Fatos Pema; Qanije Bakalli (Pema); Vesime Xhaxhiu ( Pema); Irma Canameri (Pema); Z.V.R.P.Paluajteshme; A.L.U.I.Z.N.I; Drejtoria Rajonale per Qarkun Tirane ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1913
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Elfrida Kote / Shoqeria SWISSMED Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1440
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Spaho / Kompania e Sigurimeve Eurosig Sh.a; Shoq. Sig. Intersig Sh.a.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1711
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Sina / D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2373
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Njazi Selmani / Korportata Eletroenergjitike Shqiptare K.E.SH Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2427
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Vorpsi / Genc Tomco; Eleni Tomco; Ivana Tomco
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 504/7
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Avni Lika ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1862
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Hoxha [Paditės] A.K.K.P. Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Shira / Shoqeria Trajtimi i Studenteve Nr.2 sh.a.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2632
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Qamil Fortuzi [Paditės] Shoqeria "Ferar" shpk [I Paditur] Aferdita Isufi [Person i Tretė] Ilir Fortuzi [Paditės] Nexhmije Fortuzi [Paditės] Lejla Fortuzi [Paditės]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2916
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqata Kulturore Artistike Promotor / Bashkia Lushnje
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 42
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Irini Shkalla / Shoq.Permbarimore Executors Litium Exclit Sh.p.k Shoq.Treg. Vila Park / Alb Sh.p.k; Shoq. Tregtare Alpha Bank Sh.a; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 509
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Arjan Vasjari / Donika Kransenski; Eduart Kransenski; Eleni Sheri (Kransenski); Henrik Kransenski
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2631
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Kaloshi / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2440
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Sherbimit Pyjor Tirane / Gani Derguti
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2548
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Miranda cela; Qazim cela / Remzi Muca; Adriatik Bicaku; Efgjeni Bicaku; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme; Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 935
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Mirela Peshkepia / Aishe Peshkepia; Elvira Kapxhiu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2426
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Dila Gjoni / Kol Stojani
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 435
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Thoma Stefanidhi / Shoqeria Vjosa Sh.a; Qendra Kombetare e Regjistrimit Tirane; Lilo Stefanidhi; Vasil Stefanidhi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2092
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Ndoc Bruka; Mhill Bruka / Hasan Lika; Hazis Lika
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 863
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Beneta Shena / Posta Shqiptare
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 875
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Braun GmbH / Personi Fizik Trendafil Tarja; Drejt.Pergj.Doganave
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2226
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Raimand Ymeri / Esmeralda Ymeri
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 206
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ylber Njuma; Sanije Dibra (Njuma); Lulzim Njuma; Shefki Njuma; Nazmi Njuma / Zyhdi Njuma; Fatbardha Murthi (Qejvanaj); Rexhep Murthi; Ibrahim Murthi; Mimoza Murthi (Pelinku); Z.R.P.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 40
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace [Paditės] Luan Leka [I Paditur] Permbarues Gjyqesor Julian Ahmeti [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1826
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Jollanda Kadi [Paditės] Xhezmi Kadi [I Paditur] Jorgo Mano [I Paditur] Shoqeria tregtare “A.S.K Oil” sh.a. [I Paditur] Qėndra Kombetare e Rregjistrimit (Q.K.R.) [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2530
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Benard Shehu / Shoq. Posta Shqiptare Sh.a.; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 372
 • Data e Gjykimit:
 • 29.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Dini ; Erjon Dini; Arjola Grizhja ( Dini) / Instituti Sigurimeve INSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 835
 • Data e Gjykimit:
 • 29.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Muca / Shoqeria ALSAT Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 856
 • Data e Gjykimit:
 • 29.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2626
 • Data e Gjykimit:
 • 29.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Bermeta / Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1866
 • Data e Gjykimit:
 • 29.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Dobrolishti; Dorian Dobrolishti / Sebahet Qylafku; Dhurata Hoxha; Mimoza Dobrolishti
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1879
 • Data e Gjykimit:
 • 29.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Fatos Xhediku / Nexhmije Xhediku (Cibaku)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4954/1008
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Rudolf Xhillari [Paditės] Ertila Druga [I Paditur] Roland Makashi [I Paditur] “Food Service Albania ”sh.p.k [Person i Tretė] Qendra Kombetare e Regjistrimeve [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1001
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a / Njesia Bashkiake Nr.11 Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4976/1008
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Alibali [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave [I Paditur] Avokatura e shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1759
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Kasem Mesi / D.R.S.SH.Tirane; I.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1767
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Goci / Operatori i Sistemit te Transmetimit Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1788
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Caca / Ujesjelles Kanalizime Sh.a. Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 776
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Rreza [Paditės] Lindita Dublini [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore Private «EPSA»sh.p.k [I Paditur] Shoqėria «Banka e Tiranės»sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1203
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Dede Kaci [Paditės] Preke Kaci [Paditės] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1731
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hamit Ganaj [Paditės] A.K.K.P. Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 938
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Afroviti Boci / Pandeli Kozma; Josif Kozma; Antoneta Kozma; Z.V.R.P.P.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 915
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Fetije Livani / D.R.S.SH Diber
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 457
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Deserta Selmani / Mit'hat Selmani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1871
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Donika Buda (Korca) [Paditės] Bukurie Korca [Paditės] Dritan Korca [Paditės] Alida Korca [Paditės] Rudina Xhoxhi [Paditės] A.K.K.P. Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1887
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “INTERKINEX”shpk [Paditės] Shoqeria “YLDON” shpk [Paditės] Shoqeria Permbarimore Private “Strati Bailiff Service”shpk [I Paditur] Banka e Tiranes Sha [I Paditur] Ylli Ndroqi [Paditės]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2091
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim cullhaj / Neriman cullhaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1434
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Lumturie Hima / D.R.S.SH. Durres
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1415
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Brahaj Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1159
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Caka / Shoqeria SHQIP Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1691
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Sadije Bushati / A.K.K.P. Tirane; Bashkia Shkoder; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1727
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Skender Meta / Edmonda Pirra; Haxhi Meta; Mehmet Meta
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 553
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Avenir Ballvora; Raimonda Ballvora (Ahmeti) ( Kerkuesa) / Hajdar Qyfaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1817
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Faik Basha / Liljana Basha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1819
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Edlira Zoto / Shoqeria Plus Comunication Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 8
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Ceruja" shpk [Paditės] Shoqeria 'SHKALLA' shpk [I Paditur] Shoqeria permbarimore 'Justitia' [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 468
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Afrodhiti (Afroviti) Peci (Vaso) Kerkues)
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 495
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Myhrije Kashari(Dedej) [Paditės] Servete Kashari [Paditės] Hasan Kashari [I Paditur] Haxhi Kashari [I Paditur] Fiqiri Kashari [I Paditur] Ymer Duka [I Paditur] Ramiz Duka [I Paditur] Hazbi Lika [I Paditur] Margarita Dhima [I Paditur] Hiqmet Kashari [I Paditur] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [Person i Tretė] Komuna Farke [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2625
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hike Vladi [Paditės] Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizimeve prane Bashkise Kamez [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 492
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Dritan Arapi; Shpetim Gjana; Ndue Vukaj; Zef Kola; Jakov Doda; Eduart Sylaj; Lumturije Hoxha; Jorgo Zeneli; Agron Zeneli; Fatmir Zeneli; Lek Gjoni; Selajdin Ymeri; Sherif Qyra; Gjon Markgjoka; Ndrec Markgjoka; Ndrec Gjonmarkaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 506
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Kapo; Ardita Kapo / Ema Kapo (Andrea); Kostandin Kapo; Kliti Kapo
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2435
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Nisa Preza (Berberi); Nurie Capo (Berberi); Ferit Berberi; Enver Berberi / Myzejen Gruja (Berberi); Suela Berberi; Florian Berberi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 927
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Sabaudin Xhelaj [I Paditur] Hasan Xhelaj [I Paditur] Beatrice Xhyheri (Xhelaj) [I Paditur] Liljana Xhelaj [I Paditur] Astrit Xhelaj [I Paditur] Lutfi Xhelaj [I Paditur] Zija Malaj [I Paditur] Luan Malaj [I Paditur] Kastriot Malaj [I Paditur] Tefta Kurti (Xhelaj) [I Paditur] Arjan Xhelaj [I Paditur] Zaimina Mullura (Xhelaj) [I Paditur] Gezim Xhelaj [I Paditur] Gjenovefa Xhelaj [I Paditur] Luiza Hoxha (Xhelaj) [I Paditur] Luiza Hoxha (Xhelaj) [I Paditur] Lindita Xhelaj [I Paditur] Avokatura e Pergjithshme e Shtetit [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Zyra Vendore Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Gjirokastėr [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 189
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Erjon Bilali [Paditės] GENC BOGA (Boga & Associates Attorneys at Law), [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2059
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Kisha Franceskane Zonja Nunciate / Astrit Vlashi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 388
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Dhurata Gjoni / CEZ Shperndarja Sh.a
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2630
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Hajdari; Myzejen Hajdari / Albert Cela; Alketa Cela; Z.V.R.P.P. Tirane; Banka Kombetare Tregtare Sh.a.
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 822
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Taulant Hakani / Armanda Kokaj
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 844
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Sokol Behaj / Vodafon Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 847
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ljulezim Jajaga / Qemal Brahja; Skender Brahja; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1129
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Kadri Dervishi; Dalip Dervishi; Hatixhe Tocila (Dervishi); Zade Lame (Dervishi); Selim Dervishi; Hava Xhepexhiu (Dervishi); Luljeta Kumja (Dervishi); Taibe Mollai (Dervishi); Engjellushe Duzha (Dervishi); Hajrije Dervishi; Eneida Dervishi; Enxhi Dervishi; Manushaqe Dervishi; Suzana Cekrezi (Dervishi); Liljana Dervishi; Fatmir; Anila Dervishi / A.K.K.P Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1147
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Karaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1289/220
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria’ENERGYS OLUTION”sh.p.k [Paditės] Shoqeria “ACI- ENGINERING” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1770
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Krisanthi Beshiri / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1786
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Fluturime Jashari / Posta Shqiptare Sh.a. Filiali Mat
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1816
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Prend Petoku / Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes Qarku Durres; Komuna Thumane; Z.V.R.P.P. Kruje
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 805
 • Data e Gjykimit:
 • 24.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Nafije Mata [Paditės] Instituti I Sigurimeve Shoqerore Tirane [I Paditur] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 809
 • Data e Gjykimit:
 • 24.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Eneida Thano [Paditės] Fondacioni “Zoja e Keshillit te Mire”f [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 830
 • Data e Gjykimit:
 • 24.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Griselda Ndreu / Shoqeria Trajtimit Student.Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1811
 • Data e Gjykimit:
 • 24.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Albana Tufa / Artur Tufa
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1832
 • Data e Gjykimit:
 • 24.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Asqeri Pepa / Shoqeria e Sigurimeve Interalbanian Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 221
 • Data e Gjykimit:
 • 24.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Xibri / Genci Shtepani; Bashkia Tirane; Shoq. Treg/Trans/Hysa Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 956
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Vaide Almeta
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 957
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Alfred Gjokrosa Emanuela Gjokrosa
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 971
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Vasjari; Defrim Veizaj (Vasjari) / Reti Zeqaj; Alban Tirana
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1699
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Brilanda Kraja / Shoqeria Posta ShqiptareSh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1703
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Komuniteti Mysliman; Myftinia Kavaje / A.K.K.P. Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1725
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Mucaj; Dylbe Mucaj / Banka Kombetare Tregtare Sh.a.; Bledar Hada; Shkelqim Veliu
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 757
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Lejla Bushati / Z.Gj.Civile Bashkia Tirane Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 758
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Bijushe Mata
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 761
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hane Hoxha / Trajtimit Student Nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 894
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Lesha; Loreta Bica / Shoqeria DHL Internacinoal ( Albania) LTD
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 911
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Sali Agaj [Paditės] Trajtim i Studenteve nr. 1 sha Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 286
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sotiraq Panoti [Paditės] Refik Allushi [I Paditur] ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1771
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare General Polymeren Recycling Albania Sh.p.k; Shoq.Tregtare Polymeren Recycling Albania Sh.p.k;Shoq. Tregtare AKS/ES/2007 Sh.p.k / Raiffeisen Bank Sh.a; Shoq. Permbarimore Private Power & Justice Sh.p.k;
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1785
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Flutura Selita / Posta Shqiptare Sh.a. Filiali Mat
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1827
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Jonida Zeza / Shoqeria Trajtim Studenti Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1401
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Tris Company” sh.p.k. [Paditės] Shoqėria “Cez Shpėrndarje” sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Perjashtim
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1412
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Doina Goga [Paditės] Shoqeria Kesh sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1480
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Fiqret Maloku [Paditės] Bardhyl Belalla [I Paditur] Elvana Belalla [I Paditur] Besnik Belalla [I Paditur] Shpresa Kurti [Person i Tretė] Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [Person i Tretė] Ismail Maloku [Ndėrhyrės Kryesor] Kujtim Karaj [Ndėrhyrės Kryesor] Sanije Koci [I Paditur] Edmond Sinani [I Paditur] Edvin Sinani [I Paditur] Adem Sinani [I Paditur] Lindita Sinani [I Paditur] Elida Sinani [I Paditur] Arjana Sinani [I Paditur] Agim Sinani [I Paditur] Merita Sinani [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1640
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Daut Preni / Eduart Preni; Beklie Preni; Admirim Preni; Artan Preni
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1663
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Behare Klosi (Laci) / Kurum International Sh.a.; Hidrocentrali Ulez Shkopet
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1681
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ylli Nushi [Paditės] Albina Nushi [Paditės] Shqipe Nushi [Paditės] Dorina Nushi [Paditės] Genti Nushi [Paditės] Edlir Vokopola [I Paditur] Lumir Vokopola [I Paditur] Agim Vokopola [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1768
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Kisha Katolike “Zemra e Krishtit” [Paditės] Agjensia e Kthimit e Kompensimit tė Pronave [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [I Paditur] Hysnije Agaj [I Paditur] Eli Agaj [I Paditur] Meli Agaj [I Paditur] Silva Agaj (Bala) [I Paditur] Besnik Agaj [I Paditur] Kujtim Agaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1790
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Fushe Kruje / C.E.Z. Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1807
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Sinan Meneri / Ramazan Krasniqi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 440
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Autoriteti Portual Durres
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 38
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ferid Mehmeti ; Xhensika Perolli / Genci Mehmeti
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 453
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Leonidha Gjermeni / Shoq. Albanian Mobile Communications ( A.M.C ) Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2386
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ukro Metal Sh.a; Saimir Peko / Agjensia e Kthimit dhe e Kompesimit te Pronave Tirane; Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2416
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Lela [Paditės] C.E.Z. Shperndarje sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 465
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Tatjana Mihali / Studio Permbarimore Elite Bailiff
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 871
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Lozi [Kėrkues] Komuna Zall-Herr [Person i Tretė] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 885
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shefki Patlli [Paditės] Shoqeria "Super Beton Mati" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 903
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Digit Alb” sha [Paditės] Shoqeria “A&B Grup” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 790
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Zorba [Paditės] “Banka NBG Albania” sh.a., Dega Tirane [I Paditur] Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private “TDR GROUP” sh.p.k [I Paditur] Shoqeria “2-AL” sh.p.k [I Paditur] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 800
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shqipe Cela [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimeve [I Paditur] Anxhela Cela [Ndėrhyrės Kryesor] Luisiana Cela [Ndėrhyrės Kryesor] Serxhjo Cela [Ndėrhyrės Kryesor] Marsela Cela [Ndėrhyrės Kryesor]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 812
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Helidon Samarxhi [Paditės] Ndėrmarrja “Trajtimi i Studentėve nr. 2” sh.a. Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1081
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Andon Prifti / Shoq. Commodore Brands Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1096
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ajet Lamce / Byroja Shqiptare e Sigurimeve; INSIG Sh.a; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1112
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Sefer Guro , Xhonatan Guro; Armando Guro; Arta Guro; Raiffeisen Bank Sh.a.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1717
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Xhameta / D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1733
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Hysni Papa / C.E.Z. Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1761
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Fiqirete Bajrami / D.R.S.SH.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 419
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 10.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Ramilli [Paditės] Shoqata e Blektoreve Shqiptare [Paditės] Shoqata “Bashkimi i Fermerėve Shqiptare” [Paditės] Shoqata Kombėtare e Mekanikės dhe Mjeteve Bujqėsore [Paditės] Shoqata e Bujqėsisė Biologjike “Bioadria” [Paditės] Shoqata e Shpend Rritėsve Shqiptarė [Paditės] Shoqata Kombėtare “Kėshilli i Agrobiznesit Shqiptar” (KASH) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 620
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Vehbi Furxhi / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 724
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Jani Steri / Shoq. Global Petroleum Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 789
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Violeta Bibollari
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1741
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Eni Zaimi / C.E.Z. Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1784
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Musa Cami / Drejtoria e Drejtimit te Pronave Publike; prane Ministrise se Financave; Bashkia Peshkopi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1804
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Shehu / Shoqeria Alsat TV
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 820
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Zhaneta Miloti / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 842
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Xhango / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit; Majlinda Deda ( Qeraxhiu); Luljeta Haderi; Adnan ( Qeraxhiu); File; Zajmira; Merita; Sokol Fuat; Gani ( Qeraxhiu); Remi Abdiu; Burhan Abdiu; Bedra Tola ( Abdiu); Syrja Abdiu; Mimoza Zeqja (Abdiu); Lirie Krifsa; Meliha Bilbili; Lavdie Alla; Besnik Skenderi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 878
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve “INTERSIG-VIENNA INSUARANCE GROUP” sha [Paditės] Shoqeria Permbarimore “Alimadhi” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1616
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Islam Dengu / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1638
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Vlash Gjinaj; Ded Skeja; Lek Bruka; Frederik Gjonaj; Kastriot Gjoni; Armir Sefgjini; Viktor Lleshi; Islam Kola; Fran Medha; Gjon Rica; Dod Bruka; Ilirian Meta; Gjin Gjini; Orland Stojani; Fran Kalthi; Hamit Neli; Gjon Rica; Altin Kalthi; Dede Daci; Artan Stojani; Sander Rica; Tonin Limaci; Xhovalin Menga; Luciano Rica; Nerim Mara / Shoqeria SHRSF KESH Security Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2930
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ELKRI Sh.p.k / Agjensia e Zhvillimit te Zonave Malore; Komuna carshove; Permet
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 720
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Gjuzi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 733
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Myrfide Cene (Hoxha) ( Kerkuese) / D.R.S.Sh.; I.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 743
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ardiana Aliaj ( Midha) / Shoq. Omega Pharma Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 868
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Remzi Kasa; Laze ; Enkeleda; Resmie; Edison; Besmir Kasa / Sigal Uniqa Grou Austria
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 874
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Behare Milloshi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 893
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Morja / Fatmir Morja
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1718
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Armando Merkaj (Durraj); Etleva Merkaj (Durraj) / Adelina Durraj; Emijlano Durraj; Manuela Duka
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1724
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Drita Kapllani / Shoqeria e Sigurimeve Sigal Uniqa Group Austria Sh.a.; Tirana International Airport Nene Tereza
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1745
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Vukatana / Fatos Pipa; Shoqeria SPEED Sh.p.k; Alket Meslani; Ervin Taci; Z.R.V.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1379
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Filloreta Cemi / Naim Keci
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1363
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve Intersig/Vienna Insurance Group Sh.a / Shoqeria Permbarimore AlimadhiSh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 339
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Razije Lloti
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1591
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Esat Faruku / Shoqeria Tirana Bank Sh.a.; Shkelqim Keqi; Violeta Keqi; Shoqeria Prestige Bailiff Service Sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1607
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Alushaj; Mercedes Alushaj / Pajtim Thaci; Edlira Thaci
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1633
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sabri Goxheri / Evelina Shabani
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1723
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Mecani / Elda cakciri
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1729
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Vila (Bacelli) / D.R.S.Shoqerore Tirane; D.R.S. Shoqerore Korce; Komuna Qender Bulgarec
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1743
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alba Beton Shpk / Shoqeria Vista Group Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 424
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Filaj / Suzana Zaimi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 29
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Shqypi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 435
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Komuniteti Mysliman i Shqiperise; Myftinia Durres
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 442
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Burrel / Shpresa Meta; Shoq.Permbarimore Jutica/ Permbaruese Florjan Beqaraj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2378
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Esmiralda Kolaneci (Osmani) / Qendra e Rregjistrimit te Aksioneve Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2384
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sajde Ajazi / Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane; Instituti i Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 836
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Poleshi / Min.Financave; Dega e Thesarit Kurbin; Prokroria e Rrethit Kurbin
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 854
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Hanke Domi; Leme Domi; Sulltane Tarja ( Domi); Muhamet Domi; Asllan Domi / Sulejman Kokonozi; Jakup; Vjollca ; Fatbardha; Ilir; Myslim Kokonozi; Bukurije Saraci; Z.V.RPaluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 859
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Muci [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 299
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Halil Mehmeti / Sulejman Koci; Min. Mbrojtjes ; Enti Kombater i Banesave Diber; Arkivi Shtetit Dega Diber; Z.R.P.P.Mat; Bashkia Burrel
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 307
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Elmas Elmasllari
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 329
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Neritan Hazizaj / Shoq. Boom Boom Radio/ Tv Sh.p.k; Arbi Xhelo
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 770
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Nexhip Hasani / Shoq.Alsat Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 774
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Klimateknika TB 2 Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 777
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Leonard Ēeko [Paditės] Shoqėria “KOMFORT” sh.p.k [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1033
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Silvana Xixi / Alfred Xixi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1040
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria”Anjona”shpk [Paditės] Shoqeria”Ponari Construction”shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1060
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Hasan Batusha [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Avokaturės sė Shtetit, Zyra Vendore Tiranė [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1644
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Keldi Beshi; Eralda Zenelaj (Beshi); Sindi Zenelaj / Servete Beshi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1665
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Besim Bala / Ilir Nika; Nikoll Nika; Selman Cuka; Ahmet Doda
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1692
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Prene Coka / Shoqeria Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 Sh.A
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 585
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Thanas Selenica [Paditės] Shoqėria “ARKO 2001” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 598
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Dave Musteqja [Paditės] Zyra e Gjendjes Civile prane Rrethit Kruje [I Paditur] Zyra e Gjendjes Civile prane Komunes Bubq [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 609
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Alban Coniku [I Paditur] Shoqeria “ Albania Mobile Communications” sha [Paditės]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2629
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Shabani / Bujar Duro; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 586
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • ‘Vodafone Albania’ Sh. A [Paditės] Shoqėria ‘Proqual’ (Qualub) Sh.A. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 600
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Mersini [Paditės] Mehmet Kurti [Paditės] Shoqėria “San Tara” shpk [I Paditur] Lutfi Shtrezi [Person i Tretė] Pellumb Rakipi(Avdillari) [Person i Tretė] Suzana Rakipi(Avdillari) [Person i Tretė] Mustafa Zeqiri (Avdillari) [Person i Tretė] Mirela Zeqiri (Avdillari) [Person i Tretė] Fredi Musaj [Person i Tretė] Liljana Musaj [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1693
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Tase / Shoqeria Klodi Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1708
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Bari Sina / Shoqeria Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 Sh.a.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1730
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Bega / Shoqeria Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 788
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Vllamasi [Paditės] Liliana Vllamasi [Paditės] Shoqėria “Zaimaj” sh.p.k., [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 804
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqata “Qendra Let’s Dance” [Paditės] Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisė dhe Sipėrmarrjes [I Paditur] Avokatia e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 818
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Tefta Tafani [Paditės] Mandrit Tafani [Paditės] Ueda Tafani [Paditės] Alfons Tafani [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimit [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1564
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit; Zyra Avokatit te Pergjithshem / A.K.K.Pronave Tirane; Dhimitrulla Nakuci; Tatjana Caja; Diana Lika; Janaq Nakuci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1573
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjitheshme e Shtetit / Zyra e Permbarimit Anastas Kote; Bexhet Nazeraj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1592
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Ilar” shpk [Paditės] Vojsava Marku [I Paditur] Filip Marku [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4539/691
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Rovito Palokaj [Paditės] Shoqeria e Sigurimit “SIGAL Uniqua Group Austria” sha [I Paditur] Autoriteti I Mbikqyrjes Financiare.(AMF) [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 700
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Mahir Reci / Nd.Traj.Studenteve Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 706
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Najaz Cullahj ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 841
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Gjonaj / Shoq. Albcontrol Sha. ( ish ANTA Sh.a)
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 852
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Robert Sarro [I Paditur] Elmaz Bimi [I Paditur] Shoqėria “GAMA” sh.p.k [Paditės]
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 862
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Julian Skendaj
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1672
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Lime Hoxha / D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1678
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Etleva Durici / Shoqeria Kevger Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1684
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Emirjon Meneci / C.E.Z. Shperndarje Sh.a. Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1055
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Limani; Amanda Gaci ( Limani) / Juna Limani; Mitat Lika; Shoq. Condor Sh.p.k; Z.V.R.P.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1261
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Skender Seferi / Zyra Permbarimore Tirane; Credins Bank; Marsela Seferi; Lindita Mali; Leonard Seferi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 350
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Hodo; Silvana Hodo / Vjollca Hodo; Nafije Kaloti; Violeta Turullai
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1528
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Emin Hoxhallari / Shoqeria Permbarimore Executores Litium (Exclit) shpk; Shoqeria Alpha Bank / Albania Sh.a ;
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1562
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Artjan Dervishi; Bashkim Dervishi; Qefsere Dervishi / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1569
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Marjana Pllaha; Marika Dolani (Kinolli) / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1679
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjon Margjoka; Dava Margjoka / Banka Nderkombetare Tregtare; Shoqeria e Permbarimit Zig shpk; Shpresa Ismaili; Erjon Ismaili
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1694
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Boksi / Korporata Elektroenergjitike Shqiprtare KESH Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1707
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Kolprecaj / Shoqeria Operatori i Sistemit te Transmetimit Sh.a.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 392
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Eridion Mata / CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 402
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimt (BSHS) / Sokol Myrtaj; Drejt.Policise Qarkut Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 412
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Adelaida Lleshi; Jorando; Rajerson; Rozeta; Antonela Lleshi / Shoq. INSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 354
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Guma [I Paditur] D.R.S.SH.Tirane [Paditės] Shoqėria Permbarimore “ Debit Collection ”, sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 386
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria B&A ne administrim
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 401
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Albi Petrela [Paditės] A.K.K.P. Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 813
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hilmi Halilaj [Paditės] CEZ Shpėrndarje Sh.A ( ish OSSH) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 824
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Redi Kreci [Paditės] SHOQERIA “ALBCONTROL” sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 831
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Hokja [Paditės] Shoqėria “Atlantik” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1003
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Matilda Matoshi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1012
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Renis Yze / Shoq. TV Alsat Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1502
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ismail Farka / Idajet Farka;
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 551
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Pjetra / Banka Credit Agricole Shqiperi; Shoq.Sherbimi Permb. ZIG Sh.p.k; Kompania e Sigurimeve Interalbania Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 557
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Elvis Kamberaj / Min.Financave; Dega e Thesatrit Tirane ; Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 583
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane / Studio Permbarimore L.D.C.Tirane Sulejman Shemsiu; Elma Gjeli; Arjan Gjeli
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 569
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Meleqe Bakalli / Komuna Petrele; Keshilli Qarkut; Sek.Administrimit dhe Mbrojtjes Tokes prane Kesh. Qarkut Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 573
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Klodjan Hajdaraj / Zyra Permbarimit Tirane; Donilda Bullaci
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2044
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Aeroporti Nene Tereza Sh.a / Osman Picari; Z.R.P.P. Kruje
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1649
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Krasniqi / Cez Shperndarje sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1659
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ali Karaj / Fehmi Karaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1682
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Veliu / Banka Credit Agricole Shqiperi Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 767
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Sefer Tarja
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 771
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Sentiljano Zhala / Shoq. CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 781
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Skender Vataj / Shoq. Trajtimi i Studenteve Nr.3 Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1525
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Lavderim Laze / Shoqeria Permbarimore ARB Sh.p.k; Shoqeria NBG Bank Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1536
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Gasper Jaku / Demir Kondi; Peme Kondi; Antimon Kondi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1554
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ardita Repishta / Shoqeria TV Alsat Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3253
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Drita Avduli [I Paditur] Dhoma Kombėtare e Ndėrmjetėsve [Paditės] Ministria e Drejtesise Tirane [Person i Tretė] Chemonics International (Projekti Just) [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 667
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 13.20
 • Palet ne proces:
 • Igli Sula / Nexhmije Sula; Aida Danaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 671
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 14.00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Rusmajli [Paditės] Shoqeria Agmar-Al shpk [Paditės] Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG shpk [I Paditur] Banka Reiffeisen sha Tirane [I Paditur
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 681
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 14.30
 • Palet ne proces:
 • Elona Buka / Shoq. Intesa Sanpaolo Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 739
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Milis Brick Sh.a / Studio Permbarimore Fat 2010; I.N.U.Kombetar; Komuna Thumane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 814
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Amalia Cati
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 826
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Olsi Barka / Shoq. ITD
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1631
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ‘’Power Justice’’sh.p.k. [Kėrkues] Pandeli Llukmani [I Paditur] Flora Llukmani [I Paditur] Besnik Bani [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1651
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Durbaku ( Celmeta) / Veli Celmeta; Arben Celmeta; Hume Celmeta; Bajram Dorzi; Sadete Celmeta; Eduard Celmeta; Gazmir Celmeta; Klodjan Celmeta; Leonard Celmeta; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1661
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Fitnete Bukaci / D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 765
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkimi Sindikatave Pavarura te Shqiperise / Sind.Pav.Punonjesve Civile Mbrojtjes dhe Rendit Publik; Z.V.R.P.Paluajteshme; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 834
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Fitnete Beqiri / Subjekti Personi Fizik Ramiz Kamani
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 907
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Florin Limani / Lavdije Limani
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1485
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Sula / Agjensia Nacionale e Trafikut Ajror (ANTA) Sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1491
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Hamit Meneri / CEZ Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1510
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Bido / A.K.K.Pronave Tirane; Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Patundshme;
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1634
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Liri Capo / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1654
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve Sigal Uniqa Grup Austria Sh.a / Florjan Nuzi (Stan)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1656
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Kapllan Xhelili / C.E.Z. Shperndarje Sh.a. Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 20
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit FAF Sh.a / Zyra Permbarimore Ardael; Arjan Kola
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 21
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Idajet Cela / Shoqeria Volalba
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 389
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kleidi Sh.p.k ; Lutfi Dokushi ; Vera Dokushi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2310
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Begu / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2329
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Gjin Gjoni / Shoqeria
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2359
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Fadil Shkembi; Xhemal Shkembi; Suzana Alite; Fatbardha Bylyku; Myzejen Docaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 763
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Artina Ramaj ( Xhaferasi)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 772
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Ibroja
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 806
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Gjin Progni
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 258
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Jazaj / Skender Betoja
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 276
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • L.F Construction Group Sh.p.k
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 288
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Albanian Mobile Communications” sh.a, [Paditės] .Posta Shqiptare sha, Filiali Kukes [I Paditur] Posta Shqiptare sha, Filiali Vlore [I Paditur] Posta Shqiptare sha, Filiali Lushnje [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 949
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Mirela Cobani; Saimir Arbana; Sait Arbana / Min.Financave; M.E.T.E; Min. Zhvillimit Ekonomise; Tregetis dhe Sipermarrjes ( MZHETS) ; A. K.K.P.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 953
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ardian Dyla; Anila Dyla / Byroja Shqiptare Sigurimit; Alfred Ndershenaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 965
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ermira Tabaku / Shoq. Ndermarrja Trajtimi i Stud.Nr.1 Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 368
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Xhabrahimi [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Avokaturės sė Shtetit Zyra Vendore Tiranė [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 380
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Sh.a Mat / Toni Shema; Veli Dobra
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 18
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Martin Susaj
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 617
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shahin Hajdari / Shoq. Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 644
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Astrit Cake [Paditės] Banka “Credit Agricole-Shqiperi” sh.a Dega Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 654
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Robert Wood / Shoq. A.M.C Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 525
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Floriana Paskali / Kristaq Bucka; Bashkia Tirane; Z.V.R.P.Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 535
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Ismail Dyrmishi; Skender; Fatmir; Enver; Bardhyl Dermyshi; Behije Seda (Dermysh); Elmaze Zaimi (Dermysh); Lavdije Kotorri Dermysh); Lumturije Budini Dermysh)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 549
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Shpata / Shoq. Trajtimi i Studenteve Nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 540
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Rakip Balla
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 553
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Zylfa ( Kerkues) / Komuna Preze; Administrimi Mbrojtjes se Tokes prane Kesh.Qarkut Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 562
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Agron Meraj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1609
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “H.L.GROUP” LTD [Paditės] Shoqėria “EDAL” Sh.p.k. [I Paditur] Agron Daci [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1635
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH.Tirane [Paditės] Zyra e Pėrmbarimit ‘’EPSA’’sh.p.k. [I Paditur] Enver Sani [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1646
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Xhemile Hoxha [Paditės] Shoqeria «Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve nr 2 »Sh.a Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 734
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Klotilt Skeja / CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 744
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Qesja
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 755
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Diana Kaculini / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1483
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hejdije Meta / Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1492
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Dajko / Shoqeria Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1520
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Babasi / 2 Sh.p.k / CEZ Shperndarje Sh.a.; Agjensia CEZ Shperndarje Kruje
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 623
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Kom.Mysliman i Shqiperise; Myftinia Elbasan / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 795
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Enver (Jorgo) Topalli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 799
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe / Mirela Neli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1598
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom Tirane Sh.a / Enderjeta Dabulla; Arnisa Zeqo
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1611
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH. Diber / Shoqeria Permbarimore Private Justitia
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1629
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Metani / Komuna Zall Herr; D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes