Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5165
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Dodaj Albsiguracion sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1625
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Agime Legisi Ujesjelles Kanalizime Kurbin
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gani Gegolli Besnik GorencaA.K.K.Pronave TiraneZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1709
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Pullumb Mene Executores Litium shpk Banka e Tiranes
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2120
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fatos Fortuzi ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2143
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Sul(Sulejman) Dedja DRSSH Durres
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2148
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Bledar IsufajSuela Shehu Shoq. Dini 2009 Banka Kombetare Tregtare ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1868
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Halilaj Drejt.Pergj.Sherbimit Kombetar te Punesimit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1869
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Asllani Ujesjelles Kanalizime Tirane sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1893
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Mirato S.p.a Shoq. R.M shpkShoq. Elisa S.A. shpk Drejt.Pergj.Pat.Markave
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1037
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Drejt.Raj.Tat.Tatimpaguesve te Medhenj Shoq. Dobrej shpk Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1041
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Fadil Dezhgiu Permb.Gjyq.Zyber Shehu Shoq. FAF sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1049
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shahidije LahiElson LahiErvis LahiElida Lahi Metush LahiFajre Hoxhaj
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 874
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Jamarber Qinami Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2091
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Sherife Hoxha DRSSH Tirane Komuna Zall Herr
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3315
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ali Tafili Nazmi Alibali Zyra e Permbarimit Shteteror Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1111
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Beqir Turtulli Ilir Turtulli Tefta Turtulli (Domi) Hafsa Hoxha (Turtulli) Eva Nallbani Atland Turtulli
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1085
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Omega Pharma Group Shpk Hajri Haska PF
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1040
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Kasmi OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2151
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Maria Maddalena Pinca Mario Dattilo Shoq. Dream shpk Ciro Danzella
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2203
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Zela OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2232
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Bimbashi Sherif Quku
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2250
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Allmuca Fatmir Lamaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 714
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fation Kola Bahrie Kola Fation Habilaj Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1695
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • S Shoq NNT PRO ING SHPK Zyra Permb. Ardael shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1895
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Enkel Kallushi Hajdar Sinani Shoq K J sh.p.k Shoq Kozmos IMP EKS Shoq Debit Collection shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2218
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Murat Buci Zyra e Gjendjes Civile Bashkia Kamez Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2281
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Elmaz Bega AKKP Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2226
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Ismaili Universiteti Bujqesor Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 502
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ferit Pasha OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1993
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq Albkromi sha Elez Shoshaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2032
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Lejla Zylaj A.K.K.Pronave.Avokatura e Shtetit ZQRPP TiraneZVRPP Shkoder
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2041
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Bi aku Elisabeta Taga
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2083
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Erjola Hoxhaj Alfred Hoxhaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2342
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Devis BendoAnesti BendoAnisa Bendo Shoq.Sig. Eurosig sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2087
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Piro Adami OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1944
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Komuniteti Mysliman Shqiptar Qamil BakiuGenc Rroshi ALUIZNI Drejtoria Rajonale Durres ALUIZNI Tirane Keshilli Ministrave Hamide BakiuShyqyri Bakiu ZVRPP Kruje AKKPronave Tirane Drejtoria Rajonale ALUIZNIT per Qarkun Durres
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2048
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Qira shpk Shoqata e Mbrojtjes se Pyjeve dhe Kullotave Komuna Lugapaj Kruje Kurbin (Lac)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2044
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Kristaq Kolemi o Permb.Gjyq. Andrea Ba i Banka NBG Albania
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2460
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Enver Kaloshi Shpend MiriDritan MiriQemal MiriNexhmije MiriZVRPP Kruje
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2484
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Klemend Sinani Shoq. Volalba shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2493
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Erjona Grabocka Shoq. Roal shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2274
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Majlinda CekaAnjeza CekaEndri Ceka Shoq.Sig. INSIG sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2230
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Krenar Preza Shoq. HALILI shpk ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2344
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Luan SaliuTaibe SaliuDenisa Saliu Shoq. Intersig sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1817
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • AZHBR Avokatura e Shtetit Genci Mita
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1820
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Albania Mobile Communications Bashkia Kamez
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1864
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Hoj Mare Hoj Pjeter Hoj Preng Hoj Ndue Hoj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3843
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Executores Litium shpk OSHEE sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3858
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Florenc shpk Afrim Selami PF
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3825
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Insig sha Diana Dajko (Lufi)
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 904
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Merita Baliaj A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 896
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Islom Minja Jakup Memo i
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2314
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Kristina Sipri DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 978
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Liman Stafa Zyra Permb. Gjyq.Tirane Xhemile Stafa Banka Kombetare Tregtare sha Agjensia Kamez
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1013
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Naime XhajaHamide Xhaja Andi LamaZVRPP Tirane ALUIZNI Drejtoria Rajonale e ALUIZNI Tirana 1
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1025
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Minerva Kotherja A.K.K.Pronave TiraneAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2123
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Lleshi OSHEE Tirane sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2135
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Preng Pula DRSSH Durres ASSH Kruje
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2170
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Bilisht Kompani shpk Shoq. Bjorn shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2188
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Arjan Qefalia Shoq. Global Contruction sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2183
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fred Syziu Bordi i Kullimit te Ujrave Lezhe
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2684
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Muharem SkenderasZyri Skenderas Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2703
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Agron GjoshiResmije Gjoshi Ari GjoshiLiljana GjoshiZVRPP Tirane Drejtoria e ALUIZNI Tirana 1
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1845
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bronilda Muca Drejt.Sherb.Trupit Diplomatik Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1871
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Gentian Hajdari Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1879
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Nile A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2732
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Sulltane Kepi(Shaba)Bukurije ReciDrita ShabaDallandyshe ShabaArben ShabaSilvana KasemiLulzim HoxhaAltin Shaba Shoq. Sivis shpkXhevdet ShabaEmine ShabaEnerieda ShabaHergys ShabaNexhmije ShabaLejla Rakipllari(Shaba)Marjana Vorpsi(Shaba)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2162
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mark Gjini Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2181
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Vojsava Lika DRSSH Lezhe Zyra Arsimore Kruje
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1927
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Jorida Murati Shoq. Hygeia Hospital Tirana sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1935
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Aristo Marku Shoq. Fermanoglu Insaat Turizem San.Tic.LTD.Sti Dega Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1958
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Guri/Vasil Lazellari OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2025
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Zybe Bajramaj Bashkime Zykaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2034
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Esat Sufa Komuna Vaqarr Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2073
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Vjosa sha Sherb.Permb. ZIG shpk Shoq. Banka e Bashkuar e ShqiperiseMinistria e FinancaveD.P.Doganave
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4037
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Xhetani Isnie Xhetani
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2319
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Rasim Lleshi OSHEE sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2400
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Admir Elezi Shpend Muhadri
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2406
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Galanxhi Arjan Islamaj Shoq. Tripod 2010 shpk Esmeralda Islamaj Lorenc Islamaj Shoq. ABC shpk ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2419
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Elva 2001 sha Shoq. Erniku shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2478
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Esma Derhemi Prokuroria e Rrethit Gjyqesor TiraneSektori i Ndihmes dhe Sherbimeve SocialeBurhan DerhemiFitim Derhemi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4088
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Deliu DRSSH Tirane Bashkia Tirane(Komuna Dajt)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Vodafone Albania sha Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1609
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit FAF sha Shoq. Permb.ZIG shpk Zenel Brasha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1623
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit A.K.K.Pronave Tirane Alush Suloti ZVRPP Vlore
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2023
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Adriana CerekuDesara CerekuMegi CerekuXhemsian CerekuXhumal CerekuShqipe CerekuSpartak CerekuOlti Cereku Shoq. Sig. Sigma Interalbanian VIG sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2097
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Elis Sulce Shoq. Meggle Albania shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2331
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Nexhip Zykaj Shoqeria Matrix Konstruksion shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3794
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Gruda DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1794
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom sha Shefki Velaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1812
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Myfaret Kokalari U.K.Tirane sha (UKT)
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1266
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Dardha Hasan DardhaFlamur DardhaFitim DardhaBashkia Klos
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3785
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Treg. United Smart Industry L.T.D. shpk Shoq. Treg. Mavera Tex shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3829
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Qefsere DervishiBashkim DervishiArtan Dervishi A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1937
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Makashi Mirjana Plaku Albi ar iu
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 920
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Gezime Agastra Bariq Agastra Shoq. Alcred Food Processing & CO shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 827
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia orovode Shoq. Eurosig sha Shoq. Murati Ba shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 914
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Gerti Arapi Shoq. Albania Marketing Servis shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 927
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Arjon Hasanaj Spitali Universitar i Traumes
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 967
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Spiro Sila Shoq. EMI shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2109
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ymer Bakalli U.K.Tirane sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2107
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ylli Zaimi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2131
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Metashi OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2150
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Drejt.Raj.e Rezervave Materiale Shteterore Tirane Demo MuhajBesnik HarxhiIsmail Halilaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2659
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Beg Haxhiu Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1665
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. AMC sha Shoq. B.B.D shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1675
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Hanife Laci Merita Laci Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1804
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Rapi Teuta Rapi Ligor Sema ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2350
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Cela Astrit Cela Tomorr Cela Shoq ORMARS 2000 shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2401
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Entela Gjika Posta Shqiptare sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 641
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Tefta Saliasi Permb.Gjyq.Privat Lefter CanajSubi Mato
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1857
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Pashk Gjaci Ujesjelles sha Kurbin
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1910
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Bedri Hasmuca Shoqeria Roirmar shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1867
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Xhemnica AKKP Tirane ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1955
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Qemal Hysa OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1954
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Frosina Eksarko DRSSH Lezhe ASSH La
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2016
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Liza GjokaArdiana Prenga(Gjoka) Glevis GjokaZVRPP Kurbin
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2269
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ded Biba Shoq. Albtelekom sha Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2291
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ike DumiSulltane Jahja(Dumi)Behare ela(Dumi)Hane DumiArmand Dumi Hysen Dumi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2300
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. AE Konstruksion shpk Bektash Hoxha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2349
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ermir Puka Andi Efthimi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2382
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Lushaj Shoq. Albcontrol sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2368
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Niko Markaj Salvator BushatiJul BushatiBeatrice Bezhani(Bushati)Shpresa BushatiErvin BushatiKlodjana Bregu(Bushati) Studio Permbarimore L.D.C shpk Selejman Rexhepi ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 862
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Armanda Hasa(Sterniqi) Tomorr Hasa
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 871
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Tanushi OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 962
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ilir Halili Albana Halili
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4746
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Qanie KaziuNazmi KaziuFarije Kuka(Kaziu)Demir upiLedja upiAdelajda upiKlaudio upi Hamdi KaziuK.RR.T Bashkia Tirane Sulejman Kaziu Agim Kaziu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3522
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Nezir Jata Haxhi Jata
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1999
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Digit Alb sha Shoq. ALBACORP shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2061
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Bledar Gjoni Qazim Murati
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2105
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Methoxhaj Shoq. Ferlut sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2623
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Pupa Eridion Pupa
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2639
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. The Point shpkGeront Selenica Ylli Ndroqi
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2565
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Rexhepi DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3230
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Selvije Allamani DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1634
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Veseli A.K.K.Pronave Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2671
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Meziu DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2317
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Ormars 2000 shpkMarigo KushiOrges KushiSilva Dauti(Kushi) Zyra Permb. TDR Group NBG Bank
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2166
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Melpomeni Ksera Banka e Shqiperise Ministria e FinancaveAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1824
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Ismalaja OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1819
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. MTO 07 shpk Avni Keta Shoq.Permb. Enforcment Group shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1834
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gani Salkurti OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1486
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bedri Kazazi A.K.K.PronaveAvokatura e Shtetit ZVRPP Tirane Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1902
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Myrta Sali DemiriRozeta DemiriZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1939
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Arjeta Collection shpk Permb.Gjyq. Dionis Mekshaj Insp.Shteteror I PunesDrejtoria Rajonale
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3131
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Pashe Ago DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2231
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Barci OSHEE Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2255
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Frederiqi Gjino Theodhor Foto Pavllo Foto Vasil Foto Irini Tafilica (Foto). Thanas Foto Mentor Muca Mensur Muca Mimoza Muca (Kosovrasti) Merita Muca (Gjinali) AKKP Tirane ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4627
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Engjell Mazreku DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2374
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Mereme Dervishi DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2376
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Elton opa Matilda opa
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1502
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Suada Kora (Rustja) Fabian Kora
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1554
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Toska Trajtimi Studentave Nr.2Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1573
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Albert KalociJana KalociAlbina Kaloci Banka N.B.G. Albania sha Shoq. Oktapus shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1588
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ferit Qerimi OSHEE sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1750
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Sotiraq Paluka DSHT Diplomatik
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1984
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Dedja OSHEE Nd.Ujesjelles Kanalizime Kruje Muharrem Hocja
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2000
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Bengasi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1657
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Betina Xhepa(Meneri) Shoq. Molla/L shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1639
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Barbull Sulka Shoq. Kurum Internacional sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1683
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Agim Karamuca Gezim Shehi Shoq.Permb. Debit Collection shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4138
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Preza Eda Hysa Hajrie Kika (Hysa) Ardi Hysa Gazmend Fortuzi Mustafa Fortuzi Omir Fortuzi Dashamir Petrela Ahmet Pazari Kadri Pazari Zegjine Caci Nermin Luzi Zana Shima Engjell Kazazi Ndricim Kazazi Donika Kazazi Fatbardha Rama Liri Pazari Jona Pazari Jeta Xhema Etleva Zeqo
 • Relatori:
 • Perjashtim relatori Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3770
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Lazime Doci DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3798
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Karamuca UKT sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 823
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ymer GugalliLutfi Gugalli A.K.K.P Tirane Avokatura e Shtetit Arian Turdiu Agron Turdiu Arben Turdiu Ali Heta Gezim HetaS hpetim Heta Lumturi Shahini (Heta) Dhurata Kapllani (Heta) Berom Dylqeshi Skender SeferiHaxhire SeferiSefedin SeferiKadri ZakjaMyzejen Beshiri(Zakja)Nimete ZakjaRakibete Curri(Zakja)Kujtim TabakuElida TabakuArtan TabakuAlbert TabakuQerime Trenova(Zakja)Skender ZakjaRidvan QinamiGani QinamiEnver QinamiJalldiz Hoxha(Qinami)Meliha Arapi ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 863
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Florin Preci Shoq.Treg. Taci Konstruksion Milenium shpk Llesh Taci
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 864
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Granit Matoshi Astra Albania sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2077
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Posta Shqiptaren Luiza Hoxhaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1981
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Eqrem Kollcaku Drejtoria e Drejtimit te Prones Publike ZVRPP Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1997
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit Diana Iljazi (Bardhi)
 • Relatori:
 • Doreheqje relatore Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2014
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Marketing & Distribution shpk City Park shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2532
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gjin Kolaj Kol Lushi Frrok Lushi Llesh Lushi Pavlin Lushi
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1602
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Adhurim Mileti Shoq. Tregtare SCAI shpk ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1606
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Dafina Bari Shoqeria Media Print shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1608
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Trajtimi i Studentave Nr.2 sha Zyra Permb. Prestige Bailiff Service Liljana Krutani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2110
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Luan Rami Zenel Rami Gazeta Shqiptarja.Com
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2127
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Kasmi Naim Kasmi Bedrije Kashari (Kasmi) Nadire Jaha (Kasmi) Adem Kasmi Agim Kasmi AKKP Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2144
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ilir Myja OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1767
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Vladi AKKP Tirane Dr.Drejtimit te Prones Publike prane Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimeve Mbeshtetese te Ministrise se Financave Drejtoria Rajonale e Bujqesise Tirane Komuna Vaqarr Luan Abdi Namik Zenuni Kadrije Zenuni (Hasa) Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1791
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Hyqmet Toska OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1803
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Bylykbashi A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1885
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Fratari Abdyl Gjomakaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1403
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Malci David Malci Mark Malci Mentor Malci
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1405
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Baruni A.K.K.pronave Tirane ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2184
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shkurte Kuleni DRSSH DiberASSH Mat
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2195
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Osman Hidri OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2154
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Kamez Zyra Permb. Anastas Kote
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2333
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Lavdi Sela Alketa Sela Skerdi Sela Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2398
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Fuat Kushta OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2358
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mark Kola OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2070
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. ISOTECK Albania shpk Shoq. SARA AT shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2029
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Gazmond Kociaj Albcontrol sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2074
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Ramushi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 259
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Edlart Haska Shoq. Celesi shpk Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 273
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Raimonda Beqiri Asllan Balla Tire Balla Valbona Dulla (Balla) Astrit Balla
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1652
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Xhemali Shoqeria e Pare e Zhvillimit FAF sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1761
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Veli Picari Agim Preza Zace Islamaj ZVRPP Tirane ZAMT Bashkia Vore KVVT Pronesise SAM Tokes Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3447
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Medusa Caffe shpk Indrit Hoxha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3604
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Plasa Pavllo Llupa
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 768
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria AMC Avokatura e Shtetit Fatbardha Baba
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 799
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bledi Company shpk Ilirjan Hasanaj Raiffeisen Bank sha Studio Permbarimore LDC
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 784
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Arbana shpk Bashkia Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4188
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Zeneli DRSSH Tirane Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2030
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Sefa OSHEE Edlir Koka Athina Koka
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1926
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bare SHRSF AKB Natyrore
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1940
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria BERGOF shpk Koorporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1955
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hetem Piperi Mimoza Dido( Piperi) Ismail Laci Ferid Laci
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2445
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Afrim Zogu Arben Muho
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2522
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Alfons Neli Ollga Tarelli
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1808
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 09:00
 • Palet ne proces:
 • Elio Gjoka, Servet Gjoka, Zinete Gjoka - Zamira Mulosmani (Molosmani), Sokol Mulosmani (Molosmani), Drejt.Nr.3 Punetoreve te Qytetit Tirane - Keshilli Bashkiak prane Bashkise Tirane, Bashkia Tirane, ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1532
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Nertil Bregasi Shoqeria Verbal Contact Center shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1544
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Albert Hoxha Kimete Hoxha Ajlin Sharku Kenin Sharku
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4390
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • OST sha Shoqeria Intersig sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2062
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Komuna Komesi OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2081
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Hyqmet Horanlli MZHETTEDDP Publike ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 452
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Vjosa sha Sherb.Permb. ZIG shpk Banka e Bashkuar e Shqiperise
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1733
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Ismete Bendi Elez Xhebrahimi Misir Xhebrahimi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1754
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Life shpk Dalina Muharremi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1850
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mefail Veshaj Shoqeria Albpetrol sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1809
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Sali Shijaku A.K.K.Pronave Tirane Komuna Petrele
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1870
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit A.K.K.Pronave Tirane Besnik Bastari Shaban Bastar iIlmi Bastari Suzana Murari ( Bastari) Genc Bastari Dhurata Bastari Altin Bastari Bashkim Bastari Myslym Doka Shyqyri DokaJonuz Doka Sefer DokaNadire Daja( Doka)Nazmije Lici(Daja) Flamur DokaYlber DokaBledar DokaValbona Ahmeti( Doka) Komuna Dajt Tirane Drejt.Raj.Sherb.Pyjor Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2129
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Vesel Saka Agim Daci Bajram Daci Komuna Bubq
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2121
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Life Guna DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2154
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Rabije Kasmi DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2234
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Dervishi Shoqeria Sigurimeve Eurosig sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2259
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Edmond Haxhiu OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2282
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Pashk Kolbucaj DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1419
 • Data e Gjykimit:
 • 10.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Selim Pirra OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1488
 • Data e Gjykimit:
 • 10.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Dorina Kardhashi Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit (FAF)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1527
 • Data e Gjykimit:
 • 10.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mitat Shaba Albcontroll sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1557
 • Data e Gjykimit:
 • 10.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Melisa Hodbari (Mezini) Teuta Kodra (Mezini) Luan Mezini Agim Maloku Shpresa Maloku Elvis Maloku Gentiana Rushi (Maloku)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1942
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Sulkaj shpk Shoq. Medina&CO Pharmaceutice shpk Shoq. Cosmofarma shpk Drita Mala PF
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1960
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ilir DuroAstrit Duro Edmond DuroAntoneta Xhuvani
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2011
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Kreyza&DM shpk Zyra Permb.Private AB shpk Shoq. Eko AM shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1628
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Albtelekom sha Haxhi Dema
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4114
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatush Sufa DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1060
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Tuzi A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3431
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Frederik Bezati DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3425
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Harley Alton Shoq. PHOENIX Teknollogy Services Albania
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3457
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Nadire Neziri DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2734
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Rabie Kapxhiu Lavdosh Kapxhiu Naze Kapxhiu Majlinda Kapxhiu Eduart Kapxhiu
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 676
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Liri Majtara Petrit Majtara Ilir Lusha Nazmi Lusha ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2788
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Demiri Shoq.Sig Sigal sha Mimoza Demiri Hanife Demiri Gramoz Demiri
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2223
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Tefik Shkurti Drejt.Sherb.Trupi Diplomatik
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1894
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Martina Vevecka Merita Heba Uljana Jorgoni Polikseni Heba Rolanda Aleksi Brikena Grazhdani Leonidha Pepo AKKP Tirane Avokatura e Shtetit Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1903
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Everest Hoxha OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1811
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Frederik Gjerazi Klauda Toto Liza Lika ALUIZNI
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4455
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Afmet Abazi Durim Ramushi Zija Ramushi
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1429
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Zenelaj Shoqeria Bitraj 98 shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2499
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ilir Maluka Shoq. Sig SIGMA Interalbania Vienna Insurance Group sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4748
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Tahiri Muharrem Rosa
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4509
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Tajar Prrenjasi DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2546
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sabri Tota DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3071
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Filloreta Gogo (Pasholli) DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 787
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Selmani(Isufi)Baftjar RusiLutfi Selmani Universiteti Bujqesor KamezMinistria e Bujqesise Tirane
 • Relatori:
 • Dorehqje relator Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 447
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Lejla Libohova Shoq.Permb. Tirana Bailiff s Service shpk Shoq. Albtoronto Construksion shpk Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 441
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Sigal Uniqa Group Austria Shoq. AGC Retail shpk Arredamenti Mammarrella Di Roberto Mammarrella&CO SRL
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4437
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Alush Alla Shoqeria Fleg shpk
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1760
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Qehajaj DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1773
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Betoja Sherife Murati (Betoja) Han me Murati (Betoja) Tushe Dervishi (Betoja) Fiqirete Cakollai (Betoja) A.K.K.Pronave Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1114
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Tahsim Spahiu A.K.K.Pronave Tirane Zyra Vendore e Avokatures se Shtetit Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1123
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Bucaliu Natasha Kalaja
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4688
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Altin Biba OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2980
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Baftisha Lami Esheref Lami Fatmir Lami Agim Lami Merlani Kademi Relanda Frasheri Edlir Kademi Besnik Lami Majlinda Lami Ramazan Voka Alban Lami Xhevdet Lami ZVRPP TiraneShoqeria Kalaj shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2227
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Tahsim Mece A.K.K.Pronave TiraneZVRPP TiraneAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2251
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Nuri Cumani Subjekti Gazeta Telegraf Shoq. Hekla shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4143
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Shima Drejt.Pergj.Arkivave
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4510
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Kristina Sipri DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4777
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Gerta Telhallari Genc Kacanja
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3831
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Kimete Aga DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3268
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Licaj Gora shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2612
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Albert Rrahmani Ruzhdi Guza
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3368
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Prende Pjetra DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3389
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Marije Lekaj DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3417
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Vodafon Albania sha KESH sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 365
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Beshiri Ded Bajraktari Klement Froku Gasper Zoizi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2840
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Enkeleda Begasi Kastriot Begasi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4882
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Rabie Haka DRSSH
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2090
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Mehmetaj DRSSH
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3900
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Naile Muca DRSSH Drejtoria Rajonale e Qarkut Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 893
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Elezaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 53
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Gjata Eljen Gjata Shoq: APOLONIA shpk Altin Gjata Elona Gjata
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1427
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ermir Gjata Shoqeria Focus Press shpk Shoqeria Focus Media News shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3913
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Elisabeta Gjurra Roland Rusi
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1102
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bami shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3416
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Behare Hasbajrami DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3348
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Jani Vrioni DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1536
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Tafilica DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2017
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Pashk Prenga OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2021
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Kulla OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2028
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Maringlen Shehu Shoq. Studio Projekt shpk Levent Hyseni
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2306
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Feim Shkembi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4745
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Bega, Albert Zhuti
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1569
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Ylli S.I.T.A
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4797
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Nadire Sufa DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3025
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Coadari Yllka oadari
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4804
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria R.S.A shpk Albtelekom sha Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje relatore Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4519
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Astrit Manopulli Partia Social Demokrate e Shqiperise Ministria e FinancaveAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4252
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Disha DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 130
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Nebi Zyka Shoq.Permb. TDR Group shpk Banka Kombetare e Greqise Dega Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4837
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Dallendyshe Topulli DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2784
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Baftjar Jazaj DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2312
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Caca Fushe Kruje Cement Factory shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1970
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Genci Qosja Silvana Qosja
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4311
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Saliasi DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4444
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Hasani Dritan Caka
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1390
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Zenel Lela OSHEE sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1861
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mark Gjini Valmir Gjini Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1878
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Feride Arriku Sulbije Kaziu Bashkia Kamez Drejt.Urbanistikes Drejtoria ALUIZNI Tirana 3
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1901
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Lulzime Allushi DRSSH Tirane Komuna Zall Herr
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 291
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Agim Koroni Bilbil Gremshi DASHPPublikeZVRPP Berat Reparti Ushtarak Nr.4650 Qesarak Tirane Behar Komani
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 296
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Brecani Administratore Falimenti Shoq. Volalbashpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 282
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. INCOshpk Zyra Permb.Gjyqesor Vasil Shandro
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3738
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Treg Rejsi Farmashpk Shoq.Treg.Cosmo Farma shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3736
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Tosku Klevisa Tosku
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3724
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shemsi Shema Shoq. Ujesjelles Kanalizime Mat sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3106
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mimika Luca Shoq. MIG MAR shpk ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • M.Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3112
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Artur Karemani Shoq. Trans Atlantic Albania LTD Dega Shqiptare
 • Relatori:
 • M.Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3147
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • DRSSH Tirane Permb.Gjyq.Privat Xhaferr Sadiku Gjin Lleshi
 • Relatori:
 • M.Sara
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 815
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Durim Kurmekaj Byroja Shqiptare e Sigurimit Shoq. Sig. Eurosigsha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 796
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom sha UNIFI Communications Inc
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 801
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Banka NBG Albania sha Shoq 2S Distribution shpk Shoq. Lazaj Audit Financeshpk Shoq. A-E-1shpk Merentino
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 712
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Asqeri Likaj Durim Kodra Lutfi Lutfiu
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 722
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria FMES shpk Ylli cika
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 728
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Aurela Hoxha Raiffeisen Bank sha Studio Permbarimore LDC Artan Hoxha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2053
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Qazim Murrja Shoqeria Albkrom sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2507
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Vera Gjeci DRSSH Lezhe ASSH Lac
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1406
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Artan Bala Ujesjelles Kanalizime Tirane sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1412
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Ruka DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1476
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Denalda Pasholli Blendi Barbuta
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1919
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Flamur Ceno A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1952
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Meleq Herri OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1948
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Euro-Sped-Trans-CHROM shpk ISPP sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1596
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Zeneli Hyka Bashkim Maze
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1615
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Bajrami OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1731
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter LlakmaniAnila Llakmani A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Tirane Hasan Sami Nadire Sami Konci Thellenza Sami Paja Agim Sami Ballkize Struga Rudina Struga Mehmet Struga Asim Kurti Lirije Gumeni Emona Mara Naim Kurti Sezar Malila Muharrem Sedja Beqir Sedja Dylaver Sedja Lirije Allajbeu Sedja Ardiana Gjuzi Sedja Nysrete Sedja Bishqemi Hava Sedja Petrit Shyti Resmije Hashimi Vjollca Harizi Servete Kanapari Naxhije Sinella Agim Gjuzi Ilir Gjuzi Isuf Guzi Rabihane Muka Allajbeu Muhamed Allajbeu Fatbardh Allajbeu Xhavit Allajbeu Edvin Mara Mukades Karkini Fatime BishqemiTeuta Vrahoriti ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1525
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Intercom Data Service Balilishpk OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1546
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Klodiana cela Adrian Myftaraj Hiqmet Myftaraj Shoq.Gintash ALB Konstruksion shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1592
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Idriz Neli E.K.Banesave Dega Rajonale Diber
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2054
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ardian Alstafa OSHEE sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2071
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Elite Bailiffs Serviceshpk Renato Xukthi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2079
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kenedyshpk OSHEE sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2202
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albtelekomsha Shoq. Advanced Construction Groupshpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2298
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Erald Bala OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2219
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Enkelejda Jaupi Shoq.Treg. Onufrishpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1785
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria New Cosmosshpk Alket Bedo Shoq. Permb. LDCshpk Banka Raiffeisen Bank sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1800
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Rifat Dedja Keshilli i Qarkut Diber Komuna LisFondi Shqiptar i Zhvillimit Tirane Shoq. Alba Konstruksion
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1831
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Dalliu OSHEE sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 141
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Shkurta Ferhat ShkurtaSanije ShehiShoq. Permb. Justitia
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 229
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Barie LalaXhavit LalaHilmi LalaXhemalie LalaMajlinda LalaDorejda Brahimi LalaElvis LalaErald LalaEnsara LalaAdmir LalaIndrit Lala A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 201
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Admir Hoxha Shoq. CEZ Shperndarjesha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3710
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Cetified Solutions Corporationshpk Gezim ShehiShoq.Permb. Debit Collectionshpk OSHEE shaVenigjar Begaj
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3737
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Myslim Lala OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3739
 • Data e Gjykimit:
 • 28.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Kuli Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtise dhe Sipermarrjes Keshilli i Ministrave Bashkia Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3031
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hazbi Metaj NBG Bank sha Shoq. Permb. ZIGshpk Ilir VejzatiFlora Vejzati
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3066
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Plus Communication sha Shoq. MGB shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3059
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Vrekaj Pellumb Vrekaj Shoq. Porsche Albania shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 761
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Rrahman Cejku Shoqeria Albcontrol sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 785
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Kapo Ardita Kapo Kliti Kapo Kostandin Kapo Ema Andrea Kapo
 • Relatori:
 • Dorehejqe trupi gjykues me relator Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 777
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Anila Aliaj (Prenga) [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore “Ardael” Shpk [I Paditur] “Banka Kombėtare Tregtare” sha [Person i Tretė] Zyra Vendore e Rregjistrimit tė Pasurive tė Paluajtėshme Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 615
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Xhernisa Murataj Shoq. IMI-Farmashpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 666
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Lleshi Ervis Lulja
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 658
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Peruze Lamllari Sherb.Permb.Gjyqesor Kreon Banka Credit Agricole Shqiperi shaEdmond Goxharaj Perparim Lamllari Luljeta Lamllari
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2007
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Leka Gjoni DRSSH Tirane DRSSH Durres DRSSH Lezhe
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2046
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Strati Shoq.Ujesjelles Kanalizime sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2576
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kevenjo shpk Shoqeria RES-03 shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2430
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Pengili Edmond Mata Trashgimtaret e Xhemal Saukut: Baftisha Shtishi Gezim Sauku Ferit Sauku Petrit Sauku Fatbardhe Qinami Sauku Besim Sauku Erjon Bekteshi Ardita Lala Begteshi Qemal Begteshi ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1367
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lindita Xheka (Sakiqi) [Paditės] Filiali Tiranė i Posta Shqiptare sh.a [I Paditur] Shoqėria “Posta Shqiptare” sh.a [I Paditur
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1379
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Mandela Musaku Shoqeria Cardio Diagnostic Center Hamburg/Tiranashpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1387
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ajaz Selimaj [Paditės] Engjellushe Selimaj [Paditės] Irfan Selimaj [I Paditur] Mimoza Selimaj [I Paditur] Rasim Selimaj [I Paditur] Hysen Balla [I Paditur] Zamira Balla (Gjepali) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1906
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Bujar Dushku Ujesjelles Kanalizime Tirane sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1840
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tris Companyshpk OSHEE sha Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1862
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Lila OSHEE sha Nikoll Prendi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1415
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Laura Blakcori Arrighi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1526
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Ervis RrahmaniArdjan Rrahmani Shoq. Soluedshpk Resul Malko Kimete Sinani
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1570
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Qamile Kondi Agron Haxhimali ZVRPP Tirane Komisioni i Verifikimit te Titujve te Tokes Bujqesore prane Prefektures Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3301
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ismije Pupuleku DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1375
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdie Kaci DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1516
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Lazaj Edmond Hysi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1996
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Kapllan Tola Byroja Shqiptare e Sigurimit Shoqeria Imperial Claims Albaniashpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2003
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Alberto Hoxha Shoq. Eurovinishpk ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2040
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ded Gjoka OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2164
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Luiza Caka DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2171
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Endri Tafani Blerina Tafani
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2176
 • Data e Gjykimit:
 • 27.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Deshire Kulla Murat StafukaAzem Stafuka Bashkia Fushe-Kruje
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4460
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Kallco DRSSH Tirane ISSH Tirane DRSSH Korce Komuna Minas Qarku Korce
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3346
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Lefteri Zylfo DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1848
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Niman Mulgeci OSHEE sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 63
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2016 09.15
 • Palet ne proces:
 • Etleva Balla – Festim Balla
 • Relatori:
 • Flutura Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2371
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Merjeme Qose DRSSH Tirane DRSSH KorceDrejt.Arkivit Qendror te ISSH
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3305
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Fatime Karaj DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2146
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. ADIshpk Komuna Thumane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2839
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ali Zeneli DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 213
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Malindi Ministria e Brendshme
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3911
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Arjan Metashi Kledja Metashi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3693
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Meksi Dhurata Meksi Manushaqe ZhulaliElsa ZhulaliJulian DemetiEthem LikajZeqirje LikajBrikeida LikajDenada Likaj Eltion Bodinaku
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3697
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Kadri Demneri A.K.K.PronaveAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 991
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Halit Marku Nd.Trajtimit Studentave Nr.3
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2990
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gjok Kolbucaj Majlinda Kolbucaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3002
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Mara Nj.Administrative MamurrasZVRPP KurbinShyqyri Hajdari
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3019
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Liri LekaHasan FajaHamdi FajaDhurata Faja A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3433
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Shehi Gentian ShehiElton ShehiShoq. Permb.Private Kodra Bailiff Serviceshpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 726
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gasper Gjencaj OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 762
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ionioss.a Zyra Permb.Private Kozeta Caka
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 619
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Rexhep MarqeshiDashurie Marqeshi Asllan SelajErvin Selaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2551
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Kllogjri Eliaz culaj Dini Hajrie culajGentjan ZiguriEglantina Allmuca Merita Rapaj Mimoza Kllogjri
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 633
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Nada Jovani Jovanovic A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3767
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Esmirlinda Tanushi Albert Kaziu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3904
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Hoti DRSSH TiraneDrejtoria Arkivit te Institutit te Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3678
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Rustem Hajdaraj DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3507
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Agim Mucaj DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3224
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Farije Shehi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3797
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hanko Dulellari DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3788
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Halil Vathi IEVP Fushe-Kruje D.P.Burgjeve Vesel Hoxha Luan CurriXhevrije Curri Bashkia Fushe-Kruje
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1888
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Alban Del shpk CEZ Shperndarje sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2713
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Bramo Shoqeria Ferlutsha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3446
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Gentian Limllari Merita Sula
 • Relatori:
 • Kerkee per perjashtim Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3796
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hoxha DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3617
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Sabri Picari DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2472
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Hamide Neziri DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1962
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Klodian Jace Shoq. Aulona-Pol-1shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1968
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vodafon Albania Shoqeria Ormars 2000 shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1983
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Euro-Beton 2005shpk Shoqeria K M Constructionshpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3139
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Neziri DRSSH Tirane Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2137
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Mendu Hafuzi DRRSH Durres
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2157
 • Data e Gjykimit:
 • 22.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Gjeci Shkelzen Gjeci
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 167
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hasim Zekaj Naim Preza
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 194
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Transoil Group sha Shoqeria Permbarimore Alimadhi shpk Shoq. EMC shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3243
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vodafon Albania sha Shoqeria e Thjeshte Copri Aktor
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3492
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kreshnik shpk Bashkia Mat
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3683
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mirjan Marinaj Ilir Malaj
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1365
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 1.15
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Nina [Paditės] Antonete Misa (Nina) [Paditės] Violeta Shuli (Nina) [Paditės] Fanoli Nina [Paditės] Majlinda Nina [Paditės] Foto Nina [Paditės] Dhimtrulla Nina [Paditės] Helidon Nina [Paditės] Indrit Nina [Paditės] Angjella Nina [Paditės] Agjensia e Trajtimit te Pronave [I Paditur] Kane Nina [Person i Tretė] Haritina Nina [Person i Tretė] Kristo Nina [Person i Tretė] Viktor Paco [Person i Tretė] Frederik Micaj [Person i Tretė] Petraq Micaj [Person i Tretė] Aneta Micaj [Person i Tretė] Zaharulla Nina [Person i Tretė] Pilo Nina [Person i Tretė] Elona Nina [Person i Tretė] Monika Nina [Person i Tretė] Zhulieta Nina [Person i Tretė] Arben Nina [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 183
 • Data e Gjykimit:
 • 21.09.2016 11.00
 • Palet ne proces:
 • Altin Sulku Shoqeria Permbarimore Justicia shpk Albtelekom sha Raiffeisen Bank
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2921
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Batalioni i Mbeshtetjes i SHPFA Reparti Ushtarak Nr.6630 Sadri Mici
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2941
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Blerina Grabova Sina Adrian Grabova
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2969
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • K.Q.Z Shoq. Albtelekomsha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 713
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ndrec Loka Sherbimi Permbarimor Strati Bailiffs Serviceshpk Rezart Gashi Alba Loka
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 694
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Arjan Mene Permbarus Gjyqesor Exetures Litium shpk Banka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 741
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shefki Lleshi Luan Lleshi Have Lleshi Komuna Gurre
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 565
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Sigal Uniqa Group Austria sha Perparim Alikaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 577
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Skender Luzati Fisnik Mero
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 575
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Aresti Velia Shoqeria Imperial Claims Services Albania
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1956
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Keti Sala Shoq. Treg. Premium Printshpk Revista Story
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1987
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ali Gjyla OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2352
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ylli Galanxhi Shoqeria Permbarimore Private Dominusshpk Shoqeria NOA sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2391
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Orest cika OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1330
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Roland Vrapi Shoq. Sig. Albsigsha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1346
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bashllari shpk Shoqeria PF Trade shpk Shoqeria Fratari Konstruction shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1344
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Lorena Troka Shoqeria Kevi shpk Beshir Troka
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 275
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Adnand Gaxheri Besnik Gaxheri Bukurie Gaxheri Fitnete Koka Gaxheri Ibrahim Krutani Idajet Gaxheri Ismet Gaxheri Lumturije Balla Gaxheri Lutfi Gaxheri Mersin Gaxheri Myzejen Gaxheri Nurije Kepi Osman Gaxheri Qamile Pojana Gaxheri Qerime Bakiu Gaxheri Ramazan Gaxheri Ruzhdije Gruja Gaxheri Saimir Gaxheri Servete Dushku Gaxheri Shpetim Krutani Ylber Gaxheri
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2085
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shyqyrie Dema Eduart Poci
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1154
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Feksor Shkurti Ameli Shkurti Jakup Peza
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1208
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Elezi BSH Sigurimeve
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1201
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Alfred Saliasi Shoq.Studio Permbarimore LDCshpk Subi Mato Tefta Saliasi
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1393
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Ndreu OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1353
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Suliman Ziberi Maije Ziberi Shoq. RE-NEO shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1335
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Fatime Kokonozi Alma Xhura Kokonozi OSHEE Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1366
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Fari Dajko Alida Dajko Permb.Gjyq. Helidon Xhindi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1909
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Zyle Tabaku OSHEE sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1916
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Eva Osmani Qendra e Distribucionit Ushqimor shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1943
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Sigal Uniqa Group Austria sha Xhevahir Dedej
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2059
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Besim Miri Fushe-Kruja Cement Factory shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2102
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Hasa OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2094
 • Data e Gjykimit:
 • 20.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Suzana Emiri Posta Shqiptare sha Filiali i Postes Shqiptare Durres Dega e Postes Kruje
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4481
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Leonard Toci Alida Toci
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1371
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Lefter Kola OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1414
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Bala OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 991
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Reshat Koci Kolegjet Profesionale PrivateMedicomShoqeria Medicom APTC shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 971
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hajri Teferici Posta Shqiptare shaFiliali Postes Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 156
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • DRSSH Tirane Zyra Permb. Strati Bailiffs Service shpk Avdyl Hoxha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2881
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Namik cela A.K.K.Pronave Tirane Bashkia Klos Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2910
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Arjeil shpk Shoqeria Copri-Aktor
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3672
 • Data e Gjykimit:
 • 16.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • INSIG sha Shoqeria Permbarimore Elite Bailiffs Oficce Tirane Shoqeria Alb Trade Pharma shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2873
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Kaca Operatori i Shperndarjes Energjise Elektrike sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2908
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Lleshaj Ndue Shkurti
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2918
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Avenir Lleshanaku Z.Permb. Bailiff Services Albania BSAshpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 647
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Sabiha Katroshi Kujtim KatroshiZVRPP Tirane Shefqet KatroshiSebiha Luli Katroshi Rozana KatroshiJulian Katroshi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 683
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Dhimitrulla Pasko A.K.K.PronaveAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1659
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Belegu A.K.K.Pronave TiraneDrejtoria e Drejtimit te Prones Publike ZVRPP Durres Elsa Prifti Tajar Matraku Shoqeria Glemar shpk Rozeta Shkodrani Rajmonda Faja Avokatura Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2814/473
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Rezarta Rasa Shoq. Coca-Cola Bottling Shqiperiashpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2858/504
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Arjan Bega Kris Bega Skender BegaGenc Bega Agron Bega Drejt.Punetoreve Nr.3 TiraneZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2937/550
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Bukilici Sufka Pellumb SufkaNeti Cela Sufka Mimoza Sufka ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1898
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Kaci DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1142
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • K.Q.Zgjedhjeve Permb.Privat Agim Sulce Shtjefen Zyla
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1844
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Daliu Zamira Daliu Leonard Daliu Alma Daliu Klotilda Daliu
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1896
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Katerina Gjika A.K.K.PronaveAvokatura e Shtetit Dafina Dungo Mafiqi Olimbi Koraqe Vrushaj Ndrek VrushajViktor Vrushaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2620
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Erald Bejko Rosmann-Lala shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1269
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Dhimitraq Danaj OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1287
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bukasha Shoqeria Alba Majashpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1307
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Caca OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1499
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Fran Hasa Shoqeria Balkan Green Energyshpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1538
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Eliona Mihallari Andi Likaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1562
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Endrit Gidaja Shoqeria Globe Williams-Alshpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1283
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit A.K.K.Pronave ZVRPP Tirane Asllan Bebeci
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1258
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom sha Shoqeria Home Security shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1315
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Qazim Meta OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1853
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Ramaj ZVRPP Kurbin Hysni Ramaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1863
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Edmond coku OSHEE sha Ndue coku
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1890
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ardiana Kalaja Banka e Pare e InvestimeveShoq.Permb.Gjyqesor Privat Shkrela shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2045
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Premium Albaniashpk Plus Communication sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2069
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Monika Farka Genc Daja Anila Gjeka Fatmir Keqi Hamid Keqi Sulejman Keqi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2076
 • Data e Gjykimit:
 • 15.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dhimitraq Bullari Llazar Gjika
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1302
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • BKT sha Drejt.Raj.Tatimeve Diber ZVRPP Mat
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3915
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sanije Vraja DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3555
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Spartak Nano Shoq. Investshpk Shoq. Garden Beershpk Banka Union Bank sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2462
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Myrteza Katroshi OSHEE sha Xhaferr Hida
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 608
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gora shpk - Nevila Ceno Shejnaz Kellezi Shoqeria Permbarimore L.D.C shpk Mahmudije Tugu Jalldiz Zhegu
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3655
 • Data e Gjykimit:
 • 14.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit Fatos Zhgurri
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2843
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Suzana Petrela DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2854
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Besnik CanajLefter Canaj Shoq.Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2857
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Elona Kodhelaj Shoq. A Bshpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4138
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Agim Preza Eda HysaHajrie Kika Hysa Ardi HysaGazmend FortuziMustafa FortuziOmir FortuziDashamir Petrela Ahmet PazariKadri PazariZegjine caciNermin LuziZana ShimaEngjell KazaziNdricim KazaziDonika KazaziFatbardha RamaLiri PazariJona PazariJeta XhemaEtleva Zeqo
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2722
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ermira Rizvanolli Begeja Shoqeria Kontaktshpk Shoqeria Home Planshpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 640
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • A.T.Kredive Arben Sinoimeri
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 335
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Solued shpk Shoqeria Trebeshina shpk Kliton Vaso Renato Xunkthi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3980
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Lice Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4105
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Alma Zhupaj Mirlinda ZhupajAlma Guza Zhupaj Kujtim ZhupajManuela Zhupaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1899
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Bujar Goga A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1475
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ymer caushi Shoq. Edalshpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1815
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. AMCsha Komisariati Policise Lushnje
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1839
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shaban Lami OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3294
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Emine Xhaferri Osman Edmond KikaFeride Kika
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3692
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Halil Turhani Shoqeria KESH sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4072
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Adrian Tartari Stefanos Stefanidis
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4479
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ermira Metani Vangjel Kostare DASHP Publike ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Dpreheqje relator Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4478
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sanije Braholli A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1514
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Spartak Luga Ermira Luga Shoqeria Edalshpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1219
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Asllan Neli OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1423
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Qemal Xhediku Ujesjelles Kanalizime TiraneZyra Permbarimore Kodra Bailiff Serviceshpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4162
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Lelaj - Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1835
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Miharb Gjonbibaj Shoq. ICTS Albania
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1275
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Vasiljevic Alessandro Shtylla
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1001
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Afrim Gjergji- 47 EK 79 Iliriada PKS Kujtim cela Q.K.R
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4480
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Construction Management Alliance Albaniashpk Shoqeria Inisiativa Hidroelektrike Shqiptareshpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4487
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Kale Genci VaniNigjare VaniShaban Vani
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1582
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Lisa Irma Mati Arya- A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1427
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Eduard Toptani Marion ToptaniRrajmond Toptani - A.K.K.P. Tirane Abdelikin Toptani Aida Frasheri Besho Aleksandra Evangjelino Altin Vrioni Arshi Vrioni Bashkia Tirane Besnik Gavazi Emine Toptani Etleva Marku Fiqirete Frasheri Fuat Toptani Grabon Vrioni Hajri Frasheri Hedije Hoxha Hysref Frasheri Ilona Bicaku Kbiro Beu Muhamet Kujtim Sokoli Lejla Toptani Lenka Blido Caushi Meleq Frasheri Nadia Dollaku Frasheri Nargiz Lungu Shkreli Nirvana Lekaj Frasheri Rea Toptani Rid Gavazi Ridvan Sokoli Rozafa Cabej Sadije Toptani Saimir Vrioni Servete Tirana Vrioni Suela Toptani Sulejman Shkodra Tarik Shkreli Valbona Mardodaj Shkodra Vangjel Evangjelino Vildan Shkreli Xhanina Gavazi Zija Vrioni Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2036
 • Data e Gjykimit:
 • 13.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Isuf Pullumaj Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 428
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Mene Executores Litium shpkBanka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 450
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Fisniku OSHEE sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1701
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Nevruz Hysenbegasi Shoq. Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 892
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Halluni-Xheladin Qahi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 896
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alboliva Shoq.Permb E.P.S.A sh.p.k- Shoqeria Banka Raiffeisen bank sha Ylli Seferi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3351
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit-AKKP Besnik Ahmeta Xhevahir Ahmeta Beglije Ahmeta Sadete Toska (Ahmeta) Vjollca Fagu (Ahmeta) Zyhdi Ahmeta Lule Laci (Ahmeta)-ZVRPP Tirane Armand Qosja Ilirjan Agolli
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 518
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mersin Gaxheri A.K.K.PronaveAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 829
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Stefani & CO sha OSHEE sha E.Rr.Energjise
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 824
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Nuri Cumani Shoq. Top Channel sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 186
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Financave Tahir Hajrullahi Shoq.Permb. Alimadhi shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 182
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ridi shpk Shoqeria Aydines Insaat As-Dega Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 210
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • A.T.Kredive Zyra Sherb.Permb. Strati Bailiff Service shpk Fatmira Muhametaj
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 319
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Enti Kombetar i Banesave Drejtoria rajonale Tirane Bajram Sakajani
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1046
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Hajrie Logu OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1348
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Naile DeliuAltin DeliuBesmir Deliu Dylaver DeliuA.T.KrediveAv.Shteti Zyra VendoreZyra e Permbarimit Tirane Shoq. Preza shpkAleksander CuniZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 455
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. banka Credins sha Permb.Gjyq. Executores Litium - Banka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 512
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria IBN shpk Shoqeria Studio Permbarimore L.D.C shpk Ilir Gaxheli
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 539
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Sejfo
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 527
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. e Huaj Aktor Shoqeri Anonime Teknike Shoq. Permb.Private ARB shpk Dhimiter Duro
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2285
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Denisa Delija UKT sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2689
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Power Elektrik Sllabinje shpk Shoqeria KESH sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 447
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Lejla Libohova Shoq.Permb. Tirana Bailiff s Service shpk Shoq. Albtoronto Construksion shpk Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • doreheqje gjygjtar Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 448
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Gjane Paci Vangjeli PrelaArnald Prela
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 359
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. K.D.K shpk Shoq. CAE shpk Acmar Scpa Dega Shqiperi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 424
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Liljana Leka Andi Leka Shoqeria Hawai Alb shpkZVRPP Tirane Ylli Leka
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 454
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Avni Strugaj Shoq. Banka Kombetare e Greqise sha Permb.Gjyq.Priv. Andrea Baci
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 519
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Leskaj Shoq. Permb. AEF Bailiff Service shpk Elona Cakoni
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 483
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • PMU-BIZ Kujtim Vasha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2339
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Burimi Engjell Burimi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 388
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kume Qevani(Dapi) ZQRPP Tirane ZVRPP TiraneBashkia Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 410
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Perlat Sala Banka Societe Generale Albania sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 436
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Enti Kombetar i BanesaveDrejtoria Rajonale Tirane Zenun Spasi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 540
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Pelivani shpk Permbaruesi Gjyqsor Privat Anjeza Marqeshi Petrit Rasha Enver Lila Gezim Rasha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 544
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Goci Shoqeria Murati shpkBashkim Kullaj Mustafa GociBanka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 542
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Xheka Beqir XhekaDrita Ngrota(Xheka)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 283
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Halit Taka Shoq. OSHEE sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 390
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Toci OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 407
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim CacaAlbert Kulli Muhedin CacaBujar Kulli
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 717
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria BI-Investment shpk Shoq.Permb. TDR Group shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4055
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Asim Delibashi Altina Behaj
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 873
 • Data e Gjykimit:
 • 20.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Fikrim Kryemadhi Benjamin Kryemadhi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 865
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sigal Uniqa Group Austria sha Permbarues Gjyqsor Anastas Kote Kujtim Tafa Drita Tafa Rrem Balloku Petrit Tafa Selvije Tafa Drita Balloku
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 942
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidrocompany Dege e Shoqerise se Huaj shpk Shoq. R.S.&M shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 912
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Terpollari Elsa Demaj Bujar Alimani Shtepia Kinematografike 90 Production shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 850
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Eurolab International Group shpk Shoqeria Permbarime ZIG shpk Veneto Bank sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 163
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Koci Zyra e Permbarimit Tirane Shoqeria Posta Shqiptare sha Erita Stojku
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 170
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Tirana Travel shpk Shoq. Klodi sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1211
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kursim Kredri Hamallaj Unioni Shqiptar Kursim Kredi
 • Relatori:
 • perjashtim gjyqtare Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 285
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Meraj Ilir Loci
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 309
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alco shpk Zyra Permbarimore Bailiff Services Natani&CO shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 499
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Naim Limaj Mimoza Limaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 505
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Polikseni Shehu Liljana KajanaThanas KajanaKiti Kajana
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 449
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregi Marketing Group shpk Nartila Macaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 487
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • DRRSH Diber Permb Gjyq.Privat Ermir GodajMustafa Toci
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 486
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Banka e Tiranes sha Shoqeria Mekshi shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2244
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Ferit Sula Vathe SulaShyqyri SulaEnkeleda SulaZVRPP Tirane Avokatura e ShtetitLulezim Tresa
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2479
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 12:50
 • Palet ne proces:
 • Agron Skenderaga Meliha LazimiArben KonciMerita Konci(Lika) Shefikat SkenderagaMarsida Skenderaga
 • Relatori:
 • Gj. Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 441
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Sigal Uniqa Group Austria Shoq. AGC Retail shpk Arredamenti Mammarrella Di Roberto Mammarrella&CO SRL
 • Relatori:
 • Doreheqje Relator Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1212
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kursim Kredi Pinare Unioni Shqiptar Kursim Kredi
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues me relator Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 434
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria OSHEE sha Studio Permbamore Debit Collection shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 493
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Mali Liljana Mali Albana Mali Kasem Mali Hamide Mali Fatmir Mali Lulzim Mali
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 311
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.eria Sherbimi Permbarimor ZIG shpk Mirvjen Lamce Rafaela Margjoni Shoqeria Banka e Bashkuar e Shqiperise sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 330
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Raiffeisen Bank Shoq. LCD shpk Edmond Bellaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 462
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Deliu- Shoqeria OSHEE sha Enti Rregullator i Energjise Elektrike
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 461
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Artan Mene Permb.Gjyq. Executores Litium Shoqeria Banka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 419
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Kristofor Zeno Melpomeni Demi(Zeno) A.K.K.Pronave TiraneAvokatura e ShtetitFotina Zeno- Athina ZenoGjergji ZenoLefterie Zeno
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 130
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Nebi Zyka Shoq. Perb. TDR Group shpkBanka Kombetare e Greqise
 • Relatori:
 • Heq dore Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 370
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Trendelina Nunaj Olsi Nunaj Byroja Shqiptare e Sigurimit Maksim Seferi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 377
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Berliku(Daja) A.K.K.Pronave TiraneAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 506
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Jonilda Kokomani Kalomir Kecani
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 515
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Idi Zhegu OSHEE shaAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 517
 • Data e Gjykimit:
 • 19.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Premtim Dajko Shoqeria Albpetrol sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1303
 • Data e Gjykimit:
 • 18.07.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Sabah Lami OSHEE sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1313
 • Data e Gjykimit:
 • 18.07.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Azem JataSefer Jata OSHEE sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1356
 • Data e Gjykimit:
 • 18.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hazis Hastoci Shoqeria ASG shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1751
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Qazim Zela OSHEE sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1175
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Lydra Jakova(Tugu) DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1761
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Veli Picari Agim Preza Zace IslamajZVRPP Tirane ZAMT Bashkia VoreKVVTPronesiseSAMTokes Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2833
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Elio Shala Tirana Business Park
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2806
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Habib Muho Ismail Kasa
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2856
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Bakushe Zallini DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 423
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Eralda Koni Shoqeria Sgai Balcani shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 433
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Genci Baqoshi Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 602
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Xhevahire Doka DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 446
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • AZHBR Servet Fekaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 494
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Interas Group shpk Altin Sollaku
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 462
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Hasan Shehu Bashkia Peshkopi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1892
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Erjola Trepca Elidon Kasaj - Z.Gj.Civile Njesia Bashkia Nr.5 Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1732
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit A.K.K.PronaveNjazi Shaho ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1772
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Kapllan Pasha OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1783
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mark Kronin Mire Kroni Tone Paja(Kroni) Gjeto Kroni Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 662
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Fredi Shehu Arben Shehu
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1245
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Dani Jak Musteqja
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1232
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Vera Mbroci DRSSH TiraneDRSSH KorceKomuna Qender Bulgarec
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1265
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Fatos Mullahi A.K.K.Pronave Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1813
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 2 S-Universal shpk Shoqeria City Park shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1849
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Burbuqe CelaFatjon CelaGramos Cela Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1873
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Klaud Alikaj Albcontrol sha Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1164
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Bukaci Posta Shqiptare shaFiliali Qendra Tranzite
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1176
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Donika Karreci Filiali i Postes Shqiptare Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1184
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Mark BezhaniLene BezhaniVenemin HidaVioleta Shahu(Hida)Parashqevi Sinani(Hida)Jani Hida OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1210
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ferdinand Kurteshi Instituti i Ndertimit Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1221
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Llakaj Shoqeria Alba Film sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1236
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Driza Shoqeria Albcontrol sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1814
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Besiana Mullalli Relianda ZheleguShoqeria Permbarimore Bailiff Service Albania shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1825
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Myftar Sulaj ZRPP Kurbin
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1830
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Dave Pasha Xhetani DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1720
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Adrian Cami Filiali i Postes Shqiptare sha Mat
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1734
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Diana Kolaneci Ilda Gega Bajram Abas A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1739
 • Data e Gjykimit:
 • 13.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Cupa Drejtoria e Sherbimit te Trupit Dipllomatik
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2734
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Rabie Kapxhiu Lavdosh Kapxhiu Naze KapxhiuMajlinda KapxhiuEduart Kapxhiu
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2778
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Borana Elbasani Arbi Bera
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2782
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Xhevat Skenderi DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 390
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Dhurata Ymeraj Shoqeria Dini-2009 shpk Loreta Nake Edmond Caka
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 400
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Alma Fiku Fatmir Karamani
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 416
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Devolli OSHEE sha Roland Alushi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2849
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Irena Meta OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 413
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 13:40
 • Palet ne proces:
 • Florjan Prapa Armand Prapa Shoq.Sig. INSIG sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 417
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 14:20
 • Palet ne proces:
 • Sadik MetaSelvije MetaSajmir MetaNezir BrahaMajlinda BrahajFlora BrahajFerideb RringajBlerim RringajArmanda RringajArmira RringajBlearda RringajBleron Rringaj Byroja Shqiptare e SigurimitShoq.Sig. Sigal Din uni
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3877
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shegushe Karaosmani(Kosova) A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1855
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Llubani OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1688
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Shefki Hysa A.K.K.Pronave ZVRPP TiraneAvoaktura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1725
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Hysni Vrapi OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2130
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Hamid Gabili OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2498
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 12:50
 • Palet ne proces:
 • Luan Gega Gjergji Kovaci
 • Relatori:
 • Gj. Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 641
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Tefta Saliasi Permb.Gjyq.Privat Lefter CanajSubi Mato
 • Relatori:
 • Perjashtim relatori Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1189
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 9:40
 • Palet ne proces:
 • Viola Buzali Shoq. Permb. Debit Kollection shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1216
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 10:20
 • Palet ne proces:
 • Mahmut Arriku OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 435
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Taip Mena OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1768
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 11:40
 • Palet ne proces:
 • Tije Alla (Shameti) Dan Alla - Bajame Mansaku (Alla)Luljeta Baki (Alla)Suzana Memishaj (Alla)Fatmira Mehmetaj (Alla) Sami AllaDenis AllaMaksim Alla ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1795
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 12:20
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Rustemi Sanije Rustemi Shpetim Rustemi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3375
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Eurosig sha-Shoqeria Ansig sha Byroja Shqiptare e Sigurimit Shoq. Alb-siguracion shaShoq. Sigal sha Shoq. Atlantik sha Shoq. Insig shaShoq. Sigma Ineralbanian VIG sha Shoq. Intersig Vienna Insurance Group sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4097
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 13:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vega shpk AEGEK Construction S.A Autoriteti Rrugor Shqiptar Shoqeria Alpine Bau Avokatura e Shtetiti - AEGEK Construction S.A - Shoq. Vega shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1153
 • Data e Gjykimit:
 • 12.07.2016 14:00
 • Palet ne proces:
 • Sonila Xhafellari Shoqeria Posta Shqiptare sha Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti: