Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2428
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Zenepe Luka / Shoqeria 55 Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2627
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Jani Nathanaili; Sapho Nathanaili / Belkize Gjonpali; Pal Gjonali
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 103
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Svetllana Marku; Tanush Kaso / Gazeta Republika
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 311
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Mimianita Tila (Kriqi); Meri Gjinushi (Kriqi ) / Aristotel Pano; Haxhi Ymeri; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1668
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Stojani / Kurum International; Hec Ulez
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2693
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Keshilli i Qarkut Lezhe / Shefqet Martini; Zyra e Permbarimit Lezhe
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2425
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Pjetra / Emporiki Bank/Shqiperi Sh.a; Shoqeria Interalbanian Sh.a.; Zyra e Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 790
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Roland Coniku / Shoq. CEZ Shperndarja Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 786
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Defrim Xhemali
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1345
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Rama / Shoq. Drini Construction Sh.p.k; Banka Credit Agricole Albania Sha; Banka Intesa SanPaolo Sh.a; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2633
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Ismail Xhura / Shefit Tashi; Shefikat Tashi; Asqeri Shehu; Ismete Shehu; Rozina Berdufi; Ina Berdufi; Gledi Berdufi / A.K.K.P. Tirane; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 202
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Ahmetaj / Permbaruesi Gyqesor Privat Ermir Godaj; Rejmonda Tusha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1897
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Qamil Mersini / Besnik Mustafaj; Besnik Maxhelaku
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 235
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Lirije Fortuzi / A.K.K.Pronave; Gjyle Sula; Kujtim Pema; Mukadez; Klajdi; Ikbale; Artan; Hasan; Sefer Pema; Anila Shaba ( Pema); Alma Tarakau ( Pema); Dhurata Mato ( Pema); Myzejen Kucuku ( Pema); Halih Vorpsi; Suzana Xhetani (Vorpsi); Arben Vorpsi; Lumnije Xhako (Vorpsi); Qemal Deliallisi;Gezim Deliallisi; Emine Steaj (Pema); Fatos Pema; Qanije Bakalli (Pema); Vesime Xhaxhiu ( Pema); Irma Canameri (Pema); Z.V.R.P.Paluajteshme; A.L.U.I.Z.N.I; Drejtoria Rajonale per Qarkun Tirane ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1913
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Elfrida Kote / Shoqeria SWISSMED Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1440
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Spaho / Kompania e Sigurimeve Eurosig Sh.a; Shoq. Sig. Intersig Sh.a.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1711
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Sina / D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2373
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Njazi Selmani / Korportata Eletroenergjitike Shqiptare K.E.SH Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2427
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Vorpsi / Genc Tomco; Eleni Tomco; Ivana Tomco
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 7
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Avni Lika ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1862
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Hoxha / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Shira / Shoqeria Trajtimi i Studenteve Nr.2 sh.a.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2632
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Qamil Fortuzi; Ilir Fortuzi; Nexhmije Fortuzi; Lejla Fortuzi / Shoqeria Ferar shpk; Aferdita Isufi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2916
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqata Kulturore Artistike Promotor / Bashkia Lushnje
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 42
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Irini Shkalla / Shoq.Permbarimore Executors Litium Exclit Sh.p.k Shoq.Treg. Vila Park / Alb Sh.p.k; Shoq. Tregtare Alpha Bank Sh.a; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 509
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Arjan Vasjari / Donika Kransenski; Eduart Kransenski; Eleni Sheri (Kransenski); Henrik Kransenski
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2631
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Kaloshi / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2440
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Sherbimit Pyjor Tirane / Gani Derguti
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2548
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Miranda cela; Qazim cela / Remzi Muca; Adriatik Bicaku; Efgjeni Bicaku; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme; Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 935
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Mirela Peshkepia / Aishe Peshkepia; Elvira Kapxhiu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2426
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Dila Gjoni / Kol Stojani
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 435
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Thoma Stefanidhi / Shoqeria Vjosa Sh.a; Qendra Kombetare e Regjistrimit Tirane; Lilo Stefanidhi; Vasil Stefanidhi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2092
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Ndoc Bruka; Mhill Bruka / Hasan Lika; Hazis Lika
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 863
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Beneta Shena / Posta Shqiptare
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 875
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Braun GmbH / Personi Fizik Trendafil Tarja; Drejt.Pergj.Doganave
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2226
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Raimand Ymeri / Esmeralda Ymeri
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 206
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ylber Njuma; Sanije Dibra (Njuma); Lulzim Njuma; Shefki Njuma; Nazmi Njuma / Zyhdi Njuma; Fatbardha Murthi (Qejvanaj); Rexhep Murthi; Ibrahim Murthi; Mimoza Murthi (Pelinku); Z.R.P.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 40
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace / Permb. Gjyqesor Julian Ahmeti; Luan Leka; Z.V.R.P.Paluajteshem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1826
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Jollanda Kadi / Xhezmi Kadi; Jorgo Mano; Shoqeria Tregtare A.S.K Oil Sh.a; Qendra Kombetare e Rregjistrimit Tirane ( QKR )
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2530
 • Data e Gjykimit:
 • 30.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Benard Shehu / Shoq. Posta Shqiptare Sh.a.; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 372
 • Data e Gjykimit:
 • 29.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Dini ; Erjon Dini; Arjola Grizhja ( Dini) / Instituti Sigurimeve INSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 835
 • Data e Gjykimit:
 • 29.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Muca / Shoq. ALSAT Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 856
 • Data e Gjykimit:
 • 29.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Dr.Pergj.Parandalimit Pastrimit Parave
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2626
 • Data e Gjykimit:
 • 29.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Bermeta / Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1866
 • Data e Gjykimit:
 • 29.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Dobrolishti; Dorian Dobrolishti / Sebahet Qylafku; Dhurata Hoxha; Mimoza Dobrolishti
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1879
 • Data e Gjykimit:
 • 29.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Fatos Xhediku / Nexhmije Xhediku (Cibaku)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1008
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Rudolf Xhillari / Ertila Druga; Roland Makashi; Food Service Albania Sh.p.k; Qendra Kombetare e Rregjistrimeve
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1001
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a / Njesia Bashkiake Nr.11 Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1008
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Alibali
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1759
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Kasem Mesi / D.R.S.SH.Tirane; I.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1767
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Goci / Operatori i Sistemit te Transmetimit Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1788
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Caca / Ujesjelles Kanalizime Sh.a. Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 776
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Rreza ; Lindita Dublini / Shoq.Permbarimore Private E.P.S.A Sh;.p.k; Shoq. Banka e Tiranes Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1203
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Dede Kaci; Preke Kaci / A.K.K.Pronave Tirane; Av.Shtteit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1731
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hamit Ganaj / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 938
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Afroviti Boci / Pandeli Kozma; Josif Kozma; Antoneta Kozma; Z.V.R.P.P.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 915
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Fetije Livani / D.R.S.SH Diber
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 457
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Deserta Selmani / Mit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1871
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Donika Buda (Korca); Bukurie Korca; Dritan Korca; Alida Korca; Rudina Xhoxhi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1887
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.INTERKINEX Sh.p.k;
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2091
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim cullhaj / Neriman cullhaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1434
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Lumturie Hima / D.R.S.SH. Durres
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1415
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Tregtare Brahaj Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1159
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Caka / Shoqeria SHQIP Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1691
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Sadije Bushati / A.K.K.P. Tirane; Bashkia Shkoder; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1727
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Skender Meta / Edmonda Pirra; Haxhi Meta; Mehmet Meta
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 553
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Avenir Ballvora; Raimonda Ballvora (Ahmeti) ( Kerkuesa) / Hajdar Qyfaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1817
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Faik Basha / Liljana Basha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1819
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Edlira Zoto / Shoqeria Plus Comunication Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 8
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Ceruja Sh.p.k / Shoq. Justitia Sh.p.k; Shoq. Shkalla
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 468
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Afrodhiti (Afroviti) Peci (Vaso) Kerkues)
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 495
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Myhrije Kashari ( Dedej); Servete Kashari ( Shumneri) / Hasan Kashari; Haxhi Kashari; Fiqiri Kashari; Hiqmet Kashari; Ymer Duka; Ramiz Duka; Selim Tota; Hazbi Lika; Margaruta Dhima; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane; Av. Shtetit; Komuna Farke Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2625
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hike Vladi / Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizimeve prane Bashkise Kamez
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 492
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Dritan Arapi; Shpetim Gjana; Ndue Vukaj; Zef Kola; Jakov Doda; Eduart Sylaj; Lumturije Hoxha; Jorgo Zeneli; Agron Zeneli; Fatmir Zeneli; Lek Gjoni; Selajdin Ymeri; Sherif Qyra; Gjon Markgjoka; Ndrec Markgjoka; Ndrec Gjonmarkaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 506
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Kapo; Ardita Kapo / Ema Kapo (Andrea); Kostandin Kapo; Kliti Kapo
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2435
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Nisa Preza (Berberi); Nurie Capo (Berberi); Ferit Berberi; Enver Berberi / Myzejen Gruja (Berberi); Suela Berberi; Florian Berberi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 927
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 189
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Erjon Bilali / Genc Boga (Boga&Associate Atorneys at Law)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2059
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Kisha Franceskane Zonja Nunciate / Astrit Vlashi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 388
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Dhurata Gjoni / CEZ Shperndarja Sh.a
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2630
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Hajdari; Myzejen Hajdari / Albert Cela; Alketa Cela; Z.V.R.P.P. Tirane; Banka Kombetare Tregtare Sh.a.
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 822
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Taulant Hakani / Armanda Kokaj
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 844
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Sokol Behaj / Vodafon Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 847
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ljulezim Jajaga / Qemal Brahja; Skender Brahja; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1129
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Kadri Dervishi; Dalip Dervishi; Hatixhe Tocila (Dervishi); Zade Lame (Dervishi); Selim Dervishi; Hava Xhepexhiu (Dervishi); Luljeta Kumja (Dervishi); Taibe Mollai (Dervishi); Engjellushe Duzha (Dervishi); Hajrije Dervishi; Eneida Dervishi; Enxhi Dervishi; Manushaqe Dervishi; Suzana Cekrezi (Dervishi); Liljana Dervishi; Fatmir; Anila Dervishi / A.K.K.P Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1147
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Karaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 220
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ENERGYSOLUTION Sh.p.k / Shoqeria ACI/ENGINERING Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1770
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Krisanthi Beshiri / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1786
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Fluturime Jashari / Posta Shqiptare Sh.a. Filiali Mat
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1816
 • Data e Gjykimit:
 • 28.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Prend Petoku / Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes Qarku Durres; Komuna Thumane; Z.V.R.P.P. Kruje
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 805
 • Data e Gjykimit:
 • 24.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Nafije Mata
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 809
 • Data e Gjykimit:
 • 24.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Eneda Thano / Fond. Zonja Keshillit Mire
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 830
 • Data e Gjykimit:
 • 24.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Griselda Ndreu / Shoq. Trajt.Student.Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1811
 • Data e Gjykimit:
 • 24.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Albana Tufa / Artur Tufa
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1832
 • Data e Gjykimit:
 • 24.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Asqeri Pepa / Shoqeria e Sigurimeve Interalbanian Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 221
 • Data e Gjykimit:
 • 24.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Xibri / Genci Shtepani; Bashkia Tirane; Shoq. Treg/Trans/Hysa Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 956
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Vaide Almeta
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 957
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Alfred Gjokrosa Emanuela Gjokrosa
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 971
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Vasjari; Defrim Veizaj (Vasjari) / Reti Zeqaj; Alban Tirana
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1699
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Brilanda Kraja / Shoqeria Posta ShqiptareSh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1703
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Komuniteti Mysliman; Myftinia Kavaje / A.K.K.P. Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1725
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Mucaj; Dylbe Mucaj / Banka Kombetare Tregtare Sh.a.; Bledar Hada; Shkelqim Veliu
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 757
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Lejla Bushati / Z.Gj.Civile Bashkia Tirane Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 758
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Bijushe Mata
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 761
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hane Hoxha / Trajtimit Student Nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 894
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Lesha; Loreta Bica / Shoqeria DHL Internacinoal ( Albania) LTD
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 911
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Sali Agaj [Paditės] Trajtim i Studenteve nr. 1 sha Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 286
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sotiraq Panoti [Paditės] Refik Allushi [I Paditur] ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1771
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare General Polymeren Recycling Albania Sh.p.k; Shoq.Tregtare Polymeren Recycling Albania Sh.p.k;Shoq. Tregtare AKS/ES/2007 Sh.p.k / Raiffeisen Bank Sh.a; Shoq. Permbarimore Private Power & Justice Sh.p.k;
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1785
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Flutura Selita / Posta Shqiptare Sh.a. Filiali Mat
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1827
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Jonida Zeza / Shoqeria Trajtim Studenti Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1401
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Tris Company” sh.p.k. [Paditės] Shoqėria “Cez Shpėrndarje” sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Perjashtim
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1412
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Doina Goga [Paditės] Shoqeria Kesh sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1480
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Fiqret Maloku [Paditės] Bardhyl Belalla [I Paditur] Elvana Belalla [I Paditur] Besnik Belalla [I Paditur] Shpresa Kurti [Person i Tretė] Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [Person i Tretė] Ismail Maloku [Ndėrhyrės Kryesor] Kujtim Karaj [Ndėrhyrės Kryesor] Sanije Koci [I Paditur] Edmond Sinani [I Paditur] Edvin Sinani [I Paditur] Adem Sinani [I Paditur] Lindita Sinani [I Paditur] Elida Sinani [I Paditur] Arjana Sinani [I Paditur] Agim Sinani [I Paditur] Merita Sinani [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1640
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Daut Preni / Eduart Preni; Beklie Preni; Admirim Preni; Artan Preni
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1663
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Behare Klosi (Laci) / Kurum International Sh.a.; Hidrocentrali Ulez Shkopet
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1681
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ylli Nushi [Paditės] Albina Nushi [Paditės] Shqipe Nushi [Paditės] Dorina Nushi [Paditės] Genti Nushi [Paditės] Edlir Vokopola [I Paditur] Lumir Vokopola [I Paditur] Agim Vokopola [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1768
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Kisha Katolike “Zemra e Krishtit” [Paditės] Agjensia e Kthimit e Kompensimit tė Pronave [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [I Paditur] Hysnije Agaj [I Paditur] Eli Agaj [I Paditur] Meli Agaj [I Paditur] Silva Agaj (Bala) [I Paditur] Besnik Agaj [I Paditur] Kujtim Agaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1790
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Fushe Kruje / C.E.Z. Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1807
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Sinan Meneri / Ramazan Krasniqi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 440
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Autoriteti Portual Durres
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 38
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ferid Mehmeti ; Xhensika Perolli / Genci Mehmeti
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 453
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Leonidha Gjermeni / Shoq. Albanian Mobile Communications ( A.M.C ) Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2386
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ukro Metal Sh.a; Saimir Peko / Agjensia e Kthimit dhe e Kompesimit te Pronave Tirane; Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2416
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Lela [Paditės] C.E.Z. Shperndarje sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 465
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Tatjana Mihali / Studio Permbarimore Elite Bailiff
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 871
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Lozi [Kėrkues] Komuna Zall-Herr [Person i Tretė] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 885
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shefki Patlli [Paditės] Shoqeria "Super Beton Mati" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 903
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Digit Alb” sha [Paditės] Shoqeria “A&B Grup” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 790
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Zorba [Paditės] “Banka NBG Albania” sh.a., Dega Tirane [I Paditur] Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private “TDR GROUP” sh.p.k [I Paditur] Shoqeria “2-AL” sh.p.k [I Paditur] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 800
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shqipe Cela [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimeve [I Paditur] Anxhela Cela [Ndėrhyrės Kryesor] Luisiana Cela [Ndėrhyrės Kryesor] Serxhjo Cela [Ndėrhyrės Kryesor] Marsela Cela [Ndėrhyrės Kryesor]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 812
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Helidon Samarxhi [Paditės] Ndėrmarrja “Trajtimi i Studentėve nr. 2” sh.a. Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1081
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Andon Prifti / Shoq. Commodore Brands Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1096
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ajet Lamce / Byroja Shqiptare e Sigurimeve; INSIG Sh.a; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1112
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Sefer Guro , Xhonatan Guro; Armando Guro; Arta Guro; Raiffeisen Bank Sh.a.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1717
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Xhameta / D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1733
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Hysni Papa / C.E.Z. Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1761
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Fiqirete Bajrami / D.R.S.SH.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 419
 • Data e Gjykimit:
 • 23.04.2015 10.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Ramilli [Paditės] Shoqata e Blektoreve Shqiptare [Paditės] Shoqata “Bashkimi i Fermerėve Shqiptare” [Paditės] Shoqata Kombėtare e Mekanikės dhe Mjeteve Bujqėsore [Paditės] Shoqata e Bujqėsisė Biologjike “Bioadria” [Paditės] Shoqata e Shpend Rritėsve Shqiptarė [Paditės] Shoqata Kombėtare “Kėshilli i Agrobiznesit Shqiptar” (KASH) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 620
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Vehbi Furxhi / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 724
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Jani Steri / Shoq. Global Petroleum Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 789
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Violeta Bibollari
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1741
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Eni Zaimi / C.E.Z. Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1784
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Musa Cami / Drejtoria e Drejtimit te Pronave Publike; prane Ministrise se Financave; Bashkia Peshkopi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1804
 • Data e Gjykimit:
 • 22.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Shehu / Shoqeria Alsat TV
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 820
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Zhaneta Miloti / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 842
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Xhango / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit; Majlinda Deda ( Qeraxhiu); Luljeta Haderi; Adnan ( Qeraxhiu); File; Zajmira; Merita; Sokol Fuat; Gani ( Qeraxhiu); Remi Abdiu; Burhan Abdiu; Bedra Tola ( Abdiu); Syrja Abdiu; Mimoza Zeqja (Abdiu); Lirie Krifsa; Meliha Bilbili; Lavdie Alla; Besnik Skenderi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 878
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve “INTERSIG-VIENNA INSUARANCE GROUP” sha [Paditės] Shoqeria Permbarimore “Alimadhi” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1616
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Islam Dengu / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1638
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Vlash Gjinaj; Ded Skeja; Lek Bruka; Frederik Gjonaj; Kastriot Gjoni; Armir Sefgjini; Viktor Lleshi; Islam Kola; Fran Medha; Gjon Rica; Dod Bruka; Ilirian Meta; Gjin Gjini; Orland Stojani; Fran Kalthi; Hamit Neli; Gjon Rica; Altin Kalthi; Dede Daci; Artan Stojani; Sander Rica; Tonin Limaci; Xhovalin Menga; Luciano Rica; Nerim Mara / Shoqeria SHRSF KESH Security Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2930
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ELKRI Sh.p.k / Agjensia e Zhvillimit te Zonave Malore; Komuna carshove; Permet
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 720
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Gjuzi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 733
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Myrfide Cene (Hoxha) ( Kerkuese) / D.R.S.Sh.; I.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 743
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ardiana Aliaj ( Midha) / Shoq. Omega Pharma Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 868
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Remzi Kasa; Laze ; Enkeleda; Resmie; Edison; Besmir Kasa / Sigal Uniqa Grou Austria
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 874
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Behare Milloshi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 893
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Morja / Fatmir Morja
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1718
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Armando Merkaj (Durraj); Etleva Merkaj (Durraj) / Adelina Durraj; Emijlano Durraj; Manuela Duka
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1724
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Drita Kapllani / Shoqeria e Sigurimeve Sigal Uniqa Group Austria Sh.a.; Tirana International Airport Nene Tereza
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1745
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Vukatana / Fatos Pipa; Shoqeria SPEED Sh.p.k; Alket Meslani; Ervin Taci; Z.R.V.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1379
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Filloreta Cemi / Naim Keci
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1363
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve Intersig/Vienna Insurance Group Sh.a / Shoqeria Permbarimore AlimadhiSh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 339
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Razije Lloti
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1591
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Esat Faruku / Shoqeria Tirana Bank Sh.a.; Shkelqim Keqi; Violeta Keqi; Shoqeria Prestige Bailiff Service Sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1607
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Alushaj; Mercedes Alushaj / Pajtim Thaci; Edlira Thaci
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1633
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sabri Goxheri / Evelina Shabani
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1723
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Mecani / Elda cakciri
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1729
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Vila (Bacelli) / D.R.S.Shoqerore Tirane; D.R.S. Shoqerore Korce; Komuna Qender Bulgarec
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1743
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alba Beton Shpk / Shoqeria Vista Group Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 424
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Filaj / Suzana Zaimi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 29
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Shqypi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 435
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Komuniteti Mysliman i Shqiperise; Myftinia Durres
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 442
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Burrel / Shpresa Meta; Shoq.Permbarimore Jutica/ Permbaruese Florjan Beqaraj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2378
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Esmiralda Kolaneci (Osmani) / Qendra e Rregjistrimit te Aksioneve Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2384
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sajde Ajazi / Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane; Instituti i Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 836
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Poleshi / Min.Financave; Dega e Thesarit Kurbin; Prokroria e Rrethit Kurbin
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 854
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Hanke Domi; Leme Domi; Sulltane Tarja ( Domi); Muhamet Domi; Asllan Domi / Sulejman Kokonozi; Jakup; Vjollca ; Fatbardha; Ilir; Myslim Kokonozi; Bukurije Saraci; Z.V.RPaluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 859
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Muci [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 299
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Halil Mehmeti / Sulejman Koci; Min. Mbrojtjes ; Enti Kombater i Banesave Diber; Arkivi Shtetit Dega Diber; Z.R.P.P.Mat; Bashkia Burrel
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 307
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Elmas Elmasllari
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 329
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Neritan Hazizaj / Shoq. Boom Boom Radio/ Tv Sh.p.k; Arbi Xhelo
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 770
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Nexhip Hasani / Shoq.Alsat Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 774
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Klimateknika TB 2 Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 777
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Leonard Ēeko [Paditės] Shoqėria “KOMFORT” sh.p.k [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1033
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Silvana Xixi / Alfred Xixi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1040
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria”Anjona”shpk [Paditės] Shoqeria”Ponari Construction”shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1060
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Hasan Batusha [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Avokaturės sė Shtetit, Zyra Vendore Tiranė [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1644
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Keldi Beshi; Eralda Zenelaj (Beshi); Sindi Zenelaj / Servete Beshi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1665
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Besim Bala / Ilir Nika; Nikoll Nika; Selman Cuka; Ahmet Doda
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1692
 • Data e Gjykimit:
 • 21.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Prene Coka / Shoqeria Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 Sh.A
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 585
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Thanas Selenica [Paditės] Shoqėria “ARKO 2001” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 598
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Dave Musteqja [Paditės] Zyra e Gjendjes Civile prane Rrethit Kruje [I Paditur] Zyra e Gjendjes Civile prane Komunes Bubq [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 609
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Alban Coniku [I Paditur] Shoqeria “ Albania Mobile Communications” sha [Paditės]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2629
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Shabani / Bujar Duro; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 586
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • ‘Vodafone Albania’ Sh. A [Paditės] Shoqėria ‘Proqual’ (Qualub) Sh.A. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 600
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Mersini [Paditės] Mehmet Kurti [Paditės] Shoqėria “San Tara” shpk [I Paditur] Lutfi Shtrezi [Person i Tretė] Pellumb Rakipi(Avdillari) [Person i Tretė] Suzana Rakipi(Avdillari) [Person i Tretė] Mustafa Zeqiri (Avdillari) [Person i Tretė] Mirela Zeqiri (Avdillari) [Person i Tretė] Fredi Musaj [Person i Tretė] Liljana Musaj [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1693
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Tase / Shoqeria Klodi Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1708
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Bari Sina / Shoqeria Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 Sh.a.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1730
 • Data e Gjykimit:
 • 17.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Bega / Shoqeria Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 788
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Vllamasi [Paditės] Liliana Vllamasi [Paditės] Shoqėria “Zaimaj” sh.p.k., [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 804
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqata “Qendra Let’s Dance” [Paditės] Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisė dhe Sipėrmarrjes [I Paditur] Avokatia e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 818
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Tefta Tafani [Paditės] Mandrit Tafani [Paditės] Ueda Tafani [Paditės] Alfons Tafani [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimit [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1564
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit; Zyra Avokatit te Pergjithshem / A.K.K.Pronave Tirane; Dhimitrulla Nakuci; Tatjana Caja; Diana Lika; Janaq Nakuci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1573
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjitheshme e Shtetit / Zyra e Permbarimit Anastas Kote; Bexhet Nazeraj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1592
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Ilar” shpk [Paditės] Vojsava Marku [I Paditur] Filip Marku [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 691
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Rovito Palokaj [Paditės] Shoqeria e Sigurimit “SIGAL Uniqua Group Austria” sha [I Paditur] Autoriteti I Mbikqyrjes Financiare.(AMF) [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 700
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Mahir Reci / Nd.Traj.Studenteve Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 706
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Najaz Cullahj ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 841
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Gjonaj / Shoq. Albcontrol Sha. ( ish ANTA Sh.a)
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 852
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Robert Sarro [I Paditur] Elmaz Bimi [I Paditur] Shoqėria “GAMA” sh.p.k [Paditės]
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 862
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Julian Skendaj
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1672
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Lime Hoxha / D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1678
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Etleva Durici / Shoqeria Kevger Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1684
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Emirjon Meneci / C.E.Z. Shperndarje Sh.a. Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1055
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Limani; Amanda Gaci ( Limani) / Juna Limani; Mitat Lika; Shoq. Condor Sh.p.k; Z.V.R.P.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1261
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Skender Seferi / Zyra Permbarimore Tirane; Credins Bank; Marsela Seferi; Lindita Mali; Leonard Seferi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 350
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Hodo; Silvana Hodo / Vjollca Hodo; Nafije Kaloti; Violeta Turullai
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1528
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Emin Hoxhallari / Shoqeria Permbarimore Executores Litium (Exclit) shpk; Shoqeria Alpha Bank / Albania Sh.a ;
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1562
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Artjan Dervishi; Bashkim Dervishi; Qefsere Dervishi / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1569
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Marjana Pllaha; Marika Dolani (Kinolli) / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1679
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjon Margjoka; Dava Margjoka / Banka Nderkombetare Tregtare; Shoqeria e Permbarimit Zig shpk; Shpresa Ismaili; Erjon Ismaili
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1694
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Boksi / Korporata Elektroenergjitike Shqiprtare KESH Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1707
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Kolprecaj / Shoqeria Operatori i Sistemit te Transmetimit Sh.a.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 392
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Eridion Mata / CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 402
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimt (BSHS) / Sokol Myrtaj; Drejt.Policise Qarkut Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 412
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Adelaida Lleshi; Jorando; Rajerson; Rozeta; Antonela Lleshi / Shoq. INSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 354
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Guma [I Paditur] D.R.S.SH.Tirane [Paditės] Shoqėria Permbarimore “ Debit Collection ”, sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 386
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria B&A ne administrim
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 401
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Albi Petrela [Paditės] A.K.K.P. Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 813
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hilmi Halilaj [Paditės] CEZ Shpėrndarje Sh.A ( ish OSSH) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 824
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Redi Kreci [Paditės] SHOQERIA “ALBCONTROL” sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 831
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Sajmir Hokja [Paditės] Shoqėria “Atlantik” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1003
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Matilda Matoshi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1012
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Renis Yze / Shoq. TV Alsat Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1502
 • Data e Gjykimit:
 • 16.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ismail Farka / Idajet Farka;
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 551
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Pjetra / Banka Credit Agricole Shqiperi; Shoq.Sherbimi Permb. ZIG Sh.p.k; Kompania e Sigurimeve Interalbania Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 557
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Elvis Kamberaj / Min.Financave; Dega e Thesatrit Tirane ; Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 583
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane / Studio Permbarimore L.D.C.Tirane Sulejman Shemsiu; Elma Gjeli; Arjan Gjeli
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 569
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Meleqe Bakalli / Komuna Petrele; Keshilli Qarkut; Sek.Administrimit dhe Mbrojtjes Tokes prane Kesh. Qarkut Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 573
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Klodjan Hajdaraj / Zyra Permbarimit Tirane; Donilda Bullaci
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2044
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Aeroporti Nene Tereza Sh.a / Osman Picari; Z.R.P.P. Kruje
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1649
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Krasniqi / Cez Shperndarje sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1659
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ali Karaj / Fehmi Karaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1682
 • Data e Gjykimit:
 • 15.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Veliu / Banka Credit Agricole Shqiperi Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 767
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Sefer Tarja
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 771
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Sentiljano Zhala / Shoq. CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 781
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Skender Vataj / Shoq. Trajtimi i Studenteve Nr.3 Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1525
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Lavderim Laze / Shoqeria Permbarimore ARB Sh.p.k; Shoqeria NBG Bank Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1536
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Gasper Jaku / Demir Kondi; Peme Kondi; Antimon Kondi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1554
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ardita Repishta / Shoqeria TV Alsat Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3253
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Drita Avduli [I Paditur] Dhoma Kombėtare e Ndėrmjetėsve [Paditės] Ministria e Drejtesise Tirane [Person i Tretė] Chemonics International (Projekti Just) [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 667
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 13.20
 • Palet ne proces:
 • Igli Sula / Nexhmije Sula; Aida Danaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 671
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 14.00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Rusmajli [Paditės] Shoqeria Agmar-Al shpk [Paditės] Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG shpk [I Paditur] Banka Reiffeisen sha Tirane [I Paditur
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 681
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 14.30
 • Palet ne proces:
 • Elona Buka / Shoq. Intesa Sanpaolo Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 739
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Milis Brick Sh.a / Studio Permbarimore Fat 2010; I.N.U.Kombetar; Komuna Thumane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 814
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Amalia Cati
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 826
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Olsi Barka / Shoq. ITD
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1631
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Power Justice
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1651
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Durbaku ( Celmeta) / Veli Celmeta; Arben Celmeta; Hume Celmeta; Bajram Dorzi; Sadete Celmeta; Eduard Celmeta; Gazmir Celmeta; Klodjan Celmeta; Leonard Celmeta; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1661
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Fitnete Bukaci / D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 765
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkimi Sindikatave Pavarura te Shqiperise / Sind.Pav.Punonjesve Civile Mbrojtjes dhe Rendit Publik; Z.V.R.P.Paluajteshme; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 834
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Fitnete Beqiri / Subjekti Personi Fizik Ramiz Kamani
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 907
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Florin Limani / Lavdije Limani
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1485
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Sula / Agjensia Nacionale e Trafikut Ajror (ANTA) Sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1491
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Hamit Meneri / CEZ Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1510
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Bido / A.K.K.Pronave Tirane; Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Patundshme;
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1634
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Liri Capo / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1654
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve Sigal Uniqa Grup Austria Sh.a / Florjan Nuzi (Stan)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1656
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Kapllan Xhelili / C.E.Z. Shperndarje Sh.a. Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 20
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit FAF Sh.a / Zyra Permbarimore Ardael; Arjan Kola
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 21
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Idajet Cela / Shoqeria Volalba
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 389
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kleidi Sh.p.k ; Lutfi Dokushi ; Vera Dokushi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2310
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Begu / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2329
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Gjin Gjoni / Shoqeria
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2359
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Fadil Shkembi; Xhemal Shkembi; Suzana Alite; Fatbardha Bylyku; Myzejen Docaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 763
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Artina Ramaj ( Xhaferasi)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 772
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Ibroja
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 806
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Gjin Progni
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 258
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Jazaj / Skender Betoja
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 276
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • L.F Construction Group Sh.p.k
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 288
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria A.M.C / Posta Shqiptare Sh.a; Filiali Kukes; Posta Shqiptare Sh.a; Filiali Vlore; Posta Shqiptare Sh.a; Filiali Lushnje;
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 949
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Mirela Cobani; Saimir Arbana; Sait Arbana / Min.Financave; M.E.T.E; Min. Zhvillimit Ekonomise; Tregetis dhe Sipermarrjes ( MZHETS) ; A. K.K.P.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 953
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ardian Dyla; Anila Dyla / Byroja Shqiptare Sigurimit; Alfred Ndershenaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 965
 • Data e Gjykimit:
 • 14.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ermira Tabaku / Shoq. Ndermarrja Trajtimi i Stud.Nr.1 Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 368
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Xhabrahimi [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Avokaturės sė Shtetit Zyra Vendore Tiranė [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 380
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Ujesjelles Kanalizime Sh.a Mat / Toni Shema; Veli Dobra
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 18
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Martin Susaj
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 617
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shahin Hajdari / Shoq. Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 644
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Astrit Cake [Paditės] Banka “Credit Agricole-Shqiperi” sh.a Dega Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 654
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Robert Wood / Shoq. A.M.C Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 525
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Floriana Paskali / Kristaq Bucka; Bashkia Tirane; Z.V.R.P.Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 535
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Ismail Dyrmishi; Skender; Fatmir; Enver; Bardhyl Dermyshi; Behije Seda (Dermysh); Elmaze Zaimi (Dermysh); Lavdije Kotorri Dermysh); Lumturije Budini Dermysh)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 549
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Shpata / Shoq. Trajtimi i Studenteve Nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 540
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Rakip Balla
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 553
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Zylfa ( Kerkues) / Komuna Preze; Administrimi Mbrojtjes se Tokes prane Kesh.Qarkut Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 562
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Agron Meraj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1609
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “H.L.GROUP” LTD [Paditės] Shoqėria “EDAL” Sh.p.k. [I Paditur] Agron Daci [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1635
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH.Tirane [Paditės] Zyra e Pėrmbarimit ‘’EPSA’’sh.p.k. [I Paditur] Enver Sani [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1646
 • Data e Gjykimit:
 • 10.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Xhemile Hoxha [Paditės] Shoqeria «Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve nr 2 »Sh.a Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 734
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Klotilt Skeja / CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 744
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Qesja
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 755
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Diana Kaculini / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1483
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hejdije Meta / Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1492
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Dajko / Shoqeria Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1520
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Babasi / 2 Sh.p.k / CEZ Shperndarje Sh.a.; Agjensia CEZ Shperndarje Kruje
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 623
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Kom.Mysliman i Shqiperise; Myftinia Elbasan / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 795
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Enver (Jorgo) Topalli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 799
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe / Mirela Neli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1598
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom Tirane Sh.a / Enderjeta Dabulla; Arnisa Zeqo
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1611
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH. Diber / Shoqeria Permbarimore Private Justitia
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1629
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Metani / Komuna Zall Herr; D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 137
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Toska [Paditės] Aurel Toska [Paditės] Shoqėria “KORKIS” shpk [Paditės] Shoqėria “Belesova 1” Shpk [Paditės] Shoqėria “Silva 2003 Shpk” [Paditės] Shoqėria pėrmbarimore private “Executores Litium” Shpk [I Paditur] Shoqeria “Pro Credit Bank” sh.a [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 145
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Mazniku / Lumturie Nunaj (Mazniku)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 151
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Bezati / Shoqeria Aurora Konstruksion Sh.p.k; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2253
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Rapi Dhima / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2272
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Fan Dedaj / Shoqeria OST Security
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2281
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ermelinda Heta / Posta Shqiptare Sh.a. Filiali Mat
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 748
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Sjoq.Pharma One / Stela Pazari
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 754
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Sokol Kurtbalaj / Shoq.Permbaruese Private Tris Sh.p.k; Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 759
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ferdinand Topalli
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 752
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Balliu / D.R.S.Shoqerore
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 760
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Enkled Caushi / Shoq.Tregtare Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 764
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Anonime Tentur/Turizm / Venus D&E Sh.p.k ; Erjon Gjoni
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 914
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Fidane Hoti
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 923
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Durim Sh.p.k / Zyra Permbarimore Admir Beqiri; Banka Kombetare Tregtare; Erind Gjoni
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 939
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ali Resuli; Donika Resuli / Shpresa Resuli; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1431
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Daver Cano [Paditės] Shoqeria "Cristian Construksion" shpk [I Paditur] Artur Mema [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1442
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Suzana Perroi / D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1450
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Rajmond Aliu / Rezidenca Studentore Universitare nr. 1 Tirane sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1604
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Altin Kuko / Shoqeria Tregtare Food Trade sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1608
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Merita Petrela (Halili); Xhuljeta Gjinia (Halili) / Eduart Kercova; Dashamir Kercova
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1618
 • Data e Gjykimit:
 • 09.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a / Dhoma e Tregtise dhe Industrise Qarku Kukes; Bashkim Ngjeci; Adrian Ngeca; Ali Bardhishi; Ramiz Lala
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 324
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Roland Mora / Hanme Mora
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 340
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Tusha / D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 359
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Lili Hila
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 587
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkimi i Shoqerive ‘’Ecogen’’ SH.P.K, ‘’Albavia’’ SH.P.K [Paditės] Ministria e Energjitikes dhe Industrise [I Paditur] Komisjoni i Prokurimit Publik [I Paditur] Shoqeria ’B.A.D’’ Sh.P.K, ‘’REJ’’ SH.P.K dhe ‘’ATLAS’’ SH.P.K [Ndėrhyrės Kryesor] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 599
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Lac; Ndermarrja Rruge Kanalizime Lac; / CEZ Shperndarja Sh.a Dega Lac; CEZ Shperndarja Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 608
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Syla [Paditės] Shoqėria e Sigurimeve “INTERSIG” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 496
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Artur Biraci / CEZ Shperndarja Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 505
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Hirie Abazi / CEZ Shperndarja Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 515
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Lala / Nikoll Tuci; Violeta Krosi; Z.V.R.P. Palauajteshme Kurbin
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 517
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Nafije Hysuka / D.R.S.Shoqerore
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 524
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ermira Luzati
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4305/539
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Eduart Brahja
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1556
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Bejko; Pashako Agolli (Bejko); Roillanda Hysenbengasi; Klajdi Bejko; Suzana Shehu (Bejko); Leonard Bejko / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1580
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ana Shehi (Koci);
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1605
 • Data e Gjykimit:
 • 08.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Destan Miftaraj / Rez. Studentore Universitare Nr. 1 Sh.a (Ish Shoq. Ndermarrja Trajtimit Studenteve Nr.1 )
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 705
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Begzo Coniku ; Agron Coniku; Anila Coniku / Lejla Halili; Z.V.R.P.Paluajteshme; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 712
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Muca / CEZ Shperndarja sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 739
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Isuf Basha / Hamdi Bylyku; Selime Bylyku; Enti Kombetar i Banesave; Drejt. Rajonale Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1411
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Albana Dragjoshi / Shoqeria OST Security Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1451
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ORMARS 2000 Sh.p.k / Banka Raiffeisen Bank Sh.a; Shoqeria e Permbarimit Privat EPSA Sh.p.k
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1468
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Pajtim Struga / Shoq. CEZ Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 592
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Vangjeli Bazi [Person i Tretė] Dritan Bazi [Person i Tretė] Altin Bazi [Person i Tretė] Lorenc Bazi [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit, Zyra e Avokatit tė Pėrgjithshėm [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 607
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Ali Kokoshi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 615
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Jonuzaj / Alma Jonuzaj
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1547
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Neim Ballanxhia; Elisabeta Ballanxhia; Albion Ballanxhia / Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1584
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Llagami [Paditės] Fatmira Dono [Paditės] Rexhep Shehi [Paditės] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1590
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Naile Sefa / Shoqeria Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve nr 2 Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 597
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Irma Vani / Shoq. Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 51
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Sadete Agastra [I Paditur] Elona Agastra [I Paditur] Eanda Agastra [I Paditur] Elton Agastra [I Paditur] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Tirane [Paditės] Permbaruesi gjyqesor privat Ermir Godaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 52
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Domi ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2202
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Danjel Bardhoshi / INSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2219
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Hadi Bushati / A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2241
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Petrit Zeneli / Posta Shqiptare Sh.a. Filiali Kruje; Posta Shqiptare Sh.a. Filiali Durres
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 728
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Imva Zylfo / Shoq. Genesis
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 740
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Shuli / CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 747
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Suzana Pano; Kozeta Samsuri; Vera Trebicka / A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 65
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Bilbili [I Paditur] Shoqeria "Ital Construksion" shpk [Paditės]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 241
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Alban Hoxhaj / Shoq. Hazen Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 251
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. A.M.C Sh.a / Vera Lushaj; Lavdie Zotaj; Armando Gjini; Indrit Borici; Artur Mamadhaj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 702
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Osman Ismaili ; Xhume Dervishi ( Ismaili); Nurie Picari ( Ismaili)
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 722
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Sheme Rexhaj; Behare Rexhaj / Shoq.Perbmarimore B.S.A Sh.p.k; Banka e Tiranes Sh.a; Shoq. Zeta Shoes Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 742
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Jete Mazari / Armando Mazari; Rajmonda Mazari
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 866
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria AMC Sh.a / Altin Lazaj; Artur Dushi; Kozeta Gjipali; Gentian Shkurti; Leonard Pasho
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 876
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Qendra Nderkombetare e Kultures Arbnori / Flamur Shehu
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 889
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Jehona Cera
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 393
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Pranvera Qehajaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 395
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Filip Bushgjokaj / Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 405
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH; Instituti Sigurimeve Shoqerore Tirane / Zyra e Permbarimit Privat Andani Bailiff Office; Kastriot Guma
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1371
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmir Canka / CEZ Shperndarje Sh.a.; Permbaruesi Gjyqesor Privat Luan Hoti
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1387
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Qefsere Xhepa (Shima) / Z.Q.R.Paluajteshme Tirane; Z.V.R.P.P.Tirane; A.K.K.Pronave; Sabrije Stafa; Shefikat Stafa
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1406
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Sadik Agalliu; Miranda Agalliu (Tapia); Renata Agalliu (Tomini); Bledar Agalliu; Genc Agalliu; Florinda Bazo (Agalliu); Myzejen Agalliu; Eduart (Edvar) Agalliu; Aida Agalliu ; A.K.K.Pronave Tirane / Zyra Mansaku; Sanije Bega; Hysni Bakalli; Xhevrije Bakalli; Maksimilian Bakalli; Hafsa Karaj (Celiku); Agron Bakalli; Artur Bakalli; Gezim Dangellia; Englantina Matja (Dangellia); Armando Dangellia; Feliks Dangellia; Nexhmi Agalliu; Deshir Merepeza; Saimir Merepeza; Manjola Merepeza (Qefalia); Leonard Qyra; Qefsere Agalliu; Muharrem Celiku; Vaje Celiku; Ervin Celiku; Erald Celiku; Naime Bakalli; Arben Bakalli; Lindita Muhameti (Dangellia); Petrit Bakalli; Myftar Agalliu; Dylbere Agalliu; Bukurie Agalliu; Z.V.R.P.P.Tirane; Shoqeria Jon 2002 Sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1537
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shqipe Ismalaja / Operatori i Sistemit te Transmetimit (OST) Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1560
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vjosa Sh.a / Shoqeria Permbarimore Private Albase Sh.p.k.; Thoma Stefanidhi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1583
 • Data e Gjykimit:
 • 07.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Digit/Alb Sh.a / Shoqeria AL/TE Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3814/289
 • Data e Gjykimit:
 • 03.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria A&B Sh.p.k / Pavlina Como; Stefania Como
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 295
 • Data e Gjykimit:
 • 03.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve INSIG Sh.a / Flamur Metalli
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 313
 • Data e Gjykimit:
 • 03.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Rabihane Sinaj; Manure Musaj; Merzaide Gjataj / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 547
 • Data e Gjykimit:
 • 03.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Saimir Topollari / CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 560
 • Data e Gjykimit:
 • 03.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Armela Mitku
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 577
 • Data e Gjykimit:
 • 03.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Enver Balla
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 448
 • Data e Gjykimit:
 • 03.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Hasime Doku / DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 465
 • Data e Gjykimit:
 • 03.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Xhezo (Kule)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 476
 • Data e Gjykimit:
 • 03.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Alma Dyrmishi / Korporata Elektroenergjetike Shqiptare K.E.S.H Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4202/ 477
 • Data e Gjykimit:
 • 03.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Emanuela Sako / Shoq. Uni Press Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 489
 • Data e Gjykimit:
 • 03.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Thanas Cetri
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 511
 • Data e Gjykimit:
 • 03.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Mahmut Gjoka; Shime Gjoka / Agron Hasanaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1501
 • Data e Gjykimit:
 • 03.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Kaci
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1505
 • Data e Gjykimit:
 • 03.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albania Mobile Communications (A.M.C) Sh.a / Leonard Mehmeti; Sulejman Subashi; Tonin Marku
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1540
 • Data e Gjykimit:
 • 03.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Halil Gjoni [Paditės] Xhelal Stojku [I Paditur] Sofije Stojku [Ndėrhyrės Kryesor]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 674
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Qirjako Kolaci
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 682
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Agron Beqaraj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 701
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. AMC Sh.a / Drejt. Sherbimit Pyjor Kruje; Komuna Bubq; Kruje; Shkolla 9/ Vjecare Nr.4 Kruje; Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kruje ; Ismail Tema
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1368
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Dan Alla [Paditės] Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes sė Tokės, pranė Kėshillit tė Qarkut Tiranė [I Paditur] Njėsia Administrative Nr.5 Tiranė [I Paditur] Pellumb Brari [I Paditur] Kujtim Brari [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1383
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Ferrunaj [Paditės] Liljana Qorri [Paditės] Shoqeria “Vila Park-Alb” shpk [I Paditur] Shoqeria “Alpha Bank Albania” sha [I Paditur] Shoqeria “Executores Litium” shpk [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1403
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Isuf Rruci / Raiffeisen Bank sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 558
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Nadire Carcani / Fatbardha Carcani; Gezim Carcani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 568
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Rudina Struga / Fatmir Struga
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 582
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Eurogjici Security Sh.p.k / Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV; Drejt.Pergjitheshmr e Radio Televizionit Shqiptar
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1497
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Klevis Maloku;
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1513
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Rabe Tafhasi; Dilaver Tafhasi; Sabah Tafhasi / Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1546
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Olgera Kore (Muka) / Shoqeria TV/ Alsat Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 559
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Gazidede / Zyra Permbarimore Gjyqesore Tirane; Drejt.Pergj. Doganave
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 570
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Allaraj / Bashkia Tirane; I.N.U.K prane Bashkise Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 576
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Endri Dyrmishi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2157
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shkelqime Sopoti / Filiali i Postes Shqiptare sh.a. Mat
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2161
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Flora Beqiraj / Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2175
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Skender Hasa / Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr 1 Sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 710
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Mustafaj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 715
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Thaci / Bajame Aga
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 717
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimit / Bekim Murja
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 684
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Eduard Istrefi / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 690
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Landeslease / Medik Line Stewart Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 698
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Rasim Allushi [Paditės] Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit FAF SH.A [I Paditur] Shoqeria Permbarimore ZIG SH.P.K [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4628/753
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Llazar Llukmani [Paditės] Nakije Ilia(Babameto) [I Paditur] Adil Babameto [I Paditur] Fatmira Gjata [I Paditur] Kreshnik Vuthi [I Paditur] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 845
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Gani Haruni / Ujesjelles Kanalizime Sh.a; Zyra Permbarimore Ardael
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 861
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Astrit Balliu / Glaudiana Balliu
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1568
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Elton Myftiu / Ada Musaraj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1599
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Enkela Cenkollari; Hava Cenkollari / Shoqeria Permbarimore TDR Group shpk; Banka Emporiki Sh.a.; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1613
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Olsi Shehi / Shoqeria UNIVERS/ALB Sh.a.; (Spitali Amerikan)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 370
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bledar Tuzi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 374
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ervin Mazniku / Agj.Prok.Publik; Kontrolli i Larte i Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 383
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Fatbardh Vrioni / Shoq.Kesh Security SHRSF Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1332
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Dervishi / Vjollca Dervishi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1339
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Brecani / Shoqeria Rezidenca Studentore Universitare Nr.1
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1342
 • Data e Gjykimit:
 • 02.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Sada Selita / Besnik Selita
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 247
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Reshat Kripa [Paditės] Shoqeria’’ Cez shperndarje’’ sh.a [I Paditur] Shoqeria Prmbarimore ‘’ZIG’’sh.p.k [I Paditur] Limoz Alliraj [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 271
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Boce [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 274
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Edmond Hodo [Paditės] Shoqeria "Volalba" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 504
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Elsed Guberi / Ujesjelles Kanalizime Tirane UKT Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 506
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Lavdije Kokoshi (Bace) (Kerkuese)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 530
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Kotorri
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 406
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ ENRIKO KUĒA” sh.p.k [Paditės] Shpetim Nazarko [Paditės] Rrapush Hoxholli [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 421
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Pellumbi / Suela Alvora
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 429
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Irena Pitellari [Paditės] Shoqeria Horizon shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 428
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Irini Shuke
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 455
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Guri / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 467
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Tomorr Plangarica; Irena Dardha; Diana Meca / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1423
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Vorpsi [Paditės] Adriatik Haxhiaj [I Paditur] Alma Haxhiaj [I Paditur] Shoqeria "Gora" shpk [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1445
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Kosta [Paditės] Drejtoria e Pergjithshme e Postave [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1463
 • Data e Gjykimit:
 • 01.04.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Alban Catalli / Cez Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2720
 • Data e Gjykimit:
 • 31.03.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Zoi Qyrana [Paditės] Spitali Amerikan “Univers Alb” [I Paditur]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2030
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Gazheli / Bashkim Gazheli; Afrim Gazheli; Z.R.P.P. Vendore Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2212
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ilia Llakmani; Rajmonda Llakmani; Gentian Llakmani; Eva Llakmani / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane; Av. Shtetit Zyra Vendore Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2374
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Tartari; Adnan ; Rezar; Uran Tartari / Shoqeria Ndertuesi 10 Sh.p.k; Xhafer Vila; Zhozlern Dardha; Antoneta Tila; Skender Zela; Heribert Tila; Ndricim Dardha Klaudia Dardha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 282
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gerald Xhelilaj / Shoqeria Anonime Operatori i Sistemit te Transmetimit (OST) sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 487
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Cakoni / Kalosh Vata
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4405/39
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Maliq Hametbejasi / Belul Liga; Petraq Vila; Dritan Stroni
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 186
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Beqir Shaqiri; Ramazan Shaqiri / Shpresa Abazi; Arbjon Abazi; Nensi Abazi; Diana Hyka; Kujtim Hyka; Eni Hyka; Shoqeria Eurovini Sh.p.k; Shoqeria Merkaj Sh.p.k; Z.V.R.P.P. Tirane; Suzana Shaqiri; Brunilda Shaqiri; Mirjana Shaqiri
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 28
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Elvin Salavaci / Shoq.Plus Communications Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 401
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria TPE Sh.p.k / Shoqeria ABC News Sh.a ; Giovani DAlessandro; Eligio Romanazzi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 416
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Albanian Mobile Comunication (A.M.C) Sh.a / Altin Kreku;Xhevahir Sana; Enton Berberi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 621
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Isufi ; Shoqeria Aleksandros Sh.p.k / Shoq. Katalena Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1865
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ilda Malile / Ilir Mandri
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 991/88
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alb – Security [Paditės] Raiffeisen Bank [I Paditur] Arturo Verzeroli [I Paditur
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1389
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Zhaneta Alushi / Drejtoria e Pergjithshme e Qytetit Nr. 1; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1399
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Sh.a./Banka Intesa San Paolo Albania Sh.A; Shoqeria Tecnimon S.p.A
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5198/1201
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015 10.40
 • Palet ne proces:
 • Floresha Halimi [Kėrkues] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1805
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Kaiku [Paditės] Fatmir Istrefaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1952
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ervin Rexhvelaj / Shaqir Rexhvelaj; Zana Rexhvalaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2423
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Kokonozi / Shoqeria Tregtare Vefa Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1327
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Pajtim Luka [Paditės] Ibrahim Lama [I Paditur] Shyqyri lama [I Paditur] Z.V.R.P.P. Kruje [I Kundėr Paditur] Komuna Thumane [I Kundėr Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1349
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Arjan Muca / Shoqeria Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 154
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nuri Stepa [Paditės] Sazan Stepa [I Paditur] Myzejen Stepa [I Paditur] Xhinevra Stepa [I Paditur] Gramos Stepa [I Paditur] Teuta Sade (Stepa) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 548
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Idriz Zika / Fiqirete Zika
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1018
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Lefteri Kullaj / Ylli Kullaj
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1921
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Sazan Luzi / C.E.Z. Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1474
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Naim Kraja [Paditės] Agjencia e Trajtimit tė Kredive (ATK) [I Paditur] “Prestige Bailiff Service” Shpk (ish Shėrbimi Pėrmbarimor“AEF”sh pk) [I Paditur] Zamir (Bashli) Hoxha [I Paditur] Ahmet Omi [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1480
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Fiqret Maloku; Ismail Maloku; Kujtim Karaj / Bardhyl Belalla; Elvana; Besnik Belalla; Sanije Koci; Edmond Sinani; Edvin ; Adem ; Lindita; Elida; Arjana; Agim; Merita Sinani; Shpresa Kurti; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje Relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2371
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Lusha / Nazmi Lusha; Petrit Majtara; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1021/98
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Nallbani ; Eda Nallbani / Shoq. LTD Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 23
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi (Demiri) / Gjyze Bureli; Feride Hasa; Rajmonda Muca
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 435
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Thoma Stefanidhi / Shoqeria Vjosa Sh.a; Qendra Kombetare e Regjistrimit Tirane; Lilo Stefanidhi; Vasil Stefanidhi
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2147
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a /Kujtim Xhakani; Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 683
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Artan Hasula [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore “AFA 2010”Shpk, [I Paditur] “Raifaissen Bank” Sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 692
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sejrije Dushku / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 696
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Muhamed Hajdari [Paditės] Arben Murati [I Paditur] Ymer Murati [I Paditur] Komuna Kashar [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 983
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Kasapi / Shoq. CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2092
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ndoc Bruka; Mhill Bruka / Hasan Lika; Hazis Lika
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2393
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Natasha Ilia [Paditės] Vilma Fuga [Paditės] Hasime Kasmi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1541
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Preke Vukaj / Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve nr.2; sh.a.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1557
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Kurt Skara / Shoqeria Tur/Alb/Krom Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2392
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare LRC Products Limited / Drejtoria e Pergjithshme e Patentave dhe Markave; Shoqeria Tregtare ARSENI Sh.p.k; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 361
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Softa [Paditės] Elton Mezini [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 773
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ismete Breti / D.R.S.SH Tirane; I.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 204
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Lirije Fortuzi [Paditės] Agjensia e kthimit e Kompensimit te Pronave [I Paditur] Beqir Xhepa [Person i Tretė] Liri Josa [Person i Tretė] Margarita Xhepa [Person i Tretė] Ndricim Xhepa [Person i Tretė] Sokol Xhepa [Person i Tretė] Gezim Xhepa [Person i Tretė] Hajrie Xhepa [Person i Tretė] Mirlinda Xhepa [Person i Tretė] Ilir Shkembi [Person i Tretė] Manjola Reci [Person i Tretė] Eva Shkembi [Person i Tretė] Flora Llukmani [Person i Tretė] Aurora Papa [Person i Tretė] Mahmudije Fortuzi [Person i Tretė] Fatos Fortuzi [Person i Tretė] Arben Fortuzi [Person i Tretė] Lejla Biba [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1124
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit; Zyra e Avokatit te Pergjithshem / Agjensia e Kthimit e Kompesimit te Pronave Tirane; Arminda Jakupi; Vilfrid Shyti; Z.V.R.P.P. Tirane; Ismete Suti
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2159
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Rudina Hiso / Fatmira Jegeni; Eduart Jegeni
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1462
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Andoneta Prifti / Shoqeria Trajtimi i Studenteve Nr.2 sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1494
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Blerina Gjoka [Paditės] Shkolla e Lartė Private “VITRINA” [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1521
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Murat Hidri / Gezim Dani; CEZ Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6448/2422
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015 12.00
 • Palet ne proces:
 • Nikolla Hanxhari [Paditės] Andrea Neto [Paditės] Demir Dyrmishi [Paditės] Erjon Cela [Paditės] Ferdinand Canaj [Paditės] Mark Lleshi [Paditės] Shoqeria “LNK” sh.p.k. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 234
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Arlind Teferici / Shoq. CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3666/237
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Zeneli" [Paditės] Dega e Thesarit Kurbin [I Paditur] Prokuroria e Rrethit Kurbin [Person i Tretė] Ministria e Financave Tiranė [I Paditur] Bardhyl Zeneli [Ndėrhyrės Kryesor]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 240
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Haxhire Balla ( Balla) ; Hava Hoxha ( Balla); Deje Deliu ( Balla) / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 452
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Denis Vrapi / Shoq.Tregtare Petcor Internacional Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4192/471
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Nurie Gosturani [Paditės] Sadri Gosturani [Paditės] Fatos Gosturani [Paditės] Lindar Gosturani [Paditės] Arjon Gosturani [Paditės] Erdita Dushaj(Gosturani) [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimeve [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 480
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nevila Bami / Alketa Brahushaj; Permbaruesi Gjyqesor Privat Agim Sulce
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 338
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Xhimo Baxhaku / Zyra Gjendjes Civile Njesia Bashkiake Nr.5
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 354
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Gjele Mhilli ; Liljana Lleshi (Mhilli); Vojsava Prenga (Mhilli); Dritan Mhilli; Gjok; Kastriot; Eli; Miklovan Mhilli / Shoq. Sigurimeve; INSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 393
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit / Shoqeria Euroil Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 403
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ASA Cleaning / Shoq. City Park Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 409
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Dema / Korporata Elektroenergjetike Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 910
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Hetemije Mydini / CEZ Shperndarja Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5326/1318
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve Atlantik Sh.a / Fatos Elezi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1343
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Gjoka (Cico); Ilir Gjoka ( Kerkuesa)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1365
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Cela; Luljeta Bektashi / Shoqeria VILA PARK /ALB Shpk; Shoqeria Alpha Bank Albania Sh.a.; Shoqeria Permbarimore Executores Litium (EXC LIT) Sh.p.k; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 669
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Galeria Kombėtare e Arteve [Paditės] Shoqėria “FASHION PC ALBANIE” SHPK [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 673
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Merxhushi [Paditės] Shoqėria pėrmbarimore “Executors Litium”( Exclit) shpk [I Paditur] Shoqėria tregtare “Vila Park – Alb “ shpk [I Paditur] Shoqėria tregtare “ Alpha Bank “ sha [I Paditur] Zyra vendore e rregjistrimit te pasurive te paluajtshme Tiranė ZVRPPTiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2135
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Ku&Ko" shpk [Paditės] Shoqeria "Ndertim Tirane" sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1304
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Tragaj [Paditės] Shoqeria "Rofix" sh.p.k. [I Paditur] Shoqeria e Permbarimore “Prestigj Bailiff Sevice”sh.pk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1315
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Insituti i Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor ; Av. Shtetit / Shoqeria Adel Print Sh.p.k
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1322
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane / Zyra e Permbarimit Debit Colection.Sh.p.k ; Arif Aliaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 527
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Besim Qoshja [Paditės] Haki Qoshja [Paditės] Bujar Qoshja [I Paditur] Kujtim Qoshja [I Paditur] Enver Qoshja [I Paditur] Arta Qoshja [I Paditur] Nimete Qoshja [I Paditur] Menduhie Qoshja [Person i Tretė] Dallendyshe Qoshja [Person i Tretė] Deshira Qoshja [Person i Tretė] Liri Qoshja(Milla) [Person i Tretė] Nafije Qoshja(Milla) [Person i Tretė] Menduhie Qoshja(Hyka) [Person i Tretė] Bektash Qoshja [Person i Tretė] Violeta Qoshja [Person i Tretė] Merita Destani [Person i Tretė] Silvava Qoshja (Muraku) [Person i Tretė] Abedin Guzia [Person i Tretė] Njazi Guzia [Person i Tretė] Deshira Ceta [Person i Tretė] Majlinda [Person i Tretė] Shoqėria “HELIOS CONSTRUCTION” shpk [Ndėrhyrės Kryesor]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 537
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • SHOQERIA “ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS (A.M.C.) SH.A [Paditės] SHOQERIA “ART CONSTRUCTION” SH.P.K [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 545
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Albanian Mobile Communications (AMC sh.a.) [Paditės] Njėsia Bashkiake Nr.11, Tiranė [I Paditur] Shkolla 9 vjeēare “Mihal Grameno”, Tiranė [I Paditur] Ndėrmarrja e Trajtimit tė Studentit Nr.2, sh.a [I Paditur] Drejtoria e Konvikteve tė Shkollave tė Mesme, Tiranė [I Paditur] Fakulteti i Drejtėsisė, Universiteti i Tiranės [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1422
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Pasmaciu (Shkreta) / D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1439
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Tone Bushgjoka; Jutbine Bushgjokaj; Rodon Bushgjokaj; Julian Bushgjokaj; Rine Bushgjokaj; Nikoll Bushgjokaj / Shoqeria e Sigurimeve INSIG Sh.a.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1455
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Suela Vladi / Shoqeria e Sigurimeve Albsig Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1755
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria CURRI Sh.p.k / Komuna Farke
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 285
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Nishi [Paditės] Tonin Nishi [I Paditur] Marie Sterkaj (Nishi) [Kėrkues] Rita Pali [I Paditur] Prene Nishi [I Paditur] Ali Sula [Person i Tretė] Z.V.R.P.P. Kurbin [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 289
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit / Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave; Mimin Mustafaraj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2124
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Nefir Petritaj [Paditės] Albert Gjineci [I Paditur] Shoqeria “INA-96” sh.p.k. [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 656
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Jani Papandile [Paditės] Leonora Papandile [Person i Tretė] Sofie Papandile [Person i Tretė] Jorgji Papandile [Person i Tretė] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtėshme Kolonjė [Person i Tretė] Komuna Barmash,Kolonjė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 665
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Valdet Gjinali (Deralla) [Paditės] AKK Pronave Tiranė [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 678
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shpend Miri [Paditės] Enver Kaloshi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 193
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Lac / Ujesjellesi Sh.a Kurbin; Bashkia Mamurras; Komuna Milot
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 195
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Erinda Fiku / Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 209
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Dielli Shehi [Paditės] Teuta Uruci (Shehi) [Paditės] Violeta Topi (Shehi) [Paditės] Lumturi Kuci (Shehi) [Paditės] Ylli Shehi [Paditės] Hana Sina (Shehi) [Paditės] Laureta Serezi (Shehi) [Paditės] Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a [I Paditur] OST, Njesia Operative Tirane [I Paditur] Zyra Vendore e Rretgjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 719
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Dervishi / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 732
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Haxhi / A.K.K.Pronave; Fatmira Qendro; Z.V.R.P.P.Sarande
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 741
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Dollaku / Z.V.R.P.Paluajteshme; Keshilli Qarkut Durres ; ZAMT Kruje
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1495
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Florida Kumanaku / Albanian Qatar Foundation
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1504
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albania Mobile CommunicationsSha / Arian Hoxha; Ilmi Sali;
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2372
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Leka / Lejla Sevrani; Artan Sevrani; Rubin Sevrani; Skender Koja
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 323
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Refije Muka / DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 345
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Dhimitraq Kondo [Paditės] Aristidh Kondo [Paditės] Elisabeta Konomi [Paditės] Leta Shyti [Paditės] Urani Celiku [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 351
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ristan Ziu / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane; Z.Q.R.P.Paluajteshme Tirane; Thoma Lala
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1285
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Fushe Kruje / Permbaruese Gjyqesore Private Suela I.Hoxha; Dashamir Cela
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1291
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ALBTELECOM Sh.a / Shoqeria BALKAN GIPS sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1311
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Tahir Bacova [Paditės] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1460
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Cani" shpk [Paditės] Shoqeria Permbarimore "Strati Bailiff's" Service" Shpk [I Paditur] Intesa Sanpaolo Bank Albania" Sha [Person i Tretė] Banka "Credins" Sha [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1489
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Llambi Andrea / Shoqeria ANTEA CEMENT Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 206
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Dosti (Balla) [Paditės] Lulzim Dosti [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 208
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Frosa Hamlli [Paditės] Lavdije Hamlli [Paditės] Njazi Hamlli [Paditės] Melina Hamlli [Paditės] Gezim Hamlli [Paditės] Sazan Hamlli [Paditės] Mimoza Hamlli [Paditės] Shoqeria INTERALBANIAN sha [I Paditur] Byroja Shqiptare e Sigurimeve, B.SH.S [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 217
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Remzi Muca / Bashkim Vladi; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 422
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Fadil Xhini / Euroterm
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 432
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Kuqi / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 443
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Adrian Becolli / Shoq. Vila Park Sh.a; Shoq. Banka Credins Sh.a; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 316
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Nermine Ali [Paditės] Gani Ali [I Paditur] Sinan Luca [I Paditur] Alketa Luca [I Paditur] Bardhok Dodaj [I Paditur] Donika Dodaj [I Paditur] Alda Dodaj [I Paditur] BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A. [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 318
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Leonora Teodori / Niko ( Nezir) Teodori
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 336
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Verdova / I.S.SH ; D.R.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 365
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Epsem Grand / KESH Sh.a; Cez Shperndarje Sh.a ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 372
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Dini [Paditės] Erjon Dini [Paditės] Arjola Grizhja (Dini) [Paditės] Instituti i Sigurimeve “ INSIG” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 379
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Mereme Dervishi [Paditės] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber [I Paditur] Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Mat [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1286
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Inida Qemalli / Elidon Qemalli
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1297
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Naum Ikonomi [Paditės] Sila Marini (Ikonomi) [Paditės] Bani Ikonomi [Paditės] Ariste Ikonomi [Paditės] Dritan Ikonomi [Paditės] Briseida Xhafa (Ikonomi) [Paditės] Kliton Ikonomi [Paditės] Josif Ikonomi [Paditės] Vida Ikonomi [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1303
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Endri Gjorgo / Shoqeria Tregetare Tobacco Holding THG
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 649
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fetah Hasanaj [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tiranė [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 659
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Elona Beqiri / Renato Beqiri
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 660
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatime Gjokrasa [Paditės] SHOQĖRIA PĖRMBARIMORE “EXECUTORS LITIUM (EXCLIT)” sh.p.k. [I Paditur] SHOQĖRIA “VILA PARK – ALB” sh.p.k [I Paditur] SHOQĖRIA “ALPHA BANK“ sh.a [I Paditur] ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANĖ ZVRPPTIRANĖ [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1243
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Besim Kullafi [Paditės] Shoqeria „Trajtimi Studenti Nr 2“ sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1267
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Gafur Gazidede / CEZ Shperndarje Sh.a; Drejtoria Rajonale Cez Shperndarje Burrel
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1295
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • "Trezhnjeva" shpk [Paditės] "Eurogjici-Security" shpk [I Paditur] Posta Shqiptare sh.a [Person i Tretė] Autoriteti Shendetsor Rajonal [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 484
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Alketa Ngjela [Paditės] Procredit Banka sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 492
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Transoilgroup” sh.a [Paditės] Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tiranė [I Paditur] Drejtoria e Apelimit Tatimor pranė Drejtorisė sė Pėrgjithėshme tė Tatimeve Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 510
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mit'hat Gega [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1385
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a / Komuna Zerqan Bulqize; Defrim Fiku; Naim Xhaferri; Arif Hyka; Julian Lika; Eduart Pervizi; Benjamin Sula; Mensur Fiku; Mufit Fiku; Avni Hoxha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1390
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Marjeta Treko (Strakosha) [Paditės] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1397
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a / Bashkia Kamez
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 554
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Roland Sheshi / KESH Security SHRSF Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2001
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Eva Rama / Shoqeria Albkontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2012
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Xheka / Shoqeria Posta Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2027
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Voltiza Prendi / Mariglen Cani
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 635
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Doci / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 648
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Fetah Elezi [Paditės] Mirand Tugu(Fugu) [Ndėrhyrės Dytėsor] Artan Mullai [Person i Tretė] Ahmet Baramuca [Person i Tretė] Skender Kamberi [Person i Tretė] Durim Ēekja [Person i Tretė] Zabit Elezi [Person i Tretė] Shefqet Elezi [Person i Tretė] Flora Ajazi [Person i Tretė] Shkelqim Qershori [Person i Tretė] Hasan Ibrahimllari [Person i Tretė] Shoqeria``Ana``shpk [I Paditur] Shoqeria ‘’AD-STAR’’sh.p.k [Person i Tretė] Shoqeria ‘’Dola ‘’sh.p.k [Person i Tretė] Shoqeria ‘’VALA’sh.p.k. [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 653
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Besnik Beqaraj [Paditės] Shoqėria “Busa” sh.p.k. [I Paditur] Miranda Murati [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 703
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore / Permbaruesi Privat Helidon Xhindi; Astrit Kondaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 716
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Nafije Picrri / D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4579/718
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Violanda Gorani [Paditės] Sokol Agaraj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1447
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Hysni Buci [Paditės] Lumturi Buci [Paditės] Soraldo Buci [Paditės] Anxhela Buci [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimeve [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1470
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Naime Musta / D.R.S.SH. Tirane; Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1472
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare sh.a (BKT) [Paditės] Entela Gjoka [I Paditur] Vasillaq Gjoka [I Paditur] Zarifa Bajraktari [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 281
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • ‘’Procredit Bank’’ sha “ProCredit Bank” Sh.a [Paditės] Shoqeria Permbarimore “Strati Bailiff’s Service” shpk [I Paditur] Shoqeria ‘’ANI’’ shpk [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 283
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Qamil Topi [I Paditur] ALBtelecom sh.a [Paditės]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 319
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Peca / CEZ Shperndarje Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1221
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Tuci [Paditės] Shoqeria Permbarimore Zig sh.p.k. [I Paditur] Banka Kombetare Tregtare sh.a. [Person i Tretė] Muharrem Hocja [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1236
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Esmeralda Mustafaraj / Shoqeria Tregtare Korporata Elektroenergjitike Shqiptare KESH Sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1264
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ylli Shabani [Paditės] Julian Shabani [Paditės] Shoqėria e sigurimeve, ATLANTIK sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1432
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Markel Manaj / Shoqeria Lottosport sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1446
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Vlore [Person i Tretė] Cerciz Shabani [Person i Tretė] Zonje Shabani [I Paditur] Rinild Shabani [I Paditur] Silvana Shabani [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 176
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Elez Elezi [Paditės] Qerim Hasa [I Paditur] Bashkim Hasa [I Paditur] Bashkia Klos [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 185
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Adrian Kondo [Paditės] Mark Mali [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 196
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Perparime Lamaj [Kėrkues] Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster [Person i Tretė] Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 381
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ornela Salibasha [Paditės] Orjola Salibasha [Paditės] Armanda Salibasha [Paditės] Edmond Salibasha [Paditės] Brikena Salibasha [Paditės] Roland Lacej [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 397
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “5 A”shpk [Paditės] Shoqeria “ PELIVANI ” sh.p.k. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 418
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Irena Beltoja [Paditės] Autoriteti Shendetesot Rajonal (ASHR) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 291
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Valtes sh.p.k [Paditės] Raiffeisen Bank Sh.a [I Paditur] MTC Contruction Sh.p.k [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 296
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Oltiona Hoxhallari [I Paditur] Shoqeria Celsi Design and Publicity shpk [Paditės]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 303
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Petraq Petreli [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave, Tirane [I Paditur] Avokatura e shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 337
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit [Paditės] Agjenia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur] Ferat Hasaj [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 346
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Rudin Cara [Paditės] Shoqeria “ Cez Shperndarje “ sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 352
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Bardhe Nikolla [Kėrkues] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Durres [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1230
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) [Paditės] Andrea Nathanaili [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1238
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ismete Qatipi [Paditės] Drita Nallbani [Paditės] Zyra Qoku [Paditės] Refije Dhigoi [I Paditur] Shpresa Koxhuku [I Paditur] Vjollca Yskollari [I Paditur] Arjana Berberi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1257
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Stefan Shani [Paditės] Albert Shani [I Paditur] Tatjana Shani [I Paditur] Ndėrmarrja Nr.3 e Punėtorėve Bashkia Tiranė [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 641
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmije Danushi / D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 643
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Ashland Nederland BV”,shoqeri e se drejtes hollandeze [Paditės] Shoqeria Kappa Oil sha [I Paditur] Ashland Licensing and Intellectual Property LLC (ALIP) [Ndėrhyrės Kryesor]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 646
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Zija Xhelepi [Paditės] Qani Muca [I Paditur] Shpetim Hysa [I Paditur] Altin Shyti [I Paditur] Muharrem Tola [I Paditur] Islam Hysa [I Paditur] Aluizni Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1218
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “SIAME” sh.p.k. [Paditės] Shoqėria “DKA CONSTRUCTION” sh.p.k. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1220
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Univers-Alb” Sh.a. [Paditės] Shoqėria “Eurosig” Sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1225
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Halim Sala [Kėrkues] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Tiranė [Person i Tretė] Komuna Zall-Herr, Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 450
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Spahiu [Paditės] Bujar Kasmi [Person i Tretė] Mahire Ishka [Person i Tretė] Elion Ishka [Person i Tretė] Roena Ishka [Person i Tretė] Ela Ishka [Person i Tretė] Akademia e Edukimit Fizik dhe Sporteve Vojo Kushi [I Paditur] Zyra Shqiptare Per te Drejten e Autorit [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 459
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Zenepe Luka [Paditės] Nebil Cika [I Paditur] Redaksia e Gazetes ‘’Metropol’’ [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 472
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “GEO CONSULTING” sh.a [Paditės] Bashkia Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1310
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sadi Cela [Paditės] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1345
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Rama [Paditės] Shoqėria“Drini Construction” shpk [I Paditur] Banka “Credit Agricole Albania” Sha [I Paditur] Banka “Intesa Sanpaolo” Sha [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1361
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom sh.a. [Paditės] Esmeralda Perleka [I Paditur] Krenar Ajazi [I Paditur] Astrit Kodra [I Paditur] Perlat Lelaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 544
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Cela [Paditės] Shoqėria ‘’OST SECURITY’’ sh.a [I Paditur] Keshilli Mbikqyres ‘’OST SECURITY’’ sh.a [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1955
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Eshref Kacuri [Paditės] Isak Kacuri [Paditės] Kreshnik Kacuri [Paditės] Nusret Kacuri [Paditės] Gladiola Kacuri [Paditės] A.K.K.P. Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1965
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Mane Lala [Kėrkues] D.R.S.SH.Diber [Person i Tretė] Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Mat [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1967
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Naxhije Barmeta [Paditės] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Diber [I Paditur] Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Mat [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 189
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Erjon Bilali [Paditės] GENC BOGA (Boga & Associates Attorneys at Law), [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 190
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • "Classic" shpk [Paditės] Prokuroria e Krimeve te Renda Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 188
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Odin Libohova [Paditės] Ministria e Turizimit,Kultures, Rinise dhe Sporteve [I Paditur] Galeria Kombetare e Arteve [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 675
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Gaba [I Paditur] Radio Televizioni Shqiptar [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 280
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Naim Noka [Kėrkues] Myzafer Avdia [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 793
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Zenel Vekshari [Paditės] Instituti Arsimor “Willson” [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 688
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sabri Qosja [Paditės] Sanije Myderizi [Paditės] Qefsere Kalaja [Paditės] Naime Reci [Paditės] Mereme Hoxha [Paditės] Sabrije Mara [Paditės] Hamide Faja [Paditės] Gezim Vorpsi [Paditės] Xhavit Vorpsi [Paditės] Rakip Vorpsi [Paditės] Lejla Drenofci(Vorpsi) [Paditės] Shqipe Katroshi [Paditės] Merita Fortuzi [Paditės] Shoqėria “Ad Star” Shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 693
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Mali Ismaili [Paditės] Asllan Bylyku [I Paditur] Ahmet Bylyku [I Paditur] Kėshilli i Qarkut Tiranė (SAMT), [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tiranė [I Paditur] Bashkia Vorė [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4549/696
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Erida Sina [I Paditur] Eagle Mobile sha [Paditės]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1384
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Robert Idrizaj [Paditės] Shkolla e Mesme Teknike-Elektrike “Gjergj Canko” [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1413
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Tris Company” sh.p.k. [Paditės] Shoqėria “Cez Shpėrndarje”, sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1414
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Eriona Berisha [Paditės] Ergi Ceka [I Paditur] Zyra e Gjendjes Civile Nr 5 Elbasan [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 252
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Uran Butka [Paditės] Miriam Permeti (Beli) [I Paditur] Zenepe Beli [I Paditur] Ikbal Myftari(Beli) [I Paditur] Tamara Bushaj (Beli) [I Paditur] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 263
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Megi Nuhu [Paditės] Erikas Nuhu [Paditės] Kondor Ceka [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 266
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Orest Taci [Paditės] Shoqeria e Sigurimeve”Sigal Uniqa Group Austria”sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1193
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit [Paditės] Z.V.R.P.P. Tirane [I Paditur] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur] Albert Kika [I Paditur] Ilir Kika [I Paditur] Edmond Kika [I Paditur] Rexhep Kika [I Paditur] Feride Kika [I Paditur] Xhuma Kika [I Paditur] Qemal Kika [I Paditur] Nazmi Kika [I Paditur] Flora Hysenagolli (Kika) [I Paditur] Nurjeta Brari (Kika) [I Paditur] Dylbere Baxhaku (Kika) [I Paditur] Ferhat Kika [I Paditur] Emine Kika [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1202
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Atlas Sh.A, [Paditės] Credit Agrikol sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1208
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fluturim Guni [Paditės] CEZ Shperndarje sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1400
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Andon Tapia [Paditės] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, Tirane [I Paditur] Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme, Tirane [Person i Tretė] Rustem Hajdaraj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1425
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “GRAPHIC LINE-01” shpk [Paditės] Bashkia Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 155
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Cena [Paditės] “KESH SECURITY SHRSF” sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 165
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Erideta Bashi [Paditės] Shoqėria Tregtare “CEZ Shpėrndarje” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 169
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Astrit Kotaj [Paditės] Shoqeria anonime “Kesh Security SHRSF” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 356
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Diana Dajko (Lufi) [Paditės] Instituti i Sigurimeve “INSIG” sh.a [I Paditur]