Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1005
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Beton Ekspres Sh.p.k / Banka Tiranes; Shoq. Permbarimore Zig Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1959
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Sela / Fiqirete Sela; Denisa Thomaraj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1006
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Tur/Alb/Krom Sh.p.k / Shoq. Albchrom Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1043
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. K.D.K Sh.p.k / Shoq.Permb.Gjyq.Privat Bailiff Service Albania; Banka Societe Generale Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1639
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Cerri / Trashegimtaret e Xhemal Male: Bije Male; Dallendyshe Shkoza ( Male); Razije Shabani ( Male); Ramazan Male; Bashkim Male; Pranvera Laja (Male ); Banka Kombetare Tregtare Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2348
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Marije Preci / Filiali Postes Shqiptare Sh.a Lezhe
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5379
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Mirsie Palaj / Shoq.Tregt.Rezidenca Studentore Universitare nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5099
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Jeshnica; Elvis; Klaudio Jeshnica / Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 860
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ermal Ribaj ; Melda Ribaj / Zyra Permb.; Genti Taci ; Viktor Taci
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 974
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Evelina Qyqja (Toptani) ( Kerkuese)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 991
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Alb Security / Raiffeisen Bank sh.a; Arturo Verzeroli
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1546
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Elvin Salavaci / Shoq. Plus Communications Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1978
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Gilien Beci / Shoq. Antea Cement Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4774
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hyrije Bali / Rami Mucollari; Maksim Horanlli; Valentina Horanlli; Lumturi Toptani; Gjyslime Mullanji; Melsi; Emil Mullanji; Z.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1005
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Beton Ekspres Sh.p.k / Banka Tiranes; Shoq. Permbarimore Zig Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1959
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Sela / Fiqirete Sela; Denisa Thomaraj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1006
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Tur/Alb/Krom Sh.p.k / Shoq. Albchrom Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1043
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. K.D.K Sh.p.k / Shoq.Permb.Gjyq.Privat Bailiff Service Albania; Banka Societe Generale Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1639
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Cerri / Trashegimtaret e Xhemal Male: Bije Male; Dallendyshe Shkoza ( Male); Razije Shabani ( Male); Ramazan Male; Bashkim Male; Pranvera Laja (Male ); Banka Kombetare Tregtare Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2348
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Marije Preci / Filiali Postes Shqiptare Sh.a Lezhe
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5379
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Mirsie Palaj / Shoq.Tregt.Rezidenca Studentore Universitare nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5099
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Jeshnica; Elvis; Klaudio Jeshnica / Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 860
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ermal Ribaj ; Melda Ribaj / Zyra Permb.; Genti Taci ; Viktor Taci
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 974
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Evelina Qyqja (Toptani) ( Kerkuese)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 991
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Alb Security / Raiffeisen Bank sh.a; Arturo Verzeroli
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1546
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Elvin Salavaci / Shoq. Plus Communications Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1978
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Gilien Beci / Shoq. Antea Cement Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4774
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hyrije Bali / Rami Mucollari; Maksim Horanlli; Valentina Horanlli; Lumturi Toptani; Gjyslime Mullanji; Melsi; Emil Mullanji; Z.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1427
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.VEGA Sh.p.k / Shoq.Crown Acquisitions Sh.a; Shoq. Rudnap Constraction ALBANIA; Dege e Shoqerise se Huaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5753
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.20
 • Palet ne proces:
 • Hajrije Dervishi / Albtelecom Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4039
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit ; Zyra Av.Pergjitheshme / A.K.K.Pronave; Fatime Copa Gezim Copa
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5051
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Kupi / C.E.Z Shperndarje
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4802
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Mosho / Ilmi Loci; Rajmond Dervishi; Ilo Mustafa; Nuri Cuni; Abdulla Drangu; Zeqir; Drangu; Alfred Hasmuca; Kastriot Gera; Adem Alldervishi; Altin Duqi; Sami Sinakolli; Sherif Hasmuca
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5726
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Leka Zogu / Alban Xhillari
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4816
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Elson Madani / Shoq. OST Security Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 699
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Vega Sh.p.k / Aleksander Gavoci; Mukadez Gjini; Shoq.Permbarimore private ZIG Sh.p.k Banka Tiranes Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6128
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.20
 • Palet ne proces:
 • Klodian Kerciku / Posta Shqiptare Sh. a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4769
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Hazizaj / Shoq. Albcontrol Sh.a ( Ish ANTA Sh.a )
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1112
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Halim Kuci / Shoq.Permb. Tris Sh.p.k.; CEZ Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1173
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.me pergjegjesi te kufizuar ALTEC Shpk; Arben Aliaj; Majlinda Aliaj / Shoq. Permb. Private Kreon; Banka e Pare e Investimeve Shqiperi Sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1188
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Jonida Olldashi / Permb.Gjyqesor Privat Bailiff/Matani Co Sh.p.k.; Ardian Buzo
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 245
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Kurum International Sh.a ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1508
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Saimir Peko; Shoq. Ukrometal Sh.a / Bujar Haroku; Vera; Ambra; Anderson Haroku
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5356
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Dashnor Satka / CEZ Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4412
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Visar Kashari / Shoq. Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4435
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albecorp Sh.p.k / Min.Zhvillimit Ek.Treg.Sipermarrjes; Min. Financave; Drejt.Drejtimit Prones Publike; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2804
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Refat Frasheri / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5429
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Antonio Collaku / Shoqeria Kesh Security sh.a.
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5485
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Mikela Lakrori / Shoqeria Ti Lux sh.p.k.
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5511
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Naxara Dedaj / Shoqeria Trajtimi Studenti Nr 2 Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1223
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Hetoja / Shoq. Permb. Bailiff Service Sh.p.k; Brunilda Veizi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1224
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Albana Tamizi / Altin Hoxha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1269
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Sherb. Kontrollit Brendshem (SHKB) / Shoq. Permb. ALBASE Shpk; Arjan Osmani
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1293
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • O.S.T ( OST sh.a.) / Zyra e Permbarimit Tirane; Ndue Pepkolaj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1207
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Defrim Kapxhiu / Lavdosh Kapxhiu
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1852
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Florian Cullhaj / Albanian University ( UFO)
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6208
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 14.10
 • Palet ne proces:
 • Viktor Vokrri / A.T.Kombetar ; Nikoll Ndoj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1057
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Ferra ( Kerkues ) / A.M.C. Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1074
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Delia Group Sh.p.k / I.N.U.Kombetar (INUK) Tirane; Shoq.Permb. Gyqesore Private Vak o& Partners Bailiff Service Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1096
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Xhemil Sula / Shoq. Tregtare Procredit Bank Sh.a; Artur Puka; Lumturije Puka; Studio Permbarimore Shkrela
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1120
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Dyrmishi / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1066
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Petro Penko / Dhioleta Penko
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1076
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Sedat Braja / Hysen Hysa
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1119
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Vjosa Sh.a. / Shoq. Permb. Albase Sh.p.k.; Thoma Stefanidhi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2752
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Eleni Lika (Papa); Spiro Lika / Ilia Lika; Mehmet Lika; Z.V.R.P.P.Kurbin
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 507
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Roqi / Z.Q.R.P.P.; Z.V.R.P.P P.; Z.Permb. Shteteror Tirane; Hylli Kadesha; Fati; Fatbardha; Arben Kadesha; Sanie Lufa ( Kadesha); Xhaneta Harka (Kadesha)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5335
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Blerta Sakolli; Dhimiter Stefani; Pandeli Prifti / Shoq. Gines R &M Shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5098
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hasan Mema / Nurije Dyrmishi; Artan Caci; Lulezim Brengasi; Kujtim Kucuku; Qazime Hyseni; Margarita Hyseni; Engjellushe Goci; Musa Goci; Jorgjeta Caci; Kasem Hyseni;Ymer Goci; Nadire Kucuku; Adile Brengasi; Kimete Goci; Dervish Brengasi; Xhevat Piriu; Jaho Piriu; Mediha Brengasi; Kujtim Hyseni; Arben Manka; Fiqirete Piriu; Nazife Caci; Vetetim Brengasi; Violeta Brengasi; Agim Goci; Flamur Dervishi; Drejt.Nr. 3 e Punetoreve te qytetit Tirane; A.K.K.Pronave Tirane; Z.V.R.P.P. Tirane; Shoq. Bjoren Sh.p.k; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5336
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Tajo Xhaferri / Qemal Haka
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 855
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Genc Celi / Ador Dibra
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 873
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Dafina Mjekra / Permb.Gjyqesor Eduart Allamani; N O A Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 874
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Komuna Tomin / Keshilli Komunes Tomin; Eles Murrja; Muis; Hamdi; Perparim; Vullnet; Abdurrahman; Sinan; Flamur; Ivzi Murrja
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 486
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Entit Kombetar Banesave / Pandeli Ndoci
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1451
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria HOBAS Rohre Gmbh / Shoq. Sigal Uniqa Group Austria Sh.a; Shoq. C&S Construction Energy shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1474
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Nike Livadhi / Xhelal Hoxha; Luljeta Musha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5729
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Rudin Bektashi / Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4465
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albtelecom Sh.a / Shoq. R.S.A. Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5081
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Dajti FN Sh.p.k / Adrian Shau
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5114
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Av. Shtetit ; Zyra Avokatit Pergjithshem / A.K.K.Pronave; Arminda Jakupi; Vilfrid Shyti; Ismete Suti; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1118
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria KEIT Sh.p.k / Gerland Kamberaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1147
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  09.20
 • Palet ne proces:
 • Ilkije Bani (Durmishllari); Lulzim Arapaj; Briseida Arapaj / Vladimir Bani; Natasha Bani; Fatmir Bani; Miranda Muller (Bani)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1148
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Toska / Shoqeria Trajtim Studenti Nr.2 sh.a; Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1163
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Nuri Stepa / Sazan Stepa; Myzejen Stepa; Xhinevra Stepa; Gramos Stepa; Teuta Sade (Stepa)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1167
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Klubi i Futbollit Tirana Sh.a. / Permbaruesi Gjyqesor Engjell Muskaj; Arban Morina
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1356
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Murat Zylfa / Mateo Zylfa; Samanta Zylfa
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1382
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  11.20
 • Palet ne proces:
 • Leka II Zogu / Shoqeria E.P.S.A Sh.p.k; (Permb.Privat Gjyqesor Gelas Yzo) ; Banka Raiffeisen Sh.a.; Shoqeria Viki Sh.p.k
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1412
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Jonida Nikolla; Gledis Vaso / Spitali Neurologjik dhe Psikiatrik Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1416
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Edil Quatro Sh.p.k. / Shoqeria Todini Construcioni Generali S.p.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1464
 • Data e Gjykimit:
 • 22.12.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Qendra Sociale Multidisiplinare / Orinda Aliu
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 936
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Enkelejda Toto / Shoq.Permbarimore Private Alimadhi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 955
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Natasha Qordja / A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 959
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi; Rajmonda Roshi ( Kerkuesa)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 975
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Bledar Dako / Shoq.Permbarimore Private Bailiff Services / Metani & Co sh.p.k; Kastriot Leka
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1017
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH / Zyra Permb. Prestige Bailiff Services ; Kastriot Cuedari
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1019
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Hysen Alla; Ferit Alla / Banka Kombetare Tregtare Sh.a; Shoq. Permb. Ab Sh.p.k; Besa G&T Sh.p.k ; Deco System Sh.p.k; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1053
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Rezart Taci / Sherbimi Permbarimor ZIG shpk; Komisioneri per Mbrojten e te Dhenave Personale
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1072
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Tom Gjinaj ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 733
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Violanda Prifti / Shoq.2A/L Sh.p.k; Artan Sherifi; Lindita Sherifi; Shoq. N.B.G. Banka Shqiperi; Sh.a; Shoq.Permb. ZIG Sh.p.k; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 778
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shpend Bucpapaj / Agj.Trajtim Kredive
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 796
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Interalbanian Vienna Insurance Group / Shoq. Permb. Alimadhi Sh.p.k ; Byroja Shqiptare Sigurimit; Merita Shaqiri; Anisa; Vosa; Mariana; Rebeka Shaqiri
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 823
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Isuf Plaku ( Kerkues) / D.R.S.Sh. Min.e Brendeshme
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1415
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Skraparlliu / Zyra e Permbarimit; Tirane; Franc Skraparlliu
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1431
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Farmaplus Sh.p.k; Vlash Gjorga / Shoq.Permb. Justicia; Banka Kombetare Tregtare (BKT)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 882
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit / A.K.K.Pronave ; Asllan Bebeci
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1227
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH.Tirane / Zyra e Permb. Andani Bailiff Office; Lefter Mocka
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 914
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Seit Sinani [I Paditur] gazmend Cibaj [I Paditur] Fitim Serdari [I Paditur] Roland Kavaja [I Paditur] Albert Marku [I Paditur] Fatmir Klosi [I Paditur] Kujtim Pupla [I Paditur] Osman Jahja [I Paditur] Qemal Myrtja [I Paditur] Dyle Palamani [I Paditur] Sabri Bruci [I Paditur] Ylli Mali [I Paditur] Hamit Kurti [I Paditur] Shaqir Milkurti [I Paditur] Stavri Kavaja [I Paditur] Komisariati i Policise Rrethit Mat [Paditės]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 921
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Sadik Berisha / A.K.K.Pronave ; Av. shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 935
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Interalbanian Vienna Insurance Group sha [Paditės] 'Shega Trans' sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4084
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Musa Balili / Shoq. Armo Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1186
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Zyra Pėrmbarimore “Bailiff Services – Matani & CO” sh.p.k [Paditės] Ilir Gorenca [I Paditur] Adelina Gorenca [I Paditur] Myzejen Gorenca [I Paditur] Etleva Gorenca [I Paditur] Flamur Gorenca [I Paditur] Kujtim Gazheli [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Miter Necaj / Shoqeria Partizani sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1245
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Donika Dana [Paditės] Bajram Dana [Paditės] Lirije Dana [I Paditur] Ali Dana [I Paditur] Mimoza Bukri [I Paditur] Sulltane Dana [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1258
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Mano [Paditės] Gezim Sharra [I Paditur] Velo Kolgjini [I Paditur] Kudret Hoxha [I Paditur] Shoqeria 'Riparimi i Thelle i Automjeteve te Naftes' sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje Kryetarit
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6100
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Mahmudije Fortuzi [Paditės] Shoqėria “LID” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6115
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Hysku [Paditės] Martin Trokthi [I Paditur] Dhimiter Trokthi [I Paditur] Preng Trokthi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1021
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Nallbani ; Eda Nallbani / Shoq. LTD Sh.p.k
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1048
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Vitore Meta [I Paditur] Shoqeria “Sherbimi Permbarimor ZIG”, sh.p.k [Paditės] Shoqeria NOA sh.a [Person i Tretė] Flamur Meta [Person i Tretė] Bajame Meta [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1085
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Dhimitraq Tomco [Paditės] Vilma Tomco [Paditės] Madalena Tomco [Paditės] Shoqeria "K.D.K." [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore “Bailiff Services Albania” [I Paditur] Raiffeisen Bank sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1106
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi (Demiri) / Gjyze Bureli; Feride Hasa; Rajmonda Muca
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5296
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Stefani ; Vilma Stefani / Enkelejda Stefani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5349
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Sovjeta Hasani / Angjelin Hasani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5950
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Klodjana Qafa / Agj. Sherbimit te Sporteve
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 714
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Albana Pali [I Paditur] Irdi Pali [I Paditur] Inis Pali [I Paditur] Ministria e Financave Tiranė [Paditės]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 735
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Dara [Paditės] Shoqėria Permbarimit privat ZIG” sh.p.k [I Paditur] Banka Kombetare Greqise; Dega Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 741
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Ridi Murati [I Paditur] Fatmir Shimaj [I Paditur] Esmeralda Toluli [I Paditur] Ndricim Gjuni [I Paditur] Fatos Venari [I Paditur] Shoqėria “ Albania Mobile Communications” sh.a [Paditės]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1254
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Hasantare [Paditės] Reshit Sina [I Paditur] Zyra Permbarimore 'Elite Bailiff's Office' shpk [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 819
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Muzhaqi / Shoq. Great Wall Albania Sh.p.k /
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 837
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Wurth Albania” sh.p.k [Kėrkues]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 845
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • I.N.U.Kombetar / Shoqeria Permbarimit B.S.A Sh.p.k; Shoqeria Hause Of Arts Shp.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 846
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Berisha [Paditės] Shoqeria "Kamza Development" sh.p.k [I Paditur] Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme, Tirane [I Paditur] Ylli Shima [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1354
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Diana Prifti [Paditės] Vilson Goshi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1422
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Ilir Kurti / Nadire Bali; Ferdinand Kurti; Rita Kurti
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1443
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Qendra Sociale Multidisiplinare / Silva Malaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1448
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Nafie Guri / Zyra e Permbarimit Kurbin; Nazmi Koceku; Bashkim Koceku
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1071
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqata e pavarur Per Kujdesin e Femijeve me Zhvillim Mendor te Mevonshem / Kadri Serjani; Muharrem Mullaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1152
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Eglantina Bekteshi / Arben Bekteshi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Lazer Prroni / Agjensia e Trajtimit te Kredive; Permbarues Gjyqesor Agim Sulce
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5132
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Uran Shtylla [Paditės] CEZ Shperndarje sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5320
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Albchrom" sh.p.k. [Paditės] Zyra Permbarimore Diber [I Paditur] Shoqeria "Tur-Alb-Krom" shpk [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5345
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a.  -  Njesia Bashkiake nr.9 Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5351
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Manushaqe Hysa - Agim Hysa
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1092
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Korcari - Agjencia Kthimit Kompesimit Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1113
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Agim Molla - Studio Permb. L.D.C (p
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1121
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Gani Hoxha [Paditės] Shoqeria Permbarimore "Bailiff Services Albania'' (BSA) [I Paditur] Raiffeisen Bank sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Nuh Aliaj - Shoqeria A&B sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1007
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Haki Disha [I Paditur] Shoqeria 'KEJSI' shpk [Paditės]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1011
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  09.30
 • Palet ne proces:
 • Marcela Bello   Shoq.Permb.ZIG Sh.p.k Shoq.Banka Tirana.
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1031
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alban Tirana Co Sh.p.k - Shoqeria Prestige Bailiff Services Sh.p.k Shoq. Eurotech
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1039
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  10.30
 • Palet ne proces:
 • Ermir Llani ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1015
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Arsimit dhe Shkences [Kėrkues] Ministria e Arsimit dhe Shkences [I Paditur] Fadil Xibraku [Paditės]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1024
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Pashk Seli ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1037
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Vaihit Allmeta ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1050
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Dashnor Hysi [Paditės] Shoqeria Permbarimore Alimadhi sh.p.k [I Paditur] Flutura Hoxha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 885
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Kristi Andoni [Paditės] Doris Andoni [Paditės] Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane [I Paditur] Shoqeria Tregtare "LUGANO" shpk [I Paditur] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4913
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Dylbere Berberi (Bala) - D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5052
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Leonard Faruku   Shoq.Trajtimi Studenti Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 879
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Sherb.Komb.Punesimit ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 901
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Lavdije Lama; Hanishe ; Sami Lama / Z.Gjendjes Civile Komuna Berxull
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit / A.K.K.Pronave; Sefedin Gaxha; Naime Gaxha; Feti Boni; Luljeta Dora ( Boni); Lefter Boni; Vogelushe Vela ( Boni) ; Engjell Boni; Flatum Boni; Merqez Gaxha; Z.V.R.Paluajteshme Tepelene
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 920
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Bajram Xhaja / Permb.Gjyqesor Privat Anastas Kote; Sali Shehu
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 824
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Drizi [Paditės] Komuna Kastriot [I Paditur] Komisioni Vendor i Vleresimit te Titutjve te Pronesis prane Prefektures Diber [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 864
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ''Home Security", sh.p.k(Alket Dervishi [Paditės] Permbarimore "Bailif Service Albania" sh.p.k [I Paditur] Shoqeria "Vodafone Albania" sh.a [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 968
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Denada Bare [Paditės] Marjana Hima [I Paditur] Sherbimi Permbarimor "Albase" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 982
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Arben Sejko [Paditės] Zyra Permbarimore, Tirane [I Paditur] Sokol Ajazi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 678
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ndermarja e Trajtimit te Studenteve Nr.3 / Shoq. Permb.Elite Bailiff Ofice Sh.p.k; Haxhi Hoxha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 694
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Dragua Mero / Edmond Mero
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 700
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Kallmeti / Bujar Kallmeti
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 724
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Hysen Zorba / Banka NBG Albania Sh.a; Dega Tirane (559); Shoq.Permb.Private TDR Group Sh.p.k; Shoq. 2/ Al Sh.p.k ; Z.V.R.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1397
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "TUCEP" shpk [Paditės] KESH sh.a [I Paditur] Shoqeria "Emikel" shpk [Ndėrhyrės Kryesor]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1384
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Kau ( Kerkues) / Z.V.R.P.P. Kruje; Ibrahim Kalesha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1396
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Banka NBG Albania Sh.a. / Shoqeria Permbarimit Private TDR Group Sh.p.k ; Shoq. S&M Sh.p.k; Arsen Xhufi; Albana Xhufi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1399
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Mahir Halili / I.N.U.K. prane Bashkise Tirane;
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 813
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Monika Baci / Anesti Xhixha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 833
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Avenir Lleshanaku [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore Private “Vako & Partners Bailiff Service” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 878
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Daci [Kėrkues] Etleva Mullai [Kėrkues] Suzana Zeraliu [Kėrkues] Nermin Daci [Kėrkues] Narin Sulēebe [Kėrkues]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 884
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Albacredits” sh.p.k [Paditės] Drejtoria e Pėrgjithėshme e Parandalimit tė Pastrimit tė Parave, [I Paditur] Zyra Pėrmbarimore Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1108
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit [Paditės] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur] Pranvera Veizi [I Paditur] Neritan Veizi [I Paditur] Arben Veizi [I Paditur] Gezim Veizi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1131
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Gleni Saliasi [Paditės] Ardit Bardhi [Paditės] Skerdilajd Qinami [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1166
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Sigers” shpk [Kėrkues] Zyra Pėrmbarimore Tiranė [Person i Tretė] Besnik Karoli [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1177
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Halim Kuci / Zyra e Permb. Gjyqsor Tirane; Tirana Bank Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5253
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Xhilberta Dulla (Shadini) [Paditės] Seit Dulla [I Paditur]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5599
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Loku / Shoq.Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a.; Shoq. Ardael Sh.p.k
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 810
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Joni Bera / A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 818
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Rati” sh.p.k. [Paditės] Shoqėria “Dieta” sh.p.k [Paditės] W.E.T.T. (Hydro Energji Transfermer Topcias - El) sh.p.k. [Person i Tretė] Albert Shopi [Paditės] Eduart Nallbani [I Paditur] Tomorr Llalla [I Paditur] Shoqėria “MegaWat” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 840
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Sadete Bregu; Semiha Agolli; Hysni Vathi; Gubash; Kadrije Vathi; Bujare Vogli; Ikbal Foci; Flutura; Luljeta; Agron Foci; Bedrie Nela; Jolanda Lundra; Fatos ; Osman; Ilir Lundra
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 844
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Kryetari i Gjykates se Shkalles se Pare per Krimet e Renda Z.Sander Simoni [Paditės] Shoqeria Permbarimore “ALBASE”sh.p.k. Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 985
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Elton Mezini ( Kerkues ) / Cez Shperndarje ; Drejt.Rajonale
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1010
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimit / Shoq. Permb. Alimadhi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5230
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Irena Shehu / Shoqeria Trajtim Studenti Nr.2 Sh.a; Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 633
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albkrom Sh.a / Ramazan Cakoni
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 658
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Mahilaj / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 686
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Erkanda Jaupllari; Robert Jaupllari / Zyra Permb. Bailiff Matani & Co Sh.p.k; Fatmir Malaj; Petral Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 687
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore Tatimpaguesve te Medhenj ( Kerkues) / Shoqeria Italkrom Albania Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5288
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Lica / Shoqeria Albsig sh.a.
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5295
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Triss Company” sh.p.k. [Paditės] Shoqeria “CEZ Shperndarje” sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5306
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Leonard Tako / Epaminonda Gjoni; Aleksander Gjoni; Vasilika Tase; Natasha Afezolli
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1027
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Dajci / Shoq. Vitrina Sh.p.k ; CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1040
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Petraq Nasto / Zyra Permb.Kozeta Caka; Behar Pema; Ilir Nasto
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1056
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Engjellush Bekteshi / Donika Bardha; Orikum Investments Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1069
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "INTERKINEX" [Paditės] Shoqeria "YLDON" [Paditės] Ylli Ndroqi [Paditės] Banka e Tiranes [I Paditur] Shoqeria Permbarimore Private "Strati Bailiff Service" [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 625
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Gani Xhija / Shoq. Permb. Basha & 1 Sh.p.k; Gezim Topalli; Suzana Topalli
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1134
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Bulku / Salvatore Sadiku
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1160
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Amadeus Group" sh.a [Kėrkues] Shoqeria 'City Park' sha [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1192
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Janulla Toslluku; Lefteria Kola; Doloreza Dede / Fondacioni Fryma e Dashurise (Pnoi Agapis)
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 942
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pėrgjithshme e Shtetit [Kėrkues] Agjencia Qendrore e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave [Person i Tretė] Trashėgimtarėt e subjektit tė shpronėsuar Beqir Nut Dibra [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 943
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Lekaj ; Artenit Selimllari / Drejt.Qendrore A.L.U.I.Z.N.I
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 958
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Korca” [Paditės] Shoqėria pėrmbarimore “Bailiff service Albania” [I Paditur] Banka Kombetare e Greqise [I Paditur] Myfit Lulo [Paditės] Fatime Lulo [Paditės] Xhevat Kocia [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5022
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sonila Dyrmishi / Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 933
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Teqja International Sh.a / Shoq. Gintash Alb Konstruksion Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 969
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Romeo Harizi [Paditės] Suat Kalamishi [I Paditur] Nexhmije Kalamishi [Person i Tretė] Elvis Kalamishi [Person i Tretė] Dorjan Kalamishi [Person i Tretė] Shefi Kalamishi [Person i Tretė] Suzana Kalamishi [Person i Tretė] Mirela Kalamishi [Person i Tretė] Ardian Kalamishi [Person i Tretė] Sofie Kalamishi [Person i Tretė] Rejhane Kalamishi [Person i Tretė] Hyjnor Kalamishi [Person i Tretė] Shkelqim Kalamishi [Person i Tretė] Pertefe Meta [Person i Tretė] Myzejen Kashari [Person i Tretė] Zymete Laze [Person i Tretė]Majlinda Averiku [Person i Tretė] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Durrės [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 979
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Drita Shalari ; Osman Shalari / Shoq.Bankare Banka Tiranes Sh.a; Shoq.Permb. Private E.P.S.A Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1009
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimit / Shoq.Permb. Alimadhi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1395
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Gjon Beqiri [Person i Tretė] “Intersig - Vienna Insurance Group” sha [Paditės] Zyra Pėrmbarimore gjyqėsore private Anastas Kote [I Paditur] Byroja Shqiptare e Sigurimit [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1465
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Dyrmishi; Anastasi Dyrmishi / A.K.K.P.Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1471
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Beg Haxhiu / Operatori Shperndarjes Energjise ElektrikeSh.a.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 747
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Tirana Konstruksion” sh.p.k [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore “EXECUTORES LITIUM"(EXC LIT) sh.p.k [I Paditur] Shoqėria “Banka Alpha Albania/Alpha Bank Albania” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 760
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Sula [Paditės] Kreshnik Lusha [I Paditur] Shoqeria Permbarimore “Debit Collection”shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 763
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Ceska Boci / Shoq. Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 767
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria’Belle Air’ shpk [Kėrkues] Shoqeria “Volito Twilight AB [Ndėrhyrės Kryesor] Shoqeria’Volito Aviation Belle AB’ [Ndėrhyrės Kryesor] Autoriteti Civil Shqiptar [Ndėrhyrės Kryesor] Shoqeria’Tirana InternationalAirport’sh pk [Ndėrhyrės Kryesor]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 809
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Deliaj [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur] Bashkia Delvine [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1264
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Financave / Azis Jata; Permb.Privat Z. Saimir Dogjani; Departamenti i Administrates Publike
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1295
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Stermasi / Z.V.R.P.P. Tirane; Drejtoria Nr.3 e Punetoreve te Qytetit; Merita Dervishi; Xhevair Bundo; Trendelina Rama; Valbona Rama; Suzana Rama; Adrian Rama; Fatmir Rama; Luan Imeraj; Albert Cumani
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1301
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Orges Spahiu / Banka NBG Albania; Sherbimi Permbarimor ZIG Shpk; Ines Jucja
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1335
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Renalda Hoxha [Paditės] Shoqeria TV Alsat sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1436
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria KIBE 1 shpk [Paditės] Shoqeria TIRHINO shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1444
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria "Tirhino" Shpk [Paditės] Shoqėria Permbarimore “Strati Bailiff’s Servis” Shpk [I Paditur] Shoqėria "Banka Tirana" Sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1449
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Beg Haxhiu / Zyra e Permbarimit Kurbin; Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1467
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Qendra e Botimeve Zyrtare / Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 954
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Sopoti / Ilir Cepani
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1029
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  09.20
 • Palet ne proces:
 • Sabah Stafuka / Permb.Gjyqesor Privat Lorval Petani; ShoqeriaCez Shperndarja Sh.a; Petrit Cangu
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1088
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Home Security Sh.p.k. / Vodafone Albania sh.a.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1091
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Myzejen Vora / Arben Xhafa; Arrta Cane (Xhafa)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1093
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kursim Kredi Dobresh / Unioni Shqiptar Kursim Kredi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1276
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve Alb/Siguracion Sh.a / Studio Permbarimore SPEED Solution
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1282
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  11.20
 • Palet ne proces:
 • ShoqeriaTregtare Energysolution Sh.p.k. / Shoqeria Tregtare Aci Engineering Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1308
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gora Sh.p. k / Shpetim Kodhelaj
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1320
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Dema; Shyqyri Dema / Taze Dema; Agim Dema; Naze Dema (Canaj); Gjyle Dema (Hysa); Zenepe Dema (Elezi); Qamile Dema (Bercaj); Gezim Dema; Nurie Dema; Isuf Dema; Kadri Dema; Musa Dema; Fadil Dema; Qazim Dema; Bedrie Dema; Vebie Dema (Farruku); Aishe Dema (Farruku); Rasim Dema; Lirie Dema (Reci)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1355
 • Data e Gjykimit:
 • 15.12.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Avni Ponari / Permbaruesi Gjyqesor Executores Litium Sh.p.k.; Banka e Tiranes Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 647
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Fatime Gjokrosa [Paditės] Shoqeria 'ALPHA BANK-ALBANIA sha [I Paditur] Shoqeria 'VILA PARK - ALB [I Paditur] Shoqeria Permbarimore 'EXECUTORES LITIUM' (EXCLIT) shpk [I Paditur] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4881
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “X PARK” Shpk [Paditės] Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregėtisė dhe Sipėrmarrjes [I Paditur] Avokaturės sė Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 806
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Fjordi Subashi [Paditės] Shoqeria Permbarimore “TDR GROUP”, Permbarues Gjyqesor Altin Vako [I Paditur] “Banaka e Tiranes” sh.a, [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 822
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Morena Berdellima / Bledar Zylali
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 852
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace / Luan Leka
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 877
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Reshat Disha ; Enkeleta Kacurri / Shoq. Permb. LDC; Fatos Azermadhi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 759
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Bollati [Paditės] Enti Kombėtar i Banesave [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 773
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Animet Agaj [I Paditur] Ikbale Kipi [I Paditur] Isuf Kipi [I Paditur] Muharrem Durrsi [I Paditur] Zyhdi Durrsi [I Paditur] Xhelal Durrsi [I Paditur] Gani Durrsi [I Paditur] Sadik Durrsi [I Paditur] Bedrije Gjuzi [I Paditur] Suzana Gjuzi [I Paditur] Naime (Gjuzi) Reka [I Paditur] Enver Gjuzi [I Paditur] Hasan Durrsi [I Paditur] Mehmet Bega [I Paditur] Ballkize Sokoli [I Paditur] Suzana Tafaj [I Paditur] Renata Qatipi [I Paditur] Astrit Durrsi [I Paditur]Myzejen Resmja [I Paditur] Muharrem Tafaj [I Paditur] Xhuma Durrsi(Kika) [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 789
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Fortuzi / Shoq. Vila Park/Alb Sh.p.k; Shoq. Alpha Bank Albania Sh.a; Shoq. Permb.Executores Litium Sh.p.k
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 814
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Kadri Topi ( Kerkues) / Prefekti Qarkut Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 593
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Halit Halitaj ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 627
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Liseci Sh.p.k / Shoq.Permb.Private Elite Bailiffs Office Sh.p.k; Z.V.R.P.P.; Reshat Zika
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 628
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Gjet Mamli / Zyra Permbarimore Kurbin; Ndoc Tota; Shan Tota
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 652
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Dola Sh.p.k / Nexhdet Kambo; Alban Xhillari
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1266
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit / Lulzim Selmani
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1277
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Feim Llana / C.E.Z. Shperndarje sh.a.; Enti Rregullator i Energjise (ERE)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1303
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Eurovini” Shpk [Paditės] Shoqėria Permbarimore “Strati Bailiff’s Servis” Shpk [I Paditur] Shoqėria Banka Tirana Sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1324
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “A& I” sh.p.k [Paditės] Shoqeria “Intesa SanPaolo Bank Albania ” sh.a. [I Paditur] Zyra e Permbarimit Privat “TMA”sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 775
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tirana Travel Sh.p.k. / Shoq.Permbarimore Albase Sh.p.k; Shoq.Klodi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 792
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Hasanaj [Paditės] Besnik Hasanaj [Paditės] Luman Hasanaj [I Paditur] Pranvera Hasanaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 803
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tirana Travel Sh.p.k / Shoq.Permbarimore Albase Sh.p.k; Shoq.Klodi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 808
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Ismet Ahmeti / Lirim Cangu; Artan Sulaj ; Shkelqim Daci; Bashkia Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1062
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ylvi Lala / CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1083
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Adrian Licaj / Edi Paloka
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1478
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Rezart Taci ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1104
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Kadri Lika; Qemal Lika; Saba Lika / Ismet Ismaili; Gezim Muca
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4545
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Dukagjin Qelimi [Paditės] Mimoza Qerimi [Paditės] Shoqeria Permbarimore ‘’Strati Bailiff’s Service” shpk [I Paditur] ‘’Banka Societe General Albania’’ sha [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5018
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ali Zylfo [Paditės] Shoqeria “Albcontrol” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 738
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Liseci” sh.p.k [Paditės] “ Elite Bailiff’S Ofice” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 757
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Oktapus” Sh.P.K [Kėrkues]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 788
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Zybe Bajramaj / Bashkime Zykaj
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 807
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Shurdhi [Paditės] Shoqeria "Volalba" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1453
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj; Tirane / Shoqeria CT Computers AL sh.p.k.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1460
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Violanda Prifti / Shoqeria 2AL sh.p.k; Artan Sherifi; Lindita Sherifi; Shoq.Banka NBG Albania Sh.a; Shoq.Sherbimi Permbarimor ZIG sh.p.k; Z.V.R.P.P Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1476
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Rabaj / Shoqeria Tregtare KUID Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 972
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Elezaj Sh.p.k / Komisioni Prokurimit Publik
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 646
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Real / Zyra Permbarimore Private Albase Shp.k; Qazim Mema; Shkelqim Perloka
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 661
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Pashke Vata [Paditės] Olgerta Puta [Paditės] Elton Puta [Paditės] Erinda Puta [Paditės] Simon Puta [I Paditur] Enti Kombetar i Banesave Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 692
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Prifti / Shoq. Volalba shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 706
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Maqellari / Julian Kasaraj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1155
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjitheshme e Burgjeve / Shoqeria Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1175
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH. Tirane / Zyra Permbarimore Bailiff Services/Matani & Co sh.p.k.; Dhimitraq Mino
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1209
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ILDRAG Sh.p.k / C.E.Z. Shperndarje Sh.a. Tirane; C.E.Z. Shperndarje sh.a. Dega Kruje
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1244
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare Sh.a. / Zyra Permbarimore FAT/2010; Permbaruesi Gjyqesor Privat Fatos Alimadhi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1342
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Perlat Selmanaj [Paditės] Kostandina (Eglantina) Fjora [Paditės] Adelina Selmanaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1367
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Maniela Sota / Clirim Hoxholli
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1409
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Uzina e Lendeve Plasese Elbasan / Shoqeria e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1425
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Mereme Aga [Paditės] Diana Aga [Paditės] Eduard Kaci [I Paditur] C.E.Z. Shperndarje sh.a. [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5248
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Emine Shullazi; Aida Hajdari (Shullazi) / Shoq. Mercury Construction Sh.p.k; Shoq. Sirus Sh.a ; Fatos Shehu
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5249
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Meta / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5261
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Cela; Laureta Cela
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 978
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Brasim Xhemollari ; Shane Xhemollari / Shoq.Permb. Justicia Sh.p.k; Shoq.Albetecom Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 980
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Kratellari
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 992
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Viloil Sh.a / Shoq.Permb. E.P.S.A. Sh.p.k; Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1004
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Ymer Caushi / Shoqeria Edal Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 897
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Arifaj / Shoq.Permb. Jus Sh.p.k; I.N.U.K; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 903
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Adi Cera ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 918
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Banka Nderkombetare Tregtare
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 923
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Vasillaq Zoto / Shoq. Apollonia Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 893
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Atli Jashari
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 910
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Sokol Meqemeja / Hysen Ruka; Shoq.Permb. Strati Bailiff Service Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 911
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Shuli / Shoq.Permb. Justitia; Komisariati Policies Kruje; Prefekti Qarkut Durres
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 919
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Ajdari ; Fatbardha Ajdari / Ujesjelles Kanalizime Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1344
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Mirvana Shehi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1349
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Sotiraq Mone ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1368
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Alfon Kalemaj / Banka Alpha Bank Sha;
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1377
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore E.P.S.A Shpk / Alban Xhillari; Shoq. Raiffeisen Bank Sh.a.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 577
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Shansi Inves Sh.p.k / Shoq. Hec Ulez Shkopet Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 610
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Sybi Ahmetbeja / A.K.K.Pronave; Kryegjyshata Bektashiane Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 712
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Roland Sava (Land Savaj)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 750
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit / A.K.K.P; Besim Bedini; Sulo; Nasibe; Lirim; Shpetim; Lavdosh; Luan; Sahide; Lili; Fatmir; Bedin; Ndino; Kudret; Liljana; Benjamin; Njazi; Besnik; Durim; Lenie; Bule; Vjoleta; Zaneta; Leta; Bashkim; Emliha Bedini; Leman Beshaj (Bedini); Rehije Imani; Mirjan Dine; Neske Shehu; Gjenovefa Shehu; Marika Kurti; Z.V.R.P.Paluajteshme Vlore
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 777
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Blliku / Shoq. Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 797
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Avni Sejdi [Paditės] Julian Mhilli [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 696
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit / A.K.K.Pronave; Fitnet Gjeli; Sulejman Shemsiu; Ideal; Fatos Shemsiu; Elma Mati (Gjeli); Enis Gjeli; Arjan; Xheladin; Aida; Eva; Gert; Fiqirete Gjeli; Nimete Xhelo Pustina; Selim Gjeli; Lirie Dashi; Zare Gjeli; Naime Gjeli
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 701
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • KESH Sh.a / Av. Shtetit; Shoq. Flast Shpk; Kontrolli Larte i Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 719
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Pharma One Shpk ( Kerkues ) / Viktor Jaso
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 758
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Blendi Shqypi / Reparti Ushtarak 5001 ( Komnda e Doktrines dhe Stervitjes) ; Adriatik Duda
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 462
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Cani; Bashkim; Petrit; Lulzim; Haki; Hasan; Cani; Enver Kaloshi / Perparim Bushi; Bashkia Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 488
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vjosa Sh.a / Shoq.Permbarimore Albase Sh.p.k
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 495
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Rroshi (Muca) ( Kerkuese )
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 544
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bashllari Sh.p.k / Shoq. PF Trade Sh.p.k; Shoq.Fratari Konstruksion Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1176
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albcontrol Sha / Permb.s Gjyqesor Agim Sulce; Arber Kushe
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1182
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj / Shoqeria Taci Oil International Trading Sh.a.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1197
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Dervishi ; Dudije Dervishi / Banka Kombetare e Greqise; Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania BSA
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1248
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimeve / Shoqeria Permbarimore Strati Bailiffs Servise Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 621
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Auron Pashaj ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 685
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Zotaj ; Jurgen Zotaj / Saimir Zotaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 693
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Autoriteti i Mediave Audiovizive ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 743
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Thoma Strora / Z.V.R.P.P; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 638
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Calliku ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1003
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria permbarimore ''E.P.S.A'', sh.p.k [I Paditur] Banka ''Raiffeisen Bank'' sh.a [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [Person i Tretė] Leka II Zogu [Paditės]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1030
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Qemal Daci / Zyra Permbarimore Private Lisi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1035
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Farmacia Kamez Sh.p.k / Rajmonda (Muca) Roshi; Gjyze Burreli
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3577
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Lirije Fortuzi [Paditės] Agjensia e kthimit e Kompensimit te Pronave [I Paditur] Beqir Xhepa [Person i Tretė] Liri Josa [Person i Tretė] Margarita Xhepa [Person i Tretė] Ndricim Xhepa [Person i Tretė] Sokol Xhepa [Person i Tretė] Gezim Xhepa [Person i Tretė] Hajrie Xhepa [Person i Tretė] Mirlinda Xhepa [Person i Tretė] Ilir Shkembi [Person i Tretė] Manjola Reci [Person i Tretė] Eva Shkembi [Person i Tretė] Flora Llukmani [Person i Tretė] Aurora Papa [Person i Tretė] Mahmudije Fortuzi [Person i Tretė] Fatos Fortuzi [Person i Tretė] Arben Fortuzi [Person i Tretė] Lejla Biba [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Perjashtim trupi gjykues
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 634
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Alket Bedo / Studio Permbarimore LDC ; Banka Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 670
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Muka / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 681
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Alimehmeti / Executores Litium; Shoq.Permb. Vila Park/Alb Sh.p.k; Banka Alpha Bank; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 716
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Barbullushi / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1374
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.Shoqerore Tirane ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1397
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Skender Zogu [Paditės] A.K.K.P. Tirane [I Paditur] Bashkia Burrel [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1400
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Ana Duka [Paditės] Petro Nika (Petrit Kasemi )
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1406
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore “Bailiff Services Albania” shpk [Paditės] Banka “Credins” sha [Person i Tretė] Banka Kombetare Tregtare [Person i Tretė] Bajram Dine [I Paditur] Rajmonda Dine [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1305
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Fida [Paditės] C.E.Z. Shperndarje sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1310
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Xibraku [Paditės] Mustafa Xibraku [Paditės] Petrit Xibraku [I Paditur] Niko Xibraku [I Paditur] Sanije Halili (Xibraku) [I Paditur] Emine Collaku (Xibraku) [I Paditur] Sadete Halili (Xibraku) [I Paditur] Bajram Xibraku [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1326
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit [Paditės] A.K.K.P. Tirane [I Paditur] Xhelal Shara [I Paditur] Ismail Shara [I Paditur] Blendi Bandilli [I Paditur] Shila Bandilli [I Paditur] Arben Bandilli [I Paditur] Manushaqe Puto [I Paditur] Kanerina Puto [I Paditur] Sokol Puto [I Paditur] Artur Puto [I Paditur] Saide Kulla (Puto) [I Paditur] Robert Toto [I Paditur] Mimoza Mezini [I Paditur] Fatbardha Sharra [I Paditur] Diana Sharra [I Paditur] Nausika Sharra [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1337
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Valbona Mucaj [Paditės] Ardian Myslimaj [I Paditur] Raiffeisen Bank sh.a. [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 898
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Lazer Vukaj [Kėrkues]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 915
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Saimir Zemblaku [Paditės] Zyra Permbarimore Bailiff Services – Matani &Co sh.p.k., permbarues gjyqesore Dorian Skendi [I Paditur] Byroja Shqiptare e Sigurimeve [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 946
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Licaj [Paditės] Bashkim Gaxherri [I Paditur] Shoqėria, “Shėrbimi Pėrmbarimor ZIG” sh.p.k [I Paditur] Shoqėria “Alpha Bank-Albania” sh.a [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 961
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shazimete Rudi [Paditės] Shoqeria “Sherbimit Permbarimor ZIG” shpk [I Paditur] Shoqeria Gora [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 521
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Policise Qarkut Tirane [Paditės] Shoqeria “Albase“ permbarues privat Baftjar Nela [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 533
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Ademi ”, sh.p.k [Paditės] Shoqeria e Sherbimit Permbarimor “ZIG”, [I Paditur] Ermal Kaci [I Paditur] Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Sarande [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 573
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a [Paditės] Zyra Pėrmbarimore “FAT-2010”, [I Paditur] Flora Doka [Ndėrhyrės Dytėsor] Elena Doka [Ndėrhyrės Dytėsor]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 595
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Eduard Ormeni [Paditės] Elpidha Lundra [I Paditur] Shėrbimi Pėrmbarimor “ZIG”sh.p.k [I Paditur] Banka e Kombėtare e Greqisė”sh.a [I Paditur] Aida Maloku [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 820
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Izvor 99 Sh.a ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 826
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Focus Group Sh.p.k / Zyra Permb.; Gjinofeva Naqellari ; Shoq. Edisud Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 858
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Fortuz Nelaj / Shoq.Permb. Private E.P.S.A ; Banka e Tiranes Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 883
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Sabri Bejleri [I Paditur] Liljana Bejleri [Person i Tretė] Agron Xoxa [Person i Tretė] Permbaruesi gjyqesor Privat Ermir Godaj [Paditės]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 861
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Hoxha [Paditės] Shoqeria "Dak's Construciton" Sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 862
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Ministria Puneve te Jashtme / Gazment Turdiu; Zyra Permb. Power and Justice
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 886
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve ( Kerkues) / Nisela Meci
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 888
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Albafilm Sha / Shoq. News Publicity Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1210
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Marej Sh.p.k. / Shoq. Tur/Alb/Krom Shpk; Shoq. Albchrom shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1228
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Fike Hoxhallari; Adem Zenunllari; Bukurije Blushi (Zenunllari); Florije Kobellari (Zenunllari); Erjon Zenunllari; Teuta Zenunllari; Oliver Zenunllari; Aleksander Zenunllari / A.K.K.P. Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1239
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shah Shahu / Bashkia Peshkopi; Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes se Pronave Publike; prane M.Financave; Bedri Shehu; Njazi Vranici; Fitim Halilaj; Lumturie Halilaj; Sakip Rama
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1242
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit / Shoq.Permbarimore Alimadhi Sh.p.k; Elda Hasa
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 592
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Egres Baxha [Paditės] Eglantina Kallanxhi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 613
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Ndreu [Paditės] Shoqeria Permbarimore “Alimadhi” shpk [I Paditur] Ilia Cili [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 631
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Gentiana Sherollari / Kamber Sherollari; Z.V.R.Paluajteshme; Drejt.Nr.3 Punetoreve Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 645
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Sula / Z.V.R.P.Paluajteshme ; Gazmir Dervishi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1070
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane / Shoq. Permbarimit Debit Collection sh.p.k.; Dhimitraq Priftuli
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1111
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Ndue Cuni / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1125
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Mubera Zogolli [Paditės] Helga Zogolli [Paditės] Erjon Zogolli [Paditės] Bardhyl Zogolli [I Paditur] Nazime Zogolli [I Paditur] Ardian Zogolli [I Paditur] Hasan Zogolli [I Kundėr Paditur] Hamijet Myftari (Zogolli) [I Paditur] Gojar Dishnica [I Paditur] Rebeka Verdha (Dishnica) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1138
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Besnik Allamani; Sejlinda Allamani / Studio Permbarimore Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1273
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ‘’Tris Company’’ SH.P.K [Paditės] Shoqeria ‘’CEZ Shperndarje’’ SH.A [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1280
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Goga; Etleva Goga / Agim Goga
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1319
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Hyundai Auto Albania Sh.p.k / Aurora Toma
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1328
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “SINA 98” Shpk [Paditės] Shoqėria “I & G” Shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 540
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • NOA Sh.a ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 549
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Xhemile Gjakova; Zoje Kuqi ( Gjakova ); Abdurrahman Gjakova ( Trash. e Skender Gjakova) / Bashkia Kruje; K.K.K.Pronave; Batixhe Broca; Abdulla; Arben; Agron; Miranda Broca; Trash. e Hajdar Broca; Ilir Bardhi; Lutfie Mirela Bardhi;Trash. e Ibrahim Bardhi; Zenel Elbasani; Hysen Kasmi
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 616
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmie Armiri ( Huqi); Kujtim Huqi; Musa Gjashta; Duhije Gjashta; (Haxhiu); Flutura Mitiu ( Gjashta) ; Myrteza; Isuf; Suzana; Sigita; Bujar Gjashta; Paqize Begaj ( Huqi) / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit; Z.V.R.P.P.Durres; Komuna Rrashbull Durres
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 618
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Banka Societe General Albania Sh.a / Shoq. Permbarimore Prestige Bailiff Services Sh.p.k; Rauf Mukaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 649
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Taka; Naim Korreshi / Shoq Volalba Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 690
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Haredin Alicka; Zamira Alicka / Arjan Shtembari; Skender Anxhaku; Manjola Anxhaku; Elton Kryekurti; Banka Nderkombetare Tregetare; Z.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 539
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Mjeshtri ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 584
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Uzhuri / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 602
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Bollati / Permbaruesi Privat Ermir Godaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 611
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Martin Biba / Avni Hasa
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 415
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Enti Kombetar Banesave Dega Raj. Diber / Zyra Permbarimore Diber; Perparim Hoti
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 419
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shtypshkronja Print 2000 Sh.p.k / Gazeta Agon
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 435
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Rregjistruesi i Z.V.R.P.Paluajteshme Fetah Hasanaj / Shoqeria Permb. Albas Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 461
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Shuli / Arben Kupi; Nikolin Lleshi ; Z.V.R.P.P.Kruje
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1109
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Imperial Claim Service Albania / Zoi Qyrana; Nesibe Basha; Banka Intesa San Paolo; Shoqeria Permbarimore Basha&I sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1136
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Petraq Koka / Hatixhe Kalleshi; Mirvjena Kadiu; Djana Kadiu; Liri Arapi (Kadiu); Hyqmet Kadiu; Agron Fortuzi; Dorina Fortuzi; Hilmi Demneri; Brikena Demneri; Altin Demneri; Kujtim Shemlliu; Genc Shemlliu; Mynyr Kadiu; Miranda Kadiu; Genard Kadiu; Elvi Kadiu
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1159
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vega Shpk / Shoqeria AEGEK Construction S.a.; Autoriteti Rrugor Shqiptar; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1164
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Skender Makishti / Shoqeria Tregtare Trajtimi i Studenteve Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 594
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Redi Mema / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5071
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 11.20
 • Palet ne proces:
 • Tarik Llagami [Paditės] Ferit Llagami [Paditės] Rudina Llagami [Paditės] Ardian Llagami [Paditės] Idajet Farka [Paditės] Argjend Tafaj [Paditės] Fatri Tafaj [Paditės] Myhyrije Verzivolli (Llagami) [Paditės] Adnan Llagami [Paditės] Sadete Llagami [Paditės] Adela Llagami [Paditės] Mirnie Llagami [Paditės] Aleksandra Llagami [Paditės] Rezarta Bana [Paditės] Fatbardha Pema (Bana) [Paditės] Demisha Bana [Paditės] Naim Llagami [Paditės] Zyhra Dibra [Paditės] Nusret Llagami [Paditės] Liliana Llagami [Paditės] Mimoza Basha [Paditės] Altin Llagami [Paditės] Nezahet Hoxha [Paditės] Razije Manehasa [Paditės] Bukurije Gjonaj [Paditės] Letfije Llagami [Paditės] Indrin Llagami [Paditės] Andri Llagami [Paditės] Emine Themeli [Paditės] Enver Llagami [Paditės] Ismail Farka [Paditės] Marlind Farka [Paditės] Idit Farka [Paditės] Miriam Jaupi [Paditės] Perihan Kalenja [Paditės] Vath Cekrezi [I Paditur] Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes se Pronės Publike [I Paditur] Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipėrmarjes Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 641
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Min.Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave / Elida Xhuveli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 657
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Artan Shtrungza / Shoq.Tregtare Banka e Pare Investimeve Albania Sha.; FIBANK Sh.a ; Studio Permbarimore Shkrela ; Nike Shtrungza; Shpresa Shtrungza; Ferhat Shkurta
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1309
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Arnold Basha / Fitim Koci
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1325
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Berateks Sh.a / Shoqeria Albaxeni Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1352
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Cizmja / A.K.K.P.Tirane; Nezihat Meneri (Malosmani); Shyqyri Meneri; Fatmir Meneri; Ilir Meneri; Luan Meneri; Betina Meneri (Xhepa); Dhurata Meneri (Reci); Aferdita Meneri (Saraci); Luljana Meneri (Llagami)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1370
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tris Company Sh.p.k. / C.E.Z. Shperndarje Sh.a.; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1253
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Skandinada Lalaj / Albert Lalaj;
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1256
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria GEK/AL sh.a. / Shoqeria IONIOS SA Construction Company Ministria e Financave Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1265
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Bodinaku / A.K.K.P. Tirane; Z.R.P.P. Kruje; Agon Gjadri; Gani Masha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1284
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Felleze Ismaili / Rodolf Elezi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 834
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Zef Kuqani / Shoq.Petrol Impex Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 850
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Alket Bedo; Jonida Jaho Shoq.Permb. B.S.A Sh.p.k; Banka Credins Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 856
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Todi Xoxi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 887
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Agron Bajri; Maksim Qoku / Hekuran Baloshi; Arben; Naile; Flamur Baloshi; Dashamir Bathorja
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 785
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Eqerem Bajrami / A.K.K.Pronave; Pirro Vila; Lejla Halimi (Vila); Adile Sulstarova ( Vila ); Meli Kelleci (Vila); Tefta Babameto ( Vila) ; Florian Vila; Festim Lami; Ferdinand Goskova; Leonard Lico ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 802
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Frederika Muco / Komp. Clasik Sh.p.k; Alpha Bank
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 816
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Ylber Voka / Shoq.Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4606
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Edlira Aliko / Sherbimi Permb. AEF Sh.p.k; Banka Nderk.Treg.Sh.a; Polina Papagjoni
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 776
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Abil (Ilia) Shhkurti / Permb.Gjyqesor Privat Leke Dodaj; Enti Kombetar i Banesave; Beqir Kallciu
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 791
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace / Permb. Gjyqesor Julian Ahmeti; Luan Leka; Z.V.R.P.Paluajteshem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 800
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Alban Tirana CO Sh.p.k / Shoq.Permbarimore Prestige Bailiff Service Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 812
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Medi Halilaj / Zyra Permbarimit Privat Elite Bailiff
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1114
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Pleorent Lala / Shoqeria Permbarimore Executors Litium (Exclit) Sh.P.K.; Shoqeria Vila park / Alb Sh.p.k.;Shoqeria Alpha Bank Sh.a.; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1156
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Kliton Ikonomi / A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1184
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Suzana Zaja; Naxhije Katroshi (Zaja);
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1193
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Qatipi;
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 397
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Bucaliu / Zyra Permbarimit TDR Group Sh.p.k; Banka Kombetare Greqise
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 475
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Nderrmarja K.Banesa / Elma Banushi; Anila; Salhie; Aida; Ilir; Fisnik Banushi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 550
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace / Permbaruesi Gjyqesor Julian Ahmeti; I Shoq. EPSA; Luan Leka; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 579
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Ishe Dhimojani ( Kerkuese )
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 642
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Asambleja Pergj.Shoq.Tregtare Wonder Power Sh.a / Shoq.Tregtare Wonder
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1008
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimit / Shoq.Permb. Alimadhi sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1032
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Armo Sh.a / Shoq.Permbarimore Albasse Sh.p.k;Shoq. Union Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1052
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Amedie Rrapi / Xhevat Rrapi; Z.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1042
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi (Demiri) ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1149
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria PharmaCom Shpk / Ilirjan Bushati; Merita Bushati
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1158
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Mynyre Perollari / Agron Patogu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1183
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve; Bashkia Tirane / Violeta Sina
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 347
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Kimete Beshku / Zyra Permbarimit Strati Baliliff
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 478
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Arlinda Mitaj / Fatos Mitaj
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 506
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ceruja Sh.p.k / Shoq. Justitia Sh.p.k; Shoq. Shkalla
 • Relatori:
 • doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 517
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Ilir Goci / Shoq. Murati; Mustafa Goci;Bashkia Kruje; Z.V.R.P.P.Kruje
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 538
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Rezart Balliu; Shoq. Rezarti Sh.p.k / Shoq.Prestige Bailiff
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 576
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. FBA&Co Sh.p.k / Qend.Komb.Licensimit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 487
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Hajriz Reqica / B.SH.Sigurimit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 496
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Donika Goleci / Bujar Goleci
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 502
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Dave Shota; Prene Gjoka; Marte Qypi / Z.R.P.P. Kurbin; Firma Pali ; Gjergj Nokaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 524
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Nadire Qinami ( Dano) / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 384
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Klodian Hasanaj / B.K.Tregtare Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 390
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Hatem Guma ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 396
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Drejt.Raj.Tatimore / Shoq. Ronker Tirana Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 410
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Eftimi Lito / Enti Kombetar Banesave; Fatmir Kosta; Shoq.Permbarimore Debit Collection Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 981
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Eurovin Sh.p.k / Zyra Permb.Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1045
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Qefalia; Dorian Skendi / Erjon Qefalia
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1077
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit / Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (AKKP) Tirane; Njazi Shaho; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1095
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Artan Pjetri / CEZ Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 473
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ardian Sulo ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 531
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Adrian Cami / Posta Shqiptare Sh.a ; Filiali Mat
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 543
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Eugen Kasneci / Shoq.Permbarimore Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 578
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Edlira Turullaj / Vincenzo Palmieri
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1215
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Bala / Mirela Bala
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1260
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 2 S Distribucion Sh.p.k / Shoqeria Tregtare AE/l Sh.p.k; sot Merentino Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1271
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Lace / Shoqeria Permbarimore T.D.R GROUP Shpk; Sanie Xhakollari; Artan Xhakollari
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1296
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gener 2 Sh.p.k / C.E.Z. Shperndarje Sh.a.; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1140
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmara Shehu / Shoqeria Permbarimore Executores Litium Shpk; Shoqeria Vila/Park Shpk; Shoqeria Alpha Bank Albania sh.a.; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1199
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Fitnete Beqiri / Subjekti Personi Fizik Ramiz Kamani
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1219
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH.Tirane / Shoq.Permb. Private Dorian Skendi; Lutfi Hysenaj; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1229
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Adriana Kalaja / Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private Shkrela shpk; Banka e Pare e Investimeve (FIB)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 702
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Adnand Sefa / Shoq.Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 749
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 821
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Ermal Kercuku / Shoq. Albtelecom Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 830
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Haka / CEZ Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 247
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • ”ONIR Company “”shpk [Paditės] Shoqeria permbarimore TMA [I Paditur] Intesa San Paolo Bank Albania sha Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1023
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Xheka / Mehmet Leci
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 406
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Banka Societe Generale Albania Sh.a / Shoq.Permb. Prestiga Bailiff Services Sh.p.k; Rauf Mukaj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 519
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Sabri Bala / Shoq.Permb. ZIG Sh.p.k; Banka e Bashkuar e Shqiperise
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 601
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Avjeri Hoxhaj ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 626
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Naim Aliaj / Fondi Besa Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 745
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Hoxha / Shefki Muca; Vladimir Mula
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 774
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shedije Bodlli (Skenderi) ; Kujtim Skenderi; Adem; Osman; Ferit; Besim Skenderi / A.K.K.Pronave ; Lisa Irma Mati Arya
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 715
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Xhevahire Jakupi [Paditės] Ramazan Kasmi [Person i Tretė] Kastriot Xhuxha [Person i Tretė] Zyra Permbarimore Kurbin [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 722
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Luigj Malaj / Osman Demi; Sabie Curri; Hane Maleci; Drita Lika; A.K.K.P.; Z.V.R.Paluajteshme Lezhe ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 725
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 'VILOIL' sha [Paditės] Raiffeisen Bank sh.a [I Paditur] Shoqeria Permbaruese Private E.P.S.A [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 732
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Autoriteti i Mediave Audioviziv / Permbaruesi Gjyqesor Rrok Deda; Nexhmi Mezani
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1026
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Fatos Cala [Paditės] Vjollca Quku [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtėshme Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1041
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Lindita Kore ; Kudrete Kore / Zyra Permbarimit Shteteror; Reiz Mata
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1068
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatuara e Shtetit [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave [I Paditur] Fatmir Alite [I Paditur] Mejreme Alite [I Paditur] Anila Feshti [I Paditur] Fisnike Kacani [I Paditur] Donika Voshtina (Alite) [I Paditur] Shpetim Alite [I Paditur] Greta Harizi (Alite) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1073
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Kuka [Paditės] Shoqeria "HOMEPLAN"sh.p.k. [I Paditur] Shoqeria "Kontakt" sh.p.k. [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5304
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Robert Borova [I Paditur] Zyra e Permbarimit "Albase" sh.p.k. [Paditės] Hyget Borova [Person i Tretė] Roberto Sarro [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 253
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Mitat Dautaj [Paditės] Entela Dautaj [Person i Tretė] Emi Dautaj [Ndėrhyrės Dytėsor] Shoqeria Permbarimore 'ZIG' shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 372
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Martin Biba [Kėrkues]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 751
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Ismert Vorpsi / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 986
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Sina Konstruksion 2008” Shpk [Kėrkues] Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranė [Person i Tretė] Drejtoria e Apelimit Tatimor pranė Drejtorisė sė Pėrgjithshme tė Tatimeve [Person i Tretė] Avokatura e shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 987
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave; Reshat Duro
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 675
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Perparim Dyrmo; Agron Dyrmo / A.K.K.P; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 770
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Ledia Sejdarasi ( Spirollari) / Artan Sherifi; Shoq.2 A/L Sh.p.k; Shoq. National Bank of Greece Sh.a; Z.V.R.P. Paluajteshme
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1047
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Avni Strugaj [Paditės] Permbarues gjyqesor Andera Baci [I Paditur] Banka NBG Albania sha [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1078
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Kuka / Shoq. Homeplan Sh.p.k ; Shoq. Kontakt Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1110
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kesh Security Shrsf; Sh.a. / Shoqeria Studio Permbarimore L.D.C ; Sh.p.k.; Vasilika Gjini
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1122
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Blerina Miraka / Shoqeria SDA Shpk
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 116
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Elin Albania" [Paditės] Shoqeria a.s.a.s.r.l. Itali [I Paditur] Sherbimi Permbarimor "Zig" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5096
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "KORCA" shpk [Paditės] Xhevat Kocia [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5642
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Mark Biba [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimeve [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 934
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria Pėrmbarimore private “AFA 2010” shpk [I Paditur] “Raiffeisen Bank” sha [I Paditur] Erjon Metani [Paditės]
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5641
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Memo Sinaj [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5739
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • INSIG sha [Paditės] HANDICAP INTERNATIONAL [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3088
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Qamil Alia [Paditės] Komuna Lis [Person i Tretė] Seksioni i Administrimit te Mbrotjes se tokes Qarku Diber [Person i Tretė] Zyra e Rregjistrimit te Pasurive e Paluajtshme [Person i Tretė] Halil Ballabani [I Paditur] Agjensia Kombetare e Komisionit te Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3137
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Xhane Ramaj / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6029
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Faik Hoxha [Paditės] Flamur Bala [I Paditur] Ahmet Meziri [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5338
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Derrasa [Paditės] Eglantina Derrasa [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimeve [I Paditur] Armand Derrasa [Paditės] Ardian Derrasa [Paditės]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6014
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Aqif Muca [Paditės] Zela Muēa [Paditės] Fatime Muca [Paditės] Shefqet Muēa [Paditės] Qani Muēa [Paditės] Agjensia Rajonale e Kthimit te Kompesimit te pronave [I Paditur] Shoqeria "Kato Aromatik Investment" sh.p.k. [I Paditur] Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit [I Paditur] Keshilli i Qarkut Tirane [I Paditur] Keshilli Bashkiak Vore [I Paditur] Avokatura e Shtetit Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Perjashtim
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6017
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Pal Gjinaj [Paditės] Shoqeria "Gjoni" shpk [I Paditur] Agjensia Trajtimit te Kredive [I Paditur] Instituti i Pemetarise Vlore [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6004
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Vili Minarolli [Paditės] Anila Sykja (Kallfa) [Paditės] Agron Xheko [I Paditur] Zhaneta Xheko [I Paditur] Shoqeria "Xheko" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6028
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Hasan Banka / Uljan Kala; Shoq.Kalaj Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6040
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Kosova - Ndermarrja Ujesjelles Kanalizime Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1612
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Genc Ruli [Paditės] Saimir Tahiri [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5205
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Dana / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5221
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Ozuni / Shoq.Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4765
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Toska [Paditės] Afrim Toska [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimi tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4215
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Natalina Noka [Paditės] Liza Noka(Pepa) [Paditės] Mrije Noka(Picaku) [Paditės] Kristina Nikolli [Paditės] Kisha Katolike Gurrez [I Paditur] Gonxhe Nikoll(Domogjoni) [Paditės] Vitore Nikoll (Domgjoni [Paditės] Miranda Bici (Domgjoni) [Paditės] Gjon Domgjoni [Paditės]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5061
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Cela [Paditės] Bashkim Muzhaqi [I Paditur] Agjensia Rajonale e Kthimit te Kompesimit te pronave ( Zyra Rajonale) [I Paditur] Drejtoria Nr.3 Punetoreve te Qytetit [I Paditur] Asllan Cela [Paditės] Mehmet Cela [Paditės] File Lubani(Cela) [Paditės] Gezim Cela [Paditės] Haki Cela [Paditės] Idriz Cela [Paditės] Haxhi Cela [Paditės] Bujar Cela [Paditės] Emine Dollaku [Paditės] Lirije Veseli [Paditės]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5636
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Sina [Paditės] Zyra Rajonale e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Qarku Tirane [I Paditur] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5637
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Cullhaj [Paditės] Neriman Cullhaj(Islami) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4237
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Dardan Gjata [Paditės] Shoqėria INSIG sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2406
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Roqi [Paditės] Hasan Roqi [Paditės] Fatos Kadesha [I Paditur] Hylli Kadesha [I Paditur] Fati Kadesha [I Paditur] Kujtim Lufta [I Paditur] Rapush Lufta [I Paditur] Agron Lufta [I Paditur] Ardjana Mirdita (Lufta) [I Paditur] Fatbardha Kadesha [I Paditur] Zhaneta Kadesha (Harka) [I Paditur] Arben Kadesha [I Paditur] Trashėgimtarėt ligjorė tė Sanie Kadesha (Lufta) [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme, Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3207
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Sharku [Paditės] Genc Sharku [Paditės] Kenin Sharku [I Paditur] Ajlin Sharku [I Paditur] Nexhmije Cela [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6055
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Idriz Dervishi [Paditės] Ahmet Caka [I Paditur] Ylli Caka [I Paditur] Drita Caka [I Paditur] Komuna Dajt [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3838
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Haziz Kuka [Paditės] Aqif Kuka [Paditės] Ibrahim Lika [I Paditur] K.K.K.Pronave prane Qarkut [I Paditur] Agjensia Kombetare e Privatizimit Diber [I Paditur] Drejtoria e Bujqesise [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2234
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Naime Brahja (Muca) [Paditės] Reshat Kallushi [Ndėrhyrės Kryesor] Shadije Kalaja [Ndėrhyrės Kryesor] Pranvera Sallaku [Ndėrhyrės Kryesor] Bujar Kallushi [Ndėrhyrės Kryesor] Elvira Serjanaj [Ndėrhyrės Kryesor] Ismail Kallushi [Ndėrhyrės Kryesor] Dalip Topalli [Ndėrhyrės Kryesor] Ilir Topalli [Ndėrhyrės Kryesor] Kliton Topalli [Ndėrhyrės Kryesor] Sami Brahja [I Paditur] Arben Brahja [I Paditur] Gezim Brahja [I Paditur] Muharrem Brahja [I Paditur] Astrit Brahja [I Paditur] Hasan Brahja [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6044
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Turdiu [Paditės] Afrim Dibra [I Paditur] Eriona Dibra [I Paditur] Haxhi Kupo [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4906
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ALBAMEDIC” sh.p.k [Paditės] Soqeria “ CDC HAMBURG TIRANA” sh.p.k. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2397
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Sazan Brahimaj [Paditės] Shoqėria “Fasked”sh.p.k [I Paditur] Shoqėria “Aurora” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2444
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Domgjoni [Paditės] 'Cez Shpėrndarja' Sh.a, [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5097
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Haxho [Paditės] Hajredin Nasufi [Paditės] Vlora Kaloshi (Kaziu) [Paditės] Alie Kaziu [Paditės] Beglie Serdari [Paditės] Xhike Bardhi (Kaziu) [Paditės] Zemrie Kaziu [Paditės] Diana Kuqi (Kaziu) [Paditės] Mustafa Kaziu [Paditės] Besnik Kaziu [Paditės] Rukie Merlika (Kaziu) [Paditės] Engjellushe Zhori (Kaziu) [Paditės] Kol Gjoni [I Paditur] Muharrem Metani; Bashkia Tirane; A.K.K.Pronave Qarku Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4466
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Elida Pertafi [Paditės] Shoqeria “Globex”shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3182
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Zamira Nova (Jella) [Paditės] Shpresa Selgjekaj [I Paditur] Elvis Selgjekaj [I Paditur] Mirsada Selgjekaj [I Paditur] Elis Selgjekaj [I Paditur] Ferit Shalqizi [I Paditur] Sami Shalqizi [I Paditur] Hanke Shalqizi [I Paditur] Fatime Eshja (Shalqizi) [I Paditur] Altin Shalqizi [I Paditur] Rahime Shalqizi [I Paditur] Sabrije Shalqizi [I Paditur] Myzejen Shima [I Paditur] Ibrahim Shalqizi [I Paditur] Ballkize Shalqizi [I Paditur] Spartak Halili [I Paditur] Zenel Shalqizi [I Paditur] Shoqeria KAMBERI shpk [I Paditur] Dega e Agjencisė e Ristrukturimit dhe Privatizimit te Ndėrmarrjeve Bujqėsore [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te pasurive te paluajtshme Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 504
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Avni Lika [Kėrkues] Abdyl Zgura [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2519
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Pavlo Shkarpa [Paditės] Maurizi Bega [I Paditur] Igri Bego [I Paditur] Oresti Bega [I Paditur] Rizo Bega [I Paditur] Vangjel Bega [I Paditur] Vangjel Bega [I Paditur] Adrian Naxhaku [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2836
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Dedja / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5451
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Eqerem Lundra [Paditės] Naime Hoxha(Lundra) [Paditės] Bashkim Pasmaciu [I Paditur] Muhamet Lundra [Person i Tretė] Zyra Vendore Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1016
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ingrid Goxhaj [Paditės] Enkeleda Gjyshi [I Paditur] Zyra e Permbarimit Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1056
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Petrit Qordja [Paditės] Artur Qordja [Paditės] Nazmi Juma [I Paditur] Shefki Juma [I Paditur] Zydi Juma [I Paditur] Ylber Juma [I Paditur] Sanije Dibra [I Paditur] Fatbardha Qejvanaj (Murthi) [I Paditur] Mimoza Pelinku(Murthi) [I Paditur] Rexhep Murthi [I Paditur] Ibrahim Murthi [I Paditur] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Drejtoria e Punetoreve Nr.3 Tirane [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5079
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit [Paditės] Keshilli Sindikal i Minieres se Kromit Bulqize [I Paditur] Federata Sindikale e Punonjesve te Industris se Shqiperise [I Paditur] Shoqeria koncensionare "ACR" shpk, Miniera Bulqize [Person i Tretė] Reparti Inspektim - Shpetim Miniera [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 643
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Artan Merxhushi / Shoq.Permbarimore Executors Litium (Exlit) Shoq. Tregtare Vila Park / ALB Sh.p.k. Shoq.Tregtare Alpha Bank Sh.a Z.V.R.P.P
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3831
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Qylhanxhiu [Paditės] “Korporata Elektro - Energjitike Shqiptare” (KESH) sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3846
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Zenepe Lozi [Kėrkues] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane [Person i Tretė] Komuna Zall-Herr Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 965
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Rruga [Paditės] Suzana Njuma [Person i Tretė] Lule Sula [Person i Tretė] Vjollca Ypi [Person i Tretė] Bajram Veli [Person i Tretė] Muhamet Veli [Person i Tretė] Shpresa Tota [Person i Tretė] Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Palujtshme [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimi tė Pasurive tė Paluajtshme Durres [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 976
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Mereme Aga - Zyra Permbarimit Privat ARB Sh.p.k Ujesjelles Kanalizime Sh.a
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 977
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Alfons Uka [Paditės] Enkeleda Uka [Paditės] Studio pėrmbarimore “ T.D.R. Group” [I Paditur] Banka e Tiranės” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2867
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Amadeus Group” sh.a [Paditės] Shoqėria “DHL Internacional Albania”sh.p.k., [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2870
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Binjaku [Paditės] Admad Kilami [I Paditur] Liljana Kilani (Shima) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2884
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria e Sigurimit 'Albsig' Sh.A [Paditės] Shoqėria 'Buēi -2007' Sh.P.K [I Paditur] 'Veneto Bank' (Banka Italiane pėr Zhvillim) Sh.A. [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5134
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Sazan Shehaj / Shoq. Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5151
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Gjoka / Shoq. Dy Yjet Sh.p.k Zenel Koka Pasho Celaji Edmond Gorezi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5165
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Tartari / Shoq.Ndermarrja Trajtimi i Sudenteve Nr.2
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3808
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Endrit Qoqja [Paditės] Liri Stermasi (Qoqja) [Paditės] Qemal Qoqja [I Paditur] Agim Qoqja [I Paditur] Qefsere Qesteri (Qoqja) [I Paditur] Sulltane Uzeiri (Qoqja) [I Paditur] Bilal Qoqja [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 615
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Naim Korreshi / Shoqeria Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 636
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Selaudin Sharra [Person i Tretė] Zana Pustina (Sharra) [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit [Kėrkues] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5153
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “ALFA - PROJEKT 2006” sh.p.k [Paditės] Bashkia Kamėz [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5165
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Elda Lame / Shoqereia Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5185
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Tire Lika [I Paditur] Shkelqim Lika [I Paditur] Besnik Lika [I Paditur] Altin Lika [I Paditur] Fatos Lika [I Paditur] Edvin Lika [I Paditur] Elton Lika [I Paditur] Skender Lika [I Paditur] Drita Krasniqi (Lika) [I Paditur] Naime Lika [I Paditur] Erkin Lika [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 677
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit - A.K.K.Pronave; Mejreme Hida; Gezim; Fiqiri; Gani; Hajdar; Fatbardha; Minushe; Mefail Hida; Hajdije Meta (Hida); Qerime Dikollari ( Hida); Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4063
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Adriana Halili (Brahja); Maksim Brahja; Skender Cicollari; Qemal Ademi; Perekli Shuli; Hamit Kodra Emine Orini ( Memishaj); Kasem Zoto - Enti Kombetar i Banesave ; Shoq.Permbarimore ALBASE Sh.p.k; Nadire Qinami
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4094
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Kadrije Koci - Astrit caushi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1333
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Bylyre Sharkaj (Lalaj) [Paditės] Pellumb Lalaj [Paditės] Liri Baboci (Lalaj) [Paditės] Besnik Lalaj [Paditės] Veziko Bajrami [Paditės] Luan Bajrami [Paditės] Hektor Katroci [Paditės] Enver Palla [I Paditur] Altin Mejdani [I Paditur] Mimoza Palla [I Paditur] Drejtoria Nr.3 e Punėtorėve tė Qytetit [I Paditur] Zyra e Regjistrimit tė Pasurive tė Palujatshme Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4181
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Hylli Kadesha [Paditės] Skender Roqi [I Paditur] Zyra Permbarimore Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5643
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Zydi Katragjini [Paditės] Vjollca Hoxha [Paditės] Myslym Katragjini [Paditės] Liri Bardhi (Kellezi) [I Paditur] Naim Kellezi [I Paditur] Bardhyl Kellezi [I Paditur] Kujtim Kellezi [I Paditur] Fatos Kellezi [I Paditur] Bujar Shabani [I Paditur] Besnik Shabani [I Paditur] Lulzim Kellezi [I Paditur] Rasim Kellezi [I Paditur] Gentian Kellezi [I Paditur] Dhurata Xhunglini [I Paditur] Alma Kellezi [I Paditur] Ilir Pernaska [I Paditur] Lindita Grimci [I Paditur] Fatmira Jano [I Paditur] Shpetim Ndroqi [I Paditur] Igrid Bobrati [I Paditur] Enkelejda Asllani [I Paditur] shqipe Basha [I Paditur] Zyra Rajonale e Kthim Kompensimit te pronave Tirane [I Paditur] Shoqeria "Gora" shpk [Person i Tretė] Ervin Kellezi [I Paditur] Diana Kellezi [I Paditur] Luljeta Kellezi [I Paditur] Evis Kellezi [I Paditur] Irma Kellezi [I Paditur] Ramazan Kellezi [I Paditur] Ilir Pernaska [I Paditur] Aishe Ndroqi [I Paditur] Admir Bobrati [I Paditur] Pranvera Cabej [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4026
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Zogu [Paditės] Enver Klosi [I Paditur] Hamide Klosi [I Paditur] Kastriot Klosi [I Paditur] Rozina Klosi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 705
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Hoxha - Shoqeria Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4059
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sejar Berberi / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 698
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Robert Cela / Shoq. Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4066
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Halil Isufaj / Shoq. Edal Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4083
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Sanije Babaj - Posta Shqiptare / Filiali Lezhe
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1000
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Saimir Zemblaku / Shoq. Permbarimore Strati Bailiff?s Service
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6011
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Luan Aliaj [Paditės] Shoqeria "Besa" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2266
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria”Fushe Kruja Cement Factory”shpk [Paditės] Zyra Permbarimore Fati -2010 shpk,me permbarues privat [I Paditur] Shoqeria Banka Procredit sha [I Paditur] John Anthony Mclellan [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2408
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Meri Gjinushi ( Kriqi) / Servet Gjoka
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2434
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Eliota Roka [Paditės] ''UNIVERS -ALB'' sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2453
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Islam Beshku [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4738
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Ponari / Shoq. Trajtimi i Studenteve Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4755
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Dalip Billa [Kėrkues] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 973
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Enkelejda Toto - Debit Collection Sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5032
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Shamku / Shoq. Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5040
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Adhurim Mileti - Shoqeria Korporata Elektroenergjetike Shqiptare KESH Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5059
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Elda Kozma [Paditės] Tea Kozma [Paditės] Shoqeria e Sigurimeve “Sigma –Viena Insurance Group” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2301
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • VODAFONE ALBANIA Sh.a [Paditės] Shoqėria “Dario” Sh.p.k [I Paditur] Shoqėria “STI Security” Sh.p.k [I Paditur] Shoqėria “Intertronic” Sh.p.k [I Paditur] Shoqėria “Romario” Sh.p.k [I Paditur] Shoqėria “Inerte Exspres” Sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2338
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Xhelil Domi [Paditės] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore – Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2347
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Abdi Pasha [Paditės] Ministria Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes [I "Kurum Internacional" sha [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3073
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjelina Tusha [Paditės] Valmir Tusha [Paditės] Shoqeria e Sigurimeve "Albsig" Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3163
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Aurora Papa [Paditės] Albert Roshi [I Paditur] Shoqėria Ndėrtuese “Megi Construksion” sh.p.k [Person i Tretė] Osman Stafa [Person i Tretė] Merzai Mezini (Peshkepia) [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3173
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Edvin Alia [Paditės] Klodeta Alia [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2777
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Pashk Seli [Paditės] Pjeter Seli [I Paditur] Katerina Seli [I Paditur] Marte Seli [I Paditur] Violeta Seli [I Paditur] Flora Seli [I Paditur] Arben Seli [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Kruje [I Paditur] Komuna Bubq [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2784
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria CEZ Shpėrndarje sh.a [Paditės] Enti Rregullator i Energjisė Elektrike [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2818
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Elva Kuqi [Paditės] Shoqeria “Belle Air“ sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4411
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Xhindoli / A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4442
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • “ALBtelecom” sha [Paditės] Shoqėria “D.S Iskra Steel Construction AL” shpk [I Paditur] Erald Buneci, person fizik, Studio Grafike [I Paditur] Shoqėria “Ercole Marelli Power” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4697
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Zef Ndokaj / Cez Shperndarje Sh.a ; KESH Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5220
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 'CEZ Trade Albania' shpk [Paditės] Shoqeria KESH sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3772
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Isuf Ruci [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3798
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Dalipi / OST Security Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3809
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Perikli Lleshi [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4746
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “STUDIO PROJEKT” sh.p.k [Paditės] Levend Hyseni [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4767
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Laze [Paditės] CEZ Shpėrndarje sh.a [I Paditur] KESH sh.a [I Paditur] Sulejman Laze [Ndėrhyrės Kryesor] Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtisė dhe Sipėrmarjes [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4791
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Matilda Dedej / Fluturim Dedej
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2481
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Nuri Haka [Paditės] Hike Haka [Paditės] Koco Jani [I Paditur] Shoqėria “Banka e Tiranės” sh.a [I Paditur] Zyra e Pėrmbarimit Privat “TDR GROUP” sh.p.k. [I Paditur] Shoqėria “Alco” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2514
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alflexim Sh.p.k / Shoq. MTS Sh.p.k
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 402
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • I.N.U.K Tirane / Zyra Permbarimore e Permbaruesit Helidon Xhindi
 • Relatori:
 • Doreheqje Relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1080
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Adrian Kostaqi - Orjeta Luarasi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5082
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Orlin Fushekati / Shoq.Tregtare Procredit Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5110
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Beshiku; Alketa Beshiku; Shoq. Alfa Dhomisi Sh.p.k; - Shoq.Permbarimore Strati Bailiff?s Service; Banka Credit Agricole Shqiperi Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3769
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Saide Disha / Bajrije Doci (Rexhepi); A.K.K.Pronave; Kadrije Kojku (Rexhepi); Xhevrije Koci (Rexhepi); Mefail Rexhepi; Imer Rexhepi; Shefqet Murati; Lulian; Armina Murati; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3786
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ana Luca [Paditės] Shkolla e Lartė Private “VITRINA”, [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3792
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Dorzi [Paditės] Minushe Dorzi [Paditės] Arjan Haxhiaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5115
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Halit Hasmedari [Paditės] Edmond Hasmedari [I Paditur] Gentiana Hasmedari [I Paditur] Gjena Hasmedari [Paditės]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5116
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Irma Xhafa [Paditės] Shoqeria Studio Archimed shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5123
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Silvana Tola [Paditės] Arjan Ormani [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3965
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Hasanaj / D.R.S.Sh. Lezhe; A.S.Sh. Lac
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3971
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Valbona Hasrama [Paditės] Drita Demiri [Paditės] Ibrahim Demiri [Paditės] Merita Durishti(Demiri) [Paditės] Beqir Ajazi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4029
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Hane Qira [Paditės] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Tiranė [I Paditur] Instituti i Sigurimeve Shoqėrore [I Paditur] Komuna Borizanė, Krujė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3952
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Memli Idrizi [I Paditur] Banka e Shqiperise [Paditės] Shoqeria Permbarimore "Strati Bailiff's Service shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3988
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Ardian Trebicka [Paditės] Ilirjan Mihali [Paditės] “Vodafone Albania” Sha, [I Paditur] “Ada Holding – Ada Air ( Fitotel) ” Shpk [Person i Tretė] Albautor [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3997
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Mucollari [Paditės] Lureta Naqellari [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3981
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Alma Mustafa [Paditės] Banka e Tiranes sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4025
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Meraj [Paditės] Cez Shpėrndarje sh.a [I Paditur] Permbaruesi gjyqesor privat Besnik Bajraktari [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 691
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Nexhip Xheneti - A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 993
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Apostol Goci [Paditės] Liubina Goci [Paditės] Aida Aliko [Paditės] Albano Aliko [Paditės] Klaudio Goci [Paditės] Brikena Goci [Paditės] Violeta Bulica [Paditės] Shoqėria Pėrmbaruese Private “E.P.S.A” Sh.p.k [I Paditur] “Banka Credit Agricole Shqipėri” Sh.a (ish Banka Emporiki - Shqipėri Sh.a) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4850
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Atnand Skenderi [Paditės] Shoqėria “A-A Konstruksion”shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4894
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Xenita Farka; Hamdi; Lulzim Farka - A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2298
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Vjetor Shahi [Paditės] Adnand Braja [Paditės] Ismail Qesja [I Paditur] Dorjan Gropasi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2319
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Hajri Kadriu [Paditės] Ilirjan Kolgjegja [I Paditur] Besim Noka [I Paditur] Shefki Noka [I Paditur] Ibrahim Noka [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2331
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Hava Kellezi [Paditės] Myrshit Vorpsi [Paditės] Liljana Bulku [Paditės] Bujar Petrela [Paditės] Ylber Petrela [Paditės] Halil Petrela [Paditės] Seit Petrela [Paditės] Razije Petrela [Paditės] Anila Petrela [Paditės] Genti Petrela [Paditės] Enis Spahiu [Paditės] Fiqirete Petrela [Paditės] Fejzulla Tresa [I Paditur] Qamile Tresa [I Paditur] Ardian Tresa [I Paditur] Saimir Tresa [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4702
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Arjan Kola [Paditės] Etleva Kola [Paditės] Ramazan Vuka [Paditės] Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit (FAF sha) Dega Mat [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimi tė Pasurive tė Paluajtshme Mat [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4712
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Tafilaku [Paditės] Etritana Hasa [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4733
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Pellumbesha Shehu [Paditės] Bukurije Bilalaj [Paditės] Pajtim Kokoshi [Paditės] Hajrulla Kokoshi [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4967
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Edisnajda Sulaj (Ademi) [Paditės] Shoqėria “Alsat” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4975
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Halime Memisha [Paditės] Zhaneta Bilali [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5011
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ledia Sejdarasi (Spirollari) [Paditės] Artan Sherifi [I Paditur] Shoq.”2 A-L” shpk [I Paditur] Shoqeria “National Bank of Greece sh.a [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2170
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Dorina Hajdari [Paditės] Kesh Security SHRSF sh.a, [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2237
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Brikena Haxhiademi (Baxhaku) [Paditės] Mirela Ulqini (Haxhiaademi) [Paditės] Violeta Haxhiademi [Paditės] Begator Dervishi [Paditės] Arjana Shtino (Dervishi) [Paditės] Adrian Dervishi [Paditės] Eleni Haxhiademi (Stringa) [I Paditur] x x [Paditės] Dorela Haxhiademi [Paditės] Myzafere Haxhiademi [Paditės] Hortenca Pellumbi (Haxhiademi) [Paditės] Armand Haxhiademi [Paditės] Shehriar Stringa (Saraci) [Paditės] Agjensia Kombėtare e Burimeve Natyrore (AKBN) [I Paditur] Avokatura e Shtetit Tirane [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2267
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Hysenaj [Paditės] Gezim Sadiku [I Paditur] Liri Sadiku [I Paditur] Gjyshi Sadiku [I Paditur] Kujtim Sadiku [I Paditur] Diana Sadiku [I Paditur] Erion Sadiku [I Paditur] Flodian Sadiku [I Paditur] Leko Leta Sadiku [I Paditur] Algert Sadiku [I Paditur] Lorenc Sadiku [I Paditur] Safete Sadiku (Tahiraj) [I Paditur] Agjencia e Prokurimit Publik [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Palujteshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2850
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Klement Furxhi [Paditės] Ismete Furxhi [I Paditur] Iljana Furxhi [I Paditur] Elida Furxhi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2892
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Spartak Halili / Shoq. Magic Globe / Travel Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2895
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Irma Hysenagolli / Albanian University ( UFO)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2523
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Antoneta Mancellari / Shoq. INSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Dorehejqe
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2718
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Osmenaj - CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 373
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Kareme / Shoq. Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2385
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Rasha; Idriz Jeminaj; Saimir Lilaj / Shoq. Pelivani Sh.p.k; ASK Sh.p.k; Komuna Kashar
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4367
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Demaj / Shoq. Edal Sh.p.k
 • Relatori:
 • Perjashtim relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4390
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vodafone Albania Sh.a - Reparti Ushtarak Nr.1204 (Regjimenti Komando)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3692
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Sazan Brahimaj - Shoq. Ndertuese 2 A-L Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3727
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Fani - A.K.K.Pronave Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3755
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Subi Rama [Paditės] Qamil Rama [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit Tirane [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4704
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram cerpja / Lucie Sina( cerpja)
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4711
 • Data e Gjykimit: