Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1005
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Beton Ekspres Sh.p.k / Banka Tiranes; Shoq. Permbarimore Zig Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1959
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Sela / Fiqirete Sela; Denisa Thomaraj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1006
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Tur/Alb/Krom Sh.p.k / Shoq. Albchrom Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1043
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. K.D.K Sh.p.k / Shoq.Permb.Gjyq.Privat Bailiff Service Albania; Banka Societe Generale Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1639
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Cerri / Trashegimtaret e Xhemal Male: Bije Male; Dallendyshe Shkoza ( Male); Razije Shabani ( Male); Ramazan Male; Bashkim Male; Pranvera Laja (Male ); Banka Kombetare Tregtare Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2348
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Marije Preci / Filiali Postes Shqiptare Sh.a Lezhe
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5379
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Mirsie Palaj / Shoq.Tregt.Rezidenca Studentore Universitare nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5099
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Jeshnica; Elvis; Klaudio Jeshnica / Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 860
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ermal Ribaj ; Melda Ribaj / Zyra Permb.; Genti Taci ; Viktor Taci
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 974
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Evelina Qyqja (Toptani) ( Kerkuese)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 991
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Alb Security / Raiffeisen Bank sh.a; Arturo Verzeroli
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1546
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Elvin Salavaci / Shoq. Plus Communications Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1978
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Gilien Beci / Shoq. Antea Cement Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4774
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hyrije Bali / Rami Mucollari; Maksim Horanlli; Valentina Horanlli; Lumturi Toptani; Gjyslime Mullanji; Melsi; Emil Mullanji; Z.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1005
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Beton Ekspres Sh.p.k / Banka Tiranes; Shoq. Permbarimore Zig Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1959
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Sela / Fiqirete Sela; Denisa Thomaraj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1006
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Tur/Alb/Krom Sh.p.k / Shoq. Albchrom Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1043
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. K.D.K Sh.p.k / Shoq.Permb.Gjyq.Privat Bailiff Service Albania; Banka Societe Generale Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1639
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Cerri / Trashegimtaret e Xhemal Male: Bije Male; Dallendyshe Shkoza ( Male); Razije Shabani ( Male); Ramazan Male; Bashkim Male; Pranvera Laja (Male ); Banka Kombetare Tregtare Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2348
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Marije Preci / Filiali Postes Shqiptare Sh.a Lezhe
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5379
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Mirsie Palaj / Shoq.Tregt.Rezidenca Studentore Universitare nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5099
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Jeshnica; Elvis; Klaudio Jeshnica / Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 860
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ermal Ribaj ; Melda Ribaj / Zyra Permb.; Genti Taci ; Viktor Taci
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 974
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Evelina Qyqja (Toptani) ( Kerkuese)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 991
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Alb Security / Raiffeisen Bank sh.a; Arturo Verzeroli
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1546
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Elvin Salavaci / Shoq. Plus Communications Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1978
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Gilien Beci / Shoq. Antea Cement Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4774
 • Data e Gjykimit:
 • 24.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hyrije Bali / Rami Mucollari; Maksim Horanlli; Valentina Horanlli; Lumturi Toptani; Gjyslime Mullanji; Melsi; Emil Mullanji; Z.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1427
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.VEGA Sh.p.k / Shoq.Crown Acquisitions Sh.a; Shoq. Rudnap Constraction ALBANIA; Dege e Shoqerise se Huaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5753
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.20
 • Palet ne proces:
 • Hajrije Dervishi / Albtelecom Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4039
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit ; Zyra Av.Pergjitheshme / A.K.K.Pronave; Fatime Copa Gezim Copa
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5051
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Kupi / C.E.Z Shperndarje
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4802
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Mosho / Ilmi Loci; Rajmond Dervishi; Ilo Mustafa; Nuri Cuni; Abdulla Drangu; Zeqir; Drangu; Alfred Hasmuca; Kastriot Gera; Adem Alldervishi; Altin Duqi; Sami Sinakolli; Sherif Hasmuca
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5726
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Leka Zogu / Alban Xhillari
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4816
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Elson Madani / Shoq. OST Security Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 699
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Vega Sh.p.k / Aleksander Gavoci; Mukadez Gjini; Shoq.Permbarimore private ZIG Sh.p.k Banka Tiranes Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6128
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.20
 • Palet ne proces:
 • Klodian Kerciku / Posta Shqiptare Sh. a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4769
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Hazizaj / Shoq. Albcontrol Sh.a ( Ish ANTA Sh.a )
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1112
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Halim Kuci / Shoq.Permb. Tris Sh.p.k.; CEZ Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1173
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.me pergjegjesi te kufizuar ALTEC Shpk; Arben Aliaj; Majlinda Aliaj / Shoq. Permb. Private Kreon; Banka e Pare e Investimeve Shqiperi Sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1188
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Jonida Olldashi / Permb.Gjyqesor Privat Bailiff/Matani Co Sh.p.k.; Ardian Buzo
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 245
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Kurum International Sh.a ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1508
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Saimir Peko; Shoq. Ukrometal Sh.a / Bujar Haroku; Vera; Ambra; Anderson Haroku
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5356
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Dashnor Satka / CEZ Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4412
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Visar Kashari / Shoq. Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4435
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albecorp Sh.p.k / Min.Zhvillimit Ek.Treg.Sipermarrjes; Min. Financave; Drejt.Drejtimit Prones Publike; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2804
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Refat Frasheri / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5429
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Antonio Collaku / Shoqeria Kesh Security sh.a.
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5485
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Mikela Lakrori / Shoqeria Ti Lux sh.p.k.
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5511
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Naxara Dedaj / Shoqeria Trajtimi Studenti Nr 2 Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1223
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Hetoja / Shoq. Permb. Bailiff Service Sh.p.k; Brunilda Veizi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1224
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Albana Tamizi / Altin Hoxha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1269
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Sherb. Kontrollit Brendshem (SHKB) / Shoq. Permb. ALBASE Shpk; Arjan Osmani
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1293
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • O.S.T ( OST sh.a.) / Zyra e Permbarimit Tirane; Ndue Pepkolaj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1207
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Defrim Kapxhiu / Lavdosh Kapxhiu
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1852
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Florian Cullhaj / Albanian University ( UFO)
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6208
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 14.10
 • Palet ne proces:
 • Viktor Vokrri / A.T.Kombetar ; Nikoll Ndoj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1057
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Ferra ( Kerkues ) / A.M.C. Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1074
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Delia Group Sh.p.k / I.N.U.Kombetar (INUK) Tirane; Shoq.Permb. Gyqesore Private Vak o& Partners Bailiff Service Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1096
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Xhemil Sula / Shoq. Tregtare Procredit Bank Sh.a; Artur Puka; Lumturije Puka; Studio Permbarimore Shkrela
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1120
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Dyrmishi / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1066
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Petro Penko / Dhioleta Penko
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1076
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Sedat Braja / Hysen Hysa
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1119
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Vjosa Sh.a. / Shoq. Permb. Albase Sh.p.k.; Thoma Stefanidhi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2752
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Eleni Lika (Papa); Spiro Lika / Ilia Lika; Mehmet Lika; Z.V.R.P.P.Kurbin
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 507
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Roqi / Z.Q.R.P.P.; Z.V.R.P.P P.; Z.Permb. Shteteror Tirane; Hylli Kadesha; Fati; Fatbardha; Arben Kadesha; Sanie Lufa ( Kadesha); Xhaneta Harka (Kadesha)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5335
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Blerta Sakolli; Dhimiter Stefani; Pandeli Prifti / Shoq. Gines R &M Shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5098
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hasan Mema / Nurije Dyrmishi; Artan Caci; Lulezim Brengasi; Kujtim Kucuku; Qazime Hyseni; Margarita Hyseni; Engjellushe Goci; Musa Goci; Jorgjeta Caci; Kasem Hyseni;Ymer Goci; Nadire Kucuku; Adile Brengasi; Kimete Goci; Dervish Brengasi; Xhevat Piriu; Jaho Piriu; Mediha Brengasi; Kujtim Hyseni; Arben Manka; Fiqirete Piriu; Nazife Caci; Vetetim Brengasi; Violeta Brengasi; Agim Goci; Flamur Dervishi; Drejt.Nr. 3 e Punetoreve te qytetit Tirane; A.K.K.Pronave Tirane; Z.V.R.P.P. Tirane; Shoq. Bjoren Sh.p.k; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5336
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Tajo Xhaferri / Qemal Haka
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 855
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Genc Celi / Ador Dibra
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 873
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Dafina Mjekra / Permb.Gjyqesor Eduart Allamani; N O A Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 874
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Komuna Tomin / Keshilli Komunes Tomin; Eles Murrja; Muis; Hamdi; Perparim; Vullnet; Abdurrahman; Sinan; Flamur; Ivzi Murrja
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 486
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Entit Kombetar Banesave / Pandeli Ndoci
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1451
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria HOBAS Rohre Gmbh / Shoq. Sigal Uniqa Group Austria Sh.a; Shoq. C&S Construction Energy shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1474
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Nike Livadhi / Xhelal Hoxha; Luljeta Musha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5729
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Rudin Bektashi / Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4465
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albtelecom Sh.a / Shoq. R.S.A. Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5081
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Dajti FN Sh.p.k / Adrian Shau
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5114
 • Data e Gjykimit:
 • 23.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Av. Shtetit ; Zyra Avokatit Pergjithshem / A.K.K.Pronave; Arminda Jakupi; Vilfrid Shyti; Ismete Suti; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 936
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Enkelejda Toto / Shoq.Permbarimore Private Alimadhi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 955
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Natasha Qordja / A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 959
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi; Rajmonda Roshi ( Kerkuesa)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 975
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Bledar Dako / Shoq.Permbarimore Private Bailiff Services / Metani & Co sh.p.k; Kastriot Leka
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1017
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH / Zyra Permb. Prestige Bailiff Services ; Kastriot Cuedari
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1019
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Hysen Alla; Ferit Alla / Banka Kombetare Tregtare Sh.a; Shoq. Permb. Ab Sh.p.k; Besa G&T Sh.p.k ; Deco System Sh.p.k; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1053
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Rezart Taci / Sherbimi Permbarimor ZIG shpk; Komisioneri per Mbrojten e te Dhenave Personale
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1072
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Tom Gjinaj ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 733
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Violanda Prifti / Shoq.2A/L Sh.p.k; Artan Sherifi; Lindita Sherifi; Shoq. N.B.G. Banka Shqiperi; Sh.a; Shoq.Permb. ZIG Sh.p.k; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 778
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shpend Bucpapaj / Agj.Trajtim Kredive
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 796
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Interalbanian Vienna Insurance Group / Shoq. Permb. Alimadhi Sh.p.k ; Byroja Shqiptare Sigurimit; Merita Shaqiri; Anisa; Vosa; Mariana; Rebeka Shaqiri
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 823
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Isuf Plaku ( Kerkues) / D.R.S.Sh. Min.e Brendeshme
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1415
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Skraparlliu / Zyra e Permbarimit; Tirane; Franc Skraparlliu
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1431
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Farmaplus Sh.p.k; Vlash Gjorga / Shoq.Permb. Justicia; Banka Kombetare Tregtare (BKT)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 882
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Av.Pergj.Shtetit / A.K.K.Pronave ; Asllan Bebeci
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1227
 • Data e Gjykimit:
 • 19.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH.Tirane / Zyra e Permb. Andani Bailiff Office; Lefter Mocka
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 914
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Kom.Pol.Rrethi Mat / Seit Sinani; Gazmend Cibaj; Fitim Serdani; Roland Kavaja; Albert Marku; Fatmir Klosi; Kujtim Pupla; Osman Jahja; Qemal Myrtja; Dyle Palamani; Sabri Bruci; Ylli Mali; Hamit Kurti; Shaqir Milkurti; Stavri Kavaja; Ali Shira
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 921
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Sadik Berisha / A.K.K.Pronave ; Av. shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 935
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Interalbanian Vienna Insurance Group / Shoq. Shega Trans Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4084
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Musa Balili / Shoq. Armo Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1186
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Zyra Perm. Bailiff Services/Matani & CO Sh.p.k / Ilir Gorenca; Adelina; Myzejen; Etleva Gorenca;
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Miter Necaj / Shoqeria Partizani sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1245
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Donika Dana; Bajram Dana / Lirije Dana; Ali Dana; Mimoza Bukri; Sulltane Dana; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1258
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Mano / Gezim Sharra; Velo Kolgjini; Kudret Hoxha; Shoqeria Riparim i thelle i automjeteve te naftes Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6100
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Mahmudije Fortuzi / Shoq. LID Sh.p.k
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6115
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Hysku / Preng Trokthi; Dhimiter Trokthi; Martin Trokthi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1021
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Nallbani ; Eda Nallbani / Shoq. LTD Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1048
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Sherbimi Permb. Zig Sh.p.k / Vitore Meta; Flamur; Bajame Meta ; Shoq. NOA Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1085
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Dhimitraq Tomco; Vilma; Madalena Tomco; Shoqeria K.D.K. / Shoq.Permb. Bailiff Services Albania; Raiffeisen Bank sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1106
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi (Demiri) / Gjyze Bureli; Feride Hasa; Rajmonda Muca
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5296
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Stefani; Vilma Stefani / Enkelejda Stefani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5349
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Sovjeta Hasani / Angjelin Hasani
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5950
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Klodjana Qafa / Agj. Sherbimit te Sporteve
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 714
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Min.Financave / Albana Pali; Irdi; Inis Pali
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 735
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Dara / Shoq.Permb.Private SIG Sh.p.k; Banka Kombetare Greqise; Dega Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 741
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albania Mobile Communications Sh.a / Ridi Murati; Fatmir Shimaj; Esmeralda Toluli; Ndricim Gjumi; Fatos Venari
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1254
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Hasantare / Reshit Sina; Zyra Permb. 'Elite Bailiff's Office
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 819
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Muzhaqi / Shoq. Great Wall Albania Sh.p.k /
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 837
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Wurth Albania Sh.p.k ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 845
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • I.N.U.Kombetar / Shoq. Permb. B.S.A Sh.p.k; Shoq. Hause Of Arts Shp.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 846
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Berisha / Z.R.P.Paluajteshme; Shoq. Kamza Development Sh.p.k; Ylli Shima; Prefektura Qarkut Tirane; Komisioni Vendor i Verifikimit te Titujve Pronesise
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1354
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Diana Prifti / Vilson Goshi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1422
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Ilir Kurti / Nadire Bali; Ferdinand Kurti; Rita Kurti
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1443
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Qendra Sociale Multidisiplinare / Silva Malaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1448
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Nafie Guri / Zyra e Permbarimit Kurbin; Nazmi Koceku; Bashkim Koceku
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1071
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqata e pavarur Per Kujdesin e Femijeve me Zhvillim Mendor te Mevonshem / Kadri Serjani; Muharrem Mullaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1152
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Eglantina Bekteshi / Arben Bekteshi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Lazer Prroni / Agjensia e Trajtimit te Kredive; Permbarues Gjyqesor Agim Sulce
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5132
 • Data e Gjykimit:
 • 18.12.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Uran Shtylla / CEZ Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 879
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Sherb.Komb.Punesimit ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 901
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Lavdije Lama; Hanishe ; Sami Lama / Z.Gjendjes Civile Komuna Berxull
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit / A.K.K.Pronave; Sefedin Gaxha; Naime Gaxha; Feti Boni; Luljeta Dora ( Boni); Lefter Boni; Vogelushe Vela ( Boni) ; Engjell Boni; Flatum Boni; Merqez Gaxha; Z.V.R.Paluajteshme Tepelene
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 920
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Bajram Xhaja / Permb.Gjyqesor Privat Anastas Kote; Sali Shehu
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 824
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Drizi / Komuna Kastriot; Komisioni Vlersimit Titujve Pronesise ; Prefektura Diber
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 864
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Home Security Sh.p.k ( Alket Dervishi) / Shoq.Permb. Bailiff Service Albania Sh.p.k; Shoq. Vodafon Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 968
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Denada Bare / Sherbimi Permb. Albase Sh.p.k; Marjana Hima
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 982
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Arben Sejko / Zyra Permbarimit; Sokol Ajazi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 678
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ndermarja e Trajt.Studenteve Nr.3 / Shoq. Permb.Elite Bailiff Ofice Sh.p.k; Haxhi Hoxha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 694
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Dragua Mero / Edmond Mero
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 700
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Kallmeti / Bujar Kallmeti
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 724
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Hysen Zorba / Banka NBG Albania Sh.a; Dega Tirane (559); Shoq.Permb.Private TDR Group Sh.p.k; Shoq. 2/ Al Sh.p.k ; Z.V.R.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1397
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria TUCEP Sh.p.k / KESH Sh.a; Shoqeria Emikel Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1384
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Kau ( Kerkues) / Z.V.R.P.P. Kruje; Ibrahim Kalesha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1396
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Banka NBG Albania Sh.a. / Shoq. Permb. Private TDR Group Sh.p.k ; Shoq. S&M Sh.p.k; Arsen Xhufi; Albana Xhufi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1399
 • Data e Gjykimit:
 • 17.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Mahir Halili / I.N.U.K. prane Bashkise Tirane;
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 813
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Monika Baci / Anesti Xhixha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 833
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Avenir Lleshanaku / Shoq.Permb. Private Vako & Partners Bailiff Service Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 878
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Daci ; Etleva Mullai; Suzana Zeraliu; Nermion Daci; Narin Sulcebe ( Kerkuesa)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 884
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albacredits Sh.p.k / Drejtoria e Pergj. e Parandalimit Pastrimit Parave; Zyra Permbarimore
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1108
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane; Pranvera Veizi; Neritan Veizi; Arben Veizi; Gezim Veizi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1131
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Gleni Saliasi; Ardit Bardhi / Skerdilajd Qinami; Banka Kombetare e Greqise
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1166
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Sigers Sh.p.k / Zyra e Permb. Tirane; Besnik Karoli
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1177
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Halim Kuci / Zyra e Permb. Gjyqsor Tirane; Tirana Bank Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5253
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Xhilberta Dulla (Shadini) / Seit Dulla
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5599
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Loku / Shoq.Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a.; Shoq. Ardael Sh.p.k
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 810
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Joni Bera / A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 818
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Rati Sh.p.k; Shoq. Dieta; Albert Shopi / Eduart Nallbani; Tomorr Llalla; Shoq. Mega Wat Sh.p.k; W.E.T.T. (Hydro Energji Transfermer Topcias / El) Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 840
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Sadete Bregu; Semiha Agolli; Hysni Vathi; Gubash; Kadrije Vathi; Bujare Vogli; Ikbal Foci; Flutura; Luljeta; Agron Foci; Bedrie Nela; Jolanda Lundra; Fatos ; Osman; Ilir Lundra
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 844
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Gjykata e Shkalles se Pare; Krimet e Renda / Shoq.Permb.Albase Sh.p.k;
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 985
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Elton Mezini ( Kerkues ) / Cez Shperndarje ; Drejt.Rajonale
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1010
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimit / Shoq. Permb. Alimadhi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5230
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Irena Shehu / Shoqeria Trajtim Studenti Nr.2 Sh.a; Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 633
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albkrom Sh.a / Ramazan Cakoni
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 658
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Mahilaj / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 686
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Erkanda Jaupllari; Robert Jaupllari / Zyra Permb. Bailiff Matani & Co Sh.p.k; Fatmir Malaj; Petral Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 687
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Dr.Raj.Tatimore Tatimpaguesve te Medhenj ( Kerkues) / Shoq. Italkrom Albania Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5288
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Lica / Shoqeria Albsig sh.a.
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5295
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq . Tris Company Sh.p.k / Shoq. Cez Shperndarje Sh.a ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5306
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Leonard Tako / Epaminonda Gjoni; Aleksander Gjoni; Vasilika Tase; Natasha Afezolli
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1027
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Dajci / Shoq. Vitrina Sh.p.k ; CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1040
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Petraq Nasto / Zyra Permb.Kozeta Caka; Behar Pema; Ilir Nasto
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1056
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Engjellush Bekteshi / Donika Bardha; Orikum Investments Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1069
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Interkinex; Shoq.Yldon; Ylli Ndroqi / Shoq. Permb. Private Strati Bailiff Service; Banka e Tiranes
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 625
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Gani Xhija / Shoq. Permb. Basha & 1 Sh.p.k; Gezim Topalli; Suzana Topalli
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1134
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Bulku / Salvatore Sadiku
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1160
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Amadeus Groupsh.a (kerkues) / Shoq.Amadeus Group Sh.a
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1192
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Janulla Toslluku; Lefteria Kola; Doloreza Dede / Fondacioni Fryma e Dashurise (Pnoi Agapis)
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 942
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Av.Pergj. Shtetit / Agj.Qendrore K.K.P; Trash. Subjektit Shpronesuar ; Beqir Dibra
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 943
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Lekaj ; Artenit Selimllari / Drejt.Qendrore A.L.U.I.Z.N.I
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 958
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Korca Sh.p.k ; Myfit Lulo; Fatime Lulo / Shoq. Permb. Bailiff Service Albania; Banka Komb. Greqise; Xhevat Kocia
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5022
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sonila Dyrmishi / Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 933
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Teqja International Sh.a / Shoq. Gintash Alb Konstruksion Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 969
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Romeo Harizi / Suat Kalamishi; A.K.K.Pronave Durres; Av. Shtetit; Nexhmije Kalamishi; Elvis; Dorjan; Shefi; Mirela; Suzana; Mirela; Sofie; Rejhane; Hyjnor; Shkelqim; Suat; Lemane; Xhemal Kalamishi; Petefe Meta; Myzejen Kashari; Zymete Laze; Majlinda Averiku; Ylli Agushi; Muharrem; Arber Agushi; Kudrete Aliaj; Diana Kerliku; Ganimete Mustafa
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 979
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Drita Shalari ; Osman Shalari / Shoq.Bankare Banka Tiranes Sh.a; Shoq.Permb. Private E.P.S.A Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1009
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimit / Shoq.Permb. Alimadhi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1395
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Intersig / Vienna Insurance Group Sh.a / Zyra Permb.Gjyqesore private Anastas Kote; Gjon Beqiri; B.SH.S
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1465
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Dyrmishi; Anastasi Dyrmishi / A.K.K.P.Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1471
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Beg Haxhiu / Operatori Shperndarjes Energjise ElektrikeSh.a.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 747
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Tiran Konstruksion Sh.p.k / Shoq.Permb. Executores Litium (EXC LIT) Sh.p.k; Shoq. Banka Alpha Albania/Alpha Bank Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 760
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Syla / Kreshnik Lusha; Shoq.Permb.Debit Collection Sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 763
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Ceska Boci / Shoq. Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 767
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Belle Air Sh.p.k. ( Kerkues) / Shoq. Volito Twiligh Ab; Shoq. Volito Aviation Belle AB; Autoriteti Aviacionit Civil; Shoq.Tirana Internacional Airport Sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 809
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Deliaj / A.K.K.Pronave; Bashkia Delvine; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1264
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Financave / Azis Jata; Permb.Privat Z. Saimir Dogjani; Departamenti i Administrates Publike
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1295
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Stermasi / Z.V.R.P.P. Tirane; Drejtoria Nr.3 e Punetoreve te Qytetit; Merita Dervishi; Xhevair Bundo; Trendelina Rama; Valbona Rama; Suzana Rama; Adrian Rama; Fatmir Rama; Luan Imeraj; Albert Cumani
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1301
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Orges Spahiu / Banka NBG Albania; Sherbimi Permbarimor ZIG Shpk; Ines Jucja
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1335
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Renalda Hoxha / Shoqeria TV Alsat Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1436
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Treg. KIBE 1 Sh.p.k / Shoqeria Treg. TIRHINO Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1444
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tirhino Sh.p.k / Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1449
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Beg Haxhiu / Zyra e Permbarimit Kurbin; Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1467
 • Data e Gjykimit:
 • 16.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Qendra e Botimeve Zyrtare / Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 647
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Fatime Gjokrosa / Shoq.Permbarimore Executors Litium (EXCLIT) Sh.p.k.; Shoq.Tregtare Vila Park / Alb Sh.p.k ; Shoq.Tregtare Alpha Bank Sh.a ; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4881
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. X Park Sh.p.k / Min. Zhvilimit Ek. Tregetise dhe Sipermarrjes ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 806
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Fjordi Subashi / Shoq. Permb. TDR Group; Banka Tiranes Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 822
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Morena Berdellima / Bledar Zylali
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 852
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace / Luan Leka
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 877
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Reshat Disha ; Enkeleta Kacurri / Shoq. Permb. LDC; Fatos Azermadhi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 759
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Bollati / Enti Kombetar Banesave
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 773
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit / A.K.K.P; Animet Agaj; Ikbale Kipi; Isuf Kipi; Muharrem Durrsi; Zyhdi; Xhelal; Gani; Sadik ;Hasan;Agim; Nadije; Astrit; Refat; Sokol; Xhuma; Muharrem; Musa; Mimoza; Safet; Ermira; Ferid; Ardian; Lefteri; Ilir; Floresha; Sulltane; Selman; Bedri; Idajet; Zamira; Lorela; Kejsi Durrsi; Zyhra (Caca) Durrsi; Naile Durrsi ( Zhllima ); Ardjana Sela (Durrsi); Bedrije Gjuzi; Suzana; Enver; Gjuzi; Naime Gjuzi Reka; Lumturi Gjashta; Paqize Gjilani; Gezim Bega; Shpetim; Besnik; Mehmet Bega; Vjollca Vojka; Ferit Cela; Ballkize Sokoli; Arjan Cela; Fatmir Tafaj; Suzana; Eqerem; Muharrem; Musa; Hysni; Sadete; Jeta; Fatushe; Drita Tafaj; Albana (Tafaj ) Dhamo; Semiha Alushi; Florida Sula; Renata Qatipi; Drita Bajo (Guti); Shefqet Guti; Ali Guti; Myzejen Resmja; Lejla Demneri (Cela); Gezim Katroshi; Fatbardha Vozga (Katroshi); Fatbardha Vozga (Katroshi); Suela Cela; Ardjana Sela(Durrsi); Shyqyri Shima; Skender; Gani; Besnik; Arben; Bujar; Metije; Hanme; Marsida Shima; Lutfi Guti
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 789
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Fortuzi / Shoq. Vila Park/Alb Sh.p.k; Shoq. Alpha Bank Albania Sh.a; Shoq. Permb.Executores Litium Sh.p.k
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 814
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Kadri Topi ( Kerkues) / Prefekti Qarkut Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 593
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Halit Halitaj ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 627
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Liseci Sh.p.k / Shoq.Permb.Private Elite Bailiffs Office Sh.p.k; Z.V.R.P.P.; Reshat Zika
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 628
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Gjet Mamli / Zyra Permbarimore Kurbin; Ndoc Tota; Shan Tota
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 652
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Dola Sh.p.k / Nexhdet Kambo; Alban Xhillari
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1266
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit / Lulzim Selmani
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1277
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Feim Llana / C.E.Z. Shperndarje sh.a.; Enti Rregullator i Energjise (ERE)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1303
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Eurovini Sh.p.k / Shoq.Permb.Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1324
 • Data e Gjykimit:
 • 12.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria A&I Sh.p.k / Shoq.Intesa SanPaolo Bank Albania Sh.a.; Zyra e Permbarimit Privat TMA Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 775
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Tirana Travel Sh.p.k. / Shoq.Permbarimore Albase Sh.p.k; Shoq.Klodi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 792
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Luman Hasanaj ; Pranvera Hasanaj / Besnik Hasanaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 803
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014  10.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Tirana Travel Sh.p.k / Shoq.Permbarimore Albase Sh.p.k; Shoq.Klodi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 808
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Ismet Ahmeti / Lirim Cangu; Artan Sulaj ; Shkelqim Daci; Bashkia Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1062
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ylvi Lala / CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1083
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Adrian Licaj / Edi Paloka
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1478
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Rezart Taci ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1104
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Kadri Lika; Qemal Lika; Saba Lika / Ismet Ismaili; Gezim Muca
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4545
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Dukagjin Qerimi; Mimoza Qerimi / Shoq.Permbarimore Strati Bailiffs Service Sh.p.k ; Banka Societe Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5018
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ali Zylfo / Shoq. Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 738
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Liseci Sh.p.k / Elite Bailiff
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 757
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq . Oktapus Sh.p.k ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 788
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Zybe Bajramaj / Bashkime Zykaj
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 807
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Shurdhi / Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1453
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj; Tirane / Shoqeria CT Computers AL sh.p.k.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1460
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Violanda Prifti / Shoqeria 2A / L sh.p.k; Artan Sherifi; Lindita Sherifi; Shoq.Banka NBG Albania Sh.a; Shoq.Sherbimi Permbarimor ZIG sh.p.k; Z.V.R.P.P Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1476
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Rabaj / Shoqeria Tregtare KUID Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 972
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Elezaj Sh.p.k / Komisioni Prokurimit Publik
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 646
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Real / Zyra Permbarimore Private Albase Shp.k; Qazim Mema; Shkelqim Perloka
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 661
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Pashke Vata; Olgerta Puta; Erinda; Elton Puta / Simon Puta; Enti Kombetar i Banesave
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 692
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Prifti / Shoq. Volalba shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 706
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Maqellari / Julian Kasaraj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1155
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjitheshme e Burgjeve / Shoqeria Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1175
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH. Tirane / Zyra Permbarimore Bailiff Services/Matani & Co sh.p.k.; Dhimitraq Mino
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1209
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ILDRAG Sh.p.k / C.E.Z. Shperndarje Sh.a. Tirane; C.E.Z. Shperndarje sh.a. Dega Kruje
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1244
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare Sh.a. / Zyra Permbarimore FAT/2010; Permbaruesi Gjyqesor Privat Fatos Alimadhi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1342
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Perlat Selmanaj; Kostandina (Eglantina) Fjora / Adelina Selmanaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1367
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Maniela Sota / Clirim Hoxholli
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1409
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Uzina e Lendeve Plasese Elbasan / Shoqeria e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1425
 • Data e Gjykimit:
 • 11.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Mereme Aga; Diana Aga / Eduard Kaci; CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 577
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Shansi Inves Sh.p.k / Shoq. Hec Ulez Shkopet Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 610
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Sybi Ahmetbeja / A.K.K.Pronave; Kryegjyshata Bektashiane Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 712
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Roland Sava (Land Savaj)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 750
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit / A.K.K.P; Besim Bedini; Sulo; Nasibe; Lirim; Shpetim; Lavdosh; Luan; Sahide; Lili; Fatmir; Bedin; Ndino; Kudret; Liljana; Benjamin; Njazi; Besnik; Durim; Lenie; Bule; Vjoleta; Zaneta; Leta; Bashkim; Emliha Bedini; Leman Beshaj (Bedini); Rehije Imani; Mirjan Dine; Neske Shehu; Gjenovefa Shehu; Marika Kurti; Z.V.R.P.Paluajteshme Vlore
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 777
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Blliku / Shoq. Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 797
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Avni Sejdi / Julian Mhilli
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 696
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit / A.K.K.Pronave; Fitnet Gjeli; Sulejman Shemsiu; Ideal; Fatos Shemsiu; Elma Mati (Gjeli); Enis Gjeli; Arjan; Xheladin; Aida; Eva; Gert; Fiqirete Gjeli; Nimete Xhelo Pustina; Selim Gjeli; Lirie Dashi; Zare Gjeli; Naime Gjeli
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 701
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • KESH Sh.a / Av. Shtetit; Shoq. Flast Shpk; Kontrolli Larte i Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 719
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Pharma One Shpk ( Kerkues ) / Viktor Jaso
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 758
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Blendi Shqypi / Reparti Ushtarak 5001 ( Komnda e Doktrines dhe Stervitjes) ; Adriatik Duda
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 462
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Cani; Bashkim; Petrit; Lulzim; Haki; Hasan; Cani; Enver Kaloshi / Perparim Bushi; Bashkia Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 488
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Vjosa Sh.a / Shoq.Permbarimore Albase Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 495
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Rroshi (Muca) ( Kerkuese )
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 544
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Bashllari Sh.p.k / Shoq. PF Trade Sh.p.k; Shoq.Fratari Konstruksion Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1176
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albcontrol Sha / Permb.s Gjyqesor Agim Sulce; Arber Kushe
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1182
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj / Shoqeria Taci Oil International Trading Sh.a.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1197
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Dervishi; Dudije Dervishi / Banka Kombetare e Greqise; Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania BSA
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1248
 • Data e Gjykimit:
 • 10.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimeve / Shoqeria Permbarimore Strati Bailiffs Servise Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 621
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Auron Pashaj ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 685
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Zotaj ; Jurgen Zotaj / Saimir Zotaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 693
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Autoriteti i Mediave Audiovizive ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 743
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Thoma Strora / Z.V.R.P.P; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 638
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Calliku ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1003
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Leka II Zogu / Shoq.Permbarimore EPSA Sh.p.k; Banka Raiffeisen Banka Sh.a; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1030
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Qemal Daci / Zyra Permbarimore Private Lisi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1035
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Tregtare Farmacia Kamez Sh.p.k / Rajmonda (Muca) Roshi; Gjyze Burreli
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3577
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Lirije Fortuzi / A.K.K.Pronave ; Beqir Xhepa; Margarita; Ndricim; Sokol; Gezim; Hajrije; Mirlinda Xhepa; Liri Josa; Ilir Shkembi; Manjola Reci; Eva Shkembi; Flora Llukmani; Aurora Papa; Mahmudije Fortuzi; Fatos; Arben; Altin; Ermal; Lejla Biba; Astrit Tufina; Endi Bulku; Hamdi Cela; Gerti Cela; Eldar Cela; Z.V.R.Paluajteshme Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 634
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Alket Bedo / Studio Permbarimore LDC ; Banka Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 670
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Muka / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 681
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Alimehmeti / Executores Litium; Shoq.Permb. Vila Park/Alb Sh.p.k; Banka Alpha Bank; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 716
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Barbullushi / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1374
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.Shoqerore Tirane ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1397
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Skender Zogu / A.K.K.P. Tirane; Z.V.R.P.P. Mat; Bashkia Burrel; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1400
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Ana Duka / Petro Nika (Petrit Kasemi )
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1406
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania Shpk / Bajram Dine; Rajmonda Dine; Banka Credins Sh.a; Banka Kombetare Tregtare
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1305
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Fida / C.E.Z. Shperndarje sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1310
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Xibraku; Mustafa Xibraku / Petrit Xibraku; Niko ; Bajram;
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1326
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit / A.K.K.P.Tirane; Xhelal Shara; Ismail Shara; Blendi Bandilli; Shila ; Arben Bandilli; Manushaqe Puto; Kanerina ; Sokol Artur Puto; Saide Kulla (Puto); Robert Toto; Mimoza Mezini; Fatbardha Sharra; Diana ; Nausika Sharra
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1337
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Valbona Mucaj / Ardian Myslimaj; Raiffeisen Bank sh.a.Dega Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 898
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Lazer Vukaj ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 915
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Saimir Zemblaku / Zyra Permbarimore Bailiff Services / Matani & Co Sh.p.k; Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 946
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Licaj / Bashkim Gaxherri; Shoq.Permb. ZIG Sh.p.k; Shoq.Alpha Bank / Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 961
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shazimete Rudi / Shoq.Permb. ZIG Sh.p.k; Shoq. Gora
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 521
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Policise Qarku Tirane / Shoq. Albase; Permb.Baftjar Nela
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 533
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Ademi Sh.p.k / Shoq. Sherbimi Permbarimor ZIG Sh.p.k; Ermal Kaci; Zyra Pasurise Paluajteshme Sarande
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 573
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Interalbanian Viena Insuriance Sh.a / Zyra Permbarimore Fat / 2010; Flora Doka; Elena Doka; Engli Doka
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 595
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Eduard Ormeni / Sherbimi Permb. Zig Sh.p.k; Banka Komb.Greqise Sh.a; Elpidha Lundra; Aida Maloku
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 820
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Izvor 99 Sh.a ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 826
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Focus Group Sh.p.k / Zyra Permb.; Gjinofeva Naqellari ; Shoq. Edisud Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 858
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Fortuz Nelaj / Shoq.Permb. Private E.P.S.A ; Banka e Tiranes Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 883
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Permb.Gjyqesor Privat Ermir Godaj / Sabri Bejleri; Liljana Bejleri; Agron Xoxa
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 861
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Hoxha / Shoq. Dak
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 862
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Ministria Puneve te Jashtme / Gazment Turdiu; Zyra Permb. Power and Justice
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 886
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Qendra Ek. e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve ( Kerkues) / Nisela Meci
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 888
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Albafilm Sha / Shoq. News Publicity Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1210
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Marej Sh.p.k. / Shoq. Tur/Alb/Krom Shpk; Shoq. Albchrom shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1228
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Fike Hoxhallari; Adem Zenunllari; Bukurije Blushi (Zenunllari); Florije Kobellari (Zenunllari); Erjon Zenunllari; Teuta Zenunllari; Oliver Zenunllari; Aleksander Zenunllari / A.K.K.P. Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1239
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shah Shahu / Bashkia Peshkopi; Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes se Pronave Publike; prane M.Financave; Bedri Shehu; Njazi Vranici; Fitim Halilaj; Lumturie Halilaj; Sakip Rama
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1242
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit / Shoq.Permbarimore Alimadhi Sh.p.k; Elda Hasa
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 592
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Egres Baxha / Eglantina Kallanxhi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 613
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Ndreu / Shoq. Permbarimore Alimadhi Sh.p.k; Ilia Cili
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 631
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Gentiana Sherollari / Kamber Sherollari; Z.V.R.Paluajteshme; Drejt.Nr.3 Punetoreve Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 645
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Mexhit Sula / Z.V.R.P.Paluajteshme ; Gazmir Dervishi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1070
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane / Shoq. Permbarimit Debit Collection sh.p.k.; Dhimitraq Priftuli
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1111
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Ndue Cuni / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1125
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Mubera Zogolli; Helga Zogolli; Erjon Zogolli / Bardhyl Zogolli; Nazime Zogolli; Hasan Zogolli; Hamijet Myftari (Zogolli); Gojar Dishnica; Rebeka Verdha (Dishnica)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1138
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Besnik Allamani; Sejlinda Allamani / Studio Permbarimore Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1273
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tris Company Shpk / Shoqeria CEZ Shperndarje sha; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1280
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Goga; Etleva Goga / Agim Goga
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1319
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Hyundai Auto Albania Sh.p.k / Aurora Toma
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1328
 • Data e Gjykimit:
 • 09.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria SINA 98 Shpk / Shoqeria I & G Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 540
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • NOA Sh.a ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 549
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Xhemile Gjakova; Zoje Kuqi ( Gjakova ); Abdurrahman Gjakova ( Trash. e Skender Gjakova) / Bashkia Kruje; K.K.K.Pronave; Batixhe Broca; Abdulla; Arben; Agron; Miranda Broca; Trash. e Hajdar Broca; Ilir Bardhi; Lutfie Mirela Bardhi;Trash. e Ibrahim Bardhi; Zenel Elbasani; Hysen Kasmi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 616
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmie Armiri ( Huqi); Kujtim Huqi; Musa Gjashta; Duhije Gjashta; (Haxhiu); Flutura Mitiu ( Gjashta) ; Myrteza; Isuf; Suzana; Sigita; Bujar Gjashta; Paqize Begaj ( Huqi) / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit; Z.V.R.P.P.Durres; Komuna Rrashbull Durres
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 618
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Banka Societe General Albania Sh.a / Shoq. Permbarimore Prestige Bailiff Services Sh.p.k; Rauf Mukaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 649
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Taka; Naim Korreshi / Shoq Volalba Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 690
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Haredin Alicka; Zamira Alicka / Arjan Shtembari; Skender Anxhaku; Manjola Anxhaku; Elton Kryekurti; Banka Nderkombetare Tregetare; Z.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 539
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Mjeshtri ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 584
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Uzhuri / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 602
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Bollati / Permbaruesi Privat Ermir Godaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 611
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Martin Biba / Avni Hasa
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 415
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Enti Kombetar Banesave Dega Raj. Diber / Zyra Permbarimore Diber; Perparim Hoti
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 419
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Shtypshkronja Print 2000 Sh.p.k / Gazeta Agon
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 435
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Rregjistruesi i Z.V.R.P.Paluajteshme / Shoq.Permb. Albas Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 461
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Shuli / Arben Kupi; Nikolin Lleshi ; Z.V.R.P.P.Kruje
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1109
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Imperial Claim Service Albania / Zoi Qyrana; Nesibe Basha; Banka Intesa San Paolo; Shoqeria Permbarimore Basha&I sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1136
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Petraq Koka / Hatixhe Kalleshi; Mirvjena Kadiu; Djana Kadiu; Liri Arapi (Kadiu); Hyqmet Kadiu; Agron Fortuzi; Dorina Fortuzi; Hilmi Demneri; Brikena Demneri; Altin Demneri; Kujtim Shemlliu; Genc Shemlliu; Mynyr Kadiu; Miranda Kadiu; Genard Kadiu; Elvi Kadiu
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1159
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Vega Shpk / Shoqeria AEGEK Construction S.a.; Autoriteti Rrugor Shqiptar; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1164
 • Data e Gjykimit:
 • 05.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Skender Makishti / Shoqeria Tregtare Trajtimi i Studenteve Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 594
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Redi Mema / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5071
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 11.20
 • Palet ne proces:
 • Tarik Llagami; Ferit; Rudina; Ardian; Adnan; Sadete; Adela; Mirnie; Aleksandra; Naim; Nusret; Liljana; Altin; Letfije; Indrin; Enver Llagami; Argjend Tafaj; Fatri; Myhirije Verzillori (Llagami); Rezarta Bana; Fatbardha Pema (Bana); Demisha Bana; Zyhra Dibra; Mimoza Basha; Nezahet Hoxha; Razije Manehasa; Bukurije Gjonaj; Emine Themeli; Ismail Farka; Marlind Farka; Idit Farka; Miriam Jaupi; Perihan Kalenja / Drejt.Administrimit Shitjes Prones Publike; Vath Cekrezi ; M.E.T.E
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 641
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Min.Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave / Elida Xhuveli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 657
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Artan Shtrungza / Shoq.Tregtare Banka e Pare Investimeve Albania Sha.; FIBANK Sh.a ; Studio Permbarimore Shkrela ; Nike Shtrungza; Shpresa Shtrungza; Ferhat Shkurta
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1309
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Arnold Basha / Fitim Koci
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1325
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Berateks Sh.a / Shoqeria Albaxeni Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1352
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Cizmja / A.K.K.P.Tirane; Nezihat Meneri (Malosmani); Shyqyri Meneri; Fatmir Meneri; Ilir Meneri; Luan Meneri; Betina Meneri (Xhepa); Dhurata Meneri (Reci); Aferdita Meneri (Saraci); Luljana Meneri (Llagami)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1370
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tris Company Sh.p.k. / C.E.Z. Shperndarje Sh.a.; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1253
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Skandinada Lalaj / Albert Lalaj;
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1256
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria GEK/AL sh.a. / Shoqeria IONIOS SA Construction Company Ministria e Financave Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1265
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Bodinaku / A.K.K.P. Tirane; Z.R.P.P. Kruje; Agon Gjadri; Gani Masha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1284
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Felleze Ismaili / Rodolf Elezi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 834
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Zef Kuqani / Shoq.Petrol Impex Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 850
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Alket Bedo; Jonida Jaho Shoq.Permb. B.S.A Sh.p.k; Banka Credins Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 856
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Todi Xoxi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 887
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Agron Bajri; Maksim Qoku / Hekuran Baloshi; Arben; Naile; Flamur Baloshi; Dashamir Bathorja
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 785
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Eqerem Bajrami / A.K.K.Pronave; Pirro Vila; Lejla Halimi (Vila); Adile Sulstarova ( Vila ); Meli Kelleci (Vila); Tefta Babameto ( Vila) ; Florian Vila; Festim Lami; Ferdinand Goskova; Leonard Lico ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 802
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Frederika Muco / Komp. Clasik Sh.p.k; Alpha Bank
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 816
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Ylber Voka / Shoq.Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4606
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Edlira Aliko / Sherbimi Permb. AEF Sh.p.k; Banka Nderk.Treg.Sh.a; Polina Papagjoni
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 776
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Abil (Ilia) Shhkurti / Permb.Gjyqesor Privat Leke Dodaj; Enti Kombetar i Banesave; Beqir Kallciu
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 791
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace / Permb. Gjyqesor Julian Ahmeti; Luan Leka; Z.V.R.P.Paluajteshem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 800
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Alban Tirana CO Sh.p.k / Shoq.Permbarimore Prestige Bailiff Service Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 812
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Medi Halilaj / Zyra Permbarimit Privat Elite Bailiff
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1114
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Pleorent Lala / Shoqeria Permbarimore Executors Litium (Exclit) Sh.P.K.; Shoqeria Vila park / Alb Sh.p.k.;Shoqeria Alpha Bank Sh.a.; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1156
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Kliton Ikonomi / A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1184
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Suzana Zaja; Naxhije Katroshi (Zaja);
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1193
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Qatipi;
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 397
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Bucaliu / Zyra Permbarimit TDR Group Sh.p.k; Banka Kombetare Greqise
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 475
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Nderrmarja K.Banesa / Elma Banushi; Anila; Salhie; Aida; Ilir; Fisnik Banushi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 550
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace / Permbaruesi Gjyqesor Julian Ahmeti; I Shoq. EPSA; Luan Leka; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 579
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Ishe Dhimojani ( Kerkuese )
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 642
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Asambleja Pergj.Shoq.Tregtare Wonder Power Sh.a / Shoq.Tregtare Wonder
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1008
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimit / Shoq.Permb. Alimadhi sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1032
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Armo Sh.a / Shoq.Permbarimore Albasse Sh.p.k;Shoq. Union Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1052
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Amedie Rrapi / Xhevat Rrapi; Z.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1042
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi (Demiri) ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1149
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria PharmaCom Shpk / Ilirjan Bushati; Merita Bushati
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1158
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Mynyre Perollari / Agron Patogu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1183
 • Data e Gjykimit:
 • 04.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve; Bashkia Tirane / Violeta Sina
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 347
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Kimete Beshku / Zyra Permbarimit Strati Baliliff
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 478
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Arlinda Mitaj / Fatos Mitaj
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 506
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Ceruja Sh.p.k / Shoq. Justitia Sh.p.k; Shoq. Shkalla
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 517
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Ilir Goci / Shoq. Murati; Mustafa Goci;Bashkia Kruje; Z.V.R.P.P.Kruje
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 538
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Rezart Balliu; Shoq. Rezarti Sh.p.k / Shoq.Prestige Bailiff
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 576
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. FBA&Co Sh.p.k / Qend.Komb.Licensimit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 487
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Hajriz Reqica / B.SH.Sigurimit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 496
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Donika Goleci / Bujar Goleci
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 502
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Dave Shota; Prene Gjoka; Marte Qypi / Z.R.P.P. Kurbin; Firma Pali ; Gjergj Nokaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 524
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Nadire Qinami ( Dano) / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 384
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Klodian Hasanaj / B.K.Tregtare Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 390
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Hatem Guma ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 396
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Drejt.Raj.Tatimore / Shoq. Ronker Tirana Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 410
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Eftimi Lito / Enti Kombetar Banesave; Fatmir Kosta; Shoq.Permbarimore Debit Collection Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 981
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Eurovin Sh.p.k / Zyra Permb.Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1045
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Qefalia; Dorian Skendi / Erjon Qefalia
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1077
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit / Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (AKKP) Tirane; Njazi Shaho; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1095
 • Data e Gjykimit:
 • 03.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Artan Pjetri / CEZ Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 473
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ardian Sulo ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 531
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Adrian Cami / Posta Shqiptare Sh.a ; Filiali Mat
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 543
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Eugen Kasneci / Shoq.Permbarimore Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 578
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Edlira Turullaj / Vincenzo Palmieri
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1215
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Bala / Mirela Bala
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1260
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 2 S Distribucion Sh.p.k / Shoqeria Tregtare AE/l Sh.p.k; sot Merentino Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1271
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Lace / Shoqeria Permbarimore T.D.R GROUP Shpk; Sanie Xhakollari; Artan Xhakollari
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1296
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gener 2 Sh.p.k / C.E.Z. Shperndarje Sh.a.; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1140
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmara Shehu / Shoqeria Permbarimore Executores Litium Shpk; Shoqeria Vila/Park Shpk; Shoqeria Alpha Bank Albania sh.a.; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1199
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Fitnete Beqiri / Subjekti Personi Fizik Ramiz Kamani
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1219
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH.Tirane / Shoq.Permb. Private Dorian Skendi; Lutfi Hysenaj; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1229
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Adriana Kalaja / Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private Shkrela shpk; Banka e Pare e Investimeve (FIB)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 702
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Adnand Sefa / Shoq.Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 749
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 821
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Ermal Kercuku / Shoq. Albtelecom Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 830
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Haka / CEZ Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 247
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Onir Company Sh.p.k / Shoq.Permb. TMA; Intesa San Paolo Bank Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1023
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Xheka / Mehmet Leci
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 406
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Banka Societe Generale Albania Sh.a / Shoq.Permb. Prestiga Bailiff Services Sh.p.k; Rauf Mukaj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 519
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Sabri Bala / Shoq.Permb. ZIG Sh.p.k; Banka e Bashkuar e Shqiperise
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 601
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Avjeri Hoxhaj ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 626
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 9.30
 • Palet ne proces:
 • Naim Aliaj / Fondi Besa Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 745
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Hoxha / Shefki Muca; Vladimir Mula
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 774
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Shedije Bodlli (Skenderi) ; Kujtim Skenderi; Adem; Osman; Ferit; Besim Skenderi / A.K.K.Pronave ; Lisa Irma Mati Arya
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 715
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Xhevahire Jakupi / Zyra Permbarimit Kurbin; Ramazan Kasmi; Kastriot Xhuxha ; Kurt Cakoni
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 722
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Luigj Malaj / Osman Demi; Sabie Curri; Hane Maleci; Drita Lika; A.K.K.P.; Z.V.R.Paluajteshme Lezhe ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 725
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Viloil Sh.a / Shoq.Permbarimore E.P.S.A Shpk; Raiffeisen Bank
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 732
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Autoriteti i Mediave Audioviziv / Permbaruesi Gjyqesor Rrok Deda; Nexhmi Mezani
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1026
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Fatos Cala / Vjollca Quku; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1041
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Lindita Kore ; Kudrete Kore / Zyra Permbarimit Shteteror; Reiz Mata
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1068
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Av. Shtetit / A.K.K.Pronave; Greta Harizi (Alite); Anila Feshti; Donika Voshtina (Alite); Fatmir Alite; Fisnike Kacani; Mejreme Alite; Shpetim; Riza; Rozeta; Kujtim; Fadil Manush; Emine; Ruzhdije; Briseida Alite ; Diana Bega; Elfrida Shtylla (Alite);Neriman Harizaj; Edlira Xefaj;Garantina Caro (Alite); Fatbardha Comi; Yllka Sheshi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1073
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Kuka / Shoqeria HomeplanSh.p.k.; Shoqeria Kontakt Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5304
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Zyra Permbarimore ALBASE Sh.p.k / Robert Borova; Hyget Borova ; Roberto Sarro
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 253
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Mitat Dautaj / Shoq. Permbarimore ZIG; Sh.p.k; Entela Dautaj; Emi Dautaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 372
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 10.00
 • Palet ne proces:
 • Martin Biba ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 751
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 10.30
 • Palet ne proces:
 • Ismert Vorpsi / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 986
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Sina Konstruksion 2008 Sh.p.k / Drejt.Rajonale Tatimore; Drejt. Apelimit Tatimor prane Drejt.Pergjitheshme te Tatimeve Tirane ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 987
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 11.30
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave; Reshat Duro
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 675
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 12.00
 • Palet ne proces:
 • Perparim Dyrmo; Agron Dyrmo / A.K.K.P; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 770
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 12.30
 • Palet ne proces:
 • Ledia Sejdarasi ( Spirollari) / Artan Sherifi; Shoq.2 A/L Sh.p.k; Shoq. National Bank of Greece Sh.a; Z.V.R.P. Paluajteshme
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1047
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Avni Strugaj / Permbaruesi Gjyqesor Andrea Baci; Banka NBG Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1078
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 13.30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Kuka / Shoq. Homeplan Sh.p.k ; Shoq. Kontakt Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1110
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 14.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kesh Security Shrsf; Sh.a. / Shoqeria Studio Permbarimore L.D.C ; Sh.p.k.; Vasilika Gjini
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1122
 • Data e Gjykimit:
 • 02.12.2014 14.30
 • Palet ne proces:
 • Blerina Miraka / Shoqeria SDA Shpk
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 116
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Elin Albania / Shoq. A.S.A.S.R.L Itali; Sherbimi Permbarimore Zig
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5096
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq Korca Sh.p.k / Xhevat Kocia
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5642
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Mark Biba / Byroja Shqiptare e Sigurimit (B.Sh.S)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 934
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Erjon Metani / Shoq.Permbarimore Private AFA 2010 Sh.pk; Raiffaisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5641
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Memo Sinaj / Drejt.Pergj.A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5739
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • INSIG Sh.a - Handicap International ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3088
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Qamil Alia - Halil Ballabani; Agj.Kombetare K.K.K.Pronave; Komuna Lis; Seksioni i Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes; Qarku Diber; Zyra Vendore Mat ; Z.V.R.Paluajteshme Mat
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3137
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Xhane Ramaj / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6029
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Faik Hoxha - Flamur Bala; Ahmet Meziri
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5338
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Derrasa; Eglantina; Armand; Ardian Derrasa / Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6014
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Aqif Muca; Zenel; Shefqet; Qani Muca; Fatime Muca (Peza); Trash.Ligjore te trashegimlenesit Selim Muca / Agjencia Rajonale e K.K.Pronave Ish-pronareve (Ish Komisioni KKPP); Shoq. Kato Aromatik Investiment Sh.p.k; Min.Bujqesise dhe Ushqimit; Kesh.Qarkut Tirane; Keshilli Bashkiak Vore; Zyra Vendore e Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6017
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Pal Gjinaj - Shoq. Gjoni Sh.p.k; Agj.Trajtimit te Kredive; Instituti Pemtarise Vlore
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6004
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Vili Minarolli; Anila Sykja (Kallfa) - Shoq. Xheko Sh.p.k; Agron Xheko; Zhaneta Xheko
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6028
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Hasan Banka / Uljan Kala; Shoq.Kalaj Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6040
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Kosova - Ndermarrja Ujesjelles Kanalizime Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1612
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Genc Ruli / Saimir Tahiri
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5205
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Dana / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5221
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Ozuni / Shoq.Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4765
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Toska / Afrim Toska; Z.V.R.P.P. ( Zyra Vendore Rregj.Pasurive Paluajteshme )
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4215
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Natalina Noka; Liza Noka (Pepa); Mrije Noka (Picaku); Kristina Domgjoni; Goxhe; Vitore; Miranda; Aleksander; Gjok Domgjoni - Kisha Katolike Gurrez
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5061
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim cela / A.K.K.Pronave; Qarku Tirane; Bashkim Muzhaqi; Drejtoria Nr.3 e Punetoreve Qytetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5636
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Sina / Zyra Rajonale e K.K.P.Qarku Tirane; A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5637
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Cullhaj / Neriman Cullhaj (Islami)
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4237
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Dardan Gjata / Shoq. INSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2406
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Roqi; Hasan Roqi - Fatos Kadesha; Hylli; Fati; Kadesha ; Trasheg.ligjore te Sanie Kadesha (Lufta); Kujtim Lufta; Rapush ; Agron Lufta; Ardjana Mirdita ( Lufta); Fatbardha Kadesha; Zhaneta Kadesha (Harka); Arben Kadesha; Z.V.R.P. Paluajteshme; Zyra Permbarimit Shteteror
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3207
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Sharku; Genc Sharku / Kenin Sharku; Ajlin Sharku; Nexhmije Cela
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6055
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Idriz Dervishi / Ahmet Caka; Ylli Caka; Drita Caka (Vreshti) ; Komuna Dajt
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3838
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Haziz Kuka; Afiq Kuka / Ibrahim Lika; K.K.K.Pronave ish Pronareve prane Prefektures Qarku Diber; Agjencia Kombetare Privatizimit Dega Diber; Drejt. Bujqesise Mat
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2234
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Naime Brahja ( Muca) / Reshat Kallushi; Shadije Kalaja; Pranvera Sallaku; Bujar Kallushi; Elvira Serjanaj; Ismail Kallushi; Dalip Topulli; Ilir; Kliton Topulli; Sami Brahja; Arben; Gezim; Muharrem; Hasan; Astrit; Hasan; Bejte; Edmond Brahja; Sherife Brahja ( Fallza ); Bukurije Brahja; Zamira Doka (Muca); Hysen Muca; Sanije Muca; Besnike Berberi; Arjan Muca; Myzejen Brahja ( Muca ); Lutfije Muca; Fiqirete Vrapi; Fatbardha Haluli; Bektash Muca; Bajram Muca; Makbule Duka; A.K.K.Pronave; Komisioni Vendor Vlersimit Titujve te Pronesise; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6044
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Turdiu - Afrim Dibra; Haxhi Kupo
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2397
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Sazan Brahimaj / Shoq. Fasked Sh.p.k ; Shoq. Aurora Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2444
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Domgjoni / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5097
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Hasho; Hajredin Nasufi; Vlora Kaloshi (Kaziu); Alie Kaziu; Beglie Serdari; Xhike Bardhi (Kaziu); Zemri Kaziu; Diana Kuqi (Kaziu); Mustafa Kaziu; Besnik Kaziu; Rukie Merlika (Kaziu); Engjellushe Zhori - Kol Gjoni; Muharrem Metani; Bashkia Tirane; A.K.K.Pronave Qarku Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4466
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Elida Pertafi / Shoq. Globex Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3182
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Zamira Nova (Jella) / Shpresa Selgjekaj; Elvis; Mirsada; Elis Selgjekaj; Ferit Shalqizi; Sami; Hanke; Altin; Rahime; Sabrije; Ibrahim; Xhevahir; Zenel Shalqizi; Fatime Eshja (Shalqizi); Myzejen Shima (Shalqizi); Ballkize Bali Shalqizi; Spartak Halili; Shoq.Kamberi Sh.p.k; Dega e Agjencise e Ristrukturimit dhe Privatizimit Ndermarrjeve Bujqesore prane Min.Financave; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 504
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Avni Lika - Abdyl Zgura
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2519
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Pavlo Shkarpa / Maurizo Bega; Ingri Bego; Oresti Bega; Rizo; Vangjel Bega; Adrian Manxhaku ; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2836
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Dedja / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5451
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Eqerem Lundra; Naime Hoxha (Lundra) / Bashkim Pasmaciu; Z.R.P.P.Tirane; Muhamet Lundra
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1016
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ingrid Goxhaj / Zyra Permbarimit Tirane; Enkeleda Gjyshi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1056
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Petrit Qordja; Artur Qordja / A.K.K.Pronave; Drejt.Punetoreve Nr.3 Tirane; Nazmi Juma; Shefki; Ylbert; Lulzim Juma; Sanije Dibra; Fatbardha Qejvanaj (Murthi); Mimoza Pelinku ( Murthi); Rexhep Murthi ; Ibrahim Murthi; Z.V.R.P.P.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5079
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit - Keshilli Sindikal i Minieres Kromit Bulqize; Federata Sindikal e Punonjesve te Industrise se Shqiperise; Shoq. Albchrome Sh.p.k (Ish Shoq.Koncesionere ACR Sh.p.k; Miniera Bulqize; Reparti Inspektim / Shpetim Miniera
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 643
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Artan Merxhushi / Shoq.Permbarimore Executors Litium (Exlit) Shoq. Tregtare Vila Park / ALB Sh.p.k. Shoq.Tregtare Alpha Bank Sh.a Z.V.R.P.P
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3831
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Qylhanxhiu [Paditės] “Korporata Elektro - Energjitike Shqiptare” (KESH) sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3846
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Zenepe Lozi [Kėrkues] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane [Person i Tretė] Komuna Zall-Herr Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 965
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Rruga [Paditės] Suzana Njuma [Person i Tretė] Lule Sula [Person i Tretė] Vjollca Ypi [Person i Tretė] Bajram Veli [Person i Tretė] Muhamet Veli [Person i Tretė] Shpresa Tota [Person i Tretė] Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Palujtshme [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimi tė Pasurive tė Paluajtshme Durres [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 976
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Mereme Aga - Zyra Permbarimit Privat ARB Sh.p.k Ujesjelles Kanalizime Sh.a
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 977
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Alfons Uka [Paditės] Enkeleda Uka [Paditės] Studio pėrmbarimore “ T.D.R. Group” [I Paditur] Banka e Tiranės” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2867
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Amadeus Group” sh.a [Paditės] Shoqėria “DHL Internacional Albania”sh.p.k., [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2870
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Binjaku [Paditės] Admad Kilami [I Paditur] Liljana Kilani (Shima) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2884
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria e Sigurimit 'Albsig' Sh.A [Paditės] Shoqėria 'Buēi -2007' Sh.P.K [I Paditur] 'Veneto Bank' (Banka Italiane pėr Zhvillim) Sh.A. [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5134
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Sazan Shehaj / Shoq. Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5151
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Gjoka / Shoq. Dy Yjet Sh.p.k Zenel Koka Pasho Celaji Edmond Gorezi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5165
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Tartari / Shoq.Ndermarrja Trajtimi i Sudenteve Nr.2
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3808
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Endrit Qoqja [Paditės] Liri Stermasi (Qoqja) [Paditės] Qemal Qoqja [I Paditur] Agim Qoqja [I Paditur] Qefsere Qesteri (Qoqja) [I Paditur] Sulltane Uzeiri (Qoqja) [I Paditur] Bilal Qoqja [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 615
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Naim Korreshi / Shoqeria Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 636
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Selaudin Sharra [Person i Tretė] Zana Pustina (Sharra) [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit [Kėrkues] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5153
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “ALFA - PROJEKT 2006” sh.p.k [Paditės] Bashkia Kamėz [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5165
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Elda Lame / Shoqereia Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5185
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Tire Lika [I Paditur] Shkelqim Lika [I Paditur] Besnik Lika [I Paditur] Altin Lika [I Paditur] Fatos Lika [I Paditur] Edvin Lika [I Paditur] Elton Lika [I Paditur] Skender Lika [I Paditur] Drita Krasniqi (Lika) [I Paditur] Naime Lika [I Paditur] Erkin Lika [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 677
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit - A.K.K.Pronave; Mejreme Hida; Gezim; Fiqiri; Gani; Hajdar; Fatbardha; Minushe; Mefail Hida; Hajdije Meta (Hida); Qerime Dikollari ( Hida); Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4063
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Adriana Halili (Brahja); Maksim Brahja; Skender Cicollari; Qemal Ademi; Perekli Shuli; Hamit Kodra Emine Orini ( Memishaj); Kasem Zoto - Enti Kombetar i Banesave ; Shoq.Permbarimore ALBASE Sh.p.k; Nadire Qinami
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4094
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Kadrije Koci - Astrit caushi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1333
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Bylyre Sharkaj (Lalaj); Pellumb Lalaj; Liri Baboci ( Lalaj); Veziko Bajrami; Luan Bajrami; Hektor Katroci - Enver Palla; Altin Mejdani; Drejtoria Nr.3 e Punetoreve te Qytetit Tirane; Mimoza Palla; Z.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4181
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ylli Kadesha / Skender Roqi; Zyra Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5643
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Zydi Katragjini; Vjollca Hoxha; Myslym Katragjini - Zyra Rajonale e K.K.Pronave; Liri Bardhi (Kellezi); Naim Kellezi; Bardhyl; Kujtim ; Fatos; Lulzim; Rasim; Gentian; Ervin; Diana; Luljeta; Evis; Ramazan Kellezi; Bujar Shabani; Dhurata Xhunglini; Irma Kellezi (Ferhati ) ; Alma Kellezi (Como); Ilir Pernaska; Lindita Grimci (Kellezi); Fatmira Jano (Kellezi); Shpetim Ndroqi ; Aishe Ndroqi; Ingrid Borati (Nosi); Enkelejda Asllani ( Borati); Admir Borati; Pranvera Cabej; Shqipe Basha; Shoq. Gora Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4026
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Zogu [Paditės] Enver Klosi [I Paditur] Hamide Klosi [I Paditur] Kastriot Klosi [I Paditur] Rozina Klosi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 705
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Hoxha - Shoqeria Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4059
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sejar Berberi / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 698
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Robert Cela / Shoq. Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4066
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Halil Isufaj / Shoq. Edal Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4083
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Sanije Babaj - Posta Shqiptare / Filiali Lezhe
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1000
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Saimir Zemblaku / Shoq. Permbarimore Strati Bailiff?s Service
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6011
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Luan Aliaj [Paditės] Shoqeria "Besa" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2266
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria”Fushe Kruja Cement Factory”shpk [Paditės] Zyra Permbarimore Fati -2010 shpk,me permbarues privat [I Paditur] Shoqeria Banka Procredit sha [I Paditur] John Anthony Mclellan [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2408
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Meri Gjinushi ( Kriqi) / Servet Gjoka
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2434
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Eliota Roka [Paditės] ''UNIVERS -ALB'' sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2453
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Islam Beshku [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4738
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Ponari / Shoq. Trajtimi i Studenteve Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4755
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Dalip Billa - D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 973
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Enkelejda Toto - Debit Collection Sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5032
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Shamku / Shoq. Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5040
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Adhurim Mileti - Shoqeria Korporata Elektroenergjetike Shqiptare KESH Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5059
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Elda Kozma [Paditės] Tea Kozma [Paditės] Shoqeria e Sigurimeve “Sigma –Viena Insurance Group” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2301
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • VODAFONE ALBANIA Sh.a [Paditės] Shoqėria “Dario” Sh.p.k [I Paditur] Shoqėria “STI Security” Sh.p.k [I Paditur] Shoqėria “Intertronic” Sh.p.k [I Paditur] Shoqėria “Romario” Sh.p.k [I Paditur] Shoqėria “Inerte Exspres” Sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2338
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Xhelil Domi [Paditės] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore – Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2347
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Abdi Pasha [Paditės] Ministria Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes [I "Kurum Internacional" sha [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3073
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjelina Tusha [Paditės] Valmir Tusha [Paditės] Shoqeria e Sigurimeve "Albsig" Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3163
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Aurora Papa [Paditės] Albert Roshi [I Paditur] Shoqėria Ndėrtuese “Megi Construksion” sh.p.k [Person i Tretė] Osman Stafa [Person i Tretė] Merzai Mezini (Peshkepia) [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3173
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Edvin Alia [Paditės] Klodeta Alia [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2777
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Pashk Seli [Paditės] Pjeter Seli [I Paditur] Katerina Seli [I Paditur] Marte Seli [I Paditur] Violeta Seli [I Paditur] Flora Seli [I Paditur] Arben Seli [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Kruje [I Paditur] Komuna Bubq [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2784
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria CEZ Shpėrndarje sh.a [Paditės] Enti Rregullator i Energjisė Elektrike [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2818
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Elva Kuqi [Paditės] Shoqeria “Belle Air“ sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4411
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Xhindoli / A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4442
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • “ALBtelecom” sha [Paditės] Shoqėria “D.S Iskra Steel Construction AL” shpk [I Paditur] Erald Buneci, person fizik, Studio Grafike [I Paditur] Shoqėria “Ercole Marelli Power” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4697
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Zef Ndokaj / Cez Shperndarje Sh.a ; KESH Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3772
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Isuf Ruci [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3798
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Dalipi / OST Security Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3809
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Perikli Lleshi [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4746
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “STUDIO PROJEKT” sh.p.k [Paditės] Levend Hyseni [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4767
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Laze [Paditės] CEZ Shpėrndarje sh.a [I Paditur] KESH sh.a [I Paditur] Sulejman Laze [Ndėrhyrės Kryesor] Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtisė dhe Sipėrmarjes [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4791
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Matilda Dedej / Fluturim Dedej
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2481
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Nuri Haka [Paditės] Hike Haka [Paditės] Koco Jani [I Paditur] Shoqėria “Banka e Tiranės” sh.a [I Paditur] Zyra e Pėrmbarimit Privat “TDR GROUP” sh.p.k. [I Paditur] Shoqėria “Alco” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2514
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alflexim Sh.p.k / Shoq. MTS Sh.p.k
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 402
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • I.N.U.K Tirane / Zyra Permbarimore e Permbaruesit Helidon Xhindi
 • Relatori:
 • Doreheqje Relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1080
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Adrian Kostaqi - Orjeta Luarasi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5082
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Orlin Fushekati / Shoq.Tregtare Procredit Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5110
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Beshiku; Alketa Beshiku; Shoq. Alfa Dhomisi Sh.p.k; - Shoq.Permbarimore Strati Bailiff?s Service; Banka Credit Agricole Shqiperi Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3769
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Saide Disha / Bajrije Doci (Rexhepi); A.K.K.Pronave; Kadrije Kojku (Rexhepi); Xhevrije Koci (Rexhepi); Mefail Rexhepi; Imer Rexhepi; Shefqet Murati; Lulian; Armina Murati; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3786
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ana Luca [Paditės] Shkolla e Lartė Private “VITRINA”, [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3792
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Dorzi [Paditės] Minushe Dorzi [Paditės] Arjan Haxhiaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5115
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Halit Hasmedari [Paditės] Edmond Hasmedari [I Paditur] Gentiana Hasmedari [I Paditur] Gjena Hasmedari [Paditės]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5116
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Irma Xhafa [Paditės] Shoqeria Studio Archimed shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5123
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Silvana Tola [Paditės] Arjan Ormani [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3965
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Hasanaj / D.R.S.Sh. Lezhe; A.S.Sh. Lac
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3971
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Valbona Hasrama [Paditės] Drita Demiri [Paditės] Ibrahim Demiri [Paditės] Merita Durishti(Demiri) [Paditės] Beqir Ajazi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4029
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Hane Qira [Paditės] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Tiranė [I Paditur] Instituti i Sigurimeve Shoqėrore [I Paditur] Komuna Borizanė, Krujė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3952
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Memli Idrizi [I Paditur] Banka e Shqiperise [Paditės] Shoqeria Permbarimore "Strati Bailiff's Service shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3988
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Ardian Trebicka [Paditės] Ilirjan Mihali [Paditės] “Vodafone Albania” Sha, [I Paditur] “Ada Holding – Ada Air ( Fitotel) ” Shpk [Person i Tretė] Albautor [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3997
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Mucollari [Paditės] Lureta Naqellari [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3981
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Alma Mustafa [Paditės] Banka e Tiranes sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4025
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Meraj [Paditės] Cez Shpėrndarje sh.a [I Paditur] Permbaruesi gjyqesor privat Besnik Bajraktari [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 691
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Nexhip Xheneti - A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 993
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Apostol Goci [Paditės] Liubina Goci [Paditės] Aida Aliko [Paditės] Albano Aliko [Paditės] Klaudio Goci [Paditės] Brikena Goci [Paditės] Violeta Bulica [Paditės] Shoqėria Pėrmbaruese Private “E.P.S.A” Sh.p.k [I Paditur] “Banka Credit Agricole Shqipėri” Sh.a (ish Banka Emporiki - Shqipėri Sh.a) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4850
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Atnand Skenderi [Paditės] Shoqėria “A-A Konstruksion”shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4894
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Xenita Farka; Hamdi; Lulzim Farka - A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2298
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Vjetor Shahi [Paditės] Adnand Braja [Paditės] Ismail Qesja [I Paditur] Dorjan Gropasi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2319
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Hajri Kadriu [Paditės] Ilirjan Kolgjegja [I Paditur] Besim Noka [I Paditur] Shefki Noka [I Paditur] Ibrahim Noka [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2331
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Hava Kellezi [Paditės] Myrshit Vorpsi [Paditės] Liljana Bulku [Paditės] Bujar Petrela [Paditės] Ylber Petrela [Paditės] Halil Petrela [Paditės] Seit Petrela [Paditės] Razije Petrela [Paditės] Anila Petrela [Paditės] Genti Petrela [Paditės] Enis Spahiu [Paditės] Fiqirete Petrela [Paditės] Fejzulla Tresa [I Paditur] Qamile Tresa [I Paditur] Ardian Tresa [I Paditur] Saimir Tresa [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4702
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Arjan Kola [Paditės] Etleva Kola [Paditės] Ramazan Vuka [Paditės] Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit (FAF sha) Dega Mat [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimi tė Pasurive tė Paluajtshme Mat [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4712
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Tafilaku [Paditės] Etritana Hasa [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4733
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Pellumbesha Shehu [Paditės] Bukurije Bilalaj [Paditės] Pajtim Kokoshi [Paditės] Hajrulla Kokoshi [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4967
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Edisnajda Sulaj (Ademi) / Shoqeria Alsat Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4975
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Halime Memisha / Zhaneta Bilali
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5011
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ledia Sejdarasi (Spirollari) / Artan Sherifi; Shoq. 2 A-L Sh.p.k; Shoq. National Bank of Greece Sh.a ; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2170
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Dorina Hajdari [Paditės] Kesh Security SHRSF sh.a, [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2237
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Brikena Haxhiademi (Baxhaku) [Paditės] Mirela Ulqini (Haxhiaademi) [Paditės] Violeta Haxhiademi [Paditės] Begator Dervishi [Paditės] Arjana Shtino (Dervishi) [Paditės] Adrian Dervishi [Paditės] Eleni Haxhiademi (Stringa) [I Paditur] x x [Paditės] Dorela Haxhiademi [Paditės] Myzafere Haxhiademi [Paditės] Hortenca Pellumbi (Haxhiademi) [Paditės] Armand Haxhiademi [Paditės] Shehriar Stringa (Saraci) [Paditės] Agjensia Kombėtare e Burimeve Natyrore (AKBN) [I Paditur] Avokatura e Shtetit Tirane [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2267
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Hysenaj [Paditės] Gezim Sadiku [I Paditur] Liri Sadiku [I Paditur] Gjyshi Sadiku [I Paditur] Kujtim Sadiku [I Paditur] Diana Sadiku [I Paditur] Erion Sadiku [I Paditur] Flodian Sadiku [I Paditur] Leko Leta Sadiku [I Paditur] Algert Sadiku [I Paditur] Lorenc Sadiku [I Paditur] Safete Sadiku (Tahiraj) [I Paditur] Agjencia e Prokurimit Publik [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Palujteshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2850
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Klement Furxhi - Ismete Furxhi; Iljana; Elida Furxhi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2892
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Spartak Halili / Shoq. Magic Globe / Travel Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2895
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Irma Hysenagolli / Albanian University ( UFO)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2523
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Antoneta Mancellari / Shoq. INSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2718
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Osmenaj - CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 373
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Kareme / Shoq. Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2385
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Rasha; Idriz Jeminaj; Saimir Lilaj / Shoq. Pelivani Sh.p.k; ASK Sh.p.k; Komuna Kashar
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4367
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Demaj / Shoq. Edal Sh.p.k
 • Relatori:
 • Perjashtim relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4390
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vodafone Albania Sh.a - Reparti Ushtarak Nr.1204 (Regjimenti Komando)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3692
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Sazan Brahimaj - Shoq. Ndertuese 2 A-L Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3727
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Fani - A.K.K.Pronave Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3755
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Subi Rama [Paditės] Qamil Rama [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit Tirane [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4704
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram cerpja / Lucie Sina( cerpja)
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4711
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Irena Lala / Mehmet Shima
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4732
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Teuta Langa / Shoq. Amfora Sh.p.k , Shoq. Jon 2002 Sh.p.k Shoq. Mars 92 Sh.p.k
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2304
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Eleni Xheka [Paditės] Bruno Alika [I Paditur] Tahir Kananaj [I Paditur] Mimoza Isaku [I Paditur] Mikail Mahili [I Paditur] Ermira Mahili [I Paditur] Agim Xheka [Person i Tretė] Izabela Xheba [Person i Tretė] Zyra e Pėrmbarimit Tiranė [I Paditur] ZVRPP Tiranė [I Paditur] “Tirana Bank” Sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2328
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Kosti Haxhinikolla [Paditės] Artan Haxhinikolla [Paditės] Rashela Kaculini (Haxhinikolla) [Paditės] Mari Lako (Haxhinikolla) [Person i Tretė] Ludmilla Dhima (Haxhinikolla) [Person i Tretė] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit Tirane [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2353
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Hajrie Hasanaj [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimi tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [I Paditur] Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes se Pronave Publike prane Ministrise se Financave [I Paditur] Komuniteti Mysliman Shqipetar [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5065
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Suzana Qefalia / Permbaruesi Gjyqesor Helidon Xhindi Petro Zheji
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5078
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatos Kuka [Paditės] Cez Shpėrndarje sh.a Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1064
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • ZYRA PERMBARIMORE "BAILIFF SERVICES-MATANI & CO" [Paditės] Bledar Dako [I Paditur] Valmira Dako [I Paditur] Kastriot Leka [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3704
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Elda Velaj (Sadikaj) [Paditės] Agjensia turistike ''Jona Travel & Tours'' [I Paditur] Shoqeria Sigurimeve "ALBSIG" sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3716
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Orando Mulleti / Koco Prifti Qirace Prifti
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3731
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shkurt Ndoj / A.K.K.Pronave Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1055
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Evdhoksi Zoga [Paditės] Andrea Zoga [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1084
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Reshat Lanaj / A.K.K.Pronave; Z.V.R.P.Paluajteshme Fier
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5088
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Luan Hoxha / Besnik Kaimi; Bedri ; Flamur Kaimi; Suzana Maze; Fatbardha Bellova
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3891
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shaban Deliu / Sabrije Lici; Pellumb;Halit; Lulzim; Suzana Lici; Xhoxhi Mita; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3922
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Elida Lika ; Adrian Lika - Shoq. Sandy Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3931
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Drita Llane; Jorgji Llane - Shoq. Sigurimeve INSIG Sh.a; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1712
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjitheshme e Doganave - Vero Hoxha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1719
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Shehu - A.K.K.Pronave; Ana Theodhosi; Telemak; Dhimiter Theodhosi; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1800
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Refik Murati; Jemine; Kelton; Alijada; Ornela Murati / Shoq. Kaca Konstruksion Sh.p.k; Beta Sh.p.k.; Alva Construction Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 624
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Alb – Eraldo Konstruksion shpk [Paditės] Shoqeria Permbarimore Justicia [I Paditur] Ilirjan Strazimiri [Person i Tretė] Vjollca Strazimiri [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3875
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Dyrmishi - City Park
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3894
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Vasilika Zavalani / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit ; Kristaq Kotoko; Z.V.R.P.Paluajteshme Korce
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3950
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • MIMOZA (REMOZA) Serani [Paditės] Kadri Cani [I Paditur] Shoqeria "Cani" shpk [Person i Tretė] ANDUEN SERANI [Paditės] Enkeleda Serani [Paditės]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3951
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Kajanaku [Paditės] Fatos Shqerra [I Paditur] Fatmira Skilja(Shqerra) [I Paditur] Gentian Domi [Person i Tretė] Lidia Domi [Person i Tretė] Etleva Domi (Pepo) [Person i Tretė] Vediha Domi [Person i Tretė] Arban Domi [Person i Tretė] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3963
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Islam Visha [Paditės] Myrteza Ibrahimllari [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4789
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Daci [I Paditur] Etleva Daci [I Paditur] Suzana Zeraliu [I Paditur] Nermin Daci [I Paditur] Narine Sulcebe [I Paditur] Shoqeria “Teknoprojekt”, shpk [Paditės]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4810
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Disha [Paditės] Majlinda Huqi [Paditės] Evladije Kurti [Paditės] Ermira Olldashi [Paditės] Durim Huqi [Paditės] Mirjana Luli (Petreli) [Paditės] Vjollca Petrela [Paditės] Fazilet Petrela [Paditės] Rajmonda Bozo [Paditės] Flutura Petrela [I Paditur] Atlant Angoni [I Paditur] Arben Angoni [I Paditur] Arjan Angoni [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4834
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Gentian SEMANAKU [Paditės] Gjergji ĒARO [Paditės] Rudolf Musha [I Paditur] Drita Kojnara [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2244
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Malja / Zyra Gjendjes Civile Bashkia Vore; Ministria e Brendeshme
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2262
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Emil Ceramica S.P.A / Shoq. Sara-At Sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2277
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Genciana Cyrciali / Enti Kombetar i Banesave ; Zyra Permbarimore Fat / 2010 Sh.p.k; Rudina Hiso
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4655
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Cekodhima [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave, Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 950
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “UFO” sh.p.k [Paditės] Pėrmbaruesi Gjyqėsor Privat Helion Xhindi [I Paditur] Sulejman Ismailaja [Person i Tretė] Astrit Veliaj [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4676
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Raimonda Gjyshi [Paditės] Shoqėria “CEZ Shpėrndarje” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4884
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Fotaq Papa [Paditės] Shoqeria "ERRE.GI- Albania" sh.p.k [I Paditur] Shoqeria"EUROVINI" sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4937
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Lufi [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe e Kompesimit te Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4944
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria Delia Group sh.p.k [Paditės] Inspektoriati Urbanistik Kombėtar [I Paditur] Shoqėria Pėrmbarimore Gjyqėsore Private “Vako & Partners Bailief Service” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2105
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Elona Cela / Raiffeisen Bank; Raiffeisen Bank; Dega Kruje
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2125
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom Sh.a / Ilir Petrela; Roland Dervishi; Shoq.Sky Mobil Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1052/272
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Azis Bajrami [Paditės] Besnik Bajrami [Paditės] Gezim Bajrami [Paditės] Kujtim Bajrami [Paditės] Ramazan Bajrami [Paditės] Hatixhe Kaloti (Bajrami) [Paditės] Ikbal Bajrami [Paditės] Shkelqim Bajrami [Paditės] Edmond Bajrami [Paditės] Vilma Bajrami [Paditės] Gazmend Bajrami [Paditės] Anila Bajrami [Paditės] Petrit Bajrami [Paditės] Petrit Bajrami [Paditės] Hajrije Bajrami [Paditės] Majlinda Bajrami [Paditės] rma Hadroj [Paditės] Leonard Bajrami [Paditės] Altin Bajrami [Paditės] Skender Kora [Paditės] Portokalle Musta [Paditės] Flutura Hasa [Paditės] Arif Berami [I Paditur] Ramazan Shkoza [I Paditur] Kasem Berami [I Paditur] Nuredin Berami [I Paditur] Mehmet Berami [I Paditur] Haxhi Berami [I Paditur] Klareta Shkoza (Berami) [I Paditur] Zenel Lame [I Paditur] Syrja Berami [I Paditur] Fitnete Lame [I Paditur] Bakushe Lame [I Paditur] Kume Lame [I Paditur] Arjan Lame [I Paditur] Adriatik Lame [I Paditur] Filloreta Lame [I Paditur] Agron Veliu [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2677
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Mark Matusha - A.K.K.Pronave; Av. shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2746
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Aqif Cuni / Shejnaze Pazari; Paqize Narazani ( Pazari); Kujtim Pazari ; Greta Beliu ( Pazari); Kadri Pazari; Zeqine Paci (Pazari); Nermin Luzi (Pazari); Zana Shima ( Pazari); Ndricim Kazazi; Engjell; Donika; Lirije; Jona; Fatbardha Rama (Kazazi); Jeta Xhema (Pazari); Etleva Zeqo (Pazari) / A.K.K.Pronave Tirane; Komuan Kashar Qarku Tirane; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 354
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.Sh Diber ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2294
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Miranda Sali / Refat Sinani; Fikret Allushi; Vjollca; Mahmut; Naxhije; Fellenza Allushi; Kadrie Koci; Naim; Skender; Luljeta Koci; Z.R.P.P.Tirane ; Komuna Kashar
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5638
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Endri Mihaj; Elisa Gapi; Amela Gapi; Albi Lugja; Aurela Lugja; Alban Dervishi; Anisa Dervishi; Enxhi Hani / Fatbardha Dervishi; Osman; Agron Dervishi
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5801
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sabrije Lici - Z.V.K.K.K.Pronave; A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2485
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Haki Alizoti - Fatbardha Alizoti;Bardhyl Metuli; Lalinur Metuli; Z.V.R.P.P.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2502
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Cen Hyseni - A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2511
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Fellenza Zogu / Bashkim Zogu
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 815
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Hajdari - Shoq.Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4342
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Tushe Mema (Gjasta) / Drejt.Drejtimit Pronave Publike prane Min.Financave; Tefta Gjasta; Kujtim Gjasta; Saimir Stefasani; Yllka Kola (Cenameti); Z.V.R.P.P.; Z.V.R.P.Paluajteshme ; A.K.K.Pronave ;
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 831
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Pergjitheshme Metrologjise (DPM) / Mario cerma
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3641
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Irma Gjerga - Shoq.Raiffeisen Bank Sh.a; Shoq.Sigal Uniqa Group Austria Sh.a; Min.Zhvillimit Ekonomise Tregetise dhe Sipermarrjes(ish METE); Av. Shtetit; Z.V.R.P.P.Durres
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3655
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Xhevalin Elezi / Shoq.Ruajtjes dhe Sigurise Fizike Erlindi 2000 Sh.p.k; Drejt.Sig.Shoq.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3671
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Enton Doga - A.K.K.Pronave; Av. Shtetit; Hane Velaj; Ergys; Liri; Petrit; Vera; Yllka; Arbi; Selaudin; Sonila; Ulsi Velaj; Pellumbesha Haxhiu; Mexhit; Napolon Haxhiu; Dhurata Dauti ; Z.V.R.P.P.Vlore
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4672
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Vildan Qoku / cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 952
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Saba Emiri / Zyra Permbarimit Privat Zig Shpk; Alfa Bank Sh.a; Shkelqim cela; Shefkije cela
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4674
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Emin Cani / Shoq. cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2218
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Kapedani / D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2241
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Alushi / Kujtim Teta; Mimoza Teta; Z.V.R.P.P.Kruje; Xhemile Mustafa ( Alushi); Hatixhe Merlika (Alushi); Kimete Kaziu; Abedin Alushi ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2280