Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1694
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit; Zyra Avokatit Pergjithshem /A.K.K.Pronave;Vasil Qiqi;Luiza Qiqi;Z.V.R.P.Paluajteshme Gjirokaster
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 182
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Eduart Mema /Zyra Permbarimit Kurbin;Fondi Besa;Z.V.R.P.P.Kurbin
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 188
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mark Trokthi /Zyra Permbarimore Kurbin;Lek Lleshaj;Fran;Zef;Pal;Mark Lleshaj
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3023
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Myrvete Cuna; Lorenc;Leonard Cuna - Min.Financave; Njesia Mbikqyrjes Lojrave Fatit;Z.V.R.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 439
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Erjon Bilali /Genc Boga (Boga & Associateas Attorneys at Law)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3035
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Artin Draci - Shoq. Ric Security Services Shpk
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2691
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ziqrete Shehu - Entela Shehu
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1907
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shqipe Luga - D.R.S.Sh.Diber; Agj.Lokale Sig.Shoq. Mat
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 230
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Sky Master Projekt Holding Sh.a/Min.Ekonomise Tregtise dhe Energjetikes(Kom.Vleresimit te Ofertave);Kom.Prokurimit Publik;Ylberi Shpk;Kurum International Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2041
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Asije Pali /D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2054
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Preza / A.K.K.Pronave Tirane; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Permbarimore Bailiff Services Albania Shpk /Xhemal Mehmeti;Luljeta;Bledi Mehmeti;Banka Kombetare e Greqise Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2101
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Viktor Kume - A.K.K.Pronave;Av. Shtetit;Hatixhe Zagonjari
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2114
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Yzedin Tafa / A.K.K.Pronave Tirane;Av. Shtetit;Elmi Allmuca
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 465
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Studio Permbarimore Debit Collection Shpk /Natasha Ulqinaku;Petrit Ulqinaku;Adrian Shahu;Ermeliana Shahu;Studio Permbarimore Gjyqesore Petani Bailiff?s Office Shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 494
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Selimi / Shoq.Permbarimore Private Bailiff Services Albania Shpk;Sindikata e Pavarur e Punonjesve Civile te Mbrojtjes dhe Rendit Publik (SPPCMR)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4396
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Eqerem Frakulla / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4160
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Sulltana Hysa - D.R.S.Sh.Diber
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3287
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Enkeleta Celaj - Shoq.Plus Communication Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3313
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq Inert 07 Shpk /Cez Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 536
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Buran Malasi /I.N.U.Kombetar;Shoq. Permbarimore E.P.S.A Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4339
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan File / Shoq.NOA Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 827
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Albafilm Sh.a/A.K.K.Pronave;Trashegimtaret Ligjore te subjekteve: Adem Hysa;Riza;Selim;Ibrahim;Isuf Hysa
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3742
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Kozeli /Romeo Eft?himi; Altin Premti
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1758
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Kurti /Shoq.Ajrore Albanian Airlines Shpk; Shoq.Advances Construksion Group Shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1768
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Esmeralda Devija /Banka Societe Generale Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1952
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Gjin Haxhiu /D.R.S.Sh Tirane;Av. shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4805
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Blerim Korreshi / Shoq.Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4837
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Tregtare Classic Sh.p.k /Ministria Arsimit dhe Sportit (Min.Arsimit dhe Shkences)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4863
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Xhevrie Dano;Helena Dano (Dow) /Sinan Dano
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 528
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Kika Shpk /Zyra e Permbarimit;Drejt.Pergj.Parandalimit Pastrimit Parave
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 532
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a - Shoq.Mage /Al Shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1187
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Lirije Tresa;Mirviena Meca;Valbona Qoku /Shoq.Permbarimore TDR Group Shpk;Armand Brace
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3678
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hyka /Shoq.Tirana Internacional Airport Shpk TIA
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1634
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Berisha /Taulant Balla
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4070
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Aljon Konci /Shoq.Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3215
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Dallendyshe Vejsiu / Lindita Merkoqi
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2846
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Kristina Gjegjaj /Tonin Preka; Petrit Preka
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3253
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Salillari Shpk /Shoq. Gruppo Minerario Albanese Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3582
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arjeta Ponari /Fluturim Ponari
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3583
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Klos /Subjekti I.R.Z Shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3713
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fatos Rustemi / Strati Bailiff? s Service;Iva Xhani;Anduela Qerama;Vjola Ramkaj;Renaldi Meka;Janulla Shameti;Elda Prifti;Denion Bogdani; Androniqi Xhani;Andon Xhani
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4638
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Stafa - Nazmi Cani; Farije Cani
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 931
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Vath Shurdhi /Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4739
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Isa Babi - A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2141
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Komuniteti Mysliman i Shqiperise;Myftinia Elbasan - A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 268
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Xhemile Kora;Anisa;Arlinda;Viola Kora /Permbaruesi Gjyqesor Privat Endrit Hasa;Heliks Sulollari
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 297
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Esat Farruku - Zyra Permbarimore Prestigj Bailiff Services Shpk;Shoq. Tirana Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 851
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Rama ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 871
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Rozeta Murrja; Liri Dynjaja;Sokol Dynjaja;Esmeralda Semini Dynjaja;Klodjan Dynjaja - Shoq.Permbarimore Executores Litium Sh.p.k;Shoq. Vila Park ?Alb Shpk;Banka Credit Agricole /Shqiperi Sh.a;Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4690
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Alket Pelinku; Lealba; Ikbale Pelinku /Shoq.N.Neranxi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4661
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Kristaq Nare - A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4678
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Elona Keta - Shoq. People For People
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3916
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane;Rafete (Bineri) Qesko;Suate Qesko
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1544
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit /A.K.K.Pronave;Komuniteti Mysliman Shqiptar;Myftinia Kavaje
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1562
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ervin Kapxhiu - Agjencia Nacionale Trafikut Ajror Rinas
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1613
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Isa Haka /Xhemal Haka;Nexhmije;Fatime Haka;Instituti Integrimit te te perndjekurve Politike;Veli Haka
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 409
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mark Lleshi/Insp.Sanitar Shteteror
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2889
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Kole Prendi /A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3010
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Xhaferr Balla - Z.V.R.P.Paluajteshme; Z.Q.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1734
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Dixhi /Print Al Shpk  / Shoq.Deka  Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1761
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Fatime Laci /Shoq.pare Financiare Zhvillimit FAF Sh.a;Permb.Gjyqesor privat Fabio Isufaj;Joti Doka;Sami Laci
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1882
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Albania Mobile Communication Sh.a /Sefer Hoxhaj;Marjana Malaj;Bardhyl Zebi;Agim Akulli;Ulma Konea
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1951
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Maksim Zela - Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a (UKT)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2003
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Perparim Pengili;Pranvera Pengili - Zyra Permbarimore Kruje;Shefikat Pengili
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 245
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Kurum International Sh.a ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1978
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gilien Beci /Shoq. Antea Cement Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1992
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ylber Llozhi /Shtabi Pergjithshem Forcave Armatosura Tirane;Rep.Ushtarak nr.6640;Agj.Sistemit Nderlidhjes dhe Informacionit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2067
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Pupla;Arjan Koleci;Genci;Qazim Koleci /Z.V.R.P.P.Tirane;Liljana Mero (Hoxha);Altin Mero;Vjollca Qatipi;Z.Q.R.P.P.Tirane;Shoq.Speed Shpk; METE
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 755
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • INSIG Sh.a ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 756
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Xhavit Vorpsi;Rakip Vorpsi;Lejla Vorpsi (Drenovaci) /Shoq. Agrikos Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 762
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Novruz Hoxha - Shoq. Volalba shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3249
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Imir Kamba - Agjencia Qendrore K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3256
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Kepucari /Zyra e Permbarimit Gjyqesor Privat Bailiff Services- Matani & Co Shpk;Enti Kombetar i Banesave;Pellazg Fusha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3262
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Antoneta Mucaj /Home Decor Tirana Shpk;Home Decor Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4312
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Spiro Banushi - A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4324
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ervin Sherifaj /Banka Credit Agrikol Sh.a.;Eneida Haxhialiu
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4329
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Qerime Manushi - D.R.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1708
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Sela /Jak Piroli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1725
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Tomorr Xhani /Agjencia Trajtimit te Kredive;Drejt.Pergjitheshme
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1745
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Aristidh Papajani / Brunilda Dashi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 989
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Mamadoil Albanian Sh.a - Shoq.Mernida Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4782
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Andon Prifti / Agim Popa;Merita Popa;Jorgji Druga;Elsa Druga;Kristaq Xhimitiku;Liranda;Polikseni Xhimitiku;Nika Sotja (Tefa);Rajmonda Kazanxhi;Vangjelia Rupi; Ilir;Mirlinda;Edmonda Mele ( Rupi);Stefanaq Sotja;Dhimier;Dafina Sotja; Albana Sotja Mandija /Anesti Qirinxhi;Ivana Goga;Vangjel Treska;Jorgji Kllapa;Aleksa Sovjani (Kllapa);Viola Naumi (Kllapa);Liljana Pavliqi;Ana Afezolli;Gjergj Opari;Mimoza Peti;Vasilika Opari
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4798
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Selam Behari /A.K.K.Pronave Tirane;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3239
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Mirlinda Shaqiri /Fondacioni Friedrich Ebert Dega Shqiperi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3260
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Pelikani Security Shpk /Shoq.Kalivac Green Energy Shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3319
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Gjomakaj /Shoq.Sig.Sigal Uniqa Group Austria Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3610
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Rama / Shoq.Aga Shpk; Ilir Aga
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3617
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zyhdi Zorba; Bilal Zorba /A.K.K.Pronave; Av. shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3658
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Xhaferri /Rasim Karapici;Arjan Karapici;Myzejen Bardhoshi;Ihsan Llagami;Shpetim;Llagami;Fatmira Dono;Egis Jaupi;Fiorela Jaupi; Argita Pema;Holger Pema;Gerondi Shehi;Agim;Rexhep Shehi;Shpresa Pesjaka (Topi);Gezim Topi;Fatmir;Indrit;Sonila Topi;Suzana Kraja;Qamuran Reci;Edmonda Kavaja;Armando Bakalli;Altin Bakalli;Z.V.R.P.P.Tirane;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1260
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Laloshi /Shoq.Cacttus Shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1358
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Agron Lamaj /Shoq.Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1463
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Ismaili /Aferdita Ismaili (Abdishahi)
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3183
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Qamil Brace /A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 489
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Celo Demaj- A.K.K.Pronave;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 492
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit /A.K.K.Pronave;Naime Mevlani;Fiqiri Shehi;Hilmie Baxha;Musa Sharra;Mediha Cerpja;nexhmije Shehi;Zybejte Shehi;Bujar Shehi;Bashkim Dumi;Vjollca Dumi;Dhurata Dumi;Fiqirete Shehu (Demi);Z.V.R.P.Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 523
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Nasibe Loci /Petrit Kuqi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3334
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Hava Hoxha / D.R.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3362
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Iris Dollani /Bajame Dollani; Ilir;Tomorr Dollani;Asije Lumi ( Dollani);Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4607
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Diana Peto ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4622
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ina Kosturi /Universiteti Arteve Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4635
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ishe Cuni /D.R.S.Sh. Diber
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1959
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Sela /Fiqirete Sela; Denisa Thomaraj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2012
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimeve / Gezim Camishi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2095
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Eva Kumbara (Bardhollari) /Intesa SanPaolo Bank Albania Sh.a.
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4520
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Banka NBG Albania Sh.p.k / Malo Mane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4522
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Saimir Peko - Agron Haroku;Valbona Haroku;Komuna Kashar
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4528
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Xhaferri /Prok.Pergj.Republikes Shqiperise
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4631
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Mirjeta Hoti /Trajtimi Studenteve nr.2 Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4649
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdi Kubazi /A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4656
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Arturo Vezverolli / Mirbana Bilali
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1462
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Renald Shkodrani /Lindita Alla
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 152
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Pashe Saliaga;Vjollca Kacanja (Saliaga);Hysen Saliaga;Besnik;Astrit;Redian Saliaga;Arjana Restami;Valentina Sallaku - A.K.K.Pronave;Seksioni i Kadastres prane Keshillit Rrethit Kruje
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 158
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Apostol Goci;Liubina;Klaudio;Brikena Goci;Aida Aliko;Albano Aliko;Selman Bulica;Violeta Bulica /Shoq.Permbaruese Private E.P.S.A Sh.k.p;Banka Credit Agricole Shqiperi ( ish Banka Emporiki ?Shqiperi Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2815
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Dile Koci - Zyra e Gjendjes Civile Bulqize
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2823
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Adrenaline Sh.p.k - K.D.K Sh.p.k Kdk
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2841
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Bajame Dollani;Asije Lumi ( Dollani);Tomorr Dollani;Ilir Dollani /Entela Dollani (Cala)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1701
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Hasije Kacdedja / D.R.S.Sh Diber;A.S.Sh. Mat
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1710
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit /A.K.K.Pronave;Resmije Hasa;Hatixhe;Halil;Sadik;Sadete;Edmond;Fatos;Gentian; Nadire Hasa;Beqir Hysa;Sabri Fatmir Hysa;Kimete Karani (Hysa);Meritas Noto (Hysa);Liljana Lula (Hysa);Lulezim Hysa;Hide Kupi (Shkoza);Bukurije Kupi ( Hoxha);Shaban Kupi;Kume Kupi (Vrapi);Kujtim Kupi;Abdulla Kupi;Bajram Kupi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1722
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Viron Xhaferri /Shoq.Bjoron Sh.p.k;Manush Sinanaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1909
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Rrahime Lela / D.R.S.Sh Diber; A.S.Sh Mat
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1928
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Aspasela Nasto - Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1934
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Osmani - KESh Security Sh.R.S.F. Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1840
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mahmut Shahini - Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1902
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Petrit Shehu /Raiffeisen Bank Sh.a;Z.V.R.P. Diber;A.K.P.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1946
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Hamid Bami;Fadil;Shyqyri;Lez Bami - D.R.Sh.Pyjor Tirane;Shoq. Iliria Sh.p.k; Shoq. Media Vizion Sh.a;Shoq. Ora Sh.p.k;Shoq. Rogat Security Sh.p.k;Komuna Dajt
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4124
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Alma Kullolli /Min. Financave Rep.Shqiperise;Dega Thesarit Tirane;Prok.prane Gjykates Shkalles se Pare per Krimet e Renda;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 727
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Kristofor Nesturi - D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4134
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Aga - Shoq. Vala Company Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 507
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Roqi - Z.Q.R.P.Paluajteshme; Z.V.R.P.P Paluajteshme;Zyra Permbarimit Shteteror Tirane;Hylli Kadesha;Fati;Fatbardha;Arben Kadesha;Sanie Lufa ( Kadesha);Xhaneta Harka (Kadesha)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3200
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Sinan Boka;Skender;Saimir;Merita;Menduhie Boka - Agim Maloku;Fatos; Saimir Maloku;Shefqet Mezini;Vezire;Ilirjana;Shkelzen;Arben;Bujar;Isuf Mezini;Pellumb Mahmut Mezini;Emine Banaj (Mezini);Pellumb Shaban (Mezini);Fatbardha Haxhialiu ( Mezini);Astrit Shaban Mezini;Alban Tirana Co Shpk;A.K.K.P Tirane;Z.V.R.P.P.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3208
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ismail Kurti; Sanije Data ( Kurti) - Z.V.R.P.P.Tirane;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4256
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Aurora Daka - Shoq.Megatek Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4278
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Nasibi Sakolli - D.R.S.Sh Tirane;I.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4306
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit;Zyra Avokatit te Pergjithshem - A.K.K.P.Tirane;Liman Puci;Ali Faslliu;Rakip;Tosum;Sait Faslliu;Diturie ( Faslliu) Elezaj;Elmira Gjana;Qatip Faslliu;Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1666
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.Sh Tirane;I.S.Sh /Kastriot Zenelaj;Zyra Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1684
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Xhevat Hoxha /Liman Hoxha;Qazim Maloku;Z.V.R.P.P.;Komisioni Vendor Vleresimit Titujve Pronesise prane Prefektures;Keshilli Qarkut Tirane;Komuna Zall-Herr
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1705
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Abedin Citozi / Luan Sena
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4731
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Fetah Hasanaj - Vojsava Kruja
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4448
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Pal Shtjefni;Preng;Shtjefen;Gjok;Gjergj Shtjefni /A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4769
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Hazizaj / Shoq.Albcontrol Sh.a (ish ANTA Sh.a)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3156
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Albert Luzi - Enis Tigani;Aferdita Tigani;Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3166
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Albanian Mobile Communicatons Sh.a ( AMC) /Drejt. Raj.Bujqesise dhe Mbrojtjes se Konsumatorit Elbasan;Agjencia Lokale;Sig.Shoq.Gramsh;D.R.S.Sh Elbasan;P.M.N.Z.Zh Gramsh;Shkolla e Mesme Pergjitheshme Shefqet GuziGramsh
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3218
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Fredi Drini;Lirim Drini /Enti Kombetar i Banesave;Shoq.Permbarimore Private Albaset Sh.a; Zyhra Hoxhaj (Turku)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3499
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Qani Stojku / Shoq.Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3584
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Kavalli / Kurum Internacional Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 596
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Kamza Development Sh.p.k / Kesh.Ministrave;Min.Puneve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit Tirane;Keshilli Qarkut Tirane;Bashkia Tirane; Av. shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3093
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Frederick Ronald Hiller /Fushe Kruje Cement Factory Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3136
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Spari - A.K.K.Pronave;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3161
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Celsi Shpk - Genta Perleka
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3304
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Lejla Mema;Sadik Mema;Edmond Mema /A.K.K.Pronave; Av. Shtetit;Hajdije Zhegu;Mimoza Dauti (Zhegu);Enkeleda Pregu ( Zhegu);Hysen Zhegu;Klodian Kadiu;Ergys Kadiu;Shoq.Banka Kombetare Tregtare Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3311
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Arjana Gjonaj / Viktor Gjonaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3328
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sulaj;Sonila;Jonela;Kreshnik Sulaj /Shoq.Sigurimeve Atlantik Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 904
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ardian Dautaj /Shoq.Permbarimore ZIG Shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 906
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Dod Malci ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4597
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Petal Shpk / Shoq.Invest Real Estate Shpk ( Ish Investndertim Tirana Shpk);Erkanda Jaupllari
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1742
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit /A.K.K.Pronave; Trashegimtaret ligjore te Subjektit te Shpronesuar Lefkothea Mici : Pavllo Mici; Thanas;Mihal; Vasil Mici
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1778
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh a. /Alfred Pergjegji
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1856
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Alban Dervishi - Nadia Allushi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4480
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Radiotelevizioni Shqiptar - Cardio & Diagostic Center Hamburg / Tirana (CDC) Shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4486
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Faslli Bundo - Kesh Security Sh.R.S.F
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4500
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Dedja - Jonilda Dedja
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4595
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Classic Shpk - Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4609
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Vasillaq Zoto /Shoq. Apollonia Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4623
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Sokol Delia /Shoq.Anonime Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr.3
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1420
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • AvokaturaShtetit / A.K.K.Pronave;Bukurije Beqiri;Tahir;Hysen;Artor Beqiri; Klentina Thanasi; Albina Hodo
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1441
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Caca;Argjerina Caca /Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1450
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Hanke Ballabani /D.R.S.Sh. Diber;A.S.Sh. Mat
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1668
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Luiza Kono /Cez Shperndarje Sh.p.k;Shoq. Vivi Internacional
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1682
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimit - Enea Shkreta
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1691
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.Sh.Tirane /Zyra Permbarimore Andani Bailiff Office;Jakov Panxhi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1877
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Albanian Mobile Comunication Sh.a - Fakulteti i Shkencave Sociale
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1892
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Brigada Logjistike Vaqarr Tirane - Lavderim Vata
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1898
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjithshme Shtetit - Shoq. Alfadigital
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1639
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Cerri/Trashegimtaret e Xhemal Male: Bije Male;Dallendyshe Shkoza ( Male);Razije Shabani ( Male);Ramazan Male;Bashkim Male;Pranvera Laja (Male );Banka Kombetare Tregtare Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1721
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Skender Rreli /Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1729
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Tartari;Vera Nepravishta;Faslli;Fatbardh Nepravishta/Rexhep Karamuca;Kimete Karamuca Besmir Karamuca
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4038
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Zela /Gezim Boja
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4064
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Meleq Baze /KESh Security Sh.R.F.S Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4076
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Hysen Hysenaj /A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3097
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ali Kurti / Mustafa Celami;Besnik Muharremi;Shefqet Celami
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3144
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Rifat Doko - D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3151
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Sabah Stafuka;Albert Bardhi;Hyqmet Doku - Z.V.R.P.P.Kruje;Ramazan Cela;Agron;Bilal;Haki Cela;K.I.Doku Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4234
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mirela Veizaj /Servete Veizaj;Dritan Veizaj;Shoq.Jali Sh.p.k;Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4246
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Data Direct Thames Valley Limited /Shoq.Albprint Shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4250
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Admira Conneli - Kasem Beqiri
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1579
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Reparti Ushtarak Nr.4300 Vaqarr /Cez Shperndarje Sh.a;Drejtoria e Njesise Nr. 3 Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1593
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Bala /D.R.S.Sh Diber;A.S.SH Mat
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1659
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Engjell Myteveli /A.K.K.Pronave;Z.V.R.P.P.Fier;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 866
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Nikollaq Shuka / Aleks Shuka
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4687
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Selenica / Shoq.Qendra Sportive Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4717
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Festim Muca / Shoq.Alsat Sha.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3099
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Interalbania Sh.a - Shoq.Atlantik Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3116
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Bajaziti; Arjan; Shpetim; Armida; Irsilda;Bardhyl Bajaziti; Kudrete Matmuja; Rajmonda Sollaku ( Bajaziti ); Bajame Rustemi (Bajaziti);Shefikat Buzi Bajaziti);Liri Kokalari (Bajaziti);Teuta Balla (Bajaziti);Talibe Sota( Bajaziti);Sabajet Shehu ( Bajaziti);Agim Tushe;Nyfit;Pranvera;Roland Tushe - A.K.K.Pronave;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3139
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Fatime Kaloci - D.R.S.Sh Tirane;I.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3356
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Etleva Kotarja ( Shehu) / Shoq.Tregtare INSIG Sh.a.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3377
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Albina Basholli - Akademia e Forcave te Armatosura
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3390
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Margarit Nilo /Shtepia Botuese ADA
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1213
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Marsela Sina - Aurel Janko
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1216
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Korabi 2007 Shpk / Shoq.Permbarimore Private Epsa Sh.p.k; I.N.U.K. Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1234
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Agjencia Kombetare Turizmit /Shoq.Permbarimore ARB Shpk; Eklinda Sejamini ( Agaj)
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2865
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Rozi Beqiri (Poga);Gjergji Shalesi;Petrika Shalsi /Z.V.R.P.Tirane;Zaira Poga;Eleonora;Elsa Poga;Sofiana Shakaj (Poga)
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2882
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ndue Gjelaj - Rezarta Cami
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3089
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Sinan Pira /Kesh.Komunes Zall Dardhe;Inst.Prefektit Qarkut Diber
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 482
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Qendro /Sherbimi Permbarimor Zig Sh.p.k;Insp. Shteteror Punes;Drejtoria Rajonale Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 512
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Frederik Heba /Melisa Heba (Varoshi)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3280
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Besim Gjikani /Mehdi Tusha;Sami Tusha;Nebi Tusha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4558
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Resmi Ferko - A.K.K.Pronave;Av. shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4578
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Elona Kadiu /Artan Kadiu
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4580
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Agron Kaca /Ruzhdi Kaca
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1648
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Shehu - Xhelal Peza;Shahadije Peza
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Korab Porja - Eglantina Porja
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1718
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mariglen Beqiri /Shoq.Sigurimeve Albsig Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 748
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Eurokontakt Sh.p.k - Mjaftore Beqiraj;Mylyse Voshtina; Drita Gabrani ( Shehu);Baho Xhaferri;Laureta Lamaj;Natasha Canga;Vjollca Hoxha;Suzana Kosho;Mustafa Lamaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 849
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Haxhihyseni;Sabrije Sokoli (Kafexhiu);Ferit (Sokoli) Dishnica;Mirlinda (Sokoli) Duma;Artes Sokoli;Teuta Bodgo (Haxhihyseni);Sadullah Haxhihyseni;Lejla Haxhihyseni;Nexhat Bushati;Vilda Ghilaga ( Bushati);Hidajete Kaftalli (Lohja);Artur Dume;Arben Dume;Rasihate Lohja;Ardian;Indrit;Rovena;Aferdita;Aferjona;Endri Lohja;Alida Tofka ( Bunushi);Lumturije Mustafa ( Tofka);Elis Tofka;Edmond Kalaja ( Tofka);Valjeta Kaftalli (Dosti);Kutbi Dosti;Arta;Hyrije Dosti - A.K.K.Pronave; Av. Shteit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4465
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Albtelecom Sh.a - Shoq.R.S.A Shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4566
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Valentina Hoxha;Enkeleida Hoxha - Shoq. Dajti F.N Shpk
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4581
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Sonila Bardhi /Shoq.Tregtare Procredit Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4588
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Lime Prendi / D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1347
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Polikseni Lubonja [Paditės] Arben Lubonja [Paditės] Tatjana Lubonja [Paditės] Lartan Lubonja [Paditės] Ariel Lubonja [Paditės] Aida Visari [I Paditur] Saimir Prifti [I Paditur] Arber Ikonomi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1373
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Osmanaj / Agim Reka
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1408
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Farie Kadilli - A.K.K.P.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 370
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Rohde Schwarzc /Ministri per Inovacionin dhe Teknologjine Informacionin e te Komunikimit (MIKIT)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 371
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Digitalb Sh.a ;Top Chanel Sh.a; Media 6 Sh.a - Autoriteti i Mediave Audiovizive
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2799
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Bilal Zyberi /Shoqeria Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1600
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Brikena Salibasha /Edmond Salibasha; Roland Lacej
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1631
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Enejda Kozdhima [Paditės] Shoqeria Albanian Mobile Communications sh.a, [I Paditur]
 • Relatori:
 • Perjashtim
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4111/1654
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Nikolaos Vagenes /Vangjel Xhamo;Zyra Permbarimore Fat -2010
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1817
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Himaj [Paditės] Fatmir Sula [I Paditur] Shoqeria Fagiel shpk [I Paditur] Alpha Bank Albania sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1819
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Preng Nikolli [Paditės] Luce Basha [I Paditur] Francesk Basha [I Paditur] Pjerin Basha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1838
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Xhumaile Pllumbi [Paditės] Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Mat [I Paditur] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Diber [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1570
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Alliu / Cez Shperndarje Sha. ( Ish Operatori Sistemit Shperndarjes Sh.a)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1604
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Esat Rexhepi [I Paditur] Adrian Naska [I Paditur] Dylbere Rexhepi [I Paditur] Mustafa Rexhepi [I Paditur] Zenepe Rexhepi [I Paditur] Flamur Rexhepi [I Paditur] Arjana Rexhepi [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1635
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Xheje Manxi /Petrit Sinani
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4036
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Salataj / Shoq.NOA Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 676
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Afrim Mece - Shoq.Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 683
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Flamur Shimcani / Naime Shimcani
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3041
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Elis Bahushi ; Shoqeria Inter Elis Shpk Elbasan / Shoqeria Medicom APTC Shpk
 • Relatori:
 • Perjashtim
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3043
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Bajram Kuca / A.K.K.Pronave;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3050
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Abaz Kodra / D.R.S.SH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4190
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Engjell Burimi - Vjollca Burimi;Eljon Burimi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4199
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sokol Katanja [Paditės] Shoqeria “ALEAT” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4211
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Besnik Lici [I Paditur] Drejtoria e Shėrbimit Pyjor Tirane [Paditės] Avokatures se Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1527
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Hilti Albania” shpk [Paditės] SHOQĖRIA “COTTO PROJECT” SHPK [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1554
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Menevere Curani / Petrit Kuci
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1571
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “GRAPHIC LINE-01” shpk [Paditės] Shoqata “Dhoma e Tregtisė dhe Industrisė Shqiptaro-Britanike” (Dhoma Britanike e Tregtisė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 848
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Xheka / Beqir Xheka;Drita Ngota (Xheka)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4424
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Vaje Meta - D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4432
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nexhmije Osmani - D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 357
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Odeta Glozheni [Kėrkues] Kreston Kati [Kėrkues]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3340
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Medi Beti - Ujesjelles Kanalizime Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3081
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Institucioni Prefektit Qarkut Diber;Peshkopi /Bashkia Klos;Rrethi Mat; Xhelal Hoxha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3312
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Fadil Shullazi - Cez Shperndarje Sh.a;Permbaruesi Gjyqesor Privat Hoti Bailiff Service;Admir Karaj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 525
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Jani Marku /Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff?s Services Sh.p.k;Shoq. Banka Societe Generale Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3342
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Halit Lika /Xhemal Lahja / Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes Tokes Kurbin;Komuna Milot
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1102
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Arta Shehi ; Argita Shehi ; Gloria Shehi /Banka e Pare e Investimeve Albania Sh.a;Permbaruesi Gjyqesor Ilirjan Shkrela;Isuf Shehu;Z.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1105
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Lefter Llojaj - Liljana Llojaj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1191
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Drane Hasani / Xhevdet Bajrami;Z.V.R.P.P.Kurbin;Komuna Fushe -Kuqe
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4569
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Arian Mezini - Genta Mezini
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 408
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Folie Shpk;Alban Xhillari;Ervin Paja - Shoq.Permbarimore Strati Bailiff?s Service Shpk; Banka e Tiranes
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 412
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace / Luan Leka
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3098
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vodafon Albania sha [Paditės] "Ardi 2M" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3143
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Omuri [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Violeta Kazazi [I Paditur] Esat Pazari [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3155
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nartila Macaj [Paditės] Shoqėria “Tregi Marketing Group” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 890
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Lavdie Rasa [Kėrkues] Luan Rasa [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4537
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Fadil Mesiti Haxhi Mesiti [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4546
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Skender Brahja /Shoq.Akro 2001
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1582
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Marjana Bashari;Kiti Bashari - Aleksander Bashari;Kanarina Bashari
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1588
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Spar International B.V /Shoq. Iliria DC Shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1609
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Alfred Joanidhi / Shoq.Dajti F.N Shpk; Natasha Ulqinaku;Z.R.P.Paluajteshme;Shoq.Raiffeisen Bank Sh.a;Shoq. Sigal Unika Group Austria Sha.
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4401
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria e Sigurimeve “INTERSIG INSURANCE GROUP”sh.a [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore “Alimadhi” sh.p.k [I Paditur] Flora Doka [Person i Tretė] Elena Doka [Person i Tretė] Egli Doka [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4423
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Inis Gjoni [Paditės] Prokuroria e Krimeve te Renda [I Paditur] Prokurori i Pergjithshem i Republikes se Shqiperise [Person i Tretė] Ministria e Financave [Person i Tretė] Dega Thesarit [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4438
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ikbal Tabaku [Paditės] Agron Tabaku [Paditės] Agjensia e Kthimit e Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4535
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Helmie Bajraktari (Abdyli) /D.R.S.Sh. Mat
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4550
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria tregtare “Albania Tabak Fabrika e Re e Cigareve ” Shpk [Paditės] Shoqėria tregtare “ Eastern Company S.A.E.” [I Paditur] Shoqėria tregtare “ TEUTA “ shpk [Person i Tretė] Drejtoria e Pėrgjithshme e Patentave dhe Markave Tiranė( DPPM) [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4556
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Kotorri /Servete Koci
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1274
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Engjell Collaku /Drejt.Ujsesjelles Kanalizime Sh.a Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1278
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Vexhih Bushati [I Paditur] Rejhane Llazani(Bushati) [I Paditur] Naim Bushati [I Paditur] Misbah Bushati [I Paditur] Abdullah Djepaxhija [I Paditur] Ferid Djepaxhija [I Paditur] Avokatuara e Shtetit [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Shkoder [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1308
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Bedrije Ahmati / D.R.S.Sh Diber;A.S.Sh Mat
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2710
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Zenel Lamce [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Avokaturės sė Shtetit Zyra Vendore Tiranė [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2732
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Komuniteti Mysliman Shqiperise - A.K.K.Pronave;Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2737
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fatime Alliu /Ramiz Mezini;Jerina Alliu Bezhani
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1510
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Hoxha [Paditės] Makbule Hoxha [Paditės] Anila Lamaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1540
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Mandalina Pasha /Clirim Pasha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1584
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications /Ernest Gjoka;Shpetim Lika;Aldo Losha;Ilir Sinanaj;Endri Yzeiraj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1746
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “International Trans – 06 “ shpk [Paditės] Shoqeria “Aluflor “shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1784
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Nexhip Hasalliu - D.R.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1795
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Naim Bala /Z.V.R.P.P.Kavaje;Z.Q.R.P.P.Tirane;Bashkia Kavaje
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1478
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Furxhi [Paditės] Marilda Furxhi [I Paditur] Union Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1499
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjitheshme Burgjeve - Shoqeria Shqiponja M Shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1535
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Geci /Ministria e Rendit Publik; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3944
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Xhavit Qafmolla /A.K.K.P.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3962
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Sulltane Selfo /Muharrem Kupi;Flamur Kupi;Drita Emiri (Kupi);Keshilli Qarkut Durres;Bashkia Kruje;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3982
 • Data e Gjykimit:
 • 15.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Denis Lami / Gani Lami;Sanije;Gresilda; Robert Lami;Anisa Qordja ( Lami );NOA Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2985
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) / Njesia e Biznesit Manaxhimit Infrastruktures Hekurudhore; Drej.Pergj.Hekurudhave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2998
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ermal Bajraktari / Vodafone Albania sha.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 308
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Ora Petrol” sh.p.k [Paditės] Shoqėria “E.P.S.A” sh.p.k [I Paditur] Shoqėria “Banka Credit Agricole Shqipėri” sh.a [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4153
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mynevere Spaho / Ujesjelles Kanalizime Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 740
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Anika Mercuria Refinery Associated Oil(AMRA OIL)Sh.a / Shoqeria Porto Romano Oil Sh.a; Shoq.Permbarimore Albase Shpk ; Shoq.Armo Sh.a; Min. Zhvillimit Ekonomik Tregtise dhe Sipermarrjes ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4166
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Sanie Alemi ( Bregasi); Sadete Topi; Naxhije Egro; Fatbardha Shpendi; Lavdije Keta / A .K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1497
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Dorina Tila / Shoqeria Sigurimeve Sigal Uniqa Group Austria Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1508
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Saimir Peko; Shoqeria Ukrometal Sh.a / Bujar Haroku; Ambra; Anderson Haroku
 • Relatori:
 • Perjashim
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1515
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Margarita Cani / Gjinovefa Shtepani; Alma Tafili; Zamir Lami; Luli Tafili; Z.V.R.P.P Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 828
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ismet Haskaj / Arben Basha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4378
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Valbona Kaduku / Instituti i Sigurimeve (INSIG) Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4391
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Drande Rrucaj / D.R.S.Sh Tirane; D.R.S.Sh Shkoder
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2693
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Hima / Komuna Vaqarr
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2697
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shazivar Dervishi / Dire Dervishi; Ornela; Bledar; Alban Dervishi; Z.V.R.P.P Tirane; Komuna Kashar; Abdulla Xhameta; Av.shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2717
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Maliq Protoduari; Irakli Dinaku / A .K.K.Pronave Tirane; Shefqet Gllava; Sanije Gllava; Z.V.R.P.P.Berat; Faslli Cela; Xhevahir Ismaili ; Abas Kaso
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4852
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Erion Petromilo / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4898
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Maksim Kurti / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4901
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Pharma One Shpk / Shoq.Atlantik Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2866
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Simo Leka / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2885
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a / Koco Ifti; Gjeokonsult & Co Shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3286
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Xhetani / Shoqeria Albtelecom Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2752
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Eleni Lika (Papa); Spiro Lika / Ilia Lika; Mehmet Lika; Z.V.R.P.P.Kurbin
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 381
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Maliq Xhebra / Shoq.Permb.Zig Shpk; Thelleza Ilirjani
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2764
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Stefan Pavli; Aitanga ; Kuena Pavli / Byroja Shqiptare e Sigurimeve; Eduart Duka
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3056
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ARPIKO TRADE” sh.p.k [Paditės] Shoqeria “Albtelecom” sh.a., [I Paditur] Avokatura e Shtetit Tirane [Avokatura e Shtetit] Petrit Dede [Person i Tretė] Ylvi Saliaj [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3060
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Euraldi" shpk [Paditės] Komuna Tomin [I Paditur] Keshilli i Qarkut Diber [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3080
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Skender Lleshi [I Paditur] Jurosllav Alla [I Paditur] Myrteza Stafa [I Paditur] Erjon Ibrahimi [I Paditur] Gazmir Hysa [I Paditur] Eduart Brahilika [I Paditur] Arjana Lleshi [I Paditur] Bashkia Burrel [Paditės]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4521
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Fran Qafa [Paditės] Insitituti i Sigurimeve Shoqerore "INSIG" sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4533
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Niko Veizaj / A.K.K.P.Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 889
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Sela [Paditės] Fatbardha Xhabrahimi (Sela) [I Paditur] Gezim Mema [I Paditur] Mimoza Kamberi (Mema) [I Paditur] Sokol Mema [I Paditur] Fatime Mema [I Paditur] Vjollca Matja(Sela) [I Paditur] Shpetimtare Sela (njehrrena [Person i Tretė] ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1538
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Paja / Shoq.Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1553
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Hoxha / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1569
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Anilda Serjani / Sokol Feka
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4482
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Caush Bali [Paditės] Gani Bali [Paditės] Arif Tusha [Paditės] Sami Bali [I Paditur] Shefqet Bali [I Paditur] Nexhip Bali [I Paditur] Fluturake Haka [I Paditur] Skender Bali [I Paditur] Zyri Bali [I Paditur] Kafaze Idrizi [I Paditur] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4503
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Collaku [Paditės] Ligor Nikolla [Paditės] Suzana Begolli [I Paditur] Tefta Begolli [I Paditur] Shpresa Begolli [I Paditur] Bardhyl Begolli [I Paditur] Fatmir Begolli [I Paditur] Hiqmet Djeli [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4509
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Liljana Gorica (Mulliqi) [Paditės] Namik Mulliqi [I Paditur] Majlinda Mulliqi [I Paditur] Vjollca Qatipi (Mulliqi) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2857
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Bakiu / A.L.U.I.Z.N.I; Anton Nikolla
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2907
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Hel-Alb Beton Shpk / Shoqeria Permbarimore AFA 2010 Shpk; Shoq.Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2963
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ejstel Shpk ; Ismet Ademi ; Suzana Ademi; Shoqeria Pegaso Shpk; Esat Ademi; Manjola Ademi / ShoqeriaPermbarimore Strati Bailiff's Service Shpk; Intesa San Paolo Bank Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4078
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bernard Sylaj [Paditės] Shoqėria “SALUS TIRANA” Sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4092
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Thoma Bani [Paditės] Vladimir Bani [Paditės] Alfred Bani [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe e Kompensimit tė Pronave [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme, Korēė, [Person i Tretė] Komuna Voskopojė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4141
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Kuka [Paditės] Asllan Muharremi [I Paditur] Shoqėria “ Armo” sh.a [I Paditur] Drejtoria e Administrimit dhe e Shitjes se Pronave [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1416
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria’Vodafone Albania sh.a [Paditės] Shoqeria “UNI-TRANS-ALBANI A” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1457
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Andrea Darragjati [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1486
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Hyqmet Heranlli / M.E.T.E; Bashkia Tirane; Z.V.R.P.P.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4291
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Puci / Ministria e Financave; Dega Thesarit Tirane ; Prok.Rrethit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4322
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Mihallaq Vera / Shoq. I &L Shpk; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4343
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Elcom System S.P.A, [Paditės] I.SH.P.K Konstruksione Metalike sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2452
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vodafone Albania Sh.a / Shoqeria Liberty Sport Sh.a; Shoqeria Joli Bingo Sh.a.( Shoqeri ne likujdim); Shoq.Star Bet Sh.a; Shoq.Lu/Na Shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2499
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Rafela Margjoni / Shoq.Permbarimore Zig Shpk; Banka e Bashkuar e Shqiperise Sh.a; Mirvjen Lamce
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2526
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Alijaj / A .K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4829
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Asaf Haderaj / Dhoma Kombetare e Avokatise
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4840
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Enkli Llukollari / NOA ( person juridik)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4845
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ylber Voka / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2509
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Brega ; Tahire; Alfonc Brega / Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2706
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Dritan Mankollari / A.K.K.P.Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2730
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Drini Duka / Shoq.Sigurimeve Atlantik Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 838
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise / Angjelina Kola
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1058
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Italba Asfalt Shpk / Shoq Cosedil S.P.A
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1073
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Eagle Mobile Sh.a / Rregjimi Helikoptereve (Sot Rep.Usht.Nr.3006 Frake)
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2701
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Eva Bregu / Altin Bregu
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2720
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Lejla Libohova / Bledar Qosja;Taulant Qosja; Mahmut Halilaj; Zyber Halilaj; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2750
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.P.Tirane; Neim Numani; Osmen Numani; Sabihe Brati; Fati Rukaj; Z.V.R.P.P.Vlore
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 458
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Saba Emiri [Paditės] Shkelqim Cela [I Paditur] Shefika Cela [I Paditur] Zyra e Permbarimit Gjyqesor Privat "Zig" [I Paditur] Alpha Bank Albania [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3034
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Shala & Co Shpk / Shoq.Cez Shperndarje; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3046
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Sherif Zela [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4488
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Lirie Carcani ; Nuri Vorpsi ; Donald Vorpsi ; Dalip Topi / Raimonda Shundi; Olsi; Klajdi Shundi; Silva Zvezda
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4502
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Ats Alumiym Modules Sahine Sistemlerve Tic. Itd.Sti Shpk / Shoq.Treg.City Park
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4513
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Edmond Shpk / Shoq Thaci Konstruksion Shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1465
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Aida Mati ( Dumi) / Z.V.R.P.P.Tirane; Av.Shtetit ; Ilir Qerfozi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1487
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Skender Cicollari / Drejtoria Administrimit dhe Shitjes Pronave prane Min.Financave; Autoriteti Rajonal Shendetesor Tirane; Brigita Xhepa; Jeta; Eva Xhepa; Inghe Richard (Xhepa); Miriam Schenk (Xhepa); Z.V.R.P.P.; Ndermarja Nr.3 e Punetoreve te Qytetit Tirane; Adriana Halili (Braja); Fabjola Braja; Maksim Braja; Lule Cicollari; Henrik Cicollari; Perikli Shuli; Haneme Shuli; Hamit Kodra; Lumturie; Indrit Kodra; Zenepe Ademi; Anisa Ademi; Nadire Qinami; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1506
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Endrit Cili / Shoqeria Bilim Ilac Sanayii Ve Ticaret As
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4419
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ismen Puci / Ndermarrja Trajtimi i Studenteve Nr.3 Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4445
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Qesaraku; Aferdita Qesaraku / Sokol Kucana; Permbaruesi Gjyqesor Besnik Bajraktari
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4471
 • Data e Gjykimit:
 • 09.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Abissnet Sh.a / Shoq.Albtelecom Sh.a; Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1672
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Enver Ruka / Shoq.Bruci Shpk; Arben Ruka
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1676
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Jaze Mahmuti [Paditės] Zyra e gjendjes civile, Bashki Tirane [I Paditur] Zyra e gjendjes civile Njesia Bashkiake nr 3Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1709
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit / Shoq.Permbarimore Albase; Skender Kastrati
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1388
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit Tirane [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur] Eljana Bendo [I Paditur] Mimoza Bendo [I Paditur] Hilda Bendo [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1390
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Antea Cement” sha [Paditės] Shoqeria “Qarri 02” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1424
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Abdurrahman Likcani [Paditės] Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Palujtshme Mat [I Paditur] Gani Dishani [I Paditur] Gani Likcani [Ndėrhyrės Dytėsor]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 648
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Arapi / Zyra Permbarimore Adnandi Bailiff Office Shpk; Anila Rama
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3827
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ali Arbana / Flora Lleshi; Drejt.Administrimit dhe Shitjes Prones Publike; Z.V.R.P.P.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3920
 • Data e Gjykimit:
 • 08.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Rrapi Bucka; Spiro Bucka / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2795
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom Sh.a / Bislim Kertali; Vjollca Puci; Irfan Lulo
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2804
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Refat Frasheri [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2852
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare Sh.a / Xhavit Kadiu
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4053
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria 'Kirchberg - Albania Sh.P.K [Paditės] Raiffeisen Bank Sh.A. [I Paditur] Shoqeria Permbarimore Pivate "E.P.S.A" Sh.P.K [I Paditur] Refit Korbeci [Paditės] Narze KORBECI [Paditės] Luan Tafilaj [I Paditur] Thanas Ēaushaj [I Paditur] Zhaneta Ēaushaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 710
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Anirda Doēi [Paditės] Fjona Doēi [Paditės] Irida Doēi [Paditės] Ramazan Doēi [Paditės] Hane Doēi (Kurti) [Paditės] Sanije Doēi [I Paditur] Sabiola Doēi [I Paditur] Gentian Doēi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4069
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Idajet Xhafaj [Paditės] SIGMA sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1332
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit / Diana Iljazi (Bardhi)
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1351
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Griselda Guma [Paditės] Vaseleios Stachos [I Paditur] Theodhoros Stachos [I Paditur] Shoqėria “HORIZON” shpk [Person i Tretė] Qėndra Kombėtare e Regjistrimit (QKR), [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1389
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shaban Shpati / Shoq.Tirana International Airport (TIA) Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4249
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Gjoshi [Paditės] Resmije Gjoshi [Paditės] Ari Gjoshi [I Paditur] Liljana Gjoshi [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4264
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “OPSION 010” sh.p.k [Paditės] Shoqėria “Guido Service” [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4275
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shaban Dollaku [Paditės] Cez Shpėrndarje sh.a [I Paditur] Shoqeria Permbarimore Hoti Bailiff Services Albania [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2209
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Roland Paco [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2270
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ismail Lamaj / Hamit Lamaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2376
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Paskal Doko / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4784
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Arta Metegjata [Paditės] JONA METEGJATA [Paditės] QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NENE TEREZA” TIRANE [I Paditur] LUENC METEGJATA [Person i Tretė] XHEMILE METEGJATA [Person i Tretė] MILVANA FRAHOLLI (METEGJATA) [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4803
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Flamur Drenofci; Skender; Hatilije; Elson; Fatjon; Bledar Drenofci / A.K.K.Pronave; Bardhyl Drenofci; Ismet; Saimir; Faruk; Muhamed Drenofci; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4813
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Hamide Qoshja; Aida Bastari; Edlia Stermasi ; Elda Qoshja; Nazmi Konesha; Bashkim Jasharllari / I.N.U.K; Kujtim Qoshja ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2415
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Memli Xhemalallari / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2437
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Njazi Kullolli / Shoq.Cez Shperndarje Sh.a; Shoq.Permbarimore Hoti Bailiff Shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2505
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Avdia; Enver Avdiu; Adile Avdiu / Z.V.R.P.P.Tirane; Z.Q.R.P.P.Tirane ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2654
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Beqiri [Paditės] Gani Qoshi [I Paditur] Florije Beqiri [Person i Tretė] Pranvera Mucollari(Beqiri) [Person i Tretė] Kujtim Beqiri [Person i Tretė] Suzana Hysi(Beqiri) [Person i Tretė] Miranda Nuka(Beqiri) [Person i Tretė] Florenc Beqiri [Person i Tretė] Klodian Beqiri [Person i Tretė] Agim Beqiri [Person i Tretė] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2661
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Bexhet Bendo [Paditės] Shoqėria “Tirana Bank” sh.a [I Paditur] “Shoqėria Pėrmbarimore T.D.R GROUP” sh.p.k [I Paditur] Zyra Vendore e Rregjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Palujteshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2670
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Seit Tomcini / Drejt.Ad.Shitjes Pronave Publike prane Min.Financave
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3008
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ilia Hallidri / Sadik Elezi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3024
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Kleona Caushi / Universiteti Vitrina Shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 454
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Technology Integrated System Shpk ; Bashkim Shalla / Zyra e Permb. Gjyqesor Privat Helidon Xhindi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4429
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Vaso Kondi / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4459
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Xhafa; Sami Xhafa; Pellumb Xhafa / Sabri Xhafa
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4468
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Laska / Shoq.Posta Shqiptare Sha.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1401
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Dhaskali / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane; Z.Q.R.P. Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1435
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Deka Sh.a / Shoq.Center Shqiptare Sh.p.k; Shoq.Permbarimore E.P.S.A Sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1447
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fatos Backa; Shpresa Backa / Z.Permbarimit Gjyqesor Ermi Godaj; Enti Kombetar i Banesave; Dijon Frasheri; Drita Kongoli
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1002
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Edlira Kaloshi; Blerta; Arlinda Kaloshi / Bekim Zaimi; Z.V.R.P.P.Tirane; Z.Q.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1012
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Sadik Bejleri / Elvin Xhunga; Ramiz Rrahmani; Avni Rrahmani; Vladimir Hodo; Drejtoria ALUIZNI Tirana 1; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1016
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Alfred Saliasi / Studio Permbarimore L.D.C (Permbaruesi Lefter Canaj); Subi Mato
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1608
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "2K Group Shpk" Besnik Sulaj; Llazi Angjellari; Areti Angjellari
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1615
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Violeta Karaj [Paditės] Xhavit Karaj [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimit [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1640
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom Sh.a / Nesim Mehmetaj; Arben Thomo; Luan Balla
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1074
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Dervishi; Emin Dervishi / Drejt.Admin.Shitjes Prones Publike prane METE; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1075
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Shabani; Shaban; Elmas; Adnand; Ardian; Shabani; Brunilda (Polito) Shabani; Behar Haxhijaja / Shoq.Sigurimit Albsing Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1138
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sigal Uniqa Group Austria Sh.a / Shoq.Sigurimeve Sigma Vienna Insurance Group Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3775
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Daut Demirxhiu / A.K.K.P Tirane; Av. shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3802
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ProCredit Bank Sh.a / Permbaruesi Gjyqesor Privat Ermir Godaj; Irma Goxhaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3807
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a (A.M.C) / Bashkia Maliq; Komisariati i Policise Kolonje; Komuna Mollas (Erseke)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2755
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Nebi Sefa [Paditės] Hajali Yi(Sefa) [Paditės] Xhaneta Prodani(Sefa) [Paditės] Xhevdet Libohova [Paditės] Suela Libohova [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2772
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Hocja / Shoq.Permbarimore Zig Shpk; Sabije Gega
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 378
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Milis Brick Sh.a / Studio Permbarimore Fat 2010; I.N.U.K; Komuna Thumane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4013
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Afrim Hoxha [Paditės] Bardhyl Hoxha [Paditės] Bardhyl Sufaj [I Paditur] Lumturie Xhixhabesi (Hoxha) [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4031
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Armand Haqaqi / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4052
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Toci / Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1256
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Leonard Lilo / Min.Puneve Publike dhe Transportit; Autoriteti Rrugor Shqiptar ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1286
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Vasil Xhitoni / Z.R.P.P.Tirane; A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1328
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Qendra Kombetare Kontrollit te Barnave / Arben Ceca
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 783
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria P.F.Trade Tirana Sh.p.k / Shoq.Permbarimore Tris Shpk; Cez Shperndarje Sh.a; Shoq.Fratari Konstruksion Sh.p.k; Shukri Xheka ; Sokol Skeja
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4181
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Hylli Kadesha / Zyra e Permbarimit Tirane; Skender Roqi
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4227
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Mihail Bajramoglou / Shoq.Sigurimeve Atlantik Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 313
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria e sigurimeve “Intersig – Vienna Insurance Group” sh.a [Kėrkues] Zyra e Pėrmbarimit Privat “FAT-2010” [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 319
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Nika; Eduart Hanaj; Gentjan Hanaj; Gulid Nelaj / Dega Thesarit Mat; Prok.Rrethit Gjyqesor Mat
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2190
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Alketa Deliu ( Kurti) / Misir Deliu
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4725
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Natasha Bogdani / Kesh Security Sh.R.S.F. Sha.
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4752
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Volalba” shpk [Paditės] Shoqeria Lapen shpk [Paditės] Zyra e Permbarimit Privat “E.P.S.A”shpk [I Paditur] Raiffainsen Bank sha [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4765
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Toska / Afrim Toska; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 138
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Tahire Daja; Ismail Reka; Lirije Lacej; Arben Baroni; Njazi Reka; Zana Harxhi; Florian Reka; Vjollca; Artan; Lavdije; Speranca Reka; Mimoza Lazeri / Shoq.Petrolimpeks Sh.a; Min. Financave
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2392
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Petrit Vladi [I Paditur] Abaz Shima [I Paditur] Avokatura e Pergjithshme e Shtetit Tirane [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Bukurie Hysa (Shima) [I Paditur] Tefik Shima [I Paditur] Vahid Shima [I Paditur] Mynyr Shima [I Paditur] Tahsim Shima [I Paditur] Etleva Velia (Shima) [I Paditur] Fatos Shima [I Paditur] Edmond Shima [I Paditur] Bajame Vladi [I Paditur] Fatbardha Koci [I Paditur] Tahir Vladi [I Paditur] Myzejen Vladi [I Paditur] Zamira Tarajani [I Paditur] Deje Luli [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Palujteshme Tirane [Person i Tretė
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2405
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Kovaci / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 750
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Banka Credit Agricole Sh.a / Shoq.Permb. Gjyqsore Private ARB Shpk ; Rezart Ferzaj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 788
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Hoxholli [Paditės] Rapush Hoxholli [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore “Bailiff Services Albania” sh.p.k [I Paditur] Banka Kombėtare e Greqisė, Dega Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 813
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Violeta Cerri / Pjeter Cerri
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2606
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Bardhi Hasanlliu [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur] Avokatures se Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2614
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore, Tiranė [Paditės] Zyra e Pėrmbarimit Privat Gentian Strati [I Paditur] Ylli Dudushi [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2643
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Alma Iljas [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave [I Paditur] Koēo Tarusha [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2966
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Cera / Mirush Elezi; Burbuqe Elezi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2982
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zelie Basi / D.R.S.Sh.Diber
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3005
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave [I Paditur] Arben Kaziu [I Paditur] Sheqere Duka (Kaziu) [I Paditur] Sanije Kokoshi(Kaziu) [I Paditur] Ymer Kaziu [I Paditur] Besm Kaziu [I Paditur] Saide Doka(Kaziu) [I Paditur] Nurie Ismaili(Kaziu) [I Paditur] Xhemal Kaziu [I Paditur] Ismail Kaziu [I Paditur] Gjyslyme Shera (Kaziu) [I Paditur] Nazmije Kaziu [I Paditur] Hamide Kaziu [I Paditur] Mimoza Shera (Kaziu) [I Paditur] Skender Kaziu [I Paditur] Anila Meta (Kaziu) [I Paditur] Kadife Kaziu [I Paditur] Kujtim Kaziu [I Paditur] Lefterije Qoku(Kaziu) [I Paditur] Ismet Kaziu [I Paditur] Hekuran Kaziu [I Paditur] Rexhep Kaziu [I Paditur] Mejte Leka(Kaziu) [I Paditur] Qanije Leka(Kaziu) [I Paditur] Anife Rrumbullaku (Kaziu) [I Paditur] Shpresa Musaj (Kaziu) [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 704
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Quka / Shoq.Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4406
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Komuna Thumane / Cez Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4417
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Kleo Kala / Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1348
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Komuniteti Mylsiman i Shqiperise / Mustafa Zdralla
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1360
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bukurie Dike / D.R.S.Sh Lezhe; A.S.Sh Lac
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1372
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Klimateknika Tb 2 Shpk / Shoq.Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 953
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Tano Baloshi (Kerkues)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 971
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Ismaili / Ramiz Speci; Bukurije Mane; Veli Alushi; Xhaferr Halili; Ferit Laksani; Hamit Laksani
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 988
 • Data e Gjykimit:
 • 02.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Sigurimeve Albsig Sh.a / Shoq.Permbarimore Debit Collection Shpk ; Byroja Shqiptare e Sigurimit; Gjon Hajdari
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1537
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Tomorr Demko [Paditės] Asllan Hoxha [Paditės] Hasan Dino [Paditės] Kujtim Dino [Paditės] Pandi Qirici [Paditės] Neim Kasko [Paditės] Evis Qirici [Paditės] Shoqeria Projeksion Energji sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1580
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Drita Doma [Paditės] Fiqiri Kaca [I Paditur] Zhuljeta Kaca [I Paditur] Zyra e Rregjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1587
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatuara e Shtetit [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave [I Paditur] Arshi Karagjozi [I Paditur] Adelina Korkuti (Karagjozi) [I Paditur] Marenglen Karagjozi [I Paditur] Skender Karagjozi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1546
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Elvin Salavaci [Paditės] Shoqeria "PLUS COMMUNICATIONS" Sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1039
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ymer Shllaku / Shoq.Ujesjelles Kanalizimeve Tirane Sha.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1052
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Agli Shpk / Drejt.Pergj.Parandalimit Pastrimit Parave; Zyra Permbarimore Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3714
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Tirana Leasing Sh.a / Agron Daci
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3724
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Cangu [Paditės] Hasan Stafuka [Person i Tretė] Muharrem Stafuka [Person i Tretė] Valentina Stafuka [Person i Tretė] Haxhi Qerimi [Person i Tretė] Fadil Qerimi [Person i Tretė] Zyra Permbarimore Kruje [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Kruje [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3759
 • Data e Gjykimit:
 • 01.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Agjencia Administrimit Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara / Personi Juridik Kocaj Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2626
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Aldi Molloholli / Shoqeria ICTS Albania Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2650
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e te Verberve Dega Kruje / Bashkia Kruje / Bashkia Fushe Kruje / Komuna Bubq / Komuna Cudhi / Komuna Koder Thumane / Komuna Nikel
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2731
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Entela Nazifllari /Fidarije Meta / Enver Nazifllari / Bashkim / Shaban / Marjeta Nazifllari / Ndermarrja Nr.3 Punetoreve te Qytetit Tirane / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3914
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Rifat Hoxha [I Paditur] Avokatura e shtetit [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Durres [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2085
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sade Mucaj [Paditės] Ardian Ramasaco [Paditės] Yzeir Harizaj [I Paditur] Hyso (Hysen) Harizaj [I Paditur] Boris Imeraj [I Paditur] Fatmir Imeraj [I Paditur] Ilirjan Imeraj [I Paditur] Pirro Imeraj [I Paditur] Dhurata Imeraj [I Paditur] Ksandras Imeraj [I Paditur] Lejdi Imeraj [I Paditur] Albano Imeraj [I Paditur] Osman Dule [I Paditur] Rajmond Dule [I Paditur] Yllka Dule [I Paditur] Ismet Dule [I Paditur] Fatmir Harizaj [I Paditur] Donika Harizaj [I Paditur] Barije Harizaj [I Paditur] Astrit Harizaj [I Paditur] Zhuljeta Harizaj [I Paditur] Kastriot Harizaj [I Paditur] Arjona Harizaj [I Paditur] Anxhela Harizaj [I Paditur] Shkelqim Harizaj [I Paditur] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Trashegimtaret e Ismail Harizaj, Yzeir Harizaj dhe Hyso (Hysen) Harizaj [I Paditur] ZVRPP Vlore [Person i Tretė] Shpk „Jaxhe Construksion“ [I Paditur] Shpk „Teuta Konstruksion“ [I Paditur] Ferruze Jupaj-Harizaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 608
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Dragush Prespa / Miljan Prespa / Orhan Jegeni / Zyra Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1130
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  12.40
 • Palet ne proces:
 • Adem Vila ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1244
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit / Shoqeria Euroil Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1248
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Servet Minarolli / Anastasi Kace / Fatmir Minarolli / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1067
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Chipstar Shpk / Luart Shpk / Engjell Lickollari
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 630
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Vasil Vane / Shoqeria Permbarimore Zig Shpk / Banka Credit Agricole Shqiperi Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 674
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sigurimeve Intersig / Vienna Insurance Group Sha / Zyra Permbarimit Hoti Bailiff Service Shpk / Shoqeria Cez Sherndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 708
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Fran Gjoka / Shoqeria 2AL Shpk / Artan Sherifi / Lindita Sherifi / Banka NGB Albania / Z.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 717
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Pandeli Llukmani / Besnik Bani / Permbaruesi Gjyqesor Ilir Dervishaj / Julian Muhametaj
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2119
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alb Alabaster Shpk / Shoqeria Foralb / Alabaster Shpk / / Shoqeria Mega Beton Construction Shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2131
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Diana Kademi [Paditės] Sude Kademi [Paditės] Pranvera Kademi [Paditės] Zyra Vendore e Regjistrimi tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [I Paditur] Ilir Petrela [I Paditur] Mensudije Petrela [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2145
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Musa Kurti / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 944
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Bengasi / D.R.S.Sh Tirane / Drejtoria Arkivit Qendror prane I.S.Sh
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 957
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Nafije Koci / Festim Koci
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 909
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Alban Sinani / Mirela Zaimi / Shoqeria Perbarimore TDR Group Shpk / Banka Credit Agricole / Fatos Ormenaj / Z.V.R.P. Paluajteshme Gjirokaster
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 233
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Avni Furriku / Shoqeria Armo Sh.a / Shoqeria Permbarimore EPSA Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 253
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Dezdemona Korraqe / Shoqeria Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 318
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Isuf Cela / Shpetim Cela / Osman Cela / Bektash Arizi / Bexhet Merzira / Bashkia Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2574
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Rudi Felluza / A.K.K.Pronave / Bashkim Bulku / Genc / Vladimir / Fatbardha / Edije / Lutfi / Ramazan / Pranvera Bulku
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 310
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Beshiku / Alketa Beshiku / Shoqeria Alfa Dhomisi Shpk / Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff s Service / Banka Credit Agricole / Shqiperi Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 328
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Avdulla Toro / Shoqeria G.R.L.Construksion Shpk / Shoqeria Permbarimore TDR Group / Tirana Bank Sha / Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 260
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Universiteti Bujqesor Tiranes / Avokatura e Shtetit prane MASH / A.K.K.Pronave / Robert Dako / Viktoria Ruli (Dako) / Diana Hoxha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 277
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Hekuran Cala / Millan Popa
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 281
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Bukuri Manoli / Shoqeria Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 620
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Sherfik Koreshi / Naim Koreshi / Shoqeria Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 672
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Leonard Micka [Paditės] Lutfi Dokushi [Person i Tretė] Vera Dokushi [Person i Tretė] Zyra Permbarimore “Bailiff Services-Matani & Co” shpk [I Paditur] Albesa shpk [Person i Tretė] Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA) [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 688
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Naim Ndreu / Zyra Permbarimore E.G.Baliliff s Services
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1307
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Veiz Abazi / Zyra e Permbarimit Mat
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1317
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Naim Xhecuka / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1331
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Imami / Rrahim Jusufi / Ilirjan Domi / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4356
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Subjekti Privat TV Mati / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4357
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatime Meraj / D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4380
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Telniks Shpk / Shoqeria Tirhino Shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 937
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit / A.K.K.Pronave / Neki Babamusta
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 939
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Institucioni i Prefektit Qarku Diber / Komuna Suc / Dave Gjoni / Ndue / Gjergj / Gjon / Ded Gjoni / Prena Mejdani (Gjoni) / Dafina Malaj (Gjoni)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 947
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Banka Societe Generale Albania Sh.a / Shoqeria Permbarimore Prestige Bailiff Services Shpk / Reuf Mukaj /
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 338
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Xhezmi Kadi [Paditės] Jolanda Kadi [Paditės] Zyra Pėrmbarimore “TDR GROUP” shpk [I Paditur] “PROCREDIT BANK” Sh.a [I Paditur] Dritan Kociaj [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 351
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Liseci Shpk (Kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2589
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Qosja / Hygeia Hospital Tirana Sh.a
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 830/140
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Bathorja / Naile Baloshi / Hekuran / Myzejen Flamur / Arben Baloshi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1482
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Albert Mustafaj / Subjekti Konica Color Shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1092
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Razie Muca / Ujesjelles Kanalizime Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1426
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Burrel / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1009
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqata e Mbrojtjes se Pyjeve Komunale Lugapau Kurbin / M.M.P.A.U. / Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave Tirane / Komuna Thumane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 141
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Urim Muja / Shoqeria Permbarimore Justitia Shpk / Agron Ahmeti
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 398
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Gjika (Kerkues)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2466
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria IL & BE / Robert Kapedani
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1056
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Petrit Qordja [Paditės] Artur Qordja [Paditės] Nazmi Juma [I Paditur] Shefki Juma [I Paditur] Zydi Juma [I Paditur] Ylber Juma [I Paditur] Sanije Dibra [I Paditur] Fatbardha Qejvanaj (Murthi) [I Paditur] Mimoza Pelinku(Murthi) [I Paditur] Rexhep Murthi [I Paditur] Ibrahim Murthi [I Paditur] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Drejtoria e Punetoreve Nr.3 Tirane [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Doreheqje relatorit
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3688
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Spiro Cikani / Ministria e Financave / Dega e Thesarit Tirane / Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 590
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Eni Kokona / Xhejn / Lindita Kokona / Nirvana Rradheshi ( Kokona) / Mimoza Shehu ( Kokona) / Mirvjen Qendro ( Kokona) / Petrit Azemaj / Perparim Hasani / Lefter Memi / Vasil Ndina
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 591
 • Data e Gjykimit:
 • 26.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ABCom Shpk / Shoqeria Pharma One Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 191
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gjoka Konstruksion Sh.a / Shoqeria Arifaj Shpk / Shoqeria Eurokos Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 249
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Ylberi Shpk / Shoqeria Tregtare Banka Credins Sh.a / Shoqeria Tregtare Permbarimore Bailiff Service Albania Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 327
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sinameta Shpk / Shoqeria Permbarimore EPSA Shpk / I.N.U.Kombetar
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 537
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a / Alfrosina Brokaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 561
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Myrteza Cakciri / Drejtoria Raj.Tat.Tirane / Drejtoria Ap.Tat.prane Drejtorise Pergj.Tatimeve / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 567
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Feride Dyrma / Ministria e Puneve Publike dhe Transportit / D.R.S.Sh.Elbasan / Bashkia Elbasan
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 585
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Enarb Shpk / Arjan Kodra / Shpresa Kodra / Shoqeria Permbarimore Bailiff Service Matani Shpk / Banka e Bashkuar e Shqiperise ( UBA) Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1220
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Kushtrim Lame / D.R.S.Sh. Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1221
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Ismaili / Sadete Ismaili / Evelina Shabani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1237
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Prefekti Qarkut Tirane / Eduart Zela
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 450
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria El-Frigo 2 Shpk / Petraq Guxho / Shoqeria Permbarimore Private Bailiff Service Albania Shpk / Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 520
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Zhugli / Tefik Mija / Islam Gjata / Lindita Gjata
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 570
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Tatjana Bllaca (Galanxhi) / Bujar Bllaca / Drita Lleshi / Kate Bllaca
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 605
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Mediha Balla / Selim Lundra / Mahmudije Vani / Shpetim Joca / Merita Mema ( Joca) / Naime Hoxha / Muhamet Lundra / Eqerem Lundra / Bedrije Nela / Florije Lundra / Jolanda / Osman / Fatos / Ilir Lundra
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1998
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Dritan Dama / Elona Dama / Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff s Service Shpk / Intesa San Paolo Bank Albania Sh.a / Skender Dama / Natasha Dama
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2029
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Besim Zeneli / Nafije / Merita Altin Zeneli / Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2055
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Idriz Xaka / Shoqeria Ergenta Shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 908
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Partia Social Demokrate Shqiperise / Astrit Manopulli / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 922
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bledar Skenderi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 934
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Erjon Metani / Shoqeria Permbarimore Private AFA 2010 Shpk / Raiffaisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 153
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Milis Brick Sh.a / Komuna Thumane / Shoqeria Permbarimore Fat 2010
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 194
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Gerald Hala / Zyra Permbarimore Private Andoni Bailiff Office Shpk / Alba Cano / Radio Televizioni Shqiptar (Zyra Finances)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 241
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore Tatimpagueseve Medhenj / Shoqeria City Park Shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2527
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Andis Tirana / A.K.K.Pronave Tirane / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2550
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Cara / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2561
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Rakip Lala / Selim Meziu / Mud Meziu / Z.V.R.P.P.Diber / Drejtoria Adm.Shitjes Pronave Publike
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2688
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ermira Rahmani / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2883
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Albert Asllani / Qendra e Personelit Rekrutimit prane Ministria e Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2955
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Perparime Shehu / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 480
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Spiridhon Gerasimo Bamiha [Paditės] Admir Mulaj [I Paditur] Trashegimtaret e Dr.Simo Simonidhit [I Paditur] Aleksander Kapo [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 518
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ymer Reci / Xhuma / Skender / Fatos / Mimoza / Pellumb / Vangjeli Reci / Dhurata Cara (Reci) / Luljeta Sopoti / Irena Amataj (Reci) / Tije Alla / Dan / Xhelal / Shyqyri / Osman / Ramazan / Alush / Sadete / Ilir Alla / Shoqeria Fleg Shpk / Zoje Kardeshi (Alla) / Alma Simoni / Xhuvan Alla
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 589
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Lefteri Metushi / Artan Xhaferri
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1284
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Rovena Koco / Hygeia Hospital Tirana Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1285
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ervis Xhani / Fatime Xhani ( Saraci)
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1296
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Perije Rexhepi / Shkelqim Patoku
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 811
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Shahini / Zyra Gjendjes Civile Bashkia Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4176
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Hoxha / Hysen Avdylaj / Kamber Hoxha / Dragua Avdylaj / Ferit Avdylaj / Ndricim Hyseni / Ministria e Bujqesise Ushqimit dhe Mbrojtjes Konsumatorit / Keshilli Qarkut Berat / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4354
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Bajame Beqo / D.R.S.Sh. Tirane / Shoqeria Buka Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 880
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Pleorend Lala / Shoqeria Permbarimore Executors Litium( Exclit ) Shpk / Shoqeria Tregtare Vila Park / Alb Shpk / Shoqeria Tregtare Alpha Bank Sh.a / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 892
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Gjyze Burreli / Rajmonda Muca / Feride Hasa / Gjyner Ibrahimi / Tefta Ismaili
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 899
 • Data e Gjykimit:
 • 25.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Raimonda Rroshi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 216
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Sherbimit Pyjor Diber ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 296
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ragip Bajrajktari / Kolegji Turk Turgut Ozal / Agj.Qendrore Tregtimit Librit Artistik Shkencor Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 307
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Alfons Uka / Enkeleda Uka / Shoqeria Banka Tiranes Sh.a / Shoqeria Permb.Private Tdr Group Shpk
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 103
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Cangu / Zyra Permbarimore Kruje / Z.V.R.P.P.Kruje / Hasan Stafuka / Muharrem / Valentina Stafuka / Haxhi Qerimi / Fadil Haka
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 148
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ndertim Asfaltim Rruga Sh.a / Permbaruesi Gjyqesor Privat Zig Shpk / Banka Nderkombetare Tregtare Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 752
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shefki Muca / Z.R.P.Paluajteshme Tirane / A.L.U.I.Z.N.I. Drejtoria Tirana 3 / Aluizmi / Drejtoria Raj.Tirana 3. / Edmond Hoxha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1500
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Pranvera Leskoviku (Bardhoshi) / Fatmira Bashllari (Matja) / Sanije Lluka (Culhaj) / Arta Nurishmi (Culhaj) / Mirjeta Llambi (Kusi) / Hamdi Avdiu / Ilir / Genc Avdiu / Pranvera Cullhaj / Hysen Cullhaj / Ismail Kusi / Lindita Kallapodhi (Avdiu)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1504
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • ‘’Al-Projekt Group’’ sh.p.k. [Paditės] Bashkia Tiranes [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1524
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Silvana Shakaj (Govaci) / Arian Govaci / Adrian / Albert / Elisabeta Govaci Ndermarrja Punetoreve Nr.3 (Ish.Ndermarrja Komunale Banesa )
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1016
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ingrit Goxhaj / Zyra Permbarimore Tirane / Enkeleda Gjyshi
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 677
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sami Gjeta / Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 927
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Laert Mema / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 474
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Ismailaja / Genc Hatibi / Mimoza Jahjaja ( Hatibi) / Zamira Sulkuqi (Jahja) / Z.V.R.P.P.Tirane / Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 509
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Alket Korreshi / Elvana Haxhia
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 529
 • Data e Gjykimit:
 • 24.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Sabrije Palushi / Shoqeria Raiffeisen Bank Sh.a / Z.R.P.P.Paluajteshme Tirane / Shoqeria Savepa Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2601
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Classic Shpk / Gjykata e Rrethit Gjyqesor Mat
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2628
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Stoli / Albana Xeka
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2608
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Kurteshi / Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane / Sherbimi Permbarimor Zig Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3754
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Ndoja / Alekasander Laska / Miklor Ndoci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3793
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Enrik Camaj / Sonila Camaj / Jasemina / Fatbardha Camaj / Z.R.P.Paluajteshme / Shoqeria Evisa Konstruksion Shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3902
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Vasil Kalluci / Sherbimi Kontrollit te Brendeshem prane Ministrise Brendeshme
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1164
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Armand Minga / Idriz / Ganimet / Ilir / Luljeta Minga / Antonina Akshija / Kujtim Pirja
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1201
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Zyra Hyka / Nebi Hyka / Shoqeria Intersig Sha.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1427
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Gjana / D.R.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 369
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Leka / Shoqeria permbaruese Private EPSA Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 493
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.30
 • Palet ne proces:
 • Maksim Rrasa / Shoqeria Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 534
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  12.00
 • Palet ne proces:
 • Valmir Bejko / Koco Kokedhima / Liljana Baze
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 609
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  12.30
 • Palet ne proces:
 • Fahrije Sula / Besnik Sula / Haxhi Sula / Myzejen / Genci / Sula / Irma Sula (Kullakshi) / Raiffeisen Bank Sh.a / Z.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1948
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Aida Mici / Luan Mici
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 967
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kerri Shpk / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1993
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Aishe Shima / Seksioni Administrimit Mbrojtjes Tokes / Komuna Preze / Xhep Gardhi / Rexhep Halla / Isa Paja / Ali Doda / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 761
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • D.R.Sh.Shoqerore Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 780
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Haziz Kullolli / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 875
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Barjeta Zykaj / Mendir Stafa / Tomorr / Lirie Stafa
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 116
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Elin Albania / Shoqeria A.S.A.S.R.L.Itali / Sherbimi Permbarimor Zig shpk
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 125
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  13.30
 • Palet ne proces:
 • Lindita Mema / Ameli Cakollari
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 151
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  14.00
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Stroka / Leman Ruli / Helona / Fatmir / Altina / Liljana Ruli / Shpetim Idrizi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2375
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Gjelaj / Shoqeria Sigurimeve INSIG Sha
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2403
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Petrit Isaj / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2462
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Eduart Murataj / Shoqeria Buka Sh.a / D.R.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2446
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Kola / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit / Z.V.R.P.Paluajteshme Lezhe
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2496
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Jorgji Binjaku / Albtelecom Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2521
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Vangjeli Beshiri / Ded Bajraktari / Kelment Froku / Gasper Zoici
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4361
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Miranda Angjeli / Filip Angjeli / Shoqeria Vista Group Shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4371
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Meci / Myrteza Kovaci
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4384
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Hasani / Cez Shperndarje Sha.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1174
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane / Sadete Bardhi (Broli) / Faik Broli / Tasim / Zija Broli / Ikbale Bardhi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1177
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Blerta Marjakaj (Zhobe) / Gjoke Marjakaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1194
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Lacaj / Shoqeria Tirka 2000 Shpk / Besnik Kordha / Rrapo Lumani / Agim Dani / Zejnulla Qoshja / Alqi Zhupa
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 707
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Reshat Ademi / Taulant Shani / Shoqeria Vila Park Alb Shpk / Alpha Bank Albania / Banka Credit Agricol / Shqiperi / Z.R.P.P.Tirane / Shoqeria Permbarimore Executores Litium Shpk / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 737
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Delton Shpk / Shoqeria Derveni Shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 766
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Sadiku / Shoqeria Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 842
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Juvelina Papa / Shoqeria Permbarimit Gjyqesor Privat Albaset / Enti Kombetar i Banesave / Kasem Zoto / Nadire Qinami
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 863
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Uran Metko / Shoqeria Tregtare Permbarimore 3 H Shpk / Klement Aliu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 876
 • Data e Gjykimit:
 • 23.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave / Vangjel Sirmo / Llambi / Efrosina / Foto / Sirmo / Polikseni Sirmo (Malo) / Z.V.R.Paluajteshme Gjirokaster
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 98
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Refik Halili / Banka NBG Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 930
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shaqe Dema / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 961
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Holger Shpata / Zyra Permbarimit Gjyqesor Privat Shoqeria Permbaruese Private Zig Shpk / Inspektoriati Shteteror i Punes / Drejtoria Rajonale Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2657
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Llamko / Anastas Risto / Igli Maci
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2665
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bektash Mecaj / Aeroporti Nene Tereza Sh.a / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2595
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave / Ndoc Coba / Gjergj Jubani / Z.V.R.P. Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1397
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Festim Bashllari / Sefedin Bajraktari / Shoqeria Permbarimore Zig Shpk / Hajredin Frateri
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1466
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Kertusha [Paditės] Bukurije Nezaj [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit Tirane [Avokatura e Shtetit] Sytki Golemi [Person i Tretė] Zihnije Golemi (Loku) [Person i Tretė] Jetmir Golemi [Person i Tretė] Vildana Golemi (Ruli) [Person i Tretė] Sadbere Cena [Person i Tretė] Avidane Hoxha [Person i Tretė] Avila cena [Person i Tretė] Fitim Cena [Person i Tretė] Arjona Cena [Person i Tretė] Jonuz Zaja [Person i Tretė] Ihsan Zaja [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1467
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Xhevahire Murataj [Kėrkues] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1429
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane / Visiliqi Bicuni / Vangjel Dumi / Elefteria Dumi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1472
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Eugena Celaj / Gentjan Celaj
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1494
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Cola Bottling Shqiperia Shpk / Korporata Elektroenergjetike Shqiptare Sh.a / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 946
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Sheta / Fatmir Palushi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 997
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Suada Lame ( Karaj) / Albert Karaj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1002
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Aqif Neziri / Shaqir Koka / Ilir Neziri / Bashkia Burrel
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3606
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Perparim Sulkaj / Shoqeria A& B Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3645
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bami Shpk / Komuna Bubq
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3657
 • Data e Gjykimit:
 • 19.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Fisniku / Shoqeria Joland Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2556
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Sazan Velmishi / A.K.K.Pronave / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2582
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Manola Kelmendi / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane / Avokatura e Shtetit / Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2588
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Antonio Bizzani [Paditės] Shoqėria “BEST CONSTRUCTION ALB” Sh.p.k [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3939
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Ndreu / Cez Shperndarje Sh.a / Shoqeria Permbarimore Private ( Hoti Bailiff Service)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3949
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Prefekti Qarkut Tirane / Avokatura e Shtetit / Bedri Tresa / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3979
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Reshat Ademi / Taulant Shani / Shoqeria Vila Park Alb Shpk / Alpa Bank Albania Sh.a / Banka Credit Agricol / Shqiperi / Z.R.P.Paluajteshme Tirane / Avokatura e Shtetit / Shoqeria Permbarimore Executores Litium Shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1124
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Osman Mora / Shpetim Mora / Kozeta Caka / Zyra Permbarimore Private / Tahir Gega
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1140
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a / Spitali Ushtarak Qendror Universitar Tirane / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1159
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Semiha Dollani / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4167
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Leonela Agalliu / Gertian Agalliu
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 739
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmara Shehu / Shoqeria Permb. Executores Litium (Exclit) Shpk / Shoqeria Vila Park Shpk / Shoqeria Alpha Bank / Albania Sha / Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 746
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Tragaj / Shoqeria Rofix / Shoqeria Permb.Prestigj Bailiff Service Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1853
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Alliu / Zilije / Dashnor / Vikijana / Klevisa Alliu / Valentina Imeraj (Alliu) / Blerina Cela( Alliu) / Byroja Shqiptare Sigurimit / Shoqeria Imperial Claims Albania
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1903
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.Shoqerore Diber / Permbaruesi Gjyqesor Privat Shpetim Allamani / Ramazan Meta
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1922
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Xhevdet Mansaku / Hamdi Farka / A.K.K.Pronave / Komuna Ndroq / Hider Goga / Z.V.R.P.P.Tirane / Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 650
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Dervishi / Drita Dervishi / Astrit Dervishi / Vjollca Hoxha / Shoqeria Permbarimore Elite Bailiff s Office Shpk / Shpresa Bundo / Bledi Dervishi / Behlul / Marjeta Dervishi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 697
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatos Bani / Shoqeria Tregtare Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 703
 • Data e Gjykimit:
 • 18.09.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Ferrunaj / Liljana Qorri / Shoq Vila Park / Alb Shpk / Shoqeria Alpha Bank Albania Sha / Shoqeria Executores Litium Shpk / Z.V.R.P.P.Ttirane