Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2766
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 14.40
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Koltraka (Sheme) / D.R.S.Shoqerore Tirane; I.S.Sh Tirane; Komuna Tac Kolonje
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1671
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Bedrije Domi / Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore Diber; Agjencia e Sigurimeve Shoqerore Mat
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1689
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Mertiri / Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Koci / Cez Shperndarje Sh.a; Av. Shtetit ; Petrit Lleshi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2459
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Ismaili / Rezidenca Studentore Univeristare Nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2469
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr.3 Sh.a / Arben Doci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2475
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ALFA NIKEL Sh.p.k. / Shoqeria KIRCHBERGER ALBANIA Sh.p.k; Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 86
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Kozeta Kalemi ( Kotollaku ) / Sokol Kalemi; Artuar Kalemi; Shoq. Ola 1 Sh.p.k; Shoq. Asa/ Cleaning Sh.p.k; Armand Zace
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1416
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Agaj / Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr.1; Tirane sh.a.
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1696
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Mihal Koja / A.K.K.P. Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1705
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Loreta Ademi / Shoq. C.E.Z. Shperndarje Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1726
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Sado / Xhelal Hoxha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 604
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria GECI Sh.p.k / Autoriteti i Konkurences; Zyra e Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 608
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Kryegjyshata Boterore Bektashiane / Shkelqim Beshiri; Enkelejda Beshiri; Rahman Selmanllari; Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Sarande; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3472
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Petraq Karoqi / Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 934
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Skuqi / Hava Kazazi; Pranvera Skuqi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3713
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Refki Ballcaj / Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3476
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria I.N.C.O Sh.p.k. / Ujesjelles Kanalizime Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2425
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Pjetra/ Credit Agricole Albania Bank Sh.a. (ish Emporiki Bank/Shqiperi Sh.a); Shoqeria Interalbanian Sh.a; ; Zyra e Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3208
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Abaz Kadiu / O.S.T. Security Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1878
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Donika Muneka / Shoqeria Eurosig Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2025
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ermand Jahja / Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 988
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Classic Sh.p.k / Shoq. Posta Shqiptare Sh.a; Filiali i Postes Qendra Tanzite
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1855
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Fadil Hasa / A.K.K.P. Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1892
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Bakalli / A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1905
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shaqe Logu / Trajtimi i Studenteve Nr.1Sh.a; Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2579
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Monika Bakllava / Gezim Stroka
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2316
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Beqir Hyka; Arian Hyka / Meliha Fida (Hyka); Sadete Zhupani (Hyka)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 369
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ylberi Sh.p.k / Shoqeria Permbarimore Justitia Sh.p.k .; Astrit Vata
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2495
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Halit Meci / Lavdie Meci
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2498
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Gentian Hamzaj / Tregi Marketing Group Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2511
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Nuh Alia / Shoqeria A&B Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 64
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi (Demiri) ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 66
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Toptani / Viviana Toptani; Refik Toptani; Ervis Xhaferri; Evelina Qyqja ( Toptani )
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 423
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Balla / Shoqeria Permbarimore Enforcment Group Sh.p.k; Petrit Kurti
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3717
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Xhetan Bitri / Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 892
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tsokanis Mining Works Sh.p.k / Shoqeria Hellenic Group Sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2551
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Roland Qyqja / Shoqeria Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 539
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ervin Nuri / C.E.Z. Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2558
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Dhurim Doda / Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit/ FAF Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2908
 • Data e Gjykimit:
 • 23.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Migena Shehu / Ylli Shehu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3954
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Zyhra Hoxhaj (Turku) / Ferdi Drini; Naile Drini; Emine Drini; Lirim Drini; Jonida Drini; Sulejman Kurushi; Xhemile Keci; Fatos Hamitaj (Turku); Deshira Hamitaj (Turku)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1453
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve Sigal Uniqa Group Austria Sh.a. / Shoqeria Permbarimore Alimadhi Sh.p.k.; Dhiogjen Jarazi; Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1457
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Vojsava Krasniqi; Muhamet Krasniqi / Banka Nderkombetare Tregtare (ICB); Bashkim Drita; Zyra e Permbarimit Privat AFA 2010
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1662
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Flora Gjeta / D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3930
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria INSTAL Sh.p.k / Shoqeria BabametoSh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2544
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Avenir Ballvora / Shaqir Shtishi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja (Dorehequr)
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3868
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sinani Sh.p.k / Nazime Trimi; Haki Trimi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2356
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Zamira Alushani / Aeroporti Nene Tereza Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3254
 • Data e Gjykimit:
 • 22.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Inspektoriati i Larte i Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive dhe Konfliktit te Interesave; Avokatura e Shtetit / Sorin Tegu
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1617
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Redon Meksi / Agjensia Nacionale e Trafikut Ajror (Albkontroll)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 177
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Etleva Stafa ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1655
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Hurme Sula / A.S.Shoqerore Mat
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 880
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Hasani / Shoqeria Aleat Sh.p.k.; Saimir Tahiri; Edi Rama
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 828
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Tregtare Banka Societe General Albania Sh.a / Shoq.Permbarimore Prestige Bailiff Services Sh.p.k; Reuf Mukaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 498
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Isufi / Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania Sh.p.k.; Shoqeria Banka e Tiranes Sh.a ; Kujtim Hashorva; Nezaqet Zajmi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2251
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Jaguar Land Rover Limited / Shoqeria Tregtare Mektrin Motors Sh.p.k; Drejtoria e Pergjithshme e Patentave dhe Markave Tirane (DPPM)
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 704
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Musta / Operatori i Sistemit te Ttransmetimit (OST) Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1652
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications (AMC) / Komuna Rrethina Shkoder
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 181
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane / Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave; Qefsere Sillova; Tire Sallaku; Hane Sauku; Artan Sauku; Genti Sauku; Merita Bruci; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1674
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Perparim Dema; Ilir Dema; Vait Dema; Nazire Dema / Shoqeria Eglo Albania Sh.p.k.; Ilir Celia; Menada Celia; Meggy Celia; Lea Celia; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2571
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Azem Feza / D.R.S.SH. Tirane; Komuna Zall Herr
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 584
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Linda Sh.p.k / Aida Kolasi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3782
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Dila Coku / Hec Ulez Shkopet Sh.a Mat
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3419
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Reshat Gega / Artan Lame
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3445
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Trendelina Nunaj; Olsi Nunaj / Byroja Shqiptare e Sigurimit; Maksim Seferi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3470
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Mezini / Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtise dhe Sipermarrjes (MZHETS); Shoqeria Albkrom Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 234
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Diana Suci;
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 236
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Line Kroni ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1861
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Lavderim Basha / O.S.T. Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1595
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimeve / Mark Gjika
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 288
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Sigal Uniqa Group Austria; Sh.a / Shoqeria Alimadhi Sh.p.k; Byroja Shqiptare e Sigurimit; Flora Doka; Elena Doka; Engli Doka; Merita Shaqiri; Anisa Shaqiri; Vosa Shaqiri; Marina Shaqiri; Rebeka Shaqiri; Dhiogjen Jarazi
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1036
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Arjan Shtembari; Silvana Shtembari / Banka Nderkombetare Tregtare Sh.a; Sherbimi Permbarimor ZIG Sh.p.k; Elton Kryekurti; Klodiana Anxhaku ; Manjola Anxhaku
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 208
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve Eurosig Sh.a / Shoqeria Permbarimore Albase Sh.p.k; Liljana Dyla; Hasije Tatani; Olsi Kopace; Raimonda Dorzi
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1824
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Eqerem Risilia / Zyra e Gjendjes Civile qarkut Fier
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1843
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Fluturim Guni / Tirana International Airport Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1757
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Mulleti / Zyra e Gjendjes Civile; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1781
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Selaci / D.R.S.SH. Durres
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3950
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Gramoz Begaj / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 512
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria EUROVINI Sh.p.k / Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2463
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Elson Bekollari / Shoqeria Sgai Balcani Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2488
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Halit Sungu / Shoqeria Mak Hes Albania
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 694
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Elvana Haxhia/ Shoq. Permbarimore TDR Group Sh.p.k ; Shoq.Banka Kombetare e Greqise ( NBG Bank) Sh.a; Shoq. Axel Sh.p.k; Ira Dafa
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 707
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Diamand / Shkelqim Memaj; Shoq. Albase Sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 713
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Nashifere Lumshi/ Shoq.Sigurimeve Albsig Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2524
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Sokoli / Shoqeria e Sigurimeve Insig Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 535
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Neritan Hazizaj / Sabina Shytaj; Shoqeria Permbarimore EPSA Sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2536
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Sadi Pashallari / Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 529
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Fatime Dinaj (Lami) ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 534
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Hysni Kuka / Shoqeria Homeplan Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 173
 • Data e Gjykimit:
 • 21.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Keshilli i Qarkut Diber / Shoqeria Permbarimore private Albase Sh.p.k.; Kujtim Neli; Zyra Permbarimore Diber
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 468
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 09.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alpha Bank Albania Sh.a / Shoqeria Permbarimore Private E.G Bailiff's Services Sh.p.k; Shoqeria Banka NBG Albania sh.a.; Z.V.R.P.P. Lushnje
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Ferdinand Shehu / Shoqeria Alb Control Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3831
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Vore Qarku Tirane / Asllan Hasrama; Enti Kombetar i Banesave
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1596
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Pavli Bardhi / Refat Muzhaqi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 460
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Instituti i Statistikave / Permbaruesi Gjyqesor Privat Lindita Fuat Kullolli; Godiva Rembeci
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 471
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Hurma Saliasi / Ardian Hidri; Florian Saliasi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 558
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Aliaj / Hysni Hysa; Azis Meta; Kimete Meta; Ndermarrja Komunale e Banesave; Nr.2 Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4117
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria VEGA Sh.p.k / Shoqeria Ionios S.A; Ministria e Zhvillimit Urban e Turizmit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 71
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Unioni Shqiptar Kursim Kredi Sh.p.k/ ShKK Dobresh; Agron Gjeloshaj; QKR; Ramazan Tafa
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 521
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria M.KOOTSOURAKIS & CO.O.E / Shoqeria TIRANA DATACOM Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 527
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Isa Hoxha / Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2552
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Hermir Baraj / Shoqeria Pronatyra Treg Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3382
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Sami Neli / O.SH.E.E. Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3395
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Sado Dervishi / Drejtoria e Pergjithshme e Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2426
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Dila Gjoni / Kol Stojani
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1809
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Mersin Gaxheri; Fitnete Koka;Qamile Pojani; Bedrije Gaxheri; Lutfi Gaxheri; Ylber Gaxheri; Qerime Bakiu; Ruzhdije Gruja; Servete Dushku; Lumturije Balla; Bukurije Gaxherri; Nurije Kepi; Myhyrije Lala; Besnik Gaxheri; Osman Gaxheri; Saimir Gaxheri; Adnand Gaxheri; Myzejen Gaxheri; Ismet Gaxheri; Idajet Gaxheri; Ramazan Gaxheri; Ibrahim Krutani; Shpetim Krutani / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1813
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Naime Shimcani / Flamur Shimcani
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 226
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Petto; Shoqeria BI Leasing Sh.p.k / Shoqeria permbarimore Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1593
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Tahir Cenaj / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 972
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Qerem Gishti/ Shoq.Kesh Security Shrsf Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1792
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Oltjan Coraj / Hygea Hospital
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1803
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Tonin Qafa / CEZ Shperndarja Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 196
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Agron Zenelaj / Engjellushe Thoma; Alpha Bank Sh.a.; Shoqeria Permbarimore Bailiff Service Albania
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1690
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Viola Merko / Shoqeria Ecoprodukt & Planet Stores
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1720
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Kurti / C.E.Z. Shperndarje Sh.a.; Ardian Halili
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1738
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Blerina Pemaj / Shoqeria ALSAT Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 486
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Sali Kollcinaku / Nexhdet Hoxha; Fevri Hoxha; Ministria e Financave; Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes se Pronave Publike; Z.R.P.P. Bilisht; Devoll; Gazi Kollcinaku; Shaqir Kollcinaku; Nazim Kollcinaku; Myrvet Kollcinaku; Spiro Kollcinaku
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 499
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Floresh Duro/ Shoq.Permb.Justitia; Shoq. Koja Sh.p.k; Hajdar Duro
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 501
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Italdruri Sh.p.k; Nuri Hasa / Banka Credins Sh.a; Shoqeria Permbarimore ARB Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 689
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Verdha / Shoq. Alfa Bank Sh.a; Ilir Isufi; Zyra Permbarimore Tirane; Sokol Ceco; Albert Hysi; Sadete Hysi; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 59
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Sherbimit Pyjor / Donald Bitri
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 61
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.CKV Noki Albania Sh.p.k/ Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane; Drejt.Apelimit Tatimor ne Drejtorine e Pergjitheshme te Tatimeve ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2481
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Haki Kukli / A.K.K.P.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2492
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Adela Gjorgo / Operatori i Sistemit te Transmetimit Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2513
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Hafsa Karaj (Celiku) / Muharrem Celiku
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2502
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Klaudio Bytyci / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2509
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Liljana Datja / Shoqeria Trajtimi i Studenteve Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2519
 • Data e Gjykimit:
 • 16.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Vera Cupi / Vera Prenga
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 152
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Thoma Petko / Ndermarja e Trajtimit te Studenteve Nr.2
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 156
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Saba Emiri / Zyra Permbarimit Zig Sh.p.k; Alpha Bank Sh.a.; Shkelqim Cela; Shefika Cela
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1392
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Milita Marqeshi / Shoqeria Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve nr.2; Sh.a.
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi (Dorehequr)
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1578
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Drita Prabibaj / Ndermarrja Trajtimi i Studenteve nr.2 sh.a.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja (Perjashtim trupi gjykues)
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1589
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria DIEKAT Ndertim & Konstruksione Sh.a / Marios Maragkos
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1636
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Selvije Allamani (Kurti) / D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 413
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Arjan Avllaj / Pellumb Cela; Shoqeria Cela/X Sh.p.k; Shoqeria Alba Ceramica N Sh.p.k; Shoqeria ANI Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla (Perjashtim)
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 415
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Bukuri Maska; Edlira Maska ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 429
 • Data e Gjykimit:
 • 15.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Jani Marku / Banka Societe Generale Albania Sh.a; Shoqeria Permbarimore Srati Bailiffs Service Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 168
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Eurosig Sh.a/ Shoqeria Permbarimore Alimadhi Sh.p.k.; Byroja Shqiptare e Sigurimit; Flora Doka; Elena Doka; Engli Doka; Merita Shaqiri; Anisa Shaqiri; Vosa Shaqiri; Marina Shaqiri; Rebeka Shaqiri
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1543
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Festime Cela; Petrit Hoxhaj; Drita Elmazaj; Defrim Hoxhaj; Xhevit Hoxhaj; Lavdie Hoxhaj / A.K.K.Pronave Tirane; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1566
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria INSIG Sh.a / Hekuran Tallamishi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2397
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Adelina Shamataj / Byroja Shqiptare e Sigurimit BSHS Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2431
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit / Ali Beluli
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 448
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria E.P.S.A Sh.p.k / Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Sh.a (ish CEZ Shperndarje); Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3252
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Ciko / Shoqeria Albcontrol Sh.a; Sindikata e Pavarur te Kontrolloreve te Trafikut Ajror (SPKTA); Sindikata e Pavarur te Teknikeve te Kontrollit Ajror (SPTKA)
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4118
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 13.20
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Mano / Gezim Sharra; Velo Kongjini; Kudret Hoxha; Shoqeria Riparim i Thelle i Automjeteve te Naftes Sh.a
 • Relatori:
 • Doreheqje e relator Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 917/ 67
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Raimonda Rroshi (Muca); Gjyner Ibrahimi ( Demiri)
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues me relatotr Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2499
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Fratari Kostruksion; Sh.p.k / Urim Rexhepi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2506
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Kadife Hasmuca / Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2535
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Zhaneta Xhacka / Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare; Ministrine e Energjitikes dhe Industrise (MEI); Ministria e Zhvillimit Ekonomik; Tregtise dhe Sipermarrjes (MZHETS); Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme (ZVRPP) Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3317
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sofigaz Sh.p.k / Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3341
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Hajrie Mula / Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3375
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Genc Xhelili; Petrit Xhelili; Shpresa Zylfo (Xhelili); Shpendi Xhelili; Jakup Xhelili; Nelo Xhelili; Hanko Hoxha (Xhelili); Hano Dauti (Xhelili); Tefta Cika (Xhelili); Dallandyshe Daja (Xhelili); Panajota Nasti (Xhelili) / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1751
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Ruci / C.E.Z. Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1775
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Fratarim / Gani Elezi; Shoq. P.F.Trade Tirana Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1787
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Kadri Kallcishta / Mereme Seseri; Zyra e Permbarimit Kruje
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1512
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Agjensia e Zhvillimit Bujqesor dhe Rural (AZHBR) / Haki Cuni
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1565
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Luan Dervishi / Shoqeria Elitte Bailiff
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1301
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Marek Belba / Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1747
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Harilla Burbo / C.E.Z. Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1753
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Mariza Koxhaj / Shoqeria Posta Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1772
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Adriatik Zenullari / Ministria e Financave;Tirane; Dega e Thesarit Korce; Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Korce
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1632
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Eduard Jani / D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1650
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Nusrete Brahja / Rezidenca Studentore Universitare Nr.1
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1683
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ismete Qatipi / Shoqeria Emi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2418
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Kadiu / Ramazan Taka
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 449
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ali Kaca / Shoqeria Permbarimore private Prestige Bailiff Service Sh.p.k; Mustafa Shima
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 472
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Agron Demollari / Shoqeria Permbarimore AFA/ 2010 ; Sh.p.k.; Edmond Omeri; Shoqeria Banka Kombetare Tregtare Sh.a.; Liljana Demollari (Legisi)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Albafilm Sh.a / Mark Gjoka
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Albania/Pres Sh.p.k ; Shoq. Era Konstruksion Sh.p.k / Cez shperndarje sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Gjet Mamli / Ndoc Tota; Shan Tota; Zyra e Sherbimit Permbarimor Kurbin
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve Alb/Siguracion Sh.a / Studio Permbarimore Spead Soltion; Pashke Curri
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Rodon Hajdarmetaj / Trajtim Studenti Nr.3 Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Gjini / Shpresa Kurti; Sabri Manjani; Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Dorian Tela / Shoqeria ARKO 2001 Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • Data e Gjykimit:
 • 14.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Anjeza Ibrahimi / Akil Pecanka
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 144
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Ismailaga; Ilir Gjuzi; Klodiana Ismailaga; Shoqeria Vila Park Alb Sh.p.k; Shoqeria A/Group Sh.p.k; Shoqeria Alb/Golem Sh.p. k / Shoqeria Permbarimore EPSA Sh.p. k; Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 147
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Batjon Begaj Qirjako Kongoli / Shoqeria Certified Solutions Corporation shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 149
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Impuls / 95 Sh.a / Shoqeria Edi / U Sh.p.k
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1437
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria SIGMA VIG Sh.a / Ditiola Dauti
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1551
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Alma Sokoli / CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 343
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Zlatevski Ljubisa / Shoq. Arseni
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2307
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Myrta / Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane; Komuna Zall/Herr Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 400
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Kuka / Shoqeria Homeplan Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 408
 • Data e Gjykimit:
 • 10.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Jashar Gllava / Elvis Xhaferri; Shoqeria 2A/L Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1435
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Arjeta Myrtaj (Gjoni) / Shoqata Betania Sh.p.k; Qazim Gjoni; Nexhmije Gjoni; Z.V.R.P.P. Kruje
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1500
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Ervin Sefa / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1511
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Luftar Gjana/ Pellumb Dervishaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 447
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH.Tirane ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2344
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria A.K.E.R. Sh.p.k / Skender Mucaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2362
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Egnatia O. Albania / Kostandin Mato
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3184
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Gorani; Namik Gorani / Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 902/63
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar Ardeco Sh.p.k / Suzana Tafaj; Luljeta Mance; Sabire Plumbi; Mahmude Kullashi; Fatime Pineti; Genc Huta
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues me relator Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 518
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Posta Shqiptare Sh.a / Filiali Postes Durres; Dega e Postes Kruje; Suzana Emiri
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2482
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Festim Bashllari / Hajredin Fratari; Sefedin Bajraktari
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2484
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Nikolle Deda / Shoqeria Albsig Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2128
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Myzafer Kalanderi; Shaban Kalanderi; Diana Kalanderi / Shoqeria e Sigurimeve Atlantik Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 336
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Nadire Karadaku / Shoqeria permbarimore Bailiff Services Albania ; Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2152
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Alushi / Operatori i Sistemit te Trasmetimit (OST) Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3280
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Rudina Koromani / Gentiana Qorri
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3285
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Fati Agolli; Florenc Agolli; Lindita Agolli; Robert Agolli; Xhoni Agolli / Shoqeria e Sigurimeve SIGAL Uniqa Group Austria Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3309
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Flamur Cali; Dashurije Cali; Marjola Cali / Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1713
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Fllaza Tota / Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane; Drejtoria Rajonale Sigurimev Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1737
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Cakrani / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1744
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Zamir Shehu / C.E.Z. Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1478
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Diana Metohu / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2636
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Lucian Qafoku / Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr.2 Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1700
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a / Dritan Pellumbi; Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1710
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Albert Zanko / Shoqeria Alsat Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1734
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Admir Pashkaj / Shoqeria e Sigurimeve INTERSIG Vienna Insurance Group Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1581
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Tefta Seiti / Shoqeria Coko Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1603
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Greva / Albtelecom Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 175
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore; Tirane / Zyra e permbarimit Debit Collection; Agron Islami
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2367
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gener 2 Sh.p.k / Shoqeria Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2389
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Petal Sh.p.k / Erkanda Jaupllari; Robert Jaupllari; Shoqeria Bailiff Services/Matani & Co shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2402
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Hodo / Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6002/1030
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Keshilli i Ministrave/ Albademil Sh.p.k ; Mihal Delilorgji
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 115
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Tatjana Milo ; Petraq Milo ( Kerkuesa )
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 657
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Hyundai Auto Albania Sh.p.k / I.N.U.K Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1621/483
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Mancellari / Shoqeria Sherbimi Permbarimor Zig Sh.p.k; Shoqeria Banka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2441
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Rrushe Mulaj / Posta Shqiptare Sh.a; Filiali i Postes Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 508
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Angjelina Kola / Shoqeria Permbarimore TDR Group Sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 500
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Fran Gjoka / Shoqeria 2 AL Sh.p.k; Artan Sherifi; Lindita Sherifi; Banka NGB Albania; Permbaruesi Vasil Shandro; Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2439
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Krenar Malo; Pellumb Malo; Realda Hyka (Malo) / Feti Dema
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2454
 • Data e Gjykimit:
 • 09.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Skender Qirko / Xhevair Ngjeqari; Arben Tashko; Koco Stralla
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1308
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria General Polymeren Recycling Albania Sh.p.k; Shoqeria Polymeren Recycling Albania Sh.p.k; Shoqeria AKS/ES/2007 Sh.p.k / Raiffeisen Bank Sh.a; Shoqeria Permbarimore Power & Justice Sh.p.k; Shoqeria Regjistri i Barreve Siguruese Sh.p.k
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1313
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Pakize Zajmi (Gjikolli); Rajmonda Karapici (Gjikolli); Adnan Gjikolli; Mereme Isufaj; Shpresa Kamberaj; Vera Xhufi; Zejnulla Zajmi; Luljeta Cingu; Shqipe Zajmi (Kotonaj); Eranda Bedalli; Oliver Zajmi (Kotonaj); Hysnie Xhikolli; Muharrem Xhikolli; Burhan Xhikolli; Edmila Molla; Ganimete Xhikaj; Perparim Xhikaj; Dhurata Xhikaj; Adrian Xhikaj; Eglantina Xhikaj; Pamela Xhikaj; Velson Xhikaj / A.K.K.Pronave Tirane; Keshilli i Ministrave; Bashkia Tirane; Shoqata SOS Fshatrat e Femijeve Shqiperi; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 139
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Vitore D'acci (Loci) [Paditės] Zyra Pėrmbarimore “ALBIUS” [I Paditur] Shoqėria Ndėrtuese e Investuese “MIDORAL IMPEX” Shpk [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1499
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Mece / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1517
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Jonuz Bozhiqi / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1524
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tris Company Sh.p.k / CEZ Shperndarje Sh.a ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2291
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Qyqe (Tafhasi) Bici / Zyra e Gjendjes Civile; Komuna Petrele
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2303
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Armeilda Begaj / Darjen Begaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2719
 • Data e Gjykimit:
 • 08.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria E.C.E Sh.p.k / Shoqeria Kamza Development Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 865
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria M.Rryci Sh.p.k / Shoqeria Tsokanis Mining Works Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3662
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Gerton Bejo / Shoqeria Tregetare Vatra Design Consultancy Sh.p.k; Rezart Shehu
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1428
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Llambro Jani; Harrilla Jani / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2332
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Minarolli / Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 417
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Food Investiment Partners Sh.p.k / Shoqeria Permbarimore AEF Bailiff Service Sh.p.k
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 433
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Hilmi Shtepani / Agim Pudja
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 719
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Posta Shqiptare Sh.a / Permbaruesi privat Gazmor Guri; Emrie Klosi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 726
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 13.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private TDR Group Sh.p.k / Edmond Rapi; Pandora Rapi; Trendafile Rapi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 210
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Tatjana Milo; Petraq Milo / Marie Hoxha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2445
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bukurie Gosturani / Posta Shqiptare; Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2465
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Sofokli Sheti / Luljeta Mazniku; Ylli Pango; Arjan Sheti; Sokol Sheti
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 513
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ARTEL Shpk / Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2077
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Cani; Kujtim Kryeziu; Vjosa Skendo / Skender Hakrama; Shqipe Hakrama
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2098
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Kthella / Ismail Turiqi; Arben Turiqi; Qatip Turiqi; Hekuran Turiqi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2103
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Tepelena / Shoqeria Rezidenca Studentore Universitare Nr.1
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3211
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Ridian Reci / Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3226
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmire Karica / D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3250
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Leme Bicaku (Plloci) / D.R.S.S Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1645
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Sopoti / Arif Shalca; Luljeta Shalca; Ledona Shalca; Adelaido Shalca; Seit Shalca; Shpresa Shalca; Sonila Shalca; Andrea Shalca; Zerdeli Shalca; Hatie Shalca
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1667
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Barci / D.R.S.SH.Diber
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1702
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Roza Ismaili / C.E.Z. Shperndarje Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1409
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Aranit Velaj / Shoqeria Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1452
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Refat Deliu / Mehlibe Velo; Shoq.Ndertimit 2 AB Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 180
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjithshme e Doganave / Permbaruesi gjyqesor privat Pavlin P.Doda; Xhavit Kurti
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1610
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Sokoli / CEZ Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1639
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Drita Kola / D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1643
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Rrahime Barci / D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 167
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Av. Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane; Arben Boja; Qefsere Boja; Deshira Dema (Boja); Fatmir Boja; Pranvera Karaj (Boja); Hajrie Boja; Suela Boja; Marina Boja; Mustafa Boja; Rezarta Kokoshi (Boja); Nurije Boja; Muharrem Boja; Klodjan Boja; Florenc Boja; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1534
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Sadikaj / Shoqeria OST Security Sh.a.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1553
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.SH. Tirane / Shoqeria Permbarimore Prestige Bailiff Services Sh.p.k; Petraq Naci
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 430
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Molla / Fatos Azermadhi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 434
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Policise Qarku Diber / Fatos Kuka; Permbaruesi Gjyqesor Privat Shpetim Allamani
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2352
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Vrapi / Fondacioni Rumi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 622
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Myzafer Hebovija/ A.K.K.Pronave Tirane ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 634
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Mahir Methasni / D.R.S. Shoqerore Diber; Komuna Kastriot
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 650
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Petrit Shehu; Zeqi Shehu; Maliq Shehu; Ferit Shehu; Fiqirete Gjebrea / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit; Bashkia Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 444
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Basha / Esmeralda Basha; Studio Permbarimore Debit Collection; NBG Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2419
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Aliaj / D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 467
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Rakip Lalica / Zyra e Permbarimit Tirane Permbarues Gjyqesore Lavdim Llalla; Shoqeria Mekanike Partizani Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 464
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 475
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Florinda Seferi / Jani Mano; Florina Mano
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 491
 • Data e Gjykimit:
 • 07.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sun Construction Sh.p.k.; Shoqeria Protrans Albania Sh.p.k / Shoqeria C. A. E. Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 122
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Naim Aliaj / Fondi Besa Sh.a; Zyra Permbarimore Basha & I Sh.p.k ( Ish Zyra Permbarimore Etebest)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1287
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Llani; Hike Llani / Shoqeria Sherbimi Permbarimor Zig Sh.p.k.; Shoq. N.O.A .Tirane Sh.a; Gazmir Ziri
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2131
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Samir Mane / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1456
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Suzana Jata / Shoqeria Mercuri Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1477
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Agjensia e Trajtimit te Kredive / Nexhip Shaba; Bukurije Shaba; Shaqir Caka; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1486
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Pranvera Cibaj / Operatori i Sistemit te Transmetimit (OST); Sha Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 377
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ilia Cece; Administrator Falimenti
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2244
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Leka ( Kerkuese) / D.R.S. Shoqerore Durres ( Person i Trete)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2258
 • Data e Gjykimit:
 • 03.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Abaz Dinaj / Kisha Katolike Zemra e Krishtit ; A.K.K.P Tirane; Z.V.R.P.P Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2306
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Aliaj / Shoqeria Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2328
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Luan Emiri / Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Sh.a Kruje
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 387
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria SINA 98 Sh.p.k / Shoqeria NB/ 95 Sh.p.k
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2717
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Pavllo Cika / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3155
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 13.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane; Ndue Lleshaj
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 60
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Vilson Cobani / Spartak Suta; Ulvi Zjami; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2108
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Katerina Memelli / Shoqeria Mobal Albania Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1043
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Seni Sh.p.k / Shoq. SAG Sh.p.k; Loreta Plumbi; Irena Bello; Amado Sherko; Emil Sherko; Sashenka Agoviku; Aleksander Josif; Robert Magri; Andrea Cece; Nikolla Cerpiku
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 587
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Rryci Sh.p.k / Shoqeria Tsokanis Mining Works
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 482
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Triss Company Sh.p.k / Shoqeria Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) Sh.a; Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2429
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Natasha Dudushi (Kondo); Liljana Papaj (Kondo); Amali Gjata (Kondo); Kosta Kondo; Dhurata Dai; Tatjana Rrapo (Konomi); Piro Konomi / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 493
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Nezihat Petrela (Stermasi); Ferdinand Petrela; Ednand Begeja; Syzi Begeja; Merita Kallajxhi; Mirlinda Duma (Sokoli); Artes Sokoli / Shpresa Pupla
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2048
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Mira Koshovari / A.K.K.Pronave Tirane; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2050
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Methasani / C.E.Z. Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2069
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Astrit Shehu ( Kerkues ) / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 981
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Hamza Hamzai / A.K.K.Pronave; Z.V.R.P.P.Vlore; Trash. e sub.Shpronesuar Gani Tafili (Hamzaj); Ilirjan Hamzaj; Fitim Hamzaj; Arzemin Sinoimeri; Afife Mezini; Nezim Nuri; Mentor; Tatjana; Migena; Florjan Nuri
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 710
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Rakipi; Suzana Rakipi / Mehmet Kurti; Lutfi Shtrezi; Shoqeria SAN TARA Sh.p.k
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 743
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Kuka / Nexhmije Islamaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1575
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Todi Shegani; Erion Satka; Valentina Guri / Zyra e Permbarimit Tirane permbaruese Vilma Cani; Shoqeria Vision Fund Albania Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1588
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Aleksandra Collaku; Ligor Nikolla / Rezart Kasi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2687
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Sadleva Bodo / Union Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1386
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e huaj Debt International Advisory / Shoqeria Tirana International Development Sh.p.k; Iris Allajbeu; Klodian Allajbeu; Z.V.R.P.P. Tirane; Bashkim Shalla; Matilda Shalla
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3651
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Eurovin Sh.p.k / Zyra e Permbarimit Bailiff Service Albania; Raiffaisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1549
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Leonard Mihali / Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1576
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Genci Luarasi / Shoqeria tregtare Kristal Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sherbimi Gjeologjik Shqiptar / Shoqeria Permbarimore Alimadhi Sh.p.k; Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a.
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1454
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Julian Bakri / Terezina Bakri (Shyti)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1458
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Qemal Taga; Ismet Taga / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1522
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Xhepi / Shkelqim Bardhi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2294
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Feride Matoshi / Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2309
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Serti / Shoqeria Anonime Operatori i Sistemit te Transmetimit SH.A (OST Sh.a)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 403
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Flaga [Paditės] Violeta Flaga [Paditės] Gent Flaga [Paditės] Alketa Flaga [Paditės] Gezim Huda [I Paditur] Eduard Huda [I Paditur] Hasan Hoxha [I Paditur] Eldri Hoxha [I Paditur] Arlind Hoxha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 578
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Learta Murataj / Unioni Shqptar Kursim
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 593
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Ervis Grishi/ ICIS Albania LTD Sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 601
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Behar Pema / Luan Rama; Shoq.Permbarimore Private Albase Sh.p.k; Zyra Permbarimore Private Kozeta Caka
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2342
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Stambollxhiu / A.K.K.P. Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2360
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Erleta Kastrati / Shoqeria Tregtare Albtelecom Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2381
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Aida Velmishi; Marlon Velmishi; Fejzi Velmishi / Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2377
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Tore Rajta / D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2394
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Monika Petromilo / Emiljan Zotaj; Dhimitra Zotaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2420
 • Data e Gjykimit:
 • 02.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shemsi Haka / Bashkia Peshkopi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1272
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Albana Shqepa / Europetrol Sh.a; Rezart Taci
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 113
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sigal Uniqa Group Austria; Shoqeria AGC Retail sh.p.k. / Arredamenti Mammarella di Roberto Mammarella & C Srl
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 117
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e sigurimeve ALBSIG Sh.a Permbaruesi gjyqesor privat Fatos Alimadhi; Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 138
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Vladi / Shoqeria permbarimore Executores Litium Sh.p.k; C.E.Z Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 146
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Perparim Peposhi / Ndermarja e Trajtimit te Studenteve Nr.2; Sh.a.Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje e trupit gjykues me relator Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1443
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Vasillaq Kacka / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2221
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Krrici ; Hazis Krrici ; Hilmije Krrici / Shoqeria Panorama Group; Sh.a; Kryeredaktori i Gazetes Panorama Robert Rakipllari
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 366
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Demneri / Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Tirane 2 ; Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2231
 • Data e Gjykimit:
 • 01.07.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Arian Shehu / Shoqeria Albchrome; Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1529
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 10.00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Arsimit dhe e Sportit / Shoqeria Permbarimore Justitia Sh.p.k.; Aurela Bicja
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2276
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Xhavit Mata / O.S.T. Sh.a. Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3106
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Gentian Sinanaliaj / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit; Zyra Vendore Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1628
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Korcari / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1831
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Arjana Calliku (Nuri) / Agron Calliku
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3667
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Dervishi; Shefqet Dervishi / Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 775
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kamani Sh.p.k; Ilir Osmani / Permbaruesi Gjyqesore Altin Kaso/Zyra Permbarimore Gjyqesore Private Praxis Sh.p.k; Banka Credit Agricole; Jozef Radovani; Shoqeria Tranzit Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2019
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Matilda Qesja / Shoqeria Armo Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 278
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Jani Shaka ( Kerkues) / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3278
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Julian Benusi / Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes se Prones Publike; prane Ministrine e Financave; Flora Malaj; Musa Malaj; Hartine Benusi; Klara Benusi; Valeria Benussi (Vrioni); Cecilje Mjeda (Benusi)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 9
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Adrian Shtepani / Sami Shtepani
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3966
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Kotoni (Lufi) / Zyra e Permbarimit Tirane; Artan Haxhi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 554
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Zifle / Shoqeria Armo Sh.a; Av. Shtetit; Drejt.Pergj.Patentave dhe Markave
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1348
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Mirjam Ibrahimi (Harxhi) / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3668
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shemsi Shema / Keshilli i Mbikqyres i Zgjedhur nga Bashkia Burrel; Kryetarja e Bashkise Burrel
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 218
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Monika Dhroso / Nikollaq Terezi; Albtelecom Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 160
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Artel Sh.p.k / CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1989
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Basha; Hasan Basha; Hyjrie Bali; Muharrem Basha / A.K.K.Pronave Qarku Tirane; Bashkim Shapku; Baki Masha; Dede Guri; Ardian Toptani; Alda Toptani; Menyre Toptani; Nadia Dollaku; Nirvana Leka; Meleq Frasheri; Fadil Toptani; Xhemile Toptani; Lumturi Toptani; Aida Frasheri; Lejla Toptani; Fuat Toptani; Besnik Gavazi; Xhanina Gavazi; Rid Gavazi; Julind Bilbili; Vjollca Bilbili; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3256
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Dhimitraq Millonaj; Eldar Celkupa; Eva Shkembi (Millonaj) / Ministria e Rregullimit te Territorit dhe Turizmit; Projekti i Menaxhimit te Tokes Urbane; Njesia Bashkiake Nr.7 Tirane; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1174
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria IONIOS S.A. / Studio Permbarimore L.D.C.; Shoqeria Tregtare Vega Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 289
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria A&B Sh.p.k / Pavlina Como; Stefania Como
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 496
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Musa Zela / CEZ Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2330
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Xhemile Badronja; Naxhije Alimadhi; Fatime Lamce; Gramoz Lamce; Erjet Lamce; Kapllan Mance; Luljeta Mance / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave; Hena Rizaj; Tomorr Lamce; Trebeshina Brati; Etleva Lamce; Hava Lamce; Bujar Lamce; Majlinda Lamce; Ermira Lamce
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2044
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Aeroporti Nene Tereza Sh.a / Osman Picari; Z.R.P.P. Kruje
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2345
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Iljazi / Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2376
 • Data e Gjykimit:
 • 30.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Beshir Roka / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1612
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Genc Ruli / Saimir Tahiri
 • Relatori:
 • Shkelqim Mustafa
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1240
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Braho / Kesh Security SH.R.S.F. Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3806
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Miranda Sali / Refat Sinani; Fikret Allushi; Vjollca Allushi; Mahmut Allushi; Naxhije Allushi; Fellenza Allushi; Kadrie Koci; Naim Koci; Skender Koci; Luljeta Koci; Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane; Komuna Kashar
 • Relatori:
 • Doreheqje e relatore Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1417
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Minina / Trashegimtaret Ligjore te se ndjeres Mevludije Hoxha (Hyseni); Qerime Hyseni; Enkeleda Duka (Hyseni); Eduard Hyseni; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3830
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Brahja / Hera Shanaj; Lulzim Brahja; Shadije Kellici (Brahja); Selim Brahja; Shefikate Qoku (Brahja); Florenca Brahja; Perparim Brahja; Elidon Brahja; Skender Brahja; Engjellushe Metaj (Brahja); Ikbale Leka (Brahja); Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3774
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Xhavit Mata / Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 525
 • Data e Gjykimit:
 • 26.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Floriana Paskali / Kristaq Bucka; Bashkia Tirane; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1527
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 10.00
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Metuku / Trajtimi i Studenteve Nr.1; Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2262
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Zhaneta Bici; Vladimir Cakrani; Naime Vasjari; Bardhyl Vasjari; Refije Vasjari; Djana Vasjari; Jonida Vasjari; Kreshnik Vjasari; Fatime Sulaj; Pranvera Demaj; Ylli Kurti; Dalandyshe Cuka (Kurti); Leonora Cuka (Kurti); Vjollca Cuka (Kurti); Zegjine Cuka (Kurti); Taulant Tufa / A.K.K. Pronave Tirane; Av. Shtetit; Safete Vasjari; Izet Vasjari; Leonard Vasjari; Kozeta Vasjari; Fatbardh Vasjari; Eranda Vasjari
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2264
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Haki Toci / Shoqeria Trajtimi i Studenteve Nr. 3 Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3061
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Vehip Proda / Banka Credit Agrikole Shqiperi Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1600
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Lejla Kodra (Myshketa); Hasan Myshketa; Teuta Gjezi (Myshketa); Sara Myshketa / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1614
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit / Shoqeria Euroil Sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3971
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Idriz Berhami / Hasie Teta; Z.V.R.P.P. Kruje; Banka Popullore Sh.a; Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 646
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Zija Xhelepi / Qani Muca; Muharrem Tola; Shpetim Hysa; Islam Hysa; Altin Shyti; ALUIZNI Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2009
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Duraku / Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1745
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Vukatana / Fatos Pipa; Shoqeria SPEED Shpk; Alket Meslani; Ervin Taci; Z.R.V.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje e relatore Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3168
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Ada Zaimi / Lorenc Zaimi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3188
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Aurela Dyrmishi (Papadhima) / Shoqeria ALSAT Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1530
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Nurie Cakoni / Shoqeria Tregtare Trajtimi i Studenteve Nr.1; Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1552
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Mynevere Spaho / A.K.K.Pronave Tirane; Tomorr Veshi; Z.V.R.P.P.Tirane; Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1302
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Resmije Mexhitaj; Isuf Mexhitaj / Shoqeria Mobiak Royal Sh.p.k.; B.K.T. Sh.a.; Zyra e Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Gj.Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 159
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Carconnex NV ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3493
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Molla / Rukije Molla; Xhemile Suka; Abdulla Krutani; Trash. Ligjore te se ndjeres Qefsere Krutani; Blend Krutani; Pranvera Keta (Krutani); Genti Krutani; Trash. Ligjore te se ndjerit Fatos Krutani; Ermira Krutani; Genti Krutani ; Shoqeria tregtare Halili Sh.p.k; Tamara Malja; Vjollca Bogdani; Silva Peza; Sabina Peza; Sulltana Peza
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1427
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Intersig Vienna Insurance Group Sh.a / Shoqeria Permbarimore Alimadhi Sh.p.k; Byroja Shqiptare e Sigurimit; Diogjen Jarazi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 158
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Hoxha ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2269
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Entela Tafilaj / E miljano Tafilaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 953
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Dyla; Anila Dyla / B.SH.Sigurimit; Alfred Ndershenaj
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 571
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Linda Peci / Nobel Ilac Sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 572
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Sherollari / Gentiana Sherollari
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2319
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sokol Kucana / Agim Qesaraku
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 514
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Kasmi; Ferid Kasmi; Franc Jaku; Rabie Kasmi; Valter Kasmi; Flamur Kasmi; Nezir Tafaj / Pren Preci; Komuna Pilot
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2340
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Tereza Heba / Mesila Varoshi
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2343
 • Data e Gjykimit:
 • 25.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Nertila Tafa (Kerraba) / Shoqeria AlbChrome Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3509
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Simo (Avushka); Kristaq Avushka / Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1661
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Fitnete Bukaci / D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1381
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Isa Alibali / Sanije Dervishi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1405
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Zemrije Aliaj / D.R.S.S Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 414
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Komisioni Qendror i Zgjedhjeve / Permbaruesi Gjyqesor Privat Agim Sulce; Shtjefen Zyli
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 276
 • Data e Gjykimit:
 • 24.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • LF Construction Group / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit; Zyra Vendore Tirane; Fatmir Gjuzi; Sadete Topore
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues me relator Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1519
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 10.00
 • Palet ne proces:
 • Kasem Aliu / D.R.S.Shoqerore Lezhe; Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Lac
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 375
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Altin Koltraka / Permbarues Gjyqesor Privat Shpetim Allamani
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2249
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Qerime Shehi / Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3038
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Thoma Stefanidhi / Shoqeria Vjosa Sh.a; Shoqeria Permbarimore ZIG Sh.p.k; Shoqeria Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA) Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1550
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Katrine Kola / D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1571
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Has (Hysaj) (Kerkues) / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3598
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Jurgen Ceku / Jonida Daja
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 852
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gama Sh.p.k / Robert Sarro; Elmaz Bimi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 243
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Leader Beton Sh.a / Shoqeria Banka e Tiranes Sh.a; Shoqeria Praslin Investment AL Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 261
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Qendra Shendetsore Komuna Komsi / C.E.Z. Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3140
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a / Eduard Prodani; Meliha Prodani
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3162
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Pajo; Miranda Pajo / Drejtoria Rajonale e Entit Kombetar te Banesave Vlore; Banka Kombetare Tregtare sh.a Dega Vlore; Drejtoria e Pergjithshme e Entit te Kombetar te Banesave Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1488
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Sherbimit Pyjor Tirane / Defrim Muca
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1506
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shkelqime Kodrasi (Osmani) / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1277
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Qamile Hoxha / Filiali i Postes Shqiptare Sh.a. Mat
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1391
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Ramaj / Ilirjan Mitrushi; Vasilika Mitrushi; Florian Mitrushi; Arben Prifti
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1402
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Dalip Beqiraj / Banka NBG Albania Sh.a; Dega Tirane; Permbaruesi gjyqesor Vasil Shandro; Shoq.Permbarimore Gjyqesore Private TDR Group Sh.p.k; Shoqeria 2/AL Sh.pk; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1395
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Gentiana Metaliaj / Shoqeria 'Trajtimi i Studenteve Nr. 3 Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1404
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Nadire Dalipi (Diku) / D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2268
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Enkelejda Biba / Shoqeria Trajtim Studenti Nr.2 Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1646
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Xhemile Hoxha / Shoqeria Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr. 2 Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 546
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Lisa Irma Mati Arya / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 566
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a / Njesia Bashkiake Nr.7 Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2288
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Indrit Loci / Shoqeria Tregtare Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2300
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Eno Skarco / Shoqeria TV/ALSAT Sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 399
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Skender Duka / Hysen Manallari; Shaqir Manallari; Aferdita Kovaci (Manallari); Zemrite Skeja (Manallari); Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Palujteshme Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2325
 • Data e Gjykimit:
 • 23.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Geg Piroli / Z.V.R.P.P. Kurbin
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1597
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Arifaj Sh.p.k / Shoqeria Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3669
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Violeta Ruci (Biba) / Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Mat
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1353
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Mirolanda Stathi / Trajtim Studenti Nr.1 Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1367
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Kashari; Haxhi Kashari; Fiqiri Kashari / Ministria e Zhvillimit Ekonomise; Tregtise dhe Sipermarrjes; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2734
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Blerdi Licaj / Enejda Abasi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 356
 • Data e Gjykimit:
 • 19.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Mobal Albania; Sh.p.k / AMC Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1503
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 10.00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Metohu / Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3758
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Kudret Doda / Shoqeria Hoxha Xh Sh.p.k
 • Relatori:
 • Doreheqje relatore Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2470
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Klajdi Zoga / Fatmir Copja; Suzana Mirdita (Copja); Xhuljeta Duro (Copja); Arjan Copja; Marixa Drugu; Lumturi Drogu (Saraci); Lirije Drogu (Hafizi); Mediha Drogu; Julian Drogu
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues me relator Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3034
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Vokopola / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave; Fshati Spolate Komuna Gradisht Lushnje; Komuna Grabian Lushnje
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1514
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Beti Rojba / Vlash Grabovari
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1539
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Agron Seseri / Korporata Elektroenergjitike Shqiptare KESH Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 469
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Albert Kotini / Shoqeria O.SH.E.E. Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 459
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare Sh.a ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1950
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Zubi Iljazi / Rukie Haruni
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1960
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Nezihat Xheferri (Gjyzeli); Kismete Latifi (Gjyzeli); Mimoza Hasani (Gjyzeli) / A.K.K.Pronave Tirane; Edlira Demiraj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3103
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Universiteti i Tiranes / Shoqeria Junik Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3127
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Janaq Koci / Aleksandra Velaj (Koci); Liri Schwenzner (Koci)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1441
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Aike Ademi / Albina Ademi; Griselda Ademi; Jonida Ademi; Drejtoria Nr.3 e Punetoreve te Qytetit Tirane; Valentina Ademi; Jolanda Ademi; Enkelejda Ademi; Eduard Ademi; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1471
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Dhimitraq Bicja / Parku i Transportit Urban te Udhetareve; Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1244
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Korriku / Riza Shamku; Komuna Preze Tirane; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gj.Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1356
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Zuhre Mancellari; Alban Mancellari / Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1369
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Porsche Albania Sh.p.k. / Shoqeria AE/1 Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1376
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Loris Ibra / Ministria e Financave; Dega e Thesarit; Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Elbasan
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1377
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ballazhi Sh.p.k / Shoqeria Sara / At Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 523
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Xhango / Enti Kombetar i Banesave Tirane; Zyra Permbariore Gjyqesore Privat Agim Sulce
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 531
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Mitat Dautaj / Shoq. Sherbimi Permbarimor ZIG Sh.p.k; Entela Dautaj
 • Relatori:
 • Doreheqje e trupit gjykues me relator Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 383
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Lame / Ilir Tafili
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2274
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Fabion Beqo / Sonila Beqo
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2301
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Katerina Gjika; Ifet Qendro; Aferdita Hifzi / Agjencia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave; Tirane; Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Sarande; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 388
 • Data e Gjykimit:
 • 18.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a / Albi Bineri
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1219
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Rukije Hidri / Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr.2 Tirane
 • Relatori:
 • DoreheqjeTrupi gjykues me relator Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1228
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Iva Karapinjalli / CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1333
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom Sh.a / Shoqeria Arsi Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1351
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Caushllari / Infocall Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2129
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Prodani / Shoqeria Alb Chrome Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2139
 • Data e Gjykimit:
 • 17.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Blendi Hajro; Teuta Hajro; Adrian Hajro / Arben Ramaj; Suzana Uka; Ylli Tafaruci; Halil Kika; Vjollca Vorbsi (Kika); Lulzim Kika; Sadete Kika; Emin Hoxha; Rajmonda Pellumbi (Ramaj); Anila Wikonski (Ramaj); Arta Dibra (Tafaruci); Luljeta Luari (Tafaruci); Bardhyl Kika; Avenir Kika; Klejda Kika; Alda Kika; Flutura Verzivolli (Kika); Lirie Lika (Kika); Aferdita Vorbsi (Kika); Merita Bajrami (Ramaj); Lumturi Tufina; Dylfiqar Hoxha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 162
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 10.00
 • Palet ne proces:
 • Dalip Beqiraj / Shoqeria Permbarimore Vasil Shandro; Banka Kombetare e Greqise (NBG);
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1712
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Rudin Bektashi / Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 830
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Griselda Ndreu / Trajtimi i Studenteve Nr.2 Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 545
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Drita Muzhaqi / Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG Sh.p.k.; Banka Kombetare e Greqise Sh.a (NBG); Bashkim Muzhaqi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2811
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit; Garda e Republikes se Shqiperise / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane; Lutfije Shkembi (Dema); Atif Dema; Sami Dema; Feridun Dema; Mimoza Zoga (Dema); Suzana Dema
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5488/1473
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Gugash Sallaku; Vitore Sallaku; Fatos Sallaku; Denisa Bilali (Sallaku); Qemal Sallaku; Beglije Seferi; Majlinda Avxhi (Tilko); Arjan Avxhi; Mehmet Seferi; Nazmije Dersha; Hamdi Kocibellinj; Anida Kocibellinj; Silvana Kocibellinj; Leonard Kocibellinj / Ali Tetova; Spartak Tetova; Liljana Tetova; Dhurata Come; Agron Come; Elma Come; Fabjan Gero; Entela Janaqi (Kocibellinj)
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1508
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Albania Mobile Communication Sh.a / Permbaruesi Gjyqesor Privat; Z.Shpetim Allamani; Shefki Rama; Drejtoria e Sherbimit Pyjor Diber
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 450
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Avni Lika / Abdyl Zgura
 • Relatori:
 • perjashtim relatori Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 452
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Theollori Bollano / Agjensia e Kthimit e Kompensimit te Pronave; Liljana Haxhi (Jarani); Jemine Shehu / Jarani; Erjona Sheqeri; Ermonela Ismailati /Sheqeri; Jalldiz Jarani; Ilir Jarani; Fiqirete Jarani; Emirjeta Jarani; Roland Jarani; Dhurata Schauer (Jarani); Ballkeze Struga; Semiha Hasku; Mezut Qosja; Fatime Qosja; Altin Qosja; Genta Prodani; Hamid Qosja; Ismail Qosja; Naire Qosja; Haxhire Qosja; Flutura Katroshi; Lutfie Qosja; Blend Faja; Ardiana Faja; Zybejte Nurishmi; Fatime Pernaska; Jolanda Hoxha; Vasilika Cepunja; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1915
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Hysen Goci / A.K.K.Pronave; Tirane; Avokatura e Shtetit; Z.V.R.P.P. Kruje
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1947
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Valbona Ndreu / Leonard Ndreu; Manjola Tenolli; Shoqeria LEONE Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3065
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria BBD Sh.p.k / Subjekti Zhaklina Beliu
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3092
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Syrja Arrasi / A.K.K.Pronve Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1421
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Marjeta Neziri / Shoqeria Albtelecom Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1429
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Pirro Thanasi / Marsela Thanasi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1216
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Xhevit Dollani / Dega e Thesarit; Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Gj.Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 134
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Gramoz Ibro ( Kerkues) / I.N.U.K. Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 143
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Marija Hoxha / Shoqeria Permbarimore AlbaseShpk; Tatjana Milo; Petraq Milo
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3353
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Sejdini / Pirro Jano; Sofokli Mekshi; Shoqeria Vefa Sh.p.k ne administrim
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 150
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Avenir Lleshanaku / Zyra Permbarimore FAT/2010
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1350
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Latif Lami / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 501
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Shendetsise / Shoqeria F.M.E.S. Sh.p.k; Kontrolli i Larte i Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 519
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Baki Dollma; Seit Dollma / Naile Shabani; Bashkia Kruje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2229
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Besnik Llaha / Shoqeria INTERPOST Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2260
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Dashnore Doci / C.E.Z. Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2278
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Etmir Vuka / Arjeta Vuka
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2292
 • Data e Gjykimit:
 • 16.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Miranda Elezi / Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1196
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Kolaveri / Shoqeria Trajtimi i Studenteve Nr.1 Sh.a.
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1209
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimeve / Ismail Sula (Sokrat Sulioti); Shoqeria Doku P Sh.p.k.; Ibrahim Lami
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1298
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Llambrini Popa; Vita Bani (Suka); Urani Bani; Violeta Bani; Nikollaq Bani / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1321
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Fatos Alimadhi / Shoqeria 55 Sh.p.k; Shoqeria Panorama Group Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2194
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Anton Kola / Drejtoria e Ujesjelles Kanalizimeve Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2208
 • Data e Gjykimit:
 • 12.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Maksim Agaj; Alba Agaj / Thimi Gjoka; Leonora Gjoka; Kristi Gjoka; Agathi Tesho (Zoto)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1466
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 10.00
 • Palet ne proces:
 • Elton Caco / Shoqeria Intracom Telecom Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 163
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Edi Sufaj ( Kerkues) / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1484
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Fitnete Mulgeci / Ndermarrja Trajtimi i Studenteve Nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 706
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Mbrojtjes / Fari Toska; Miranda Toska
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2991
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Muho / Shoqeria Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 739
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Adel Co Sh.p.k (Kerkues) / Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1465
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Pilku; Asjana Pilku / Dashnor Musaj; Valbona Musaj; Maksim Pilku; Banka Intesa SanPaolo Bank Albania Sh.a.; Shoqeria Permbaruese Private E.P.S.A. Sh.p.k; Shoqeria e Sigurimeve Sigal Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2375
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Shabani / Suzana Dumo; Qendra Kombetare e Regjistrimit (QKR); Shoqeria Suka Sh.p.k; Xhemal Brahja
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2405
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Idriz Vata / Shaqir Sula; Komuna Thumane; Asllan Kalaveri
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1882
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Iceberg Communication Sh.p.k / Shoqeria City Park Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1914
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane; Shkelqim Sallaku; Teuta Sallaku; Idajete Skenderi (Sallaku); Sanije Egna (Sallaku); Xhevdet Sallaku; Z.V.R.P.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3036
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Pranvera Gjyli / Naim Cullhaj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3042
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Francesko Comeni AKKP Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1396
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sami Jeniceri / Merita Balliu; Shoqeria Kristi Co Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1408
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Lumturije Muca / D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 131
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Florida Misha (Sejdarasi) / Universiteti Politeknik i Tiranes
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5328/1320
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Leonard Andoni / Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1338
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Dushku / Dashamir Fejza
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1317
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Estela Kasa / Shoq.CEZ Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 136
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Qamile Prendi; Fatmir Prendi; Pajtim Prendi; Fidaije Prendi; Shpersa Prendi; Kujtesa Prendi / Shoqeria SIGMA Sh.a; Violeta Skeja (Prendi); Imer Prendi; Kadife Spahiu (Prendi); Bukurie Shehu (Prendi); Majlinda Shehu; Elton Shehu
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 486
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Kika; Avenir Kika; Sokol Kika / A.K.K.Pronave; Ethem Mema; Z.V.R.P.P Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 491
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Erjona Dibra / Hysen Kamberi; Skender Kamberi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2198
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Saimir Baboci / Shoqeria Cosmo Plastik Sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2220
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Alban Shyti; Hatixhe Shyti; Sanije Shyti / Elsa Omari (Shyti); Vojsava Bezhani (Shyti); Gjergji Shyti; Pellumb Shyti; Nexhat Turkeshi; Valbona Turkeshi; Earta Norwood (Shyti)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 379
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Flamur Sheta / Permbarues Gjyqesor Privat Dionis Mekshi; Banka e Tiranes Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2263
 • Data e Gjykimit:
 • 11.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Vitore Mece; Aurela Mece; Armando Mece; Romina Mece / Shoqeria Tregtare Intersig Vienna Insurance Group Sh.a INTERSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1175
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Genard Kastrati / Qendra e Rregjistrimit te Aksioneve Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1194
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Avdi Mema / Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 Sh.a. Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1076
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Tahir Rrapia / Ymer Dauti
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1088
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Radohina / Z.V.R.P.Paluajteshme Shkoder; Drejtoria Administrimit dhe Shitjes se Prones Publike prane Min. se Financave Tirane; A.K.K.Pronave; Albert Kurti; Angjelina Kodheli (Kurti); Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 345
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Thoma; Fatbardha Hasantare / Shoqeria Banka e Tiranes Sh.a; Shoqeria Permbaruese Private EPSA Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2165
 • Data e Gjykimit:
 • 10.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Juventina Ngjela / Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1448
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 10.00
 • Palet ne proces:
 • Zyhdi Raxhimi / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1436
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Drita (Allmeta) Teta; Hasime Teta / Xhensila Cela; Entela Cela; Drejtoria e Privatizimit dhe Shitjes se Pronave Publike; Z.V.R.P.P. Kruje; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1461
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Florian Islami / Shoqeria Albcontrol Sh.a (ish ANTA Sh.a)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 56
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Artan Kurshumi; Genc Kurshumi; Besnik Kurshumi ; Yllka Varfi (Kurshumi) / Erjon Sulaj; Besnik Dibra; Agim Dibra; Fatbardha Spahiu; Drita Temali; Ilir Mandija; Ferdinant Mandija; Jetmira Como; Elvana Mandija; Drejtoria Nr.3 e Punetoreve Qyetit Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2868
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Hodo / Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1418
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Altin Nikolli / Ministria e Financave; Dega e Thesarit Tirane; Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1444
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Kristaq Kafexhi / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2346
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Marjeta Golemi / Shoqeria Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 440
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ermira Struga; Saimir Struga / Shoqeria permbarimore Albase shpk; Shoqeria Ani shpk; Shoqeria Cela X Sh.p.k; Endri Nurka; Milena Nurka; Dritan Avllaj
 • Relatori:
 • Doreheqje trupi gjykues me relator Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1845
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Muca / Shoqeria Operator i Sistemit te Transmetimit Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1868
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Lindita Nani / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2994
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Sanije Shtufi / A.K.K.Pronave Tirane; Gezim Kasmi; Zyra Vendore Rregjstrimit te Pasurive te Paluajtshme; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3014
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Alban Peka / Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1378
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Bore Sadriaj / Shoqeria Alsat Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5393/1380
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Abdyl Zguro / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane; Zoje Taku; Sanije Taku; Agim Taku; Lulzim Taku; Felleza Taku; Florinda Taku; Marsida Taku; Xhulja Taku; Tasim Taku; Fitnete Taku; Ismail Taku; Kujtim Taku; Daut Taku; Luan Taku; Alma Taku
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 124
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ali Hoxha / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit; Gapil Gjoka
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1281
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Sallaku / Shoqeria I.C.T.S. ALBANIA Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1309
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Isa Picari / A.K.K.Pronave Tirane; Bashkia Vore; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1283
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Behare Demneri / Shoqeria Katering Pastrim Lavanteri Sh.p.k (KPL)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1293
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ferit Barci / Fitim Kola
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 463
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Alimehmeti / Shoqeria Permbarimore Executores Litium (Exclit ) Sh.p.k / Shoq. Vila Park Sh.a; Shoq. Alpha Bank / Albania Sh.a; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 478
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Bordi Kullimit / Shoq. D.A.E.Konstruksion Sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2149
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Dallendyshe Cela / Shoq.Tregtare C.E.Z. Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2189
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Marko Tashi; Viktor Tashi; Alfred Tashi; Dritan Tashi; Koco Stamo; Resmije Stamo; Rozalinda Stamo (Alimehmeti); Thoma Stamo; Eljani Stamo / Spiro Stamo
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 367
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Krakulli; Elisabeta Krakulli; Elvira Dimoroci; Erjon Dimoroci; Ilir Dimoroci; Sokol Dimoraci; Elda Sinani / Shoqeria Permbarimore Albase Sh.p.k.; Kisha Katolike Arqipeshkvia Metropolitane Tirane / Durres
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2240
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Setki Kullaku / Filiali i Postes Shqiptare Sh.a. Mat
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2545
 • Data e Gjykimit:
 • 09.06.2015 12.40
 • Palet ne proces:
 • Aldo Mita [Paditės] Shoqeria e Sigurimeve “Albsiguracion” sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1148
 • Data e Gjykimit:
 • 05.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Hanke Haspepa / Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1162
 • Data e Gjykimit:
 • 05.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Prek Cara / Shoqeria FOCUS PRESS Sh.p.k
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1059
 • Data e Gjykimit:
 • 05.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Gafurr Plloci / Kreshnik Luka; Shoq. permbarimore Tirane Bailiff
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1072
 • Data e Gjykimit:
 • 05.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Elmaz Ahmetaj; Qazim Ahmetaj; Idriz Ahmetaj / A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1424
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 10.00
 • Palet ne proces:
 • Artan Sinollari / Shoqeria Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1263
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Eugen Kasneci / Shoqeria Permbarimore Strati Bailiffs Service Sh.p.k; Credit Agricole Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1289
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Tuci / Pjeter Pacani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 416
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Rabije Tafili ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 426
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hilmije Baxha; Fatelinda Lito (Baxha) / Atlant Baxha; Bukuroshe Baxha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1286/217
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Nefir Petritaj / Shoq. C.E.Z. Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1839
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Zamira Pashako (Axhani) / Shoqeria Trimed Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2961
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Banka e Bashkuar e Shqiperise Sh.a / Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG Sh.p.k; Shoqeria Vjosa Sh.a; Thoma Stefanidhi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2983
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Melrose Investment Group Sh.p.k / Lulzim Brahja
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1354
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sami Bruci / Keshilli Mbikqyres i sha Ujesjellesi Bulqize; Drejtoria e Sh.a; Ujesjellesit Bulqize
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1370
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Ballazhi / Cez Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 116
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • EUROPRINT Sh.p.k / Anastas Pecini; Shoq. Medi Tel Sh.p.k; Shoq. Salus Tirana; Komuna Kashar
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1254
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Koco Kote / D.R.S.SH. Tirane; I.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1255
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Ervis Kasapi / Shoqeria Tabacco Holding Group sh.p.k.
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1249
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sherif Ukthaci / Shoq. CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1259
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane / Zyra Permbarimore Andani Bailiff Office; Melsi Alimemaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 368
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Condi Bruno Drako [Paditės] Vintila Maria in Popa [Paditės] Foto Milo [Paditės] Katerina Binozi [Paditės] Valentina Myftiu [Paditės] Marita Damo [Paditės] Kujtim Milo [Paditės] Bogdan Zmeu [Paditės] Anca Zmeu [Paditės] Proto Elefterie [Paditės] Sandulescu Doina Rodica [Paditės] Constandinidhes Virginia [Paditės] Mati Aleksandru Catalin [Paditės] Hariton Mihaela Ioana [Paditės] Stefan Grillo [Paditės] Leonora Salavaci [Paditės] Kastriot Hasko [Paditės] Admir Mulaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 369
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ylberi Sh.p. k / Shoqeria Permbarimore Justitia Sh.p.k; Astrit Vata
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 438
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Qamil Muca; Asllan Muca; Mereme Muca / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit; Z.R.P.P.Tirane; Ali Muca; Dylbere Muca; Arben Muca; Bledar Muca; Besnik Muca; Ismete Maloku (Muca); Shqipe Gerdeci (Muca); Sabri Muca
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 454
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Cela / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2072
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Elvis Murataj / Shoqeria e Sigurimeve ATLANTIK Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2095
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Shalari (Golemi) / Shoqeria Cajupi/Hotel Turizmi Sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 355
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Shans Invest Sh.p.k. / Shoqeria Permbarimore L.D.C Sh.p.k.; Shoqeria SL Impiant Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2201
 • Data e Gjykimit:
 • 04.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Drita Rosaj; Maringlen Rosaj; Sara Rosaj; Klejdi Rosaj / Shoqeria e Sigurimit Eurosig Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1136
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Rodolf Cenolli / Anisa Bardhyli
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1137
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Xheladin Ismailgeci / Trajtim i Studenteve Nr.1 Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1016
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Pashk Noka / Bashkia Lac
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1049
 • Data e Gjykimit:
 • 03.06.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Velo; Ibrahim Hoshja; Irena Hoshja (Velo) / Besnik Vorpsi; Florion Vorpsi; Erald Vorpsi; Drita Basha; Z.V.R.Paluajteshme Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1407
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 10.00
 • Palet ne proces:
 • Syrja Ferro; Arben Ferro / Shoqeria Drini Construksion Sh.p.k.; Agim Demi
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1398
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Deliu / Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 157
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Perparim Brace ( Kerkues )
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2206
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Schnell Sh.p.k / Fatmira Nikolli; Shoqeria Focus Press Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2209
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Lame / D.R.S.SH.Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 50
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Artel Sh.p.k (Kerkues) / Cez Sheprdarje Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2791
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Richard Bickle / Shoqeria Ndertimore Afa Konstruksion Sh.p.k
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1227
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Griselda Ndoj / CEZ Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1251
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Lufi (Kotoni); Adil Kotoni; Albana Gilani; Mynevere Gilani; Mimoza Sulkaj (Gilani); Zehra Agalliu (Gilani) / A.K.K.Pronave Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2305
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Donard Shaliu / Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2323
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Naxhi Qyta / Shoqeria AlbChrome Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 198
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Softa / Elton Mezini
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 216
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Rrezeari Huta / Halil Sinani; Liljana Huta; Lindita Peza (Huta)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2921
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Strati Bailiff
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2932
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Lefter Ballabani / O.SH.E.E. Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1340
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Marte Cypi / D.R.S.SH. Durres
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1346
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Veledin Nanaj / Operatori i Sistemit te Transmetimit (OST) Sh.a.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 109
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Dimapak Sh.p.k / Shoqeria Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1210
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Lozi / D.R.S.SH. Tirane; Komuna Zall Herr; Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1222
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vodafone Albania Sh.a / Pandi Laco
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3543
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sotiraq Kalaveshi / Shate Rrapaj; Deshira Rrapaj; Shoqeria Sahitaj Konstruksion Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1022
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Diana Sokolaj / Bora Kokedhima; Shoq. BCONCEPT Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2233
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Llazar Mihani / Shoqeria e Sigurimeve ATLANTIK Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2249
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ismail Poka / Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 419
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Fatime Prifti / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 427
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Hysen Alla / Shoqeria Tregtare Besa G&T Sh.p.k; Banka Kombetare Tregtare Sh.a; Permb.Gjyqesor Privat Admir Beqiri; Z.V.R.P.Tirane; Deco System Sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1975
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Preng Hasani / Gjovalin Hasani; Riza Koromani; Tefta Koromani; Iglison Koromani; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2040
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Alkida Lika / C.E.Z. Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2151
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Skender Mera / Shoqeria Hako Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2162
 • Data e Gjykimit:
 • 02.06.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Roland Lloshi / Fatmir Filaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1430
 • Data e Gjykimit:
 • 29.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Eduart Percuni; Zina Percuni; Rudina Percuni; Qamil Telha; Festim Telha / Petrit Gazheli; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1851
 • Data e Gjykimit:
 • 29.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Koci [Paditės] Shpetim Dudushi [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Agim Kastrati [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1119
 • Data e Gjykimit:
 • 29.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Alban Xhillari; Shoqeria American Millennium Investors (AMI) Sh.p.k.; Shoqeria Viki Sh.p.k. / Shoqeria Permbarimore Private Bailiff Services Albania (BSA) Sh.p.k.; Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3182
 • Data e Gjykimit:
 • 29.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Eldi Beshaj / Komisariati i Policise se Qarkullimit Rrugor; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 48
 • Data e Gjykimit:
 • 29.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Raimonda Rroshi ( Muca )
 • Relatori:
 • Dorehqje relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 286
 • Data e Gjykimit:
 • 29.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Tirana Airport Partners Sh.p.k Rinas / Ali Muja
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2862
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Genc Petrela [Paditės] Shoqeria "Kirchberger Albania" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1582
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Gresa Martini / Almarin Paci
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2163
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit / Sindikata e Punonjesve te Policise se Shtetit
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2172
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Mucollari / Drejtoria e Pergjithshme Albtelekom Sh.a.
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 344
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Lleshaj / Ndue Shkurti
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1451
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 12.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ORMARS 2000 Sh.p.k / Banka Raiffeisen Bank Sha; Shoqeria EPSA Sh.p.k
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 928
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria X Park / Min. e Zhvillimit Ekonomik Tregetise dhe Sipermarjes; Av.Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1256
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Jetjona Kroqi / Ermir Kroqi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1205
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Celkavaja [Paditės] Shoqėria “PARR”sh.p.k. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1958
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Elvis Shkurti / Shoqeria Xhoi/Bars Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2917
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Lavderim Hamiti / Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1780
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Naile Sefa / Haki Sefa
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1797
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Hyundai Auto Albania Sh.p.k / Ministria e Kultures
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1822
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Beluli / Shoqeria Trajtimi Studenti Nr 2 Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2849
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Adrian Naxhaku; Jakup Naxhaku; Anola Naxhaku (Kojnara); Skender Naxhaku / Fidarije Nasufi; Bedrije Naxhaku (Kallushi); Fatime Muca; Bukurije Gaxhasi; Sevije Fuga; Edmond Vrapi; Fatmira Ceco; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2882
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Turke IDEA Ofset I.t.d. STI / Shoqeria Dita 2000 Sh.p.k
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2894
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Kozeta Pleqi / Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1292
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ferit Shehi [Paditės] ‘’Trajtimi i Studenteve Nr.3’’ sh.a. Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1296
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria”Sasi" shpk [Paditės] Shoqeria“Colosseo Construction" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1326
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Oltion Zoto [Paditės] Shoqeria "Infocall" sh.p.k. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1199
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Mirjeta Merdari (Vila) [Paditės] Kujtim Rexha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 732
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Haxhi [Paditės] Fatmira Qendro [I Paditur] Agjensia e Kthimit dhe Kompompesimit te Pronave [I Paditur] ZVRPP Sarande [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3072
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Bedrije Breti / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 283
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Leka II Zogu [Paditės] Shoqėria E.P.S.A shpk [I Paditur] Banka Raiffeisen sh.a [I Paditur] Shoqeria "VIKI" shpk [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1248
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Valbona (Memajdini) Muhametaj / Adriatik Muhametaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3180
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ajna Berisha [Paditės] Shoqeria "Mama Aishe" [Paditės] Zeqir Geci [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2203
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Ibranj ( Kerkues) / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2222
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 13.40
 • Palet ne proces:
 • Anila Mania / Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2467
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 14.20
 • Palet ne proces:
 • Tarikati Islamik Halvetian / Komuniteti Mysliman Shqiptar; A.K.K.Pronave Tirane; Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1106/123
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.00
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi (Demiri) [Kėrkues] Gjyze Bureli [Person i Tretė] Feride Hasa [Person i Tretė] Rajmonda Muca [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Perjashtim relatore Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3638
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 09.40
 • Palet ne proces:
 • Uran Noka / Shoqeria e Sigurimeve SIGAL Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3099
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 10.20
 • Palet ne proces:
 • Ariana Pilika / Viktor Adami; Takuina Adami; Miranda Tepshi; Perikli (Pericle) Truja; Shoqeria M Construktori Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 959/80
 • Data e Gjykimit:
 • 28.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi (Demiri) [Kėrkues] Rajmonda Roshi [Kėrkues]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1084
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2015 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Sigal Uniqa Group Austria / Shoq. Tregtare INSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1094
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2015 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria K.D & SIA ANION / Shoqeria LF CONSTRUCTION GROUP Sh.p.k
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1103
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2015 12.20
 • Palet ne proces:
 • Xhaferr Lami / Shoqeria Albatrucks Sh.p.k; Kujtim Koni; Rudina Koni
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 979
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2015 13.00
 • Palet ne proces:
 • Hatije Noka / Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr.1 Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 994
 • Data e Gjykimit:
 • 27.05.2015 13.40