Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2030
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Gazheli / Bashkim Gazheli; Afrim Gazheli; Z.R.P.P. Vendore Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2212
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ilia Llakmani; Rajmonda Llakmani; Gentian Llakmani; Eva Llakmani / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane; Av. Shtetit Zyra Vendore Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2374
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Tartari; Adnan ; Rezar; Uran Tartari / Shoqeria Ndertuesi 10 Sh.p.k; Xhafer Vila; Zhozlern Dardha; Antoneta Tila; Skender Zela; Heribert Tila; Ndricim Dardha Klaudia Dardha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 282
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gerald Xhelilaj / Shoqeria Anonime Operatori i Sistemit te Transmetimit (OST) sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 487
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Cakoni / Kalosh Vata
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 39
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Maliq Hametbejasi / Belul Liga; Petraq Vila; Dritan Stroni
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 186
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Beqir Shaqiri; Ramazan Shaqiri / Shpresa Abazi; Arbjon Abazi; Nensi Abazi; Diana Hyka; Kujtim Hyka; Eni Hyka; Shoqeria Eurovini Sh.p.k; Shoqeria Merkaj Sh.p.k; Z.V.R.P.P. Tirane; Suzana Shaqiri; Brunilda Shaqiri; Mirjana Shaqiri
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 28
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Elvin Salavaci / Shoq.Plus Communications Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 401
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.TPE Sh.p.k / Shoq. ABC News Sh.a ; Giovani DAlessandro; Eligio Romanazzi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 416
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Tregtare Albanian Mobile Comunication (A.M.C) Sh.a / Altin Kreku;Xhevahir Sana; Enton Berberi
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 621
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Isufi ; Shoq. Aleksandros Sh.p.k / Shoq. Katalena Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1865
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ilda Malile / Ilir Mandri
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 88
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Alb Security / Raiffeisen Bank sh.a; Arturo Verzeroli
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1389
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Zhaneta Alushi / Drejtoria e Pergjithshme e Qytetit Nr. 1; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1399
 • Data e Gjykimit:
 • 27.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Sh.a./Banka Intesa San Paolo Albania Sh.A; Shoqeria Tecnimon S.p.A
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1805
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Kaiku / Fatmir Istrefaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1952
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ervin Rexhvelaj / Shaqir Rexhvelaj; Zana Rexhvalaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2423
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Kokonozi / Shoqeria Tregtare Vefa Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1327
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Pajtim Luka / Ibrahim Lama; Shyqyri Lama; Z.V.R.P.P. Kruje; Komuna Thumane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1349
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Arjan Muca / Shoqeria Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 154
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nuri Stepa / Sazan Stepa; Myzejen Stepa; Xhinevra Stepa; Gramos Stepa; Teuta Stepa (Sade)
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 548
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Idriz Zika / Fiqirete Zika
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1018
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Lefteri Kullaj / Ylli Kullaj
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1921
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Sazan Luzi / C.E.Z. Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1474
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Naim Kraja / Agjencia e Trajtimit te Kredive (ATK); Shoqeria Permbarimore Prestige Bailiff Service Sh.p.k.; Zamir (Bashli) Hoxha; Ahmet Omi; Av .Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1480
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Fiqret Maloku; Ismail Maloku; Kujtim Karaj / Bardhyl Belalla; Elvana; Besnik Belalla; Sanije Koci; Edmond Sinani; Edvin ; Adem ; Lindita; Elida; Arjana; Agim; Merita Sinani; Shpresa Kurti; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2371
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Lusha / Nazmi Lusha; Petrit Majtara; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 98
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Nallbani ; Eda Nallbani / Shoq. LTD Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 23
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi (Demiri) / Gjyze Bureli; Feride Hasa; Rajmonda Muca
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 435
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Thoma Stefanidhi / Shoqeria Vjosa Sh.a; Qendra Kombetare e Regjistrimit Tirane; Lilo Stefanidhi; Vasil Stefanidhi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2147
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a /Kujtim Xhakani; Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 683
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Artan Hasula / Shoq. Permbarimore AFA 2010 Sh.p.k; Raifaissen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 692
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sejrije Dushku / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 696
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Muhamed Hajdari / Arben Murati; Ymer Murati; Komuna Kashar
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 983
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Kasapi / Shoq. CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2092
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ndoc Bruka; Mhill Bruka / Hasan Lika; Hazis Lika
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2393
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Natasha Ilia; Vilma Fuga / Hasime Kasmi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1541
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Preke Vukaj / Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve nr.2; sh.a.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1557
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Kurt Skara / Shoqeria Tur/Alb/Krom Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2392
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare LRC Products Limited / Drejtoria e Pergjithshme e Patentave dhe Markave; Shoqeria Tregtare ARSENI Sh.p.k; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 361
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Softa / Elton Mezini
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 773
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ismete Breti / D.R.S.SH Tirane; I.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 204
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Lirije Fortuzi / A.K.K.Pronave ; Beqir Xhepa; Margarita; Ndricim; Sokol; Gezim; Hajrije; Mirlinda Xhepa; Liri Josa; Ilir Shkembi; Manjola Reci; Eva Shkembi; Flora Llukmani; Aurora Papa; Mahmudije Fortuzi; Fatos; Arben; Altin; Ermal; Lejla Biba; Astrit Tufina; Endi Bulku; Hamdi Cela; Gerti Cela; Eldar Cela; Z.V.R.Paluajteshme Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1124
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit; Zyra e Avokatit te Pergjithshem / Agjensia e Kthimit e Kompesimit te Pronave Tirane; Arminda Jakupi; Vilfrid Shyti; Z.V.R.P.P. Tirane; Ismete Suti
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2159
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Rudina Hiso / Fatmira Jegeni; Eduart Jegeni
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1462
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Andoneta Prifti / Shoqeria Trajtimi i Studenteve Nr.2 sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1494
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Blerina Gjoka / Shkolla e Larte Private VITRINA
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1521
 • Data e Gjykimit:
 • 26.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Murat Hidri / Gezim Dani; CEZ Shperndarje sh.a.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 234
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Arlind Teferici / Shoq. CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 237
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Zeneli Sh.p.k ; Bardhyl Zeneli / Ministria Financave e Rep.Shqiperise; Dega Thesarit Kurbin; Prokuroria Rrethit Gjyqesor Kurbin; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 240
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Haxhire Balla ( Balla) ; Hava Hoxha ( Balla); Deje Deliu ( Balla) / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 452
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Denis Vrapi / Shoq.Tregtare Petcor Internacional Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 471
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Nurie Gosturani; Sadri; Fatos; Lindar; Arjon Gosturani; Erinda Dushaj (Gosturani) / Byroja Shqipetare Sigurimit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 480
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nevila Bami / Alketa Brahushaj; Permbaruesi Gjyqesor Privat Agim Sulce
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 338
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Xhimo Baxhaku / Zyra Gjendjes Civile Njesia Bashkiake Nr.5
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 354
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Gjele Mhilli ; Liljana Lleshi (Mhilli); Vojsava Prenga (Mhilli); Dritan Mhilli; Gjok; Kastriot; Eli; Miklovan Mhilli / Shoq. Sigurimeve; INSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 393
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit / Shoq. Euroil Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 403
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. ASA Cleaning / Shoq. City Park Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 409
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Dema / Korporata Elektroenergjetike Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 910
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Hetemije Mydini / CEZ Shperndarja Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1318
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Sigurimeve Atlantik Sh.a / Fatos Elezi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1343
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Gjoka (Cico); Ilir Gjoka ( Kerkuesa)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1365
 • Data e Gjykimit:
 • 25.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Cela; Luljeta Bektashi / Shoqeria VILA PARK /ALB Shpk; Shoqeria Alpha Bank Albania Sh.a.; Shoqeria Permbarimore Executores Litium (EXC LIT) Sh.p.k; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 669
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Galeria Kombėtare e Arteve [Paditės] Shoqėria “FASHION PC ALBANIE” SHPK [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 673
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Merxhushi [Paditės] Shoqėria pėrmbarimore “Executors Litium”( Exclit) shpk [I Paditur] Shoqėria tregtare “Vila Park – Alb “ shpk [I Paditur] Shoqėria tregtare “ Alpha Bank “ sha [I Paditur] Zyra vendore e rregjistrimit te pasurive te paluajtshme Tiranė ZVRPPTiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2423
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Ku&Ko" shpk [Paditės] Shoqeria "Ndertim Tirane" sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1304
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Tragaj [Paditės] Shoqeria "Rofix" sh.p.k. [I Paditur] Shoqeria e Permbarimore “Prestigj Bailiff Sevice”sh.pk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1315
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Insituti i Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor ; Av. Shtetit / Shoqeria Adel Print Sh.p.k
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1322
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane / Zyra e Permbarimit Debit Colection.Sh.p.k ; Arif Aliaj
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 527
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Besim Qoshja [Paditės] Haki Qoshja [Paditės] Bujar Qoshja [I Paditur] Kujtim Qoshja [I Paditur] Enver Qoshja [I Paditur] Arta Qoshja [I Paditur] Nimete Qoshja [I Paditur] Menduhie Qoshja [Person i Tretė] Dallendyshe Qoshja [Person i Tretė] Deshira Qoshja [Person i Tretė] Liri Qoshja(Milla) [Person i Tretė] Nafije Qoshja(Milla) [Person i Tretė] Menduhie Qoshja(Hyka) [Person i Tretė] Bektash Qoshja [Person i Tretė] Violeta Qoshja [Person i Tretė] Merita Destani [Person i Tretė] Silvava Qoshja (Muraku) [Person i Tretė] Abedin Guzia [Person i Tretė] Njazi Guzia [Person i Tretė] Deshira Ceta [Person i Tretė] Majlinda [Person i Tretė] Shoqėria “HELIOS CONSTRUCTION” shpk [Ndėrhyrės Kryesor]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 537
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • SHOQERIA “ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS (A.M.C.) SH.A [Paditės] SHOQERIA “ART CONSTRUCTION” SH.P.K [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 545
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Albanian Mobile Communications (AMC sh.a.) [Paditės] Njėsia Bashkiake Nr.11, Tiranė [I Paditur] Shkolla 9 vjeēare “Mihal Grameno”, Tiranė [I Paditur] Ndėrmarrja e Trajtimit tė Studentit Nr.2, sh.a [I Paditur] Drejtoria e Konvikteve tė Shkollave tė Mesme, Tiranė [I Paditur] Fakulteti i Drejtėsisė, Universiteti i Tiranės [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1422
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Pasmaciu (Shkreta) / D.R.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1439
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Tone Bushgjoka; Jutbine Bushgjokaj; Rodon Bushgjokaj; Julian Bushgjokaj; Rine Bushgjokaj; Nikoll Bushgjokaj / Shoqeria e Sigurimeve INSIG Sh.a.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1455
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Suela Vladi / Shoqeria e Sigurimeve Albsig Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1755
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria CURRI Sh.p.k / Komuna Farke
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 285
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Pjeter Nishi [Paditės] Tonin Nishi [I Paditur] Marie Sterkaj (Nishi) [Kėrkues] Rita Pali [I Paditur] Prene Nishi [I Paditur] Ali Sula [Person i Tretė] Z.V.R.P.P. Kurbin [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 289
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit / Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave; Mimin Mustafaraj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2124
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Nefir Petritaj [Paditės] Albert Gjineci [I Paditur] Shoqeria “INA-96” sh.p.k. [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 656
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Jani Papandile [Paditės] Leonora Papandile [Person i Tretė] Sofie Papandile [Person i Tretė] Jorgji Papandile [Person i Tretė] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtėshme Kolonjė [Person i Tretė] Komuna Barmash,Kolonjė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 665
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Valdet Gjinali (Deralla) [Paditės] AKK Pronave Tiranė [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 678
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shpend Miri [Paditės] Enver Kaloshi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 193
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Lac / Ujesjellesi Sh.a Kurbin; Bashkia Mamurras; Komuna Milot
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 195
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Erinda Fiku / Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 209
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Dielli Shehi [Paditės] Teuta Uruci (Shehi) [Paditės] Violeta Topi (Shehi) [Paditės] Lumturi Kuci (Shehi) [Paditės] Ylli Shehi [Paditės] Hana Sina (Shehi) [Paditės] Laureta Serezi (Shehi) [Paditės] Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a [I Paditur] OST, Njesia Operative Tirane [I Paditur] Zyra Vendore e Rretgjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 719
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Dervishi / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 732
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Haxhi / A.K.K.Pronave; Fatmira Qendro; Z.V.R.P.P.Sarande
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 741
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Dollaku / Z.V.R.P.Paluajteshme; Keshilli Qarkut Durres ; ZAMT Kruje
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1495
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Florida Kumanaku / Albanian Qatar Foundation
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1504
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albania Mobile CommunicationsSha / Arian Hoxha; Ilmi Sali;
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2372
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Leka / Lejla Sevrani; Artan Sevrani; Rubin Sevrani; Skender Koja
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 323
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Refije Muka / DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 345
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Dhimitraq Kondo [Paditės] Aristidh Kondo [Paditės] Elisabeta Konomi [Paditės] Leta Shyti [Paditės] Urani Celiku [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 351
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ristan Ziu / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane; Z.Q.R.P.Paluajteshme Tirane; Thoma Lala
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1285
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Fushe Kruje / Permbaruese Gjyqesore Private Suela I.Hoxha; Dashamir Cela
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1291
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ALBTELECOM Sh.a / Shoqeria BALKAN GIPS sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1311
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Tahir Bacova [Paditės] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1460
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Cani" shpk [Paditės] Shoqeria Permbarimore "Strati Bailiff's" Service" Shpk [I Paditur] Intesa Sanpaolo Bank Albania" Sha [Person i Tretė] Banka "Credins" Sha [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1489
 • Data e Gjykimit:
 • 24.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Llambi Andrea / Shoqeria ANTEA CEMENT Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 206
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Dosti (Balla) [Paditės] Lulzim Dosti [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 208
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Frosa Hamlli [Paditės] Lavdije Hamlli [Paditės] Njazi Hamlli [Paditės] Melina Hamlli [Paditės] Gezim Hamlli [Paditės] Sazan Hamlli [Paditės] Mimoza Hamlli [Paditės] Shoqeria INTERALBANIAN sha [I Paditur] Byroja Shqiptare e Sigurimeve, B.SH.S [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 217
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Remzi Muca / Bashkim Vladi; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 422
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Fadil Xhini / Euroterm
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 432
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Kuqi / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 443
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Adrian Becolli / Shoq. Vila Park Sh.a; Shoq. Banka Credins Sh.a; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 316
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Nermine Ali [Paditės] Gani Ali [I Paditur] Sinan Luca [I Paditur] Alketa Luca [I Paditur] Bardhok Dodaj [I Paditur] Donika Dodaj [I Paditur] Alda Dodaj [I Paditur] BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A. [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 318
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Leonora Teodori / Niko ( Nezir) Teodori
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 336
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Verdova / I.S.SH ; D.R.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 365
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Epsem Grand / KESH Sh.a; Cez Shperndarje Sh.a ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 372
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Dini [Paditės] Erjon Dini [Paditės] Arjola Grizhja (Dini) [Paditės] Instituti i Sigurimeve “ INSIG” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 379
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Mereme Dervishi [Paditės] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber [I Paditur] Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Mat [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1286
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Inida Qemalli / Elidon Qemalli
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1297
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Naum Ikonomi [Paditės] Sila Marini (Ikonomi) [Paditės] Bani Ikonomi [Paditės] Ariste Ikonomi [Paditės] Dritan Ikonomi [Paditės] Briseida Xhafa (Ikonomi) [Paditės] Kliton Ikonomi [Paditės] Josif Ikonomi [Paditės] Vida Ikonomi [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1303
 • Data e Gjykimit:
 • 20.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Endri Gjorgo / Shoqeria Tregetare Tobacco Holding THG
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 649
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fetah Hasanaj [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tiranė [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 659
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Elona Beqiri / Renato Beqiri
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 660
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatime Gjokrasa [Paditės] SHOQĖRIA PĖRMBARIMORE “EXECUTORS LITIUM (EXCLIT)” sh.p.k. [I Paditur] SHOQĖRIA “VILA PARK – ALB” sh.p.k [I Paditur] SHOQĖRIA “ALPHA BANK“ sh.a [I Paditur] ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANĖ ZVRPPTIRANĖ [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1243
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Besim Kullafi [Paditės] Shoqeria „Trajtimi Studenti Nr 2“ sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1267
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Gafur Gazidede / CEZ Shperndarje Sh.a; Drejtoria Rajonale Cez Shperndarje Burrel
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1295
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • "Trezhnjeva" shpk [Paditės] "Eurogjici-Security" shpk [I Paditur] Posta Shqiptare sh.a [Person i Tretė] Autoriteti Shendetsor Rajonal [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 484
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Alketa Ngjela [Paditės] Procredit Banka sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 492
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Transoilgroup” sh.a [Paditės] Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tiranė [I Paditur] Drejtoria e Apelimit Tatimor pranė Drejtorisė sė Pėrgjithėshme tė Tatimeve Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 510
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mit'hat Gega [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1385
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a / Komuna Zerqan Bulqize; Defrim Fiku; Naim Xhaferri; Arif Hyka; Julian Lika; Eduart Pervizi; Benjamin Sula; Mensur Fiku; Mufit Fiku; Avni Hoxha
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1390
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Marjeta Treko (Strakosha) [Paditės] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1397
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a / Bashkia Kamez
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 554
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Roland Sheshi / KESH Security SHRSF Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2001
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Eva Rama / Shoqeria Albkontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2012
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Xheka / Shoqeria Posta Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2027
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Voltiza Prendi / Mariglen Cani
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 635
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Doci / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 648
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Fetah Elezi [Paditės] Mirand Tugu(Fugu) [Ndėrhyrės Dytėsor] Artan Mullai [Person i Tretė] Ahmet Baramuca [Person i Tretė] Skender Kamberi [Person i Tretė] Durim Ēekja [Person i Tretė] Zabit Elezi [Person i Tretė] Shefqet Elezi [Person i Tretė] Flora Ajazi [Person i Tretė] Shkelqim Qershori [Person i Tretė] Hasan Ibrahimllari [Person i Tretė] Shoqeria``Ana``shpk [I Paditur] Shoqeria ‘’AD-STAR’’sh.p.k [Person i Tretė] Shoqeria ‘’Dola ‘’sh.p.k [Person i Tretė] Shoqeria ‘’VALA’sh.p.k. [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 653
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Besnik Beqaraj [Paditės] Shoqėria “Busa” sh.p.k. [I Paditur] Miranda Murati [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 703
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore / Permbaruesi Privat Helidon Xhindi; Astrit Kondaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 716
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Nafije Picrri / D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4579/ 718
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Violanda Gorani [Paditės] Sokol Agaraj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1447
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Hysni Buci [Paditės] Lumturi Buci [Paditės] Soraldo Buci [Paditės] Anxhela Buci [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimeve [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1470
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Naime Musta / D.R.S.SH. Tirane; Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1472
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare sh.a (BKT) [Paditės] Entela Gjoka [I Paditur] Vasillaq Gjoka [I Paditur] Zarifa Bajraktari [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 281
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • ‘’Procredit Bank’’ sha “ProCredit Bank” Sh.a [Paditės] Shoqeria Permbarimore “Strati Bailiff’s Service” shpk [I Paditur] Shoqeria ‘’ANI’’ shpk [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 283
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Qamil Topi [I Paditur] ALBtelecom sh.a [Paditės]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 319
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Peca / CEZ Shperndarje Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1221
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Tuci [Paditės] Shoqeria Permbarimore Zig sh.p.k. [I Paditur] Banka Kombetare Tregtare sh.a. [Person i Tretė] Muharrem Hocja [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1236
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Esmeralda Mustafaraj / Shoqeria Tregtare Korporata Elektroenergjitike Shqiptare KESH Sh.a.
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1264
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ylli Shabani [Paditės] Julian Shabani [Paditės] Shoqėria e sigurimeve, ATLANTIK sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1432
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Markel Manaj / Shoqeria Lottosport sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1446
 • Data e Gjykimit:
 • 19.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Vlore [Person i Tretė] Cerciz Shabani [Person i Tretė] Zonje Shabani [I Paditur] Rinild Shabani [I Paditur] Silvana Shabani [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 176
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Elez Elezi [Paditės] Qerim Hasa [I Paditur] Bashkim Hasa [I Paditur] Bashkia Klos [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 185
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Adrian Kondo [Paditės] Mark Mali [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 196
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Perparime Lamaj [Kėrkues] Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster [Person i Tretė] Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 381
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ornela Salibasha [Paditės] Orjola Salibasha [Paditės] Armanda Salibasha [Paditės] Edmond Salibasha [Paditės] Brikena Salibasha [Paditės] Roland Lacej [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 397
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “5 A”shpk [Paditės] Shoqeria “ PELIVANI ” sh.p.k. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 418
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Irena Beltoja [Paditės] Autoriteti Shendetesot Rajonal (ASHR) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 291
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Valtes sh.p.k [Paditės] Raiffeisen Bank Sh.a [I Paditur] MTC Contruction Sh.p.k [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 296
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Oltiona Hoxhallari [I Paditur] Shoqeria Celsi Design and Publicity shpk [Paditės]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 303
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Petraq Petreli [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave, Tirane [I Paditur] Avokatura e shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 337
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit [Paditės] Agjenia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur] Ferat Hasaj [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 346
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Rudin Cara [Paditės] Shoqeria “ Cez Shperndarje “ sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 352
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Bardhe Nikolla [Kėrkues] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Durres [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1230
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) [Paditės] Andrea Nathanaili [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1238
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ismete Qatipi [Paditės] Drita Nallbani [Paditės] Zyra Qoku [Paditės] Refije Dhigoi [I Paditur] Shpresa Koxhuku [I Paditur] Vjollca Yskollari [I Paditur] Arjana Berberi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1257
 • Data e Gjykimit:
 • 18.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Stefan Shani [Paditės] Albert Shani [I Paditur] Tatjana Shani [I Paditur] Ndėrmarrja Nr.3 e Punėtorėve Bashkia Tiranė [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 641
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmije Danushi / D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 643
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Ashland Nederland BV”,shoqeri e se drejtes hollandeze [Paditės] Shoqeria Kappa Oil sha [I Paditur] Ashland Licensing and Intellectual Property LLC (ALIP) [Ndėrhyrės Kryesor]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 646
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Zija Xhelepi [Paditės] Qani Muca [I Paditur] Shpetim Hysa [I Paditur] Altin Shyti [I Paditur] Muharrem Tola [I Paditur] Islam Hysa [I Paditur] Aluizni Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1218
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “SIAME” sh.p.k. [Paditės] Shoqėria “DKA CONSTRUCTION” sh.p.k. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1220
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Univers-Alb” Sh.a. [Paditės] Shoqėria “Eurosig” Sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1225
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Halim Sala [Kėrkues] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Tiranė [Person i Tretė] Komuna Zall-Herr, Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 450
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Spahiu [Paditės] Bujar Kasmi [Person i Tretė] Mahire Ishka [Person i Tretė] Elion Ishka [Person i Tretė] Roena Ishka [Person i Tretė] Ela Ishka [Person i Tretė] Akademia e Edukimit Fizik dhe Sporteve Vojo Kushi [I Paditur] Zyra Shqiptare Per te Drejten e Autorit [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 459
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Zenepe Luka [Paditės] Nebil Cika [I Paditur] Redaksia e Gazetes ‘’Metropol’’ [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 472
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “GEO CONSULTING” sh.a [Paditės] Bashkia Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1310
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sadi Cela [Paditės] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1345
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Rama [Paditės] Shoqėria“Drini Construction” shpk [I Paditur] Banka “Credit Agricole Albania” Sha [I Paditur] Banka “Intesa Sanpaolo” Sha [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1361
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom sh.a. [Paditės] Esmeralda Perleka [I Paditur] Krenar Ajazi [I Paditur] Astrit Kodra [I Paditur] Perlat Lelaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 544
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Cela [Paditės] Shoqėria ‘’OST SECURITY’’ sh.a [I Paditur] Keshilli Mbikqyres ‘’OST SECURITY’’ sh.a [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1955
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Eshref Kacuri [Paditės] Isak Kacuri [Paditės] Kreshnik Kacuri [Paditės] Nusret Kacuri [Paditės] Gladiola Kacuri [Paditės] A.K.K.P. Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1965
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Mane Lala [Kėrkues] D.R.S.SH.Diber [Person i Tretė] Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Mat [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1967
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Naxhije Barmeta [Paditės] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Diber [I Paditur] Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Mat [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 189
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Erjon Bilali [Paditės] GENC BOGA (Boga & Associates Attorneys at Law), [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 190
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • "Classic" shpk [Paditės] Prokuroria e Krimeve te Renda Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 188
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Odin Libohova [Paditės] Ministria e Turizimit,Kultures, Rinise dhe Sporteve [I Paditur] Galeria Kombetare e Arteve [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 675
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Gaba [I Paditur] Radio Televizioni Shqiptar [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 280
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Naim Noka [Kėrkues] Myzafer Avdia [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 793
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Zenel Vekshari [Paditės] Instituti Arsimor “Willson” [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 688
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sabri Qosja [Paditės] Sanije Myderizi [Paditės] Qefsere Kalaja [Paditės] Naime Reci [Paditės] Mereme Hoxha [Paditės] Sabrije Mara [Paditės] Hamide Faja [Paditės] Gezim Vorpsi [Paditės] Xhavit Vorpsi [Paditės] Rakip Vorpsi [Paditės] Lejla Drenofci(Vorpsi) [Paditės] Shqipe Katroshi [Paditės] Merita Fortuzi [Paditės] Shoqėria “Ad Star” Shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 693
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Mali Ismaili [Paditės] Asllan Bylyku [I Paditur] Ahmet Bylyku [I Paditur] Kėshilli i Qarkut Tiranė (SAMT), [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tiranė [I Paditur] Bashkia Vorė [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4549/696
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Erida Sina [I Paditur] Eagle Mobile sha [Paditės]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1384
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Robert Idrizaj [Paditės] Shkolla e Mesme Teknike-Elektrike “Gjergj Canko” [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1413
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Tris Company” sh.p.k. [Paditės] Shoqėria “Cez Shpėrndarje”, sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1414
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Eriona Berisha [Paditės] Ergi Ceka [I Paditur] Zyra e Gjendjes Civile Nr 5 Elbasan [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 252
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Uran Butka [Paditės] Miriam Permeti (Beli) [I Paditur] Zenepe Beli [I Paditur] Ikbal Myftari(Beli) [I Paditur] Tamara Bushaj (Beli) [I Paditur] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 263
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Megi Nuhu [Paditės] Erikas Nuhu [Paditės] Kondor Ceka [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 266
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Orest Taci [Paditės] Shoqeria e Sigurimeve”Sigal Uniqa Group Austria”sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1193
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit [Paditės] Z.V.R.P.P. Tirane [I Paditur] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur] Albert Kika [I Paditur] Ilir Kika [I Paditur] Edmond Kika [I Paditur] Rexhep Kika [I Paditur] Feride Kika [I Paditur] Xhuma Kika [I Paditur] Qemal Kika [I Paditur] Nazmi Kika [I Paditur] Flora Hysenagolli (Kika) [I Paditur] Nurjeta Brari (Kika) [I Paditur] Dylbere Baxhaku (Kika) [I Paditur] Ferhat Kika [I Paditur] Emine Kika [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1202
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Atlas Sh.A, [Paditės] Credit Agrikol sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1208
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fluturim Guni [Paditės] CEZ Shperndarje sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1400
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Andon Tapia [Paditės] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, Tirane [I Paditur] Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme, Tirane [Person i Tretė] Rustem Hajdaraj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1425
 • Data e Gjykimit:
 • 17.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “GRAPHIC LINE-01” shpk [Paditės] Bashkia Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 155
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Cena [Paditės] “KESH SECURITY SHRSF” sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 165
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Erideta Bashi [Paditės] Shoqėria Tregtare “CEZ Shpėrndarje” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 169
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Astrit Kotaj [Paditės] Shoqeria anonime “Kesh Security SHRSF” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 356
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Diana Dajko (Lufi) [Paditės] Instituti i Sigurimeve “INSIG” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 366
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Nastrimi [Paditės] “Raffeisen Bank”.sh a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 371
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shaban kapllanaj [Paditės] Shoqeria “Tirana Cash & Carry” [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 270
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Emin Hoxhallari [Paditės] Shoqeria Permbarimore “Bailiff Services Albania” sh.p.k [I Paditur] Shoqeria “Vila Park – Alb” sh.p.k [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 275
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Leonard Bombaj [Paditės] Dionis Jazaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 285
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Qiriako [Paditės] Antigoni Qiriako [Paditės] Ardiola Qiriako [Paditės] Ardian Qiriako [I Paditur] Janulla Qiriako [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 314
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Pemati [Paditės] Imelda Pemati(Necaj) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 317
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Marko Nikollaj [I Paditur] Byroja Shqiptare e Sigurimit [Paditės]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 325
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Lleshi [Paditės] Bashkia Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1174
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "IONIOS" S.A. [Paditės] "Studio Permbarimore L.D.C." [I Paditur] Shoqėria Tregtare 'Vega' Sh.P.K. [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1189
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Faik Dervishhasani [Paditės] Shoqėria ‘’MATTIA 2005’’ sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1213
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Artan Shira [Paditės] Shoqėria “Trajtimi i Studentėve Nr.2” sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 141
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015 12.40
 • Palet ne proces:
 • Taulant Mustafaraj [Paditės] Raiffeisen Bank Sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 778
 • Data e Gjykimit:
 • 13.02.2015 10.40
 • Palet ne proces:
 • Shaban Sina [Paditės] Xheme Sina [Paditės] Agron Sina [I Paditur] Zade Sina [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 624
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Jaup [Paditės] ALBCONTROL sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 625
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Vera Spahiu [Paditės] Adriatik Spahiu [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 632
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Hamid Leka [Kėrkues] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Durres [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1153
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Bilbili [Paditės] Shpetim Bilbili [I Paditur] Emanuela Gjeci (Bilbili) [I Paditur] Vangjel Gjeci [I Paditur] Zyra e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [Person i Tretė] Banka e Tiranės sh.a. [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1179
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Halit Velaj [Paditės] Korporata Elektronergjitike Shqipta sh.a (KESH) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1192
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Jorida Erebara [Paditės] Shoqeria anonime "TRAJTIMI I STUDENTEVE Nr. 1" SH.A [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 426
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Durimi” sh.p.k [Paditės] Shoqėria Shėrbimi Pėrmbarimor “AB” sh.p.k [I Paditur] Banka Kombėtare Tregtare [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 437
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Arber Hasani [Person i Tretė] Bledar Hasani [Person i Tretė] Antoneta Koldashi [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 444
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Kulli / Bilal Mici
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1269
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Fatjon Kajanaku; Hatixhe Kajanaku; Fatime Kajanaku / A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1279
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural / Irfan Lici
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1294
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Ali Demiraj / CEZ Shperndarje Sh.a.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 518
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Fiqirete Kadiu / D.R.S.Sh Diber
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 522
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Marko Bicja [Paditės] Andon Bicja [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 529
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Hysen Velencia [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1875
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Lushe Zira / D.R.S.SH. Diber
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1906
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Durim Cekrezi [Paditės] C.E.Z. Shperndarje sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1936
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Dorian Pajollari / O.S.T Security Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 633
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Lama [Paditės] Islam Lama [I Paditur] Qamil Lala [I Paditur] Sulltane Alliu [I Paditur] Ikbale Kazani [I Paditur] Arben Kika [I Paditur] Petrit Kika [I Paditur] Rukije Kika [I Paditur] Agim Kika [I Paditur] Adil Kika [I Paditur] Elca Kodra [I Paditur] Ylvi Kodra [I Paditur] Shpetim Lama [Person i Tretė] Fatmira Llubani [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 655
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Vasiliqi Simoni [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Ministria e Mbrojtjes [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 670
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Kollari [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 658
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Hysenbelli [Paditės] Gjevalin Mulaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 668
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Klodian Lala [Paditės] Brikena Lala [Paditės] Bukurie Lala [Paditės] Niko Buckaj [I Paditur] Ibrahim Lala [I Paditur] Zyra e Permbarimit Gjyqsor Tirane [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur] Barie Muca [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 680
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria’Vodafone Albania sh.a [Paditės] Shoqeria “Matrios” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1358
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Martinaj [Paditės] CEZ Shperndarje sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1360
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Dafa [Paditės] Shoqeria "Fratari Construksion" shpk [I Paditur] Shoqėria “PF Trade” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1374
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Pellumbaj [Paditės] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 229
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Bedri Tarja [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 232
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Sphinx“sh.p.k [Paditės] Shoqėria “Ferlut ” Sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 242
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ariana Berberi [Paditės] Agjensia e kthimit e Kompensimit te Pronave, Tirane [I Paditur] Avokatia e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1146
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sofije Stafasani [Kėrkues]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1160
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Luan Caca / Shoqeria Aktor Shoqeri Anonime Teknike
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shqiponja Agushi / Armen Turku
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1364
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Klarita Sadiku [Paditės] Shoqėria “2A-L” sh.p.k. [I Paditur] Banka NBG Albania sh.a. [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [I Paditur] Artan Sherifi [I Paditur] Lindita Sherifi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1388
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Katrine Berdica [Paditės] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1133
 • Data e Gjykimit:
 • 12.02.2015 12.50
 • Palet ne proces:
 • Eurilda Dhame [Paditės] Shoqeria “Top- Channel “sha Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 320
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ylber Shera [Paditės] Ilemdie Shera [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 328
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ylli Sollaku [Paditės] Diana Sollaku [Paditės] Oresti Sollaku [Paditės] Shoqeria e Sigurimeve Atlantik sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 331
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Eduard Ormeni [Paditės] Elpidha Lundra [I Paditur] Aida Maloku [Person i Tretė] Shėrbimi Pėrmbarimor “ZIG”sh.p.k [I Paditur] Banka e Kombėtare e Greqisė”sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 249
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Jani Vasil [Paditės] Zhaneta Vasili (Perla) [Paditės] Tefta Vasil (Pergjika) [Paditės] Lirika Vasil [Paditės] Luiza Vasil [Paditės] Thomaq Vasil [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave [I Paditur] Ministria e Mbrojtjes [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 254
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane [I Paditur] Z.V.R.P.P.Tirane [Person i Tretė] Saibe Bedri [I Paditur] Siara Bedri [I Paditur] Artea Bedri [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 260
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • “Tring TV “sh.a [Paditės] “AL-TE Kabllor” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 290
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Lelci [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 301
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sadete Bejdo [Paditės] Besnik Bejdo [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore Private “Bailiff Services Albania” sh.p.k [I Paditur] Xhavit Prusha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3857/308
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Albania Mobile Communications Sh.a (AMC Sh.a ) Instituti Mjeksise Ligjore Drejtoria e Akreditimit Tirane Drejtoria Pergjitheshme e Arkivave
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1142
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Huta; Qefsere Aga ( Kercani); Lumturi Muca ( Kercani); Shaban Kercani; Ferit Kercani / Ishe Toro (Kercani) / Besim Shkoza; Lutfi Shkoza; Sotir Shuka; Drejtoria ALUIZNI Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1161
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Kasmi; Bedrie Kashari (Kasmi); Nadire Jaha ( Kasmi); Adem Kasmi; Naim Kasmi / Flora Capaliku; Gjon Kola; Rozina Kola; Kristina Kola; Zef Kola; Davida Kola; Antoneta Luli; Shoqeria Eregi Albania Sh.p.k.; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1164
 • Data e Gjykimit:
 • 11.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Eduart Buzhiqi / Teuta Pershqefa
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 589
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Defe Lusha / D.R.S.Sh Diber
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 594
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Shendetesise / Shoq. Pigasos Sh.p.k; Kontrolli Larte i Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 616
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mirjeta Larti / D.RS.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1115
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Stefan Shaka; Vare Shaka; Kostandin Shaka; Vanthi Shaka / Shoqeria e Sigurimeve EUROSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1123
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Barkaneshi / Astrit Vata; Benjamin Barkaneshi; Eduard Barkaneshi; Ermira Barkaneshi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1145
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nurije Karaj / Drejt. Raj. Sigurimeve Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 390
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Pirro Dhoska / Parku i Transportit Urban te Udhetareve
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 396
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Afrim Hoxha / Ministria e Financave e Republikes se Shqiperise; Dega Thesarit Tirane; Prokuroria prane Gjykates Shkalles se Pare per Krimet e Renda; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 414
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Makbule Cene; Ismete Shehi; Ermira; Endrit; Bardha ;Gezim; Haki; Ardian; Myhyrije; Arkan; Eliana Shehi; Lirije Meca; Shpresa Hysaj / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1206
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Albanian Mobile Communications (AMC) Sh.a / Sadri Avdyli
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1245
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Omir (Ymer) Shateli [Paditės] Agim Merja [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1265
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Liljana Markolaj [Paditės] Vera Markolaj (Dauti) [Paditės] Shqipe Markola [Paditės] Lumturi Markola [Paditės] Bashkim Markola [Paditės] Shpresa Markola (Dervishi) [Paditės] Ilir Markolaj [Paditės] Shpetim Markola [Paditės] Besa Maloku (Dobi) [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 485
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregėtisė dhe Sipėrmarrjes [Paditės] Shoqėria “ONIR” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 493
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Sotir Athanasiu [Paditės] Zyra e Gjendjes Civile nr.4, Tirane [I Paditur] Zyra e Gjendjes Civile Bashkia Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 503
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Nezir Hysa [Paditės] Faslli Asllani [I Paditur] Latif Asllani [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1823
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Sula [Paditės] A.K.K.P. Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1847
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Zabit Skeja [Paditės] Shoqėria “Sahitaj Konstruksion” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1863
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Alimadhi [Paditės] Shoqeria «Kesh Security SHRSF» Sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5232/87
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ervehe Vrioni [Paditės] Gjylyshah Shkurti (Vrioni) [Paditės] Entela Abedini (Vrioni) [Paditės] Yzedin Hajdaraj [I Paditur] Shaqe Hajdaraj [I Paditur] Arjana Hajdaraj [I Paditur] Leonard Hajdaraj [I Paditur] Enver Hajdaraj [I Paditur] Tabene Hajdaraj [I Paditur] Ahmet Hajdaraj [I Paditur] Agim Hajdaraj [I Paditur] Bukurije Hajdaraj [I Paditur] Behije Ziraj [I Paditur] Flamur Hajdaraj [I Paditur] Faik Hajdaraj [I Paditur] Asije Hajdaraj [I Paditur] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Avokatia e Shtetit [Avokatura e Shtetit] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Berat [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 89
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Merkja / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 168
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Petrit Rasha [Paditės] Gezim Rasha [Paditės] Enver Lila [Paditės] Shoqėria “Pelivani” shpk [I Paditur] Shoqėria “ASK”shpk [Person i Tretė] Komuna Kashar [Person i Tretė] Drejtoria Rajonale e “ALUIZNI”, Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 612
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Elmijola Janushaj [Paditės] Shoqėria “Olainfarm” [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 618
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Marjana Guda [Paditės] Shoqeria “Albcontrol” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 629
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Pandi Kasapi [Paditės] Autoriteti i MediaveAudiovizive (AMA) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 638
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Hajrije ismaili [Paditės] Vahide (Osmani) Ismaili [Paditės] Shpresa Tulja(Ismaili) [Paditės] Drita Ismaili [Paditės] Silvana Ismaili [Paditės] Bardhyl Ismaili [I Paditur] Natasha Bima [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 647
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Albanian Mobile Communications” sh.a [Paditės] Shkolla 9 vjecare “Pashko Vasa” Rreshen [I Paditur] Shoqata e Invalideve “Miq dhe Paqe” [I Paditur] Drejtoria Rajonale Kultures Kombetare Tirane [I Paditur] Ndermarrja e Rrugeve Rurale Kukes [I Paditur] Komanda e Brigades Ajrore (Forca Ajrore) Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 652
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Drane Gjekaj [Paditės] Ndue Gjergjvataj [Paditės] Prec Tabakaj [Paditės] Afarel Gjekaj [Ndėrhyrės Kryesor] Avaresto Gjekaj [Ndėrhyrės Kryesor] Shoqėria e Sigurimeve 'EUROSIG' Sh.A [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1306
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Shpata [Paditės] ‘’Rezidenca Studentore Universitare nr.1’’ sha (ish shoqeria “Trajtimi i studenteve nr.1” sha) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1314
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Engjellush Pupa [Paditės] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1335
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Olen Mucaj [Paditės] Shkolla e Larte Private ``VITRINA`` [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 207
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Xheladini / Bashkia Mamurras; A.K.K.Pronave; Zyra Administrimit Mbrojtes Tokes Kurbin; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 215
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Rezarta Gushi; Robert Gushi / Margarita Gushi; Leonora Gushi ( Kola); Roland Gushi; Etleva Gushi; Min.Financave dhe Buxhetit; Sektori Demshperblimeve te ish te Denuarve te Rregjimit Komunist
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 220
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shefikate Agaraj [I Paditur] Shoqėria tregtare “Savini - Albania” sh.p.k. [Paditės] Ikbale Keta(Demneri) [Person i Tretė] Ikbale Keta(Demneri) [Ndėrhyrės Kryesor] Sanije Alishallari [Ndėrhyrės Dytėsor]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1113
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Agjencia e Zhvillimit Bujqėsor dhe Rural (AZHBR) [Paditės] Flamur Kaza [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1120
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Lejla Libohova [Paditės] Arjan Vasha [I Paditur] Astrit Vasha [I Paditur] Ismail Vasha [I Paditur] Napolon Vasha [I Paditur] Z.V.R.P.P. Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1138
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Arjanit Leka [Paditės] CEZ Shperndarje sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1344
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Neshat Maze (Mazaj) [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit] Ministria e Financave [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1362
 • Data e Gjykimit:
 • 10.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Riza Lika [Paditės] Sefer Lika [Paditės] Sefide Shakaj (Lika) [Paditės] Hektor Gjini [I Paditur] Melpomeni Shpendi [I Paditur] Diana Gjini [I Paditur] Mervet Lika [Paditės] Flutura Shabani (Lika) [Paditės] Semiha Dushku (Lika) [Paditės] Edmond Lika [Paditės] Spartak Luga [Paditės] Ermira Luga [Paditės] Lindita Domi (Luga) [Paditės] Shefqet Lika [Paditės] Fatmir Shpendi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 292
 • Data e Gjykimit:
 • 06.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Behar Mahmutaj / Shoq Ormars 2000 sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 294
 • Data e Gjykimit:
 • 06.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Muhamet Dula / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 310
 • Data e Gjykimit:
 • 06.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Elezi / Valdete Emiri (Kreshpa )
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 222
 • Data e Gjykimit:
 • 06.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Tiranė [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimit 'Tris' SH.P.K., [I Paditur] Murat Arra [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 231
 • Data e Gjykimit:
 • 06.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ylli Nushi [Paditės] Albina Nushi [Paditės] Shqipe Nushi [Paditės] Dorina Nushi [Paditės] Genti Nushi [Paditės] Agim Vokopola [I Paditur] Lumir Vokopola [I Paditur] Edlir Vokopola [I Paditur] Studio Permbarimore Private DEBIT COLLECTON [I Paditur] Enti Kombetar i Banesave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 246
 • Data e Gjykimit:
 • 06.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Andi Cerma [Paditės] Shoqėria “MAMIDOIL ALBANIAN” Sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 264
 • Data e Gjykimit:
 • 06.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Afrim Dervishi [Paditės] Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) Sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 269
 • Data e Gjykimit:
 • 06.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Skender Hoxha [I Paditur] Hajredin Hoxha [I Paditur] Bujar Hoxha [I Paditur] Avokatura e Pergjitheshme e Shtetit [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 280
 • Data e Gjykimit:
 • 06.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Suzana Tola (Lalushi) [Paditės] Agjencia se Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 948
 • Data e Gjykimit:
 • 06.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Imelda Ibrahimi [Paditės] Shoqėria AlbChrome Sh.P.K. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 990
 • Data e Gjykimit:
 • 06.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Hyrie Vasha [Paditės] Shoqeria "Volalba" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1114
 • Data e Gjykimit:
 • 06.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Artan Molla [Paditės] Shqiponja Molla [Paditės] Xhoni Molla [Paditės] Shoqėria e Sigurimeve “SIGMA Viena Insurance Group” sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 534
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Mirel Sinanaj [Paditės] Anila Sinanaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 563
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • SHOQERIA “ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS (AMC)” SH.A., [Paditės] Adrian Krasta [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 579
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdi Bylyku [Paditės] Mustafa Bylyku [Paditės] Aida Tafili (Bylyku) [Paditės] Mediha Tatili (Bylyku) [Paditės] Rexhep Gjoni [I Paditur] Ibrahim Hoxha [I Paditur] Shaban Gjoni [I Paditur] Gani Braka [I Paditur] Gezim Gjoni [I Paditur] Asllan Meta [I Paditur] Nezir Beqiri [I Paditur] Nazmi Egra [I Paditur] Haziz Manarkolli [I Paditur] Petrit Metohu [I Paditur] Selim Nora [I Paditur] Adhurim Bregu [I Paditur] Arjan Mancellari [I Paditur] Fatbardh Hasa [I Paditur] Spartak Bregu [I Paditur] Sokol Mancellari [I Paditur] Selfo Mancellari [I Paditur] Fredi Mancellari [I Paditur] Kėshilli i Ministrave i Republikės sė Shqipėrisė [I Paditur] Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit tė Zonave/Ndėrtimeve Informale, Drejtoria Rajonal [I Paditur] Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit tė Zonave/Ndėrtimeve Informale, Drejtoria Qendror [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1082
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Disha [Paditės] Lulzim Disha [Paditės] Agim Disha [Paditės] Skender Kapa [I Paditur] Thoma Mema [I Paditur] Zyra Rajonale e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur] Komuna Kashar Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1087
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Arion Gjini [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimit [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1095
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “SPYRIDES-ALBANIA “sh.p.k. [Paditės] Shoqėria “G.P.A” sh.p.k. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 373
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Hyjnor Kalamishi [Paditės] Mehmet Vaqarri [I Paditur] Ibrahim Vaqarri [I Paditur] Skender Vaqarri [I Paditur] Sabrije Vaqarri [I Paditur] Suzana Kujxhiu [I Paditur] Zyra Vendore e Rregjistrimit tė Pasurive tė Palujteshme Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 375
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Kadiu / Agim Stafasani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 387
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Zenel Koci [Paditės] Klodian Koci [Paditės] Viktor Koci [Paditės] Zamira Koci [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimit [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 726
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Meri Mata [Paditės] Alb Control sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1159
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Caka [Paditės] Shoqėria “SHQIP” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1195
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Eurosig” sh.a. [Paditės] Shoqeria “Scutari Contraction” sh.p.k [I Paditur] Tirana Leasing [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 466
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Islami [Paditės] Shoqeria “MGB” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 39
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Caka [Paditės] Shoqėria “SHQIP” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 473
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Mitat Osmenllari [Paditės] Shoqeria “Volalba”, sh.pk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1754
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Hidri [Paditės] Shoqėria “Kastrati” sh.p.k. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1765
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Albanian Mobile Communications” sha [Paditės] Ylli Sinani [I Paditur] Ali Vojka [I Paditur] Xhelal Musaku [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1799
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Aurora Manaj [Paditės] Shoqėria “Alsat” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 574
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore, Tiranė, (DRTT) [Kėrkues] Shoqeria “TV-ALSAT” sha (aktualisht “ALSAT” sha) [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 584
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Arian Galdini [I Paditur] Qendra Nderkombetare e Kultures “Arbnori”, [Paditės]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 588
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Sali Brahimllari [Paditės] Suzana Brahimllari [Paditės] Shoqeria “ Sigma Vienna Insurance Group “ sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4418/606
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ali Qesja [Paditės] Fitnete Qesja [Person i Tretė] Besnike Qesja [Person i Tretė] Shadije Qesja [Person i Tretė] Nafije Qesja [Person i Tretė] Vjollca Qesja [Person i Tretė] Rigers Qesja [Person i Tretė] Ikbale Qesja [Person i Tretė] Lindita Qesja [Person i Tretė] Eduart Qesja [Person i Tretė] Lirije Qesja [Person i Tretė] Agron Qesja [Person i Tretė] Besnik Qesja [Person i Tretė] Fredi Qesja [Person i Tretė] Mustafa Qesja [Person i Tretė] Zyra Rajonale e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Qarku Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 614
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Anife Saraci [Paditės] CEZ Shpėrndarje sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4453/631
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Haxhire Zera [Paditės] Vera Bace [Paditės] Albert Thaci [Paditės] Fatlinda Thaci [Paditės] Rusalet Hoxha [Paditės] Ilirjan Hoxha [Paditės] Adrian Hoxha [Paditės] Manjola Muka [Paditės] Andoneta Rizvani [I Paditur] Enkelejda Rizvani (Tabaku) [I Paditur] Persida Rizvai (Vogli) [I Paditur] Melisa Rizvani [I Paditur] Drita Tresa [Person i Tretė] Drenica Thaci [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1247
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Hasim Brimi [Paditės] Mukades Brimi [Paditės] Fatos Brimi [I Paditur] Suzana Brimi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1274
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Marsida Hysenbegasi [Paditės] Shoqėria “K.E.SH.” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1278
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Valbona Troci [Paditės] Shoq KESH Security SHRSF sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 180
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Kodra [Paditės] Shoqeria tregtare me emertimin “Faigel”sh.p.k [I Paditur] Shoqeria Anonime”Veneto Banka” [I Paditur] Shoqeria e Permbarimit Privat “AEF Bailiff service”sh.p.k [I Paditur] Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 182
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Selim Luku [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 197
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Sabije Pepa [Paditės] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1064
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Adnan Zizolli [Paditės] “MAK ALBANIA” SH.P.K [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1069
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Faik Islamaj [Paditės] Ajet Ruzi [I Paditur] SHOQERIA “BEEM-1” sh.p.k [Person i Tretė] SHOQERIA ”K & J” sh.p.k [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1075
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lefter Minga [Paditės] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1307
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Muca [Paditės] CEZ Shperndarje sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1325
 • Data e Gjykimit:
 • 05.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Fladjona Armiri [Paditės] Lotaria Kombetare sh.p.k. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 261
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Kryegjyshata Boterore Bektashiane / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 282
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave; Vesime Xhaxhi; Hasan Pema; Sefer; Gjyle; Kujtim; Ikbale; Artan; Anila; Fatos; Klajdi Pema;Suzana Xhetani; Alma taraku (Pema); Dhurata Mato; Arben Vorpsi; Lumnie; Halil Vorpsi ; Irma Canameri; Emine Stehaj; Qanie Bakalli; Myzejen Kucuku; Liri Fortuzi; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 287
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Kardashi / Ministria Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 205
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Enti Kombetar i Banesave / Kujtim Xhaferi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 210
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Media / Sh.a ( TV Shijak ) / Shoqeria Permbarimore Albase Sh.p.k ; Autoriteti Mediave Audiovizive
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 221
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Xibri [Paditės] Genci Shtepani [I Paditur] Bashkia Tiranė [I Paditur] Shoqėria “TREG-TRANS-HYS A” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje e relatores Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 239
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Qemal Gani [Paditės] Qamile Gani [Paditės] Selman Gani [Paditės] Bukurie Gani [Paditės] Vladimir Gani [Paditės] Shoqeria “XH&M”-shpk (ish Shoqeria Merkaj) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 244
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Rushan Guce [Paditės] Banka “Credit Agricole-Shqiperi” sha [I Paditur] Studio Permbarimore “Kreon” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 253
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Mark Gjinaj [Paditės] Valbona Gjinaj [Paditės] Operatori i Sistemit te Transmetimit sh.a, [I Paditur] Avokatures se Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 899
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Erjon Llabani [Paditės] Sofika Gallo [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 917
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Halim Karaj [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave [I Paditur] Avokatures se Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 933
 • Data e Gjykimit:
 • 04.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Lejla Kotrri (Islami) [Paditės] Shoqėria “Alsat” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 488
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Verdho [Paditės] Marisa Kacorri [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 508
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Marjeta Xhebrahimi (Pashaj) [Paditės] Albert Pashaj [I Paditur] Mimoza Pashaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 532
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Etem Emini [Paditės] AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE [I Paditur] Avokatura e Shtetit Tirane [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1027
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ajet Gjorgji [Paditės] Hysni Bali [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1052
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ardian Ndreka [Paditės] Shoqeria “Shqip” Limited–Liabiliti Company –Gazeta “Shqip” [I Paditur] Shoqeria Media Mapo Limited–Liabiliti Company – Gazeta “MAPO” [I Paditur] Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane [I Paditur] Avokatures se Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1068
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Koci Tahiri [Paditės] Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 439
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Endri Baliko [Paditės] Albcontrol sh.a. [I Paditur] Sindikata e Pavarur tė Kontrollorėve tė Trafikut Ajror (SPKTA) [I Paditur] Sindikata e Pavarur tė Teknikėve tė Kontrollit Ajror (SPTKA [I Paditur]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2391
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Sonilda Gjoci [Paditės] Shoqėria “Albcontrol” sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 324
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Visar Kashari [Paditės] Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregėtisė dhe Sipėrmarrjes [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 339
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Razije Lloti [Paditės] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Diber [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 360
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Salvator Sotiri [Paditės] Mirela Varfi [Paditės] Brikena Sema [Paditės] Gjergji Sotiri [Paditės] Pavlina Sotiri [Paditės] Agjenia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2897/121
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Argita Malltezi [Paditės] Taulant Balla [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 37
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Dido [Paditės] Shoqeria 'Volalba' shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 449
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ludovik Shabi [Paditės] Cez Shpėrndarje sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1697
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Hakani [Paditės] Dorjana Lato [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1719
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria Albanian Mobile Communications sh.a [Paditės] Drejtoria e Pėrgjithshme e Tatimeve, Tiranė [Person i Tretė] Besnik Cobaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1732
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ornela Tafa [Paditės] Shoqėria “Posta Shqiptare” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 591
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Artan Merxhushi [Paditės] Emin Hoxhallari [Paditės] Rizvan Muēa [Paditės] Shoqėria pėrmbarimore “Executores Litium” sh.p.k [I Paditur] Shoqėria “Vila Park Alb” sh.p.k [I Paditur] Banka “Credit Agricol – Shqipėri” sh.a [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 611
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Maksim Lesko [Paditės] Zyra Permbarimore Private Justitia [I Paditur] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane [I Paditur] Dalip Kadiu [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 626
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Ahmetaj [Paditės] Ferdinand Kullau [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 58
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Banushi [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė, [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 59
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Beliu [Paditės] Astrit Qinami [Paditės] Selami Qinami [Paditės] Fiqirete Majollari [Paditės] Hysen Belena [Paditės] Besnik Konci [Paditės] Gugash Balena [Paditės] Ramazan Konci [Paditės] Sibonez Bilbili [Paditės] Dritan Konci [Paditės] Fatjona Gashi [Paditės] Fejzi Konci [Paditės] Zamira Molla [Paditės] Paqize Petrela [Paditės] Remzi Turdiu [Paditės] Myherie Toska [Paditės] Makbule Hallulli [Paditės] Pellumb Farka [Paditės] Ramiz Farka [Paditės] Shoqeria “ Boja Tirana ” sh.a [I Paditur] Ministria e Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 77
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Arjola Rexhaj [Paditės] SHOQERIA “P & P PEOPLE” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 542
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria "Vodafone Albania" Sha [Paditės] Shoqėria "S.A.E.A" Shpk [I Paditur] Shoqėria "Rain Works" Shpk [I Paditur] Shoqėria "Eurosil" Shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 550
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Klea Yzo [Paditės] Gramoz Yzo [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 565
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Sofe Hajdarmataj [Paditės] Shoqėria "Trajtimi i Studentėve Nr.1”, sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 556
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Pjetra [Paditės] Rozina Pjetra [Paditės] Edmond Hysaliu [I Paditur] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Palujteshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4373/580
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Pirro Thomo [Paditės] Salih Tagani [I Paditur] Skifter Tagani [I Paditur] Luan Tagani [I Paditur] Enti Kombetar i Banesave [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 590
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Sami Lala [Paditės] Cez Shpėrndarje sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1097
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Lleshi / Defrim Lleshi
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1215
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Jonuz Haklaj [Paditės] “Ndėrmarrja Trajtimit tė Studentėve nr. 2” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Elida Xhomo [Paditės] Tatjana Coadari [Paditės] Arben Hakani [Paditės] Shoqėria “UNIVERSAL UNIVERSITIES GROUP” sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 140
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Eli Kondi / D.R.S.SHoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 144
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Selim Shima [Kėrkues] Besnik Shima [Kėrkues] Nazmi Shima [Kėrkues] Zyra e Gjendjes Civile Thumane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 151
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Siderola Shema / CEZ Shperndarje Sh.a ; Mitro Telo
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1025
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Valbona Hajce [Paditės] Shoqeria ''ĒEZ SHPERNDARJE'', sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1046
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Hoxha / Komuna Bubq
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1054
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Gjizela Prendushi [Paditės] Martin Prendushi [Paditės] Leke Prendushi [Paditės] Marije Prendushi (Matathia) [Paditės] Jolanda Prendushi [Ndėrhyrės Kryesor] Tonino Prendushi [Ndėrhyrės Kryesor] Elda Prendushi [Ndėrhyrės Kryesor] Marin Prendushi [Ndėrhyrės Kryesor] Enrik Prendushi [Ndėrhyrės Kryesor] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1271
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Veroniqi Vardhami [Paditės] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1280
 • Data e Gjykimit:
 • 03.02.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Kodra [Paditės] Shoqeria “Prodhim Mobilje” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5095
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Cela [Paditės] Xhemal Shelja [I Paditur] Saba Shelja [I Paditur] Murat Cela [I Paditur] Vath Shelja [I Paditur] Xhuma Kallmeti (Shelja) [I Paditur] Qamil Shelja [I Paditur] Esmaja Xhaja(Shelja) [I Paditur] Vera Cangu (Shelja) [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te palujteshme Kruje [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1357
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Kraja [Paditės] Autoriteti i Pergjithshem Rrugore [I Paditur] Shoqeria “Albavia” shpk [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6162
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Polo Cakalli [Paditės] Zyra e Permbarimit Tirane [I Paditur] Agjensia e Trajtimit te Kredive [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 549
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Xhemile Gjakova [Paditės] Komisioni i Kthimit dhe Kompesimit te Pronave [I Paditur] Qamile Bardhi [I Paditur] Petrit Bardhi [I Paditur] Ilir Bardhi [I Paditur] Hamid Bardhi [I Paditur] Abdulla Broca [I Paditur] Hysen Kasmi [I Paditur] Zenel Elbasani [I Paditur] Ibrahim Elbasani [I Paditur] Zoje Kuqi [Paditės] Abdurrahman Gjakova [Paditės] Bashkia Kruje [I Paditur] Hatixhe Broca [I Paditur] Arben Broca [I Paditur] Agron Broca [I Paditur] Miranda Broca
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1874
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Robert Dema [Paditės] Antoneta Dema [Paditės] Artur Dema [Paditės] Merita Topalli (Dema) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3916
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Rafete (Bineri) Qesko [I Paditur] Suate Qesko [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3413
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “ALBEST” shpk [Paditės] Inspektoriati Ndertimor dhe Urbanistik, Bashkia Tirane [I Paditur] Komuna Dajt,Fshati Linze Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3566
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Mihal Thomaj [Paditės] Tokli Thomaj [Paditės] Zyra e Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6068
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Aeroporti "Nene Tereza" sh.a [Paditės] Z.R.P.P. Kruje [I Paditur] Osman Picari [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3664
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ervis Shytani [Paditės] Leze Cuni [Paditės] Tonin Shytani [Paditės] Adriano Shytani [Paditės] Kol Shytani [I Paditur] Gjystina Shytani [I Paditur] Zhuj Dodaj [I Paditur] Pashke Vorfaj [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimi tė Pasurive tė Paluajtshme Kruje [Person i Tretė] Komuna Thumane [Person i Tretė] 20
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6239
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Violeta Keputa [Paditės] Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Mat [I Paditur] Drejtoria e Sigurimeve Shoqerore Diber [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6240
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Isuf Beqja [Paditės] Naim Kallari [Paditės] Mersin Kurti [Paditės] Abaz Kurti [Paditės] Qazim Sejdini [Paditės] Mustafa Beqja [Paditės] Enver Vraja [Paditės] Qazim Balliu [Paditės] Faik Balliu [Paditės] Rexhep Tahiri [Paditės] Muharrem Balliu [Paditės] Sabri Tahiri [Paditės] Haxhi TaBeqja [Paditės] Ali Beqja [Paditės] Ymer Beqja [Paditės] Caje Aliu [I Paditur] Hasan Kasmi [I Paditur] Hysen Kasmi [I Paditur] Naile Kasmi [I Paditur] Hajrie Kasmi [I Paditur] Irina Kasmi [I Paditur] Gezim Kasmi [I Paditur] Ikbale Strazimiri [I Paditur] Basri Mana [I Paditur] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Komuna Nikel Kruje [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Kruje [I Paditur] Aeroporti Nene Tereza sha [Ndėrhyrės Dytėsor] Keshilli i Ministrave [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2523
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Antoneta Mancellari [Paditės] “Shoqėria INSIG” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2315
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Drita Laci [Paditės] Hamdi Cukalli [I Paditur] Artan (Kristo) Cukalli [I Paditur] Edmon Cukalli [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6126
 • Data e Gjykimit:
 • 30.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Romina Shkreli [Paditės] Nargis Lungu (Shkreli) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6012
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Noka [Paditės] Violeta Noka [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6027
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Vullnet Deda [Paditės] Lulezim Farka [I Paditur] Xenita Farka [I Paditur] Zyra Rajonale e Agjensise se Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Qarku Tirane [I Paditur] Komuna Farke [Person i Tretė] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive e Paluajtshme Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6039
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Lirije Kurti [Paditės] Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Mat [I Paditur] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4956
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Agjensia Doganore "A & A INTERNACIONAL” SH.P.K [Paditės] Operatori i Sistemit tė Transmetimit (OST) Sh.A [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4982
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Dylbere Cetaku [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur] Avokatures se shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5096
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "KORCA" shpk [Paditės] Xhevat Kocia [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3869
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Mihali / Shoqeria Kurum Internacional Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4903
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Jani Berukas [Paditės] Shoqeria “ALBControl” sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5338
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Derrasa [Paditės] Eglantina Derrasa [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimeve [I Paditur] Armand Derrasa [Paditės] Ardian Derrasa [Paditės]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4138
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Jovan Vasili [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1271
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Lace [Paditės] Sanie Xhakollari [I Paditur] Artan Xhakollari [I Paditur] Shoqėria pėrmbarimore “TDR GROUP” Shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6116
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Cullhaj [Paditės] Neriman Cullhaj(Islami) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5683
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Martin Nikolla [Kėrkues] D.R.S.SH.Diber [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 246
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Prefekti Qarkut Diber / Zyra e Permbarimit Diber; Petrit Zili
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1105
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Lefter Llojaj [Paditės] Liljana Llojaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5044
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Riza Berberi [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5639
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ymer Mukollari [Paditės] Shoqeria "VEFA" ne administrim [I Paditur] Zyra e Permbarimit Pogradec [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6041
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Salvatore Bushati [Paditės] Jul Bushati [Paditės] Beatrice Bezhani [Paditės] Aleksander Bushati [Paditės] Sulejman Rexhepi [I Paditur] Agjensia Rajonale e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave ish Pronareve [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 715
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Xhevahire Jakupi [Paditės] Ramazan Kasmi [Person i Tretė] Kastriot Xhuxha [Person i Tretė] Zyra Permbarimore Kurbin [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6016
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Migena Perlika [Paditės] Ndermarrja Pastrim-Gjelberimit e Treg Bashkia Kamez [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6396
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Hysni Qordja [Paditės] Halil Hasa [I Paditur] Sadete Hasa [I Paditur] Gentian Hasa [I Paditur] Sadik Hasa [I Paditur] Bashkim Lamaj [Person i Tretė] Bejte Hasa [I Paditur] Resmije Shkoza [I Paditur] Nadire Hasa [I Paditur] Hatixhe Ramaliu (Hasa) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 294
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 'El-Frigo 2" shpk [Paditės] Shoqeria 'E.F.P' shpk [Paditės] Shoqeria Permbarimore Private 'Bailiff Service Albania' [I Paditur] Petraq Guxho [Paditės] Rudina Guxho [Paditės] Raiffeisen Bank [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2127
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Qazim Abdihoxha [Paditės] Adriana Abdihoxha [Paditės] Ilir Kondi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5640
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Gentian Gici [Paditės] Vjollca Hoxha [I Paditur] Kujtim Hoxha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5168
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Zere [Paditės] Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 (ish-Trajtimi i Studenteve nr.1) Sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5188
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Migena Haznedari / Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5209
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Vidan Heta / Shpetim Bimo
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6082
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Rreza [Paditės] Qendra Kombetare e Kultures per Femije [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6125
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Luan Vahidi [Paditės] Burhan Vahidi [I Paditur] Shpetim Vahidi [I Paditur] Shenaze Kasemi (Vahidi) [I Paditur] Pranvera Hoxhaj (Vahidi) [I Paditur] Naxhije Meta(Vahidi) [Person i Tretė] Fatmira Drini (Vahidi) [Person i Tretė] Diana Murataj (Vahidi) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3074
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Fushe Kruje Cement Factory" shpk [Paditės] Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Komuna Thumane [I Paditur] Zyra Permbarimore "Fat 2010" [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4966
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “West Alarm” sh.p.k [Paditės] Shoqėria “COBRA SECURITY”sh.p.k [I Paditur] Shoqėria “PANTERA SECURITY”sh.p.k [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4979
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Thoma Papadhimitri [Paditės] Shoqeria “Operatori i Sistemit te Transmetimit OST” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6127
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nanie Shkreli [Paditės] Aferdita Shkreli [Paditės] Mehmet Shkreli [Paditės] Rifat Shkreli [Paditės] Rahmije Xhemrishti [I Paditur] Arife Hysa [I Paditur] Hajrie Qatipi [I Paditur] A.K.K.P. Tirane [I Paditur] Komisioni i Ndarjes se Tokes, Komuna Kashar [Person i Tretė] Z.V.R.P.P. Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 924
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Sami Shtepani [Paditės] Adrian Shtepani [I Paditur] Flora Shtepani [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6056
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Kora" shpk [Paditės] Agjensia e Zhvillimit te Zonave Malore (MADA) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6163
 • Data e Gjykimit:
 • 29.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ismet Senka [Paditės] Drejtoria INSIG Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3132
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Luciana Naraci [Paditės] Drejtoria nr. 3 e Punetoreve te Qytetit, (ish Ndermarrja Komunale Banesa nr. 3 Tirane [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, Tirane [I Paditur] Serxhio Petrela [Person i Tretė] Juna Beqiraj [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3165
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Tefik Tershana [Paditės] Hasan Zela [I Paditur] Asije Zela [I Paditur] Eduart Sheldia [I Paditur] Meri Celiku (Sheldia) [I Paditur] Marie Sheldia [I Paditur] Enrik Sheldia [I Paditur] Liljana Sheldia [I Paditur] Filomena Sheldija [I Paditur] Amaltin Sheldija [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3187
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shaban Mesi [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tiranė [I Paditur] Universititeti Bujqėsor i Tiranes [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3691
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Guma / Artur Guma
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3740
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Roland Musabelliu / K.E.SH Security SH.R.S.F Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3747
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Admir Axhami / Shoq. Procredit Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3347
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Enver Tabaku [Paditės] Agim Karamuca [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3382
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Eni Hyka [Paditės] Firma “AGI Kons”, sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3387
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Vullnet Sinaj [Paditės] Banka Societe Generale Albania sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3599
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Abiol Kamberi [Paditės] Ministria e Financave,Dega e Thesarit Tirane [I Paditur] Prokuroria prane gjykates se rrethit gjyqesor Fier [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3607
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Tanush Delvina [Paditės] Besnik Alliu [Paditės] Myzejen Alliu [Paditės] Ministrija e Finacave Tirane [I Paditur] Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes se Prones Publike [I Paditur] Avokatia e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3630
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Besmir Velaj [Paditės] Shoqeria “Cez Shperndarje” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4827
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Islam Isaku [Paditės] Ylli Muca [Paditės] OST Security sha Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4846
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ikmet Sinan Inal [Paditės] Shoqeria “ DNX Nitro Industria Kimike “ sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5337
 • Data e Gjykimit:
 • 28.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Refat Brahimllari [Paditės] Shoqeria "Albania Petrol" shpk [I Paditur] Shoqeria "Taēi Oil Internacional Trading and Supply Company" sh.a [I Paditur] Shoqeria "Art Konstruksion" [Ndėrhyrės Kryesor]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4191
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Hanaj [Paditės] Ahmet Tusha [I Paditur] Shoqėria “Albion Construksion” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4198
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Suzana Shehaj / Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4209
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Zajmina Vasjari [Paditės] Shoqeria tregtare “Vajra Bimore” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4928/969
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mahmudie Hyka [Paditės] Aishe Bali [Paditės] Sabrije Ismaili [Paditės] Ahmet Hoxha [I Paditur] Fejzulla Fejza [I Paditur] Hysen Xhanari [I Paditur] Gramoz Xhanari [I Paditur] Viktor Xhanari [I Paditur] Arben Hoxha [I Paditur] Ganimete Xhabrahimi [Person i Tretė] Mynyre Vrapi [Person i Tretė] File Hoxha [I Paditur] Hume Xhameta [I Paditur] Lumturije Meta [I Paditur]
 • Relatori:
 • Perjashtim
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3935
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shaban Pupa [I Paditur] Agjencia e Zhvillimit Bujqėsor dhe Rural (AZHBR) [Paditės]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4940
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Kacandon Canaj [Paditės] Raiffeisen Bank Sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3791
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Florian Meculi / CEZ Shperndarja Sha.
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3836
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Musabelliu [I Paditur] Ilmi Hutra [I Paditur] Engjell Bashikaj [I Paditur] Vullnet Kopaci [I Paditur] SHOQERIA “ALBTELECOM” sh.a, [Paditės]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3851
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Honke Domi [Paditės] Kėshilli i Ministarave [I Paditur] Agjensia e Legalizimit dhe Urbanizimit dhe Integrimit tė Zonave/Ndėrtimeve Informale [I Paditur] Kristqa Mania [I Paditur] Jakup Kokonozi [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4077
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Sul Pinari [Paditės] Mexhit Pinari [Paditės] Apostol Mici [I Paditur] Ylli Merkohasani [I Paditur] Shoqeria “ Simaku“ sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4082
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Alfons Neli / Ollga Tarelli
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4096
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Albi Gjenerali / Shoq. CEZ Shperndarja
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5665
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Silvana Ulqinaku [Paditės] Ylli Ulqinaku [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5670
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Faik Pollo [Paditės] Ujesjellesi sh.a. Mat [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5674
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Nezir Hyka [Kėrkues] A.K.K.P. Tirane [Person i Tretė] Zyra e Gjendjes Civile Kruje [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4276
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Haziz Koxha [Paditės] Ermir Keqi [I Paditur] Shpetim Keqi [I Paditur] Faslli Kastrati [I Paditur] Valter Doda [I Paditur] Man Dajci [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4296
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Isuf Gica [Paditės] Shoqėria “Kurum Internacional”sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4345
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Arben Mumajesi [Paditės] Shoqėria tregtare “ALBCONTROL”sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2138
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Pandeli Theodhori [Paditės] Petro Avale [Person i Tretė] Gjergj Avale [Person i Tretė] Eleni Theodhori [Person i Tretė] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2163
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Murat Buci [Paditės] Zyra e Gjendjes Civile, Bashkia Kamez, Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6036
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ervin Lili [Paditės] Union BANK [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4247
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Elena Nita [Paditės] Shoqėria “Trenk Walder Civet 2000” Sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4268
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Agetina Prela / Ndoke Nika
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4288
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Debt International Advisory“Degė e Shoqėrisė sė Huaj [Paditės] Shoqėria “TIS Solution” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4302
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Zenelaj / Shoqeria Raiffeisen Bank Sh.a; Permb. Gjyqesor Eduart Allamani
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4313
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Mereme Lice / A.K.K.Pronave ; Av. shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4330
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom / Serafin Mitre
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5147
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Adnan Muka [Paditės] Nexhitije Muka [Paditės] Bedrije Quku [Paditės] Uran Muka [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave [I Paditur] Nazmije Muka [Person i Tretė] Emirjam Kotrri [Person i Tretė] Vlefta Muka [Person i Tretė] Edlira Nika [Person i Tretė] Bujar Muka [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5157
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ina Zeri (Muca) [Paditės] Shoqeria ‘’AMC’’ SH.A [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5163
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ismail Dauti / Flora Dauti
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2825/575
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Huli [Paditės] Ahmet Katuci [I Paditur] Edmond Katuci [I Paditur] Gani Zeneli [Ndėrhyrės Dytėsor] Zyra e Rregjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Kurbin [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2856
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Alma Lushaj [I Paditur] Shoqėria “Albtelecom” sh.a., [Paditės]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2898
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Kodhelaj [Paditės] Shoqė ria “K&M Construction” sh.p.k [Ndėrhyrės Kryesor] Shoqė ria “Shė rbimi Pė rmabrimor ZIG” sh.p.k [I Paditur] Shoqė ria “NOA” sh.a [I Paditur] Lusan Muhametaj [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4910
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Doci [Paditės] Keshilli i Qarkut Durres-Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes Kruje [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4930
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Nazmie Arapi [Paditės] Ndėrmarrja e Trajtimit tė Studentėve Nr 3 Sh a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4947
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Merxhan Leka [Paditės] Shoqėria CEZ Shpėrndarje sh.a., [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5229
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ali Hasanllari / D.R.S.SH. Tirane; I.S.SH. Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5236
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Xhuma Kraja / Ndermarja e Trajtimit te Studenteve Nr.2
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5242
 • Data e Gjykimit:
 • 27.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Anila Mucmata / Ilir Mucmata
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3072
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Margarita Zhamo [Paditės] Jorgaq Zhamo [I Paditur] Majlinda Bihucaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3101
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria 'Polymeren Recycling Albania' Sh.P.K [Paditės] Shoqėria 'Shėrbmi Pėrmbarimor Zig' Sh.P.K., [I Paditur] ALPHA BANK - Albania, Sh.A., [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3123
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • ALBtelecom sh.a. [Paditės] Shoqėria Global Security” sh.p.k, [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3627
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Lefteri Antonaqis [Paditės] Ilia Antonaqis [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3662
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Lirije Fortuzi [Paditės] Gjyle Sula [Person i Tretė] Kujtim Pema [Person i Tretė] Mukadez Pema [Person i Tretė] Anila Shaba (Pema) [Person i Tretė] Klajdi Pema [Person i Tretė] Ikbale Pema [Person i Tretė] Artan Pema [Person i Tretė] Alma Taraku(Pema) [Person i Tretė] Hasan Pema [Person i Tretė] Dhurata Mato (Pema) [Person i Tretė] Myzejen Kucuku(Pema) [Person i Tretė] Sefer Pema [Person i Tretė] Halih Vorpsi [Person i Tretė] Suzana Xhetani (Vorpsi) [Person i Tretė] Arben Vorpsi [Person i Tretė] Lumnije Xhako (Vorpsi) [Person i Tretė] Qemal Deliallisi [Person i Tretė] Gezim Deliallisi [Person i Tretė] Emine Steaj (Pema) [Person i Tretė] Fatos Pema [Person i Tretė] Qanije Bakalli (Pema) [Person i Tretė] Vesime Xhaxhiu(Pema) [Person i Tretė] Irma Canameri (Pema) [Person i Tretė] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [Person i Tretė] Agjensia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit tė Zonave /Ndėrtimeve Informale,Drejtoria Rajonale [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3686
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria" Albalogic " shpk [Paditės] Shoqeria " Albase " ,shpk [I Paditur] Shoqeria " Horizon " shpk [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3247
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “KORKIS – 2009” sh.p.k [Paditės] Shoqėria “BELESOVA 1” sh.p.k [Paditės] Shoqėria “SILVA – 2003” sh.p.k [Paditės] Ramadan Toska [Paditės] Aurel Toska [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore “EXECUTORES LITIUM”(EXC LIT) sh.p.k [I Paditur] Shoqėria “ProCredit Bank” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3309
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Kapllan Pasha [Paditės] Cez Shpėrndarje sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3325
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Skender Koshi [Paditės] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Palujtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3270
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bujar Brahja / Lida Qendraj
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3363
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Av.Shtetit / A.K.K.Pronave; Zoje Hasani
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3571
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Arjana Delishi [Paditės] Basri Delishi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4776
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Petro Basia ( Basha) / Ujesjelles Kanalizime Tirane UKT
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4795
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Prec Gega [Paditės] Ministria e Financave,Dega e Thesarit Tirane [I Paditur] Prokuroria prane gjykates se rrethit gjyqesor Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4822
 • Data e Gjykimit:
 • 23.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Antonio Likaj [Paditės] Shoqėria OST Security sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4139
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Enisa Gaxho [Paditės] Banka “Credit Agricole-Shqiperi” sha (ish ‘’banka Emporiki Shqiperi’’ sha) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4159
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Mark Margjini / Mersim Gjuci
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4174
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Deserta Selmani [Paditės] Mit'hat Selmani [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4887
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Esma Muzhaqi [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4923
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Skender Sadiku / D.R.S.SHoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4927
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Florjan Lifo [Paditės] Rigerta Mara [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3739
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pėrgjithėshme e Burgjeve [Paditės] Shoqėria “4 A - M” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3763
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Fjolla [I Paditur] Hazis Fjolla [I Paditur] Prefekti i Qarkut Tirane [Paditės] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit Tirane [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3766
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Adem Rasa [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe e Kompesimit te Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit Tirane [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4024
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Semiha Rami (Muka) [Paditės] Njazi Muka [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit] Zyra Vendore e Regjistrimi tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4033
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Qemal Qefalia [I Paditur] Prefekti Qarkut Tirane [Paditės] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive Tirane [Person i Tretė] Artan Shtishi [Ndėrhyrės Dytėsor]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4036
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Edmond Mato [Paditės] Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane [I Paditur] Shoqeria Permbarimore Private“Ardael”,shpk [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5590
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit [Paditės] A.K.K.Pronave Tirane [I Paditur] Gjon Pasko [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5614
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Arifaj” shpk [Paditės] Shoqeria “Raiffeisen Bank” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5654
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Zef Hisku [Paditės] O.S.T. sh.a. Tirane [I Paditur] O.S.T. sh.a. Sektori Komsi Burrel [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4239
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Shkėmbi [Paditės] Ylli Dosti [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4240
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Paplekaj [Paditės] Edmonda Paplekaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4267
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Lusha [Paditės] Emine Xhanija (Lusha) [Paditės] Hatlie Cuku(Lusha) [Paditės] Nexhmije Begzati(Baftjari) [Paditės] Myrteza baftjari [Paditės] Alime Hoxha(Baftjari) [Paditės] Mahmut Brari [I Paditur] Gezim Brari [I Paditur] Ymer Brari [I Paditur] Bashkim Ulaj [I Paditur] Xhuvane Brari [I Paditur] Sheqere Xhafa(Brari) [I Paditur] Xhavit Brari [I Paditur] Lumturije Brari [I Paditur] Artan Brari [I Paditur] Durim Brari [I Paditur] Merita Memoci(Brari) [I Paditur] Shoqeria “Gener-2” shpk [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4197
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ejvis Pila [Paditės] SHPĖRNDARJE sh.a, [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4208
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Hava Muhedini [Paditės] Pembe Kasemi [I Paditur] Aferdita Shehu [I Paditur] Zylyftar Jahja [I Paditur] Abedin Jahja [I Paditur] Ferika Hasa [I Paditur] Merushe Gjoka [I Paditur] Naime Gjyzeli [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4221
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Drita Murrani / D.R.S.Shoqerore Diber
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4232
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Federata e Sindikatave te Arsimit dhe Shkences [Paditės] Konfederata e Sindikatave te Shqiperise (KSSH) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4241
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Kadri Kuka [Paditės] Ujėsjellės Kanalizime sh.a. [I Paditur] Zyra Permbarimore Ardael shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4271
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Haxhire Denjeli [Paditės] Kole Kuka [I Paditur] Mark Arra [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5076
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Marlin Sukaj [Paditės] Universiteti Amerikan i Tiranės (UAT) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5093
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Elton Roka [Paditės] Shoqėria Tregtare “2A-L” shpk [I Paditur] Banka “NBG Bank” sha [I Paditur] Pėrmbaruesi gjyqėsor privat Vasil Shandro [I Paditur] Zyra e Rregjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5122
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ardian Spahiu [Paditės] N.O.A. sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2684
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Cela [Paditės] Shoqeria Volalba Shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2707
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Svetllana Marku [Paditės] Tanush Kaso [I Paditur] Gazeta Republika [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evgjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2786
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Xhovalin Tarazhi / Banka Societe General Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4867
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Nasi [Paditės] Shoqėria ”Cez Shpėrndarje” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4895
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Gladiola Bardhoshi [Paditės] Shoqeria “Trajtim Studenti Nr.2“, Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4909
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Xhemile Sadiku (Diku) [Paditės] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Diber [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5172
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Universiteti i Tiranės [Paditės] Shoqėria “Xhengo” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5183
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Pelikani Security” sh.p.k [Paditės] Saimir Shehi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5201
 • Data e Gjykimit:
 • 22.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Jonian Mato [Paditės] Arben Bundo [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2748
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Sadete Luli [Paditės] Rolenc Luli [Paditės] Suela Luli [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimit. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2863
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Rasim Berisha / Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2876
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Esmeralda Kapcari [Paditės] Shoqeria Primo Comunications shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3603
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ike Trifoni [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave [I Paditur] Avokatia e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3619
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Vashe Lleshi / D.R.Sig. Shoqerore Tirane; Drejtoria Arkivit te Inst.Sig.Shoqerore
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3626
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Paqize Gjinali (Bega) [Paditės] Lumturi Gjashta (Bega) [Paditės] Gezim Bega [Paditės] Mehmet Bega [Paditės] Shpetim Bega [Paditės] Besnik Bega [Paditės] Sabire Bega [Paditės] Hatixhe Roshi(Bega) [Paditės] Hexhmije Afjani (Bega) [Paditės] Lirije Bega [Paditės] Altin Bega [Paditės] Iris Bega [Paditės] Irida Spahiu (Bega) [Paditės] Lejla Baholli (Huta) [Paditės] Bujar Huta [Paditės] Shemsedin Huta [Palė e Interesuar] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronės, Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3121
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Geci shpk [Paditės] Federata Shqiptare e Volejbollit [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3159
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ismail Bushkola / Fatmir Kosta
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3222
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Ajdini [Paditės] Shoqėria Pėrmbarimore Zig sh.p.k [I Paditur] Banka Societe Generale Albania sha [Person i Tretė] Ilir Ustameta [Person i Tretė] Florinda Ustameta [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3039
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gerald Hala / Alba Cano
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3103
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Hazis Gjura [I Paditur] Prefekti i Qarkut Tiranė [Paditės] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit] ZyraVendore e Rregjistrimit tė Pasurive tė Paluajtėshme Tiranė [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3211
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Anest Decka [Paditės] Kristaq Decka [I Paditur] Violeta Decka [I Paditur] Zyra e Rregjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Kurbin [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4727
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Canaj; Lefter Canaj / Shoq.Ujesjelles Kanalizime Tirane Sha. (UKT)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4737
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Neshat Ndreu / Nderrmarja Trajt.Student.Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4761
 • Data e Gjykimit:
 • 21.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “EKOAM “sh.p.k [Paditės] Shoqėria “KREYZA & DM” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3993
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "SIGAL UNIQUA GROUP" shpk [Paditės] Shoqeria e Permbarimit gjyqesor privat ‘’EPSA’’ [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4057
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Dhurata Dardha / KESH Security ( SHFSF ) Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4102
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Suela Abazi [Paditės] Ora Sh.A [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4841
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Gace [Paditės] Shoqėria “Coca- Cola Bottling Shqiperia” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4854
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “INTERNACIONAL” shpk [Paditės] “Ujėsjellės Kanalizime” Sh.a [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4878
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Manol Koloi [Paditės] Shoqėria “ Kid Zone” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3631
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bilie Kalemi [Paditės] Shoqeria "Sigal" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3643
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Altin Qira [Paditės] Kurt Qira [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3654
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Albanian Mobile Communications” sh.a [Paditės] Drejtoria Rajonale e Sherbimit Kombetar te Punesimit Tirane [I Paditur] Uzina e Lendeve Plasese Elbasan, Mjekses Elbasan [I Paditur] Reparti Ushtarak Nr 7010 (Brigada e mbeshtetjes Rajonal) Kukes [I Paditur] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Durres [I Paditur] Shkolla “Rinia” Durres [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3953
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Fondi Shqiptaro–Amerikan, i Ndermarrjeve [Paditės] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane [I Paditur] Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme [I Paditur] Avokatures se Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3966
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Zyko / Zhuljeta Zyko
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3985
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Jeta Hysa [Paditės] Dhurata Mati (Hysa) [Paditės] Servete Hysa [Paditės] Flamur Hysa [Paditės] Arben Hysa [Paditės] Sofie Halilaj (Hysa) [Paditės] Sanie Comanaj(Hysa) [Paditės] Sheqere Hysa [Paditės] Ali Hysa [Paditės] Lutfie Bardhi (Hysa) [Paditės] Lavdie Bardhi (Hysa) [Paditės] Majlinda Hysa (Cadri) [Paditės] Menduije Hys(Forgali) [Paditės] Sabit Hysa [Paditės] Hekuran Hysa [Paditės] Shkelqim Hysa [Paditės] Shoqeria “Albafilm” sha [I Paditur] Avokatura e Shtetit [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit prane Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur] Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisė dhe Sipėrmarrjes [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit prane Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisė dhe Sipėrmarrjes [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5496
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Fisnik Pulaj / Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane; Av. shtetit Liri Fortuzi
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5560
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Kozeta Boka / Agim Cami; Aleksandra Boka; Kristiana Boka; Sotiraq Boka
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5574
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria "Jori" sh.p.k. [Paditės] Shoqėria "Albafilm" sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4183
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Belina Cela / Lysen Cela
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4204
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Albania New Farm” shpk [Paditės] Shoqeria “Amario Pharma” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4226
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Hate Peca [Paditės] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore, Tiranė [I Paditur] Instituti I Sigurimeve Shoqėrore [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2027
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Jemine Durishti [I Paditur] Alketa Durishti [I Paditur] Silvana Durishti [I Paditur] Hysen Durishti [I Paditur] Adriana Durishti [I Paditur] Majlinda Peposhi [I Paditur] Mirela Zhegu [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave (AKKP) Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2065
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimit / Marash Zhaborja
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2082
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Fiqirete Sela / Permb. Gjyqesor Privat Shoq. Albase Sh.p.k; Denisa Thomaraj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4133
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregetare “Classic” sh.p.k [Paditės] Shoqeria Tregetare “Autokrista” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4144
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Fortuzi [Paditės] Shoqeria “Vila Park-Alb” shpk [I Paditur] Shoqeria “Alpha Bank Albania” sha [I Paditur] Shoqeria Permbarimore “Executores Litium” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4179
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Nezihat Stermasi [I Paditur] Mirjam Stermasi [I Paditur] Bardhyl Fico [I Paditur] Hava Fico [I Paditur] Ridvan Resuli [I Paditur] Edvin Resuli [I Paditur] Ingrid Demi(Resuli) [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur] Zyra Vendosre e Regjistrimit te Pasurive te Palujteshme Fier [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4165
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Beg Haxhiu [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4175
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Kledian Pasholli [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimit [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4210
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Denis Aliu [Paditės] CEZ Shpėrndarje sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4964
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Naim Elezi [Ndėrhyrės Kryesor] Shoqėria "Drini" Sh.a [I Paditur] Shoqeria "VEFA" Sh.P.K., ne admnistrim [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5016
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Josif Prifti / Igli Gugashi Permbarues Gjyqesor Privat ; Ermira Prifti (Shehu )
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5038
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Myzejen Angoni ( Katroshi) / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2586
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Qemal Demiri / Shoq. CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2629
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Marigo Kushi [I Paditur] Berti Kushi [I Paditur] Agron Cullhaj [Person i Tretė] Shoqėria Pėrmbarimore Private “E.P.S.A” sh.p.k [Paditės] Banka Kombėtare e Greqisė Sh.a - Dega Tiranė (NBG Bank) [Person i Tretė] Shoqėria Pėrmbarimore Private “TDR GROUP” sh.p.k [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2648
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Zenel Kalaja [Paditės] Mehedi Guni [I Paditur] Bashkia Kruje [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Kruje [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4831
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gerald Shametaj [Paditės] Jakup Hoxha [I Paditur] Zhaneta Hoxha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4858
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ali Cane [Paditės] Ndėrmarrja e Trajtimit tė Studentėve nr.2 Tiranė sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4862
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Hadri [Paditės] Rudina Nikolli [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Albert Canaj [Paditės] “Xhajs”sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5143
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimeve Sh.a. / Shoqeria Permbarimore Alimadhi Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5146
 • Data e Gjykimit:
 • 20.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Tris Company” sh.p.k. [Paditės] Shoqėria “Cez Shpėrndarje”, sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Perjashtim
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2696
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Pietro Antonio Tafuro [Paditės] Zyra e Pėrmbarimit Privat “Power & Justice” sh.p.k [I Paditur] Luiza Demaj [Paditės] Libero Catalano [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2722
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pėrgjithshme e Shtetit [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Jakup Sela [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Diber [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2736
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Dhanai Goro [Paditės] Shoqeria “A & B” Sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3395
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Eblerta Ajeti [Paditės] SHOQERIA “ CEZ SHPERNDARJE” sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3569
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Florin Merlika [Paditės] Hatixhe Merlika [Paditės] Lumtor Merlika [Paditės] Elida Merlika [Paditės] Manjola Merlika [Paditės] Caje Hima(Hyka) [I Paditur] Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Palujteshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3576
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Haxhihyseni [Paditės] Sabrije Sokol (Kafexhiu) [Paditės] Fitret Dishnica(Sokoli) [Paditės] Mirlinda Duma(Sokoli) [Paditės] Artes Sokoli [Paditės] Teuta Bogdo (Haxhihyseni) [Paditės] Sadullah Haxhihyseni [Paditės] Lejla Haxhihyseni [Paditės] Nexhat Bushati [Paditės] Vildan Ghilaga (Bushati) [Paditės] Hidajete Kaftalli (Lohja) [Paditės] Artur Dume [Paditės] Arben Dume [Paditės] Rasihate Lohja [Paditės] Ardian Lohja [Paditės] Indrit Lohja [Paditės] Rovena Lohja [Paditės] Aferdita Lohja [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2503
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Nadire Dervishi [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Ballkize Struga [I Paditur] Rudina Struga [I Paditur] Mehmet Struga [I Paditur] Hasan Sami [I Paditur] Nadire Sami Konci [I Paditur] Thellenza Sami Paja [I Paditur] Agim Sami [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit Tirane [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2517
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a / Gjelberim Korbi; Aldo Dajti; Enver Caushi; Bashkia Tirane ; Projekti Tirana e Shendeteshme
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2743
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Klodian Bici / Antoneta Bici
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2961
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Afrim Koklaj [Paditės] Shoqeria “ SGS Automotiv Albania” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2981
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Arben Kola [Paditės] Fushe Kruje Cement Factory shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2984
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Halili [Paditės] Eltjana Halili [Paditės] Gledis Halili [Paditės] Ismail Halili [I Paditur] Zelije Halili [I Paditur] Banka e Tiranes [I Paditur] Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Kruje [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4152
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "Salillari" sh.p.k [Paditės] Aeroporti "Nene Tereza " Sh.a: [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4680
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Myftar Kastrati / OST Security Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4700
 • Data e Gjykimit:
 • 16.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Asllan Musteqja [Paditės] Xhavit Murati [I Paditur] Drita Murati [I Paditur] Milena Murati [I Paditur] Vangjel Dika [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3915
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Behar Shehi [Paditės] Aleksandra Shehi [Paditės] Drini Shehi [Paditės] Shoqeria ‘’SIGMA Viena Insurance Group’’ sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3938
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sefedin Keta / D.R.S.SH Diber
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3957
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Hodo; Silvana Hodo / Vjollca Hodo; Nafije Kaloti; Violeta Turullai
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4463
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Doriana Berushi [Paditės] Elton Berushi [Paditės] Byroja Shqiptare e Sigurimit [I Paditur] Alfred Ndershenaj [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4530
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Flutra Bicaku [Paditės] Shtepia Botuese Shtypshkronja Morava Sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4744
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Tarllamishi; Sokol Tarllamishi / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit; Zyra Vendore Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3392
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ergan Dollani / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3570
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Sirmade Beqaj / Zyra Permb. EPSA Sh.p.k; Banka e Tiranes Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3605
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare “I.S.P.P” sh.a [Paditės] Shoqeria “City Park” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4193
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  11.00
 • Palet ne proces:
 • Nazmije Shiftelia ( Xhixha) / D.R.S.SH; Komuna Zall Herr
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 402
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  11.40
 • Palet ne proces:
 • I.N.U.K Bashkia Tirane / Zyra Permb.Permbarues Helidon Xhindi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2514
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Alflexim” sh.p.k [Paditės] Shoqėria “M T S ” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3872
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  13.00
 • Palet ne proces:
 • Fjodora Fjora [Paditės] Shoqeria "Medical Aesthetics shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3892
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  13.40
 • Palet ne proces:
 • Blerina Malaj [Paditės] Shoqėria “Bilim Ilaē Sanayi ve Ticaret A-S” [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3921
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  14.20
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Leka [Paditės] Ilir Aga [I Paditur] Shoqėria “AGA” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5410
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  09.00
 • Palet ne proces:
 • Av. Shtetit / A.K.K.Pronave Tirane; Ramazan Tafa; Majlinda Lila; Ergys Nova; Z.V.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5447
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  09.40
 • Palet ne proces:
 • Qemal Mirdita / Ali Puprriqi; Gezim Denizi; Shaban Denizi; Ismet Lami; Ahmet Hoxha; Ramiz Lika; Arjan Rexhepi; Fadil Kovaci; Ramazan Ziri; Bashkia Fushe Kruje
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5491
 • Data e Gjykimit:
 • 15.01.2015  10.20
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Ylli / Shoqeria SITA