Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 116
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Elin Albania / Shoq. A.S.A.S.R.L Itali; Sherbimi Permbarimore Zig
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5096
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq Korca Sh.p.k / Xhevat Kocia
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5642
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Mark Biba / Byroja Shqiptare e Sigurimit (B.Sh.S)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 934
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Erjon Metani / Shoq.Permbarimore Private AFA 2010 Sh.pk; Raiffaisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5641
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Memo Sinaj / Drejt.Pergj.A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5739
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • INSIG Sh.a - Handicap International ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3088
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Qamil Alia - Halil Ballabani; Agj.Kombetare K.K.K.Pronave; Komuna Lis; Seksioni i Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes; Qarku Diber; Zyra Vendore Mat ; Z.V.R.Paluajteshme Mat
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3137
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Xhane Ramaj / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6029
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Faik Hoxha - Flamur Bala; Ahmet Meziri
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5338
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Derrasa; Eglantina; Armand; Ardian Derrasa / Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6014
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Aqif Muca; Zenel; Shefqet; Qani Muca; Fatime Muca (Peza); Trash.Ligjore te trashegimlenesit Selim Muca / Agjencia Rajonale e K.K.Pronave Ish-pronareve (Ish Komisioni KKPP); Shoq. Kato Aromatik Investiment Sh.p.k; Min.Bujqesise dhe Ushqimit; Kesh.Qarkut Tirane; Keshilli Bashkiak Vore; Zyra Vendore e Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6017
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Pal Gjinaj - Shoq. Gjoni Sh.p.k; Agj.Trajtimit te Kredive; Instituti Pemtarise Vlore
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6004
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Vili Minarolli; Anila Sykja (Kallfa) - Shoq. Xheko Sh.p.k; Agron Xheko; Zhaneta Xheko
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6028
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Hasan Banka / Uljan Kala; Shoq.Kalaj Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6040
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Kosova - Ndermarrja Ujesjelles Kanalizime Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1612
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Genc Ruli / Saimir Tahiri
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5205
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Mehdi Dana / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5221
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Ozuni / Shoq.Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4765
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Toska / Afrim Toska; Z.V.R.P.P. ( Zyra Vendore Rregj.Pasurive Paluajteshme )
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4215
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Natalina Noka; Liza Noka (Pepa); Mrije Noka (Picaku); Kristina Domgjoni; Goxhe; Vitore; Miranda; Aleksander; Gjok Domgjoni - Kisha Katolike Gurrez
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5061
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim cela / A.K.K.Pronave; Qarku Tirane; Bashkim Muzhaqi; Drejtoria Nr.3 e Punetoreve Qytetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5636
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Sina / Zyra Rajonale e K.K.P.Qarku Tirane; A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5637
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Cullhaj / Neriman Cullhaj (Islami)
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4237
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Dardan Gjata / Shoq. INSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2406
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Roqi; Hasan Roqi - Fatos Kadesha; Hylli; Fati; Kadesha ; Trasheg.ligjore te Sanie Kadesha (Lufta); Kujtim Lufta; Rapush ; Agron Lufta; Ardjana Mirdita ( Lufta); Fatbardha Kadesha; Zhaneta Kadesha (Harka); Arben Kadesha; Z.V.R.P. Paluajteshme; Zyra Permbarimit Shteteror
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3207
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Sharku; Genc Sharku / Kenin Sharku; Ajlin Sharku; Nexhmije Cela
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6055
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Idriz Dervishi / Ahmet Caka; Ylli Caka; Drita Caka (Vreshti) ; Komuna Dajt
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3838
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Haziz Kuka; Afiq Kuka / Ibrahim Lika; K.K.K.Pronave ish Pronareve prane Prefektures Qarku Diber; Agjencia Kombetare Privatizimit Dega Diber; Drejt. Bujqesise Mat
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2234
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Naime Brahja ( Muca) / Reshat Kallushi; Shadije Kalaja; Pranvera Sallaku; Bujar Kallushi; Elvira Serjanaj; Ismail Kallushi; Dalip Topulli; Ilir; Kliton Topulli; Sami Brahja; Arben; Gezim; Muharrem; Hasan; Astrit; Hasan; Bejte; Edmond Brahja; Sherife Brahja ( Fallza ); Bukurije Brahja; Zamira Doka (Muca); Hysen Muca; Sanije Muca; Besnike Berberi; Arjan Muca; Myzejen Brahja ( Muca ); Lutfije Muca; Fiqirete Vrapi; Fatbardha Haluli; Bektash Muca; Bajram Muca; Makbule Duka; A.K.K.Pronave; Komisioni Vendor Vlersimit Titujve te Pronesise; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6044
 • Data e Gjykimit:
 • 27.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Turdiu - Afrim Dibra; Haxhi Kupo
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2397
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Sazan Brahimaj / Shoq. Fasked Sh.p.k ; Shoq. Aurora Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2444
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Ilir Domgjoni / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5097
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Hasho; Hajredin Nasufi; Vlora Kaloshi (Kaziu); Alie Kaziu; Beglie Serdari; Xhike Bardhi (Kaziu); Zemri Kaziu; Diana Kuqi (Kaziu); Mustafa Kaziu; Besnik Kaziu; Rukie Merlika (Kaziu); Engjellushe Zhori - Kol Gjoni; Muharrem Metani; Bashkia Tirane; A.K.K.Pronave Qarku Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4466
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Elida Pertafi / Shoq. Globex Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3182
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Zamira Nova (Jella) / Shpresa Selgjekaj; Elvis; Mirsada; Elis Selgjekaj; Ferit Shalqizi; Sami; Hanke; Altin; Rahime; Sabrije; Ibrahim; Xhevahir; Zenel Shalqizi; Fatime Eshja (Shalqizi); Myzejen Shima (Shalqizi); Ballkize Bali Shalqizi; Spartak Halili; Shoq.Kamberi Sh.p.k; Dega e Agjencise e Ristrukturimit dhe Privatizimit Ndermarrjeve Bujqesore prane Min.Financave; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 504
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Avni Lika - Abdyl Zgura
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2519
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Pavlo Shkarpa / Maurizo Bega; Ingri Bego; Oresti Bega; Rizo; Vangjel Bega; Adrian Manxhaku ; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2836
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Dedja / Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5451
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Eqerem Lundra; Naime Hoxha (Lundra) / Bashkim Pasmaciu; Z.R.P.P.Tirane; Muhamet Lundra
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1016
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ingrid Goxhaj / Zyra Permbarimit Tirane; Enkeleda Gjyshi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1056
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Petrit Qordja; Artur Qordja / A.K.K.Pronave; Drejt.Punetoreve Nr.3 Tirane; Nazmi Juma; Shefki; Ylbert; Lulzim Juma; Sanije Dibra; Fatbardha Qejvanaj (Murthi); Mimoza Pelinku ( Murthi); Rexhep Murthi ; Ibrahim Murthi; Z.V.R.P.P.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5079
 • Data e Gjykimit:
 • 26.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit - Keshilli Sindikal i Minieres Kromit Bulqize; Federata Sindikal e Punonjesve te Industrise se Shqiperise; Shoq. Albchrome Sh.p.k (Ish Shoq.Koncesionere ACR Sh.p.k; Miniera Bulqize; Reparti Inspektim / Shpetim Miniera
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 643
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Artan Merxhushi / Shoq.Permbarimore Executors Litium (Exlit) Shoq. Tregtare Vila Park / ALB Sh.p.k. Shoq.Tregtare Alpha Bank Sh.a Z.V.R.P.P
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3831
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Qylhanxhiu / Korporata Elektro / Energjetike Shqiptare (KESH) Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3846
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Zenepe Lozi / D.R.S.Shoqerore Komuna Zall / Herr
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 965
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Rruga / Z.Q.R.P.P.Tirane Z.Q.R.P.P Durres Av.Shtetit Suzana Njuma Lule Sula Vjollca Ypi Bajram Veli Gjyze Maglini Muhamet Veli Shpresa Tota
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 976
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Mereme Aga - Zyra Permbarimit Privat ARB Sh.p.k Ujesjelles Kanalizime Sh.a
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 977
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Alfons Uka Enkeleda Uka - Studio Permbarimore T.D.R.Group Banka e Tiranes Sh.a
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2867
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Amadeus Group / Shoq. DHL Internacional Albania Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2870
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Binjaku / Ahmad Kilani Liljana Kilani ( Shima)
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2884
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Sigurimeve Albsig Sh.a - Shoq. Buci / 2007 Sh.p.k Veneto Bank ( Banka Italiane per Zhvillim) Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5134
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Sazan Shehaj / Shoq. Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5151
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Gjergj Gjoka / Shoq. Dy Yjet Sh.p.k Zenel Koka Pasho Celaji Edmond Gorezi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5165
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Tartari / Shoq.Ndermarrja Trajtimi i Sudenteve Nr.2
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3808
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Endrit Qoqja Liri Stermasi ( Qoqja) / Qemal Qoqja Agim Bilal Qoqja Qefsere Qesteri (Qoqja) Sulltane Uzeiri (Qoqja) Myzejen Masha ( Qoqja) Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 615
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Naim Korreshi / Shoq. Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 636
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjitheshme Shtetit / A.K.K.Pronave Selaudin Sharra Zana Pustina (Sharra)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5153
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Alfa / Projekt 2006 Sh.p.k / Bashkia Kamez
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5165
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Elda Lame / Shoq.Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5185
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave ; Tire Lika; Shkelqim ; Besnik; Altin; Fatos; Edvin; Elton; Skender; Naime; Erkin Lika; Drita Krasniqi (Lika)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 677
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit - A.K.K.Pronave; Mejreme Hida; Gezim; Fiqiri; Gani; Hajdar; Fatbardha; Minushe; Mefail Hida; Hajdije Meta (Hida); Qerime Dikollari ( Hida); Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4063
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Adriana Halili (Brahja); Maksim Brahja; Skender Cicollari; Qemal Ademi; Perekli Shuli; Hamit Kodra Emine Orini ( Memishaj); Kasem Zoto - Enti Kombetar i Banesave ; Shoq.Permbarimore ALBASE Sh.p.k; Nadire Qinami
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4094
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Kadrije Koci - Astrit caushi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1333
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Bylyre Sharkaj (Lalaj); Pellumb Lalaj; Liri Baboci ( Lalaj); Veziko Bajrami; Luan Bajrami; Hektor Katroci - Enver Palla; Altin Mejdani; Drejtoria Nr.3 e Punetoreve te Qytetit Tirane; Mimoza Palla; Z.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4181
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ylli Kadesha / Skender Roqi; Zyra Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5643
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Zydi Katragjini; Vjollca Hoxha; Myslym Katragjini - Zyra Rajonale e K.K.Pronave; Liri Bardhi (Kellezi); Naim Kellezi; Bardhyl; Kujtim ; Fatos; Lulzim; Rasim; Gentian; Ervin; Diana; Luljeta; Evis; Ramazan Kellezi; Bujar Shabani; Dhurata Xhunglini; Irma Kellezi (Ferhati ) ; Alma Kellezi (Como); Ilir Pernaska; Lindita Grimci (Kellezi); Fatmira Jano (Kellezi); Shpetim Ndroqi ; Aishe Ndroqi; Ingrid Borati (Nosi); Enkelejda Asllani ( Borati); Admir Borati; Pranvera Cabej; Shqipe Basha; Shoq. Gora Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4026
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Zogu / Enver Klosi; Hamide; Kastriot; Rozina Klosi ; Z.R.P.P.Mat
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 705
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Haxhi Hoxha - Shoq. Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4059
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sejar Berberi / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 698
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Robert Cela / Shoq. Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4066
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Halil Isufaj / Shoq. Edal Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4083
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Sanije Babaj - Posta Shqiptare / Filiali Lezhe
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1000
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Saimir Zemblaku / Shoq. Permbarimore Strati Bailiff?s Service
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6011
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Luan Aliaj / Shoq. Besa Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2266
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Fushe Kruja Cement Factory Sh.p.k / Zyra Permbarimore Fati / 2010 Sh.p.k; Shoq. Banka Procredit Sh.a ; John Anthony Mclellan
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2408
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Meri Gjinushi ( Kriqi) / Servet Gjoka
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2434
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Eliota Roka / Univers / Alb Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2453
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Islam Beshku / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4738
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Ponari / Shoq. Trajtimi i Studenteve Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4755
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Dalip Billa - D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 973
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Enkelejda Toto - Debit Collection Sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5032
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Shamku / Shoq. Albcontrol Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5040
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Adhurim Mileti - Shoq. Korporata Elektroenergjetike Shqiptare KESH Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5059
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Elda Kozma; Tea Kozma / Shoq. Sigurimeve Sigma - Viena Insurance Group Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2301
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Vodafone Albania Sh.a / Shoq. Dario Sh.p.k.; Shoq. STI Security Sh.p.k; Shoq. Intertronic Sh.p.k; Shoq. Romario Sh.p.k; Shoq. Inerte Expres Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2338
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Xhelil Domi / D.R.S.Shoqerore Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2347
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Abdi Pasha - M.E.T.E; Kurum Internacional Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3073
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Gjelina Tusha ; Valmir Tusha / Shoq. Sigurimeve ALBSIG
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3163
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Aurora Papa / Albert Roshi; Shoq. Ndertuese Megi ConstruksionSh.p.k ; Osman Stafa; Merzai Mezini ( Peshkepia)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3173
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Edvin Alia / Klodeta Alia
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2777
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Pashk Seli / Pjeter Seli; Z.V.R.Paluajteshme Kruje; Marte Seli; Violeta; Flora; Arben Seli; Komuna Bubq ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2784
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Cez Shperndarje Sh.a - Enti Rregullator i Energjise Elektrike
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2818
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Elva Kuqi / Shoq. Belle Air Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4411
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Xhindoli / A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4442
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a / Shoq. D.S.Iskra Steel Construction Al Sh.p.k ; Erald Buneci; Shoq. Ercole Marelli Power Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4697
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Zef Ndokaj / Cez Shperndarje Sh.a ; KESH Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3772
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Isuf Ruci / A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3798
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Dalipi / OST Security Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3809
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Perikli Lleshi - A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4746
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Studio Projekt Sh.p.k - Levend Hyseni
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4767
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Laze / Sulejman Laze; Cez Shperndarje Sh.a.; K.E.SH Sh.a; Min.Zhvillimit Ekonomise Tregetise dhe Sipermarrjes
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4791
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Matilda Dedej / Fluturim Dedej
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2481
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Nuri Haka; Hike Haka / Shoq. Banka e Tiranes Sh.a; Zyra e Permbarimit Privat TDR Group Sh.p.k; Shoq. Alco Sh.p.k; Koco Jani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2514
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Alflexim Sh.p.k / Shoq. MTS Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 402
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • I.N.U.K Tirane / Zyra Permbarimore e Permbaruesit Helidon Xhindi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1080
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Adrian Kostaqi - Orjeta Luarasi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5082
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Orlin Fushekati / Shoq.Tregtare Procredit Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5110
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Beshiku; Alketa Beshiku; Shoq. Alfa Dhomisi Sh.p.k; - Shoq.Permbarimore Strati Bailiff?s Service; Banka Credit Agricole Shqiperi Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3769
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Saide Disha / Bajrije Doci (Rexhepi); A.K.K.Pronave; Kadrije Kojku (Rexhepi); Xhevrije Koci (Rexhepi); Mefail Rexhepi; Imer Rexhepi; Shefqet Murati; Lulian; Armina Murati; Z.V.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3786
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ana Luca / Shkolla e Larte Private Vitrina
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3792
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Dorzi; Minushe Dorzi / Arjan Haxhiaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5115
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Halit Hasmedari; Gjena Hasmedari - Edmond Hasmedari; Gentiana Hasmedari
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5116
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Irma Xhafa / Shoq. Studio Archimed Sh.p.k
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5123
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Silvana Tola / Arjan Osmani
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3965
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Hasanaj / D.R.S.Sh. Lezhe; A.S.Sh. Lac
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3971
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Valbona Hasrama; Drita Demiri; Ibrahim Demiri; Merita Durishti ( Demiri) - Beqir Ajazi;
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4029
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Hane Qira - D.R.S.Sh. Tirane; I.S.Sh. Tirane; Komuna Borizane Kruje
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3952
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Banka e Shqiperise / Memli Idrizi; Shoq.Permbarimore Strati Bailiff?s Servise Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3988
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Ardian Trebicka; Ilirjan Mihali / Vodafon Albania Sh.a; Ada Holding / Ada Air (Fitotel) Sh.p.k; Albautor
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3997
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Mucollari / Laureta Naqellari
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3981
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Alma Mustafa - Banka e Tiranes Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4025
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Agim Meraj / Cez Shperndarje Sh.a; Permbaruesi Gjyqesor Besnik Bajraktari
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 691
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Nexhip Xheneti - A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 993
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Apostol Goci; Lubiana; Klaudio; Brikena Goci; Aida Aliko; Albano Aliko; Selman Bulica; Violeta Bulica - Shoq.Permbaruese Private E.P.S.A Sh.p.k; Banka Credit Agricole Shqiperi Sh.a (Ish Banka Emporiki Sh.a)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4850
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Atnand Skenderi / Shoq. A.A.Konstruksion Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4894
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Xenita Farka; Hamdi; Lulzim Farka - A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2298
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Vjetor Shahi ; Adnand Braja / Ismail Qesja; Dorjan Gropasi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2319
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Hajri Kadriu - Ilirjan Kolgjegja; Besim Noka ; Ibrahim ; Shefki Noka
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2331
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Hava Kellezi; Myrshit Vorpsi; Liljana Bluku; Bujar Petrela; Ylber; Halil; Seit; Razije; Anila; Genti ; Fiqirete; Agim Petrela; Enis Spahiu ; Elvana Dobrolishti; Sabri Beja; Fatmir Beja ; Fathije Beja; Agron Beja; Majlinda Tivari; Besnik Beja; Lulzim Beja / Fejzulla Tresa; Qamile; Ardian; Saimir Tresa
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4702
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Arjan Kola; Etleva Kola; Ramazan Vuka - Shoq.e Pare Financiare Zhvillimit (FAF.Sh.a) Dega Mat; Z.V.R.P. Paluajteshme Mat
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4712
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Artan Tafilaku / Etritana Hasa
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4733
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Pellumbesha Shehu; Bukurije Bilalaj; Pajtim Kokoshi; Hajrulla Kokoshi / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4967
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Edisnajda Sulaj (Ademi) / Shoq. Alsat Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4975
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Halime Memisha / Zhaneta Bilali
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5011
 • Data e Gjykimit:
 • 20.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ledia Sejdarasi (Spirollari) / Artan Sherifi; Shoq. 2 A-L Sh.p.k; Shoq. National Bank of Greece Sh.a ; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2170
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Dorina Hajdari [Paditės] Kesh Security SHRSF sh.a, [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2237
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Brikena Haxhiademi (Baxhaku) [Paditės] Mirela Ulqini (Haxhiaademi) [Paditės] Violeta Haxhiademi [Paditės] Begator Dervishi [Paditės] Arjana Shtino (Dervishi) [Paditės] Adrian Dervishi [Paditės] Eleni Haxhiademi (Stringa) [I Paditur] x x [Paditės] Dorela Haxhiademi [Paditės] Myzafere Haxhiademi [Paditės] Hortenca Pellumbi (Haxhiademi) [Paditės] Armand Haxhiademi [Paditės] Shehriar Stringa (Saraci) [Paditės] Agjensia Kombėtare e Burimeve Natyrore (AKBN) [I Paditur] Avokatura e Shtetit Tirane [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2267
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Hysenaj [Paditės] Gezim Sadiku [I Paditur] Liri Sadiku [I Paditur] Gjyshi Sadiku [I Paditur] Kujtim Sadiku [I Paditur] Diana Sadiku [I Paditur] Erion Sadiku [I Paditur] Flodian Sadiku [I Paditur] Leko Leta Sadiku [I Paditur] Algert Sadiku [I Paditur] Lorenc Sadiku [I Paditur] Safete Sadiku (Tahiraj) [I Paditur] Agjencia e Prokurimit Publik [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Palujteshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2850
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Klement Furxhi - Ismete Furxhi; Iljana; Elida Furxhi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2892
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Spartak Halili / Shoq. Magic Globe / Travel Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2895
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Irma Hysenagolli / Albanian University ( UFO)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2523
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Antoneta Mancellari / Shoq. INSIG Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2718
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Osmenaj - CEZ Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 373
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Kareme / Shoq. Volalba Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2385
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Rasha; Idriz Jeminaj; Saimir Lilaj / Shoq. Pelivani Sh.p.k; ASK Sh.p.k; Komuna Kashar
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4367
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Demaj / Shoq. Edal Sh.p.k
 • Relatori:
 • Perjashtim relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4390
 • Data e Gjykimit:
 • 19.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vodafone Albania Sh.a - Reparti Ushtarak Nr.1204 (Regjimenti Komando)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3692
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Sazan Brahimaj - Shoq. Ndertuese 2 A-L Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3727
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Engjellushe Fani - A.K.K.Pronave Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3755
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Subi Rama [Paditės] Qamil Rama [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit Tirane [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4704
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram cerpja / Lucie Sina( cerpja)
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4711
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Irena Lala / Mehmet Shima
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4732
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Teuta Langa / Shoq. Amfora Sh.p.k , Shoq. Jon 2002 Sh.p.k Shoq. Mars 92 Sh.p.k
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2304
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Eleni Xheka [Paditės] Bruno Alika [I Paditur] Tahir Kananaj [I Paditur] Mimoza Isaku [I Paditur] Mikail Mahili [I Paditur] Ermira Mahili [I Paditur] Agim Xheka [Person i Tretė] Izabela Xheba [Person i Tretė] Zyra e Pėrmbarimit Tiranė [I Paditur] ZVRPP Tiranė [I Paditur] “Tirana Bank” Sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2328
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Kosti Haxhinikolla [Paditės] Artan Haxhinikolla [Paditės] Rashela Kaculini (Haxhinikolla) [Paditės] Mari Lako (Haxhinikolla) [Person i Tretė] Ludmilla Dhima (Haxhinikolla) [Person i Tretė] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit Tirane [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2353
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Hajrie Hasanaj [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimi tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [I Paditur] Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes se Pronave Publike prane Ministrise se Financave [I Paditur] Komuniteti Mysliman Shqipetar [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5065
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Suzana Qefalia / Permbaruesi Gjyqesor Helidon Xhindi Petro Zheji
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5078
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatos Kuka [Paditės] Cez Shpėrndarje sh.a Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1064
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • ZYRA PERMBARIMORE "BAILIFF SERVICES-MATANI & CO" [Paditės] Bledar Dako [I Paditur] Valmira Dako [I Paditur] Kastriot Leka [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3704
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Elda Velaj (Sadikaj) [Paditės] Agjensia turistike ''Jona Travel & Tours'' [I Paditur] Shoqeria Sigurimeve "ALBSIG" sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3716
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Orando Mulleti / Koco Prifti Qirace Prifti
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3731
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shkurt Ndoj / A.K.K.Pronave Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1055
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Evdhoksi Zoga [Paditės] Andrea Zoga [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1084
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Reshat Lanaj / A.K.K.Pronave; Z.V.R.P.Paluajteshme Fier
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5088
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Luan Hoxha / Besnik Kaimi; Bedri ; Flamur Kaimi; Suzana Maze; Fatbardha Bellova
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3891
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shaban Deliu / Sabrije Lici; Pellumb;Halit; Lulzim; Suzana Lici; Xhoxhi Mita; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3922
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Elida Lika ; Adrian Lika - Shoq. Sandy Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3931
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Drita Llane; Jorgji Llane - Shoq. Sigurimeve INSIG Sh.a; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1712
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Pergjitheshme e Doganave - Vero Hoxha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1719
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Shehu - A.K.K.Pronave; Ana Theodhosi; Telemak; Dhimiter Theodhosi; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1800
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Refik Murati; Jemine; Kelton; Alijada; Ornela Murati / Shoq. Kaca Konstruksion Sh.p.k; Beta Sh.p.k.; Alva Construction Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 624
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Alb – Eraldo Konstruksion shpk [Paditės] Shoqeria Permbarimore Justicia [I Paditur] Ilirjan Strazimiri [Person i Tretė] Vjollca Strazimiri [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3875
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Dyrmishi - City Park
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3894
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Vasilika Zavalani / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit ; Kristaq Kotoko; Z.V.R.P.Paluajteshme Korce
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3950
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • MIMOZA (REMOZA) Serani [Paditės] Kadri Cani [I Paditur] Shoqeria "Cani" shpk [Person i Tretė] ANDUEN SERANI [Paditės] Enkeleda Serani [Paditės]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3951
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Kajanaku [Paditės] Fatos Shqerra [I Paditur] Fatmira Skilja(Shqerra) [I Paditur] Gentian Domi [Person i Tretė] Lidia Domi [Person i Tretė] Etleva Domi (Pepo) [Person i Tretė] Vediha Domi [Person i Tretė] Arban Domi [Person i Tretė] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3963
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Islam Visha [Paditės] Myrteza Ibrahimllari [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4789
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Daci [I Paditur] Etleva Daci [I Paditur] Suzana Zeraliu [I Paditur] Nermin Daci [I Paditur] Narine Sulcebe [I Paditur] Shoqeria “Teknoprojekt”, shpk [Paditės]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4810
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Gezim Disha [Paditės] Majlinda Huqi [Paditės] Evladije Kurti [Paditės] Ermira Olldashi [Paditės] Durim Huqi [Paditės] Mirjana Luli (Petreli) [Paditės] Vjollca Petrela [Paditės] Fazilet Petrela [Paditės] Rajmonda Bozo [Paditės] Flutura Petrela [I Paditur] Atlant Angoni [I Paditur] Arben Angoni [I Paditur] Arjan Angoni [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4834
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Gentian SEMANAKU [Paditės] Gjergji ĒARO [Paditės] Rudolf Musha [I Paditur] Drita Kojnara [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2244
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Malja / Zyra Gjendjes Civile Bashkia Vore; Ministria e Brendeshme
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2262
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Emil Ceramica S.P.A / Shoq. Sara-At Sh.p.k
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2277
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Genciana Cyrciali / Enti Kombetar i Banesave ; Zyra Permbarimore Fat / 2010 Sh.p.k; Rudina Hiso
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4655
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Cekodhima / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit; Zyra Vendore
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 950
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq. UFO Sh.p.k / Permbaruesi Gjyqesor Privat Elidon Xhindi; Sulejman Ismailaja; Astrit Veliaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4676
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Gjyshi - Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4884
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Fotaq Papa - Shoq. ERRE.GI / Albania Sh.p.k; Shoq. Eurovini
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4937
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Lufi - A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4944
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Delia Group Sh.p.k / I.N.U.Kombetar; Shoq. Permbarimore Gjyqesore Private Vako & Partners Bailief Service Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2105
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Elona Cela / Raiffeisen Bank; Raiffeisen Bank; Dega Kruje
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2125
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom Sh.a / Ilir Petrela; Roland Dervishi; Shoq.Sky Mobil Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1052/272
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Azis Bajrami [Paditės] Besnik Bajrami [Paditės] Gezim Bajrami [Paditės] Kujtim Bajrami [Paditės] Ramazan Bajrami [Paditės] Hatixhe Kaloti (Bajrami) [Paditės] Ikbal Bajrami [Paditės] Shkelqim Bajrami [Paditės] Edmond Bajrami [Paditės] Vilma Bajrami [Paditės] Gazmend Bajrami [Paditės] Anila Bajrami [Paditės] Petrit Bajrami [Paditės] Petrit Bajrami [Paditės] Hajrije Bajrami [Paditės] Majlinda Bajrami [Paditės] rma Hadroj [Paditės] Leonard Bajrami [Paditės] Altin Bajrami [Paditės] Skender Kora [Paditės] Portokalle Musta [Paditės] Flutura Hasa [Paditės] Arif Berami [I Paditur] Ramazan Shkoza [I Paditur] Kasem Berami [I Paditur] Nuredin Berami [I Paditur] Mehmet Berami [I Paditur] Haxhi Berami [I Paditur] Klareta Shkoza (Berami) [I Paditur] Zenel Lame [I Paditur] Syrja Berami [I Paditur] Fitnete Lame [I Paditur] Bakushe Lame [I Paditur] Kume Lame [I Paditur] Arjan Lame [I Paditur] Adriatik Lame [I Paditur] Filloreta Lame [I Paditur] Agron Veliu [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2677
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Mark Matusha - A.K.K.Pronave; Av. shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2746
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Aqif Cuni / Shejnaze Pazari; Paqize Narazani ( Pazari); Kujtim Pazari ; Greta Beliu ( Pazari); Kadri Pazari; Zeqine Paci (Pazari); Nermin Luzi (Pazari); Zana Shima ( Pazari); Ndricim Kazazi; Engjell; Donika; Lirije; Jona; Fatbardha Rama (Kazazi); Jeta Xhema (Pazari); Etleva Zeqo (Pazari) / A.K.K.Pronave Tirane; Komuan Kashar Qarku Tirane; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 354
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.Sh Diber ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2294
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Miranda Sali / Refat Sinani; Fikret Allushi; Vjollca; Mahmut; Naxhije; Fellenza Allushi; Kadrie Koci; Naim; Skender; Luljeta Koci; Z.R.P.P.Tirane ; Komuna Kashar
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5638
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Endri Mihaj; Elisa Gapi; Amela Gapi; Albi Lugja; Aurela Lugja; Alban Dervishi; Anisa Dervishi; Enxhi Hani / Fatbardha Dervishi; Osman; Agron Dervishi
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5801
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Sabrije Lici - Z.V.K.K.K.Pronave; A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2485
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Haki Alizoti - Fatbardha Alizoti;Bardhyl Metuli; Lalinur Metuli; Z.V.R.P.P.
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2502
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Cen Hyseni - A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2511
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Fellenza Zogu / Bashkim Zogu
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 815
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Hajdari - Shoq.Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4342
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Tushe Mema (Gjasta) / Drejt.Drejtimit Pronave Publike prane Min.Financave; Tefta Gjasta; Kujtim Gjasta; Saimir Stefasani; Yllka Kola (Cenameti); Z.V.R.P.P.; Z.V.R.P.Paluajteshme ; A.K.K.Pronave ;
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 831
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Pergjitheshme Metrologjise (DPM) / Mario cerma
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3641
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Irma Gjerga - Shoq.Raiffeisen Bank Sh.a; Shoq.Sigal Uniqa Group Austria Sh.a; Min.Zhvillimit Ekonomise Tregetise dhe Sipermarrjes(ish METE); Av. Shtetit; Z.V.R.P.P.Durres
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3655
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Xhevalin Elezi / Shoq.Ruajtjes dhe Sigurise Fizike Erlindi 2000 Sh.p.k; Drejt.Sig.Shoq.
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3671
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Enton Doga - A.K.K.Pronave; Av. Shtetit; Hane Velaj; Ergys; Liri; Petrit; Vera; Yllka; Arbi; Selaudin; Sonila; Ulsi Velaj; Pellumbesha Haxhiu; Mexhit; Napolon Haxhiu; Dhurata Dauti ; Z.V.R.P.P.Vlore
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4672
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Vildan Qoku / cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 952
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Saba Emiri / Zyra Permbarimit Privat Zig Shpk; Alfa Bank Sh.a; Shkelqim cela; Shefkije cela
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4674
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Emin Cani / Shoq. cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2218
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Kapedani / D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2241
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Alushi / Kujtim Teta; Mimoza Teta; Z.V.R.P.P.Kruje; Xhemile Mustafa ( Alushi); Hatixhe Merlika (Alushi); Kimete Kaziu; Abedin Alushi ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2280
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave; Avram Porici; Polikron; Spiro; Lilo; Petro Porici
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5031
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Dodaj / Shoq. Gintash Alb Konstruksion Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5033
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Polimer Cani - A.K.K.Pronave; Z.V.R.P.P.Vlore ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1036
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Prenci; Besnik Hajredini; Tonin Ndoj; Suzana Caco; Lavdrim Sahitaj; Artan Bitri; Behar Ceka; Paskal Semini; Ilir Biba; Arben Allaraj; Ylber Voka; Qefsere Voka; Antoneta Legisi; Din Vuka; Baki Domi; Nuhi Coka; Eduart Prenga - Drejt.Drejtimit Prones Publike prane Min.Financave; Min.Zhvillimit Ekonomise Tregtise dhe Sipermarrjes; Shoq.Trajtimi Sudenteve nr.1 sh.a; Shoq. Saturn Construksion Sh p k; Edison Cela; Elinora; Haxhire Cela; Kadrie Hasho; Mynyre Topani; Sevim Peshkepia ; Z.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3634
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Endja Merkaj; Imer ; Fadile Merkaj; Manjola Kadriu / Shoq.Sig.Atlantik Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3679
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Xhimi Begeja; Genci Bektashi; Fatmir Bektashi; Igli Vaqarri; Fiqirete Vaqarri; Luan Arapi; Liljana Arapi; Gezim Begeja; Luan Saliaga; Hamide Saliaga; Nervit Hoxha / Taulant Balla
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3696
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Klement Haraciu - Joana Haraciu
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1033
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Genc Celi [Paditės] Ibrahim Toptani [I Paditur] Refik Toptani [I Paditur] Viviana Toptani [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5062
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Edmond Petrela; Ermir Petrela / A.K.K.Pronave; Gani Sijoni; Lejla Mema; Trash.ligjore te Fatmir Sula; Lumturi Sula; Erjon; Ardit Sula
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1051
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Gjyner Ibrahimi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3839
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Person Fizik Flamur Kurti - Drejt.Raj.Inspektoriatit Shteteror te Punes; Shoq.permbarimore ZIG Sh.p.k
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3847
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Albanian Mobile Communications Sh.a - Albtelecom Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3876
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Stavri Sinjari / Shkolla Larte Universitare Kristal
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3751
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Spaho; Agrita Spaho / Zyra Permbarimit privat Helidon Xhindi; Shoq.Alb Toronto Konstruksion Sh.p.k; Dylbere Lleshi; Genci Vaqarri; Valdete; Donard Vaqarri; Ibrahim Ballvora; Shpresa; Albana; Manjola; Rudina; Deni; Fatmira Ballvora; Qerime Bashari
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3782
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Eda Dushallari - A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3794
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Neki Xhuveli - Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3824
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Geci Sh.p.k / Petro Korra; Diana Metohu ( Korra); Jorgji Terca; A.K.K.Pronave ; Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3833
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Jetmira Dellani - Shoq.Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3898
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Besnik Selmani - Shoq.Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4766
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Rudina Fejzulla - Shoq.Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 970
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shkelzeni Agjensi Shpk / Shoq.Albase Shpk; Banka Tirana Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4785
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Drita Lamaj / Trajtimi i Studenteve Nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4636
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Hanke Llozhi / D.R.S.Sh Diber
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 928
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Besnik Mancellari; Ivlajete Shani / Shoq. Sherbimi Permbarimor Zig Sh.p.k
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4647
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Aurel Koci - Shoq.Adre Construzioni Italiane Shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4859
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Edal Sh.p.k / Myrvete Kerluku; Sadulla Kerluku; Ismail Hamolli
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4873
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Qesaraku; Agim Qesaraku / Sokol Kucana
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4883
 • Data e Gjykimit:
 • 13.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Marlon coniku / Elona coniku ( Hasanaj)
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 246
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Prefekti Qarkut Diber - Zyra e Permbarimit Diber; Petrit Zili
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2058
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Pal Marku - Drejt.Raj.Sig.Shoq. Lezhe; Instituti Bujqesor Kamez/Fakulteti Ekonomi Agrare
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2070
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Edmond Kotorri; Antigoni Kotorri / Bukurije Licaj (Kotorri); Liri Abazaj (Kotorri); Aida Talushllari (Kotorri); Natasha Abazaj (Kotorri); Nimete Kotorri; Alban; Bledar Kotorri; Nertila Seferi (Kotorri)
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 291
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Serdi Memini [Kėrkues] Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza (QSUT) Tirane [Person i Tretė] Ministria e Shendetesise [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 335
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimpaguesve te Medhenj,me qender ne Tirane [Kėrkues] Shoqeria “D.N.X Nitro Industria Kimike “sh.p.k [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 345
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Rafaela Margjoni [Paditės] Mirvjen Lamce [I Paditur] Banka e Bashkuar e Shqiperise sha [I Paditur] Shoqeria Permbarimore ZIG shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2220
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Hamit Tagani; Elsa; Malvina Tagani / A.K.K.Pronave; Esat Xhepa; Bujar; Fiqiri; Agim ; Luljeta Xhepa
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2231
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Qendro Kasemi - A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2279
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Theodhor Gjini / Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2356
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ali Brahaj [Paditės] Albtelecom sha Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2400
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqata “Teqja Baba Sheh Dauti” [Paditės] Shoqata e “Tarikatit Islamik Halvetian” [I Paditur] Shoqata e Komunitetit Alevian Islamik Shqiptar [I Paditur] Tyrbetari Afrim Abas Shehaj [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2438
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Mrika Ejlli [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 804
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit [Kėrkues] Agjencia e Kthimit dhe e Kompesimit te Pronave Tirane [Person i Tretė] Komuniteti Mysliman Shqipetar Myftinia Shkoder [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4298
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Frencis Lapi [Paditės] Shoqėria “CEZ Shpėrndarje” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4316
 • Data e Gjykimit:
 • 12.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Eva Dibra [Paditės] Shoqeria anonime “Cez” sha [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 603
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Mucollari - Mimoza Karapici; NBG-Bank Tirana
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3591
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Keshilli Bashkiak Kamez / Shoq.Qarri 02 Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3604
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Arqile Kromidha / Shkelqim Shahinas; Bajame Cela (Shahinas); Teuta Mara (Shahinas); Bledi Shahini (Shahinas); Rrapo Shahinas; Filloreta (Fillorela) Shahini (Shahinas); Luljana Shahinas; Aldo Shahini (Shahinas)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4639
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shezai Ymeri [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Avokaturės sė Shtetit Zyra Vendore Tiranė [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4652
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Paskal Rista [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Fier. [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4654
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Seit Sina [Paditės] Ardiana HALA [I Paditur] Adem SINA [Person i Tretė] “BANKA EMPORIKI - SHQIPĖRI” Sh.A [I Paditur] Shoqėria “INTERCOM 05” Sh.P.K [I Paditur] Shoqėria “INTERALB” Sh.P.K [I Paditur] Zyra e Pėrmbarimit Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2135
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Eli Gjoni / Korporata Elektroenergjitike Shqiptare
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 294
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Elfrigo 2 Sh.p.k; Shoq. E.F.P.Sh.p.k; Petraq Guxho; Rudina Guxho / Shoq.Permbarimore Private Bailiff Service Albania Sh.p.k; Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • perjashtim trupi gjykues
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2193
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Xhovalin Tosku / Bardhyl Gega; Alban Uba; Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4965
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Media +(TV Shijaku) Sh.a / Shoq.Albase Shpk; Autoriteti Media Audiovizive Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4992
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Themi Mehillka [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4994
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Albanian Mobile Communications” sh.a [Paditės] IEVP “JORDAN MISJA” (Burgu 313), [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 597
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Lindita Satka / Vladimir Satka
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 604
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Teuta Nelaj / Jeta Nelaj; Melpomeni Nelaj; Ilir Nelaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3602
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Zavalani / Qazim Hamzaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5017
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Komanda e Forcės Detare (Reparti Ushtarak nr.2001) [Paditės] Shoqėria e sigurimeve “EUROSIG” sh.a [I Paditur] Shoqėria “R&R GROUP” sh.p.k [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5023
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Fran Kola / Miranda Kola
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1028
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Cez Shperndarje Sh.a / Arben Syziu
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3819
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Alfred Melonashi; Eliza Melonashi / Fatbardha Dushaj; Maksim Haxhi; Violeta Haxhi; Drejt.Nr.3 Punetoreve Qytetit Tirane ; Z.V.R.P.Paluajteshme ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 622
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave ; Lirije Vasiu; Fatime Jupi; Liza Lamcej; Kico Simo; Gathur Kurti (Simo); Nadjezhda Ymeraj; Andrea Simo; Ollga Martini; Rustem Rustemaj; Nevi; Inesa; Arjana; Erlul Rustemaj; Z.V.R..P.Vlore
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 655
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Sefer Shkreta [Paditės] Etleva Balla [I Paditur] Gentian Balla [I Paditur] Zyra Permbarimore Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1578
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • CMS Adonnino Ascoli &Cavasola Scamoni Sh.p.k / Arian Mene; Deka Sh.a; Olim Sh.a; Godina Olim; CityPark Sh.p.k
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1644
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Albafilm Sh.a ; Av. Shtetit / Besnik Hajri; A.L.U.I.Z.N.I
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1674
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Damo / Z.Q.R.P.Paluajteshme; Z.V.R.P.Paluajteshme; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3695
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Sulaj; Unioni Financiar Tirana - Shoq. Sigurimeve INSIG Sh.a .; Qendra Treg. Coin
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3712
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Muka / Arif Muka; Zyra Adminstrimit dhe Mbrojtjes se Tokes Bashkia Vore
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3733
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Natasha Mucollari - Ujesjelles Kanalizime Sh.a
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3757
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Aleme Daci (Miho) [Paditės] Mentor Miho [Paditės] Najmo Nikolla(Miho) [Paditės] Tafil Miho [Paditės] Haxhi Miho [Paditės] Mehmet Miho [Paditės] Parashqevi Memushi (Miho) [Paditės] Vjollca Veizi (Miho) [Paditės] Astrit Miho [Paditės] Hysni S Ceka [I Paditur] Shtepia Botuese "Onufri" [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3768
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Peshkepia [Paditės] Elton Peshkepia [Paditės] Indrit Peshkepia [Paditės] Arjana Demiri [Paditės] Anila Peshkepia [Paditės] Zamir Peshkepia [Paditės] Sevim Peshkepia [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [Person i Tretė] Silvana Baholli [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3790
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Arbi Murataj [Paditės] Vasil Murataj [Paditės] Shoqeria “Unioni Financiar Tirane” shpk (Wester Union International) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4688
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Agron Bajri - Kujtim Klosi; Nexhite; Albana; Odise; Endri; Almond ; Dritan Klosi / A.L.U.I.Z.N.I Tirane ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4716
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Tone Vatnikaj - Shoq. Trajtimi i Sudenteve Nr.1 Sh.a
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4721
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Selman Kallushi / D.R.S.Sh.
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4593
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Emigres” shpk [Paditės] Shoqeria “Euro-Alba-EA” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4605
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Teta - Shoq.NOA Sh.a ; Shoq.e Sigurimit te Jetes Sicred sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4624
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Fiqiri Kokonozi [Paditės]; Bashkim Kokonozi ; Seid Kokonozi ; Dritan Kokonozi ; Altin Kokonozi ; Arjana Kokonozi ; Jeta Kokonozi; Suzana (Uznova) Shatku; Suzana (Uznova) Pocesta; Isuf Uznova; Valter Uznova Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4801
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Albana Hallulli / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4818
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • SAIMIR KODRA [I Paditur] SHOQERIA “TOP CHANNEL” sh.a. [Paditės]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4843
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Hysen Peka [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1874
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Robert Dema; Antoneta; Artur Dema / Merita Topalli ( Dema)
 • Relatori:
 • Doreheqje relatorit
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 240
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Qazim Gjoni - Shoq. Betania
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1938
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Donika Paci - Kesh Security SHRFS sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2121
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a / Njesia Bashkiake Nr. 6 Tirane ; Luzhiana Abazaj; Drita Kertalla
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2127
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Qazim Abdihoxha; Adriana Abdihoxha / Ilir Kondi
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 273
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Nino Vitali Sh.p.k / Shoq.Permbarimore Private Zig Sh.p.k; Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 302
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Ministria Brendeshme ( Kerkues)
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2172
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Llambro Llambraj - A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2206
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Valbona Kurtsmajlaj - Isa Kurtsmajlaj
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2297
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communications Sh.a / Markel Duka; Drita Klosi; Artuur Boci; Mondi Sala; Jorgo Kushta
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2315
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Drita Laci - Hamdi Cukalli; Artan ( Kristo) Cukalli; Edmond Cukalli
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2333
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kurum International Sh.a / Shoq.Scutari Constraction Sh.p.k
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4244
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Burhan Cami/zevendesuar ne gjykim nga trashegimtaret e tij Enida Ēami [Paditės] Endrit Cami [Paditės] Julian Cami [Paditės] Glendi Cami [I Paditur] Stelvi Cami [I Paditur] Diana Cami [I Paditur] Nevila Cami [I Paditur] Mervin Cami [I Paditur] Fitnete Behushi [Person i Tretė] Gezim Behushi [Person i Tretė] Shqipe Sevo [Person i Tretė] Ferdinand Behushi [Person i Tretė] Valbona Prenga(Belushi) [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4261
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • ShoqeriaTregtare Marku Beton Shpk; Ligor Marku - Shoq.Permbarimore Hoti Bailiff Service Shpk; I.N.U.Kombetar
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4284
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Mirela Papakristo / Shoq.Dajti FN Shpk; Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3483
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Basir Cupa - Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3585
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Lek Gjini - Kurum Internacional Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 583
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Flamur Calliku (Kerkues)
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4414
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Kaimi / Ahmet Xhixhi; Shoq.Permbarimore Prestige Bailiff Services Sh.p.k
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4440
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Romeo Kodra - Universiteti Polis
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4448
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Europetrol 2005 Shpk / Shoq. Sofimpeks
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2035
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Lleshi ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2090
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Arba Shima - Dashamir Disha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2099
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Paskal Nesturi - A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1013
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.Sh Tirane - Shoq.Permbarimore Xhafer Sadiku; Hekuran Lushi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4933
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Mirela Sinani / Rektorati Universitetit Tirane
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4945
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural / Pellumb Seferi
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3453
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Ardit Lushi / Rial Iveco Sh.p.k
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3559
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Cez Shperndarje Sh.a / Enti Rregullator Energjise Elektrike; OST Sh.a; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3572
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Arif Dorda - A.K.K.Pronave; Z.V.R.P.P.Lushnje ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4978
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Irini PROTOPAPA (MARA) [Kėrkues] PROKURORIA E PERGJITHSHME E REPUBLIKES SE SHQIPERISE [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4989
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Ylli Pango [Paditės] "Top Channel" sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5014
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Lamce - Trajtimi i Studenteve Nr.2 Sh.a
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3760
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Tabaku / Shoq. Elisabeta Confezioni Sh.pk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3781
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Veli Kaleshi / A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3799
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Besmir Kurti - Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3646
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ardeno Sh.p. k / O.S.Shperndarjes Sh.a ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3653
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Nurije Duraku - A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3674
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Pirro Bardhi; Valentina Bardhi - Shoq. Real Konstruksion Sh. p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3649
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Dalip Topi; Lirije Carcani ( Topi) ; Voltan Vorpsi; Donald; Nuri Vorpsi - Z.V.R.P. Paluajteshme; Fatmir Topi; Indrit ; Gezim; Meliha; Sonila Topi; Shpresa Pesjaka; Suzana Kraja; Edmonda Kavaja; Qamuran Reci; Altin Bakalli; Armando Bakalli
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3680
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Flamur Bucpapa - Z.V.R.P. Paluajteshme
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3719
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Klos - Subjekti Vani Sh.p.k.
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4667
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Hike Hoxha Trashegimtaret ligjore e subjekvete te shpronesuar Maksut dhe Asllan Kadirrja / A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit;
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 945
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Thoma Stefanidhi [Kėrkues] Vasil Stefanidhi [Person i Tretė] Lilo Stefanidhi [Person i Tretė] Shoqeria Vjosa sh.a [Person i Tretė] Qendra Kombetare e Regjistrimit Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 692
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimit - Shaban Belba
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4583
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Kote / Shoq.Energjetike Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 900
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Sinan Basha - Shoq. ASA Sh.a; Permbaruesi Gjyqesor Endrit Hasa
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 912
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Xhumal Abdylaj / Sulejman Ziri
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4742
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Kajmi [Paditės] Shoqeria “Alb Control“ sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4762
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Luzaj [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e shtetit, zyra vendore Tirane [Avokatura e Shtetit] Ardian Boēari [Ndėrhyrės Dytėsor]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4772
 • Data e Gjykimit:
 • 06.11.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Florije Allko (Sejdini) [Paditės] Bukurije Sejdini [I Paditur] Gani Yrsheku [I Paditur] Nurije Puca(Yrsheku) [I Paditur] Zyra Dorzi (Yrsheku) [I Paditur] Anisa Sejdini [I Paditur] Sami Yrsheku [I Paditur] Marjus Sejdini [I Paditur] Aferdita Sejdini [Person i Tretė] File Isaku (Sejdini) [Person i Tretė] Beqir Yrsheku [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 206
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Apostol Goci; Liubina Goci / Shoq.E.P.S.A; Banka Intesa SanPaolo Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1835
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Belade Shpk / Permbaruesi Gjyqesor Privat Gentian Strati ( Zyra Permbarimore Strati Bailiff Service); Intesa SanPaolo Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1857
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Suela Shanaj - Shoq.Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1942
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Alfred Ballabani / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2000
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Mira Murati - M.E.T.E; Shoq. Hec Ulez Shkopet Sh.a Mat
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2045
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albania Mobile Communications Sh.a / Drejt.Raj.Punesimit Vlore; Komuna Qender Vlore; Albtelecom Sh.a Vlore; Shkolla Mesme Petagogjike Jani Minga; Universiteti Teknologjik Ismail Qemali Vlore
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2092
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Erna Dervishi / Shoq.Shkreli Shpk
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2122
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Mile Habibi - Cez Shpendarje Sh.a
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 283
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Luan Seiti; Xhevdet Seiti / Sofije Derani; Shoq.Permbarimore Debit Collection
 • Relatori:
 • F.Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2130
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Jorgo Shehu / Shoq.Tregtare Sideral Shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2161
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Ermir Cahani - Shoq. Albanian Mobile Communications Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2245
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Gezim Sadiku; Safete Sadiku (Tahiraj); Liri Sadiku ( Cenaj); Gjyshi Sadiku; Kujtim; Diana; Erion Flodian; Algert; Lorenc Sadiku; Leko (Leta) Sadiku - A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 786
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Jani Kulla / Njesia Bashkiake Nr.2 Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4180
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Irma Bataj / Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4225
 • Data e Gjykimit:
 • 05.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vodafone Albania Sh.a / Eurosig Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3329
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Naime ceka / Cez Shperndarje Sh.a; Shoq.Permbarimore Private Hoti Bailiff Service Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 546
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane / A.K.K.Pronave; Flamur Kallciu; Fatbardh; Gezim; Argjent; Suzana; Fatime; Myzafer; Hajdije; Beqir; Aferdita; Dashamir Kallciu; Haxhire Krutani; Seit Vorpsi; Ismet; Besnik; Myzejen Vorpsi; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3384
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Vuksan Vuksani / A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4376
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Ndue Pali - Shoqeria Elite Group Sh.a
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4386
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Cali / Behije Zela; Komuna Petrele; Zyra Admin.Mbrojtjes Tokes Qarkut Tirane; Ruzhdi Cali
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 843
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Gjylyzare Hallidri - A.K.K.P.Tirane
 • Relatori:
 • Shkeqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 6015
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Rasim Skura [Paditės] Ministria e Zhvillimit te Ekonomise Tregtise dhe Sipermarrjes [I Paditur] HEC Ulez Shkopet sha [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1868
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Lindita Hoxha - Filiali Qendra Tranzite Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1973
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit / A.K.K.Pronave; Sokrat Malaj; Lindita Malaj; Z.V.R.P.P.Vlore
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2009
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Toptani [Paditės] Sotiraq Ndreko [I Paditur] Ilias Mehmeti [I Paditur] Flamur Memushi [I Paditur] Sami Lila [I Paditur] Hasim Lila [I Paditur] Dritan Mehmeti [I Paditur] Beqir Gjollesha [I Paditur] Dervish Hajdini [I Paditur] Aluizni Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4876
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Anila Llagami [Paditės] Aida Llagami [Paditės] Mirela Dimroci [Paditės] Nexhmi Llagami [Paditės] Qemal Llagami [Paditės] Meleqe Kodra (Kodra) [Paditės] Shqipe Cukalla [Paditės] Dashuri Llagami [Paditės] Helidon Llagami [Paditės] Fatri Llagami [Paditės] Bujar Llagami [Paditės] Vera Panariti(Llagami) [Paditės] Miranda Nosi (Llagami) [Paditės] Dylbere Llagami [Paditės] Bujana Llagami [Paditės] Bardhyl Llagami [Paditės] Dorian Llagami [Paditės] Viril Llagami [Paditės] Divin Llagami [Paditės] Mirador Llagami [Paditės] Eneida Llagami [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4897
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Primo Communications Sh.p.k / Shoq.Al Te Kabllor Sh.p.k
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4903
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Jani Berukas [Paditės] Shoqeria “ALBControl” sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3941
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Gavoci [Paditės] Ilir Gavoci [Paditės] Agron Llapi [I Paditur] Bukurije Llapi [I Paditur] Dhurata Llapi [I Paditur] Luan Llapi [I Paditur] Fatime Dervishi [I Paditur] Ramazan Dervishi [I Paditur] Ramiz Dervishi [I Paditur] Sinan Dervishi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3357
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Vehap Cani; Aleksander Gurra / Rexhep Gurra; Z.V.R.P.Tirane; Komuna Farke
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3378
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Drita Lalo / Shoq.Anonime Ferlut Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4929
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Stefan Ruci / A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4942
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Bathorja / Trajtimi Studenteve Nr.1 Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4960
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Patoku; Shpresa Mance; Adriana Murxhini; Rita Kristo - A.K.K.Pronave; Dritan Palnikaj; Av. Shtetit; Kryegjyshata Boterore Bektashiane; Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3693
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Mario Krica / Shoqeria Prestige Sh.p.k; Xhevdet Llozi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3738
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria TV Ballkan Sh.a - Besnik Sylaj;Llazi Angjellari; Areti Angjellari
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3743
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Engjell Halilaj / Shoq. OST Security Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1464
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Flora Ko Sh.p.k / Shoq.Tdr Group ; Banka NBG Albania Sh.a ; Perlat Elezi
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1493
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Roze Ismalaj / D.R.S.Shoqerore
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1559
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Ilmi Shehu / Haneme Shehu
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3277
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 9.00
 • Palet ne proces:
 • Barie Rusi / Banka Kombetare Greqise; Zyra Permbarimti Shteteror
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3613
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 9.40
 • Palet ne proces:
 • Shezmije Sadiku / Rabije Dalti
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3635
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 10.20
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Toka / Arjan Prodani
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 586
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Stavri Afezolli - A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3597
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sami Shuaipi / Ervin Shuaipi; Denis Shuaipi; Enerieta Shuaipi ( Agolli); Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3609
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Gani Elezi - Shoq.Ujesjelles Kanalizime Sh.a
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 938
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Hamdi Prapa / Permbaruesi Gjyqesor privat Shpetim Allamani
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4653
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Lavderim Laze [Paditės] Miranda Laze [Paditės] Permbarues Gjyqesor Alban Ruli prane Shoqeria Permbarimore “ARB” shpk [I Paditur] ‘’Banka Kombetare e Greqise’’ sha (‘’NBG Albania’’ sha) [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4662
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Alfred Xhymerti - A.K.K.Pronave ; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4542
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 11.00
 • Palet ne proces:
 • Asije Resuli ; Bashkim Resuli; Neriman Furxhi ( Resuli); Qamil Resuli / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit; Zyra Vendore
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4548
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 11.40
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Hasa - Bashkim Doci; Agj.Legalizimit Urbanizimit Integrimit Zonave Ndertimore Informale; Drejt. Rajonale Qarkut Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4560
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelekom Sh.a / Saimir Islamaj; Dhimitraq Hyso; Sonila coco; Agim Toro
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4682
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 13.00
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Pali / Shoq.Trajtimi Studenteve Nr.2 Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4701
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 13.40
 • Palet ne proces:
 • Nurije Vata / D.R.S.Shh. Diber; A.S.Sh Mat
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4730
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2014 14.20
 • Palet ne proces:
 • Belmarga Kushi / Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1694
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit; Zyra Avokatit Pergjithshem /A.K.K.Pronave;Vasil Qiqi;Luiza Qiqi;Z.V.R.P.Paluajteshme Gjirokaster
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 182
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Eduart Mema /Zyra Permbarimit Kurbin;Fondi Besa;Z.V.R.P.P.Kurbin
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 188
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Mark Trokthi /Zyra Permbarimore Kurbin;Lek Lleshaj;Fran;Zef;Pal;Mark Lleshaj
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3023
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Myrvete Cuna [Paditės] Lorenc Cuna [Paditės] Leonard Cuna [Paditės] Ministria e Financave Tiranė [I Paditur] Njesia e Mbikeqyrjes se Lojrave te Fatit [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 439
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Erjon Bilali [Kėrkues] Genc Boga [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3035
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Artin Draci [Paditės] Shoqeria “RIC SECURITY SERVICES”shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2691
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ziqrete Shehu [Paditės] Entela Shehu [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1907
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shqipe Luga - D.R.S.Sh.Diber; Agj.Lokale Sig.Shoq. Mat
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 230
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Sky Master Projekt Holding” sh.a, Tiranė [Kėrkues] Ministria e Ekonomisė, Tregtisė dhe Energjetikės (Komisioni i Vlerėsimit tė Ofertave) Tiranė [Person i Tretė] Komisioni i Prokurimit Publik, Tiranė [Person i Tretė] Ylberi sh.p.k [Person i Tretė] Kurum International sh.a [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2041
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Hasije Pali [Kėrkues] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2054
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Preza [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria Pėrmbarimore “Bailiff Services Albania" shpk [Paditės] Xhemal Mehmeti [I Paditur] Luljeta Mehmeti [I Paditur] Bledi Mehmeti [I Paditur] Banka Kombėtare e Greqisė sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2101
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Viktor Kume [Paditės] Agjensia e Kthimit e Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit] Hatixhe Zaganjori [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2114
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Yzedin Tafa [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tiranė [I Paditur] Elmi Allmuca [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 465
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Natasha Ulqinaku [I Paditur] Petrit Ulqinaku [Person i Tretė] Adrian Shahu [Person i Tretė] Ermelina Shahu [Person i Tretė] Studio Permbarimore "Debit Collection" [Paditės]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 494
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Agim Selimi / Shoq.Permbarimore Private Bailiff Services Albania Shpk;Sindikata e Pavarur e Punonjesve Civile te Mbrojtjes dhe Rendit Publik (SPPCMR)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4396
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Eqerem Frakulla / A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4160
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Sulltana Hysa - D.R.S.Sh.Diber
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3287
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Enkeleta Celaj - Shoq.Plus Communication Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3313
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Inert 07 Shpk /Cez Sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 536
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Buran Malasi /I.N.U.Kombetar;Shoq. Permbarimore E.P.S.A Sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4339
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan File / Shoqeria NOA Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 827
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Albafim” sh.a. Tiranė [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe e Kompensimit tė Pronave [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3742
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Kozeli /Romeo Eft?himi; Altin Premti
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1758
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Petrit Kurti /Shoq.Ajrore Albanian Airlines Shpk; Shoq.Advances Construksion Group Shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1768
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Esmeralda Devija /Banka Societe Generale Albania Sh.a
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1952
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Gjin Haxhiu /D.R.S.Sh Tirane;Av. shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4805
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Blerim Korreshi / Shoq.Posta Shqiptare Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4837
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria Tegtare ‘Classic’ SH.P.K [Paditės] Ministria e Arsimit dhe e Sportit (Ministria e Arsimit dhe e Shkencės) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4863
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Xhevrie Dano;Helena Dano (Dow) /Sinan Dano
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 528
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kika Shpk /Zyra e Permbarimit;Drejt.Pergj.Parandalimit Pastrimit Parave
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 532
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh.a - Shoqeria Mage /Al Shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1187
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Lirije Tresa;Mirviena Meca;Valbona Qoku /Shoq.Permbarimore TDR Group Shpk;Armand Brace
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3678
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hyka /Shoq.Tirana Internacional Airport Shpk TIA
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1634
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Berisha /Taulant Balla
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4070
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Aljon Konci /Shoq.Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3215
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Dallandyshe Vejsiu [Paditės] Lindita Merkoqi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2846
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Kristina Gjegjaj [Paditės] Tonin Preka [I Paditur] Petrit Preka [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3253
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Salillari” sh.p.k [Paditės] Shoqeria ‘’Gruppo Minerario Albanese’’ sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3582
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arjeta Ponari /Fluturim Ponari
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3583
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Klos /Subjekti I.R.Z Shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3713
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fatos Rustemi / Strati Bailiff? s Service;Iva Xhani;Anduela Qerama;Vjola Ramkaj;Renaldi Meka;Janulla Shameti;Elda Prifti;Denion Bogdani; Androniqi Xhani;Andon Xhani
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4638
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Stafa [Paditės] Nazmi Cani [I Paditur] Farije Cani [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 931
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Vath Shurdhi [Paditės] Shoqeria "Volalba" shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4739
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Isa Babi [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2141
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Komuniteti Mysliman i Shqiperise;Myftinia Elbasan - A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 268
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Xhemile Kora;Anisa;Arlinda;Viola Kora /Permbaruesi Gjyqesor Privat Endrit Hasa;Heliks Sulollari
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 297
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Esat Farruku - Zyra Permbarimore Prestigj Bailiff Services Shpk;Shoq. Tirana Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 851
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Luan Rama ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 871
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Rozeta Murrja [Paditės] Lirije Dyrnjaja [Paditės] Sokol Dyrnjaja [Paditės] Esmeralda Semini Dyrnjaja [Paditės] Klodjan Dyrnjaja [Paditės] Shoqeria Permbarimore “EXECUTORES LITIUM” sh.p.k [I Paditur] Shoqeria “VILA PARK – ALB” sh.p.k [I Paditur] Banka “Credit Agricole – Shqiperi” sh.a [I Paditur] Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4690
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Alket Pelinku [Paditės] Lealba Pelinku [Paditės] Ikbale Pelinku [Paditės] Shoqeria “N.NERANXI” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4661
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Kristaq Nare - A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4678
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Elona Keta - Shoq. People For People
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3916
 • Data e Gjykimit:
 • 30.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Rafete (Bineri) Qesko [I Paditur] Suate Qesko [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1544
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave [I Paditur] Komuniteti Musliman Shqiptar, Myftinia Kavaje [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1562
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ervin Kapxhiu [Paditės] AGJENSIA NACIONALE E TRAFIKUT AJROR, Rinas [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1613
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Isa Haka /Xhemal Haka;Nexhmije;Fatime Haka;Instituti Integrimit te te perndjekurve Politike;Veli Haka
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 409
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mark Lleshi/Inspektoriati Sanitar Shteteror
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2889
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Kole Prendi [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3010
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Xhaferr Balla - Z.V.R.P.Paluajteshme; Z.Q.R.P.Paluajteshme Tirane
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1734
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Dixhi Print - Al “ Sh.p.K [Paditės] Shoqeria “ Deka ” Sh.A [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1761
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Fatime Laci /Shoq.pare Financiare Zhvillimit FAF Sh.a;Permb.Gjyqesor privat Fabio Isufaj;Joti Doka;Sami Laci
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1882
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Albania Mobile Communication Sh.a /Sefer Hoxhaj;Marjana Malaj;Bardhyl Zebi;Agim Akulli;Ulma Konea
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1951
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Maksim Zela - Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a (UKT)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2003
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Perparim Pengili ;Pranvera Pengili - Zyra Permbarimore Kruje;Shefikat Pengili
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 245
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kurum International Sh.a ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1978
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Gilien Beci /Shoq. Antea Cement Sh.a
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1992
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ylber Llozhi /Shtabi Pergjithshem Forcave Armatosura Tirane;Rep.Ushtarak nr.6640;Agj.Sistemit Nderlidhjes dhe Informacionit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2067
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Pupla ; Arjan Koleci;Genci;Qazim Koleci /Z.V.R.P.P.Tirane;Liljana Mero (Hoxha);Altin Mero;Vjollca Qatipi;Z.Q.R.P.P.Tirane;Shoq.Speed Shpk; METE
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 755
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • INSIG Sh.a ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 756
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Xhavit Vorpsi ; Rakip Vorpsi ;Lejla Vorpsi (Drenovaci) /Shoq. Agrikos Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 762
 • Data e Gjykimit:
 • 29.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Novruz Hoxha - Shoq. Volalba shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3249
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Imir Kamba - Agjencia Qendrore K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3256
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Kepucari /Zyra e Permbarimit Gjyqesor Privat Bailiff Services- Matani & Co Shpk;Enti Kombetar i Banesave;Pellazg Fusha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3262
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Antoneta Mucaj /Home Decor Tirana Shpk;Home Decor Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4312
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Spiro Banushi - A.K.K.Pronave; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4324
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Ervin Sherifaj /Banka Credit Agrikol Sh.a.;Eneida Haxhialiu
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4329
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Qerime Manushi - D.R.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1708
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Sela /Jak Piroli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1725
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Tomorr Xhani /Agjencia Trajtimit te Kredive;Drejt.Pergjitheshme
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1745
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Aristidh Papajani / Brunilda Dashi
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 989
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Mamadoil Albanian Sh.a - Shoq.Mernida Shpk
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4782
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Andon Prifti / Agim Popa;Merita Popa;Jorgji Druga;Elsa Druga;Kristaq Xhimitiku;Liranda;Polikseni Xhimitiku;Nika Sotja (Tefa);Rajmonda Kazanxhi;Vangjelia Rupi; Ilir;Mirlinda;Edmonda Mele ( Rupi);Stefanaq Sotja;Dhimier;Dafina Sotja; Albana Sotja Mandija /Anesti Qirinxhi;Ivana Goga;Vangjel Treska;Jorgji Kllapa;Aleksa Sovjani (Kllapa);Viola Naumi (Kllapa);Liljana Pavliqi;Ana Afezolli;Gjergj Opari;Mimoza Peti;Vasilika Opari
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4798
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Selam Behari /A.K.K.Pronave Tirane;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3239
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Mirlinda Shaqiri /Fondacioni Friedrich Ebert Dega Shqiperi
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3260
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Pelikani Security Shpk /Shoq.Kalivac Green Energy Shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3319
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Gjomakaj /Shoq.Sig.Sigal Uniqa Group Austria Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3610
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Rama [Paditės] Shoqėria “AGA” shpk [I Paditur] Ilir Aga [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3617
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zyhdi Zorba [Paditės] Bilal Zorba [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane [I Paditur] Avokatia e Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3658
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Xhaferri [Paditės] Rasim Karapici [I Paditur] Myzejen Bardhoshi [I Paditur] Arjan Karapici [I Paditur] Ihsan Llagami [I Paditur] Shpetim Llagami [I Paditur] Fatmira Dono [I Paditur] Egis Jaupi [I Paditur] Fiorela Jaupi [I Paditur] Argita Pema [I Paditur] Holger Pema [I Paditur] Gerondi Shehi [I Paditur] Agim Shehi [I Paditur] Rexhep Shehi [I Paditur] Shpresa Pesjaka (Topi) [I Paditur] Gezim Topi [I Paditur] Fatmir Topi [I Paditur] Indrit Topi [I Paditur] Sonila Topi [I Paditur] Armando Bakalli [I Paditur] Altin Bakalli [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimi tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1260
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Laloshi [Paditės] SHOQERIA “CACTTUS” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1358
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Agron Lamaj [Paditės] Shoqėria “ĒEZ Shpėrndarje SHA”, [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1463
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Ismaili [Paditės] Aferdita Ismaili (Abdishahi) [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3183
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Qamil Brace [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 489
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Celo Demaj- A.K.K.Pronave;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 492
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit /A.K.K.Pronave;Naime Mevlani;Fiqiri Shehi;Hilmie Baxha;Musa Sharra;Mediha Cerpja;nexhmije Shehi;Zybejte Shehi;Bujar Shehi;Bashkim Dumi;Vjollca Dumi;Dhurata Dumi;Fiqirete Shehu (Demi);Z.V.R.P.Tirane
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 523
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Nasibe Loci /Petrit Kuqi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3334
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Hava Hoxha / D.R.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3362
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Iris Dollani [Paditės] Bajame Dollani [I Paditur] Ilir Dollani [I Paditur] Tomorr Dollani [I Paditur] Asije Lumi (Dollani) [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimi tė Pasurive tė Paluajtshme Kruje [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4607
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Diana Peto ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4622
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ina Kosturi /Universiteti Arteve Tirane
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4635
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Ishe Cuni /D.R.S.Sh. Diber
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1959
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Sela /Fiqirete Sela; Denisa Thomaraj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2012
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimeve / Gezim Camishi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2095
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Eva Kumbara (Bardhollari) /Intesa SanPaolo Bank Albania Sh.a.
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4520
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Banka NBG Albania Sh.p.k / Malo Mane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4522
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Saimir Peko [Paditės] Agron Haroku [I Paditur] Valbona Haroku [I Paditur] Shoqeria "AFA CO" [Paditės] Komuna Kashar [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4528
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Agim Xhaferri [Paditės] Prokuroria e Pergjitheshme e Republikes se Shqiperise [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4631
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Mirjeta Hoti /Trajtimi Studenteve nr.2 Sh.a Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4649
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Ruzhdi Kubazi /A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4656
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Mirbana Bilali [I Paditur] Arturo Verzeroli [Paditės]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1462
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Renald Shkodrani [Paditės] Lindita Alla [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 152
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Pashe Saliaga;Vjollca Kacanja (Saliaga);Hysen Saliaga;Besnik;Astrit;Redian Saliaga;Arjana Restami;Valentina Sallaku - A.K.K.Pronave;Seksioni i Kadastres prane Keshillit Rrethit Kruje
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 158
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Apostol Goci;Liubina;Klaudio;Brikena Goci;Aida Aliko;Albano Aliko;Selman Bulica;Violeta Bulica /Shoq.Permbaruese Private E.P.S.A Sh.k.p;Banka Credit Agricole Shqiperi ( ish Banka Emporiki ?Shqiperi Sh.a
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2815
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Dile Koci - Zyra e Gjendjes Civile Bulqize
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2823
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Adrenaline Sh.p.k - K.D.K Sh.p.k Kdk
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2841
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Bajame Dollani;Asije Lumi ( Dollani);Tomorr Dollani;Ilir Dollani /Entela Dollani (Cala)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1701
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Hasije Kacdedja / D.R.S.Sh Diber;A.S.Sh. Mat
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1710
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Resmije Hasa [Person i Tretė] Hatixhe Hasa [Person i Tretė] Halil Hasa [Person i Tretė] Sadik Hasa [Prokuror] Sadete Hasa [Person i Tretė] Edmond Hasa [Person i Tretė] Fatos Hasa [Person i Tretė] Gentian Hasa [Person i Tretė] Nadire Hasa [Person i Tretė] Beqir Hasa [Person i Tretė] Kimete Karani (Hysa) [Person i Tretė] Sabri Hysa [Person i Tretė] Fatmir Hysa [Person i Tretė] Merita Noto(Hysa) [Person i Tretė] Liljana Lula (Hysa) [Person i Tretė] Lulezim Hysa [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1722
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Viron Xhaferri /Shoq.Bjoron Sh.p.k;Manush Sinanaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1909
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Rrahime Lela / D.R.S.Sh Diber ; A.S.Sh Mat
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1928
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Aspasela Nasto - Raiffeisen Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1934
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ilir Osmani - KESh Security Sh.R.S.F. Sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1840
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mahmut Shahini - Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1902
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Petrit Shehu /Raiffeisen Bank Sh.a;Z.V.R.P. Diber;A.K.P.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1946
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Hamid Bami;Fadil;Shyqyri;Lez Bami - D.R.Sh.Pyjor Tirane;Shoq. Iliria Sh.p.k; Shoq. Media Vizion Sh.a;Shoq. Ora Sh.p.k;Shoq. Rogat Security Sh.p.k;Komuna Dajt
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4124
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Alma Kullolli /Min. Financave Rep.Shqiperise;Dega Thesarit Tirane;Prok.prane Gjykates Shkalles se Pare per Krimet e Renda;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 727
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Kristofor Nesturi - D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4134
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Aga - Shoq. Vala Company Sh.p.k
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 507
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Roqi [Paditės] Hasan Roqi [Paditės] Fatos Kadesha [Person i Tretė] Hylli Kadesha [Person i Tretė] Fati Kadesha [Person i Tretė] Sanie Lufta (Kadesha) [Person i Tretė] Fatbardha Kadesha [Person i Tretė] Zhaneta Harka (Kadesha) [Person i Tretė] Arben Kadesha [Person i Tretė] Zyra Qendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, Tirane [I Paditur] Zyra e Permbarimit Shteteror Tirane [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Perjashtim
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3200
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Sinan Boka [Paditės] Skender Boka [Paditės] Saimir Boka [Paditės] Merita Boka [Paditės] Menduhie Boka [Paditės] Agim Maloku [I Paditur] Fatos Maloku [I Paditur] Saimir Maloku [I Paditur] Shefqet Mezini [I Paditur] Vezire Mezini [I Paditur] Ilirjana Mezini [I Paditur] Pellumb Mezini [I Paditur] Shkelzen Mezini [I Paditur] Arben Mezini [I Paditur] Bujar Mezini [I Paditur] Emine Banaj(Mezini) [I Paditur] Fatbardha Haxhialiu(Mezini) [I Paditur] "Albana Tirana CO" shpk [I Paditur] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3208
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Ismail Kurti; Sanije Data ( Kurti) - Z.V.R.P.P.Tirane;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4256
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Aurora Daka - Shoq.Megatek Sh.a
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4278
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Nasibi Sakolli [Kėrkues] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Tiranė [Person i Tretė] Instituti i Sigurimeve Shoqėrore [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4306
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Liman Puci [I Paditur] Ali Faslliu [I Paditur] Rakip Faslliu [I Paditur] Tosun Faslliu [I Paditur] Sait Faslliu [I Paditur] Diturie ( Faslliu) Elezaj [I Paditur] Elmira Gjana [I Paditur] Qatip Fasliu [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [Person i Tretė] Avokatura e Shtetit, Zyra e Avokatit tė Pėrgjithshėm [Paditės] Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit tė Pronave Tiranė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1666
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Zenelaj [I Paditur] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Tiranė, [Paditės] Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane [Paditės] Zyra e Permbarimit Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1684
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Xhevat Hoxha [Paditės] Liman Hoxha [I Paditur] Qazim Maloku [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tiranė [I Paditur] Komisioni Vendor i Vlerėsimit tė Titujve tė Pronėsisė pranė Preferturės Tiranė [Person i Tretė] Kėshilli i Qarkut Tiranė [Person i Tretė] Komuna Zall-Herr [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1705
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Abedin Citozi / Luan Sena
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4731
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Fetah Hasanaj [Paditės] Vojsava Kruja [I Paditur]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4748
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Pal Shtjefni [Paditės] Preng Shtjefni [Paditės] Shtjefen Shtjefni [Paditės] Gjok Shtjefni [Paditės] Gjergj Shtjefni [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Avokaturės sė Shtetit, Zyra Vendore Tiranė [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4769
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Bujar Hazizaj / Shoq.Albcontrol Sh.a (ish ANTA Sh.a)
 • Relatori:
 • Perjashtim
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3156
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Albert Luzi - Enis Tigani;Aferdita Tigani;Z.V.R.P.Paluajteshme
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3166
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albanian Mobile Communicatons Sh.a ( AMC) /Drejt. Raj.Bujqesise dhe Mbrojtjes se Konsumatorit Elbasan;Agjencia Lokale;Sig.Shoq.Gramsh;D.R.S.Sh Elbasan;P.M.N.Z.Zh Gramsh;Shkolla e Mesme Pergjitheshme Shefqet GuziGramsh
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3218
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Fredi Drini ; Lirim Drini /Enti Kombetar i Banesave;Shoq.Permbarimore Private Albaset Sh.a; Zyhra Hoxhaj (Turku)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3499
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Qani Stojku / Shoq.Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3584
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Kavalli [Paditės] Kurum Internacional sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 596
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqria Kamza Development Sh.p.k / Kesh.Ministrave;Min.Puneve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit Tirane;Keshilli Qarkut Tirane;Bashkia Tirane; Av. shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3093
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Frederick Ronald Hiller /Fushe Kruje Cement Factory Sh.p.k
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3136
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Gjergji Spari - A.K.K.Pronave;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3161
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Celsi Shpk - Genta Perleka
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3304
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Lejla Mema [Paditės] Sadik Mema [Paditės] Edmond Mema [Paditės] Hajdije Zhegu [I Paditur] Mimoza Dauti (Zhegu) [I Paditur] Enkeleda Pregu (Zhegu) [I Paditur] Hysen Zhegu [I Paditur] Klodian Kadiu [I Paditur] Ergys Kadiu [I Paditur] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur] Shoqėria “Banka Kombėtare Tregtare” sh.a [Person i Tretė]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3311
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Arjana Gjonaj / Viktor Gjonaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3328
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sulaj [Paditės] Sonila Sulaj [Paditės] Jonela Sulaj [Paditės] Kreshnik Sulaj [Paditės] Shoqeria Sigurimeve "Atlantik" sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 904
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Ardian Dautaj /Shoq.Permbarimore ZIG Shpk
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 906
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Dod Malci ( Kerkues)
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4597
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “PETAL” shpk, [Paditės] Shoqėria “Invest Real Estate” shpk (ish-“Investndėrtim Tirana” shpk) [I Paditur] Erkanda Jaupllari [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1742
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Shtetit /A.K.K.Pronave; Trashegimtaret ligjore te Subjektit te Shpronesuar Lefkothea Mici : Pavllo Mici; Thanas;Mihal; Vasil Mici
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1778
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom Sh a. /Alfred Pergjegji
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1856
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Alban Dervishi - Nadia Allushi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4480
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • RADIOTELEVIZIONI SHQIPTAR [Paditės] “Cardio & Diagnostic Center Hamburg/Tirana” (CDC) sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4486
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Faslli Bundo [Paditės] Kesh Security SH.R.S.F. sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4500
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Dedja Jonilda Dedja
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4595
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ‘’Classic’’ shpk [Paditės] Bashkia Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4609
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Vasillaq Zoto [Paditės] Shoqėria “ Apollonia” sh.p.k [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4623
 • Data e Gjykimit:
 • 23.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Sokol Delia [Paditės] Shoqėria anonime “Ndėrmarrja e Trajtimit tė Studentėve Nr. 3 “ sh.a. [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1420
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • AvokaturaShtetit / A.K.K.Pronave;Bukurije Beqiri;Tahir;Hysen;Artor Beqiri; Klentina Thanasi; Albina Hodo
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1441
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Caca;Argjerina Caca /Byroja Shqiptare Sigurimit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1450
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Hanke Ballabani /D.R.S.Sh. Diber;A.S.Sh. Mat
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1668
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Luiza Kono /Cez Shperndarje Sh.p.k; Shoqeria Vivi Internacional
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1682
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare Sigurimit - Enea Shkreta
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1691
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • D.R.S.Sh.Tirane /Zyra Permbarimore Andani Bailiff Office;Jakov Panxhi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1877
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Albanian Mobile Comunication Sh.a - Fakulteti i Shkencave Sociale
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1892
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Brigada Logjistike Vaqarr Tirane - Lavderim Vata
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1898
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Avokatura Pergjithshme Shtetit - Shoq. Alfadigital
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1639
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Cerri/Trashegimtaret e Xhemal Male: Bije Male;Dallendyshe Shkoza ( Male);Razije Shabani ( Male);Ramazan Male;Bashkim Male;Pranvera Laja (Male );Banka Kombetare Tregtare Sh.a
 • Relatori:
 • Doreheqje
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1721
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Skender Rreli /Z.V.R.P.P.Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1729
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Tartari [Paditės] Vera Nepravishta [Paditės] Faslli Nepravishta [Paditės] Fatbardh Nepravishta [Paditės] Rexhep Karamuca [I Paditur] Kimete Karamuca [I Paditur] Besmir Karamuca [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4038
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Skender Zela /Gezim Boja
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4064
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Meleq Baze /KESh Security Sh.R.F.S Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4076
 • Data e Gjykimit:
 • 22.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Hysen Hysenaj /A.K.K.Pronave
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3097
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ali Kurti [Paditės] Mustafa Celami [I Paditur] Besnik Muharremi [I Paditur] Shefqet Celami [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3144
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Rifat Doko D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3151
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Sabah Stafuka;Albert Bardhi;Hyqmet Doku - Z.V.R.P.P.Kruje;Ramazan Cela;Agron;Bilal;Haki Cela;K.I.Doku Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4234
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Mirela Veizaj [Paditės] Servete Veizaj [I Paditur] Dritan Veizaj [Person i Tretė] Shoqėria „Jali“sh.p.k [I Paditur] Zyra Vendore e Regjistrimit tė Pasurive tė Paluajtshme Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4246
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Data Direct Thames Valley Limited /Shoq.Albprint Shpk
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4250
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Admira Conneli [Paditės] Kasem Beqiri [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1579
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Reparti Ushtarak Nr.4300 Vaqarr /Cez Shperndarje Sh.a;Drejtoria e Njesise Nr. 3 Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1593
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Bala /D.R.S.Sh Diber;A.S.SH Mat
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1659
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Engjell Myteveli /A.K.K.Pronave;Z.V.R.P.P.Fier;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 866
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Nikollaq Shuka / Aleks Shuka
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4687
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Selenica / Shoq.Qendra Sportive Sh.a
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4717
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Festim Muca / Shoqeria Alsat Sha.
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3099
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Interalbania Sh.a - Shoq.Atlantik Sh.a
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3116
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Bujar Bajaziti; Arjan; Shpetim; Armida; Irsilda;Bardhyl Bajaziti; Kudrete Matmuja; Rajmonda Sollaku ( Bajaziti ); Bajame Rustemi (Bajaziti);Shefikat Buzi Bajaziti);Liri Kokalari (Bajaziti);Teuta Balla (Bajaziti);Talibe Sota( Bajaziti);Sabajet Shehu ( Bajaziti);Agim Tushe;Nyfit;Pranvera;Roland Tushe - A.K.K.Pronave;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3139
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Fatime Kaloci - D.R.S.Sh Tirane;I.S.Sh.Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3356
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Etleva Kotarja ( Shehu) / Shoq.Tregtare INSIG Sh.a.
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3377
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Albina Basholli - Akademia e Forcave te Armatosura
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3390
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Margarit Nilo /Shtepia Botuese ADA
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1213
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Marsela Sina - Aurel Janko
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1216
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Korabi 2007 Shpk / Shoq.Permbarimore Private Epsa Sh.p.k; I.N.U.K. Tirane
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1234
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Agjencia Kombetare Turizmit /Shoq.Permbarimore ARB Shpk; Eklinda Sejamini ( Agaj)
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2865
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Rozi Beqiri (Poga);Gjergji Shalesi;Petrika Shalsi /Z.V.R.P.Tirane;Zaira Poga;Eleonora;Elsa Poga;Sofiana Shakaj (Poga)
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2882
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Ndue Gjelaj [Paditės] Rezarta Cami [I Paditur]
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3089
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Sinan Pira /Kesh.Komunes Zall Dardhe;Inst.Prefektit Qarkut Diber
 • Relatori:
 • Edmond Gogo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 482
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Qendro /Sherbimi Permbarimor Zig Sh.p.k;Insp. Shteteror Punes;Drejtoria Rajonale Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 512
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Frederik Heba /Melisa Heba (Varoshi)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3280
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Besim Gjikani /Mehdi Tusha;Sami Tusha;Nebi Tusha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4558
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Resmi Ferko - A.K.K.Pronave;Av. shtetit
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4578
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Elona Kadiu /Artan Kadiu
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4580
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Agron Kaca /Ruzhdi Kaca
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1648
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Shehu - Xhelal Peza;Shahadije Peza
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Korab Porja - Eglantina Porja
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1718
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Maringlen Beqiri [Paditės] Shoqeria e Sigurimeve Albsig sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 748
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Eurokontakt Sh.p.k - Mjaftore Beqiraj;Mylyse Voshtina; Drita Gabrani ( Shehu);Baho Xhaferri;Laureta Lamaj;Natasha Canga;Vjollca Hoxha;Suzana Kosho;Mustafa Lamaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 849
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Haxhihyseni;Sabrije Sokoli (Kafexhiu);Ferit (Sokoli) Dishnica;Mirlinda (Sokoli) Duma;Artes Sokoli;Teuta Bodgo (Haxhihyseni);Sadullah Haxhihyseni;Lejla Haxhihyseni;Nexhat Bushati;Vilda Ghilaga ( Bushati);Hidajete Kaftalli (Lohja);Artur Dume;Arben Dume;Rasihate Lohja;Ardian;Indrit;Rovena;Aferdita;Aferjona;Endri Lohja;Alida Tofka ( Bunushi);Lumturije Mustafa ( Tofka);Elis Tofka;Edmond Kalaja ( Tofka);Valjeta Kaftalli (Dosti);Kutbi Dosti;Arta;Hyrije Dosti - A.K.K.Pronave; Av. Shteit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4465
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Shoq.Albtelecom Sh.a - Shoq.R.S.A Shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4566
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Valentina Hoxha;Enkeleida Hoxha - Shoq. Dajti F.N Shpk
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4581
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Sonila Bardhi /Shoqeria Tregtare Procredit Bank Sh.a
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4588
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Lime Prendi / D.R.S.Sh Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1347
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Polikseni Lubonja [Paditės] Arben Lubonja [Paditės] Tatjana Lubonja [Paditės] Lartan Lubonja [Paditės] Ariel Lubonja [Paditės] Aida Visari [I Paditur] Saimir Prifti [I Paditur] Arber Ikonomi [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1373
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Osmanaj / Agim Reka
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1408
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Farie Kadilli - A.K.K.P.Tirane; Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 370
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Rohde Schwarzc /Ministri per Inovacionin dhe Teknologjine Informacionin e te Komunikimit (MIKIT)
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 371
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Digitalb Sh.a ;Top Chanel Sh.a; Media 6 Sh.a - Autoriteti i Mediave Audiovizive
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2799
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Bilal Zyberi /Shoqeria Cez Shperndarje Sh.a
 • Relatori:
 • Valdete Hoxha
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1600
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Brikena Salibasha /Edmond Salibasha; Roland Lacej
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1631
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Enejda Kozdhima [Paditės] Shoqeria Albanian Mobile Communications sh.a, [I Paditur]
 • Relatori:
 • rrezim kerkese per Perjashtim
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4111/1654
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Nikolaos Vagenes /Vangjel Xhamo;Zyra Permbarimore Fat -2010
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1817
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Himaj [Paditės] Fatmir Sula [I Paditur] Shoqeria Fagiel shpk [I Paditur] Alpha Bank Albania sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1819
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Preng Nikolli [Paditės] Luce Basha [I Paditur] Francesk Basha [I Paditur] Pjerin Basha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1838
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Xhumaile Pllumbi [Paditės] Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Mat [I Paditur] Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqėrore Diber [I Paditur]
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1570
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Alliu / Cez Shperndarje Sha. ( Ish Operatori Sistemit Shperndarjes Sh.a)
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1604
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Esat Rexhepi [I Paditur] Adrian Naska [I Paditur] Dylbere Rexhepi [I Paditur] Mustafa Rexhepi [I Paditur] Zenepe Rexhepi [I Paditur] Flamur Rexhepi [I Paditur] Arjana Rexhepi [I Paditur] Avokatura e Shtetit [Paditės] Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tė Pronave Tirane [I Paditur]
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1635
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Xheje Manxi /Petrit Sinani
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4036
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  13.00
 • Palet ne proces:
 • Besnik Salataj / Shoq.NOA Sh.a
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 676
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  13.40
 • Palet ne proces:
 • Afrim Mece - Shoq.Volalba Shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 683
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2014  14.20
 • Palet ne proces:
 • Flamur Shimcani / Naime Shimcani
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3041
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Elis Bahushi ; Shoqeria Inter Elis Shpk Elbasan / Shoqeria Medicom APTC Shpk
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3043
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Bajram Kuca / A.K.K.Pronave;Av. Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3050
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Abaz Kodra / D.R.S.SH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4190
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  11.00
 • Palet ne proces:
 • Engjell Burimi - Vjollca Burimi;Eljon Burimi
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4199
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  11.40
 • Palet ne proces:
 • Sokol Katanja [Paditės] Shoqeria “ALEAT” shpk [I Paditur]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4211
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  12.20
 • Palet ne proces:
 • Besnik Lici [I Paditur] Drejtoria e Shėrbimit Pyjor Tirane [Paditės] Avokatures se Shtetit [Avokatura e Shtetit]
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1527
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  09.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “Hilti Albania” shpk [Paditės] SHOQĖRIA “COTTO PROJECT” SHPK [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1554
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  09.40
 • Palet ne proces:
 • Menevere Curani / Petrit Kuci
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1571
 • Data e Gjykimit:
 • 16.10.2014  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shoqėria “GRAPHIC LINE-01” shpk [Paditės] Shoqata “Dhoma e Tregtisė dhe Industrisė Shqiptaro-Britanike” (Dhoma Britanike e Tregtisė [I Paditur]
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes