Orjentimi ne Gjykate

Ceshtjet qe gjykohen ne Gjykaten e Apelit Tirane si Gjykate e Shkalles se Pare..

Gjykata e Apelit Tirane gjykon si gjykate e shkalles se pare vetem nje kategori ceshtjesh, konkretisht: Mardheniet juridike te largimit nga sherbimi Civil te Rregulluara nga...

Lexo me shume

Tarifat ne Gjykate

Ne baze te udhezimit nr. 5668, date 20.11.2013 te ministrit te drejtesise dhe ministrit te financave per nje ndryshim ne udhezimin nr. 13, date 12.2.2009 Per percaktimin e tarifes se sherbimit per veprime e sherbime te administrates gjyqesore e ministrise ...

  

Lexo me shume

Shorti ne Gjykaten e Apelit

Duke filluar nga data 29.04.2014 ceshtjet e rregjistruara prane kryesekretarise se gjykates do te hidhen ne short cdo dite te Merkure, ne oren 14.30.

Kalendari i Ceshtjeve

Untitled Document

<Para Pas >

01 2017

Dje Hen Mar Mer Enj Pre Sht
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
14
15
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


Njoftime

Linke
Vizitore